Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: május óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm. példány É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Adózási ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Adózási ismeretek alkalmazása a kiadott feladatlap alapján. "A változat Kidolgozási idő: 150perc Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: május óra P. H május KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 1/10

246 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, Sztanó Imréné dr.: Adózás Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások Kiegészítő az Adózás könyv 2012.évi kiadásához Saldo Sándorné Új Éva: Adózási ismeretek alkalmazása Példatár mérlegképes könyvelők részére PENTA UNIÓ, Adótörvények, 2013-ra, 2014-re. I. Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 10 pont 1. Az ellenőrzés megvalósulási időpontja szerint hogyan csoportosítható az adóellenőrzés? A jelen helyzet vizsgálata, 4 p kiutalás előtti adó-visszatérítés ellenőrzése, utólagos ellenőrzés, ellenőrzéssel lezárt időszakra irányuló ellenőrzés. 2. Milyen sorrendben érvényesíthető január elsejétől az szja rendszerében a járulékkedvezmény? 3 p 1. természetbeni egészségbiztosítási járulék, 2. pénzbeni egészségbiztosítási járulék, 3. nyugdíjjárulék. 3. Ki után és mennyi tételes adót kell fizetni a KATÁS vállalkozásnak? 2 p A bejelentett főfoglalkozású tag után Ft/hó, a bejelentett nem főfoglalkozású tag után Ft/hó összeget havonta. 4. Milyen társasági formájú vállalkozás nem választhatja a KIVA-t? A részvénytársaság. 1 p II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4-4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2/10

247 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 10 pont 1. Mikor merül fel a kettős adóztatás esete? Ha : a) legalább két állam adóztat, b) az adóztatási időpont ugyanaz, c) ugyan az az állam, de kétszeresen adóztatja a jövedelmet, d) az adóalany eltérhet, de a jövedelem ugyan az. 2. Hány százalékos áfa tartalom felelne meg 22 százalékos áfa kulcsnak? a) 20 százalékos, b) 22 százalékos, c) 18,03 százalékos, d) 20,67 százalékos. 3. Fejezze be helyesen a mondatot! Ingó dolog értékesítésekor a) a 15 évnél régebben vásárolt vagyon eladása adómentes. b) 20 %, de legfeljebb Ft adókedvezmény érvényesíthető. c) bizonyos esetekben a bevétel 25 %-a a jövedelem. d) nincs adókötelezettség. 4. Fejezze be helyesen a mondatot! A magyar adórendszer főszabály szerint a) az adóbeszedésre, b) az adókivetésre, c) a megállapodásos adózásra, d) az önadózásra épül. 5. Válassza ki a helyes megállapítást! A jogosulatlanul benyújtott adóvisszaigénylés esetén a) az adóhatóság mulasztási bírságot állapít meg, b) az adóhatóság késedelmi pótlékot állapít meg, c) az adóhatóság önellenőrzési pótlékot állapít meg, d) az adóhatóság adóbírságot állapít meg. 6. Kell-e az önellenőrzéskor pótlékot fizetni? a) Minden esetben igen. b) Csak abban az esetben, ha az adóhatóság rovására tévedtünk. c) Az adóhatóság dönti el, hogy mely esetben kell fizetni. d) Nincs pótlékfizetési kötelezettség. 7. Mi a helyszíni ellenőrzés megkezdésének a feltétele? a) A szomszéd meg két hatósági tanú jelenléte. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3/10

248 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ b) Legalább az adózó családtagjának jelenléte. c) A szomszéd jelenléte. d) Az adózó vagy képviselője, meghatalmazottja vagy két hatósági tanú jelenléte. 8. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Barterügylet lebonyolítása esetén nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség. b) Csoportos áfa-alanyiságot csak Magyarországon megtelepedett kapcsolt vállalkozások választhatnak. c) A csoportos áfa-alanyok egymásnak teljesített ügyleteik esetében áfás számlát állítanak ki. d) Ellenérték nélküli ügylet esetében soha nem keletkezik áfa-kötelezettség. 9. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Nem független felek közötti tranzakció esetében az áfa alapja a szokásos piaci ár. b) Nem független felek közötti tranzakció esetében az áfa alapja tetszés szerint határozható meg. c) Nem független felek közötti tranzakció esetében az áfa alapja a nettó ellenérték. d) Nem független felek közötti tranzakció esetében nem kell áfát fizetni. 10. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az evát nem választhatja induló vállalkozás. b) Bármilyen társasági formájú vállalkozás lehet evás. c) Az egyszerűsített vállalkozói adóalap azonos az árbevétellel. d) Az egyszerűsített vállalkozói adóalapot csökkenti a kapcsolt vállalkozástól származó bevétel. III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 3-3 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+2) 15 pont 1. Az adóköteles és adómentes tevékenységhez is használt beszerzett tárgyi eszközök előzetesen felszámított áfáját az arányosítás szabályai szerint kell levonható és le nem vonható részre osztani. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 4/10

249 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Az állítás igaz, mert a törvény lehetővé teszi az áfa adóköteles értékesítés arányában történő levonását január elsejétől a magánszemélynek lehetősége van minden járulékelem terhére érvényesíteni a családi járulékkedvezményt. Az állítás hamis,.. mert a munkaerő piaci járulék terhére nem érvényesíthető járulékkedvezmény. 3. A KATA-s vállalkozásnak minden tagját be kell jelenteni a tételes adózás alá. Az állítás. hamis.., mert csak a személyesen közreműködő tagokra vonatkozik a bejelentési kötelezettség, amennyiben a személyes közreműködést nem munkaviszony keretében végzik. 4. A magánszemélyek banki pénzbetéteinek kamatát (főszabály szerint) csak forrásadóként levonandó 16 százalékos elvonás terheli. Az állítás hamis, mert a személyi jövedelemadón túl a bankbetétek kamatát még 6 százalékos eho is terheli. 5. Egy magánszemély családi házára a helyi önkormányzat nem vethet ki egyszerre építményadót és kommunális adót is. Az állítás igaz.., mert a kétszeres adóztatás tilalma miatt azonos vagyontárgy csak egy féle vagyoni típusú adóval terhelhető. IV. Rendszerezés 15 pont Az alábbi jellemzők különböző közterhekre vonatkoznak. A feladat alatti táblázatban írja a betűk alá a hozzájuk tartozó sorszámokat! Minden helyes besorolás 1-1 pont. a) Az adókulcsa 37 és 50 százalék. b) Lehetővé teszi az árrés szerinti adózást. c) Sávosan progresszív adó. d) Egyes külön adózó jövedelmek után kell fizetni, amennyiben az adóalanytól a munkáltatói illetve a kifizetői nem vonnak le éves szinten 450 ezer Ft egészségbiztosítási járulékot. e) Három kulcsos lineáris adó. f) Az adó alapot az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tényezők segítségével kell meghatározni. g) Az evás adóalany ezt az adót megállapíthatja tételes elszámolás szerint, vagy egyszerűsített módon is. h) Láncügylet esetén egyszerűsített bevallási lehetőségeket tartalmaz. i) Az adó havi fix tételként van meghatározva. j) Hozzáadott-érték adó. k) Minimum a társaság elvárt jövedelemszintje után kell fizetni. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 5/10

250 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ l) Termékexport után nulla százalék. m) A közvetített szolgáltatás az adóalap meghatározásakor csökkentő tényezőként vehető figyelembe. n) Csak természetes személy (személyek) tulajdonában lévő vállalkozás választhatja. o) A szolgáltatás nyújtója a beszedésre kötelezett. Sorszám Adónem Társasági adó Áfa Iparűzési adó KATA EVA Magánszemélyt terhelő 14 százalékos eho Idegenforgalmi adó Megoldás a b c d e f g h i j k l m n o V. Oldja meg a következő számítási feladatokat! 50 pont Részpontok adhatók! A hibákat ne halmozottan vegyék figyelembe! 1. feladat 13 pont Egy vállalkozás (amely az iparűzési adó tekintetében a tételes elszámolás alapján adózik) székhelye és telephelye nem azonos önkormányzat illetékességi területén van. A vállalkozás évi iparűzési adóalapja 20 millió forint. Évközben más önkormányzatok számára megfizetett 200 ezer forint ideiglenes iparűzési adót. A telephely szerint illetékes önkormányzat az iparűzési adót a törvényben meghatározott százalék maximumában, a székhely szerint illetékes önkormányzat a törvényi maximum 60 százalékában határozta meg. Adatok ezer forintban Székhely Telephely Amortizáció Lízingdíj Bérköltség Az adatok ismeretében határozza meg a vállalkozás évi iparűzési adófizetési kötelezettségét! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 6/10

251 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Megoldás Az arányok kialakítása 6 p Adatok ezer forintban Amortizáció Lízingdíj Összes eszköz Költség % 2 p Bérköltség % 2 p Összes költség Székhely Telephely Összesen % 2 p Mivel a székhely szerinti önkormányzat alacsonyabb adókulcsot alkalmaz, a vállalkozásnak az eszközarányos megosztást célszerű választani. Kombinált megosztásra az adóalap nagysága miatt nem kötelezett. 1 p (Az 1 pont akkor is jár, ha a megosztást nem indokolja szövegesen a vizsgázó.) Fizetendő adó meghatározása 6 p % Adóalap ezer Ft 2 p Adókulcs % 1 p Számított adó Ft 1 p Ideiglenesen megfizetett adó Ft 1 p Fizetendő adó Ft 1 p Székhely , Telephely Összesen feladat 4 pont Egy korlátolt felelősségű társaság december 20-i határidővel a társasági adó feltöltésére volt kötelezett. A vállalkozás által december 20-ával bezárólag megfizetett társasági adó összege ezer Ft. A április 20-án bevallott tényleges adóalapja ezer Ft. A vonatkozó jogszabály szerint a 10 %-os adósávba tartozik és adókedvezményre nem jogosult. A vállalkozás adóévet követő év június 2-án adóellenőrzést kapott. A vizsgált időszak az adóév. A vizsgált adónem pedig a társasági adó. Állapítsa meg, hogy keletkezett-e adóhiánya a vállalkozásnak, és ha igen, akkor milyen típusú és mértékű szankcióra számíthat! Megoldás: A bevallott adóalap után a társasági adó ezer Ft. Mivel a feltöltéssel a társaság nem érte el a várható adó 90 százalékát ( x 0,9 = E Ft) a különbözet után 20 százalékos mulasztási bírságot kell fizetnie. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 7/10

252 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3. feladat 6 pont Egy vállalkozás alanyi adómentesen végezte a tevékenységét. Egy nem várt fellendülés következtében április 1-éig Ft árbevételt számlázott ki. Április 10-én kibocsátott egy Ft értékű számlát. Milyen következménnyel járt a számla kibocsátása, és milyen teendői voltak emiatt a vállalkozásnak? A vállalkozás tevékenysége a 27 %-os áfa körbe tartozik. Megoldás A számlát már áfásan kellett kibocsátania. 1 p Számla nettó / 1,27= Ft 2 p + áfa = Ft fizetendő adó 2 p 15 napon belül be kellett jelentkeznie az áfa hatálya alá. 1 p 4. feladat 4 pont Egy eva alany Bt. összes bevétele október 10-ig 21 millió forint volt. December 10-én befolyt még 10 millió Ft evásként kiszámlázott bevétele, más bevétele az adóévben nem volt. Mennyi lesz a évi eva fizetési kötelezettsége? Megoldás: 30 millió Ft után 37 %, tehát 11,1 millió Ft. 2 p 1 millió Ft után 50 %, tehát 500 ezer Ft. 2 p 5. feladat 16 pont Egy fő állású egyéni vállalkozó 2014-ben minden hónapban elszámol magának Ft vállalkozói kivétet. A tevékenysége nem igényel középfokú szakképesítést. Két családi pótlékra jogosult gyermek eltartója, a családi adóalap-kedvezményt nem osztja meg és járulékkedvezményt is érvényesít. a) Határozza meg, a vállalkozó havi nettó személyi kivétjét! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 8/10

253 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ b) Határozza meg, mekkora költséget számolhat el a vállalkozó havonta a személyes közreműködése okán! c) Milyen módosulást eredményez adózásának rendjében az, hogy járulékkedvezményt is érvényesít? Megoldás a) Bruttó kivét Ft - Nyugdíjjárulék (10%) Ft 1 p - Egészség biztosítási járulék ( x1,5 x 0,07) Ft 2 p - Járulékkedvezmény Ft 2 p - Fizetendő egészség biztosítási járulék Ft 1 p - Munkaerőpiaci járulék ( x 0,015) Ft 1 p - Szja előleg 0 Ft 2 p Nettó kivét: = Ft 1 p Részletezés: Szja előleg számítás: kivét Ft - családi adó alap kedvezmény Ft adóalap 0 Ft adó előleg 0 Ft Járulékkedvezmény: ( ) x 0,16 = Ft b) Költségként elszámolható: kivét Ft 1 p + szociális hozzájárulási adó x 1,125 x 0, Ft 2 p Személyi ráfordítás Ft 1 p c) Mivel az egyéni vállalkozó járulékkedvezményt is érvényesít nem negyedévente hanem havonta kell az adóelőlegét elszámolni. 2 p 6. feladat 7 pont Egy vállalkozás a dolgozóinak nem pénzbeni juttatásokat is ad. A havonta nyújtott juttatások: Sorszám Juttatás A juttatás értéke Ft 1. Sport rendezvényre szóló belépő Uszodai vagy edzőtermi bérlet Étkezésre szóló Erzsébet utalvány Önkéntes egészségpénztári befizetés Meg nem térítendő magáncélú telefon használat KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 9/10

254 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Határozza meg mekkora havi személyi ráfordítást jelent a vállalkozásnak egy dolgozó Cafetéria juttatása! Megoldás Sor- A juttatás Közteher Ft Pont szám értéke Ft x 1,19 x (0,16 + 0, 27) = x 1,19 x (0,16 + 0, 14) = x 1,19 x (0,16 + 0, 27) = x 1,19 x (0,16 + 0, 14) = x 1,19 x (0,16 + 0, 27) = Ösz- szesen ,5 A dolgozónkénti havi személyi ráfordítás: Ft 0,5 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 10/10

255 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-127/2014. Érvényességi idő: június óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm. példány É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Adózási ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Adózási ismeretek alkalmazása a kiadott feladatlap alapján. "A változat Kidolgozási idő: 150perc Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: június óra P. H június KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 1/10

256 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, Sztanó Imréné dr.: Adózás Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások Kiegészítő az Adózás könyv 2012.évi kiadásához Saldo Sándorné Új Éva: Adózási ismeretek alkalmazása. Példatár mérlegképes könyvelők részére. PENTA UNIÓ, Adótörvények, 2013-ra, 2014-re. I. Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 20 pont 1. Sorolja fel, mit kell tartalmaznia az Áfa törvény előírásai szerint a számlának? 7 pont sorszám, eladó neve, címe, adószáma, vevő neve, címe, kibocsátás kelte, teljesítés időpontja, ha eltér a kibocsátás időpontjától, termék (szolgáltatás) megnevezése, mennyiség, adó nélküli egységár, adómérték, adóalap, áthárított adó. (Minden helyesen megadott elem 0,5 0,5 pont.) 2. Hány évig érvényesíthető 2014-től a látvány-csapatsport támogatásához kapcsolódó adókedvezmény? 2 pont Az adókedvezmény a támogatás adóévének és az azt követő adóéveknek az adójából vehető igénybe. Legkésőbb a támogatás naptári évét követő 6. naptári évben lezáruló adóév adójából. 3. Soroljon fel az Szja. törvény szerinti tőkejövedelmek közül ötöt! 5 pont Lehetnek: kamatból származó jövedelmek, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmek, osztalékból származó jövedelmek, árfolyamnyereségből származó jövedelmek, vállalkozásból kivont jövedelmek, csereügyletből származó jövedelmek, ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelmek, tartós befektetésből származó jövedelmek. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2/10

257 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ (Bármelyik helyesen megadott jövedelemfajta 1 pont, de összesen sem adható több mint 5 pont.) 4. Milyen estekben állapít meg az adóhatóság jogkövetkezményként adóbírságot, és milyen mértékben? 6 pont Az adóhatóság által feltárt adóhiány esetén. 1 p Az adóbírság mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóhiány 50 1 p %-a. Az adóbírság mértéke az adóhiány 200 %-a, ha az adóhiány a bevétel 2 p eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Adóbírságot állapítandó meg akkor is, ha az adózó jogosulatlanul nyújtotta be 2 p támogatási, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, vagy igénylésre, támogatásra, visszatérítésre vonatkozó bevallását, és a jogosultság hiányát az adóhatóság a kiutalás előtt megállapította. A bírság alapja ilyen esetben a jogosulatlanul igényelt összeg. II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4-4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 10 pont 1. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az általános forgalmi adó alapját a termék nettó eladási ára vagy a termék szokásos piaci értéke képezi. b) Az általános forgalmi adó alapját a nettó ellenérték képezi. c) Az általános forgalmi adó alapját a vállalkozás által létrehozott hozzáadott érték képezi. d) Az általános forgalmi adó alapját minden esetben a piaci forgalmi érték, vagyis a szokásos piaci ár képezi. 2. A belföldi illetőségű adózó társasági adókötelezettsége a) csak a belföldről származó jövedelmére terjed ki, b) a belföldről és a külföldről származó jövedelmére egyaránt kiterjed, azaz adókötelezettsége teljes körű, c) a belföldi telephelyén végzett tevékenységéből származó jövedelmére terjed ki, azaz korlátozott adókötelezettség jellemzi, d) a külföldről származó jövedelmére nem terjed ki. 3. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A zárt végű pénzügyi lízing az általános forgalmi adó szempontjából szolgáltatásnak minősül. b) A nyílt végű pénzügyi lízing az általános forgalmi adó szempontjából termékértékesítésnek minősül. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3/10

258 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ c) A nyílt végű pénzügyi lízing az általános forgalmi adó szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. d) Az operatív lízing minden esetben értékesítésnek minősül. 4. Mi minősül adótitoknak? a) Olyan tény adat, amit a szomszéd sem jelenthet fel. b) Az államtitkot jelentő tény, adat. c) A hivatásbeli titok, amely az adózást érinti. d) A szolgálati titok, amely az adózást érintő tény, adat, határozat, igazolás vagy más irat. 5. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A cégautó magáncélú használata cégautóadó fizetési kötelezettséget keletkeztet. b) A személygépkocsival történő munkába járás miatt fizetett költségtérítés a munkáltatónál cégautóadó fizetési kötelezettséget keletkeztet. c) A személygépkocsival történő munkába járás miatt fizetett költségtérítés a munkavállalónál cégautóadó fizetési kötelezettséget keletkeztet. d) A munkába járás jogszabályi normának megfelelő mértékű költségtérítése cégautóadó fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 6. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az önkormányzat a törvényben meghatározott adómaximumnál magasabb adómértéket is megállapíthat. b) Az önkormányzat legfeljebb a törvényben meghatározott adómaximumot állapíthatja meg. c) Az önkormányzat a törvényben meghatározott adómaximumnál alacsonyabb adómértéket köteles megállapítani. d) Az önkormányzat adó megállapítási joga nem korlátozott. 7. Hány százalékos áfa tartalmat kell feltüntetni az egyszerűsített számlán, ha az áfa kulcs 15 %? a) 15 százalékot, b) 13,04 százalékot, c) 10 százalékot, d) 12,5 százalékot. 8. Válassza ki a helytelen megállapítást! a) Az evás egyéni vállalkozó kötelezően bevételi nyilvántartást vezet. b) A részvénytársaságok nem választhatják az evát. c) Az egyszerűsített vállalkozói adó alapját csökkenti a kapott kártérítés. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 4/10

259 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ d) Az evás Kft. választhat a bevételi nyilvántartás és a kettős könyvvezetés között. 9. Válassza ki a helytelen megállapítást! a) Az evát választó vállalkozásnak legalább két lezárt adóévvel kell rendelkeznie. b) Minden evás társas vállalkozásra vonatkozik a feltöltési kötelezettség. c) Az evás egyszerűsített vállalkozói adó alapja azonos az iparűzési adó alapjával. d) Az egyszerűsített vállalkozói adóalapot növeli a kapcsolt vállalkozástól származó bevétel. 10. Harmadik országból történő beszerzés esetében a környezetvédelmi termékdíjat a) az első belföldi tulajdonos fizeti meg. b) az importáló fizeti meg. c) a bizományos, vagy az ügynök fizeti meg. d) az import 0 % adókulcsa miatt senki sem fizeti meg. III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 3-3 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+2) 15 pont 1. Amennyiben a rokkantsági nyugdíjas magánszemély részmunkaidőben alkalmazottként munkát végez, úgy a nyugdíja nem adóköteles jövedelem, csak a munkabére. Az állítás. igaz.., mert minden besorolású nyugdíj óta adómentes jövedelem. 2. A pénzbeni egészségbiztosítási járulékot a nyugdíj mellett munkát vállaló alkalmazottól munkabére után havonta le kell vonni, és azt a megfelelő NAV számlára a munkaadónak be kell fizetnie. Az állítás hamis.., mert a nyugdíjas munkavállalótól nem kell pénzbeni egészségbiztosítási járulékot levonni, mert pénzbeni juttatásra a nyugdíja mellett nem jogosult. 3. A magánszemélyeknek az ingatlan értékesítésből származó jövedelmük után százalékos eho fizetési kötelezettsége keletkezhet. Az állítás hamis,.. mert nem az értékesítésből, hanem a bérbeadásból származó jövedelem után keletkezhet feltételtől függően eho fizetési kötelezettség. 4. A főállású KATA-s vállalkozó tételes adója Ft/hó is lehet. Az állítás igaz, mert a törvény lehetővé teszi, hogy az adóalany a magasabb szintű társadalombiztosítási ellátás érdekében magasabb tételes adó fizetési kötelezettséget válasszon. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 5/10

260 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 5. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, és a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a vállalkozásnak 2014-ben havi forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Az állítás hamis,.. mert az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2014-ben Ft/hó. IV. Rendszerezés 5 pont Sorolja be az alábbi munkáltatói (kifizetői) juttatásokat a személyi jövedelemadó törvény alapján! (Tegyen X-et a megfelelő oszlopba!) (Minden helyes választás 0,5 pont) Juttatás Adó és járulékmentes juttatás Sport rendezvényre szóló belépőjegy, bérlet összegkorlát Béren kívüli juttatás nélkül Helyi közlekedési bérlet X X Béren kívülinek nem minősülő egyéb meghatározott Juttatás Alapjogviszonyra tekintettel adó és járulék köteles juttatás Cégtelefon magáncélú X használata Cégautó térítés nélküli X tulajdonba adása Célzott szolgáltatásra befizetett X összeg, éves összegkorláttal Internet előfizetés X Étkezésre jogosító Erzsébet X utalvány Ft/hót meghaladó összege Kegyeleti juttatás X Uszodai belépőjegy, bérlet X Reprezentáció X V. Oldja meg a következő számítási feladatokat! 50 pont Részpontok adhatók! A hibákat ne halmozottan vegyék figyelembe! 1. feladat 4 pont KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 6/10

261 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Egy mezőgazdasági kistermelő a nagybani zöldség piacon értékesít 120 q újburgonyát. kg-onként 45 Ft-ért, továbbá a WICK húsipari vállalatnak elad egy igavonásból kivont élő szamarat, amelynek súlya 187 kg. A szamár felvásárlási ára 320 Ft/kg. Határozza meg, hogy mekkora felvásárlási felárat fognak tartalmazni a felvásárlási jegyek! Megoldás a) Növényi termék esetében a felár: 12 % 1 p 1q = 100 kg 120 q = kg x 45 x 0,12 = Ft tehát ennyi a felvásárlási felár az újburgonya eladásánál. 1 p Élőállat esetében a felár: 7 % 1 p 187 x 320 x 0,07 = Ft tehát ennyi a felvásárlási felár a szamár eladásánál. 1 p 2. feladat 13 pont Egy házaspár 2014-ben egész évben 3 általános iskolás (közös) gyermeket nevel. Különböző munkáltatóval állnak munkaviszonyban. A feleség havi Ft, a férj havi Ft fix fizetéssel rendelkezik. Egyéb adó és járulékköteles jövedelmük nincs. Adó megállapításukat minden évben a munkáltatótól kérik, a családi adó és járulékkedvezmény % os igénybevételéről szabályszerűen nyilatkoztak. a) Milyen közteherből, mennyi családi kedvezmény érvényesítésére jogosultak együttesen és külön-külön? (Egyéb kedvezmény igénybevételére jogosító feltételük nincs.) b) Milyen jogkövetkezménnyel jár, ha a jogszerű mértéknél nagyobb járulékkedvezményt érvényesítenek? Megoldás a) A maximális adóalap csökkentési lehetőség : 12 x 3 x = Ft 1 p Családi adókedvezmény: 12 x ( ) x 0,16 = Ft 1 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 7/10

262 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Feleség esetében: 12 x x 0,16 = Ft 1p Férj esetében: 12 x x 0,16 = Ft 1 p Járulékkedvezmény lehetősége: ( ) x 0,16 = Ft 1 p % megosztás: Ft 1 p Havi: : 12 = Ft 1 p Járulékteher: Feleség: 12 x x (0,04 + 0,03+ 0,1) = Ft 1 p Havi: : 12 = Ft 1 p Férj: 12 x x (0,04 + 0,03+ 0,1) = Ft 1 p Havi: : 12 = Ft 1 p Egyik házastárs sem tudja teljes egészében érvényesíttetni évközben a járulékkedvezményt, mert az nem göngyölíthető, adóalap kedvezménnyé sem konvertálható, mert a teljes éves adóalapjuk nem nyújt fedezetet rá. b) A jogosulatlanul igénybevett járulékkedvezményt vissza kell fizetni, és amennyiben a különbözet meghaladja a forintot 12 %-os bírságot kell fizetni. 2 p 3. feladat 15 pont Egy Kft.-nek 60 %-ban egy belföldi Zrt., 40 %-ban egy magánszemély a tulajdonosa. A társtulajdonos magánszemély munkaviszony keretében saját cégénél dolgozik. A cég minden munkavállalójának ad Ft értékű étkezési célra szolgáló Erzsébet utalványt, és megvásárolja számukra a BKV bérletet. A társtulajdonos havi rendszeres bére 2014-ben forint, és az osztalékon kívül más jövedelmet a cégtől nem is kap. Laktóz érzékenysége miatt fogyatékosnak minősül, erről az igazolást a cég könyvelésének benyújtotta. Nyilatkozott továbbá arról is, hogy adó,- és járulékköteles jövedelme más forrásból nem származik. Tagja egy önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárnak, amelyhez a fizetéséből minden hónapban átutaltat 20 ezer forintot, a cég is utal ugyanezen számlára a számára 30 ezer forintot. Két családi pótlékra jogosult gyermeke után a családi kedvezményt a felesége érvényesíti. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 8/10

263 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ A Kft évi adózott eredménye Ft, amelyből a taggyűlés határozata alapján áprilisban osztalékként kifizetnek 40 %-ot. Határozza meg, - kitől, - milyen címen, és - mennyi közterhet kell levonnia áprilisban a kifizetőnek! Megoldás A magánszemély bérjövedelme után: Havi adóalap: Ft Számított adó: x 0,16 = Ft 1 p Le: személyi kedvezmény x 0,05= Ft 2 p Levonandó adóelőleg Ft 1 p A kiegészítő pénztári befizetés kedvezménye az előleg elszámolásnál 1 p nem érvényesíthető. A béren kívüli juttatások után a munkáltatónak kell megfizetni az adót! 1 p Figyelem! Az utóbbi 1-1 pont akkor is jár, ha a vizsgázó ezt a szöveget nem írja ki, csak nem veszi figyelembe a kedvezményt! A Zrt.-nek fizetett osztalék nem adóköteles: 1 p A magánszemélytől levonandó osztalékadó: Osztalék: x 0,4 x 0,4 = Ft 1 p Osztalékadó: x 0,16 = Ft 1 p Osztalék után fizetendő eho: Az adóalany nyilatkozata alapján a kifizető köteles figyelni a korlátot! 1 p Az adóalanytól éves szinten várhatóan levonandó EB járulék: 12 x x 0,07 = Ft 2 p Még fizetendő eho: = Ft 1 p Levonandó eho: x 0,14 = Ft, de az eho fizetési kötelezettség csak Ft, ezt a korlátot a kifizetőnek a nyilatkozat alapján figyelembe kell venni. 2 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 9/10

264 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 4. feladat 8 pont Egy Kft. értékesítései és beszerzései kizárólagosan a 27 %-os áfa kulcs alá tartoznak. A január havi áfa elszámolásához a következő adatok állnak rendelkezésre. (Adatok ezer Ft-ban.) Adóalap Áfa Pont Közösségi értékesítés árbevétele Belföldi értékesítés árbevétele ,5 + 1 Értékesítés összesen ,5 Belföldi árubeszerzés Tárgyi eszköz beszerzés belföldről Beszerzés összesen Havi elszámolandó áfa Készítse el a havi áfa elszámolást! (Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! ) 5. feladat 10 pont Egy társas vállalkozás 2013 évi társasági adó bevallásához szükséges adatai: Megnevezés évi adatok ezer forintban Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek 4000 Pénzügyi műveletek bevételei 1000 Rendkívüli bevételek 1500 Adózás előtti eredmény 250 Számított társasági adó alap 220 ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás Magánszemélytől kapott tagi kölcsön nyitó állománya Magánszemélytől kapott tagi kölcsön én (visszafizetés évközben nem történt) Adókedvezmény igénybevételére a társaság nem jogosult. Az elvárt jövedelemminimum tekintetében nem kíván nyilatkozatot tenni. Határozza meg mennyi a 2013.évi fizetendő társasági adó! Megoldás Megnevezés, résszámítás Adatok ezer forintban Pont Összes bevétel: Tagi kölcsön éves átlagos állománynövekményének %-a 2 520/2 ( ( / 365 ) x 92) = ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás Korrigált összes bevétel ,5 Elvárt jövedelem minimum x 0, Elvárt jövedelem minimum viszonyítása 250 < 255 > Fizetendő társasági adó 255 x 0,1 ~ 26 0,5 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 10/10

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-127/2014. Érvényességi idő: 2014. június 11. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm. példányban Egy példány:

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. május 13. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04/ 106 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. március 29. 10.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04/ 109 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. március 29. 10.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2011.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás rendjének alkalmazása, mentességek,kedvezmények szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás rendjének alkalmazása, mentességek,kedvezmények szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet Az adózás rendjének alkalmazása, mentességek,kedvezmények szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

javítási-értékelési útmutató

javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-76/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 04. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim!

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! Nyíregyházi Főiskola Rektorától ADÓVÁLTOZÁSOK-2008 Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! A 2008-as év beköszönte jelentős változást hozott a Magyarországon érvényes adótörvényekben és a gazdasági társaságok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az az e

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Dr. Bozsik Sándor Dr. Fellegi Miklós Gróf Pál Süveges Gábor Dr. Szemán Judit ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Miskolc 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Személyi jövedelemadó és egyéb foglalkoztatást terhelő adók... 3

Részletesebben

rendelkezik. 1 Az egyéni vállalkozásról az 1990. évi V. törvény, az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításáról a 129/2000. (VII. 11.

rendelkezik. 1 Az egyéni vállalkozásról az 1990. évi V. törvény, az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításáról a 129/2000. (VII. 11. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének, valamint a különadó alapjának meghatározására vonatkozó alapvető szabályok 2009 1. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai 2011. december Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés 2011. november, december folyamán

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben