Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés"

Átírás

1 Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29.

2 2

3 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok tananyagtartalmának teljesítése az államháztartási szakügyintéző képzés költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző elágazásán a szakképzés keretében: Az Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző FSZ képzés és a Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak kredit egyenértékűsége: Óraterv: Költségvetés- gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés tantárgyainak rövid ismertetése Gazdasági jog Vállalatgazdaságtan II Ügyviteli pénzügytan Számviteli alapismeretek Viselkedéskultúra Statisztika Önkormányzatok gazdálkodási rendszere Üzleti informatika Közbeszerzés, közfinanszírozás Vállalati pénzügy Informatika Üzletviteli alapismeretek Nonprofit szervezetek pénzügyei Pénzügyi számvitel Közigazgatási eljárás Adózás Számvitel elemzés Vezetői számvitel Ellenőrzés Adóinformatika Adózás Társadalombiztosítási ismeretek Számítógéppel támogatott számvitel Államháztartási számvitel Középfokú angol nyelv Középfokú német nyelv

4 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai Üzleti levelezés és telefonálás angol nyelven Üzleti levelezés és telefonálás német nyelven Szakszeminárium Záródolgozat konzultáció Szakszeminárium Záródolgozat konzultáció

5 Alapadatok: Szakképesítés megnevezése Államháztartási szakügyintéző A szakképesítés azonosító száma: Elágazások: Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző Azonosító szám: Ráépülés: A képzésért felelős szakminisztérium: Szakra vonatkozó jogszabály: Képzés maximális időtartama: Képzésért felelős intézmény: Intézményi azonosító szám: Nincs Pénzügyminisztérium 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2. számú melléklete 2 év (4 félév / szemeszter) A szorgalmi időszak, a szakmai gyakorlat és a vizsgaidőszak alkot egy szemesztert. Dunaújvárosi Főiskola FI60345 Címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A Felelős vezető: Szakfelelős intézet: Szakfelelős intézet igazgatója: Szakfelelős: Képzés szintje: A szakképesítési bizonyítványban szereplő szakképesítés megnevezése: Nyelvi képzés: Testnevelés: Szakmacsoport A felsőfokú szakképzésnek megfelelő képzési területek Munkarend Dr. Bognár László, rektor Gazdálkodástudományi Intézet Bokorné Dr. Kitanics Tünde főiskolai docens Bokorné dr. Kitanics Tünde főiskolai docens Felsőfokú szakképzés Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző Általános és szakmai angol vagy német nyelv Minden félévben heti 1 óra (csak nappali tagozaton). 15. Közgazdaság gazdaságtudományok nappali, levelező 5

6 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Államháztartási szakügyintéző 3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs 3.2 Elágazások Azonosítószám: Megnevezés: Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző 3.3 Ráépülés Nincs 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális időtartama: Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok Óraszám száma Államháztartási szakügyintéző 2 - II. EGYÉB ADATOK ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Adóigazgatási szakügyintéző 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe kredit) Pályaalkalmassági követelmények: - Szakmai alkalmassági követelmények: - 2. Elmélet aránya: 45% 3. Gyakorlat aránya: 55% 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): - 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): - Ha szervezhető, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: - ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe kredit) Pályaalkalmassági követelmények: - Szakmai alkalmassági követelmények: - 6

7 2. Elmélet aránya: 45% 3. Gyakorlat aránya: 55% 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): - 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): - Ha szervezhető, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: - III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás FEOR száma 3605 Pénzügyi ügyintéző A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző Közreműködik a számvitelről szóló évi C. törvény ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó államháztartási szervezetnél jelentkező feladatok elvégzésében, illetve a költségvetési számviteli beszámoló elkészítésében. Közreműködik az államháztartás szervezet működése, vagyon használata, hasznosítása során jelentkező tervezési, előirányzat-felhasználási, előirányzat-módosítási, munkaerő-gazdálkodási, készpénzkezelési, könyvvezetési, a beszámolási, illetve egyéb adatszolgáltatási feladatokban. Közreműködik a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszere, módszere, ideértve a belső információs rendszer kialakításában. Közreműködik a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésében, illetve rendszeres karbantartásában. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Közreműködik a szakmai feladatok érdekében a lehetséges megoldási változatok kidolgozásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, megszerzésében, a gazdálkodási problémák felismerésében és megfogalmazásában. Közreműködik a megoldandó szakmai feladat specifikálásában, a megoldásra vonatkozó javaslat kidolgozásában. Gondoskodik arról, hogy a szakmai döntéseket hozók és végrehajtók megismerjék a szakmai feladat pénzügyi feltételrendszerét, a pénzügyi lehetőségeket, korlátokat, tevékenységük pénzügyi következményeit. Részt vesz a pénzügyi szervezési, irányítási rendszer működtetésében, egyes területeken önállóan is tevékenykedik. Segíti a szakmai és pénzügyi folyamatokban résztvevők sikeres együttműködését. A saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és dokumentációját elkészíti. A saját tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatokat ellát. Pénzügyi jelentéseket, beszámolókat előkészít. Az adott feladat és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggést keres. Szakmai útmutatókat, szakirodalmat használ. Alkalmazza a feladataihoz rendelkezésre bocsátott személyi és tárgyi feltételeket, javaslatot tesz szükséges módosításukra. Közreműködik a feladatok belső koordinációjában. Az alkalmazói projekteket, szoftvereket üzemelteti. Szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat lát el. 7

8 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Üzleti szakügyintéző Közösségi-civil szervező A szakmai követelménymodulok felsorolása IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Az azonosító számú, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok Vállalatgazdálkodási feladatok Számviteli-statisztikai feladatok Számítástechnikai-informatikai feladatok Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel és előírt gyakorlattal. Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani. A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat - előírt határidőre történő - leadása. 2. A szakmai vizsga részei 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 8

9 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számviteli-statisztikai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számítástechnikai-informatikai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok, államháztartási számviteli feladatok számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 180 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok elméleti számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan Az azonosító számú, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, úgy mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól. 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai Az azonosító számú, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt 6. Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el. A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg. 9

10 A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani. A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt vizsgatevékenységét a jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette. A záródolgozat védései csak egy vizsganapon tehetők le. A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani. Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő: % jeles (5) 80-89% jó (4) 70-79% közepes (3) 60-69% elégséges (2) Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni. Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg. VII. EGYEBEK A képzés nyelve: magyar, kivéve a szakmai idegen nyelvet. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. (3) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 90 napon belül be kell fejezni. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet elágazásonként: Adóigazgatási szakügyintéző Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete, Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete. Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete. Az írásbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a PM közleményben közreadott vizsganaptár az irányadó. A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket. A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak. 10

11 A követelménymodulok tananyagtartalmának teljesítése az államháztartási szakügyintéző képzés költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző elágazásán a szakképzés keretében: Követelménymodul megnevezése Tantárgykód Tantárgy neve Vállalatgazdálkodási feladatok Számviteli-statisztikai feladatok Számítástechnikai- informatikai feladatok Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok DFAN-GTV-337 DFFN-GTK-115 DFAN-GTK-008 DFAN-GTK-014 DFAN-GTK-030 DFAN-GTK-041 DFFN-GTK-132 DFFN-GTK-136 DFAN-INF-010 DFFN-GTK-142 DFAN-GTK-029 DFFN-GTK-120 DFFN-GTK-123 DFFN-GTK-134 DFFN-GTK-137 DFAN-GTK-011 Vállalatgazdaságtan II. Gazdasági jog Pénzügyi számvitel Számvitel elemzés Ellenőrzés Vezetői számvitel Statisztika Számviteli alapismeretek Informatika Üzleti informatika Adóinformatika Közigazgatási eljárás Nonprofit szervezetek pénzügyei Számítógéppel támogatott számvitel Társadalombiztosítási ismeretek Vállalati pénzügy DFAN-GTK-026 Adózás 1. DFAN-GTK-028 Adózás 2. DFFN-GTK-107 DFFN-GTK-119 DFFN-GTK-125 DFFN-GTK-141 DFFN-GTV-112 DFFN-GTV-115 Államháztartási számvitel Közbeszerzés, közfinanszírozás Önkormányzatok gazdálkodási rendszere Ügyviteli pénzügytan Viselkedéskultúra Üzletviteli alapismeretek Idegen nyelv 11

12 Az Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző FSZ képzés és a Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak kredit egyenértékűsége: Költségvetés- gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Gazdálkodási és menedzsment BA Tantárgykód Tantárgy neve kredit Tantárgykód Tantárgy neve kredit DFAN-GTV-337 Vállalatgazdaságtan II. 5 DFAN-GTV-337 Vállalatgazdaságtan II. 5 DFAN-GTK-011 Vállalati pénzügy 5 DFAN-GTK-011 Vállalati pénzügy 5 DFAN-INF-010 Informatika 5 DFAN-INF-010 Informatika 5 DFAN-GTK-008 Pénzügyi számvitel 5 DFAN-GTK-008 Pénzügyi számvitel 5 DFAN-GTK-026 Adózás 1. 5 DFAN-GTK-026 Adózás 1. 5 DFAN-GTK-014 Számvitel elemzés 5 DFAN-GTK-014 Számvitel elemzés 5 DFAN-GTK-041 Vezetői számvitel 5 DFAN-GTK-041 Vezetői számvitel 5 DFAN-GTK-030 Ellenőrzés 5 DFAN-GTK-030 Ellenőrzés 5 DFAN-GTK-029 Adóinformatika 5 DFAN-GTK-029 Adóinformatika 5 DFAN-GTK-028 Adózás 2. 5 DFAN-GTK-028 Adózás

13 Óraterv: Nappali Költségvetés gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Félévek heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN GTK 115 Gazdasági jog F 5 DFAN GTV 337 Vállalatgazdaságtan II F 5 DFFN GTK 141 Ügyviteli pénzügytan F 5 DFFN GTK 136 Számviteli alapismeretek F 5 DFFN GTV 112 Viselkedéskultúra F 5 DFFN GTK 132 Statisztika F 5 DFFN GTK 125 Önkormányzatok gazdálkodási rendszere F 5 DFFN GTK 142 Üzleti informatika F 5 DFFN GTK 119 Közbeszerzés, közfinanszírozás F 5 DFAN GTK 011 Vállalati pénzügy F 5 DFAN GTK 010 DFAN INF 010 Informatika F 5 DFFN GTV 115 Üzletviteli alapismeretek F 5 DFFN GTK 123 Nonprofit szervezetek pénzügyei F 5 DFAN GTK 008 Pénzügyi számvitel F 5 DFAN GTK 005 DFFN GTK 120 Közigazgatási eljárás F 5 DFAN GTK 026 Adózás F 5 DFAN GTK 014 Számvitel elemzés F 5 DFAN GTK 005 DFAN GTK 041 Vezetői számvitel F 5 DFAN GTK 030 Ellenőrzés F 5 DFAN GTK 029 Adóinformatika F 5 DFAN GTK 026 DFAN GTK 028 Adózás F 5 DFAN GTK 026 DFFN GTK 137 Társadalombiztosítási ismeretek F 5 DFFN GTK 134 Számítógéppel támogatott számvitel V 5 DFFN GTK 107 Államháztartási számvitel F 5 Nyelv F F F F 0 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium F F 0 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit Nyelvek Félévek heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN KIN 001 Középfokú angol nyelv F 0 DFFN KIN 004 Középfokú német nyelv F 0 DFFN KIN 013 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 004 DFFN KIN 011 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 001 DFFN KIN 014 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 013 DFFN KIN 012 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 011 DFFN KIN 015 Üzleti levelezés és telefonálás angol nyelven F 0 DFFN KIN 012 DFFN KIN 016 Üzleti levelezés és telefonálás német nyelven F 0 DFFN KIN 014 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium Félévek heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN GTK 151 Szakszeminárium F 0 DFFN GTK 149 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFN GTK 152 Szakszeminárium F 0 DFFN GTK 151 DFFN GTK 150 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFN GTK 149 Jelölések: V Vizsga, F Félévközi jegy, ea előadás, gy gyakorlat, l labor, kr kredit, k követelmény 13

14 Levelező Költségvetés gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Félévek hfélévesóraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN GTK 115 Gazdasági jog F 5 DFAN GTV 337 Vállalatgazdaságtan II F 5 DFFN GTK 141 Ügyviteli pénzügytan F 5 DFFN GTK 136 Számviteli alapismeretek F 5 DFFN GTV 112 Viselkedéskultúra F 5 DFFN GTK 132 Statisztika F 5 DFFN GTK 125 Önkormányzatok gazdálkodási rendszere F 5 DFFN GTK 142 Üzleti informatika F 5 DFFN GTK 119 Közbeszerzés, közfinanszírozás F 5 DFAN GTK 011 Vállalati pénzügy F 5 DFAN GTK 010 DFAN INF 010 Informatika F 5 DFFN GTV 115 Üzletviteli alapismeretek F 5 DFFN GTK 123 Nonprofit szervezetek pénzügyei F 5 DFAN GTK 008 Pénzügyi számvitel F 5 DFAN GTK 005 DFFN GTK 120 Közigazgatási eljárás F 5 DFAN GTK 026 Adózás F 5 DFAN GTK 014 Számvitel elemzés F 5 DFAN GTK 005 DFAN GTK 041 Vezetői számvitel F 5 DFAN GTK 030 Ellenőrzés F 5 DFAN GTK 029 Adóinformatika F 5 DFAN GTK 026 DFAN GTK 028 Adózás F 5 DFAN GTK 026 DFFN GTK 137 Társadalombiztosítási ismeretek F 5 DFFN GTK 134 Számítógéppel támogatott számvitel V 5 DFFN GTK 107 Államháztartási számvitel F 5 Nyelv F F F F 0 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium F F 0 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit Nyelvek Félévek hfélévesóraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN KIN 001 Középfokú angol nyelv F 0 DFFN KIN 004 Középfokú német nyelv F 0 DFFN KIN 013 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 004 DFFN KIN 011 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 001 DFFN KIN 014 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 013 DFFN KIN 012 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 011 DFFN KIN 015 Üzleti levelezés és telefonálás angol nyelven F 0 DFFN KIN 012 DFFN KIN 016 Üzleti levelezés és telefonálás német nyelven F 0 DFFN KIN 014 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium Félévek hfélévesóraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN GTK 151 Szakszeminárium F 0 DFFN GTK 149 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFN GTK 152 Szakszeminárium F 0 DFFN GTK 151 DFFN GTK 150 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFN GTK 149 Jelölések: V Vizsga, F Félévközi jegy, ea előadás, gy gyakorlat, l labor, kr kredit, k követelmény 14

15 Gazdasági jog Költségvetés- gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés tantárgyainak rövid ismertetése DFFN-GTK-115 1/1/0/F/5 DFFL-GTK-115 5/5/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Szemere Brigitta Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata. Gyakorlat: Minden hallgatónak előadóban táblás gyakorlat. Projektor vagy írásvetítő használata. Tanulói tevékenységformák Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 30 % Elméleti anyag önálló feldolgozása: 60 % Feladatmegoldás irányítással: - Feladatmegoldás önállóan: 10 % A tantárgy oktatásának célja a hallgatóval megismertetni azokat a jogi alapokat, melyek nélkülözhetetlenek az üzleti- gazdasági élet azok jogi környezetében való eligazodáshoz. A hallgató ismerje meg az egyes állami szerveken - mint jogforrásokon - keresztül a jogszabályi hierarchiát, ismerje meg a polgári jog legalapvetőbb szabályozási területeit: személyek joga, tulajdonjog, kötelmi jog, képes legyen a polgári jog keretén belül tanult ismeretek gyakorlati alkalmazására képes legyen átlátni az államháztartás folyamatait, legyen tisztában az államháztartás vagyongazdálkodásának specifikumaival, ismerje meg a nemzetközi pénzügyi jog alapvető elemeit, legyen tisztában a büntető törvénykönyv gazdasági jellegű előírásaival (gazdasági bűncselekmények alapfogalmával) ismerje meg a közbeszerzési eljárások lényeges alanyait és tárgyait, ismerje az egyes jogi és nem jogi személyiségű gazdasági társaságok fogalmát, típusait, alapításuk feltételeit, legfontosabb jellemzőit ismerje a gazdasági társaságok létesítésének korlátait és törvényességi felügyeletüket, ismerje meg a csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás szabályait, ismerje meg a cégeljárással kapcsolatos legfontosabb szabályokat, ismerje a cégek átalakulásának feltételeit, legyen tisztában a munkajogviszony alanyaival, létesítésével, tárgyával, tartalmával, teljesítésével, megszűnésével, munkajogi alapfogalmakkal, ismerje meg a társadalombiztosítási jog alapvető szabályozásait, legyen képes használni a jogszabályokhoz való hozzáférés technikai eszközeit. Jogi alapismeretek: az állami- önkormányzati szervek, mint jogforrások ismertetése. A jogképződés módjai. A jogforrás fogalma és fajai, a jogforrások hierarchiája. A jogszabályok fajai, érvényessége és hatályossága. Polgári jog: a személyek joga. Dologi jog: a tulajdonjogra vonatkozó szabályozások. A tulajdon fogalma, jelentősége, alanya, tárgya, tartalma, korlátozása, megszerzése, megszűnése. A tulajdonjog védelme. Közös tulajdon. Kötelmi jog: az egyes szerződések típusai, alanya, tárgya, tartalma, létrejötte, megszűnése. Pénzügyi jog: az állami vagyon összetétele és kezelése. Az államháztartás vagyongazdálkodásának alapelvei, központi költségvetés tartalma, eljárása, végrehajtása, ellenőrzése, a költségvetési szervek. A társadalombiztosítás költségvetése. Elkülönített állami pénzalapok költségvetése. Nemzetközi pénzügyi jog: a nemzetközi pénzügyi jog tárgya és rendszere, a nemzetközi költségvetési jog, nemzetközi vámjog, nemzetközi pénzügyi ellenőrzés, integrációk pénzügyi joga, nemzetközi és szupranacionális adójog. Az EU pénzügyi joga. Büntetőjog: a gazdasági bűncselekmények típusai, jogi szabályozásuk. Közbeszerzési eljárások alanya, tárgya, jogi szabályozása. Gazdasági jog: gazdasági társaságok, szövetkezetek (társas vállalkozások), kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók jogi leírása, alapítási, átalakulási, megszűnési folyamatai. Cégbírósági eljárás. Elektronikus cégeljárás. A cégek törvényességi felügyelete. Csődeljárás, felszámolási eljárás és 15

16 végelszámolás. Munkajog: a munkajogviszony alanyai, keletkezése, tárgya, tartalma, teljesítése, megszűnése, az egyéni jogviták elintézésének eljárási rendje. Társadalombiztosításai jog: alanyai, tárgya, általános szabályai. 1. Órai kiadott tananyag O:\meghajtó 2. Vonatkozó jogszabályok: 3. Pénzügyi jog. Szerk. Földes Gábor. Átdolg. kiad. Budapest: Osiris, 2005, cop p. 1. Sárközy Tamás (szerk): Üzleti jog. TYPOTEX Elektronikus Kiadó Kft., 2008, 228 p. 2.Kecskés László: Magyar polgári jog. Általános rész II. A személyek joga. Budapest-Pécs: Nordex Kft - Dialóg Campus Kiadó, p. 3. Lenkovics Barnabás: Dologi jog. Budapest: Eötvös József Kiadó, 2001, 282.p. 16

17 Vállalatgazdaságtan II. DFAN-GTV-337 2/1/0/F/5 DFAL-GTV /5/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Kovács Tamás Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata (összes óra 50%-ában). Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat, projektor vagy írásvetítő használata (összes óra 50%-ában). Elméleti anyag feldolgozása irányítással 40 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 10 % Feladatmegoldás irányítással 25 % Feladatok önálló feldolgozása 25 % A tananyag átfogó ismereteket nyújt a vállalatgazdaságtan témáján belül a vállalatok alapítása, működtetése, átalakulása, megszüntetése, anyagi, vagyoni, pénzügyi gazdálkodása témájában. A hallgató képessé válik a vállalati gazdálkodás lényegének, lebonyolításának áttekintésére és a vállalati (vállalkozási) jogi ill. egyéb szabályozás megismerésére és alkalmazására. Ismeri a vállalatok gazdasági, pénzügyi, személyi, anyagi, vagyoni jellemzőit, összetevőit, a vállalatok tevékenységében rejlő kockázatokat, ezek fajtáit, a nemzetközi és hazai vállalati együttműködések jellemzőit és mindezek készségszintű alkalmazására válik képessé. Az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati jellemzők megismerésére is mód nyílik. A vállalatok kialakulása, a fogalma, a működésének jogi háttere. A vállalat makro és mikro, külső és belső környezete. A vállalat, mint gazdasági rendszer, a gazdasági rendszerek jellemzői, működésének alapfogalmai. A vállalati cél, célrendszer, stratégia. A vállalatok gazdasági döntései. A vállalati erőforrások és tevékenységrendszer ismertetése. A vállalat vagyona és forrásai, a vállalat finanszírozása. A vállalatok szervezete és vezetése. A vállalatok erőforrás gazdálkodása. A vállalati termelés, szolgáltatás, anyagi folyamatok bemutatása. A vállalat belső és külső logisztikája. A vállalat emberi erőforrás gazdálkodása. A vállalati információ forrásai, szerepe. A vállalati innováció. A vállalatok bevételei és költséggazdálkodása. A minőség fogalma, a teljes körű minőségbiztosítás és ellenőrzés (TQM). A vállalati stratégia, stratégiai vezérelvek, stratégiai menedzsment, a stratégia kidolgozása, végrehajtása, ellenőrzése. Controlling. Az üzleti tervezés szerepe, bemutatása. A vállalati etika, felelősség, kultúra a vállalatok működése során. Outsourcing (kiszervezés), kialakulása, típusai, megvalósításának lehetőségei. Vállalati együttműködések. 1. Chikán Attila: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba, Bologna tankönyvsorozat, Aula, Bp Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula, Bp Lengyel László: Vállalatgazdaságtan I. SZIE-GTK-KVA jegyzet, Bp Lengyel László: Vállalatgazdaságtan II. SZIE-GTK-KVA jegyzet, Bp

18 Ügyviteli pénzügytan DFFN-GTK-141 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-141 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Bokorné Dr. Kitanics Tünde Nincs Előadás: Projektor és/vagy írásvetítő alkalmazásával Gyakorlat: Projektor és/vagy írásvetítő alkalmazásával Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 40% Feladatmegoldás irányítással: 30% Feladatmegoldás önállóan: 10% A hallgatók e tananyag keretében ismerkednek meg a pénzügyi alapfogalmakkal. Ekkor sajátítják el a pénzügyi gondolkodáshoz szükséges alapvető jellemzőket, az alapösszefüggéseket. E tananyag kertében megismerik a pénz kialakulását, forgalomba kerülését, megszüntetését, az inflációra hajlamos pénz jellemzőit, sajátosságait, az infláció hatásait, megszüntetésének feltételeit. A hallgatók megismerik a pénzforgalom jellemzőit és intézményeit a bankokat, valamint ezek szolgáltatásrendszerét. Áttekintik a pénz és tőkepiacok és ezek eszközeinek jellemzőit, valamint a költségvetési folyamatok alapvető sajátosságait, a költségvetési döntési mechanizmus alapjait. Ismereteket szereznek az Európai Monetáris Unió működéséről, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszerekről A hallgató képes legyen a tantárgy elsajátítása után a következő fel-adatok elvégzésére: a pénz időértéke kiszámítására, a monetáris és fiskális politika megértésére, ismertetésére, a különböző bankügyletek elvégzésére, a vállalati pénzforgalom elvégzésére, a konvertibilitás megértésére, az értékpapírok és azok hozamainak kiszámítására, a pénzügyi piacok, pénzügyi termékek megismerésére, a vállalat finanszírozás elvégzésére, a különböző adók, illetékek, vámok kiszámolására, megfizetésére. Gyulaffy Béláné dr.: Pénz- pénzügyi összefüggések (SALDO 2006) 1. Gyulaffy Béláné (2000): Pénzügyi ismeretek. Budapest: Saldo 2. Bánfi T. - Sulyok-Pap M. (szerk.)(1998): Pénzügyek. Budapest: Perfekt 18

19 Számviteli alapismeretek DFFN-GTK-136 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-136 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Barts Gábor Nincs Előadás: Előadás, projektor használatával. Gyakorlat: Elméleti anyag feldolgozása irányítással 00 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 0 % Feladatmegoldás irányítással 40 % Feladatok önálló feldolgozása 40 % A hallgató ismerje a számvitel fogalomkörét ismerje a számviteli törvény filozófiáját, struktúráját ismerje a számviteli alapelveket tudja a beszámolási kötelezettség és könyvvezetés fogalmát, fajtáit ismerje a nyilvánosságra, közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásokat ismerje a mérleg szerkezetét, tartalmát tudja az eredmény fogalmát, az eredmény megállapításának lehetséges módozatait tudja az eredménykategóriák fajtáit, ezek tartalmát ismerje a gazdasági események típusait, ezek vagyonra és eredményre gyakorolt hatását képes legyen megállapítani A hallgatók megismerkednek a számvitel fogalmával, alkotó elemeivel, szabályozásának kérdéseivel, a beszámolókészítési kötelezettség formáival, a számviteli alapelvekkel, az alapvető értékelési módszerekkel, továbbá a könyvvezetés (kettős könyvvitel) alapvető módszertani kérdéseivel. A hallgatók ismereteket szereznek a főbb gazdasági eseménytípusok elszámolására, a Mérleg és az Eredménykimutatás összeállítására, a "nyitástól - zárásig" terjedő kiemelt feladatokról. 1. dr. Sztanó Imre: Számviteli alapjai (Perfekt) 2. Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Némethné dr. Gergics Márta - Sisa Krisztina - Dr. Zelenka Józsefné: Példatár a számvitel alapjaihoz (2008) 3. Bocsó-Kosztrihán-Sztanó: Példatár és munkafüzet a vállalkozói számvitelhez (Perfekt) 4. Órán kiosztott, egyéb módon közzétett segédanyagok 1. Laáb Ágnes: Számviteli alapok (Typotex, 2006) 2. Korom - Ormos - Veress: Bevezetés a számvitel rendszerébe (Akadémiai Kiadó, 2005) 3. Baricz - Bosnyák - Lukács: A számvitel alapjai (Saldo, 2008) 4. Baricz - Gyenge - Joó - Martin - Reizingerné: A számvitel alapjai - Példatár (Saldo, 2007) évi C. törvény a számvitelről 19

20 Viselkedéskultúra DFFN-GTV-112 1/2/0/F/5 DFFL-GTV-112 5/10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dósáné Pap Györgyi Nincs Előadás: Létszámtól függően nagy előadóban, illetve kis csoportban projektor és írásvetítő felhasználásával Gyakorlat: Interaktív pedagógia, kiscsoportos és egyéni feladatok, kis teremben, projektor és írásvetítő felhasználásával Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 30 % Elméleti anyag önálló feldolgozása: 20 % Feladatmegoldás irányítással: 40 % Feladatmegoldás önállóan: 10 % A hallgató megismerkedjen az alapvető kommunikációs és üzleti viselkedés alapfogalmaival, szabályaival és képes legyen ezek különböző helyzetekben való megfelelő alkalmazására. Ismerje meg a különböző országokra, nemzetekre jellemző viselkedési normákat, tisztában legyen a szabályok megsértésével járó következményekkel. az üzleti protokoll keretein belül használni tudják annak eszközeit, illendően részt tudjanak venni különböző hivatalos eseményeken és képesek legyenek az üzleti életben az általános viselkedési normáknak megfelelni. A tudatos kommunikáció szerepe a viselkedésben. A viselkedéskultúra szabályai a hivatalos és az üzleti életben. Illem, etikett, protokoll hazai és nemzetközi viszonylatban. Rendezvényszervezés alapvető szabályai Hatékony karriertervezés és az állásvadászat szabályai, buktatói. 1. Görög Ibolya: Protokoll a életem, Athenaeum, Budapest Dr. Sille István: Illem, Etikett, Protokoll, Akadémiai Kiadó, Budapest, Internet 20

21 Statisztika DFFN-GTK-132 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-132 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Komarek Levente Nincs Előadás: Projektor használata, számítógépes bemutatás. Gyakorlat: Számítógépes gyakorlat számítógép teremben. Elméleti anyag feldolgozása irányítással 20 % Elméleti anyag önálló feldolgozása - Feladatmegoldás irányítással 30 % Feladatmegoldás önállóan 50 % A kikerülő akkreditált hallgatók ismerjék, és alkalmazni is tudják az alapvető statisztikai módszereket. A hallgató: ismerje a statisztikai munka lépéseit, ismerje a statisztika különböző irányvonalait, ismerje a statisztikai alapfogalmakat, sorokat, táblákat, tudja értelmezni és alkalmazni az egyszerűbb statisztikai mutatókat, tudja rendezni és elemezni különböző mutatókkal a mennyiségi sorokat, tudja elemezni a csoportosított sokaságot viszonyszámokkal és átlagokkal. Statisztikai alapfogalmak, a sokaság, ismérv fogalma, azok fajtái. Statisztikai sorok, táblák fajtái. Viszonyszámok. Középértékek, kvantilisek, szóródási mutatók, aszimmetriamutatók és alapvető tulajdonságaik. Csoportosított sokaság fogalma és elemezésük. Két ismérv közötti kapcsolat számszerűsítésére szolgáló mutatók alkalmazása és értelmezése. Standardizálás, indexszámítás. Kétváltozós regresszió- és korrelációszámítás. Idősorok összetevői. 1. Korpás Attiláné (szerk.): Általános statisztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 2. Korpás Attiláné (szerk.): Általános statisztika II. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 1. Molnár Máténé - Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 2. Molnár Máténé - Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 3. Petres Tibor - Tóth László: Statisztika. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest p. 21

22 Önkormányzatok gazdálkodási rendszere DFFN-GTK-125 1/2/0/F/5 DFFL-GTK-125 5/10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Bokorné Dr. Kitanics Tünde Nincs Előadás: Projektor használata Gyakorlat: Projektor vagy írásvetítő használata Elméleti anyag feldolgozása irányítással 30 % Elméleti anyag önálló feldolgozása - Feladatmegoldás irányítással 40 % Feladatmegoldás önállóan 30 % A hallgatók Ismerjék meg a települési és területi önkormányzatok működtetését, ismerjék meg a feladataikat, Ismerjék meg bevételi forrásaikat és gazdálkodásuk rendjét Az önkormányzatok gazdálkodásának alapelvei. Az önkormányzatok költségvetése bevételi és kiadási oldalának legfontosabb részei. Az önkormányzati költségvetés elkészítésének legfontosabb sajátosságai. Az önkormányzati csődök. Az önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése. Az önkormányzati gazdálkodás hatékonyságának növelése. Az önkormányzati vagyon kialakulása és tipizálása. Az önkormányzati vagyon hasznosítási lehetőségei. Farkas Sándorné - Juhász Géza: Önkormányzati költségvetési szervek pénzgazdálkodásának szabályai. Budapest: Saldo, p. nincs 22

23 Üzleti informatika DFFN-GTK-142 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-142 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Szemere Brigitta Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata. Gyakorlat: Minden hallgatónak számítástechnikai terem. Projektor vagy egyéb szemléltető eszköz alkalmazása. Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 40 % Elméleti anyag önálló feldolgozása: 50 % Feladatmegoldás irányítással: - Feladatmegoldás önállóan: 10 % A tantárgy oktatásának célja a hallgatóval megismertetni azokat a jogi alapokat, melyek nélkülözhetetlenek az üzleti- gazdasági élet azok jogi környezetében való eligazodáshoz. A hallgató ismerje meg a rendszerelméleti alapfogalmakat, ismerje fel a különböző rendszereket, ismerje meg a rendszerek összetevőit és irányítási folyamatát, vizsgálati eljárásokat, legyen képes átlátni a gazdasági és információs rendszerek felépítését, ismerje meg az információs rendszerek hardver és szoftver környezetét, tudja a szükséges adatokat megszerezni, azokat kezelni, legyen képes a hálózati erőforrások használatára, ismerje meg az üzleti információs rendszereket, ismerje meg az információs rendszerek fejlesztésének folyamatát, alkalmazza a rendszerelemzési módszereket, ismerje meg az informatikai eszközök kiválasztásának folyamatát, ismerje meg az információs rendszerek biztonságtechnikai eszközeit, módszereit, legyen képes különböző dokumentumok előállítására. Rendszerelméleti alapismeretek: a rendszer fogalma, tipizálása, elemei, vizsgálati módszerei. A rendszer határa és környezete. A rendszer irányítása. A gazdasági rendszer. Az információrendszer. Hardver és szoftver alapfogalmak. A szervezetek és az IT illeszkedése. A szervezeti struktúrák, felelősség- és hatáskörmegosztás. Vezetés, vezetői szerepek. Munkakörök, felelősség, a munka értékelése. A döntési szintek és információigényük. Vezetői elemző-munka számítógépes támogatása: EIS, VIR. Vállalati vezetői információs igények. Az üzleti információs rendszerek, operatív szintű információs rendszerek, döntéstámogató rendszerek. A csoportos döntéshozatal. Üzleti intelligencia rendszerek. Tudásmenedzsment. Rendszeréletciklus. Rendszerfejlesztési módszertanok. Informatikai stratégia. Informatikai eszközök kiválasztása és beszerzése. Az információs rendszerek biztonsága: rendszerfejlesztés, számítástechnikai módszerek, auditálás stb. Az e-business. Az elektronikus kereskedelem formái, fejlődése, gazdasági előnyei ás hátrányai. Az elektronikus úton történő értékesítés folyamata. Adatvédelmi és fogyasztóvédelmi kérdések. Informatikai kiadások csökkentése: outsourcing, hosting, ASP. A SAP általános bemutatása, rendszerkomponensek. SAP bázisrendszer, rendszerkörnyezet. 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia - Kiss Tamás: Bevezetés az üzleti informatikába. Második, bővített és jelentősen átdolgozott kiadás, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007, 317 p. 2. Szemere Brigitta: E-business, Dunaújváros: DF Kiadói Hiv., p. 3. Mészáros Károly: SAP R/3 általános ismeretek, Dunaújváros: DF Kiadói Hiv p. 1. Mészáros Károly: SAP pénzügyi folyamatai, logisztikai folyamatai, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, Bucsi László: Informatikai szabályozás menedzsment, Dunaújváros: DF. Kiadói Hiv., p. 3. Hernandez, A. José - Keogh, Jim - Martinez, F. Franklin: SAP R/3 kézikönyv, Budapest: Panem Könyvkiadó Kft., p. 4. Dobay Péter: Vállalati információmenedzsment, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, 310 p. 23

24 Közbeszerzés, közfinanszírozás DFFN-GTK-119 1/2/0/F/5 DFFL-GTK-119 5/10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Bokorné Dr. Kitanics Tünde Nincs Előadás: Projektor használata Gyakorlat: Projektor használata Elméleti anyag feldolgozása irányítással 30 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 70% Feladatmegoldás irányítással - Feladatmegoldás önállóan - A hallgatók Ismerjék meg a közbeszerzés törvényi hátterét ismerjék meg a közbeszerzés fajtáit, eljárási szabályait tanulják meg a közbeszerzés tervezési, kivitelezési folyamatát ismerjék meg a központi költségvetés finanszírozási forrásait ismerjék meg a Magyar államkincstár jogállását, szervezeti felépítését ismerjék meg a költségvetési szervek likviditását A tantárgy oktatásának célja annak bemutatása hogyan érvényesülnek a közbeszerzési rendszer törvényi előírásai az államháztartás szervezeteinél. Az államháztartás pénzellátási rendszerének részletes bemutatása. 1. A közbeszerzés általános ismeretei : tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Szerk. Fribiczer Gabriella - Kothencz Éva - Maiyalehné Gregóczki Etelka. MKI, [ ] nincs 24

25 Vállalati pénzügy DFAN-GTK-011 2/2/0/F/5 DFAL-GTK /10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Keszi- Szeremlei Andrea DFAN(L)-GTK-010 Pénzügytan alapjai Előadás: Korszerű módszerekkel, projektor alkalmazásával Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 30 % Feladatmegoldás irányítással: 30 % Feladatmegoldás önállóan: 20% A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a modern vállalati pénzügyek fogalomrendszerét, áttekintést adjon a vállalkozások pénzügyi döntéseinek legfontosabb kérdéseiről, jártasságot biztosítson a pénzügyi döntések során széles körben alkalmazott számítási módszerekben és technikákban. A pénzügyi döntések tartalma, típusai, célrendszere, A pénz időértéke, speciális pénzáramok (annuitás, örökjáradék, A pénzügyi döntések főbb kockázati típusai (cash-flow -, üzleti -, pénzügyi -, likviditási -, kamat-, devizaárfolyam kockázat), Kötvényekkel kapcsolatos számítások, Részvények árfolyamával kapcsolatos becslések, A beruházási döntések általános jellemzői, pénzáramok becslésének alapelvei, a pénzáramok típusai és azok kockázata, A pénzügyileg életképes beruházási javaslatok rangsorolásának mód-szerei, döntési kritériumok, A vállalkozások hosszú távú finanszírozásának rendszere, A vállalkozások rövid távú pénzügyi döntései, Beruházás-gazdaságossági számítások Gyulaffy Béláné: Vállalkozások pénzügyei. utánnyom. Dunaújváros: DF Kiadói Hiv., p. Brealey, Richard Myers, Stewart C.: Modern vállalati pénzügyek. Budapest: Panem, XXXII, 1175 p. 25

26 Informatika DFAN-INF-010 0/0/3/F/5 DFAL-INF-010 0/0/15/F/5 Tantárgyat gondozó intézet: Informatikai Intézet Tárgyfelelős oktató: Dr. Ágoston György Nincs Előadás: Gyakorlat: - Számítógépes termekben egyéni feladatokat oldanak meg a hallgatók tanári segítséggel Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Információk feladattal vezetett rendszerezése (40%) Feladatok önálló feldolgozása (60%) A hallgatók szerezzenek olyan alapvető informatikai ismereteket, amely a nemzetközileg meghatározott informatikai írástudás (ECDL) alapmoduljainak elsajátításához szükséges. Legyenek képesek egy grafikus operációs rendszer biztos kezelésére. Tudjanak tetszőleges szöveges és táblázatot szövegszerkesztő és táblázatkezelő programmal elkészíteni. Tudjanak az Interneten böngészni és levelezni. Legyenek képesek egyszerű adatbázisok elkészítésére és kezelésére, valamint egyszerű bemutatók készítésére. Operációs rendszer kezelése (Windows), fájlok, mappák, háttértárak kezelése. Víruskeresés, vírusirtás, naplózás. Tömörített dokumentumok kezelése. A Windows segédprogramjainak (Paint, Jegyzettömb) használata. Szövegszerkesztés a Word programmal. Karakter és bekezdésformázás, hasábok, tabulátorok, élőfejek és élőlábak, különleges karakterek, felsorolás és számozás, táblázatok, stílusok, körlevél. Táblázatkezelés az Excel programmal. Táblázatok feltöltése, formázása, képletek, függvények használata, címzések, diagramok, adattáblák, célértékkeresés, solver, adatbázis műveletek, kimutatás. Internet böngészők beállításai és használata. Levelezőprogramok beállításai és használata: Levelek küldése, fogadása, mellékletek, címjegyzék, titkos másolat, fontos levél. Adatbázis készítés az Access programmal. Adattáblák létrehozása, formázása, adattáblák összekapcsolása. Lekérdezések (választó, táblakészítő, törlő, hozzáfűző, frissítő, kereszttáblás), űrlapok, jelentések készítése. Prezentáció készítés a PowerPoint programmal. 1. Király Zoltán-Ősz Rita: Szövegszerkesztés példatár 2. Király Zoltán-Ősz Rita: Táblázatkezelés példatár 3. Király Zoltán: Adatbáziskezelés példatár 4. ECDL vizsgapéldatár 5. Elektronikus irodalom: 6. Távoktatási anyag a Moodle, vagy a Neptun rendszerben 26

27 Üzletviteli alapismeretek DFFN-GTV-115 1/2/0/F/5 DFFL-GTV-115 5/10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dósáné Pap Györgyi Nincs Előadás: Projektor, fóliák használatával Gyakorlat: Kiscsoportos és egyéni feladatok, kis teremben, projektor felhasználásával Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 40% Feladatmegoldás irányítással: 20% Feladatmegoldás önállóan: 20% A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgató részletekbe menő képet kapjon az üzletviteli rendszer, a hivatalos dokumentációk szerepéről, alkalmazásáról és alapvető módszereiről. Képes legyen a vállalaton belüli dokumentációáramlási folyamatok végrehajtására, helyes alkalmazására, rendszerben lássa a vállalkozás egész működését, az ügyfélkezelés, a problémamegoldás és konfliktuskezelés módszereit. Hivatalos levelek, hivatalos telefonok, jegyzőkönyvek, szerződések, árajánlatok kezelése, készítése, ügyfélkapcsolatok kezelése, reklamációk és problémák megoldása, nyomtatványok kitöltése, nyilvántartása. Üzleti és pénzügyi terv összeállítása. Kossáné Prókay Katalin: Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes. [Paks]: Stíl Stúdió, p. Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens / 3 kötetes. [Paks]: Stíl Stúdió,

28 Nonprofit szervezetek pénzügyei DFFN-GTK-123 1/2/0/F/5 DFFL-GTK-123 5/10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Bokorné Dr. Kitanics Tünde Nincs Előadás: Projektor használata, számítógépes bemutatás Gyakorlat: Projektor használata, számítógépes bemutatás Elméleti anyag feldolgozása irányítással 20 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 80% Feladatmegoldás irányítással - Feladatmegoldás önállóan - A hallgató be tudja illeszteni a nonprofit szektort a nemzetgazdaság egészébe. Képes lesz összeállítani egy közhasznú szervezet alapító okiratát, bírósági bejegyzéséhez szükséges kérelmét a mellékletekkel együtt. Különbséget tud tenni a közhasznú, kiemelkedően közhasznú és önhasznú szervezetek között. Képes lesz arra, hogy összeállítsa egy-egy szervezet éves pénzügyi tervét, az államháztartás alrendszerétől kapott költségvetési támogatással való elszámolást. Meg tudja határozni egy adott nonprofit szervezet adó és adójellegű befizetési kötelezettségeit. Képes összeállítani és értelmezni a közhasznúsági jelentést. Képet kap arról, hogy milyen szerepet játszanak a nem kormányzati szervezetek az EU-ban. A nonprofit szervezetek pénzügyei tantárgy szoros kapcsolatban van az államháztartási ismeretek tantárggyal, de önmagában is egységes egészet alkotó ismereteket közvetít. Szervesen épül a pénzügyek alapja, az adózás, a jog és a számvitel tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre. A tantárgy keretében megismerkedünk a nonprofit gazdaság hazai gyakorlatban működő rendszerével. Figyelmünket elsősorban a közhasznú és a kiemelkedően közhasznú szervezetekre fordítjuk. Foglalkozunk ezen szervezetek alapításával, bejegyzésével, a közhasznú jogállás elnyerésének feltételeivel, a szervezetek tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adózási rendszerével, könyvvezetési és beszámolási sajátosságaival. A közhasznú jogállást elnyerhető szervezeteken kívül megismerkedünk az egyházak, az egyházi intézmények, a pártok gazdálkodási, finanszírozási rendszerével is Megbeszéljük a non-profit gazdaság többi nemzetgazdasági szereplőhöz, így a háztartásokhoz, a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatokhoz és hangsúlyosan az államháztartás alrendszereihez fűződő kapcsolatrendszerét. Kahulits Andrea: Nonprofit szervezetek pénzügyeinek intézése. Budapest: KJK Kerszöv, p. 28

29 Pénzügyi számvitel DFAN-GTK-008 2/2/0/F/5 DFAL-GTK /10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Bokorné Dr. Kitanics Tünde DFAN(L)-GTK-005 Számvitel alapjai Előadás: Power Pointos előadások Gyakorlat: Power Pointos gyakorlatok, táblás magyarázat, fénymásolt feladat megoldások hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel önálló munkavégzés felügyelet mellett feladat megoldása irányítással feladat megoldása önállóan A hallgató készség szinten tudják a főkönyvi könyvelésben elszámolni az eszközök és a források főbb állományváltozásával kapcsolatos gazdasági eseményeket. Ismerjék meg a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, fontosabb alapbizonylatokat, tudják értékelni az eszközöket és a forrásokat. Az immateriális javak fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Tárgyi eszközök fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Befektetett pénzügyi eszközök fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Vásárolt és saját termelésű készletek fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Követelések fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Értékpapírok fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Pénzeszközök fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Saját tőke fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Kötelezettségek fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Időbeli elhatárolások fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik 1. Helgertné Dr. Szabó Ilona- Kurcsinka Tamásné: Pénzügy számvitel (mérlegtételek), Saldo, Dr. Döme István - Loós Attila - Némethné dr. Gergics Márta- Pordán Krisztina - Simonné Romsics Erika: Pénzügyi számvitel példatár, Saldo, Éva Katalin: Vállalkozói könyvvitel I.-II.,Perfekt, Éva Katalin: Feladatgyűjtemény a vállalkozói könyvvitelhez I.-II., Perfekt,

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6

Részletesebben

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. számú melléklet AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 02 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sportkommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés

Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Televízióműsor gyártó szakasszisztens megnevezésű elágazás szakmai

Részletesebben

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sportkommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 62

Részletesebben

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sajtótechnikus megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Intézményi kommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Közgazdaságtan I....10 Mechanika I....11 Matematika

Részletesebben

Szakképzés szakmai programja

Szakképzés szakmai programja Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6600 Szentes, Deák F. u. 52.-54. 06-63/444-188,

Részletesebben

A 23. sorszámú Relé jelnyelvi tolmács megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Relé jelnyelvi tolmács megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Relé jelnyelvi tolmács megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 223 01 1.2.

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Tagozat: Levelező 2015 előfeltétel Kredit KÖZGAZDASÁGTANI,

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

sorszámú Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

sorszámú Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK sorszámú Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 03 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4. A szakképzés jogszabályi háttere... 4. A változtatás szükségessége... 7 3. Szakmastruktúra általános

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. december 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER fl é 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 60 Levelező eeeő tagozatonato Rendes felvételi eljárásban: 15 Pótfelvételi:

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKAERŐPIAI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet és művelődésfilozófia... 13

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2010 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2009 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 2011.07.22 2012.01.01 33 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság

Részletesebben

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Tanterv 2014 2014.07.23. 2 Tartalomjegyzék Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Vágóállat-minősítő

Részletesebben

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Tanterv.07.21. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 4 Óraterv:... 7 tantárgyainak rövid leírása... 8 Munkaerőpiaci, kommunikációs és pénzügyi

Részletesebben

Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési program... 4 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01 A szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus A szakmacsoport

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 342 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: PR ügyintéző

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Vállalatgazdaságtan II....10 Informatika...11

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ. OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00. szakképesítés szakmai programja 2014.

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ. OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00. szakképesítés szakmai programja 2014. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00 szakképesítés szakmai programja 2014. 1 I. Általános irányelvek

Részletesebben

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Tanszék SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV - az év elején kiadott követelményrendszer módosításai

Részletesebben

Féléves. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Gazdálkodási és menedzsment BA szakspecifikus tanegységekkel

Részletesebben

Műszaki Informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Műszaki Informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Műszaki informatika mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai

Részletesebben

PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pénzügyőr

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet. egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet. egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet egyes vízjogi engedélyezési, valamint ekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés d) pontjában

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak TÁMOP 4.1.2 D projekthez kapcsolódó tanterv. július 30. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2015. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat megalkotásának célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Web-programozó felsőfokú szakképzés

Web-programozó felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Web-programozó felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 Web-programozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei... 4 Modulokhoz tartozó tárgyak...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgyainak rövid

Részletesebben

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: iztonságszervező

Részletesebben

52 815 01 GYAKORLÓ FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA, a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

52 815 01 GYAKORLÓ FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA, a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 52 815 01 GYAKORLÓ FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA, a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör. A képzési program Gazdasági informatikus E-001291/2015/A055

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör. A képzési program Gazdasági informatikus E-001291/2015/A055 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Megnevezése A képzési program Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 6262 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA JA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ADATAI... 4 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN... 6 2.1. Az iskolában folyó

Részletesebben

Szakmai program. Felnőttoktatás. Esti munkarend

Szakmai program. Felnőttoktatás. Esti munkarend BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Szakmai program Felnőttoktatás Esti munkarend 8. számú melléklet 2015. Tartalomjegyzék A szakképzés célja Az iskola

Részletesebben

Cím: Debrecen, Vág u. 9.

Cím: Debrecen, Vág u. 9. A LILLA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA LILLA TERI ELEMENTARY SCHOOL NAGYSÁNDOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK VIZSGASZABÁLYZATA OM azonosító: 031084 Cím: Debrecen, Vág u. 9. 2013. November 1 VIZSGASZABÁLYZAT

Részletesebben

A 16. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 16. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 16. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÉK SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben