XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága tagjainak megbízásáról 239/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola igazgatója magasabb vezetıi munkakörének felmentéssel történı megszüntetésérıl ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 21/2010. (XII. 20.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról 1183 KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 211/2010. (XII. 17.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2010. (XII. 17.) sz. határozat A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról /2010. (XII. 17.) sz. határozat A közgyőlés évi létszámkeretérıl /2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 215/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat és a Guangxi Zhuang Autonóm Régió közötti együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról 216/2010. (XII. 17.) sz. határozat Munkaerı-piaci folyamatok alakulása Vas megyében címő tájékoztató tudomásulvételérıl 217/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Intaházai Szervezeti Egysége és az Önkormányzati Kórház Sárvár Simasági Szervezeti Egységes évi beszámolójának elfogadásáról 218/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

2 DECEMBER /2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 220/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült bizottsági vélemény tudomásulvételérıl 221/2010. (XII. 17.) sz. határozat A megyei közgyőlés évi munkatervének megállapításáról 222/2010. (XII. 17.) sz. határozat A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapításáról 223/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi pénzügyi belsı ellenırzési tervének elfogadásáról 224/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. részére nyújtott tagi kölcsön futamidejének meghosszabbításáról 225/2010. (XII. 17.) sz. határozat Intézkedési terv elfogadásáról az Állami Számvevıszéknek a Vas Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének ellenırzése kapcsán tett javaslatai megvalósítására /2010. (XII. 17.) sz. határozat Az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének növelésérıl /2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat által mőködtetett szociális intézmények letéti számla nyitásának engedélyezésérıl 228/2010. (XII. 17.) sz. határozat Meg nem valósult pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások törlésérıl /2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vasi TISZK évi költségvetésének módosításáról /2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése és a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Vas Megyei Német Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás meghosszabbításáról 231/2010. (XII. 17.) sz. határozat A megyei kórház járóbeteg-szakellátás óraszámainak átcsoportosításáról /2010. (XII. 17.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2010. (XII. 17.) sz. határozat A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatásának elbírálására szóló megbízásról 234/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Natur-Kulinarium projektben történı részvételével kapcsolatos módosításról 235/2010. (XII. 17.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Szombathelyi Waldorf Iskola, a Savaria Táncsport Egyesület, a Vasiak Budapesti Baráti Köre és a sárvári Petıfi Úti Óvoda részére 236/2010. (XII. 17.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Szentgotthárdi Gondozóház részére

3 2010. DECEMBER /2010. (XII. 17.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a MAM-Hungária Kft. részére 1237 KÖZLEMÉNYEK A munkaerı-piaci folyamatok alakulása Vas megyében 1237 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 238/2010. (XII. 17.) számú határozata a Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága tagjainak megbízásáról A közgyőlés a megyei rendır-fıkapitánnyal egyetértésben a ciklus idıtartamára Dr. Orbán Pétert, Dr. Halmosi Zsoltot, Kampel Oszkárt, Dr. Fekete Attilát, Dr. Krecskó Erikát, Krug Gusztávot, Csitke Sándort, Dr. Góczán Andreát, Baranyai Tibort, Márovics Pált és Dr. Baán Mihályt a Rendészeti Szakbizottság tagjának megbízza. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 239/2010. (XII. 17.) számú határozata a Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola igazgatója magasabb vezetıi munkakörének felmentéssel történı megszüntetésérıl A közgyőlés a Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola igazgatójának, Tancsics Józsefnek határozatlan idejő, kinevezett magasabb vezetıi munkakörő közalkalmazotti jogviszonyát - több évtizedes kiemelkedı, magas színvonalú vezetıi munkásságát nagyra értékelve és megköszönve augusztus 31. napi hatállyal felmentéssel megszünteti, a munkavégzés alól május 1. napjától mentesíti. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 21/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetése módosításáról A Vas megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény, és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján a következıket rendeli el: 1. A R. 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 12, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: 1. Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 11, E Ft 2. Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 3. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 4. Vas megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft (2) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszege E Ft.

4 DECEMBER A R. 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 7, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft, Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 5, E Ft (Ebbıl: Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft.) 1. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 3. A R. 4. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés a finanszírozási bevételek elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg (Ebbıl: mőködési kiadásokra E Ft, fejlesztési kiadásokra E Ft), mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A pénzügyi hiány finanszírozására az önkormányzat 700 millió Ft-os hitelkerete nyújt fedezetet. 4.. A R. 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a költségvetési szervek részére 3, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 3, E Ft mőködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 5. A R. 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 12, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 12, E Ft, b) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d) Vas megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft. (2) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszege E Ft. (3) Az önkormányzat évi finanszírozási kiadásainak elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg. (4)A kiadási elıirányzaton belül intézményenként (területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) a kiemelt elıirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben rögzített kiadási elıirányzaton belül kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. Társulás Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata 3, Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 4, Mőködési tartalék: céltartalék Ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 2, Céltartalék 1, Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 12, Kiadási elıirányzat mindösszesen 12, Finanszírozási célú kiadások Fejlesztési célú (hitel) Mőködési célú Költségvetési kiadások összesen 12,

5 2010. DECEMBER A R. 11. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 5, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 5, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség 100 E Ft-ot tesz ki. 7. A R. 12. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra. 8. A R. 13. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4, E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot E Ft, a fejlesztési céltartalékot 1, E Ft-ban, általános tartalékot 2, E Ft-ban rögzíti. 9. A R. 17. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés (1) a R 7. sz. melléklete a költségvetési szervek létszámkerete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 10. Szombathely, december 17. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

6 DECEMBER 17.

7 2010. DECEMBER

8 DECEMBER 17.

9 2010. DECEMBER

10 DECEMBER 17.

11 2010. DECEMBER

12 DECEMBER 17.

13 2010. DECEMBER

14 DECEMBER 17.

15 2010. DECEMBER

16 DECEMBER 17.

17 2010. DECEMBER

18 DECEMBER 17.

19 2010. DECEMBER

20 DECEMBER 17.

21 2010. DECEMBER

22 DECEMBER 17.

23 2010. DECEMBER KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 211/2010. (XII. 17.) számú határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl a) A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosítása b) Könyvvizsgálói vélemény a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 3. A Vas Megyei Önkormányzat és a Guangxi Zhuang Autonóm Régió között megkötendı együttmőködési megállapodás 4. Munkaerı-piaci folyamatok alakulása Vas megyében 5. Beszámoló az integrált kórházak mőködésérıl a.) Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Intaházai Szervezeti Egysége b.) Önkormányzati Kórház Sárvár Simasági Szervezeti Egysége 6. a) A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója b) Könyvvizsgáló vélemény a évi költségvetési koncepcióról c) A gazdasági és ügyrendi bizottság írásos véleménye a évi költségvetési koncepcióról 7. a) A megyei közgyőlés évi munkatervének megállapítása b) A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítása 8. A Vas Megyei Önkormányzat évi pénzügyi belsı ellenırzési terve 9. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. részére nyújtott tagi kölcsön futamidejének meghosszabbítása 10. Intézkedési terv az Állami Számvevıszéknek a Vas Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének ellenırzése kapcsán tett javaslatai megvalósítására 11. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének növelése 12. A Vas Megyei Önkormányzat által mőködtetett szociális intézmények letéti számla nyitásának engedélyezése 13. Meg nem valósult pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások törlése 14. A Vasi TISZK évi költségvetésének módosítása 15. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése és a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Vas Megyei Német Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás meghosszabbítása 16. A megyei kórház járóbeteg-szakellátás óraszámainak átcsoportosítása 17. Közösségi célú alapítvány támogatása 18. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatása 19. A Vas Megyei Önkormányzat Natúr-Kulinarium projektben történı részvételével kapcsolatos módosítás 20. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Szombathelyi Waldorf Iskola, a Savaria Táncsport Egyesület, a Vasiak Budapesti Baráti Köre és a sárvári Petıfi Úti Óvoda részére 21. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Szentgotthárdi Gondozóház részére 22. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a MAM-Hungária Kft. részére 23. A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága tagjainak megbízása 24. A Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola igazgatója magasabb vezetıi munkakörének felmentéssel történı megszüntetése A megyei közgyőlés 212/2010. (XII. 17. számú határozata a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja.

24 DECEMBER 17. A megyei közgyőlés 213/2010. (XII. 17.) számú határozata a közgyőlés évi létszámkeretérıl A közgyőlés a évi létszámkeretét a többször módosított 1/2010. (II. 16.) számú rendelet 6. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadta, mely szerint hozzájárul 7 fı közalkalmazott és 1 fı köztisztviselı prémiuméves foglalkoztatásához az alábbiak szerint: Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár 2 fı, Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1 fı, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Gyermek és Diákotthon Rum 2 fı, Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ 1 fı, Vas Megyei Levéltár 1 fı, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 1 fı. Felelıs : Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 214/2010. (XII. 17.) számú határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A közgyőlés: A megyei közgyőlés 215/2010. (XII. 17.) számú határozata a Vas Megyei Önkormányzat és a Guangxi Zhuang Autonóm Régió közötti együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról 1. az elıterjesztés mellékletével egyezıen jóváhagyja a Vas Megyei Önkormányzat és Guangxi Zhuang Autonóm Régió között megkötendı együttmőködési megállapodást, 2. felhatalmazza a elnökét, hogy a Megállapodást 2011 januárjában, Nanningban ünnepélyes keretek között aláírja. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: január 31. TESTVÉRMEGYEI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSÉRİL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS VAS MEGYE (MAGYAR KÖZTÁRSASÁG), VALAMINT GUANGXI ZHUANG AUTONÓM RÉGIÓ (KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG) KÖZÖTT. Vas Megyei Önkormányzat (Magyar Köztársaság), valamint Guangxi Zhuang Autonóm Régió (Kínai Népköztársaság) - a Magyar Köztársaság és a Kínai Népköztársaság közötti diplomáciai kapcsolatok kötésérıl szóló közös nyilatkozat értelmében, a kínai, valamint a magyar lakosság baráti viszonyát és kölcsönös megértését, valamint a két érintett régió baráti együttmőködését erısítı, fejlesztı és elmélyítı szándékkal - a kölcsönös párbeszéd alapján, a régiók közti barátság jegyében, Megállapodást kötnek egymással az alábbiak szerint: I. Felek az egyenlıség és kölcsönös elınyök alapelveinek figyelembe vételével törekedni fognak az együttmőködésre és cserekapcsolatok kialakítására a gazdaság, kereskedelem, tudomány, technológia, kultúra, oktatás, sport és egészségügy stb. terén a közjót és a fejlıdést elısegítve.

25 2010. DECEMBER II. III. IV. Felek vezetıi és illetékes titkárságai között rendszeres találkozókra kerül sor, hogy ezáltal elısegítsék az együttmőködést, a cserekapcsolatokat, valamint egyéb közös ügyeket érintı intézkedéseket. Felek az együttmőködés megvalósulását tılük telhetıen igyekeznek elısegíteni, oly módon, hogy azzal és annak mikéntjével mindkét fél egyetértsen. Jelen Megállapodás az aláírása napján lép hatályba. Öt évig marad érvényben. Ez idı letelte után továbbra is érvényben marad, hacsak bármely fél azt meg nem szőnteti. V Jelen Megállapodást a felek.. (helyszín).. (dátum) írják alá. Jelen Megállapodás három nyelven magyarul kínaiul és angolul készült, mindhárom nyelven írt dokumentum egyenértékő Vas Megyei Önkormányzat képviseletében Magyar Köztársaság Guangxi Zhuang Autonóm Régió képviseletében Kínai Népköztársaság Képviselı Képviselı A megyei közgyőlés 216/2010. (XII. 17.) számú határozata Munkaerı-piaci folyamatok alakulása Vas megyében címő tájékoztató tudomásulvételérıl A közgyőlés a munkaerı-piaci folyamatok alakulása Vas megyében címő tájékoztatót tudomásul veszi. A megyei közgyőlés 217/2010. (XII. 17.) számú határozata a Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Intaházai Szervezeti Egysége és az Önkormányzati Kórház Sárvár Simasági Szervezeti Egységes évi beszámolójának elfogadásáról A közgyőlés a Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Intaházai Szervezeti Egysége és az Önkormányzati Kórház Sárvár Simasági Szervezeti Egysége január-október közti mőködésérıl szóló beszámolókat elfogadja. A megyei közgyőlés 218/2010. (XII. 17.) számú határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete készítésének alapjául a 1. B/ változatot fogadja el, melyben a mőködési pénzügyi hiány millió Ft. Az A./ változatban bemutatott költségvetési tartalomból millió Ft-ot kell csökkenteni a költségvetések elıkészítése és kialakítása során. Ezért a kényszerő költségvetési konszolidáció végrehajtása érdekében elrendeli az elıterjesztés B./ változatánál részletezettek szerinti intézkedések megtételét, döntések elıkészítését. 2. A közgyőlés elrendeli, hogy évi februári ülésére kerüljön kimunkálásra a koncepció B./ változatának elfogadása esetén az intézményenként végrehajtandó csökkentés és az elıterjesztésben jelzett szervezeti, illetve gazdasági integráció koncepció terve. A létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásainak terheire a központi költségvetésbıl pályázat útján nem lehet megigényelni, ezért azt az önkormányzat költségvetésébıl kell felvállalni.

26 DECEMBER A költségvetési koncepció 5/f. pontját az alábbiak szerint állapítja meg: - a Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskolája esetében meg kell vizsgálni az országos beiskolázás visszaállításának és a kiegészítı állami finanszírozás bevonásának lehetıségét; - a feladatellátás vonatkozásában a optimális normatíva igénybevételre és a hiány csökkentésére kell törekedni. Felelıs: Határidı: közgyőlés elnöke február 15. költségvetési rendelettervezet közgyőlés elé terjesztéséért. B./ változat elfogadása esetén az abban szereplı határidık. 2. pontra februári közgyőlés A megyei közgyőlés 219/2010. (XII. 17.) számú határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 220/2010. (XII. 17.) számú határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült bizottsági vélemény tudomásulvételérıl A közgyőlés a gazdasági és ügyrendi bizottság évi költségvetési koncepcióról készült véleményét tudomásul veszi. A megyei közgyőlés 221/2010. (XII. 17.) számú határozata a megyei közgyőlés évi munkatervének megállapításáról A közgyőlés évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A megyei közgyőlés évben kiemelt figyelmet fordít: I. a megyei önkormányzat társadalmi-gazdasági programjának elıkészítésére, az ebbıl adódó feladatok célirányos megszervezésére; az intézményrendszer mőködıképességének fenntartására; a megye közúti közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére; a megyei önkormányzat területi szerepkörének erısítésére; a közgyőjteményi, kulturális intézmények területi szolgáltatói szerepének erısítése; az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi szakellátás területi összehangolása érdekében együttmőködés kialakítására, fejlesztésére az intézmények fenntartóival, települési önkormányzatokkal valamint a többcélú kistérségi társulásokkal február 18. II. A közgyőlés ülései és azok napirendjei 1. A megyei önkormányzat évi költségvetése Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai

27 2010. DECEMBER A megyei önkormányzat évi költségvetésének VII. elıirányzat módosítása Elıadó: a közgyőlés elnöke Az elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság 3. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. fejlesztési stratégiájának, egészségügyi szolgáltatói szerepkörének bemutatása Elıadó: a kórház elnöke és vezérigazgatója A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai A napirendek elkészítésének határideje: január március A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének közötti idıszakra szóló társadalmi-gazdasági programja Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai 2. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi üzleti terve, valamint a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. részére vagyonkezelésbe adott eszközökre vonatkozó éves vagyongazdálkodási terv bemutatása (üzleti tervhez kapcsolódóan) Elıadó: cégvezetık Az elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság A napirendek elkészítésének határideje: március április A megyei önkormányzat évi költségvetésének zárszámadása Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság 2. Vas megye termál és gyógyfürdıi a minıségellenırzı és a hatósági vizsgálatok, valamint a közegészségügyi ellenırzések tükrében Elıadó: Vas Megyei Kormányhivatal illetékes szakigazgatási szervének vezetıje - felkérés alapján Az elıkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság 3. A megyei fenntartású gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények mőködésének, a megyei önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak értékelése Elıadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke Az elıkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság A napirendek elkészítésének határideje: április május Beszámoló Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a Rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl Elıadó: Vas megye Rendırfıkapitánya A napirend elıkészítésében részt vesz: a rendészeti szakbizottság A napirendi pont megtárgyalása közmeghallgatás keretében történik

28 DECEMBER Az önkormányzati tulajdonú vállalatok és gazdasági társaságok évi tevékenységének értékelése (mérlegbeszámolók), valamint beszámoló a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. részére vagyonkezelésbe adott eszközökre vonatkozó éves vagyongazdálkodási terv végrehajtásáról, a vagyonkezelésre átadott ingatlanok mőszaki állapotáról, a karbantartási, felújítási kötelezettségeinek teljesítésérıl (az éves beszámolóhoz kapcsolódóan) Elıadó: cégvezetık Az elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság 3. A megyei közmővelıdési és közgyőjteményi intézmények területi szerepének erısítése Elıadó: az oktatási és kulturális bizottság elnöke Az elıkészítésében részt vesz: az oktatási és kulturális bizottság A napirendek elkészítésének határideje: május június A környezetvédelem helyzete Vas megyében Elıadó: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség igazgatója - felkérés alapján Az elıkészítésben részt vesz: területfejlesztési és külkapcsolati bizottság 2. A turizmus megyei továbbfejlesztésének áttekintése Elıadó: a területfejlesztési és külkapcsolati bizottság elnöke Az elıkészítésben részt vesz: területfejlesztési és külkapcsolati bizottság A napirendek elkészítésének határideje: június szeptember A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatai Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 79. alapján szeptember 15-ig 2. Munkaerı-piaci folyamatok alakulása Vas megyében Elıadó: Vas Megyei Kormányhivatal illetékes szakigazgatási szervének vezetıje - felkérés alapján Az elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság 3. Beszámoló a megye épülı és tervezett gyorsforgalmi útjairól Elıadó: NIF Zrt. regionális igazgatója - felkérés alapján Az elıkészítésben részt vesz: területfejlesztési és külkapcsolati bizottság A napirendek elkészítésének határideje: szeptember november A megyei önkormányzat évi költségvetési koncepciója Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai 2. Tájékoztató a megyei önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetérıl Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság 3. Javaslat a évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapítására Elıadó: megyei fıjegyzı A napirend elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság

29 2010. DECEMBER Vas Megye Öt Évre Szóló Egészségügyi Szakmai Fejlesztési Programja Elıadó: a közgyőlés elnöke Az elıkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság A napirendek elkészítésének határideje: november december Vas Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Elıadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke Az elıkészítésében részt vesz: az egészségügyi és szociális bizottság A napirendek elkészítésének határideje: november február 1. A megyei önkormányzat évi költségvetése Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 71. alapján február 15-ig A közgyőlés a következı témák megtárgyalását javasolja bizottságainak 1.) Egészségügyi és szociális bizottság: III. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött gyermekvédelmi feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálata A szakosított szociális intézményekben a gondozási szükségletvizsgálat tapasztalatai A fokozott ápolási-gondozási igényő gondozottak ellátásának új irányai A megyei fenntartású szociális intézményekben folyó szociális foglalkoztatás eredményei és folytatása, valamint bıvítése az új pályázati lehetıségek függvényében Tájékoztató a hétközi és hétvégi központi ügyeleti ellátás helyzetérıl Vas megyében 2.) Oktatási és Kulturális Bizottság: Bursa Hungarica Felsıfokú Ösztöndíjpályázat elbírálása; intézményi beszámolók a évi munkatervi feladatok teljesítésérıl; évre szóló Együttmőködési megállapodás a Vas Megyei Zala Megyei Önkormányzatok és a Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség között; kulturális intézmények és a Vas Megyei Sportigazgatóság évi szakmai munkaterveinek értékelése és jóváhagyása; a megyei múzeumi szervezet fenntartásának további ésszerősítése; a Képtár integrált keretek közötti közös mőködtetésének lehetıségei; beszámoló a Savaria Szimfonikus Zenekar közötti mőködésérıl; a mővészeti intézmények (Bábszínház, Szimfonikus Zenekar) mőködtetésének szervezeti és finanszírozási átalakítási lehetıségei; tájékoztató a szervezett nyári gyermeküdültetés aktuális helyzetérıl; beszámoló az ágazati intézmények évi szakmai forrásszerzı pályázati tevékenységérıl, annak eredményeirıl; közös szakmai tapasztalatcsere a Zala Megyei Közgyőlés Kulturális Bizottságával Pácsonyi Imre a bizottság elnökének tájékoztatója; beszámoló a Berzsenyi Könyvtár gyermek és ifjúsági szakmai szolgáltató tevékenységérıl; beszámoló a megyetörténeti kutatás helyzetérıl, feladatairól; tájékoztató a kulturális, mővészeti és a tudományos tevékenység szerepérıl Vas megye regionális és nemzetközi együttmőködési kapcsolatrendszerében; a kulturális intézmények 2010-re szóló szakmai programtervi és gazdálkodási koncepciója;

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET I./1. A költségvetési szerv jogállása A Szervezet megnevezése: Településellátó Szervezet rövidítve TESZ - Göd Város Önkormányzat (képviselı-testület)

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben