TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás"

Átírás

1 PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Számviteli szakügyintéző hallgatók számára 2012/2013.

2 II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Adózás Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Elágazás modul heti 2 óra elmélet + 2 óra gyakorlat Egyéni tanulási óra igény: heti óra Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 4 A tantárgy előtanulmányi rendje: Adók és támogatások A tantárgy erőteljesen támaszkodik az Adók és támogatások tantárgy keretében elsajátított ismeretanyagra. Az ott megtanult általános ismeretek, az egyes adónemek jellemzőinek, az adótani alapfogalmaknak és az alapvető adókötelezettséggel kapcsolatos fogalmak és összefüggések újratárgyalására nincs mód. azokat már készségszinten tudni kell. A tantárgy képzési célja: A tantárgy oktatásának célja, a hallgatók gyakorlati adózási ismeretekkel történő felvértezése. A hallgatóknak meg kell tanulniuk a domináns adónemekkel kapcsolatos fontos szabályokat. Az elméleti ismereteik alapján meg kell tudniuk oldani egyszerűbb adózási feladatokat. Ki kell tudniuk számolni az egyes adónemek kapcsán fizetendő adóelőlegeket és tudniuk kell elkészíteni az éves bevallásokat is. A hallgatóknak fel kell készülniük arra, hogy magánszemélyként, vagy vállalkozóként képesek legyenek áttekinteni a tevékenységükkel kapcsolatos adózási környezetet, alkalmazni tudják a jogszabályokat. Az órákon a jogszabály használatát meg kell tanítani, de a számonkérésnél a hallgatók jogszabálygyűjteményt vagy kivonatot nem használhatnak.

3 A tananyag tartalma részletesen: Konzultációs témakörök: 1. előadás és gyakorlat 2. előadás és gyakorlat 3. előadás és gyakorlat 4. előadás és gyakorlat SZJA. A személyi jövedelemadó személyi, tárgyi és területi hatálya. Az adó alanyai. Az adóköteles és az adómentes bevételek. Az adóköteles bevételek tipikus csoportjai, ezek legfőbb jellemzői. A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása. Az összevonásra kerülő jövedelmek, különös tekintettel a munkaviszonyból származó jövedelmekre, az ingatlan bérbeadásra és a vállalkozói kivétre. A kifizetendő bér megállapítása. Az éves adóbevallás elkészítése. SZJA. A munkáltatói juttatások tipikus fajtái (1. sz. melléklet. 70., 71., 72. ). az egyes juttatások után fizetendő közterhek (16% adó és 14 vagy 27% eho). A különadózó jövedelmek adóztatása. Kiemelten kezelendő az ingóság és az ingatlan értékesítés, a kamatjövedelem, az osztalék és az árfolyamnyereség adóztatása. Az egyéni vállalkozók adózási szabályai. A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási szabályai. Az átalányadózás lényege. A mezőgazdasági őstermelő és a mezőgazdasági kistermelő adózási szabályai. Feladatok megoldása. A szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) lényege. A munkabérek, az egyéb munkáltatói kifizetések, a megbízási díjak, a vállalkozói kivét után fizetendő szociális hozzájárulási adó. A tipikus SZOCHO kedvezmények (25 év alattiak, 55 év felettiek, kismamák stb.). A vállalkozók által fizetendő SZOCHO alapvető szabályai. Személyi költség számítása. Az e egyéni járulékok. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO). A szakképzési hozzájárulás. A rehabilitációs hozzájárulás. 5. előadás és gyakorlat 6. előadás és gyakorlat TAO. A társasági adó személyi, tárgyi és területi hatálya. A társasági adó alanyai, különös tekintettel a speciális adóalanyokra (ingatlannal rendelkező társaság, szabályozott ingatlanbefektetési társaság, külföldi vállalkozás fióktelepe stb.) Az adófizetési kötelezettség keletkezése. Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum összefüggései. Az adóelőleg meghatározása. TAO. A TAO és a SZVT kapcsolata. Az adóalap módosítások indoklása. Az adóalapot módosító tételek csoportjai. Az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és

4 csökkentő tételek ( , pl. értékcsökkenés). Azon tételek, amelyek az adóalapot vagy növelik, vagy csökkentik (7. vagy 8., pl. fejlesztési tartalék). Az adóalapot csak csökkentő tételek (pl. tanulók foglalkoztatása). Az adóalapot csak növelő tételek (pl. ráfordításként elszámolt bírság). Az adó mértéke. Az adókedvezmények. 7. előadás és gyakorlat 8. előadás és gyakorlat 9. előadás és gyakorlat EVA. Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai. Az adónem választásának feltételei. Az arányos bevételt is ki kell tudni számolni. Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása. A bevételt növelő és csökkentő tételek. Az EVA mértéke. Az EVA által kiváltott adónemek. Az EVA, az HIPA és az ÁFA kapcsolata. Az adóbevallás elkészítése. KATA és a KIVA. A kisvállalkozások tételes átalányadója. A KATA választásának feltételei (pl. 6 M Ft bevételi határ). Időarányos bevételt számolni kell. A KATA által kiváltott adók és járulékok. A főfoglalkozású és a nem főfoglalkozásúak adóztatása (50E és 25E), valamint a 40%- os adó. A KIVA választásának feltételei. A KIVA adóalapja egyszerűsített módon (pénzügyi vagyonváltozás és/vagy személyi jellegű kifizetés. A KIVA mértéke (16%). A KIVA által kiváltott adónemek. ÁFA. Az általános forgalmi adó személyi, területi és tárgyi hatálya. A belföldi ügyletek, a közösségi ügyletek és az export-import ügyletek. Az adófizetési kötelezettség keletkezése (teljesítés, fizetési határidő, fizetés teljesítése). Az áfa mértéke (5%, 18%, 27%). A pénzforgalmi szemléletű áfa. A fizetendő, a levonható, a le nem vonható, a megosztandó, az arányosítandó áfa. Az áfa-arányosítás göngyölített módszerrel. 10. előadás és gyakorlat 11. előadás és gyakorlat ÁFA. Az alanyi mentesség lényege, választásának feltételei. A kötelező adómentesség (85., 86. ). Bevallások készítése normál és pénzforgalmi szemléletű áfára is. Kiemelendőek a közösségi ügyletek, az importáfa, valamint a fordított adózás. Az általános forgalmi adó különleges szabályai (mezőgazdasági termelők különleges jogállása, befektetési arany, viszonteladók, utazásszervezők stb.). A jövedéki adó jellemzői. A jövedéki adózatás fontosabb szabályai. A regisztrációs adó fizetésének alapvető szabályai. A távközlési adó. A biztosítási adó. A pénzügyi tranzakciós illeték. 12. előadás és gyakorlat A gépjárműadó. A törvény személyi, területi és tárgyi hatálya. A gépjárműadó fizetési kötelezettség keletkezése. A

5 cégautóadó alanyai. A cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, lízing, kiküldetés stb.). A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei. 13. előadás és gyakorlat A helyi adóztatás jogi szabályozása. A törvény és az adórendelet. A helyi adók fajtái. az egyes adók alanyai, tárgya, mértéke és az adómaximum. Az iparűzési adóalap meghatározása klasszikus és az egyszerűsített módszerekkel. Az iparűzési adó alapjának megosztási lehetőségei. A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom: Kötelező irodalom: Sztanó Imréné dr.: Adózás; Saldo, Budapest, Sztanó Imréné dr.: Adózás kiegészítés 2013 (várható) Sándorné Új Éva: Adózási ismeretek alkalmazása Penta Unió 2012 (2013-s kiegészítés várható) és évi adójogszabályok. Ajánlott irodalom: NAV 2013-as információs füzetek. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 31, 49) Adóvilág 2013-s számai (tartalomjegyzék a NAV honlapján) Az aláírás megszerzésének feltétele: Katalógussal ellenőrzött órai részvétel. A vizsgaszabályzatnak megfelelő hiányzási lehetőség. Az órai aktív részvétel Az ismeretek értékelése, minősítése: A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul, amelynek nehézségi foka el kell érje az okj. vizsgán várható nehézségi fokot. A feladatlap tesztkérdéseket, igaz-hamis megállapításokat, kisebb kifejtendő kérdéseket (esszét NEM!!!), továbbá adóelőlegszámítási és bevallás készítési feladatokat tartalmazhat. A feladatlapot úgy kell összeállítani, hogy sem az elméleti részből, sem a gyakorlati részből önmagában az elégséges ne legyen megszerezhető. A sikeres dolgozathoz legalább 60%-os megfelelés szükséges. Tantárgyfelelős Elérhetőség Sándorné Új Éva

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

javítási-értékelési útmutató

javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-76/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 04. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. május 13. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok A vizsgafeladat ismertetése:

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA Vezetői számvitel 2011/2012 II. félév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL 1353-EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL Az adózó neve Adóazonosító jele Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó nyilatkozatot

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012.12.13. Szatmári László

2012.12.13. Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 2013 A kisadózó vállalkozások tételes adója Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 1 Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben