Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma Miskolc. jellege hsz. ép. ház em.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em."

Átírás

1 H IV T L () Nemzeti dóés Vámhivatal BEVLLÁS a 2 évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásról illetve a hitelintézetek különadójáról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére 1129EUD Átvevő kódja Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz átvevő aláírása Postára adás dátuma Beérkezés dátuma év hó Átvevő állami adóhatóság kódja nap vonalkód helye dózó adószáma Hibásnak minősített bevallás vonalkódja Z O N O Jogelőd adószáma S Í T Á S (B) Székhely/ fióktelep Egyetemváros közterület neve Miskolc közterület jellege hsz. ép. ház em. lépcső- egyetemváros város/ község ajtó Ügyintéző neve telefonszáma Bevallási időszak Önellenőrzés esedékessége tól ig Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka tól ig (C) Bevallás jellege Pótlás Kitöltött lapok száma NY (D) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Miskolc Helység év hó nap Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása dótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve dóazonosító száma Bizonyítvány/igazolvány száma P.H. adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése Kitöltő verzió:2.42. Nyomtatvány verzió:7. Nyomtatva:

2 1129EUD-NY NYILTKOZTOK ) 1.) 2.) 3.) Jelölje "X"-szel, ha ELŐTÁRSSÁGKÉNT nyújtja be a bevallást Jelölje a kedvezményezett eszközátruházás választását Jelölje "X"-szel az eltérő üzleti év választását 4.) Jelölje "X"-szel a piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének választását 7.) 8.) 9.) 1.) Jelölje "X"-szel, ha a NPTÁRI ÉVTŐL ELTÉRŐ ÜZLETI ÉVET választó adózóként nyújtja be a bevallást Eltérő üzleti év mérlegforduló napja (hónap és nap) Jelölje "X"-szel, ha a bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz Jelölje "X"-szel, ha külföldi vállalkozóként nyújtja be bevallását ) ) Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazásáról Jelölje "X"-szel, ha bejelentett részesedéssel rendelkezik B) 13.) 14.) 15.) ) Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockája - az adóév első napján - az adóév utolsó napján Jelölje a kedvezményezett eszközátruházás választását Szervezeti kódkocka 17.) Jelölje "X"-szel a piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének választását 18.) Jelölje "X"-szel, ha az üzleti év egészében, vagy tört részében szit-ként, elővállalkozásként vagy projekttársaságként működött 19.) Itt kérjük jelölni 1-gyel, ha az elővállalkozás szit-té minősítés nélkül szűnt meg, illetve 2-vel, ha az elővállalkozás projekttársasága azelőtt került ki a Szit. tv. hatálya alól, hogy az elővállalkozást az állami adóhatóság szit-ként nyilvántartásba vette. 2.) 21.) 22.) Jelölje "X"-szel ha, FORINTRÓL DEVIZÁR, DEVIZÁRÓL FORINTR, DEVIZÁRÓL MÁS DEVIZÁR áttérőként nyújtja be a bevallást Szervezeti kódkocka Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazásáról 23.) Áttérés: pénznemről pénznemre C) ) Jelölje "X"-szel a piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének választását ) Jelölje "X"-szel, ha az üzleti év egészében, vagy tört részében szit-ként, elővállalkozásként vagy projekttársaságként működött 26.) Itt kérjük jelölni 1-gyel, ha az elővállalkozás szit-té minősítés nélkül szűnt meg, illetve 2-vel, ha az elővállalkozás projekttársasága azelőtt került ki a Szit. tv. hatálya alól, hogy az elővállalkozást az állami adóhatóság szit-ként nyilvántartásba vette. Kitöltő verzió:2.42. Nyomtatvány verzió:7. Nyomtatva:

3 1129EUD-1-1 társasági adó, a hitelintézeti járadék, a jövedelem- (nyereség-) minimum, a rehabilitációs és szakképzési hozzájárulás, az energiaellátók jövedelemadójának, valamint a hitelintézetek különadójának bevallása ) saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó dónemkód: dózás előtti eredmény dózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen dózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen Külföldről származó jövedelem után kifizetett (fizetendő) adó Külföldről származó jövedelem dóalap [ (5.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum] Társasági adó (1/19%) 8. dómentesség [Tao. tv. 2. (1)] dókedvezmények Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege] z üzleti évi adókötelezettség ( sorok) -21. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége 13. Tao. tv. 22/. alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményének összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó 13. késedelmi pótlék összege a b) rovatban 14. Tao. tv. 7. (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének felhasználás időpontja 14. társasági adókötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban felhasználás időpontja 15. b) z adatok forintban c) települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási szerződés 6 hónapon belül történő megszűnése esetén visszafizetendő összeg [Tao. tv. 7. (21)] szerződés megszűnésének időpontja 17. sávos adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. 29/L. szerinti társaságiadó visszafizetési kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban felhasználási/rendelkezésre álló időpont felhasználási/rendelkezésre álló időpont 18. B) saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és az üzleti évre megfizetett adóelőleg különbözete dónemkód: 11 z adat forintban z adóév utolsó napját követő 15., illetve 9. napig fizetendő vagy a jelölt időponttól 19. visszaigényelhető társasági adó C) hitelintézeti járadék összegének bevallása* dónemkód: Járadékalap 21. Járadékfizetési kötelezettség D) hitelintézeti járadék és az üzleti évre megfizetett járadékelőleg különbözete* dónemkód: z adóév utolsó napját követő 9. napig fizetendő, illetve visszaigényelhető járadék * Ezt a blokkot csak a devizanemet váltó adózó töltse ki! z adatok forintban z adat forintban Kitöltő verzió:2.42. Nyomtatvány verzió:7. Nyomtatva:

4 1129EUD-1-2 társasági adó, a hitelintézeti járadék, a jövedelem- (nyereség-) minimum, a rehabilitációs és szakképzési hozzájárulás, az energiaellátók jövedelemadójának, valamint a hitelintézetek különadójának bevallása E) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása* z adatok forintban 23. Összes bevétel Tao. tv. 4. pont 23. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. (8)] Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 (9)] 26. Korrigált összes bevétel [23.-+] Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. (7)] 27. F) szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása* dónemkód: 182 z adat forintban 28. szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege 28. G) rehabilitációs és a szakképzési hozzájárulás megállapítása** z adatok forintban Rehabilitációs hozzájárulás (dónemkód: 119) 3. Szakképzési hozzájárulás (dónemkód: 182) 3. H) z energiaellátók jövedelemadójának bevallása* dónemkód: dózás előtti eredményt csökkentő tételek együttes összege [Thtv. 6. ] dózás előtti eredményt növelő tételek együttes összege [Thtv. 6. ] dózás előtti eredmény [Thtv. 6. (1)] jövedelemadó alapja [ ] a b) rovatba, az arányos adóalap az rovatba jövedelemadó összege [8%] visszatartott adó [külföldön fizetett(fizetendő)adó] Thtv. 9. (3)] 36. jövedelemadó fizetési kötelezettség [ ] z adóév utolsó napját követő 15.,illetve 9. napig fizetendő vagy a visszaigényelhető jövedelemadó összege z adatok forintban b) I) hitelintézetek különadójának bevallása* dónemkód: dózás előtti eredmény 4. dózás előtti eredményt növelő tétel dóalap [39.+4.] Különadó fizetési kötelezettség (3%) z adatok forintban J) hitelintézetek pénzügyi szervezet szerinti különadójának és a hitelintézetek különadójának elszámolása* z adatok forintban 43. hitelintézet Kjtv. 4/. (6) bekezdés pontja szerinti 2 évi fizetendő különadó összege pénzügyi szervezetek különadójának a Kjtv. 4/. (7) bekezdés szerinti módosított összege [ ] Rendelkezés a pénzügyi szervezetek különadó összegének módosításaként 45. jelentkező adótúlfizetés összegéről [Kjtv. 4/B. (5)] * Ezt a blokkot az előtársaság ne töltse ki! ** Ezt a blokkot az előtársaság töltheti ki! Kitöltő verzió:2.42. Nyomtatvány verzió:7. Nyomtatva:

5 1129EUD-7 Kiegészítő adatok és a szakképzési hozzájárulás elszámolása ) Kiegészítő adatok * Értékesítés nettó árbevétele 1. sorból: - export értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek 4. ktivált saját teljesítmények értéke nyagjellegű ráfordítások összesen (6., 7., 8., 9. sor oszlop adatai) sorból: - anyagköltség az igénybe vett szolgáltatások értéke az eladott áruk beszerzési értéke az egyéb és közvetített szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások összesen (,, 13., sor oszlop adatai) sorból: - bérköltség - személyi jellegű egyéb kifizetések bérjárulékok 14. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 15. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ( sor b) oszlop adatai 17. Pénzügyi műveletek bevételei összesen sorból: - kapott osztalék és részesedés Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (17-(19) sor b) oszlop) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény ( sor b) oszlop) z adatok forintban b) * Ezt a blokkot az évközben devizanemet váltó adózó ne töltse ki! B) szakképzési hozzájárulás elszámolásához kapcsolódó részletező adatok az előtársaság részére dónemkód: 182 z adatok forintban Szakképzési hozzájárulás alapja Szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség) 26. Felhasználható kötelezettségcsökkentés (a bruttó kötelezettség 6% Felhasználható kötelezettségcsökkentő tételek (a 28. és a sorok adat összesen Saját dolgozó képzésére fordított összeg 28. Tárgyévben átutalt fejlesztési támogatások összege 3. Nettó kötelezettség ( sor) 3. Kitöltő verzió:2.42. Nyomtatvány verzió:7. Nyomtatva:

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkezett: Előadó: Tiszasziget Polgármesteri

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Domaszék Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve Benyújtandó: Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. Tel.: 63/364-800 23-mellék Helyi iparűzési adó számlaszám: Késedelmi pótlék számlaszám: Mulasztási bírság

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: H E L Y I I P A R Ű Z É S I A D Ó B E V A L L Á S állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a Keszü község Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről Keszü

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Ópusztaszer Község Polgármesteri Hivatala H-6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. Tel.:+36-62/575-130, Fax:+36-62/575-131 Web: http://www.opusztaszer.eu E-mail :opusztaszer@invitel.hu BEVALLÁS a helyi iparűzési

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az Aszófő önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a Mezőzombor Község Önkormányzata t illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20. évben kezdődő adóévben az Onga Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

A B C D E F G. 7. Levelezési címe: V. Bevallásban szereplő betétlapok*: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap

A B C D E F G. 7. Levelezési címe: V. Bevallásban szereplő betétlapok*: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 2014.05.31.

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20... adóévben a Szigligeti önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az PILISMARÓT önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

IV. Bevallásban szereplő betétlapok: A B C D E F G H I

IV. Bevallásban szereplő betétlapok: A B C D E F G H I TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODA ADÓCSOPORT 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/511-159; Fax:87/511-164 E-mail: adocsoport@tapolca.hu Érvényes: 2014.január 01-től. Nytsz.: Pü/Adó/9/2014.

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben az Alsóörs Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a NYÍRLUGOS önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben Péteri Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről Derekegyház Község Önkormányzata 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4., Tel/fax: 63/453-003 Iparűzési adó számlaszáma: 57200017-10011661 Mulasztási bírság számlaszáma: 57200017-10011678 Késedelmi pótlék számlaszáma:

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévről VÁMOSÚJFALU önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Iparűzési adó beszedési számla: 11734169-15545813-03540000

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben PÉCEL önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben Méhkerék önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben