XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról /2011. (VI. 25.) sz. határozat A Gayer Gyula Emlékplakettet adományozásáról /2011. (IX. 23.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések október 23-i adományozásáról 227/2011. (XII. 9.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatójának megbízásáról 228/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójának magasabb vezetıi megbízásának meghosszabbításáról 229/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott Ideiglenes Bizottság elnökének és alelnökének megválasztásáról ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 14/2011. (XII. 12.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról 15/2011. (XII. 12.) ö. rendelet A kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) rendelet módosításáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 200/2011. (XI. 17.) sz. határozat A közgyőlés renkívüli ülésére vonatkozó napirend elfogadásáról /2011. (XI. 17.) sz. határozat A napirendhez tartozó határozati javaslat elutasításáról /2011. (XI. 17.) sz. határozat Az önkormányzat jövıbeni mőködéséhez szükséges vagyonelemekrıl /2011. (XII. 9.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról 896

2 NOVEMBER 17 DECEMBER /2011. (XII. 9.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlései határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról 205/2011. (XII. 9.) sz. határozat A évi költségvetési elıirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 206/2011. (XII. 9.) sz. határozat A évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapításáról 207/2011. (XII. 9.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosításáról 208/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Szombathelyi Képtár beolvasztással történı megszüntetésére vonatkozó 156/2011. (IX. 23.) sz. határozat, valamint a 13/2011. (IX. 27.) rendelet ának hatályon kívül helyezésérıl 209/2011. (XII. 9.) sz. határozat A között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl szóló tájékoztató elfogadásáról 210/2011. (XII. 9.) sz. határozat A megyetörténeti kutatás eredményeirıl szóló beszámoló elfogadásáról 211/2011. (XII. 9.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 212/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány évi mőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról és a megszüntetés utáni vagyoni maradvány felhasználásáról 213/2011. (XII. 9.) sz. határozat Folyószámlahitel állománynak mőködési hitellé való alakításáról /2011. (XII. 9.) sz. határozat Kötelezettségvállalások törlésérıl /2011. (XII. 9.) sz. határozat A települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló, vissza nem térítendı, alap második körének lezárásáról 216/2011. (XII. 9.) sz. határozat A régi CT berendezés értékesítésérıl szóló 163/2011. (IX. 23.) számú határozat 1. pontjának módosításáról 217/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 218/2011. (XII. 9.) sz. határozat A megyei közgyőlés évi munkatervének megállapításáról 219/2011. (XII. 9.) sz. határozat A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapításáról 220/2011. (XII. 9.) sz. határozat Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulásról /2011. (XII. 9.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról 909

3 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER /2011. (XII. 9.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat részvételével mőködı társulási megállapodások felmondásáról egyéb megállapodások módosulásáról 223/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére nyújtott kölcsön lejártának meghosszabbításáról 224/2011. (XII. 9.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Smidt Múzeum, a vasvári Kalinkó Népdalkör,a vasvári Kármentı Népzenei Együttes,a Középeurópai Club Pannónia Közhasznú Egyesület, a Sitkei Mővelıdési Ház, a Rábafüzesi Német Asszonykórus, a Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület, a Szombathelyi Madrigál Kórus Egyesület, a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, valamint a Capella Savaria részére 225/2011. (XII. 9.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Sárvári Mentıállomás részére 226/2011. (XII. 9.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Rumi Rajki Mőpártoló Kör részére KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl 912 Beszámoló a megyetörténeti kutatási program újabb eredményeirıl Beszámoló a megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatairól 921 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 42/2011. (II. 18.) számú határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata elismerést: Dávid Attila Kissné Köles Erika Kocsis Jolán dr. Wenczl Miklós részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések átadásával. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: október 23.

4 NOVEMBER 17 DECEMBER 9. A megyei közgyőlés 148/2011. (VI. 25.) számú határozata a Gayer Gyula Emlékplakettet adományozásáról A közgyőlés évben Gayer Gyula Emlékplakettet adományoz: 1. Bogáti András vállalkozó, 2. Hompasz Gyula Elek fejlesztési fımérnök, 3. Köbli József körmendi Rába-parti Fórum Egyesület elnöke, 4. Kıszegi Jurisics Miklós Gimnázium tanárai és tanulói közössége, 5. Marth József Erdészeti Igazgatóság, erdıfelügyeleti és hatósági osztály vezetıje részére. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: október 23. A megyei közgyőlés 186/2011. (IX. 23.) számú határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések október 23-i adományozásáról A közgyőlés október 23-a alkalmából: BATTHYÁNY LAJOS -Vas Megyéért Életmő Díj -at SZÉLL KÁLMÁN Díj -at VAS MEGYE BERZSENYI DÁNIEL Díja -t MARKUSOVSZKY LAJOS Díj -at VAS MEGYE BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ Díja -t LÓRÁNT GYULA Díj -at JURISICS MIKLÓS Díj -at FAZAKAS PÉTER Díj -at Prof. Dr. Cholnoky Péter, Dr. Szabó Csaba, Geszler Mária, Dr. Csejtei András PhD, Gregersen-Labossa György, Prof. Dr. Gadányi Károly, Dr. Halmosi Zsolt, dr. Lábdyné Fülöp Melinda részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések és az azzal járó pénzjutalom átadásával. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: október 23. A megyei közgyőlés 227/2011. (XII. 9.) sz. határozata az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatójának megbízásáról A közgyőlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói feladatait január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakban Vancsura Miklós lássa el. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 228/2011. (XII. 9.) sz. határozata a Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójának magasabb vezetıi megbízásának meghosszabbításáról A közgyőlés megbízza a Vas Megyei Sportigazgatóság jelenlegi igazgatóját, Dr. Varga Zoltánt január 1. napi hatállyal a kiírandó pályázat eredményes elbírálásáig, elıreláthatólag június 30. napjáig az intézményvezetıi feladatok ellátásával. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

5 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER A megyei közgyőlés 229/2011. (XII. 9.) sz. határozata a Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott Ideiglenes Bizottság elnökének és alelnökének megválasztásáról A közgyőlés a Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság elnökének Sıre Zoltán tanácsnokot, alelnökének Rába Kálmán képviselıt válassza meg. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról A Vas Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény elıírásainak figyelembe vételével a következıket rendeli el: 1. A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2011.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. (1) bekezdés a) e) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 11, E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: 1. Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft 2. Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 3. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 4. Vas megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata 359 E Ft 5. Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás E Ft. (1) A R. 5. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A tervezett bevételeket címenként, alcímenként, (a területi kisebbségi önkormányzatokat és a Vas Megyei Szakképzés - Szervezési Társulást elkülönítetten) és forrásonként a R. 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 3. (1) A R. 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 6, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft, Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 4, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál 62 E Ft, Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft.) (2) A R. 1. számú melléklete A/ pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete A/ pontja lép.

6 NOVEMBER 17 DECEMBER A R. 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a költségvetési szervek részére 3, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 3, E Ft mőködési célokat, E Ft felhalmozási célokat szolgál. Az érettségi szakmai vizsgák fedezetére mindösszesen E Ft kerül biztosításra. (1) A R. 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 12, E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 11, E Ft, b) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d) Vas megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata 359 E Ft. e) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás E Ft. (2) Az önkormányzat évi finanszírozási kiadásainak elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú. (3) A kiadási elıirányzaton belül intézményenként (területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) a kiemelt elıirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés a) pontjában rögzített kiadási elıirányzaton belül kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. TISZK Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 3, Mőködési tartalék: céltartalék Ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 2, Céltartalék 1, Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 11, Kiadási elıirányzat mindösszesen 12, Finanszírozási célú kiadások Fejlesztési célú (hitel) Mőködési célú Költségvetési kiadások összesen 12, (2) A R. 1. számú melléklete B/ pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete B/ pontja lép. (3) A R. 3. számú mellékelte helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (1) A R. 11. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.

7 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. számú melléklete tartalmazza. (2) Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 5, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség 450 E Ft-ot tesz ki. (2) A R.5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (1) A R. 12. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra. (2) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. A R. 13. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot E Ft-ban, mőködési tartalék (V. M. Horvát Kisebbségi Önk.) 983 E Ft-ban, a fejlesztési céltartalékot 1, E Ft-ban, általános tartalékot 2, E Ft-ban rögzíti. 9. A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Szombathely, december 10. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

8 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

9 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

10 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

11 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

12 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

13 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

14 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

15 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

16 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

17 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

18 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

19 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

20 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

21 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

22 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

23 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

24 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

25 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

26 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

27 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER Vas Megye Közgyőlésének 15/2011. (XII. 12.) számú rendelete a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról Vas Megye Közgyőlésének a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról 1.. A R. 7.. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 7.. (3) A évre vonatkozó szolgáltatási díjat jelen rendelet melléklete tartalmazza. E rendelet január 1. napján lép hatályba. 2.. Szombathely, december 9. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet 2. sz. melléklete KÉMÉNYSEPRİ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉVI DÍJAI A táblázat a díjakat ÁFA nélkül tartalmazza! 1.1 Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei Tevékenység megnevezése Lakosság Közület év év Egyedi kémények vegyes tüzeléshez (félévente 1415 egyszer) Győjtıkémények vegyes tüzeléshez (félévente egyszer) Szilárd-és olajtüzelı-berendezések központi kéményeinek 60 kw felett, 4096 cm 2 kéménykürtı keresztmetszete alatt ellenırzése és tisztítása (használat ideje alatt három havonta) Szilárd és olaj tüzelıberendezések központi kéményeinek (60 kw felett, 4096 cm 2 kéménykürtı keresztmetszete felett) ellenırzése és tisztítása (évente egyszer) Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Tartalék győjtıkémények ellenırzése, tisztítása (évente egyszer) Tartalék üzemi/központi kémények ellenırzése, tisztítása Egyedi kémények gáztüzeléshez (évente egyszer) Győjtıkémények gáztüzeléshez (évente egyszer) cm 2 nél kisebb központi kémény, gáztüzeléshez cm 2 nagyobb központi kémény, gáztüzeléshez

28 NOVEMBER 17 DECEMBER Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO 2 vagy O méréssel Győjtı kémény mesterséges égéstermékelvezetéső berendezésekhez CO 2 vagy O méréssel/készülék Központi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezésekhez CO 2 vagy O méréssel A füstcsatorna ellenırzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50 %- ával 1.2. Külön jogszabályban meghatározott idıszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülıegységek kéménye, forintban Tevékenység megnevezése Lakosság Közület év év Egyedi kémények ellenırzése és tisztítása (négyévenként) Győjtıkémények vegyes-tüzeléshez (négyévenként) Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (négyévenként) Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (üdülık esetén évente egyszer) Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO 2 vagy O 2 méréssel Új égéstermék elvezetı kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzés (létszámigény 2 fı) Ft/db Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Lakosság, közület év Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatba végteléhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fı) Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Lakosság, közület év

29 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Újonnan épített vagy javított, illetıleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá esı kémények és tartozékok mőszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fı) Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Lakosság év Közület év Gázüzemő kémények mőszaki átvételéhez, illetve a tüzelési mód megváltoztatása esetén szükséges terhelhetıség meghatározása Ft/db Lakosság és közület Tevékenység megnevezése év Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram 7752 felhasználásával Egyedi kémények M. Sz / szerinti ellenırzése Győjtıkémény esetén helyszíni adatfelvétel 4129 alapján számítógépes méretezés (szintenként) Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés Egycsatornás győjtıkémények felülvizsgálata 4478 és állapotfelmérése szintenként (3 fı) Túlnyomásos égéstermék elvezetı mőszeres minısítése, vizsgálata, gáztömörség, szivárgási érték mérés (60KW ig, háztartási) Túlnyomásos égéstermék elvezetı mőszeres minısítése, vizsgálata, gáztömörség, szivárgási érték mérés (60KW felett ipari) 4. Egyéb közszolgáltatással kapcsolatos (nem kéményseprı ipari munkák) 4.1. Kiszállás meghiúsult vizsgálat esetén Ft/db Tanúsítványok, bizonylatok pótlása, másolatok készítése Ft/db Egyéb irodai levelezés (ügyfél kérésére csekk, számla küldése) kezelési költség Ft/db 262

30 NOVEMBER 17 DECEMBER 9. KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 200/2011. (XI. 17.) számú határozata a közgyőlés renkívüli ülésére vonatkozó napirend elfogadásáról A közgyőlés a rendkívüli ülésén elfogadja a Javaslat a megyei önkormányzat jövıbeni vagyonátadására vonatkozó megállapodás tartalmára vonatkozó napirend megtárgyalását. A megyei közgyőlés 201/2011. (XI. 17.) számú határozata napirendhez tartozó határozati javaslat elutasításáról A közgyőlés a napirendhez tartozó határozati javaslatot elutasítja. A megyei közgyőlés 202/2011. (XI. 17.) számú határozata az önkormányzat jövıbeni mőködéséhez szükséges vagyonelemekrıl A közgyőlés elnöke terjessze fel a megyei önkormányzat igényét 1. a magyar kormányzathoz azon ingatlan és ingó - vagyonelemekre, amelyek a jövıbeni mőködéséhez elengedhetetlenül szükségesek, s hogy ezáltal a Vas Megyei Önkormányzat jövıbeni mőködése biztosítva legyen; 2. s errıl a közgyőlés soron következı ülésén adjon tájékoztatást. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 203/2011. (XII. 9.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlései határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl 2. a.) A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosítása b) Könyvvizsgálói vélemény a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 3. a. ) A évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapítása b.) Rába Kálmán képviselı a Vas Megyei Kéményseprı és Tüzeléstechnikai Kft. feladatellátásával kapcsolatos kérdésekre adott válaszok 4. Az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosítása 5. A Szombathelyi Képtár beolvasztással történı megszüntetésére vonatkozó 156/2011. (IX. 23.) sz. határozat hatályon kívül helyezése 6. Tájékoztató a között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl 7. Beszámoló a megyetörténeti kutatási program újabb eredményeirıl a.) A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatai b.) Könyvvizsgálói vélemény a évi gazdálkodás I-III. negyedévi tapasztalatairól 9. A Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány évi mőködésérıl szóló beszámoló elfogadása és a megszüntetés utáni vagyoni maradvány felhasználása 10. Folyószámlahitel állománynak mőködési hitellé való alakítása 11. Kötelezettségvállalások törlése 12. A települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló, vissza nem térítendı, alap második körének lezárása 13. A régi CT berendezés értékesítésérıl szóló 163/2011. (IX. 23.) számú határozat 1. pontjának módosítása

31 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 15. a.) A megyei közgyőlés évi munkatervének megállapítása b.) A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítása 16. Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulás 17. Közösségi célú alapítványok támogatása 18. A évi CLIV. tv-bıl adódó feladatok 19. A társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére nyújtott kölcsön lejártának meghosszabítására irányuló kezdeményezés 20. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Smidt Múzeum, a vasvári Kalinkó Népdalkör, a vasvári Kármentı Népzenei Együttes,a Közép-európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület, a Sitkei Mővelıdési Ház, a Rábafüzesi Német Asszonykórus, a Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület, a Szombathelyi Madrigál Kórus Egyesület, a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, valamint a Capella Savaria részére 21. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Sárvári Mentıállomás részére 22. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Rumi Rajki Mőpártoló Kör részére 23. Az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatójának megbízása 24. A Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójának magasabb vezetıi megbízatásának meghosszabbítása 25. A Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott Ideiglenes Bizottság elnökének és alelnökének megválasztása A megyei közgyőlés 204/2011. (XII. 9.) sz. határozata a lejárt határidejő közgyőlései határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, és az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. A megyei közgyőlés 205/2011. (XII. 9.) sz. határozata a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A közgyőlés: A megyei közgyőlés 206/2011. (XII. 9.) sz. határozata a évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapításáról 1. a kötelezı kéményseprı ipari közszolgáltatás évre vonatkozó szolgáltatási díjait az elızı évhez viszonyítva átlag 4,5 %-kal magasabb értékben állapítja meg; 2. tudomásul veszi, hogy az áfával növelt árat 0-ra, illetve 5-re kerekítve tüntessék fel a számlán. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 207/2011. (XII. 9.) sz. határozata az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosításáról A közgyőlés az Önkormányzati Kórház Sárvár: 1. alapító okiratának módosítását a következı tartalommal hagyja jóvá: I. Az Alapító Okirat 3. a.) pontjából a 9600 SÁRVÁR, RÁKÓCZI F. U Sárvár, Dózsa György u. 12. telephelyek törlésre kerülnek.

32 NOVEMBER 17 DECEMBER 9. II. Az Alapító Okirat 6. pontjának 6. Az intézmény besorolása: Az Önkormányzati Kórház Sárvár egészségügyi alaptevékenységet ellátó közszolgáltató közintézet, önálló jogi személy. (2008. évi CV. tv. 16. (1) bek. b) pont.) szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 6. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. III. Az Alapító Okirat 8. a) pontjában a A közintézet alapítói jogokkal felruházott irányító szervei mondatrész helyébe az alábbi mondarész lép: Az intézmény irányító szervei IV. Az Alapító Okirat 8. b) pontjának A évi CV. törvény 8. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hatáskör gyakorlása: címe helyébe az alábbi cím lép b) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 93. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskör gyakorlása: V. Az Alapító Okirat 10. pontjában a Tevékenységek besorolása a január 1-tıl érvényes szakfeladat rend szerint: mondat törlésre kerül. VI. Az Alapító Okirat 10. a) pontjában az alaptevékenységek felsorolása az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Nem fertızı megbetegedések megelızése Munkahelyi étkeztetés VII. Az Alapító Okirat alábbi tartalmú 10. b) és 10. c) pontja törlésre kerül b.) Kiegészítı tevékenységek: Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Nem fertızı megbetegedések megelızése c.) Kisegítı tevékenységek: Munkahelyi étkeztetés A kisegítı tevékenység arányának felsı határa a szerv kiadásaiban 3%. Egyidejőleg a d.) pont számozása b) pontra változik. VIII. Az Alapító Okirat 10. A) a) pontjának járóbeteg szakrendelések cím alatti felsorolása az alábbi szakrendelésekkel egészül ki: onkológia urológia rehabilitáció

33 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER IX. Az Alapító Okirat 11. a) pontjának a) a sárvári telephelyek tekintetében az ingatlanvagyont az alábbiak képezik: 1225/3. hrsz.-on lévı négyzetméteres ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám alatt, hrsz.-on lévı négyzetméteres ingatlan Sárvár, Alkotmány u. 6. szám alatt, 794/1. hrsz.-on lévı 908 négyzetméteres ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 21. szám alatt, szövege helyébe az alábbi szöveg lép: a) a sárvári telephelyek tekintetében az ingatlanvagyont az alábbiak képezik: 1225/4. hrsz.-on lévı, Kórház és rehabilitációs központ megnevezéső 2 ha 0846 m 2 ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám alatt, 1229/1. hrsz.-on lévı, Járóbeteg Központ megnevezéső 5640 m 2 ingatlan Sárvár, Alkotmány u. 6. szám alatt, X. Az Alapító Okirat 12. pontjának 12. Az intézmény feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerinti besorolása: a) az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát tekintve teljes jogkörrel rendelkezik b) az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja. szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 12. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. XI. Az Alapító Okirat a módosító határozatok felsorolását követıen az alábbi mondattal egészül ki: A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat december 1-én lép hatályba. XII. Az Alapító Okiratból az alábbi tartalmú záradék törlésre kerül Záradék: Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Sárvár Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 233/2009. /IX.24./ számú határozatával, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 189./2009. /IX.25./ számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár, szeptember 29. Szombathely,2009. szeptember alapító okiratát egységes szerkezetben a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) és Vas Megye Önkormányzata (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) az alábbi intézményt alapítja. 1. Az intézmény neve: Önkormányzati Kórház Sárvár 2. Az intézmény székhelye: 9600 Sárvár, Rákóczi F. u Az intézmény telephelyei: a.) Sárvári telephelyek:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. OKTÓBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. OKTÓBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. OKTÓBER 13. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 199/2011. (X. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba.

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba. A Tolna Megyei Önkormányzat 20/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben A Nemzeti Erıforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben hatályos: 2012.04.25

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ügyiratszám: 641-23/2009 Ügyintézı: Basics Krisztiánné dr. Készült: Jelen voltak: B a r c s o n, Barcs Város Képviselı-testülete 2009. május 14-én Barcs Város tanácskozó termében

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A 2012. évi munkaterv megállapítása 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés!

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİTESTÜLETE 8461. Devecser, Petıfi tér 1.Tel: 512-730 Devecser Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról HATÁROZATOK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények és az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A 10/2010.(I.21.) KT határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 325/2015.(X.29.) határozat a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11 MELLÉKLET : 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.)

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 37/1996.(XII.19.) KGY számú rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl, a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít:

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 37/1996.(XII.19.) KGY számú rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl, a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 127/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat: Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben