PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés"

Átírás

1 PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás, adóellenőrzés ADAD1KOMPZP szaktantárgy heti 2 óra elmélet + 2 óra gyakorlat Egyéni tanulási óra igény: 36 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 4 A tantárgy előtanulmányi rendje: Adók és támogatások A tantárgy képzési célja: Az Adóigazgatás, adóellenőrzés tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat minél teljesebb körben segítse hozzá olyan korszerű ismeretekhez, amelyek képessé teszi őket arra, hogy később úgy a vállalkozói szférában, mint a vállalkozásokkal kapcsolatba kerülő közigazgatásban eredményesen tevékenykedhessenek. Fő cél a képzésben résztvevők megismertetése az adóhatóságok eljárásával. Ennek keretében úgy az adóigazgatási eljárásban, mint a háttérszerepet betöltő közigazgatási eljárásban jártasak legyenek. Az oktatás során bemutatásra kerülnek az adóhatóságok, valamint az adóalanyok jogai és kötelezettségei is. A tananyagot elsajátító ezt követően - ismereteit felhasználva - az állandóan változó újabb és újabb eljárási normákat képes lesz önállóan és helyesen értelmezni, azokat az adórendszer egészében elhelyezni és követni. A tananyag tartalma részletesen: Az Alaptörvény és az adózás kapcsolata. Az adózás jogi szabályozása. Az Art. és a Ket. kapcsolata.

2 Adózási, adóeljárási alapfogalmak. Alapelvek. Az adóhatóságok és szervezetük, valamint a rájuk vonatkozó hatásköri és illetékességi szabályok. Az adózó és az adóhatóság kapcsolata. Adókötelezettség. Az adózás és az adóztatás folyamata, szakaszai. Az adózók és az adó megfizetésére kötelezettek és más személyek az adózási folyamatban. Az adóhatóságok felügyelete. Ügyintézési határidők A kizárás intézménye. A tényállás tisztázása. Idézés és értesítés. Bizonyítási eszközök. Az adózó képviselete. Adatszolgáltatás célja, az adatszolgáltatásra kötelezettek és a határidők. Az iratbetekintés szabályozása. Időleges és átléphetetlen korlátok. Az adótitok és védelme. Közzététel. Az adóhatósági eljárás felfüggesztése. Az adóhatósági határozat és végzés. A határozat kijavítása és kiegészítése. Jogorvoslat az adóigazgatásban. Adókötelezettségek megsértésének szankciói. Fizetési nehézség esetén a könnyítés lehetősége. Adómérséklés Biztosítási intézkedés és szerepe. A végrehajtási eljárás és szakaszai. A végrehajtás felfüggesztése és szünetelése. A behajtás. Az Európai Közösség adóügyi együttműködési szabályainak alkalmazása. Adózás bejelentése, bejelentkezés az adóhatósághoz. Az adózók nyilvántartásba vétele. Adóregisztrációs eljárás. Fokozott adóhatósági felügyelet. A vámazonosító számmal összefüggő bejelentés szerinti nyilvántartásba vétel. A bejelentett adatokban történt változás bejelentése. Az adó megállapítás módjai és különös módjai.(hatósági, utólagos, soron kívüli, feltételes, szokásos piaci ár megállapítása) Önadózás. A munkáltató adómegállapítása. Adónyilatkozat. Egyszerűsített bevallás. Az adó- és járulékkülönbözet elszámolása. Az adóbevallás és javítása. Bevallási határidők. Önellenőrzés fogalma, feltételei, korlátai és joghatásai. Adófizetés, adóelőleg fizetés célja, szerepe, határidők. Kiutalás. A befizetések elszámolása. Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás. Nyilatkozattétel. Az adóellenőrzés jogi szabályozása. Az ellenőrzés fajtái. Ellenőrzésre történő kiválasztás szempontjai. Az ellenőrzés gyakorisága, a kötelező ellenőrzés esetei. Milyen határidőket kell betartani az ellenőrzés során. Felkészülés az ellenőrzésre. Vizsgálati program. Amit a megbízólevélről tudni kell. Az ellenőrzés megkezdése. Az ellenőrzött és az adóellenőr jogai és kötelezettségei az ellenőrzés során. Az ellenőrzés helyszínei és az eljárási szabályok. Bizonyítási eszközök. Személyazonosság megállapítása. A becslés feltételei. Becslésre okot adó körülmények. A becslés lefolytatása és szempontjai. Próbavásárlás lefolytatása. Az adóhatóság által tehető egyéb intézkedések az ellenőrzés során. Az egyszerűsített ellenőrzés szerepe, lefolytatása. Utóellenőrzés. Eljárási illeték ellenőrzése. Ismételt ellenőrzés. Felülellenőrzés, állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzés. Egyes adókötelezettségek ellenőrzése, adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés. Egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés. Az ellenőrzéshez kapcsolódó szankciók. Az ellenőrzés befejező szakasza.

3 Egyes adónemekre vonatkozó sajátos ellenőrzési szabályok. (áfa, Ta,Szja, eva, Helyi adók stb.) Konzultációs témakörök: 1. előadás és gyakorlat. Az Alaptörvény és az adózás kapcsolata. Az adózás és adóztatás jogi szabályozása. Alapfogalmak. Alapelvek. Az adóhatóságok és szervezetük, valamint a rájuk vonatkozó hatásköri és illetékességi szabályok. Az adózó és az adóhatóság kapcsolata. Adókötelezettség. Az adózás és az adóztatás folyamata, szakaszai. Az adózók és az adó megfizetésére kötelezettek és más személyek az adózási folyamatban. 2. előadás és gyakorlat Az adóhatóságok felügyelete. Ügyintézési határidők Kizárás, tényállás tisztázása Idézés és értesítés. Bizonyítási eszközök. Képviselet. Adatszolgáltatás szerepe, célja. Adatszolgáltatásra kötelezettek. Határidők. 3. előadás és gyakorlat Iratbetekintés szabályozása. Az adótitok védelme. Közzététel. Az eljárás felfüggesztése. 4. előadás és gyakorlat Az adóhatósági határozat és végzés. A határozat kijavítása és kiegészítése. Jogorvoslat az adóigazgatásban 5. előadás és gyakorlat Adókötelezettségek megsértésének szankciói, különös tekintettel Adóbírság Késedelmi pótlék Mulasztási bírság Jövedéki bírság 6. előadás és gyakorlat Fizetési könnyítés Adómérséklés Biztosítási intézkedés. Végrehajtási eljárás és szakaszai. A végrehajtás felfüggesztése és szünetelése. A behajtás. 7. előadás és gyakorlat Az Európai Közösség adóügyi együttműködési szabályainak alkalmazása. 8. előadás és gyakorlat

4 Adózás bejelentése, bejelentkezés az adóhatósághoz. Az általános forgalmiadókötelezettség bejelentése. A vámazonosító számmal összefüggő bejelentési kötelezettség. Adózók nyilvántartásba vétele. Adóregisztrációs eljárás. Változás bejelentés 9. előadás és gyakorlat Az adó megállapítás módjai és különös módjai.(hatósági, utólagos, soron kívüli, feltételes, szokásos piaci ár megállapítása) Az adóbevallás és javítása. Önellenőrzés fogalma, feltételei, korlátai és joghatásai. Adófizetés, adóelőleg fizetés. Kiutalás. Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás. A bizonylat megőrzése. Nyilatkozattétel. 10. előadás és gyakorlat Az adóellenőrzés jogi szabályozása. Az ellenőrzés fajtái. Ellenőrzésre történő kiválasztás szempontjai. Az ellenőrzés gyakorisága. A kötelező ellenőrzés esetei. Határidők. az ellenőrzés során. Felkészülés az ellenőrzésre. Vizsgálati program. Amit a megbízólevélről tudni kell. Értesítés az adóellenőrzésről. 11. előadás és gyakorlat Az ellenőrzött és az adóellenőr jogai és kötelezettségei az ellenőrzés során. Az ellenőrzés helyszínei és az eljárási szabályok. Bizonyítási eszközök. Személyazonosság megállapítása. A becslés feltételei. Becslésre okot adó körülmények. A becslés lefolytatása és szempontjai. Próbavásárlás lefolytatása. 12. előadás és gyakorlat Az adóhatóság által tehető intézkedések az ellenőrzés során. Az egyszerűsített ellenőrzés lefolytatása. Utóellenőrzés. Az ellenőrzéshez kapcsolódó szankciók. Az ellenőrzés befejező szakasza. 13. előadás és gyakorlat Egyes adónemekre vonatkozó sajátos ellenőrzési szabályok. (áfa, Ta,Szja, eva, Helyi adók stb.)

5 A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom: Kötelező irodalom: Az adóeljárás törvénye egységes magyarázatokkal SALDÓ 2012 (ameddig megjelenik a évi) Ajánlott irodalom: évi XCII. tv. az adózás rendjéről Adó c. szaklap Adó és vám értesítő Az aláírás megszerzésének feltétele: Az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív részvétel. Hiányzás, csak orvosi igazolás mellett fogadható el. Az ismeretek értékelése, minősítése: Az elégséges gyakorlati jegy eléréséhez két dolgozat együttesen legalább 60 %-os szinten történő megírása szükséges. Tantárgyat oktató tanár: DR SZALAI ERZSÉBET Elérhetősége: Félfogadási ideje

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László A törvény célja Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük A törvény célja Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük A törvény célja Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK LEGFONTOSABB FELADATA: 2015.03.03. Költségvetési bevételek ELŐTEREMTÉSE

ADÓHATÓSÁGOK VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK LEGFONTOSABB FELADATA: 2015.03.03. Költségvetési bevételek ELŐTEREMTÉSE VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK 3 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 2 a) NAV (állami adóhatóság) (vámhatóság) b) az önkormányzat jegyzője (önkormányzati

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás

Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás Farkas Gábor 2013. október 22. Témák Az adóigazgatási eljárás fajtái Az ellenőrzés célja, fajtái Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során

Részletesebben

1. Adóigazgatási eljárás

1. Adóigazgatási eljárás Felkészülési anyag a PénzSztár vetélkedőben résztvevők számára 1. Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárás szűkebb értelemben az adózó jogainak és kötelezettségeinek adóhatóság által történő megállapítását,

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként

Részletesebben

Pénzügyi jog II. Simon, István

Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Kiadás dátuma 2012-03-31 2012-03-31 István, Simon Kivonat A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 344 01 2. A szakképesítés megnevezése: Államháztartási

Részletesebben

Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma

Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára 1. Fizetési kedvezményekhez kapcsolódó eljárás a gyakorlatban. Téma 2. A preventív ellenőrzések hatása a vállalkozásokra,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Képviseleti szabályok állandó meghatalmazott felelőssége 12T180 és 12VAMO jelű nyomtatványok változása végelszámoló kötelezettségének

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben