Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete."

Átírás

1 Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapítva: augusztus. 14. Alapító tulajdonosok: Nagy Zoltán 1164 Budapest Tópart u 9; és Tóthfalussy Tivadar 1164 Budapest Tervező utca 21 szám alatti lakosok. Alapítási vagyon: Ft. Bejegyezve: augusztus. 15. Fő tevékenységi köre: számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelem. 2. Az alkalmazott számviteli politika fő célja: - a számviteli törvény előírásainak betartása biztosítsa az éves beszámoló elkészítéséhez szükséges adatokat, - információt nyújtson a vezetésnek a tevékenység elemzéséhez és döntéshozatalhoz, - áttekinthető legyen az ellenőrzést végzők számára. 3. A könyvvezetés és beszámolás : - a társaság könyvvezetése kettős könyvviteli rendszerben történik, a számviteli alapelvek figyelembevételével, - az üzleti év a naptári évvel azonos, a fordulónap december költségeket az 5. Költségnemek számlaosztályban tartja nyilván, a 6. és 7. számlaosztályokat nem vezeti, - a társaság A típusú egyszerűsített éves beszámolót, és A változatú összköltség eljárással készített eredménykimutatást készít. - a könyvelési feladatokat a Capera Bt. Bp.1164 Tópart u 9 sz. látja el. 1

2 4. Alkalmazott értékelési eljárások: a: Befektetett eszközök: - immateriális javak értékelése bekerülési értéken történik, alapbizonylata a külső számla, vagy a társasági szerződés. - tárgyi eszközök értékelése bekerülési értéken történik, mely lényegében minden ráfordítást tartalmaz. A felújítási, átalakítási munkák értékével a bruttó értéket növelni, a használhatóság csökkenésével arányos értékvesztéssel a bruttó értéket csökkenteni kell. A bérbe vett ingatlanon végzett felújítást, mint bérelt ingatlanon, eszközön végzett beruházást kell elszámolni, számla szerinti értékkel. - befektetett pénzügyi eszközöket beszerzéskor, befektetéskor vásárlási értéken, részvényt jegyzési értéken kell nyilvántartani. Mérlegkészítéskor a piaci megítélésnek megfelelő értéken kell szerepeltetni. b: Forgóeszközök: - készletek: a vásárolt készleteket beszerzési áron tartja nyilván, év végén a piaci értékhez kell módosítani, - felértékelni tilos. - követelések: bekerülési, azaz könyv szerinti értéken kell nyilvántartani. Mérlegbe az adós által elismert követeléseket kell szerepeltetni. - pénzeszközök: könyv szerinti értékben szerepelnek a Ft. - ban vezetett bank és pénztárszámlákon. Valuta, illetve devizaszámlát nem vezetnek. c: Saját tőke: - jegyzett tőke: a cégbíróságon bejegyzett összeggel azonos értékkel kell kimutatni. - tőketartalék: A tőketartalék változásaiból származó átadott, átvett összegek, - könyv szerinti értéken kell szerepeltetni. - eredménytartalék: az előző évek eredményeiből, veszteségeiből származó, saját tőkét növelő, vagy csökkentő eredményrész, melyet könyv szerinti értéken kell szerepeltetni. -lekötött tartalék: a tőketartalékból, illetve az eredménytartalékból lekötött összegeket, illetve a pótbefizetést tartalmazza, könyv szerinti értéken. -mérleg szerinti eredmény: könyv szerinti értéken szerepel. 2

3 d: Kötelezettségek: - hosszú lejáratú kötelezettségeket értékelni könyv szerinti értéken kell. A mérlegbe beállítani akkor lehet, ha azt a vállalkozó elismerte és elfogadta. - rövid lejáratú kötelezettségeket könyv szerinti értéken kell szerepeltetni és beállítani a mérlegbe. Forintban fennálló kötelezettség esetén számla szerinti, folyósított, bankszám -lakivonattal megegyező összeg. -hátrasorolt kötelezettségek az olyan kapott kölcsönök, melyek kiegyenlítése a tulajdonosok előtt a legutolsó helyen áll, öt évet meghaladó futamidejű, értékelni könyv szerinti értéken kell. e: Értékcsökkenés elszámolási módszere: - az értékcsökkenés alapjának megállapításakor maradványértékkel akkor nem számol, ha az várhatóan a bekerülési érték 20 %-át nem éri el - immateriális javak esetén: a számviteli törvény alapján. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál lineáris leírási módszert alkalmaz. Terven felüli leírást selejtezéskor számol el. - tárgyi eszközök esetén: terv szerinti értékcsökkenésnél lineáris leírási módszert használ, az értékcsökkenést az aktiválás napjától kezdve számolja el, terven felüli leírást olyan mértékig számol el, hogy a használhatóságnak megfelelő értéken szerepeljen az eszköz, valamint selejtezés és káresemény esetén is. - a Ft alatti értékű tárgyi eszközt használatbavételkor egy összegben értékcsökkenésként számolja el. II. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása: Jövedelmezőségi és egyéb mutatók: Előző év Tárgy év Tárgyi eszközök aránya: 0 0 tárgyi eszközök/öszes eszközök = 0 % = 0 % 0 0 Forgóeszközök aránya: forgóeszközök/összes eszközök = 0 % = % Tőkeellátottság aránya: saját tőke/összes forrás = 0 % = %

4 Tőke növekedése: saját tőke/jegyzett tőke = 0 % = % Források aránya: kötelezettségek /saját tőke = 0 % = % Árbevétel arányos jövedelmezőség: adózás előtti eredmény/ = 0 % = % netto+egyéb bevétel Eszköz arányos jövedelmezőség: adózás előtti eredmény/ = 0 % = % összes eszköz érték Likviditási mutató: pénzeszk.+köv.+készletek/ = 0 % = 63.2 % kötelezettségek A mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy az újonnan alakult társaság tevékenységének töredék éve kedvezőtlenül alakult, hiszen e Ft-os vesztesége keletkezett. A forgóeszközök aránya 100.0%. A tőkeellátottság aránya a veszteség hatására -58.3%. A források között az idegen források aránya nagyon magas, ezek között szerepel a tagok által rendelkezésre bocsátott e Ft kölcsön is. A jövedelmezőségi mutatók a tárgyévi veszteség miatt mind negatívak. A társaság likviditása gyenge, a mobilizálható eszközök értéke a kötelezettségek 63.2%- os kielégítésére elegendők. III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 1. Tárgyi eszköz tükör. Műszaki ber. Egyéb ber. Immateriális gépek. felsz. járm. javak. Brutto érték nyitó állomány növekedés csökkenés átsorolás Bruttó érték záró áll

5 Értékcsökkenés nyitó állomány növekedés csökkenés átsorolás tárgyévi écs Értékcsökk. záró áll A társaság tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. 2. A társaság vevőállománya: én 449 e Ft. A vevők fizetési hajlandósága megfelelő, behajthatatlan követelés nem volt. 3. Kötelezettségek: Rövidlejáratú kötelezettségként a tulajdonosok felé e Ft kölcsöntartozás, szállítók felé 676 e Ft tartozás, az adóhatóság felé 168 e Ft tartozás, a dolgozók felé 119 e Ft munkabértartozás van. IV. Eredménykimutatás kiegészítése: 1. Rendkívüli ráfordítások nem kerültek elszámolásra. 2. Az üzemi-üzleti tevékenység eredménye e Ft. Előző év Tárgy év e Ft. megoszlás % e Ft megoszlás % Index % Árbevétel Anyag jell. ráf Szem. jell. ráf Értékcsökkenés Egyéb ráford Összes ráford Üzemi eredm A költségek között az anyag költség a legmagasabb e Ft, azaz 90.5%, oka az árubeszerzés magas értéke. Személyi jellegű ráfordítások 9.1 %-os arányt tesznek ki. Az elszámolt egyösszegű értékcsökkenés értéke 40 e Ft, 0.3%.Az egyéb ráfordítások 0.1 %-os arányt képviselnek. 3. Pénzügyi műveletek eredménye - 1 Ft. 5

6 V. Tájékoztató kiegészítések: 1. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámának és javadalmazásának alakulása: Létszám Bérkölts. e Ft. Egyéb kifiz. Szellemi fogl A társaság más vállalkozásban nem vesz részt, befektetése más társaságban nincsen. 3. A társaság ügyvezetője munkaviszony keretében látja el feladatait. 4. Felügyelő bizottság a társaságnál nincsen. Budapest április 20.. ügyvezető 6

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Készült: Szekszárd, 2013. március 22. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. Készült: Szekszárd, 2014. április 30. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARACSKA Hirják András Péter 2010. április 30. ügyvezető igazgató 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. A vállalkozás rövid bemutatása a./ Működési forma: Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ JAVÍTOTT Budapest, 2006. november 30. vállalkozás vezetője (képviselője) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Kiegészítő Melléklet Városi Színház Nonprofit Kft Fordulónap: 2014.december

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben