Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-127/2014. Érvényességi idő: június óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm. példány É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Adózási ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Adózási ismeretek alkalmazása a kiadott feladatlap alapján. "A változat Kidolgozási idő: 150perc Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: június óra P. H június KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 1/10

2 Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, Sztanó Imréné dr.: Adózás Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások Kiegészítő az Adózás könyv 2012.évi kiadásához Saldo Sándorné Új Éva: Adózási ismeretek alkalmazása. Példatár mérlegképes könyvelők részére. PENTA UNIÓ, Adótörvények, 2013-ra, 2014-re. I. Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 20 pont 1. Sorolja fel, mit kell tartalmaznia az Áfa törvény előírásai szerint a számlának? 7 pont sorszám, eladó neve, címe, adószáma, vevő neve, címe, kibocsátás kelte, teljesítés időpontja, ha eltér a kibocsátás időpontjától, termék (szolgáltatás) megnevezése, mennyiség, adó nélküli egységár, adómérték, adóalap, áthárított adó. (Minden helyesen megadott elem 0,5 0,5 pont.) 2. Hány évig érvényesíthető 2014-től a látvány-csapatsport támogatásához kapcsolódó adókedvezmény? 2 pont Az adókedvezmény a támogatás adóévének és az azt követő adóéveknek az adójából vehető igénybe. Legkésőbb a támogatás naptári évét követő 6. naptári évben lezáruló adóév adójából. 3. Soroljon fel az Szja. törvény szerinti tőkejövedelmek közül ötöt! 5 pont Lehetnek: kamatból származó jövedelmek, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmek, osztalékból származó jövedelmek, árfolyamnyereségből származó jövedelmek, vállalkozásból kivont jövedelmek, csereügyletből származó jövedelmek, ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelmek, tartós befektetésből származó jövedelmek. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2/10

3 (Bármelyik helyesen megadott jövedelemfajta ont, de összesen sem adható több mint 5 pont.) 4. Milyen estekben állapít meg az adóhatóság jogkövetkezményként adóbírságot, és milyen mértékben? 6 pont Az adóhatóság által feltárt adóhiány esetén. Az adóbírság mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóhiány 50 %-a. Az adóbírság mértéke az adóhiány 200 %-a, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Adóbírságot állapítandó meg akkor is, ha az adózó jogosulatlanul nyújtotta be támogatási, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, vagy igénylésre, támogatásra, visszatérítésre vonatkozó bevallását, és a jogosultság hiányát az adóhatóság a kiutalás előtt megállapította. A bírság alapja ilyen esetben a jogosulatlanul igényelt összeg. 2 p 2 p II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4-4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-ont. 10 pont 1. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az általános forgalmi adó alapját a termék nettó eladási ára vagy a termék szokásos piaci értéke képezi. b) Az általános forgalmi adó alapját a nettó ellenérték képezi. c) Az általános forgalmi adó alapját a vállalkozás által létrehozott hozzáadott érték képezi. d) Az általános forgalmi adó alapját minden esetben a piaci forgalmi érték, vagyis a szokásos piaci ár képezi. 2. A belföldi illetőségű adózó társasági adókötelezettsége a) csak a belföldről származó jövedelmére terjed ki, b) a belföldről és a külföldről származó jövedelmére egyaránt kiterjed, azaz adókötelezettsége teljes körű, c) a belföldi telephelyén végzett tevékenységéből származó jövedelmére terjed ki, azaz korlátozott adókötelezettség jellemzi, d) a külföldről származó jövedelmére nem terjed ki. 3. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A zárt végű pénzügyi lízing az általános forgalmi adó szempontjából szolgáltatásnak minősül. b) A nyílt végű pénzügyi lízing az általános forgalmi adó szempontjából termékértékesítésnek minősül. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3/10

4 c) A nyílt végű pénzügyi lízing az általános forgalmi adó szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. d) Az operatív lízing minden esetben értékesítésnek minősül. 4. Mi minősül adótitoknak? a) Olyan tény adat, amit a szomszéd sem jelenthet fel. b) Az államtitkot jelentő tény, adat. c) A hivatásbeli titok, amely az adózást érinti. d) A szolgálati titok, amely az adózást érintő tény, adat, határozat, igazolás vagy más irat. 5. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A cégautó magáncélú használata cégautóadó fizetési kötelezettséget keletkeztet. b) A személygépkocsival történő munkába járás miatt fizetett költségtérítés a munkáltatónál cégautóadó fizetési kötelezettséget keletkeztet. c) A személygépkocsival történő munkába járás miatt fizetett költségtérítés a munkavállalónál cégautóadó fizetési kötelezettséget keletkeztet. d) A munkába járás jogszabályi normának megfelelő mértékű költségtérítése cégautóadó fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 6. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az önkormányzat a törvényben meghatározott adómaximumnál magasabb adómértéket is megállapíthat. b) Az önkormányzat legfeljebb a törvényben meghatározott adómaximumot állapíthatja meg. c) Az önkormányzat a törvényben meghatározott adómaximumnál alacsonyabb adómértéket köteles megállapítani. d) Az önkormányzat adó megállapítási joga nem korlátozott. 7. Hány százalékos áfa tartalmat kell feltüntetni az egyszerűsített számlán, ha az áfa kulcs 15 %? a) 15 százalékot, b) 13,04 százalékot, c) 10 százalékot, d) 12,5 százalékot. 8. Válassza ki a helytelen megállapítást! a) Az evás egyéni vállalkozó kötelezően bevételi nyilvántartást vezet. b) A részvénytársaságok nem választhatják az evát. c) Az egyszerűsített vállalkozói adó alapját csökkenti a kapott kártérítés. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 4/10

5 d) Az evás Kft. választhat a bevételi nyilvántartás és a kettős könyvvezetés között. 9. Válassza ki a helytelen megállapítást! a) Az evát választó vállalkozásnak legalább két lezárt adóévvel kell rendelkeznie. b) Minden evás társas vállalkozásra vonatkozik a feltöltési kötelezettség. c) Az evás egyszerűsített vállalkozói adó alapja azonos az iparűzési adó alapjával. d) Az egyszerűsített vállalkozói adóalapot növeli a kapcsolt vállalkozástól származó bevétel. 10. Harmadik országból történő beszerzés esetében a környezetvédelmi termékdíjat a) az első belföldi tulajdonos fizeti meg. b) az importáló fizeti meg. c) a bizományos, vagy az ügynök fizeti meg. d) az import 0 % adókulcsa miatt senki sem fizeti meg. III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 3-3 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+2) 15 pont 1. Amennyiben a rokkantsági nyugdíjas magánszemély részmunkaidőben alkalmazottként munkát végez, úgy a nyugdíja nem adóköteles jövedelem, csak a munkabére. Az állítás. igaz.., mert minden besorolású nyugdíj óta adómentes jövedelem. 2. A pénzbeni egészségbiztosítási járulékot a nyugdíj mellett munkát vállaló alkalmazottól munkabére után havonta le kell vonni, és azt a megfelelő NAV számlára a munkaadónak be kell fizetnie. Az állítás hamis.., mert a nyugdíjas munkavállalótól nem kell pénzbeni egészségbiztosítási járulékot levonni, mert pénzbeni juttatásra a nyugdíja mellett nem jogosult. 3. A magánszemélyeknek az ingatlan értékesítésből származó jövedelmük után százalékos eho fizetési kötelezettsége keletkezhet. Az állítás hamis,.. mert nem az értékesítésből, hanem a bérbeadásból származó jövedelem után keletkezhet feltételtől függően eho fizetési kötelezettség. 4. A főállású KATA-s vállalkozó tételes adója Ft/hó is lehet. Az állítás igaz, mert a törvény lehetővé teszi, hogy az adóalany a magasabb szintű társadalombiztosítási ellátás érdekében magasabb tételes adó fizetési kötelezettséget válasszon. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 5/10

6 5. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, és a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a vállalkozásnak 2014-ben havi forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Az állítás hamis,.. mert az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2014-ben Ft/hó. IV. Rendszerezés 5 pont Sorolja be az alábbi munkáltatói (kifizetői) juttatásokat a személyi jövedelemadó törvény alapján! (Tegyen -et a megfelelő oszlopba!) (Minden helyes választás 0,5 pont) Juttatás Sport rendezvényre szóló belépőjegy, bérlet összegkorlát nélkül Helyi közlekedési bérlet Adó és járulékmentes juttatás Béren kívüli juttatás Béren kívülinek nem minősülő egyéb meghatározott Juttatás Alapjogviszonyra tekintettel adó és járulék köteles juttatás Cégtelefon magáncélú használata Cégautó térítés nélküli tulajdonba adása Célzott szolgáltatásra befizetett összeg, éves összegkorláttal Internet előfizetés Étkezésre jogosító Erzsébet utalvány Ft/hót meghaladó összege Kegyeleti juttatás Uszodai belépőjegy, bérlet Reprezentáció V. Oldja meg a következő számítási feladatokat! 50 pont Részpontok adhatók! A hibákat ne halmozottan vegyék figyelembe! 1. feladat 4 pont KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 6/10

7 Egy mezőgazdasági kistermelő a nagybani zöldség piacon értékesít 120 q újburgonyát. kg-onként 45 Ft-ért, továbbá a WICK húsipari vállalatnak elad egy igavonásból kivont élő szamarat, amelynek súlya 187 kg. A szamár felvásárlási ára 320 Ft/kg. Határozza meg, hogy mekkora felvásárlási felárat fognak tartalmazni a felvásárlási jegyek! Megoldás a) Növényi termék esetében a felár: 12 % 1q = 100 kg 120 q = kg x 45 x 0,12 = Ft tehát ennyi a felvásárlási felár az újburgonya eladásánál. Élőállat esetében a felár: 7 % 187 x 320 x 0,07 = Ft tehát ennyi a felvásárlási felár a szamár eladásánál. 2. feladat 13 pont Egy házaspár 2014-ben egész évben 3 általános iskolás (közös) gyermeket nevel. Különböző munkáltatóval állnak munkaviszonyban. A feleség havi Ft, a férj havi Ft fix fizetéssel rendelkezik. Egyéb adó és járulékköteles jövedelmük nincs. Adó megállapításukat minden évben a munkáltatótól kérik, a családi adó és járulékkedvezmény % os igénybevételéről szabályszerűen nyilatkoztak. a) Milyen közteherből, mennyi családi kedvezmény érvényesítésére jogosultak együttesen és külön-külön? (Egyéb kedvezmény igénybevételére jogosító feltételük nincs.) b) Milyen jogkövetkezménnyel jár, ha a jogszerű mértéknél nagyobb járulékkedvezményt érvényesítenek? Megoldás a) A maximális adóalap csökkentési lehetőség : 12 x 3 x = Ft Családi adókedvezmény: 12 x ( ) x 0,16 = Ft KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 7/10

8 Feleség esetében: 12 x x 0,16 = Ft Férj esetében: 12 x x 0,16 = Ft 1p Járulékkedvezmény lehetősége: ( ) x 0,16 = Ft % megosztás: Ft Havi: : 12 = Ft Járulékteher: Feleség: 12 x x (0,04 + 0,03+ 0,1) = Ft Havi: : 12 = Ft Férj: 12 x x (0,04 + 0,03+ 0,1) = Ft Havi: : 12 = Ft Egyik házastárs sem tudja teljes egészében érvényesíttetni évközben a járulékkedvezményt, mert az nem göngyölíthető, adóalap kedvezménnyé sem konvertálható, mert a teljes éves adóalapjuk nem nyújt fedezetet rá. b) A jogosulatlanul igénybevett járulékkedvezményt vissza kell fizetni, és amennyiben a különbözet meghaladja a forintot 12 %-os bírságot kell fizetni. 2 p 3. feladat 15 pont Egy Kft.-nek 60 %-ban egy belföldi Zrt., 40 %-ban egy magánszemély a tulajdonosa. A társtulajdonos magánszemély munkaviszony keretében saját cégénél dolgozik. A cég minden munkavállalójának ad Ft értékű étkezési célra szolgáló Erzsébet utalványt, és megvásárolja számukra a BKV bérletet. A társtulajdonos havi rendszeres bére 2014-ben forint, és az osztalékon kívül más jövedelmet a cégtől nem is kap. Laktóz érzékenysége miatt fogyatékosnak minősül, erről az igazolást a cég könyvelésének benyújtotta. Nyilatkozott továbbá arról is, hogy adó,- és járulékköteles jövedelme más forrásból nem származik. Tagja egy önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárnak, amelyhez a fizetéséből minden hónapban átutaltat 20 ezer forintot, a cég is utal ugyanezen számlára a számára 30 ezer forintot. Két családi pótlékra jogosult gyermeke után a családi kedvezményt a felesége érvényesíti. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 8/10

9 A Kft évi adózott eredménye Ft, amelyből a taggyűlés határozata alapján áprilisban osztalékként kifizetnek 40 %-ot. Határozza meg, - kitől, - milyen címen, és - mennyi közterhet kell levonnia áprilisban a kifizetőnek! Megoldás A magánszemély bérjövedelme után: Havi adóalap: Ft Számított adó: x 0,16 = Ft Le: személyi kedvezmény x 0,05= Ft 2 p Levonandó adóelőleg Ft A kiegészítő pénztári befizetés kedvezménye az előleg elszámolásnál nem érvényesíthető. A béren kívüli juttatások után a munkáltatónak kell megfizetni az adót! Figyelem! Az utóbbi 1-ont akkor is jár, ha a vizsgázó ezt a szöveget nem írja ki, csak nem veszi figyelembe a kedvezményt! A Zrt.-nek fizetett osztalék nem adóköteles: A magánszemélytől levonandó osztalékadó: Osztalék: x 0,4 x 0,4 = Ft Osztalékadó: x 0,16 = Ft Osztalék után fizetendő eho: Az adóalany nyilatkozata alapján a kifizető köteles figyelni a korlátot! Az adóalanytól éves szinten várhatóan levonandó EB járulék: 12 x x 0,07 = Ft 2 p Még fizetendő eho: = Ft Levonandó eho: x 0,14 = Ft, de az eho fizetési kötelezettség csak Ft, ezt a korlátot a kifizetőnek a nyilatkozat alapján figyelembe kell venni. 2 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 9/10

10 4. feladat 8 pont Egy Kft. értékesítései és beszerzései kizárólagosan a 27 %-os áfa kulcs alá tartoznak. A január havi áfa elszámolásához a következő adatok állnak rendelkezésre. (Adatok ezer Ft-ban.) Adóalap Áfa Pont Közösségi értékesítés árbevétele Belföldi értékesítés árbevétele ,5 + 1 Értékesítés összesen ,5 Belföldi árubeszerzés Tárgyi eszköz beszerzés belföldről Beszerzés összesen Havi elszámolandó áfa Készítse el a havi áfa elszámolást! (Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! ) 5. feladat 10 pont Egy társas vállalkozás 2013 évi társasági adó bevallásához szükséges adatai: Megnevezés évi adatok ezer forintban Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek 4000 Pénzügyi műveletek bevételei 1000 Rendkívüli bevételek 1500 Adózás előtti eredmény 250 Számított társasági adó alap 220 ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás Magánszemélytől kapott tagi kölcsön nyitó állománya Magánszemélytől kapott tagi kölcsön én (visszafizetés évközben nem történt) Adókedvezmény igénybevételére a társaság nem jogosult. Az elvárt jövedelemminimum tekintetében nem kíván nyilatkozatot tenni. Határozza meg mennyi a 2013.évi fizetendő társasági adó! Megoldás Megnevezés, résszámítás Adatok ezer forintban Pont Összes bevétel: Tagi kölcsön éves átlagos állománynövekményének %-a 2 520/2 ( ( / 365 ) x 92) = ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás Korrigált összes bevétel ,5 Elvárt jövedelem minimum x 0, Elvárt jövedelem minimum viszonyítása 250 < 255 > Fizetendő társasági adó 255 x 0,1 ~ 26 0,5 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 10/10

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. május 13. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04/ 106 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. március 29. 10.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04/ 109 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. március 29. 10.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

javítási-értékelési útmutató

javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-76/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 04. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Pénzügyi szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2011.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

rendelkezik. 1 Az egyéni vállalkozásról az 1990. évi V. törvény, az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításáról a 129/2000. (VII. 11.

rendelkezik. 1 Az egyéni vállalkozásról az 1990. évi V. törvény, az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításáról a 129/2000. (VII. 11. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének, valamint a különadó alapjának meghatározására vonatkozó alapvető szabályok 2009 1. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8750. számú törvényjavaslat egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. október 1

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben