Kiegészítő melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Adószám: Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/ Kiegészítő melléklet január december 31. Dátum: Szentes, május 29.

2 2 I. Általános rész A Szentesi Vízilabda Klub egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett és az ennek megfelelő kiegészítő mellékletet kell elkészítenie. 1. A társaság bemutatása: A cég neve: Szentesi Vízilabda Klub Székhelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Alapítás időpontja: december 02. A működés megkezdésének időpontja: december 02. Bírósági bejegyzés kelte: december 11. Működési forma: Társadalmi szervezet A társaság telephelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Alapítója: 11 belföldi magánszemély Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Magyar József, 6600 Szentes Munkácsy Mihály u 2/B. alatti lakos., mint a Szentesi Vízilabda Klub elnöke. Klubunk által végzett főbb tevékenységi körök TEÁOR szám Megnevezés 9319 Egyéb sporttevékenység 6820 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7311 Reklámügynöki tevékenység A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy: BF-PONDERA Könyvelő és Szolgáltató Kft. (vállalkozási szerződés alapján) 6600 Szentes, Daru utca 10/A. Adószám: A könyvviteli szolgáltatás irányításáért felelős személy: Félegyházi-Törökné Somogyi Éva MKVK száma: Klubunknál 3 főből álló Felügyelő Bizottságot választott az Alapító.

3 3 2. A számviteli politika főbb vonásai: A számlakeret az elkülönített mérleg és eredményszámlákon keresztül lehetővé teszi az egyszerűsített éves beszámoló összeállítását, amely az eredménykimutatást is magába foglalja. Könyvvezetés módja: Klubunk a gazdasági tevékenysége során előforduló, a vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmi helyzetre kiható eseményeket nyilvántartja és a nyilvántartásokat a naptári év végével zárja le. A használatunkban lévő eszközök, illetve a források, valamint a saját tőke változását kettős könyvvitel rendszerében rögzítjük a törvényben foglalt alapelvek érvényesítésével. A naptári év könyveinek lezárását követően a vagyoni és a pénzügyi helyzetünkről a számvitelről szóló évi C. törvény 8.-a alapján készítünk. Klubunk egyszerűsített éves beszámolót eredménykimutatása A típusú összköltség eljárással készült, költségeinket az 5-ös számlaosztályban tartjuk nyilván a 6-7-es számlaosztályt nem használjuk. Önköltség számítás rendje: A számviteli törvény értelmében klubunk az önköltség számítási szabályzat készítési kötelezettsége alól mentesül, így annak elkészítésével nem élt. A beszámoló készítés rendje: Az éves beszámoló készítéséhez a könyvviteli zárlat időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint tárgy évet követő május 29. nap. Az egyszerűsített éves beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. Klubunk évközben mérleget és eredménykimutatást nem készít, az csak évente egyszer, december 31-i fordulónappal készül el. Amortizációs politika a./ tervszerinti értékcsökkenés elszámolása: Az értékcsökkenés elszámolása a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg évente négy alkalommal, a negyedévek utolsó napjával. A beszerzett tárgyi eszközök leírását az üzembe helyezés napjával kezdjük és a kiselejtezés, az értékesítés napjáig, illetve a teljes érték leírásáig folytatjuk.

4 4 A Ft alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését a használatba vételkor egy összegben számoljuk el. b./ terven felüli értékcsökkenés elszámolása Amennyiben a futamidő során valamilyen okból a tervezett értékcsökkenéstől tartósan és jelentősen eltér az elhasználódás, az eltérés összege lesz a terven felüli értékcsökkenési leírás. Eszközök és források értékelési eljárása: A vásárolt készletek beszerzési áron szerepelnek a mérlegben, csökkentve az elszámolandó értékvesztés összegével (amennyiben van). Klubunk a készleteiről évközben nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. Beszerzéseit költségként számolja el. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások értékelése tényleges könyvszerinti értékben történik. A források értékelése tényleges könyvszerinti értéken történik. II. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. A mérleg és eredménykimutatás tételeinek bemutatása Befektetett eszközök változásainak bemutatása IMMATERI- ÁLIS JAVAK INGAT- LANOK TÁRGYI ESZKÖZÖK MŰSZAKI BER., GÉPEK, JÁRMŰVEK EGYÉB BEREND., FELSZER., JÁRMŰVEK BEFEJEZET- LEN BERUHÁZÁS Adatok ezer Ft-ban IMMAT. JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK Vásárlás Apportálás Előállítás Egyéb növekedés Növekedés összesen Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK Nyitó értékcsökkenés Növekedés Csökkenés Záró értékcsökkenés NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK

5 5 Követelések Belföldi vevő követelések Általános forgalmi adó követelés 23 Hitel követelés 6 Elszámolásra kiadott pénzeszköz 4 Egyéb rövid lejáratú követelés (kölcsön) 43 Összesen Pénzeszközök: Elszámolási számla egyenlege Központi-pénztár egyenlege Összesen Passzív időbeli elhatárolások Befolyt bevételek elhatárolása Összesen Saját tőke elemeinek változása JEGYZETT TŐKE TŐKE TARTALÉK ERED- MÉNY TARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Adatok ezer Ft-ban SAJÁT TŐKE NYITÓ ÁLLOMÁNY Előző évi m. sz. eredm. eredménytartalékba évi mérleg sz. eredmény ZÁRÓ ÁLLOMÁNY

6 6 Rövidlejáratú kötelezettségek Belföldi anyag- és áruszállítók NAV Személyi jövedelemadó kötelezettség (levont) 96 NAV Személyi jövedelemadó kötelezettség 10 (kifizetői) NAV Nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettség 60 NAV Egészségbizt. és munkaerőp. jár. kötelezettség 47 NAV Kifizetőt terhelő EKHO 448 NAV Nyugdíjjastól levont EKHO 31 NAV Megbízottat terhelő EKHO 295 NAV Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség 16 NAV Szakképzési hozzájárulás 7 Megbízási díj fizetési kötelezettség NAV szociális hozzájárulási adó 162 Keresetelszámolási számla 194 Összesen Kiegészítő adatok a mérleg sorokhoz: - Az össze nem hasonlítható előző évi adatok indoklása: nincsenek. - Előző évtől eltérő értékelések, azok hatásai: nincsenek eltérő értékelések. - Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bemutatása: nincsenek. - Veszélyes hulladék mennyiségi és érték adatainak bemutatása: nincs. - Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék: nem képeztünk. - Értékhelyesbítések adatai, a piaci értéken történő értékelésnél alkalmazott elvek és módszerek: nem kellet élnünk az értékhelyesbítés lehetőségével, ill. nem piaci értéken értékeltünk. 3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet bemutató mutatók 3.1 A költségszerkezet alakulása Az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza a költségszerkezet alakulásának bemutatását. 3.2 Pénzügyi-, jövedelemi- és vagyoni helyzet vizsgálata A 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák a pénzügyi-, jövedelmi- és vagyoni helyzet elemzésére szolgáló mutatók bemutatását. III. Tájékoztató adatok

7 7 1. Társasági adóalapot módosító tételek ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Csökkentő tételek Növelő tételek Korrigált adóalap Társasági adó fizetési kötelezettség 0 E FT A következő adóévre továbbvihető elhatárolt veszteség az előző évekről: e Ft. 2. Egyebek Támogatásértékű bevételek bemutatása ezer Ft Megnevezés év év Változás Önkormányzati támogatás ,19 % Központi költségvetés ,9 % ebből látvány csapatsport támogatás ,2% ebből SZJA 1 % felajánlások ,56 ebből MOB műhelytámogatás N.A. ebből NUPI torna hozzájárulás ,23% Magánszemélyek, vállalkozások támogatása ,9% Összesen ,42% Létszám, bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések alakulása: Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Foglalkoztatottak összesen ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM FŐ BÉRKÖLTSÉG SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS évben az ügyvezetők részére célprémium nem került kitűzésre. A Felügyelő Bizottság részére tiszteletdíj kifizetés nem történt. Az ügyvezetés és a Felügyelő Bizottság tagjai részére kölcsönt nem folyósítottunk. Szentes, május 29. Magyar József elnök