KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ"

Átírás

1 Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, Sztanó Imréné dr.: Adózás Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások Kiegészítő az Adózás könyv 2012.évi kiadásához Saldo Dr. Herich György: Adótan PENTA UNIÓ, Sándorné Új Éva: Adózási ismeretek alkalmazása I., II., Példatár mérlegképes könyvelők részére PENTA UNIÓ, Adótörvények, 2014-re. I. Fogalmak, meghatározások, felsorolások Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám helyes válaszonként 2 pont: 10 pont 1. Mi a közvetlen adó? Olyan adónem, amely esetén az adóteher viselője azonos az adó fizetőjével. A direkt adó jellemzője továbbá, hogy közvetlenül a vállalkozások, magánszemélyek jövedeleméhez kapcsolódik. 2. Mi az önadózás lényege? Az adóalany maga állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adókötelezettségeit. 3. Mi a vám? Egy sajátos termékadó, amelyet az állam a vámhatáron áthaladó vámáruk után szed. 4. Ki a telekadó alanya? Az a magánszemély vagy gazdálkodó, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. 5. Mely járművek alapján kell gépjárműadót fizetni? - A belföldi érvényes rendszámmal ellátott gépjármű és pótkocsi után. - A Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű után. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 2/10

2 II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4-4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 5 pont 1. Mennyi főszabály szerint az iparűzési adó mértékének felső határa? a) Az adóalap 2 ezreléke, míg a napi átalány 500 forint. b) Az adóalap 1,5 %-a, míg a napi átalány forint. c) Az adóalap 2 %-a, illetve a napi átalány forint. d) Nincs felső határa. 2. Fejezze be helyesen a mondatot! A magánszemély adókötelezettsége a személyi jövedelemadó tekintetében a) azon a napon kezdődik, amely napon a bevételhez hozzájut. b) azon a napon keletkezik, amely napon a jogszabály szerint az adóelőleget fizetni kell. c) a bevételszerző tevékenység megkezdésének, vagy a bevételt eredményező jogviszony keletkezésének napján kezdődik. d) a naptári év első napján kezdődik. 3. Fejezze be helyesen a mondatot! A fordított adózás a) azt jelenti, hogy alanyi adómentes adóalany helyett az általános szabályok szerint adózó fizeti az áfát. b) azt jelenti, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany fizeti az áfát, c) adós és hitelező közötti ügylet, d) adómentes értékesítés. 4. Fejezze be helyesen a mondatot! Az alanyi adómentességet választó áfa alanyt a) terheli adónyilvántartási, - megállapítási,- bevallási és elszámolási kötelezettség. b) főszabályként nem terheli adónyilvántartási, - megállapítási,- bevallási és elszámolási kötelezettség. c) terheli mindaz a dokumentációs kötelezettség, amely más adóalanyokat. d) nem is minősül adóalanynak. 5. Válassza ki, hogy az alábbiak közül mi minősül az Art. szerint adókötelezettségnek! a) Az adóalany tudomására jutott, vagy vélt adócsalás miatti feljelentési kötelezettség. b) Nyilatkozattételi kötelezettség. c) Adónemek közötti átvezettetési kötelezettség. d) Önellenőrzési kötelezettség. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 3/10

3 III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Az állítás szavát írja ki, ne csak a kezdőbetűvel jelölje! Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 3-3 pont. (1+2) 15 pont Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! 1. Főszabály (áfa) szerint szolgáltatás esetében teljesítési hely az, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének állama. Az állítás hamis, mert adóalanynak nyújtott szolgáltatás esetében teljesítési hely az, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének az állama. 2. A külföldi teljesítési helyű termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz történő beszerzés áfája is levonható, amennyiben az értékesítés belföldön áfás lenne. Az állítás igaz.., mert az ilyen értékesítések áfa levonásra jogosító fordított áfás értékesítések. 3. Az evás egyéni vállalkozó adómegtakarításként nem érvényesíthet de minimisnek (csekély összegű) minősülő kedvezményt. Az állítás.igaz., mert az evás egyéni vállalkozónak adókedvezmény címén nincs adóalap, illetve adó csökkentési lehetősége. 4. Amennyiben egy magánszemély 2014-ben értékesíti a 2008-ban vásárolt lakás ingatlanát, nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Az állítás igaz, mert a lakás célú ingatlan értékesítése esetén, mentesül az adókötelezettség alól a magánszemély, ha az ingatlan 5 évnél régebben volt a tulajdonában. 5. A jövedéki adó szabályozása a termék fizikai mozgásához kapcsolódik. Az állítás igaz,, mert a törvény szerint amíg a jövedéki termék nem hagyja el az adóraktárt, az esedékes jövedéki adót nem kell megfizetni. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 4/10

4 IV. Rendszerezés, felsorolás. 18 pont 1. Írja a táblázat üresen hagyott oszlopába, hogy melyik adóra, járulékra esetleg jövedelemre vonatkoznak az alábbi állítások! Helyes válaszonként 1 pont. 6 p Jellemző Az adókulcs és a tényleges adóterhelés százaléka nem esik egybe. Az adókulcsa 37 és 50 százalék is lehet. Lehetővé teszi az árrés szerinti adózást. Egyes külön adózó jövedelmek után kell fizetni, amennyiben az adóalanytól a munkáltatói illetve a kifizetői nem vonnak le éves szinten 450 ezer Ft egészségbiztosítási járulékot. Önálló tevékenységből származó jövedelem, mégsem számolható el vele szemben költség. Tételes adóként fix összegben kell havonta fizetni. Közteher Béren kívüli juttatások adója. EVA ÁFA A magánszemélyt terhelő 14 százalékos eho. Vállalkozói kivét. KATA 2. Tegyen X-et a megfelelő oszlopba! 12 pont Milyen jogkövetkezménnyel járnak, az adókötelezettség megsértésének alább felsorolt esetei? Tényállás Az adóalany:.. Jogkövetkezmény Késedelmi pótlék. Önellenőrzési pótlék. Mulasztási bírság. Adóbírság. Pont bevallja, de nem határidőre fizeti meg az adót. nem jelenti be a székhely változását. be nem fizetett adóját az X X 2 adóhatóság tárja föl. jogtalanul igényel vissza áfát. nem vezeti szabályosan a KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 5/10

5 nyilvántartását. nem jelenti be időben a foglalkoztatottját. korrigálja a bevallását, mert egy tételt az adófizetése tekintetében kevesebbre számolt. számára juttatott állami támogatásáról kiderül, hogy X X 2 jogtalan volt. nem tud árueredetet igazolni. nem ad nyugtát. V. Oldja meg a következő számítási feladatokat! 52 pont Részpontok adhatók! A hibákat ne halmozottan vegyék figyelembe! 1. Feladat 7 pont Egy nyugdíjas havi nyugdíja 2014-ben Ft. Egész évben bérbe adja magánszemélynek a lakásának egy részét havi Ft-ért. A lakrész közmű rendszerét tekintve önálló, a rezsi költségét a bérlő fizeti. A bérbeadó tételes költségelszámolást nem alkalmaz. a) Ismertesse, milyen alternatívái vannak a bérbeadónak a bérleti díj adózása tekintetében! b) Kinek és hogyan kell ez esetben adóelőleget elszámolnia? c) Mennyi lesz a bérbeadó éves közteher-viselési kötelezettsége? Megoldás a) Mivel a bérbevevő nem kifizető a bérbeadónak kell negyedévenként megállapítani az adóelőleget és a negyedévet követő hónap 12.-éig megfizetni. 1 p b) Mivel az éves bérleti díj nem haladja meg az 1 millió forintot, eho fizetési kötelezettség nincs. 1 p (Figyelem! Ez a pont csak akkor adható meg, ha a vizsgázó ezt az állítást le is írja!) c) Mivel a nyugdíj óta nem minősül adóterhet nem viselő jövedelemnek, az összevonásra kerülő jövedelmek között nem kell azt figyelembe venni. 1 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 6/10

6 (Figyelem! Az utóbbi 1 pont akkor is jár, ha a vizsgázó ezt a szöveget nem írja ki, csak nem veszi figyelembe a nyugdíjat! ) Fizetendő adó: 12 x x 0,9 x1,27 x 0,16 = Ft 4 p 2. feladat 23 pont Egy szja hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó 2014-ben más jövedelemszerzési jogviszonnyal nem rendelkezik. A tevékenysége szakképesítést nem igényel. Alkalmazottja, segítő családtagja nincs. A jövő évi adóbevallását tervezi a könyvelője. Az alábbi információk állnak a rendelkezésére: Az adóévben várható összes bevétele Ft. A havi vállalkozói kivétje Ft. A kivétje után a közterheket megfizette. Az adózó évi anyagköltsége Ft. Eladásra vásárolt áruk beszerzési értéke Ft. Igénybe vett közvetített szolgáltatások értéke Ft. Egyéb költségeinek bizonylatolt összege Ft, ami a szociális hozzájárulási adó összegét nem tartalmazza. Igénybe vehet Ft adókedvezményt. A vállalkozói osztalékalapot növelő tételek összege Ft. A vállalkozói osztalékalapot csökkentő tételek összege Ft. a) Számítsa ki a vállalkozó által fizetendő személyi jövedelemadót! b) Számítsa ki az osztalék alap után fizetendő közterhek összegét! Megoldás Adatok forintban Megnevezés Összeg Pont Vállalkozói kivét (12 x Szociális hozzájárulási adó 27 % Anyagköltség ELÁBÉ Közvetített szolgáltatások értéke Egyéb költség Összes költség KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 7/10

7 Vállalkozói jövedelem Elvárt jövedelem minimum: ( ) x 0,02= Ft < p Számított vállalkozói jövedelemadó 10 % Adókedvezmény Fizetendő vállalkozói jövedelemadó Adózott vállalkozói jövedelem Osztalékalapot növelő összeg Osztalékalapot csökkentő összeg Osztalékalap Fizetendő osztalékadó 16 % Számított eho 14 % A kivét után megfizetett egészségbiztosítási járulék x 0,07 Megfizetendő eho feladat 17 pont Egy multinacionális könyvvizsgáló cég magyarországi vidéki irodája a szakdolgozóinak az alábbi juttatásokat adja 2014-ben: - minden dolgozójának juttat havonta helyi közlekedési bérletet Ft-ért, - ad havi Ft értékű Erzsébet utalványt, - maximális értékben feltölti a számukra a Szép kártyát, - alternatív módon, juttat a számukra maximum 3 gyermekre beiskolázási támogatást a maximális értékben vagy/és egészségpénztári hozzájárulást vagy/és kiegészítő nyugdíjpénztári hozzájárulást, - minden dolgozónak ad, évi Ft értékben sportrendezvényre vagy művelődési intézménybe szóló belépőt, - választhatóan ad havi Ft értékben fitness klub belépőt, vagy uszodai belépésre szóló utalványt. Feladat Határozza meg mennyibe kerül évente szakdolgozónként a cégnek a cafeteria rendszer! Használja a megoldáshoz az alábbi táblázatot! Megoldás Megnevezés Helyi közlekedési Évi juttatás X Adó és járulékalap X+19% Adó 16% Járulék (EHO) 14 % vagy 27% Pont (14%) 1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 8/10

8 bérlet 12x Erzsébet utalvány: 12x (14%) (27%) 1 1 Szép kártya (14%) 1 Isk. kezd. tám (14%) 1 3x x 0,3 Sport belépő Fitness vagy (27%) 1 uszodai belépő 12x ÖSSZESEN ,5 Kiegészítő számítások: Béren kívüli juttatások : = Ft 1,5 p Korlát fölötti rész: = Ft 1 p Többletjárulék alapja: = Ft 2 p ( után már évközben magasabb járulékot kellett fizetni) Évégén befizetendő többlet EHO : x 1,19 x 0,13 = Ft Éves szinten egy dolgozó cefeteria ellátása a könyvvizsgáló cégnek: ( ) = forintba kerül. 2 p 1 p 4. feladat 5 pont Egy Kft. értékesítései és beszerzései kizárólagosan a 27 %-os áfa kulcs alá tartoznak. A október havi áfa elszámolásához a következő adatok állnak rendelkezésre. (Adatok ezer Ft-ban.) Adóalap Áfa Közösségi értékesítés árbevétele Belföldi értékesítés árbevétele Értékesítés összesen Belföldi árubeszerzés Tárgyi eszköz beszerzés belföldről Beszerzés összesen KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 9/10

9 Havi elszámolandó áfa Készítse el a havi áfa elszámolást! (Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! ) Minden jó megoldás 0,5-0,5 pont. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 10/10