Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04/ 106 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: március óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 47 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm. példány É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Adózási ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Adózási ismeretek alkalmazása a kiadott feladatlap alapján. "A változat Kidolgozási idő: 150perc Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: március óra P. H március KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

2 A Mérlegképes könyvelő Adózási ismeretek alkalmazása (150 perc) Megoldás Felhasznált irodalom: 1. Burján Szebellédi- Sztanóné-Tóth: Adók és támogatások alapjai. Saldo, Sztanó Imréné dr.: Adózás Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások Kiegészítő az Adózás című könyv évi kiadásához Saldo, Paróczai Péterné dr., Balláné Nagy Katalin: Adó, illeték, társadalombiztosítás (Példatár, teszt és esettanulmány) Perfekt, Dr. Herich György: Adó 2011 Teszt és Példatár PENTA UNIÓ Sándorné Új Éva, Benkőné dr. Deák Ibolya: Adózási feladatok és megoldások Saldo, Adótörvények, 2012-re. I. Fogalmak, meghatározások, felsorolások Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: A helyes válaszok kérdésenként 2-2pontot érnek. 10 pont 1. Mit kell tekinteni a termékimport teljesítési helyének? Azon tagállam területét, amelybe az importált terméket a harmadik ország területéről behozzák 2. Milyen két fő formája van az Áfa-törvény által előírt a tevékenységhez, termékhez szolgáltatáshoz kötődő mentességeknek? - Adólevonási joggal nem járó adómentességek és - adólevonási joggal járó mentességek. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2

3 3. Milyen tényállás keletkeztet adókötelezettséget a jövedéki adórendszerben? A jövedéki adókötelezettség: - a jövedéki termék belföldi előállításával és a - jövedéki termék importálásával keletkezik. 4. Milyen lehetőségeket kínálnak a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmények a szabályozásra? A mentesítés, vagy a beszámítás módszerét. 5. Milyen fő csoportokba sorolhatók az adózással kapcsolatos mulasztások szankcionálását szolgáló jogkövetkezmények? Különböző - bírságok, - pótlékok. II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4-4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 5 pont 1. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az adózónak bejelentési kötelezettsége az állami és az önkormányzati adóhatóság felé van. b) Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya csak az önkormányzat felé köteles bejelentkezni. c) Az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda nem lehet alanya az egyszerűsített vállalkozói adónak. d) Mindhárom előző megállapítás egyaránt helyes. 2. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az evát nem választhatja induló vállalkozás. b) Bármilyen társasági formájú vállalkozás lehet evás. c) Az egyszerűsített vállalkozói adóalap azonos az árbevétellel. d) Az egyszerűsített vállalkozói adóalapot csökkenti a kapcsolt vállalkozástól származó bevétel. 3. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az önkormányzat bármilyen helyi adót kivethet. b) Az önkormányzat saját hatáskörben csak iparűzési adót vethet ki.. c) Az önkormányzat a törvényben meghatározott adókat adóév január 1-jével vezetheti be. d) Az önkormányzatoknak nincs adóztatási joguk, mert az adó megállapítása és kivetése kizárólagos állami feladat. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3

4 4. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A személyi jövedelemadó törvény hatálya csak a nagykorú magyar állampolgárokra terjed ki. b) A személyi jövedelemadó törvény hatálya csak a deviza belföldiekre terjed ki. c) A személyi jövedelemadó törvény hatálya mindenkire kiterjed, aki belföldön adóköteles jövedelmet szerez. d) A deviza külföldieknek Magyarországon nem kell adót fizetni. 5. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A cégautóadót a személygépjármű bérbeadója fizeti meg, de az adót átháríthatja a bérbevevőre. b) A cégautóadót a személygépjármű bérbevevője köteles megfizetni, ha az autót vállalkozási tevékenységhez használja. c) A cégautóadót a személygépkocsit lízingbe vevő fizeti meg. d) A lízingelt személygépkocsik után nem minden esetben kell cégautóadót fizetni. III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 2-2 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+1) 10 pont 1. Az áfa tekintetében az arányosítás szempontjából azok az értékesítések nem minősülnek adókötelesnek, amelyek esetében nem kell kiszámlázni áfát, mert export vagy közösségi értékesítés esete áll fenn. Az állítás.hamis.., mert az ilyen értékesítések áfa levonásra jogosító mentes értékesítésnek minősülnek. 2. Az evás egyéni vállalkozó adómegtakarításként érvényesíthet de minimisnek (csekély összegű) minősülő kedvezményt. Az állítás.hamis., mert adókedvezmény címén nincs adóalap-, illetve adó csökkentési lehetősége. 3. A magánszemélyeknek az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmük után százalékos Eho fizetési kötelezettsége keletkezhet. Az állítás igaz,.. mert óta az ingatlan bérbeadás, csak összevonásra kerülő jövedelem lehet, tehát a jövedelem után keletkezhet feltételtől függően Eho fizetési kötelezettség. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 4

5 4. A jövedéki adó szabályozása független a termék fizikai mozgásától. Az állítás hamis,.. mert a törvény szerint, amíg a jövedéki termék nem hagyja el az adóraktárt, az esedékes jövedéki adót nem kell megfizetni. 5. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. Az állítás hamis,.. mert a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része. IV. Rendszerezés 19 pont Az alábbiak munkáltató által nyújtható nem pénzbeli juttatások 2012-ben. Töltse ki a hiányzó rovatokat: kit, milyen jogcímen, mennyi közteher kötelezettség terhel! Minden helyes válasz 1-1 pont! Megnevezés/ Kérdésfeltevés Évi Ft-ig sport rendezvényre szóló belépő Beiskolázási támogatás a minimálbér 30 %-áig SZÉP kártyán Ft meleg étkezésre Számítógép használat Internet előfizetés Munkáltatót + munkavállalót Csekély értékűnek minő-sülő ajándék, Sport szolgáltatás igénybevételére szóló bérlet, amennyiben minden dolgozónak egyenlő mértékben és feltételek mellett adják. Kit terhel a Milyen címen? közteher? 0 Adó és járulékmentes juttatás. Munkáltatót Szja +Eho Juttatás érték x1,19 Munkáltatót Szja + Eho Juttatás érték x1,19 0 Adó és járulékmentes juttatás. Szja+járulék Mi a közteher alap? Milyen %? Juttatás értéke Munkáltatót Szja + Eho Juttatás érték x1,19 Munkáltatót Szja+ Eho Juttatás érték x1, Alapjogviszonyra tekintettel KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 5

6 V. Oldja meg a következő számítási feladatokat! 56 pont Részpontok adhatók! A hibákat ne halmozottan vegyék figyelembe! 1. feladat 13 pont Egy munkavállaló havi rendszeres jövedelme 2012-ben Ft. Más kifizetőtől is származik jövedelme, ezért januárban úgy nyilatkozott, hogy a jövedelmének 40 %-át kéri bruttósítani. Nyilatkozott továbbá arról, hogy két családi pótlékra jogosult eltartottja van, a harmadik gyermeke nappali tagozaton tanuló, főiskolai hallgató. A családi kedvezményt a vele együtt élő házastársával 50-50%-ban megosztva kívánja igénybe venni. A munkáltatója meleg étkezést biztosítani a munkahelyen nem tud, ezért minden dolgozójának, minden hónapban Széchenyi pihenőkártyára utaltat e Ft-ot. Feladat: Határozza meg, a munkavállaló adott havi nettó keresetét! Megoldás: Bruttó bér: Ft Levonások: - 10 % nyugdíjjárulék Ft 1 p % EBJ Ft 2 p - 1,5 % munkaerő piaci járulék Ft 1 p - SZJA Ft 8 p Nettó bér: Ft 1p Résszámítás: Részpont Adó alap: x 0,6 = p x 0,4= x 1,27 = p Összesen: Családi kedvezmény: 2 x x 0,5 = p Korrigált adóalap: = p Számított adó 16%: x 0,16 = p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 6

7 2. Feladat 29 pont Egy havi áfa bevalló társaság 2012.évi I. negyedévi árbevétele ezer Ft-ban Ebből áfa köteles árbevétel Áprilisi értékesítési és beszerzési adatai (ezer Ft-ban) (Belföldi beszerzések bruttó áron, értékesítések nettó áron.) Sorszám Megnevezés Érték 1. Anyag beszerzés áfa köteles tevékenységhez Szolgáltatás beszerzése áfa köteles és mentes tevékenységhez Üzemanyag beszerzése a cég személygépkocsijához Benzin üzemanyag beszerzése a cég kisteherautójához, amit áfa köteles 70 és mentes tevékenységhez is használ 5. Iroda-berendezés beszerzése Csehországból, a berendezést a cég központi irodájában helyezik el 6. Étel-ital beszerzése a cég üzletfelei számára rendezett fogadásra Anyagbeszerzés Ukrajnából áfa köteles tevékenységhez, a VPOP a vámteher részeként 80 áfa-t vetett ki, amelyet a vállalkozás április 5-én megfizetett 8. Márciusi közüzemi számla, melynek fizetési határideje ápr Márciusi telefon számla, melynek fizetési határideje ápr A számla tételes hívásnyilvántartást nem tartalmaz, a cég a dolgozókkal magáncélú használatot nem térített 10. A vállalkozás a cég jubileumi ünnepsége alkalmából nyugdíjas 120 dolgozóinak, mintaboltjának termékeiből ajándékot adott. A termékek egységára Ft 11. Belföldi áfa köteles értékesítés Áfa mentes szolgáltatás értékesítése belföldre Termék értékesítés Görögországba, a partner és az adóalany is rendelkezik közösségi adószámmal, fuvarokmány igazolja, hogy a termék az értékesítést követő 30 napon belül az országot elhagyta Szolgáltatások értékesítése Ukrajnába A vállalkozás személygépkocsit bérel a cégautó meghibásodása miatt. 70 A bérleti díj 16. A cég értékesítette a meghibásodott személygépkocsit, amit eredetileg 600 újonnan vásárolt. Az eladási ár 17. Ingyenesen átadott üzleti partnerének egy nagy teljesítményű fénymásolót, aminek könyv szerinti értéke 320, szokásos piaci értéke Egyháznak ajándékozott használt számítógépeket, amelyeknek könyvszerinti értéke 0, szokásos piaci értéke 80 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 7

8 Feladat: Határozza meg az adóhatósággal szemben elszámolandó és a vállalkozást terhelő áfa-t! Megoldás: Levonható ÁFA Megosztandó ÁFA Le nem vonható ÁFA x 21,26%= x21,26%= x21,26%= x21,26= x27%= x27%= x21,26%= x21,26%= * 4+5=9* nem értékesítés x27%= x21,26%= x21,26%= nem értékesítés 1 Adatok e Ft-ban. Sorszám Fizetendő ÁFA Megosztás ** 153 összesen Pont * Telefon számla áfájának megosztása: Részpont értelmezés: 4 p Áfa 90 x 21,26 % = 19 1 p 20 % magán célú: 4 1 p 80 %: 15 o 30 % le nem vonható: 5 1 p o 70 % megosztandó: 10 1 p ** Részpont értelmezés: 4 p Lh= = 74% Áfa köteles p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 8

9 Megosztandó: % levonható: 437 0,5p 26% nem levonható: 153 0,5p Adó hatósággal elszámolandó: = +723e Ft befizetendő ÁFA. A vállalkozást terheli ráfordításként elszámolandó 214 e Ft ÁFA. 1p 1p 3. feladat 9 pont Egy evás Kft első negyedévi bruttó árbevétele Ft, amelyből 30 % kapcsolt vállalkozásnak számlázott bevétel. Kamatbevétele Ft. Egyéb bevétele Ft, amiből Ft kapott kártérítés. Feladat: Határozza meg a Kft I. negyedévi eva előlegét! Megoldás Bruttó árbevétele Ft Pénzügyi műveletek bevétele Ft 1 p Egyéb bevétel Ft 1 p Összes bevétele Ft 1 p Korrekció: Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel Ft 2 p Kapott kártérítés Ft 2 p Adóelőleg alap ~ e Ft 1 p Adóelőleg 37 % e Ft 1 p 4. feladat 5 pont Egy magánszemély 2012-ben 8 hónapra bérbe adja a lakását, egyéb adóköteles jövedelme nincs. A bérleti díj összege havi Ft. Az adóhatósághoz nem jelentkezett be és személyi jövedelemadót sem fizet. Tételezze fel, hogy az adóhatóság ellenőrzéseket végez és a mulasztást megállapítja! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 9

10 Feladat: Mennyi a feltárt adóhiány? Határozza meg, hogy milyen típusú és milyen mértékű szankcióra számíthat a magánszemély! Megoldás: Az ingatlant bérbeadó magánszemély 2011-óta már nem köteles a bérbeadáshoz adószámot kérni és bejelentkezni, de adóelőleget és adót fizetni igen. 1p A feltárt adóhiány (feltéve hogy tételesen igazolt költséget nem tud elszámolni az adóalany). 8 x x 0,9 x 0,16 = Ft 2 p Adóbírság maximum a feltárt adóhiány 50 százaléka, megemelve a késedelmi pótlékkal. 2p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 10

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04/ 109 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. március 29. 10.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. május 13. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

javítási-értékelési útmutató

javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-76/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 04. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Pénzügyi szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Dr. Bozsik Sándor Dr. Fellegi Miklós Gróf Pál Süveges Gábor Dr. Szemán Judit ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Miskolc 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Személyi jövedelemadó és egyéb foglalkoztatást terhelő adók... 3

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Kézműves kereskedelem szabályszerűen

Kézműves kereskedelem szabályszerűen Kézműves kereskedelem szabályszerűen Az egyre szaporodó kézművesek egyik legnagyobb problémája az, hogy miként, hogyan feleljenek meg a velük szemben támasztott elvárásoknak, s miként lehetnének sikeresek.

Részletesebben

2011. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK (2010.évközi változás is)

2011. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK (2010.évközi változás is) 2011. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK (2010.évközi változás is) 1.sz. melléklet 1.) SZJA 2010.I.1-től Személyes közreműködői díjkiegészítés, és kivétkiegészítés (EV) kötelezettsége megszűnik. SZJA szempontból

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben

AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM)

AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM) AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM) 2011 december 12. 12 óra Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, a jelenlevőket,

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012.

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történő kezelésére vonatkozó választási lehetősége - kivéve a kereskedelmi

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben