Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév"

Átírás

1 Tantárgyi program I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan (Mikroökonómia) (AV_SSZLB004) A neve, beosztása: Dr. Ráthonyi-Odor Kinga, egyetemi adjunktus Szakcsoport megnevezése: Sportszervező szak BSc A tantárgy típusa: A A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév, 9+9 K A tantárgy kredit értéke: 4K A tantárgy oktatási célkitűzése: A tantárgy célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek alapvető elméleti és gyakorlati közgazdaságtani mikroökonómiai ismeretekkel, melyek segítik őket későbbi munkájuk során. A tantárgy személyi feltételei (közreműködők): Dr. Ráthonyi-Odor Kinga egyetemi adjunktus A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: - A tantárgyi tematika A tárgy bevezetése, alapfogalmak. Fogyasztói magatartás és kereslet. Termelői magatartás és kínálat. Piaci szerkezetek Termelési tényezők piaca Az általános egyensúly és a jóléti közgazdaságtan. Órarendi, illetve otthoni terhelés aránya: 90% : 10% Félév elfogadásának feltétele:- Számonkérés módja: írásbeli kollokvium.

2 Kötelező, illetve ajánlott irodalmak: Kötelező irodalom: Koppányi Mihály (1993): Mikroökonómia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest (újabb kiadások), Gáthy A. Odor K. Popovics P. (2009): Mikroökonómia Feladatgyűjtemény Alapszint, Debrecen, Előadás anyaga. Ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus (2000): Közgazdaságtan, Budapest. Aktuális fejezetei. Hazai és nemzetközi szakfolyóiratok és statisztikai kiadványok. A tantárgy tárgyi szükségletei: projector, tábla Debrecen, Dr. Ráthonyi-Odor Kinga egyetemi adjunktus

3 FOGLALKOZTATÁSI TERV I. évfolyam, Sportszervező szak (nappali) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév 1. előadás: A tárgy bevezetése, alapfogalmak. Fogyasztás, szükséglet, hasznosság és preferenciák. 2. előadás:piaci kereslet és a kereslet rugalmasság. 3. előadás: Termelői magatartás és kínálat. Vállalkozások hatékonyság munkamegosztás. Termelés és termelési függvények 4. előadás: Költségek. 5. előadás: Profitmaximalizálás tökéletesen versenyző piacon 6. előadás: Piaci szerkezet: a monopólium 7. előadás: Árdiszkrimináció. A monopólium jóléti vonatkozásai. 8. előadás: Termelési tényezők piaca I. 9. előadás: Termelési tényezők piaca II. 9 óra gyakorlat: feladatmegoldás Debrecen, Dr. Ráthonyi-Odor Kinga egyetemi adjunktus

4 KÖVETELMÉNYEK I. évfolyam, Sportszervező szak (nappali) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév A hallgatók a vizsgaidőszakban 3 alkalommal jöhetnek vizsgázni. Debrecen, Dr. Ráthonyi-Odor Kinga egyetemi adjunktus

5 VIZSGAKÉRDÉSEK / TÉTELEK I. évfolyam, Sportszervező szak (nappali) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév Beugró fogalmak, Igaz-hamis állítások, Feleletválasztós teszt, Előadáson elhangzott fogalmak, képletek, Gyakorlaton megoldott feladattípusok, Ábrázolás. A dolgozatok a megadott könyv és munkafüzet érintett fejezetei alapján épülnek fel. Debrecen, Dr. Ráthonyi-Odor Kinga egyetemi adjunktus

6 Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Statisztika, AV_SSZLB A neve, beosztása: Dr. Balogh Péter egyetemi docens 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Sportszervező BSc szak, I. évfolyam 4. A tantárgy típusa: A 5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 9+4 K 6. A tantárgy kredit értéke: 4 kredit 7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A sportszervezésben alkalmazható alapvető statisztikai módszerek megismerése és alkalmazásaik bemutatása. 8. Az oktatás személyi feltételei: Dr. Balogh Péter egyetemi docens, Csipkés Margit ügyvivőszakértő 9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: nincs 10. A tantárgy tartalma: Hét Előadás Gyakorlat 1. A statisztika fogalma, története, alapfogalmak. 2. A statisztikai munka fázisai. Statisztikai sorok. 3. Statisztikai táblák, viszonyszámok 4. Viszonyszámok 2 5. Középértékek 1 6. Középértékek 2 7. A szóródás mutatói 8. Gyakorisági sorok, A koncentráció elemzése. 9. Grafikus ábrázolás. 10. Mintavétel alapjai 11. Asszociációs vizsgálatok 12. Vegyeskapcsolatok vizsgálata 13. Hipotézisvizsgálat alapjai 14. Korreláció és regresszió számítási alapok 15. Idősorelemzés alapjai 11. Órarendi, illetve otthoni terhelés aránya: 20-80% 12. Évközi ellenőrzés módja: A félévközi és a félévvégi megfelelő felkészülés érdekében elvárt és ajánlott az előadásokon való részvétel. Követelmény a gyakorlati foglalkozásokon való felkészült megjelenés, amit a gyakorlatvezetők ellenőrizni fognak. A gyakorlatokra számológépet minden hallgatónak hoznia kell. Annak, aki felkészületlenül jelenik meg, illetve nem rendelkezik számológéppel a gyakorlata érvénytelen, azaz úgy kerül figyelembe vételre, mintha nem jelent volna meg. A hiányzások száma nem haladhatja meg a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített értéket. Az előadáson katalógus készül. 13. Számonkérés módja: A félév kollokviummal zárul, amely elméleti és gyakorlati részből áll. 14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Kötelező irodalom: Alkalmazott statisztika. Szerk.: Szűcs István. Agroinform Kiadó, Ajánlott irodalom: Hunyadi László-Vita László: Statisztika, AULA Kiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: tábla, projektor, notebook. Debrecen, szeptember 5. Dr. Balogh Péter egyetemi docens

7 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK A tantárgy neve (csoportja): Statisztika, AV_SSZLB007 A neve, beosztása: Dr. Balogh Péter egyetemi docens Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Sportszervező BSc szak, I. évfolyam A tantárgy típusa: A A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 9+4 K 1. A statisztika fogalma, részterületei 2. Az alapsokaság fogalma 3. A statisztikai ismérv fogalma típusai 4. A statisztikai munka fázisai 5. A sokaság típusai 6. A statisztikai ismérv fogalma típusai 7. A jó minta kritériumai 8. A mintavételi módok jellemzői 9. Ismertesse az adatbázis tulajdonságait, kritériumait! 10. Viszonyszám fogalma 11. Dinamikus viszonyszámok fogalma, jelentősége 12. A teljesítmény viszonyszámok típusai, számításuk 13. Sorolja fel adatok mérési szintjeit! Határozza meg a jellemző értékeit! 14. Ismertesse a különböző középértékeket! 15. Mondjon gyakorlati példákat a különböző módon kiszámított középértékekre! 16. A medián fogalma, alkalmazása 17. A harmonikus átlag fogalma, számítása, alkalmazása 18. A számtani átlag fogalma, számítása 19. Szóródási mutatók 20. Az abszolút átlageltérés fogalma, számítása 21. Határozza meg a variancia, szórás, variációs együttható jelentőségét, ismertesse kiszámításuk lehetséges módjait! 22. Ismertesse az átlag standard hibájának és a megbízhatósági tartomány meghatározásának jelentőségét! Soroljon fel néhány gyakorlati alkalmazását! 23. Mi a különbség a pontbecslés és az intervallumbecslés között? 24. A hisztogram alkalmazásának lehetőségei a statisztikai elemzésekben 25. Magyarázza el a normáleloszlás statisztikai jelentőségét! Mondjon példát a gyakorlati alkalmazásra! 26. Ismertesse a normáleloszlás eloszlás és sűrűségfüggvényének jelentőségét, meghatározásának módját! Sorolja fel a nevezetes értékeit! 27. Középérték megbízhatósági tartományának becslése. Nevezetes megbízhatósági tartományok. 28. Egymintás t-próba menete, alkalmazhatósági feltételei. Gyakorlati alkalmazásuk. 29. Kétmintás t-próba menete, alkalmazhatósági feltételei. Gyakorlati alkalmazásuk. 30. Párosított t-próba menete, alkalmazhatósági feltételei. Gyakorlati alkalmazásuk. 31. Mi a különbség a paraméteres és nem paraméteres tesztek között, Soroljon fel mindkét típusra példákat. 32. Nominális típusú változók közötti összefüggés vizsgálat. A függetlenség alaptétele. 33. Homogenitás vizsgálat. Gyakorlati alkalmazásuk. 34. A belső és külső szórás fogalma, meghatározásuk menete. A szabadságfok fogalma és meghatározása. 35. A variancia-analízis menete és alkalmazhatósági feltételei. 36. A variancia-analízis utáni tesztek és alkalmazási feltételeik.

8 37. A párosított középérték összehasonlító tesztek tulajdonságai, alkalmazhatósági korlátai. 38. Többszörös középérték összehasonlító tesztek. Az elsőfajú hiba halmozódásának oka. 39. Korrelációs együttható fogalma, jelentősége. 40. Determináció együttható fogalma, jelentősége. 41. Lineáris regresszió alkalmazása. 42. Idősorokra ható tényezők. 43. Idősor elemzés eszközei Debrecen, szeptember 5. Dr. Balogh Péter egyetemi docens

9 Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_SSZLB008-K4 Marketing 2. A neve, beosztása: Varga Levente, egyetemi tanársegéd 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Sportszervező BSc levelező tagozat 4. A tantárgy típusa: A 5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 9+0G 6. A tantárgy kredit értéke: 3 7. A tantárgy oktatási célkitűzése: Célja, hogy a hallgató rendelkezzen mindazon alapismeretekkel, melyek a marketing szakterülethez kapcsolódnak. 8. Az oktatás személyi feltételei: 9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: A tantárgy tartalma: Marketing, piac, fogyasztó Bevezetés, a marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Piacszegmentáció Fogyasztói magatartás Szervezetek beszerzési magatartása Marketing-információrendszer Marketingeszközök Termékpolitika Árpolitika Értékesítés Reklám Nemzetközi marketing és marketingstratégia Nemzetközi marketing Marketingstratégia 11. Órarendi, illetve otthoni terhelés aránya: % 12. Évközi ellenőrzés módja/ A félév elfogadásának feltétele: Az előadások rendszeres látogatása (3 hiányzás megengedett). A hallgatók számára a félév során az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlati példa ismertetése egy alkalommal megadott témakörből a gyakorlatok keretében. A félévközi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten (60%) való teljesítése. 13. Számonkérés módja: Kollokvium, írásbeli vizsga formájában. 14. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: Kötelező: Bauer András Berács József: Bevezetés a marketingbe, KOTK Kft., Budapest, Ajánlott: Philip Kotler: Marketingmenedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: laptop, projektor Debrecen, szeptember 20. Varga Levente

10 FOGLALKOZTATÁSI TERV Sportszervező BSc levelező tagozat Marketing tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév Mi a marketing? Bevezető. A piac értelmezése marketing szempontból. A piac felosztása: piacszegmentáció és annak jellemzői. A fogyasztó szerepe, magatartásának sajátosságai. A fogyasztó befolyásolása. A szervezetek beszerzési magatartása. A beszerzési központ. A marketing-információrendszer. A termék fogalma. Termékhasznosság szintjei. Termékkategóriák. A termék piaci életgörbéjének szakaszai. Termékelfogadási folyamat. Márka, védjegy. Az Ansoff mátrix és jellemzői. Marketinginnováció. A BCG-mátrix és jellemzői. Az ár, mint a marketing stratégia egyik eleme. Árképzési módszerek. Az árképzés gyakorlati megvalósítása. Értékesítési politika. Logisztikai funkciók. Az értékesítési rendszer szereplői. Reklám. Reklámtervezés. Image és márka. Nemzetközi marketing. Marketingstratégia. Marketing tervezés Nemzetközi marketingstratégia Debrecen, szeptember 20. Varga Levente

11 VIZSGAKÉRDÉSEK / TÉTELSOR Sportszervező BSc levelező tagozat Marketing tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév 1. Marketing definíciója 2. Alapvető gazdasági elosztási formák 3. Szükséglet, igény kereslet fogalma 4. Vállalati koncepciók, marketingkoncepció 5. Marketing-mix, 4P 6. Marketingeszköz-kombinációk 7. Marketingorientáció, termelési orientáció 8. Piac definíciója, szereplői 9. Piac méretének mutatószámai 10. Piaci szerkezet 11. A piac területi meghatározási szintjei 12. Szegmentum, piacszegmentáció lépései 13. Szegmentumok képzése, főbb változók 14. Célcsoportképzés 15. Pozicionálás, szegmentum kiválasztás 16. Fogyasztói magatartás, azt befolyásoló tényezők 17. Pszichológiai befolyásoló tényezők 18. Motivációelméletek 19. A vásárlási folyamat 20. Fogyasztót érő környezeti hatások és feldolgozásuk 21. Fogyasztói magatartás modellje, Rogers görbe 22. Szervezeti vásárlási magatartás, szervezeti vásárló fogalma 23. Szervezeti vásárlók jellemzői, szervezeti piacok típusai 24. Közbeszerzés, beszerzési szituációk, beszerzési döntési folyamat 25. Beszerzési központ, beszerzési folyamat résztvevői, beszerzési szerepek 26. Az információ, a piaci információk főbb jellegzetességei 27. Marketingkutatás, piackutatási folyamat 28. Marketingkutatási módszerek 29. MIR alrendszerei, funkciói 30. Belső adatszolgáltatás, marketingfelderítés 31. Termék definíciója, termékhasznosság szintjei 32. Termékhierarchia, termékmixdöntések, termékkategóriák, termékkínálat 33. A termék piaci életgörbéje, szakaszai 34. Termékkannibalizmus, termékelfogadási folyamat, márkázás, védjegy 35. Ansoff mátrix, elemzése 36. Új termékek kialakítása, termékpiaci műveletek 37. BCG mátrix 38. Költségtípusok 39. Árképzési elvek, jellemzőik 40. A fogyasztót befolyásoló főbb tényezők, fogyasztói árelfogadás 41. Szervezeti vásárlók, lízing típusai 42. Árképzést meghatározó tényezők, árképzés gyakorlati megvalósítása

12 43. Árdifferenciálás formái, árleszállítási akciók 44. Értékesítési rendszer definíciója, a termékek áramlásának klasszikus útja 45. Az értékesítési rendszer funkciói (tranzakciós, logisztikai, áruforgalmi) 46. Az értékesítési rendszer szereplői, jellemzőik 47. A kiskereskedelem jellemzői 48. A franchise, példákkal 49. Reklám definíciója, kommunikáció a marketingben 50. A reklám fő formái (hirdetés, PR, eladásösztönzés) 51. Reklámtervezés, szakaszai, folyamata 52. Image és márka 53. Nemzetközi piacok sajátosságai 54. Nemzetközi marketing fogalma 55. Nemzetközi stratégiák típusai 56. Globális marketing, nemzeti versenyelőny meghatározói 57. Nemzetközi piacra lépés formái 58. Nemzetközi kereskedelmi vállalat funkciói 59. Stratégia fogalma, stratégiai szintek egymásra épülése 60. Marketingstratégiák, marketingdiagnózis 61. Vállalati alapstratégiák 62. Marketing-hadviselés formái Debrecen, szeptember 20. Varga Levente

13 KÖVETELMÉNYEK Energetikai mérnökasszisztens nappali Marketing I. tantárgy 2010/2011. tanév, 1. félév Alapkövetelmény, hogy a hallgató rendelkezzen mindazon alapismeretekkel, melyek a marketing szakterülethez kapcsolódnak. A számonkérés módja: Kollokvium, írásbeli vizsga formájában, egy félévközi zárthelyi dolgozat teljesítése, valamint gyakorlati beszámoló tartása megadott témakörből. Debrecen, szeptember 14. Dr. Csapó Zsolt

14 Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Sportszociológia (AV_SSZNB013, AV_SSZLB013) 2. A neve, beosztása: Dr. Perényi Szilvia ügyvivő-szakértő 3. Szakcsoport megnevezése: Sportszervező BA szak, I. évf. 4. A tantárgy típusa: A 5. A tantárgy oktatásának időterve: 1. félév, 2+0 (nappali), 9+0 (levelező) K 6. A tantárgy kredit értéke: 2 1. A tantárgy oktatási célkitűzése: A félév során a hallgatók megismerkednek a szociológia sportszociológia alapfogalmaival, legfontosabb kérdésköreivel, és összefüggéseivel. A tárgy célja az is hogy, a hallgatók általános társadalmi műveltségének bővítése mellett, a szociológia eszközeivel betekintést nyerjenek a sport aktuális társadalmi folyamataiba, értelmezni tudják a sport társadalomban elfoglalt helyét, szerepét, feladatait, valamint objektív képet tudjanak kialakítani a sport magyarországi helyzetéről, megítéléséről és lehetőségeiről. A kurzus célja továbbá, hogy hozzájáruljon a tanultak alkalmazott módon történő hasznosításához, hidakat képezve a sportszociológiai ismeretek és a sportszervezői munka feladatkörei között. 7. A tantárgy személyi feltételei (közreműködők): Dr. Perényi Szilvia 8. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: nincs 9. A tantárgyi tematika Sportszociológia tárgya, célja, kutatási területei; Sport és szocializáció; Gyermekek és az ifjúság sportja; Sport, normák és értékek; Sport és egészség; Sport és az életmód; Sportolási részvétel és a sportfogyasztás; Társadalmi esélyegyenlőség a sportban; A sportolói pályafutás, társadalmi mobilitás, migráció; A társadalmi nem kérdéskörei; Sport, nemzeti identitás; Sport és társadalmi deviancia; Sport és etnikai hovatartozás; Sport és politika, sport és gazdaság; Sport és az EU; Sport és média; Sport és társadalmi változások; Sport aktuális kérdéskörei 10. Órarendi, illetve otthoni terhelés aránya: 80% : 20% 11. Évközi ellenőrzés módja: 1 zárthelyi dolgozat megírása. 12. Félév elfogadásának feltétele: Zárthelyi dolgozat 60% -os teljesítése. 5-7 oldalas házi dolgozat elkészítése. Önálló témában kiválasztott 3-5, a hazai és/vagy a nemzetközi sporttudományos szakirodalomban megjelent tudományos igényű publikáció összefoglaló feldolgozása. A választott téma lehetőleg legyen összefüggésben, de ne essen teljesen egybe a hallgató eddig tevékenységterületével. Előadáson és gyakorlaton való aktív részvétel. Jelenlét az órák 80%-án. 13. Számonkérés módja: kollokvium. 14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 15. Kötelező, illetve ajánlott irodalmak: Kötelező irodalom: Andorka R. Bevezetés a Szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, Földesiné-Gál-Dóczi (2010). Sportszociológia. TF tankönyv. Budapest, TF. Jay Coakley (2008). Sport in Society, Issues and Contraversies. McGraw-Hill. Ajánlott irodalom: Giddens A. Szociológia. Osiris, Budapest, Perényi Sz. Sportolási Szokások. Sportolási esélyek és változástrendek. In B. Bauer és A. Szabó (szerk.): Arctalan(?) Nemzedék, Belvedere Meridionale Kiadó: Szeged, Földesiné-Gál-Dóczi (2008). Társadalmi Riport a sportról. Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága és Magyar Sporttudományi Társaság. Hazai és nemzetközi szakfolyóiratok. 16. A tantárgy tárgyi szükségletei: projector, internet, tábla Debrecen, Dr. Perényi Szilvia

15 FOGLALKOZTATÁSI TERV Sportszociológia (AV_SSZNB013, AV_SSZLB013) 2011/2012. tanév, 1. félév Sportszervezői szak I. évfolyam (nappali) 1. hét: Sportszociológia tárgya, célja, kutatási területei; 2. hét: Sport, normák és értékek; Sportszocializáció; 3. hét: hét: Sport és egészség; Sport és az életmód; 4. hét: Sportolási részvétel és a sportfogyasztás; 5. hét: Társadalmi esélyegyenlőség a sportban; 6. hét: Gyermekek és az ifjúság sportja; 7. hét: A sportolói pályafutás, társadalmi mobilitás, migráció; 8. hét: A társadalmi nem kérdéskörei; 9. hét: Sport, nemzeti identitás; 10. hét: Sport és társadalmi deviancia; 11. hét: Sport és etnikai hovatartozás; 12. hét: Sport és politika, sport és gazdaság; 13. hét: Sport és az Európai Unió 14. hét: Sport és média; 15. hét: Sport és társadalmi változások; Sport aktuális kérdéskörei. Debrecen, Dr. Perényi Szilvia

16 KÖVETELMÉNYEK Sportszociológia (AV_SSZNB013, AV_SSZLB013) 2011/2012. tanév, 1. félév Sportszervezői szak I. évfolyam A félév során a hallgatók egy zárthelyi dolgozatot írnak. A hallgatóknak a dolgozat során 60%-ot kell elérniük. Megajánlott jegy kizárólag évközi plusz feladat színvonalas végrehajtása esetén lehetséges. Előadáson és gyakorlaton való aktív részvétel, maximum 3 hiányzás a megengedett. A vizsgán beugró fogalmak (5 fogalomból 4-et tudni kell) teljesítése kötelező. Debrecen, Dr. Perényi Szilvia

17 VIZSGAKÉRDÉSEK / TÉTELEK Sportszociológia (AV_SSZNB013, AV_SSZLB013) 2011/2012. tanév, 1. félév Sportszervezői szak I. évfolyam Beugró fogalmak Előadásanyagából összeállított tételsor. A kollokvium a megadott kötelező szakirodalom érintett fejezetei alapján épülnek összeállításra. Debrecen, Dr. Perényi Szilvia

18 Tantárgyi program I. évfolyam, Sportszervező szak (nappali) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan (Mikroökonómia) (AV_SSZNB004) 2. A neve, beosztása: Dr. Ráthonyi-Odor Kinga, egyetemi adjunktus 3. Szakcsoport megnevezése: Sportszervező szak 4. A tantárgy típusa: A 5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév, 2+2 K 6. A tantárgy kredit értéke: 4 7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A tantárgy célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek alapvető elméleti és gyakorlati közgazdaságtani mikroökonómiai ismeretekkel, melyek segítik őket későbbi munkájuk során. 8. A tantárgy személyi feltételei (közreműködők): Dr. Ráthonyi-Odor Kinga, egyetemi adjunktus 9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: A tantárgyi tematika A tárgy bevezetése, alapfogalmak. Fogyasztói magatartás és kereslet. Termelői magatartás és kínálat. Piaci szerkezetek. Termelési tényezők piaca. Az általános egyensúly és a jóléti közgazdaságtan. 11. Órarendi, illetve otthoni terhelés aránya: 80% : 20% 12. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárthelyi dolgozat megírása. 13. Félév elfogadásának feltétele: zárthelyi dolgozatok gyakorlati részéből 60% teljesítése, előadáson és gyakorlaton való aktív részvétel. 14. Számonkérés módja: írásbeli kollokvium.

19 15. Kötelező, illetve ajánlott irodalmak: Kötelező irodalom: Koppányi Mihály (1993): Mikroökonómia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest (újabb kiadások), Gáthy A. Odor K. Popovics P. (2009): Mikroökonómia Feladatgyűjtemény Alapszint, Debrecen, Előadás anyaga. Ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus (2000): Közgazdaságtan, Budapest. Aktuális fejezetei. Hazai és nemzetközi szakfolyóiratok és statisztikai kiadványok. 16. A tantárgy tárgyi szükségletei: projector, tábla Debrecen, Dr. Ráthonyi-Odor Kinga egyetemi adjunktus

20 FOGLALKOZTATÁSI TERV I. évfolyam, Sportszervező szak (nappali) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév 1. előadás: A tárgy bevezetése, alapfogalmak. Fogyasztás, szükséglet, hasznosság és preferenciák. 2. előadás: A fogyasztó preferenciarendszere. Közömbösségi görbék, hasznossági függvények. 3. előadás: Jövedelem árak fogyasztói döntés. Piaci kereslet és a kereslet rugalmasság. 4. előadás: Termelői magatartás és kínálat. Vállalkozások hatékonyság munkamegosztás. Termelés és termelési függvények. 5. előadás: A vállalat rövid és hosszú távú költségfüggvényei. 6. előadás: Profitmaximalizálás és kínálat a kompetitív piacon. 7. előadás: I. ZH megírása 8. előadás: A monopólium. 9. előadás: Árdiszkrimináció. A monopólium jóléti vonatkozásai. Oligopol piac és monopolisztikus verseny. 10. előadás: Termelési tényezők piaca I. 11. előadás: Termelési tényezők piaca II. 13. előadás: Piaci elégtelenségek, externáliák és közjavak I. 14. előadás: Piaci elégtelenségek, externáliák és közjavak II. 15. előadás: II. ZH megírása Debrecen, Dr. Ráthonyi-Odor Kinga egyetemi adjunktus

21 KÖVETELMÉNYEK I. évfolyam, Sportszervező szak (nappali) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév A félév során a hallgatók 2 zárthelyi dolgozatot írnak. A dolgozat 3 részből áll: 1. Beugró: 6 kérdésből 5-nek hibátlannak kell lennie (maximum 6 pont) 2. Tipp mix: 10 A,B,C,D feleletválasztós teszt és 10 I-H kérdés (maximum 20 pont) 3. Gyakorlati rész: 2 feladat és 1 ábrázolás (maximum 25 pont) "A" eset: a hallgató csak aláírást szeretne: megírja a 3. részt és ebből kell neki legalább 60%-ot elérnie, de minimum zh-nként 20%-ot; ha nem, akkor pót zh-t kell írnia. "B" eset: a hallgató megajánlott jegyet szeretne: 1., 2. és 3. részeket kell megírnia. Ha a hallgató teljesítette az aláírás feltételét (legalább 60% a 3. részre), és az 1. részből legalább 5 kérdésre hibátlanul válaszolt, részek összesített pontszáma alapján 70-80% esetén közepes (3), 81-90% esetén jó (4), % esetén megajánlott jegyet kap. "C" eset: a hallgató kitölti a 3. részt, és csak próbálkozik az 1. és 2. részekkel. Ekkor a "B" esetnek megfelelően le kell pontozni, és ha nincs beugrója vagy összesen nincs minimum 35 pontja (70%), akkor csak a 3. rész eredményét kell figyelembe venni. Pót zárthelyi dolgozatra a vizsgaidőszak első hetében kerül sor. Előadáson és gyakorlaton való aktív részvétel, gyakorlatokról maximum 3 hiányzás a megengedett. A vizsgán beugró fogalmak (6 fogalomból 5-öt tudni kell) teljesítése kötelező. Debrecen, Dr. Ráthonyi-Odor Kinga egyetemi adjunktus

22 VIZSGAKÉRDÉSEK / TÉTELEK I. évfolyam, Sportszervező szak (nappali) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév Beugró fogalmak Igaz-hamis állítások, Feleletválasztós teszt, Gyakorlaton megoldott feladattípusok, Ábrázolás. A dolgozatok a megadott könyv és munkafüzet érintett fejezetei alapján épülnek fel. Debrecen, Dr. Ráthonyi-Odor Kinga egyetemi adjunktus

23 Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_SSZNB008-K4 Marketing 2. A neve, beosztása: Varga Levente, egyetemi tanársegéd 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Sportszervező BSc nappali tagozat 4. A tantárgy típusa: A 5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 2+0 G 6. A tantárgy kredit értéke: 3 7. A tantárgy oktatási célkitűzése: Célja, hogy a hallgató rendelkezzen mindazon alapismeretekkel, melyek a marketing szakterülethez kapcsolódnak. 8. Az oktatás személyi feltételei: 9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: A tantárgy tartalma: Marketing, piac, fogyasztó Bevezetés, a marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Piacszegmentáció Fogyasztói magatartás Szervezetek beszerzési magatartása Marketing-információrendszer Marketingeszközök Termékpolitika Árpolitika Értékesítés Reklám Nemzetközi marketing és marketingstratégia Nemzetközi marketing Marketingstratégia 11. Órarendi, illetve otthoni terhelés aránya: % 12. Évközi ellenőrzés módja/ A félév elfogadásának feltétele: Az előadások rendszeres látogatása (3 hiányzás megengedett). A hallgatók számára a félév során az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlati példa ismertetése egy alkalommal megadott témakörből a gyakorlatok keretében. A félévközi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten (60%) való teljesítése. 13. Számonkérés módja: Kollokvium, írásbeli vizsga formájában. 14. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: Kötelező: Bauer András Berács József: Bevezetés a marketingbe, KOTK Kft., Budapest, Ajánlott: Philip Kotler: Marketingmenedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: laptop, projektor Debrecen, szeptember 20. Varga Levente

24 FOGLALKOZTATÁSI TERV Sportszervező BSc nappali tagozat Marketing tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév 1. hét: Mi a marketing? Bevezető. 2. hét: A piac értelmezése marketing szempontból. A piac felosztása: piacszegmentáció és annak jellemzői. 3. hét: A fogyasztó szerepe, magatartásának sajátosságai. A fogyasztó befolyásolása. 4. hét: A szervezetek beszerzési magatartása. A beszerzési központ. 5. hét: A marketing-információrendszer. 6. hét: A termék fogalma. Termékhasznosság szintjei. Termékkategóriák. A termék piaci életgörbéjének szakaszai. 7. hét: Termékelfogadási folyamat. Márka, védjegy. 8. hét: Az Ansoff mátrix és jellemzői. Marketinginnováció. A BCG-mátrix és jellemzői. 9. hét: Az ár, mint a marketing stratégia egyik eleme. Árképzési módszerek. Az árképzés gyakorlati megvalósítása. 10. hét: Értékesítési politika. Logisztikai funkciók. Az értékesítési rendszer szereplői. 11. hét: Reklám. Reklámtervezés. Image és márka. 12. hét: Nemzetközi marketing. 13. hét: Marketingstratégia. 14. hét: Marketing tervezés 15. hét: Nemzetközi marketingstratégia Debrecen, szeptember 20. Varga Levente

25 VIZSGAKÉRDÉSEK / TÉTELSOR Sportszervező BSc nappali tagozat Marketing tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév 1. Marketing definíciója 2. Alapvető gazdasági elosztási formák 3. Szükséglet, igény kereslet fogalma 4. Vállalati koncepciók, marketingkoncepció 5. Marketing-mix, 4P 6. Marketingeszköz-kombinációk 7. Marketingorientáció, termelési orientáció 8. Piac definíciója, szereplői 9. Piac méretének mutatószámai 10. Piaci szerkezet 11. A piac területi meghatározási szintjei 12. Szegmentum, piacszegmentáció lépései 13. Szegmentumok képzése, főbb változók 14. Célcsoportképzés 15. Pozicionálás, szegmentum kiválasztás 16. Fogyasztói magatartás, azt befolyásoló tényezők 17. Pszichológiai befolyásoló tényezők 18. Motivációelméletek 19. A vásárlási folyamat 20. Fogyasztót érő környezeti hatások és feldolgozásuk 21. Fogyasztói magatartás modellje, Rogers görbe 22. Szervezeti vásárlási magatartás, szervezeti vásárló fogalma 23. Szervezeti vásárlók jellemzői, szervezeti piacok típusai 24. Közbeszerzés, beszerzési szituációk, beszerzési döntési folyamat 25. Beszerzési központ, beszerzési folyamat résztvevői, beszerzési szerepek 26. Az információ, a piaci információk főbb jellegzetességei 27. Marketingkutatás, piackutatási folyamat 28. Marketingkutatási módszerek 29. MIR alrendszerei, funkciói 30. Belső adatszolgáltatás, marketingfelderítés 31. Termék definíciója, termékhasznosság szintjei 32. Termékhierarchia, termékmixdöntések, termékkategóriák, termékkínálat 33. A termék piaci életgörbéje, szakaszai 34. Termékkannibalizmus, termékelfogadási folyamat, márkázás, védjegy 35. Ansoff mátrix, elemzése 36. Új termékek kialakítása, termékpiaci műveletek 37. BCG mátrix 38. Költségtípusok 39. Árképzési elvek, jellemzőik 40. A fogyasztót befolyásoló főbb tényezők, fogyasztói árelfogadás 41. Szervezeti vásárlók, lízing típusai 42. Árképzést meghatározó tényezők, árképzés gyakorlati megvalósítása

26 43. Árdifferenciálás formái, árleszállítási akciók 44. Értékesítési rendszer definíciója, a termékek áramlásának klasszikus útja 45. Az értékesítési rendszer funkciói (tranzakciós, logisztikai, áruforgalmi) 46. Az értékesítési rendszer szereplői, jellemzőik 47. A kiskereskedelem jellemzői 48. A franchise, példákkal 49. Reklám definíciója, kommunikáció a marketingben 50. A reklám fő formái (hirdetés, PR, eladásösztönzés) 51. Reklámtervezés, szakaszai, folyamata 52. Image és márka 53. Nemzetközi piacok sajátosságai 54. Nemzetközi marketing fogalma 55. Nemzetközi stratégiák típusai 56. Globális marketing, nemzeti versenyelőny meghatározói 57. Nemzetközi piacra lépés formái 58. Nemzetközi kereskedelmi vállalat funkciói 59. Stratégia fogalma, stratégiai szintek egymásra épülése 60. Marketingstratégiák, marketingdiagnózis 61. Vállalati alapstratégiák 62. Marketing-hadviselés formái Debrecen, szeptember 20. Varga Levente

27 KÖVETELMÉNYEK Energetikai mérnökasszisztens nappali Marketing I. tantárgy 2010/2011. tanév, 1. félév Alapkövetelmény, hogy a hallgató rendelkezzen mindazon alapismeretekkel, melyek a marketing szakterülethez kapcsolódnak. A számonkérés módja: Kollokvium, írásbeli vizsga formájában, egy félévközi zárthelyi dolgozat teljesítése, valamint gyakorlati beszámoló tartása megadott témakörből. Debrecen, szeptember 14. Dr. Csapó Zsolt

28 Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Edzéselmélet (AV_SSZNB014, AV_SSZLB014) 2. A neve, beosztása: Dr. Leonidas Petridis, PhD, ügyvivő-szakértő 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Sportszervező BSc 4. A tantárgy típusa: kötelező 5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév, 2+0 (nappali), 9+0 (levelező) K 6. A tantárgy kredit értéke: 2 A tantárgy oktatási célkitűzése: A hallgatók megismerik az edzéssel, sporttal kapcsolatos alapvető fogalmakat. Megismerik az edzés célját, feladatait, eszközeit. Foglalkoznak az alkalmazkodás kérdésével, a terhelés összetevőivel, az elfáradás szakaszaival, tüneteivel. Megismerik a teljesítmény összetevőit, a kondiconális és koordinációs képességeket és a képességek biológiai hátterét. Ismereteket szereznek a mozgásos-cselekvés tanulás, a technika, taktika tanulás elveiről, alapkérdéseiről. Megismerik a versenyzés, sportversenyzés jelentőségét, fajtáit, sportbeli felkészülés szakaszait, a kiválasztás problémáját, a tehetség ismérveit. Megtanulják az edzés, felkészítés tervezését, a végzett munka ellenőrzésének módját. 7. Az oktatás személyi feltételei: 8. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: élettan 9. A tantárgy tartalma: 1. A félév tartalmának, követelményeinek megismertetése. Az edzéselmélet helye és szerepe a sporttudományok rendszerében. 2. Az edzés alapelvei. A terhelés összetevői. Az alkalmazkodás folyamata. 3. A kondicionális és koordinációs képességek csoportosítása. A képesség és készség fogalmak értelmezése. 4. Az erő, mint kondicionális képesség, biológiai és mechanikai alapjai. 5. Az erő fejlesztésének módszertani kérdései. 6. Az állóképesség, mint kondicionális képesség, biológiai és mechanikai alapjai, fejlesztésének módszertani kérdései. 7. A sebesség, mint kondicionális képesség, biológiai és mechanikai alapjai, fejlesztésének módszertani kérdései. 8. A hajlékonyság, mint kondicionális képesség, biológiai és mechanikai alapjai, fejlesztésének módszertani kérdései. 9. Könyvtárhasználati hét 10. Zárthelyi dolgozat 11. Motoros tanulás és szabályozás. 12. A koordinációs képességek értelmezése, fejlesztésüknek módszretani kérdései. 13. A túledzettség fajtái, jelentősége a versenysportban. 14. Az edzés tervezés folyamata. Az edzésmunka és a teljesítmény értékelése. 15. A dopping kérdése a sportban. 10. Órarendi, illetve otthoni terhelés aránya: 11. Évközi ellenőrzés módja: írásbeli dolgozat 12. Számonkérés módja: kollokvium 13. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 14. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: Harsányi László (2000): Edzéstudomány I-II. Dialóg- Campus Kiadó, Pécs. (K) Nádori László (1981): Az edzés elmélete és módszertana. Sport, Bpest. Nádori László és mtsai.(1998): Sportképességek mérése. MTE, Bpest. Dubecz József (2009): Általános edzéselmélet és módszertan. Sport/Rectus Kft. Bpest.

29 Riegler Endre (1977): Az izomerő fejlesztése és mérése. A sport és testnevelés időszerű kérdései. 15. A tantárgy tárgyi szükségletei: laptop, projektor Debrecen, szeptember 10. Dr. Leonidas Petridis Ügyvivő szakértő

30 VIZSGAKÉRDÉSEK / TÉTELEK Edzéselmélet (AV_SSZNB014, AV_SSZLB014) Sportszervezői szak, I. évfolyam, 2011/2012. tanév, 2. félév Beugró fogalmak Előadásanyagából összeállított tételsor. A kollokvium a megadott kötelező szakirodalom érintett fejezetei alapján kerülnek összeállításra. Debrecen, Dr. Leonidas Petridis

31 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy neve: Gimnasztika (AV_SSZNB021, AV_SSZLB021) 2. Tantárgyfelelős: Dr. Hamza István PhD, egyetemi docens, óraadó 3. Szakcsoport (szakirány): Sportgazdasági és menedzsment szakcsoport 4. A tantárgy típusa: sportági alapozó, kötelező 5. A tantárgy oktatásának időterve: I. félév, 1+1,5 (nappali), 4+1,5 (levelező) G 6. A tantárgy kredit értéke: 3 7. A tantárgy oktatási célkitűzése: megismertetni a hallgatókkal a gimnasztikában rejlő test-kulturális értékeket, a gimnasztika mozgásanyagának fejlesztő hatását. 8. Az oktatás személyi feltételei: oktató tanár: Dr. Hamza István 9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele: A tantárgy tartalma: A gimnasztika célja, feladatai, jellemzői, eszközrendszere. A gimnasztikai gyakorlatok ábrázolása (rajzírás, szakleírás). A motoros képességek fejlesztésének szenzitív időszakai. A gimnasztika alkalmazási területei. Szabad, kézi szer és társas gyakorlatok szerkesztése. A bemelegítés története, célja, feladata, szerkezete. Izolációs gyakorlatok. A gyakorlatok ismertetésének és vezetésének módszerei. 11. Órarendi otthoni terhelés aránya:- 12. Évközi ellenőrzés módja: írásbeli dolgozat (szabadgyakorlat lánc tervezése rajzírással) 13. Számonkérés módja: írásbeli dolgozat és gyakorlatvezetés 14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 15. Kötelező irodalom: Dr. Derzsy Béla (2006.): A gimnasztika alapjai. Fit-Forma Welness Kft. Farkas T., Hamza I., Mocsai L., Osváth P., Sztipits L.(2007.): Módszertani füzet. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság. Ajánlott irodalom: Dr. Metzing Miklós: Gimnasztika. Segédanyag gimnasztika vizsgához. TF Továbbképző Intézet. 16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Budapest, augusztus 30. Dr. Hamza István PhD egyetemi docens tárgyfelelős

32 Foglalkozási terv Gimnasztika (AV_SSZNB021, AV_SSZLB021) Sportszervező BSc szak, I. évfolyam 2011/2012 tanév 1. félév 1. hét (1-2. óra): követelmények, történet, rajzírás. 2. hét (3-4. óra): a bemelegítés gyakorlatanyaga és módszerei. 3. hét (5-6. óra): a gyakorlatok ismertetésének és vezetésének módszerei. 4. hét (7-8. óra): a gyakorlatok variálása, szerkesztése. 5. hét (9-10. óra): szabadgyakorlati alapformák és kéziszer gyakorlatok. 6. hét ( óra): erőkifejtési módok, gyakorlatvezetés. 7. hét ( óra): izolációs gyakorlatok. 8. hét ( óra): szem-kéz koordináció (Speed Stacks). 9. hét ( óra): egyensúlyozó képesség; köredzés. 10. hét ( óra): követelmény/ hét ( óra): verbális, vizuális és vegyes gyakorlatvezetési módszer. 12. hét ( óra): a mozgás irányának, terjedelmének, időbeli paramétereinek megváltoztatása. 13. hét ( óra): követelmény/ hét (27-28.) óra: követelmény/ hét (29-30.) óra: értékelés, jegymegállapítás. Megjegyzés: a fent említett órák mindegyikét Dr. Hamza István tartja. Budapest, augusztus 30. Dr. Hamza István PhD egyetemi docens tárgyfelelős

33 VIZSGAKÉRDÉSEK / TÉTELEK Gimnasztika (AV_SSZNB021, AV_SSZLB021) Sportszervező BSc szak, I. évfolyam 2011/2012 tanév 1. félév Előadásanyagából összeállított tételsor. Debrecen, Dr. Hamza István

34 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy neve: Csapat és Egyéni sportok alapjai I. Atlétika alapjai (AV_SSZNB023, AV_SSZLB023) 2. Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr Keresztesi Katalin, egyetemi docens 3. Szakcsoport: Sportszervező BSc 4. Tantárgy típusa: sportági alapozó kötelező 5. Tantárgy oktatásának időterve: I. félév, 2+2 (nappali), 9+9 (levelező) G 6. tantárgy kreditszáma: 4 7. Tantárgy célkitűzése: Az oktatás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az atlétika versenyszámaival, azok történeti kialakulásával és ezen keresztül elemezhetik azokat. Cél, hogy ismereteket kapjanak a hazai és a nemzetközi atlétikai szövetségek kialakulásáról, munkájáról, működéséről, a jelenlegi legfontosabb hazai és nemzetközi versenyekről, kiemelten kezelve a sportmenedzser feladatait, lehetőségeit ezek szervezésébe. 8. Oktatás személyi feltételei: oktató tanár Dr Keresztesi Katalin, óraadó Orendi Mihály 9. Tantárgy hallgatásának előfeltétele, képzettségi szintje 10. Tantárgy tartalma: 1) Atlétikai alapismeretek, a sportág jellegzetességeinek, olimpiai versenyszámainak ismertetése 2) Atlétika kialakulása nemzetközi és hazai története 3) Atlétika nemzetközi és hazai szövetségei, versenyrendszerei. 4) Atlétika oktatásának alapelvei 5) Atlétikai futások alapjai, futóiskolák 6) Képességfejlesztés az atlétikai futásokkal 7) Dolgozatírása leadott anyagból 8) Atlétikai ugrások alapjai 9) Képességfejlesztés az atlétikai ugrásokkal 10) Atlétikai dobások alapjai 11) Képességfejlesztés az atlétikai dobásokkal 12) Atlétikai versenyek rendezése 13) Gyorsaság, erő, állóképesség fejlesztés az atlétika mozgásanyagával 14) Hazai, nemzetközi élsport, utánpótlás és iskolai atlétikai versenyrendszerek, alapvető versenyszabályok. 15) Dolgozatírás a leadott anyagból. 11. Órarendi otthoni terhelés aránya 12. Évközi ellenőrzés 2 írásbeli dolgozat, motoros tesztek felmérése 13. Számonkérés módja: Írásbeli dolgozat 14. Tanköri előírt külső szakmai gyakorlat 15. Kötelező irodalom: Koltai J. Oros F.(2001) Az atlétika oktatása. TF jegyzet Mindszenty Mesterházi: MASZ Atlétika szabálykönyv Ajánlott irodalom: Koltai J Oros F. (2005) Atlétikai versenyszámok technikája. Futások. TF jegyzet Koltai J. Szécsényi J. (1999). Atlétikai versenyszámok technikája Ugrások TF jegyzet Koltai J. Szécsényi J.(19998). Atlétikai versenyszámok technikája. Dobások. TF jegyzet 16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Debrecen, szeptember 20. Dr. Keresztesi Katalin tárgyfelelős

35 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy neve (csoportja): Csapat és Egyéni sportok alapjai I. Atlétika alapjai (AV_SSZNB023, AV_SSZLB023) 2. A neve, beosztása: Dr. Keresztesi Katalin egyetemi docens 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Sportszervező BSc 4. A tantárgy típusa: kötelező 5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév, 2+2 G 6. A tantárgy kredit értéke: 4 7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A tárgy oktatási célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a területi fejlődés fogalmi és tartalmi elemeit, képesek legyenek a területi fejlődés szakterületének megkülönböztetésére és a regionális tagozódás értelmezésére. Értsék a vidékfejlesztési politika fejlődésének indokait, fontosabb dokumentumait, rálátásuk legyen a vidékfejlesztési programok készítésének módszertanára 8. Az oktatás személyi feltételei: Az előadásokat a tartja 9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Atlétika I. 10. Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, informáló leírása. Az oktatás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az atlétika versenyszámok biomechanikai törvényszerűségeivel, az olimpiai versenyszámok történetével, a jelenlegi versenyrendszerekkel, versenyszabályokkal. Cél, hogy kapjanak átfogó ismereteket a különböző korcsoportok versenyzési alapelveiről, a korcsoportok terhelhetőségének élettani hátteréről az atlétika szempontjából. Ismerjék meg a sportszervező feladatait a különböző sportcsoportok atlétikai versenyeinek szervezésében, menedzselésében, annak marketing munkájában. Tantárgyi tematika: 1.Az olimpiai futó versenyszámok elemzése, rövidtávfutás, gátfutás 2.Az ugró versenyszámok elemzése, magasugrás, távolugrás, hármasugrás 3. A közép hosszútávfutó, gyalogló versenyszámok elemzése 4. Futótechnikák, állóképesség fejlesztő edzésmódszerek alkalmazhatósága 5. Ugrótechnikák elsajátítását, ugróteljesítmény növelését fejlesztő módszerek, edzéseszközök 6. Olimpiai dobó versenyszámok biomechanikai elemzése. 7. Súlylökés technikája dobó képességfejlesztő gyakorlatok 8. Diszkoszvetés technikája 9. Gerelyhajítás technikája 10. Gyorsaság képességfejlesztése az atlétikai eszközeivel 11.Az állóképesség fejlesztése futószámokkal 12. Az erő fejlesztése az atlétika eszközeivel. 13. Mozgásellenőrzés, 60 m síkfutás, súlylökés, távolugrás 14. Mozgásellenőrzés, javítási lehetőségek 15. Záródolgozat 11. Órarendi, illetve otthoni terhelés aránya: 12. Évközi ellenőrzés. Írásbeli dolgozat, motoros tesztek felmérése 13. Számonkérés módja: gyakorlati jegy 14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 15. Kötelező irodalom Koltai J. Oros F.(2005) Az atlétika oktatása TF jegyzet Mindszenty-mesterházi MASZ Atlétika szabálykönyv 2006 Ajánlott irodalom: Koltai J Oros F (2005) Az atlétikai versenyszámok technikája. Futások TF jegyzet Koltai J Szécsényi J. (1999) Atlétika versenyszámok technikája Ugrások TF jegyzet

36 Koltai J Szécsényi J (1998): Atlétika versenyszámok technikája Dobások TF jegyzet 16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Debrecen, szeptember 20. Dr. Keresztesi Katalin tárgyfelelős

37 FOGLALKOZÁSI TERV TÁRGY NEVE: ATLÉTIKA I. TÁRGY KÓDJA: AV_SSZNB /2012 tanév I. félév Sportszervező BSc szak Nappali tagozat I. évfolyam Hét Előadás ideje Témakör Előadó Futóiskola gyakorlatok, rajtok, futótechnika Lépő távolugrás technikája méteres síkfutásidőre Ugróiskola gyakorlatok, távolugrás teljesítményre Flop magasugrás technikája Ugró futó képességfejlesztés. Magasugrás eredményre m síkfutás, távolugrás, magasugrás teljesítményre Dobóképesség fejlesztő gyakorlatok. Lökések Atlétikai alapismeretek Dobóképesség fejlesztés. hajítások Atlétika versenyrendszere, hazai és nemzetközi szövetségek Atlétikai versenyek rendezése, menedzselése Záró dolgozat Dobóképesség fejlesztés,vetések Futó, ugró, dobóiskola gyakorlatok Keresztes Katalin Keresztes Katalin Keresztes Katalin Keresztes Katalin Keresztes Katalin Keresztes Katalin Keresztes Katalin Keresztes Katalin Keresztes Katalin Keresztes Katalin Keresztes Katalin Orendi Mihály Keresztes Katalin Keresztes Katalin Keresztes Katalin Debrecen, szeptember 20. Dr. Keresztesi Katalin tárgyfelelős

38 FOGLALKOZÁSI TERV TÁRGY NEVE: CSAPAT ÉS EGYÉNI SPORTÁGOK ATLÉTIKA 2 TÁRGY KÓDJA: AV_SSZNB /2012. tanév 2 félév Sportszervező BSc szak Nappali tagozat I évf. 2 félév Hét Előadás ideje Témakör Előadó 1. Az olimpiai rövidtávfutó, gátfutó versenyszámok elemzése 2 Az ugró versenyszámok elemzése,magas, távol, hármasugrás 3. A közép hosszútávfutó és gyalogló versenyszámok elemzése 4. Futótechnikák, állóképesség fejlesztő edzésmódszerek 5 Ugrótechnikák, ugróteljesítményt fejlesztő edzésmódszerek 6. Olimpiai dobó versenyszámok biomechanikai elemzése 7. Súlylökés technikája, dobóképesség fejlesztő gyakorlatok 8 Diszkoszvetés technikája 9. Gerelyhajítás technikája 10 Gyorsaság képességfejlesztés az atlétika eszközeivel 11. Állóképesség fejlesztés 12 Erőfejlesztés, súlylökés technikai ellenőrzése és 13. eredményre 60 méteres síkfutás, távolugrás mozgásellenőrzés, teljesítményszint 14. Mozgásellenőrzés, javítási lehetőségekkel 15. Záródolgozat Dr. Keresztesi Katalin Debrecen, szeptember 20. Dr. Keresztesi Katalin tárgyfelelős

39 VIZSGAKÉRDÉSEK / TÉTELEK I. évfolyam, Sportszervezői szak Csapat és Egyéni sportok alapjai I. Atlétika tantárgy 2011/2012. tanév, 1., 2. félév Előadásanyagából összeállított tételsor. A kollokvium a megadott kötelező szakirodalom érintett fejezetei alapján kerülnek összeállításra. Debrecen, Dr. Keresztesi Katalin

40 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy neve: Csapat és egyéni sportok alapjai II. Torna alapjai (AV_SSZNB024, AV_SSZLB024) 2. Tantárgyfelelős: Dr. Hamza István PhD, egyetemi docens, óraadó 3. Szakcsoport (szakirány): Sportgazdasági és menedzsment szakcsoport 4. A tantárgy típusa: sportági alapozó, kötelező 5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév, 2+2 (nappali), 9+9 (levelező) G 6. A tantárgy kredit értéke: 4 7. A tantárgy oktatási célkitűzése: megismertetni a hallgatókkal a tornában rejlő testkulturális értékeket, a torna mozgásanyagának fejlesztő hatását. 8. Az oktatás személyi feltételei: oktató tanár: Dr. Hamza István 9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele: A tantárgy tartalma: A torna célja, feladatai, jellemzői, eszközrendszere. A torna néhány alapelemének technikailag helyes végrehajtása, a megfelelő hatáskiváltás igényével. A tornaversenyek szervezése, levezetése. A torna fejlesztő hatása az otthoni, szabadidős tevékenységben. 11. Órarendi otthoni terhelés aránya:- 12. Évközi ellenőrzés módja: írásbeli dolgozat 13. Számonkérés módja: írásbeli dolgozat és gyakorlatbemutatás. 14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 15. Kötelező irodalom: Hamza, I., Karácsony, I., Vigh, L., Gyulai, G. 2000):Torna 1X1. Hamza István, Budapest Ajánlott irodalom: Bejek, K., Hamar, P. (1997) Torna ABC. Okker Kiadó, Budapest 16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Budapest, 2011.szeptember 20. Dr. Hamza István PhD. egyetemi docens

41 Foglalkozási terv Csapat és egyéni sportok alapjai II. Torna alapjai (AV_SSZNB024, AV_SSZLB024) Sportszervező BSc szak, I. évfolyam 2011/2012 tanév 2. félév 1. hét (1-2. óra): követelmények, történet. 2. hét (3-4. óra): a speciális bemelegítés gyakorlatanyaga és módszerei. 3. hét (5-6. óra): a férfi szerek jellemzői. 4. hét (7-8. óra): a torna gyakorlatok variálása, szerkesztése; asszisztálás. 5. hét (9-10. óra): a női szerek jellemzői. 6. hét ( óra): a FIG ágai. 7. hét ( óra): statikus és mozgásos elemek a tornában. 8. hét ( óra): szem-kéz koordináció (Speed Stacks). 9. hét ( óra): a minitrampolin alapugrásai. 10. hét ( óra): követelmény/ hét ( óra): tornaversenyek szervezése, levezetése. 12. hét ( óra): a torna fejlesztő hatása az otthoni, szabadidős tevékenységben. 13. hét ( óra): követelmény/ hét (27-28.) óra: követelmény/ hét (29-30.) óra: értékelés, jegymegállapítás. Megjegyzés: a fent említett órák mindegyikét Dr. Hamza István tartja. Budapest, Dr. Hamza István egyetemi docens

42 VIZSGAKÉRDÉSEK / TÉTELEK Csapat és egyéni sportok alapjai II. Torna alapjai (AV_SSZNB024, AV_SSZLB024) Sportszervező BSc szak, 1. évfolyam 2011/2012 tanév 2. félév Előadás anyagából összeállított tételsor Debrecen, Dr. Hamza István

43 Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Csapat és egyéni sportok alapjai V. (Vizes sportok) (AV_SSZNB028, AV_SSZLB028) 2. A neve, beosztása: Dr. Leonidas Petridis, PhD, egyetemi adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Sportszervező BSc 4. A tantárgy típusa: kötelező 5. A tantárgy oktatásának időterve: 1. félév, 2+2 (nappali), 9+9 (levelező) Tárgykód Szak Szemeszter Óra Számonkérés Kredit AV_SSZNB028 AV_SSZLB028 Sportszervező BSc nappali Sportszervező BSc levelező Gyak. jegy Gyak. jegy 4 6. A tantárgy kredit értéke: 4 7. A tantárgy oktatási célkitűzése: Elméletben megszerezni az úszás alapvető mechanikai és élettani törvényszerűségeit. Megismerni a négy úszásnem alaptechnikáját. Megismerni a vízilabda játék alapjait. 8. Az oktatás személyi feltételei: 9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: A tantárgy tartalma: 1. Megismerkedés a hallgatókkal. A sportról és a sporttudományokról általában. 2. Az úszás mechanikai és élettani törvényszerűségei. Az úszás, mint szabadidős sporttevékenység. Versenyszabályok. 3. Az úszómozgás oktatásának sajátossága. Vízhezszoktatás. 4. A gyorsúszás lábtempójának technikája 5. A gyorsúszás kartempójának technikája. A kar-és a lábmunka összhangja. 6. A hátúszás lábtempójának technikája. 7. A hátúszás kartempójának technikája. A kar-és a lábmunka összhangja. 8. A pillangó technikája. 9. A mellúszás technikája. 10. A négy úszásnem technikájának elméleti ismertetése. 11. könyvtárhasználati hét. 12. Írásbeli dolgozat. 13. A vízilabda játék tulajdonságai. Alap versenyszabályok. 14. A vízilabda játék gyakorlata. 15. Gyakorlati bemutatás. 11. Órarendi, illetve otthoni terhelés aránya: 12. Évközi ellenőrzés módja: írásbeli dolgozat 13. Számonkérés módja: gyakorlati jegy 14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: Tóth Ákos. Az úszás tankönyve Budapest Swimming Fastest. Ernest W. Maglischo Human Kinetics

44 16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Debrecen, szeptember 10. Dr. Leonidas Petridis Tárgyfelelős

45 FOGLALKOZTATÁSI TERV Csapat és egyéni sportok alapjai V. (Vizes sportok) AV_SSZNB028, AV_SSZLB028 Sportszervezői szak, I. évfolyam 2011/2012. tanév, 1. félév Hét Gyakorlat ideje Témakör Előadó Beíratkozás Megismerkedés a hallgatókkal. A sportról és a Dr. Leonidas Petridis sporttudományokról általában Az úszás mechanikai és élettani törvényszerűségei. Az úszás, mint szabadidős sporttevékenység. Dr. Leonidas Petridis Versenyszabályok Az úszómozgás oktatásának sajátossága. Vízhezszoktatás. A gyorsúszás lábtempójának Dr. Leonidas Petridis technikája A gyorsúszás kartempójának technikája. A kar-és a Dr. Leonidas Petridis lábmunka összhangja A hátúszás lábtempójának technikája. Dr. Leonidas Petridis A hátúszás kartempójának technikája. A kar-és a Dr. Leonidas Petridis lábmunka összhangja A pillangóúszás technikája. Dr. Leonidas Petridis A mellúszás technikája. Dr. Leonidas Petridis A vízilabda játék elméleti és gyakorlati alapjai. Dr. Leonidas Petridis A négy úszásnem technikájának elméleti ismertetése. Dr. Leonidas Petridis könyvtárhasználati hét Írásbeli dolgozat. Dr. Leonidas Petridis Az uszoda menedzselési, műkődtetési teendői K. Szabó Gábor Gyakorlati bemutatás. Dr. Leonidas Petridis Debrecen, szeptember 10. Dr. Leonidas Petridis Tárgyfelelős

Tárgykód Szemeszter Órabeosztás Számonkérés Kredit

Tárgykód Szemeszter Órabeosztás Számonkérés Kredit Tantárgyi program (tantárgyleírás) 1. A tantárgy név Magyar társadalom XX-XXI. században 2.A tantárgyfelelős neve, beosztása: Prof. Dr. Fülöp Mihály, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése:

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2143-06 Statisztikai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A statisztikai elemzés

Részletesebben

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Szervezés 1. Oktató tanszék(ek) 6 :

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Szervezés 1. Oktató tanszék(ek) 6 : TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: SZERVEZÉS 2. Tárgykód: PMKEKNE139 Heti óraszám 1 : 2 ea / 2 gyak Kreditpont: 5 Szak(ok)/ típus 2 : építőmérnök Tagozat 3 : nappali Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2011/12. II. félév 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K NEM AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK... 38 MÉRÉS ÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGFEJLESZTÉS... 38 A TUDÁS TÍPUSAI ÉS ÉRTÉKELÉSE. AZ ISMERETJELLEGŰ TUDÁS KRITÉRIUMAI, MÉRŐESZKÖZEI FORMAI

Részletesebben

A számvitel szabályozása. Tantárgyi útmutató

A számvitel szabályozása. Tantárgyi útmutató H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK A számvitel szabályozása Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 1. félév 1 Tantárgy megnevezése: SZÁMVITEL SZABÁLYOZÁSA Tantárgy

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. számú melléklet AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 02 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Tantárgyi program. 7. Az oktatás személyi feltételei: Oktató: Dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens

Tantárgyi program. 7. Az oktatás személyi feltételei: Oktató: Dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_VLD105-K 4település és térségmarketing 2. A neve, beosztása: 3. Szak megnevezése: Vidékfejlesztés, Levelező tagozat 4. A tantárgy típusa: A 5. A tantárgy

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve. Közgazdaságtan Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve. Közgazdaságtan Tantárgy kódja Közgazdaságtan MR0101 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja KO A tantárgy alapvető célja, hogy

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT IV. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1401L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 2 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

Minőségügy kommunikációs dosszié (levelező) MINŐSÉGÜGY. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Minőségügy kommunikációs dosszié (levelező) MINŐSÉGÜGY. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MINŐSÉGÜGY Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC, 2008.

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

Testnevelő-edző BSc 2014.

Testnevelő-edző BSc 2014. ZÁRÓVIZSGA TEMATIKA/TÉTELEK Testnevelő-edző BSc 2014. A tétel témakörei 1. A testkultúra értelmezése, helye és szerepe az általános műveltségben (kultúra, testkultúra fogalma, értelmezése; a testkultúrális

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEK 2013/2014 2.FÉLÉV

TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEK 2013/2014 2.FÉLÉV TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEK 2013/2014 2.FÉLÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 NAPPALI TAGOZAT...3 Villamosmérnök...3 KAUCA11ONC CAD 3D...3 KAUAE11ONC Alternatív energiaforrások...3 KAUAU21ONC Automatika

Részletesebben

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM II.

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM II. VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM II. MSC KÉPZÉS, SZAKIRÁNYOS TÁRGY, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTŐ SZAKIRÁNY, LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM

Részletesebben

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK, ANYAGVIZSGÁLAT SZAKIRÁNY NAPPALI MSC KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2012. Tartalom

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Tanszék SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV - az év elején kiadott követelményrendszer módosításai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 2. normál kurzusok számára

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 2. normál kurzusok számára II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Statisztika 2. normál kurzusok számára TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Statisztika 2. Tanszék: Módszertani Tantárgyfelelős

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Szolnoki Főiskola. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc) alapképzési szak. Gépüzemfenntartó szakirány. Járműgépész szakirány

Szolnoki Főiskola. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc) alapképzési szak. Gépüzemfenntartó szakirány. Járműgépész szakirány Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc) alapképzési szak Gépüzemfenntartó szakirány Járműgépész szakirány Gépgyártó specializáció Gépüzemfenntartó szakirány Szakirányfelelős:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET Tantárgy neve TN11M03 Testnevelés és tantárgypedagógiája III. 0+ K III. TN11M0 CÉL: A 6-1 éves tanulók testnevelési tanterveiben szereplő főgyakorlatok tervezéséhez és vezetéséhez

Részletesebben

Tájékoztató. TESTNEVELŐ INSTRUKTOR szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. TESTNEVELŐ INSTRUKTOR szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató TESTNEVELŐ INSTRUKTOR szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Testnevelő instruktor szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

Méréstechnika kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Méréstechnika kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 Tartalom 1. Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Képzési és Kimeneti Követelmény...

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Levelező tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 1.

Részletesebben

SZERK2 ÉPÜLETSZERKEZETEK II.

SZERK2 ÉPÜLETSZERKEZETEK II. SZERK2 ÉPÜLETSZERKEZETEK II. ALAPADATOK FÉLÉV VEZETŐJE OKTATÓK, ELŐADÓK Bódi Attila Velősy András, Pandula András, Bódi Attila LEÍRÁS (ÖTSOROS) A primer szerkezetek-kőműves szerkezetek tárgykörébe tartozó

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1. Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2. Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki kar 1.3. Szakirány Biotechnika és ökológiai rendszerek

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K ALAPKÉPZÉSEK

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére Záróvizsgát a hetedik - menedzserasszisztensi gyakorlati

Részletesebben

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények:

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények: A TÍPUSÚ TÁRGYAK Tantárgy neve Filozófiatörténet I. Tantárgy kódja TAB 1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

Gazdasági és menedzsment ismeretek

Gazdasági és menedzsment ismeretek Gazdasági és menedzsment ismeretek TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

dr. Medvegy Gabriella egyetemi docens

dr. Medvegy Gabriella egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK Cím: é p í t é s z e t i t e r v e z é s 2. Tárgykód: TTENM271, TTELM271 Heti óraszám: 1 e a, 2 g y a k Kreditpont: 3 Szak(ok)/ típus: k ö t e l e z ő Tagozat:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01.

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. Bevezetõ Pécsett 1991-ben indult a fõiskolai településmérnök képzés.

Részletesebben

IX. téma AZ ÁRPOLITIKA KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI

IX. téma AZ ÁRPOLITIKA KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010. november 3-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010. november 3-ai ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 777-4/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010.

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2011. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2011. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2011. évi határozatai Győr 2011 1/2011. (02.16.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Tanácsa a jegyzőkönyvhitelesítők

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Nappali tagozat félévi óraszáma: 28 elmélet + 42 gyakorlat Levelező tagozat félévi óraszáma: - Kredit: 5

Nappali tagozat félévi óraszáma: 28 elmélet + 42 gyakorlat Levelező tagozat félévi óraszáma: - Kredit: 5 A tantárgy neve: Szülészet-nőgyógyászat III. Tanszék neve: Ápolási Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Birinyi László, egyetemi adjunktus Ajánlott félév: VI. Tantárgyi kód: EFH5089 Nappali tagozat félévi

Részletesebben

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK HR SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1. A szakirányú továbbképzési szakok megnevezése: HR szakjogász 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: HR szakjogász

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A 2009/2010-ES TANÉVRE

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A 2009/2010-ES TANÉVRE TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A 009/00-ES TANÉVRE MSc SZAKOK SPORTMENEDZSER SZAK SZAKEDZŐ SZAK REKREÁCIÓ SZAK HUMÁNKINEZIOLÓGIA SZAK MA SZAKOK TESTNEVELŐ TANÁR (KIEGÉSZÍTŐ FÉLÉV) SZAK TESTNEVELŐ TANÁR (KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM I.

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM I. VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM I. MSC KÉPZÉS, SZAKIRÁNYOS TÁRGY, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTŐ SZAKIRÁNY, NAPPALI KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI

Részletesebben

A 23. sorszámú Relé jelnyelvi tolmács megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Relé jelnyelvi tolmács megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Relé jelnyelvi tolmács megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 223 01 1.2.

Részletesebben

- Párhuzamosan felvehető kurzus(ok) kódja:

- Párhuzamosan felvehető kurzus(ok) kódja: Kurzus neve: Nappali II.évf. BSC Idő: 2013/2014. I.félév Tantárgy neve: Gyümölcstermesztés I. Tantárgyelem neve: Felelős Kar: KF Kertészeti Főiskolai Kar Felelős tanszék/intézet: Gyümölcs- és Szőlőtermesztési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdaságtörténet TÁVOKTATÁS Tanév: 2015/2016. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdaságtörténet Tanszék:

Részletesebben

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A közigazgatási alapvizsga tananyagának témakörei: I. A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai II. A közigazgatás felépítése és működése III. Államháztartási

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 www.jgypk.hu/mentorhalo MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 Program Az SZTE JGYPK TÓKI

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

Szerves kémia. 2015/2016 tanév

Szerves kémia. 2015/2016 tanév Szerves kémia 2015/2016 tanév Oktatási Tájékoztató 2015/2016 tanév Intézetről (történet, munkatársak) Főkollégium, gyakorlati előkészítők, gyakorlatok, szemináriumok tematikája Speciálkollégiumok Követelményrendszer

Részletesebben

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is).

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is). Tantárgy neve Antropogén tájformálás Tantárgy kódja FDM 1821 L Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Ellenőrzés módja Kollokvium: beszámoló szóban (1) és az antropogén formaképzés tipizálása írásban

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER fl é 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 60 Levelező eeeő tagozatonato Rendes felvételi eljárásban: 15 Pótfelvételi:

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak TÁMOP 4.1.2 D projekthez kapcsolódó tanterv. július 30. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovács Anikó. Marketing- és reklámkommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek

MUNKAANYAG. Kovács Anikó. Marketing- és reklámkommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek Kovács Anikó Marketing- és reklámkommunikáció A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek A követelménymodul száma: 0222-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 A MARKETING

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Tagozat: Levelező 2015 előfeltétel Kredit KÖZGAZDASÁGTANI,

Részletesebben

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET 2013/14. II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2009 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben