KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ"

Átírás

1 Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, Sztanó Imréné dr.: Adózás Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások Kiegészítő az Adózás könyv 2012.évi kiadásához Saldo Dr. Herich György: Adótan PENTA UNIÓ, Sándorné Új Éva: Adózási ismeretek alkalmazása I., II., Példatár mérlegképes könyvelők részére PENTA UNIÓ, Adótörvények, re. I. Fogalmak, meghatározások, felsorolások Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 12 pont 1. Sorolja fel milyen közterheket vált ki a KIVA, és mekkora a KIVA mértéke? Az adó megfizetése mellett az adó alanya mentesül 3 p a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. A kisvállalati adó mértéke az adóalap 16 százaléka. 2 p 2. Milyen módon határozhatja meg az Szja. tv. szerint az egyéni vállalkozó a jövedelmét? Az egyéni vállalkozó az Szja tv. rendelkezései szerint a jövedelmét a törvényben is megjelölt feltételek figyelembevételével kétféle módszer szerint állapíthatja meg. Az első módszer a költségek tételes elszámolása alapján a vállalkozói 2 p jövedelem szerinti adózás, a második az átalányadózás. 2 p 3. Milyen új szolgáltatási területen kell 2015-től alkalmazni az Áfa tv. szerint a fordított adózást? 3 p Minden, tartalmában munkaerő-kölcsönzésnek tekinthető szolgáltatás, így a hagyományos munkaerő-kölcsönzésen, kirendelésen és személyzet rendelkezésre bocsátásán túl az iskolaszövetkezetek által nyújtott munkaerő-közvetítés is fordított áfa köteles. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 2/10

2 II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4-4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 5 pont 1. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az általános forgalmi adót minden forgalmi folyamatban meg kell fizetni. b) Az általános forgalmi adót mindig az eladó fizeti meg. c) Az általános forgalmi adó egyfázisú adó, mert mindig az eladási láncolat végén kell megfizetni. d) Az általános forgalmi adót nem kell megfizetni olyan beruházások esetében, amelyeket a vállalkozás saját kivitelezésben hoz létre. 2. Válassza ki a helytelen megállapítást a évi adószabályokra vonatkozóan! a) Kapcsolt vállalkozásnak minősülnek az azonos tulajdonosok vállalkozásai. b) Az ügyvezetői azonosság is jelenthet kapcsoltságot a tulajdonosi jogviszonyoktól függetlenül is. c) A vállalkozási kapcsoltság feltétele, hogy a telephelyek azonos önkormányzat illetékességi területén legyenek. d) A közvetlen hozzátartozók tulajdoni részei a kapcsoltság szempontjából összeadódnak. 3. Válassza ki a helyes megállapítást! A vállalkozás adataiban bekövetkezett változást a bekövetkezéstől számított : a) 30 napon belül, b) 15 napon belül, c) 12 napon belül, d) 50 napon belül kell az érvényes formanyomtatványokon bejelenteni az adóhatósághoz. 4. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A helyi adókat a magánszemélyeknek is és a gazdálkodó szerveknek is önbevallással kell megállapítaniuk. b) A helyi adók az önkormányzat általi kivetéssel kerülnek megállapításra. c) A helyi adók nagy része kivetéssel, az iparűzési adó viszont önbevallással kerül megállapításra. d) A helyi adókat a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé kell bevallani. 5. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A munkaviszonyból származó jövedelmekkel szemben költségelszámolás nem lehetséges. b) A megbízási díjjal szemben csak a bevétel 50%-át lehet költségként figyelembe venni. c) A munkaviszonyból származó jövedelmek összevonás alapján sávosan adóznak. d) A munkaviszonyból származó jövedelmek esetében a bevétel és az adóalap azonos összegű. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 3/10

3 III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 3-3 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+2) 15 pont től minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél első házasságát köti, a házasságkötés hónapját követő hónaptól 24 hónapon keresztül, de legfeljebb a családi kedvezményre való jogosultság megnyíltáig, jogosultsági hónaponként forint adónak megfelelő mértékben csökkentheti az adóját. A csökkentési lehetőséggel az a fél élhet, aki az első házasságát köti. Az állítás Hamis, mert a házastársakra együttesen vonatkozik az forintnyi adónak megfelelő adóalap csökkentési lehetőség, nincs az első házasságát kötő személyéhez kötve. 2. Amennyiben egy magánszemély 2014-ben értékesíttette a 2008-ban vásárolt horgásztanyáját, nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Az állítás Hamis., mert a nem lakáscélú ingatlan értékesítése, a tulajdon megszerzését követő 15. éven túl válik adómentessé. 3. A vállalkozás, amennyiben áfás tevékenysége mellett adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységet is folytat, nem minden esetben köteles arányosításra. Az állítás..igaz..,mert amennyiben az adóköteles és az adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységhez kapcsolódó minden beszerzését elkülönítetten tartja nyilván (pl. a tevékenységeit különböző telephelyeken végzi és a beszerzéseit költséghelyenként tartja nyilván), akkor nem kell arányosítania. 4. A GYES-ről visszatérő munkavállaló teljes bére után a foglalkoztató szociális hozzájárulási adó kedvezményt vehet igénybe. Az állítás Hamis., mert ilyen esetben a munkáltatót maximum Ft bérre két évig teljes, a harmadik évben 14,5 % -os adókedvezmény illeti meg től az élő és a hasított sertés mellett az élő és hasított kecskére is kiterjesztették a kedvezményes 5 %-os áfa kulcsot. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 4/10

4 Az állítás Igaz..,mert a kedvezményes áfa kulcs kiterjesztése a nagy testű élő és darabolt állatokra vonatkozik (pl. szarvasmarha, juh, kecske). IV. Rendszerezés, felsorolás, kiegészítés, értelmezés 1. Mit jelent? Értelmezze az alábbi tényállásokat a vonatkozó adónemek szerint! Jó válaszonként 3 pont. Részmegoldás is pontozható. 18 p 6 p A társaság gazdálkodását 2014-ben természeti csapás érte, amelyről hatósági igazolással is rendelkezik. Hogyan értelmezi ezt a tényt a társasági adózás szempontjából? A vállalkozásnak nem kell vizsgálnia az elvárt jövedelemminimum szerinti adózási kötelezettséget. Francia magánszemély Magyarországon terméket vásárol, az árut az országból Franciaországba viszi. Hogyan értelmezi ezt az ügyletet az áfa tekintetében? Az értékesítés belföldi értékesítésnek minősül, az áfát fel kell számítani. 2. Sorolja fel az adóeljárás szerinti jogkövetkezményeket! (4 x1 p) 4 p Késedelmi pótlék. Önellenőrzési pótlék. Mulasztási bírság. Adóbírság. 3. Milyen adó és járulékfizetési kötelezettségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak a bérek után a hatályos jogszabályok szerint? 8 p Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! Bruttó bér: X,- Ft. Munkáltató % Munkavállaló % szociális hozzájárulási adó 27 0 személyi jövedelemadó 0 16 nyugdíjjárulék 0 10 természetbeni egészségbiztosítási 0 4 járulék pénzbeni egészségbiztosítási 0 3 járulék munkaerőpiaci járulék 0 1,5 szakképzési hozzájárulás 1,5 0 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 5/10

5 V. Oldja meg a következő számítási feladatokat! 50 pont Részpontok adhatók! A hibákat ne halmozottan vegyék figyelembe! 1. feladat 13 pont Egy nyugdíjas magánszemély 2014-ben felújíttatta családi házát, és hozzákapcsolódóan tereprendezést is végeztetett. A szükségtelenné vált fémet (vaskerítés, szőlőlugas, tönkrement kerti szerszámok, stb.) értékesítette egy fémhulladék felvásárlónak forintért. Eladott továbbá építési területként egy ingatlant forintért, amit 640 nappal az értékesítést megelőzően vásárolt mezőgazdasági földterületként forintért. A helyi önkormányzat a szerzést követő 170. napon a földterületet belterületté nyilvánította. Az értékesítést megelőzően az adóalany a területet bekerítette, tereprendezést, és bizonyos közművesítést végeztetett. Minderről forintot igazoló számlával rendelkezik. A nyugdíja havi Ft. Más jövedelemmel az adóévben nem rendelkezett. Határozza meg, várhatóan milyen címen és mennyi adókötelezettsége keletkezik a magánszemélynek a évi jövedelmei után! Megoldás Pont Összevonásra kerülő jövedelme nincs, a nyugdíj nem adóköteles. 1 Külön adózó jövedelmek: Ingó értékesítés: Felvásárlási ár (Ft) Adóalap (Ft): Adó (Ft): ( x 0,25) = Az adót a felvásárlónak kell megállapítani, levonni és befizetni. 1 Ingatlan értékesítés: Termőföldből átminősített ingatlan 5 éven belüli értékesítése 1 Jövedelem (Ft) Adóalap (Ft): Adó (Ft): ( ) ( x 0,003 x 640) 16 % ( ) 48 % Összesen: A megoldás vége másként: x 3 = ennek 16%-a az adó: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 6/10

6 2. feladat 15 pont Egy havi áfa bevalló adóalany februári áfa elszámolásához az alábbi adatok ismertek (adatok ezer Ft-ban): A vállalkozás áfa köteles és áfa mentes tevékenységet is végez, az arányosításhoz évközben a megelőző adóév levonási hányadát alkalmazza, ami 60 %. Októberi gazdasági események: 1. Anyagbeszerzés adóköteles tevékenységhez (nettó) Szolgáltatás beszerzése adóköteles és mentes tevékenységhez (nettó). 3. A cég által cégautókénti használatra márciusa óta bérelt személygépkocsi január havi bérleti díja (bruttó), fizetési határidő február A vállalkozás közösségi adószámmal rendelkezik. Németországból szerzett be tárgyi eszközt adómentes tevékenységéhez. (A társaság közösségi adószámmal rendelkezik.) A beszerzés Ft-ra átszámított értéke (nettó). 5. Egy közhasznúnak minősülő fogyatékosokat foglalkoztató szervezetnek ingyen adott át informatikai eszközöket, melyeknek könyv szerinti értéke Ft, piaci értéke (bruttó) Terméket értékesített belföldre (nettó) Adómentes szolgáltatást végzett belföldre (nettó) Vendégül látta jubileumi ünnepségen a nyugdíjasait. Az étel és ital számla értéke (bruttó). 9. Terméket értékesített Belgiumba (a szállítmányozási dokumentumok szerint a termék az országot 30 napon belül elhagyta) (nettó). A partner is rendelkezik közösségi adószámmal Határozza meg az adóhatósággal elszámolandó és a vállalkozást terhelő áfát! (A gazdasági események az általános mértékű áfa körbe tartoznak.) Megoldás: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 7/10

7 Gazdasági Fizetendő Levonható Le nem vonható Pont esemény ÁFA: ÁFA: ÁFA: Nem 1 értékesítés Mentes 1 értékesítés Összesen Adóhatósággal elszámolandó adó: e Ft e Ft = e Ft 1 p (befizetendő adó). A vállalkozást terheli (ráfordításként elszámolandó) e Ft. 1 p 2. Feladat 11 pont Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete Ft. A munkáltatójától havi Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott hónapban nincs január 15-én ismételten házasságot kötött, a férjének ez az első házassága. A feleség előző házasságából származó egy óvodás korú gyermekét közös háztartásban nevelik. A munkavállaló és a férje nyilatkozatot adtak a munkáltatójuknak, hogy az első házasok kedvezményét közösen kívánják érvényesíteni, az adóelőleg meghatározásánál. A felség már a januári fizetésének meghatározásához is kérte a családi kedvezmény évközi érvényesítését. Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) Megoldás Az Erzsébet utalvány után az adó és járulék fizetési kötelezettség a munkáltatót terheli. 1 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 8/10

8 Bruttó bér: Első házasok kedvezménye (31 250x0,5) p - Családi kedvezmény p Adó alap ,5 p Adó 16 % p Nyugdíjjárulék 10 % p Egészségbiztosítási járulék (4+3) % p Munkaerőpiaci járulék 1,5 % p Nettó kereset ( ) ,5p Figyelem! Amennyiben a vizsgázó jól számol, csak felcseréli az első házasok és a családi kedvezmény érvényesítésének a sorrendjét 1 pont levonás illeti. 4. feladat 6 pont Egy kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végző Kft évi várható adatai: A tárgyévben 50 millió forint nettó árbevételt ér el, melyből 12,5 millió Ft a javító szolgáltatás értéke. Az eladott áruk beszerzési értéke 33 millió Ft, a közvetített szolgáltatások 2 millió Ft, az anyagköltség pedig 5 millió forint összegű. Az önkormányzat a helyi iparűzési adó mértékét a törvényi maximum 80 %-ában határozta meg, de a javító szolgáltatások árbevételével arányos adó 50 %-át elengedi. Mennyi a lesz a Kft tárgyévi tevékenysége alapján fizetendő iparűzési adója? Megoldás: nettó árbevétel: ezer forint ELÁBÉ ezer forint közvetített szolgáltatás ezer forint anyagköltség ezer forint adóalap ezer forint 2 p számított adó: x 2% x 0,8 = 160 ezer forint 1 p - adókedvezmény (160 x /50 000) x 0,5 20 ezer forint 2 p fizetendő helyi iparűzési adó (160 20) 140 ezer forint 1 p 5. feladat 5 pont Egy mezőgazdasági kistermelő egy zöldségkereskedőnek értékesít 120 q télálló Rózsa burgonyát, kg-onként 100 Ft-ért. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 9/10

9 a) Határozza meg, hogy mekkora felvásárlási felárat fog tartalmazni a felvásárlási jegy! b) Milyen kötelezettségei vannak a felárat tekintve az adóalanynak? Megoldás a) 1q = 100kg A felár: 12%; 120q = kg x 100 x 0,12 = Ft tehát ennyi a felvásárlási felár. 3 p b) A mezőgazdasági őstermelőnek se áfa fizetési kötelezettsége, se levonási joga nincs. Csak az értékesítés bevételeiről kell nyilvántartást vezetnie. Ahhoz, hogy felvásárlási felárat alkalmazhasson, adószámot kell kérnie. 2 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É 10/10

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Amennyiben Ön a 2013. évben ingatlant, vagyoni értékű jogot

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Társasági adó...2 2. ÁFA...12 3. Személyi jövedelemadó...24 4. EVA...32 5. Bérjárulékok...34 6. Egyéb adójellegû kötelezettségek - speciális elvonások...41 7. Illetékek...43

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A földbérleti díjak adózásának kérdései. (Agrár Füzetek 2/2008.)

A földbérleti díjak adózásának kérdései. (Agrár Füzetek 2/2008.) 1 A földbérleti díjak adózásának kérdései (Agrár Füzetek 2/2008.) Írta: Sinka Jánosné Közgazdász, adószakértő 2 Bevezető Mivel a földbérleti díjak - az újonnan kötött szerződésekben - a korábbi díjak két-háromszorosára

Részletesebben