Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés"

Átírás

1 Dunaújvárosi Főiskola Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29.

2 2

3 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok tananyagtartalmának teljesítése az üzleti szakügyintéző képzés banki szakügyintéző elágazásán a szakképzés keretében: A Banki szakügyintéző FSZ képzés és a Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak kredit egyenértékűsége: Óraterv: tantárgyainak rövid ismertetése Számviteli alapismeretek Gazdasági jog Statisztika Ügyviteli pénzügytan Vállalatgazdaságtan II Viselkedéskultúra Bankismeretek Üzleti informatika Hitelezési ismeretek Informatika Üzletviteli alapismeretek Számvitel elemzés Pénzügyi számvitel Nemzetközi pénzügyek Vállalkozásfinanszírozás Biztosítástan Vezetői számvitel Hitelintézeti számvitel Pénzügyi piacok alapjai Számítógéppel támogatott számvitel Adózási alapismeretek Ellenőrzés Vezetői számvitel Szakszeminárium Záródolgozat konzultáció Szakszeminárium Záródolgozat konzultáció

4 4

5 Alapadatok: Szakképesítés megnevezése Üzleti szakügyintéző A szakképesítés azonosító száma: Elágazások: Banki szakügyintéző Azonosító szám: Ráépülés: A képzésért felelős szakminisztérium: Szakra vonatkozó jogszabály: Képzés maximális időtartama: Képzésért felelős intézmény: Intézményi azonosító szám: nincs Nemzetgazdasági Minisztérium 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2 év (4 félév / szemeszter) A szorgalmi időszak, a szakmai gyakorlat és a vizsgaidőszak alkot egy szemesztert. Dunaújvárosi Főiskola FI60345 Címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A Felelős vezető: Szakfelelős intézet: Szakfelelős intézet igazgatója: Szakfelelős: Képzés szintje: A szakképesítési bizonyítványban szereplő szakképesítés megnevezése: Nyelvi képzés: Testnevelés: Szakmacsoport A felsőfokú szakképzésnek megfelelő képzési területek Munkarend Dr. Bognár László, rektor Gazdálkodástudományi Intézet Bokorné Dr. Kitanics Tünde főiskolai docens Német Adél gazdasági tanár Felsőfokú szakképzés Banki szakügyintéző Általános és szakmai angol vagy német nyelv. Minden félévben heti 1 óra (csak nappali tagozaton). 15. Közgazdaság gazdaságtudományok nappali, levelező 5

6 Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző 3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs 3.2 Elágazások Azonosítószám: Megnevezés: Banki szakügyintéző 3.3 Ráépülés Nincs 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális időtartama: Szakképesítés megnevezése Szakképzési Óraszám évfolyamok száma Üzleti szakügyintéző 2 - II. EGYÉB ADATOK ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Banki szakügyintéző 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe kredit) Pályaalkalmassági követelmények: - Szakmai alkalmassági követelmények: - 2. Elmélet aránya: 40% 3. Gyakorlat aránya: 60% 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): - 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): - Ha szervezhető, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: - 6

7 III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3619 Egyéb gazdasági ügyintézők 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása Banki szakügyintéző A banki hálózat egyes egységeinél az ügyintézők munkáját segíti, szervezi és irányítja. Kommunikál az ügyfelekkel. A banküzemben adódó feladatokat önállóan végrehajtja. Banki információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat. Szabályozási előkészítői és elemzési feladatokat végez. Intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörén túlmenő ügyekben. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Államháztartási szakügyintéző Nonprofit menedzser Közösségi-civil szervező A szakmai követelménymodulok felsorolása IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Az azonosító számú, Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Vállalatgazdálkodási feladatok Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok Számviteli-statisztikai feladatok Számítástechnikai-informatikai feladatok Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven Bankszakmával kapcsolatos feladatok 7

8 V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel és előírt gyakorlattal. Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani. A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat - előírt határidőre történő - leadása. 2. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számviteli-statisztikai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számítástechnikai-informatikai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven 8

9 A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Bankszakmával kapcsolatos feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A bankszakmai ismeretek alkalmazása: pénzforgalmi feladatok, lakossági és kisvállalkozói hitelezésre vonatkozó feladatok, egyéb lakossági termékek eladásával kapcsolatos feladatok a PM által kiadott feladatlap alapján. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 180 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A szakmai követelménymodulokban meghatározott pénzforgalmi feladatok, lakossági és kisvállalkozói hitelezésre vonatkozó feladatok, egyéb lakossági termékek eladása témakörökből számonkérés a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan Az azonosító számú, Banki szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, úgy mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól. 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai Az azonosító számú, Banki szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt 6. Bankszakmával kapcsolatos feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el. A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg. A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani. A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt vizsgatevékenységét a jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette. A záródolgozat védései csak egy vizsganapon tehetők le. A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani. Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő: % jeles (5) 80-89% jó (4) 9

10 70-79% közepes (3) 60-69% elégséges (2) Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni. Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg. VII. EGYEBEK A képzés nyelve: magyar, kivéve a szakmai idegen nyelvet. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. (3) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 90 napon belül be kell fejezni. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet elágazásonként: Banki szakügyintéző és Értékpapírpiaci szakügyintéző Magyar Bankszövetség, Befektetési Szolgáltatók Szövetsége. Az írásbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a PM közleményben közreadott vizsganaptár az irányadó. A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket. A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak. 10

11 A követelménymodulok tananyagtartalmának teljesítése az üzleti szakügyintéző képzés banki szakügyintéző elágazásán a szakképzés keretében: Követelménymodulok megnevezése Vállalatgazdálkodási feladatok Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok Tudásszint mérés a következő tárgy(ak) keretében Gazdasági jog Vállalati gazdaságtan II. Ügyviteli pénzügytan Biztosítástan Vállalati pénzügy Számviteli alapismeretek Statisztika Számviteli-statisztikai feladatok Pénzügyi számvitel Számvitel elemzés Ellenőrzés Vezetői számvitel Számítástechnikai-informatikai feladatok Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven bankszakmával kapcsolatos feladatok Informatika Üzleti informatika Üzletviteli alapismeretek Viselkedéskultúra Idegen nyelv Pénzügyi piacok alapjai Bankismeret Nemzetközi pénzügyek Hitelezési ismeretek Hitelintézeti számvitel Adózási alapismeretek Vállalkozás finanszírozás Számítógéppel támogatott számvitel Vezetői számvitel II 11

12 A Banki szakügyintéző FSZ képzés és a Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak kredit egyenértékűsége: FSZ Banki szakügyintéző szakról beszámítható modulok a Gazdálkodási és Menedzsment BA képzésbe FSZ tantárgyak BA tantárgyak Tantárgyi modul kód kre dit Tantárgyi modul Kód kre dit Hitelezési ismeret GTK Bankismeret GTK Banktan GTK Vállalatgazdaságtan II. GTV Vállalatgazdaságtan II. GTV Informatika INF Informatika INF Vezetői számvitel GTK Vezetői számvitel GTK Vállalati pénzügy GTK Vállalati pénzügy GTK Számvitel elemzés GTK Számvitel elemzés GTK Ellenőrzés GTK Ellenőrzés GTK Nemzetközi pénzügyek GTK Nemzetközi pénzügyek GTK Pénzügyi számvitel GTK Pénzügyi számvitel GTK Ügyviteli pénzügytan GTK Pénzügyi piacok alapjai GTK Pénzügytan alapjai GTK Összesen elfogadható kredit: 50 12

13 Óraterv: Nappali Félévek - heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN-GTK-136 Számviteli alapismeretek F 5 DFFN-GTK-115 Gazdasági jog F 5 DFFN-GTK-132 Statisztika F 5 DFFN-GTK-141 Ügyviteli pénzügytan F 5 DFAN-GTV-337 Vállalatgazdaságtan II F 5 DFFN-GTV-112 Viselkedéskultúra F 5 DFFN-GTK-108 Bankismeretek F 5 DFFN-GTK-142 Üzleti informatika F 5 DFFN-GTK-116 Hitelezési ismeretek F 5 DFAN-INF-010 Informatika F 5 DFAN-GTK-011 Vállalati pénzügy F 5 DFAN-GTK-010 DFFN-GTV-115 Üzletviteli alapismeretek F 5 DFAN-GTK-014 Számvitel elemzés F 5 DFAN-GTK-005 DFAN-GTK-008 Pénzügyi számvitel F 5 DFAN-GTK-005 DFAN-GTK-027 Nemzetközi pénzügyek F 5 DFFN-GTK-143 Vállalkozásfinanszírozás F 5 DFFN-GTK-110 Biztosítástan F 5 DFAN-GTK-041 Vezetői számvitel F 5 DFFN-GTK-117 Hitelintézeti számvitel F 5 DFFN-GA-119 DFFN-GTK-128 Pénzügyi piacok alapjai F 5 DFFN-GTK-134 Számítógéppel támogatott számvitel V 5 DFFN-GTK-105 Adózási alapismeretek F 5 DFAN-GTK-030 Ellenőrzés F 5 DFFN-GTK-147 Vezetői számvitel F 5 DFFN-GTK-146 Idegen nyelv F F F F 0 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium F F 0 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit Nyelvek Félévek - heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN-KIN-160 Általános angol nyelv F 0 DFFN-KIN-180 Általános német nyelv F 0 DFFN-KIN-161 Üzleti angol nyelv F 0 DFFN-KIN-160 DFFN-KIN-181 Üzleti német nyelv F 0 DFFN-KIN-180 DFFN-KIN-162 Üzleti angol nyelv F 0 DFFN-KIN-161 DFFN-KIN-182 Üzleti német nyelv F 0 DFFN-KIN-181 DFFN-KIN-163 Üzleti angol nyelv F 0 DFFN-KIN-162 DFFN-KIN-183 Üzleti német nyelv 3. Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium F 0 DFFN-KIN-182 Félévek - heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN-GTK-151 Szakszeminárium F 0 DFFN-GTK-149 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFN-GTK-152 Szakszeminárium F 0 DFFN-GTK-151 DFFN-GTK-150 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFN-GTK-149 Jelölések: V Vizsga, F Félévközi jegy, ea előadás, gy gyakorlat, l labor, kr kredit, k követelmény 13

14 Levelező Félévek - félévesóraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFL-GTK-136 Számviteli alapismeretek F 5 DFFL-GTK-115 Gazdasági jog F 5 DFFL-GTK-132 Statisztika F 5 DFFL-GTK-141 Ügyviteli pénzügytan F 5 DFAL-GTV-337 Vállalatgazdaságtan II F 5 DFFL-GTV-112 Viselkedéskultúra F 5 DFFL-GTK-108 Bankismeretek F 5 DFFL-GTK-142 Üzleti informatika F 5 DFFL-GTK-116 Hitelezési ismeretek F 5 DFAL-INF-010 Informatika F 5 DFAL-GTK-011 Vállalati pénzügy F 5 DFAL-GTK-010 DFFL-GTV-115 Üzletviteli alapismeretek F 5 DFAL-GTK-014 Számvitel elemzés F 5 DFAL-GTK-005 DFAL-GTK-008 Pénzügyi számvitel F 5 DFAL-GTK-005 DFAL-GTK-027 Nemzetközi pénzügyek F 5 DFFL-GTK-143 Vállalkozásfinanszírozás F 5 DFFL-GTK-110 Biztosítástan F 5 DFAL-GTK-041 Vezetői számvitel F 5 DFFL-GTK-117 Hitelintézeti számvitel F 5 DFFL-GA-119 DFFL-GTK-128 Pénzügyi piacok alapjai F 5 DFFL-GTK-134 Számítógéppel támogatott számvitel V 5 DFFL-GTK-105 Adózási alapismeretek F 5 DFAL-GTK-030 Ellenőrzés F 5 DFFL-GTK-147 Vezetői számvitel F 5 DFFL-GTK-146 Idegen nyelv F F F F 0 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium F F 0 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit Nyelvek Félévek - félévesóraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFl-KIN-160 Általános angol nyelv F 0 DFFL-KIN-180 Általános német nyelv F 0 DFFL-KIN-161 Üzleti angol nyelv F 0 DFFl-KIN-160 DFFL-KIN-181 Üzleti német nyelv F 0 DFFL-KIN-180 DFFL-KIN-162 Üzleti angol nyelv F 0 DFFL-KIN-161 DFFL-KIN-182 Üzleti német nyelv F 0 DFFL-KIN-181 DFFL-KIN-163 Üzleti angol nyelv F 0 DFFL-KIN-162 DFFL-KIN-183 Üzleti német nyelv F 0 DFFL-KIN-182 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium Félévek - félévesóraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFL-GTK-151 Szakszeminárium F 0 DFFL-GTK-149 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFL-GTK-152 Szakszeminárium F 0 DFFL-GTK-151 DFFL-GTK-150 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFL-GTK-149 Jelölések: V Vizsga, F Félévközi jegy, ea előadás, gy gyakorlat, l labor, kr kredit, k követelmény 14

15 tantárgyainak rövid ismertetése Számviteli alapismeretek DFFN-GTK-136 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-136 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Vinkler Béláné Nincs Előadás: Előadás, projektor használatával. Gyakorlat: Elméleti anyag feldolgozása irányítással 00 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 0 % Feladatmegoldás irányítással 40 % Feladatok önálló feldolgozása 40 % A hallgató ismerje a számvitel fogalomkörét ismerje a számviteli törvény filozófiáját, struktúráját ismerje a számviteli alapelveket tudja a beszámolási kötelezettség és könyvvezetés fogalmát, fajtáit ismerje a nyilvánosságra, közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásokat ismerje a mérleg szerkezetét, tartalmát tudja az eredmény fogalmát, az eredmény megállapításának lehetséges módozatait tudja az eredménykategóriák fajtáit, ezek tartalmát ismerje a gazdasági események típusait, ezek vagyonra és eredményre gyakorolt hatását képes legyen megállapítani A hallgatók megismerkednek a számvitel fogalmával, alkotó elemeivel, szabályozásának kérdéseivel, a beszámolókészítési kötelezettség formáival, a számviteli alapelvekkel, az alapvető értékelési módszerekkel, továbbá a könyvvezetés (kettős könyvvitel) alapvető módszertani kérdéseivel. A hallgatók ismereteket szereznek a főbb gazdasági eseménytípusok elszámolására, a Mérleg és az Eredménykimutatás összeállítására, a "nyitástól - zárásig" terjedő kiemelt feladatokról. 1. dr. Sztanó Imre: Számviteli alapjai (Perfekt) 2. Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Némethné dr. Gergics Márta - Sisa Krisztina - Dr. Zelenka Józsefné: Példatár a számvitel alapjaihoz (2008) 3. Bocsó-Kosztrihán-Sztanó: Példatár és munkafüzet a vállalkozói számvitelhez (Perfekt) 4. Órán kiosztott, egyéb módon közzétett segédanyagok 1. Laáb Ágnes: Számviteli alapok (Typotex, 2006) 2. Korom - Ormos - Veress: Bevezetés a számvitel rendszerébe (Akadémiai Kiadó, 2005) 3. Baricz - Bosnyák - Lukács: A számvitel alapjai (Saldo, 2008) 4. Baricz - Gyenge - Joó - Martin - Reizingerné: A számvitel alapjai - Példatár (Saldo, 2007) évi C. törvény a számvitelről 15

16 Gazdasági jog DFFN-GTK-115 1/1/0/F/5 DFFL-GTK-115 5/5/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Szemere Brigitta Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata. Gyakorlat: Minden hallgatónak előadóban táblás gyakorlat. Projektor vagy írásvetítő használata. Tanulói tevékenységformák Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 30 % Elméleti anyag önálló feldolgozása: 60 % Feladatmegoldás irányítással: - Feladatmegoldás önállóan: 10 % A tantárgy oktatásának célja a hallgatóval megismertetni azokat a jogi alapokat, melyek nélkülözhetetlenek az üzleti- gazdasági élet azok jogi környezetében való eligazodáshoz. A hallgató ismerje meg az egyes állami szerveken - mint jogforrásokon - keresztül a jogszabályi hierarchiát, ismerje meg a polgári jog legalapvetőbb szabályozási területeit: személyek joga, tulajdonjog, kötelmi jog, képes legyen a polgári jog keretén belül tanult ismeretek gyakorlati alkalmazására képes legyen átlátni az államháztartás folyamatait, legyen tisztában az államháztartás vagyongazdálkodásának specifikumaival, ismerje meg a nemzetközi pénzügyi jog alapvető elemeit, legyen tisztában a büntető törvénykönyv gazdasági jellegű előírásaival (gazdasági bűncselekmények alapfogalmával) ismerje meg a közbeszerzési eljárások lényeges alanyait és tárgyait, ismerje az egyes jogi és nem jogi személyiségű gazdasági társaságok fogalmát, típusait, alapításuk feltételeit, legfontosabb jellemzőit ismerje a gazdasági társaságok létesítésének korlátait és törvényességi felügyeletüket, ismerje meg a csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás szabályait, ismerje meg a cégeljárással kapcsolatos legfontosabb szabályokat, ismerje a cégek átalakulásának feltételeit, legyen tisztában a munkajogviszony alanyaival, létesítésével, tárgyával, tartalmával, teljesítésével, megszűnésével, munkajogi alapfogalmakkal, ismerje meg a társadalombiztosítási jog alapvető szabályozásait, legyen képes használni a jogszabályokhoz való hozzáférés technikai eszközeit. Jogi alapismeretek: az állami- önkormányzati szervek, mint jogforrások ismertetése. A jogképződés módjai. A jogforrás fogalma és fajai, a jogforrások hierarchiája. A jogszabályok fajai, érvényessége és hatályossága. Polgári jog: a személyek joga. Dologi jog: a tulajdonjogra vonatkozó szabályozások. A tulajdon fogalma, jelentősége, alanya, tárgya, tartalma, korlátozása, megszerzése, megszűnése. A tulajdonjog védelme. Közös tulajdon. Kötelmi jog: az egyes szerződések típusai, alanya, tárgya, tartalma, létrejötte, megszűnése. Pénzügyi jog: az állami vagyon összetétele és kezelése. Az államháztartás vagyongazdálkodásának alapelvei, központi költségvetés tartalma, eljárása, végrehajtása, ellenőrzése, a költségvetési szervek. A társadalombiztosítás költségvetése. Elkülönített állami pénzalapok költségvetése. Nemzetközi pénzügyi jog: a nemzetközi pénzügyi jog tárgya és rendszere, a nemzetközi költségvetési jog, nemzetközi vámjog, nemzetközi pénzügyi ellenőrzés, integrációk pénzügyi joga, nemzetközi és szupranacionális adójog. Az EU pénzügyi joga. Büntetőjog: a gazdasági bűncselekmények típusai, jogi szabályozásuk. Közbeszerzési eljárások alanya, tárgya, jogi szabályozása. Gazdasági jog: gazdasági társaságok, szövetkezetek (társas vállalkozások), kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók jogi leírása, alapítási, átalakulási, megszűnési folyamatai. Cégbírósági eljárás. Elektronikus cégeljárás. A cégek törvényességi felügyelete. Csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás. Munkajog: a munkajogviszony alanyai, keletkezése, tárgya, tartalma, teljesítése, megszűnése, az egyéni jogviták elintézésének eljárási rendje. Társadalombiztosításai jog: alanyai, tárgya, általános szabályai. 1. Órai kiadott tananyag O:\meghajtó 2. Vonatkozó jogszabályok: 3. Pénzügyi jog. Szerk. Földes Gábor. Átdolg. kiad. Budapest: Osiris, 2005, cop p. 1. Sárközy Tamás (szerk): Üzleti jog. TYPOTEX Elektronikus Kiadó Kft., 2008, 228 p. 2.Kecskés László: Magyar polgári jog. Általános rész II. A személyek joga. Budapest-Pécs: Nordex Kft - Dialóg Campus Kiadó, p. 3. Lenkovics Barnabás: Dologi jog. Budapest: Eötvös József Kiadó, 2001, 282.p. 16

17 Statisztika DFFN-GTK-132 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-132 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Lampertné Akócsi Ildikó Nincs Előadás: Projektor használata, számítógépes bemutatás. Gyakorlat: Számítógépes gyakorlat számítógép teremben. Elméleti anyag feldolgozása irányítással 20 % Elméleti anyag önálló feldolgozása - Feladatmegoldás irányítással 30 % Feladatmegoldás önállóan 50 % A kikerülő akkreditált hallgatók ismerjék, és alkalmazni is tudják az alapvető statisztikai módszereket. A hallgató: ismerje a statisztikai munka lépéseit, ismerje a statisztika különböző irányvonalait, ismerje a statisztikai alapfogalmakat, sorokat, táblákat, tudja értelmezni és alkalmazni az egyszerűbb statisztikai mutatókat, tudja rendezni és elemezni különböző mutatókkal a mennyiségi sorokat, tudja elemezni a csoportosított sokaságot viszonyszámokkal és átlagokkal. Statisztikai alapfogalmak, a sokaság, ismérv fogalma, azok fajtái. Statisztikai sorok, táblák fajtái. Viszonyszámok. Középértékek, kvantilisek, szóródási mutatók, aszimmetriamutatók és alapvető tulajdonságaik. Csoportosított sokaság fogalma és elemezésük. Két ismérv közötti kapcsolat számszerűsítésére szolgáló mutatók alkalmazása és értelmezése. Standardizálás, indexszámítás. Kétváltozós regresszió- és korrelációszámítás. Idősorok összetevői. 1. Korpás Attiláné (szerk.): Általános statisztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 2. Korpás Attiláné (szerk.): Általános statisztika II. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 1. Molnár Máténé - Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 2. Molnár Máténé - Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 3. Petres Tibor - Tóth László: Statisztika. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest p. 17

18 Ügyviteli pénzügytan DFFN-GTK-141 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-141 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Bokorné Dr. Kitanics Tünde Nincs Előadás: Projektor és/vagy írásvetítő alkalmazásával Gyakorlat: Projektor és/vagy írásvetítő alkalmazásával Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 40% Feladatmegoldás irányítással: 30% Feladatmegoldás önállóan: 10% A hallgatók e tananyag keretében ismerkednek meg a pénzügyi alapfogalmakkal. Ekkor sajátítják el a pénzügyi gondolkodáshoz szükséges alapvető jellemzőket, az alapösszefüggéseket. E tananyag kertében megismerik a pénz kialakulását, forgalomba kerülését, megszüntetését, az inflációra hajlamos pénz jellemzőit, sajátosságait, az infláció hatásait, megszüntetésének feltételeit. A hallgatók megismerik a pénzforgalom jellemzőit és intézményeit a bankokat, valamint ezek szolgáltatásrendszerét. Áttekintik a pénz és tőkepiacok és ezek eszközeinek jellemzőit, valamint a költségvetési folyamatok alapvető sajátosságait, a költségvetési döntési mechanizmus alapjait. Ismereteket szereznek az Európai Monetáris Unió működéséről, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszerekről A hallgató képes legyen a tantárgy elsajátítása után a következő fel-adatok elvégzésére: a pénz időértéke kiszámítására, a monetáris és fiskális politika megértésére, ismertetésére, a különböző bankügyletek elvégzésére, a vállalati pénzforgalom elvégzésére, a konvertibilitás megértésére, az értékpapírok és azok hozamainak kiszámítására, a pénzügyi piacok, pénzügyi termékek megismerésére, a vállalat finanszírozás elvégzésére, a különböző adók, illetékek, vámok kiszámolására, megfizetésére. Gyulaffy Béláné dr.: Pénz- pénzügyi összefüggések (SALDO 2006) 1. Gyulaffy Béláné (2000): Pénzügyi ismeretek. Budapest: Saldo 2. Bánfi T. - Sulyok-Pap M. (szerk.)(1998): Pénzügyek. Budapest: Perfekt 18

19 Vállalatgazdaságtan II. DFAN-GTV-337 2/1/0/F/5 DFAL-GTV /5/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Kovács Tamás Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata (összes óra 50%-ában). Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat, projektor vagy írásvetítő használata (összes óra 50%-ában). Elméleti anyag feldolgozása irányítással 40 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 10 % Feladatmegoldás irányítással 25 % Feladatok önálló feldolgozása 25 % A tananyag átfogó ismereteket nyújt a vállalatgazdaságtan témáján belül a vállalatok alapítása, működtetése, átalakulása, megszüntetése, anyagi, vagyoni, pénzügyi gazdálkodása témájában. A hallgató képessé válik a vállalati gazdálkodás lényegének, lebonyolításának áttekintésére és a vállalati (vállalkozási) jogi ill. egyéb szabályozás megismerésére és alkalmazására. Ismeri a vállalatok gazdasági, pénzügyi, személyi, anyagi, vagyoni jellemzőit, összetevőit, a vállalatok tevékenységében rejlő kockázatokat, ezek fajtáit, a nemzetközi és hazai vállalati együttműködések jellemzőit és mindezek készségszintű alkalmazására válik képessé. Az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati jellemzők megismerésére is mód nyílik. A vállalatok kialakulása, a fogalma, a működésének jogi háttere. A vállalat makro és mikro, külső és belső környezete. A vállalat, mint gazdasági rendszer, a gazdasági rendszerek jellemzői, működésének alapfogalmai. A vállalati cél, célrendszer, stratégia. A vállalatok gazdasági döntései. A vállalati erőforrások és tevékenységrendszer ismertetése. A vállalat vagyona és forrásai, a vállalat finanszírozása. A vállalatok szervezete és vezetése. A vállalatok erőforrás gazdálkodása. A vállalati termelés, szolgáltatás, anyagi folyamatok bemutatása. A vállalat belső és külső logisztikája. A vállalat emberi erőforrás gazdálkodása. A vállalati információ forrásai, szerepe. A vállalati innováció. A vállalatok bevételei és költséggazdálkodása. A minőség fogalma, a teljes körű minőségbiztosítás és ellenőrzés (TQM). A vállalati stratégia, stratégiai vezérelvek, stratégiai menedzsment, a stratégia kidolgozása, végrehajtása, ellenőrzése. Controlling. Az üzleti tervezés szerepe, bemutatása. A vállalati etika, felelősség, kultúra a vállalatok működése során. Outsourcing (kiszervezés), kialakulása, típusai, megvalósításának lehetőségei. Vállalati együttműködések. 1. Chikán Attila: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba, Bologna tankönyvsorozat, Aula, Bp Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula, Bp Lengyel László: Vállalatgazdaságtan I. SZIE-GTK-KVA jegyzet, Bp Lengyel László: Vállalatgazdaságtan II. SZIE-GTK-KVA jegyzet, Bp

20 Viselkedéskultúra DFFN-GTV-112 1/2/0/F/5 DFFL-GTV-112 5/10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dósáné Pap Györgyi Nincs Előadás: Létszámtól függően nagy előadóban, illetve kis csoportban projektor és írásvetítő felhasználásával Gyakorlat: Interaktív pedagógia, kiscsoportos és egyéni feladatok, kis teremben, projektor és írásvetítő felhasználásával Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 30 % Elméleti anyag önálló feldolgozása: 20 % Feladatmegoldás irányítással: 40 % Feladatmegoldás önállóan: 10 % A hallgató megismerkedjen az alapvető kommunikációs és üzleti viselkedés alapfogalmaival, szabályaival és képes legyen ezek különböző helyzetekben való megfelelő alkalmazására. Ismerje meg a különböző országokra, nemzetekre jellemző viselkedési normákat, tisztában legyen a szabályok megsértésével járó következményekkel. az üzleti protokoll keretein belül használni tudják annak eszközeit, illendően részt tudjanak venni különböző hivatalos eseményeken és képesek legyenek az üzleti életben az általános viselkedési normáknak megfelelni. A tudatos kommunikáció szerepe a viselkedésben. A viselkedéskultúra szabályai a hivatalos és az üzleti életben. Illem, etikett, protokoll hazai és nemzetközi viszonylatban. Rendezvényszervezés alapvető szabályai Hatékony karriertervezés és az állásvadászat szabályai, buktatói. 1. Görög Ibolya: Protokoll a életem, Athenaeum, Budapest Dr. Sille István: Illem, Etikett, Protokoll, Akadémiai Kiadó, Budapest, Internet 20

21 Bankismeretek DFFN-GTK-108 2/0/0/F/5 DFFL-GTK /0/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Csányi Tamás Nincs Előadás: Korszerű technika alkalmazása, projektor használata Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 30% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 40 % Feladatmegoldás irányítással: 20 % Feladatmegoldás önállóan: 10% készüljön fel a front office feladatok és a back office feladatok ellátására a pénzforgalmi feladatok ellátásában közreműködés, képes legyen elektronikus bankszolgáltatások alkalmazására, értse a befektetési tanácsadói tevékenység lényegét A tananyag a banki tevékenység átfogó jellemzőivel ismerteti meg a hallgatókat. A hitelfedezetek megléte, a betétbiztosítás és a takarék-, és hitelszövetkezeti feladatok ellátásában való részvételre készít fel a tananyag. Ismerni kell a bankszámlaszerződés jellemzőit, a lebonyolítás sajátosságait, de fontos az elektronikus banki szolgáltatások áttekintése és alkalmazása is. Az üzleti bankok tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok áttekintése és kezelése is e tárgy keretében válik ismertté. Katona Ferenc: Bankügyletek (DUF 2005) Dr. Sági Judit: Lakossági bankügyletek (BGF-Bankszövetség 2005) 21

22 Üzleti informatika DFFN-GTK-142 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-142 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Szemere Brigitta Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata. Gyakorlat: Minden hallgatónak számítástechnikai terem. Projektor vagy egyéb szemléltető eszköz alkalmazása. Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 40 % Elméleti anyag önálló feldolgozása: 50 % Feladatmegoldás irányítással: - Feladatmegoldás önállóan: 10 % A tantárgy oktatásának célja a hallgatóval megismertetni azokat a jogi alapokat, melyek nélkülözhetetlenek az üzleti- gazdasági élet azok jogi környezetében való eligazodáshoz. A hallgató ismerje meg a rendszerelméleti alapfogalmakat, ismerje fel a különböző rendszereket, ismerje meg a rendszerek összetevőit és irányítási folyamatát, vizsgálati eljárásokat, legyen képes átlátni a gazdasági és információs rendszerek felépítését, ismerje meg az információs rendszerek hardver és szoftver környezetét, tudja a szükséges adatokat megszerezni, azokat kezelni, legyen képes a hálózati erőforrások használatára, ismerje meg az üzleti információs rendszereket, ismerje meg az információs rendszerek fejlesztésének folyamatát, alkalmazza a rendszerelemzési módszereket, ismerje meg az informatikai eszközök kiválasztásának folyamatát, ismerje meg az információs rendszerek biztonságtechnikai eszközeit, módszereit, legyen képes különböző dokumentumok előállítására. Rendszerelméleti alapismeretek: a rendszer fogalma, tipizálása, elemei, vizsgálati módszerei. A rendszer határa és környezete. A rendszer irányítása. A gazdasági rendszer. Az információrendszer. Hardver és szoftver alapfogalmak. A szervezetek és az IT illeszkedése. A szervezeti struktúrák, felelősség- és hatáskörmegosztás. Vezetés, vezetői szerepek. Munkakörök, felelősség, a munka értékelése. A döntési szintek és információigényük. Vezetői elemző-munka számítógépes támogatása: EIS, VIR. Vállalati vezetői információs igények. Az üzleti információs rendszerek, operatív szintű információs rendszerek, döntéstámogató rendszerek. A csoportos döntéshozatal. Üzleti intelligencia rendszerek. Tudásmenedzsment. Rendszeréletciklus. Rendszerfejlesztési módszertanok. Informatikai stratégia. Informatikai eszközök kiválasztása és beszerzése. Az információs rendszerek biztonsága: rendszerfejlesztés, számítástechnikai módszerek, auditálás stb. Az e-business. Az elektronikus kereskedelem formái, fejlődése, gazdasági előnyei ás hátrányai. Az elektronikus úton történő értékesítés folyamata. Adatvédelmi és fogyasztóvédelmi kérdések. Informatikai kiadások csökkentése: outsourcing, hosting, ASP. A SAP általános bemutatása, rendszerkomponensek. SAP bázisrendszer, rendszerkörnyezet. 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia - Kiss Tamás: Bevezetés az üzleti informatikába. Második, bővített és jelentősen átdolgozott kiadás, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007, 317 p. 2. Szemere Brigitta: E-business, Dunaújváros: DF Kiadói Hiv., p. 3. Mészáros Károly: SAP R/3 általános ismeretek, Dunaújváros: DF Kiadói Hiv p. 1. Mészáros Károly: SAP pénzügyi folyamatai, logisztikai folyamatai, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, Bucsi László: Informatikai szabályozás menedzsment, Dunaújváros: DF. Kiadói Hiv., p. 3. Hernandez, A. José - Keogh, Jim - Martinez, F. Franklin: SAP R/3 kézikönyv, Budapest: Panem Könyvkiadó Kft., p. 4. Dobay Péter: Vállalati információmenedzsment, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, 310 p. 22

23 Hitelezési ismeretek DFFN-GTK-116 2/1/0/F/5 DFFL-GTK /5/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Csányi Tamás Nincs Előadás: Projektor vagy írásvetítő használatával Gyakorlat: Táblás gyakorlat, számítógéppel, projektorral Egyéni tanulás, hallgatók számára készített tanulási útmutató segítségével, az előadások feldolgozása és a meghatározott szakirodalom megismerése alapján A hallgató ismerje meg a hitelintézet működését, gazdálkodását, ismerje meg a hitelintézet számvitelének sajátosságait, a hitelezési elemzések kiemelt területeit, ismerje meg a hitelintézeti controlling rendszer kialakításának szükségességét, célját, ismerje meg a kockázat értéke. A hitel és a vállalatfinanszírozás kapcsolata. A hitel, mint az egyik vállalatfinanszírozási forma. A hitel kihelyezés kockázata, annak mérési lehetőségei. A kockázatra ható növelő és csökkentő tényezők és azok felismerése. Tényleges hitelkérelmek elemzése. Gyulaffy Béláné dr.: Pénz- pénzügyi összefüggések (SALDO 2006) Csányi Tamás: Hitelbírálat I-II, DUF, Brealey-Myers: Modern Vállalati Pénzügyek, Panem kiadó, Bp, Szaksajtó aktuális írásai 23

24 Informatika DFAN-INF-010 0/0/3/F/5 DFAL-INF-010 0/0/15/F/5 Tantárgyat gondozó intézet: Informatikai Intézet Tárgyfelelős oktató: Dr. Király Zoltán Nincs Előadás: Gyakorlat: - Számítógépes termekben egyéni feladatokat oldanak meg a hallgatók tanári segítséggel Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Információk feladattal vezetett rendszerezése (40%) Feladatok önálló feldolgozása (60%) A hallgatók szerezzenek olyan alapvető informatikai ismereteket, amely a nemzetközileg meghatározott informatikai írástudás (ECDL) alapmoduljainak elsajátításához szükséges. Legyenek képesek egy grafikus operációs rendszer biztos kezelésére. Tudjanak tetszőleges szöveges és táblázatot szövegszerkesztő és táblázatkezelő programmal elkészíteni. Tudjanak az Interneten böngészni és levelezni. Legyenek képesek egyszerű adatbázisok elkészítésére és kezelésére, valamint egyszerű bemutatók készítésére. Operációs rendszer kezelése (Windows), fájlok, mappák, háttértárak kezelése. Víruskeresés, vírusirtás, naplózás. Tömörített dokumentumok kezelése. A Windows segédprogramjainak (Paint, Jegyzettömb) használata. Szövegszerkesztés a Word programmal. Karakter és bekezdésformázás, hasábok, tabulátorok, élőfejek és élőlábak, különleges karakterek, felsorolás és számozás, táblázatok, stílusok, körlevél. Táblázatkezelés az Excel programmal. Táblázatok feltöltése, formázása, képletek, függvények használata, címzések, diagramok, adattáblák, célértékkeresés, solver, adatbázis műveletek, kimutatás. Internet böngészők beállításai és használata. Levelezőprogramok beállításai és használata: Levelek küldése, fogadása, mellékletek, címjegyzék, titkos másolat, fontos levél. Adatbázis készítés az Access programmal. Adattáblák létrehozása, formázása, adattáblák összekapcsolása. Lekérdezések (választó, táblakészítő, törlő, hozzáfűző, frissítő, kereszttáblás), űrlapok, jelentések készítése. Prezentáció készítés a PowerPoint programmal. 1. Király Zoltán-Ősz Rita: Szövegszerkesztés példatár 2. Király Zoltán-Ősz Rita: Táblázatkezelés példatár 3. Király Zoltán: Adatbáziskezelés példatár 4. ECDL vizsgapéldatár 5. Elektronikus irodalom: 6. Távoktatási anyag a Moodle, vagy a Neptun rendszerben 24

25 Vállalati pénzügy DFAN-GTK-011 2/2/0/F/5 DFAL-GTK /10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Keszi- Szeremlei Andrea DFAN(L)-GTK-010 Pénzügytan alapjai Előadás: Korszerű módszerekkel, projektor alkalmazásával Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 30 % Feladatmegoldás irányítással: 30 % Feladatmegoldás önállóan: 20% A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a modern vállalati pénzügyek fogalomrendszerét, áttekintést adjon a vállalkozások pénzügyi döntéseinek legfontosabb kérdéseiről, jártasságot biztosítson a pénzügyi döntések során széles körben alkalmazott számítási módszerekben és technikákban. A pénzügyi döntések tartalma, típusai, célrendszere, A pénz időértéke, speciális pénzáramok (annuitás, örökjáradék, A pénzügyi döntések főbb kockázati típusai (cash-flow -, üzleti -, pénzügyi -, likviditási -, kamat-, devizaárfolyam kockázat), Kötvényekkel kapcsolatos számítások, Részvények árfolyamával kapcsolatos becslések, A beruházási döntések általános jellemzői, pénzáramok becslésének alapelvei, a pénzáramok típusai és azok kockázata, A pénzügyileg életképes beruházási javaslatok rangsorolásának mód-szerei, döntési kritériumok, A vállalkozások hosszú távú finanszírozásának rendszere, A vállalkozások rövid távú pénzügyi döntései, Beruházás-gazdaságossági számítások Gyulaffy Béláné: Vállalkozások pénzügyei. utánnyom. Dunaújváros: DF Kiadói Hiv., p. Brealey, Richard Myers, Stewart C.: Modern vállalati pénzügyek. Budapest: Panem, XXXII, 1175 p. 25

26 Üzletviteli alapismeretek DFFN-GTV-115 1/2/0/F/5 DFFL-GTV-115 5/10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dósáné Pap Györgyi Nincs Előadás: Projektor, fóliák használatával Gyakorlat: Kiscsoportos és egyéni feladatok, kis teremben, projektor felhasználásával Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 40% Feladatmegoldás irányítással: 20% Feladatmegoldás önállóan: 20% A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgató részletekbe menő képet kapjon az üzletviteli rendszer, a hivatalos dokumentációk szerepéről, alkalmazásáról és alapvető módszereiről. Képes legyen a vállalaton belüli dokumentációáramlási folyamatok végrehajtására, helyes alkalmazására, rendszerben lássa a vállalkozás egész működését, az ügyfélkezelés, a problémamegoldás és konfliktuskezelés módszereit. Hivatalos levelek, hivatalos telefonok, jegyzőkönyvek, szerződések, árajánlatok kezelése, készítése, ügyfélkapcsolatok kezelése, reklamációk és problémák megoldása, nyomtatványok kitöltése, nyilvántartása. Üzleti és pénzügyi terv összeállítása. Kossáné Prókay Katalin: Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes. [Paks]: Stíl Stúdió, p. Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens / 3 kötetes. [Paks]: Stíl Stúdió,

27 Számvitel elemzés DFAN-GTK-014 2/2/0/F/5 DFAL-GTK /10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Nyáriné Dr. Budvig Anita DFAN(L)-GTK-005 Számvitel alapjai Előadás: Nagy teremben, írásvetítő vagy projektor használatával. Gyakorlat: Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása : 40% Feladatmegoldás irányítással: : 20% Feladatok önálló feldolgozása : 20% A tantárgy oktatásának a célja, hogy a Hallgatók képesek legyenek az egyes gazdasági folyamatok, jelenségek vizsgálatára, az összefüggések komplex értékelésére. A vizsgált vállalkozás nagyságához, tevékenységi köréhez igazodóan ki tudják alakítani az elemzéshez szükséges információ-bázist és a legalkalmasabb elemzési módszereket. A Hallgatóknak képeseknek kell lenniük a vezetői döntések előkészítéséhez szükséges gazdaságossági számítások elvégzésére. Alkalmazniuk kell azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek segítségével a vezetés nyomon követheti a döntések megvalósításának folyamatát, értékelni tudja a döntések hatásait. A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató tisztában legyen a gazdasági elemzés szükségességével, ismerje az elemzés fogalmát, célját, felhasználási területeit, ismerje az elemzés módszereit, ismerje az elemzés végrehajtásának lépéseit, képes legyen termelés és értékesítés elemzésének elvégzésére, képes legyen a vállalkozás erőforrásainak elemzési feladatai megoldására. A tárgy oktatásának további célja, hogy a hallgatók a modern gazdálkodás kereteik között megjelenő mulasztások, hibák, szakmai gazdasági hátrányok megjelenésének felismerésére és ezek javítására megfelelő ismereteket szerezzenek. Gazdasági elemzés általános vonatkozásai: Gazdasági kalkuláció, árképzési módszerek, optimális termékösszetétel meghatározás. Piaci tevékenység elemzése, operatív elemzés: Termelési mutató, termelési érték elemzése; Termelési összetétel elemzése, minőség elemzés. Műszaki fejlesztési tevékenység elemzése: Gyártásfejlesztés elemzés; Gyártmányfejlesztés elemzés. Erőforrás elemzés: Emberi erőforrás elemzés; Tárgyi eszközgazdálkodás elemzése; Kapacitáskihasználás elemzése. Készletgazdálkodás elemzése: Készletgazdálkodás elemzése; Készletnormák számítási példák. A vállalkozás gazdálkodásának komplex elemzése. A számviteli beszámolók. A vállalkozás vagyoni helyzetének elemzése. Pénzügyi helyzet elemzése. Jövedelmezőség, hatékonyság vizsgálata.. Vállalkozási eredmény elemzése. A várható eredmény évközi, folyamatos, utólagos elemzése. (1) Birher I.- Pucsek J.- Sándor L.- Sztanó I. (2006): A vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése. Perfekt Kiadó 696/2006 (2) Bíró T.- Pucsek J.- Sztanó I. (2007): A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt Kiadó. 659/2007 (3) Az előadásokon elhangzó, a fenti tankönyv anyagát helyenként kiegészítő, illetve magyarázó legfontosabb, külön is hangsúlyozott megállapítások. (1) Birher I. - Blumné B. E. - Kresalek P. - Pucsek J. - Sándor L-né - Sztanó I. - Takácsné L. A. (2006): Példatár a vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzéséhez. Perfekt Kiadó (2) Kresalek P. - Pucsek J. (2007): Feladatgyűjtemény és példatár a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez. Perfekt Kiadó. 659-P/2007 (3) Korom Erik - Matukovics Gábor - Dr. Pucsek József - Sándor Lászlóné dr. - Simon Szilvia - Dr. Sztanó Imre (2006): Számvitel - elemzés. 27

28 Pénzügyi számvitel DFAN-GTK-008 2/2/0/F/5 DFAL-GTK /10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Bokorné Dr. Kitanics Tünde DFAN(L)-GTK-005 Számvitel alapjai Előadás: Power Pointos előadások Gyakorlat: Power Pointos gyakorlatok, táblás magyarázat, fénymásolt feladat megoldások hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel önálló munkavégzés felügyelet mellett feladat megoldása irányítással feladat megoldása önállóan A hallgató készség szinten tudják a főkönyvi könyvelésben elszámolni az eszközök és a források főbb állományváltozásával kapcsolatos gazdasági eseményeket. Ismerjék meg a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, fontosabb alapbizonylatokat, tudják értékelni az eszközöket és a forrásokat. Az immateriális javak fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Tárgyi eszközök fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Befektetett pénzügyi eszközök fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Vásárolt és saját termelésű készletek fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Követelések fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Értékpapírok fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Pénzeszközök fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Saját tőke fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Kötelezettségek fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik Időbeli elhatárolások fogalma, fajtái, értékelésük, főbb állományváltozásaik 1. Helgertné Dr. Szabó Ilona- Kurcsinka Tamásné: Pénzügy számvitel (mérlegtételek), Saldo, Dr. Döme István - Loós Attila - Némethné dr. Gergics Márta- Pordán Krisztina - Simonné Romsics Erika: Pénzügyi számvitel példatár, Saldo, Éva Katalin: Vállalkozói könyvvitel I.-II.,Perfekt, Éva Katalin: Feladatgyűjtemény a vállalkozói könyvvitelhez I.-II., Perfekt,

29 Nemzetközi pénzügyek DFAN-GTK-027 1/2/0/F/5 DFAL-GTK-027 5/10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Sándor Nincs Előadás: Gyakorlat: A hallgatók e tananyag keretében a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kialakulását és történelmi fejlődésének fontosabb ismereteit és összefüggéseit sajátítják el. Megismerkednek a nemzetközi elszámolások eszközeivel, módszereivel, az árfolyamok jegyzésével, árfolyamszámításokkal, valamint az árfolyamok alakításának eszközeivel, a devizapolitika és devizagazdálkodás jellemzőivel, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok mérésének módszereivel (mutatórendszer és mérlegrendszer). Megismerik a nemzetközi eladósodás problematikáját, a hitelfelvételi lehetőségeket valamint a nemzetközi eladósodás következményeit, továbbá a pénzügyi piacok, a nemzetközi és a regionális pénzügyi intézmények, valamint az Európai Unió működésének sajátosságait. A valuta és a deviza fogalma, csoportosítása, a konvertibilitás értelmezése. A valutaárfolyam fogalma, árfolyam kategóriák, az árfolyamjegyzés, árfolyammal kapcsolatos számítások. Az árfolyamrendszer választása, a valutaintervenció fogalma, alkalmazása, szerepe. A devizapolitika és a devizagazdálkodás fogalmamellemzői, a devizagazdálkodás részterületei és a közöttük lévő összefüggések. A devizaműveletek jogi szabályozottsága. A devizaliberalizáció és következményei adott gazdaság gazdasági tevékenységére. A nemzetközi pénzügyi elszámolások jogcímei, a bankok szerepe a nemzetközi elszámolásokban. A fizetési eszközök és a fizetési módozatok. Bankgaranciák és bankkezességek. A nemzetközi elszámolási kapcsolatok (SWIFT), elszámolási rendszerek (TARGET). A nemzetközi kapcsolatok mérése, a nemzetközi pénzügyi mérlegek rendszere és tartalma. A nemzetközi fizetési mérleg, a nemzetközi kereskedelmi mérleg, a tőkemérleg jellemzői, tartalma és az összefüggésrendszere. Az eladósodás létrejötte, bruttó és nettó államadósság, adósságszolgálat. Az adósságválság kialakulása, fogalma, jellemzői, mérése, a megoldás lehetséges módjai. A magyar gazdaság és az eladósodás kérdései. Hitelek a nemzetközi kapcsolatokban, nemzetközi kölcsön-megállapodások. Országlimitek és minősítések, minősítő intézetek és a mérés jellemzői. A hiteligénybevétel lehetséges piacai: pénz-, és tőkepiacok és a nemzetközi pénzügyi szervezetek. A pénz-, és tőkepiacok fogalma, jellemzői, eszközei, az europiacok, off-shore piacok és xenopiacok. Az Internet szerepe a nemzetközi pénzügyi folyamatok alakításában. A nemzetközi pénzügyi szervezetek: a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank csoport. A Nemzetközi Valutaalap létrejötte, a tagság, a lvóta, a forrásai, a hitelezése, az SDR alkalmazása. A Világbank- Csoport tagjai, az intézmjényrendszer céljai és az egyes intézmények feladatai: A Világbank létrejötte, tevékenysége, forrásai, hitelezése, társfinanszírozó tevékenysége. A Nemzetközi Pénzügyi Trásaság létrejötte, feladatai, forrásai. A Nemzetközi Fejlesztési trásaság létrejötte, feladatai, forrásai. A Nemzetközi Beruházásvédelmi Ügynökség és a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja feladatai. Az Európai Unió létrejötte, feladatai, az együttműködés fejlődése. Konvergencia kritériumok, Európai Központi Bankok rendszere és a nemzeti jegybankok feladatai. Az euro bevezetése és ennek következményei a gazdaságra, a tőkepiacokra, a bankrendszerre. Regionális pénzügyi és fejlesztési intézmények: Európai Beruházási Bank, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Nemzetközi Fizetések Bankja, OECD. A magyar gazdaság kapcsolatrendszere az egyes nemzetközi és regionális pénzügyi és fejlesztési intézémyekkel, részvétele a pénzügyi piacok globalizált rendszerében. Lőrincné Istvánffy Hajna: Nemzetközi pénzügyek, Aula Kiadó, Dr. Décsi Jenő: Nemzetközi pénzügyek Unió Kiadó Losoncz Miklós (2006): Nemzetközi pénzügyek. HEFOP, elektronikus tananyag Makra Zsolt (szerk.): A kockázati tőke világa, Aula Kiadó,

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sajtótechnikus megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Intézményi kommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 62

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet és művelődésfilozófia... 13

Részletesebben

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sportkommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült.

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. számú melléklet AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 02 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sportkommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Becsüs 3. Szakképesítések

Részletesebben

Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés

Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Televízióműsor gyártó szakasszisztens megnevezésű elágazás szakmai

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA Korszerű gyorsírási és jegyzőkönyvvezetési gyakorlatok az ügyviteli szakképzésben UV8101 Összóraszám (elm+gyak) 0+5 Gyj Tantárgyfelelős neve Veress Gabriella Tantárgyfelelős beosztása docens 1. A tantárgy

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 850 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Klímareferens

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzés

Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. szeptember 7.. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok... 5 Médiatechnológus asszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 581 02

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 2. normál kurzusok számára

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 2. normál kurzusok számára II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Statisztika 2. normál kurzusok számára TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Statisztika 2. Tanszék: Módszertani Tantárgyfelelős

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kézápoló és műkörömépítő

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ 54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szerszámkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A szerszámkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szerszámkészítő mestervizsgára

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Közgazdaságtan I....10 Mechanika I....11 Matematika

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgyainak rövid

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Vállalatgazdaságtan II....10 Informatika...11

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak TÁMOP 4.1.2 D projekthez kapcsolódó tanterv. július 30. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2008. március Engedély száma: Engedélyezem: dr. Lamperth Mónika Tartalom Bevezető 3 1. A KÉPZÉS CÉLJA 2.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

A 108. sorszámú Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 108. sorszámú Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 108. sorszámú Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE Vissza kell állítani a szakképzés

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek

Vállalkozói ismeretek 2 Vállalkozói ismeretek 1. A vállalkozásról általában A vállalkozói és a vállalkozási tevékenység jellemzői. A vállalkozások és a vállalkozói döntések. A vállalkozások működési formái. A vállalkozási ötlet

Részletesebben

Általános rendszergazda felsőfokú szakképzés

Általános rendszergazda felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Általános rendszergazda felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok... 4 Általános rendszergazda szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei... 5 Követelménymodulokhoz

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cipőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A cipőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A controlling integrálódása az oktatási szférában

A controlling integrálódása az oktatási szférában Dr. Tóth Antal - Dr. Zéman Zoltán A controlling integrálódása az oktatási szférában 1. CONTROLLING ALKALMAZÁSA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL A controlling hasznossága mindaddig nem fog érvényre jutni

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

A 175. sorszámú Órás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 175. sorszámú Órás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 175. sorszámú Órás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 521 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben