Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: május óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm. példány É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Adózási ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Adózási ismeretek alkalmazása a kiadott feladatlap alapján. "A változat Kidolgozási idő: 150perc Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: május óra P. H május KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 1/10

2 Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, Sztanó Imréné dr.: Adózás Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások Kiegészítő az Adózás könyv 2012.évi kiadásához Saldo Sándorné Új Éva: Adózási ismeretek alkalmazása Példatár mérlegképes könyvelők részére PENTA UNIÓ, Adótörvények, 2013-ra, 2014-re. I. Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 10 pont 1. Az ellenőrzés megvalósulási időpontja szerint hogyan csoportosítható az adóellenőrzés? A jelen helyzet vizsgálata, 4 p kiutalás előtti adó-visszatérítés ellenőrzése, utólagos ellenőrzés, ellenőrzéssel lezárt időszakra irányuló ellenőrzés. 2. Milyen sorrendben érvényesíthető január elsejétől az szja rendszerében a járulékkedvezmény? 3 p 1. természetbeni egészségbiztosítási járulék, 2. pénzbeni egészségbiztosítási járulék, 3. nyugdíjjárulék. 3. Ki után és mennyi tételes adót kell fizetni a KATÁS vállalkozásnak? A bejelentett főfoglalkozású tag után Ft/hó, a bejelentett nem főfoglalkozású tag után Ft/hó összeget havonta. 4. Milyen társasági formájú vállalkozás nem választhatja a KIVA-t? A részvénytársaság. II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4-4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2/10

3 Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-ont. 10 pont 1. Mikor merül fel a kettős adóztatás esete? Ha : a) legalább két állam adóztat, b) az adóztatási időpont ugyanaz, c) ugyan az az állam, de kétszeresen adóztatja a jövedelmet, d) az adóalany eltérhet, de a jövedelem ugyan az. 2. Hány százalékos áfa tartalom felelne meg 22 százalékos áfa kulcsnak? a) 20 százalékos, b) 22 százalékos, c) 18,03 százalékos, d) 20,67 százalékos. 3. Fejezze be helyesen a mondatot! Ingó dolog értékesítésekor a) a 15 évnél régebben vásárolt vagyon eladása adómentes. b) 20 %, de legfeljebb Ft adókedvezmény érvényesíthető. c) bizonyos esetekben a bevétel 25 %-a a jövedelem. d) nincs adókötelezettség. 4. Fejezze be helyesen a mondatot! A magyar adórendszer főszabály szerint a) az adóbeszedésre, b) az adókivetésre, c) a megállapodásos adózásra, d) az önadózásra épül. 5. Válassza ki a helyes megállapítást! A jogosulatlanul benyújtott adóvisszaigénylés esetén a) az adóhatóság mulasztási bírságot állapít meg, b) az adóhatóság késedelmi pótlékot állapít meg, c) az adóhatóság önellenőrzési pótlékot állapít meg, d) az adóhatóság adóbírságot állapít meg. 6. Kell-e az önellenőrzéskor pótlékot fizetni? a) Minden esetben igen. b) Csak abban az esetben, ha az adóhatóság rovására tévedtünk. c) Az adóhatóság dönti el, hogy mely esetben kell fizetni. d) Nincs pótlékfizetési kötelezettség. 7. Mi a helyszíni ellenőrzés megkezdésének a feltétele? a) A szomszéd meg két hatósági tanú jelenléte. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3/10

4 b) Legalább az adózó családtagjának jelenléte. c) A szomszéd jelenléte. d) Az adózó vagy képviselője, meghatalmazottja vagy két hatósági tanú jelenléte. 8. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Barterügylet lebonyolítása esetén nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség. b) Csoportos áfa-alanyiságot csak Magyarországon megtelepedett kapcsolt vállalkozások választhatnak. c) A csoportos áfa-alanyok egymásnak teljesített ügyleteik esetében áfás számlát állítanak ki. d) Ellenérték nélküli ügylet esetében soha nem keletkezik áfa-kötelezettség. 9. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Nem független felek közötti tranzakció esetében az áfa alapja a szokásos piaci ár. b) Nem független felek közötti tranzakció esetében az áfa alapja tetszés szerint határozható meg. c) Nem független felek közötti tranzakció esetében az áfa alapja a nettó ellenérték. d) Nem független felek közötti tranzakció esetében nem kell áfát fizetni. 10. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az evát nem választhatja induló vállalkozás. b) Bármilyen társasági formájú vállalkozás lehet evás. c) Az egyszerűsített vállalkozói adóalap azonos az árbevétellel. d) Az egyszerűsített vállalkozói adóalapot csökkenti a kapcsolt vállalkozástól származó bevétel. III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 3-3 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+2) 15 pont 1. Az adóköteles és adómentes tevékenységhez is használt beszerzett tárgyi eszközök előzetesen felszámított áfáját az arányosítás szabályai szerint kell levonható és le nem vonható részre osztani. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 4/10

5 Az állítás igaz, mert a törvény lehetővé teszi az áfa adóköteles értékesítés arányában történő levonását január elsejétől a magánszemélynek lehetősége van minden járulékelem terhére érvényesíteni a családi járulékkedvezményt. Az állítás hamis,.. mert a munkaerő piaci járulék terhére nem érvényesíthető járulékkedvezmény. 3. A KATA-s vállalkozásnak minden tagját be kell jelenteni a tételes adózás alá. Az állítás. hamis.., mert csak a személyesen közreműködő tagokra vonatkozik a bejelentési kötelezettség, amennyiben a személyes közreműködést nem munkaviszony keretében végzik. 4. A magánszemélyek banki pénzbetéteinek kamatát (főszabály szerint) csak forrásadóként levonandó 16 százalékos elvonás terheli. Az állítás hamis, mert a személyi jövedelemadón túl a bankbetétek kamatát még 6 százalékos eho is terheli. 5. Egy magánszemély családi házára a helyi önkormányzat nem vethet ki egyszerre építményadót és kommunális adót is. Az állítás igaz.., mert a kétszeres adóztatás tilalma miatt azonos vagyontárgy csak egy féle vagyoni típusú adóval terhelhető. IV. Rendszerezés Az alábbi jellemzők különböző közterhekre vonatkoznak. A feladat alatti táblázatban írja a betűk alá a hozzájuk tartozó sorszámokat! Minden helyes besorolás 1-ont. 15 pont a) Az adókulcsa 37 és 50 százalék. b) Lehetővé teszi az árrés szerinti adózást. c) Sávosan progresszív adó. d) Egyes külön adózó jövedelmek után kell fizetni, amennyiben az adóalanytól a munkáltatói illetve a kifizetői nem vonnak le éves szinten 450 ezer Ft egészségbiztosítási járulékot. e) Három kulcsos lineáris adó. f) Az adó alapot az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tényezők segítségével kell meghatározni. g) Az evás adóalany ezt az adót megállapíthatja tételes elszámolás szerint, vagy egyszerűsített módon is. h) Láncügylet esetén egyszerűsített bevallási lehetőségeket tartalmaz. i) Az adó havi fix tételként van meghatározva. j) Hozzáadott-érték adó. k) Minimum a társaság elvárt jövedelemszintje után kell fizetni. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 5/10

6 l) Termékexport után nulla százalék. m) A közvetített szolgáltatás az adóalap meghatározásakor csökkentő tényezőként vehető figyelembe. n) Csak természetes személy (személyek) tulajdonában lévő vállalkozás választhatja. o) A szolgáltatás nyújtója a beszedésre kötelezett. Sorszám Adónem Társasági adó Áfa Iparűzési adó KATA EVA Magánszemélyt terhelő 14 százalékos eho Idegenforgalmi adó Megoldás a b c d e f g h i j k l m n o V. Oldja meg a következő számítási feladatokat! 50 pont Részpontok adhatók! A hibákat ne halmozottan vegyék figyelembe! 1. feladat 13 pont Egy vállalkozás (amely az iparűzési adó tekintetében a tételes elszámolás alapján adózik) székhelye és telephelye nem azonos önkormányzat illetékességi területén van. A vállalkozás évi iparűzési adóalapja 20 millió forint. Évközben más önkormányzatok számára megfizetett 200 ezer forint ideiglenes iparűzési adót. A telephely szerint illetékes önkormányzat az iparűzési adót a törvényben meghatározott százalék maximumában, a székhely szerint illetékes önkormányzat a törvényi maximum 60 százalékában határozta meg. Adatok ezer forintban Székhely Telephely Amortizáció Lízingdíj Bérköltség Az adatok ismeretében határozza meg a vállalkozás évi iparűzési adófizetési kötelezettségét! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 6/10

7 Megoldás Az arányok kialakítása 6 p Adatok ezer forintban Amortizáció Lízingdíj Összes eszköz Költség % Bérköltség % Összes költség Székhely Telephely Összesen Mivel a székhely szerinti önkormányzat alacsonyabb adókulcsot alkalmaz, a vállalkozásnak az eszközarányos megosztást célszerű választani. Kombinált megosztásra az adóalap nagysága miatt nem kötelezett. (Az ont akkor is jár, ha a megosztást nem indokolja szövegesen a vizsgázó.) % Fizetendő adó meghatározása 6 p % Adóalap ezer Ft Adókulcs % Számított adó Ft Ideiglenesen megfizetett adó Ft Fizetendő adó Ft Székhely , Telephely Összesen feladat 4 pont Egy korlátolt felelősségű társaság december 20-i határidővel a társasági adó feltöltésére volt kötelezett. A vállalkozás által december 20-ával bezárólag megfizetett társasági adó összege ezer Ft. A április 20-án bevallott tényleges adóalapja ezer Ft. A vonatkozó jogszabály szerint a 10 %-os adósávba tartozik és adókedvezményre nem jogosult. A vállalkozás adóévet követő év június 2-án adóellenőrzést kapott. A vizsgált időszak az adóév. A vizsgált adónem pedig a társasági adó. Állapítsa meg, hogy keletkezett-e adóhiánya a vállalkozásnak, és ha igen, akkor milyen típusú és mértékű szankcióra számíthat! Megoldás: A bevallott adóalap után a társasági adó ezer Ft. Mivel a feltöltéssel a társaság nem érte el a várható adó 90 százalékát ( x 0,9 = E Ft) a különbözet után 20 százalékos mulasztási bírságot kell fizetnie. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 7/10

8 3. feladat 6 pont Egy vállalkozás alanyi adómentesen végezte a tevékenységét. Egy nem várt fellendülés következtében április 1-éig Ft árbevételt számlázott ki. Április 10-én kibocsátott egy Ft értékű számlát. Milyen következménnyel járt a számla kibocsátása, és milyen teendői voltak emiatt a vállalkozásnak? A vállalkozás tevékenysége a 27 %-os áfa körbe tartozik. Megoldás A számlát már áfásan kellett kibocsátania. Számla nettó / 1,27= Ft + áfa = Ft fizetendő adó 15 napon belül be kellett jelentkeznie az áfa hatálya alá. 4. feladat 4 pont Egy eva alany Bt. összes bevétele október 10-ig 21 millió forint volt. December 10-én befolyt még 10 millió Ft evásként kiszámlázott bevétele, más bevétele az adóévben nem volt. Mennyi lesz a évi eva fizetési kötelezettsége? Megoldás: 30 millió Ft után 37 %, tehát 11,1 millió Ft. 1 millió Ft után 50 %, tehát 500 ezer Ft. 5. feladat 16 pont Egy fő állású egyéni vállalkozó 2014-ben minden hónapban elszámol magának Ft vállalkozói kivétet. A tevékenysége nem igényel középfokú szakképesítést. Két családi pótlékra jogosult gyermek eltartója, a családi adóalap-kedvezményt nem osztja meg és járulékkedvezményt is érvényesít. a) Határozza meg, a vállalkozó havi nettó személyi kivétjét! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 8/10

9 b) Határozza meg, mekkora költséget számolhat el a vállalkozó havonta a személyes közreműködése okán! c) Milyen módosulást eredményez adózásának rendjében az, hogy járulékkedvezményt is érvényesít? Megoldás a) Bruttó kivét Ft - Nyugdíjjárulék (10%) Ft - Egészség biztosítási járulék ( x1,5 x 0,07) Ft - Járulékkedvezmény Ft - Fizetendő egészség biztosítási járulék Ft - Munkaerőpiaci járulék ( x 0,015) Ft - Szja előleg 0 Ft Nettó kivét: = Ft Részletezés: Szja előleg számítás: kivét Ft - családi adó alap kedvezmény Ft adóalap 0 Ft adó előleg 0 Ft Járulékkedvezmény: ( ) x 0,16 = Ft b) Költségként elszámolható: kivét Ft + szociális hozzájárulási adó x 1,125 x 0, Ft Személyi ráfordítás Ft c) Mivel az egyéni vállalkozó járulékkedvezményt is érvényesít nem negyedévente hanem havonta kell az adóelőlegét elszámolni. 6. feladat 7 pont Egy vállalkozás a dolgozóinak nem pénzbeni juttatásokat is ad. A havonta nyújtott juttatások: Sorszám Juttatás A juttatás értéke Ft 1. Sport rendezvényre szóló belépő Uszodai vagy edzőtermi bérlet Étkezésre szóló Erzsébet utalvány Önkéntes egészségpénztári befizetés Meg nem térítendő magáncélú telefon használat KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 9/10

10 Határozza meg mekkora havi személyi ráfordítást jelent a vállalkozásnak egy dolgozó Cafetéria juttatása! Megoldás Sor- A juttatás Közteher Ft Pont szám értéke Ft x 1,19 x (0,16 + 0, 27) = x 1,19 x (0,16 + 0, 14) = x 1,19 x (0,16 + 0, 27) = x 1,19 x (0,16 + 0, 14) = x 1,19 x (0,16 + 0, 27) = Öszszesen ,5 A dolgozónkénti havi személyi ráfordítás: Ft 0,5 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 10/10

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Társasági adó...2 2. ÁFA...12 3. Személyi jövedelemadó...24 4. EVA...32 5. Bérjárulékok...34 6. Egyéb adójellegû kötelezettségek - speciális elvonások...41 7. Illetékek...43

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK MELLÉKLETEK 1 ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke, a szálláshelyszolgáltatással együtt nyújtott szolgáltatások kezelése az áfarendszerben (A

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Vállalkozz okosan! kiegészítések

Vállalkozz okosan! kiegészítések f e r i k e d i t Vállalkozz okosan! kiegészítések változások pontosítások 2010 proferre Gondold meg amit mondasz, de ne mondj n,, ki mindent amit gondolsz! i s m e r e t l e váll alkozz okosan 30. oldal

Részletesebben

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős Hírlevél 2010. /02. w w w. sinkatax.hu Változik a munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. május 1-én lép hatályba a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet, amely a munkába járással kapcsolatos utazási

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben