ADÓZÁSI ISMERETEK. Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓZÁSI ISMERETEK. Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben."

Átírás

1 Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben. ismeretlen szerző ADÓZÁSI ISMERETEK Dr. FELLEGI MIKLÓS Egyetemi docens

2 Alapfogalmak Az adózás annak tudománya, hogyan lehet a legtöbb tollat a legkevesebb gágogás árán megszerezni Colbert (Napóleon pénzügyminisztere) Az adó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, ismétlődő kötelezettség, amelynek mértékét és módját az állam egyoldalúan határozza meg és biztosítja annak jogi feltételeit Az adózás általános célja a terhek szétosztása, a közös fogyasztás finanszírozásának biztosítására 2

3 Adózási elvek I. Fedezeti elv: Az adózásból befolyó bevételeknek fedezetet kell nyújtaniuk a költségvetés kiadásaira A legritkább esetben sikerül betartani Haszonelv: (Normativitás elve) A hozzájárulás mértéke akkor nevezhető igazságosnak, ha az arányban áll a fogyasztással, vagyis mindenkinek a ráeső haszon arányában kell adóznia Fizetőképességi elv: (Méltányossági elv) A hozzájárulás mértékét a jövedelmi és vagyoni helyzet függvényében kell meghatározni Horizontális méltányosság Vertikális méltányosság 3

4 Adózási elvek II. Törvényi elfogadás elve: (Népképviseleti elv) Adótörvényekről csak az országgyűlés dönthet Áttekinthetőség elve: (Nyilvánosság elve) Átlátható, közvetlen kapcsolatnak kell lenni az adóbevétel és a finanszírozandó cél között Egyszerűség elve: Az adófizetés szabályai legyenek egyszerűek, betarthatóak, könnyen követhetőek Adóbehajtás gazdaságosságának elve: Az adóból származó költségvetési bevételek és azok megszerzése érdekében tett erőfeszítés racionális arányban álljon egymással 4

5 Adózási alapfogalmak I. Adóalany, az a természetes vagy jogi személy, akit a törvény az adó fizetésére kötelez Adófizető, az a természetes vagy jogi személy, aki az adót ténylegesen megfizeti (Személyi jövedelemadó adó esetén a két személy egybeesik, de forgalmi adó esetén az adóalany a forgalmi adót befizető termelő, vagy nagykereskedő, az adófizető pedig a végső fogyasztó) 5

6 Adózási alapfogalmak II. Adóalap, az a pénzben vagy egyéb természetes mértékegységben meghatározott összeg, amelyre kiszámítják a fizetendő adót Adótárgy, az a termék, szolgáltatás, vagyontárgy vagy tevékenység, ami alapján az adózás történhet Adóforrás, az a jövedelem, amiből kifizetik az adót (Személyi jövedelemadó esetében az adótárgy, pl. egy jegyzet írása, az adóalap, a jegyzetírás bevétele, csökkentve az elismert költségekkel, az adó forrása pedig a belőle szerzett jövedelem) 6

7 Adózási alapfogalmak III. Adómérték, az adóalap egy egységére jutó adó Adótétel, ha az adómérték fix összeg (A jövedéki adótörvény az ásványolaj ipari termékek esetében adótételt alkalmaz) Adókulcsról beszélünk, ha az adó mértéke az adóalap meghatározott százaléka (Az Áfatörvény százalékosan megadott adómértéket tartalmaz) 7

8 Adózási alapfogalmak IV. Adóátalány, ha az adózás megkönnyítése érdekében egy, az általános szabálytól eltérő módon számított adóalapot adóztatunk, az általánostól eltérő adómértékkel (A személyi jövedelemadó rendszerben bizonyos foglalkozási ágakban pl.: személyszállítás, fodrászat, stb. választható tételes átalányadó) 8

9 Adózási alapfogalmak V. Adókedvezmény, az adó összegének csökkentése vagy fizetési halasztás, adóalap vagy adócsökkentés útján (Az adóalanyra vagy az adótárgyra vonatkozik az adótörvény, de az általános szabályoktól kedvezőbb az elbírálás) Adómentesség, az adókötelezettség alól jogszabály által megengedett kivétel (A törvény nem vonatkozik az adóalanyra vagy az adótárgyra) Az export ÁFA kulcsa 0%, míg az oktatás ÁFA mentes Az értékesítésre egyik esetben sem kell ÁFA-t felszámítani és befizetni, de az exportőr a beszerzéseire jutó ÁFA-t visszaigényelheti, az oktatási tevékenység ÁFA-ja viszont nem igényelhető vissza (Ebben az esetben az adókedvezmény kedvezőbb az adózó számára, mint az adómentesség) 9

10 Adózási alapfogalmak VI. Alanyi adókedvezmény/adómentesség, valamely helyzetű természetes vagy jogi személyt illet meg, tehát az adóalanyra vonatkozik Tárgyi adókedvezmény/adómentesség, valamely tevékenységet vagy tárgyat illet meg, tehát az adótárgyra vonatkozik Adóáthárítás, a közvetett adók esetében az adóval megnövelem a termék árát, így az adót vagy annak egy részét áthárítom a végső fogyasztóra Adóelhárítás, eltitkolom, nem fizetem be az adót 10

11 Kedvezmények - Mentességek Alanyi Tárgyi Adókedvezmény Személyi Általános jövedelemadó: forgalmi adó: Családi kedvezmény Orvosi radioaktív izotópok Adómentesség Társasági Gépjárműadó: adó: Magyar Nemzeti Bank Tömegközlekedési eszköz 11

12 Adók csoportosítása I. Adó alanya szerint természetes személy, jogi személy, egyéb Adóviselés alapján direkt, indirekt Adó tárgya szerint jövedelmet terhelő, vagyont terhelő, fogyasztást terhelő Adó felhasználása szerint általános adó, céladó 12

13 Adók csoportosítása II. Adó mértéke szerint lineáris, progresszív, degresszív, sávosan progresszív Adó megjelenése szerint pénzbeli, természetbeni Közgazdasági funkciója szerint költséget befolyásoló, nyereséget alakító Behajtás módja alapján önadózás, levonás, kivetés, behajtás 13

14 Adófajták I. Direkt (közvetlen) adók: Természetes személyekre vagy gazdálkodókra kivetett, azok egyéni körülményeitől függően változó közterhek A közvetlen adók valamely gazdasági tevékenység pénzügyi eredményéhez, azaz jövedelem vagy vagyon nagyságához kapcsolódnak (személyi, vállalati jövedelemadó, vagyonadó) Ebben az esetben az adótárgy jövedelemszerzés vagy vagyontárgy Az adóalany és az adófizető személye egybeesik 14

15 Adófajták II. Indirekt (közvetett) adók: Olyan, árukra, szolgáltatásokra kivetett adók, amelyek kivetésekor nem veszik figyelembe az adózó egyéni körülményeit (például a benzin árába épített fogyasztási adó mértéke mindenkire azonos) A közvetett adók termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak (forgalmi adó, fogyasztási adó, jövedéki adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó) Ebben az esetben az adótárgy szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés Az adóalany és az adófizető különböző személy 15

16 ADÓPOLITIKÁK I. Az adókulcs változása az adóalap függvényében adókulcs progresszív lineáris degresszív adóalap 16

17 Adópolitikák II. A degresszív adó ellentmondana a haszon és a fizetőképesség elvének is (nem alkalmazzák) A lineáris adó mértéke változatlan marad az adóalap változásától függetlenül A progresszív adót akkor alkalmazzák, amikor a fizetőképesség elvére helyeznek nagyobb hangsúlyt és jövedelemarány változást is el akarnak érni az adózással (hátránya a teljesítmény visszafogó hatása, mert az adóalap növekedésével a jövedelem egyre kisebb hányada marad az adózónál) 17

18 Keynesianus adópolitika (beavatkozó) Erősen progresszív jövedelemadók (ellenkező eset, a szegényekkel szembeni méltánytalanságot jelentené) Sok adókedvezmény (a piacot, önszabályozásának kétségbe vonása miatt, az államnak kell tevékenyen befolyásolni, hogy a társadalom számára hasznosan működjön) Tőkejövedelmek adóztatása (kamat, osztalék, járadék, a bérekkel azonos feltételek szerinti adóztatása) 18

19 Monetarista adópolitika (önszabályozó) Határadókulcsok csökkentése, progresszivitás enyhítése (mert a nagy progresszivitás kisebb teljesítményhez vezet) Kedvezmények leépítése, normatív adóztatás (mert torzulnak az árarányok, a termelés nem a legjövedelmezőbb területeken növekszik) Tőkejövedelmek adójának csökkentése, megszüntetése (mert adózott jövedelmet újra adóztatunk és megdrágul a vállalatok forrásköltsége) Fogyasztást adóztató rendszer kiépítése, direkt adók kisebb szerepe, közvetett adók elterjesztése (csökkenthetők a direkt adók kulcsai, így a teljesítményösztönzés tovább nő) 19

20 adóbevétel MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A Laffer-görbe alakja a m onetaristák szerint keynesianus határadókulcsok 0% 50% 80% 100% adókulcs 20

21 A L a ffe r-g ö rb e a la k ja a n e o k e y n e s ia n u s o k s z e rin t adóbevétel 0 % 5 0 % 8 0 % % a d ó k u lc s 21

22 22

23 Adóparadicsomok No tax haven offshore országok (nincs adó) Anguilla, Cook szigetek, Aruba, Gibraltár, Bahamák, Jersey, Barbados, Man szigete, Belize, Marshall szigetek, Bermuda, Mauritius, Brit Virgin Szigetek, Seychelles, Campione, St. Kitts and Nevis, Dominikai Köztársaság, St. Vincent, Kajmán szigetek Zero-tax haven (nincs adó a külföldi jövedelmekre) Costa Rica, Ciprus, Hong Kong, Panama, Libéria, Szingapúr Low-tax haven (alacsony adó) Barbados, Luxemburg, Írország, Málta, Dubai, Monaco, Egyesült Királyság, San Marino, Holland Antillák, Svájc, Liechtenstein Zero-tax haven (US) (nincs adó, csak minimális éves illeték) Arkansas, Oklahoma, Delaware, Utah, Florida, Washington D.C., Kalifornia, Wisconsin, New York, Wyoming 23

24 Az offshore Fogalom: parttól távoli Napjainkban a jelentése megváltozott Tax Heaven: kedvező adózás, fejlett infrastruktúra, rugalmasság, széleskörű diszkréció, biztonság, minimális bürokrácia.

25 Tax heaven? Adóparadicsomok elhelyezkedése Forrás:

26 Magyarország és az offshore Magyar cégek offshore kapcsolatai forrás:

27 A korrupcióval összefüggésbe hozható adókiesés a jövedelemadók és a forgalmi adók tekintetében 27

28 28

29

30 Adók és adójellegű bevételek Személyi jövedelemadó (SZJA) Általános forgalmi adó (ÁFA) Társasági adó (TAO) Vállalkozások egyszerűsített adózási lehetőségei Átalányadó, EVA, KATA, KIVA Jövedéki adó Népegészségügyi termékadó Gépjárműadó; Cégautóadó; Regisztrációs adó; Baleseti adó Szerencsejáték adó Helyi adók Iparűzési adó Építmény- és telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok Vámok 30

31 Nem adójellegű bevételek Az illeték, állami előírásokon alapuló, kényszer jellegű, közvetlen ellenszolgáltatást nyújtó, egyszeri fizetési kötelezettség Illetékfajták Vagyonszerzési Örökösödési Ajándékozási Visszterhes vagyonátruházási Eljárási Államigazgatási eljárási Bírósági eljárási Államigazgatási és bírósági díjak 31

32 Az államháztartás alrendszereinek adójellegű bevételei I. Közvetlen Közvetett 1.Központi Társasági adó ÁFA költségvetés Szerencsejáték Jövedéki adó adó 2.Helyi Építményadó Idegenforgalmi önkormányzatok Telekadó adó Kommunális Iparűzési adó adó 3.Megosztott SZJA bevételek (1-2) között Gépjárműadó 32

33 Az államháztartás alrendszereinek adójellegű bevételei II. 4.Elkülönített Szakképzési állami alapok hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék 5.Társadalombiztosítás Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás 33

34 Fogyasztást terhelő központi költségvetést illető adók Adó neve Általános forgalmi adó Jövedéki adó Regisztrációs adó Távközlési adó Adótárgy minden termékértékesítés és szolgáltatás ABC termékek értékesítés Gépjármű belföldi forgalombahozatala Adómérték/adókulcs beszélgetési idő (perc) 3 Ft/perc Megjegyzés Bevétel mftban 27%, 5%, 0%, mentes hozzáadott értéket adóztat általában termékek fizikai kötöttpályás mennyiségében értékesítés életkor, motor cm 3, motortípus függvénye max Ft/előfizető ,6% készpénzfelvétel nél illetve 0,3% átutalásnál Tranzakciós illeték tranzakció összege casco, vagyon és balesetbiztosítások sávosan Biztosítási adó díjbevétele 15%, illetve 10% progresszív Összesen

35 Általános forgalmi adó Jellemzői: átfogja a nemzetgazdaság egészét csak a fogyasztást terheli exportot ösztönzi nehezen illeszthető bele a támogatás, kivétel nehezebb az adóeltitkolás Hátrányai: Egyszeri árszínvonal-emelkedés Nincs differenciálás Igen bürokráciaigényes Likviditásigény növekszik

36 Jövedéki adó Bruttó, egyfázisú, speciális adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék (ABC) merev árrugalmasság ABC termékek (A)lkohol (B)enzin ásványolaj-ipari termékek (C)igaretta dohányipari termékek Ellenőrzött termelés és import Jövedéki terméket csak adóraktárban lehet előállítani Import adóraktárban tárolják Szabad forgalomba csak jövedéki adó megfizetése után kerülhet

37 Egyéb termékértékesítéshez kötődő indirekt adók Adó neve Adótárgy Adómérték általában termékek fizikai Kinek a bevétele? Bevétel mftban Egészségtelen Népegészségügyi élelmiszer (pl. chips, üdítőital, energiaital, mennyiségé- Egészségbiztosítási termékadó szörp) ben Alap??? termékek Értékesített gáz, szén fizikai Központi Energiaadó és villamosenergia mennyisége költségvetés Bányajáradék kitermelt ásvány-, geotermikus energia kitermelési érték %-a Központi költségvetés Játékadó szerencsejáték értékesítés általában árbevétel Központi költségvetés Összesen

38 Helyi adók Alaptörvényben foglalt jog Keretszabályait törvény határozza meg Önkormányzat állapíthatja meg Mely adófajtákat vezeti be Milyen adómértékeket alkalmaz (maximum törvényben rögzített Milyen egyéb kedvezményeket és mentességeket ad (törvényben rögzítetteken kívül)

39 Helyi adók fajtái Adó megnevezése Adótárgy Adóalany Adóalap Adó típusa Építményadó Építmény január 1-n tulajdonos korrigált forgalmi érték vagy hasznos m2 vagyoni Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó beépítetlen földterület Építmény, bérleti jog, telek Vállalkozási tevékenység Idegenforgalmi adó Szállásadás Szállásadó Forgalomba helyzett belföldi gépjármű vagy külföldi fuvarozó Gépjárműadó tehergépkocsi korrigált forgalmi január 1-n tulajdonos érték vagy hasznos m2 vagyoni január 1-n tulajdonos, bérlő darab vagyoni hozzáadott érték vagy Vállalkozó alkalom közvetlen szállásdíj vagy vendégéjszaka száma közvetett január 1-n tulajdonos Motor teljesítménye, vagy fuvarozó vagy út darabszáma vagyoni

40 Közvetlen adók fogalma, csoportosítása Vállalati vagy lakossági jövedelmet vagy vagyont adóztatják Vagyoni típusú adók Jövedelem típusú adók Befizetők szerint Lakossági adók Gazdálkodó szervezetek által fizetett adók Adófizetés iránya szerint Központi költségvetésbe folyó Társadalombiztosításba folyó Elkülönített állami alapba folyó

41 Központi költségvetés bevétele a gazdálkodó szervezetektől Adó neve Adóalany Adóalap Bevétel mft-ban Társasági adó Gazdasági társaság Korrigált adózás előtti eredmény Támogatott hitelt folyósító Állami támogatás Hitelintézeti járadék pénzintézetek mértéke Energiaellátók jövedelemadója Energiaellátók Korrigált adózás előtti eredmény EVA 30 mft alatti éves árbevételű cég Bruttó árbevétel KIVA Kisvállalat Hozzáadott érték KATA Egyéni vállalkozók és BT Havi tétel Környezetterhelési díj Levegő-, víz-, talajszennyező vállalat Szennyező-anyag mennyisége Pénzügyi szervezetek különadója Pénzintézetek korrigált mérlegfőösszeg vagy árbevétel Összesen

42 Központi költségvetés bevétele a lakosságtól Adó neve Adóalany Adóalap Bevétel mft-ban Személyi jövedelmadó Magánszemély Adott évben szerzett jövedelem Közszférából kapott 2 mft-végkielégítés Végkielégítések adója nál nagyobb végkielégítés nagysága 900 Illetékbefizetések Eljárási és vagyonszerzési (örökösödési, ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási) illetékek alanya Gépjárműadó Lásd helyi adóknál Háztartási alkalmazott regisztrációs díja Munkaadó alkalmazási hónap 0 Összesen

43 Társadalombiztosítás és egyéb alapok bevételei (foglalkoztatáshoz kapcsolódnak) Adónem neve Alany Alap Bevétel mft-ban Szociális hozzájárulási adó és nyugdíjjárulék Foglalkoztató Munkabér Egészségbiztosítási járulék Foglalkoztató munkabér Szakképzési hozzájárulás Foglalkoztató munkabér Egészségügyi hozzájárulás Minden jövedelem után, ami után nincs járulék Összesen

44 Elkülönített alapok forrásai Adónem neve Alany Elkülönített alap Bevétel mft-ban Innovációs járulék Vállalkozás Kutatási és technológiai innovációs Alap Kultúrával foglalkozó vállalkozások, adathordozót forgalmazók Nemzeti Kulturális Alap Kulturális járulék Szakképzési hozzájárulásfoglalkoztató munkabér Összesen

45 Személyi jövedelemadó Magánszemélyek és egyéni vállalkozások éves jövedelmét terhelő lineáris adó Céljai: Minden állampolgár egységesen adózzon a jövedelme után (A különböző forrásokból szerzett jövedelmek összevontan, egységesen adózzanak) Az adófizetés általános kötelezettség (Ha mindenki fizet Eltartja az államot Jobban ellenőrzi az adóforintok elköltését) Méltányos teherviselés (Beépíthető számos kedvezmény és mentesség, az egyes gazdaság- és társadalompolitikai célok megvalósulása érdekében) Alanya a magánszemély, aki önmaga számítja ki, vallja és fizeti be az adóját (Adóbevallás évente egyszer történik, de évközben a kifizető havonta adóelőleget von le) 45

46 Családi jövedelemadó I. Előnyei: (az SZJA-val szemben) A család jövedelmét elosztják a családtagok számával és az egy főre eső jövedelmet adóztatják (Kevesebb az adólevonás) Ösztönzi a gyermekvállalást és az idősebb rokonok ápolását (Ez az ösztönzés annál erősebb, minél nagyobb a család jövedelme A gyermekvállalási kedv ott fog megnőni, ahol a legjobban tudják biztosítani az anyagi feltételeket a gyermeknevelésre) Ösztönzi a házasságok egyben maradását (Elsősorban nagy jövedelem különbségek esetén) Csökkennek az adminisztrációs költségek (Kevesebb lesz az adózó egység) 46

47 Családi jövedelemadó II. Hátrányai: (az SZJA-val szemben) A nagyobb jövedelmű családok nagyobb kedvezményt kapnak, mint az alacsony jövedelműek (Egy bizonyos jövedelem alatt nem tudják a kedvezményeket teljes egészében kihasználni) A gyermekszám növelésével a kedvezmény arányosan csökken (1/2>1/3> 50%>33%> ) Hátrányos helyzetbe kerülnek az egyedülállók, a gyermektelenek és a nyugdíjas munkavállalók Adminisztrációs nehézségek (Bonyolultabb adóbevallás, nyilvántartás, adóelőleg számítás, stb.) 47

48 Általános forgalmi adó: ÁFA Általános: Minden termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra kiterjed és minden adóalanynak fizetnie kell, aki belföldön rendszeres bevétel elérésére irányuló tevékenységet végez (Adómentes tevékenység: oktatás, természetbeni egészségügyi ellátás, pénzügyi szolgáltatás) Nettó: A vállalat által termelt hozzáadott értéket adóztatja (Ez a vállalat árbevételének és a más vállalkozótól megrendelt termékek és szolgáltatások értékének különbsége) Összfázisú: A termelési folyamat minden pontján fel kell számítani az értékesítés után (Az értékesítés ÁFA-jából le kell vonni, a beszerzéskor a vállalat felé felszámított ÁFA-t és csak a különbözetet kell befizetni a költségvetésbe) 48

49 Az ÁFA bevezetésének időrendje Franciaország (Taxe sur la valeur ajoutée), 1954, illetve 1968 Német Szövetségi Köztársaság (Mehrwertsteuer), 1968 Hollandia (Belasting over de toegevoegde waarde), 1969 Belgium (Taxe sur la valeur ajoutée), 1971 Olaszország (Imposta generale sull entrata), 1973 Nagy-Britannia (Purchase tax; Value-added Tax), 1973 (EGKcsatlakozás) 49

50 Adóköteles ügyletek Belföldi termékértékesítés Belföldi szolgáltatásnyújtás Közösségen belüli termékbeszerzés Termék import 50

51 EXPORT Közösségen belüli beszerzés/értékesítés IMPORT 51

52 Közérdekű tevékenységek Postai szolgáltatás Egészségügyi ellátás adómentessége (pl.) Emberi szövet, vér, anyatej értékesítése Fogorvosi ellátás Szociális ellátás Gyermek- és ifjúságvédelem Oktatás Sportolás, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás 52

53 Egyéb sajátos tevékenységek adómentessége (pl.) Biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatás Hitel-, pénzkölcsön szolgáltatás Postai bélyeg névértéken történő értékesítése Ingatlan bérbeadása (kivételekkel) 53

54 Példa I. Kövessük nyomon a papír útját, amíg a termelés és értékesítés után eladott könyv válik belőle. Az előállításhoz két fázisra van szükség, az adókulcs legyen egységesen 10%. I.fázis: A nyomda megvásárolja a terméket a papírgyártól, majd a szükséges munka elvégzése után eladja a kiadónak II.fázis: A kiadó megvásárolja a terméket a nyomdától, majd eladja az olvasónak b: beszerzés értéke; h: hozzáadott érték 54

55 Nyomda + Kiadó I.fázis: (Nyomda) nettó (adó nélküli) ár = 1000(b)+400(h) = 1400 Ft bruttó (Áfa-s) ár = = 1540 Ft output adó (értékesítés) = 1400 x 0,1 = 140 Ft input adó (beszerzés) = 1000 x 0,1 = 100 Ft Nettó ÁFA befizetés = = 40 Ft II.fázis: (Kiadó) nettó ár = 1400(b) + 250(h) = 1650 Ft bruttó ár = = 1815 FT (Olvasó) befizetendő adó = 1650 x 0,1 = 165 Ft visszaigényelhető adó = 1400 x 0,1 = 140 Ft Nettó ÁFA befizetés = = 25 Ft 55

56 Példa II. Kövessük végig egy gyapjúpulóver elkészítését és eladását négy fázison keresztül: Termelő Gyártó Kereskedő Fogyasztó 56

57 1. A termelő eladja a gyapjút a gyártónak: % Áfa = 12 Áfa befizetés : 2 2. A gyártó eladja a pulóvert a forgalmazónak: % Áfa = 24 Áfa befizetés : 2 (4-2 ) 3. A kereskedő eladja a pulóvert a fogyasztónak: % Áfa = 48 Áfa befizetés : 4 (8-4 ) 4. A teljes költségvetési bevétel: = 8 (A fogyasztó nem visszaigénylő) Minden fázisban csak a hozzáadott érték adózott 57

58 Alulról vs. felülről számított ÁFA Alulról számított ÁFA A termék, szolgáltatás nettó értékére vetülő adó mértéke: 5%, 18%, 27% Felülről számított ÁFA A termék, szolgáltatás bruttó értékében foglalt adótartalom aránya 27 ( ) = 21,26% 18 ( ) = 15,25% 5 ( ) = 4,76% 58

59 ÁFA kulcsok az EU-ban Tagállam Általános kulcs Különlegesen alacsony Kedvezményes kulcs Németország 19% - 7% Luxemburg 15% 3% 6/12% Spanyolország 21% 4% 10% Portugália 23% - 6/13% Egyesült Királyság 20% - 5% Hollandia 21% - 6% Görögország 23% - 6,5/13% Olaszország 21% 4% 10% Ausztria 20% - 10% Franciaország 19.6% 2.1% 5.5/7% Belgium 21% - 6/12% Írország 23% 4,8% 9/13.5% Finnország 24% - 10/14% Dánia 25% - - Svédország 25% - 6/12% Eu-28 átlag 21.3% 3,6% 6,1/10,2% Magyarország 27% - 5/18% 59

60 60

61 61

62 Társasági adó I. Az adókötelezettség a vállalkozások jövedelemszerző tevékenységével keletkezik és ennek befejeztével szűnik meg Célja: Az államháztartás bevételeinek növelése A tulajdonosi motiváció erősítése (A kulcsok csökkentésével és azzal, hogy a visszaforgatott eredmény nem adózik) Tőkebefektetések ösztönzése (Csak jövedelem kivonás esetén kell többletadót fizetni) KKV-k támogatása (Sávosan progresszív, 500 millió Ft adózás előtti eredmény esetén minden vállalkozásra egységes 10%-os adókulcs; fölötte 19%-os, de csak a meghaladó részre) Európai Uniós illeszkedés 62

63 Társasági adó II. A jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által az adott évben elért jövedelmük után fizetett közvetlen sávosan progresszív adó Jellemzője: Szektor semleges normatív adó Megállapítása: (Az adó alapját korrekciók után állapítják meg az adózás előtti eredményből) + Bevétel Nem adóköteles bevétel Kiadás + Költségként nem elszámolható kiadás = Jövedelem Adózás előtti eredmény ± Adóalap korrekciók Külföldről származó jövedelem = Adóalap Adó + Adókedvezmények + Külföldön megfizetett adó = Adózott jövedelem 63

64 Sávosan progresszív adózás Adókulcs (%) 19% 10% millió Ft Adóalap (Ft) 64

65 Társasági adókulcsok a világban OECD tagországok társasági adókulcsai Australia* Austria Belgium* Canada Chile* Czech Republic Denmark Estonia* Finland France* Germany* Greece Hungary* Iceland Ireland Israel* Italy* Japan Korea Luxembourg* Mexico Netherlands* New Zealand* Norway Poland* Portugal* Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland* Turkey United Kingdom* United States* Forrás: OECD Statisztikai adatbázis 65

66 66

67 Elvárt adó Ha az adózás előtti eredmény vagy a társasági adóalap közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-(nyereség-) minimumot, akkor az adózó választhat 1) Nyilatkozatot tesz a társasági adóbevallásában VAGY 2) A jövedelem-(nyereség-)minimumot tekinti adóalapnak Bizonyos adózói kör esetében nem kell alkalmazni a szabályt 1) Induló vállalkozás, 2) Elemi kár érte, 3) Speciális non-profit szervezeti formában működik 67

68 Az adózóra vonatkozik az elvárt adóalap rendelkezése és nyilatkozik: 68

69 Elvárt adóalap számítás + Összes bevétel - Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) - Közvetített szolgáltatások értéke (stb.) = Korrigált összes bevétel Elvárt adóalap = Korrigált összes bevétel * 0,02 69

70 A Kft.-t őszén alapították. A üzleti évét az alábbi számokkal zárta (elemi kár nem érte, nem non-profit szervezet). Kell-e alkalmaznia a Kft.-nek az elvárt adóról szóló rendelkezéseket a évi társasági adó kötelezettség számítása során? Ha igen, vonatkozik-e a Kft évi társasági adókötelezettségére az elvárt adó? Tegyük fel, hogy a Kft. nem kíván nyilatkozni. Ez esetben, számolja ki az elvárt adó összegét! Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások értéke Adózás előtti eredmény Társasági adóalap Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 70

71 Jövedelem nyereség minimum Összes bevétel Ft - Eladott áruk beszerzési értéke Ft - Közvetített szolg. értéke Ft Korrigált összes bevétel Ft Elvárt adóalap (korrigált bevétel 2%-a) TAO fizetési kötelezettség Ft Ft 71

72 Adózás előtti eredményt módosító tételek Költségvetési bevételek védelme (pl. écs korrekció) Kettős adóztatás elkerülése (pl. kapott osztalék) Adóelkerülés megakadályozása (pl. ellenőrzött külföldi társaságok) Adóalap kedvezmények biztosítása (pl. adományozás) Sajátos adóalanyok/gazdasági események kezelése 72

73 Adóalap növelő tételek Céltartalék záró állománya Elszámolt amortizáció, könyv szerinti érték Bírság, büntetés Követelésre elszámolt értékvesztés összege + előző évi adócsökkentő tétel Behajthatatlan követelés adóévben leírt összege, elengedett követelés Nem hitelintézeti kötelezettség saját tőke háromszorosát meghaladó részére fizetett kamat Ellenőrzött vállalkozásoknak fizetett értékvesztés, árfolyamveszteség Adóellenőrzés során megállapított adóévi költségként elszámolt összeg Megváltási áron nyilvántartott föld, erdő értékesítésekor a könyv szerinti érték 73

74 Adóalap csökkentő tételek I. Elhatárolt veszteség Kapott osztalék, kivezetett érték bekerülési vagy könyv szerinti értéket meghaladó része Visszaírt értékvesztés, visszaírt terven felüli értékcsökkenés Társasági adótörvény szerint elszámolható amortizáció Fejlesztési tartalék: max. adózás előtti eredmény 50%-a, vagy 500 millió forint Szakmunkásképzéskor minimálbér 24%-a jogszabály, illetve 12%-a, az iskolával kötött együttműködési szerződés alapján 12 hónapi Szocho, 6 hónapig munkanélküli, vagy börtönből szabadult Bírság elengedése miatt bevételként elszámolt összeg 74

75 Adóalap csökkentő tételek II. Adóellenőrzés során bevételként megállapított összeg 50%-ban megváltozott munkaképességű esetén munkabér, max. minimálbér Követelésből behajthatatlan, de később befolyt, követelésre visszaírt értékvesztés Céltartalék felhasználás, környezetvédelmi céltartalék Követelés értékvesztésére az adott évben adótörvény szerint elszámolható összeg Adóévi beruházás értéke a kis- és a középvállalkozásoknál Visszavásárolt üzletrész bevonása következtében elszámolt bevételnek a visszavásárolt üzletrész bekerülési értékét meghaladó része Csak a terv szerinti ÉCS elszámolása következtében maradványértéken nyilvántartott eszköz ÉCS leírása érvényesíthető Kivétel: épület, építmény 75

76 Speciális fogyasztási adó Az állam egyes cikkek árát megdrágítja a ráfordításokhoz képest Jövedéki adó: Érvényességi köre az ún. ABC termékek (Alkohol, Benzin, Cigaretta) Ramsey-szabály: Azokat a ráfordításokat és kibocsátásokat adóztassuk meg legerősebben, amelyek kínálata vagy kereslete leginkább árrugalmatlan Így tudja az állam az adóbevételeit maximalizálni, mivel ekkor kell a legkevésbé tartani az adóalap csökkenésétől (Pl.: benzin, arany, dohány, stb. magas fogyasztási adója) 76

77 KATA főállású kisadózó után 50 ezer Ft/hó Főállásúnak nem minősülő kisadózó után 25 ezer Ft/hó több kisadózó esetén külön-külön fizetés Minden megkezdett hónapra a teljes összeget kell fizetni Ha csak egy nap is főállású a hónapban 50 ezer Ft megfizetés a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig nincs bevételi értékhatár, de ha az éves bevétel 6 millió Ft, akkor a meghaladó rész után 40 %-os mértékű adófizetési kötelezettség keletkezik aki egész évben nem adóalany, annak a 40 %-os adót az adóalanyiság hónapjai x 500 ezer Ft bevételi határ fölött kell megfizetni. Pl: adóalanyiság: január 1-jétől szeptember 30-áig (9 hónap), bevétel 5 millió Ft. Bevételi határ: 9 hónap x 500 ezer Ft= 4,5 millió Ft 40%-os adó: 500 ezer Ft x 0,4= 200 ezer Ft.

78 Jövedéki termékek adómértéke Termékek Adó 2013-ban EU-minimum Ásványolaj Ólmozatlan benzin 120 Ft/liter 0,359 /liter Ólmozott benzin 124,2 Ft/liter 0,421 /liter Gázolaj 110,35 Ft/liter 0,330 /liter Alkohol Minőségi szeszesitalok (pálinka, whisky, rum) Ft/hl tiszta alkohol 550 /hl tiszta alkohol Egyéb szeszesitalok Ft/hl tiszta alkohol 550 /hl tiszta alkohol Szőlőbor 0 Ft/hl 0 /hl Egyéb bor Ft/hl 0 /hl Pezsgő Ft/hl 0 /hl Köztes alkoholtermék Ft/hl 45 /hl Sör Ft/alkoholfok/hl 1,87 /alkoholfok/hl Dohány Cigaretta Ft/ezer db és a kisker.ár 31%-a, de min Ft/ezer db kisker.ár 57%-a, illetve 64 /ezer db 78

79 79

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

A magyar adórendszer nemzetközi összehasonlításban, különös tekintettel a gazdasági válságra adott válaszra

A magyar adórendszer nemzetközi összehasonlításban, különös tekintettel a gazdasági válságra adott válaszra A magyar adórendszer nemzetközi összehasonlításban, különös tekintettel a gazdasági válságra adott válaszra BOZSIK Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu A globális pénzügyi

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere 1

Szlovákia adózási rendszere 1 Az Adó-szaklap 2013 szeptemberétől új rovattal gazdagodik a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozatának támogatásával. A rovatban megjelenő írások között

Részletesebben

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07.

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07. Adózási ismeretek Czibula Zoltán igazgató 06-30-9451590 czibula@alfakepzo.hu www.alfakepzo.hu Adózási alapfogalmak Adó: Állam egyoldalú bevétele, ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény biztosítja.

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 6. füzet Adózás A kisvállalkozás adózása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AMBRUS RITA ANNA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓKEDVEZMÉNYEK HATÁSÁRA Értekezés doktori (PhD)

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ

NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ Az önkormányzatiság a demokratikus államok nélkülözhetetlen sajátossága. Egyetlen, a decentralizációnak és a szubszidiaritás elvének megfelelni kívánó hatalmi

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL

A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL (a tanulmány szerzője Oszkó Péter, készült eredetileg a Reformszövetség részére 2009 elején) Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben