XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról /2011. (VI. 25.) sz. határozat A Gayer Gyula Emlékplakettet adományozásáról /2011. (IX. 23.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések október 23-i adományozásáról 227/2011. (XII. 9.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatójának megbízásáról 228/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójának magasabb vezetıi megbízásának meghosszabbításáról 229/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott Ideiglenes Bizottság elnökének és alelnökének megválasztásáról ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 14/2011. (XII. 12.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról 15/2011. (XII. 12.) ö. rendelet A kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) rendelet módosításáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 200/2011. (XI. 17.) sz. határozat A közgyőlés renkívüli ülésére vonatkozó napirend elfogadásáról /2011. (XI. 17.) sz. határozat A napirendhez tartozó határozati javaslat elutasításáról /2011. (XI. 17.) sz. határozat Az önkormányzat jövıbeni mőködéséhez szükséges vagyonelemekrıl /2011. (XII. 9.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról 896

2 NOVEMBER 17 DECEMBER /2011. (XII. 9.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlései határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról 205/2011. (XII. 9.) sz. határozat A évi költségvetési elıirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 206/2011. (XII. 9.) sz. határozat A évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapításáról 207/2011. (XII. 9.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosításáról 208/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Szombathelyi Képtár beolvasztással történı megszüntetésére vonatkozó 156/2011. (IX. 23.) sz. határozat, valamint a 13/2011. (IX. 27.) rendelet ának hatályon kívül helyezésérıl 209/2011. (XII. 9.) sz. határozat A között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl szóló tájékoztató elfogadásáról 210/2011. (XII. 9.) sz. határozat A megyetörténeti kutatás eredményeirıl szóló beszámoló elfogadásáról 211/2011. (XII. 9.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 212/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány évi mőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról és a megszüntetés utáni vagyoni maradvány felhasználásáról 213/2011. (XII. 9.) sz. határozat Folyószámlahitel állománynak mőködési hitellé való alakításáról /2011. (XII. 9.) sz. határozat Kötelezettségvállalások törlésérıl /2011. (XII. 9.) sz. határozat A települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló, vissza nem térítendı, alap második körének lezárásáról 216/2011. (XII. 9.) sz. határozat A régi CT berendezés értékesítésérıl szóló 163/2011. (IX. 23.) számú határozat 1. pontjának módosításáról 217/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 218/2011. (XII. 9.) sz. határozat A megyei közgyőlés évi munkatervének megállapításáról 219/2011. (XII. 9.) sz. határozat A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapításáról 220/2011. (XII. 9.) sz. határozat Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulásról /2011. (XII. 9.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról 909

3 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER /2011. (XII. 9.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat részvételével mőködı társulási megállapodások felmondásáról egyéb megállapodások módosulásáról 223/2011. (XII. 9.) sz. határozat A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére nyújtott kölcsön lejártának meghosszabbításáról 224/2011. (XII. 9.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Smidt Múzeum, a vasvári Kalinkó Népdalkör,a vasvári Kármentı Népzenei Együttes,a Középeurópai Club Pannónia Közhasznú Egyesület, a Sitkei Mővelıdési Ház, a Rábafüzesi Német Asszonykórus, a Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület, a Szombathelyi Madrigál Kórus Egyesület, a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, valamint a Capella Savaria részére 225/2011. (XII. 9.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Sárvári Mentıállomás részére 226/2011. (XII. 9.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Rumi Rajki Mőpártoló Kör részére KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl 912 Beszámoló a megyetörténeti kutatási program újabb eredményeirıl Beszámoló a megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatairól 921 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 42/2011. (II. 18.) számú határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata elismerést: Dávid Attila Kissné Köles Erika Kocsis Jolán dr. Wenczl Miklós részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések átadásával. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: október 23.

4 NOVEMBER 17 DECEMBER 9. A megyei közgyőlés 148/2011. (VI. 25.) számú határozata a Gayer Gyula Emlékplakettet adományozásáról A közgyőlés évben Gayer Gyula Emlékplakettet adományoz: 1. Bogáti András vállalkozó, 2. Hompasz Gyula Elek fejlesztési fımérnök, 3. Köbli József körmendi Rába-parti Fórum Egyesület elnöke, 4. Kıszegi Jurisics Miklós Gimnázium tanárai és tanulói közössége, 5. Marth József Erdészeti Igazgatóság, erdıfelügyeleti és hatósági osztály vezetıje részére. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: október 23. A megyei közgyőlés 186/2011. (IX. 23.) számú határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések október 23-i adományozásáról A közgyőlés október 23-a alkalmából: BATTHYÁNY LAJOS -Vas Megyéért Életmő Díj -at SZÉLL KÁLMÁN Díj -at VAS MEGYE BERZSENYI DÁNIEL Díja -t MARKUSOVSZKY LAJOS Díj -at VAS MEGYE BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ Díja -t LÓRÁNT GYULA Díj -at JURISICS MIKLÓS Díj -at FAZAKAS PÉTER Díj -at Prof. Dr. Cholnoky Péter, Dr. Szabó Csaba, Geszler Mária, Dr. Csejtei András PhD, Gregersen-Labossa György, Prof. Dr. Gadányi Károly, Dr. Halmosi Zsolt, dr. Lábdyné Fülöp Melinda részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések és az azzal járó pénzjutalom átadásával. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: október 23. A megyei közgyőlés 227/2011. (XII. 9.) sz. határozata az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatójának megbízásáról A közgyőlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói feladatait január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakban Vancsura Miklós lássa el. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 228/2011. (XII. 9.) sz. határozata a Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójának magasabb vezetıi megbízásának meghosszabbításáról A közgyőlés megbízza a Vas Megyei Sportigazgatóság jelenlegi igazgatóját, Dr. Varga Zoltánt január 1. napi hatállyal a kiírandó pályázat eredményes elbírálásáig, elıreláthatólag június 30. napjáig az intézményvezetıi feladatok ellátásával. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

5 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER A megyei közgyőlés 229/2011. (XII. 9.) sz. határozata a Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott Ideiglenes Bizottság elnökének és alelnökének megválasztásáról A közgyőlés a Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság elnökének Sıre Zoltán tanácsnokot, alelnökének Rába Kálmán képviselıt válassza meg. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról A Vas Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény elıírásainak figyelembe vételével a következıket rendeli el: 1. A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2011.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. (1) bekezdés a) e) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 11, E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: 1. Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft 2. Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 3. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 4. Vas megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata 359 E Ft 5. Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás E Ft. (1) A R. 5. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A tervezett bevételeket címenként, alcímenként, (a területi kisebbségi önkormányzatokat és a Vas Megyei Szakképzés - Szervezési Társulást elkülönítetten) és forrásonként a R. 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 3. (1) A R. 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 6, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft, Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 4, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál 62 E Ft, Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft.) (2) A R. 1. számú melléklete A/ pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete A/ pontja lép.

6 NOVEMBER 17 DECEMBER A R. 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a költségvetési szervek részére 3, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 3, E Ft mőködési célokat, E Ft felhalmozási célokat szolgál. Az érettségi szakmai vizsgák fedezetére mindösszesen E Ft kerül biztosításra. (1) A R. 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 12, E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 11, E Ft, b) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d) Vas megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata 359 E Ft. e) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás E Ft. (2) Az önkormányzat évi finanszírozási kiadásainak elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú. (3) A kiadási elıirányzaton belül intézményenként (területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) a kiemelt elıirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés a) pontjában rögzített kiadási elıirányzaton belül kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. TISZK Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 3, Mőködési tartalék: céltartalék Ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 2, Céltartalék 1, Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 11, Kiadási elıirányzat mindösszesen 12, Finanszírozási célú kiadások Fejlesztési célú (hitel) Mőködési célú Költségvetési kiadások összesen 12, (2) A R. 1. számú melléklete B/ pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete B/ pontja lép. (3) A R. 3. számú mellékelte helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (1) A R. 11. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.

7 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. számú melléklete tartalmazza. (2) Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 5, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség 450 E Ft-ot tesz ki. (2) A R.5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (1) A R. 12. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra. (2) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. A R. 13. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot E Ft-ban, mőködési tartalék (V. M. Horvát Kisebbségi Önk.) 983 E Ft-ban, a fejlesztési céltartalékot 1, E Ft-ban, általános tartalékot 2, E Ft-ban rögzíti. 9. A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Szombathely, december 10. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

8 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

9 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

10 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

11 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

12 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

13 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

14 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

15 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

16 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

17 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

18 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

19 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

20 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

21 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

22 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

23 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

24 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

25 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER

26 NOVEMBER 17 DECEMBER 9.

27 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER Vas Megye Közgyőlésének 15/2011. (XII. 12.) számú rendelete a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról Vas Megye Közgyőlésének a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról 1.. A R. 7.. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 7.. (3) A évre vonatkozó szolgáltatási díjat jelen rendelet melléklete tartalmazza. E rendelet január 1. napján lép hatályba. 2.. Szombathely, december 9. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet 2. sz. melléklete KÉMÉNYSEPRİ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉVI DÍJAI A táblázat a díjakat ÁFA nélkül tartalmazza! 1.1 Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei Tevékenység megnevezése Lakosság Közület év év Egyedi kémények vegyes tüzeléshez (félévente 1415 egyszer) Győjtıkémények vegyes tüzeléshez (félévente egyszer) Szilárd-és olajtüzelı-berendezések központi kéményeinek 60 kw felett, 4096 cm 2 kéménykürtı keresztmetszete alatt ellenırzése és tisztítása (használat ideje alatt három havonta) Szilárd és olaj tüzelıberendezések központi kéményeinek (60 kw felett, 4096 cm 2 kéménykürtı keresztmetszete felett) ellenırzése és tisztítása (évente egyszer) Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Tartalék győjtıkémények ellenırzése, tisztítása (évente egyszer) Tartalék üzemi/központi kémények ellenırzése, tisztítása Egyedi kémények gáztüzeléshez (évente egyszer) Győjtıkémények gáztüzeléshez (évente egyszer) cm 2 nél kisebb központi kémény, gáztüzeléshez cm 2 nagyobb központi kémény, gáztüzeléshez

28 NOVEMBER 17 DECEMBER Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO 2 vagy O méréssel Győjtı kémény mesterséges égéstermékelvezetéső berendezésekhez CO 2 vagy O méréssel/készülék Központi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezésekhez CO 2 vagy O méréssel A füstcsatorna ellenırzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50 %- ával 1.2. Külön jogszabályban meghatározott idıszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülıegységek kéménye, forintban Tevékenység megnevezése Lakosság Közület év év Egyedi kémények ellenırzése és tisztítása (négyévenként) Győjtıkémények vegyes-tüzeléshez (négyévenként) Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (négyévenként) Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (üdülık esetén évente egyszer) Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO 2 vagy O 2 méréssel Új égéstermék elvezetı kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzés (létszámigény 2 fı) Ft/db Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Lakosság, közület év Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatba végteléhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fı) Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Lakosság, közület év

29 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Újonnan épített vagy javított, illetıleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá esı kémények és tartozékok mőszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fı) Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Lakosság év Közület év Gázüzemő kémények mőszaki átvételéhez, illetve a tüzelési mód megváltoztatása esetén szükséges terhelhetıség meghatározása Ft/db Lakosság és közület Tevékenység megnevezése év Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram 7752 felhasználásával Egyedi kémények M. Sz / szerinti ellenırzése Győjtıkémény esetén helyszíni adatfelvétel 4129 alapján számítógépes méretezés (szintenként) Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés Egycsatornás győjtıkémények felülvizsgálata 4478 és állapotfelmérése szintenként (3 fı) Túlnyomásos égéstermék elvezetı mőszeres minısítése, vizsgálata, gáztömörség, szivárgási érték mérés (60KW ig, háztartási) Túlnyomásos égéstermék elvezetı mőszeres minısítése, vizsgálata, gáztömörség, szivárgási érték mérés (60KW felett ipari) 4. Egyéb közszolgáltatással kapcsolatos (nem kéményseprı ipari munkák) 4.1. Kiszállás meghiúsult vizsgálat esetén Ft/db Tanúsítványok, bizonylatok pótlása, másolatok készítése Ft/db Egyéb irodai levelezés (ügyfél kérésére csekk, számla küldése) kezelési költség Ft/db 262

30 NOVEMBER 17 DECEMBER 9. KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 200/2011. (XI. 17.) számú határozata a közgyőlés renkívüli ülésére vonatkozó napirend elfogadásáról A közgyőlés a rendkívüli ülésén elfogadja a Javaslat a megyei önkormányzat jövıbeni vagyonátadására vonatkozó megállapodás tartalmára vonatkozó napirend megtárgyalását. A megyei közgyőlés 201/2011. (XI. 17.) számú határozata napirendhez tartozó határozati javaslat elutasításáról A közgyőlés a napirendhez tartozó határozati javaslatot elutasítja. A megyei közgyőlés 202/2011. (XI. 17.) számú határozata az önkormányzat jövıbeni mőködéséhez szükséges vagyonelemekrıl A közgyőlés elnöke terjessze fel a megyei önkormányzat igényét 1. a magyar kormányzathoz azon ingatlan és ingó - vagyonelemekre, amelyek a jövıbeni mőködéséhez elengedhetetlenül szükségesek, s hogy ezáltal a Vas Megyei Önkormányzat jövıbeni mőködése biztosítva legyen; 2. s errıl a közgyőlés soron következı ülésén adjon tájékoztatást. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 203/2011. (XII. 9.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlései határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl 2. a.) A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosítása b) Könyvvizsgálói vélemény a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 3. a. ) A évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapítása b.) Rába Kálmán képviselı a Vas Megyei Kéményseprı és Tüzeléstechnikai Kft. feladatellátásával kapcsolatos kérdésekre adott válaszok 4. Az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosítása 5. A Szombathelyi Képtár beolvasztással történı megszüntetésére vonatkozó 156/2011. (IX. 23.) sz. határozat hatályon kívül helyezése 6. Tájékoztató a között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl 7. Beszámoló a megyetörténeti kutatási program újabb eredményeirıl a.) A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatai b.) Könyvvizsgálói vélemény a évi gazdálkodás I-III. negyedévi tapasztalatairól 9. A Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány évi mőködésérıl szóló beszámoló elfogadása és a megszüntetés utáni vagyoni maradvány felhasználása 10. Folyószámlahitel állománynak mőködési hitellé való alakítása 11. Kötelezettségvállalások törlése 12. A települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló, vissza nem térítendı, alap második körének lezárása 13. A régi CT berendezés értékesítésérıl szóló 163/2011. (IX. 23.) számú határozat 1. pontjának módosítása

31 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 15. a.) A megyei közgyőlés évi munkatervének megállapítása b.) A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítása 16. Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulás 17. Közösségi célú alapítványok támogatása 18. A évi CLIV. tv-bıl adódó feladatok 19. A társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére nyújtott kölcsön lejártának meghosszabítására irányuló kezdeményezés 20. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Smidt Múzeum, a vasvári Kalinkó Népdalkör, a vasvári Kármentı Népzenei Együttes,a Közép-európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület, a Sitkei Mővelıdési Ház, a Rábafüzesi Német Asszonykórus, a Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület, a Szombathelyi Madrigál Kórus Egyesület, a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, valamint a Capella Savaria részére 21. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Sárvári Mentıállomás részére 22. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Rumi Rajki Mőpártoló Kör részére 23. Az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatójának megbízása 24. A Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójának magasabb vezetıi megbízatásának meghosszabbítása 25. A Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott Ideiglenes Bizottság elnökének és alelnökének megválasztása A megyei közgyőlés 204/2011. (XII. 9.) sz. határozata a lejárt határidejő közgyőlései határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, és az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. A megyei közgyőlés 205/2011. (XII. 9.) sz. határozata a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A közgyőlés: A megyei közgyőlés 206/2011. (XII. 9.) sz. határozata a évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapításáról 1. a kötelezı kéményseprı ipari közszolgáltatás évre vonatkozó szolgáltatási díjait az elızı évhez viszonyítva átlag 4,5 %-kal magasabb értékben állapítja meg; 2. tudomásul veszi, hogy az áfával növelt árat 0-ra, illetve 5-re kerekítve tüntessék fel a számlán. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 207/2011. (XII. 9.) sz. határozata az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosításáról A közgyőlés az Önkormányzati Kórház Sárvár: 1. alapító okiratának módosítását a következı tartalommal hagyja jóvá: I. Az Alapító Okirat 3. a.) pontjából a 9600 SÁRVÁR, RÁKÓCZI F. U Sárvár, Dózsa György u. 12. telephelyek törlésre kerülnek.

32 NOVEMBER 17 DECEMBER 9. II. Az Alapító Okirat 6. pontjának 6. Az intézmény besorolása: Az Önkormányzati Kórház Sárvár egészségügyi alaptevékenységet ellátó közszolgáltató közintézet, önálló jogi személy. (2008. évi CV. tv. 16. (1) bek. b) pont.) szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 6. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. III. Az Alapító Okirat 8. a) pontjában a A közintézet alapítói jogokkal felruházott irányító szervei mondatrész helyébe az alábbi mondarész lép: Az intézmény irányító szervei IV. Az Alapító Okirat 8. b) pontjának A évi CV. törvény 8. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hatáskör gyakorlása: címe helyébe az alábbi cím lép b) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 93. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskör gyakorlása: V. Az Alapító Okirat 10. pontjában a Tevékenységek besorolása a január 1-tıl érvényes szakfeladat rend szerint: mondat törlésre kerül. VI. Az Alapító Okirat 10. a) pontjában az alaptevékenységek felsorolása az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Nem fertızı megbetegedések megelızése Munkahelyi étkeztetés VII. Az Alapító Okirat alábbi tartalmú 10. b) és 10. c) pontja törlésre kerül b.) Kiegészítı tevékenységek: Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Nem fertızı megbetegedések megelızése c.) Kisegítı tevékenységek: Munkahelyi étkeztetés A kisegítı tevékenység arányának felsı határa a szerv kiadásaiban 3%. Egyidejőleg a d.) pont számozása b) pontra változik. VIII. Az Alapító Okirat 10. A) a) pontjának járóbeteg szakrendelések cím alatti felsorolása az alábbi szakrendelésekkel egészül ki: onkológia urológia rehabilitáció

33 2011. NOVEMBER 17 DECEMBER IX. Az Alapító Okirat 11. a) pontjának a) a sárvári telephelyek tekintetében az ingatlanvagyont az alábbiak képezik: 1225/3. hrsz.-on lévı négyzetméteres ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám alatt, hrsz.-on lévı négyzetméteres ingatlan Sárvár, Alkotmány u. 6. szám alatt, 794/1. hrsz.-on lévı 908 négyzetméteres ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 21. szám alatt, szövege helyébe az alábbi szöveg lép: a) a sárvári telephelyek tekintetében az ingatlanvagyont az alábbiak képezik: 1225/4. hrsz.-on lévı, Kórház és rehabilitációs központ megnevezéső 2 ha 0846 m 2 ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám alatt, 1229/1. hrsz.-on lévı, Járóbeteg Központ megnevezéső 5640 m 2 ingatlan Sárvár, Alkotmány u. 6. szám alatt, X. Az Alapító Okirat 12. pontjának 12. Az intézmény feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerinti besorolása: a) az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát tekintve teljes jogkörrel rendelkezik b) az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja. szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 12. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. XI. Az Alapító Okirat a módosító határozatok felsorolását követıen az alábbi mondattal egészül ki: A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat december 1-én lép hatályba. XII. Az Alapító Okiratból az alábbi tartalmú záradék törlésre kerül Záradék: Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Sárvár Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 233/2009. /IX.24./ számú határozatával, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 189./2009. /IX.25./ számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár, szeptember 29. Szombathely,2009. szeptember alapító okiratát egységes szerkezetben a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) és Vas Megye Önkormányzata (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) az alábbi intézményt alapítja. 1. Az intézmény neve: Önkormányzati Kórház Sárvár 2. Az intézmény székhelye: 9600 Sárvár, Rákóczi F. u Az intézmény telephelyei: a.) Sárvári telephelyek:

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben