Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft évi beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet A Transzin Kft évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai: Vlaszák Géza és id.vlaszák Géza belföldi magánszemélyek. Jelenlegi törzstőke e Ft. Működési formáját tekintve korlátolt felelősségű társaság. A Társaság tevékenységi köre: Biztosítást kiegészítő tevékenység, szoftverkészítés, -szaktanácsadás, mérnöki tevékenység, tanácsadás, műszaki vizsgálat, elemzés. Üzletpolitikáját tekintve hosszú távú kiegyensúlyozott üzletmenetre törekszik. A Társaság alapvető céljának tekinti a piac magas színvonalú kiszolgálását. A vállalkozásnak befektetése más vállalkozásban nincs. A cég ügyvezetője: Vlaszák Géza Lakcíme: 1038 Budapest, Puszta u. 1/a 2. A számviteli politika fő vonásai A Társaság hosszú távon megalapozott, kiegyensúlyozott üzletvitelre törekszik. Ez tükröződik számviteli politikájában is. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja , a mérlegkészítés időpontja Az elkészített beszámoló a teljesség elvének megfelelően tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közötti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a i mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz, hatásuk van az eredmény alakulására. Az értékcsökkenés elszámolására a Társaság lineáris módszert választott a tárgyi eszközök és az immateriális javak tekintetében. A leírási kulcsokat a társasági adó törvényben előírt kulcsok szerint határozta meg. Az értékelés alapja a beszerzési érték. A Társaság nem készít saját előállítású tárgyi eszközt. Az 100e Ft egyedi

2 beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. Terven felüli értékcsökkenési leírásra akkor kerül sor, ha az adott eszköz erkölcsileg elavul, forgalmi értéke jelentősen csökken. Az eredmény meghatározásának módjára A típusú összköltség eljárású eredménykimutatási formát választott, és ennek megfelelően alakította ki belső nyilvántartásait, analitikáit és számlarendjét, valamint ezek kapcsolódási pontjait. A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvektől sem a könyvvezetés, sem a beszámoló készítése során nem tért el. A társaság könyvelését a Leitner+Leitner Audit Kft. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Adószám: ) végzi az Apollo program felhasználásával. A beszámoló összeállítását Wojuteczkyné Kálmán Veronika főkönyvelő (cím: 1171 Bp., Fuvaros u. 12.regisztrációs szám: ) irányítja és felügyeli. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bemutatása ÉVBEN A BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA Adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Évközi növ. Évközi csökk Átsorolás Záró érték Immateriális javak Tárgyi eszközök Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK ALAKULÁSA ÉVBEN Adatok e Ft-ban Terv szerinti Nyitó érték Lineáris 100e alatti Értékesítés Kivezetés Záró érték A tárgyi eszközök nettó értéke a fordulónapon: e Ft.

3 2. Egyéb mérlegsorok tartalma 1. Készletek A Társaság készleteit az eladásra vásárolt áruk alkotják, melyek értéke én 0 e Ft. 2. Követelések Követelések között került kimutatásra a vevői tartozások összege ( e Ft), a MOL üzemanyag kártyán én lévő befizetések (16 e Ft), és az egyéb követelések értéke (5 e Ft). A követelések összege: e Ft. 3. Pénzeszközök A bankszámla a bankkivonatok záró egyenlegével egyeztetetten került könyvelésre. A pénzeszközöket alkotják: pénztár: 937 e Ft, bank: e Ft. 4. Aktív időbeli elhatárolás A cégnek aktív időbeli elhatárolása én 101 e Ft. Ez a költségek, ráfordítások elhatárolásának értéke, amely biztosítási díjak elhatárolásából adódik.

4 5. Saját tőke A Társaság jegyzett tőkéje megegyezik a társasági szerződésben foglalt e Ft tőkével. A társaság saját tőkéje én : e Ft 6. Hosszú lejáratú kötelezettségek A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége én nem volt. 7. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitel: Adó kötelezettség: Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 402 e Ft e Ft 424 e Ft e Ft 8. Passzív időbeli elhatárolások A Társaságnál én passzív időbeli elhatárolásként 146 e Ft került kimutatásra, ami a zárással kapcsolatos könyvelési díj elhatárolt összege. III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Az anyagjellegü ráfordítások részletezése: Anyagköltség: Igénybe vett szolgáltatás: Egyéb szolgáltatás: Eladott áruk besz.ért.: Közv.szolg ért.: e Ft e Ft 473 e Ft 0 e Ft e Ft Az igénybe vett szolgáltatások között bérleti díjak 960 e Ft, személygépkocsi költségei 104 e Ft, posta, internet szolgáltatás 159 e Ft, telefonköltség 337 e Ft, könyvelési díj e Ft, valamint egyéb szolgáltatási költség e Ft került kimutatásra. Az egyéb szolgáltatások közül 3 eft illeték, 141 eft bankköltség és 329 e Ft biztosítási díj lett kimutatva.

5 2. A személyi jellegű ráfordítások részletezése: Bérköltség: Személy jellegű egyéb kifizetések: Bérjárulékok: e Ft 758 e Ft 817 e Ft Az egyéb ráfordítások között szerepel iparűzési adó 635 e Ft, a gépjárműadó 44 e Ft, cégautóadó 219 e Ft, pótlék, bírság 31 e Ft, és az üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások 1 eft. 3. A Társasági adó megállapítása Adózás előtti eredmény: Adóalap csökkentő tételek: Adótörvény szerinti értékcsökkenés: Adóalap növelő tételek: Számviteli tv szerinti écs: Bírság, adóbírság Adóalap: Adó: Adó : Adózott eredmény: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 31 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A társaság e Ft osztalék kifizetéséről határozott. IV. Tájékoztató kiegészítések 1. Állományi adatok A társaságnak alkalmazottainak száma: 1 fő. A tulajdonos ügyvezetői munkaviszonyban látta el teendőit, emellett tagi jövedelem felvételére is jogosult. A évben fizetett bérköltség és tagi jövedelem összege: e Ft. A vállalkozásnál felügyelőbizottság nincs. A társaság tagjai előleget, kölcsönt nem vettek fel.

6 V. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A mutatók %-ban A mutató megnevezése Tőkearányos eredmény Számítása Előző év Tárgyév Üzemi eredmény Saját tőke Eszközhatékonyság Üzemi eredmény Összes eszköz Tőkeellátottság Saját tőke Összes forrás Kötelezettségek Források aránya Saját tőke Árbevétel arányos jövedelmezőség Eszközarányos jövedelmezőség Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény Nettó árbev+összes bev (egyéb,pü,rendív.) Adózás előtti eredmény Összes eszközök értéke Adózás előtti eredmény Saját tőke 47,88 62,13 19,61 48,59 40,96 78,22 143,94 27,29 19,96 29,37 18,82 48,25 45,95 61,69 Keltezés: április 30. (a vállalkozás vezetője (képviselője)

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben