Szisztémás sclerosis emlőtumorban szenvedő betegnél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szisztémás sclerosis emlőtumorban szenvedő betegnél"

Átírás

1 50 Esetismertetés Szisztémás sclerosis emlőtumorn szenvedő etegnél Szolcsi Orsoly, Ngy-Toldi Annmári, Zeher Mrgit, Végh Judit Dereceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, III. sz. Belgyógyászti Klinik, Kliniki Immunológii Tnszék, Derecen A szisztémás sclerosis kötőszövet generlizált megetegedése, kötőszöveti proliferációvl, firózissl jellemezhető. Nemzetközi tnulmányok eredményei szerint szisztémás sclerosishoz gykrn társulnk dgntos etegségek, két leggykori tüdő és z emlők neoplsztikus elváltozás. 40 éves nőetegünk esetéen 2007 májusán l emlően észlelt gö szövettni vizsgált invzív crcinomát igzolt. Neodjuváns kemoterápiás kezelést követően decemeren l oldli mstectomi, posztopertív irrdiációs, mjd hormon- és trstuzum (Herceptin) kezelésen részesült, mit testszerte jelentkező ödém, firózis mitt decemeren felfüggesztettek májusn járt első lklomml klinikánk immunológii szkrendelésén, hol kiterjedt cutn firózis tünetei mitt scleroderm irányú kivizsgálást kezdtünk, mi z elvégzett vizsgáltok (immunszerológi, testplethysmogrphi, szénmonoxid-diffúziós kpcitás teszt, kpillármikroszkópi, nyeletéses röntgenvizsgált) és tünetei lpján igzolódott. Gondozás vettük, konzervtív terápi (pentoxifillin, mlodipin, nitroglicerin) lklmzás mellett folymtos enyhe jvulás észlelhető. Az emlő neoplsztikus folymtát követően jelentkező scleroderm áltlán sokkl progresszíve lefolyást mutt, mint primeren kezdődő kórform. Nemzetközi tnulmányok is szoros korrelációt tláltk z emlőtumor és scleroderm kilkulás között, de ennek pontos mechnizmus még nem tisztázott. Mgyr Onkológi 56:50 54, 2012 Kulcsszvk: scleroderm, emlőtumor Scleroderm is the generl disese of the connective tissue, which cn e chrcterized y the prolifertion of the connective tissue nd firosis. According to the results of interntionl studies scleroderm is frequently ccompnied y neoplstic diseses, mong which the most often occurring is the neoplstic pthology of the rest nd the lungs. In My 2007, in the cse of our 40-yer-old womn ptient the histologicl exmintion of the tumor we noticed in the left rest verified invsive crcinom. In Decemer 2007, fter neodjuvnt chemotherpy she hd left mstectomy nd then she ws given postopertive irrdition, hormone therpy nd trstuzum (Herceptin) tretment, which ws suspended in Decemer 2008 due to oedem nd firosis ll over the ody. In My 2009 she first visited the immunology outptient deprtment of our clinic, where we strted her exmintion ecuse of our suspicion of scleroderm nd her cutneous firosis symptoms, which ws estlished on the sis of the exmintions (immunoserology, ody plethysmogrphy, diffusing cpcity of the lung for cron monoxide, cpillry microscopy, rium swllow) nd her symptoms. She ws given conservtive therpy (pentoxyphylline, mlodipine, nitroglycerin). Scleroderm rising fter the neoplstic process of the rest is usully much more progressive thn the primry disese. Interntionl reports lso show close correltion etween rest cncer nd the development of scleroderm, ut its exct mechnism is not yet cler. Szolcsi O, Ngy-Toldi A, Zeher M, Végh J. Systemic sclerosis in ptient suffering from rest cncer. Hungrin Oncology 56:50 54, 2012 Keywords: scleroderm, rest cncer Levelezési cím: Dr. Szolcsi Orsoly, Dereceni Egyetem OEC III. Belklinik, 4032 Derecen, Móricz Zsigmond krt. 22. Telefon/fx: (06-52) , E-mil: Professionl Pulishing Hungry

2 Szisztémás sclerosis és emlőtumor 51 BEVEZETÉS A szisztémás sclerosis (SSc, scleroderm) kötőszövet generlizált megetegedésével járó utoimmun etegség, mely olitertív vsculopthiávl és progresszív firózissl jellemezhető. A kórkép ptogenezisét 3 fő tényező htározz meg: 1) z endothel károsodás, microvscultur, microcircultio normlitási, 2) z immunptológii elváltozások és 3) kifejezett kollgén- és extrcelluláris mátrix-kkumuláció őren és első szerveken. A kórkép incidenciáj, vlmint prevlenciáj lpján elmondhtó, hogy ritk kórformávl állunk szemen. Áltlán középkorúkt érinti, és más utoimmun etegségekhez hsonlón ez is inká nők etegsége. A nő és férfi rány 3:1, de fitl korn 7:1 rány, míg időse korn 2:1 rány jellemző (1, 2). A szisztémás sclerosisnk 2 fő típus vn, diffúz cutn (dcssc) és limitált cutn form (lcssc), melyek kliniki tüne teket és prognózist tekintve is lpvetően eltérnek egymás tól (1). DcSSc-en végtgok és törzs őre is, míg z lcssc form esetén csk z rc őre és végtgok disztális részének őre érintett. A dcssc súlyos első szervi elváltozásokkl járó, lényegesen rossz prognózisú form, míg z lcssc-s etegek kórjóslt kedvező (1). A fiziológiás firózis lényege, hogy egy károsító htásr (gyulldás, hypoxemi, st.) dott válszrekcióként szervezet jvítómechnizmusi z eredeti szöveti struktúr helyére átmenetileg egy rostdús, speciális funkciókt ellátó prenchymsejtek nélküli állományt építenek e. Késő z újrrendeződés (remodelling) során hegszövet lzítás (kollgenáz, zseltináz, st. enzimekkel), vlmint prenchymsejtek ismételt evándorlás, illetve éretlen sejtekől történő differenciálódás után helyreáll z eredeti szöveti struktúr és funkció. A kóros firózis eindításához szükséges károsító htás mértéke szervenként és egyénenként is igen eltérő, számos tényezőtől függ. Ezek közül két legmeghtározó környezeti károsító htások és genetiki tényezők összessége. A környezeti és genetiki tényezők együttesen efolyásolják válszrekció mértékét (gyulldásos sejtek ktivációj, citokintermelés), gyulldásos rekció jellegét (T helper 1-es vgy T helper 2-es válsz), résztvevő sejtek típusát ( folymtn részt vevő firolsztsejtek speciális lcsoportjánk, z úgynevezett miofirolsztsejtek ngyo rányát és fokozott ktivitását) és feed-ck reguláció működését ( megváltozott poptóziskészséget, mátrix-metlloproteinázok ktivációjánk és gátlásánk megomlott egyensúlyát). A firózis létrejöttéen firolsztsejtek klonális szelekciój is szerepet játszik. A firolsztktiváción vszkulris lézió, hypoxemi vlószínűleg döntő fontosságú (5). Jelentős szerepe vn kóros firózis kilkulásán mio fi ro lszt irányú differenciálódás (β-ktin-pozitívvá vált fi ro lszttuljdonságú sejtek) kilkulásánk is. A folymt során 1. tálázt. Szisztémás sclerosisn leggykrn előforduló dgntos megetegedések százlékos előfordulási rány Tumor típus Előfordulási rány (%) Tüdő 22 Emlő 20 Cervix uteri 6 Máj 6 Lymphomák (főleg non-hodgkin) 4 Leukemiák 2 firolsztok és miofirolsztok cito kin re gu lációs mechnizmusokr refrkterré válv trtósn szükségesnél tö kollgént és extrcelluláris mátrixot termelnek, és idővel kollgén-keresztkötések szám növekszik, és firolsztok áltl termelt kollgén met o li zál h tt lnná válik (11). Tö nemzetközi tnulmány is igzolt, hogy scleroderm gykrn társul dgntos megetegedéssel (1. tálázt), eől két leggykori tüdő és z emlő neoplsztikus elváltozási (6, 7, 9). ESETBEMUTATÁS 40 éves nőetegünk korái nmnéziséen l vállon lévő lipom mitti opuson kívül egyé ngyo etegség nem szerepelt júliusn önvizsgált során l emlőjéen rezisztenciát észlelt, emitt területi kórházn kivizsgálás indult. A l xillán megngyoodott nyirokcsomók voltk, innen core-iopszi történt, szövettni vizsgált során invzív ductlis crcinom igzolódott (1. ár). Ekkor 6 1. ár. Ductlis invsiv crcinom szövettni képe Mgyr Onkológi 56:50 54, 2012

3 52 Szolcsi és mtsi 2. ár (,) márciusi mellks-mr-vizsgált, mely recidívát ugyn nem igzolt, de felvetette medistinlis lymph denomegli lehetőségét. ciklus FEC (flourourcil, epiruicin, cytoxn) neodjuváns kemoterápiás kezelésen részesült, mjd decemeren l oldli mstectomi történt, mit posztopertív irrdiációs kezelés, mjd hormonkezelés követett ugusztusi kontrollj során észlelt xilláris lym ph de nomegli mitt PET/CT-vizsgált történt, mely metstsist nem igzolt szeptemertől 3 hetente Herceptinkeze lés en részesült, melyet decemeren testszerte jelentkező ödém, firózis mitt felfüggesztettek. A eteg onko lógii kontrollokon rendszeresen megjelent márciusn mellks-mr-vizsgált (2. ár) recidívát ugyn nem igzolt, de felvetette medistinlis lymphdenomegli 3. ár. ) Scleroderm őrtünete eteg mellksán; ) z ujjegyeken csillghegek észlelhetőek; c,d) cutn firosis lászáron (c) és krokon (d) c d Professionl Pulishing Hungry

4 Szisztémás sclerosis és emlőtumor ár (,) májusn készült mellks-ct-vizsgált pulmonlis firosist igzolt lehetőségét. Ekkor továr is fennálló, sőt fokozódó tünetei (ödém, firózis) mitt klinikánkr irányították májusn járt első lklomml utoimmun szkrendelésünkön, ekkor crlis és proximlis területeket egyránt érintő scleroderm és ujjegyein csillghegek (3. ár) voltk észlelhetőek. Immunszerológii vizsgáltok során nti-scl-70 pozitivitás igzolódott, z elvégzett vizsgáltok során első szervi érintettséget is kimutttunk. Kpillármikroszkópi SSc-mintáztot, nyeletéses röntgenvizsgált oesophgus dysmotilitást, mellksröntgen- és CT-vizsgált (4. ár) pulmonális firózist, légzésfunkciós vizsgált közepes fokú restriktív ventillációs zvrt, szénmonoxid-diffúziós kpcitás (DLCO) közepes fokú diffúziócsökkenést, z echocrdiogrphiás vizsgált pedig mérsékelten emelkedett jo kmri nyomást igzolt. Mindezek lpján scleroderm diffúz cutn formájánk dignózis kimondhtó volt. Az első rögzített módosított Rodnn skin score értéke 33 volt. Az ilyen tünetekkel rendelkező etegek esetén áltlán hsználtos immunszuppresszív kezelési form cyclophosphmid-kezelés, de esetünken neo plsz ti kus folymtr vló tekintettel ez nem jöhetett szó. Konzervtív vsodilttor kezelés indult, eteg pentoxifillin-, nitroglicerin-, mlodipin terápián részesült, mit prosztciklin dásávl és z endotheldiszfunkció csökkentése érdekéen sttin-kezeléssel egészítettünk ki. A nitrátot és prosztciklint perfúzorn kpt, kifejezett crlis firózis mitt, elérhető perifériás vén hiányán jo oldli ven femorlis knülálás is szükségessé vált. A kife je zett hypotonihjlm mitt z mlodipin dás is csk óvtos feltitrálássl történt, illetve ACE-gátló dásár nem volt lehetőség. E konzervtív terápi mellett pnszi vlmelyest enyhültek ugyn, de számottevő jvulást nem értünk el. Tekintve etegség kifejezett progresszív jellegét (csupán 3 hónp ltt lkultk ki jellegzetes súlyos sclerodermás tünetek, kiterjedt elszervi érintettséggel) érdemi jvulás eléréséhez mindenképpen vlmilyen ázisterápi eépítésére törekedtünk. Lehetőségeinket zonn tumoros lpetegség ngymértéken ehtárolt. Végül klinikánkon már elérhető, sclerodermán engedélyezett photopheresis kezelést terveztünk, de eteg e kezelése nem egyezett ele, így konzervtív terápiát folytttuk tová, mi mellett eteg tünetei fokoztos enyhe jvulást muttnk, módosított Rodnn skin score értéke 30, és sjnos csk kismértékű életminőség-jvulás észlelhető. MEGBESZÉLÉS Összességéen elmondhtjuk, hogy z emlő dgntos meg e te gedését követően jelentkező scleroderm jelentősen gyors, progresszíve lefolyást mutt, mint primeren kezdődő kórform, esetünken is csupán három hónp ltt lkultk ki sclerodermár jellemző tünetek. Nemzetközi tnulmányok is szoros korrelációt tláltk z emlőtumor és scle ro der m kilkulás között, de ennek pontos mechnizmus még nem tisztázott (4, 8). A TGF- (trnszformáló növekedési fktor-ét) fokozott jelenlétét sikerült kimuttni zon sclerodermás etegeken, kiknél neoplsztikus folymt lkult ki. A TGF--t limfociták és mkrofágok termelik. Úgy tűnik, hogy z úgynevezett profirotikus fenotípus kilkulásán meghtározó TGF- trtósn megnövekedett termelődése és TGF--receptor I fokozott megjelenése firolsztokon. A TGF- foszforilációk áltl egy sejtfelszíni receptorkomplexhez (TGF--receptor I és II) kötődik. Ezzel sejten elüli jelátviteli folymt indul z úgynevezett Smd messenger/trnszkripciós fehérjék foszforilációs folymtin keresztül, mely kollgén gén trnszkripcióját eredményezi. A Smd jelátviteli molekulák egy csoportj kollgén gének promoter régiójához kötődve fokozz zok Mgyr Onkológi 56:50 54, 2012

5 54 Szolcsi és mtsi átíródását, míg egy másik csoportjuk jelátviteli folymt elején gátló htást fejt ki. Ez utói csoport egyik tgjánk (Smd7) csökkent szintjét írták le szisztémás sclerosisn, mi elősegíti fokozott kollgénképződést (4). Az utói idően látótére került cveolin-1 (Cv-1) memránprotein, melyről tö nemzetközi tnulmányn is igzolódott kulcsfontosságú szignlizációs szerepe TGF- termelődésének ktiválásán. A Cv-1 egy szályozó fehérje, mely számos pro-prolifertív és proonkogén protein lpktivitását gátolj. Tnulmányok izonyították, hogy cveolin-sszociált internlizáció fokozz TGF-receptor degrdációját, így Cv-1 regulációs htássl ír TGF-/Smd szignlizációs rendszeren, mely rendszer fontos szerepet játszik mind z emlőcrcinom (4), mind pedig sclerodermár jellemző kötöszöveti firózis ptogeneziséen (8). A Cv-1 áltl regulált TGF-/Smd szignlizációs útvonln Cv-1 kpcsolódó egysége (Cv-1 scffolding domin, CSD) játszik központi szerepet cutn szisztémás sclerosis és emlőcrcinom kilkulás során záltl, hogy szuppressziós htást fejt ki TGF-közvetített Smd-foszforilációr (4, 8). A TGF- citokin mindezek mellett fokozz kötőszöveti növekedési fktor (CTGF) produkcióját, vlmint e fktorról z is eizonyosodott, hogy tumorsejtek is termelhetik, mely firózishoz és végső soron sclerodermás tünetek kilkulásához vezethet. Tö tnulmány fogllkozott neoplsztikus folymtok mitt lklmzott kezelések, így neodjuváns kemoterápi és sugárterápi szerepével, mint oki tényezőkkel. Tö kemoterápiás szerről is igzolódott, hogy scleroderm-szerű őrelváltozásokt okozhtnk. Igzolódott például, hogy cyclophosphmid és chlormucil CD4+ és CD8+ T-sejtek rányánk megváltozttásávl indíthtják e zt kórfolymtot, mely sclerodermához vezethet, és izonyos kemoterpetikumokról (docetxel, pclitxel, leomycin, cropltin) is igzolódott, hogy scleroderm-szerű őrelváltozásokt okozhtnk (3, 10). Trstuzum (Herceptin) esetéen előfordulht scleroderm kilkulás kezelés mellékhtásként, de ennek igen ritk előfordulását muttják z dtok, mindösszesen 0,09%-n észlelték 6443 Herceptinnel kezelt emlőtumoros eteg esetéen. A scleroderm tünetei jellemzően kezelés első évéen lkultk ki (12). Esetünken SSc tüneteinek kilkulásán mind z lpetegség (emlőcrcinom), mind z emitt lklmzott kezelés (Herceptin) szerepe felvethető, de e tényezők különkülön etöltött szerepe nem htározhtó meg. Egyértelműnek tűnik ez lpján, hogy izonyos dgnt- és kezelési típusok esetén fokozott figyelmet kell fordítnunk z esetleg megjelenő sclerodermás őrtünetek vizsgáltár, és ugynígy fontos sclerodermás etegek követése, rendszeres ellenőrzése, tumor irányú kivizsgálás, hiszen neoplsztikus folymt megjelenése ronásszerű progressziót váltht ki e etegek esetéen. A mielői gondozás vétel, kezelés és szoros követés jelenti z egyetlen lehetőséget tünetek megfékezésére. IRODALOMJEGYZÉK 1. Czirják L, Szegedi Gy. Firosissl járó kórképek. Medicin Kidó, Budpest Czirják L, Kumánovics G, Vrjú C. A szisztemás sclerosis kliniki jellemzői. Mgyr Reumtol 46: , Derk CT. Associtions of rest cncer development in ptients with systemic sclerosis: n explortory study. Clin Rheumtol 26: , Del Gldo F, Sotgi F, de Almeid C, et l. Decresed expression of cveolin-1 in ptients with systemic sclerosis. Arthritis Rheum 58: , Jimenez SA, Derk CT. Following the moleculr pthwys towrd understnding of the pthogenesis of systemic sclerosis. Ann Intern Med 140:37 50, Luny D, Le Berre R, Htron PY. Assocition etween systemic sclerosis nd rest cncer: eight new cses nd review of the literture. Clin Rheumtol 23: , Lu TY, Hill CL, Pontifex EK, Roerts-Thomson PJ. Brest cncer nd systemic sclerosis: clinicl description of 21 ptients in popultionsed cohort study. Rheumtol Int 28: , Qin N, Ueno T. Is dysfunction of cveolin-1 link etween systemic sclerosis nd rest cncer, opening window on oth etiologies? Arch Medicl Res 40: , Vrjú C, Kumánovics G, Czirják L. A szisztémás sclerosis ptológii jellemzői. LAM 17:19 25, Wlsh N, Rheume D, Brnes P, et l. Postirrdition morphe: n underrecognized compliction of tretment for rest cncer. Hum Pthol 39: , Young-Min SA, Beeton C, Lughton R, et l. Serum TIMP-1, TIMP-2, nd MMP-1 in ptients with systemic sclerosis, primry Rynud s phenomenon, nd in norml controls. Ann Rheum Dis 60: , Professionl Pulishing Hungry

ALMAFALISZTHARMAT ELLENI VÉDEKEZÉS INTEGRÁLT ÉS ÖKOLÓGIAI ALMATERMESZTÉSBEN

ALMAFALISZTHARMAT ELLENI VÉDEKEZÉS INTEGRÁLT ÉS ÖKOLÓGIAI ALMATERMESZTÉSBEN NÖVÉNYVÉDELEM 43 (6), 27 247 ALMAFALISZTHARMAT ELLENI VÉDEKEZÉS INTEGRÁLT ÉS ÖKOLÓGIAI ALMATERMESZTÉSBEN Hol Imre és Aonyi Ferenc Dereceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Mezôgzdságtudományi Kr, Kertészettudományi

Részletesebben

C-kolin-PET/CT a prosztatarák diagnosztikájában a hazai tapasztalatok tükrében

C-kolin-PET/CT a prosztatarák diagnosztikájában a hazai tapasztalatok tükrében Eredeti közlemény 25 C-kolin-PET/CT proszttrák dignosztikáján hzi tpsztltok tükréen Gri Ildikó 1, Frks Bence 2, Oszlánszki Attil 1, Berczi Cs 3, Flskó Tior 3, Glusk László 2 1 ScnoMed Nukleáris Medicin

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise.

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise. 1. Az értekezés előzményei és célkitűzései Biológiilg ktív cukor szulfátészterek nlógjink, cukorszulfonátoknk és cukor-metilén-szulfonátoknk szintézise Doktori (D) értekezés tézisei Lázár László Témvezető:

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Mikroinvazív nyákos borderline petefészek-daganat adeno-sarcoma-like (szerû) muralis nodulussal esetismertetés

Mikroinvazív nyákos borderline petefészek-daganat adeno-sarcoma-like (szerû) muralis nodulussal esetismertetés Mikroinvzív nyákos orderline petefészek-dgnt deno-srcom-like (szerû) murlis nodulussl esetismertetés VERECZKEY ILDIKÓ DR., TÓTH ERIKA DR., OROSZ ZSOLT DR. Országos Onkológii Intézet, Dgntptológii Osztály,

Részletesebben

A gyermekkori légfegyversérülések gyakorisága és diagnosztikája

A gyermekkori légfegyversérülések gyakorisága és diagnosztikája GYERMEKRADIOLÓGIA Rövid közlemény A gyermekkori légfegyversérülések gykoriság és dignosztikáj H ARMINC ÉV TAPASZTALATAI Mkr József, Lomy Bél, Rivsz-Tóth Gyul Frequency nd dignosis of peditric ir gun injuries

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Újdonságok, új lehetőségek az emlődaganatok képalkotó diagnosztikájában

Újdonságok, új lehetőségek az emlődaganatok képalkotó diagnosztikájában 44 Összefoglló közlemény Újdonságok, új lehetőségek z emlődgntok képlkotó dignosztikáján Bidlek Mári 1, Kovács Eszter 1, Fehér Krisztin 1, Gődény Mári 1,2 1 Országos Onkológii Intézet, Rdiológii Dignosztiki

Részletesebben

AZ ELASZTIKUS ROSTFESTÉS JELENTŐSÉGE A COLORECTALIS CARCINOMÁK VASCULARIS INVÁZIÓINAK KIMUTATÁSA SZEMPONTJÁBÓL

AZ ELASZTIKUS ROSTFESTÉS JELENTŐSÉGE A COLORECTALIS CARCINOMÁK VASCULARIS INVÁZIÓINAK KIMUTATÁSA SZEMPONTJÁBÓL AZ ELASZTIKUS ROSTFESTÉS JELENTŐSÉGE A COLORECTALIS CARCINOMÁK VASCULARIS INVÁZIÓINAK KIMUTATÁSA SZEMPONTJÁBÓL Bogner Brn 1, Hegedűs Géz 2 1 Toln Megyei Önkormányzt Blss János Kórház Pthologii Osztály,

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán Szepesi Ágota 1, Csomor Judit 1, Marschalkó Márta 2 Erős Nóra 2, Kárpáti Sarolta 2, Matolcsy András 1 Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérlet

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

A spinális metasztázisok preoperatív embolizációja

A spinális metasztázisok preoperatív embolizációja Eredeti közlemény 275 A spinális metsztázisok preopertív emolizációj Hudák István 1, Stefnits János 1, Ksó Gáor 1, Botz Ljos 2, Dóczi Tmás 1,3 Pécsi Tudományegyetem, 1 Idegseészeti Klinik és 2 Gyógyszerészeti

Részletesebben

A RAYNAUD SYNDROMA ÉS A SYSTEMÁS SCLEROSIS KLINIKAI EPIDEMIOLÓGIAI JELLEMZŐI. Dr. Nagy Zoltán. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

A RAYNAUD SYNDROMA ÉS A SYSTEMÁS SCLEROSIS KLINIKAI EPIDEMIOLÓGIAI JELLEMZŐI. Dr. Nagy Zoltán. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar A RAYNAUD SYNDROMA ÉS A SYSTEMÁS SCLEROSIS KLINIKAI EPIDEMIOLÓGIAI JELLEMZŐI Dr. Nagy Zoltán Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Immunológiai és Reumatológiai Klinika PhD Tézisek Doktori

Részletesebben

Végtagmegtartó műtétek csontsarcomáknál

Végtagmegtartó műtétek csontsarcomáknál Összefoglló közlemény 37 Végtgmegtrtó műtétek csontsrcomáknál Kiss János 1, Antl Imre 1, Perlky Tmás 1, Szly Krisztián 1, Oláh Zoltán², Vncsó Péter 1, Révész Zsolt 1, Rhóty Pál 1, Lestár Bél 1, Entz László²,

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 02 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió összefüggései Szentmártoni Gy., Zergényi É., Torgyík L., Tóth A., Szita A., Dank M. SE Radiológiai és Onkoterápiás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek gasztrointesztinális vonatkozásai OTKA nyilvántartási szám: T046437 Dr. Sütő Gábor Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Immunológiai

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

A táplálkozás és az életmód szerepe a rákbetegség kialakulásában. I. rész. RODLER IMRE szaktanácsadó. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

A táplálkozás és az életmód szerepe a rákbetegség kialakulásában. I. rész. RODLER IMRE szaktanácsadó. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII ÉVFOLYM, 2008 SZÁM táplálkozás z életmód szerepe rákbetegség kilkulásábn I rz RODLER IMRE szktnácsdó ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivtl Összefogllás: mgyr lkosság mortlitási dti

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Mozgásszervi elváltozások a betegek több min 90%-ában észlelhető.* Különösen a kéz érintettsége határozza meg lényegesen az életminőséget **

Mozgásszervi elváltozások a betegek több min 90%-ában észlelhető.* Különösen a kéz érintettsége határozza meg lényegesen az életminőséget ** A szisztémás sclerosis (SSc) a bőrt, belső szerveket (gastrointestinalis rendszer,tüdő, szív, vese),és a mozgásszerveket érintő komplex pathomechanizmusú, egész életen át tartó megbetegedés * Fő patogenetikus

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

készülék kicsomagolása és az alkatrészek ellenőrzése Hálózati tápkábel Hordozó fólia/ hordozó fólia műanyag kártyához DVD-ROM

készülék kicsomagolása és az alkatrészek ellenőrzése Hálózati tápkábel Hordozó fólia/ hordozó fólia műanyag kártyához DVD-ROM Gyors telepítési útmuttó Strt ADS-2100 A készülék üzeme helyezése előtt olvss át Termékiztonsági útmuttót. Ezt követően olvss el ezt Gyors telepítési útmuttót eállítás és telepítés szkszerű elvégzése érdekéen.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Plazmaferezis kezelések diagnózis szerinti megoszlása az elmúlt 30 évben (1983-2012) Myastenia Gravis 1353 Guillain-Barre 891 CIDP, SM, DEVIC 595

Plazmaferezis kezelések diagnózis szerinti megoszlása az elmúlt 30 évben (1983-2012) Myastenia Gravis 1353 Guillain-Barre 891 CIDP, SM, DEVIC 595 Szemelvények a Debreceni Egyetem III. számú Belklinikáján az elmúlt 30 évben végzett plazmaferezis kezelésekből Dr. Soltész Pál Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum III. Belklinika Aferezis

Részletesebben

??? Milyen nagyságrendben kering a plazmában a hcg szint normál terhességben? 2009. november, továbbképzés Szeged.

??? Milyen nagyságrendben kering a plazmában a hcg szint normál terhességben? 2009. november, továbbképzés Szeged. ESETISMERTETÉS: BIOKÉMIAI HYPERTHYREOTIKUS KRÍZIS? Toldy Erzsébet,5, Kneffel Pál 2, Lőcsei Zoltán 3, Cooke Justin 4 Vs Megye és Szombthely MJV Mrkusovszky Kórház, Központi Lbortórium, Szülészeti és Nőgyógyászti

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Az urbanizáció hatása erdei talajlakó pókokra

Az urbanizáció hatása erdei talajlakó pókokra Természetvédelmi Közlemények 18, pp. 224-233, 2012 Az urnizáció htás erdei tljlkó pókokr Horváth Rolnd Dereceni Egyetem, Ökológii Tnszék 4010 Derecen, Pf.: 71 e-mil: horvth.rolnd@scienc.unide.hu Összefoglló:

Részletesebben

Provokációs tényezők szerepének vizsgálata szisztémás autoimmun kórképekben microchimérizmus indukált köpet surfactans D és KL-6

Provokációs tényezők szerepének vizsgálata szisztémás autoimmun kórképekben microchimérizmus indukált köpet surfactans D és KL-6 Klinikai - immunológiai vizsgálatok szisztémás autoimmun kórképekben Czirják László Klinikai-epidemiológiai vizsgálatok A régióban (Baranya, Tolna, Somogy megye) egy tízezer lakost felölelő reprezentatív

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

KAROL. dolgozatban nem tárgyaljuk a fogaskerék- ill. la-

KAROL. dolgozatban nem tárgyaljuk a fogaskerék- ill. la- l z Ínkl KÖZleményeí, Miskolc, III Sorozt, Gépészet, 27 (I 981) kötet, 133140 A TÉRFOGATKISZORÍTÁSÜHIDRAULIKUS REZGÉSFORRÁSAI GÉPEK TOMASZEWSKI KAROL l Bevezetés A hidrulikus gépek legelterjedtebb, csknem

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Összefüggésbe hozható-e a halálfélelem a foglalkozással?

Összefüggésbe hozható-e a halálfélelem a foglalkozással? EREDETI KÖZLEMÉNY Összefüggésbe hozhtó-e hlálfélelem fogllkozássl? Zn Ágnes dr. 1 Konkolÿ Thege Brn dr. 1, 2 Limpár Imre 3 Henczi Eszter 4 Golovics Petr dr. 5 Pilling János dr. 1 Hegedűs Ktlin dr. 1 1

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases.

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases. EXPANDED BOLYAI GEOMETRY HORVÁTH ISTVÁN SZELLŐ LÁSZLÓ EXPANDED BOLYAI GEOMETRY CIKKSOROZAT A KITERJESZTETT BOLYAI GEOMETRIÁRÓL: I. BOLYAI JÁNOS ÚJ, MÁS VILÁGA Cikkünken egy új megközelítésen tárgyljuk

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A multislice CT-vizsgálat értéke a pulmonalis embolia kimutatásában és a differenciáldiagnosztikában

A multislice CT-vizsgálat értéke a pulmonalis embolia kimutatásában és a differenciáldiagnosztikában CT-DIAGNOSZTIKA Klinikordiológii közlemény A multislice CT-vizsgált értéke pulmonlis emoli kimuttásán és differenciáldignosztikán Bodrogi Nándor, Brnyi Tior BEVEZETÉS A pulmonlis multislice CT-ngiográfi

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Válasz Dr. Prohászka Zoltán, az MTA doktora, egyetemi tanár opponensi véleményére

Válasz Dr. Prohászka Zoltán, az MTA doktora, egyetemi tanár opponensi véleményére Válasz Dr. Prohászka Zoltán, az MTA doktora, egyetemi tanár opponensi véleményére Köszönöm Dr. Prohászka Zoltánnak, hogy értekezésem bírálatát elvállalta, köszönöm a részletes, építő értékelését és észrevételeit,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Arányosság. törtszámot az a és a b szám arányának, egyszer en aránynak nevezzük.

Arányosság. törtszámot az a és a b szám arányának, egyszer en aránynak nevezzük. Arányosság Az törtszámot z és szám rányánk, egyszeren ránynk nevezzük. Az rány értéke zt ejezi ki, hogy z szám hányszor ngyo számnál, illetve szám hányszor kise z számnál. Az rányokkl végezhet két legontos

Részletesebben

Újdonságok és új lehetőségek a húgyhólyag-, prostata-, vesicula seminalis-, testis- és penisdaganatok radiológiai diagnosztikájában

Újdonságok és új lehetőségek a húgyhólyag-, prostata-, vesicula seminalis-, testis- és penisdaganatok radiológiai diagnosztikájában 290 Eredeti közlemény Újdonságok és új lehetőségek húgyhólyg-, prostt-, vesicul seminlis-, testis- és penisdgntok rdiológii dignosztikáján Brnyi Tior Soproni Erzséet Okttó Kórház és Rehilitációs Intézet,

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1670 JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK,

Részletesebben

Immunológia Világnapja

Immunológia Világnapja a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József, Országos Onkológiai Intézet Mágikus

Részletesebben

4 x. Matematika 0 1. előadás. Végezzük el a műveleteket! Alakítsuk szorzattá a következő kifejezéseket! 5. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket!

4 x. Matematika 0 1. előadás. Végezzük el a műveleteket! Alakítsuk szorzattá a következő kifejezéseket! 5. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket! Mtemtik 0. elődás Végezzük el műveleteket!. 6... Alkítsuk szorzttá következő kifejezéseket!. 8 6 6. 7. 8. y Oldjuk meg z lái egyenleteket! 9. 0. 7 0 7 6. 7. Egy kétjegyű szám számjegyeinek összege. H felseréljük

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ IDŐJÁRÁSI STRESSZTÉNYEZŐK ÉS AZ ALKALMAZOTT AGROTECHNIKA HATÁSA A KUKORICA TERMÉSÉRE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ IDŐJÁRÁSI STRESSZTÉNYEZŐK ÉS AZ ALKALMAZOTT AGROTECHNIKA HATÁSA A KUKORICA TERMÉSÉRE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ IDŐJÁRÁSI STRESSZTÉNYEZŐK ÉS AZ ALKALMAZOTT AGROTECHNIKA HATÁSA A KUKORICA TERMÉSÉRE Sedlák Gergő Témvezető: Dr. Széles Adrienn, PhD DEBRECENI EGYETEM Kerpely

Részletesebben

MR-enterográfiával szerzett tapasztalataink

MR-enterográfiával szerzett tapasztalataink Tsnádi Tünde, (1) Vrg Márt (2) (1) Réthy Pál Kórház, Rdiológi Osztály, Békéscs Réthy Pál Hospitl, Deprtment of Rdiology, Békéscs (2) Réthy Pál Kórház, Gsztroenterológi, Békéscs Réthy Pál Hospitl, Deprtment

Részletesebben

A pályázati program megvalósítása közben 2008-2012 között három változtatás történt az eredeti tervhez képest:

A pályázati program megvalósítása közben 2008-2012 között három változtatás történt az eredeti tervhez képest: ZÁRÓJELENTÉS (OTKA 71883) Cím: Új terápiás módszerek kifejlesztése és hatásmechanizmusának tanulmányozása poliszisztémás autoimmun kórképekben Vezető kutató: Sipka Sándor (A) Résztvevők: Baráth Sándor

Részletesebben

Technikai újdonságok, legújabb diagnosztikus lehetőségek a colorectalis daganatok MR- és CT-diagnosztikájában

Technikai újdonságok, legújabb diagnosztikus lehetőségek a colorectalis daganatok MR- és CT-diagnosztikájában 184 Összefoglló közlemény Techniki újdonságok, legúj dignosztikus lehetőségek colorectlis dgntok MR- és CT-dignosztikáján Jederán Év 1, Gődény Mári 1,2 1 Országos Onkológii Intézet, Rdiológii Dignosztiki

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea San Antonio Breast Cancer Symposium Dr. Tőkés Tímea San Antonio, Texas, USA Henry B. Gonzalez Convention Center December 10-14, 2013 SABCS 2013 Több, mint 7500 résztvevő, több, mint 70 országból Továbbképzések,

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN Doktori értekezés Csom Zoltán Budpest 21 A doktori iskol megnevezése: tudományág: vezetője: Témvezető: Kertészettudományi

Részletesebben

HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT

HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT 1, Tóth Endre György 2, Sütöriné dr. Diószegi Mgdoln 1, Dr. Hrotkó Károly 1 1 Budpesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kr,

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben