XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM NOVEMBER 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2010. NOVEMBER 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 188/2010. (XI. 26.) sz. határozat A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjának megálasztásáról /2010. (XI. 26.) sz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselı tagjának megválasztásáról 204/2010. (XI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely igazgtójának kinevezésérıl /2010. (XI. 26.) sz. határozat A Szombathelyi Képtár igazgatójának megbízásáról /2010. (XI. 26.) sz. határozat A Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ igazgatójának megbízásáról 207/2010. (XI. 26.) sz. határozat Szengotthárd Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalába tag delegálásáról 208/2010. (XI. 26.) sz. határozat Az IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége Egyesületbe tag delegálásáról 209/2010. (XI. 26.) sz. határozat A közgyőlés alelnöke gazdasági társaságokban betöltött vezetıi tisztségeihez szükséges hozzájárulásról 210/2010. (XI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. elnökvezérigazgatói tisztségének szétválasztásáról, s ebbıl fakadóan az igazgatóságba új tag, illetve új vezérigazgató megválasztásárról ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 18/2010. (XI. 29.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról /2010. (XI. 29.) ö. rendelet Vas Megye Területrendezési Tervének módosításáról /2010. (XI. 29.) ö. rendelet A évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapításáról 1076 KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 190/2010. (XI. 26.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról 1079

2 /2010. (XI. 26.) sz. határozat A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról 192/2010. (XI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 193/2010. (XI. 26.) sz. határozat Vas Megye Területrendezési Terve megyei szabályozási irányelveinek elfogadáról 194/2010. (XI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Területrendezési Terv módosításának érvényesítéséhez szükséges intézkedések elfogadásáról 195/2010. (XI. 26.) sz. határozat A megyei és közös fenntartású intézmények alapító okiratainak módosításáról 196/2010. (XI. 26.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatairól 197/2010. (XI. 26.) sz. határozat A évi gazdálkodás I-III. negyedévi tapasztalatairól készült könyvvizsgáló vélemény elfogadásáról 198/2010. (XI. 26.) sz. határozat A kötvény hozam és évi szabad pénzmaradványából többletköltség fedezetének biztosításáról 199/2010. (XI. 26.) sz. határozat Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl az utófinanszírozott pályázatok megelılegezésére történı összeg kölcsönbe vételérıl /2010. (XI. 26.) sz. határozat Intézményi pályázatok benyújtásához való hozzájárulásról /2010. (XI. 26.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról Sárvár Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképzı Iskola átszervezéséhez 202/2010. (XI. 26.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Magyar Éremgyőjtık Szombathelyi Csoportja, a Bobai Népdalkör, a Szentpéterfai Színjátszó Kör, a Magyarországi Szlovének Szövetsége, a Rumi Nıi Kar, a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztı Egyesület, az Ungaresca Táncegyüttes, valamint az Ungaresca Táncegyüttes Senior Csoportja részére 203/2010. (XI. 26.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Vas Megyei Idısek Otthona Táplánszentkereszt, valamint a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc egyesített kosárlabda csapata részére KÖZLEMÉNYEK A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatai 1116

3 1027 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 188/2010. (XI. 26.) sz. határozata a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról A közgyőlés Szabó Józsefet a Vas Megyei Közgyőlés Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának tagjává megválasztja. A megyei közgyőlés 189/2010. (XI. 26.) sz. határozata az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselı tagjának megválasztásáról A közgyőlés Kovács Jánost a Vas Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága nem képviselı tagjának megválasztja. A közgyőlés: A megyei közgyőlés 204/2010. (XI. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely igazgtójának kinevezésérıl 1. a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely igazgatói álláshelyére december 1. hatállyal határozatlan idıre Fekete Árpádot nevezi ki; 2. illetményét havi bruttó Ft-ban állapítja meg. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 205/2010. (XI. 26.) sz. határozata a Szombathelyi Képtár igazgatójának megbízásáról A közgyőlés egy évre szóló magasabb vezetıi megbízást ad 1. a Szombathelyi Képtár igazgatói munkakörének ellátására: dr. Gálig Zoltánnak; 2. illetményét bruttó Ft-ban állapítja meg. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 206/2010. (XI. 26.) sz. határozata a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ igazgatójának megbízásáról A közgyőlés egy évre szóló magasabb vezetıi megbízást ad 1. az MMIK igazgató munkakörének ellátására: Joós Tamásnak; 2. illetményét bruttó Ft-ban állapítja meg. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

4 1028 A megyei közgyőlés 207/2010. (XI. 26.) sz. határozata Szengotthárd Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalába tag delegálásáról A közgyőlés Szentgotthárd Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalának tagjai sorába Kovács Endrét delegálja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 208/2010. (XI. 26.) sz. határozata az IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége Egyesületbe tag delegálásáról 1.) A közgyőlés az IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége Egyesület munkájában részt kíván venni. Ennek érdekében Majthényi Lászlót, a megyei közgyőlés alelnökét delegálja, hogy Vas megye érdekeit az Egyesületben képviselje. A megbízatás a es önkormányzati ciklus idejére szól. 2.) A közgyőlés vállalja, hogy az Egyesület éves Ft-os tagdíját a évi költségvetésében a tagdíjak között megtervezi. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 209/2010. (XI. 26.) sz. határozata a közgyőlés alelnöke gazdasági társaságokban betöltött vezetıi tisztségeihez szükséges hozzájárulásról A közgyőlés hozzájárul, hogy Majthényi László alelnök az alábbi gazdasági társaságokban betöltött vezetı tisztségeit a jövıben is elláthassa: - Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft FEB tag (2010. dec.31-ig), díjazás nélkül; - Pannon Termál Klaszter Nonprofit Kft ügyvezetı (megbízás: május 30-ig), díjazással; - SPA Hungary ZRT IT tag, díjazás nélkül; - Kemenes JOGinfo Bt képviselı, díjazás nélkül. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 210/2010. (XI. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgatói tisztségének szétválasztásáról, s ebbıl fakadóan az igazgatóságba új tag, illetve új vezérigazgató megválasztásárról A közgyőlés 1. Dr. Lakner Lászlót, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Igazgatósága elnökének, a társaság alapító okirata V/4. pontja figyelembevételével megválasztja, s egyúttal XI. 30-i hatállyal vezérigazgatói munkaviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. 2. Prof. Dr. Nagy Lajost, XII. 1-jei hatállyal a fıorvosi feladatai ellátása mellett, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Zrt. vezérigazgatójának öt éves idıtartamra megválasztja, s egyúttal az Igazgatóságból visszahívja. 3. Csuka Lajosnét a Vas Megyei Markusovszky Kórház Zrt. Igazgatóságába, a társaság alapító okirata V/4. pontja figyelembevételével megválasztja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

5 1029 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetése módosításáról A Vas megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény, és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján a következıket rendeli el: 1. A R. 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 11,878,853 E Ftban állapítja meg. Ezen belül: 1. Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 11, E Ft 2. Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 3. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 4. Vas megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft (2) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszege E Ft. 2. A R. 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 7, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft, Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 4, E Ft (Ebbıl: Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft.) 1. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 3. A R. 4. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés a finanszírozási bevételek elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg (Ebbıl: mőködési kiadásokra E Ft, fejlesztési kiadásokra E Ft), mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A pénzügyi hiány finanszírozására az önkormányzat 700 millió Ft-os hitelkerete nyújt fedezetet. 4.. A R. 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A megyei önkormányzat az állami költségvetésbıl intézményi feladatmutatóhoz kötıdıen 1, E Ft támogatásban részesül. 2. A normatív, kötött felhasználású támogatás összege E Ft. 3. A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintő számbavételét a R. 8/A, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák. 5. A R. 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a költségvetési szervek részére 3, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 3, E Ft mőködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. A R. 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.

6 1030 (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 12, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 12, E Ft, b) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d) Vas megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft. (2) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszege E Ft. (3) Az önkormányzat évi finanszírozási kiadásainak elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg. (4)A kiadási elıirányzaton belül intézményenként (területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) a kiemelt elıirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben rögzített kiadási elıirányzaton belül kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. Társulás Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata 3, Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 4, Mőködési tartalék: céltartalék 735 Ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 2, Céltartalék 1, Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 12, Kiadási elıirányzat mindösszesen 12, Finanszírozási célú kiadások Fejlesztési célú (hitel) Mőködési célú Költségvetési kiadások összesen 12, A R. 11. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 5, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 4, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség 100 E Ft-ot tesz ki. 8. A R. 12. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra. 9. A R. 13. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4, E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot 735 E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot E Ft,

7 1031 a fejlesztési céltartalékot általános tartalékot 1, E Ft-ban, 2, E Ft-ban rögzíti. 10. A R. 27. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés feljogosítja a.) az oktatási és kulturális bizottságot, hogy az oktatási, kulturális, közösségtámogató és az ifjúsági, a kisebbségi és nemzetközi, a turisztikai, a sportcélú, a kistelepülések sportcélú, valamint a sportági szakszövetségek támogatási célú elıirányzat, b.) az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy az egészségügyi, szociális, drogprevenciós, valamint a kardiovaszkuláris célú elıirányzat, c.) területfejlesztési és külkapcsolati bizottságot, hogy a turisztikai célú elıirányzat felhasználására pályázati eljárás lefolytatása mellett döntést hozzon. 11. A R. 17. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés (1) a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 6. sz. melléklete szerint rögzíti. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, november Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

8 1032

9 1033

10 1034

11 1035

12 1036

13 1037

14 1038

15 1039

16 1040

17 1041

18 1042

19 1043

20 1044

21 1045

22 1046

23 1047

24 1048

25 1049

26 1050

27 1051

28 1052

29 1053

30 1054

31 1055

32 1056

33 1057

34 1058

35 1059

36 1060

37 1061

38 1062

39 1063

40 1064 Vas Megye Közgyőlésének 19/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete - Vas Megye Területrendezési Tervének módosításáról a 3/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet célja I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja, hogy meghatározza Vas megye egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a mőszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható térségfejlıdésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megırzésére, illetve természeti erıforrások védelmére, és fenntartható használatára. 2. A rendelet területi hatálya A rendelet hatálya Vas megye területére terjed ki. A megye területéhez tartozó települések felsorolását (kistérségi bontásban) jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. II. fejezet A MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE 3. (1) A megye Térségi Szerkezeti Tervét M=1: méretarányban a rendelet I. számú melléklete tartalmazza. (2) A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák 1 a) erdıgazdálkodási térség b) mezıgazdasági térség c) vegyes terület-felhasználású térség d) városias települési térség e) hagyományosan vidéki települési térség f) vízgazdálkodási térség g) építmények által igénybe vett térség (3) Az országos és térségi jelentıségő mőszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos és térségi jelentıségő egyedi építmények elhelyezkedését az I. számú rajzi melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 1. számú melléklet tartalmazza. 1 OTrT 5. (2) Kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák a következı, a) legalább 50 ha területő térségek: aa) erdıgazdálkodási térség, ab) mezıgazdasági térség, ac) vegyes területfelhasználású térség, b) legalább 10 ha területő térségek: ba) városias települési térség, bb) hagyományosan vidéki települési térség, c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: ca) vízgazdálkodási térség, cb) építmények által igénybe vett térség.

41 1065 III. fejezet TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK 4. (1) A megye Térségi Övezeteinek területét M=1: méretarányban a rendelet II./ számú mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint a) Magterület övezete (II./1. sz. melléklet) b) Ökológiai folyosó övezete (II./1. sz. melléklet) c) Pufferterület övezete (II./1. sz. melléklet) d) Kiváló termıhelyi adottságú szántóterületek övezete (II./2. sz. melléklet) e) Kiváló termıhelyi adottságú erdıterületek övezete (II./3. sz. melléklet) f) Erdıtelepítésre alkalmas terület övezete (II./3. sz. melléklet) g) Országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezete (II./4. sz. melléklet) h) Térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezete (II./4. sz. melléklet) i) Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (II./5. sz. melléklet) j) Történeti települési terület övezete (II./6. sz. melléklet) k) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület övezete (II./7. sz. melléklet) l) Felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezete (II./8. sz. melléklet) m) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (II./9. sz. melléklet) n) Együtt tervezhetı térségek övezete (II./10. sz. melléklet) o) Rendszeresen belvízjárta terület (II./11. sz. melléklet) p) Nagyvízi meder övezete (II./11. sz. melléklet) q) Földtani veszélyforrás területének övezete (II./12. sz. melléklet) r) Vízeróziónak kitett terület övezete (II./13. sz. melléklet) Az OTrT 16. alapján a felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezetében a következı szabályokat kell alkalmazni: 5. a) Az övezet területén lévı vízfolyást az övezeten kívülrıl érkezı tisztított szennyvíz befogadójaként nem lehet felhasználni. Amennyiben a meglévı hálózat befogadója az övezeten belül található, akkor a hálózat üzemeltetıjét kötelezni kell az övezetre vonatkozó szennyvíztisztítási követelmények betartására. b) Az övezet területén lévı szennyvíztisztító telepre az övezeten kívül keletkezett szennyvíz akkor vezethetı, ha a szennyvíztisztító telep az övezetre vonatkozó szennyvíztisztítási követelményeknek megfelel. c) Az övezet területén a szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésekor a vízszennyezı anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrıl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló jogszabályban rögzített, egyéb védett területek befogadóira vonatkozó határértékeket kell figyelembe venni. Az egyes települések II./1-13. számú melléklet szerinti övezetekkel való érintettségét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza IV. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A megyei területrendezési tervet legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Szombathely, november 26. Dr. Kun László sk. címzetes megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

42 1066 A rendelet 1. számú melléklete Vas megye településrendszere Megyei jogú város: Szombathely Városok: Bük, Celldömölk, Csepreg, Körmend, Kıszeg, İriszentpéter, Répcelak, Sárvár, Szentgotthárd, Vasvár, Vép Nem városi rangú települések (kistérségenként): Celldömölki kistérség települései: Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck Csepregi kistérség települései: Bı, Chernelházadamonya, Gór, Hegyfalu, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Simaság, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd Körmendi kistérség települései: Csákánydoroszló, Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Kemestaródfa, Magyarnádalja, Magyarszecsıd, Molnaszecsıd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nemesrempehollós, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja Kıszegi kistérség települései: Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Kiszsidány, Kıszegdoroszló, Kıszegpaty, Kıszegszerdahely, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem İriszentpéteri kistérség települései: Bajánsenye, Felsıjánosfa, Felsımarác, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrákos, İrimagyarósd, Pankasz, Szaknyér, Szalafı, Szatta, Szıce, Velemér, Viszák Sárvári kistérség települései: Bejcgyertyános, Bögöt, Bögöte, Csánig, Csénye, Gérce, Hosszúpereszteg, Ikervár, Jákfa, Káld, Kenéz, Meggyeskovácsi, Megyehid, Nick, Nyıgér, Ölbı, Pecöl, Porpác, Pósfa, Rábapaty, Sitke, Sótony, Szeleste, Uraiújfalu, Vámoscsalád, Vásárosmiske, Vasegerszeg, Vashosszúfalu, Zsédeny Szentgotthárdi kistérség települései: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsıszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály Szombathelyi kistérség települései: Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsıcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Horvátlövı, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbıd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Zsennye Vasvári kistérség települései: Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Gyırvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petımihályfa, Püspökmolnári, Rábahidvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes

43 1067 Vas megyei mőszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere A közlekedési hálózatok és egyedi építmények Vas megyét érintı elemei 1. Gyorsforgalmi utak A rendelet 2. számú melléklete - M8: (Ausztria) - Szentgotthárd térsége (Veszprém Enying térsége Sárbogárd térsége - Dunaújváros - Kecskemét térsége - Szolnok - Füzesabony térsége /M3/) (a Szentgotthárd és Szolnok közötti szakasz a TEN-T hálózat része) - M86: Szombathely térsége - Csorna (Mosonmagyaróvár térsége /M1/) (a TEN-T hálózat része) - M87: Szombathely térsége /M8/) - Kıszeg térsége - (Ausztria) - M9: Szombathely térsége /M86/ - Püspökmolnári térsége (Zalaegerszeg térsége - Nagykanizsa - Kaposvár - Szekszárd térsége - Szeged /M5/ (az M86 és az M7 közötti szakasz a TEN-T hálózat része) 2. Fıutak 2.1. A fıúthálózat elemei 8. sz. fıút: (Székesfehérvár /M7/ Veszprém) - Szentgotthárd - (Ausztria) 74. sz. fıút: (Nagykanizsa /7. sz. fıút/ Zalaegerszeg) - Vasvár /8. sz. fıút/ 76. sz. fıút: (Balatonszentgyörgy /7. sz. fıút/ - Hévíz Zalaegerszeg) - Nádasd /86. sz. fıút/ 84. sz. fıút: (Balatonederics /71. sz. fıút/) - Sárvár (Sopron) - (Ausztria) 86. sz. fıút: (Szlovénia) (Rédics - Zalabaksa Zalalövı) Körmend - Szombathely (Csorna Mosonmagyaróvár /1. sz. fıút/) 87. sz. fıút: Kám /8. sz. fıút/ - Szombathely - Kıszeg - (Ausztria) 88. sz, fıút: Sárvár /84. sz. fıút/ - Vát (86. sz. fıút) 89. sz. fıút: Szombathely /87. sz. fıút/ - Bucsu - (Ausztria) 2.2. Új fıúti kapcsolatok Vép térsége /M86/ (Nemeskér - Pereszteg /M85/) Sárvár /84. sz. fıút/ - Celldömölk térsége (Pápa - Tatabánya - Tát (105. sz. fıút/) (Szlovénia) Bajánsenye (Zalalövı - Zalaszentgyörgy térsége /76. sz. fıút/) 2.3. Fıutak tervezett településelkerőlı szakaszai 76. sz. fıút: Hegyhátsál, Katafa, Nádasd 84. sz. fıút: Rábapaty, Simaság 86. sz. fıút: Nádasd, Egyházasrádóc, Kisunyom, Balogunyom 88. sz. fıút: Sárvár 89. sz. fıút: Szombathely 2.4. Térségi mellékutak Lukácsháza (87, sz. fıút)- Bozsok - Torony - Ják Körmend (8. sz. fıút) Répcelak (86. sz. fıút) - Ostffyasszonyfa - Celldömölk Jánosháza (8. sz. fıút) Lukácsháza (87. sz. fıút) - Csepreg Tompaládony (84. sz. fıút) Csempeszkopács (87. sz. fıút) Vasszécseny Tanakajd Táplánszentkereszt (86. sz. fıút) (Kerkabarabás /86. sz. fıút/ Ramocsa) Kerkáskápolna Bajánsenye (Bajánsenye Zalalövı új fıút) Szombathely nyugati elkerülı (86. sz. és 89. sz. fıutak között) Vasvár keleti elkerülı (8. sz. és 74. sz. fıutak között) 3. Határátlépési pontok 3.1. Gyorsforgalmi- és fıúthálózaton lévı határátlépési pontok Szlovénia felé Bajánsenye (új fıút)

44 1068 Ausztria felé Szentgotthárd térsége: Szentgotthárd (Rábafüzes): Bucsu: Kıszeg: Kıszeg térsége: M8 8. sz. fıút 89. sz. fıút 87. sz. fıút M Vasúti törzshálózaton lévı határátlépési pontok Szlovénia felé - Bajánsenye Ausztria felé - Szentgotthárd 4. Az országos vasúthálózat elemei 4.1. A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként mőködı országos törzshálózati vasútvonalak Gyır - Celldömölk Szombathely - Sopron - Ágfalva - (Ausztria) Székesfehérvár - Szombathely Szombathely - Szentgotthárd - (Ausztria) Boba - Zalaegerszeg - Bajánsenye - (Szlovénia) 4.2. Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak Hegyeshalom - Porpác Szombathely - Zalaszentiván Körmend - Zalalövı 4.3. Térségi jelentıségő vasútvonalak (vasúti mellékvonalak) Szombathely - Kıszeg 4.4. Térségi mellékúton levı híd Répcelak Jánosháza térségi mellékúton Rába híd 5.1. Kereskedelmi (nemzetközi) repülıtérré fejleszthetı repülıtér Vát-Porpác (Szombathely) 5.2. Egyéb nyilvános polgári célú repülıtér Szombathely-Gencsapáti-Söpte 6. Kerékpárút hálózat elemei 6.1. Országos kerékpárút törzshálózat elemei 8. Északnyugat-dunántúli kerékpárút: 8.A: (Gyır - Zirc - Veszprém - Balatonfüred - Szigliget Keszthely Zalaegerszeg Zalalövı) - İriszentpéter 9. Dunántúli határmenti kerékpárút: 9.A: (Kölked - Villány - Siklós - Barcs - Gyékényes - Murakeresztúr - Letenye - Lenti Rédics - Szentgyörgyvölgy) - Velemér - Magyarszombatfa - Bajánsenye İriszentpéter Szalafı -

45 1069 Apátistvánfalva - Magyarlak - Rábagyarmat - Rátót Csákánydoroszló Pinkamindszent - Szentpéterfa - Pornóapáti - Felsıcsatár Narda - Bucsu - Bozsok - Velem Kıszeg - Horvátzsidány - Csepreg (Szakony - Lövı - Fertıd Hegyeshalom) 9.D: Szentgyörgyvölgy - Magyarföld - Bajánsenye 9.E: Szalafı - (Szlovénia) 9.F: Szentgotthárd - (Ausztria) 9.G: Szentpéterfa - Ják 9.H: Ólmod - (Ausztria) 82. Termál kerékpárút: 82.A: Zalabér - Kám - Rum - Sárvár - Szeleste - Bük - Csepreg 82.B: Rum - Szombathely - Bucsu 83. Rába - Bakonyalja kerékpárút Sárvár - Celldömölk - Mersevát - Pápa 6.2. Térségi jelentıségő kerékpárutak Kıszeg - Szombathely Szombathely Bük Szombathely - Ják Rába-menti kerékpárút (Katafa - Kám) Celldömölk - Jánosháza - Mikosszéplak Vasalja - Körmend Katafa - Felsıjánosfa Vasvár - Telekes - (Zalaegerszeg) Kerkáskápolna (Ramocsa Zalabaksa) Sárvár Répcelak (Csorna) Rábagyarmat Ivánc - İriszentpéter 7. Térségi jelentıségő logisztikai központok Gencsapáti, Söpte Vát - Porpác 8. Térségi jelentıségő mellékúton levı híd Répcelak - Ostffyasszonyfa - Celldömölk - Jánosháza útvonalon Rába híd Egyéb mőszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények Vas megyét érintı elemei 9. Erımővek a) Erımővek 50MW feletti teljesítményő: -- b) Kiserımővek 50MW alatti teljesítményő: Érintett település: - Ikervár (I.,II) 10. A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei a) 400 kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei: (Gyır) - Szombathely, Szombathely-(Hévíz). b) Térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózat elemei: (Sopron) - Szombathely, (Sopron) - Szombathely felhasítva Kıszeg bekötése, Szombathely - Szombathely I., Szombathely I. - Szombathely II., Szombathely - Körmend,

46 1070 Körmend - (Zalaegerszeg), Körmend - Szentgotthárd, Szentgotthárd - Pankasz, Pankasz - Lenti, Szombathely - (Ikervár), Ikervár - Celldömölk, Celldömölk - (Ajka), Sopron-Szombathely felhasítva Csepreg bekötése (tervezett), Szombathely Szombathely-Derkovits (tervezett), Szombathely - Vasvár (tervezett), Vasvár - (Zalaszentgrót) (tervezett). 11. Térségi szénhidrogén szállítóvezeték elemei (Devecser) - Jánosháza - Káld - Meggyeskovácsi - Vasszécseny - Szombathely, Szombathely - Kıszeg, Jánosháza - Celldömölk - Répcelak - (Újkér), Répcelak - (Kapuvár), Meggyeskovácsi - Sárvár, (Pókaszepetk) - Körmend Szentgotthárd, (Pókaszepetk) Nagytilaj (Hetyefı) Jánosháza. 12. Országos jelentıségő meglévı szükségtározók Rába menti országos jelentıségő szükségtározó Megnevezés Vízfolyás Település Rába menti Rába Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyeri, Pápoc millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb tározási lehetıségek Tározó neve Lukácsházi Bük-Bı-Gór víztározó Rába menti Település Lukácsháza, Kıszeg, Kıszegdoroszló Bı, Bük, Gór, Sárvár

47 1071 Vas megye településeinek térségi övezetekkel (II./1-13. számú mellékletek) való érintettsége A rendelet 3. számú melléklete Magterület övezete Ökológiai folyosó övezete Pufferterület övezete Kiváló termıhelyi adottságú szántóterületek övezete Kiváló termıhelyi adottságú erdıterületek övezete Erdıtelepítésre alkalmas terület övezete Országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezete Térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezete Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete Történeti települési terület övezete Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület övezete Felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezete Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Együtt tervezhetı térségek övezete Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder övezete Földtani veszélyforrás területének övezete Vízeróziónak kitett terület övezete település (II./1. z. m.) (II./1.sz. m.) (II./1.sz. m.) (II./2.sz. m.) (II./3.sz. m.) (II./3.sz. m.) (II./4.sz. m.) (II./4.sz. m.) (II./5.sz. m.) (II./6.sz. m.) (II./7. sz.m.) (II./8.sz. m.) (II./9.sz. m.) (II./10.sz..m) (II./11.sz.m) (II./11sz.m.) (II./12..sz.m) (II./13. sz.m) Acsád X X X X X X Alsószölnök X X --- X X X X Alsóújlak X X X X X --- X X X --- X Andrásfa X X X X X X X X Apátistvánfalva X X --- X X X X Bajánsenye X X X --- X X Balogunyom X X X X --- X X X X Bejcgyertyános X X X --- X X X X X --- X Bérbaltavár X X X X --- X X X X Bı --- X X --- X X X Boba X X --- X X X X --- X X Bögöt X X X X --- X X Bögöte X X X --- X X X X Borgáta X X X Bozsok X X X X --- X X X X X Bozzai X X X X X Bucsu X X X --- X X X Bük --- X X --- X --- X X X X Cák X X X X X X X X Celldömölk X X --- X X X --- X X --- X X Chernelházadamonya --- X X X X Csákánydoroszló X X X X X --- X --- X X --- X Csánig X X X --- X --- X X X Csehi X X X X --- X X X

48 1072 Csehimindszent --- X X X --- X X X Csempeszkopács X X X X Csénye X X X X --- X X X --- X Csepreg --- X X --- X X X X X X Csipkerek X X X X X X X Csönge X X X X X X X --- X Csörötnek X X X --- X X X X Daraboshegy X X X --- X X X Döbörhegy X X X --- X X X X X X Döröske X X X --- X X X X --- X Dozmat X X X X --- X X X Duka --- X X X Egervölgy X X X X X Egyházashetye --- X --- X X X X Egyházashollós X X X --- X --- X X X --- X Egyházasrádóc X X X X --- X Felsıcsatár X X X --- X --- X X X X Felsıjánosfa X X X X X X X X Felsımarác X X --- X X X X X Felsıszölnök X X --- X X X Gasztony X X X X X X --- X Gencsapáti X X --- X --- X --- X --- X X X Gérce X X X X --- X X Gersekarát X X X --- X X X X X X Gyanógeregye X X X X --- X X Gyöngyösfalu X X X --- X --- X --- X X X Gyırvár X X --- X X X --- X X X X Gór --- X X --- X X X X Halastó --- X X --- X X X Halogy X X X X X X X --- X Harasztifalu X X X X Hegyfalu X X X X X X X Hegyháthodász X X X X X X Hegyhátsál X X X X X Hegyhátszentjakab X X --- X X X X Hegyhátszentmárton X X --- X X X X Hegyhátszentpéter X X X --- X --- X --- X X X Horvátlövı X X X --- X --- X X Horvátzsidány --- X X X X X Hosszúpereszteg X X X --- X X --- X X X X X Ikervár X X X --- X X --- X X --- X X X X Iklanberény X X Ispánk X X --- X X X X X Ivánc X X --- X X X X X Ják X X X X --- X --- X X X Jákfa X X X X X X X --- X Jánosháza X X --- X X X X X Káld X --- X --- X X --- X X X Kám --- X X --- X X X X X --- X Karakó X X --- X X X X Katafa --- X X X X X --- X Keléd X X X --- X X X

49 1073 Kemeneskápolna X X X --- X X Kemenesmagasi X X X X X X X X --- X X Kemenesmihályfa X X --- X X X X X X Kemenespálfa X X --- X X X X X Kemenessömjén X X --- X X X X X X Kemenesszentmárton X X X --- X X X Kemestaródfa X X X X X X --- X Kenéz X X X X X X Kenyeri X X X X X X X --- X Kercaszomor X X X --- X X Kerkáskápolna X X X --- X X Kétvölgy X X --- X X X Kisrákos X X X X X X Kissomlyó X --- X X Kisunyom X X X X --- X X Kiszsidány --- X X --- X X X Köcsk X X --- X X X X Kondorfa X X --- X X Körmend X X X --- X X X X X X --- X Kıszeg X X X X X X X X X X Kıszegdoroszló X X X X X --- X X X X Kıszegpaty --- X X X X X X Kıszegszerdahely X X X X X --- X X X Lukácsháza X X X --- X X X Lócs X Magyarlak X X --- X X --- X Magyarnádalja --- X X X X --- X Magyarszecsıd X X X X X --- X Magyarszombatfa X X X --- X X X Meggyeskovácsi X X X --- X X --- X X X --- X Megyehid X X X X X Mersevát X X --- X X X X X Mesterháza --- X X X X Mesteri X X X X X X X Meszlen X X X X X Mikosszéplak X X X X --- X X X Molnaszecsıd X X X --- X X X --- X Nádasd X X X X X X --- X Nagygeresd X X X --- X X X Nagykölked X X X X Nagymizdó --- X X --- X X --- X Nagyrákos X X --- X X X Nagysimonyi X X X X X X X X X Nagytilaj X X X X X X X Nárai X X X X X --- X --- X X X Narda X X X X X X Nemesbıd X X X X Nemescsó X X X X X Nemeskeresztúr X X --- X X X X Nemeskocs X X --- X X X X X Nemeskolta --- X X --- X X X Nemesládony X X X

50 1074 Nemesmedves X X --- X X Nemesrempehollós X X X X Nick X X X X X X X --- X Nyőgér X X X --- X X --- X X --- X X X X Olaszfa X X X X --- X X X Ölbı X X X X X X Orfalu X X --- X X X X İrimagyarósd X X --- X X X X İriszentpéter X X --- X X X X X Ostffyasszonyfa X X X X X X X --- X Oszkó X X X X X X Ólmod --- X X X X Pácsony X X --- X X X --- X X X Pankasz X X --- X X X X Pápoc X X X --- X X X X X --- X Pecöl X X X X X X Perenye X X X X --- X X --- X --- X X X Peresznye X X --- X X X X Petımihályfa X X X X X X Pinkamindszent X X X X X Pornóapáti X X X X X Porpác X X X X --- X X Püspökmolnári X X X X --- X X X --- X Pusztacsó X X X X X X Pósfa X X X X Rábagyarmat X X --- X X X X Rábahidvég X X X --- X X --- X X --- X Rábapaty X X X X X --- X --- X --- X X --- X Rábatöttös X X X X X --- X Rádóckölked X X X X --- X Rátót X X X X X --- X Répcelak X X X --- X X X X --- X Répceszentgyörgy --- X X --- X X Rönök X X X --- X X --- X Rum X X X --- X X X X --- X X --- X Sajtoskál X X X X Salköveskút X X X Sárfimizdó X X --- X X X X Sárvár X X X --- X X X --- X X X --- X --- X X --- X Sé X X X X --- X X --- X X X Simaság X X X X Sitke X X X X --- X X --- X --- X X --- X Söpte X X X X X Sorkifalud X X X X X Sorkikápolna --- X X X Sorokpolány X X X X --- X X X Szaknyér X X --- X X X X Szakonyfalu X X --- X X X X Szalafő X X --- X X X X X X Szarvaskend X X X X --- X --- X X X X X Szatta X X X --- X X Szeleste X X X X X

51 1075 Szemenye --- X X --- X X --- X X Szentgotthárd X X X --- X X X X X X Szentpéterfa X X X X X Szergény X X --- X X X X X X Szıce X X X --- X X X Szombathely X X X X X X X X X --- Sótony X X X --- X X --- X X --- X --- X X X X Tanakajd --- X X X X X Táplánszentkereszt --- X X X X X Telekes X X X X X X X Tokorcs X --- X X X X Tömörd X X X --- X --- X X Tompaládony --- X X X X Tormásliget X X Torony X X X X --- X X --- X --- X X X Uraiújfalu --- X X X X X X --- X Vámoscsalád X --- X --- X X X Vasalja X X X X X Vásárosmiske X X X X --- X X Vasasszonyfa X X X Vasegerszeg X X X --- X X X Vashosszúfalu --- X X X --- X X Vaskeresztes X X X X X X Vassurány X X X Vasszécseny X X X X X X X Vasszentmihály X X X X X --- X Vasszilvágy X X X X --- X Vasvár X X X --- X X X X X X X Vát X X X X --- X X X Velem X X X X X X X X X Velemér X X X --- X X Vép X X X --- X X X Viszák X X --- X X X X Vönöck X X --- X X X X --- X X X Zsédeny X X --- X --- X Zsennye --- X X --- X X X --- X

52 1076 A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 20/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról 1.. A R. 7.. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 7.. (3) A évre vonatkozó szolgáltatási díjat jelen rendelet melléklete tartalmazza. 2.. E rendelet január 1. napján lép hatályba. Szombathely, november 26. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet 2. sz. melléklete KÉMÉNYSEPRİ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉVI DÍJAI A táblázat a díjakat ÁFA nélkül tartalmazza! 1.1 Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei Tevékenység megnevezése Lakosság Közület év év Egyedi kémények vegyes tüzeléshez (félévente egyszer) Győjtıkémények vegyes tüzeléshez (félévente egyszer) Szilárd-és olajtüzelı-berendezések központi kéményeinek 60 kw felett, 4096 cm 2 kéménykürtı keresztmetszete alatt ellenırzése és tisztítása (használat ideje alatt három havonta) Szilárd és olaj tüzelıberendezések központi kéményeinek (60 kw felett, 4096 cm 2 kéménykürtı keresztmetszete felett) ellenırzése és tisztítása (évente egyszer) Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Tartalék győjtıkémények ellenırzése, tisztítása (évente egyszer) Tartalék üzemi/központi kémények ellenırzése, tisztítása Egyedi kémények gáztüzeléshez (évente egyszer) Győjtıkémények gáztüzeléshez (évente egyszer) cm 2 nél kisebb központi kémény, gáztüzeléshez cm 2 nagyobb központi kémény, gáztüzeléshez

53 Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO 2 vagy O méréssel Győjtı kémény mesterséges égéstermékelvezetéső berendezésekhez CO 2 vagy O méréssel/készülék Központi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezésekhez CO 2 vagy O méréssel A füstcsatorna ellenırzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50 %- ával 1.2. Külön jogszabályban meghatározott idıszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülıegységek kéménye, forintban Tevékenység megnevezése Lakosság Közület év év Egyedi kémények ellenırzése és tisztítása (négyévenként) Győjtıkémények vegyes-tüzeléshez (négyévenként) Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (négyévenként) Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (üdülık esetén évente egyszer) Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO 2 vagy O 2 méréssel Új égéstermék elvezetı kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzés (létszámigény 2 fı) Ft/db Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Lakosság, közület év Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatba végteléhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fı) Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Lakosság, közület év

54 Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Újonnan épített vagy javított, illetıleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá esı kémények és tartozékok mőszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fı) Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Lakosság Közület év év Gázüzemő kémények mőszaki átvételéhez, illetve a tüzelési mód megváltoztatása esetén szükséges terhelhetıség meghatározása Ft/db Tevékenység megnevezése Lakosság és közület év Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram 7418 felhasználásával Egyedi kémények M. Sz /2-85. szerinti ellenırzése Győjtıkémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés (szintenként) Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés Egycsatornás győjtıkémények felülvizsgálata és állapotfelmérése szintenként (3 fı) Túlnyomásos égéstermék elvezetı mőszeres minısítése, vizsgálata, gáztömörség, szivárgási érték mérés Egyéb közszolgáltatással kapcsolatos (nem kéményseprı ipari munkák) 4.1. Kiszállás meghiúsult vizsgálat esetén Ft/db Tanúsítványok, bizonylatok pótlása, másolatok készítése Ft/db Egyéb irodai levelezés (ügyfél kérésére csekk, számla küldése) kezelési költség Ft/db 251

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2008. (II.15.) önkormányzati rendelete Vas megye területrendezési tervéről *

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2008. (II.15.) önkormányzati rendelete Vas megye területrendezési tervéről * Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2008. (II.15.) önkormányzati rendelete Vas megye területrendezési tervéről * A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Polgármester postacíme Polgármester e-mail címe Polgármester telefonszáma (vezetékes, mobil) (megyei közgyűlés elnökének neve)

Polgármester postacíme Polgármester e-mail címe Polgármester telefonszáma (vezetékes, mobil) (megyei közgyűlés elnökének neve) Acsád dr. Kovács Bernadett 9746 Acsád, Béke u. 10. acsad@t-online.hu 94/555-003, 30/474-6276 Alsószölnök Monek Zsolt 9983 Alsószölnök, Fő út 19. info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu 06/30/9731208 Alsóújlak

Részletesebben

Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása

Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása Balla Krisztián Osztályvezető Úr részére KvVM Fejlesztési Igazgatóság Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása Tisztelt Osztályvezető Úr! A A K-2009-KEOP-7.1.1.1/09.-0025215/171

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-7.1.1.1

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-7.1.1.1 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-7.1.1.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Acsád 8.000 Ft/év 2.000 Ft/fő 5.000 Ft/év 2 Alsószölnök 1.500 Ft/év 1,4% 3 Alsóujlak 2.500 Ft/év 2.000 Ft/fő 1,8% 5.000 Ft/év

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Acsád Község Önkormányzata 9746 Acsád, Béke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA Tisztelt Község/Város Önkormányzata! A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

A celldömölki tankerület iskolakörzeti beosztása

A celldömölki tankerület iskolakörzeti beosztása TÁJÉKOZT ATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2016/2017. tanévre A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. (8) bekezdése felhatalmazása alapján a Vas Megyei Kormányhivatal -

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Előterjesztés Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. 01. 12-i ülésére lejárt és összegszerűen meghatározott pénzkövetelések érvényesítése ügyében Tisztelt Társulási

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

2013. március 1. MELLÉKLETEK

2013. március 1. MELLÉKLETEK 2013. március 1. E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat

Részletesebben

SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE

SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE - FELÜLVIZSGÁLAT - 2007. TARTALOEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 2. Természeti adottságok, térségi erőforrások... 6 3. A kistérség társadalmi területi folyamatai...7

Részletesebben

Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. Telefonszám 94/506-760 Levelezési cím 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. Fax: 94/336-774

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Ssz. Település Járás Megnevezés Cím 1. Acsád Szombathelyi járás Mézeskalács Óvoda Acsád, Béke utca 58. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház

Részletesebben

A celldömölki tankerület iskolakörzeti beosztása

A celldömölki tankerület iskolakörzeti beosztása TÁJÉKOZT ATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL Az állami feladatellátásban részt vevő Vas megyei általános iskolák körzethatárait az alábbiakban állapítom meg: A celldömölki tankerület iskolakörzeti

Részletesebben

Ssz. Település Járás Megnevezés Cím. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház Acsád Acsád, Semmelweis tér 1.

Ssz. Település Járás Megnevezés Cím. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház Acsád Acsád, Semmelweis tér 1. Ssz. Település Járás Megnevezés Cím 1. Acsád Szombathelyi járás Mézeskalács Óvoda Acsád, Béke utca 58. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház Acsád Acsád, Semmelweis tér 1. 3. Alsószölnök Szentgotthárdi

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kirendeltség Település Melegedőhely megnevezése, címe Rum Játékvár Rum, Kossuth u. 2. Velem Kultúrotthon és Könyvtár Velem, Rákóczi u. 18.

Részletesebben

VESZPRÉM* Mûködési adatok. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013 Az intézmény faxszáma: 89/358-088

VESZPRÉM* Mûködési adatok. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013 Az intézmény faxszáma: 89/358-088 VESZPRÉM MEGYE VESZPRÉM* Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet Az intézmény címe: 8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz. Az intézmény levelezési címe: 8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013

Részletesebben

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0023 SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Megbízó: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

A SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Egyeztetési anyag 2002.

A SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Egyeztetési anyag 2002. A SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAA Egyeztetési anyag 2002. A Sárvári Kistérség stratégiai és operatív területfejlesztési programja Készítette a Reginnov Tanácsadó Kft. a Sárvár Város és Kistérsége

Részletesebben

Va s m e gy e a d a t t á r a

Va s m e gy e a d a t t á r a Va s m e gy e a d a t t á r a Az adatok forrása a Területi Információs Rendszer és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 1. Általános információk, 2003 Terület: 3 336 km 2 Közigazgatási egységek száma:

Részletesebben

Va s m e gy e a d a t t á r a

Va s m e gy e a d a t t á r a Va s m e gy e a d a t t á r a 2. k i a d á s Az adatok forrása a Területi Információs Rendszer és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. T a r t a l omj e gy z é k MEGYEI ADATOK Általános információk 3 Nemzeti

Részletesebben

A VASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA

A VASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA A VASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA 2005 (AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT) Készítette a Vasi-Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megbízásából, a Vas Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Évezredes utak vonzásában Térségi turizmusfejlesztési program

Évezredes utak vonzásában Térségi turizmusfejlesztési program Évezredes utak vonzásában Térségi turizmusfejlesztési program 2001 1. Bevezetés A ma gyakran relatív elmaradottságával jellemzett Vasi-Hegyhát komoly fejl dési tartalékait jelentik a turizmus bizonyos

Részletesebben

Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe

Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe Vas Körmend 85 0 Vas Körmend 220 Vas Körmend 80 Vas Körmend 0 0 Vas Körmend 42 Vas Körmend 85 Alsószölnök, Alsószölnök, Alsószölnök, Fő u. 19

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

A rendelet 1-3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. sz. mellékletei lépnek.

A rendelet 1-3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. sz. mellékletei lépnek. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2005.(XI.21.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főfelügyelőség H-9700 Szombathely, Ady Endre utca 1. Tel: 06/94 513-430 Fax: 06/94 513 437 e-mail: vas.mki@katved.gov.hu Kimutatás a Vas megye területén

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez . melléklet a 9/9. (XI. 6.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Értékelési szempont megnevezése A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, a pihenıhelyek létesítése vagy felújítása együttesen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Megemlékez kezés s az 1965. évi árvízről l a kisvízfoly zfolyások mentén Nyugat-dun dunántúli Vízügyi V Igazgatóság Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Sárvár, r, 2015. április 14. oaz országos védvonalakon

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról [A 24/2000. (XII. 1.) Kgy., a 25/2006. (XII.15.) Kgy., a 32/2007. (XI. 30) Kgy.,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-5/2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.

Részletesebben

Pannon Térségfejlesztő Egyesület Térségi összefoglaló

Pannon Térségfejlesztő Egyesület Térségi összefoglaló Pannon Térségfejlesztő Egyesület Térségi összefoglaló 2015. november 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Térségi helyzetelemzés... 4 3. Fejlesztési irányok... 16 3.1 Rendezvénysorozat lebonyolítása...

Részletesebben

2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY

2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY 2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY Nap április 1. szerda április 2. csütörtök Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06:00-08:00 8639-es sz. út

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 9/2010. (IV. 30.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2010.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kultúrával, hagyományokkal, ünnepségekkel nevelés... 53 Versenyeredmények 2016... 54 X. Oktató nevelő munka feladatai, fejlesztése...

Kultúrával, hagyományokkal, ünnepségekkel nevelés... 53 Versenyeredmények 2016... 54 X. Oktató nevelő munka feladatai, fejlesztése... Pályázat A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Fémés Villamosipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézményvezető/magasabb vezető/ beosztás ellátására Szombathely, 2016. április

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhíváshoz Kódszám: TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata -tervezeti munkaanyag 2011. 03.04. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által

Részletesebben

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám)

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 1/6. számú melléklet Országos kerékpárút törzshálózat elemei 1. Felsõ-Dunamente

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület

Sághegy Leader Egyesület Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása ZÁRÓJELENTÉS Szakmai beszámoló a HVS megvalósításáról 2007-2013 1. Összefoglaló Néhány bekezdésben kerüljön összefoglalásra a zárójelentés

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 15. (6) bekezdésének

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

REG-NET partner térkép

REG-NET partner térkép REG-NET partner térkép SORSZÁM EREDETI NÉV CÍM KONTAKT TEVÉKENYSÉG TAPASZTALAT Fejlesztési Ügynökség 1. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2008. DECEMBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-96 /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV. a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Határozat: 1/2015. (I. 19.) határozat: Fundamenta lakáskassza szerződés 2/2015.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 59/2004. (X.20.) rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartott üléséről. 14/2011.(XII.01.) sz. rendelete 273/2011.(XI.17.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 361 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. február 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/8. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányi rendelet az Önkormány költségvetésének végrehajtásáról 1 Orosháza Város Önkormány Képvistestülete az önkormányokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

Dr. Kiss (iyitltt GASTBITTER VON VAS. SUB Göttingen 7 208 511024 98 A13519 KÉK KÖNYVEK

Dr. Kiss (iyitltt GASTBITTER VON VAS. SUB Göttingen 7 208 511024 98 A13519 KÉK KÖNYVEK Dr. Kiss (iyitltt GASTBITTER VON VAS SUB Göttingen 7 208 511024 98 A13519 KÉK KÖNYVEK TARTALO/ADEGyZÉK ELŐSZÓ 3 NÉHÁNY BEKEZDÉS A MEGYÉRŐL 4 EINIGEWORTEÜBERDASKOMITATVAS 10 VÖNZOVAS 17 DAS BEZAUBERNDE

Részletesebben

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6 T. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe n Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról 1. oldal 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben