ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM"

Átírás

1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013.

2 Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása alapján Összeállította: Vasúti Vizsgaközpont Véleményezte: Novák László Szerkesztette: Vasúti Vizsgaközpont 2/24

3 1. A képzést folytató intézmény: A 19/2011 (V.10.) NFM rendelet 4. -ban meghatározott képzési engedéllyel rendelkező képzőszervezet. 2. A képzés célja: A képző- és regisztrált szervezetek részére a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök oktatását végző vasútszakmai elméleti oktatók képzése, akik a szakma széleskörű ismerete mellett, andragógiailag és módszertanilag felkészültek, képesek tudásukat, a szabályzatok valamint utasítások anyagát az oktatás során hatékonyan átadni, az oktatáshoz kapcsolódó tervezési és szervezési feladataikat ellátni, kapcsolataikat a helyzetnek megfelelően kezelni, munkahelyi magatartásukkal szakmaszeretetet közvetíteni. A képzés során a hallgatók ismerjék meg a magyar jogrendben érvényesülő vasúti előírásokat, valamint a vasúti közlekedésbiztonságával összefüggő képzési elveket, és a hatósági vizsgáztatás szabályait. A program célcsoportja: a 19/2011 (V.10.) NFM rendeletben előírtak szerint a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témaköröket oktatató személyek. 3. Megszerezhető szakképesítés: Megnevezése: Vasútszakmai oktató elméleti FEOR száma: műszaki oktató elméleti forgalmi oktató elméleti 4. A betölthető munkakörök megnevezése és végezhető tevékenységek: Betölthető munkakörök: Vasútszakmai oktató elméleti Végezhető tevékenységek oktatási ütemterv elkészítése, időszakos oktatás és pótoktatásainak végzése, újfelvételes dolgozók alapképzése, oktatáshoz előírt nyomtatványok és oktatástechnikai eszközök meglétének biztosítása, használata, képzéshez, oktatáshoz kapcsolódó dokumentumok vezetése. 5. Megszerezhető kompetenciák: A hallgató a tanfolyam befejeztével rendelkezzen: széleskörű szakmai tudással, a felnőttképzéshez szükséges andragógiai ismeretekkel, alapos módszertani felkészültséggel, ismerje: a felnőttek tanulásának pszichológiai hátterét, magyar jogrendben érvényesülő vasúti előírásokat, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzési és vizsgáztatási előírásokat, 3/24

4 legyen jártas: a vasúti közlekedésbiztonsági oktatással összefüggő oktatástervezési feladatok megoldásában, legyen képes: szakmai tudását, a szabályzatok és az utasítások anyagát az oktatások során átadni, a felnőttoktatási módszereket differenciáltan alkalmazni, képzések, oktatások során a helyzetnek megfelelően kommunikálni, az emberi problémákat megérteni, a kapcsolatokat hatékonyan, etikusan kezelni, számítástechnikai ismereteit munkája során alkalmazni, az oktatástechnikai eszközöket kiválasztani és az oktatás során készség szinten használni, magatartásával szakmaszeretetet közvetíteni, szakmai tudását és oktatás módszertani kultúráját önállóan, folyamatosan fejleszteni, felkészülni az oktatásra, a résztvevők tudását számon kérni, értékelni, kapcsolatot tartani a képzésben érintettekkel, a képzéssel kapcsolatos adminisztrációt elvégezni, aktívan közreműködni a szervezet minőségirányítási rendszerének működtetésében, betartani és betartatni az előírásokat. 6. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: Vasútszakmai oktatói képzés be való bekapcsolódás feltételei: Elméleti oktatói szak esetén: szakirányú felsőfokú végzettség, felsőfokú szakmai (műszaki), vagy képesítő vizsga, legalább 3 éves szakmai gyakorlat. A vasúti járművezetői képzés esetén kategória/típus ismereti moduloknál vasúti járművezetői képesítés szükséges. Az elméleti oktatói szakon a képzésbe való bekapcsolódási feltételeinek megfelelő oktató a gyakorlati oktatói szak képzésén is részt vehet. Felmentést kérhet a bekapcsolódás végzettséget érintő feltételei alól a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 37. (4) bekezdés alapján résztvevő. A programban való részvétel feltételei: Részvétel követésének módja: jelenléti ív és haladási napló. Az órákon való részvétel mértéke képzési modulonként- legalább 70 %.-os, kivétel a Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana, Hospitálási gyakorlat, Oktatási gyakorlat és az Etika, oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés órákon való 100%-os részvétel. A megengedett hiányzásnál több hiányzás esetén a résztvevő hatósági vizsgára nem bocsátható. A képzés a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek számára nem elérhető a speciális egészségügyi alkalmasság miatt. 4/24

5 7. Tervezett képzési idő: 222 kontakt óra A kontakt órákat napi 6-8 tanórában kell megszervezni. A képzés intenzitása a mindenkori résztvevők és/vagy megrendelők igénye szerint történik. 8. A tanfolyam csoport létszáma: Minimum 8 fő, maximum 25 fő. 9. A képzés módszerei, keretei, a program folyamata: A képzés gyakorlati orientáltsága, képesség fejlesztő jellege és az oktatás által nyújtott példa miatt, az előadások és a frontális munka mellett fontos a kiscsoportos interaktív technikák előtérbe helyezése és a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközök felhasználása differenciáltan igazodva az egyes tantárgyak cél és követelmény rendszeréhez. Az oktatók számára ajánlott módszerek, tevékenységi formák, keretek: klasszikus és lazított előadás elméleti ismeretekről, frontális munka, folyamatok, technológiák magyarázata, modellek, ábrák, minták bemutatása, szimulációs berendezésen gyakorlati feladat megoldása, vasúti helyszínen alkalmazott berendezés bemutatása és kezelésének ismertetése, oktatástechnikai eszközök kezelésének gyakorlása, szemléltetési eszköz készítése, önálló és kiscsoportos gyakorlati feladat megoldása, házi dolgozat keretében gyakorlati feladat megoldása, tapasztalatok, vélemények összegzése, megosztása műhelycsoport keretében, teszt feladatok, kérdőívek, elméleti módszerek gyakorlati kipróbálása szerepjátékok keretében, videokamera előtti szerepléssel előadói képességek fejlesztése, mikrotanítás és annak elemzése szakmai témában, hospitálás és oktatási gyakorlat, példaadás: etikus magatartásban, megjelenésben, kreativitásban, szakmai attitűdben. A tanfolyam hatósági vizsgához kötött, kiképző jellegű, megrendezési formája: nappali. A képzésben résztvevő felnőttek képzésének és értékelésének folyamatleírása A. A tanfolyamok szakmai, andragógiai előkészítése A vasúti közlekedés biztonsága szempontjából fontos a képzések szakmai tartalma és színvonala annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Éppen ezért a tanfolyamokat szakmailag és andragógiailag a képzésért felelős vezető készíti elő. Az előkészítő munka minden esetben körültekintéssel történik. A szakmai anyag részleteit és az andragógiai, felnőttképzési szempontokat a megbízott vasútszakmai oktatókkal egyeztetni kell. 5/24

6 A képzések szakmai előkészítéséhez tartozik, hogy a képző szervezet jóváhagyott érvényes képzési programmal rendelkezzen, amely a felnőttképzési törvény illetve ha szükséges az akkreditációs rendelet előírásainak is megfelel. A képzések szakmai előkészítésénél különös gondot kell fordítani a megfelelő jegyzetek és tananyagok kiválasztására. Az adott képzésnek, az előzetes tudásfelmérés eredményének megfelelő jegyzet kiválasztása a képzési program felhasználásával amennyiben a képzéshez tartozik a jegyzet a képzésért felelős vezető felelőssége. B. A tanfolyamok megszervezése A tanfolyamokat kör ek és személyes megkeresés alapján kerül meghirdetésre és utána kommunikálunk a jelentkezőkkel. A tájékoztatás során a jelentkezők a szükséges ismereteket megkapják. Tájékoztatjuk őket a tanfolyamokról, a szintekről, az árakról, illetve a szintfelmérés menetéről. A tájékoztatás koordinálása és megszervezése a képzésért felelős vezető feladata. C. Az előzetes tudásfelmérés és a tanfolyamok indítása Az előzetes tudásszint felmérés módja: Az előzetes tudásszint felmérés a képzés jellegétől függően történik írásban és/vagy szóban. Ha megfelelő számú jelentkező gyűlik össze a tanfolyam megindításához, értesítjük a jelentkezőket és egyeztetjük a Tanfolyam időpontját és helyszínét. Az előzetes tudásszint felmérés koordinálása és megszervezése a képzésért felelős vezető feladata. A jelentkezés menete és a tanfolyam lebonyolítása, a résztvevő felnőttek tudásának értékelése Az állandó képzési helyszíneken a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezésre állnak a tárgyi feltételek. Külsős helyszín esetén biztosítjuk az akkreditációs szabályoknak megfelelő tárgyi feltételeket, bérleti szerződést vagy megállapodást kötünk a helyszínek biztosítójával. A személyi feltételek biztosítása az oktatásszervező (tanfolyamszervező) feladata, a tanfolyamok megkezdése előtt biztosítja a hatósági névjegyzékben szereplő vasútszakmai oktató(ka)t. Betegség vagy egyéb vis major esetén az oktatásszervező (tanfolyam szervező) gondoskodik a megfelelő helyettesről, ha ez nem lehetséges másik időpontot egyeztet a résztvevőkkel. A képzések lebonyolítása a következőképpen történik: Ha a jelentkező vagy a munkáltató kiválasztja a képzésben részt venni szándékozónak a legmegfelelőbb tanfolyamot, akkor az jelentkezési lapot tölt ki, és megkötésre kerül vele a felnőttképzési szerződés. Az oktatásszervező (tanfolyam szervező) előkészíti a tanfolyamra a szükséges anyagokat, tananyagokat és megkezdődhet a képzés. A képzés végén a résztvevők, amennyiben szeretnének, kitöltenek elégedettségmérő kérdőívet. A kérdőíveket a képzés után a képzésért felelős vezető átnézi és levonja a szükséges következtetéseket, illetve beépíti azokat a minőségbiztosítási célok közé. 6/24

7 A résztvevők teljesítményének és tudásának végső számonkérése és annak értékelése a képzési program jellegétől és tartalmától függően, az utolsó kontakt órán illetve a meghatározott vizsgarend szerint történik. A teljesítményértékelések eredményéről a képzés oktatója tájékoztatja a résztvevőket. A képzés sikeres elvégzéséről a Vizsgaszabályzat és Eljárási Rend szerinti Igazolás kerül kiállításra. A folyamat felelőse a képzésért felelős vezető. D. A tanfolyamok lezárása A tanfolyam zárásánál a következő adminisztrációt kell vezetni: jelentkezési lap, adatlap a résztvevőkről, felnőttképzési szerződés, előzetesen megszerzett tudás elismerésének dokumentum másolatai, a tudásszint felmérések eredményeinek kimutatásai, jelenléti ív, haladási napló, záró számonkérés eredménye, elégedettségi kérdőívek, kérdőívek kiértékelése, Igazolás másolata és átvételi elismervények. A folyamat felelőse a képzésért felelős vezető. 7/24

8 10. A tanfolyam tantárgy- és óraszámterve Vasútszakmai oktató elméleti szak: Sor- Modulok/ tantárgyak szám Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana Óraszám Elmélet Gyakorlat Összes Kiegészítő ismeretek Pedagógiai, andragógiai alapismeretek Felnőttképzés pszichológiája Felnőttképzés általános módszertana Etika, oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés Oktatástechnológia, oktatástechnika Munkavédelem, tűzvédelem Hospitálási gyakorlat Oktatási gyakorlat A képzés dokumentumai Képzési folyamat tervezése és szervezése Összesen: /24

9 11.A modulok tanegységei Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókat készítse fel a vasútszakmai ismeretek elméletével (szakterületenként) kapcsolatos utasítások, műszaki és üzemi előírások egységes értelmezésére, amely a munkavállalók képzése, időszakos oktatása, továbbképzése során lehetővé teszi a vonatkozó utasítások, szabályok egységes értelmezését és alkalmazását, valamint a műszaki ismeretek elsajátítását. A tantárgy tanítása segítse elő a felnőttoktatás elveinek megfelelő, a vasútszakmai ismeretek átadását célzó módszertan elsajátítását, és azok értékelésén keresztül készítsen fel azok tudatos hatékony alkalmazására, ébressze fel a folyamatos szakmai és módszertani megújulás igényét. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató legyen képes: a vasútszakmai ismeretek elméletével kapcsolatos utasítások, műszaki és üzemi előírások, ismeretek összefüggéseinek átlátására, tananyagként történő feldolgozására, szakmódszertani ismeretei tudatos alkalmazására, szakmai tudása hatékony átadására. Témakörök: Vasútszakmai ismeretek szakmai csoportosítása o országos közfogalmú, térségi és sajt célú vasúti pályahálózat, o elővárosi és helyi vasúti pályahálózat műszaki, infrastruktúra, forgalom szakterület ismerete. A szabályzatok, utasítások tanítási anyaggá szervezése, a taníthatóság és tanulhatóság didaktikai, andragógiai követelményei szerint. A képzés, oktatás módszerei: o a módszerek helyes kiválasztását meghatározó tényezők (a szakanyag jellemzői, azaz mennyire elméleti, gyakorlati, konkrét, elvont, egyszerű vagy bonyolult a tartalom, a hallgatók előzetes tudása, életkori jellemzői, a képzésre rendelkezésre álló idő), o oktató vezető szerepén alapuló módszerek (leírás, magyarázat, bemutatás), o oktató és a hallgató közös munkáján alapuló módszerek (beszélgetés, konzultáció), o hallgatók önálló munkájára épülő módszerek (a hallgató szakmai gyakorlati tevékenysége, gyakorlati feladatok megoldása, kitöltése, szimulációs berendezéseken történő gyakorlat végzése), o alapvető módszerek jellemzői. Oktatás és képzés munkaformái: o frontális foglalkozás: az oktató irányításával a tananyag feldolgozása, 9/24

10 o csoport foglalkozás: a képzésen résztvevők több egységbe szervezve azonos vagy eltérő tananyag feldolgozása, o egyéni foglakozás: a képzésen résztvevők önállóan dolgozzák fel a kijelölt tananyagot, az oktatók közvetett irányításával. A tanulás hatékonyságát segítő tényezők: o a képzésben résztvevő aktivitásának támogatása, o a képzésben résztvevő számára a teljesítményéről visszajelzést kell adni, o a képzésben résztvevő számára a képzés során sikerélmény biztosítása, o a félelemmentes légkör biztosítása a tanulás eredményessége érdekében, o a képzésnek megfelelő tanterem, a gyakorlati hely megfelelő oktatástechnikai felszereltségének, környezeti feltételeinek a biztosítása ( pl. világítás, friss levegő, hőmérséklet) Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókat készítse fel a vasútszakmai ismereteket tartalmazó utasítások olyan értelmezésére, amely a munkavállalók képzése, időszakos oktatása, továbbképzése során lehetővé teszi azt, hogy a szabályokat egységesen alkalmazzák. A tantárgy tanítása segítse elő a felnőttoktatás elveinek megfelelő, a vasútszakmai ismeretek átadását célzó módszertan elsajátítását, és mikró-tanításokon és azok értékelésén keresztül készítsen fel azok tudatos hatékony alkalmazására, ébressze fel a folyamatos szakmai és módszertani megújulás igényét. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató legyen képes: a vasútszakmai ismeretek összefüggéseinek átlátására, tudása hatékony, módszertanilag differenciált átadására, az új felvételesekkel megismertetni és elfogadtatni a vasútszakmai ismeretekhez köthető gondolkodásmódot, a szabályokat életszerűen, a tanulást segítő módon oktatni. Témakörök: Bevezetés az oktatás módszertanába: o a felnőttképzésnél: tanulási-tanítási folyamat irányítása, o az oktatás fő módszere az együttműködés; az oktató az ismeretek elsajátításának, feldolgozásának a segítője; o az oktatási anyag alapos ismerete, áttanulmányozása, elmélyítése, o az alkalmazandó módszerek kiválasztása, kombinálása, o óraterv, vázlat készítése, segédeszközök tervezése, összeállítása (fóliák, diák stb.), o oktatástechnikai segédeszközök használata, o próbaoktatás, értékelés. A vasútszakmai oktatás specialitásai: 10/24

11 o vasútszakmai nyelv, o vizualitás szerepe, o ok-okozati összefüggések feltárása, o tömör és lényegre-törő megoldások. A képzések csoportosítása módszertani szempontból: o kiképző oktatás, képzés, o időszakos (rendszeres) szakmai oktatás, o Ismeretfelújító (új tananyagot nem tartalmazó), o új technológiát, új szabályozást ismertető, o továbbképzés (pl. típusismereti képzés). Oktatói felkészülés fázisai: o a dokumentumok a tanulmányozása, amelyek az oktatás, képzés alapját képezik, o a dokumentumok tanulmányozása után tantárgy/modul a tanmenetének elkészítése, o a képzési program által meghatározott tantárgyi témaköröket, kisebb egységekre bontása ha szükséges, és megtervezni azok időbeli elosztását, menetrendjét, o óravázlat készítése: az adott tanítási óra célját, konkrét feladatait, tevékenységformáit, módszereit, felhasználandó eszközeit, pontos időbeosztását kell tartalmaznia, o az oktató az óravázlatot saját magának készíti, tartalmi követelményeit kell betartania, de formailag alkalmazhat egyéni megoldásokat, o óravázlat írásának előnyei. A szakterületek ismeretanyagának sajátosságai o a jogrendszer felépítéséből adódó problémákban való biztos eligazodás, o a vasútszakmai nyelv elsajátításának nehézségei, o az utasítás szövegének értelmezése (jogi normák, biztonsági előírások), o a gyakorlati feladatok sokrétűsége (elvont, konkrét), o a forgalmi ismereteken túlmenően azzal összefüggésben ismerni kell a gépész, biztosító-berendezés, távközlő, erősáramú stb. vonatkozó utasítások rendelkezéseit, o a szolgálattétel váratlan eseményeinek kezelése, irányítása. Gyakorlat oktatás módszertana o a gyakorlati oktatás módszertanának kapcsolata az andragógiával és a pszichológiával, o a szakmai gyakorlat tartalmának, szerkezetének tervezése és levezetése az andragógiai és pedagógiai elveknek megfelelően, o a gyakorlati képzésben a fokozatosság elvének alkalmazása. A gyakorlati oktatás tárgyi feltételei: o a gyakorlati oktatási helyszínekkel szembeni követelmények: 11/24

12 üzemi (termelési) feltételek biztosítása, meg kell felelni a módszertani, egészségügyi és a biztonságos munkavégzés követelményeinek. A gyakorlati oktatás személyi feltételei (jogszabályban ill. képzési programokban) Gyakorlati oktatás o Felügyelet alatti járművezetési gyakorlat: járművezetői szolgálat ellátása (műszaki-forgalmi utasítások), járműismeret (szerkezeti, működési ismeretek, hibák), járműkiszolgálás (üzemeltetés, kiszerelés, műszaki kiszolgálás), járművezetés (általános, jármű specifikus), járművezetői reakciók (rendkívüli események, kritikus forgalmi szituációk) o Forgalmi szolgálattevő felügyelet alatti gyakorlati képzése: szolgálatvégzés feltételei, távközlő és biztosítóberendezések kezelése, állomási forgalomszabályozó tevékenységek, tolatási tevékenység engedélyezése, irányítása, felügyelete, vonatközlekedés tervezése (legkorábbi, legkésőbbi indulási idő megállapítása), munkavonatok közlekedtetése, rendkívüli helyzetekben történő munkavégzés. Hatósági vizsga: az oktató által kijelölt témakör feldolgozása módszertani szempontból és vizsgatanítás a képzési programban meghatározottak alapján Kiegészítő ismeretek Pedagógiai, andragógiai alapismeretek A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókban tudatosítsa a pedagógiai és az andragógiai megközelítés különbségét, nyújtson számukra alapvető andragógiai ismereteket a felnőttoktatás, felnőttképzés elméleti hátteréről, mutasson utat az ismeretek gyakorlati felhasználásához. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével ismerje: a pedagógiai és andragógiai megközelítés különbségét, az andragógia elméleti alapjait, a felnőttoktatás és felnőttképzés sajátosságait, legyen képes: az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatai összevetésére, azok felhasználására oktatói tevékenysége során. Témakörök: 1. A pedagógia és az andragógia fogalma, értelmezése 2. A pedagógiai és az andragógiai modell összehasonlítása 12/24

13 3. A felnőttek tanulási lehetősége Fejlődés és relatív regresszió Társadalmi tényezők: az időszerkezet és az életmód, a megrekedés problémája 4. A felnőttek nevelésének, tanulásának színterei, szervezeti keretei 5. A felnőttek nevelésének szocializációs és személyi funkciói 6. Az egész életen át tartó tanulás és művelődés értelmezése 7. A résztvevő központúság koncepciója, tanulási-tanítási paradigma 8. A zárt rendszerű és a nyitott rendszerű tanulási-tanítási folyamat 9. A felnőttoktató személyisége Ellenőrző kérdések: 1) Hogyan határozhatjuk meg a pedagógia és az andragógia fogalmát? 2) Hasonlítsa össze a pedagógiai és andragógiai modellt, melyek a két megközelítés legfontosabb különbségei? 3) Miben áll a felnőttek tanulási lehetősége, értelmezze a relatív regresszió fogalmát! 4) Milyen szerepe van a felnőttek tanulási lehetőségében a társadalmi tényezőknek és az időszerkezetnek? 5) Milyen színterei és szervezeti keretei vannak a felnőttek tanulásának? 6) Melyek a felnőttek tanulásának szocializációs és személyi funkciói? 7) Mit jelent az egész életen át tartó tanulás (Long Life Learning) eszméje? 8) Melyek a kulcskompetenciák? 9) Melyek a legfontosabb különbségek a zárt rendszerű és a nyitott rendszerű tanulásitanítási folyamat között? 10) Mit jelent a résztvevő központúság elve és a tanulási-tanítási paradigma? 11) Melyek a felnőttoktatóval kapcsolatos legfontosabb elvárások? 12) Mit jelent a személyközpontúság és a pszichológiai optimizmus? 13) Mi jellemzi az egyes felnőttoktatói típusokat? Felnőttképzés pszichológiája A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók számára nyújtson a felnőttek oktatása során jól alkalmazható, alapvető andragógiai pszichológia ismereteket. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató ismerje: az andragógiai pszichológia alapjait, a tanuláslélektan felnőttkori vonatkozásait, a munka melletti tanulás pszichológiai problémáit, legyen képes: megszerzett pszichológiai ismeretei a konkrét oktatási helyzetben való alkalmazására, a konkrét felnőtt személyiségének reális megítélésére, problémái megértésére, a helyzetek, a vele való kapcsolat reális, az etikai normáknak megfelelő kezelésére. Témakörök: 1. A felnőttkor pszichológiai sajátosságai: A felnőttség kritériumai A felnőttkor szakaszai 13/24

14 Az érett felnőtt személyiség jellemzői 2. A felnőttkori tanulási kompetencia általános vonásai, változásai 3. Mikor, mit és hogyan tanul szívesen és eredményesen a felnőtt 4. A motivációk, az érdeklődés és az akarat szerepe a felnőttek tanulásába, az eredményes tanulás öngerjesztő jellege 5. A megismerő lelki folyamatokban bekövetkező változások, és azok oktatási vonatkozásai: Érzékelés, észlelés Figyelem és koncentráció Emlékezet és felejtés Gondolkodás és problémamegoldás 6. Tanulási típusok 7. A felnőttek tanulását befolyásoló tényezők A személyiségben felmerülő problémák Az életkörülményekből és az életút során felmerülő válságokból adódó tanulási nehézségek Felnőttképzés általános módszertana A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerjék meg a felnőttképzés módszertanának alapjait, alakuljon ki jártasságuk a tananyag feldolgozásában, az oktatási módszerek tudatos kiválasztásában és alkalmazásában. A tantárgy oktatása ösztönözzön a korszerű felnőttoktatási módszerek alkalmazására, nyújtson lehetőséget azok kipróbálására, fejlessze a hallgatók oktatói tudatosságát, fokozza oktatói tevékenységük hatékonyságát. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: ismerje az andragógiai didaktika, a felnőttképzés módszertanának alapfogalmait, legyen jártas a szakmai oktatások-képzések tananyagának didaktikai, módszertani feldolgozásában, legyen képes elméleti tudása alkalmazására a mindennapi oktatási tevékenysége során, legyen igénye saját módszertani kultúrája folyamatos fejlesztése. Témakörök: 1. Tanulás és tanítás fogalma 2. Az oktatás didaktikai kérdései 3. Az oktatás célja, tartalma és folyamata 4. A felnőttképzésben alkalmazható módszerek A jelenléti tanítás módszerei: a. tanári dominanciájú b. közös tanári-tanulói c. tanulói dominanciájú Az egyéni (otthoni) tanulási szakaszokat szabályozó módszerek A távoktatás módszerei. 5. A felnőttképzés szervezési módjai Önálló munka Csoport munka 14/24

15 Frontális munka 6. Oktatási módszerek és szervezeti forma kiválasztása Szakmai tartalom, didaktikai célok és az oktatási módszer viszonya A tanulás hatékonyságát segítő tényezők Körülmények, lehetőségek figyelembe vétele, oktatásergónómia 7. A tanórák, foglalkozások lebonyolításának technikai részletei A tananyag feldolgozása, ütemezése Óra és foglalkozás típusok Tanítási órák, foglalkozások megtervezése felépítése Az oktató felkészülése, óravázlat készítése 8. A felnőtt hallgató által hozott műveltség és szakmai tapasztalat hasznosítása az oktatás során 9. A tanulás eredményeinek értékelése, visszajelzése Etika, oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók szerezzenek alapvető ismereteket a pszichológia, és a kommunikáció alapjairól, fejlődjön önismeretük, tegyenek szert a személyiség megismerésének módszereire, valamint olyan kommunikációs, kapcsolatkezelési, viselkedési, repertoárra, mely fokozza oktatói munkájuk hatékonyságát. A tantárgy készítse fel őket - a megszerezni kívánt szak figyelembe vételével - oktatói és vizsgáztatói munkájuk során felmerülő helyzetek, konfliktusok hatékony, az etikai normáknak is megfelelő kezelésére. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: legyen tisztában az oktatói szereppel kapcsolatos elvárásokkal, az ezzel összefüggő etikai normákkal, rendelkezzen az oktatáshoz szükséges alapvető pszichológiai és kommunikációs ismeretekkel, legyen képes pszichológiai és kommunikációs ismereteit a konkrét szituációban, esetleges konfliktusokban betöltött szerepének megfelelően alkalmazni, kapcsolatait, konfliktusait hatékonyan az etikai normák figyelembevételével kezelni, az etikai normákat a hallgatók felé hitelesen közvetíteni. Témakörök: 1. Az oktatás, képzés etikája Az etika fogalma, az etikai normák szerepe az oktatói magatartásban, viselkedésben Az oktató etikai normái, hitelessége A vizsgák szervezésével és lefolytatásával kapcsolatos etikai problémák 2. A vasútszakmai oktatói szerep Az oktatói szereppel kapcsolatos elvárások Az önismeret és a reális önértékelés szerepe az oktatói munkában Johari-ablak 3. Mások megismerésének sajátosságai, lehetőségei a vasútszakmai oktatás során Személyiség típusok Sztereotípiák és attitűdök mások megismerésében, kezelésében 15/24

16 OK - keret 4. Az oktatói kommunikáció, konfliktus kezelés elméleti alapjai és pszichológiai háttere A kommunikáció, fogalma, folyamata, elemei, alaptételei, szintjei Verbális és nonverbális kommunikáció szerepe az oktatási, képzési folyamatban Konfliktusok fogalma, szerepe A konfliktusok megközelítése, kezelése az oktatás során A kommunikáció stílusa, az asszertív kommunikáció elve Közléssorompók Thomas-Killmann féle konfliktuskezelési modell 5. Egyéni és csoportos gyakorlatok, szerepjátékok területei Önismeret fejlesztése, a gyakorlatok után önreflektálás Az oktatói kommunikáció hitelessége, verbális és nonverbális csatornái Beszédkészség javítása, beszédgimnasztika, szakmai nyelvhasználat Egy és kétirányú kommunikáció, kérdezés technika, a visszacsatolás jelentősége Prezentációs gyakorlat Etikus viselkedés és illemtan Konfliktuskezelési technikák, és hallgatói ellenállások kezelése az oktatás során 6. Felhasználható tesztek, kérdőívek: Személyiség típus teszt Kommunikációs stílus kérdőív Konfliktuskezelési stílus kérdőív Oktatástechnológia, oktatástechnika A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók a megszerezni kívánt szaknak megfelelő súllyal, ismerkedjenek meg az oktatásés információtechnikai eszközök felhasználási lehetőségeivel a tanulási-tanítási folyamatban, az oktatás - és információtechnikai eszközök működésével, kezelésével és alapvető karbantartásával. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató: ismerje az oktatástechnikai eszközök oktatásban betöltött szerepét, legyen jártas az oktatástechnikai eszközök, információhordozók tervezésére vonatkozó szabályok alkalmazásában, az eszközök kezelésében és karbantartásában, legyen képes a tanfolyamon megismert eszközöket az oktatás során készség szinten kezelni. Témakörök: 1. Oktatástechnikai eszközökről általában Szerepük az oktatásban, velük szemben támasztott követelmények A korszerű oktatástechnológia jellemzői Információhordozók fejlesztésének alapjai 2. Alapvető információhordozók az oktatásban.diavetítő, episzkóp, filmvetítő, televízió, videó, videoprojektor működése, használata a foglalkozásokon Munkavédelmi szabályok 3. Írásvetítő az oktatásban 16/24

17 Felépítése, használata a foglalkozásokon Munkavédelmi szabályok Írásvetítő fóliák készítése 4. Számítógépes prezentáció az oktatásban (PowerPoint) és az Internet Új prezentáció tervezése, készítése, meglévő módosítása Információk letöltése az Internet segítségével Munkavédelem, tűzvédelem A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók szerezzenek ismereteket a munkavédelem és tűzvédelem állami és vállalati szabályozásáról, a vasútvállalat munkavédelmi és tűzvédelmi rendszeréről, annak felépítéséről, ismerjék meg veszélyhelyzetben állampolgári és munkavállalói kötelezettségeiket. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanulásának befejeztével a hallgató: ismerje a Munkavédelmi Törvényből adódó szabályozást és a vasútvállalat Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat, legyen képes az esemény bekövetkeztekor a Munkavédelmi Törvényben és a szabályzatban foglaltaknak megfelelő cselekvésre, ismerje a Tűzvédelmi Törvény előírásait, és a vasútvállalat Tűzvédelmi Szabályzatát, legyen képes az esemény bekövetkeztekor a törvényben és a szabályzatban foglaltaknak megfelelő cselekvésre. Témakörök: 1. A munkavédelem fogalma, elemei és alapelvei 2. A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései, az állam munkavédelmi feladatai 3. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 4. A vasútvállalat munkavédelmi szabályozása 5. Munkavédelmi oktatás és képzés a vasútvállalaton belül 6. A vasútvállalat munkabiztonsági helyzetének értékelése, megtörtént munkabalesetek ismertetése, baleseti okok tanulságainak levonásával 7. A tűzvédelem fogalma, elemei és alapelvei 8. A tűzvédelem szervezeti és jogi kérdései, az állam tűzvédelmi feladatai, a végrehajtásért felelős szervek 9. A tűzvédelem személyi és tárgyi feltételei 10. A vasútvállalat tűzvédelmi szervezetének felépítése, tűzvédelmi szabályozása 11. A tűzvédelmi oktatás, képzés a vasútvállalaton belül 12. A vasútvállalat tűzvédelmi helyzetének értékelése, kiemelkedő tűzesetek ismertetése, tűzesetek okainak, tanulságainak levonásával Ellenőrző kérdések: 1) Milyen részekből épül fel a vasúti társaság munkavédelmi szabályozása? 2) Súlyos-e az a munkabaleset, amelynek következtében a sérült elveszítette a beszélőképességét? 3) Munkabalesetnek számít-e, ha a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri baleset? 4) A sérült ittassága kizárja-e a munkabaleset lehetőségét? 17/24

18 5) Mi a teendő munkabaleset esetén? 6) Részt vehet-e a munkavédelmi képviselő a munkabaleset kivizsgálásában? 7) Egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van a munkavédelmi érdekképviseletnek, ha Munkavédelmi Szabályzat kiadásáról van szó? 8) Hányadik munkaköri csoportba sorolja a vontatási reszortos munkakörben dolgozókat a 203/2009 (IX. 18.) Korm. rendelet (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről)? 9) Milyen időközönként kötelezettek a II. munkaköri csoportba sorolt munkavállalók időszakos orvosi vizsgálatra (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló) 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet szerint? 10) Szükséges-e soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat a munkavállaló 30 naptári napot meghaladó keresőképtelensége esetén? 11) Kezdeményezhet-e soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot maga a munkavállaló is? 12) A következő eset munkabaleset, üzemi baleset, mindkettő vagy egyik sem? A balesetet szenvedett munkavállaló a munkáltató bérelt járművén ment haza a legrövidebb útvonalon. Mielőtt elindult, az öltözőszekrényében tárolt alkoholos italból fogyasztott. Út közben karambolozott és könnyebb sérülést szenvedett. 13) Mit jelent a C tűzveszélyességi osztály? 14) Mit jelent a tűzoltó készüléken az ABC jelzés? 15) Milyen időszakonként kell felülvizsgálni az MSZ EN 3 szerinti tűzoltó készüléket? 16) Mit kell vizsgálnia tűzoltókészülékek üzembentartói szemrevételes ellenőrzésénél? 17) Köteles-e a munkáltató biztosítani a helyszínt a Tűzoltóság részére tűzvédelmi gyakorlatra? 18) Mit kell tenni tűz vagy tűzre utaló jelenség esetén a járművezetőnek? 19) Mikor kell a villamos felsővezeték feszültségmentesítését elvégezni? 20) Szabad-e vízzel vagy habbal oltani villamosított vonalon? Hospitálási gyakorlat A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerjék meg gyakorlatban, üzemi körülmények között a vasúti oktatói feladatokat és lássanak példát azok mintaszerű megoldására. Elméleti szakok esetén tanteremben, gyakorlati szakok esetén vontató járművön. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: ismerje vasúti oktatás, képzés gyakorlatát, szerezzen pozitív tapasztalatokat a különböző oktatási szituációk megoldásában, legyen képes a meglátogatott elméleti órák vagy gyakorlati foglalkozások andragógiai, szakmódszertani elemzésére, véleményének körültekintő, tárgyilagos megfogalmazására. Témakörök: 1. A hospitálás megfigyelési szempontjai, a megfigyelés rögzítésének módja 2. A leendő oktató szakterületének megfelelő foglalkozások látogatása 18/24

19 3. A szakterületnek megfelelő meglátogatott foglalkozások oktatójával közösen történő elemzése, értékelése 4. Az elemzés, értékelés tartalmi és kommunikációs követelményei Oktatási gyakorlat A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók szerezzenek gyakorlatot a vasúti oktatások, képzések megtartásában, gyakorlatok vezetésében, üzemi körülmények között. Elméleti szakok esetén tanteremben, gyakorlati szakok esetén vontató járművön. Gyakorló oktatásaik során törekedjenek módszertanilag változatos, hatékony hallgatóközpontú megoldásokra. Megszerezhető kompetenciák A hallgató a tantárgy tanulásának befejeztével: legyen képes az andragógiai, módszertani és szakmai szempontok szem előtt tartásával a szakterületének megfelelő elméleti órákat vagy gyakorlati foglalkozásokat megtartani, saját és mások teljesítményére az elméletben tanultaknak figyelembevételével reflektálni. Témakörök: 1. A leendő oktató szakterületének megfelelő foglalkozások megtartása 2. A megtartott foglalkozások oktatókkal, hallgató társaival közösen történő elemzésére, értékelése A képzés dokumentumai A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerjék meg gyakorlatban képzés dokumentumait, azok kiállítására, kezelésükre vonatkozó szabályokat. A hallgatók ismerjék a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökre vonatkozó képzési és vizsgáztatási előírásokat, a vizsgaközpont és a képző- és regisztrált szerveztek működésének, a képzési engedély kiadásának, és az oktatásszervezési regisztrációnak, továbbá vasúti járművezetői gyakorlat szabályait. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanításának befejeztével a hallgató: legyen képes a jogszabálynak, belső utasításoknak megfelelően kitölteni, kiállítani a különböző dokumentumokat. ismerje az alapképzés- és vizsgáztatás rendszerét, legyen jártas az időszakos oktatások és vizsgáztatások rendszerében, Témakörök: 1. A képzések és vizsgák okmányai 2. A vasúti alapképzésekre és alapvizsgáztatásra vonatkozó jogszabályi előírások Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök Képzési engedély, egyszerűsített képzési engedély Alapképzés témakörei, képzési program Vasútszakmai oktatók névjegyzékbe való felvétele Vizsgabiztosok kinevezése és kijelölése, a vizsgabizottság összetétele 19/24

20 Alapvizsgáztatás 3. Időszakos oktatások és vizsgáztatások rendszere Időszakos oktatáson való részvételre kötelezett munkavállalók Oktatásszervezési regisztráció, Oktatási ütemterv Időszakos vizsgáztatás rendszere Képzési folyamat tervezése és szervezése A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerjék meg a képzési programok kidolgozásának és a vasútszakmai oktatások szervezésének alapelveit, legyenek képesek szakterületüknek megfelelően képzési programok kidolgozására. Megszerezhető kompetenciák A tantárgy tanításának befejeztével a hallgató: legyen képes átlátni az oktatási folyamat egészét, ismerje a képzési programok tervezésének jogi, szabályozási hátterét, andragógiai alapelveit, legyen jártas szakterületének megfelelő képzési programok kidolgozásában, a programok alapján az oktatás menetének megtervezésében és megszervezésében Témakörök: 1. A képzési program felépítése, tartalma A képzési programok készítésének jogi, szabályozási háttere Célok és követelményszintek meghatározása A be- és kimeneti paraméterek megállapítása Tananyag struktúrálás Vizsgára bocsátás feltételei Andragógiai szempontok érvényesítése 2. Konkrét témában képzési program készítésének bemutatása 3. Egyéni feladatmegoldások és azok megbeszélése, problémák ismertetése 4. Az oktatás menetének megtervezése és megszervezése Képzési program alapján a témakörök oktatásának ütemezése Az oktatásszervezés folyamata, az oktatás feltételeinek biztosítása 12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja dokumentum vizsgálattal történik. A képzésen résztvevő bemutatja a végzettséget igazoló dokumentumait, amelyek a képzés szempontjából relevánsak, a 19/2011.(V.10.) NFM rendelet szerint. 13. A képzés személyi feltételei: Az elméleti tárgyak oktatóival szemben támasztott követelmények: a) vasútszakmai ismeretek vasútszakmai oktatói képesítés a szakterület mélyreható ismerete, tájékozottság a szakma fejlődési irányairól, kiváló gyakorlati felkészültség, 20/24

21 legalább 5 év felnőttoktatási gyakorlat. b) kiegészítő ismeretek pedagógusi, szakoktatói vagy andragógiai végzettség, és andragógiai rátermettség, a munkavédelem és tűzvédelem tantárgy esetében felsőfokú szakmai végzettség, a szakterület mélyreható ismerete, tájékozottság a szakma fejlődési irányairól, kiváló gyakorlati felkészültség, legalább 5 év felnőttoktatási gyakorlat. 14. A képzés tárgyi feltételei: Létszámnak megfelelő tanterem Gyakorlatok teljesítéséhez szükséges helyszínek, valamint járművek és pályahasználat Szemléltető anyagok, oktatási segédletek: - a vasútvállalat idevonatkozó utasításai, szabályzatai, ezekhez kapcsolódó segédkönyvei, - szakkönyvek, jegyzetek, - nyomtatványok és mintagyűjtemények, - írásvetítő fóliák, - oktató CD-k, videofilmek, - szakmai szoftverek, - modellek, alkatrészek - szakmai ábrák, tablók, fotók. Vizuális, audiovizuális eszközök: - írásvetítő, - projektor, - epidiaszkóp, - videókamera, - táblák íroeszközzel, - televízió, videó, - oktatói számítógép, - szimulációs berendezések. A felsorolt tárgyi feltételeket kell biztosítani a sz. moduloknál a tantárgyak jellegétől függően. 15. A hatósági vizsgára bocsátás feltételei: Az órákon való részvétel mértéke képzési modulonként- legalább 70 % -a, Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana, Hospitálási gyakorlat, Oktatási gyakorlat és az Etika, Oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés órákon 100 %-os részvétel. 21/24

22 A számonkérések megfelelt eredménnyel való teljesítése Tantárgyak Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana Pedagógiai, andragógiai alapismeretek Felnőttképzés pszichológiája Felnőttképzés általános módszertana Etika, oktatói kommunikáció, konfliktuskezelés Oktatástechnológia, oktatástechnika 22/24 A számonkérések formája, rendszeressége, tartalma, a résztvevők tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) 1db oktató által elfogadott elméleti óra megtartásának vázlata és ezzel összefüggő mikro-tanítás. Az órákon való 100%-os részvétel. 1 db oktató által elfogadott házi dolgozat kiadott témából 1 db oktató által elfogadott házi dolgozat kiadott témából. 1db oktató által elméleti óra vagy gyakorlati foglalkozás megtartásának vázlata. Az órákon való 100%-os részvétel. 1 db oktató által elfogadott szemléltető anyag készítése. Munkavédelem, tűzvédelem 1db oktató által elfogadott záró- Hospitálási gyakorlat Oktatási gyakorlat dolgozat megírása. Gyakorlat előírt helyszínen és módon való teljesítése a konzulens igazolásával, írásbeli, értékelő beszámoló készítése. Az órákon való 100%-os részvétel. Gyakorlat előírt helyszínen és módon való teljesítése a konzulens igazolásával, írásbeli, értékelő beszámoló készítése. Az órákon való 100%-os részvétel. A képzés dokumentumai 1db oktató által elfogadott záródolgozat megírása, melyet a Vasúti Vizsgaközpont határoz meg. Képzési folyamat tervezése és szervezése 1db oktató által elfogadott képzési program terv. Megszerezhető minősítések, megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek, sikertelen teljesítés(ek) következménye(i): - Az egyes tantárgyakhoz tartozó, - a táblázatban meghatározott követelmények (házi-dolgozatok, záró-dolgozatok, mikro-tanítások, óravázlat és szemléltető anyag készítése) megfelelt minősítésűre való teljesítése. Bármelyik követelmény nem felelt meg minősítése esetén két alkalommal van lehetőség javításra.

23 16.A szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítvány kiadásának feltétele, a képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: Az általános követelményeket a vizsgákra vonatkozóan a 19/2011 (V.10.) NFM rendelet tartalmazza. A hatósági vizsgára bocsátható hallgatónak az alábbi vizsgakötelezettségeket kell teljesítenie: Vasútszakmai oktató elméleti Elméleti vizsga: írásbeli és szóbeli 1. Pedagógiai-andragógiai alapismeretek, 2. Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana, 3. Munkavédelem, tűzvédelem. Gyakorlati vizsga 1. Vizsgatanítás: elméleti szakon tanteremben A vizsgabizottság tagjai: 1 fő Vizsgabiztos (a vizsga elnöke), 1 fő Vizsgabiztos (vasútszakmai), 1 fő Vizsgabiztos (felnőttképzési és módszertani). A program a fenti hatósági vizsgák teljesítésével zárul. A vizsgák eredményes letétele után a hallgatók Vasútszakma oktató elméleti szak/szakterület képzettségét igazoló hatósági Igazolást kapnak. 17. A program megvalósítására vonatkozó szabályozások: A képzési program megvalósításánál a 19/2011. (V.10.) NFM rendeletet, valamint a KTI Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és Eljárási Rend-et kell figyelembe venni. 18. A résztvevők elégedettségére, a képzés magvalósítására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása, a visszajelzések feldolgozásának és biztosításának módja: A résztvevők elégedettségére vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma A résztvevők elégedettségére vonatkozó információgyűjtés módja elégedettségmérő kérdőívek, amelyeket a hallgatók töltenek ki. Az információgyűjtés során a kérdőíveket a hallgatók a képzés végén töltik ki, a kérdőívek tartalmazzák a hallgatók véleményét a tanfolyam szervezéséről, a tananyag minősítéséről, az előadók, az oktatók értékeléséről, a felnőttképzési szolgáltatásokról, az előzetes tudásszint méréséről, illetve az ennek lehetőségéről való intézményi tájékoztatásról, a tárgyi feltételek megfelelőségéről. A kérdőíveket a begyűjtés után kell elemezni és kiértékelni. 23/24

24 A képzés megvalósulására vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma A képzés megvalósulását a felnőttképzési szerződésekkel, jelenléti ívvel és haladási naplóval kell ellenőrizni. A felnőttképzési szerződéseket az első óra előtt kell megkötni, jelenléti íveket és a naplókat napi szinten vezetni, a jelenléti íveket a hallgatók saját kézzel írják alá. Iratgyűjtés, dokumentumelemzés: a képzések végén a képzés során összegyűlt dokumentációkat összegezni, az eredményeket átnézni, statisztikát készíteni. A képzés eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma A képzés hasznosságának értékelését a rögzített adatokat, az előzetes tudásszínt felmérő és a záró számonkérések eredményei alapján lehet megtenni, a képzés vagy az év végén. Az eljárás tartalma kiterjed a résztvevők számára és a hallgatók által elért eredményekre. A visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja Statisztikák készítése, át kell nézni a képzések során keletkezett dokumentációkat, a statisztikák, dokumentációk, elégedettségmérők során szerzett információkat vissza kell csatolni a tanfolyamszervezésbe, esetlegesen újabb képzési programok kidolgozásába. 24/24

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Képzési program Sífelvonó és függőpálya kezelők alapképzésére Függőpálya kezelő képzési modul 2015 Modul megnevezése: FÜGGŐPÁLYA KEZELŐ 1.

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program 2016. március 21. Modul megnevezése: Országos pályahálózatra

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az iskolavezetői alapképzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az iskolavezetői alapképzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az iskolavezetői alapképzési szaktanfolyamok számára 2012 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdés

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Modul megnevezése: Országos pályahálózatra érvényes általános

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 1 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

1.1. Program megnevezése Digitális készségek mindenkinek az alapoktól az ECDL-ig 1.2.. A modul sorszáma 7. 1.3. A modul megnevezése ECDL Prezentáció

1.1. Program megnevezése Digitális készségek mindenkinek az alapoktól az ECDL-ig 1.2.. A modul sorszáma 7. 1.3. A modul megnevezése ECDL Prezentáció II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Engedélyezési szám:52998-1/2010-0016szfö SK Engedélyezte: Nyitrai Imre Helyettes államtitkár Intézményi akkreditációs

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Képzési tájékoztató a 2012 decemberében induló Siketek és nagyothallók kommunikációját segítő feliratozó című képzési programjáról

Képzési tájékoztató a 2012 decemberében induló Siketek és nagyothallók kommunikációját segítő feliratozó című képzési programjáról Képzési tájékoztató a 2012 decemberében induló Siketek és nagyothallók kommunikációját segítő feliratozó című képzési programjáról Programakkreditációs szám: PL-6114 A képzés címe: Siketek és nagyothallók

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Üzleti hatékonyság fejlesztése a gyakorlatban OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is --- 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA JA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ADATAI... 4 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN... 6 2.1. Az iskolában folyó

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 030216 KÉPZÉSI PROGRAM KÖNNYŰIPAR szakmacsoport RUHAIPARI TECHNIKUS szakma OKJ SZÁMA:54 542 01 0010 54 02 ÉRVÉNYES:2007. szeptember 1-től Képzési program I. ADATLAP

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program a 11.-12. szakképző évfolyamok számára 2013. /A 2010.-ben elfogadott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK- KERESKEDŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK- KERESKEDŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK- KERESKEDŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Az Iparvágányok Szolgálati Utasítása (ISZU) és a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása (SCPVSZU) közötti változásokból tartandó

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA National Instruments Alliance Partner, Distributor for Göpel electronic and Digitaltest H-1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Tel: +36 1 392-2239, Fax: +36 1 392-2601 cobra@cobra.kfkipark.hu http://www.cobracontrol.hu

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény által egyes kiemelt és meghatározott feladatokról Készítette: Vegyiprop Vegyipari Propaganda Központ Kft. Írta: Dr. Váró György Spiegel

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 A HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. évi TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Az

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A személytaxis személyszállító szolgáltatói és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatói szaktanfolyamok számára 2015 A Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: -Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait,

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

AJÁNLÁS. a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez

AJÁNLÁS. a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A BIO-ÉS ZÖLDHULLADÉK HASZNOSÍTÁS, KOMPOSZTÁLÁS 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulástechnikai tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is ----- 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program Készült: Kaposvár, 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Nevelési program I. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben