MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 ADÓÜGYI ISMERETEK Dr. FELLEGI MIKLÓS egyetemi adjunktus

2 Fogalmak Az adó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, visszatérő, ismétlődő kötelezettség, amelynek mértékét és módját az állam egyoldalúan határozza meg és biztosítja jogi feltételeit Az adózás általános célja a terhek szétosztása, a közös fogyasztás finanszírozásának biztosítása Fellegi Miklós - adóügy 2

3 Az adózás elvei I. Fedezeti elv: Az adózásból befolyó bevételeknek fedezetet kell nyújtaniuk a költségvetés kiadásaira (A legritkábban tartják be) Haszonelv: (Normativitás elve) A hozzájárulás mértéke akkor igazságos, ha az arányban áll a fogyasztással, vagyis mindenkinek a ráeső haszon arányában kell adóznia Fizetőképességi elv: (Méltányossági elv) A hozzájárulás mértékét a jövedelmi és vagyoni helyzet függvényében kell meghatározni Fellegi Miklós - adóügy 3

4 Az adózás elvei II. Törvényi elfogadás elve: (Népképviseleti elv) Adótörvényekről csak az országgyűlés dönthet Áttekinthetőség elve: (Nyilvánosság elve) Átlátható, közvetlen kapcsolat legyen az adóbevétel és a finanszírozandó cél között Egyszerűség elve: Az adófizetés szabályai legyenek egyszerűek, ű kkönnyen követhetőek ő k Adóbehajtás gazdaságosságának elve: Az adóból származó költségvetési bevételek és a bevételek megszerzése érdekében tett erőfeszítés racionális arányban álljon egymással Fellegi Miklós - adóügy 4

5 Adófajták I. Direkt (közvetlen) adók: Természetes személyekre vagy gazdálkodókra kivetett, azok egyéni körülményeitől függően változó közterhek A közvetlen adók valamely gazdasági tevékenység pénzügyi eredményéhez, azaz jövedelem vagy vagyon nagyságához kapcsolódnak k( (személyi, vállalati l tijövedelemadó, dó vagyonadó) Ebben az esetben az adótárgy jövedelemszerzés vagy vagyontárgy A adóalany és az adófizető személye egybeesik Fellegi Miklós - adóügy 5

6 Adófajták II. Indirekt (közvetett) adók: Olyan, árukra kivetett adók, amelyek kivetésekor nem veszik figyelembe az adózó egyéni körülményeit (például a benzin árába épített fogyasztási adó mértéke mindenkire azonos) A közvetett adók termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak (forgalmi adó, fogyasztási adó, jövedéki adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó) Ebben az esetben az adótárgy szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés Az adóalany és az adófizető különböző személy Fellegi Miklós - adóügy 6

7 ADÓPOLITIKÁK I. Az adókulcs változása az adóalap függvényében: adókulcs progresszív lineáris degresszív adóalap Fellegi Miklós - adóügy 7

8 Adópolitikák II. A degresszív adó ellentmondana a haszon és a fizetőképesség elvének is (nem alkalmazzák) A lineáris adó mértéke változatlan marad az adóalap változásától függetlenül A progresszív adót akkor alkalmazzák, amikor a fizetőképesség elvére helyeznek nagyobb hangsúlyt és jövedelemarány változást á is el akarnak érni az adózással (hátránya a teljesítmény visszafogó hatása, mert az adóalap növekedésével a jövedelem egyre kisebb hányada marad az adózónál) Fellegi Miklós - adóügy 8

9 Keynesianus adópolitika (beavatkozó) Erősen progresszív jövedelemadók (ellenkező eset, a szegényekkel szembeni méltánytalanságot jelentené) Sok adókedvezmény (a piacot, önszabályozásának kétségbe vonása miatt, az államnak kell tevékenyen befolyásolni, hogy a társadalom számára hasznosan működjön) Tőkejövedelmek adóztatása (kamat, osztalék, járadék, a bérekkel azonos feltételek szerinti adóztatása) Fellegi Miklós - adóügy 9

10 Monetarista adópolitika (önszabályozó) Határadókulcsok csökkentése, progresszivitás enyhítése (mert a nagy progresszivitás kisebb teljesítményhez vezet) Kedvezmények leépítése, normatív adóztatás (mert torzulnak az árarányok, a termelés nem a legjövedelmezőbb területeken növekszik) Tőkejövedelmek adójának csökkentése, megszüntetése (mert adózott jövedelmet újra adóztatunk t és megdrágul a vállalatok forrásköltsége) Fogyasztást adóztató rendszer kiépítése, direkt adók kisebb szerepe, közvetett adók elterjesztése (csökkenthetők a direkt adók kulcsai, így a teljesítményösztönzés tö é tovább nő) Fellegi Miklós - adóügy 10

11 adóbev vétel A Laffer-görbe alakja a monetaristák szerint keynesianus határadókulcsok 0% 50% 80% 100% adókulcs Fellegi Miklós - adóügy 11

12 A Laffer-görbe alakja a neokeynesianusok szerint étel dóbevé ad 0% 50% 80% 100% adókulcs Fellegi Miklós - adóügy 12

13 Adózási alapfogalmak I. Adóalany, az a természetes vagy jogi személy, akit a törvény az adó fizetésére é kötelez Adófizető, az a természetes vagy jogi személy, aki az adót ténylegesen megfizeti (Személyi jövedelemadó adó estén a két személy egybeesik, de forgalmi adó esetén az adóalany a forgalmi adót befizető termelő, vagy nagykereskedő, az adófizető pedig a végső fogyasztó) Fellegi Miklós - adóügy 13

14 Adózási alapfogalmak II. Adóalap, az a pénzben vagy egyéb természetes mértékegységben meghatározott összeg, amelyre kiszámítják a fizetendő adót Adótárgy, az a termék, szolgáltatás, vagyontárgy vagy tevékenység, ami alapján az adózás történhet Adóforrás, az a jövedelem, amiből kifizetik az adót (Személyi jövedelemadó esetében az adótárgy, pl. egy jegyzet írása, az adóalap, a jegyzetírás bevétele, csökkentve az elismert költségekkel, az adó forrása pedig a belőle szerzett jövedelem) Fellegi Miklós - adóügy 14

15 Adózási alapfogalmak III. Adómérték, az adóalap egy egységére jutó adó Adótétel, ha az adómérték fix összeg (A jövedéki adótörvény az ásványolaj-ipari termékek esetében adómértéket alkalmaz) Adókulcsról beszélünk, ha az adó mértéke az adóalap meghatározott százaléka (Az általános forgalmi adó normál kulcsa 20%) Fellegi Miklós - adóügy 15

16 Adózási alapfogalmak IV. Adóátalány, ha az adózás megkönnyítése érdekében egy, az általános szabálytól eltérő módon számított adóalapot adóztatunk, az általánostól eltérő adómértékkel (A személyi jövedelemadó rendszerben bizonyos foglalkozási ágakban -pl. személyszállítás, fodrászat, stb.- választható tételes átalányadó, amelynek alapja nem jövedelem, hanem egy fix éves összeg) Fellegi Miklós - adóügy 16

17 Adózási alapfogalmak V. Adókedvezmény, az adó összegének csökkentése vagy fizetési halasztás, adóalap-vagy adócsökkentés útján (Az adóalanyra vagy az adótárgyra vonatkozik az adótörvény, de az általános szabályoktól kedvezőbb az elbírálás) Adómentesség, az adókötelezettség alól jogszabály által megengedett kivétel (A törvény nem vonatkozik az adóalanyra vagy az adótárgyra) Az export ÁFA kulcsa 0%, míg az oktatás tá ÁFA-mentes Az értékesítésre egyik esetben sem kell ÁFA-t felszámítani és befizetni, de az exportőr a beszerzéseire jutó ÁFA-t visszaigényelheti, az oktatási tevékenység ÁFA-ja viszont nem igényelhető vissza (Ebben az esetben az adókedvezmény kedvezőbb az adózó számára, mint az adómentesség) Fellegi Miklós - adóügy 17

18 Adózási alapfogalmak VI. Alanyi adókedvezmény/adómentesség, valamely helyzetű természetes vagy jogi személyt illet meg, tehát az adóalanyra vonatkozik Tárgyi adókedvezmény/adómentesség, valamely a tevékenységet vagy tárgyat illet meg, tehát az adótárgyra vonatkozik o Adóáthárítás, a közvetett adók esetében az adóval megnövelem a termék árát, így az adót vagy annak egy részét áthárítom a végső fogyasztóra Adóelhárítás, eltitkolom, nem fizetem be az adót Fellegi Miklós - adóügy 18

19 Kedvezmények - Mentességek Alanyi Tárgyi Adókedvezményd Személyi Általános lá jövedelemadó: forgalmi adó: Családi Orvosi radioaktív kedvezmény izotópok Adómentesség Társasági á Gépjárműadó: ű adó: Magyar Tömegközlekedési k Nemzeti Bank eszköz Fellegi Miklós - adóügy 19

20 Adók és adójellegű ű bevételek Személyi jövedelemadó (SZJA) Általános forgalmi adó (ÁFA) Társasági adó (TA) EVA Fogyasztási adó Jövedéki adó Különadó (magánszemélyek, vállalkozások) Elvárt adó Gépjárműadó (teljesítményadó) Földadó Kereskedelmi és játékadó Helyi adók Társadalombiztosítási járulékok Elkülönített alapok bevételei Vámok Fellegi Miklós - adóügy 20

21 Nem adójellegű bevételek Az illeték, állami előírásokon alapuló, kényszer jellegű, közvetlen ellenszolgáltatást nyújtó, egyszeri fizetési kötelezettség Illetékfajták Vagyonszerzési Eljárási Örökösödési Államigazgatási eljárási Ajándékozási Bírósági eljárási Visszterhes vagyonátruházási Államigazgatási és bírósági díjak Fellegi Miklós - adóügy 21

22 Az államháztartás alrendszereinek adójellegű bevételei I. Közvetlen Közvetett 1.Központi Társasági adó ÁFA költségvetés Földadó Játékadó Fogyasztási adó Jövedéki adó 2.Helyi Építményadó Idegenforgalmi önkormányzatok k Tlkdó Telekadó adó Kommunális Iparűzési adó adó Gépjárműadó 3.Megosztott SZJA bevételek (1-2) között Fellegi Miklós - adóügy 22

23 Az államháztartás alrendszereinek adójellegű bevételei II. 4.Elkülönített Szakképzési Központi állami alapok hozzájárulás műszaki Rehabilitációs fejlesztési hozzájárulás hozzájárulás Munkaadói és munkavállalói járulék 5.Társadalombiztosítás Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Fellegi Miklós - adóügy 23

24 Személyi jövedelemadó Magánszemélyek és egyéni vállalkozások éves jövedelmét terhelő sávosan progresszív adó Céljai: Minden állampolgár egységesen adózzon a jövedelme után (A különböző forrásokból szerzett jövedelmek összevontan, egységesen adózzanak) Az adófizetés általános kötelezettség (Ha mindenki fizet Eltartja az államot Jobban ellenőrzi az adóforintok elköltését) Jövedelem-újraelosztás (A sávos progresszivitás miatt csökkennek az elsődleges jövedelemelosztás során keletkező különbségek) Méltányos teherviselés (Beépíthető számos kedvezmény és mentesség, az egyes gazdaság-és g társadalompolitikai célok megvalósulása érdekében) Alanya a magánszemély, aki önmaga számítja ki, vallja és fizeti be az adóját (Adóbevallás évente egyszer történik, de közben a kifizető adóelőleget von le) Fellegi Miklós - adóügy 24

25 Családi jövedelemadó I. Előnyei: (az SZJA-val szemben) A család jövedelmét elosztják a családtagok számával és az egy főre eső jövedelmet adóztatják (Kevesebb az adólevonás) Ösztönzi a gyermekvállalást és az idősebb rokonok ápolását (Ez az ösztönzés annál erősebb, minél nagyobb a család jövedelme A gyermekvállalási kedv ott fog megnőni, ahol a legjobban tudják biztosítani az anyagi feltételeket a gyermeknevelésre) Ösztönzi a házasságok egyben maradását (Elsősorban nagy jövedelem különbségek esetén) Csökkennek az adminisztrációs költségek (Kevesebb lesz az adózó egység) Fellegi Miklós - adóügy 25

26 Családi jövedelemadó II. Hátrányai: (az SZJA-val szemben) A nagyobb jövedelmű családok nagyobb kedvezményt kapnak, mint az alacsony jövedelműek (Egy bizonyos jövedelem alatt nem tudják a kedvezményeket sem teljes egészében kihasználni) A gyermekszám növelésével a kedvezmény arányosan csökken (1/2>1/3> 50%>33%> ) Hátrányos helyzetbe kerülnek az egyedülállók, a gyermektelenek és a nyugdíjas munkavállalók Adminisztrációs nehézségek (Bonyolultabb adóbevallás, nyilvántartás, adóelőleg számítás, stb.) Fellegi Miklós - adóügy 26

27 Általános lá forgalmi adó: ÁFA Általános: Minden termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra kiterjed és minden adóalanynak fizetni kell, aki belföldön rendszeres bevétel elérésére irányuló tevékenységet végez (Adómentes tevékenység: oktatás, természetbeni egészségügyi ellátás, pénzügyi szolgáltatás) Nettó: A vállalat által termelt hozzáadott értéket adóztatja (Ez a vállalat árbevételének és a más vállalkozótól megrendelt termékek és szolgáltatások értékének különbsége) Összfázisú: A termelési folyamat minden pontján fel kell számítani az értékesítés után (Az értékesítés ÁFA-jából le kell vonni, a beszerzéskor a vállalat felé felszámított ÁFA-t és csak a különbözetet kell befizetni a költségvetésbe) Fellegi Miklós - adóügy 27

28 Példa I. Kövessük nyomon a papír útját, amíg a termelés és értékesítés után eladott könyv válik belőle. Az előállításhoz á két fázisra van szükség, az adókulcs legyen egységesen 10%. Ifá I.fázis: A nyomda megvásárolja á a terméket a papírgyártól, majd a szükséges munka elvégzése után eladja a kiadónak II.fázis: A kiadó megvásárolja a terméket a nyomdától, majd eladja az olvasónak b: beszerzés értéke; h: hozzáadott érték Fellegi Miklós - adóügy 28

29 Nyomda + Kiadó I.fázis: (Nyomda) nettó (adó nélküli) ár = 1000(b)+400(h) = 1400 Ft bruttó (Áfa-s) ár = = 1540 Ft output adó (értékesítés) = 1400 x 0,1 = 140 Ft input adó (beszerzés) = 1000 x 0,1 = 100 Ft Nettó ÁFA befizetés = = 40 Ft II.fázis: (Kiadó) nettó ár = 1400(b) + 250(h) = 1650 Ft bruttó ár = = 1815 FT (Olvasó) befizetendő adó = 1650 x 0,1 = 165 Ft visszaigényelhető adó = 1400 x 0,1 = 140 Ft Nettó ÁFA befizetés = = 25 Ft Fellegi Miklós - adóügy 29

30 Példa II. Kövessük végig egy gyapjú pulóver elkészítését ét és eladását át négy fázison keresztül: Termelő Gyártó Forgalmazó Fogyasztó Fellegi Miklós - adóügy 30

31 1. A termelő eladja a gyapjút a gyártónak: % Áfa = 12 Áfa befizetés : 2 2. A gyártó eladja a pulóvert a forgalmazónak: % Áfa = 24 Áfa befizetés : 2 (4-2 ) 3. A forgalmazó eladja a pulóvert a fogyasztónak: % Áfa = 48 Áfa befizetés : 4 (8-4 ) 4. A teljes költségvetési bevétel: = 8 (A fogyasztó fgy nem visszaigénylő) Minden fázisban csak a hozzáadott érték adózott Fellegi Miklós - adóügy 31

32 ÁFA kulcsok az EU-ban Tagállam Általános kulcs Különlegesen alacsony Kedvezményes kulcs Németország 15% 6% 7% Luxemburg 15% 3% 6% Spanyolország 16% 4% 7% Portugália 17% 5% 12% Egyesült Királyság 17.5% 5% 6% Hollandia 17.5% 5% 6% Görögország g 18% 4% 8% Olaszország 20% 4% 10% Ausztria 20% 10% 12% Franciaország 20.6% 21% 2.1% 55% 5.5% Belgium 21% 1% 3.3% Írország 21% 6% 12.5% Finnország 22% 8% 17% Dánia 25% 6% 12% Svédország 25% 6/ 12% Eu átlag 19.4% 5.1% 9% Magyarország 20% 5% 20% Fellegi Miklós - adóügy 32

33 Társasági á adó I. A jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által az adott évben elért jövedelmük után fizetett közvetlen lineáris adó Jellemzője: Szektor semleges normatív adó Megállapítása: (Az adó alapját korrekciók után állapítják meg az adózás előtti eredményből) + Bevétel Nem adóköteles bevétel Kiadás + Költségként nem elszámolható kiadás = Jövedelem ± Adóalap-korrekciók = Adóalap Adó + Adócsökkentés = Adózott jövedelem Fellegi Miklós - adóügy 33

34 Társasági á adó II. Az adókötelezettség a vállalkozások jövedelemszerző tevékenységével keletkezik és ennek befejeztével szűnik meg Célja: Az államháztartás bevételeinek növelése A tulajdonosi motiváció erősítése (A kulcsok csökkentésével és azzal, hogy a visszaforgatott eredmény nem adózik) Tőkebefektetések ösztönzése (Csak jövedelem kivonás esetén kell többletadót fizetni) Versenysemlegesség (Lineáris, minden vállalkozásra egységes adókulcs) Európai Uniós illeszkedés Fellegi Miklós - adóügy 34

35 Adóalap növelő tételek tétlk Költségként elszámolt, de nem a vállalkozás érdekében felmerült költség Céltartalék záróállománya Elszámolt amortizáció, könyv szerinti érték Bírság, büntetés Követelésre elszámolt értékvesztés összege + előző évi adócsökkentő tétel Behajthatatlan követelés adóévben leírt összege, elengedett követelés Nem hitelintézeti kötelezettség saját tőke háromszorosát meghaladó részére fizetett kamat Kapcsolt vállalkozásoknak fizetett többletkamat 50%-a Ellenőrzött vállalkozásoknak fizetett értékvesztés, árfolyamveszteség Adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott juttatás, eszköz könyv szerinti értéke Adóellenőrzés során megállapított adóévi költségként elszámolt összeg Megváltási áron nyilvántartott föld, erdő értékesítésekor a könyv szerinti érték Fellegi Miklós - adóügy 35

36 Adóalap csökkentő ő tételek I. Elhatárolt veszteség Kapott osztalék, kivezetett érték bekerülési vagy könyv szerinti értéket meghaladó része Visszaírt értékvesztés, visszaírt terven felüli értékcsökkenés Társasági adótörvény szerint elszámolható amortizáció Tőzsdei árfolyamnyereség y 50%-a Fejlesztési tartalék: max. adózás előtti eredmény 25%-a, vagy 500 millió forint kapcsolt vállalkozásból származó többlet-kamatbevétel 50%- a vissza nem térítendő támogatás Szakmunkásképzéskor minimálbér 24%-a jogszabály, illetve 12%-a, az iskolával kötött együttműködési szerződés alapján 12 hónapi TB, ha szakmunkástanuló, vagy 6 hónapig munkanélküli Fellegi Miklós - adóügy 36

37 Adóalap csökkentő ő tételek II. bírság elengedése miatt bevételként elszámolt összeg adóellenőrzés során bevételként megállapított összeg K+F költség 50%-ban megváltozott munkaképességű esetén munkabér, max. minimálbér Adomány, max adóalap 20% vagy 25% Képzőművészeti alkotás max. beruházás 1%-a Iparűzési adó 100%-a Követelésből behajthatatlan, de később befolyt, követelésre visszaírt értékvesztés Céltartalék t lék felhasználás, környezetvédelmi céltartalék t lék Követelés értékvesztésére az adott évben adótörvény szerint elszámolható összeg Adóévi új eszköz beszerzési értéke ék a kis- és a középvállalkozásoknál visszavásárolt üzletrész bevonása következtében elszámolt bevételnek étl a visszavásárolt áá ltülté üzletrész bekerülési bk üléiétékét értékét meghaladó hldó része Fellegi Miklós - adóügy 37

38 Fogyasztási adó Az állam egyes cikkek árát megdrágítja a ráfordításokhoz képest Jövedéki adó: Érvényességi köre az ún. ABC termékek (Alkohol, Benzin, Cigaretta) Ramsey-szabály: Azokat a ráfordításokat és kibocsátásokat adóztassuk meg legerősebben, amelyek kínálata vagy kereslete a legrugalmatlanabb. Így tudja az állam az adóbevételeit maximalizálni, hisz ekkor kell a legkevésbé tartani az adóalap csökkenésétől (Pl.: benzin, arany, dohány magas fogyasztási adója) Fellegi Miklós - adóügy 38

39 Jövedéki termékek k adómértéke ék Termék Adó Minimum az EU-ban Ásványolaj-termékek Ólmozatlan benzin 103,50 Ft/liter 0,359 euró/liter Ólmozott benzin 111,80 Ft/liter 0,421 euró/liter Gázolaj 85,00 Ft/liter 0,302 euró/liter Alkoholtermékek Bérfőzési szeszadó (50 hektoliter fok alatt) 1180 Ft/hlf Normál adó 50%-a Bérfőzési szeszadó (50 hektoliter fok fölött) 2360 Ft/hlf Normál adó Szőlőbor 0 Ft/liter 0 euró/liter Pezsgő 122 Ft/liter 0 euró/liter Köztes alkoholtermék 188 Ft/liter 0,45 euró/liter Sör 540 Ft/Bolling fok/hektorliter 0,748 Ft/Bolling fok/hektorliter Dohányipari termékek Cigaretta 7600 Ft/ezer darab és a kiskereskedelmi ár 28%-a, de minimum Ft/ezer db A kiskereskedelmi ár 57%-a, illetve 64 euró/ezer darab Fellegi Miklós - adóügy 39

40 Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) I január 1-én lépett hatályba. A bejelentkezésre vonatkozó szabályok évben alkalmazandók. Az adó alanya: az egyéni vállalkozó, a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtó iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda Fellegi Miklós - adóügy 40

41 Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) II. Az adóalanyiság feltételei Bevételi korlát: a bejelentkezést megelőző adóévben és a bejelentkezés évében és várhatóan az első evá-s évben a vállalkozó éves szintre átszámított Áfával növelt bevétele a 25 millió Forintot nem haladja meg. Tevékenységi korlát: a vállalkozó nem folytathat jövedéki vagy fogyasztási adó szerinti tevékenységet, a vámtörvényben meghatározott közvetett vámjogi képviselői tevékenységet, valamint olyan tevékenységet, amelyhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, vagy a Szerencsejáték-felügyelet engedélye, vagy e szervekhez való bejelentés szükséges. Tulajdonosi korlát: egyéni vállalkozónál: folyamatosan működött, - vállalkozói bevétele termékértékesítésből és szolgáltatásból volt, - nincs másik evá-s vállalkozásban 10 %-ot meghaladó részesedése, társaságnál: nem alakult át a bejelentést megelőző évben és a bejelentés évében, illetve ezen időszakokban új tag nem szerzett 50 %-ot meghaladó szavazati jogú részesedést. valamennyi tagja magánszemély, más társaságban nem rendelkezik részesedéssel. Áfa korlát: a különös szabályok szerint különbözeti, illetve árrés adózók nem választhatják. Számla adás elmulasztás korlát: a bejelentkezést megelőző évben és a bejelentkezés évében nem volt adóhatóság által kiszabott bírsága számla vagy nyugtaadás ismételt elmulasztása miatt. Köztartozás korlát: a bejelentkezéskor nincs adóhatóságnál (APEH, VPOP, Önkormányzat, Illetékhivatal) nyilvántartott végrehajtható köztartozása Fellegi Miklós - adóügy 41

42 Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) III. Kiváltott adók: egyéni vállalkozónál: vállalkozói Szja, vállalkozói osztalékalap után fizetendő Szja, átalányadó, cégautóadó, Áfa társaságnál: társasági adó, Áfa, cégautó adó, osztalék utáni Szja. Az adó alapja: a bevételi nyilvántartás tá vezetőnél: minden megkapott vagyoni érték, amit a vállalkozás lk á megszerzett, a kettős könyvvitelt vezetőnél: az árbevétel, az egyéb bevétel, a pénzügyi bevétel és a rendkívüli bevétel figyelembe véve a megszerzés időpontjára vonatkozó szabályokat és a törvény szerint nevesített módosító tételeket. Növelő tétel a kapcsolt személy, az import szolgáltatás, a kapott előleg és annak Áfá-ja. Az adó mértéke: az adóalap 25 %-a (2006. szeptember 1-től) Fellegi Miklós - adóügy 42

43 Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) IV. Az eva és az adóelőleg megállapítása, bevallása Az adóalany az adó alapját és az adót adóévenként megállapítja és bevallja. A bevallás benyújtásának határideje: - a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany esetén az adóévet követő év május 31-e, - az Szja törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében az adóévet kővető év február 15. Számlaadási és nyugtaadási kötelezettség Az adóalany tevékenységéről számlát, illetve egyszerűsített számlát bocsát ki. Ha az ellenérték nem pénzben kifejezett, akkor számlát helyettesítő okmányt kell kibocsátani. A számlában. egyszerűsített számlában, számlát helyettesítő okmányban az Áfa törvényben a tevékenységére vagy az előállított termékére meghatározott adómértéknek megfelelő Áfa-t kell felszámítania. Tárgyi mentes értékesítés esetén a mentes az adó alól kifejezést kell feltüntetni. t t Amennyiben az adóalany számlát, egyszerűsített számlát, vagy számlát helyettesítő okmányt nem bocsát ki, akkor köteles nyugtát adni Fellegi Miklós - adóügy 43

44 Az egyszerűsített ű tt vállalkozói lk adó (eva) V. Az evá-s vállalkozó nem Áfa alany: nem választhat alanyi mentességet, a termékre illetve a tevékenységre jellemző kulcsú Áfát tüntet fel a kibocsátott számlájában, nem vonhat le előzetesen felszámított Áfát, a 25 %-os adó befizetése tartalmazza az általa felszámított Áfa befizetését. Nyilvántartások: bevételi nyilvántartás: a bt és a kkt amennyiben az evá-t választhatja és választja, el kell számolnia az előző időszakkal. 20 % adót kell fizetni a korábbi években felhalmozott vagyon után = osztalékadót kiváltó adó, kettős könyvvitel: Kft-nek, ügyvédi irodának kötelező, kiegészítő nyilvántartások: - szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, - adó és járulék nyilvántartás, -tárgyi eszköz nyilvántartás á beszerzések bizonylatai: a termék származásának igazolására, a későbbiekben történő átlépésre szolgál Fellegi Miklós - adóügy 44

45 Az egyszerűsített ű tt vállalkozói lk adó (eva) VI. Áttérés az evá-ra Az evá-ra történő bejelentkezést adóévenként december 20-ig kell teljesíteni, az előírt formanyomtatványon. Az adóalanynak az összes törvényi feltételeknek meg kell felelnie. Az egyéni és a társas vállalkozó az első bejelentkezés adóévében a korábbi időszakra vonatkozóan az előző évi megszűnés szabályait alkalmazza. Az egyéni vállalkozó lk - az adószám változás á miatt - új vállalkozói lk igazolványt kap. Egyéb adók: helyi iparűzési adó: alapja az eva alap 50 %-a vagy az általános szabályok szerint lehet, de akkor könyvelni kell az anyagköltséget és az eladott áruk beszerzési értékét. Társadalombiztosítási járulék csak egyéni vállalkozónál: - főfoglalkozásúnál: minimálbér vagy ennél magasabb összeg saját választása alapján. - többes jogviszony esetén: az eva alap 4 %-a után 29 % és 9,5 % - kiegészítő tevékenységűnél: eva alap 5 %-a. Fizetés negyedévente. Bevallás, a bevallás általános szabályai szerint Fellegi Miklós - adóügy 45

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ADÓZÁSI ISMERETEK Dr. FELLEGI MIKLÓS egyetemi adjunktus Fogalmak Az adó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, visszatérı, ismétlıdı kötelezettség, amelynek mértékét és módját az állam egyoldalúan határozza

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK. Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben.

ADÓZÁSI ISMERETEK. Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben. Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben. ismeretlen szerző ADÓZÁSI ISMERETEK Dr. FELLEGI MIKLÓS Egyetemi docens Alapfogalmak Az adózás annak tudománya,

Részletesebben

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői:

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői: A MODERN PÉNZ A pénz fejlődéstörténete: a pénz megjelenése; pénzhelyettesek modern pénz; árupénz és arany hitelpénz A modern bankrendszer szereplői: 1. Központi bank ( a bankok bankja ) 2. Kereskedelmi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Adózási ismeretek Oktatási segédlet

Adózási ismeretek Oktatási segédlet Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens Dr. Fellegi Miklós egyetemi

Részletesebben

Vállalkozási kisokos - 2011

Vállalkozási kisokos - 2011 Vállalkozási kisokos - 2011 Egy vállalkozás beindítása, üzemeltetése nem egyszerű feladat. Bizonyára mindenkiben rengeteg kérdés merül fel vállalkozási tevékenységének kezdetekor. Mi most a teljesség igénye

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

Megszűnik a külföldi szervezet társaságiadókötelezettsége.

Megszűnik a külföldi szervezet társaságiadókötelezettsége. Társasági adó Társasági adó Adóalany Gazdasági társaság, egyesülés, európai Rt. és európai szövetkezet Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Állami vállalat, tröszt, egyéb állami

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet Az adózás alapjai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 AZ ADÓZÁS ALAPJAI ESETFELVETÉS

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó)

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) 3. FEJEZET Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény alapján, a törvényben meghatározott foglalkozást űző magánszemélyek

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról1 Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

Adójogi változások 2010

Adójogi változások 2010 2009.06.29. Adójogi változások 2010 Elfogadta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlés. A legfontosabb módosítások a személyi jövedelemadót, a társasági adót és a munkaadói járulékokat érintik. Bevezetésre

Részletesebben

Egy új adózási lehetõség: az Egyszerûsített Vállalkozási Adó (EVA)

Egy új adózási lehetõség: az Egyszerûsített Vállalkozási Adó (EVA) MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET Egy új adózási lehetõség: az Egyszerûsített Vállalkozási Adó (EVA) 2002. szeptember MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés,

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Dr. Bozsik Sándor Dr. Fellegi Miklós Gróf Pál Süveges Gábor Dr. Szemán Judit ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Miskolc 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Személyi jövedelemadó és egyéb foglalkoztatást terhelő adók... 3

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben