Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés"

Átírás

1 Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29.

2 2

3 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Projektmenedzser-asszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok tananyagtartalmának teljesítése az üzleti szakügyintéző képzés projektmenedzser asszisztens elágazásán a szakképzés keretében: A Projektmenedzser-asszisztens FSZ képzés és a Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak kredit egyenértékűsége: Óraterv: Projektmenedzser- asszisztens felsőfokú szakképzés tantárgyainak rövid ismertetése Gazdasági jog Statisztika Viselkedéskultúra Számviteli alapismeretek Vállalatgazdaságtan II Ügyviteli pénzügytan Üzletviteli alapismeretek Stratégiai tervezés Projektfinanszírozás Informatika Vállalati pénzügy Üzleti informatika Pénzügyi számvitel Projektmenedzsment EU-ismeretek Vezetői számvitel Számvitel elemzés Biztosítástan Kontrolling Általános vezetési alapok Ellenőrzés Pályázati ismeretek Adózási alapismeretek Szervezés Középfokú angol nyelv Középfokú német nyelv A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai

4 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai Üzleti levelezés és telefonálás angol nyelven Üzleti levelezés és telefonálás német nyelven Szakszeminárium Záródolgozat konzultáció Szakszeminárium Záródolgozat konzultáció

5 Alapadatok: Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Szakképesítés megnevezése Üzleti szakügyintéző A szakképesítés azonosító száma: Elágazások: Projektmenedzser-asszisztens Azonosító szám: Ráépülés: A képzésért felelős szakminisztérium: Szakra vonatkozó jogszabály: Képzés maximális időtartama: Képzésért felelős intézmény: Intézményi azonosító szám: nincs Pénzügyminisztérium 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2 év (4 félév / szemeszter) A szorgalmi időszak, a szakmai gyakorlat és a vizsgaidőszak alkot egy szemesztert. Dunaújvárosi Főiskola FI60345 Címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A Felelős vezető: Szakfelelős intézet: Szakfelelős intézet igazgatója: Szakfelelős: Képzés szintje: A szakképesítési bizonyítványban szereplő szakképesítés megnevezése: Nyelvi képzés: Testnevelés: Szakmacsoport A felsőfokú szakképzésnek megfelelő képzési területek Munkarend Dr. Bognár László, rektor Gazdálkodástudományi Intézet Bokorné Dr. Kitanics Tünde főiskolai docens Dr. Komarek Levente főiskolai docens Felsőfokú szakképzés Projektmenedzser-asszisztens Általános és szakmai angol vagy német nyelv Minden félévben heti 1 óra (csak nappali tagozaton). 15. Közgazdaság gazdaságtudományok nappali, levelező 5

6 Projektmenedzser-asszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző 3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs 3.2 Elágazások Azonosítószám: Megnevezés: Projektmenedzser-asszisztens 3.3 Ráépülés Nincs 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális időtartama: Szakképesítés megnevezése Szakképzési Óraszám évfolyamok száma Üzleti szakügyintéző 2 - II. EGYÉB ADATOK ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Projektmenedzser-asszisztens 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe kredit) Pályaalkalmassági követelmények: - Szakmai alkalmassági követelmények: - 2. Elmélet aránya: 40% 3. Gyakorlat aránya: 60% 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): - 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): - Ha szervezhető, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: - 6

7 III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3619 Egyéb gazdasági ügyintézők Projektmenedzser-asszisztens Részt vesz a projektek tervezésében, fejlesztésében, megvalósításában. Elvégzi a projektcélok gyakorlati projekttevékenységekre bontását. Menedzseli a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkáját. Közreműködik a projekttevékenységek kivitelezéséhez szükséges erőforrások biztosításában. Gondoskodik arról, hogy a projektben résztvevők ismerjék a projekt egészét, illetve az egyes tevékenységeket, valamint a projektszerződések betartásából, a minőségbiztosításból, a jogszerű szoftverhasználatból rájuk eső feladatokat. A projektterv szerint elvégzi a rá háruló tevékenységek kivitelezését, illetve a kommunikációs és adminisztrációs feladatokat. Dokumentálja a projektek tervezését, végrehajtását és befejezését. Segíti a projektek sikeres megvalósítását szolgáló csapatmunka kialakulását és fenntartását. Segíti a projekt működéséhez szükséges információáramlást és az információk naprakész kezelését. Alkalmazza a projektre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat. Részt vesz a projektekre vonatkozó döntések előkészítésben, a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában, valamint fenntartásában. Önállóan használja az egyes projekttevékenységek kivitelezését támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket. A rá háruló projektfeladatok eredményes megoldásával, az összes érdekelt fél együttműködésének erősítésével hozzájárul a vállalat teljesítményének növeléséhez. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Államháztartási szakügyintéző Nonprofit menedzser Közösségi-civil szervező A szakmai követelménymodulok felsorolása IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Az azonosító számú, Projektmenedzser-asszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Vállalatgazdálkodási feladatok Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok Számviteli-statisztikai feladatok Számítástechnikai-informatikai feladatok Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven Projekttervezés és projektmenedzsment 7

8 V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel és előírt gyakorlattal. Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani. A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat - előírt határidőre történő - leadása. 2. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számviteli-statisztikai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számítástechnikai-informatikai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven 8

9 A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 13. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Projekttervezés és projektmenedzsment A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy konkrét projektcélnak megfelelő tevékenység jegyzék elkészítése, időrendi ütemezése és logikai rendjének felállítása, valamint a projekthez szükséges humán és más erőforrás feltételek kialakítása és optimalizálása a PM által kiadott feladatlap alapján. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 180 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Projekttervezés és projektmenedzsment tartalmi elemei és módszertani megoldásai a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% Az azonosító számú, Projektmenedzser-asszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 5 4. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, úgy mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól. 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai Az azonosító számú, Projektmenedzser-asszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt 13. Projekttervezés és projektmenedzsment vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el. A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg. A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani. A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt vizsgatevékenységét a jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette. A záródolgozat védései csak egy vizsganapon tehetők le. A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani. Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő: % jeles (5) 80-89% jó (4) 70-79% közepes (3) 60-69% elégséges (2) 9

10 Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni. Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg. VII. EGYEBEK A képzés nyelve: magyar, kivéve a szakmai idegen nyelvet. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. (3) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 90 napon belül be kell fejezni. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet elágazásonként: Banki szakügyintéző és Értékpapírpiaci szakügyintéző Magyar Bankszövetség, Befektetési Szolgáltatók Szövetsége. Gazdálkodási menedzserasszisztens Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Pénzügyi szakügyintéző és Számviteli szakügyintéző Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Projektmenedzser-asszisztens Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az írásbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a PM közleményben közreadott vizsganaptár az irányadó. A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket. A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak. 10

11 A követelménymodulok tananyagtartalmának teljesítése az üzleti szakügyintéző képzés projektmenedzser asszisztens elágazásán a szakképzés keretében: Követelménymodulok megnevezése Vállalatgazdálkodási feladatok Tudásszint mérés a következő tárgy(ak) keretében Gazdasági jog Vállalat gazdaságtan II. Ügyviteli pénzügytan Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok Vállalati pénzügyek Biztosítástan Számvitel alapismeretek Pénzügyi számvitel Számviteli-statisztikai feladatok Vezetői számvitel Statisztika Számvitel elemzés Ellenőrzés Számítástechnikai-informatikai feladatok Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven Informatika Üzleti informatika Üzletviteli alapismeretek Viselkedéskultúra Idegen nyelv Projektmenedzsment Projektfinanszírozás Pályázati ismeretek Adózási alapismeretek Projekttervezés és projektmenedzsment Szervezés EU-ismeretek Általános vezetési alapok Stratégiai tervezés Controlling 11

12 A Projektmenedzser-asszisztens FSZ képzés és a Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak kredit egyenértékűsége: FSZ Projektmenedzser asszisztens szakról beszámítható modulok a Gazdálkodási és Menedzsment BA képzésbe Tantárgyi modul FSZ tantárgyak Kód kred it Tantárgyi modul BA tantárgyak Vállalatgazdaságtan II GTV Vállalatgazdaságtan II GTV Informatika INF Informatika INF Kontrolling GTK Kontrolling GTK Stratégiai tervezés GTV Stratégiai tervezés GTV Vezetői számvitel GTK Vezetői számvitel GTK Pénzügyi számvitel GTK Pénzügyi számvitel GTK Vállalati pénzügy GTK Vállalati pénzügy GTK Számvitel elemzés GTK Számvitel elemzés GTK EU ismeretek GTK EU ismeretek GTK Ellenőrzés GTK Ellenőrzés GTK Kód Kre dit Szervezés GTV Általános vezetési alapok GTV Menedzsment GTV Összesen elfogadható kredit: 55 12

13 Óraterv: Nappali Tantárgykód Tantárgy neve Projektmenedzser asszisztens felsőfokú szakképzés Félévek heti óraszám Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN GTK 115 Gazdasági jog F 5 DFFN GTK 132 Statisztika F 5 DFFN GTV 112 Viselkedéskultúra F 5 DFFN GTK 136 Számviteli alapismeretek F 5 DFAN GTV 337 Vállalatgazdaságtan II F 5 DFFN GTK 141 Ügyviteli pénzügytan F 5 DFFN GTV 115 Üzletviteli alapismeretek F 5 DFAN GTV 613 Stratégiai tervezés V 5 DFAN GTV 607 DFFN GTK 131 Projektfinanszírozás F 5 DFAN INF 010 Informatika F 5 DFAN GTK 011 Vállalati pénzügy F 5 DFAN GTK 010 DFFN GTK 142 Üzleti informatika F 5 DFAN GTK 008 Pénzügyi számvitel F 5 DFAN GTK 005 DFAN GTV 998 Projektmenedzsment F 5 DFAN GTK 002 EU ismeretek F 5 DFAN GTK 041 Vezetői számvitel F 5 DFAN GTK 014 Számvitel elemzés F 5 DFAN GTK 005 DFFN GTK 110 Biztosítástan F 5 DFAN GTK 017 Kontrolling F 5 DFFN GTV 345 Általános vezetési alapok F 5 DFAN GTK 030 Ellenőrzés F 5 DFFN GTK 126 Pályázati ismeretek F 5 DFFN GTK 105 Adózási alapismeretek F 5 DFFN GTV 351 Szervezés F 5 Idegen nyelv F F F F 0 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium F F 0 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit 120 Nyelvek Félévek heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN KIN 001 Középfokú angol nyelv F 0 DFFN KIN 004 Középfokú német nyelv F 0 DFFN KIN 013 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 004 DFFN KIN 011 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 001 DFFN KIN 014 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 013 DFFN KIN 012 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 011 DFFN KIN 015 Üzleti levelezés és telefonálás angol nyelven F 0 DFFN KIN 012 DFFN KIN 016 Üzleti levelezés és telefonálás német nyelven F 0 DFFN KIN 014 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium Félévek heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN GTK 151 Szakszeminárium F 0 DFFN GTK 149 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFN GTK 152 Szakszeminárium F 0 DFFN GTK 151 DFFN GTK 150 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFN GTK 149 Jelölések: V Vizsga, F Félévközi jegy, ea előadás, gy gyakorlat, l labor, kr kredit, k követelmény 13

14 Levelező Tantárgykód Tantárgy neve Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Projektmenedzser asszisztens felsőfokú szakképzés Félévek féléves óraszám Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFL GTK 115 Gazdasági jog F 5 DFFL GTK 132 Statisztika F 5 DFFL GTV 112 Viselkedéskultúra F 5 DFFL GTK 136 Számviteli alapismeretek F 5 DFAL GTV 337 Vállalatgazdaságtan II F 5 DFFL GTK 141 Ügyviteli pénzügytan F 5 DFFL GTV 115 Üzletviteli alapismeretek F 5 DFAL GTV 613 Stratégiai tervezés V 5 DFAL GTV 607 DFFL GTK 131 Projektfinanszírozás F 5 DFAL INF 010 Informatika F 5 DFAL GTK 011 Vállalati pénzügy F 5 DFAL GTK 010 DFFL GTK 142 Üzleti informatika F 5 DFAL GTK 008 Pénzügyi számvitel F 5 DFAL GTK 005 DFAL GTV 998 Projektmenedzsment F 5 DFAL GTK 002 EU ismeretek F 5 DFAL GTK 041 Vezetői számvitel F 5 DFAL GTK 014 Számvitel elemzés F 5 DFAL GTK 005 DFFL GTK 110 Biztosítástan F 5 DFAL GTK 017 Kontrolling F 5 DFFL GTV 345 Általános vezetési alapok F 5 DFAL GTK 030 Ellenőrzés F 5 DFFL GTK 126 Pályázati ismeretek F 5 DFFL GTK 105 Adózási alapismeretek F 5 DFFL GTV 351 Szervezés F 5 Idegen nyelv F F F F 0 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium F F 0 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit 120 Nyelvek Félévek féléves óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFL KIN 001 Középfokú angol nyelv F 0 DFFL KIN 004 Középfokú német nyelv F 0 DFFL KIN 013 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFL KIN 004 DFFL KIN 011 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFL KIN 001 DFFL KIN 014 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFL KIN 013 DFFL KIN 012 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFL KIN 011 DFFL KIN 015 Üzleti levelezés és telefonálás angol nyelven F 0 DFFL KIN 012 DFFL KIN 016 Üzleti levelezés és telefonálás német nyelven F 0 DFFL KIN 014 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium Félévek féléves óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFL GTK 151 Szakszeminárium F 0 DFFL GTK 149 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFL GTK 152 Szakszeminárium F 0 DFFL GTK 151 DFFL GTK 150 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFL GTK 149 Jelölések: V Vizsga, F Félévközi jegy, ea előadás, gy gyakorlat, l labor, kr kredit, k követelmény 14

15 Projektmenedzser- asszisztens felsőfokú szakképzés tantárgyainak rövid ismertetése Gazdasági jog DFFN-GTK-115 1/1/0/F/5 DFFL-GTK-115 5/5/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Szemere Brigitta Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata. Gyakorlat: Minden hallgatónak előadóban táblás gyakorlat. Projektor vagy írásvetítő használata. Tanulói tevékenységformák Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 30 % Elméleti anyag önálló feldolgozása: 60 % Feladatmegoldás irányítással: - Feladatmegoldás önállóan: 10 % A tantárgy oktatásának célja a hallgatóval megismertetni azokat a jogi alapokat, melyek nélkülözhetetlenek az üzleti- gazdasági élet azok jogi környezetében való eligazodáshoz. A hallgató ismerje meg az egyes állami szerveken - mint jogforrásokon - keresztül a jogszabályi hierarchiát, ismerje meg a polgári jog legalapvetőbb szabályozási területeit: személyek joga, tulajdonjog, kötelmi jog, képes legyen a polgári jog keretén belül tanult ismeretek gyakorlati alkalmazására képes legyen átlátni az államháztartás folyamatait, legyen tisztában az államháztartás vagyongazdálkodásának specifikumaival, ismerje meg a nemzetközi pénzügyi jog alapvető elemeit, legyen tisztában a büntető törvénykönyv gazdasági jellegű előírásaival (gazdasági bűncselekmények alapfogalmával) ismerje meg a közbeszerzési eljárások lényeges alanyait és tárgyait, ismerje az egyes jogi és nem jogi személyiségű gazdasági társaságok fogalmát, típusait, alapításuk feltételeit, legfontosabb jellemzőit ismerje a gazdasági társaságok létesítésének korlátait és törvényességi felügyeletüket, ismerje meg a csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás szabályait, ismerje meg a cégeljárással kapcsolatos legfontosabb szabályokat, ismerje a cégek átalakulásának feltételeit, legyen tisztában a munkajogviszony alanyaival, létesítésével, tárgyával, tartalmával, teljesítésével, megszűnésével, munkajogi alapfogalmakkal, ismerje meg a társadalombiztosítási jog alapvető szabályozásait, legyen képes használni a jogszabályokhoz való hozzáférés technikai eszközeit. Jogi alapismeretek: az állami- önkormányzati szervek, mint jogforrások ismertetése. A jogképződés módjai. A jogforrás fogalma és fajai, a jogforrások hierarchiája. A jogszabályok fajai, érvényessége és hatályossága. Polgári jog: a személyek joga. Dologi jog: a tulajdonjogra vonatkozó szabályozások. A tulajdon fogalma, jelentősége, alanya, tárgya, tartalma, korlátozása, megszerzése, megszűnése. A tulajdonjog védelme. Közös tulajdon. Kötelmi jog: az egyes szerződések típusai, alanya, tárgya, tartalma, létrejötte, megszűnése. Pénzügyi jog: az állami vagyon összetétele és kezelése. Az államháztartás vagyongazdálkodásának alapelvei, központi költségvetés tartalma, eljárása, végrehajtása, ellenőrzése, a költségvetési szervek. A társadalombiztosítás költségvetése. Elkülönített állami pénzalapok költségvetése. Nemzetközi pénzügyi jog: a nemzetközi pénzügyi jog tárgya és rendszere, a nemzetközi költségvetési jog, nemzetközi vámjog, nemzetközi pénzügyi ellenőrzés, integrációk pénzügyi joga, nemzetközi és szupranacionális adójog. Az EU pénzügyi joga. Büntetőjog: a gazdasági bűncselekmények típusai, jogi szabályozásuk. Közbeszerzési eljárások alanya, tárgya, jogi szabályozása. Gazdasági jog: gazdasági társaságok, szövetkezetek (társas vállalkozások), kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók jogi leírása, alapítási, átalakulási, megszűnési folyamatai. Cégbírósági eljárás. Elektronikus cégeljárás. A cégek törvényességi felügyelete. Csődeljárás, felszámolási eljárás és 15

16 végelszámolás. Munkajog: a munkajogviszony alanyai, keletkezése, tárgya, tartalma, teljesítése, megszűnése, az egyéni jogviták elintézésének eljárási rendje. Társadalombiztosításai jog: alanyai, tárgya, általános szabályai. 1. Órai kiadott tananyag O:\meghajtó 2. Vonatkozó jogszabályok: 3. Pénzügyi jog. Szerk. Földes Gábor. Átdolg. kiad. Budapest: Osiris, 2005, cop p. 1. Sárközy Tamás (szerk): Üzleti jog. TYPOTEX Elektronikus Kiadó Kft., 2008, 228 p. 2.Kecskés László: Magyar polgári jog. Általános rész II. A személyek joga. Budapest-Pécs: Nordex Kft - Dialóg Campus Kiadó, p. 3. Lenkovics Barnabás: Dologi jog. Budapest: Eötvös József Kiadó, 2001, 282.p. 16

17 Statisztika DFFN-GTK-132 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-132 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Komarek Levente Nincs Előadás: Projektor használata, számítógépes bemutatás. Gyakorlat: Számítógépes gyakorlat számítógép teremben. Elméleti anyag feldolgozása irányítással 20 % Elméleti anyag önálló feldolgozása - Feladatmegoldás irányítással 30 % Feladatmegoldás önállóan 50 % A kikerülő akkreditált hallgatók ismerjék, és alkalmazni is tudják az alapvető statisztikai módszereket. A hallgató: ismerje a statisztikai munka lépéseit, ismerje a statisztika különböző irányvonalait, ismerje a statisztikai alapfogalmakat, sorokat, táblákat, tudja értelmezni és alkalmazni az egyszerűbb statisztikai mutatókat, tudja rendezni és elemezni különböző mutatókkal a mennyiségi sorokat, tudja elemezni a csoportosított sokaságot viszonyszámokkal és átlagokkal. Statisztikai alapfogalmak, a sokaság, ismérv fogalma, azok fajtái. Statisztikai sorok, táblák fajtái. Viszonyszámok. Középértékek, kvantilisek, szóródási mutatók, aszimmetriamutatók és alapvető tulajdonságaik. Csoportosított sokaság fogalma és elemezésük. Két ismérv közötti kapcsolat számszerűsítésére szolgáló mutatók alkalmazása és értelmezése. Standardizálás, indexszámítás. Kétváltozós regresszió- és korrelációszámítás. Idősorok összetevői. 1. Korpás Attiláné (szerk.): Általános statisztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 2. Korpás Attiláné (szerk.): Általános statisztika II. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 1. Molnár Máténé - Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 2. Molnár Máténé - Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 3. Petres Tibor - Tóth László: Statisztika. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest p. 17

18 Viselkedéskultúra DFFN-GTV-112 1/2/0/F/5 DFFL-GTV-112 5/10/0/F/5 Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Dósáné Pap Györgyi Nincs Előadás: Létszámtól függően nagy előadóban, illetve kis csoportban projektor és írásvetítő felhasználásával Gyakorlat: Interaktív pedagógia, kiscsoportos és egyéni feladatok, kis teremben, projektor és írásvetítő felhasználásával Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 30 % Elméleti anyag önálló feldolgozása: 20 % Feladatmegoldás irányítással: 40 % Feladatmegoldás önállóan: 10 % A hallgató megismerkedjen az alapvető kommunikációs és üzleti viselkedés alapfogalmaival, szabályaival és képes legyen ezek különböző helyzetekben való megfelelő alkalmazására. Ismerje meg a különböző országokra, nemzetekre jellemző viselkedési normákat, tisztában legyen a szabályok megsértésével járó következményekkel. az üzleti protokoll keretein belül használni tudják annak eszközeit, illendően részt tudjanak venni különböző hivatalos eseményeken és képesek legyenek az üzleti életben az általános viselkedési normáknak megfelelni. A tudatos kommunikáció szerepe a viselkedésben. A viselkedéskultúra szabályai a hivatalos és az üzleti életben. Illem, etikett, protokoll hazai és nemzetközi viszonylatban. Rendezvényszervezés alapvető szabályai Hatékony karriertervezés és az állásvadászat szabályai, buktatói. 1. Görög Ibolya: Protokoll a életem, Athenaeum, Budapest Dr. Sille István: Illem, Etikett, Protokoll, Akadémiai Kiadó, Budapest, Internet 18

19 Számviteli alapismeretek DFFN-GTK-136 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-136 5/15/0/F/5 Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Barts Gábor Nincs Előadás: Előadás, projektor használatával. Gyakorlat: Elméleti anyag feldolgozása irányítással 00 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 0 % Feladatmegoldás irányítással 40 % Feladatok önálló feldolgozása 40 % A hallgató ismerje a számvitel fogalomkörét ismerje a számviteli törvény filozófiáját, struktúráját ismerje a számviteli alapelveket tudja a beszámolási kötelezettség és könyvvezetés fogalmát, fajtáit ismerje a nyilvánosságra, közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásokat ismerje a mérleg szerkezetét, tartalmát tudja az eredmény fogalmát, az eredmény megállapításának lehetséges módozatait tudja az eredménykategóriák fajtáit, ezek tartalmát ismerje a gazdasági események típusait, ezek vagyonra és eredményre gyakorolt hatását képes legyen megállapítani A hallgatók megismerkednek a számvitel fogalmával, alkotó elemeivel, szabályozásának kérdéseivel, a beszámolókészítési kötelezettség formáival, a számviteli alapelvekkel, az alapvető értékelési módszerekkel, továbbá a könyvvezetés (kettős könyvvitel) alapvető módszertani kérdéseivel. A hallgatók ismereteket szereznek a főbb gazdasági eseménytípusok elszámolására, a Mérleg és az Eredménykimutatás összeállítására, a "nyitástól - zárásig" terjedő kiemelt feladatokról. 1. dr. Sztanó Imre: Számviteli alapjai (Perfekt) 2. Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Némethné dr. Gergics Márta - Sisa Krisztina - Dr. Zelenka Józsefné: Példatár a számvitel alapjaihoz (2008) 3. Bocsó-Kosztrihán-Sztanó: Példatár és munkafüzet a vállalkozói számvitelhez (Perfekt) 4. Órán kiosztott, egyéb módon közzétett segédanyagok 1. Laáb Ágnes: Számviteli alapok (Typotex, 2006) 2. Korom - Ormos - Veress: Bevezetés a számvitel rendszerébe (Akadémiai Kiadó, 2005) 3. Baricz - Bosnyák - Lukács: A számvitel alapjai (Saldo, 2008) 4. Baricz - Gyenge - Joó - Martin - Reizingerné: A számvitel alapjai - Példatár (Saldo, 2007) évi C. törvény a számvitelről 19

20 Vállalatgazdaságtan II. DFAN-GTV-337 2/1/0/F/5 DFAL-GTV /5/0/F/5 Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Dr. Kovács Tamás Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata (összes óra 50%-ában). Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat, projektor vagy írásvetítő használata (összes óra 50%-ában). Elméleti anyag feldolgozása irányítással 40 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 10 % Feladatmegoldás irányítással 25 % Feladatok önálló feldolgozása 25 % A tananyag átfogó ismereteket nyújt a vállalatgazdaságtan témáján belül a vállalatok alapítása, működtetése, átalakulása, megszüntetése, anyagi, vagyoni, pénzügyi gazdálkodása témájában. A hallgató képessé válik a vállalati gazdálkodás lényegének, lebonyolításának áttekintésére és a vállalati (vállalkozási) jogi ill. egyéb szabályozás megismerésére és alkalmazására. Ismeri a vállalatok gazdasági, pénzügyi, személyi, anyagi, vagyoni jellemzőit, összetevőit, a vállalatok tevékenységében rejlő kockázatokat, ezek fajtáit, a nemzetközi és hazai vállalati együttműködések jellemzőit és mindezek készségszintű alkalmazására válik képessé. Az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati jellemzők megismerésére is mód nyílik. A vállalatok kialakulása, a fogalma, a működésének jogi háttere. A vállalat makro és mikro, külső és belső környezete. A vállalat, mint gazdasági rendszer, a gazdasági rendszerek jellemzői, működésének alapfogalmai. A vállalati cél, célrendszer, stratégia. A vállalatok gazdasági döntései. A vállalati erőforrások és tevékenységrendszer ismertetése. A vállalat vagyona és forrásai, a vállalat finanszírozása. A vállalatok szervezete és vezetése. A vállalatok erőforrás gazdálkodása. A vállalati termelés, szolgáltatás, anyagi folyamatok bemutatása. A vállalat belső és külső logisztikája. A vállalat emberi erőforrás gazdálkodása. A vállalati információ forrásai, szerepe. A vállalati innováció. A vállalatok bevételei és költséggazdálkodása. A minőség fogalma, a teljes körű minőségbiztosítás és ellenőrzés (TQM). A vállalati stratégia, stratégiai vezérelvek, stratégiai menedzsment, a stratégia kidolgozása, végrehajtása, ellenőrzése. Controlling. Az üzleti tervezés szerepe, bemutatása. A vállalati etika, felelősség, kultúra a vállalatok működése során. Outsourcing (kiszervezés), kialakulása, típusai, megvalósításának lehetőségei. Vállalati együttműködések. 1. Chikán Attila: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba, Bologna tankönyvsorozat, Aula, Bp Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula, Bp Lengyel László: Vállalatgazdaságtan I. SZIE-GTK-KVA jegyzet, Bp Lengyel László: Vállalatgazdaságtan II. SZIE-GTK-KVA jegyzet, Bp

21 Ügyviteli pénzügytan DFFN-GTK-141 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-141 5/15/0/F/5 Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Bokorné Dr. Kitanics Tünde Nincs Előadás: Projektor és/vagy írásvetítő alkalmazásával Gyakorlat: Projektor és/vagy írásvetítő alkalmazásával Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 40% Feladatmegoldás irányítással: 30% Feladatmegoldás önállóan: 10% A hallgatók e tananyag keretében ismerkednek meg a pénzügyi alapfogalmakkal. Ekkor sajátítják el a pénzügyi gondolkodáshoz szükséges alapvető jellemzőket, az alapösszefüggéseket. E tananyag kertében megismerik a pénz kialakulását, forgalomba kerülését, megszüntetését, az inflációra hajlamos pénz jellemzőit, sajátosságait, az infláció hatásait, megszüntetésének feltételeit. A hallgatók megismerik a pénzforgalom jellemzőit és intézményeit a bankokat, valamint ezek szolgáltatásrendszerét. Áttekintik a pénz és tőkepiacok és ezek eszközeinek jellemzőit, valamint a költségvetési folyamatok alapvető sajátosságait, a költségvetési döntési mechanizmus alapjait. Ismereteket szereznek az Európai Monetáris Unió működéséről, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszerekről A hallgató képes legyen a tantárgy elsajátítása után a következő fel-adatok elvégzésére: a pénz időértéke kiszámítására, a monetáris és fiskális politika megértésére, ismertetésére, a különböző bankügyletek elvégzésére, a vállalati pénzforgalom elvégzésére, a konvertibilitás megértésére, az értékpapírok és azok hozamainak kiszámítására, a pénzügyi piacok, pénzügyi termékek megismerésére, a vállalat finanszírozás elvégzésére, a különböző adók, illetékek, vámok kiszámolására, megfizetésére. Gyulaffy Béláné dr.: Pénz- pénzügyi összefüggések (SALDO 2006) 1. Gyulaffy Béláné (2000): Pénzügyi ismeretek. Budapest: Saldo 2. Bánfi T. - Sulyok-Pap M. (szerk.)(1998): Pénzügyek. Budapest: Perfekt 21

22 Üzletviteli alapismeretek DFFN-GTV-115 1/2/0/F/5 DFFL-GTV-115 5/10/0/F/5 Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Dósáné Pap Györgyi Nincs Előadás: Projektor, fóliák használatával Gyakorlat: Kiscsoportos és egyéni feladatok, kis teremben, projektor felhasználásával Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 40% Feladatmegoldás irányítással: 20% Feladatmegoldás önállóan: 20% A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgató részletekbe menő képet kapjon az üzletviteli rendszer, a hivatalos dokumentációk szerepéről, alkalmazásáról és alapvető módszereiről. Képes legyen a vállalaton belüli dokumentációáramlási folyamatok végrehajtására, helyes alkalmazására, rendszerben lássa a vállalkozás egész működését, az ügyfélkezelés, a problémamegoldás és konfliktuskezelés módszereit. Hivatalos levelek, hivatalos telefonok, jegyzőkönyvek, szerződések, árajánlatok kezelése, készítése, ügyfélkapcsolatok kezelése, reklamációk és problémák megoldása, nyomtatványok kitöltése, nyilvántartása. Üzleti és pénzügyi terv összeállítása. Kossáné Prókay Katalin: Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes. [Paks]: Stíl Stúdió, p. Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens / 3 kötetes. [Paks]: Stíl Stúdió,

23 Stratégiai tervezés DFAN-GTV-613 2/2/0/V/5 DFAL-GTV /10/0/V/5 Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika DFAN(L)-GTV-607 Menedzsment Előadás: Létszámtól függően nagy előadóban, illetve kis csoportban projektor és írásvetítő felhasználásával Gyakorlat: Interaktív pedagógia, kiscsoportos és egyéni feladatok, kis teremben, projektor és írásvetítő felhasználásával Esettanulmányok feldolgozása, önálló házi dolgozat elkészítése. A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a munkaszervezetekben lezajló tervezési folyamatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Az átadott ismeretek által a tantárgy képessé teszi a hallgatókat a hosszú távú tervezés szükségességének és fontosságának megértésére, igénylésére. A gyakorlati példákon keresztül a hallgatók képesek lesznek elméleti ismereteiket értelmezni, a releváns összefüggéseket felismerni. Stratégiai menedzsment tárgykörei, fogalmak. A stratégiai gondolkodás és szervezés, vezetés módszertani, kialakulási történeti áttekintése, elhelyezése a gazdaságtudomány kereteiben. Stratégiai tervezés és környezet legfontosabb fejlődési szakaszai, jellemzői. Stratégiai tervezési iskolák főbb jellemzői. A vállalati stratégia, a versenystratégia meghatározása, különbözőségei. Porter-féle versenystratégia fogalmi kerete. Ágazatok elemzése, piacok értékelése a stratégiai tervezéskor. Iparági versenyt meghatározó tényezők. A vállalat stratégiai tervezésének folyamatai, szakaszai. A vállalat stratégiai környezete. (Globális világgazdaság, makrokörnyezet, nemzetgazdaság, vállalat közvetlen környezete, a vállalat belső környezeti jellemzői.) A környezeti elemzések módszertani, technikai gyakorlatainak feldolgozása. SWOT analízis. A külső és belső környezeti szintek szinergiájának megteremtése, összevetése. Stratégiai alternatívák jellemzése tipizálása, a vállalati képességeknek megfelelő típus (alternatíva) meghatározása kiválasztása. Vállalati célrendszer felépítése kialakítása. A Vállalati filozófia, küldetés meghatározása. A stratégiai célok különböző szintű tervekhez rendelése, feladatokká konvertálása. A stratégia megvalósításának megtervezése. Ezzel összefüggésben a vállalat működési, szervezeti képességeinek elemzése, tennivalók meghatározása. Értéklánc kialakítása. Szervezeti képességek jellemzése. A szervezet korszerűsítés fontosabb relációi. Stratégiai akciók, feladatok szervezetekhez, személyekhez rendezése. A hatás-, felelősségi és feladatrendszer definiálása, szabályozása. A stratégiai kontroll megtervezése összvállalati részstratégiai és akciók szintjén. A BSC (Balance Score Card) fogalma, alkalmazása. Az információk folyamatos értékelésével a stratégia megvalósítása részeredménye, ill. sikertelenség megállapítása. Czinkóczi Sándor: Oktatási segédlet a stratégiai menedzsment tanulmányokhoz. DF Kiadói Hivatal, Dunaújváros, Marosán György: Stratégiai menedzsment. Bőv.átd.kiad. Budapest, Műszaki Kvk., p. 2. Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó Barakonyi Károly-Lorange, P.: Stratégiai management. 3. kiad. Budapest, Közg. és Jogi Kiadó, p. 23

24 Projektfinanszírozás DFFN-GTK-131 1/1/0/F/5 DFFL-GTK-131 5/5/0/F/5 Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Nyáriné Dr. Budvig Anita Nincs Előadás: Létszámtól függően nagy előadóban, illetve kis csoportban projektor és írásvetítő felhasználásával Gyakorlat: Minden hallgatónak előadóban, táblás előadás, projektor, vagy írásvetítő használata Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 10% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 40% Feladatmegoldás irányítással: 10% Feladatmegoldás önállóan: 40% Megismertetni a Hallgatókat a projektfinanszírozás ismereteivel elméletben és gyakorlatban. A tananyag első részében cél, hogy a Hallgató megismerje a projektfinanszírozás jellemző építőelemeit, projektfinanszírozásban használt tőke- és hitelfajtákat, projektfinanszírozás kockázati tényezőit. Cél továbbá, hogy átlássa a kereskedelmi bankok által nyújtott hiteleket,alkalmazza az üzleti terv készítés szabályait a gyakorlatban. Továbbá célunk, hogy megismerje projektciklus-menedzsment fogalmát, alkalmazni tudja módszertanát. Megismertetjük továbbá a Hallgatókat a projekt tervezési módszerekkel, eszközökkel. A tantárgy a projektek pénzügyi megvalósításának lehetséges módozatait tárgyalja, építve a korábban már elsajátított vállalati pénzügyi alapismeretekre. A tárgy által feldolgozott ismeretanyag alapvetően két blokkra különíthető el: a félév első felében a klasszikus projektfinanszírozás elméleti és gyakorlati aspektusait, a projektciklus menedzsment ismereteit sajátíthatják el a hallgatók, a második felében pedig kifejezetten az EU pályázatok kapcsán előtérbe került pályázati projektfinanszírozás kérdéskörét ismerhetik meg. 1. Órán elhangzó előadások anyaga 2. Görög Mihály: Általános projektmenedzsment. Aula Kiadó, Budapest, Aktuális cikkek, internetes oldalak 2. Alfonso Bucero - Randall L. Englund: Projektszponzorálás.Akadémiai Kiadó Zrt.,Budapest, Farsang Zoltán: Projekt Ciklus Menedzsment. Szombathely: BDF Európa tanulmányok Közp.,

25 Informatika DFAN-INF-010 0/0/3/F/5 DFAL-INF-010 0/0/15/F/5 Tantárgyat gondozó intézet: Informatikai Intézet Tárgyfelelős oktató: Dr. Ágoston György Nincs Előadás: Gyakorlat: - Számítógépes termekben egyéni feladatokat oldanak meg a hallgatók tanári segítséggel Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Információk feladattal vezetett rendszerezése (40%) Feladatok önálló feldolgozása (60%) A hallgatók szerezzenek olyan alapvető informatikai ismereteket, amely a nemzetközileg meghatározott informatikai írástudás (ECDL) alapmoduljainak elsajátításához szükséges. Legyenek képesek egy grafikus operációs rendszer biztos kezelésére. Tudjanak tetszőleges szöveges és táblázatot szövegszerkesztő és táblázatkezelő programmal elkészíteni. Tudjanak az Interneten böngészni és levelezni. Legyenek képesek egyszerű adatbázisok elkészítésére és kezelésére, valamint egyszerű bemutatók készítésére. Operációs rendszer kezelése (Windows), fájlok, mappák, háttértárak kezelése. Víruskeresés, vírusirtás, naplózás. Tömörített dokumentumok kezelése. A Windows segédprogramjainak (Paint, Jegyzettömb) használata. Szövegszerkesztés a Word programmal. Karakter és bekezdésformázás, hasábok, tabulátorok, élőfejek és élőlábak, különleges karakterek, felsorolás és számozás, táblázatok, stílusok, körlevél. Táblázatkezelés az Excel programmal. Táblázatok feltöltése, formázása, képletek, függvények használata, címzések, diagramok, adattáblák, célértékkeresés, solver, adatbázis műveletek, kimutatás. Internet böngészők beállításai és használata. Levelezőprogramok beállításai és használata: Levelek küldése, fogadása, mellékletek, címjegyzék, titkos másolat, fontos levél. Adatbázis készítés az Access programmal. Adattáblák létrehozása, formázása, adattáblák összekapcsolása. Lekérdezések (választó, táblakészítő, törlő, hozzáfűző, frissítő, kereszttáblás), űrlapok, jelentések készítése. Prezentáció készítés a PowerPoint programmal. 1. Király Zoltán-Ősz Rita: Szövegszerkesztés példatár 2. Király Zoltán-Ősz Rita: Táblázatkezelés példatár 3. Király Zoltán: Adatbáziskezelés példatár 4. ECDL vizsgapéldatár 5. Elektronikus irodalom: 6. Távoktatási anyag a Moodle, vagy a Neptun rendszerben 25

26 Vállalati pénzügy DFAN-GTK-011 2/2/0/F/5 DFAL-GTK /10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Keszi- Szeremlei Andrea DFAN(L)-GTK-010 Pénzügytan alapjai Előadás: Korszerű módszerekkel, projektor alkalmazásával Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 30 % Feladatmegoldás irányítással: 30 % Feladatmegoldás önállóan: 20% A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a modern vállalati pénzügyek fogalomrendszerét, áttekintést adjon a vállalkozások pénzügyi döntéseinek legfontosabb kérdéseiről, jártasságot biztosítson a pénzügyi döntések során széles körben alkalmazott számítási módszerekben és technikákban. A pénzügyi döntések tartalma, típusai, célrendszere, A pénz időértéke, speciális pénzáramok (annuitás, örökjáradék, A pénzügyi döntések főbb kockázati típusai (cash-flow -, üzleti -, pénzügyi -, likviditási -, kamat-, devizaárfolyam kockázat), Kötvényekkel kapcsolatos számítások, Részvények árfolyamával kapcsolatos becslések, A beruházási döntések általános jellemzői, pénzáramok becslésének alapelvei, a pénzáramok típusai és azok kockázata, A pénzügyileg életképes beruházási javaslatok rangsorolásának mód-szerei, döntési kritériumok, A vállalkozások hosszú távú finanszírozásának rendszere, A vállalkozások rövid távú pénzügyi döntései, Beruházás-gazdaságossági számítások Gyulaffy Béláné: Vállalkozások pénzügyei. utánnyom. Dunaújváros: DF Kiadói Hiv., p. Brealey, Richard Myers, Stewart C.: Modern vállalati pénzügyek. Budapest: Panem, XXXII, 1175 p. 26

27 Üzleti informatika DFFN-GTK-142 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-142 5/15/0/F/5 Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Dr. Szemere Brigitta Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata. Gyakorlat: Minden hallgatónak számítástechnikai terem. Projektor vagy egyéb szemléltető eszköz alkalmazása. Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 40 % Elméleti anyag önálló feldolgozása: 50 % Feladatmegoldás irányítással: - Feladatmegoldás önállóan: 10 % A tantárgy oktatásának célja a hallgatóval megismertetni azokat a jogi alapokat, melyek nélkülözhetetlenek az üzleti- gazdasági élet azok jogi környezetében való eligazodáshoz. A hallgató ismerje meg a rendszerelméleti alapfogalmakat, ismerje fel a különböző rendszereket, ismerje meg a rendszerek összetevőit és irányítási folyamatát, vizsgálati eljárásokat, legyen képes átlátni a gazdasági és információs rendszerek felépítését, ismerje meg az információs rendszerek hardver és szoftver környezetét, tudja a szükséges adatokat megszerezni, azokat kezelni, legyen képes a hálózati erőforrások használatára, ismerje meg az üzleti információs rendszereket, ismerje meg az információs rendszerek fejlesztésének folyamatát, alkalmazza a rendszerelemzési módszereket, ismerje meg az informatikai eszközök kiválasztásának folyamatát, ismerje meg az információs rendszerek biztonságtechnikai eszközeit, módszereit, legyen képes különböző dokumentumok előállítására. Rendszerelméleti alapismeretek: a rendszer fogalma, tipizálása, elemei, vizsgálati módszerei. A rendszer határa és környezete. A rendszer irányítása. A gazdasági rendszer. Az információrendszer. Hardver és szoftver alapfogalmak. A szervezetek és az IT illeszkedése. A szervezeti struktúrák, felelősség- és hatáskörmegosztás. Vezetés, vezetői szerepek. Munkakörök, felelősség, a munka értékelése. A döntési szintek és információigényük. Vezetői elemző-munka számítógépes támogatása: EIS, VIR. Vállalati vezetői információs igények. Az üzleti információs rendszerek, operatív szintű információs rendszerek, döntéstámogató rendszerek. A csoportos döntéshozatal. Üzleti intelligencia rendszerek. Tudásmenedzsment. Rendszeréletciklus. Rendszerfejlesztési módszertanok. Informatikai stratégia. Informatikai eszközök kiválasztása és beszerzése. Az információs rendszerek biztonsága: rendszerfejlesztés, számítástechnikai módszerek, auditálás stb. Az e-business. Az elektronikus kereskedelem formái, fejlődése, gazdasági előnyei ás hátrányai. Az elektronikus úton történő értékesítés folyamata. Adatvédelmi és fogyasztóvédelmi kérdések. Informatikai kiadások csökkentése: outsourcing, hosting, ASP. A SAP általános bemutatása, rendszerkomponensek. SAP bázisrendszer, rendszerkörnyezet. 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia - Kiss Tamás: Bevezetés az üzleti informatikába. Második, bővített és jelentősen átdolgozott kiadás, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007, 317 p. 2. Szemere Brigitta: E-business, Dunaújváros: DF Kiadói Hiv., p. 3. Mészáros Károly: SAP R/3 általános ismeretek, Dunaújváros: DF Kiadói Hiv p. 1. Mészáros Károly: SAP pénzügyi folyamatai, logisztikai folyamatai, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, Bucsi László: Informatikai szabályozás menedzsment, Dunaújváros: DF. Kiadói Hiv., p. 3. Hernandez, A. José - Keogh, Jim - Martinez, F. Franklin: SAP R/3 kézikönyv, Budapest: Panem Könyvkiadó Kft., p. 4. Dobay Péter: Vállalati információmenedzsment, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, 310 p. 27

28 Pénzügyi számvitel DFAN-GTK-008 2/2/0/F/5 DFAL-GTK /10/0/F/5 Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Bokorné Dr. Kitanics Tünde DFAN(L)-GTK-005 Számvitel alapjai Előadás: Power Pointos előadások Gyakorlat: Power Pointos gyakorlatok, táblás magyarázat, fénymásolt feladat megoldások hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel önálló munkavégzés felügyelet mellett feladat megoldása irányítással feladat megoldása önállóan A hallgató készség szinten tudják a főkönyvi könyvelésben elszámolni az eszközök és a források főbb állományváltozásával kapcsolatos gazdasági eseményeket. Ismerjék meg a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, fontosabb alapbizonylatokat, tudják értékelni az eszközöket és a forrásokat. Az immateriális javak fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Tárgyi eszközök fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Befektetett pénzügyi eszközök fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Vásárolt és saját termelésű készletek fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Követelések fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Értékpapírok fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Pénzeszközök fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Saját tőke fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Kötelezettségek fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Időbeli elhatárolások fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik 1. Helgertné Dr. Szabó Ilona- Kurcsinka Tamásné: Pénzügy számvitel (mérlegtételek), Saldo, Dr. Döme István - Loós Attila - Némethné dr. Gergics Márta- Pordán Krisztina - Simonné Romsics Erika: Pénzügyi számvitel példatár, Saldo, Éva Katalin: Vállalkozói könyvvitel I.-II.,Perfekt, Éva Katalin: Feladatgyűjtemény a vállalkozói könyvvitelhez I.-II., Perfekt,

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok

Részletesebben

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sajtótechnikus megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. számú melléklet AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 02 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 62

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Intézményi kommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sportkommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Becsüs 3. Szakképesítések

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült.

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE Vissza kell állítani a szakképzés

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet és művelődésfilozófia... 13

Részletesebben

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 850 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Klímareferens

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 581 02

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

A 126. sorszámú Sportszervező, -menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 126. sorszámú Sportszervező, -menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 126. sorszámú Sportszervező, -menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 813 01 1.2.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgyainak rövid

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

A controlling integrálódása az oktatási szférában

A controlling integrálódása az oktatási szférában Dr. Tóth Antal - Dr. Zéman Zoltán A controlling integrálódása az oktatási szférában 1. CONTROLLING ALKALMAZÁSA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL A controlling hasznossága mindaddig nem fog érvényre jutni

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ 54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a

Részletesebben

Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008

Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 Dunaújvárosi Főiskola Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 lezárva: 2008. augusztus 21. Módosítva: 2009. március 12. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 1.A szakképesítés munkaterületei....

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre.

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre. Tantárgy neve: Stratégiai tervezés Kódja: NBG_GI832K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: (2 óra előadás + 2 óra gyakorlat) / hét Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA Korszerű gyorsírási és jegyzőkönyvvezetési gyakorlatok az ügyviteli szakképzésben UV8101 Összóraszám (elm+gyak) 0+5 Gyj Tantárgyfelelős neve Veress Gabriella Tantárgyfelelős beosztása docens 1. A tantárgy

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2008. március Engedély száma: Engedélyezem: dr. Lamperth Mónika Tartalom Bevezető 3 1. A KÉPZÉS CÉLJA 2.

Részletesebben

Titkári ismeretek osztályozó vizsga anyag 11-12. évfolyam

Titkári ismeretek osztályozó vizsga anyag 11-12. évfolyam Titkári ismeretek osztályozó vizsga anyag 11-12. évfolyam A tantárgy oktatásának célja: A tanulók ismerjék meg a titkárságon, ügyfélszolgálaton dolgozók feladatait, leendő szakmájuk egy fő területét. Ismerjék

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek

Vállalkozói ismeretek 2 Vállalkozói ismeretek 1. A vállalkozásról általában A vállalkozói és a vállalkozási tevékenység jellemzői. A vállalkozások és a vállalkozói döntések. A vállalkozások működési formái. A vállalkozási ötlet

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kézápoló és műkörömépítő

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés

Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Televízióműsor gyártó szakasszisztens megnevezésű elágazás szakmai

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A 164. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 164. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 164. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 3 II. Képzési program... 6 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben