Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén augusztus 29. Hatályos: január 1-jétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől"

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén augusztus 29. Hatályos: január 1-jétől Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII.27.) számú rendelete 1. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzat 1 a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított l990. évi LXV. törvény l6. -ában és a helyi adókról szóló, többször módosított l990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6. -ában nyert felhatalmazás alapján illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezeti be: a) építményadó, b) telekadó. (1) A helyi adó alkalmazásában adóalany : a) a magánszemély, b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet, 2 c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. (2) Hatályát vesztette december 1-jén. 3 (3) Hatályát vesztette december 1-jén. 3 (4) Hatályát vesztette december 1-jén. 3 (5) Hatályát vesztette december 1-jén Az önkormányzat az 1. -ban meghatározott adók összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni. 4. (1) Ha az építményadó vagy telekadó fizetésére kötelezett adóalany - kivéve a Htv pontjában meghatározott vállalkozó adóalanyt (a továbbiakban: vállalkozó ) - saját költségén 1 Módosította a 72/2003. (XII.22.) Ör. 1. -a 2 Módosította a 44/2011. (XII.1.) Ör. 1. (1) bekezdése 3 Módosította a 44/2011. (XII.1.) Ör. 1. (2) bekezdése 1/9

2 Szabályozási Terv készíttetését finanszírozza és ehhez kapcsolódó közműberuházást (víz, gáz, csatorna, útépítést) hajt végre, akkor a költségei számlával igazolt ellenértéke, illetőleg a befizetés támogatással csökkentett összege a Szabályozási Terv elkészültét, illetve a fent említett beruházás befejezését követő évben levonható az adott évben esedékessé vált építményadóból, illetve telekadóból, ha a Szabályozási Terv, a beruházás az Önkormányzat illetékességi területén valósult meg. Amennyiben az adó összege kisebb, mint a Szabályozási Terv készíttetésére fordított költség illetve a beruházási érték, a levonási jog a megnyíltát követő évtől az építményadóval illetve a telekadóval szemben mindaddig érvényesíthető, amíg a levonási joggal érvényesített összeg el nem éri a beruházási érték összegét. (2) Hatályát vesztette november 21-én Az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle adó (vagy vagyoni típusú, vagy kommunális adó) megfizetésére lehet kötelezni. 5 Az építményadó 6. (1) Az építményadó-kötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lévõ építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre (a továbbiakban együtt: építmény). 6 (2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. (3) Az építményadó-kötelezettség kiterjed azon nem lakás céljára szolgáló építményekre is, amely lakás célú helyiséggel azonos helyrajzi számon található, és működési engedéllyel vagy telep engedéllyel rendelkezik. (4) Az adókötelezettség építmény esetében a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. (5) Az építmény használatának szüneteltetése az építményadó kötelezettséget nem érinti. (6) Az adókötelezettség építmény esetében megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építmény az első félévben történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 4 Módosította a 42/2008. (XI.21.) Ör. 1. -a 5 Módosította a 41/2012. (XI.26.) Ör. 1. -a 6 Módosította a 25/2003. (V.28.) Ör. 1. -a 2/9

3 7. Az építményadó alanyai: (1) Az adó alanya a 2.. (1) bekezdésében nevesítettek közül az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) elsõ napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.) (2) Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. Az adómentesség: (1) Mentes az építményadó alól: a) hatályát vesztette december 1-jén, 7 8. b) a műemlék építmény, valamint a fővárosi védettségű, illetve a helyi védettség alatt álló építmény, kivéve ha az vállalkozó tulajdonában áll, c) hatályát vesztette december 1-jén, 6 d) hatályát vesztette december 1-jén, 6 f) az ingatlan nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágya tároló) feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja, g) magánszermély tulajdonában lévő gépjárműtároló, amennyiben azt rendeltetésszerűen (gépjárműtárolás céljára), vagy egyébként lakáshoz tartozó helyiségként használják, 8 h) a magánszemély tulajdonában álló és életvitelszerűen is a saját vagy a Ptk. Szerinti hozzátartozója lakhelyéül szolgáló lakás, 9 i) a magánszemély tulajdonában lévő lakás és üdülő épületekhez tartozó kiegészítő helyiségek, melléképület, melléképületrész Módosította a 44/2011. (XII.1.) Ör. 2. -a 8 Módosította a 42/2008. (XI.21.) Ör. 2. (1) bekezdése 9 Módosította a 38/2010. (XI.19.) Ör. 1. -a 10 Módosította a 41/2012. (XI.26.) Ör. 2. (1) bekezdése 3/9

4 (2) A Htv. 13/A (1) bekezdése 11 szerint a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség illeti meg a vállalkozót. 12 Hatályát vesztette november 21-én. 13 (2) Hatályát vesztette november 21-én Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Htv át kell alkalmazni. Az adó alapja és mértéke: 12. (1) Az építményadó alapja: az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. (2) a) Az adó mértéke a tényleges használati módja alapján hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási tevékenység céljára szolgáló építmény, valamint az üzemanyagtöltő állomáshoz tartozó építmény, gyorsétterem céljára szolgáló építmény esetében 1.720,- Ft/m 2 /év. 15 b) Az adó mértéke az a) pont hatálya alá nem tartozó kereskedelmi egység esetén: 15 legfeljebb 50 m² hasznos alapterületű építmény esetén 50 m 2 -t meghaladó, legfeljebb 100 m² 100 m 2 -t meghaladó, legfeljebb 500 m² 500 m 2 -t meghaladó, legfeljebb 900 m² 900 m²-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 660 Ft/ m²/év 880 Ft/ m²/év Ft/ m²/év Ft/ m²/év Ft/ m² 11 Módosította a 41/2012. (XI.26.) Ör. 2. (2) bekezdése 12 Módosította a 42/2008. (XI.21.) Ör. 2. (2) bekezdése 13 Módosította a 42/2008. (XI.21.) Ör. 3. -a 14 Módosította a 42/2008. (XI.21.) Ör. 4. -a 15 Módosította a 41/2012. (XI.26.) Ör. 3. -a 4/9

5 c) Az adó mértéke az a( és b) pontok hatálya alá nem tartozó építmények esetén: 15 legfeljebb 50 m² hasznos alapterületű építmény esetén 50 m 2 -t meghaladó, legfeljebb 100 m² 100 m 2 -t meghaladó, legfeljebb 500 m² 500 m 2 -t meghaladó, legfeljebb m² m²-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 600 Ft/ m²/év 800 Ft/ m²/év Ft/ m²/év Ft/ m²/év Ft/ m² A telekadó 13. (1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek. 16 (2) A telekadó alanya: Az adó alanya a 2. /1/ bekezdésében nevesítettek közül az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.) Adómentesség: Mentes az adó alól: a) hatályát vesztette december 1-jén, 17 b) hatályát vesztette december 1-jén, 15 c) hatályát vesztette december 1-jén, 15 d) hatályát vesztette november 21-én, 18 e) hatályát vesztette december 1-jén, f) a magányszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építményhez tartozó földterület, függetlenül annak nagyságától Módosította a 44/2011. (XII.1.) Ör. 4. -a 17 Módosította a 44/2011. (XII.1.) Ör. 5. (1) bekezdése 18 Módosította a 42/2008. (XI.21.) Ör. 5. (1) bekezdése 5/9

6 g) a magánszemély tulajdonában álló épülethez, épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményhez tartozó jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő (biztonsági) terület, 20 h) hatályát vesztette december 1-jén. 15 i) hatályát vesztette május 28-án. 21 j) a magánszemély tulajdonában álló olyan telek, amely nagysága, alakja miatt be nem építhető, a kizáró ok fennállásáig. k) a magánszemély tulajdonában álló építési telek az építési engedély jogerőre emelkedését követő 1 év időtartam alatt, amennyiben az építkezést megkezdték, és ennek tényét az építésügyi hatóság az adóhatóság részére írásban (az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv másolatának megküldésével) jelzi. 22 l) a magánszemély tulajdonában álló azon telek, amelynek területe vagy területének egy része helyi védettség alatt áll, illetve azon telek, amelyen helyileg védett növény, vagy növényegyüttes található. l2) a magánszemély tulajdonában lévő Z-KK (közkert 23 ) és Z-KP (közpark) övezeti besorolású telek. 24 Hatályát vesztette november 21-én A telekadó kötelezettség keletkezésére, változására, megszűnésére a Htv át kell alkalmazni Az adó alapja és mértéke: 17. (1) Az adó alapja: a telek m 2 -ben számított területe. (2) Az adó mértéke: a mentesség alá eső terület felett 270,- Ft/ m²/év Módosította a 42/2008. (XI.21.) Ör. 5. (2) bekezdése 20 Módosította a 41/2012. (XI.26.) Ör. 4. -a 21 Módosította a 25/2003. (V.28.) Ör. 3. -a 22 Módosította a 44/2011. (XII.1.) Ör. 5. (2) bekezdése 23 Módosította a 30/2013. (VIII. 29.) Ör Módosította a 42/2008. (XI.21.) Ör. 5. (3) bekezdése 25 Módosította a 42/2008. (XI.21.) Ör. 6. -a 26 Módosította a 44/2011. (XII.1.) Ör. 6. -a 6/9

7 (3) A Htv pontja szerint meghatározott vállalkozónak nem minősülő adóalanyokat a (2) bekezdésben meghatározott adó alól kedvezmény illeti meg az alábbiak szerint: Adókedvezmény mértéke: 85 %. 27 Amennyiben az adóalanynak több adóköteles telke is van, ez a kedvezmény csak egy telek után illeti meg, melynek az adója a legkisebb. 28 Az adó megfizetésének fontosabb szabályai 18. (1) Az önkormányzat által e rendeletben bevezetett adó esetében az adóalany a bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét. (2) Az adókötelezettség keletkezését, az adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell az adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni (bevallás). Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik be. (3) Az adóhatóság a fizetendő adóról, az adómentességről vagy adókedvezményről a bevallás adatai alapján határoz. 29 (4) A jogkövetkezmények alkalmazása során az önellenőrzéssel esik egy tekintet alá, ha az adózó bevallásának elfogadásával kivetett adó utólagos módosítását kéri az adóbevallásának módosításával. (5) Hatályát vesztette november 26-án. 30 (6) Az adófizetést Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának építményadó illetve telekadó beszedési számláira kell teljesíteni. 31 (7) Adóhatósági hatáskörben elsőfokon az önkormányzati adóhatóság jár el. Az elsőfokú önkormányzati adóhatóság az önkormányzat jegyzője. Hatályát vesztette december 22-én Módosította a 35/2006. (XI.16.) Ör. 3. -a 28 Módosította a 42/2008. (XI.21.) Ör. 7. -a 29 Módosította a 41/2012. (XI.26.) Ör. 5. (1) bekezdése 30 Módosította a 41/2012. (XI.26.) Ör. 5. (2) bekezdése 31 Módosította a 41/2012. (XI.26.) Ör. 5. (3) bekezdése 32 Módosította a 72/2003. (XII.22.) Ör. 3. -a 7/9

8 20. A helyi adókhoz kapcsolódó jogkövetkezmények késedelmi pótlék, adóbírság, mulasztási bírság alkalmazása esetén az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény (a továbbiakban: Art.) ide vonatkozó rendelkezései alapján kell eljárni (1) Az elsőfokú építésügyi hatóság az általa kiadott jogerős használatbavételi, fennmaradási engedély, valamint az építkezés megkezdésének tényéről felvett jegyzőkönyv egy példányát köteles megküldeni az önkormányzati adóhatóságnak. (2) A működési engedély illetve a telep engedély kiadására jogosult hatóság az általa kiadott működési engedély illetve telep engedély valamint annak visszavonása tárgyában meghozott határozat egy példányát köteles megküldeni az önkormányzati adóhatóságnak abban az esetben, ha az adóalany nem lakás céljára szolgáló építményben folytat, vagy folytatni kíván engedély köteles tevékenységet. 22. Az e rendeletben meghatározott adók tekintetében a bizonylatok megőrzésére az általános szabályok az irányadók. 23. Az e rendeletben részletesen nem szabályozott kérdések tekintetében a Htv. és az Art. rendelkezései szerint kell eljárni (1) E rendelet alkalmazásában a Htv. értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni, kiegészítve a (2) bekezdésben foglaltakkal. 34 (2) E rendelet alkalmazásában hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási tevékenység: az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló évi LIX. Törvény 7. 3.) és 4.) pontjában valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. Törvény ) pontjában foglalt szervezetek által végzett tevékenység Módosította a 72/2003. (XII.22.) Ör. 4. -a 34 Módosította a 41/2012. (XI.26.) Ör. 6. -a 35 Módosította a 41/2012. (XI.26.) Ör. 7. -a 8/9

9 25. E rendelet január 1-én lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a helyi adókról szóló 44/1995. (XI. 17.) számú rendelete, és az azt módosító 51/1996. (X.18). számú rendelete, 48/1997. (VIII.29). számú rendelete, 49/1997. (VIII.29). számú rendelete, 63/1997.(XI.21.) számú rendelete, 58/1998. (XII.11.) számú rendelete, 59/1998. (XII.11.) számú rendelete hatályát veszti. Budapest, december dr. Nagy István jegyző... dr. Hoffmann Attila polgármester A rendelet kihirdetésre került: december 27. dr. Nagy István jegyző A 25/2003. (V.28.) rendelettel módosított szöveg. A 72/2003. (XII.22.) rendelettel módosított szöveg. A 25/2003. (V.28.) rendelet ai hatályukat veszítik. A 35/2006. (XI.16.) rendelettel módosított szöveg. Az 59/2007. (XII.14.) rendelettel módosított szöveg. A 42/2008. (XI.21.) rendelettel módosított szöveg. Az 59/2007. (XII.14.) rendelet 2. -a hatályát veszti. A 38/2010. (XI.19.) rendelettel módosított szöveg. A 35/2006. (XI.16.) rendelet ai hatályukat vesztik. A 44/2011. (XII.1.) rendelettel módosított szöveg. A 38/2010. (XI.19.) rendelet hatályát veszti. A 41/2012. (XI.26.) rendelettel módosított szöveg. A 30/2013. (VIII. 29.) rendelettel módosított szöveg. 9/9

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

(Az 56/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.)

(Az 56/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete az építményadóról (Az 56/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya Márkó Község Önkormányzatának 9/2007. (XII.11.) számú rendeletével módosított 15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a Helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Márkó Község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére Iktatószám: 3/8-22/1/2014. Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 10-i ülésére Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t 1 tív IlXa1a Számvevőszéki és költségvetés i bizottság Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k bizottsági módosító javaslat Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetési

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanokról. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben