NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma"

Átírás

1 Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT IV. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1401L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 2 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: - 56 Számonkérés módja: Előfeltétel: Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: gyakorlati jegy MM1301L, MM1305L Szele Tibor mérnöktanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A mezőgazdasági termelési folyamatok üzemi körülmények közötti tanulmányozása, megismerése. A különböző mezőgazdasági munkafolyamatokban a gyakorlati munkavégzés fogásainak elsajátítása, különösen a választott szakirány ismeretanyaga vonatkozásában. 2. A tantárgy tartalma: Naposgyakorlat: - A fejés munkafolyamata és szervezése. A fejéssel kapcsolatos fogalmak. Fejési módok, fejési rendszerek. A fejés műveletei, azok végrehajtása. A fejés szervezése (műszakok, váltások). - A juhtenyésztés tenyésztési kérdései. Hús-, tej-, gyapjútermelés szempontjai a tenyésztői munkában. A juhok szaporítása, szaporítási módok. A mesterséges termékenyítés szempontjai és gyakorlati végrehajtása. - A sertéstenyésztés és tartás munka-folyamatai. A sertés elhelyezése, tartása. A sertés szaporításával kapcsolatos teendők. A takarmányozás, ápolás munkafolyamatai. - A tej kezelése, tejházi munkák. A tej hűtése, tárolása. A tároló, hűtő és fejőberendezések kezelése, mosása. Tejvizsgálatok, azok végrehajtása. A tej átadása, minősítése, szállítása. - Hústípusú baromfi tenyésztésének és tartásának munkafolyamatai: Tenyész- szülőpárok elhelyezése, az istállók berendezése. A tojás kezelése, válogatása, lámpázása. A tojás keltetése. A csirke fogadása, az istállók berendezése. Az etetés, itatás, szellőztetés, fűtés eszközei és azok üzemeltetése. - A csirke feldolgozása, értékesítése. - Húshasznú tehén gondozása, ápolása. A szarvasmarha hízlalás lehetséges alapanyagai. Hizlaló épületek és berendezési tárgyak. Etetés, itatás, kitrágyázás, almozás és ápolás munkafolyamatai. - Vágóállatok átvétele, minősítése, feldolgozása. A nyulak elhelyezése, istállótípusok, berendezési tárgyak. A nyulak takarmányai, a takarmányozás végrehajtása. A nyulak szaporítása. Legfontosabb ápolási, kezelési munkák. - A méhészet munkafolyamatai. A méhészet fogalmi és eszközrendszere. A méhek tartása, gondozása. Mézkezelési munkák, eljárások. Hetesgyakorlat: A lótenyésztési ágazat részletes tanulmányozása. A lovak ápolásának, gondozásának be és kifogásának, felszerszámozásának maradéktalan elsajátítása.

2 Nyári gyakorlat: A negyedik félévet követően 4 hetes gyakorlat következik, mely termelőüzemekben folyik. A gyakorlat során a hallgatók tanulmányozzák a tanult mezőgazdasági munkafolyamatokat, azok üzem és munkaszervezési megoldásait. Vizsgálják az adott üzem vállalatgazdasági vonatkozásait. 3. Évközi ellenőrzés módja: A napos gyakorlatokon való részvétel, aktivitás értékelése 30 pont A hetes gyakorlat értékelése: munkavégzés, naplókészítés, szóbeli beszámoló 20 pont 1 db ZH dolgozat megírása 50 pont 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A napos és hetes gyakorlatok a munka jellegének megfelelően változó munkahelyeken kerülnek megszervezésre. 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek: Hajós L. (1993): Mezőgazdasági alapismeretek Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest Horn P. (1995): Állattenyésztés 1. Mezőgazda Kiadó Budapest Horn P. (2000): Állattenyésztés 2. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Az elméleti jellegű részek ismereteinek elsajátításához szemináriumi terem. A manuális jellegű gyakorlatokhoz kéziszerszámok, a hallgatók szállításához autóbusz.

3 Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT IV. (Kertészeti szakirány) Tantárgy kódja: MM1401L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 2 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: - 56 Számonkérés módja: Előfeltétel: Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: gyakorlati jegy MM1301L, MM1305L Szele Tibor mérnöktanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A mezőgazdasági termelési folyamatok üzemi körülmények közötti tanulmányozása, megismerése. A különböző mezőgazdasági munkafolyamatokban a gyakorlati munkavégzés fogásainak elsajátítása, különösen a választott szakirány ismeretanyaga vonatkozásában. 2. A tantárgy tartalma: Naposgyakorlat: Az üvegház berendezései, előkészítése termesztéshez. Az üvegházi termesztés, termelés, lehetőségei fogásai. - A zöldségtermesztés vetőmagszükséglete, annak előállítási kérdései. A vetőmagvak kezelése, csávázás, pillirozás, hőkezelés, jarovizálás, sugárkezelés, inkrusztálás, koptatott magvak. - Hajtatásos zöldségtermesztés termesztőberendezései. A termesztőberendezések hasznosítása, hő, víz, fény, megvilágítás, levegő, tápanyagellátás kérdésköre. - Gyümölcstermő növények szaporítása. A gyümölcsfák ivartalan és ivaros szaporítás módjai. Faiskolai munkafolyamatok. - A bor ellenőrző vizsgálata.. Iskolázó borkezelés. Borok stabilizálása. Borbetegségek, borhibák. Készített csemegeborok és pezsgők előállítása. - Szántóföldi zöldségtermesztés munkafolyamatai. A munka előkészítése, tervezése, szervezése. Talaj-előkészítés, vetés, növényápolás munkafolyamata. - A gyümölcsösök télvégi, koratavaszi munkái. Faápolás, metszés, nyesedék eltávolítás, talajmunkák, lemosó permetezés. - A szőlők télvégi, koratavaszi munkái. Művelésmódok, metszésmódok, azok megválasztása. Zöldmunkák, talajmunkák. - A szőlő szaporítása. Ivaros (generatív) szaporítás, Ivartalan (vegetatív) szaporításmódok. Ültetési anyag előállítása. Törzsszőlő, anyatelep, gyökereztetőiskola. - Termelőberendezések hasznosítása dísznövénytermesztéssel. Tömegki-ültetésre alkalmas egynyári dísznövények. Hetesgyakorlat: Gyümölcsfák kezelése. Kezelés termőrefordulásig. Az alakítás módszerei. A metszés technikája. A korona kialakítása. Koronaformák. Termőre fordult gyümölcsösök kezelése. Nyári gyakorlat: A negyedik félévet követően 4 hetes gyakorlat következik, mely termelőüzemekben folyik. A gyakorlat során a hallgatók tanulmányozzák a tanult mezőgazdasági munkafolyamatokat, azok üzem és munkaszervezési megoldásait. Részletesen vizsgálják az egyes termesztett növények gazdasági, gazdálkodási mutatóit. Vizsgálják az adott üzem vállalatgazdasági vonatkozásait.

4 3. Évközi ellenőrzés módja: A napos gyakorlatokon való részvétel, aktivitás értékelése 30 pont A hetes gyakorlat értékelése: munkavégzés, naplókészítés, szóbeli beszámoló 20 pont 1 db ZH dolgozat megírása 50 pont 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A napos és hetes gyakorlatok a munka jellegének megfelelően változó munkahelyeken kerülnek megszervezésre. 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek: Hajós L. (1993): Mezőgazdasági alapismeretek Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest Horn P. (1995): Állattenyésztés 1. Mezőgazda Kiadó Budapest Horn P. (2000): Állattenyésztés 2. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Az elméleti jellegű részek ismereteinek elsajátításához szemináriumi terem. A manuális jellegű gyakorlatokhoz kéziszerszámok, a hallgatók szállításához autóbusz.

5 Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT IV. (Környezetgazdálkodási szakirány) Tantárgy kódja: MM1401L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 2 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: - 56 Számonkérés módja: Előfeltétel: Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: gyakorlati jegy MM1301L, MM1305L Szele Tibor mérnöktanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A mezőgazdasági termelési folyamatok üzemi körülmények közötti tanulmányozása, megismerése. A különböző mezőgazdasági munkafolyamatokban a gyakorlati munkavégzés fogásainak elsajátítása, különösen a választott szakirány ismeretanyaga vonatkozásában. 2. A tantárgy tartalma: Naposgyakorlat: - A fejés munkafolyamata és szervezése. A fejéssel kapcsolatos fogalmak. Fejési módok, fejési rendszerek. A fejés műveletei, azok végrehajtása. A fejés szervezése (műszakok, váltások). - A juhtenyésztés tenyésztési kérdései. - A tej kezelése, tejházi munkák. A tej hűtése, tárolása. A tároló, hűtő és fejőberendezések kezelése, mosása. Tejvizsgálatok, azok végrehajtása. A tej átadása, minősítése, szállítása. - Hústípusú baromfi tenyésztésének és tartásának munkafolyamatai A nyulak elhelyezése, istállótípusok, berendezési tárgyak. A nyulak takarmányai, a takarmányozás végrehajtása. A nyulak szaporítása. Legfontosabb ápolási, kezelési munkák. - A méhészet munkafolyamatai. A méhészet fogalmi és eszközrendszere. A méhek tartása, gondozása. Mézkezelési munkák, eljárások. - Előkészületek a tavaszi munkákra. A tavaszi munkafolyamatok tervezése. A munkafolyamatokhoz szükséges anyagbeszerzés kérdései. A géprendszerek előkészítése a munkavégzéshez. - Növényi állapotbecslés célja, jelentősége módszerei. Őszi kalászos állapotbecslése. - Folyékony műtrágyagyártás folyamata. Folyékony műtrágya kijuttatás műszaki megoldásai. A szőlő szaporítása. Ivaros (generatív) szaporítás, Ivartalan (vegetatív) szaporításmódok. Ültetési anyag előállítása. Törzsszőlő, anyatelep, gyökereztetőiskola. Hetesgyakorlat: Gyümölcsfák kezelése. Kezelés termőrefordulásig. Az alakítás módszerei. A metszés technikája. A korona kialakítása. Koronaformák. Termőre fordult gyümölcsösök kezelése. Nyári gyakorlat: A negyedik félévet követően 4 hetes gyakorlat következik, mely termelőüzemekben folyik. A gyakorlat során a hallgatók tanulmányozzák a tanult mezőgazdasági munkafolyamatokat, azok üzem és munkaszervezési megoldásait. Vizsgálják az adott üzem vállalatgazdasági vonatkozásait.

6 3. Évközi ellenőrzés módja: A napos gyakorlatokon való részvétel, aktivitás értékelése 30 pont A hetes gyakorlat értékelése: munkavégzés, naplókészítés, szóbeli beszámoló 20 pont 1 db ZH dolgozat megírása 50 pont 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A napos és hetes gyakorlatok a munka jellegének megfelelően változó munkahelyeken kerülnek megszervezésre. 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek: Hajós L. (1993): Mezőgazdasági alapismeretek Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest Horn P. (1995): Állattenyésztés 1. Mezőgazda Kiadó Budapest Horn P. (2000): Állattenyésztés 2. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Az elméleti jellegű részek ismereteinek elsajátításához szemináriumi terem. A manuális jellegű gyakorlatokhoz kéziszerszámok, a hallgatók szállításához autóbusz.

7 Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT IV. (Növénytermesztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1401L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 2 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: - 56 Számonkérés módja: Előfeltétel: Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: gyakorlati jegy MM1301L, MM1305L Szele Tibor mérnöktanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A mezőgazdasági termelési folyamatok üzemi körülmények közötti tanulmányozása, megismerése. A különböző mezőgazdasági munkafolyamatokban a gyakorlati munkavégzés fogásainak elsajátítása, különösen a választott szakirány ismeretanyaga vonatkozásában. 2. A tantárgy tartalma: Naposgyakorlat: - Előkészületek a tavaszi munkákra. A tavaszi munkafolyamatok tervezése. A munkafolyamatokhoz szükséges anyagbeszerzés kérdései. A géprendszerek előkészítése a munkavégzéshez. - Növényi állapotbecslés célja, jelentősége módszerei. Őszi kalászos állapotbecslése. - Folyékony műtrágyagyártás folyamata. Folyékony műtrágya kijuttatás műszaki megoldásai. - A borsótermesztés technológiája. A borsó vetéshez történő előkészületek. A vetőgép beállítási ellenőrzési munkái. A vetés munkafolyamata. A vetőgép kiszolgálásának szervezése. - Cukorrépatermesztés technológiája. Talajelőkészítés, gyomirtás. A vetőgép beállítása, vetőgép beállítása, vetési megoldások. A vetőgép beállításai. - Tavaszi kalászosok termesztéstechnológiája. A vetéshez szükséges előkészületek. Vetőgép beállítás, ellenőrzés. A vetés munkafolyamata. A vetőgép kiszolgálásának szervezése. - A lucernatermesztés technológiája. Tavaszi lucernatelepítés munkafolyamata. Vetőgép, vetőgép-beállítás, ellenőrzés. Vegyszeres gyomirtásának technológiája. - A vetőmag előállítás, szaporítás kérdései. A vetőmag előállítás szabványi előírásai. A vetőmag előállítás felügyelete. A kalászos vetőmag előállítás tavaszi munkafolyamatai. - A termésbecslés jelentősége, összefüggései. Termésbecslési módok. A kalászos növények termésbecslésének gyakorlati kivitelezése. - Szálastakarmány termesztés technológiája. A szálastakarmány betakarításának módjai. Szálastakarmány betakarítás szervezése. Hetesgyakorlat: Időszerű tavaszi növénytermesztési munkák tanulmányozása. - Tavaszi talajművelés, vegyszeres gyomirtás. - Tavaszi vetési munka előkészítése (talaj, vetőmag). Nyári gyakorlat: A negyedik félévet követően 4 hetes gyakorlat következik, mely termelőüzemekben folyik. A gyakorlat során a hallgatók tanulmányozzák a tanult mezőgazdasági munkafolyamatokat, azok üzem és munkaszervezési megoldásait.

8 Részletesen vizsgálják az egyes termesztett növények gazdasági, gazdálkodási mutatóit. Vizsgálják az adott üzem vállalatgazdasági vonatkozásait. 3. Évközi ellenőrzés módja: A napos gyakorlatokon való részvétel, aktivitás értékelése 30 pont A hetes gyakorlat értékelése: munkavégzés, naplókészítés, szóbeli beszámoló 20 pont 1 db ZH dolgozat megírása 50 pont 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A napos és hetes gyakorlatok a munka jellegének megfelelően változó munkahelyeken kerülnek megszervezésre. 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek: Hajós L. (1993): Mezőgazdasági alapismeretek Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest Horn P. (1995): Állattenyésztés 1. Mezőgazda Kiadó Budapest Horn P. (2000): Állattenyésztés 2. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Az elméleti jellegű részek ismereteinek elsajátításához szemináriumi terem. A manuális jellegű gyakorlatokhoz kéziszerszámok, a hallgatók szállításához autóbusz.

9 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék I Tantárgy neve: TERMÉKFELDOLGOZÁS I Tantárgy kódja: MM1504L Meghirdetés féléve: 6. félév Kreditpont: 3 Óraszám: 1+2 Félév Hetek Ó r á k s z á m a száma heti óraszám összes óraszám Elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: Számonkérés módja: Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: kollokvium MM1103L, MM1204L, MM2301L dr. Simon László főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Elméleti és gyakorlati ismeretek szerzése a mezőgazdasági termékek, termények kisés nagyüzemi feldolgozásának és tartósításának témaköréből. A feldolgozásra alkalmas növényi és állati eredetű nyersanyagok, az élelmezési iparok késztermékeinek bemutatása, a termékek iránt támasztott minőségi követelmények megismerése. A hallgatók megismerik a legfontosabb tartósítási módszereket, előfeldolgozási, tartósítási, tárolási műveleteket és technológiákat, gépeket és berendezéseket. 2. A tantárgy tartalma Előadások: Az élelmiszeripar feladatai, gazdasági jelentősége, termékfeldolgozási iparágak felosztása. A konzerv- és hűtőipari gyümölcs-, zöldség- és húsalapú nyersanyagai. Előkészítő technológiai műveletek. Előkészítő technológiai műveletek. Tartósítás hőközléssel (előmelegítés, húzatás, előfőzés). Tartósítás hőközléssel (pasztőrözés, sterilezés, aszeptikus tartósítás). 1. ZH. Gyermekételek gyártástechnológiája. Húsalapú konzervek. Tartósítás hőelvonással (hűtés, fagyasztás). Hűtőtárolási módok, épületek, Tartósítás vízelvonással (szárítás). Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés az élelmiszeriparban. 2. ZH. Gyakorlatok: Élelmiszertartósítási eljárások, A tartósítóipar segéd- és adalékanyagai. Üzemlátogatás, Jellegformáló technológiai műveletek, Lényerési eljárások, Befejező műveletek. Tartósítóipari csomagolás. Zöldségkonzervek gyártástechnológiája, Gyümölcskonzervek gyártástechnológiája. Húsalapú konzervek gyártástechnológiája. Gyorsfagyasztási technológiák. Hűtőtárolási (terménytárolási) technológiák. Szárítástechnológiák. Üzemlátogatás.

10 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - NYF-MMFK Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék I 5. A kötelező illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Simon László: Termékfeldolgozás I., (főiskolai jegyzet), GATE MFK, Nyíregyháza, 1994, old. Szenesné: Konzervipari kézikönyv, Integra-Projekt Kft., Budapest, Szenesné: Gyümölcsök és zöldségek szárítása, aszalása, Integra-Projekt Kft., Budapest, Szenesné: Zöldségek gyümölcsök tartósítása savanyítással, tejsavas erjesztéssel, Integra-Projekt Kft., Budapest, Szenesné: Gyümölcslevek, gyümölcsborok, szörpök készítése, gyümölcsecet-gyártás Integra-Projekt Kft., Budapest, Szenesné: Gyümölcstartósítás kisüzemben és a háztartásban. Integra-Projekt Kft., Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: A szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

11 NYF-GTFK Vállalatgazdasági Tanszék I Tantárgy neve: TERMELÉSI FOLYAMATOK SZERVEZÉSE ÉS ÖKONÓMIÁJA I. Tantárgy kódja: MM1503L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): 2+1 Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám Elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Számonkérés módja: Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: kollokvium MM2301L Növénytermeszttési szakirány MM2303L Állattenyésztési szakirány MM2305L Kertészeti szakirány MM2302L Környzetgazdálkodási szakirány MM2313L Lótenyésztési szakirány dr. Oláh Imre főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók a munkafolyamatok, illetve a termelési folyamatok gazdaságos megszervezéséhez megfelelő készséget és jártasságot szerezzenek. Az elméletben megszerzett ökonómiai tudásanyagot a gyakorlatban is tudják alkalmazni, a munkaerővel és a munkaeszközökkel eredményes gazdálkodást valósítsanak meg. 2. A tantárgy tartalma: V. félév: a mezőgazdasági munkakörnyezet az ember és a munka a termelési folyamatok tervezése és szervezése (a szakirányú folyamatok kiemelése az egyes szakirányokban) a mezőgazdasági munkafolyamatok tervezése és szervezése a folyamatokat befolyásoló átfogó tevékenységek racionális szervezése (talajművelés, tápanyag-visszapótlás, növényvédelem, gépesítés, öntözés, melioráció, szállításokanyagmozgatás), környezet, illetve ökogazdálkodás szervezése 3. Évközi ellenőrzés: 1 alkalmazástechnikai feladat, 1 ZH dolgozat félévenként 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Külső szakmai gyakorlat ilyen alacsony óraszám mellett nem lehetséges. 5. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Magda S: Munkafolyamatok szervezése és ökonómiája, Magda S: Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája, Pfau E: Mezőgazdasági üzemtan II augusztus 31. Nemessályi Zs.: Vállalati tervezés gyakorlati jegyzet (évenkénti)

12 NYF-GTFK Vállalatgazdasági Tanszék I 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Modernebb írásvetítők és teremsötétítők.

13 NYF-GTFK Vállalatgazdasági Tanszék I Tantárgy neve: VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGTANA III. Tantárgy kódja: MM1502L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 5 Össz óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: Számonkérés módja: Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: szigorlat MM1402L Dr. Galó Miklós főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Megismertetni a hallgatókat az agrárágazat mikroszintű közgazdaság fogalomrendszerével, a gazdasági tevékenységek folytatásához szükséges szervezeti keretek kialakításának feladataival, a szervezet berendezésével, a gazdasági tevékenység megszervezésével, az eredmények realizálásával, s a bővített újratermelés piacgazdasági feltételeknek megfelelő irányításával. Ismeretek biztosítani ahhoz, hogy a végzést követően a hallgatók saját vállalkozások kezdésébe tudjanak fogni, majd azt eredményesen tudják működtetni. 2. A tantárgy tartalma: V. félév: A mezőgazdasági vállalkozások tevékenység rendszere: - A termelési szerkezet kialakítása és piacgazdasági igényeknek megfelelő alakítása. - Marketing tevékenység a mezőgazdasági vállalkozásokban. - Az innováció és minőségbiztositásszerepe a mezőgazdasági vállalkozásokban. - A logisztika kiemelt vállalkozás szervezés összefüggései. - A vállalkozások gazdasági tevékenységének elemzése. - Üzleti tervezés a mezőgazdaságban, - Stratégiai tervezés a mezőgazdaságban. - A mezőgazdasági vállalkozások tervezését befolyásoló területfejlesztési és vidékfejlesztési aktuálpolitikai kérdések. - A mezőgazdasági termelés biztosítása. - A fenntartható mezőgazdasági termelés ökonómiája. 3. Évközi ellenőrzés módja: V. félév 2 db. zárthelyi dolgozat (a témaköröket érintő alapfogalmak alkalmazási készségének és szintjének mérése, elemzési készséget bizonyító számítások). 1 db. házi feladat (üzleti tervkészítés, lehetőleg az előző félévek témaköreihez kapcsolódóan)

14 NYF-GTFK Vállalatgazdasági Tanszék I 4. A tárgy előirt külső szakmai gyakorlatai: A nyári összeföggü gyakorlatokhoz kapcsolódóan megfigyelések végzése. 5. A kötelező illetve ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve (összesen max.10 irodalom megjelölés lehet). Chikán, A., (2000): Vállalatgazdaságtan Aula Kiadó, Budapest. E.N. Casle, M.H Becker-A.G.Nelson. (1992): Farmgazdálkodás Mezőgazda Kiadó, Budapest. Buzás, Gy., Nemessályi, Zs., Székely, Cs.(2000): Mezőgazdasági üzemtan I. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. Husti, I. (2001): Mezőgazdasági Vállalkozók Kézikönyve Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. Buday-Sántha, A., (2001): Agrárpolitika-Vidékpolitika Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs Galó, M., (1998, 1999): Vállalkozások gazdaságtana I.-II. Főiskolai jegyzet GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyházi 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és felszerelésük) Szakmai kiadványok, statisztikai évkönyvek, időszaki kiadványok, szakkönyvek, nyomtatványok, számológép, számítógép, oktatástechnikai eszközök.

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT III. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1305L Meghirdetés féléve: 5 Kreditpont: 3 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 Vállalatgazdasági Tanszék AGRÁRMARKETING MM1606 Meghirdetés féléve: 6. félév Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): Hetek Félév száma heti óraszám 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 MM2501, MM1502 Palotainé

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Szervezés 1. Oktató tanszék(ek) 6 :

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Szervezés 1. Oktató tanszék(ek) 6 : TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: SZERVEZÉS 2. Tárgykód: PMKEKNE139 Heti óraszám 1 : 2 ea / 2 gyak Kreditpont: 5 Szak(ok)/ típus 2 : építőmérnök Tagozat 3 : nappali Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Matematika Tantárgy kódja ÜS1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 Félévi követelmény kollokvium

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE a 10-12. évfolyamok számára közgazdaság

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a

Részletesebben

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat)

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat) Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó higiénia gyakorlat útmutatója (Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

54 524 01 0010 54 03 Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus. Laboratóriumi technikus 2/36

54 524 01 0010 54 03 Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus. Laboratóriumi technikus 2/36 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA Korszerű gyorsírási és jegyzőkönyvvezetési gyakorlatok az ügyviteli szakképzésben UV8101 Összóraszám (elm+gyak) 0+5 Gyj Tantárgyfelelős neve Veress Gabriella Tantárgyfelelős beosztása docens 1. A tantárgy

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 04 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ERDÉSZETI GÉPEK I. MG2507 Meghirdetés féléve: 5. félév Kreditpont: 3 5. 14 1 1 14 14 Összesen. 14 14 MG1305 Az oktatás célja az, hogy a mezőgazdasági gépészmérnök erdészeti gépesítési szakirányt tanuló

Részletesebben

Tanterv a hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó szakemberek képzéséhez

Tanterv a hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó szakemberek képzéséhez Tanterv a hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó szakemberek képzéséhez Projektazonosító: 517667-LLP-1-2011-1-DE-LEONARDO-LMP Projektcím: ESTO European Specialist in Traditional Orchards Nyelv: angol,

Részletesebben

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév Tantárgyi program I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan (Mikroökonómia) (AV_SSZLB004) A neve, beosztása:

Részletesebben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben Mezőgazdaság meghatározó szerepben. 11. 28. Szilágyi Péter Coface Hungary Magyar mezőgazdaság főbb jellemzői Termőterületek földrajzi adottságai (talaj, éghajlat, domborzat) kedvezőek Az ország területének

Részletesebben

- Párhuzamosan felvehető kurzus(ok) kódja:

- Párhuzamosan felvehető kurzus(ok) kódja: Kurzus neve: Nappali II.évf. BSC Idő: 2013/2014. I.félév Tantárgy neve: Gyümölcstermesztés I. Tantárgyelem neve: Felelős Kar: KF Kertészeti Főiskolai Kar Felelős tanszék/intézet: Gyümölcs- és Szőlőtermesztési

Részletesebben

Biológia - Egészségtan helyi tanterv

Biológia - Egészségtan helyi tanterv Biológia - Egészségtan helyi tanterv I. Célok és feladatok A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek

Részletesebben

Térkép és vetülettan I-II.

Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy neve Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy kódja FDB1303; FDB1304 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek emelt szint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010.május 14. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is).

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is). Tantárgy neve Antropogén tájformálás Tantárgy kódja FDM 1821 L Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Ellenőrzés módja Kollokvium: beszámoló szóban (1) és az antropogén formaképzés tipizálása írásban

Részletesebben

Szakács mester. 054-09 Vendéglátó tevékenység alapozása (Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése)

Szakács mester. 054-09 Vendéglátó tevékenység alapozása (Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) Szakács mester (Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) 054-09/1 Élelmi anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségei () Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása:

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása: Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A tanfolyam célja VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyi programok, tantárgy-leírások Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése,

Részletesebben

Talajművelési rendszerek

Talajművelési rendszerek Talajművelési rendszerek A szántóföldi növények talajművelési rendszerei ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Talajművelési rendszer Talajművelési rendszer kialakítását meghatározó tényezők A talajművelés klasszikus sorrendje

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 1 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneti Követelmény... 3 A képzési program... 6 Az ipari környezeti

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013. Természetismeret tantárgy 5-6. évfolyam 2013. Bevezetés A természetismeret tantárgy Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által összeállított tanterve a természetismeret kerettantervével szerves egységet

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is).

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is). Tantárgy neve Antropogén tájformálás Tantárgy kódja FDM 1821 és L Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Ellenőrzés módja Kollokvium: ppt beszámoló szóban és az antropogén formaképzés tipizálása írásban

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Kis és középvállalkozások üzletfinanszírozása

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Kis és középvállalkozások üzletfinanszírozása PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Kis és középvállalkozások üzletfinanszírozása Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Számviteli szakügyintéző

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Levelező tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 1.

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Gazdaság: mezőgazdasági tevékenységet folytató, technikailag és gazdaságilag különálló termelőegység, amely legalább 1500 m 2 termőterületet (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Felfrissíteni és rendszerbe foglalni az alsóbb évfolyamokban megismert élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket.

Részletesebben

Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS

Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS (elm.+gyak.) Ellenőrzés módja Kollokvium: 3 szintű (topográfia,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Tárgykód: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Heti óraszám1[1]: 3/0/0 Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus2[2]: Tagozat3[3]: Követelmény4[4]: Meghirdetés féléve5[5]: Nyelve: Elõzetes követelmény(ek):

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév Tantárgy megnevezése Szervezeti magatartás Tantárgy jellege/típusa: Tantárgy kódja: Készségfejlesztő SZMA0KAMMEV Kontaktórák száma: Elmélet: 2 Gyakorlat: 1

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON?

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretköröket 5 tantárgycsoportban oktatjuk: természettudományos és mérnöki alapismeretek

Részletesebben

ÓRÁN MÉG EGYEZETEJÜK!

ÓRÁN MÉG EGYEZETEJÜK! Kontinensek földrajza II., B. Dr. Pristyák Erika főiskola adjunktus FDB 1608 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, Számonkérés: kollokvium Követelmény: előadások látogatása Előadásokon

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu Honlap:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Nevelés és oktatáslélektan PDM 1004 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az előadáson való részvétel ajánlott.

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

Cukrász mester. 073-12 Cukrászati tevékenység alapjai (Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése)

Cukrász mester. 073-12 Cukrászati tevékenység alapjai (Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) Cukrász mester (Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) 073-12-1 (Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma és megnevezése) Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

A helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve I. ALAPADATOK

A helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve I. ALAPADATOK Szektor: Név: A helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve I. ALAPADATOK A helyszíni bejárás időpontja: A helyszíni bejárás helye: (település, utca, házszám) A helyszíni bejáráson a Védjegy hálózat által részt vesznek:

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet jelenségeit, folyamatait,

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Fejezetek a geometriából MT2401 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens TKI Cél, az

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről

Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről Iktatószám: 06-7918-10/2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények:

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények: A TÍPUSÚ TÁRGYAK Tantárgy neve Filozófiatörténet I. Tantárgy kódja TAB 1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK BSC ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI MODUL (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

Példa a tanulási eredmények beszámítására

Példa a tanulási eredmények beszámítására Példa a tanulási eredmények beszámítására Az előzőekben megismert ICARE projekt által kidolgozott tanulási eredmények beszámításának lehetőségeit vizsgáljuk hazai törvényi környezetben. Az ICARE projekt

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 MC1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Számítógépet

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Ez a segédlet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 23.10.2015 A8-0311/2015 ***I JELENTÉS az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai

B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai Tantárgy neve A terület és településfejlesztés alapjai Tantárgy kódja FDB 2508 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd Készült az APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában PSU1117 Félévi kontakt óraszám 9 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens A kurzus célja, felkészíteni

Részletesebben

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott

Részletesebben

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10.

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Mezőgazdasági

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 1 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2012/2013 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nappali tagozat félévi óraszáma: 28 elmélet + 42 gyakorlat Levelező tagozat félévi óraszáma: - Kredit: 5

Nappali tagozat félévi óraszáma: 28 elmélet + 42 gyakorlat Levelező tagozat félévi óraszáma: - Kredit: 5 A tantárgy neve: Szülészet-nőgyógyászat III. Tanszék neve: Ápolási Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Birinyi László, egyetemi adjunktus Ajánlott félév: VI. Tantárgyi kód: EFH5089 Nappali tagozat félévi

Részletesebben