KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ"

Átírás

1 Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, Sztanó Imréné dr.: Adózás Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások Kiegészítő az Adózás könyv 2012.évi kiadásához Saldo Sándorné Új Éva: Adózási ismeretek alkalmazása Példatár mérlegképes könyvelők részére PENTA UNIÓ, Adótörvények, 2013-ra, 2014-re. I. Fogalmak, meghatározások, felsorolások Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 17 pont 1. Milyen csoportokba sorolhatók az adók tárgyukat tekintve? Minden csoportra írjon két példát is! 6 p Adók 3 csoportja: Jövedelemadók: személyi jövedelemadó, társasági adó. Fogyasztást terhelő adók: áfa, jövedéki adó, regisztrációs adó. Vagyoni típusú adók: gépjárműadó, cégautó adó, építményadó, telekadó. 2. Milyen csoportokba sorolhatók a személyi jövedelemadó tekintetében az összevonásra kerülő jövedelmek? Minden csoportra írjon két példát is! 6 p A jövedelmek 3 csoportja: nem önálló tevékenységből származó jövedelmek pl.: munkaviszonyból származó jövedelem, választott tisztségviselők tiszteletdíja, gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének díjazása, önálló tevékenységből származó jövedelmek pl.: megbízásos jogviszonyból származó jövedelmek, szellemi szabad foglalkozásúak jövedelme, az őstermelői tevékenységből származó jövedelem, a bérbeadásából származó jövedelem, az egyéni vállalkozók vállalkozói kivétje,.. egyéb jövedelmek pl.: lakosság egymás közötti adóköteles jövedelme, borravaló, hálapénz, tagi kölcsön kamata, olyan országból származó osztalék ahol nincs adófizetési kötelezettség. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 2/11

2 3. Sorolja fel az általános feltételektől eltérő, különös adóalanyiság eseteit az áfa rendszerében! 5 p a) Új közlekedési eszköz eseti értékesítése másik tagállamba, b) bizonyos ingatlanok sorozat jellegű értékesítése, c) közhatalmi tevékenység, d) közös tulajdon, e) csoportos adóalanyiság. II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4-4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 10 pont 1. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az adózónak bejelentési kötelezettsége az állami és az önkormányzati adóhatóság felé van. b) Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya csak az önkormányzat felé köteles bejelentkezni. c) Az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda nem lehet alanya az egyszerűsített vállalkozói adónak. d) Mindhárom előző megállapítás egyaránt helyes. 2. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az önellenőrzési pótlék mértékét az adóhatóság az ügy tartalmától függően állapítja meg. b) Az önellenőrzési pótlék a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. c) Az önellenőrzési pótlék a késedelmi pótlék fele, ismételt önellenőrzésnél a 75%-a. d) Az önellenőrzési pótlék a mindenkori jegybanki alapkamat. 3. Fejezze be helyesen a mondatot! Harmadik országból történő beszerzés esetében a környezetvédelmi termékdíjat a) az első belföldi tulajdonos fizeti meg. b) az importáló fizeti meg. c) a bizományos, vagy az ügynök fizeti meg. d) az import 0 % adókulcsa miatt senki sem fizeti meg. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 3/11

3 4. Fejezze be helyesen a mondatot! Ingó dolog értékesítésekor a) a 15 évnél régebben vásárolt vagyon eladása adómentes. b) 20 %, de legfeljebb Ft adókedvezmény érvényesíthető. c) bizonyos esetekben a bevétel 25 %-a a jövedelem. d) az ingó értékesítésnél nem keletkezik jövedelem. 5. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A munkaviszonyból származó jövedelmekkel szemben költségelszámolás nem lehetséges. b) A megbízási díjjal szemben csak a bevétel 50%-át lehet költségként figyelembe venni az szja bevallásban. c) A munkaviszonyból származó jövedelmek összevonás alapján sávosan adóznak. d) A munkaviszonyból származó jövedelmek esetében a bevétel és az adóalap minden esetben azonos összegű. 6. Válassza ki a helyes megállapítást a társasági adóval összefüggésben! a) A kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye a január elseje után megkötött hitelügyletekhez kapcsolódóan 60%-os mértékű. b) A kis- és középvállalkozások pénzügyi lízing esetében is igénybe vehetnek kamatkedvezményt. c) A kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye adóévenként nem haladhatja meg a forintot. d) Mindhárom előző megállapítás egyaránt helyes. 7. Fejezze be helyesen a mondatot! Nem kötelezettsége az önadózónak az a) önellenőrzés, b) adóbevallás, c) adómegállapítás, d) adófizetés. 8. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A gépjárműadó csak a belföldi rendszámú teherautókat terheli. b) A gépjárműadó a külföldi rendszámmal rendelkező tehergépjárműveket és lakóautókat nem terheli. c) A gépjárműadó alanya cégautóadó fizetésére nem lehet kötelezett, mert ez kettős adóztatást eredményezne. d) A gépjárműadót a helyi adóhatóság határozattal veti ki és a vámhatóság is ellenőrzi annak megfizetését. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 4/11

4 9. Fejezze be helyesen a mondatot! Az egyéni vállalkozónál az éves jövedelemadó elszámoláskor érvényesíthető költség maximuma a) a bevétel 50 %-a. b) a bevétel 100 %-a. c) a bevételt is meghaladhatja. d) csak 10 % költségátalányt érvényesíthet. 9. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A helyi adókat a magánszemélyeknek is és a gazdálkodó szerveknek is önbevallással kell megállapítaniuk. b) A helyi adók az önkormányzat általi kivetéssel kerülnek megállapításra. c) A helyi adók nagy része kivetéssel, az iparűzési adó viszont önbevallással kerül megállapításra. d) A helyi adókat a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé kell bevallani. 10. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Ha az adózás előtti eredmény meghaladja a jövedelem- (nyerség) minimum összegét, akkor az adózás előtti eredmény lesz az adóalap. b) Ha az adózás előtti eredmény meghaladja a jövedelem- (nyerség) minimum összegét, akkor az adóalap után kell társasági adót fizetni. c) Ha az adózás előtti eredmény meghaladja a társasági adóalapot és a jövedelem- (nyereség) minimum összegét, akkor nem keletkezik adófizetési kötelezettség. d) Mindhárom előző állítás egyformán helytelen. III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 3-3 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+2) 15 pont 1. Főszabály (áfa) szerint szolgáltatás esetében teljesítési hely az, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének állama. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 5/11

5 Az állítás hamis, mert 2010-től adóalanynak nyújtott szolgáltatás esetében teljesítési hely az, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének az állama. 2. A külföldi teljesítési helyű termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz történő beszerzés áfája is levonható, amennyiben az értékesítés belföldön áfás lenne. Az állítás igaz.., mert az ilyen értékesítések áfa levonásra jogosító fordított áfás értékesítések. 3. Az evás egyéni vállalkozó adómegtakarításként érvényesíthet de minimisnek (csekély összegű) minősülő kedvezményt. Az állítás.hamis., mert az evás egyéni vállalkozónak adókedvezmény címén nincs adóalap, illetve adó csökkentési lehetősége. 4. Amennyiben egy magánszemély 2014-ben értékesíti a 2008-ban vásárolt üdülő ingatlanát, nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Az állítás hamis, mert az üdülő nem minősül lakáscélú ingatlannak, így csak akkor mentesül az adókötelezettség alól a magánszemély, ha az ingatlan 15 évnél régebben volt a tulajdonában. 5. A jövedéki adó adóegységét tekintve tételes adó. Az állítás. igaz.. mert az adó természetes mértékegységhez kapcsolva összegszerűen van meghatározva. IV. Rendszerezés 8 pont Egy adóalany vállalkozás áfa köteles és áfa mentes tevékenységet is végez. A szeptemberi áfa elszámolásához az alábbi gazdasági események ismertek. Gazdasági események: 1. Anyagbeszerzés adóköteles tevékenységhez. 2. Tárgyi eszköz beszerzés adóköteles és mentes tevékenységhez. 3. Személygépkocsi beszerzése. 4. Gázolaj üzemanyag a személygépkocsihoz. 5. A vállalkozás közösségi adószámmal rendelkezik. Uniós tagországból szerzett be anyagot adóköteles és mentes tevékenységhez. 6. Egyházi iskolának ingyen adott át irodai berendezéseket. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 6/11

6 7. Terméket értékesített belföldre. 8. A vállalkozás személygépkocsit bérelt a cégautó meghibásodása miatt. 9. Harmadik országba terméket értékesített augusztusi közüzemi számlája érkezett, fizetési határidő szeptember Vendégül látta üzleti partnereit étellel és itallal. 12. Terméket értékesített Ausztriába (a szállítmányozási dokumentumok szerint a termék az országot 30 napon belül elhagyta). 13. Augusztusi telefon számla, melynek fizetési határideje szeptember 10. A tételes hívásnyilvántartás alátámasztja, hogy kizárható a magáncélú használat. 14. OKJ-s oktatási tevékenység értékesítése. Rendszerezze az alábbi táblázatban, hogy mi lesz az áfa sorsa az egyes gazdasági események kapcsán! Tegyen X-et szükség esetén írjon megjegyzést a megfelelő oszlopba! Megoldás: Gazdasági esemény Fizetendő Levonható Le nem vonható Megosztandó Pont 1. X 0,5 2. X 0,5 3. X 0,5 4. X 0,5 5. X X 1 6. Nem 0,5 értékesítés 7. X 0,5 8. X 0, ,5 10. X 0,5 11. X 0, ,5 13. X X Áfa mentes 0,5 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 7/11

7 V. Oldja meg a következő számítási feladatokat! 50 pont Részpontok adhatók! A hibákat ne halmozottan vegyék figyelembe! 1. feladat: 20 pont Egy KKV-nek minősülő Kft. a évi társasági adó feltöltési kötelezettségét tervezi az alábbi várható adatokat figyelembe véve (adatok ezer forintban): Korrigált összes bevétel Adózás előtti eredmény Számviteli politikája szerint ténylegesen elszámolt értékcsökkenés TAO szerint elszámolható értékcsökkenés Kapott osztalék, ebből ellenőrzött külfölditől kapott osztalék Egy korábban fogvatartott foglalkoztatása után megfizetett szociális hozzájárulási adó járulék 280 A Nemzeti Kármentő Alapítványnak adott adomány (igazolás szerint) Az adóévben bevételként elszámolt céltartalék Adóhatóságnak megfizetett bírság, 700 ebből önellenőrzési pótlék 250 Évközben üzembe helyezett egy közvetlenül üzemi célú új gépet, amelynek aktivált értéke Saját rezsiben végzett kutatást-fejlesztést, amelynek aktivált értéke Foglalkoztatott 10 hónapon át egy korábban tartósan munkanélkülit, aki után 350 szociális hozzájárulási adót fizetett. A társaság elvárt jövedelemminimuma a) Határozza meg a társaság évre várható társasági adóját! b) Mennyi lesz a feltöltési kötelezettsége 2014-ben, ha 2012-ben 380 e Ft, 2013-ban c) 360 e Ft társasági adót vallott be és fizetett meg? 2014-ben az előlegfizetési kötelezettségének szabályszerűen eleget tett. Megoldás: Társasági adó elszámolása: Adózás előtti eredmény Számviteli politikája szerint ténylegesen elszámolt értékcsökkenési leírás p TAO szerint elszámolható értékcsökkenési leírás p Kapott osztalék p Egy korábban fogvatartott foglalkoztatása után megfizetett TB járulék p A Nemzeti Kármentő Alapítványnak adott adomány p (a korlát figyelembe vételével) Az adóévben bevételként elszámolt céltartalék p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 8/11

8 Adóhatóságnak megfizetett bírság Évközben üzembe helyezett egy közvetlenül üzemi célú új gépet, Saját rezsiben végzett kutatást-fejlesztést, amelynek aktivált értéke A korábban munkanélküli foglalkoztatott után fizetett szociális hozzájárulási adó Adózás előtti eredmény > Elvárt jövedelemminimum Adóalap: p p p p 1p p a) Várható társasági adó 10 % 412 2p b) 2014 ben megfizetett adóelőleg: 1. negyedév: 95 eft, 2.negyedév 95 e Ft, 3. negyedév 90 e Ft, 3p December 20-ig fizetendő 4. negyedévi előleg 90 e Ft + feltöltés 42 e Ft 2p 2. feladat 8 pont Egy alkalmazott, 2014-ben a munkahelyén havi Ft-ot keres. Szeptember hónapban a munkáltatójától megbízási jogviszony alapján is kapott jövedelmet, a bruttó összeg Ft. Nyilatkozott a kifizetőnek, hogy az önálló tevékenységből származó jövedelméből 65 % költséget kíván elszámolni, egyéb nyilatkozatot nem tett. Mennyi lesz a kifizetésre kerülő megbízási díja? Megoldás: Megbízási díj Figyelembe vehető nyilatkozott költség p Jövedelem p Nyugdíjjárulék p Egészségbiztosítási járulék (4% + 3%) p Szja előleg p Kifizetendő megbízási díj p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 9/11

9 3. feladat 11 pont Egy élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó, kizárólag adóköteles értékesítést végző, havi áfa bevalló adóalany szeptember havi áfa elszámolásához az alábbi adatok ismertek (adatok ezer Ft-ban): Gazdasági események: 1. Finom pékáru beszerzése (nettó) Hasított sertésárut szerzett be (nettó) A cég által cégautókénti használatra október óta bérelt személygépkocsi augusztus havi bérleti díja (bruttó), fizetési határidő szeptember 10. A vállalkozás közösségi adószámmal rendelkezik. Olaszországból szerzett be spagetti tésztát és fűszereket. A beszerzés Ft-ra átszámított értéke (nettó). 5. Gázolaj üzemanyagot vásárolt a bérelt cégautóhoz (bruttó) Egy egyház által fenntartott idősek otthonának ingyen adott át tartós élelmiszert, melyeknek könyv szerinti értéke 1 500, piaci értéke (bruttó) Konzervárut értékesített belföldre (nettó) Vendégül látta üzleti partnereit. Az étel- és italszámla értéke (bruttó) ás őrlésű búza és kukorica lisztet értékesített Hollandiába (a szállítmányozási dokumentumok szerint a termék az országot 30 napon belül elhagyta) (nettó) Darabolt sertésárut értékesített kiskereskedelmi boltoknak (nettó) Határozza meg az adóhatósággal elszámolandó és a vállalkozást terhelő áfát! Megoldás: Gazdasági esemény Fizetendő Levonható Le nem vonható , ,5 6. Nem értékesítés 0, , , , Összesen ,5 Pont KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 10/11 É

10 Adóhatósággal elszámolandó adó: e Ft e Ft = e Ft (visszaigényelhető adó). A vállalkozást terheli (ráfordításként elszámolandó) 149 e Ft. 1 p 0,5 p 4. feladat 11 pont Egy munkavállaló adóalany munkaviszonyból származó havi rendszeres jövedelme 2014-ben Ft. Úgy nyilatkozott a munkáltatójának, hogy kéri a nettó keresetének meghatározásakor a családi adóalap- és a járulékkedvezmény érvényesítését is, és a házastársával %-os arányban kívánja ezt érvényesíteni. Három eltartott gyermeke közül kettő családi pótlékra jogosult középiskolás, egy pedig nappali tagozaton tanuló főiskolás. A munkaviszonyból származó rendszeres jövedelmén kívül más adóköteles juttatást nem kap. Határozza meg a szeptember havi nettó keresetét! Megoldás Havi rendszeres jövedelem Ft 0,5 p - családi adóalap-kedvezmény Ft 2 p Adóalap 0 Ft 0,5 p Számított adó előleg 0 Ft 0,5 p Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4 %) Ft 1 p Járulékkedvezmény ( ) x 0,16 = Ft 1,5 p Fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék Ft 1 p Pénzbeni egészségbiztosítási járulék (3 %) Ft 1 p Nyugdíjjárulék (10 %) Ft 1 p Munkaerőpiaci járulék (1,5 %) Ft 1 p Nettó kereset ( ) = Ft 1 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 11/11 É

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. május 13. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04/ 106 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. március 29. 10.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04/ 109 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. március 29. 10.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. május 13. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-127/2014. Érvényességi idő: 2014. június 11. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm. példányban Egy példány:

Részletesebben

javítási-értékelési útmutató

javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-76/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 04. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Pénzügyi szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

Adóbevallások 2011 2012.02.14.

Adóbevallások 2011 2012.02.14. Adóbevallások 2011 2012.02.14. 1153-as bevallás A bevallás részei A bevallás négy fő része: Magánszemélyekre vonatkozó lapok a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 09-es pótlapig; Mezőgazdasági őstermelői

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás rendjének alkalmazása, mentességek,kedvezmények szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás rendjének alkalmazása, mentességek,kedvezmények szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet Az adózás rendjének alkalmazása, mentességek,kedvezmények szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2011.

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

AZ ADÓ FOGALMA ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK ADÓZÁSI ELVEK I. ADÓZÁSI ELVEK II. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK I. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK II. 2015.02.27.

AZ ADÓ FOGALMA ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK ADÓZÁSI ELVEK I. ADÓZÁSI ELVEK II. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK I. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK II. 2015.02.27. AZ ADÓ FOGALMA Az adó nem más, mint közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, visszatérő, ismétlődő kötelezettség, amelynek mértékét és módját az állam, vagy annak egy szerve egyoldalúan határozza meg és biztosítja

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az az e

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben