ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére Záróvizsgát a hetedik - menedzserasszisztensi gyakorlati - félévet követően azok a Kereskedelmi szakos hallgatók tehetnek, akik teljesítik a TVSZ pontjában előírtakat: - az oktatási programban előírt követelményeket teljesítették a meghatározott kreditek összegyűjtésével; - megfelelő színvonalon eleget tettek az előírt szakmai gyakorlattal összefüggő követelményeknek és arról elfogadott beszámoló dolgozatot készítettek; - a záróvizsga részét képező szakdolgozatot megfelelő színvonalon elkészítették és azt a megadott időpontig leadták. A 77/2002. (IV. 13.) Kormányrendelet a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kredit rendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéshez című dokumentum 7. számú melléklet 8. számú pontja szabályozza a záróvizsga tárgyakat. Eszerint a kredit alapú képzés képesítési követelményei határozzák meg a Kereskedelmi szakos hallgatók záróvizsga feltételeit. Ezen rendeletnek, valamint a kredit alapú Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelően a záróvizsga az alábbi részekből áll: - szakmai tárgyakat átfogó, komplex szóbeli vizsga - beszámoló a menedzserasszisztensi gyakorlatról - szakdolgozat megvédése A komplex szóbeli vizsgát az alábbi kereskedelmi szakmai tárgyak alkotják: Tantárgy neve Kredit értéke A Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana I.-II. 12 B Kereskedelemszervezés és technológia I.-II. 12 Szállítmányozás és fuvarozás 3 C Kereskedelmi marketing I.-II. 6 Szolgáltatás- és termékmenedzselés 2 Összes kreditérték: 35 A komplex szóbeli vizsgára történő sikeres felkészüléshez javasoljuk az alábbi ismeretkörök áttanulmányozását, a kapcsolódó gyakorlati megoldások áttekintését. A komplex szóbeli vizsga a következő témaköröket öleli fel: A. Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana I.-II.:

2 2 1. A kereskedelmi vállalat jellemzői. A kereskedelmi vállalat, mint gazdálkodási, vezetési, szervezeti egység. A kereskedelmi vállalat sajátosságai a más profilú gazdasági ágakban dolgozó vállalatokhoz képest. 2. A gazdasági verseny és az együttműködés jellemzői a kereskedelemben és szerepük egy kereskedelmi vállalkozás életében. 3. A kereskedelmi ágazat nemzetgazdasági- illetve a kereskedelmi vállalat vállalatgazdasági teljesítménye. A teljesítmény mérésének, megítélésének lehetőségei és korlátjai. A teljesítmény elemzésének és minősítésének vállalatgazdasági módszerei. 4. A kereskedelmi vállalkozások környezeti feltételei. A környezet és a vállalat kölcsönhatása. A vállalat lehetséges reakciói a gazdasági környezet változásaira. 5. Az állami gazdaságirányítás hatása a kereskedelmi vállalatokra. A kereskedelmi vállalkozások piaci lehetőségei. 6. Az állami gazdaság- és kereskedelempolitika lényege, általános és konkrét céljai, eszközei és módszerei. 7. A vállalati üzletpolitika és az üzleti terv szerepe a kereskedelmi vállalkozások működtetésében, az üzleti terv tartalma. 8. A kereskedelmi vállalkozások üzleti tervezésében használatos mutatószám csoportok közgazdasági tartalma, jelentősége és szerepe a tervezés folyamatában. 9. A stratégiai tervezés és az üzleti taktika jelentősége a döntések meghozatalában és a vállalati célok megvalósításában. 10. A kereskedelmi vállalatok szerepe az életszínvonal alakításában. Az életszínvonal mérése, megítélése. Az életszínvonal kereskedelmi teljesítményt befolyásoló elemei. A kereskedelmi dolgozók életszínvonala. 11. A lakosság fogyasztása és a kiskereskedelmi áruforgalom kapcsolata. A fogyasztás és a forgalom alakulásának legfontosabb tendenciái. 12. A kereskedelmi vállalatok értékesítési munkája. Az értékesítés elemzésének és tervezésének vállalatgazdasági módszerei. Az értékesítés megszervezésének pénzügyi összefüggései. 13. A kereskedelmi vállalatok piaci kapcsolatai. A kapcsolatok megszervezése a szállítókkal. A partnerek kiválasztásának szempontjai. 14. A beszerzés szerepe a kereskedelmi vállalkozás gazdálkodásában, a beszerzési pozíciók megítélésének és erősítésének lehetőségei. A horizontális és a vertikális piaci kapcsolatok. Az árubeszerzés pénzügyi feltételei és lehetőségei. 15. Az áruforgalmi munka készletigényessége. A kereskedelmi vállalatok feladatai és lehetőségei az árukészletek biztosításában. A készletek elemzésének és tervezésének

3 3 vállalatgazdasági módszerei. A készletezés kapcsolata az értékesítéssel és a beszerzéssel. A készletgazdálkodás pénzügyi összefüggései. 16. A kereskedelmi tevékenység élőmunka igényessége. A foglalkoztatottság helyzete hazánkban. A kereskedelem munkaerő utánpótlásának forrásai, a munkaerő gazdálkodás lehetőségei és korlátjai. A létszámelemzés és tervezés módszerei. A munkateljesítmény mérésének vállalatgazdasági lehetőségei. 17. A lakosság jövedelmeinek nagysága és szerkezete. A jövedelempolitika és a szociálpolitika kapcsolata. A jövedelmek elköltésének kereskedelmi összefüggései. 18. A kereskedelmi dolgozók jövedelmi viszonyai. Az anyagi érdekeltség biztosítása és az anyagi ösztönzés alkalmazása a kereskedelmi vállalatoknál. A kereskedelmi vállalat bérgazdálkodásának elemzése és tervezése. 19. A kereskedelmi tevékenység eszközigényessége. A tárgyi eszközök szerepe a kereskedelmi vállalatok életében. Az eszközökkel való ellátottság és az eszközhasznosítás hatékonyságának mérése. A vállalati eszközgazdálkodás elemzése. 20. A kereskedelmi beruházások előkészítésének és megvalósításának folyamata, a beruházások gazdaságosságának mérése. A kiskereskedelmi hálózat elemzése és tervezése. 21. Az ár, mint piaci kategória. Az ár egyensúly teremtő, jövedelem elosztó, orientáló és ösztönző szerepe. A fogyasztói árak felépítése, képzése a kereskedelemben. 22. A kereskedelmi vállalatok árrés-politikája. Az árrés tömegének és szerkezetének alakulására ható tényezők elemzése és tervezése. Az egyes termékek, termékcsoportok ármenedzselése. Ártaktika és áralku. 23. A kereskedelmi tevékenység költségérzékenysége. A kereskedelmi vállalkozás szabadsága, ill. determináltsága a költséggazdálkodásban. A költségek különféle csoportosítása és ennek indokai a kereskedelemben. A kereskedelem speciális költségei. 24. A költségek csoportosításának, elemzésének és tervezésének lehetőségei és módszerei a kereskedelemben. A kereskedelmi vállalat költséggazdálkodásának minősítése. 25. A kereskedelmi vállalkozás célja és feladata. A tulajdonosi felelősség. A menedzserek lehetőségei és korlátjai a vállalkozás nyereséges működtetésében. A tulajdonosok és az alkalmazottak érdekeinek összehangolása. 26. A kereskedelmi vállalat nyereségének képzése és felhasználása. A fedezeti pont és a fedezeti hozzájárulás. A vállalati működés hatékonyságának elemzése a kereskedelemben. 27. A kereskedelmi vállalkozás indításának társadalmi, piaci és gazdasági feltételei. Az induló vállalkozás tőkeszükségletének megállapítása. A pótlólagos tőkeszükséglet okai és kiszámításának lehetősége.

4 4 28. A kereskedelmi vállalkozás folyamatos működtetésének és fejlesztésének finanszírozása. A vállalati likviditás és a jövedelmezőség sokoldalú összefüggései. 29. Tulajdonváltás a kereskedelemben, a tulajdonosi kör jellemzői. A kereskedelmi ágazat vállalati szerkezetének eddigi, és a jövőben várható változási tendenciái. 30. A kereskedelmi vállalat vagyona, értéke és ára közötti összefüggések. A vállalati vagyon értékelésének módszerei. A vállalkozás adásvételének technikai, adminisztratív és piaci összefüggései. Kötelező irodalom: Juhász-Kenedics-Sólyom: Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása 1. BGF-KVIFK 1998 Gábor-Sólyom: Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása 2. BGF-KVIFK 2002 DEMOS Magyarország Stratégiai audit Juhász Anikó-Seres Antal-Stauder Márta: A kereskedelmi koncentráció hatásának egyes kérdései Közgazdasági Szemle 52. évf sz. p Seres Antal: A hazai kereskedelem vállalati koncentrációja Külgazdaság 49. évf sz. p Ajánlott irodalom: P. Baily - D. Farmer Beszerzés Műszaki Könyvkiadó Fülöp Gyula Kisvállalati gazdálkodás BKE-Aula Kiadó Bp Colin Gray A növekedés irányitása Readers Int. Bp M. Collins Cashflow és likviditás menedzsment Ernst & Young E. Siegel - B. Ford Üzleti terv- kalauz Ernst & Young Chikán Attila Vállalatgazdaságtan KJK - Aula Kiadó Dr. Noszkay Erzsébet A növekedés pénzügyi háttere Privát Profit Béhm Imre Gazdasági mutatók és alkalmazásuk Kereskedelmi Szemle 1995/2,3,5,6. Dr. Csath Magda Stratégiai tervezés és vezetés Leadership Bp B. Kereskedelemszervezés és technológia I.-II., Szállítmányozás és fuvarozás: 1. A kereskedelmi vállalatok disztribúciós logisztikájának időszerű tendenciái. A logisztika feladata, funkcionális elhatárolása. Az elosztási logisztika és a bolti (áruházi) technológia összefüggései. 2. Globalizáció és logisztika. Késleltetés a gyártásban (kötegelt gyártás), valamint késleltetett célpiac-megjelölés. Késleltetett összeszerelés és csomagolás. 3. Az értékesítési csatornák, értékesítési döntések. Vállalatközi együttműködés, ellátási láncok versenye.

5 5 4. A bolti áruutánpótlás, az áru átvételének, tárolásának és mozgatásának megszervezése és lebonyolítása. 5. A kiskereskedelmi értékesítés megszervezése, az áru ellenértékének elszámolása. Az egyes értékesítési módok felhasználási területei. 6. A tradicionális és a gyors adatátvitelt biztosító kártyaleolvasó pénztárterminálok alkalmazása, az elektronikus pénztárca. Az RF/ID technológia. 7. A vevők és a személyzet mozgási útvonalának megszervezése. Az elektronikus áruvédelmi rendszerek, videomegfigyelés és pénztárbiztonság 8. A bevásárlóközpontok kialakulása, jellemzői, fajtái, telepítésük. A bevásárlóközpontok létesítésének előkészítése, építése és üzemeltetése. 9. Alternatív értékesítési formák a kereskedelemben: a csomagküldő kereskedelem, a kereskedelmi automaták és automata boltok, az elektronikus (interaktív) kiskereskedelem. 10. Üzlettípusok a kereskedelemben: a szaküzletek, a hipermarketek, az áruházak sajátosságai és a várható fejlődési tendenciák 11. A csomagolás szerepe az értékesítésben, a logisztikában, a fogyasztói csomagolás, mint eladási egység. Rakodólapos egységrakományok a raktározásban és a szállításban. A csomagolás környezetvédelmi aspektusai. 12. A raktározás és a szállítás, mint a logisztikai rendszer része, a logisztikai szolgáltatási színvonal. A készletezési döntések hatásai az alkalmazott technológiai megoldásokra. 13. A készletezés szükségessége, jelentősége, a készleteket befolyásoló tényezők. A készletek raktári elhelyezése, a raktári tároló- és áteresztőképesség. 14. A korszerű automatikus azonosítási rendszerek, szerepük a logisztikában, különös tekintettel a raktározásra. 15. A raktárak szerepe, sajátosságai, a komissiózó raktárak és az egyéb raktárfajták. Az áruáramlás megszervezése a raktárakban. 16. Az áruelhelyezés elvei és gyakorlati megoldásai a kereskedelmi raktárakban. Az élő és a tartalékkészletek elhelyezése, a FIFO elv, preferenciák az áruelhelyezésben, kötött és szabad helyfoglalás. 17. Az alkalmazandó raktári technológia kiválasztását befolyásoló tényezők. Tárolási módok a komissiózó raktárakban. Az egységrakományos tárolás, a tároló állványzat és a gépi berendezések kiválasztása. 18. A magasraktárak speciális technológiai megoldásai; magasraktári berendezések és gépek, a munkaszervezés sajátosságai a magasraktárakban.

6 6 19. A komissiózás, mint a raktározás legösszetettebb folyamatmodulja. A komissiózás előkészítésének és lebonyolításának változatai a raktárakban. Komissiózási stratégiák. Papír alapú és számítógéppel irányított komissiózás. 20. A kereskedelmi áruszállítások sajátosságai. A komissiózó raktárakból induló bolti áruterítés megszervezése. Fuvarozók és szállítmányozók bevonása az áruterítésbe. 21. A raktárfejlődés útja a hagyományos rendszerektől a logisztikai központokig. A logisztikai központok szerepe, jelentősége, telepítésük szempontjai, szolgáltatásaik. Hazai tervek és eredmények a logisztikai központok létesítésével kapcsolatban. 22. Adásvétel és szállítás, szerződések az árutovábbításban. Szállítás, fuvarozás és szállítmányozás. Fuvarozási módok és partnerek, együttműködés a fuvarozásban. 23. A külkereskedelmi szerződésben szabályozott kérdések, a külkereskedelmi szerződés lényeges feltételei, a fuvarparitás. A fuvarparitás szabályozására kiköthető INCOTERMS-klauzulák, a teljesítés, a kockázat- és a költségmegosztás helye. 24. A vasúti árufuvarozás jellemzői, szabályozása. A vasúti fuvarozási szerződés. Szállítmányozási feladatok a vasúti árufuvarozásban. Az európai közlekedéspolitika és a vasúti árufuvarozás. 25. A közúti árutovábbítás jellemzői, szabályozása. A nemzetközi közúti árufuvarozás előkészítése és végrehajtása. Közlekedéspolitika az EU-ban. 26. A nemzetközi gyűjtőszállítmányozás lényege, folyamata, szerepe a logisztikában. Futárszolgálatok a gyűjtőszállítmányozásban. 27. A légi árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A folyami és a tengeri árufuvarozás szabályozása, előkészítése és lebonyolítása. 28. A kombinált fuvarozás kialakulása, fejlődésének feltételei, napjaink kombinált fuvarozási technikái. A kombinált fuvarozás szerepe az európai közlekedéspolitikában. 29. A konténeres árufuvarozás kialakulása, szerepe az áruszállításokban. A konténerek típusai, a nemzetközi konténerforgalom járművei, konténerkezelő és tárolóhelyek. A kontinentális és a tengerentúli konténerforgalom megszervezése és lebonyolítása. 30. A folyami és a tengeri árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A folyami és a tengeri árufuvarozás szabályozása, előkészítése és lebonyolítása. Kötelező irodalom: - Kereskedelemszervezés és technológia 1. Főiskolai jegyzet - Kereskedelemszervezés és technológia 2. Főiskolai jegyzet - Kereskedelemszervezés és technológia 3. Főiskolai jegyzet - Milyen a jövő áruháza? /Vásárlás eladó nélkül/ Marketing and media 10. évf sz. p

7 7 - Salgó Péter: Újra bevásároltunk a jövő áruházában: RFID és kézi számítógépek /Metro Future Store* Rádiofrekvenciás azonosító RFID/ Progresszív magazin, 13. évf sz. p Vásárlás a világhálón: Dinamikusan növekedett az online áruházak forgalma Boss, sz. p Ajánlott irodalom: A következő szakmai lapok, folyóiratok legfrissebb számainak tanulmányozását javasoljuk: - SCM (supply chain management) - Loginfo (MCE) - Anyagmozgatás-Csomagolás - Logisztikai évkönyvek - Magyar Közlekedés - Navigátor - Logisztika (BME OM IKK) - Tranzit - Hálózat C. Kereskedelmi marketing I.-II.: 1. A marketing információs rendszer lényege, szerepe a vállalkozás irányításában. A MIR alrendszerei. 2. A piackutatás lényege. A piackutatás, mint a gazdasági előrelátás eszköze. A piackutató piac nagysága, területei. 3. Az információ fogalma, szerepe. Az információval szembeni elvárások. A piackutató vizsgálat két nagy területe. A szekunder és a primer piackutatás. 4. A szekunder piackutatás fogalma. A szekunder kutatás külső és belső adatbázisa. A szekunder kutatás előnyei-hátrányai. 5. A primer piackutatás fogalma, szerepe a vállalkozás információigénye kielégítésében. A szekunder adatok elemzéséből következő primer információs igény meghatározása. Primer adat felvételezési eljárások. 6. Megkérdezéses vizsgálatok lényege, szerepe, formái. Szóbeli, írásbeli, telefonos, számítógépes megkérdezéses eljárások (jellemzői, előnyök és hátrányok.) 7. Csoportos adatfelvételi eljárás lényege. Fókuszcsoportos vizsgálat lényege, lebonyolításának módszere. A vizsgálat alkalmazásának korlátai. Egyéni interjús módszerek (interjú, mélyinterjú). Megfigyelés és kísérletezés fogalma, szerepe, használhatósága. 8. A kérdőív szerkesztés menete. A jó kérdőív ismérvei. Kérdésfajták szerepe a piackutatásban.

8 8 9. A minta kiválasztás szempontjai. A minta nagyságának meghatározása. A minta nagysága, a kapott adatok pontossága, megbízhatósága. A három elem összefüggései. 10. Hibajavítás, feldolgozás, adatértékelés. A tanulmány elkészítésének a menete, a megbízó részére történő átadás előírásai. 11. A kommunikáció fogalma, elemei. Az egyes kommunikációs területek lényege, kapcsolata a marketing elmélettel. A piacbefolyásolás lényege. Kapcsolat a piacbefolyásolás, és a marketing kommunikáció között. Kommunikatív és a nem kommunikatív elemek rendszere. 12. A vállalati image fogalma, szerepe, fajtái, és azok jellemzői. Az image kapcsolata a marketingkommunikáció egyéb elemeivel. Az image és a vállalati arculat viszonya. A CI lényege. A CI, a CD, és a CC fogalma, kapcsolatuk jellemzői. 13. A PR fogalma, jellemzői, szükségessége. A PR két iránya, illetve két területe. A PR eszközei. 14. A szponzorálás fogalma, szerepe. A szponzorálás területei. Szponzorálandó esemény választásának szempontjai. 15. Vásárlásösztönzés fogalma, szerepe, fajtái. A Személyi jövedelem adóról szóló, illetve a Szerencsejáték törvény szerepe. 16. A direkt marketing fogalma, kialakulásának okai. A jó címlista ismérvei. Személyes eladás lényege, szerepe, kialakulásának okai. 17. Reklám fogalma, szerepe. Reklám fajtái különféle szempontok szerinti bontásban. A reklám és a PR kapcsolata. Eltérések és hasonlóságok a két nagy kommunikációs területen. 18. A márka, és a védjegy fogalma, kapcsolatuk fontossága. Tilalmak a védjegyeztetésben. 19. A reklámeszközök fogalma, felosztásuk különféle szempontok alapján. Köz- és zártterületi, valamint az eladáshelyi reklámeszközök fogalma, jellemzőik, fajtáik. 20. TV, mozi, rádió, mint reklámeszközök jellemzői. 21. Óriásplakát, plakát, sajtó, mint reklámeszközök jellemzői 22. Egyéb reklámeszközök (nyomdai termékek, reklámajándékok, Internet, stb.) jellemzői 23. A reklámetika, és a reklámjog fogalma, kapcsolatuk egymással. Reklámetikai kódex főbb előírásai. ÖRT. MRSz. tevékenysége e területen.

9 9 24. Reklámtervezés fogalma. A reklámterv kettős jellege. Reklámköltség tervezés fajtái. A marketingkommunikáció tervezése. Irodalom jegyzék: - Kozák-Kisváradi: Piackutatás Kisváradi és Társa Kiadó N.K Malhotra: Marketingkutatás Műszaki Könyvkiadó Hoffmann-Kozák-Veres: Piackutatás Műszaki Könyvkiadó P-A. Scipione: A piackutatás gyakorlata Springer Hungarica Gál-Hamburger-Kardos-Kisváradi-Mészáros-Sas: Piacbefolyásolás Kisváradi és Társa Kiadó Hamburger Béla. A médiatervezés módszertana MRSz 2001 (2. kiadás) - Szabó D. Tamás: Médiatervezés a reklámban S.O.S. Reklám és Kereskedelmi Kft Incze Kinga-Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust Publishing Kft., 2002 C. Szolgáltatás- és termékmenedzselés: 1. A minőség fogalma és szintje, minőségiskolák jellemzői. Minőségmodellek: TQM, PDCA, BPR, FMQM jellemzése és ezek összehasonlítása 2. A szolgáltatás fogalma, típusai és speciális jellemzői. Termék és szolgáltatás jellemzőinek összehasonlítása. 3. A 7P érvényesülése a szolgáltatásban 4. A termékmenedzserek feladatai a termékéletgörbe különböző szakaszaiban. 5. Termékmenedzser feladatai a csomagolástervezés munkájában. A korszerű és optimális csomagolás ismérvei. A csomagolás általános és speciális hatósági követelményei. 6. A termékhagyma, termékkép típusai és szerepük a termékmenedzser munkájában. Kötelező irodalom: Medvéné dr. Szabad Katalin Dr. Kovács Katalin - Szolgáltatás és termékmenedzselés Főiskolai jegyzet Budapest Ajánlott irodalom: - Németh György Papp Ilona: Szolgáltatásmenedzsment Aula Kiadó Kft. Budapest Papp Ilona: Szolgáltatások a 3. évezredben BKÁE Veress Zoltán: Szolgáltatás marketing KJR 2003.

10 10 A záróvizsgát bizottság előtt kell letenni. A vizsgát megelőzően a Kereskedelmi Intézet záróvizsga tájékoztatót tart, amelynek célja a szakdolgozat bírálatok kiosztása, valamint a jelentkezők felkészítése a záróvizsgára. További kérdések esetén forduljon a témavezető tanárhoz, illetve Király Éva intézeti titkárhoz. Jó felkészülést és sikeres záróvizsgát kíván a KERESKEDELMI INTÉZET

KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE, GAZDÁLKODÁSA

KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE, GAZDÁLKODÁSA 2 KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE, GAZDÁLKODÁSA 1. A kereskedelmi vállalkozások környezete, a környezet összetevői. A gazdaságpolitikai célok, eszközök és a piaci környezet. 2. A kereskedelmi vállalatok

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

Készült az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását az 2001-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 183/2001.

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A gazdasági tevékenység lényege és területei. A kereskedelem feladatai és formái. A kereskedelem szerepe és kapcsolatrendszere a nemzetgazdaságban. 2. A piac fogalma.

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer

SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer A kutatás keretében KSH adatok alapján létrehoztunk egy olyan adatbázist és módszert,

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

Kereskedelmi menedzserasszisztens 55 345 02 0010 55 02 Terméktervező műszaki menedzserasszisztens

Kereskedelmi menedzserasszisztens 55 345 02 0010 55 02 Terméktervező műszaki menedzserasszisztens A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Tagozat: Levelező 2015 előfeltétel Kredit KÖZGAZDASÁGTANI,

Részletesebben

Marketing: tények és tévhitek

Marketing: tények és tévhitek Marketing: tények és tévhitek Horváth Anna 2011. május 12. Kicsiben is hatékonyan Marketingr l mikrovállalkozásoknak 1/22 Mi jut eszedbe a marketingr l? tolakodó sok körítés fényez nyezés nagyobb a füstje,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ 1. Az állam funkciói. (allokációs, redisztribúciós, stabilizációs, önfenntartó funkció, illetve a társadalom és a gazdaság jogi szabályozása) 2. Az államháztartás fogalma. Az

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Tervezni pedig muszáj esettanulmány egy online piactérről

Tervezni pedig muszáj esettanulmány egy online piactérről Tervezni pedig muszáj esettanulmány egy online piactérről Tartalom: Mi az a Magro.hu? Üzleti terv Piac felkészítése Piaci potenciál meghatározása piackutatással Marketing stratégia A piactér élesítésének

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

(PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL SZAK) 2014/2015 I.

(PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL SZAK) 2014/2015 I. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR Összeállította: dr. Pucsek József Dr. Siklósi Ágnes Dr.

Részletesebben

Példák az igaz-hamis kérdésekre

Példák az igaz-hamis kérdésekre Példák az igaz-hamis kérdésekre Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak! A megfelelő keretbe írjon "X" jelet! (Minden helyes válasz 0,5 pontot ér.) Igaz Hamis 1. Az új

Részletesebben

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc Előzmények és a képzés indoklása: A karbantartás problémája attól kezdve kíséri végig a munkát végző embert,

Részletesebben

A komplex szóbeli záróvizsgát az alábbi kereskedelmi szakmai tárgyak alkotják:

A komplex szóbeli záróvizsgát az alábbi kereskedelmi szakmai tárgyak alkotják: A komplex szóbeli záróvizsgát az alábbi kereskedelmi szakmai tárgyak alkotják: A B C Tantárgy neve Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana I.-II. Kereskedelemszervezés és technológia I.-II. Szállítmányozás

Részletesebben

Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv

Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A stratégiai terv fő következtetései... 3 3 Fejlesztési elképzelések, a beavatkozás területei... 5 3.1 A vízi út fejlesztése a hajózás

Részletesebben

LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK I. A szakirányú

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Matematika Tantárgy kódja ÜS1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 Félévi követelmény kollokvium

Részletesebben

Vállalat küldetése A vállalat célja Vállalatok érintettjei Marketing:

Vállalat küldetése A vállalat célja Vállalatok érintettjei Marketing: Vállalat küldetése: meghatározza: működési kört, a belső működés és az érintettekkel való kapcsolat elveit; megkülönbözteti más vállalatoktól, megvalósításhoz elengedhetetlen feltétele: marketing és innováció.

Részletesebben

Anyagkezelési és logisztikai folyamatok (MMOG/LE) auditálása

Anyagkezelési és logisztikai folyamatok (MMOG/LE) auditálása Anyagkezelési és logisztikai folyamatok () auditálása Global Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓI KONFERENCIA Budapest, 2014. február 20. Előadó: Nagy

Részletesebben

Lőrincz Katalin* A GLOBALIZACIO ÉS A KERESKEDELMI LOGISZTIKA VISZONYA

Lőrincz Katalin* A GLOBALIZACIO ÉS A KERESKEDELMI LOGISZTIKA VISZONYA Lőrincz Katalin* A GLOBALIZACIO ÉS A KERESKEDELMI LOGISZTIKA VISZONYA Napjainkban, amikor beláthatóvá válik az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, meg kell vizsgálni, hogy a kereskedelmi folyamatokat

Részletesebben

ENTER PROGRAM KECSKEMÉTEN!

ENTER PROGRAM KECSKEMÉTEN! ENTER PROGRAM KECSKEMÉTEN! Ha úgy szeretnél fejlődni, tanulni, hogy közben munkahelyet is kapj, jelentkezz az ENTER PROGRAM Pegazus képzésére! Mi a Pegazus képzés? az evogreen Akadémia partnervállalatai

Részletesebben

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 342 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: PR ügyintéző

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MARKETING MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2008...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY 1. Kis és középvállalkozások (KKV) gazdasági és társadalmi jelentısége. 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. KKV minıségi és mennyiségi ismérvei.

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök

FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök Az alábbi projektmunka témakörök orientációul szolgálnak, ettől eltérő témákat is lehet választani. A konkrét téma kialakítása a belső konzulenssel

Részletesebben

E-gazdaság és világkereskedelem

E-gazdaság és világkereskedelem BME OMIKK LOGISZTIKA 10. k. 5. sz. 2005. szeptember október. p. 12 22. Tanulmánytár * Általános kérdések E-gazdaság és világkereskedelem A globalizáció alapjaiban változtatta meg a gazdaság valamennyi

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József főiskolai docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF3)

Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF3) Az értékelõ tanár tölti ki! Kodolányi János Fõiskola Turizmus Tanszék Érdemjegy: Beküldõ neve: Dancsó Péter Szak: Idegenforgalom- és szálloda szak, levelezõ tagozat Évfolyam: IV. Helyszín: Budapest NEPTUN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ

TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ A MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA Lehetséges kiindulópontok a polgári erőforrások igénybevételére a katona logisztikai szolgáltatások területén Lakatos Péter 1 Bevezetés

Részletesebben

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II.

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II. A BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2014/2015. tanév II. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 20 A HALLGATÓI

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai Hankó Zoltán Sohajda Attila (MGYK) 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 1 I. Értelmező megfontolások 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 2 A felelős gyógyszertári gazdálkodás

Részletesebben

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN EGHIRDETETT KÉPZÉSEK INTÉZÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Telefon: (1) 374-6205; (1) 374-6206 Fax: (1) 374-6224 E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu; schmogner.gabriella@kvifk.bgf.hu

Részletesebben

Marketing Intézet. A Coop üzletlánc marketingkommunikációs tevékenységének elemzése és új ötletek kidolgozása az Unio Coop Zrt.

Marketing Intézet. A Coop üzletlánc marketingkommunikációs tevékenységének elemzése és új ötletek kidolgozása az Unio Coop Zrt. Marketing Intézet A Coop üzletlánc marketingkommunikációs tevékenységének elemzése és új ötletek kidolgozása az Unio Coop Zrt. részére Gazdag Renáta 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Témaválasztás

Részletesebben

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 2016/I. 2016 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva! A KUTATÁS 2016-OS MENETRENDJE I. forduló

Részletesebben

Kereskedelmi tréning

Kereskedelmi tréning Kereskedelmi tréning 2011.05.12-13. 2011. 05. 12-én Dr. Steiner István Kommunikáció, kapcsolat, protokoll 1 Küldő => közvetítő => befogadó

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között

Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között Dr. Prof. Emeritus Dr. hc. mult. Cselényi József egyetemi tanár Dr. habil Illés Béla Ph.D. tanszékvezető

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÓ

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÓ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÓ (FACILITY MANAGER) szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2016 Képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik korábban már megszerzett alapképzettségükre építve speciális ismereteket

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

A logisztika megjelenése

A logisztika megjelenése A logisztika megjelenése Az 1970-es évektől válik fontossá. Kiinduló pont: Egyesült Államok, majd Japán. Meghatározása: Alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási

Részletesebben

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév Tantárgyi program I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan (Mikroökonómia) (AV_SSZLB004) A neve, beosztása:

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Supply Chain Costing BS0QI4

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Supply Chain Costing BS0QI4 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi kar Közgazdász-gazdálkodási levelező szak Adó és TB szakirány Supply Chain Costing Dunakeszi, 2006-04-30 Lipták Szabolcs BS0QI4

Részletesebben

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam A képzés alapvető blokkjai 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 1 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneti Követelmény... 3 A képzési program... 6 Az ipari környezeti

Részletesebben

Képességek: A nemzetközi pénzügyi rendszer alapvető összefüggéseinek feltárásán keresztül eligazodás a nemzetközi pénzügyi kérdésekben.

Képességek: A nemzetközi pénzügyi rendszer alapvető összefüggéseinek feltárásán keresztül eligazodás a nemzetközi pénzügyi kérdésekben. Tantárgy neve: Nemzetközi pénzügyek Kódja: LMG_NT127K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: 10 óra előadás / 2 konzultációs alkalom Az értékelés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában:

A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztika fogalma, elhelyezkedése és jelentősége a vállalati szervezetben

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

VALIDÁCIÓ (TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA)

VALIDÁCIÓ (TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA) VALIDÁCIÓ (TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA) Validáció a Dunaújvárosi Főiskolán A validáció alapelve, hogy a különféle tanulási módok egyenrangúak, és a tanulás eredményét kell értékelni, függetlenül a tudás megszerzésének

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Hallgató Karrier Iroda és Szolgáltató Központ 2011. 05. 04. Állásbörze a Debreceni Egyetemen együtt a régió diplomás munkaerőpiacáért A Debreceni

Részletesebben

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 ELŐZMÉNYEK REÁL HUNGÁRIA ÉLELMISZER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Tisztelt Vállalkozó!

Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Vállalkozó! Ha szûkül a piac, csökken a gazdasági teljesítmény, fokozódik a verseny, kevesebb a bevonható külsô tôke, akkor felértékelôdik az innováció, a versenyképesség, a szakmai és vállalkozói

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK HR SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1. A szakirányú továbbképzési szakok megnevezése: HR szakjogász 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: HR szakjogász

Részletesebben

» Bérezési felmérés 2012

» Bérezési felmérés 2012 » Bérezési felmérés 2012 Beosztottak és vezető munkatársak Magyarországon Kérdőív és megrendelőlap Kérdőív Beküldési határidő: 2011. szeptember 30. A felmérésben való részvétel nem kötött a tanulmány megrendeléséhez!

Részletesebben

Marketingkonferencia, Szeged, május 10 11.

Marketingkonferencia, Szeged, május 10 11. HAZAI KÖRKÉP Marketingkonferencia, Szeged, május 10 11. Változatlan érdeklődés mellett, de új időpontban és új helyszínen került sor a 16. Országos Marketing Konferenciára. A plenáris ülésen, majd a hat

Részletesebben

» Bérezési felmérés 2015 Beosztottak és vezető munkatársak Magyarországon

» Bérezési felmérés 2015 Beosztottak és vezető munkatársak Magyarországon » Bérezési felmérés 2015 Beosztottak és vezető munkatársak Magyarországon Kérdőív és megrendelőlap Kérdőív Beküldési határidő: 2014. október 31. A felmérésben való részvétel nem kötött a tanulmány megrendeléséhez!

Részletesebben

KÖZZÉTELI LISTA. GtB Szakképző Iskola

KÖZZÉTELI LISTA. GtB Szakképző Iskola KÖZZÉTELI LISTA GtB Szakképző Iskola Az iskola neve: GtB Szakképző Iskola Az iskola címe: 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. Az iskola OM azonosítószáma: 100533 Tanév megnevezése: 2010/2011. Személyi

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal

Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal Lengyel Attila Tartalom Az Exact-ról Synergy Enterprise áttekintés Emberi erőforrás menedzsment Legfrissebb információk az Európai Uniós pályázatokról Közben

Részletesebben

Az Internet elterjedtsége Magyarországon Amerika és Európa mögött van. Internet szolgáltatok Magyarországon

Az Internet elterjedtsége Magyarországon Amerika és Európa mögött van. Internet szolgáltatok Magyarországon 6 5 4 3 2 997 998 999 Magyarorszag e-business i folyamatok átalakulása A változó üzleti környezet Mit is nyújt az e-business a vállalatoknak Hogyan válik egy tradicionális üzlet e- business alapú üzletté

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 01 0000

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN Képzéskereső: www.bgf.hu Az alábbi képzések további részletes leírása a külön képzési szintenként megtalálható. 1 Adóigazgatási szakügyintéző 2 Banki szakügyintéző

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM)

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) A Microsoft Dynamics AX rendszer CRM modulja segítségével a vállalat maximálisan kiaknázhatja ügyfélkapcsolatait, és növelheti eredményességét. Minden

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 Tartalom 1. Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Képzési és Kimeneti Követelmény...

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ. Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ. Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza I. évfolyam 2014/2015. tanév ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helyszíne:

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN A alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ. OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00. szakképesítés szakmai programja 2014.

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ. OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00. szakképesítés szakmai programja 2014. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00 szakképesítés szakmai programja 2014. 1 I. Általános irányelvek

Részletesebben