REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011"

Átírás

1 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011

2 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelõs kiadó: dr. Bokor Pál a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja A Saldo Kiadó valamennyi kiadványa szerzõi jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármilyen adatrendszerben való tárolása (papír, elektronikus stb.) a kiadó elõzetes írásbeli engedélye nélkül tilos!

3 TARTALOM I. FEJEZET AKTUÁLIS SZÁMVITELI KÉRDÉSEK A számviteli elõírások változásai Adminisztrációs egyszerûsítések Egyszerûsített éves beszámolót készítõ vállalkozások körének bõvítése Külföldi pénzértékre szóló értékpapírok, részesedések értékesítése Devizavételi, -eladási árfolyam használata esetén a különbözet bemutatása Az értékesítés nettó árbevételének bemutatása Mentesített anyavállalat közzétételi kötelezettsége Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelése Egyéb, a jogszabályi környezet változásának átvezetése A gyakorlatban felmerült kérdések rendezése Fióktelephez kapcsolódó módosítások A törvényi módosítások alkalmazása A számviteli törvényhez kapcsolódó sajátos számviteli elõírásokat tartalmazó kormányrendeletek módosítása Tárgyi eszközökkel kapcsolatos esettanulmányok Bruttó érték meghatározása hitelbõl megvalósított beruházásnál A feladat Jogszabályi elõírások, amelyeket a feladat megoldása során számításba kell venni A feladat megoldása A próbaüzemeltetés figyelembe vétele az eszköz bekerülési értékében A feladat Jogszabályi elõírások, amelyeket a feladat megoldása során számításba kell venni A feladat megoldása A bérbevett tárgyi eszközökön végzett beruházás Fogalmi meghatározás A bérbevett tárgyi eszközökön végzett beruházás, felújítás A bérbevett tárgyi eszközökön végzett beruházás, felújítás számviteli elszámolása Bérelt ingatlanon végzett beruházásra példa Fejlesztési tartalék igénybevétele beruházáshoz A fejlesztési tartalék nem számviteli kategória Fejlesztési tartalék elemei a számviteli elõírásokban Esettanulmány A hasznos élettartam, a maradványérték, a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatása Fogalmi meghatározások az Szt. szerint: Meddig lehet terv szerinti értékcsökkenést elszámolni? Felújítás, pótlólagos beruházás, mint befolyásoló tényezõ Terven felüli értékcsökkenés, mint befolyásoló tényezõ Terven felüli értékcsökkenés, használatból történõ kivonáskor A beszámolókészítés folyamata, könyvviteli zárlata A beszámolóval szembeni követelmények

4 3.2 A folyamatos könyvelés teljessé tétele A mérlegtételek értékelése Sajátos követelmények a külföldi pénzértékre szóló eszközöknél, kötelezettségeknél A mérleg alátámasztása leltárral A fõkönyvi kivonat, a beszámoló elkészítése Mérlegforduló-napi értékelés év közben Idõbeli elhatárolások Az idõbeli elhatárolásokról általában Költségek, ráfordítások idõbeli elhatárolása Hagyományosan alkalmazott költségelhatárolások Számviteli törvény szerinti sajátos elhatárolások Halasztott ráfordítások Bevételek idõbeli elhatárolása Hagyományosan alkalmazott bevétel elhatárolások Számviteli törvény szerinti sajátos elhatárolások Halasztott bevételek Idõbeli elhatárolások a kiegészítõ mellékletben FEJEZET A SZÁMVITELT ÉRINTÕ EGYÉB JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI Az adó és járulékszabályok változásai A személyi jövedelemadó Jövedelem, bevétel, költség [Szja-tv. 4. -a] Adómentes juttatások Az egységes, arányos kulcs (az adó mértéke) Önálló tevékenységbõl származó jövedelem (a évben évközben hatályba léptetett módosítások figyelembe vételével) Összevont adóalap [Szja-tv a] Családi kedvezmény [Szja-tv. 29/A. és 29/B. -a] Adójóváírás [Szja-tv a] Adókedvezmények Rendelkezés az adóról Az egyéni vállalkozókat érintõ változások Külön adózó jövedelmek, vagyonátruházás Tõkejövedelmek A kifizetõt terhelõ adó mellett adható juttatások Egyes meghatározott juttatások [Szja-tv a] Béren kívüli juttatások [Szja-tv a] Egyéb kifizetõi adókötelezettséggel járó juttatások Adóelõleg szabályok Az adó megállapítása Egyszerûsített vállalkozói adó Belföldi pénzforgalmi bankszámla [Eva-tv. 2. -ának (8) és (9) bekezdése]

5 1.2.2 Cselekvõképesség korlátozása [Eva-tv. 3. -ának (2) bekezdése] Osztalék utáni adót kiváltó adó [Eva-tv ának (3) bekezdése] A személyi jövedelemadó változásával összefüggõ módosítások Járulékalap [Tbj. tv. 29/A. -a] A magánszemélyeket terhelõ 98 százalékos különadó Adófizetésre kötelezettek köre A különadó alapja A különadó meghatározása, eljárási szabályok A törvény hatályba lépése elõtt megszerzett, különadós jövedelmek különadóját Hatályba lépés Egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás Sporttal kapcsolatos módosítások Egyéb módosítások Társasági adó A társasági adó alanya Fogalmak Adóalapot módosító tételek A társasági adó mértéke: Adókedvezmények Adóelõleg kiegészítése [Tao. tv ának (7) bekezdése] A pénzügyi szervezetek különadója Általános elõírás A különadó alapja A különadó mértéke Egyéb rendelkezések Hitelintézetek különadója Általános forgalmi adó Közcélú adomány, adományozás Közösségen belüli gáz- és egyéb kereskedelem Kulturális, mûvészeti és egyéb szolgáltatások teljesítési helye [Áfa-tv a] Közösségi intézmények beszerzésére vonatkozó szabályok Adómentesség termékimportra vonatkozó szabályok Fordított adózás [Áfa-tv a (1) bekezdésnek g) és h) pontja] Más tagállami adóalany áfa-visszaigénylése (átmeneti rendelkezés) Együttmûködõ közösség [Áfa-tv a (1) bekezdésének p) pontja, (6) bekezdése] Utazási irodák Adóvisszatérítés kérelemre [Áfa-tv. 257/A. -a] Adólevonási jog korlátozása alóli kivétel [Áfa-tv a (2) bekezdésének új i) pontja] Az adó alapjának utólagos csökkentése [Áfa-tv a (2) bekezdésnek b) pontja] Hangos-könyvek adómértéke Egyéb változások Helyi adók Megszûnik január 1-jétõl: Helyi adó bevezetése a kerületekben [Htv. 1. -ának (3) bekezdése] Építményadó, telekadó Ideiglenes jellegû iparûzési tevékenység [Htv ának (2) (3) bekezdése]

6 1.9.5 Az építõipari tevékenység sajátos iparûzési adóalap-megosztási módszere [Htv. 3. számú mellékletének 2.3. és 8 9. pontja] A távközlési tevékenység adóalap-megosztása Iparûzési adóelõleg Illetékek Feltételes személyes illetékmentesség Építési telek illetékmentességének feltételei Kedvezményezett eszközátruházás illetékmentessége Közigazgatási hatósági eljárási illeték Bírósági eljárási illetékek utólagos elszámolással Esedékesség és fizetési határidõ Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény módosítása Fiatalok kedvezményes illetékfizetése Gépjármûadó Ágazati különadó [2010. évi XCIV. törvény] Adókötelezettség Adóalany Adóalap Az adó mértéke A kétszeres adózás kizárása Kapcsolt vállalkozás adómegállapítása Eljárási rendelkezések Átmeneti szabályok a évre Az adózás rendje (Art.) Bevallással kapcsolatos változások Bejelentési kötelezettségekkel kapcsolatos változások Képviseleti szabályok változása Adófizetés, kiutalás, visszatartás, visszatérítés Adatszolgáltatás Az ellenõrzéshez kapcsolódó módosítások Hatósági eljáráshoz kötõdõ módosítások A végrehajtást érintõ módosítások Elévülés Mulasztási bírság Egyéb változások, módosítások Társadalombiztosítás Egészségügyi hozzájárulás A foglalkoztatás elõsegítésérõl szóló törvény változásai A START-törvény módosításai Nyugdíjváltozások Az adóhatósági ellenõrzés számviteli kérdéseket érintõ tapasztalatai Az adóellenõrzésrõl általában az adózók kötelezettségeinek a tükrében A évi Ellenõrzési irányelvrõl A számviteli törvény és a társasági adótörvény kapcsolata Az adóhatósági ellenõrzés során tapasztalt, számviteli kérdéseket érintõ adóhatósági megállapítások Eszközök elszámolásával kapcsolatos megállapítások

7 2.4.2 Költségek, ráfordítások helytelen elszámolása Bevételek elszámolása Társasági adó-kötelezettség ellenõrzése Kis- és középvállalkozások beruházásainak kedvezménye Fejlesztési tartalék képzése, feloldása Transzferárak ellenõrzése A számviteli rend, a bizonylati fegyelem megsértése miatt alkalmazott szankciók (csak felsoroljuk azokat) Konklúziók FÜGGELÉK

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2008. 2008. A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont))

Részletesebben

Mérlegképes könyvelők továbbképzése. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája 2009.

Mérlegképes könyvelők továbbképzése. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája 2009. Mérlegképes könyvelők továbbképzése Mérlegképes továbbképzés tematika 2009 Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2009. A tematika összeállítói

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Egyéb szervezeti (nonprofit) szakterület 2012. 2012. A tematika összeállítói Mészáros László [1.1. fejezetpont]

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015 Szerzők: Ácsné Molnár Judit Dr. Császárné dr. Balogh Dóra Dr. Németh Nóra

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2006. 2006. A tematika összeállítói dr. Garai Borbála [2.2.] Kapásiné dr. Buza Mária [1.2.1. és 1.2.2. (7)] dr. Nagy

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2010. A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.5. fejezetpont] Tóth Mihály [1.2. fejezetpont]

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Vállalkozási szakterület

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Vállalkozási szakterület Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2010. A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.5. fejezetpont] Tóth Mihály [1.2. fejezetpont]

Részletesebben

1. Aktuális számviteli kérdések

1. Aktuális számviteli kérdések Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. A számviteli előírások (a számviteli törvény) 2007. évi változásai (1 óra) indoka megjelenése hatálybalépés a)

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL Befektetési és Tanácsadó Zrt. TAO K+F KEDVEZMÉNY BŐVÍTÉSE Az adózó (választása szerint) a Tao tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozása által, annak saját tevékenységi

Részletesebben

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN 4.1. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 4.1.1. Tevékenységi körök változása 2013. április

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004.

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004. Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004. 2004. A tematika összeállítói dr. Adorján Csaba [2.b); 2.c) fejezetpontok] Dudás Jánosné

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben