A polycystás ovarium szindróma etiopatogenezise és a polycystás ovarium képalkotó diagnosztikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A polycystás ovarium szindróma etiopatogenezise és a polycystás ovarium képalkotó diagnosztikája"

Átírás

1 NÔGYÓGYÁSZATI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A polycystás ovarium szindróma etiopatogenezise és a polycystás ovarium képalkotó diagnosztikája ifj. Jakab Attila, Molnár Zsuzsanna, Tóth Zoltán A polycystás ovarium szindróma heterogén tünetegyüttes, amely változatos endokrin és metabolikus eltérésekkel, valamint a tünetek széles skáláján mozgó klinikai megjelenéssel jellemezhetô. A reproduktív korban lévô nôk leggyakoribb endokrin megbetegedésének és az anovulációhoz társuló infertilitás fô okának tartjuk. Legjellemzôbb tünete a menstruációs ciklus zavara, a hyperandrogenismus és az elhízás. Számos extraovarialis vonatkozása mellett a szindróma középpontjában mindig megtalálható a petefészek diszfunkciója. Az ehhez társuló sajátos, a kórképre egyedülállóan jellemzô morfológiai állapot adja a betegség ultrahang-diagnosztikai jelentôségét. Egy közelmúltban tartott konferencia alkalmával egyetértés született a polycystás ovarium szindróma új definícióját illetôen, és egyidejûleg a polycystás ovarium ultrahang-morfológiájának szempontjait is meghatározták. A polycystás ovariumra utaló szubjektív megítélés nem helyettesítheti a definíció alkalmazását. Ha polycystás ovarium mellett nem áll fenn a menstruáció zavara vagy hyperandrogenismus, mindaddig nem állítható fel a polycystás ovarium szindróma diagnózisa, amíg ezt egyéb vizsgálatok is meg nem erôsítik. Mivel a polycystás ovarium ultrahang-morfológiájának szerepe központi a polycystás ovarium szindróma diagnosztikájában, és kezelés nélkül az utóbbi egészségkárosító kockázatokkal jár hosszú távon, az ultrahangvizsgálatok alkalmával az ovariumok morfológiájára fordított fokozott figyelem hatékony eszköz a nôk megbetegedéseinek csökkentésére. Összefoglaló közleményünkben ismertetjük az ovariumnak a polycystás ovarium szindrómában észlelhetô morfológiáját és annak hátterét, valamint a polycystás ovarium ultrahangleírásának jelenleg elfogadott meghatározását. Ethiopathogenesis of polycystic ovarian syndrome and imaging diagnostics of polycystic ovary Polycystic ovarian syndrome is a heterogenous syndrome with a wide variety of endocrine and metabolic abnormalities and clinical symptoms. It is considered as the most frequent endocrine disorder in women in reproductive age and the most common cause of anovulatory infertility. Key features include menstrual cycle disturbance, hyperandrogenism and obesity. There are many extraovarian aspects to the pathophysiology of polycystic ovarian syndrome, but ovarian dysfunction is central. The underlying unique feature of the ovarian morphology gives the significance of the ultrasound examination. At a recent consensus meeting, a refined definition of the polycystic ovarian syndrome was agreed, encompassing a description of the morphology of the polycystic ovary. The subjective appearance of polycystic ovary should not be substituted for the definition. Further, a woman having polycystic ovary in the absence of menstrual disorder or hyperandrogenism (asymptomatic polycystic ovary) should not be considered as having polycystic ovarian syndrome, until more is known about the situation. Since ultrasound description of polycystic ovary morphology has central role in the diagnosis, and untreated polycystic ovarian syndrome carries long term health risks, the increasing attention to ovarian morphology may offer an effective tool to decrease women`s morbidity. This review outlines the background and feature of ovarian morphology in polycystic ovarian syndrome, and details the current ultrasound definition of polycystic ovary. polycystás ovarium szindróma, polycystás ovarium, ultrahang polycystic ovarian syndrome, polycystic ovary, ultrasound IFJ. DR. JAKAB ATTILA, DR. MOLNÁR ZSUZSANNA, DR. TÓTH ZOLTÁN: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika/University of Debrecen, Medical and Health Science Centre, Department of Obstetrics and Gynecology; 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. A 19. Soproni Ultrahang Napokon (2004. október 7 10.) elhangzott elôadás alapján felkért közlemény. 170 Érkezett: május 2. Elfogadva: július 7.

2 Idén 70 esztendeje, hogy Irwing F. Stein és Michael L. Leventhal 1 hét betegen végzett megfigyeléseik alapján leírták a róluk elnevezett szindrómát, a nagy fehér petefészkekhez társuló meddôség, amenorrhoea, hyperandrogen bôrtünetek (hirsutismus, acne, seborrhoea) és obesitas klaszszikus tünetegyüttesét. Az ovariumok morfológiájára a tunica albuginea és a cortex fibrotikus megvastagodására, a számos apró folliculus és a megszaporodott thecaszövet jelenlétére alapozott etiológiai elképzelésük után a kórképnek a polycystás ovarium szindróma (PCOS) elnevezést adták. A sokáig egyedi entitásnak tartott, klasszikus Stein Leventhal-szindróma a mai elképzelésünk szerint csak a kórkép szélsôséges eseteit jelenti. Az idôk során a betegségrôl alkotott epidemiológiai, etiológiai és klinikai megítélésünk jelentôsen megváltozott és ma már a leggyakoribb, változatos formákban megnyilvánuló és metabolikus vonatkozásokkal is együtt járó nôi endocrinopathiának tartjuk. A petefészkek jellemzô megjelenése alapján továbbra is az eredeti PCOS elnevezés használatos. a b Bár az etiológiai szerepe korántsem tisztázott, a középpontban az ovariumok diszfunkciója áll, amely a különbözô diagnosztikus kritériumrendszerek mindegyikében fellelhetô krónikus anovulációban nyilvánul meg. Az ehhez társuló sajátos, a kórképre egyedülállóan jellemzô morfológiai állapot adja a betegség ultrahang-diagnosztikai jelentôségét, hiszen az ovariumok ultrahangvizsgálata során leírt jellemzô kép (az ultrahang-morfológia) gyakorlatilag nélkülözhetetlen a diagnózis nem invazív módszerrel történô felállításához. Ugyanakkor már itt indokolt hangsúlyozni, hogy számos rokon megjelenésû ovariumelváltozás elkülönítése végett fontos az ultrahang-diagnosztikus kritériumok pontos alkalmazása, hiszen az egyes kórképek jelentôsége és kezelése merôben eltérô, és a hibás megítélésbôl fakadó kezelés károsan befolyásolhatja a nô reproduktív egészségét. Másrészt azonban a betegség tünetei lehetnek jellegtelenek vagy enyhék, és éppen egy egyéb célból végzett ultrahangvizsgálat hívhatja fel a figyelmet a PCOS lehetôségére. Az alábbi összefoglalóval szeretnénk elôsegíteni, hogy a hazai ultrahang-diagnosztikai gyakorlatban az ovariumok jellemzése során a polycystás jelzô csak a valóban indokolt esetekben kerüljön leírásra. A PETEFÉSZEK ÉLETTANI CIKLUSA c 1. ábra. Az ovarium élettani ciklusa a menstruációs ciklus alatt. a) Korai proliferációs fázis (folliculogenesis). b) Késôi proliferációs fázis (praeovulatiós szak, tercier folliculus). c) Korai szekréciós fázis (postovulatiós szak, luteogenesis). d) Késôi szekréciós fázis (praemenstrualis szak, luteolysis) LT ov: bal ovarium; DF: domináns folliculus; CL: corpus luteum; ff: szabad folyadék d A petefészek mûködését a hypothalamohypophysealis rendszer szabályozza, de a ciklusos mûködés kialakításában hormonális feed-back-mechanizmusok révén maga a petefészek is részt vesz. Az endokrin szabályozás részleteit illetôen utalunk a megfelelô tankönyvekre. A szabályos nôi ciklus során a petefészekben ultrahanggal és egyéb képalkotó eljárásokkal jól követhetô ciklusos morfológiai változások zajlanak le (1. ábra). A ciklus elsô felében megfigyelhetô az egyes folliculusok éréséhez társuló növekedés és érújdonképzôdés, majd a domináns folliculus kiválasztódása a nyolcadik nap körül. A kifejezett perifériás vascularisatióval bíró domináns tüszô további, napi 2 mm-es növekedéssel a ciklus közepére eléri maximális méretét (20 25 mm). A szabályos tercier folliculus (Graaftüszô) belsô felszínének egyik pólusán jó képfelbontással a petesejtet tartalmazó cumulus oophorus is megfigyelhetô egy kis bedomborodás formájában. A 14. napon bekövetkezik az ovuláció. Ennek jeleként a tüszô összeesik, bennéke zavaros lesz, a petefészek körül és a Douglas-üregben pedig M AGYAR R ADIOLÓGIA 2005;79(4):

3 kevés szabad folyadék jelenik meg. A tüszô helyén kialakuló corpus haemorrhagicumot elôbb egy elmosott határú és egyenetlenül kevert bennékû kerekded képlet jelzi. A ciklus második felében a szürkeskála- (grey-scale) képen a corpus luteum egyre inkább beleolvad a környezô ovariumállományba, és jelenlétét csak a színes-doppler-ultrahang során határozottan ábrázolódó, nagy áramlási sebességgel és alacsony ellenállással jellemezhetô, masszív gyûrûszerû érhálózata mutatja. Az ovulációt követô nyolcadik napon felismerhetô a corpus menstruationis. Ha terhesség jön létre, akkor a corpus luteum tovább fejlôdik és terhességi sárgatestté alakul, amelynek átmérôje meghaladhatja a 2-3 cm-t is. A petefészek változásaival párhuzamosan a petefészekhormonok hatása alatt álló endometrium is határozott ciklusos változásokat mutat, amelyeknek ultrahangvizsgálata szintén alkalmas ciklusdiagnosztikára. A POLYCYSTÁS PETEFÉSZEK PATOFIZIOLÓGIÁJA A polycystás petefészekben hiányoznak a ciklusos változások, tüszôérésre és -repedésre utaló jelek nem vagy csak igen ritkán figyelhetôk meg. Ez az állapot a krónikus anovuláció, amelynek hátterében a petefészek (leggyakrabban PCOS), a mellékvese (congenitalis adrenalis hyperplasia, andogéntermelô daganatok), a pajzsmirigy (hypo-, hyperthyreosis), a központi idegrendszer (például hyperprolactinaemia) zavarai, valamint egyéb, anyagcsere eredetû zavarok állhatnak. Ha a kiváltó ok, vagyis az ovulációt gátló hormonális háttér tartósan fennáll, akkor kialakul a petefészkek multicystás vagy polycystás képe. Az ultrahangkép alapján felvetett PCOS diagnózisához elengedhetetlen tehát egyéb, anovulációt okozó kórképek kizárása. PCOS-ben a tüszôk által folyamatosan és nagy mennyiségben termelt ösztrogén gátolja a hypophysealis folliculusstimuláló hormon (FSH) kiáramlását, és pozitív feed-back révén a luteinizáló hormon (LH) folyamatos túlprodukcióját eredményezi, amely a stromasejteket stimulálva azok hyperplasiájához és ezáltal fokozott androgéntermeléshez vezet. Társuló obesitas esetén a zsírszövet az androgéneknek ösztrogénné történô aromatizációja révén tovább mélyíti a fent vázolt, kóros szabályozást. Továbbra is vitatott, hogy a petefészek kóroki tényezôként játszik-e szerepet a folyamatban, vagy más kóros anyagcsere-folyamatok (zsír- és szénhidrát-anyagcsere) által kiváltott, kedvezôtlen hormonális miliô áldozatává válik, és így alakul ki a krónikus anovuláció. Kétségtelen, hogy a PCOS-ben szenvedôk jelentôs hányadában, csaknem 50%-uknál 2 kimutatható az inzulinháztartás zavara, a csökkent glükóztolerancia vagy akár a manifeszt diabetes mellitus. Adatok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az inzulin nemcsak a zsíranyagcserére kifejtett hatásán keresztül befolyásolhatja a reproduktív mûködést, hanem közvetlenül hat az ovariumok androgéntermelésére is. Mindenesetre egyre több megfigyelés szól amellett, hogy az inzulinrezisztencia csökkentését célzó gyógyszeres kezelés elônyösen befolyásolja az ovarialis ciklust és a hyperandrogenismust még olyan betegek esetében is, akiknél nem mutatható ki csökkent glükóztolerancia 3 6. A POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA TÜNETTANA A PCOS fennállása az esetek többségében az anamnesztikus adatok és a klinikai kép alapján merül fel. A leggyakoribb panasz és látható klinikai tünet a hirsutismus, illetve annak különbözô súlyosságú és megjelenési formái. Az androgéntúltermelés további jellemzô bôrtünetei a hajhullás és az acneképzôdés. A tünetek kialakulásának üteme változó, de az esetek többségében lassú. A hyperandrogen tünetek gyors kialakulása és a virilismus androgéntermelô tumor jelenlétére hívja fel a figyelmet. Az elhízás a PCOS-ben szenvedô betegek mintegy felénél figyelhetô meg 7. Elsôsorban a nôkre egyébként kevésbé jellemzô, android típusú elhízás a gyakori, amely az emelkedett derékkörfogat/csípôkörfogat hányadossal írható le. Természetesen az egyik leggyakoribb panasz a krónikus anovulációhoz társuló infertilitás, amely nem feltétlenül társul oligo-, amenorrhoeával vagy hyperandrogen tünetekkel. Ilyenkor az infertilis beteg kivizsgálása során végzett kismedencei ultrahangvizsgálat terelheti helyes irányba a diagnosztika további menetét. A tünetek és panaszok változatos összetételben jelentkeznek és súlyosságukat tekintve széles skálán mozognak, amelynek egyik végpontja a klasszikus Stein Leventhal-szindróma. Szót kell ejteni a tünetmentes polycystás ovariumról (PCO) is, amikor csak az ultrahangvizsgálat veti fel a PCOS lehetôségét, de egyéb adat nem támasztja alá. Vitatott, hogy ezek az esetek járnak-e metabolikus és 172 ifj. Jakab Attila: Polycystás ovarium

4 endokrinológiai következményekkel, az ilyenkor általában felfedezhetô kismértékû andorgénszintemelkedés klinikai jelentôsége valószínûleg elhanyagolható 8. E LÔFORDULÁS, DIAGNOSZTIKAI KRITÉRIUMOK A PCOS a 4 8%-os elôfordulási gyakoriságával a leggyakoribb reproduktív endocrinopathia a fertilis korban lévô nôk körében 9, 10. A klasszikus szimptómák a petefészkek excesszív androgéntermelésének és a krónikus anovulációnak a következményei. Amenorrhoea esetén 26%-ban, oligomenorrhoea esetén 87%-ban, hirsutismus esetén 92%-ban áll a háttérben az ovariumok polycystás elváltozása 11, de eumenorrhoeás és tünetmentes betegeknél is gyakran találkozhatunk vele 12. Bármennyire is egyértelmûnek tûnhet a klasszikus tünetek együttes jelentkezése esetén, a PCOS diagnózisát pusztán ezek alapján nem állíthatjuk fel. Mivel a klinikai megjelenési formák spektruma széles, és az egyes tünetek súlyossága is változó PCOS-ben, a diagnózis felállításához objektív laboratóriumi és képalkotó vizsgálatokra is szükség van. Így lehetôvé válik bizonyos ritka, de mégis komoly klinikai jelentôségû, hasonló tünettannal jellemezhetô endokrin megbetegedések kizárása is. A diagnosztikai kritériumok számos változáson mentek keresztül az elmúlt évtizedekben. Jelenleg az európai és amerikai humán reprodukciós társaságok, az ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embriology) és az ASRM (American Society of Reproductive Medicine) által delegált szakértôk közremûködésével 2003-ban kialakított rendszer tekinthetô a legszélesebb körben elfogadottnak (az úgynevezett Rotterdam konszenzus) 13. Ezek szerint a PCOS ovarialis diszfunkciós szindróma, amelynek alapvetô jellemzôi a hyperandrogenismus és az ovariumok polycystás morfológiája (PCO). A klinikai tünetek között szerepelhetnek a menstruáció rendellenességei, az androgén túlsúly tünetei, az elhízás, amelyekkel a beteg orvoshoz fordul. Tekintettel arra, hogy szindrómaként kezeljük, egy diagnosztikus kritérium (például a hyperandrogenismus vagy a PCO) megléte még nem elegendô a diagnózis felállításához. A diagnózis megállapításához a következô három kritériumból legalább kettônek kell teljesülnie: oligo- vagy anovuláció; a hyperandrogenismus klinikai vagy laboratóriumi jelei; polycystás ovariumok. Ezek mellett ki kell zárni a hasonló tüneteket elôidézô egyéb okokat: például acongenitalis adrenalis hyperplasia, androgéntermelô tumor, Cushing-szindróma. A korábbiakhoz képest jelentôs változás, hogy a hyperandrogenismus igazolása nélkül is felállítható a PCOS diagnózisa, ha a PCO mellett az ovuláció hiánya igazolódik. Ez ultrahang segítségével gyakorlatilag megállapítható, bár sokszor laboratóriumi módszerrel is alátámasztjuk. Ugyanakkor az ultrahang klasszikus hyperandrogenismus (hirsutismus, acne, seborrhoea) esetén is nélkülözhetetlen, akár a PCO, akár az oligo-, illetve anovuláció megállapításához. Az esetek túlnyomó többségében természetesen a kettô együtt mutatkozik. Mint ahogy a PCO ultrahangképe sem patognomikus önmagában, a patofiziológia és a klinikai formák heterogenitásából következôen nincs olyan kizárólagos biokémiai teszt sem, amelynek alapján a PCOS diagnózisa felállítható lenne. Mivel a hormonok metabolizmusát és transzportját számos tényezô szabályozza, az általában PCOS-re jellemzô hormonális eltérések (magas LH-szint, emelkedett LH/FSH arány, magas androsztendion- vagy tesztoszteronkoncentráció vagy mindkettô, relatív ösztrogénhiány) gyakran nem mutathatók ki. Gyakorlati szempontból az a helyes tehát, ha a fenti ajánlást szem elôtt tartva több pillérre támaszkodva (anamnézis, klinikai kép, hormonális státus, ultrahangkép) mondjuk ki a PCOS diagnózisát, elkerülve annak indokolatlan vagy túl gyakori felállítását. K LINIKAI JELENTÔSÉG A PCOS-t gyakori elôfordulása miatt szülészetinôgyógyászati szempontból már korábban is jelentôs nôgyógyászati endokrinológiai kórképnek tartottuk. Mióta azonban egyértelmûvé vált a hoszszabb távon fennálló anovuláció és hyperandrogenismus kapcsolata bizonyos onkológiai és anyagcsere-megbetegedésekkel, azóta feltétlenül felismerendô és kezelendô szindrómaként tartjuk számon még az enyhébb klinikai formákat is. Erre a szemléletváltásra lehetôséget teremtett, hogy a régebben komoly mellékhatásokkal járó, az életmódváltáson túlmutató kezelési formák (ovulációin- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2005;79(4):

5 2. ábra. A polycystás ovarium típusos szürkeskála- (grey-scale) ultrahangképe hajlamosít, és a PCOS-re a dyslipidaemia is igazoltan jellemzô A hazánkban oly gyakori elhízás emelkedett tesztoszteron- és ösztradiolszinttel jár, a nemihormon-kötô globulin (SHBG) csökkent szintje miatt. Ez a dyslipidaemián keresztül, az inzulinrezisztenciát kiváltó hatásával önmagában is fokozott kockázatot jelent diabetes mellitusra és a cardiovascularis betegségekre, és a PCOS-sel való társulása tovább emeli ezt a kockázatot. A krónikus anovulációból eredeztethetô, progeszteronhatás által nem ellensúlyozott ösztrogénhatásra a méhnyálkahártya hyperplasiával reagálhat, emiatt a PCOS-t az endometriumcarcinoma szempontjából is kockázati tényezônek tartjuk, bár ez még további epidemiológiai megerôsítést igényel 20. U LTRAHANG- DIAGNOSZTIKA 3. ábra. A polycystás ovarium ábrázolása háromdimenziós ultrahanggal. Jól látható a denz stromaállományt körülvevô, szorosan egymás mellett lévô apró tüszôk sokasága dukció, ciklusfelépítés, antiandrogén kezelés, sebészi kezelés) korszerûsödtek, és emellett új terápiás megközelítések (inzulinérzékenység növelése, illetve más kezelésekkel való kombinációja) is megjelentek. A terápia kérdése igen intenzíven kutatott terület, és napjainkban is folyamatos átalakuláson megy át. Ennek tárgyalása nem célja a jelen dolgozatnak. PCOS-ben a betegekre a manifeszt diabetes kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezôk közül több is jellemzô: az elhízás, a családi terheltség a 2-es típusú diabetesre vonatkozóan, valamint a kóros inzulinhatás (az inzulinrezisztentia és a pancreas β-sejtjeinek kóros mûködése). Igazolt, hogy a PCOS három hétszeresen emelkedett kockázatot jelent a 2-es típusú diabetes kialakulására Több oldalról bizonyított az is, hogy a PCOS a cardiovascularis betegségek kockázatát is emeli. Az inzulinrezisztens állapot coronariabetegségre Az 1980-as években az ultrahang térhódításával egyértelmûvé vált, hogy a PCO vonatkozásában az ultrahangvizsgálat diagnosztikus képessége megegyezik a mûtét kapcsán végzett szövettani vizsgálatéval. Bár nem volt elengedhetetlen feltétel, ezek után a PCO ultrahang-morfológiája vált a PCOS diagnózisának sarokkövévé. Óvatosságra int a klinikai diagnózis felállításánál, hogy eumenorrhoeás nôk 8 25%-ában is elôfordul az ovariumok polycystás ultrahangképe 12, 21, 22. Ez a megfigyelés sokak szerint megkérdôjelezi az ultrahang szerepét a PCOS diagnózisában 23. Mindig szem elôtt kell tartani, hogy a polycystás ovarium csupán jel, nem pedig maga a betegség. A PCO ultrahang-diagnózisa egészen a legutóbbi idôkig az Adams 24 által leírt morfológiai kritériumokon alapult: 10 vagy több, 2 9 mm átmérôjû, a petefészek perifériáján gyöngyfüzérszerûen elhelyezkedô folliculus, amelyek megnagyobbodott, hiperechogén stromát vesznek körül (2., 3. ábra). Színes Doppler-, 2D és 3D power Doppler-vizsgálattal szembetûnô a stroma alacsony áramlási ellenállással jellemezhetô kifejezett vascularisatiója (4. ábra). Amikor 2003-ban a PCO megállapítása bekerült a PCOS diagnosztizálásához szükséges kritériumok közé, az ultrahang-diagnózis elemei is alapos revízió alá kerültek 13, tekintettel az évtizedek alatt öszszegyûlt tapasztalatokra az ultrahangkép és a klinikum összefüggéseit illetôen 22, Ezek szerint a PCO ultrahang-diagnózisát akkor állíthatjuk fel, ha ovariumonként 12 vagy több, 2 9 mm átmérôjû folliculus van jelen, vagy megnövekedett 174 ifj. Jakab Attila: Polycystás ovarium

6 petefészek-volument (>10 ml) észlelünk, illetve ha a két körülményt együttesen tapasztaljuk. A petefészkek megjelenésének szubjektív megítélése nem helyettesítheti a fenti definíciót. A folliculusok elrendezôdése, valamint a stroma arányának növekedése és fokozott echogenitása már nem képezi feltételét a PCO diagnózisának. Bár a megnövekedett stromavolumen jellemzô a PCO-ra, ennek objektív megítélése nehézkes, és a petefészek-volumen mérése praktikusan helyettesíti a stroma térfogatának vizsgálatát a klinikai gyakorlatban 33, 34. Ha a kritériumnak csak az egyik ovarium felel meg, a PCO ultrahang-diagnózisa akkor is kimondható. Az ovuláció gyógyszeres gátlása esetén is megváltozik az ovarium morfológiája, az egészséges és feltehetôen a polycystás ovariumban is. Fontos hangsúlyozni, hogy a definíció nem alkalmazható a hormonális fogamzásgátlót (ovulációgátlás) szedôk esetén, ahol a petefészkek jellemzôen multicystás megjelenésûek, de az esetek jelentôs hányadában polycystásként ábrázolódnak (elsôsorban a hagyományos kritériumrendszer szerint). Ha domináns folliculus (>10 mm) vagy corpus luteum mutatkozik, és a PCOS gyanúja fennáll, a vizsgálatot a következô ciklusban meg kell ismételni. Bármilyen ovarialis cysta vagy kétoldali aszimmetria megléte természetesen további vizsgálatot igényel. Mindaddig, amíg további klinikai vagy laboratóriumi megerôsítést nem találunk, az ovuláció zavarának hiánya esetén a PCO ultrahang-diagnózisa önmagában nem elegendô a PCOS diagnózisának kimondásához (úgynevezett aszimptómás PCO) 13, 35. Azon túl, hogy az ultrahang szerepe központi a PCOS diagnózisának felállításában, tervezett clomiphen-citrátos ovulációindukciós kezelés esetén komoly szerepet kaphat a fertilisatio prognosztizálásában 36, az ovarialis hyperstimulatiós szindróma (OHSS) kockázatának megítélésében 32, továbbá in vitro fertilizációs technika alkalmazása során a sikeresség becslésére 37. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az ultrahangvizsgálat lehetôséget teremt a PCOS-hez gyakorta társuló endometrium-hyperplasia szûrésére. Az ESHRE és az ASRM közös ajánlása néhány további gyakorlati szabály betartására is felhívja a figyelmet a PCO megalapozott diagnózisa érdekében: A kor színvonalának megfelelô készülékkel, kismedencei ultrahang-diagnosztikában jártas vizsgáló véleményezze a PCO-t. Lehetôleg transvaginalis ultrahangvizsgálat készüljön, különösen elhízott betegek esetén. 4. ábra. A polycystás ovarium vascularisatiójának ábrázolása power Doppler üzemmódban. A stroma kifejezett vascularisatiója szembetûnô 5. ábra. Multifollicularis ovarium szürkeskála- (greyscale) képe. A petefészek mérete, a stroma aránya és megjelenése, a tüszôk mérete és eloszlása különbözteti meg a polycystás ovariumtól A rendszeresen menstruáló nôk vizsgálata a korai follicularis szakban (a ciklus harmadik ötödik napja) történjen. Az oligo-, amenorrhoeás betegek vizsgálatára random vagy még inkább a progeszteronnal kiváltott megvonásos vérzés harmadik ötödik napján kerüljön sor. A petefészek-térfogat kalkulációjára az elnyújtott ellipszoid formákra alkalmazott, egyszerûsített formula ajánlott (0,5 hosszúság szélesség vastagság) 38. A tüszôk számát az ovariumok hossz- és keresztmetszetében egyaránt meg kell becsülni. A 10 mm-nél kisebb tüszôk méretének az egymásra merôleges két átmérô átlagát kell tekinteni. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2005;79(4):

7 Megjegyezzük, hogy egy gyakorlott vizsgáló számára az utolsó pontban foglaltak betû szerinti alkalmazása talán túl körülményesnek tûnhet, de a kellô tapasztalat megszerzéséig mindenképpen indokolt betartani a tévedések elkerülése végett. E LKÜLÖNÍTÔ ULTRAHANG- DIAGNÓZIS Gyakorlati tapasztalat, hogy a PCO-t gyakran írják le megalapozatlanul az ultrahang-vizsgálatok leleteiben. Differenciáldiagnosztikai szempontból igen lényeges elkülöníteni a multifollicularis vagy multicystás ovariumot (MFO, MCO) (5. ábra), amely méretében nem tér el a szabályos petefészektôl, és ötnél több folliculust tartalmaz. Sem a központi stroma arányának és echogenitásának megnövekedése, sem a tüszôk periférás elhelyezkedése nem jellemzô 24, a stromaterület és a teljes terület aránya normális vagy csökkent. Pubertásban vagy a szabályos ciklus korai follicularis fázisában jellemzô. Ilyen morfológiával találkozhatunk a hypogonadotrop hypogonadismusból felépülô ovariumok esetén, amikor a spontán follicularis aktivitás megindul, leggyakrabban ovulációgátlást jelentô fogamzásgátló tabletta szedését követôen. Hasonló lehet a helyzet ovulációindukciós kezelés után. O VARIALIS HIPERSTIMULÁCIÓS SZINDRÓMA Komoly gyakorlati jelentôsége miatt röviden szót ejtünk az ovarialis hiperstimulációs szindrómáról (OHSS), amellyel a polycystás ovariumok ovulációját serkentô gyógyszeres indukciós kezelés esetén feltétlenül számolni kell. Az ilyenkor alkalmazott gonadotropinokra a polycystás ovariumok sok folliculus egyidejû érésnek indulásával és az ösztradiolszintek hirtelen emelkedésével válaszolnak. Ez az életet veszélyeztetô iatrogen kórkép az OHSS kialakulását eredményezheti, hatalmasan megnagyobbodott ovariumok, ascites, hydrothorax, hypovolaemia, hemokoncentráció és a thromboembolia nagy kockázatával. A patomechanizmusban szerepet játszik a renin-angiotenzin rendszer (RAS) aktivációja, ovarialis citokinek felszabadulása és a vascularis endothelialis növekedési faktor (VEGF) fokozott termelôdése, amelyek együttesen arteriolaris vasodilatatiót és a kapillárispermeabilitás növekedését okozza. Az OHSS korai felismerését és a súlyos kórkép megelôzését csak az ovulációindukciós kezelések szoros ultrahang-ellenôrzése révén lehet biztosítani. Ö SSZEGZÉS A leggyakoribb nôi endocrinopathiának tartott polycystás ovarium szindróma (PCOS) diagnosztikájának az ultrahangvizsgálat szerves, de nem kizárólagos elemét képezi. A polycystás ovarium (PCO) elôfordulása nem ritka bizonyos élettani helyzetekben, és nem feltétlenül társul a szindróma egyéb tüneteivel. A PCO ultrahang-diagnózisa meghatározott elemekre épül, nem lehet szubjektív megítélés eredménye. Az ultrahangvizsgálatok széles körû alkalmazása és az ismertetett ultrahang-diagnosztikai kritériumok betartása lehetôséget teremt a súlyos, hosszú távú kockázati tényezôkkel járó PCOS felismerésére, de ügyelni kell a hasonló képet adó ovarialis állapotok elkülönítésére is. Mivel az ultrahang-kritériumok szigorú figyelembevételével leírt polycystás ovarium hátterében álló krónikus anovulációt egyéb kórképek is elôidézhetik, a további diagnosztikus lépések elengedhetetlenek a diagnózis kimondása elôtt. Irodalom 1. Stein IF, Leventhal ML. Amenorrhea associated with bilateral polycystic ovaries. New Engl J Med 1935;29: Dunaif A, Segal KR, Futterweit W, Dobrjansky A. Profound peripheral insulin resistance, independent of obesity, in polycystic ovary syndrome. Diabetes 1989;38: Baillargeon JP, Jakubowicz DJ, Iuorno MJ, Jakubowicz S. Effects of metformin and rosiglitazone, alone and in combination, in non obese women with polycystic ovary syndrome and normal indices of insulin sensitivity. Fertil Steril 2004;82: Genazzani AD, Battaglia C, Malavasi B, Strucchi C, Tortolani F, Gamba O. Metformin administration modulates and restores luteinizing hormone spontaneous episodic secretion and ovarian function in nonobese patients with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2004;81: ifj. Jakab Attila: Polycystás ovarium

8 5. Palomba S, Orio F, Nardo LG, Falbo A, Russo T, Corea D, et al. Metformin administration versus laparoscopic ovarian diathermy in clomiphene citrate-resistant women with polycystic ovary syndrome: A prospective parallel randomized double-blind placebo-controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2004;89: Lord JM, Flight IHK, Norman RJ. Metformin in polycystic ovary syndrome: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;327: Goldzieher JW, Axelrod LR. Clinical and biochemical features of polycystic ovarian disease. Fertil Steril 1963;14: Carmina E, Wong L, Chang L, Paulson RJ, Sauer MV, Stanczyk FZ, et al. Endocrine abnormalities in ovulatory women with polycystic ovaries on ultrasound. Hum Reprod 1997;12: Knochenhauer ES, Key TJ, Kahsar-Miller M, Waggoner W, Boots LR, et al. Prevalence of the polycystic ovary syndrome in unselected black and white women of the Southeastern United States: a prospective study. J Clin Endocrinol Metab 1998;83: Farah L, Lazenby AJ, Boots LR, Azziz R. Pervalence of polycystic ovary syndrome in women seeking, treatment from community electrologists. Alabama Professional Electrology Association Study Group. J Reprod Med 1999;44: Adams J, Polson DW, Frank S. Prevalence of polycystic ovary syndrome in women with anovulation and idiopathic hirsutism. BMJ 1986;293: Clayton RN, Ogden V, Hodgkinson J, Worswick L, Rodin DA, Dyer S, et al. How common are polycystic ovaries in normal women and what is their significance for the fertility of the population. Clin Endocrinol 1992;37: Rotterdam Revised ESHRE/ASRM sponsored PCOS Consensus Workshop Group consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2004;19: Ehrmann DA, Barnes RB, Rosenfield RL, Cavaghan MK, Imperial J. Prevalence of impaired glucose tolerance and diabetes in women with polycystic ovary syndrome. Diabetes Care 1999;22: Legro RS, Kunselman AR, Dodson WC, Dunaif A. Prevalence and predictors of risk for type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in polycystic ovary syndrome: a prospective, controlled study in 245 affected women. J Clin Endocrinol Metab 1999;84: Wild S, Pierpoint T, McKeigue P, Jacobs HS. Cardiovascular disease in women with polycystic ovary syndrome at longterm follow up: a retrospectiv cohort study. Clin Endocrinol 2000;52: Robinson S, Henderson AD, Gelding SV. Dyslipidaemia is associated with insulin resistance in women with polycystic ovaries. Clin Endocrinol 1996;44: Talbott E, Clerici A, Berga SL. Advers lipid and coronary heart risk profiles in young women with polycystic ovary syndrome: result of a case controll study. J Clin Epidemiol 1998;51: Legro RS, Kunselmann AR, Dunaif A. Prevalence and predictors of dyslipidaemia in women with polycystic ovary syndrome. Am J Med 2001;117: Hardiman P, Pillay OS, Atiomo W. Polycystic ovary syndrome and endometrial carcinoma. Lancet 2003;361: Polson DW, Wadsworth J, Adams J, et al. Polycystic ovaries: a common finding in normal women. Lancet 1988;1: van Santbrink EJ, Hop WC, Fauser BC. Classification of normogonadotropin infertility: polycystic ovaries diagnosed by ultrasound versus endocrine characteristics of PCOS. Fertil Steril 1997;67: Speroff L, Hass RH, Kase NG. Clinical gynecologic endocrinology and infertility (Sixth edition). Baltimore: Williams and Wilkins Publishing; p Adams J, Polson DW, Abdulwahid ND, Morris V, Franks S, Mason HD. Multifollicular ovaries: clinical and endocrine features and response to pulsatile gonadotropin releasing hormone. Lancet 1985;326: Zaidi J, Campbell S, Pittrof R, et al. Ovarian stromal blood flow in women with polycystic ovaries a possible new marker for the diagnosis? Hum Reprod 1995;10: Aleem FA, Predanic M. Transvaginal color Doppler determination of the ovarian and uterine blood flow characteristics in polycystic ovarian disease. Fertil Steril 1996;65: Ajossa S, Guerriero S, Paoletti AM, Orrù M, Mannias SFM. Uterine perfusion and hormonal pattern in patients with polycystic ovary syndrome. J Assist Reprod Genet 2001;18: Dolz M, Osborne NG, Blanes J, Raga F, Abad-Velasco L, Villalobos A, et al. Polycystic ovarian syndrome: assesment with color Doppler angiography and three-dimensional ultrasonography. J Ultrasound Med 1999;18: Pan HA, Wu MH, Cheng YC, Wu LH, Chang FM. Quantification of Doppler signal in polycystic ovary syndrome using three-dimensional power Doppler ultrasonography: a possible marker for diagnosis. Hum Reprod 2002;17: Pache TD, Wladimiroff JW, Hop WC, Fauser BC. How to discriminate between normal and polycystic ovaries: transvaginal US study. Radiology 1992;183: Jonard S, Robert Y, Decanter C, Dewailly D. Ultrasound examination of polycystic ovaries: it is worth counting the follicles? Hum Reprod 2003;18: Balen AH, Laven JSE, Tan ST, Dewailly D. Ultrasound assessment of the polycystic ovary: international consensus definitions. Hum Reprod Update 2003;9: Bucket WM, Bouzayen R, Watkin KL, Tulandi T, Tan SL. Ovarian stromal echogenicity in women with normal and polycystic ovaries. Hum Reprod 2003;18: Dewailly D, Robert Y, Helin I, Ardaens Y, Thomas P, Lemaitre L, et al. Ovarian stromal hypertrophy in hyperandrogenic women. Clin Endocrinol 1999;41: Dewailly D. Definition and significance of polycystic ovaries in hyperandrogenic states and hirsutism. Ball Clin Obstet Gynecol 1997;11: Imani B, Eijkemans MJ, te Velde ER, Habbema D, Fauser BC. A nomogram to predict the probability of live birth after clomiphene citrate ovulation induction in normogonadotrophic oligoamenorrheic infertility. Fertil Steril 2002;77: Tan SL, Child TJ, Gulekli B. In-vitro maturation and fertilization of oocytes from unstimulated ovaries: predicting the number of immature oocytes retrieved by early follicular phase ultrasonography. Am J Obstet Gynecol 2002;186(4): Swanson M, Sauerbrei EE, Cooperberg PL. Medical implications of ultrasonically detected polycystic ovaries. J Clin Ultrasound 1981;9: M AGYAR R ADIOLÓGIA 2005;79(4):

A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése. Dr. med.habil. Molnár Ildikó

A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése. Dr. med.habil. Molnár Ildikó A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése Dr. med.habil. Molnár Ildikó PCOS fogalma Komplex, heterogén szindróma, ami a reproduktív korban lév nket érinti és kimutatható

Részletesebben

STEIN -LEVENTHAL - POLYCYSTÁS OVÁRIUM - METABOLIKUS X-SZINDROMA A SERDÜLŐKORBAN

STEIN -LEVENTHAL - POLYCYSTÁS OVÁRIUM - METABOLIKUS X-SZINDROMA A SERDÜLŐKORBAN STEIN -LEVENTHAL - POLYCYSTÁS OVÁRIUM - METABOLIKUS X-SZINDROMA A SERDÜLŐKORBAN DR. LEHOTZKY HELGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA SZÉKELYUDVARHELY 2008. MÁRCIUS 28-29. A PCOS

Részletesebben

A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN

A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN Csenteri Orsolya Karola, Dr. Gődény Sándor Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet BEVEZETÉS PCOS

Részletesebben

Apolycystás ovarium szindróma (PCOS) Európában, így Magyarországon is a fogamzóképes

Apolycystás ovarium szindróma (PCOS) Európában, így Magyarországon is a fogamzóképes A polycystás petefészek szindróma a metformin-dilemma Dr. med. habil. Ács Nándor Semmelweis Egyetem II. Sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika Apolycystás ovarium szindróma (PCOS) Európában, így Magyarországon

Részletesebben

hyperprolactinaemiák és s a

hyperprolactinaemiák és s a Miként járul j hozzá a laboratórium rium a hyperprolactinaemiák és s a polycystás ovarium szindróma (PCOS) diagnosztikájához és s a terápia monitorozásához? Szabolcs István Semmelweis Egyetem és Állami

Részletesebben

PCO szindróma és inzulin rezisztencia, társuló metabolikus eltérések. Somodi Sándor DE OEC Belgyógyászati Intézet Anyagcsere Betegségek Tanszék

PCO szindróma és inzulin rezisztencia, társuló metabolikus eltérések. Somodi Sándor DE OEC Belgyógyászati Intézet Anyagcsere Betegségek Tanszék PCO szindróma és inzulin rezisztencia, társuló metabolikus eltérések Somodi Sándor DE OEC Belgyógyászati Intézet Anyagcsere Betegségek Tanszék Polycystás ovarium syndroma Multifaktoriális eredetű, széles

Részletesebben

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI Orosz Mónika ÁOK VI. évfolyam Témavezető: Dr. Deli Tamás DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rotterdami Kritériumok

Részletesebben

A POLYCYSTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMA (PCOS)

A POLYCYSTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMA (PCOS) ANYAGCSERE ENDOKRINOLÓGIA A POLYCYSTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMA (PCOS) Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság Patomechanizmus és hisztológia A PCOS genetikailag alapvetõen meghatározott, de környezeti

Részletesebben

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont ISSM definíció- 2014 Szexuális aktivitás során az ejakuláció állandóan vagy visszatérően bekövetkezik

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (49)

Baross utcai Szülészeti Esték (49) Baross utcai Szülészeti Esték (49) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata A polycystás ovarium (PCO) syndroma Előadók:

Részletesebben

A bő havi vérzés klinikai auditja. Prof. Póka Róbert

A bő havi vérzés klinikai auditja. Prof. Póka Róbert A bő havi vérzés klinikai auditja Prof. Póka Róbert TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban

Részletesebben

Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek

Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek Nagy V. Endre Endokrinológia Tanszék Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet, I. Belklinika A pajzsmirigybetegségek

Részletesebben

A Puregon-kezelést a fertilitási problémák kezelésében jártas orvos felügyelete alatt kell elkezdeni.

A Puregon-kezelést a fertilitási problémák kezelésében jártas orvos felügyelete alatt kell elkezdeni. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Puregon 200 NE/0,5 ml oldatos injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 NE rekombináns follikulus stimuláló hormon (FSH) tartalmaz 0,5 ml vizes oldatban.

Részletesebben

Adenomyosis corporis uteri

Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis: heterotop endometrium mirigyek és stroma a myometrium rétegben melyet többnyire a környező myometrium hyperplasiája kisér gyakoriság: hysterectomiák válogatás nélküli

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE GONAL-f 75 NE (5,5 mikrogramm) por és oldószer oldatos injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Minden injekciós üveg 5,5 mikrogramm alfa-follitropint*

Részletesebben

A policisztásovárium-szindróma pszichoszociális megközelítése

A policisztásovárium-szindróma pszichoszociális megközelítése ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A policisztásovárium-szindróma pszichoszociális megközelítése Kohlné Papp Ildikó Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet,

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

Hyperinsulinaemia inzulinrezisztencia, glukózintolerancia és policisztás petefészek-szindróma *

Hyperinsulinaemia inzulinrezisztencia, glukózintolerancia és policisztás petefészek-szindróma * Hyperinsulinaemia inzulinrezisztencia, glukózintolerancia és policisztás petefészek-szindróma * TAMÁS GYULA DR., 1, 2 KERÉNYI ZSUZSA DR., 1, 3 1, 2, 4 TABÁK GY. ÁDÁM DR. Diabétesz Gondozási Nemzeti Központ,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Fertavid 300 NE/0,36 ml oldatos injekció béta-follitropin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Fertavid 300 NE/0,36 ml oldatos injekció béta-follitropin BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Fertavid 300 NE/0,36 ml oldatos injekció béta-follitropin Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Képalkotó diagnosztika analitikus szakirány A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium

Részletesebben

Hogyan növelhető a lombikbébi program hatékonysága?

Hogyan növelhető a lombikbébi program hatékonysága? Hogyan növelhető a lombikbébi program hatékonysága? Dr Bálint Bálint László Prelife Kft Debrecen Bizonyára mindannyian ismerünk olyan házaspárt aki évek óta időt, pénzt és fáradtságot nem kímélve igyekszik

Részletesebben

8. esetismertetés: biomarker indikálja az invazív beavatkozást

8. esetismertetés: biomarker indikálja az invazív beavatkozást 8. esetismertetés: biomarker indikálja az invazív beavatkozást 68 éves nıbeteg az Endokrin ambulancián jelentkezik 2008. áprilisában. Panasza: kb. egy éve észleli, hogy haja fokozottan hullik, testszerte

Részletesebben

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Az ideális növekedés alapfeltétele adequat táplálkozás, energia bevitel krónikus

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

HYPERANDROGENIZMUS POLYCYSTAS OVARIUM SZINDRÓMA. Reismann Péter Semmelweis Egyetem ÁOK II.sz. Belgyógyászati Klinika

HYPERANDROGENIZMUS POLYCYSTAS OVARIUM SZINDRÓMA. Reismann Péter Semmelweis Egyetem ÁOK II.sz. Belgyógyászati Klinika HYPERANDROGENIZMUS POLYCYSTAS OVARIUM SZINDRÓMA Reismann Péter Semmelweis Egyetem ÁOK II.sz. Belgyógyászati Klinika Bevezetés Hyperandrogenizmus Androgének Definíció Hirsutizmus Polycystas ovarium szindróma

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Fertility and Sterility, Vol. 88, No. 5, November 2007, kiadó: American Society for Reproductive

Részletesebben

A Puregon-kezelést a fertilitási problémák kezelésében jártas orvos felügyelete alatt kell elkezdeni.

A Puregon-kezelést a fertilitási problémák kezelésében jártas orvos felügyelete alatt kell elkezdeni. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Puregon 150 NE/0,18 ml oldatos injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy patron összesen nettó 150 NE rekombináns follikulus stimuláló hormon (FSH) adagot tartalmaz 0,18

Részletesebben

REPRODUCTÍV MŰKÖDÉSEK ENDOKRINOLÓGIÁJA N Ő I G O N Á D M Ű K Ö D É S ÉLETTANA REPRODUCTÍV MŰKÖDÉS HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁSA: MAGASABB KÖZPONTOK HATÁSA

REPRODUCTÍV MŰKÖDÉSEK ENDOKRINOLÓGIÁJA N Ő I G O N Á D M Ű K Ö D É S ÉLETTANA REPRODUCTÍV MŰKÖDÉS HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁSA: MAGASABB KÖZPONTOK HATÁSA REPRODUCTÍV MŰKÖDÉSEK ENDOKRINOLÓGIÁJA N Ő I G O N Á D M Ű K Ö D É S ÉLETTANA REPRODUCTÍV MŰKÖDÉS HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁSA: MAGASABB KÖZPONTOK HATÁSA HYPOTHALAMUS: GnRH szekréció HYPOPHYSIS: FSH, LH secretio

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását:

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását: II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeinek feltételekhez kötésben álló módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

Gyermeknőgyógyászat. Szerkesztette. Borsos Antal

Gyermeknőgyógyászat. Szerkesztette. Borsos Antal Gyermeknőgyógyászat Szerkesztette Borsos Antal Irta Borsos Antal Csoknyay Judit Gödény Sándor Juhász Béla Kovács Judit Major Tamás Nagy István Géza Székely Péter Szeverényi Péter Golden Book Kiadó Budapest

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában

Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában Dr. Polovitzer Mária (1), Dr. Sulya Bálint (2), Dr. Bartók Márta (1), Dr. Morvai Zsuzsanna (1) Heim Pál Gyermekkórház Röntgen/Ultrahang

Részletesebben

3. szám. 59. évfolyam 2009. április 73-112. oldal

3. szám. 59. évfolyam 2009. április 73-112. oldal 3. szám 59. évfolyam április 73-112. oldal CONTENTS 73 MESSAGE OF EDITOR IN CHIEF (Zsuzsanna Szepezdi) PUBLICATIONS 75 Károly Hajnáczky: Hyperandrogenism in women REVIEW ON DRUGS (Judit Eggenhofer) 86

Részletesebben

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Infertilitás/subfertilitás Férfi infertilitás esetek 90%-ban spermium

Részletesebben

A NŐI INFERTILITÁS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA. Kovács L. Gábor Pécsi Tudományegyetem

A NŐI INFERTILITÁS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA. Kovács L. Gábor Pécsi Tudományegyetem A NŐI INFERTILITÁS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA Kovács L. Gábor Pécsi Tudományegyetem Amerikai tények 1790 születések: 55/1000 2011 születések: 14/1000 Fertilitási eset 1982: Fertilitási eset 1995: 12% (6.6

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

Metforminkezelés hatása életmódbeli változtatással vagy változtatás nélkül polycystás ovárium szindrómában

Metforminkezelés hatása életmódbeli változtatással vagy változtatás nélkül polycystás ovárium szindrómában EREDETI KÖZLEMÉNYEK Metforminkezelés hatása életmódbeli változtatással vagy változtatás nélkül polycystás ovárium szindrómában Petrányi Gyula dr. 1 Zaoura-Petrányi Mária dr. 2 1 Iokaszté Járóbeteg-ellátó

Részletesebben

A Menopur infertilitás alábbi eseteinek kezelésére szolgáló készítmény:

A Menopur infertilitás alábbi eseteinek kezelésére szolgáló készítmény: 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE por és oldószer oldatos injekcióhoz Menopur 600 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz Menopur 1200 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 2. MINOSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Részletesebben

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr! Tisztelt Főszerkesztő Úr! Érdeklődéssel olvastam a 2013. márciusi online számban A főszerkesztő dilemmája című cikket ( http:///szakma/mro/cikk/a_foszerkeszto_dilemmaja.html), amelyben a fő hangsúly arra

Részletesebben

Az ultrahangvizsgálat szerepe a méhtest és a petefészek rosszindulatú daganatainak diagnosztikájában

Az ultrahangvizsgálat szerepe a méhtest és a petefészek rosszindulatú daganatainak diagnosztikájában ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Az ultrahangvizsgálat szerepe a méhtest és a petefészek rosszindulatú daganatainak diagnosztikájában Valent Sándor dr. Oláh Orsolya dr. Sára Levente dr. Pajor Attila dr. Langmár

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

www.szulesz-nogyogyaszt.hu Meddőség Dr. Tekse István

www.szulesz-nogyogyaszt.hu Meddőség Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu Meddőség Dr. Tekse István Természetes fogamzás feltételei a női szervezetben Nemi szervek átjárhatósága Megfelelő tüszőérés és az érett petesejt kiszabadulása Egészséges petevezető

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Obesitas

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Obesitas Obesitas Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Definíció és alapvetõ megállapítások A gyermekkori elhízás hasonlóan a felnõttkori formához a táplálékfelvétel mennyisége és az energiafelhasználás

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Ha nem jön a baba... azaz, amit a meddőségi vizsgálatokról tudni érdemes

Ha nem jön a baba... azaz, amit a meddőségi vizsgálatokról tudni érdemes Ha nem jön a baba... azaz, amit a meddőségi vizsgálatokról tudni érdemes A családtervezés nagy döntés az életben, és szerencsés, ha a baba megszületése igazodik egy fiatal pár terveihez. Sajnos korunk

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Homonértékek a nöi ciklusban

Homonértékek a nöi ciklusban Homonértékek a nöi ciklusban http://babatervezok.otthona.net Forrás: med4you.at 2007 LH és FSH Vérvétel az LH és FSH hormonok kimutatására a ciklus 1-5 napja között szokott történni. FSH mértékegység LH

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

A polycystás ovarium szindróma tüneteinek bizonyítékokon alapuló terápiája

A polycystás ovarium szindróma tüneteinek bizonyítékokon alapuló terápiája ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A polycystás ovarium szindróma tüneteinek bizonyítékokon alapuló terápiája Gődény Sándor dr.* Csenteri Orsolya Karola Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet,

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó.

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó. Az emlôpanaszos nôk beutalásának irányelve (Guidelines for the referral of patients with breast problems) NHS Breast Screening Programme & The Cancer Research Campaign Elôszó Az emlôrák a nôket érintô

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS Doktori (Ph.D.) értekezés TÉZISEK Klinikai Orvostudományok: Magzati és újszülöttkori orvostudomány

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY. A polycystás ovárium szindróma kezelésének sebészi lehetôségei

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY. A polycystás ovárium szindróma kezelésének sebészi lehetôségei ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A polycystás ovárium szindróma kezelésének sebészi lehetôségei VERECZKEY ATTILA, DR. 1, SZEPESI JÁNOS, DR. 2, FÜLÖP ISTVÁN, DR. 1, SZEBERÉNYI ZSOLT, DR. 1, UJVÁRI ATTILA, DR. 1,

Részletesebben

Átmenet a gyermekkorból - felnőttkori növekedési hormon kezelés

Átmenet a gyermekkorból - felnőttkori növekedési hormon kezelés Átmenet a gyermekkorból - felnőttkori növekedési hormon kezelés Dr. Magony Sándor Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar SzentGyörgyi Albert Általános és Gyógyszerésztudományi Centrum Endokrinológiai

Részletesebben

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc Az alábbi fejezet során a méhtest rosszindulatú daganatait mutatjuk be. A méhtestrák gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját,

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

GYERMEKNİGYÓGYÁSZAT GYERMEKGYÓGYÁSZ SZAKVIZSGA FELKÉSZÍTİ TANFOLYAM 2009. FEBRUÁR 9-20.

GYERMEKNİGYÓGYÁSZAT GYERMEKGYÓGYÁSZ SZAKVIZSGA FELKÉSZÍTİ TANFOLYAM 2009. FEBRUÁR 9-20. GYERMEKNİGYÓGYÁSZAT GYERMEKGYÓGYÁSZ SZAKVIZSGA FELKÉSZÍTİ TANFOLYAM 2009. FEBRUÁR 9-20. Dr. Szendei György egyetemi adjunktus Ph.D. Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika Igazgató:

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTŐ PROBLÉMÁKRÓL

A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTŐ PROBLÉMÁKRÓL HASZNOS TANÁCSOK NŐKNEK A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTŐ PROBLÉMÁKRÓL Dr. Csiszár Miklós Nora Igloi Syversen Ha megismerjük szervezetünk működését és életmódunkkal támogatjuk azt, akkor a betegségnek nem kell

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

Az endokrin rendszer szerepe a nem alkoholos zsírmáj kialakulásában

Az endokrin rendszer szerepe a nem alkoholos zsírmáj kialakulásában ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Az endokrin rendszer szerepe a nem alkoholos zsírmáj kialakulásában HAGYMÁSI KRISZTINA DR. REISMANN PÉTER DR. RÁCZ KÁROLY DR. TULASSAY ZSOLT DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Bevezető gondolatok IV. Szegedi Diabétesz Nap 2009. október 10. Várkonyi Tamás SzTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr.

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Kovács Attila 1 Emlőrák Világszerte a 5. leggyakoribb rák nőkben (valamennyi

Részletesebben

Antagonista és long protokoll szerint kezelt IVF ciklusokkal szerzett tapasztalataink

Antagonista és long protokoll szerint kezelt IVF ciklusokkal szerzett tapasztalataink IN VITRO FERTILIZÁCIÓ Magyar Nôorvosok Lapja 69, 133 137 (2006) Antagonista és long protokoll szerint kezelt IVF ciklusokkal szerzett tapasztalataink ZEKE JÓZSEF DR., KONC JÁNOS DR., KANYÓ KATALIN DR.,

Részletesebben

MAGYAR DIETETIKUSOK LAPJA

MAGYAR DIETETIKUSOK LAPJA Új 2015/2-3 XXIV. évfolyam, 2-3. szám A MAGYAR DIETETIKUSOK LAPJA Dietetika Inzulinrezisztencia és policisztásováriumszindróma életmódi kezelése Dietetika Általános sporttáplálkozási szempontok egészségsportolók

Részletesebben

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?!

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! Ujhelyi Rita 2012. November Gyermekpulmológiai Konferencia Cisztás fibrózis Öröklődő betegség Nem gyógyítható Klorid ion transzport zavar Légutak és emésztőrendszert érinti

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA. Dr. Osváth Péter

ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA. Dr. Osváth Péter ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA Dr. Osváth Péter BEVEZETÉS Meddőség epidemiológiája Meddőség kezelésének nehézségei ( idiopathiás, nem kezelhető

Részletesebben

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása Összefoglaló Ajánlások a felnőttek tej- és tejtermék-fogyasztására A felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A tej és tejtermékekből származó

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Endometriosis. Dr. Fekete István klinikai tanársegéd 2010

Endometriosis. Dr. Fekete István klinikai tanársegéd 2010 Endometriosis Dr. Fekete István klinikai tanársegéd 2010 Az endometriosis gyógyíthatatlan (David Redwine) méhnyálkahártya megjelenése méh üregén kívül. A ciklusosan változó hormonhatásokra ez menstruatios

Részletesebben

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia DEMIN XIV. 2014. május m 23. MAGYOTT PV Mcs Dr. Stankovics Lívia & Bagladi Zsófia Farmakovigilancia MIÉRT JELENTSÜNK? DHPC Egészségügyi szakembereknek szóló fontos Gyógyszerbiztonsági információról szóló

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Anyagcsere változások Prof dr Kékes Ede Az anyagcsereváltozások elemzésének koncepciója

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén A cukorbetegség exponenciálisan növekvő előfordulású, az érintettek számát tekintve népbetegség, gyakoriságából, fennállásának

Részletesebben

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis.

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis. Az ultrahangvizsgálat megbízhatósága lymphadenitis mesenterialis gyermekkori diagnosztikájában MOLNÁR DIANA, BÉLI TÍMEA, HÉJJ ILDIKÓ, TÓTH ILDIKÓ HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ Lymphadenitis mesenterialis Akut

Részletesebben

IX. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM

IX. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM IX. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság és a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika együttműködésével Budapest, Danubius Health Spa Resort Hélia

Részletesebben

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavarok (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavar (?) Következmények Terápia Másnapi hatások Alvás-ébrenlét ciklus zavara Aluszékonyság: gyakori, de az esetek többségében negligált

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben