Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04/ 109 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: március óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 47 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm. példány É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Adózási ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Adózási ismeretek alkalmazása a kiadott feladatlap alapján. "B változat Kidolgozási idő: 150perc Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: március óra P. H március KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

2 B Mérlegképes könyvelő Adózási ismeretek alkalmazása (150 perc) Megoldás Felhasznált irodalom: 1. Burján Szebellédi- Sztanóné-Tóth: Adók és támogatások alapjai. Saldo, Sztanó Imréné dr.: Adózás Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások Kiegészítő az Adózás című könyv évi kiadásához Saldo, Paróczai Péterné dr., Balláné Nagy Katalin: Adó, illeték, társadalombiztosítás (Példatár, teszt és esettanulmány) Perfekt, Dr. Herich György: Adó 2011 Teszt és Példatár PENTA UNIÓ Sándorné Új Éva, Benkőné dr. Deák Ibolya: Adózási feladatok és megoldások Saldo, Adótörvények, 2012-re. I. Fogalmak, meghatározások, felsorolások Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 10 pont 1. Mi a társasági adóztatás célja? 2 p Soroljon fel közülük kettőt! (A vizsgázó az alábbiak közül bármely kettőt választhatja, ha mindhármat felsorolja, akkor sem jár + pont!) - Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása. - A vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése. - Az Európai Közösséghez való társulásból eredő szempontok érvényesítése. 2. Mi a hozzáadottérték-adóztatás lényege? Sorolja fel az áfa általános jellemzőit (legalább nyolcat)! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2

3 Hozzáadott érték az a többletteljesítmény érték, amely a vállalkozás tevékenységeként jön létre, a hozzáadottérték-adóztatás, minden termelési fázisban csak ezt a többletértéket terheli adóval. 2 p Az általános forgalmi adó általános jellemzői: általános adó, forgalmi adó, összfázisú adó, közvetett adó, fogyasztást terhelő adó, hozzáadottérték-adó, nettóadó, szektorsemleges adó. 4 p 3.. Milyen esetekben keletkezik jövedéki adókötelezettség? 2 p - A jövedéki termék belföldi előállításával. - A jövedéki termék importálásával. II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4-4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 5 pont 1. Fejezze be helyesen a mondatot! A magyar adórendszer a) az adóbeszedésre, b) az adókivetésre, c) a megállapodásos adózásra, d) az önadózásra épül. 2. Az egyéni vállalkozó EVA alanynak adóelőleget kell fizetnie a) a bevétel után negyedévente. b) a bevétel és a vállalkozói kivét után negyedévente. c) a bevétel és az osztalék után III. hó 15-én és IX. hó 15-én. d) csak a vállalkozói kivét után negyedévente. 3. Ingó dolog értékesítésekor a) a 15 évnél régebben vásárolt vagyon eladása adómentes. b) nem lehet költséget érvényesíteni. c) bizonyos esetekben a bevétel 25 %-a a jövedelem. d) az ingó értékesítésnél nem keletkezik jövedelem. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3

4 4. Fejezze be helyesen a mondatot! A tehergépkocsihoz, adóköteles és adómentes vállalkozási tevékenységhez beszerzett benzin általános forgalmi adója a) arányosan levonható. b) nem vonható le arányosan sem. c) levonható, ha kizárólag üzleti célra használta az autót. d) az üzemanyag forgalmi adója semmilyen esetben nem vonható le. 5. Áfa-raktárban tárolható a) jövedéki termék is. b) csak közösségi áru tárolható. c) az EU-n kívülről behozott termék. d) bárhonnan származó termék. III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 2-2 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+1) 10 pont 1. A magánszemélyeknek minden ingatlan-bérbeadásból származó bevételük után százalékos eho-t kell fizetni. Az állítás hamis, mert nagyon sok korlátozó tényező érvényesül az eho fizetéssel kapcsolatban. Pl. 1 millió Ft bevételi korlát, megfizetett egészségbiztosítási járulék, stb. 2. A vállalkozás, amennyiben áfás tevékenysége mellett áfamentes tevékenységet is folytat, minden esetben arányosításra köteles. Az állítás hamis..,mert amennyiben az adómentes tevékenységhez kapcsolódó beszerzéseit elkülönítetten tartja nyilván, akkor emiatt nem kell arányosítania. 3. A hulladékértékesítéssel foglalkozó vállalkozások, az áfa tekintetében a különbözet szerinti adózás feltételei szerint adóznak. Az állítás hamis.., mert a fordított adózás szabályai vonatkoznak rájuk (kivéve a fahulladék kereskedelmet), a vevőjük vallja be és fizeti meg az áfát. 4. Az Szja. törvény hatálya alatt külön adózó jövedelmeket is adóalap kiegészítéssel kell megemelni. Az állítás hamis.., mert csak a béren kívülinek minősülő és annak nem minősülő meghatározott juttatásokat kell adóalap kiegészítéssel megemelni. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 4

5 5. Amennyiben a gyermekgondozási segélyen lévő magánszemély részmunkaidőben alkalmazottként munkát végez, úgy a GYES nem adóköteles jövedelem, csak a munkabér. Az állítás. igaz.., mert a gyermekgondozási segély adómentes jövedelem. IV. Rendszerezés 19 pont Az alábbiak munkáltató által nyújtható nem pénzbeli juttatások 2012-ben. Töltse ki a hiányzó rovatokat: kit, milyen jogcímen, mennyi közteher kötelezettség terhel! Minden helyes válasz 1-1 pont! Megnevezés/ Kérdésfeltevés Évi Ft-ig sport rendezvényre szóló belépő Beiskolázási támogatás a minimálbér 30 %-áig SZÉP kártyán Ft szálláshely igénybevételére Számítógép használat Helyközi közlekedési bérlet 86%-a Csekély értékűnek minő-sülő ajándék, Sport szolgáltatás igénybevételére szóló bérlet, amennyiben minden dolgozónak egyenlő mértékben és feltételek mellett adják. Kit terhel a Milyen címen? közteher? 0 Adó és járulékmentes juttatás. Munkáltatót Szja +Eho Juttatás érték x1,19 Munkáltatót Szja + Eho Juttatás érték x1,19 Mi a közteher alap? Milyen %? Adó és járulékmentes juttatás Munkajogi 0 0 szabályok szerint kötelező téríteni Munkáltatót Szja + Eho Juttatás érték x1,19 Munkáltatót Szja+ Eho Juttatás érték x1, KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 5

6 V. Oldja meg a következő számítási feladatokat! 56 pont Részpontok adhatók! A hibákat ne halmozottan vegyék figyelembe! 1. feladat 13 pont Egy munkavállaló havi rendszeres jövedelme Ft, 2012-ben. Más kifizetőtől is származik jövedelme, ezért januárban úgy nyilatkozott, hogy a jövedelmének 40 %-át kéri bruttósítani. Nyilatkozott továbbá arról, hogy két családi pótlékra jogosult eltartottja van, a harmadik gyermeke nappali tagozaton tanuló, főiskolai hallgató. A családi kedvezményt a vele együtt élő házastársával 50-50%-ban megosztva kívánja igénybe venni. A munkáltatója meleg étkezést biztosítani a munkahelyen nem tud, ezért minden dolgozójának, minden hónapban Széchenyi pihenőkártyára utaltat e Ft-ot. Feladat: Határozza meg, a munkavállaló adott havi nettó keresetét! Megoldás: Bruttó bér: Ft Levonások: - 10 % nyugdíjjárulék Ft 1 p % EBJ Ft 2 p - 1,5 % munkaerő piaci járulék Ft 1 p - SZJA Ft 8 p Nettó bér: Ft 1p Résszámítás: Részpont Adó alap: x 0,6 = p x 0,4= x 1,27 = p Összesen: Családi kedvezmény: 2 x x 0,5 = p Korrigált adóalap: = p Számított adó 16%: x 0,16 = p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 6

7 2. Feladat 29 pont Egy havi áfa bevalló társaság 2012.évi I. negyedévi árbevétele ezer Ft-ban Ebből áfa köteles árbevétel ezer Ft. Áprilisi értékesítési és beszerzési adatai (ezer Ft-ban) (Belföldi beszerzések bruttó áron, értékesítések nettó áron.) Sorszám Megnevezés Érték 1. Anyagbeszerzés áfa köteles tevékenységhez Szolgáltatás beszerzése áfa köteles és mentes tevékenységhez Üzemanyag beszerzése a cég személygépkocsijához Benzin üzemanyag beszerzése a cég kisteherautójához, amit áfa köteles 140 és mentes tevékenységhez is használ 5. Iroda-berendezés beszerzése Csehországból, a berendezést a cég központi irodájában helyezik el 6. Étel-ital beszerzése a cég üzletfelei számára rendezett fogadásra Anyagbeszerzés Ukrajnából áfa köteles tevékenységhez, a VPOP a vámteher részeként 160 áfa-t vetett ki, amelyet a vállalkozás április 5-én megfizetett 8. Márciusi közüzemi számla, melynek fizetési határideje ápr Márciusi telefon számla, melynek fizetési határideje ápr A számla tételes hívásnyilvántartást nem tartalmaz, a cég a dolgozókkal magáncélú használatot nem térített 10. A vállalkozás a cég jubileumi ünnepsége alkalmából nyugdíjas 240 dolgozóinak, mintaboltjának termékeiből ajándékot adott. A termékek egységára Ft 11. Belföldi áfa köteles értékesítés Áfa mentes szolgáltatás értékesítése belföldre Termék értékesítés Görögországba, a partner és az adóalany is 3000 rendelkezik közösségi adószámmal, fuvarokmány igazolja, hogy a termék az értékesítést követő 30 napon belül az országot elhagyta 14. Szolgáltatások értékesítése Ukrajnába A vállalkozás személygépkocsit bérel a cégautó meghibásodása miatt. 140 A bérleti díj 16. A cég értékesítette a meghibásodott személygépkocsit, amit eredetileg 1200 újonnan vásárolt. Az eladási ár 17. Ingyenesen átadott üzleti partnerének egy nagy teljesítményű fénymásolót, aminek könyv szerinti értéke 640, szokásos piaci értéke Egyháznak ajándékozott használt számítógépeket, amelyeknek könyvszerinti értéke 0, szokásos piaci értéke 160 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 7

8 Feladat: Határozza meg az adóhatósággal szemben elszámolandó és a vállalkozást terhelő áfa-t! Megoldás: Levonható ÁFA Megosztandó ÁFA Le nem vonható ÁFA x21,26%= x21,26%= x21,26%= x21,26= x27%= x27%= x21,26%= x21,26%= * 8+9=17* nem értékesítés x27%= x21,26%= Adatok e Ft-ban. Sorszám Fizetendő ÁFA 820x21,26%= nem értékesítés 1 Megosztás ** 307 összesen Pont * Telefon számla áfájának megosztása: Részpont értelmezés: 4 p Áfa 180 x 21,26 % = 38 1 p 20 % magán célú: 8 1 p 80 %: 30 o 30 % le nem vonható: 9 1 p o 70 % megosztandó: 21 1 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 8

9 ** Részpont értelmezés: 4 p Lh= = 74% Áfa köteles 3 p Megosztandó: % levonható: 873 0,5p 26% nem levonható: 307 0,5p Adó hatósággal elszámolandó: = +1448e Ft befizetendő ÁFA. A vállalkozást terheli ráfordításként elszámolandó 426 e Ft ÁFA. 1p 1p 3. feladat 9 pont Egy evás Kft első negyedévi bruttó árbevétele Ft, amelyből 30 % kapcsolt vállalkozásnak számlázott bevétel. Kamatbevétele Ft. Egyéb bevétele Ft, amiből Ft kapott kártérítés. Feladat: Határozza meg a Kft I. negyedévi eva előlegét! Megoldás: Bruttó árbevétele Ft Pénzügyi műveletek bevétele Ft 1 p Egyéb bevétel Ft 1 p Összes bevétele Ft 1 p Korrekció: Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel Ft 2 p Kapott kártérítés Ft 2 p Adóelőleg alap ~ e Ft 1 p Adóelőleg 37 % e Ft 1 p 4. feladat 5 pont Egy magánszemély 2012-ben 8 hónapra bérbe adja a lakását, egyéb adóköteles jövedelme nincs. A bérleti díj összege havi Ft. Az adóhatósághoz nem jelentkezett be és személyi jövedelemadót sem fizet. Tételezze fel, hogy az adóhatóság ellenőrzéseket végez és a mulasztást megállapítja! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 9

10 Feladat: Mennyi a feltárt adóhiány? Határozza meg, hogy milyen típusú és milyen mértékű szankcióra számíthat a magánszemély! Megoldás: Az ingatlant bérbeadó magánszemély 2011-óta már nem köteles a bérbeadáshoz adószámot kérni és bejelentkezni, de adóelőleget és adót fizetni igen. 1p A feltárt adóhiány (feltéve hogy tételesen igazolt költséget nem tud elszámolni az adóalany). 8 x x 0,9 x 0,16 = Ft 3 p Adóbírság maximum a feltárt adóhiány 50 százaléka, megemelve a késedelmi pótlékkal. 1p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 10

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. május 13. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

javítási-értékelési útmutató

javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-76/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 04. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Adóváltozások

TÁJÉKOZTATÓ. Adóváltozások TÁJÉKOZTATÓ Adóváltozások 2011 SZJA Az adótábla jövőre egyetlen sávban adóztat, szuperbruttó /+27 százalékkal növelt/ alapra vetített 16 százalékos kulccsal (gyakorlatilag 20,3%) - összevont adóalapra,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM)

AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM) AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM) 2011 december 12. 12 óra Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, a jelenlevőket,

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

Kézműves kereskedelem szabályszerűen

Kézműves kereskedelem szabályszerűen Kézműves kereskedelem szabályszerűen Az egyre szaporodó kézművesek egyik legnagyobb problémája az, hogy miként, hogyan feleljenek meg a velük szemben támasztott elvárásoknak, s miként lehetnének sikeresek.

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Dr. Bozsik Sándor Dr. Fellegi Miklós Gróf Pál Süveges Gábor Dr. Szemán Judit ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Miskolc 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Személyi jövedelemadó és egyéb foglalkoztatást terhelő adók... 3

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) 1 Korlátozott terjesztésű --------------------JAVÍTÓ KULCS------------------ vizsgázó neve 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Horváthné Szabó Beáta

Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Kiküldetések elszámolása Horváthné Szabó Beáta 2013. Kiküldetések jogszabályi hátterének ismertetése Személyi jövedelemadó törvény (Szja) Társadalombiztosítási törvény (Tbj) Szociális hozzájárulás

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben