BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER"

Átírás

1 l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István által működtetett fogorvosi praxis, átadásra került a Képviselő-testület 368/2011. (IX.14.) határozata alapján, ezért a XIV. kerület Vezér út 69 számon lévő fogorvosi telephely megszűnik. A praxist átvevő dr. Nemes Ágnes a fogorvosi tevékenységet a Hősök tere 7. számon lévő telephelyen fogja végezni. A XIV. kerület Vezér út 69. számon lévő telephely megszűnése miatt válik indokolttá a KESZ alapító okiratának módosítása. A telephely módosítással egy időben az alapító okirat 5 pontjából kikerül a szakfeladat számon lévő,járóbetegek rehabilitációs szakellátása", mint alaptevékenység, miután ezen a szakfeladatszámon a szakrendelő nem könyvel bevételt és kiadást. A módosítás során kiegészítésre kerül az alapító okirat 12. pontja is. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 90. -a tartalmazza az alapító okiratok kötelező tartalmi elemeit: 90. (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv a) nevét, székhelyét, b) a létrehozásáról rendelkező jogszabályra való hivatkozást, ha az alapításról jogszabály rendelkezett, c) jogszabályban meghatározott közfeladatát, d) alaptevékenységét, e) illetékességét, működési körét, f) irányító szervének nevét, székhelyét, g) kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolását, h) vezetőjének kinevezési, megbízási rendjét, és i) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését. (2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési szerv a) közvetlen jogelődjének megnevezését, székhelyét, b) vállalkozási tevékenysége arányának felső határát a szerv kiadásaiban, c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre, és d) a külön jogszabályban kötelező kellékként előírtakat." Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. (3) bekezdése a következőket tartalmazza: (3) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni az alábbi alaptevékenységeket: a) azokat az önálló szakfeladatot képező kiadási és bevételi elemeket, amelyek a szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak, b) a költségvetési szerv (4) bekezdés szerint más szervek részére végzett tevékenységeinek szakfeladatait.

2 c) a támogatási típusú szakfeladatokat, d) a technikai szakfeladatokat, és e) a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységeinek szakfeladatait." A fentiek alapján végeztük el a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okirat módosítását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Jelenleg hatályos: 3) Telephelyei: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest, Kolozs u. 36. sz. alatti XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata részére a 353/2007. (VI: 13.) Kt. határozattal kiadott alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja, és egységes szerkezetben adja ki: 1165 Budapest, Baross G. u Budapest, Hunyadvár u. 43./B, C 1164 Budapest, Rádió u Budapest, Délceg u Budapest, Délceg u Budapest, Centenáriumi sétány Budapest, Csömöri út Budapest, Hősök tere Budapest, Margit u Budapest, Benő u Budapest, Vezér u. 69/A Budapest Zsenge u. 33." szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: Módosítás után: 3) Telephelyei: 1165 Budapest, Baross G. u Budapest, Hunyadvár u. 43./B, C 1164 Budapest, Rádió u Budapest, Délceg u Budapest, Délceg u Budapest, Centenáriumi sétány Budapest, Csömöri út Budapest, Hősök tere Budapest, Margit u Budapest, Benő u Budapest Zsenge u. 33."

3 Jelenleg hatályos: 5) Az intézet alaptevékenysége: 862 JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS, FOGORVOSI ELLÁTÁS 8621 Altalános járóbeteg-ellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622 Szakorvosi járóbetegek-ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása" szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: Módosítás után: 5) ^z intézet alaptevékenysége: 862 JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS, FOGORVOSI ELLÁTÁS 8621 Általános járóbeteg-ellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622 Szakorvosi járóbetegek-ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása" Jelenleg hatályos: 12) Foglalkoztatottjainak jogállása: Közalkalmazottak: jogviszonyukra a közalkahnazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései megfelelően irányadók. Egyéb megbízási jogviszonnyal rendelkezők: jogviszonyukra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók." szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: Módosítás után:,12) Foglalkoztatottjainak jogállása: Közalkalmazottak: jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény, rendelkezései megfelelően irányadók. Egyéb megbízási jogviszonnyal rendelkezők: jogviszonyukra az évi XXII. Munka Törvénykönyv és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók." Jelenleg hatályos: Záradék: 353/2007. (VI. 13.) Kt. határozattal hagyta jóvá a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát, amelyet a 39/2008. (I. 23.), 255/2009. (V. 26.) Kt. határozataival, valamint a 188/2010. (IV.

4 14.) Kt. határozatával módosított." szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: Módosítás után: Záradék: 353/2007. (VI. 13.) Kt. határozattal hagyta jóvá a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát, amelyet a 39/2008. (I. 23.), 255/2009. (V. 26.) Kt., a 188/2010. (IV. 14.) Kt. határozataival, valamint a /2011. ( ) Kt. határozatával módosított." Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: november 15. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosítások alapító okiraton való átvezetésére, az egységes szerkezetű alapító okirat és a módosító okirat aláírására, és annak a MÁK -hoz történő megküldésére. Határidő: a MÁK részére történő továbbításra 2011.november 3. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. (2) bekezdés e) pontja értelmében) Budapest, október 10. ^ Dr. Csomor Ervin alpolgármester Láttam: AncsmLasS jegyző Melléklet: 1. számú: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Alapító Okiratának kéthasábos változata 2. számú: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5 ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata számára kiadja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően, az egészségügyi ellátásokról szóló évi CLIV. törvény az egészségügyről előírásainak megfelelő alapító okiratot. 1) A költségvetési szerv neve: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 2) Székhelye: 1163 Budapest, Tekla u. 2/C 3) Telephelyei: 1165 Budapest, Baross G. u Budapest, Hunyadvár u. 43./B, C 1164 Budapest, Rádió u Budapest, Délceg u Budapest, Délceg u Budapest, Centenáriumi sétány Budapest, Csömöri út Budapest, Hősök tere Budapest, Margit u Budapest, Benő u Budapest, Vezér u. 69/A Budapest Zsenge u. 33. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata számára kiadja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően, az egészségügyi ellátásokról szóló évi CLIV. törvény az egészségügyről előírásainak megfelelő alapító okiratot. 2) A költségvetési szerv neve: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 2) Székhelye: 1163 Budapest, Tekla u. 2/C 3) Telephelyei: 1165 Budapest, Baross G. u Budapest, Hunyadvár u. 43./B, C 1164 Budapest, Rádió u Budapest, Délceg u Budapest, Délceg u Budapest, Centenáriumi sétány Budapest, Csömöri út Budapest, Hősök tere Budapest, Margit u Budapest, Benő u Budapest Zsenge u. 33.

6 4) Az intézet illetékességi és működési köre: 4) Az intézet illetékességi és működési köre: Budapest XVI. kerület területén a járóbetegek alap, szakorvosi és gondozóintézeti ellátására terjed ki. Budapest XVI. kerület területén a járóbetegek alap, szakorvosi és gondozóintézeti ellátására terjed ki. 5) Az intézet alaptevékenysége: 862 JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS, FOGORVOSI ELLÁTÁS 8621 Általános járóbeteg-ellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622 Szakorvosi járóbetegek-ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Egynapos sebészeti ellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás Fogorvosi ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás 5) Az intézet alaptevékenysége: 862 JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS, FOGORVOSI ELLÁTÁS 8621 Általános járóbeteg-ellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622 Szakorvosi járóbetegek-ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Egynapos sebészeti ellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás Fogorvosi ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás

7 869 EGYÉB HUMAN-EGESZSEGUGYI ELLÁTÁS 869 EGYÉB HUMAN-EGESZSEGUGYI ELLÁTÁS 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Egészségügyi kiegészítő szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Saját helyiségek, terület (alaptevékenységen belüli) bérbeadása Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása 6) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 1163 Budapest, Havashalom u ) Felügyeleti szerv neve, székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u ) A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 9) Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Egészségügyi kiegészítő szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás J^úság-egészségügyi gondozás Saját helyiségek, terület (alaptevékenységen belüli) bérbeadása Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása 6) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 1163 Budapest, Havashalom u ) Felügyeleti szerv neve, székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u ) A tevékenység jellege alapján; közszolgáltató 9) Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet

8 10) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Fenntartási és működési költségeit saját bevételeiből, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a hatályos jogszabályoknak megfelelően szerződés szerint biztosított forrásokból, és az alapellátási feladatok vonatkozásában az Alapító támogatásából fedezi. 10) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Fenntartási és működési költségeit - saját bevételeiből, - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a hatályos jogszabályoknak megfelelően szerződés szerint biztosított forrásokból, és az alapellátási feladatok vonatkozásában az Alapító támogatásából fedezi. 11) Az intézet vezetőj e: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Megválasztása (nyilvános pályázat eredménye alapján), felmentése és a fegyelmi eljárás lefolytatása a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A munkáltatói jogkört az igazgató felett a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, illetve a Képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester (a továbbiakban: polgármester) gyakorolja. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a napi feladatok ellátása során az igazgató a polgármesternek beszámolási kötelezettséggel tartozik. Ezen jogkörének gyakorlása során a polgármester részletes írásbeli tájékoztatást ad az igazgatónak a tisztség betöltéséhez szükséges információkról, a tisztség betöltése során ellátandó feladatokról. 11) Az intézet vezetője: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Megválasztása (nyilvános pályázat eredménye alapján), felmentése és a fegyelmi eljárás lefolytatása a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A munkáltatói jogkört az igazgató felett a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, illetve a Képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester (a továbbiakban: polgármester) gyakorolja. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a napi feladatok ellátása során az igazgató a polgármesternek beszámolási kötelezettséggel tartozik. Ezen jogkörének gyakorlása során a polgármester részletes írásbeli tájékoztatást ad az igazgatónak a tisztség betöltéséhez szükséges információkról, a tisztség betöltése során ellátandó feladatokról. 12) Foglalkoztatottjainak jogállása: Közalkalmazottak: jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról 12) Foglalkoztatottjainak jogállása: Közalkalmazottak: jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról

9 szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései megfelelően irányadók. Egyéb megbízási jogviszonnyal rendelkezők: jogviszonyukra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 13) Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje: A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint. 14) Az intézet alapítói vagyona: Ft, azaz Kettőszáznegyvenegymilliókilencvennégyezer-öt forint. Az alapítói vagyon részletezését az alapító okirat 1. sz. melléklete tartalmazza. 15) Vagyon feletti rendelkezési jogkör: Az intézet használatában, fenntartásában lévő vagyont az Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete alapján jogosult hasznosítani. 16) Az intézet képviseletére jogosultak: Az igazgató, valamint az általa írásban kinevezett intézeti dolgozó(k). szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései megfelelően irányadók. Egyéb megbízási jogviszonnyal rendelkezők: jogviszonyukra az évi XXII. Munka Törvénykönyv és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 13) Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje: A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint. 14) Az intézet alapítói vagyona: ,-Ft, azaz Kettőszáznegyvenegymilliókilencvennégyezer-öt forint. Az alapítói vagyon részletezését az alapító okirat 1. sz. melléklete tartalmazza. 15) Vagyon feletti rendelkezési jogkör: Az intézet használatában, fenntartásában lévő vagyont az Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete alapján jogosult hasznosítani. 16) Az intézet képviseletére jogosultak: Az igazgató, valamint az általa írásban kinevezett intézeti dolgozó(k). Záradék: 353/2007. (VI. 13.) Kt. határozattal hagyta jóvá a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát, amelyet a 39/2008. (I. 23.), 255/2009. (V. 26.) Kt határozataival, valamint a 188/2010. (IV. 14.) Kt. határozatával módosított. Záradék: 353/2007. (VI. 13.) Kt. határozattal hagyta jóvá a XVI. Keriilet Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát, amelyet a 39/2008. (L 23.), 255/2009. (V. 26.) Kt., a 188/2010. (IV. 14.) Kt. határozataival, valamint a /2011. ( ) Kt. határozatával módosított."

10 Az alapító okirat módosítása május l-jén lép hatályba. Budapest, április 19. Kovács Péter polgármester az alapító Budapest Főváros XVI. Keriileti Önkormányzat Képviseletében Az alapító okirat módosítása november 15-én lép hatályba. Budapest, november Kovács Péter polgármester az alapító Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviseletében

11 ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata számára kiadja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően, az egészségügyi ellátásokról szóló évi CLIV. törvény az egészségügyről előírásainak megfelelő alapító okiratot. 1) A költségvetési szerv neve: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 2) Székhelye: 1163 Budapest, Tekla u. 2/C 3) Telephelyei: 1165 Budapest, Baross G. u Budapest, Hunyadvár u. 43./B, C 1164 Budapest, Rádió u Budapest, Délceg u Budapest, Délceg u Budapest, Centenáriumi sétány Budapest, Csömöri út Budapest, Hősök tere Budapest, Margit u Budapest, Benő u Budapest Zsenge u ) Az intézet illetékességi és működési köre: Budapest XVI. kerület területén a járóbetegek alap, szakorvosi és gondozóintézeti ellátására terjed ki. 5) Az intézet alaptevékenysége: 862 JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS, FOGORVOSI ELLÁTÁS 8621 Általános járóbeteg-ellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622 Szakorvosi járóbetegek-ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Egynapos sebészeti ellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

12 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás Fogorvosi ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás 869 EGYÉB HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Egészségügyi kiegészítő szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Saját helyiségek, terület (alaptevékenységen belüli) bérbeadása Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása 6) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 1163 Budapest, Havashalom u ) Felügyeleti szerv neve, székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u ) A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 9) Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 10) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Fenntartási és működési költségeit - saját bevételeiből, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a hatályos jogszabályoknak megfelelően szerződés szerint biztosított forrásokból, és az alapellátási feladatok vonatkozásában az Alapító támogatásából fedezi. 11) Az intézet vezetője: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.

13 Megválasztása (nyilvános pályázat eredménye alapján), felmentése és a fegyelmi eljárás lefolytatása a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A munkáhatói jogkört az igazgató felett a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester (a továbbiakban: polgármester) gyakorolja. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a napi feladatok ellátása során az igazgató a polgármesternek beszámolási kötelezettséggel tartozik. Ezen jogkörének gyakorlása során a polgármester részletes írásbeli tájékoztatást ad az igazgatónak a tisztség betöltéséhez szükséges információkról, a tisztség betöltése során ellátandó feladatokról. 12) Foglalkoztatottjainak jogállása: Közalkalmazottak: jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény, rendelkezései megfelelően irányadók. Egyéb megbízási jogviszonnyal rendelkezők: jogviszonyukra az évi XXII. Munka Törvénykönyv és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 13) Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje: A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint. 14) Az intézet alapítói vagyona: Ft, azaz KettőszáznegyvenegymiUió-kilencvennégyezer-öt forint. Az alapítói vagyon részletezését az alapító okirat 1. sz. melléklete tartalmazza. 15) Vagyon feletti rendelkezési jogkör: Az intézet használatában, fenntartásában lévő vagyont az Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete alapján jogosult hasznosítani. 16) Az intézet képviseletére jogosultak: Az igazgató, valamint az általa írásban kinevezett intézeti dolgozó(k). Záradék: 353/2007. (VI. 13.) Kt. határozattal hagyta jóvá a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát, amelyet a 39/2008. (I. 23.), 255/2009. (V. 26.) Kt., a 188/2010. (IV. 14.) Kt. határozataival, valamint a /2011. ( ) Kt. határozatával módosított." Az alapító okirat módosítása november 15-én lép hatályba. Budapest, 2011.november Kovács Péter polgármester az alapító Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviseletében

14 KIVONAT I 3 j b j 0 i l r KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ES SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT 12. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 1. Napirendi pont: Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 180/2011. (X. 17.) E.SZ.B. határozat: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest, Tekla u. 2/C sz. alatti XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata részére a 353/2007. (VI: 13.) Kt. határozattal kiadott alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja, és egységes szerkezetben adja ki: 3) Telephelyei: Jelenleg hatályos: 1165 Budapest, Baross G. u Budapest, Hunyadvár u. 43./B, C 1164 Budapest, Rádió u Budapest, Délceg u Budapest, Délceg u Budapest, Centenáriumi sétány Budapest, Csömöri út Budapest, Hősök tere Budapest, Margit u Budapest, Benő u Budapest, Vezér u. 69/A Budapest Zsenge u. 33." szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 3) Telephelyei: Módosítás után: 1165 Budapest, Baross G. u Budapest, Hunyadvár u. 43./B, C 1164 Budapest, Rádió u Budapest, Délceg u Budapest, Délceg u Budapest, Centenáriumi sétány Budapest, Csömöri út Budapest, Hősök tere Budapest, Margit u Budapest, Benő u Budapest Zsenge u. 33."

15 5) Az intézet alaptevékenysége: 862 JÁRÓBETEG- ELLA TAS, FOGOR VOSl ELLA TAS Jelenleg hatályos: 8621 Általános járóbeteg-ellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622 Szakorvosi járóbetegek-ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása" szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 5) Az intézet alaptevékenysége: 862 JÁRÓBETEG- ELLÁTÁS, FOGOR VOSl ELLÁTÁS Módosítás után: 8621 Általános járóbeteg-ellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622 Szakorvosi járóbetegek-ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása" Jelenleg hatályos: 12) Foglalkoztatottjainak jogállása: Közalkalmazottak: jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései megfelelően irányadók. Egyéb, megbízási jogviszonnyal rendelkezők: jogviszonyukra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók." szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: Módosítás után: 12) Foglalkoztatottjainak jogállása: Közalkalmazottak: jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény, rendelkezései megfelelően irányadók. Egyéb megbízási jogviszormyal rendelkezők: jogviszonyukra az évi XXII. Munka Törvénykönyv és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók." Záradék: Jelenleg hatályos: 353/2007. (VI. 13.) Kt. határozattal hagyta jóvá a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát, amelyet a 39/2008. (I. 23.), 255/2009. (V. 26.) Kt. határozataival, valamint a 188/2010. (IV. 14.) Kt. határozatával módosított." szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

16 Záradék: Módosítás után: 353/2007. (VI. 13.) Kt. határozattal hagyta jóvá a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát, amelyet a 39/2008. (I. 23.), 255/2009. (V. 26.) Kt., a 188/2010. (IV. 14.) Kt. határozataival, valamint a /2011. ( ) Kt. határozatával módosított." Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: november 15. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosítások alapító okiraton való átvezetésére, az egységes szerkezetű alapító okirat és a módosító okirat aláírására, és armak a MÁK -hoz történő megküldésére." Határidő: október 26-i Képviselő-testületi ülés. Felelős: Dr. Varga János elnök (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. (2) bekezdés e) pontja értelmében) Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök Határidő: október 26-i Képviselő-testületi ülés Budapest, 2011.X. 17. (a jegyzőkönyv dátuma) Dr. Varga János bizottsági elnök sk. Kratofil Zita jegyzőkönyv hitelesítő sk. A kivonat hiteléül: ics Erzsébet szoc.ügyintéző A kiállítás dátuma 2011.x. 18.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi /

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi / BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi / Készült a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

r;jj számú előterjesztés

r;jj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere r;jj számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a alapító okiratának módosításáról I. Tartalmi összefoglaló A egységes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete március 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete március 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 74/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 325/2015.(X.29.) határozat a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, A L A P Í T Ó O K I R A T módosítása. 21. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, A L A P Í T Ó O K I R A T módosítása. 21. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: X/388/2011. 155/Ökt. határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T módosítása Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul: 21. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /71-1/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. február 11 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 5. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /556-20/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. október 28 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A alapító okiratának helyesbítése

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 127/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat: Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Tura Város

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

KIVONAT. 22/2017. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okirat módosítása.

KIVONAT. 22/2017. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okirat módosítása. KIVONAT A Képviselő-testület 2017. január 26-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 22/2017. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okirat módosítása

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /016 (I.8.), 3/016. (I. 8.) és 4/016. (I. 8.) számú

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 12-ej ülésének.25. napirendi pontja

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 12-ej ülésének.25. napirendi pontja Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 12-ej ülésének.25. napirendi pontja TárEv: A Paksi Gyógyászati Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Szabó Péter polgármester Véleményező:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete március 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete március 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 208. március 29-i ülésére Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okirat módosítása

Részletesebben

'22 0 9,1\OE i CIO 1/ ' 444 :vri melléklet

'22 0 9,1\OE i CIO 1/ ' 444 :vri melléklet 4. Okirat száma: M.....12019. '22 0 9,1\OE i CIO 1/ ' 444 :vri melléklet UOELAL Módosító okirat A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. július 04. sz. napirend Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2013. (II.28.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2013. (II.28.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 28-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágyi Faluház alapító okiratának módosításáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágyi Faluház alapító okiratának módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágyi Faluház

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzatának. Katona József Művelődési Ház és Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA. (Alapító Okirat száma: 85/1995. (V. 17.) sz. Kth.

Kerekegyháza Város Önkormányzatának. Katona József Művelődési Ház és Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA. (Alapító Okirat száma: 85/1995. (V. 17.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Katona József Művelődési Ház és Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA (Alapító Okirat száma: 85/1995. (V. 17.) sz. Kth. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 38/2010. (II.24.)

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat Alapító okiratot módosító okirat A Dorog Város Egyesített Sportintézménye Dorog Város Képviselő-testülete által 2013. november 29. napján kiadott 150/2013.(XI.29.) sz. alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 412/2015. (XI. 19.) KÖKT határozata a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 156/2013. (X. 31.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 156/2013. (X. 31.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 31-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. számú melléklet Okirat száma: A 21/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a XVI. Kertvárosi Egyesített Bölcsőde

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: XX/./2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

3. A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:

3. A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2011. október 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 101/2011.(X.26.) KT határozata A Cibakházi Vízmű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 3-án elfogadott módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 181/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére III-5 Készítette: dr. Kormányos László jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27. napján tartandó ülésére Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

134/2011. (VI. 23.) MÖK

134/2011. (VI. 23.) MÖK 134/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben