AZ ADÓ FOGALMA ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK ADÓZÁSI ELVEK I. ADÓZÁSI ELVEK II. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK I. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADÓ FOGALMA ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK ADÓZÁSI ELVEK I. ADÓZÁSI ELVEK II. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK I. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK II. 2015.02.27."

Átírás

1 AZ ADÓ FOGALMA Az adó nem más, mint közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, visszatérő, ismétlődő kötelezettség, amelynek mértékét és módját az állam, vagy annak egy szerve egyoldalúan határozza meg és biztosítja jogi feltételeit. Az adózás általános célja a terhek szétosztása, a közös fogyasztás finanszírozásának biztosítása. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK ADÓZÁSI ELVEK I. Fedezeti elv: Az adózásból befolyó bevételeknek fedezetet kell nyújtaniuk a költségvetés kiadásaira A legritkább esetben sikerül betartani Haszonelv: (Normativitás elve) A hozzájárulás mértéke akkor nevezhető igazságosnak, ha az arányban áll a fogyasztással, vagyis mindenkinek a ráeső haszon arányában kell adóznia Fizetőképességi elv: (Méltányossági elv) A hozzájárulás mértékét a jövedelmi és vagyoni helyzet függvényében kell meghatározni Horizontális méltányosság Vertikális méltányosság ADÓZÁSI ELVEK II. Törvényi elfogadás elve: (Népképviseleti elv) Adótörvényekről csak az országgyűlés dönthet Áttekinthetőség elve: (Nyilvánosság elve) Átlátható, közvetlen kapcsolatnak kell lenni az adóbevétel és a finanszírozandó cél között Egyszerűség elve: Az adófizetés szabályai legyenek egyszerűek, betarthatóak, könnyen követhetőek Adóbehajtás gazdaságosságának elve: Az adóból származó költségvetési bevételek és azok megszerzése érdekében tett erőfeszítés racionális arányban álljon egymással 3 4 ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK I. Adóalany, vagy adózó, az a természetes, vagy jogi személy, akit a törvény az adó fizetésére kötelez. Adófizető, az a természetes, vagy jogi személy, aki az adót ténylegesen megfizeti. A személyi jövedelemadó esetében a két személy egybeesik, de például a forgalmi adó esetében az adóalany a forgalmi adót befizető termelő, vagy nagykereskedő, de az adófizető a végső fogyasztó, a javakat felhasználó nem áfa adóalany magánszemély. Adóalap, az a pénzben vagy egyéb természetes mértékegységben meghatározott összeg, amelyre kiszámítják a fizetendő adót. Adótárgy, az a termék, szolgáltatás, vagyontárgy, vagy tevékenység, ami alapján az adózás történhet. Adóforrás, az a jövedelem, amiből kifizetik az adót. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK II. Adómérték az adóalap egy egységére jutó adó. Ha az adómérték fix összeg, az adómérték neve adótétel, ha az adó mértéke az adóalap meghatározott százaléka, adókulcsról beszélünk. Ha az adózás megkönnyítése érdekében egy általános szabálytól eltérő módon számított adóalapot adóztatunk szintén eltérő mértékű adómértékkel, akkor adóátalányról beszélünk. Adókedvezmény, az adó összegének csökkentése vagy fizetési halasztás adóalap csökkentés, vagy adócsökkentés útján. Adómentesség, az adókötelezettség alól jogszabály által megengedett kivétel. 1

2 ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK III. Alanyi adókedvezmény/adómentesség speciális helyzetű természetes vagy jogi személyt illet meg, tehát az adóalanyra vonatkozik. Tárgyi adómentesség/adókedvezmény valamely tevékenységet vagy tárgyat illet meg, tehát az adótárgyra vonatkozik. Adóáthárítás a közvetett adók esetében az adóval megnövelem a termék árát, így az adót áthárítom a végső fogyasztóra. Adóelhárítás eltitkolom, nem fizetem be az adót. KÖZVETETT ÉS KÖZVETLEN ADÓK I. Az adótárgyak szempontjából különböztetjük meg az adók két fajtáját a közvetlen (direkt) és a közvetett (indirekt) adókat. A közvetett adók termékhez, vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak (forgalmi adó, fogyasztási adó, jövedéki adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó) A közvetlen adók ellenben valamely gazdasági tevékenységhez, annak pénzügyi eredményéhez vagy a lakossági jövedelmek nagyságához kapcsolódnak. (személyi jövedelemadó, társasági adó, vagyonadó) KÖZVETETT ÉS KÖZVETLEN ADÓK II. KÖZVETLEN VS. KÖZVETETT ADÓK A direkt adók természetes személyekre vagy gazdálkodókra kivetett, azok egyéni körülményeitől függően változó közterhek. Azaz itt az adótárgy jövedelemszerzés vagy vagyontárgy. Elnevezésük onnan ered, hogy a közvetlen adók esetében az adóalany és az adófizető személye egybeesik, míg a közvetett adóknál más az, aki befizeti az adót és más az, akit ez ténylegesen terhel azaz az adóalany és az adófizető különböző személy. PÉLDÁK A KÖZVETETT ÉS KÖZVETLEN ADÓKRA Fogyasztást terhelő (közvetett) adók ÁFA Jövedéki adó Regisztrációs adó Távközlési adó Tranzakciós illeték Biztosítási adó Népegészségügyi termékadó Energiaadó stb. Társasági adó Közvetlen adók Hitelintézeti járadék EVA KITA KATA Környezetterhelési díj SZJA Gépjárműadó Stb. ADÓPOLITIKA Adópolitikán az adott területen hatályos adófajtákat, az adózás rendjét és az ezeket megalapozó gazdaságpolitikai elképzeléseket értjük. Adózás olyan, mint a libatolltépés. Minél több tollat kell letépni, minél kevesebb gágogás árán. Colbert, XIV. Lajos pénzügyminisztere 2

3 ADÓPOLITIKÁK ADÓPOLITIKÁK Az adókulcs változása az adóalap függvényében adókulcs progresszív lineáris degresszív adóalap A degresszív adó ellentmondana a haszon és a fizetőképesség elvének is (nem alkalmazzák) A lineáris adó mértéke változatlan marad az adóalap változásától függetlenül A progresszív adót akkor alkalmazzák, amikor a fizetőképesség elvére helyeznek nagyobb hangsúlyt és jövedelemarány változást is el akarnak érni az adózással (hátránya a teljesítmény visszafogó hatása, mert az adóalap növekedésével a jövedelem egyre kisebb hányada marad az adózónál) KEYNESIANUS ADÓPOLITIKA (BALOLDALI) Erősen progresszív jövedelemadók (pénz csökkenő határhaszna miatt a boldogság nő, ha egyenlőbben osztjuk el a jövedelmeket) Sok adókedvezmény (a piacot befolyásolni kell) Tőkejövedelmek adóztatása (nem szabad különbséget tenni a munka és a tőkejövedelem között) Közvetlen adók preferálása (A társadalmi különbségek enyhítése a fő cél,társadalombiztosítás önfinanszírozóvá tétele) MONETARISTA ADÓPOLITIKA (JOBBOLDALI) Határadókulcsok csökkentése, progresszivitás enyhítése egykulcsos adó (progresszív adók teljesítmény visszatartó hatása) Kedvezmények leépítése, normatív adóztatás (piac önszabályozó, egyszerű, normatív adórendszer piaci versenyt segíti) Tőkejövedelmek adójának csökkentése, megszüntetése (ez újraadóztatás és növeli a tőke költségét növekedésvisszafogó hatású) Közvetett adók arányának növelése (jövedelemadók csökkenthetők + fogyasztás adóztatás közvetetten ösztönzi a befektetést) adóbevétel A Laffer-görbe alakja a monetaristák szerint keynesianus határadókulcsok adóbevétel A Laffer-görbe alakja a neokeynesianusok szerint 0% 50% 80% 100% adókulcs 0% 50% 80% 100% adókulcs 3

4 ADÓK ÉS ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK Személyi jövedelemadó (SZJA) Általános forgalmi adó (ÁFA) Társasági adó (TAO) Vállalkozások egyszerűsített adózási lehetőségei Átalányadó, EVA, KATA, KIVA Jövedéki adó Népegészségügyi termékadó Gépjárműadó; Cégautóadó; Regisztrációs adó; Baleseti adó Kereskedelmi és játékadó Helyi adók Iparűzési adó Építmény- és telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Társadalombiztosítási és egyéb járulékok Vámok 19 Az illeték, állami előírásokon alapuló, kényszer jellegű, közvetlen ellenszolgáltatást nyújtó, egyszeri fizetési kötelezettség Illetékfajták Vagyonszerzési Örökösödési Ajándékozási Visszterhes vagyonátruházási Eljárási Államigazgatási eljárási Bírósági eljárási Államigazgatási és bírósági díjak 20 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEI I. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEI II. 1.Központi költségvetés Közvetlen Közvetett Társasági adó ÁFA Kereskedelmi Fogyasztási és játékadó adó Jövedéki adó Építményadó Idegenforgalmi 2.Helyi önkormányzatok Telekadó adó Kommunális Iparűzési adó adó 3.Megosztott SZJA bevételek (1-2) között Gépjárműadó 4.Elkülönített állami alapok Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék 5.Társadalombiztosítás Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ GYAKORLATI PÉLDÁK A JÖVEDELEMADÓK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak tartja, mivel az adóterheket differenciáltan kezeli Mindig meghatározott időszak (pl. naptári év) jövedelmére vonatkozik Számolhatják un. feltételezett jövedelemre is (átalányadózás) 24 4

5 A JÖVEDELEMADÓK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Szervezetek jövedelmének adóztatása a XX. században jelent meg 1799-ben Nagy-Britanniában a napóleoni háborúkkal összefüggésben vezették be XIX. sz. első felében un. osztályadózás volt (jóléti, jövedelmi osztályok szerint) Magyarországon 1848-ban jelent meg Célja a közteherviselés megvalósítása SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A személyi jövedelemadó magánszemélyek és egyéni vállalkozások éves jövedelmét terhelő lineáris adó A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A JÖVEDELMEK CSOPORTOSÍTÁSA Céljai: Minden állampolgár egységesen adózzon a jövedelme után (A különböző forrásokból szerzett jövedelmek összevontan, egységesen adózzanak) Az adófizetés általános kötelezettség (Ha mindenki fizet Eltartja az államot Jobban ellenőrzi az adóforintok elköltését) Méltányos teherviselés (Beépíthető számos kedvezmény és mentesség, az egyes gazdaság- és társadalompolitikai célok megvalósulása érdekében) Alanya a magánszemély, aki önmaga számítja ki, vallja és fizeti be az adóját (Adóbevallás évente egyszer történik, de évközben a kifizető havonta adóelőleget von le) NEM KELL BEVALLÁST KÉSZÍTENI: Adómentes jövedelem Kifizető állapította meg és vonta le az adót Kapott kölcsön, hitel Fizetett tagdíj Visszatérített adó Elengedett köztartozás Ingó vagyonból származó jövedelem, ha az < 600 ezer Ft Ingatlan eladás, ha abból jövedelem nem keletkezik Kamatjövedelem, ha abból a kifizető az adót levonta Egyszerűsített foglalkoztatás < 840 ezer Ft Mezőgazdasági kistermelő < évi 600 ezer Ft Magánnyugdíjpénztár szolgáltatása Vagyonátruházásból származó bevétel, ha jövedelem nem keletkezett SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Összevonás alá eső jövedelmek Jövedelmek Külön adózó jövedelmek 29 5

6 JÖVEDELEMADÓ LEVEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SÉMÁJA Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények ÖSSZEVONÁS ALÁ ESŐ JÖVEDELMEK Korrigált adóalap Felszámított adó Adócsökkentő kedvezmények Fizetett adóelőlegek Fizetendő adó ÖSSZEVONT ADÓALAP MEGÁLLAPÍTÁSA Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek esetében a személyi jövedelemadó alapja a jövedelem. Az adóköteles bevételekből le lehet vonni a bevételszerző tevékenység érdekében felmerült ráfordításokat. A nem önálló tevékenységek esetében a költségeknek csak nagyon szűk köre számolható el. Ezek a munkáltatótól származó költségtérítések abban az esetben, ha azokat a munkáltató kifizeti. Egyéb összevonandó jövedelmek esetében költséget nem lehet elszámolni. Önálló tevékenységek esetében a költségeket háromféleképpen lehet elszámolni: Diktált költségelszámolással Tételes költségelszámolással Átalányadózással A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ÉS EGYÉB JÁRULÉKOK KULCSAI (MUNKAVÁLLALÓ TERHEI) A személyi jövedelemadó kulcsa: 16% Fizetendő járulékok (bruttó bér után): Nyugdíjjárulék A biztosított által fizetendő járulékok megoszlása (2013. január 1-jétől) Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék Természetbeni egbizt. járulék Pénzbeli egbizt. járulék Munkaerő-piaci járulék 10% 4% 3% 1,50% A MUNKÁLTATÓ TERHEI EGYSZERŰ SZJA PÉLDA A bruttó bér után fizetendő terhek: Szociális hozzájárulási adó:27% Szakképzési hozzájárulás: 1,5% Korkedvezmény-biztosítási járulék: 13% Csak olyan szakmák esetében kell fizetni, ahol a nyugdíjkorhatárnál hamarabb megy nyugdíjba az alkalmazott. Elek Teréz főállású munkaviszonyban dolgozik, jelenleg gyermektelen. Munkaviszonyból származó bérjövedelme havi Ft. Mekkora Elek Teréz éves személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége, illetve havonta mennyi adóelőleget vonnak le tőle? Végezze el Elek Teréz bérszámfejtését is! (A munkavállalót és a munkáltatót terhelő levonásokon kívül határozza meg a nettó jövedelmet, az adóéket, illetve hogy mennyibe kerül Elek Teréz a munkaadójának!) 35 6

7 Adókulcs: 16% Bruttó bér: Számított adó: Fizetendő adó: Havi adóelőleg: Levonások munkavállaló Bruttó bér: Munkavállalót terhelő elvonások: SZJA: Nyugdíjbiztosítás: Egészségbiztosítás: Munkaerő-piaci járulék: Nettó jövedelem: JUTALOM ADÓJA Levonások munkaadó Bruttó bér: Munkáltatót terhelő elvonások: Szociális hozzájárulási adó: Szakképzési hozzájárulás: Ennyibe kerül E. T. a munkaadónak: Elek Teréz főállású munkaviszonyban dolgozik, jelenleg gyermektelen. Munkaviszonyból származó bérjövedelme havi Ft. Az adott hónapban Ft jutalmat is kapott. Határozza meg a jutalomra eső szja-t! Végezze el a jutalom bérszámfejtését is! Adóék: E.T. összevont adóalapba tartozó jövedelmének adója jutalom nélkül: * 0,16 = Ft E.T. összevont adóalapba tartozó jövedelmének adója jutalommal együtt: ( ) * 0,16 = Ft Jutalomra eső SZJA: = Ft *0,16 Levonások munkavállaló Jutalom: Munkavállalót terhelő elvonások: SZJA: Nyugdíjbiztosítás: Egészségbiztosítás: Munkaerő-piaci járulék: Nettó jutalom : 7

8 Levonások munkaadó Jutalom Munkáltatót terhelő elvonások: Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Ennyibe kerül E. T. jutalma a munkaadónak: Adóék jutalomra: JÖVEDELEMADÓ LEVEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SÉMÁJA Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált adóalap Felszámított adó Adócsökkentő kedvezmények Fizetett adóelőlegek Fizetendő adó ADÓALAP (CSÖKKENTŐ) KEDVEZMÉNYEK CSALÁDI KEDVEZMÉNY Családi kedvezmény (2014-től családi adó- és járulékkedvezmény) Első házasok kedvezménye (új elem 2015-től) Mértéke: Egy vagy két eltartott esetén: Ft/fő/hó Három és vagy több eltartott esetén: Ft/fő/hó Eltartottnak az minősül: Aki után a magánszemély családi pótlékot is kap Magzat (fogantatástól számított 91 naptól) A rokkantsági járadékban részesülő személy CSALÁDI KEDVEZMÉNY Kovács Kázmér egy könyvelőiroda vezetője. Három gyermek édesapja, gyermekei 7, 9, és 13 évesek. A vizsgált üzleti évben 8 órás munkaviszonyban dolgozott. Bérjövedelme havonta Ft volt. Számítsa ki Kovács Kázmér adózási kötelezettségének mértékét! Éves bruttó kereset: Adóalap: Számított adó: Családi kedvezmény: 2 gyermek esetén: Ft/hó/fő 3 gyermek esetén: Ft/hó/fő Tehát esetünkben: Tényleges adóalap: Fizetendő adó: 8

9 LEVONÁSOK (MUNKAVÁLLALÓ): Bruttó bér - SZJA előleg - Nyugdíjbiztosítás - Egészségbiztosítás - Munkaerőpiac Munkavállalót terhelő járulékok: Nettó kifizetés: LEVONÁSOK (MUNKÁLTATÓ): Bruttó bér Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulékok: Kis Kázmér munkaadójának terhei: Adóék: CSALÁDI KEDVEZMÉNY Kovács Piroska a vizsgált adóévben 2 gyermeket nevelt: kisebbik fia 15 éves középiskolás, nagyobbik fia adott év szeptemberében töltötte be 17. életévét. K.P. nagy örömére az adóévet követő június 1-jén született meg harmadik gyermeke. A vizsgált évben 12 hónapig alkalmazásban volt. Év elején nyilatkozott, hogy 2 gyermek utáni családi kedvezménnyel kíván élni. Havi bruttó bére az év során Ft volt. A fenti adatok ismeretében, határozza meg K.P. éves adófizetési kötelezettségét és az adóbevallással együtt fizetendő/visszaigényelhető összeget, havi nettó jövedelmét, valamint a munkaadója terheit! : Éves jövedelme: Számított adó: A családi kedvezmény havonta 1 és 2 kedvezményezett eltartott esetén Ft/fő adóalap kedvezmény A 3. gyermektől, a terhesség 91. napjától kezdődően Ft havi adóalap csökkentés gyermekenként A születéstől 6 hónapot visszaszámolva, Kovács Piroska tárgyév december 1-jétől jogosult az emelt szintű családi kedvezmény igénybevételére CSALÁDI KEDVEZMÉNY: Összesen: Tényleges adóalap: Fizetendő adó: Adóelőlegként levont adó: LEVONÁSOK (MUNKAVÁLLALÓ): Bruttó bér - SZJA előleg - Nyugdíjbiztosítás - Egészségbiztosítás - Munkaerőpiac Munkavállalót terhelő levonások: Nettó kifizetés: Adóbevallással egyidejűleg visszaigényelhető adó:

10 BÉR UTÁN FIZETENDŐ (MUNKÁLTATÓ): 2014-TŐL: CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY Bruttó bér: - Szociális hozzájárulási adó - Szakképzési hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulékok: Ennyibe kerül K.P. a munkaadójának: A családi kedvezmény érvényesíthetőségének sorrendje: Személyi jövedelemadó (16%) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) Nyugdíjjárulék (10%) Adóék: KEDVEZMÉNYKORLÁT KÉT GYERMEKES ADÓZÓNÁL Kis Andrea alkalmazott egy könyvelőirodában. Egy 4 és egy 7 éves gyermek édesanyja. A vizsgált üzleti évben 8 órás munkaviszonyban dolgozott. Bérjövedelme havonta a szakképzett bérminimum; Ft volt. Számítsuk ki adózási kötelezettségének mértékét, valamint a bérszámfejtést is végezzük el! : Az összevont adóalap: Számított adó: Két (kedvezményezett) eltartott esetén havi Ft/fő-vel csökken az adóalap, tehát Kis Andrea esetben Tényleges adóalap: Fizetendő (?) adó: 57 Szja fizetési kötelezettség: Érvényesíthető járulékkedvezmény: 58 : Járulékkedvezmény: Természetbeni egészségbiztosítási járulék éves mértéke: Járulékkedvezmény érvényesítése (ténylegesen fizetendő járulék): LEVONÁSOK (MUNKAVÁLLALÓ): Bruttó bér SZJA kedvezmények - Nyugdíjbiztosítás - Egészségbiztosítás - Természetbeni - Pénzbeli - Munkaerőpiac Munkavállalót terhelő járulékok: Nettó kifizetés:

11 LEVONÁSOK (MUNKÁLTATÓ): ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE Bruttó bér - Szociális hozzájárulási adó - Szakképzési hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulékok: Kis Andrea munkaadójának terhei: Adóék: Jogosultja: A december 31-e után házasságot kötött minden olyan házaspár, amely esetében legalább az egyik házastárs első házasságát köti. Az azt követő hónaptól Mértéke: Ft/hó Időtartama: Legfeljebb 24 hónap, de családi kedvezményre való jogosultság kezdetéig. De!!! nem zárja ki az első házasok kedvezményét, ha a házasság megkötésekor a házastársak bármelyike meglévő gyermekre vagy magzatra tekintettel már jogosult családi kedvezményre ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE Kiss Virág egy multinacionális vállalat értékesítési osztályának alkalmazottjaként dolgozott a vizsgált adóévben. Gyermektelen, havi bruttó bére Ft. Párja Tibor, a megelőző év végén végre megkérte Virág kezét, az esküvőt tárgyév áprilisában tartották. Számolja ki Kiss Virág éves személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét! Éves bruttó kereset: Adóalap: Számított adó: Családi kedvezmény: Ft havonta a házasságkötést követő hónaptól Tényleges adóalap: Fizetendő adó: JÖVEDELEMADÓ LEVEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SÉMÁJA Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált adóalap Felszámított adó Adócsökkentő kedvezmények Fizetett adóelőlegek Fizetendő adó ADÓ(CSÖKKENTŐ) KEDVEZMÉNYEK Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye : Csak január 1. előtt felvett forintalapú kölcsönre lehet igénybe venni, a törlesztés indulását követő négy évben, maximum 2015-ös adóévig. Személyi kedvezmény: Mértéke a havi minimálbér 5%-a. Az veheti igénybe, aki rokkantsági járadékot kap, illetve súlyosan fogyatékos. Őstermelői kedvezmény: Mértéke évi 100 ezer forint. Őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély veheti igénybe, ha 600 ezer forintnál több, de 8 millió forintnál kevesebb árbevételt szerez növénytermesztésből és állattenyésztésből. Egyéb (képzési költség, felnőttképzés költsége címén igénybe vehető halasztott kedvezmény): Sok tekintetben rokon a lakáscélú kedvezménnyel. A 2007 előtt elkezdett felsőfokú képzés tandíja után vehették igénybe. Utánutoljára 2015-ös adóévben lehet érvényesíteni

12 MINIMÁLBÉR 2015 SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY Minimálbér Szakképzetlen Szakképzett Havi Ft Ft Heti Ft Ft Napi Ft Ft Óra 604 Ft 702 Ft Majoros Kázmér a vállalat főkönyvelője. Havi jövedelme Ft. Augusztus hónapban cukorbetegséget állapítottak meg nála, amely súlyos fogyatékosságnak minősül és erről orvosi igazolással is rendelkezik. Számítsa ki Majoros Kázmér szja fizetési kötelezettségét! 67 Éves jövedelem: Számított adó: Adókedvezmény: Fizetendő adó: KÜLÖN ADÓZÓ JÖVEDELMEK KÜLÖN ADÓZÓ JÖVEDELMEK A külön adózó jövedelmek kategóriájának megtartását indokolják: Az adóbevételekhez képest magas adminisztrációs költségek (kisösszegű kifizetések). Egyszerűbb ügykezelés (ingó, ingatlan vagyontárgy értékesítése, bérbe-adása) Adóellenőrzés bonyolultsága, adminisztráció csökkentése (magánvállalkozások átalányadózása). Befektetések ösztönzése (osztalékadó, kamatadó). Külön adózó jövedelmekkel szemben az összevont adóalapot csökkentő adókedvezményeket nem lehet igénybe venni. ÉRTÉKPAPÍR Minden Áron január 8-án 100 db OTP részvényt vásárolt darabonként Ft-ért. A járulékos költségek 1%-ot tettek ki. A részvényeket ugyanazon év február 19-én Ft-os darabonkénti áron értékesítette. Az értékesítés járulékos költségei 0,5%-ot tettek ki. Mekkora a fizetendő árfolyamnyereség adó? 71 12

13 INGÓSÁG Értékesítésből származó bevétel Értékpap. Megszerz. Ford. összeg Járulékos költségek Jövedelem Az év során értékesítettünk egy hosszabb ideje a család birtokában lévő XIX. századi tálalószekrényt Ftért. Különadózó jövedelemként mekkora összeget kell szerepeltetni az szja bevallásban? Korábbi ügyletek árf.veszteségei Adóalap Fizetendő adó INGATLAN Ingóság értékesítéséből szárm. bev: Jövedelem (adóalap) Számított adó: Adómentesből sz. adó: Fizetendő adó Budai Ágnes 2 évvel ezelőtt örökölt egy családi házat Tapolcán. Ennek értéke az Illetékhivatal közlése alapján Ft volt. Az örökölt ingatlant sikerült eredeti értékénél magasabb áron, Ft-ért értékesíteni az idei évben. Az öröklés kapcsán felmerült ügyvédi, illetve illeték költségek melyekről Ágnes számlával rendelkezik Ft-ot tettek ki. Mennyi személyi jövedelemadó megfizetésére kötelezett az ingatlan értékesítése után? Ingatlan értékesítés bevétele: Költségként elszámolható: Keletkezett jövedelem: Adóalap Fizetendő adó: A tulajdonszerzés után a 2. évben történt értékesítés esetén az adóalap a jövedelem 90%-a!!! INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ESETÉBEN AZ ADÓALAP NAGYSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA Lakás célú ingatlan Nem lakáscélú ingatlan, egyéb vagyoni jog, termőföld Szerzés éve Adóalap a jövedelem százalékában Szerzés éve Adóalap a jövedelem százalékában Adóév 100 % Adóév és az azt megelőző 4 év 100 % Adóévet megelőző 1. év 100 % Adóévet megelőző 6. év 90 % Adóévet megelőző 2. év 90 % Adóévet megelőző 7. év 80 % Adóévet megelőző 3. év 60 % Adóévet megelőző 8. év 70 % Adóévet megelőző 4. év 30 % Adóévet megelőző 9. év 60 % Adóévet megelőző 5. év és több 0 % Adóévet megelőző 10. év 50 % Adóévet megelőző 11. év 40 % Adóévet megelőző 12. év 30 % Adóévet megelőző 13. év 20 % Adóévet megelőző 14. év 10 % Adóévet megelőző 15. év és több 0 % 13

14 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁSA Az elektronikus nyomtatvány kitöltése: itolto_programok_nav/bevallasok/1253.html ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ALULRÓL ÉS FELÜLRŐL SZÁMÍTOTT ÁFA 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok mértéke Általános/normál kulcs: 27% (főszabály) Csökkentett kulcs: 18% (tej és tejtermékek, pékáru, cukrászsütemény, kereskedelmi szálláshely szolgáltatás stb.) Kedvezményes kulcs: 5% (humán gyógyszerek, napilapok, könyv, kotta, folyóirat, távhőszolgáltatás stb.) 2. Adómentes teljesítés Adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 1. Adómentes, levonási joggal Közösségen belüli termékértékesítés Export 2. Adómentes, levonási jog nélkül Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel ( tárgyi adómentes ) Alanyi adómentes Alulról számított áfa A termék, szolgáltatás nettó értékére vetülő adó mértéke: 27%, 18%, 5% Felülről számított áfa A termék, szolgáltatás bruttó értékében foglalt adótartalom aránya. 27 ( ) = 21,26% 18 ( ) = 15,25% 5 ( ) = 4,76% ADÓKÖTELES TELJESÍTÉS Egy kerékpár-nagykereskedelem havi áfabevalló. A legutolsó áfaelszámolási időszakban a következő gazdasági események történtek: Kerékpáralkatrészek és kiegészítő felszerelések vásárlása az egyik gyártó partnerétől Ft nettó értékben. Kerékpárok értékesítése kiskereskedő partner részére Ft nettó értékben. Kerékpárbeszerzés az egyik gyártó partnertől Ft nettó értékben. Kerékpáralkatrészek értékesítése kiskereskedő partnerek részére Ft nettó értékben. Számítsa ki az előzetesen felszámított és a fizetendő általános forgalmi adó értékét! Előzetesen felszámított áfa: Összesen: Fizetendő áfa: Összesen: Áfaelszámolás: 14

15 KEDVEZMÉNYES ÉS CSÖKKENTETT ÁFAKULCS Egy kisebb méretű vegyesbolt havi áfabevalló. Az utolsó áfaelszámolási időszakra vonatkozóan a következő adatok állnak rendelkezésünkre (nettó értéken) az adott vállalkozással kapcsolatban: Tejtermékek beszerzése: Ft Húsáruk eladása: Ft Üdítőitalok beszerzése: Ft Húsáruk beszerzése: Ft Üdítőitalok értékesítése: Ft Egyéb élelmiszerek (normál áfakulcs alá tartozó) értékesítése: Ft KEDVEZMÉNYES ÉS CSÖKKENTETT ÁFAKULCS Pékáruk beszerzése: Ft Tejtermékek értékesítése: Ft Egyéb (normál áfakulcs alá tartozó) élelmiszerek beszerzése: Ft Napilapok/folyóiratok beszerzése: Ft Pékáruk eladása: Ft Napilapok/folyóiratok értékesítése: Ft Készítse el az adózó áfaelszámolását az utolsó hónapra vonatkozóan! Előzetesen felszámított áfa ( beszerzés) Normál áfakulcs (27%) Fizetendő áfa ( értékesítés) Normál áfakulcs (27%) Összesen: Csökkentett áfakulcs (18%) Ft Összesen: Csökkentett áfakulcs (18%) Ft Összesen: Kedvezményes áfakulcs (5%) Ft Összesen: Kedvezményes áfakulcs (5%) Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Áfaelszámolás: Levonható: Fizetendő: Az utolsó hónapban fizetendő/ levonásba helyezhető áfa (áfaelszámolás): ÖSSZETETT ÁFAFELADAT A Bútorker Kft. bútorok kiskereskedelmi forgalmazásával foglalkozó vállalkozás, amely havi áfabevalló. A vizsgált hónapban a következő (áfaelszámolás szempontjából releváns) gazdasági események történtek: Bútorok beszerzése az adott hónap elején nettó Ft értékben történt. A hónap során értékesített áruk nettó értéke: Külföldre (EU-n belül) Ft az aktuális árfolyamokon átszámítva, Belföldre Ft volt. A vállalat dolgozói a vizsgált időszakban nettó Ft-ot számláztak ki összesen az ügyfeleknél történt bútörösszeszerelések ellenértékeként. Az adott hónapban közüzemi számlák a következő összegekben érkeztek: Gázszolgáltatótól: Ft Vízszolgáltatótól: Ft Áramszolgáltatótól: Ft 15

16 ÖSSZETETT ÁFAFELADAT Mobiltelefon-szolgáltatásért az adott hónapban nettó Ft-ot fizetett ki. A vizsgált időszakban a kft. személygépjárműjébe nettó Ft értékű benzint tankoltak. A cég tulajdonában lévő tehergépjárműbe a hónap során nettó Ft-ért tankoltak gázolajat. Könyvvásárlás is történt a kft.-nél, nettó Ft értékben. Ajánlott levél feladása a vizsgált hónapban többször is történt a postán, összesen Ft értékű számlával rendelkezik a vállalat ezekről. Az adott hónap során a kft. által birtokolt személygépkocsi szervizelési költsége nettó Ft volt. A kft. bérbe adta az egyik általa nem használt üzlethelységét, melynek havi bérleti díja havi nettó Ft. A könyvelési szolgáltatásért az adott hónapban nettó Ft-ot számláztak ki a vállalatnak, amit be is fizettek. Előzetesen felszámított áfa Bútorbeszerzés: * 0,27 = Közüzemi számlák: Gázszámla: * 0,27 = Vízszámla: * 0,27 = Áramszámla: * 0,27 = Mobiltelefon számla: * 0,27 = Ft Ft Ft Ft Ft Viszont a telefonszámla áfájának csupán 70%-a igényelhető vissza * 0,7 = Ft Benzin tankolása személygépjárműbe: * 0,27 = Ft Személygépkocsihoz kapcsolódó semmilyen szolgáltatás, vásárlás Áfa tartalmát nem lehet visszaigényelni. Előzetesen felszámított áfa Gázolaj vásárlása tehergépjárműbe: * 0,27 = Könyvvásárlás (A könyvek, újságok áfakulcsa 5%) Ft * 0,05 = 150 Ft Ajánlott levelek feladása: Ft adómentes A postai szolgáltatások adómentesek. Szervizelési költség: * 0,27 = Ft Személygépkocsihoz kapcsolódó semmilyen szolgáltatás, vásárlás Áfa tartalmát nem lehet visszaigényelni. Könyvelési díj: * 0,27 = Ft Fizetendő áfa Külföldre történő értékesítés: adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetén nincs fizetendő áfa Belföldre történő értékesítés: * 0,27= Ft Összeszerelési szolgáltatás: * 0,27 = Ft Bérleti díj: * 0,27 = Ft Áfaelszámolás Levonható ( előzetesen felszámított): = Ft Fizetendő: = Ft Az adott hónapban fizetendő/levonás alá helyezhető: = Ft fizetendő AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVALLÁSA Elektronikus nyomtatvány kitöltése: anykitolto_programok_nav/bevallasok/1265.html 16

17 AZ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK VÁZLATOS SÉMÁJA TÁRSASÁGI ADÓ ± Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ± Pénzügyi műveletek eredménye = Szokásos vállalkozási eredmény ± Rendkívüli eredmény = Adózás előtti eredmény -Adó = Adózott eredmény -Osztalék =MSZE A TÁRSASÁGI ADÓKÖTELEZETTSÉG MEGHATÁROZÁSÁNAK MENETE I. Adózás előtti eredmény II. III. IV. Adóalapot csökkentő tételek Adóalapot növelő tételek Külföldről származó jövedelem V. Adóalap (I.-II.+III.-IV.) VI. VII. Számított adó (adóalap 10%, illetve 19%-a) Adókedvezmények VIII. Külföldön megfizetett adó IX. Társasági adófizetési kötelezettség (VI.-VII.- VIII.) ADÓALAPOT MÓDOSÍTÓ ÉS ADÓCSÖKKENTŐ TÉTELEK A MinINTERNATIONAL Kft. nem csupán hazánkban, hanem egyéb (közösségen belüli) országokban is végez gazdasági tevékenységet. A vállalkozás adóévi gazdálkodására vonatkozó fontosabb adatok a következők: A kft. adózás előtti eredménye Ft. A számviteli törvény által elszámolt értékcsökkenési leírás Ft. A társasági adó törvény szerint elszámolt értékcsökkenés Ft. A vállalatnál jogerős határozatban Ft értékű járulékbírságot állapítottak meg. A vállalkozás által külföldön megfizetett adó összege Ft volt az adott adóévben. ADÓALAPOT MÓDOSÍTÓ ÉS ADÓCSÖKKENTŐ TÉTELEK Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatást adott a vállalat egy alapítvány részére Ft értékben. A cég felvett 5 fő szakmunkás tanulót jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján és a foglalkoztatás ideje 12 hónap. A cég hitelt vett fel gép vásárlására, melynek kamata Ft volt. A vállalat behajthatatlan követeléssel rendelkezik, melynek adóévben leírt összege Ft. Vállalkozáson belül egy központi költségvetési szervként működő kutatóintézettel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység Ft. A vállalatnak Ft értékű elengedett követelése is volt. A cég belföldről kapott Ft értékű osztalékot. A cég korrigált összes bevétele Ft. Az ismert adatok segítségével számszerűsítse a kft. társasági adókötelezettségét és adózott eredményét! Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek: Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés: e Ft 5 fő szakmunkástanuló: (5 fő* 98 e Ft * 24% * 12 hó) e Ft Kutatás, fejlesztési tevékenység: (1.000 e Ft * 3) e Ft Belföldről kapott osztalék: 300 e Ft Adózás előtti eredményt növelő jogcímek: Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: Járulékbírság, munkaügyi bírság: Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás: Behajthatatlan követelés: Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés: e Ft 750 e Ft 900 e Ft 400 e Ft 750 e Ft 17

18 + Adózás előtti eredmény: e Ft - Adóalapot csökkentő tételek: e Ft + Adóalapot növelő tételek: e Ft = Adóalap: e Ft Jövedelem- (nyereség-) minimum: e Ft * 0,02 = e Ft Adóalap ( eft)>jövedelem-(nyereség-)minimum( eft) AEE ( e Ft) > Jövedelem- (nyereség-) minimum ( e Ft) Nem vonatkoznak a vállalkozásra a társasági adótörvény elvárt adóról szóló rendelkezései + Számított adó: ( e Ft * 10%) e Ft - Adókedvezmények: 80 e Ft - Külföldön megfizetett adó: e Ft = Társasági adófizetési kötelezettség: e Ft Adókedvezmény: A gépvásárlásra felvett hitel kamata 200 e Ft, melynek 40%-a adókedvezményként elszámolható: 200 e Ft* 40% = 80 e Ft A külföldön megfizetett adó is csökkenti a társasági adófizetési kötelezettséget Adózott eredmény: e Ft e Ft = e Ft A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁSA Elektronikus nyomtatvány kitöltése: anykitolto_programok_nav/bevallasok/1229.html HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ ALAPJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA + Nettó árbevétel Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások értéke Alvállalkozói teljesítések értéke Anyagköltség Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége = Adóalap HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A Röghözkötött Kft. a társaságiadó-törvény hatálya alá tartozó vállalat, amely iparűzési tevékenységet csupán egyetlen hazai településen, a székhelyén végez. Nyilvántartásaiból az adott adóév gazdálkodására vonatkozóan a következő információkhoz jutottunk: Nettó árbevétel: Eladott áruk beszerzési értéke: Közvetített szolgáltatások értéke: Anyagköltség: e Ft e Ft 173 e Ft e Ft Számítsa ki a kft. által az adott adóévben megfizetendő helyi iparűzési adó nagyságát, ha a székhelye szerinti önkormányzat az adó mértékét a törvény által megengedett legmagasabb mértékben állapította meg! 18

19 Az adóalap meghatározása: + Nettó árbevétel: e Ft - Eladott áruk beszerzési értéke: e Ft - Közvetített szolgáltatások értéke: 173 e Ft - Anyagköltség: e Ft = Adóalap: e Ft A fizetendő adó: * 2% = 627,54 e Ft (A törvény által megengedett legmagasabb mérték: 2%) ÖSSZETETT FELADAT Az Adóhalmozó Kft. a társaságiadó-törvény hatálya alá tartozó vállalat, amely iparűzési tevékenységet csupán a székhelyén végez. A kft évi eredménykimutatásából megtudtuk, hogy az adott évben a nettó árbevétele az anyagköltsége az eladott áruk beszerzési értéke a közvetített szolgáltatások értéke a terv szerinti értékcsökkenés az adózás előtti eredménye e Ft (a Htv. szerint is), e Ft, e Ft, e Ft, e Ft, e Ft volt. ÖSSZETETT FELADAT A kiegészítő mellékletből, illetve a társaság által szolgáltatott egyéb adatokból további információk derültek ki a kft as gazdálkodásával kapcsolatban: A társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés összege e Ft. A vállalatnál jogerős határozatban e Ft értékű járulékbírságot állapítottak meg. A kft. a adóévben 230 e Ft követelést engedett el, amely nem minősült behajthatatlan követelésnek. Kiemelten közhasznú szervezetnek a cég 260 e Ft értékű adományt nyújtott. Számszerűsítse a kft. társasági adókötelezettségét és adózott eredményét, ha tudjuk azt, hogy a vállalatnaknem kell alkalmaznia az elvárt adóról szóló törvényi rendelkezéseket! Adóalapot csökkentő tételek: Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés: Adomány (50%-a): Adóalapot növelő tételek: Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: Járulékbírság, munkaügyi bírság: Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés: A társasági adóalap meghatározása : e Ft 130 e Ft e Ft e Ft 230 e Ft Számítsa ki a kft. által az adott adóévben megfizetendő helyi iparűzési adó nagyságát is, ha a székhelye szerinti önkormányzat az adó mértékét a törvény által megengedett legmagasabb mértékben állapította meg! + Adózás előtti eredmény: e Ft - Adóalapot csökkentő tételek: e Ft + Adóalapot növelő tételek: e Ft = Adóalap: e Ft A társasági adófizetési kötelezettség: e Ft * 10% = e Ft Mivel a pozitív adóalap 500 millió forintos határa alatt vagyunk, 10 % a társasági adókulcs. Mivel adókedvezmény és külföldön megfizetett adó nem volt a vállalkozás esetén, ezért a számított adó összege megegyezik társasági adófizetési kötelezettséggel. Adózott eredmény: Adózás előtti eredmény adófizetési kötelezettség e Ft e Ft = e Ft A helyi iparűzési adó alapjának meghatározása: + Nettó árbevétel: e Ft - Eladott áruk beszerzési értéke: e Ft - Közvetített szolgáltatások értéke: e Ft - Anyagköltség: e Ft = Adóalap: e Ft A fizetendő helyi iparűzési adó: * 2% = e Ft (A törvény által megengedett legmagasabb mérték: 2%) 19

20 A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSA A Miskolcon befizetendő helyi iparűzési adóhoz letöltendő nyomtatvány: 20

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK

ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK AZ ADÓ FOGALMA Az adó nem más, mint közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, visszatérő, ismétlődő kötelezettség, amelynek mértékét és módját az állam, vagy annak egy szerve egyoldalúan

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó ADÓZÁS GYAKORLAT 2014 Személyi jövedelemadó A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak tartja, mivel az adóterheket

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Feladatok

Általános forgalmi adó. Feladatok Általános forgalmi adó Feladatok Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok mértéke Általános/normál

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao ADÓZÁS GYAKORLATOK Tao Társasági adó A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó ADÓZÁS GYAKORLATOK 2014 Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Példák

Általános forgalmi adó. Példák Általános forgalmi adó Példák Kedvezményes/csökkentett áfakulcs Egy kisebb méretű vegyesbolt havi áfa-bevalló. Az utolsó áfa-elszámolási időszakra vonatkozóan a következő adatok (nettó) állnak rendelkezésünkre

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 5 515,8 4 920,2 5 396,9 2. Társasági adó alapja (pozitív) 3 066,1 3 058,9 3 180,1 3. Számított

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

SZJA rendszer 2016/2017. II. ADÓZÁS I.

SZJA rendszer 2016/2017. II. ADÓZÁS I. SZJA rendszer Vito Tanzi(OECD) A politikusoknak tartózkodniuk kellene attól, hogy az eltérő adókulcsokon és egyéb ösztönzőkön keresztül kijelöljék előre a veszteseket és győzteseket 2016/2017. II. Miről

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadóra

Példák a személyi jövedelemadóra Példák a személyi jövedelemadóra Magyar állampolgár itthon és külföldön szerzett jövedelme egyaránt adóköteles Miről volt szó? SZJA kiszámítása Társadalombiztosítási kötelezettségek Kifizetők szerepe SZJA

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 4 658,6 4 567,5 4 636,1 2. Társasági adó alapja (pozitív) 2 670,5 2 510,2 2 657,6 3. Számított

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint.

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint. 1. Példa Egyéni vállalkozó SZJA-ja 10 000 000 forint bevétel, 3 000 000 költség, ebből 1 000 000 kivét! Mennyi adót fizet majd összesen? Megoldás ( 2014-es szabályok) 1.Kivét után fizetendő szja: 1.000.000

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

SZJA rendszer 2015/2016. II. ADÓZÁS I.

SZJA rendszer 2015/2016. II. ADÓZÁS I. SZJA rendszer Vito Tanzi(OECD) A politikusoknak tartózkodniuk kellene attól, hogy az eltérő adókulcsokon és egyéb ösztönzőkön keresztül kijelöljék előre a veszteseket és győzteseket 2015/2016. II. Miről

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben SZENTMÁRTONKÁTA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZJA rendszer 2013/2014. I. ADÓZÁS I.

SZJA rendszer 2013/2014. I. ADÓZÁS I. SZJA rendszer Vito Tanzi(OECD) A politikusoknak tartózkodniuk kellene attól, hogy az eltérő adókulcsokon és egyéb ösztönzőkön keresztül kijelöljék előre a veszteseket és győzteseket Miről lesz szó? Parlamenti

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017. II.

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017. II. Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017.. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás alá

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció Helyi adók A törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit

Részletesebben

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07.

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07. Adózási ismeretek Czibula Zoltán igazgató 06-30-9451590 czibula@alfakepzo.hu www.alfakepzo.hu Adózási alapfogalmak Adó: Állam egyoldalú bevétele, ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény biztosítja.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS. adóévről POGÁNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ

Részletesebben

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu Bácsborsód és Katymár Községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g é n e k B á c s b o r s ó d i H i v a t a l a 6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 1. függeléke BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoport: IPARŰZÉS 08 számú nyomtatvány

Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoport: IPARŰZÉS 08 számú nyomtatvány 2083 Solymár József A. u.1. Tel: 06-26/560-600 /124-es mellék Beérkezés: Iktatószám: Átvevő aláírása: IPARŰZÉS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 08 ADÓÉVBEN SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKOR-MÁNYZATÁNAK ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

SZJA rendszer 2014/2015. II. ADÓZÁS I.

SZJA rendszer 2014/2015. II. ADÓZÁS I. SZJA rendszer Vito Tanzi(OECD) A politikusoknak tartózkodniuk kellene attól, hogy az eltérő adókulcsokon és egyéb ösztönzőkön keresztül kijelöljék előre a veszteseket és győzteseket 2014/2015. II. Miről

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat azonosító száma:...

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről VISEGRÁD önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Szentgotthárd önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Szja-bevallás 2015-ben

Szja-bevallás 2015-ben Szja-bevallás 2015-ben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Variációk egy témára 5000,- 10 000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- 10 000,- + 5000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- + 5000,-

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8.

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2008. adóévben a Kisújszállás Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén. Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén. Főlap BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ADÓ ÉS DÍJBESZEDÉSI CSOPORT 2011. Budakalász, Petőfi tér 1. : 06(26)540-044, : 06(26)340-494 Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00 18.00 Szerda: 8.00 11.00 és 13.00 16.00

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ADÓÜGYI ISMERETEK Dr. FELLEGI MIKLÓS egyetemi adjunktus Fogalmak Az adó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, visszatérő, ismétlődő kötelezettség, amelynek mértékét és módját az állam egyoldalúan határozza

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

2. Bevallás jellege ( A bevallás jellegét a megfelelő helyre tett x-szel jelölje.) 2.1. Éves bevallás 2.5. Évközben kezdő adózó bevallása 2.6. Naptári

2. Bevallás jellege ( A bevallás jellegét a megfelelő helyre tett x-szel jelölje.) 2.1. Éves bevallás 2.5. Évközben kezdő adózó bevallása 2.6. Naptári HELYI I PARŰZÉSI A DÓBEVAL LÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: az átvevő aláírása 1. Azonosító adatok: címe (lakóhelye, székhelye): telephelye:

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben