Bátai Szolgáltató KFT évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)"

Átírás

1 Bátai Szolgáltató KFT évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság), melynek székhelye Báta, Fő u.147. a következő fő tevékenységekkel foglalkozik: Üdülési, egyéb átmeneti-szállás biztosítás Ingatlan bérbeadás Egyéb szálláshely szolgáltatás Egyéb takarítás A Társaság június 06.-án alakult 0,6 %-ban magánszemély és 99,4%- ban a Bátai Önkormányzat tulajdonaként, eft jegyzett tőkével a Bát- Szignó Kft. üzletrészének megvásárlásával jött létre. Jelenleg az önkormányzat 100 %-ban tulajdonos év folyamán a tulajdonos a törzstőke összegét eft-tal megemelte. 2. Könyvviteli politika Általános A Társaság könyveit és nyilvántartásait a évi C. sz. számvitelről szóló törvényben (továbbiakban: Törvény) és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A mérlegkészítés időpontja Számvitel alapja A évi C. törvény. Mind a csatolt mérleg, mind az eredménykimutatás ("A" típusú) december 31.-i (továbbiakban: tárgyév) állapotot tükrözi a Törvény előírásainak megfelelően. Befektetett eszközök A Társaság befektetett eszközei között nagy részben Bátai Művelődési ház és a hozzá tartozó épületek, építmények szerepelnek. Tárgyi eszközök A vásárolt tárgyi eszközök tényleges beszerzési áron a saját kivitelezésű beruházások közvetlen önköltségen kerültek értékelésre. A tárgyi eszközök a mérlegben értékcsökkenéssel csökkentett áron szerepelnek. Az értékcsökkenés meghatározása a beszerzési-előállítási ár és a várható hasznos élettartam alapján került meghatározásra. A ,- Ft alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egy összegben, nyilvántartási kötelezettség mellett leírásra kerülnek. Becsült hasznos élettartamok a következők: Épület, építmény 50 év Gépek, berendezések 7 év Járművek 5 év Ügyviteltechnikai eszközök 3 év

2 2 A fentiek alapján meghatározott értékcsökkenés egyezik az évi LXXXI. Törvény (társasági adóról és az osztalékadóról) mellékletében meghatározottakkal. Befektetések A Társaság nem rendelkezik befektetési állománnyal. Forgóeszközök A forgóeszközök 3200 eft-ot tesznek ki, melyből 2443 eft pénzeszköz, 724 eft követelés és 33 eft árukészlet. Eredmény Az eredménykimutatás a törvény "A" változatának (összköltség eljárás) megfelelően készült. 3. Pénzügyi helyzet a. A Társaság valós pénzügyi helyzete A Társaság valós pénzügyi helyzetét hűen tükrözi a mérleg. A Társaságnak nincsenek a pénzügyi kimutatásokban nem szereplő kötelezettségei, melyek hatással lennének a Társaság pénzügyi helyzetére. b. Változás a saját tőkében A tárgyévben a saját tőke összege eft, melyből eft jegyzett tőke, eft. eredménytartalék. Egyéb változást a eft összegű mérleg szerinti eredmény okozott. c. Eszközök összetétele Az eszközök összértékének megoszlása Befektetett eszközök 91 % 88 % 92 % 75 % Forgóeszközök 9 % 12 % 8 % 25 % Összesen: 100 % 100 % 100 % 100 % d. Kötelezettségek A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek, a rövid lejáratú kötelezettségek között lejárt határidejű nincs. e. Likviditási helyzet A Társaság likviditási helyzete jónak mondható. A fizetési képesség és készség kiegyensúlyozott. Idegen forrás igénybevételére nem került sor. A törzstőke felemelésével a működés finanszírozható volt. f. Fizetőképesség A Társaságnak lejárt tartozása sem az állam, sem harmadik fél felé nincsen.

3 3 g. Jövedelmezőség A Társaság mérleg szerinti eredménye eft veszteség volt, melynek oka nagy részben, hogy a kereskedelmi tevékenység alacsony forgalma nem fedezte a foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű ráfordításait. 4. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök állománya december 31-én: Aktivált ingatlan Műszaki Beru- Egyössz. Összesen eszközök berend. házás écs. Bruttó érték Tárgyévi écs Halmozott écs Nettó érték Saját tőke A Társaság saját tőkéje a következő: ---- Jegyzett Eredm. Mérleg szer. Összesen tőke tartalék eredmény Nyitó egyenleg Nettó eredmény Csökkenés Növekedés dec. 31-i egyenleg A saját tőke csökkenését a mérleg szerinti eredmény negatív volta, növekedését az jegyzett tőke emelése okozta. 6. Céltartalékok A Társaság a tárgyév után céltartalékot nem képzett. 7. Kötelezettségek A Társaság nem rendelkezik egy éven túl esedékes kötelezettségekkel, hitel állomány nincs.

4 4 A kötelezettségek összetétele: Belföldi szállítók 137 eft 312 eft 97 eft 41 eft Tagi kölcsön 0 eft 375 eft 500 eft 500 eft Adóhat. szembeni köt. 0 eft 301 eft 270 eft 562 eft Jöv.elsz.számla 0 eft 277 eft 25 eft 141 eft Fel nem vett járandóság 0 eft 0 eft 457 eft 0 eft Helyi adó 0 eft 22 eft 32 eft 75 eft Egyéb 2 eft 0 eft 0 eft 0 eft Földút kez. Alap 0 eft 382 eft 382 eft 408 eft -- Összesen: 139 eft eft eft eft A Társaság nem rendelkezik jelzáloggal megterhelt eszközökkel, illetve jelzálogkölcsönnel biztosított kötelezettségekkel. A Társaság nem rendelkezik hosszú lejáratúból rövid lejáratúvá átminősített kötelezettségekkel. A Társaság nem rendelkezik váltó kötelezettséggel. 8. A könyvelési és az adózás szerinti eredmény eltérése Az adózás szerinti eredmény eltér az adózás előtti számviteli eredménytől, az elvárt jövedelem szerinti adó megállapítás miatt. 9. Anyagjellegű ráfordítások alakulása Anyag költség 753 eft 275 eft 365 eft 518 eft Közvetített szolg. 222 eft 516 eft 235 eft 396 eft Egyéb anyagjell. szolg. 454 eft 182 eft 318 eft 522 eft Elábé 0 eft 1573 eft 2237 eft 954 eft Bank költség 30 eft 35 eft 35 eft 71 eft Egyéb szolgáltatás 0 eft 69 eft 6 eft 50 eft Összesen: 1459 eft 2650 eft 3196 eft 2511 eft 10. Kutatás- és fejlesztés Kutatás- és fejlesztési költség a tárgyévben nem merült fel. 11. Befektetés leányvállalatba A Társaságnak nincs befektetése más vállalatokban.

5 5 12. Üzletvezetés javadalmazása Az üzletvezetés részére külön javadalmazás a tárgyévben nem került kifizetésre. 13. Munkavállalók A tárgyévben a Társaság 4 fő alkalmazottat foglalkoztatott, éves statisztikai átlagban átlag 3 fő mértékben év év Létszám 2 fő 3 fő Bérköltség 1964 eft 3695 eft Személyi j. egyéb 33 eft 228 eft Bérjárulék 1400 eft 765 eft Összesen: 3397 eft 4688 eft 14. Mérlegben nem szereplő kötelezettségek A Társaság nem rendelkezik a mérlegben nem szereplő, a Társaság pénzügyi helyzetére jelentős hatással bíró pénzügyi kötelezettséggel. Báta, május 28. Takaróné Antal Tímea ügyvezető Horváth Lajosné könyvelő

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg 1991. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben