Apolycystás ovarium szindróma (PCOS) Európában, így Magyarországon is a fogamzóképes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apolycystás ovarium szindróma (PCOS) Európában, így Magyarországon is a fogamzóképes"

Átírás

1 A polycystás petefészek szindróma a metformin-dilemma Dr. med. habil. Ács Nándor Semmelweis Egyetem II. Sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika Apolycystás ovarium szindróma (PCOS) Európában, így Magyarországon is a fogamzóképes korú nôk mintegy 5 10%-át érinti, így a leggyakoribb nôi endokrin betegségnek tekinthetô. Szimptomatológiája szerteágazó lehet, a tünetek rendszerbe foglalására a késôbbiekben természetesen kitérünk. Elsôdlegesen meddôség, hyperandrogen tünetek és rendszertelen ciklusok miatt fordulnak a betegek nôgyógyászhoz, ugyanakkor ma már ismert, hogy a kórkép mögött igen összetett metabolikus mûködészavar áll. A hazai nôorvosok körében talán nem egyértelmûen alkalmazott terminológia tisztázásához elsôsorban el kell különítenünk az ultrahangvizsgálat során észlelt polycystás ovarium (PCO) képét, illetve az elôzôekben említett, PCO-hoz társuló metabolikus kórképet, a polycystás petefészek szindrómát (PCOS). A nemzetközi szakirodalomban fellelhetô még a PCOD (PCO disease) rövidítés is, azonban a továbbiakban ragaszkodunk a PCOS elnevezéshez. A PCOS magyarországi aktualitását 2008-ban elsôsorban két tényezô adja: egyrészt az elmúlt évek friss felismerései, amelyek alapvetôen meghatározzák a kórkép diagnosztikáját és terápiáját, és amelyek talán nem kellô alapossággal és nem kellôen széles körben ismertek, másrészt a betegek részérôl jelentôs nyomás nehezedik a nôgyógyászra olyan terápiás megoldások vonatkozásában, amelyek Magyarországon nem képezik az elfogadott protokollok részét. A PCO szindrómában szenvedô betegek igen jól vezetett és aktualizált laikus honlapokon informálódnak és cserélik ki tapasztalataikat a különbözô kezelési módszerekkel, illetve orvosaikkal kapcsolatban is. Akik kiemelten foglalkozunk a kórképpel és sok PCOS-beteget gondozunk, mindannyian érezzük betegeink tájékozottságát és kifejezett igényét a nem konvencionális kezelési lehetôségek vonatkozásában. A PCOS terápiás lehetôségeit a késôbbiekben részletesen tárgyaljuk, itt most csak az orális antidiabetikumokra, ezen belül is elsôsorban a metformin alkalmazására szeretnék kitérni. A metformin jól ismert és régóta alkalmazott gyógyszer 2-es típusú diabetesben szenvedôknél, amely elsôsorban az inzulinérzékenységet javítja, azonban az elmúlt években világszerte terjedôben van a PCOS terápiájaként is. A szakmai szempontokat most még figyelmen kívül hagyva, az elsôdleges probléma ezzel kapcsolatosan jelenleg az, hogy Magyarországon egyetlen metformint tartalmazó készítmény sincs törzskönyvezve a polycystás petefészek szindrómát magában foglaló javallati körrel. Ezzel a ténnyel áll szemben ugyanakkor a betegek jelentôs nyomása, akik a külföldi kedvezô adatok ismeretében kérik, sokszor elvárják a metformin felírását, illetve a kezelôorvos is szívesen döntene így, látva az igen kedvezô, bizonyítékokon alapuló adatokat. A PCOS kialakulásának patomechanizmusa Anélkül, hogy a PCOS kezelésében különösebben nem érintett átlag nôgyógyász olvasót a kórkép molekuláris biológiai hátterének részletes bemutatásával kívánnánk untatni, nem tûnik haszontalannak az alapok ismertetése, elsôsorban a terápiára vonatkozó gyakorlati javaslatok könnyebb értelmezéséhez. Alapvetôen három elképzelés körül csoportosulnak a kórkép kialakulására vonatkozó elméletek: elsôdlegesen a petefészek és a mellékvesekéreg androgén-bioszintézisének hibája, amely hyperandrogenismushoz vezet; primeren neuroendokrin eltérés, amely az LH pulzusfrekvenciáját és -amplitúdóját fokozza; az elsôdleges elváltozás az inzulinrezisztencia és a következményes hyperinsulinaemia kialakulása. E felsorolás az elméletek felállításának történeti sorrendjét is mutatja, jelenleg leginkább az inzulinrezisztencián alapuló teória tekinthetô elfogadottnak. 136 Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle augusztus

2 Genetikai háttér. A PCOS öröklôdô voltára utalnak azok az adatok, amelyek a hyperandrogenismus és az inzulinrezisztencia gyakoribb elôfordulását igazolják a PCO szindrómában szenvedô nôk rokonai körében. A kórkép kialakulásának hátterében álló gének feltérképezése még nem sikerült, számos ígéretes jelölt gén ismeretes, átfogó ismereteink azonban jelenleg még nincsenek e téren. Csak példaként: az inzulinreceptor génen belül észlelt bizonyos minor allélek jelenléte esetén gyakoribb a PCOS kialakulása. Mindenképpen említésre érdemes, hogy kis súlyú koraszülött, illetve intrauterin retardált leány újszülöttek késôbbi élete során jellemzô a PCOS gyakoribb megjelenése. A hyperandrogenismus (HA) és az inzulinrezisztencia (IR) kapcsolatát tekintve korábban felmerült a kérdés, melyik tekinthetô oknak, illetve okozatnak. E kérdés eldôlni látszik, például olyan PCO szindrómában szenvedô nôk vizsgálata alapján, akiknél oophorectomia vagy GnRHanalóg kezelés történt. Ilyen esetekben az androgénszintek nyilvánvaló csökkenése ellenére az IR továbbra is fennáll, ami azt igazolja, hogy az elsôdleges kóroki tényezô a szénhidrát-anyagcsere zavara, a hyperandrogenismus pedig csak ennek következménye. Az inzulinrezisztencia és a következményes hyperinsulinaemia az alábbi utakon vezet PCOS megjelenéséhez: Az inzulin közvetlenül és/vagy az LH-stimulus fokozása révén növeli a petefészek és a mellékvesekéreg androgén szekrécióját; csökkenti a májban az SHBG és az IGF-1-kötô fehérje szintézisét (az elôbbi révén emelkedik a szérum szabad androgénszintje, az utóbbi révén pedig a szabad IGF-1-szint nô, amely tovább stimulálja az androgéntermelést); emelkedett szérumszintje hozzájárul a folliculogenesis folyamatának elakadásához, így alakítva ki a PCO jellegzetes ultrahangképét. Az inzulin saját sejtmembránreceptorán keresztül fejti ki biológiai aktivitását. A receptor a-alegységéhez kötôdve az inzulinmolekula beindítja a sejten belüli b-alegység tirozinkináz-aktivitását, melynek eredménye az inzulinhatás kibontakozása. Az inzulinrezisztencia hátterében többféle mechanizmus is állhat, azonban a PCOS-betegek sejtjeinek inzulinreceptor-száma, azok inzulinaffinitása és a receptorok struktúrája általában normális, tehát a legvalószínûbb egy ún. posztreceptor mechanizmus szerepe. Nagyon tetszetôs elképzelés, hogy a sejten belüli b-alegységhez kötôdô fehérjéken nem a normális esetben végbemenô tirozinfoszforiláció történik, hanem szerinfoszforiláció, amelynek révén a receptorhoz normálisan kötôdik ugyan az inzulin, biológiai aktivitást azonban nem fejthet ki. A szerinfoszforiláció elmélete megmagyarázza a hyperandrogenismus kialakulását is, ugyanis a b-alegységet foszforiláló kináz enzim foszforilálja a citokróm P450 c17 enzimet is, amely az androgénszintézis egyik kulcsenzime mind a petefészekben, mind a mellékvesekéregben. PCOS-betegeknél az inzulinrezisztencia nem általános, csak bizonyos szervekben, például a májban és a vázizomzatban észlelhetô, és különbözô súlyossággal fordulhat elô. Ez lehet a magyarázata annak is, hogy számos betegnél a klinikailag nyilvánvaló PCOS ellenére még célzott vizsgálattal sem mutatható ki inzulinrezisztencia. A polycystás petefészek szindróma tünettana és diagnosztikája A PCOS igen összetett kórkép, elsôdleges tünete az oligo/anovulatio és a következményes meddôség, a rendszertelen ciklusok, a hyperandrogenismus jelei (elsôsorban hirsutismus, acne), illetve az androgén jellegû alopecia, valamint az ultrahangvizsgálat során észlelt polycystás petefészek képe. Mindezen tüneteken belül a kórkép az egyes betegeknél igen változatos képet mutathat. A PCOS rendszerezésére több beosztási sémát vezettek be, ezek közül a legismertebbek: National Institutes of Health (NIH) 1990; ESHRE/American Society for Reproductive Medicine (rotterdami kritériumok) 2003; Androgen Excess Society augusztus Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle 137

3 Európában így Magyarországon is a 2003-ban felállított rotterdami kritériumok az általánosan elfogadottak. Eszerint a PCOS diagnózisa akkor állítható fel, ha az oligo/anovulatio, a hyperandrogenismus és a jellemzô ultrahangkép közül legalább két tünet megjelenik, valamint a hyperandrogenismus egyéb oka kizárható. Ez alapján a betegek négy fenotípusba sorolhatók: hyperandrogenismus + anovulatio + PCO (60%); hyperandrogenismus + anovulatio (10%); anovulatio + PCO (10%); hyperandrogenismus + PCO (20%). Az említett tüneteken túlmenôen kiemelt fontosságú az inzulinrezisztencián alapuló kardiometabolikus szindróma, elsôsorban a lipidparaméterek kóros eltolódásával, valamint a gyakori obesitas, bár ez utóbbi PCO szindrómához társulása jelentôsen ritkább, mint azt korábban gondolták. A PCOS diagnosztikája során elsôdleges a kórkép klinikai megjelenése révén nyerhetô információ, a cikluszavarok, a hosszabb ideje fennálló meddôség, a hyperandrogenismus korábban említett tünetei, valamint az ultrahangvizsgálat. Ezen túlmenôen mérni kell az LH- és FSH-szintet, az ösztradiolt és a progeszteront a megfelelô ciklusszakban, a tesztoszteront és szabad tesztoszteront, lehetôség szerint az androszténdiont és a DHEA-szulfátot. A gyakran társuló eltérések miatt a korrekt diagnosztika magában foglalja a pajzsmirigymûködés ellenôrzését és a prolaktinszint mérését is. Tekintettel arra, hogy a kórkép hátterében ismert az inzulinrezisztencia fennállása, orális cukorterhelés (OGTT) végzendô, az inzulinszintek mérésével. A felsorolt jellemzôk elváltozásai közül jellemzô az LH-szint kifejezett emelkedése. Ismert adat, hogy az LH/FSH arány PCO szindrómában szenvedôknél 2-3-szorosára emelkedik. Mind a tesztoszteron-, mind a szabad tesztoszteronszint emelkedett; az androszténdionszint emelkedése elsôsorban a petefészek kóros mûködésére utal, a DHEA-S ezzel szemben a mellékvesekéreg kiemelt szerepére. A kóros OGTT, illetve a hyperinsulinaemia természetesen megerôsíti a diagnózisunkat, azonban számos esetben normoglykaemiát és normoinsulinaemiát észlelünk egyértelmûen PCO szindrómában szenvedô betegeknél, tehát e vizsgálatok mindenképpen a korrekt kivizsgálás részét jelentik, de semmiképpen nem tekinthetôk sine qua nonnak a diagnózis felállításánál. Megbízhatónak tûnô adatok alapján a PCO szindrómában szenvedô nôk mintegy 50 70%-ánál igazolható inzulinrezisztencia. A PCOS kezelése Életmódbeli változtatások. Bár banálisnak tûnik, de nagyon sok esetben elmarad a gyógyszeres kezelés megkezdése elôtt, illetve azzal párhuzamosan a megfelelô diéta és testmozgás beállítása, illetve elhízott betegeknél a testsúly jelentôs csökkentése. A diéta lényegében megfelel a cukorbetegeknél alkalmazottnak: többször, kevesebb étel fogyasztása, a szénhidrátbevitel csökkentése. A testmozgás esetén a rendszerességen van a hangsúly, a mozgás formája a beteg igénye szerint alakítható. A diéta-testmozgás-súlycsökkentés triászt alkalmazva a betegek jelentôs részénél néhány hónap alatt javulnak a tünetek, a ciklus sokszor rendszeressé válik, és peteérés észlelhetô. A gyógyszeres kezelés vonatkozásában a kórkép terápiáját alapvetôen két cél közötti választás alapján kell meghatároznunk. Amennyiben a beteg a közeljövôben nem tervez terhességet, úgy tüneti kezelés jön szóba, gyermekvállalás terve esetén pedig az ovulatio-indukció valamely formája. Tüneti terápia. Gyermeket nem tervezô nôk esetén alapvetô cél a hyperandrogen tünetek maszkírozása, illetve a ciklus rendezése, nem utolsósorban onkológiai vonatkozásai miatt. Az anovulatio miatt kialakuló tartós, ellensúlyozatlan ösztrogénhatás PCOS-betegeknél ugyanis igazoltan endometrium-hyperplasiához, illetve -carcinomához vezethet. A tüneti kezelés legcélszerûbb és legegyszerûbb megoldását a fogamzásgátló tabletták szedése jelenti, elsôsorban természetesen az antiandrogen hatású gesztagént tartalmazóké, bár az egyéb orális kontraceptivumok is hatékonyan rendezik a ciklust, illetve mérséklik a hyperandrogen tüneteket. Ovulatio-indukció. Amennyiben gyermeket tervez a PCO szindrómában szenvedô nô, a normális ovulatio beindítását kell elérnünk. A PCOS kezelésének kezdeteit a laparotomiából végzett ovarium- 138 Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle augusztus

4 ékresectio jelentette. A mûtéti megoldás finomítását a laparoscopos ovarium-drilling bevezetése hozta. Egyik eljárás esetén sem ismert pontosan, milyen úton javítja az endokrin kórképet, de mindkettô hatása csak átmeneti, csupán néhány hónapra rendezi a ciklust. Ma már csak a laparoscopos drillingnek van létjogosultsága, de ennek is csak azokban az esetekben, ahol a gyógyszeres kezelés eredménytelen. PCO szindrómában az ovulatio-indukció elsôként választandó kezelési megoldását a clomiphenterápia jelenti. A megfelelôen alkalmazott, ultrahang- és hormonszintvizsgálatokkal ellenôrzött clomiphen-kezelés a diéta-súlycsökkenés-testmozgás mellett nagyon hatékonyan idéz elô peteérést. Az önmagában alkalmazott clomiphen alternatíváját jelenti az ún. hormonális ékresectio, amikor a clomiphen-kezelés elôtt a petefészek emelkedett androgénszekrécióját orális fogamzásgátló adásával blokkoljuk, illetve a mellékvesekéreg által kiváltott hyperandrogenismust párhuzamosan alkalmazott kis dózisú szteroiddal védjük ki. E kezelési séma jelentôsen javíthatja az önmagában adott clomiphen hatását. A fentiek eredménytelensége esetén gonadotropin-kezelés választható, ekkor azonban jelentôsen emelkedik az ikerterhességek elôfordulása. A metformin-dilemma Tekintettel arra, hogy a PCOS kialakulásának patomechanizmusa az inzulinrezisztencián alapul, plauzibilis megoldásként adódik az inzulinérzékenységet javító gyógyszerek alkalmazása, mind a csak tüneti kezelést igénylô, mind az ovulatio-indukciós csoportban. Az elsôsorban a 2-es típusú diabetes kezelésében használt vegyületek közül a metformint alkalmazzák rendkívül széles körben világszerte a PCOS terápiájában. A metformin hatásának pontos mechanizmusa PCO szindrómában nem teljesen tisztázott, ismert azonban, hogy az inzulinérzékenység javítása révén csökkenti az LH-szekréciót és az androgének képzôdését. Mérsékli a májban a gluconeogenesist és a glukózfelszabadulást, valamint enyhe testsúlycsökkenést eredményez. PCO szindrómában szenvedô nôknél a metformin placebóval összehasonlítva önmagában adva is szignifikánsan javítja a peteérés esélyét (a csak metforminnal kezeltek 69%-ánál következett be ovulatio), clomiphennel együtt alkalmazva pedig tovább erôsíti a clomiphen-monoterápia ovulatio-indukciós hatását. Gonadotropinokkal párhuzamosan adva szintén jobb terhességi arány érhetô el, mint az önmagukban adott gonadotropinokkal, továbbá a kombinált kezelés csökkenti az ikerterhesség kialakulásának esélyét. Ovulatio-indukciót nem, csak tüneti terápiát igénylô betegek esetén a fogamzásgátló kezelést elônyösen egészíti ki a metformin, csökkentve az inzulinrezisztenciát, míg a fogamzásgátló mérsékli a hyperandrogen tüneteket. A metforminkezelés kifejezetten elônyös hosszú távú következménye a PCOS-betegek fokozott cardiovascularis kockázatának csökkenése a lipidparaméterekre, a szénhidrát-anyagcserére, a vérnyomásra és az endothelfunkcióra gyakorolt hatás révén. A metforminnal kezelt nôk esetén jelentôsen kisebb a 2-es típusú diabetes kialakulásának esélye, illetve jelentôsen késleltethetô annak megjelenése, valamint a metforminnal kezelt terhesek körében csökken az egyébként lényegesen gyakoribb csökkent glukóztolerancia és gestatiós diabetes gyakorisága. Mindezen tények alapján a metformint világszerte igen széles körben alkalmazzák a PCOS elsôként választandó terápiájaként. A kérdés nemzetközi aktualitását jól példázza, hogy az ESHRE és az American Society for Reproductive Medicine 2007-ben szükségesnek látta egy Consensus Workshop megtartását e témakörben. Az idén tavasszal megjelent ajánlásában a két szervezet a clomiphent jelöli meg a PCOS elsôként választandó kezeléseként, annak eredménytelensége esetén pedig második vonalban a gonadotropin-kezelést, illetve laparoscopos ovarium-drillinget javasol. A metformin-kezelést kizárólag a kimutatottan csökkent glukóztoleranciában szenvedô betegek számára tartja szükségesnek a munkacsoport. Hangsúlyozzák azt is, hogy a PCOS-betegek kezelése nem lehet uniformizált, minden betegnél egyénre kell szabni a kezelést, az adott tünetek és vizsgálati eredmények függvényében. Az ajánlás ismeretében ugyanakkor a Fertility and Sterility szükségét érezte, hogy szerkesztôségi cikkben fejtse ki ezzel ellentétes véleményét, a metformin-kezelés elônyeit és szükségességét hangsúlyozva. Az ellentétes nézetek konszenzuskeresô feloldását jelentheti a szerkesztô terápiás ajánlása, mi augusztus Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle 139

5 szerint az azonnali ovulatio-indukciót igénylô nôk esetén a clomiphen-kezelés a választandó megoldás, de additív elônyei miatt javasolt ennek kiegészítése metforminnal, ha viszont a tervezett terhesség több mint fél év múlva kívánatos, akkor a metformin választandó, megfelelô diétával és testmozgással együtt, amely az esetek többségében önmagában peteérést eredményez. Hangsúlyossá válik a PCOS-betegek kezelésének individualizálása a terápiás lehetôségek ésszerû kombinálásával. Mindenképpen érdemes szólnunk a két fô terápiás megoldás teljesen eltérô hatásmechanizmusáról. A clomiphen világszerte az ovulatio-indukció elsôdleges szere, ami gyakorlatilag azonnali hatást fejt ki. A metformin ezzel szemben az inzulinérzékenység javítása révén, hosszabb áttéttel hat, így 3 6 hónap szükséges a peteérés megindulásához. Abban a betegcsoportban, ahol azonnali eredményt kell elérnünk, természetesen a clomiphen választandó, ahol azonban a gyermekvállalás csak késôbbi terv, mindenképpen érdemes a metformin általános, anyagcserére gyakorolt elônyeit is mérlegelnünk. További nagyon fontos kérdést vet fel a teherbe esés után a metformin-kezelés folytatása vagy mielôbbi abbahagyása. Ismert, hogy a PCO szindrómában szenvedô nôk terhessége esetén gyakoribb a gestatiós diabetes és a praeeclampsia, illetve nagyobb a következményes perinatalis morbiditás. Számos szerzô javasolja a metformin-kezelés folytatását a terhesség idején is, mellyel mérsékelhetô e kórképek kialakulásának PCOS esetén ismerten fokozott kockázata. Az ennek biztonságosságát vizsgáló prospektív, véletlen besorolásos tanulmányok eredményei még nem állnak rendelkezésre, bár nem észlelték a metformin magzatkárosító hatását. Jog és etika. A fentiekben részletezett élettani adatok és terápiás javaslatok kizárólag szakmai szempontokat vesznek figyelembe. Mindenképpen hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a metformin Magyarországon nem rendelkezik a PCO szindrómára vonatkozó javallati körrel, tehát annak e betegcsoportban történô alkalmazása úgynevezett elôirattól eltérô ( off label ) kezelést jelent. Itt áll elô az a már a bevezetô részben is említett probléma, amivel az elmúlt néhány évben egyre gyakrabban kerülünk szembe, hogy a kórkép terén igen jól tájékozott, a tünetek és a meddôség miatt elkeseredett és feszült betegek követelik a kezelôorvostól a metformin-kezelés beállítását. A kórképpel kitüntetetten foglalkozó nôgyógyászok számára a cikkünkben is ismertetett, a metforminra vonatkozó eredmények jól ismertek, továbbá a saját tapasztalatok is igen kedvezôek lehetnek. E helyrôl természetesen nem javasolhatunk semmiféle, a hazai terápiás protokollokban nem szereplô kezelési formát. Továbbra is igaz, hogy ha a szülész-nôgyógyász kezelôorvos jogkövetô magatartást tanúsít, nem indíthat metformin-kezelést. Mindezek ismeretében természetesen nem tekinthetôk hazai terápiás javaslatnak a cikk metforminra vonatkozó kitételei, a probléma lehetséges feloldását a PCO szindrómában szenvedô nôk endokrinológussal és/vagy diabetológussal együttmûködésben végzett kezelése jelentheti. A betegség számos belgyógyászati vonatkozása és hosszú távú szövôdménye, illetve ezek lehetséges megelôzése okán a PCO szindrómában szenvedô nôk számára egyébként is ez a megoldás tûnik támogathatónak. JAVASOLT IRODALOM Boomsma CM, Fauser BC, Macklon NS. Pregnancy complications in women with polycystic ovary syndrome. Semin Reprod Med. 2008;26: Bremer AA, Miller WL. The serine phosphorylation hypothesis of polycystic ovary syndrome: a unifying mechanism for hyperandrogenemia and insulin resistance. Fertil Steril. 2008;89: Creanga AA, Bradley HM, McCormick C, Witkop CT. Use of metformin in polycystic ovary syndrome: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 2008;111: Essah PA, Apridonidze T, Iuorno MJ, Nestler JE. Effects of short-term and long-term metformin treatment on menstrual cyclicity in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2006;86: Lord JM, Flight IHK, Norman RJ. Metformin in polycystic ovary syndrome: Systematic review and meta-analysis. BMJ. 2003;327: Nestler JE. Metformin for the treatment of the polycystic ovary syndrome. N Engl J Med. 2008;358: Nestler JE. Metformin in the treatment of infertility in polycystic ovarian syndrome: an alternative perspective (editorial). Fertil Steril. 2008;90: Palomba S, Orio F Jr, Falbo A, Manguso F, Russo T, Cascella T, et al. Prospective parallel randomized, double-blind, double-dummy controlled clinical trial comparing clomiphene citrate and metformin as the first-line treatment for ovulation induction in nonobese anovulatory women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90: Polycystic Ovary Syndrome Writing Committee. American Association of Clinical Endocrinologists position statement on metabolic and cardiovascular consequences of polycystic ovary syndrome. Endocr Pract. 2005;11: Sinawat S, Buppasiri P, Lumbiganon P, Pattanittum P. Long versus short course treatment with metformin and clomiphene citrate for ovulation induction in women with PCOS. Cochrane Database Syst Rev. 2008;1:CD Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Consensus on infertility treatment related to polycystic ovary syndrome. Hum Reprod. 2008;23: Wu J, Zhu Y, Jiang Y, Cao Y. Effects of metformin and ethinyl estradiol-cyproterone acetate on clinical, endocrine and metabolic factors in women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol. 2008;24: Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle augusztus

A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése. Dr. med.habil. Molnár Ildikó

A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése. Dr. med.habil. Molnár Ildikó A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése Dr. med.habil. Molnár Ildikó PCOS fogalma Komplex, heterogén szindróma, ami a reproduktív korban lév nket érinti és kimutatható

Részletesebben

STEIN -LEVENTHAL - POLYCYSTÁS OVÁRIUM - METABOLIKUS X-SZINDROMA A SERDÜLŐKORBAN

STEIN -LEVENTHAL - POLYCYSTÁS OVÁRIUM - METABOLIKUS X-SZINDROMA A SERDÜLŐKORBAN STEIN -LEVENTHAL - POLYCYSTÁS OVÁRIUM - METABOLIKUS X-SZINDROMA A SERDÜLŐKORBAN DR. LEHOTZKY HELGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA SZÉKELYUDVARHELY 2008. MÁRCIUS 28-29. A PCOS

Részletesebben

A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN

A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN Csenteri Orsolya Karola, Dr. Gődény Sándor Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet BEVEZETÉS PCOS

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

PCO szindróma és inzulin rezisztencia, társuló metabolikus eltérések. Somodi Sándor DE OEC Belgyógyászati Intézet Anyagcsere Betegségek Tanszék

PCO szindróma és inzulin rezisztencia, társuló metabolikus eltérések. Somodi Sándor DE OEC Belgyógyászati Intézet Anyagcsere Betegségek Tanszék PCO szindróma és inzulin rezisztencia, társuló metabolikus eltérések Somodi Sándor DE OEC Belgyógyászati Intézet Anyagcsere Betegségek Tanszék Polycystás ovarium syndroma Multifaktoriális eredetű, széles

Részletesebben

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI Orosz Mónika ÁOK VI. évfolyam Témavezető: Dr. Deli Tamás DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rotterdami Kritériumok

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

A POLYCYSTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMA (PCOS)

A POLYCYSTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMA (PCOS) ANYAGCSERE ENDOKRINOLÓGIA A POLYCYSTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMA (PCOS) Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság Patomechanizmus és hisztológia A PCOS genetikailag alapvetõen meghatározott, de környezeti

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

hyperprolactinaemiák és s a

hyperprolactinaemiák és s a Miként járul j hozzá a laboratórium rium a hyperprolactinaemiák és s a polycystás ovarium szindróma (PCOS) diagnosztikájához és s a terápia monitorozásához? Szabolcs István Semmelweis Egyetem és Állami

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

A policisztásovárium-szindróma pszichoszociális megközelítése

A policisztásovárium-szindróma pszichoszociális megközelítése ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A policisztásovárium-szindróma pszichoszociális megközelítése Kohlné Papp Ildikó Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet,

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége. Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára

A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége. Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára Mi a metabolikus szindróma? Metabolikus szindróma elnevezéssel szív- és érrendszeri kockázati

Részletesebben

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) 1 dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató 2007/59/EK IRÁNYELV Az alkalmazást megelızı vizsgálat minimális

Részletesebben

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását:

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását: II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeinek feltételekhez kötésben álló módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának

Részletesebben

Homonértékek a nöi ciklusban

Homonértékek a nöi ciklusban Homonértékek a nöi ciklusban http://babatervezok.otthona.net Forrás: med4you.at 2007 LH és FSH Vérvétel az LH és FSH hormonok kimutatására a ciklus 1-5 napja között szokott történni. FSH mértékegység LH

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

A polycystás ovarium szindróma etiopatogenezise és a polycystás ovarium képalkotó diagnosztikája

A polycystás ovarium szindróma etiopatogenezise és a polycystás ovarium képalkotó diagnosztikája NÔGYÓGYÁSZATI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A polycystás ovarium szindróma etiopatogenezise és a polycystás ovarium képalkotó diagnosztikája ifj. Jakab Attila, Molnár Zsuzsanna, Tóth Zoltán A polycystás

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján Lobbista neve: VAJDA ANDRÁS Lobbiigazolvány sorszáma: 07325 A tájékoztató időszaka: 2009. III. negyedév 1. A lobbitevékenységgel érintett

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (49)

Baross utcai Szülészeti Esték (49) Baross utcai Szülészeti Esték (49) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata A polycystás ovarium (PCO) syndroma Előadók:

Részletesebben

Hyperinsulinaemia inzulinrezisztencia, glukózintolerancia és policisztás petefészek-szindróma *

Hyperinsulinaemia inzulinrezisztencia, glukózintolerancia és policisztás petefészek-szindróma * Hyperinsulinaemia inzulinrezisztencia, glukózintolerancia és policisztás petefészek-szindróma * TAMÁS GYULA DR., 1, 2 KERÉNYI ZSUZSA DR., 1, 3 1, 2, 4 TABÁK GY. ÁDÁM DR. Diabétesz Gondozási Nemzeti Központ,

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 61 Tudományos következtetések Háttér-információ A ponatinib egy tirozin-kináz inhibitor (TKI), amelyet a natív BCR-ABL, valamint minden mutáns variáns kináz beleértve

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei Prof. Dr. Rigó János egyetemi tanár, igazgató Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz.

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

Tudományos következtetések és következtetések indoklása

Tudományos következtetések és következtetések indoklása Melléklet IV. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételei módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések részletes magyarázata Tudományos következtetések

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Anyagcsere változások Prof dr Kékes Ede Az anyagcsereváltozások elemzésének koncepciója

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

Fogamzásgátlás a perimenopausaban (15 perc) Dr. Pál Zoltán Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

Fogamzásgátlás a perimenopausaban (15 perc) Dr. Pál Zoltán Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged 2017. június 23. Péntek 9:30-10:00 Megnyitó Üdvözlések: Prof. Dr. László Ádám, Prof. Dr. Szilágyi András MMT KIEMELKEDŐ TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉRT DÍJAZOTTJÁNAK ELŐADÁSA: A menopauza cardiológiai kihívásai

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek

Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek Nagy V. Endre Endokrinológia Tanszék Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet, I. Belklinika A pajzsmirigybetegségek

Részletesebben

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása 1 Tudományos következtetések A nikotinsav/laropiprant tudományos

Részletesebben

Metforminkezelés hatása életmódbeli változtatással vagy változtatás nélkül polycystás ovárium szindrómában

Metforminkezelés hatása életmódbeli változtatással vagy változtatás nélkül polycystás ovárium szindrómában EREDETI KÖZLEMÉNYEK Metforminkezelés hatása életmódbeli változtatással vagy változtatás nélkül polycystás ovárium szindrómában Petrányi Gyula dr. 1 Zaoura-Petrányi Mária dr. 2 1 Iokaszté Járóbeteg-ellátó

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 9. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR Inzulinrezisztencia TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Képalkotó diagnosztika analitikus szakirány A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

Engedélyszám: 6195-6/2009-0003EGP Verziószám: 1. 2332-06 Diabetológiai szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 6195-6/2009-0003EGP Verziószám: 1. 2332-06 Diabetológiai szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Új kolléganő betanítására kérte meg vezetője. Feladata az 1. típusú diabetesszel kapcsolatos és a diabetes szövődményeként jelentkező alsó végtagi kritikus állapotokhoz kapcsolódó ismeretek

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 2. szám, 2011. február

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 2. szám, 2011. február Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosításai a Bizottság Határozatával egyidőben lépnek érvénybe. A Bizottsági Határozat

Részletesebben

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Fertility and Sterility, Vol. 88, No. 5, November 2007, kiadó: American Society for Reproductive

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

HYPERANDROGENIZMUS POLYCYSTAS OVARIUM SZINDRÓMA. Reismann Péter Semmelweis Egyetem ÁOK II.sz. Belgyógyászati Klinika

HYPERANDROGENIZMUS POLYCYSTAS OVARIUM SZINDRÓMA. Reismann Péter Semmelweis Egyetem ÁOK II.sz. Belgyógyászati Klinika HYPERANDROGENIZMUS POLYCYSTAS OVARIUM SZINDRÓMA Reismann Péter Semmelweis Egyetem ÁOK II.sz. Belgyógyászati Klinika Bevezetés Hyperandrogenizmus Androgének Definíció Hirsutizmus Polycystas ovarium szindróma

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnőttekben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnőttekben A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú 2014-ben felülvizsgált TERVEZET 2014.11.06. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: 23/2013 2. Az eljárásrend tárgya 2.1.

Részletesebben

A polycystás ovarium szindróma tüneteinek bizonyítékokon alapuló terápiája

A polycystás ovarium szindróma tüneteinek bizonyítékokon alapuló terápiája ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A polycystás ovarium szindróma tüneteinek bizonyítékokon alapuló terápiája Gődény Sándor dr.* Csenteri Orsolya Karola Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet,

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között MUNKAVÉDELEM 1.4 Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között Tárgyszavak: váltott műszakos munka; nappali műszak; metabolikus szindróma; szérumlipid; vércukor; elhízás;

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / 2010-2011-2012-2013-2014. évi eredmények, összefüggések bemutatása II. Dr. habil Barna

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Obesitas

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Obesitas Obesitas Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Definíció és alapvetõ megállapítások A gyermekkori elhízás hasonlóan a felnõttkori formához a táplálékfelvétel mennyisége és az energiafelhasználás

Részletesebben

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Bevezető gondolatok IV. Szegedi Diabétesz Nap 2009. október 10. Várkonyi Tamás SzTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus A szénhidrát-, a zsír-, a fehérje és a nukleinsav-anyagcsere komplex zavara Oka: a hasnyálmirigyben termelődő - inzulin hiánya - a szervezet inzulinnal szembeni

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

XII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM

XII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM XII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság együttműködésével Marriott Budapest Hotel 2016. december

Részletesebben

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma.

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. A magasvérnyomásos populációban emelkedett vércukor értéket (5,6 mmol/l

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

Adenomyosis corporis uteri

Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis: heterotop endometrium mirigyek és stroma a myometrium rétegben melyet többnyire a környező myometrium hyperplasiája kisér gyakoriság: hysterectomiák válogatás nélküli

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

Hogyan növelhető a lombikbébi program hatékonysága?

Hogyan növelhető a lombikbébi program hatékonysága? Hogyan növelhető a lombikbébi program hatékonysága? Dr Bálint Bálint László Prelife Kft Debrecen Bizonyára mindannyian ismerünk olyan házaspárt aki évek óta időt, pénzt és fáradtságot nem kímélve igyekszik

Részletesebben

Endokrin betegségek diagnosztikájának alapjai. Dr. Rácz Károly Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika

Endokrin betegségek diagnosztikájának alapjai. Dr. Rácz Károly Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrin betegségek diagnosztikájának alapjai Dr. Rácz Károly Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Diagnosztika alapjai - vázlat Endokrin betegség gyanúját felveti: Kórelőzmény - autoanamnézis,

Részletesebben

NALP-12-Höz Társult Visszatérő Láz

NALP-12-Höz Társult Visszatérő Láz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro NALP-12-Höz Társult Visszatérő Láz Verzió 2016 1. MI A NALP-12-HÖZ TÁRSULT VISSZATÉRŐ LÁZ 1.1 Mi ez? A NALP-12-höz társult visszatérő láz egy genetikai betegség.

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Szilágyi Brigitta, gyógytornász Dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra Problémafelvetés

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása Periódikus táplálékfelvétel Sejtek folyamatos tápanyagellátása (glükóz, szabad zsírsavak stb.) Tápanyag raktározás Tápanyag mobilizálás Vér glükóz

Részletesebben

Az endokrin rendszer szerepe a nem alkoholos zsírmáj kialakulásában

Az endokrin rendszer szerepe a nem alkoholos zsírmáj kialakulásában ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Az endokrin rendszer szerepe a nem alkoholos zsírmáj kialakulásában HAGYMÁSI KRISZTINA DR. REISMANN PÉTER DR. RÁCZ KÁROLY DR. TULASSAY ZSOLT DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

DIABETES MELLITUS ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT

DIABETES MELLITUS ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT DE-OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék DIABETES MELLITUS ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT Debrecen, 2006. 12. 07. Dr. Kincses József A DIABETESZES OLYAN HYPERTONIÁS AKINEK MAGASABB A VÉRCUKRA

Részletesebben

Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt?

Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt? Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt? Iványi Zsolt, Valkó Luca Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Semmelweis Egyetem SZINT 2013. november 15. Mikor? Ideálisan Akut vesesérülés

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL

NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL I. MELLÉKLET NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL 1 EU Tagország Olaszország JÓD-KAZEINT/TIAMINT

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum EBU Certified Clinic

Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum EBU Certified Clinic Az urolithiasis előfordulása, diagnosztikája, megelőzése Tordé Ákos Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum EBU Certified Clinic Urolithiasis-epidemiológia Az orvostörténet folyamán

Részletesebben

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai MULTIFAKTORIÁLIS ÖRÖKLŐDÉS PRIMER IZOLÁLT RENDELLENESSÉGEK: MALFORMÁCIÓK ÉS GYAKORI FELNŐTTKORI KOMPLEX BETEGSÉGEK Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai Kromoszóma rendellenességek és kisméretű

Részletesebben

ARWEN torna randomizált részeredmények. Németh Tünde gyógytornász és mozgástanár (2009. június)

ARWEN torna randomizált részeredmények. Németh Tünde gyógytornász és mozgástanár (2009. június) ARWEN torna randomizált részeredmények Németh Tünde gyógytornász és mozgástanár (2009. június) A medencefenék és a medence oldalfalának izomzata felezett női medence bal felében Az ARWEN torna speciális

Részletesebben