ADÓZÁS Budapest, 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓZÁS Budapest, 2008"

Átírás

1 ADÓZÁS Budapest, 2008

2 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN ISSN Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős kiadó: Dr. Bokor Pál, a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. A SALDO Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármely (papír, elektronikus stb.) adatrendszerben való tárolása a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül TILOS!

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az általános forgalmi adó...11 Az általános forgalmi adó-rendszer hatálya Alkalmazási hatály Az áfa alanya személyi hatály Tárgyi hatály A teljesítés helye az áfa rendszerében Teljesítés helye termék értékesítése esetében Teljesítés helye szolgáltatásnyújtásnál Teljesítés helye a termék közösségen belülről történő beszerzése esetén Termékimport teljesítési helye Az adófizetési kötelezettség keletkezése Az adófizetési kötelezettség keletkezésének különös szabályai Az adó alapja Az adó alapja termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál Kapcsolt felek közötti adóalap korrekció esetei Az adó alapja a termék Közösségen belüli beszerzése esetén Az adó alapja a termékimportnál Az áfa mértéke Adómentesség az áfa rendszerében Adólevonási joggal nem járó mentességek Adólevonási jog melletti mentességek Alanyi mentesség Az áfa levonás lehetősége Az adólevonási jog korlátozása és a korlátozás alóli kivételek Az adó megosztása vegyes tevékenység esetén Tárgyi eszközökre vonatkozó különös szabályok Az adólevonási jog gyakorlásának módja Az adólevonási jog felfüggesztése...70

4 1.8 Az áfa megfizetésére kötelezett személy A fordított adózás jellemzői Adófizetésre kötelezett személy a termék Közösségen belüli beszerzése esetén Adófizetésre kötelezett a termék importja esetén Vevői kezesség Az adó megállapítása A számlázás A számlaadási kötelezettség A számla kötelező adattartalma és a számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma A számla helyesbítése Nyugtaadás Az elektronikus számlázás Idegen nyelven történő számlázás feltételei A nyomtatványok előállítása Az áfa bevallása, az adó elszámolása (megfizetése) és visszaigénylése Különleges adózási módok az áfa rendszerében A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany különleges jogállása Utazásszervezési szolgáltatás A használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok Befektetési célú arany forgalmazásának különös adózási szabályai Jövedéki adó A jövedéki adó hatálya Adókötelezettség és adómentesség a jövedéki adórendszerben A jövedéki adó felfüggesztése A jövedéki adófizetés keletkezése Az adófizetésre kötelezett személy Adózási szabályok a közösségen belüli termékforgalomban Közösségen belüli szállítás adófelfüggesztési eljárásban Adózott jövedéki termékek Közösségen belüli forgalma

5 2.6.3 Adózott jövedéki termék beszerzése más tagállamból gazdasági tevékenység keretében Adózott jövedéki termék magáncélú behozatala más tagállamból Csomagküldő kereskedelem A jövedéki termék adómentes felhasználásának általános szabályai Az adó-visszaigénylés (levonás) szabályai Az adózással összefüggő eljárási szabályok Jövedéki szankciók A társasági adó A társasági adó alanya A társasági adókötelezettség A társasági adóalap meghatározása Az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tételek Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek Az adózás előtti eredményt növelő tételek Az adóalapot érintő egyéb elszámolások Az adóalap megállapításának különös esete: a jövedelem-(nyereség-) minimum szerinti adóalap A társasági adó mértéke Az adókedvezmények Beruházási adókedvezmények Fejlesztési adókedvezmény Kis- és középvállalkozások adókedvezménye Egyéb kedvezmények A csekély összegű ( de minimis ) támogatás jellemzői A fizetendő társasági adó és a mérleg szerinti eredmény meghatározása A nem nyereségorientált (nonprofit) szervezetek adókötelezettsége és adómentessége Külföldi vállalkozó adókötelezettsége A társasági adóelőleg bevallásának és fizetésének szabályai Az osztalékadó...200

6 4. A személyi jövedelemadó A személyi jövedelemadó hatálya Adókötelezettség általános jellemzői a személyi jövedelemadóban Az adókötelezettség tartalma, a nyilvántartási kötelezettség Az adó megállapítása A jövedelemre vonatkozó általános szabályok A bevétel A költség tartalma és elszámolásának általános szabályai A jövedelem tartalma, a főbb jövedelemtípusok csoportosítása Az összevonásra kerülő jövedelmek megállapításának szabályai Az önálló tevékenységből származó jövedelmek megállapításának általános szabályai A nem önálló tevékenységből származó jövedelem Az egyéb jövedelem A számított adó és az adójóváírás. Az összevont adóalap adójából elszámolható kedvezmények és a fizetendő adó meghatározása Az összevont adóalap adója Adókedvezmények és a fizetendő adó meghatározása Az adóelőleg megállapításának legfontosabb szabályai Munkáltatói adóelőleg levonás A kifizetői adóelőleg levonás A magánszemély adóelőleg-fizetése A külön adózó jövedelmek Egyéni vállalkozók adózási szabályai A vagyonátruházásból származó jövedelem A tőkejövedelmek Természetbeni juttatások és más engedmények Vegyes jövedelmek Az értékpapír, az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett jövedelem

7 5. Az államháztartás egyensúlyát javító különadó és járadék Magánszemélyek különadó kötelezettsége Egyéni vállalkozói tevékenységet folytató magánszemélyek adókötelezettsége Társas vállalkozások különadó kötelezettsége Hitelintézeti járadék Egyszerűsített vállalkozói adó Az eva alanyai és az adóalanyiság feltételei Az adóalanyiság megszűnése A bejelentési kötelezettség A nyilvántartások vezetése Az eva alapja és mértéke Az adóelőleg- és az adófizetés, adóbevallás Az eva-alany és az általános forgalmi adó Az eva-alany és a személyi jövedelemadó Az eva-alanyok és a társasági adó Az eva-alanyok egyszerűsített helyi iparűzési adókötelezettsége, valamint a szakképzési hozzájárulás Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás A helyi adók Vagyon típusú adók Építményadó Telekadó A számított értékalapú építmény-, és telekadó Kommunális jellegű adók Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Az adó alanya és az adókötelezettség keletkezése Az adó alapja Adómentesség, adókedvezmény Az adó mértéke A helyi adóelőlegek megállapítása és a helyi adó megfizetése...340

8 9. A gépjárműadó Adókötelezettség Belföldi gépjárművek adója A külföldön nyilvántartott gépjárművek adója Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek Munkaadói és munkavállalói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás A regisztrációs adó Luxusadó Környezetvédelmi termékdíj Környezetterhelési díj Energiaadó Az adóeljárás fontosabb szabályai Alapelvek és a törvény hatálya Adózók és az adóhatóság Az adózók és képviseletük Az adóhatóságok Az adókötelezettséggel kapcsolatos adózói feladatok Az Európai közösség adóügyi együttműködési szabályainak alkalmazása Az adóigazgatási eljárás Az adóellenőrzés legfontosabb jellemzői A hatósági eljárás fontosabb szabályai A végrehajtási eljárás Jogkövetkezmények Késedelmi pótlék Önellenőrzési pótlék Adóbírság Mulasztási bírság Irodalomjegyzék

9 Előszó A könyv ismeretanyagának összeállítása során elsősorban a Budapesti Gazdasági Főiskolán folyó üzleti képzés szakmai és tantervi követelményeit vettük alapul. A kiadvány ennek megfelelően elsősorban az adózás gyakorlatával ismerteti meg hallgatóit. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a konkrét adózási ismereteket tartalmazó Adózás című könyvünk az Adók és támogatások alapjai könyvre épül, annak folytatásaként kívántuk azt megjelentetni. Ebből következően a jelen kiadvány nem tartalmaz általános adózási alapismereteket, alapfogalmi meghatározásokat, hanem a hazai adózási gyakorlat bemutatására helyezi a hangsúlyt. Meggyőződésünk szerint a két könyv együtt hasznos ismereteket tartalmaz azok számára is, akik a különböző OKJ szerinti szakmai képzéseken vesznek részt. A tantervi követelményeket és a terjedelmi korlátokat is figyelembe véve arra törekedtünk, hogy a könyvben leírtak alapján a hallgatóink megismerjék a hazai adórendszerben alkalmazott adók legfontosabb szabályait, értelmezni tudják a jogszabályok által közvetített ismeretanyagot, képesek legyenek a gyakorlati adózási kérdések megoldására, az adóbevallás összeállítására. Természetesen nem lehetett célunk valamennyi adónem teljes körű, részletekbe menő ismertetése, törekedtünk súlyozva esetenként csak átfogóan bemutatni a hazai adójog szövevényes rendszerét. Tettük ezt azért is, mivel a pénzügy-számvitel szak pénzügyi szakirányán még további tantárgyak kerülnek oktatásra az adózás, adóeljárás témakörében. Reméljük könyvünk nemcsak az üzleti képzésben résztvevő hallgatók tantervi, és szakmai követelményeit elégíti ki, hanem hasznos ismeretet nyújt azok számára is, akik gazdasági-pénzügyi munkájuk során adózási kérdésekkel foglalkoznak. Budapest, szeptember hó a Szerző és a Kiadó

10

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2008. 2008. A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont))

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015 Szerzők: Ácsné Molnár Judit Dr. Császárné dr. Balogh Dóra Dr. Németh Nóra

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet Az adózás alapjai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 AZ ADÓZÁS ALAPJAI ESETFELVETÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma

Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára 1. Fizetési kedvezményekhez kapcsolódó eljárás a gyakorlatban. Téma 2. A preventív ellenőrzések hatása a vállalkozásokra,

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI Budapest 2010 Agrárgazdasági Könyvek AKI Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Felelős kiadó: Udovecz

Részletesebben

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon Vállalatok adózása Dr. Kiss Árpád Ph.D Bejegyzett Könyvvizsgáló Egyetemi Adjunktus Telefon 30/216-9044 E-mail: kissa@ mtk.nyme.hu kissa57@t-online.hu Gazdaságirányítás szerepei a piacon Általános piacgazdasági

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról1 Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Ismét megkezdődött egy új, változásokkal teli esztendő. E változások leginkább az adózással összefüggő szakterületeket érintették. A 2013-ra bevezetett új jogszabályok

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Egyéb szervezeti (nonprofit) szakterület 2012. 2012. A tematika összeállítói Mészáros László [1.1. fejezetpont]

Részletesebben