FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

2 Részletes információ: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. Telefon: (74) Fax: (74) Honlap: Főigazgató: Fusz György DLA-habil egyetemi tanár Főigazgató-helyettes: Dr. Boronkai Dóra Ph.D egyetemi adjunktus Kari igazgató: Hamarics Mária Intézetigazgatók: Gazdaságtudományi Intézet: Dr. Aubert Antal CSc habil, egyetemi docens Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet: Dr. Horváth Béla CSc habil, egyetemi tanár Pedagógusképző Intézet: Dr. Kurucz Rózsa CSc, főiskolai tanár Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet: Dr. Nagy Janka Teodóra Ph.D, főiskolai tanár

3 MESTERKÉPZÉS (MA) TURIZMUS-MENEDZSMENT SZAK 4 félév, 120 kredit, hogy a hallgatók a közgazdaságtudomány elméleti és módszertani, társadalomtudományi ismeretei mellett széleskörű szakirányú ismeretekkel rendelkezzenek, melynek birtokában a turizmus területén közép- és felsővezetői szintű munkakörök betöltéséhez versenyképes tudással tudjanak megjelenni a munkaerőpiacon. Évtizedes felsőoktatási képzési tapasztalataink szerint a fejlett piacgazdaságokban erős igény mutatkozik olyan szakemberek iránt, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi- valamint módszertani ismeretek és szakirányú menedzsment tudásuk birtokában képesek a turizmusban gazdálkodó szervezetek, országos és regionális intézmények, a helyi önkormányzatok és civil szervezetek a turizmussal összefüggő lehetőségek és feladatok feltérképezésére, elemzésére, a fejlesztési alternatívák komplex kidolgozásában való részvételre. Képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon Szakirányok és specializációk Turisztikai desztináció menedzsment szakirány Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés A turizmus-menedzsment MA szak jó felkészítést jelenthet a doktori iskolákra való jelentkezéshez. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TANÉVRE Főbb tantárgyak Gazdaságstatisztika, turizmus marketing, vállalati és nemzetközi pénzügyek, turizmus területi tervezése, vezérlése, nemzetközi szálloda-menedzsment, turisztikai projekt- és desztináció-menedzsment Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek A turizmus-menedzsment MA szak jó felkészítést jelenthet a kutatás-fejlesztési tevékenység végzésére. A képzést a Gazdaságtudományi Intézet felügyeli. 3

4 ALAPKÉPZÉS (BA) TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK 6+1 félév, 210 kredit Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására. A képzési program hangsúlyt fektet a turizmus világtendenciáinak, a nemzetközi tapasztalatok, gyakorlat megismertetésére, hogy a diplomát szerző hallgatók a hazai adottságokat, erőforrásokat felhasználva a nemzetközi piacokon is versenyképes turisztikai termékeket, szolgáltatásokat legyenek képesek kialakítani és eredményesen értékesíteni. Főbb tantárgyak Matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, marketing, menedzsment, a turizmus rendszere, vendéglátás, utazásszervezés, turizmus marketing Továbbtanulási lehetőségek Közgazdaságtudományi MA szakok Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Szakirányok, specializációk Borturizmus, ökoturizmus, térségmenedzsment Felvételi Kettőt kell választani: Gazdasági ismeretek vagy matematika vagy történelem vagy idegen nyelv vagy szakmai előkészítő tárgy A képzést a Gazdaságtudományi Intézet felügyeli. 4 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

5 ALAPKÉPZÉS (BA) KÖRNYEZETKULTÚRA SZAK Nappali 6 félév, 180 kredit A környezetkultúra alapszak és a hozzá kapcsolódó szakirány célja olyan szakemberek képzése, akikben megvan a vizuális környezet iránti igényesség, képesek a személyiség művészetek által történő fejlesztésére, nevelésére. A szakon megszerezhető speciális ismereteik biztosíthatják a kulturális kommunikációban hamarosan vezető szerepet vivő regionális és európai kapcsolatteremtésre való alkalmasságot. A kikerülő hallgatók nem mint művészek fejezik be tanulmányaikat, hanem képesítésük a munkaerő-piaci, társadalmi elvárások sajátos igényeihez igazodik. Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés Az alapszakra a vizuális és környezetkultúra-tanár (környezetkultúra szakirány) MA szak építhető. Művészeti egyetemi MA szakok Főbb tantárgyak Építészettörténet, művészettörténet, képzőművészeti alapismeretek, alakrajz, festészet, plasztika, tárgy- és környezetelemzés, térés környezetelemzés, kézműves gyakorlatok, formatervezés, környezettervezés, tér- és tárgyábrázolás, téralakítási gyakorlat Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Környezetkultúra-fejlesztő (környezetprezentáció szakiránnyal) Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek Művészeti alapiskolák; tervező, építő és design stúdiók Felvételi Gyakorlati vizsga A képzést a Pedagógusképző Intézet felügyeli. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TANÉVRE 5

6 ALAPKÉPZÉS (BA) ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK Német nemzetiségi szakiránnyal is Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés Az alapszakra a Neveléstudomány MA szak építhető. 6 félév, 180 kredit Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Óvodapedagógus Felvételi Alkalmassági vizsga és biológia vagy matematika vagy történelem vagy egy idegen nyelv vagy szakmai előkészítő tárgy és magyar vagy nemzetiségi nyelv és irodalom Főbb tantárgyak Pedagógiai-, pszichológiai ismeretek, gyermekirodalom, magyar nyelv, vizuális nevelés, természetismeret, ének-zene, testnevelés, társadalomismeret. Szakmai felkészítés a 3-7 éves gyermekek szakszerű nevelésére, olyan óvodapedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai műveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú érzelemgazdag beállítódásuk birtokában a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve alkalmassak az óvodás gyermek személyiségének tudatos fejlesztésére. A képzést a Pedagógusképző Intézet felügyeli. Az intézmény egyedi jellegéből adódó ismeretkörök, modulok Drámajáték gyakorlati kommunikáció gyógypedagógiai alapismeretek gyermek- és gyógytestnevelés integrált-inkluzív nevelés interkulturális nevelés környezeti nevelés- fenntartható fejlődés kreatív művészeti kommunikáció 6 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

7 ALAPKÉPZÉS (BA) CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK ÚJ SZAK 6 félév, 180 kredit A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik az újszülött kortól a (3 legfeljebb 5) éves korig tartó életkorban alkalmazható fejlesztési és nevelési módszereket, a gondozási tevékenységeket, a teljes képzés ezt szolgálja. A hallgató az alapozó és szakismereti tantárgyak mellett a gyakorlatok segítségével valamint pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozási ismereteikkel hatékonyan tudják segíteni a csecsemők és a kisgyermekek szomatikus, pszichés, szociális és mentális fejlődését, továbbá képesek elvégezni a gondozás, nevelés, tanácsadás, közvetítés és képviselet feladatait. Az alapképzés elsajátításával tudásuk alapján alkalmassá válhatnak a mesterképzésben való részvételre. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Csecsemő- és kisgyermeknevelő Főbb tantárgyak Pedagógia, pszichológia, egészségtudomány, társadalomismeret, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, testnevelés, vizuális nevelés, bölcsődei gyakorlat. Érettségi követelmények, vizsgatárgyak Alkalmassági vizsga. Biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy és magyar v. nemzetiségi nyelv és irodalom FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TANÉVRE Továbbtanulási lehetőségek Neveléstudomány szakos bölcsész MA szakon, valamint a Kar óvodapedagógus szakán való továbbtanulás. A tanulmányaikat óvodapedagógus szakon tovább folytatóknak 40 kreditpontot elismerünk a képzésben elért 180 kreditpontból. Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek 0-3 (5) éves gyermekeket nevelő intézmények, bölcsődék, bölcsődei csoportok, családi napközik. Szociális gondozó-ápoló, szociális szervező. A képzést a Pedagógusképző Intézet felügyeli. 7

8 ALAPKÉPZÉS (BA) TANÍTÓ SZAK Német nemzetiségi szakiránnyal is Az általános iskola 1-4 osztályában az idegen nyelv kivételével valamennyi tárgy oktatási nevelési feladatainak ellátására, valamint az 5. és 6. osztályban egy műveltségi terület oktatására képes szakembereket képezni. Felvételi Alkalmassági vizsga és biológia vagy matematika vagy történelem vagy egy idegen nyelv vagy szakmai előkészítő tárgy és magyar vagy nemzetiségi nyelv és irodalom Szakirányok, ismeretkörök, modulok 8 félév, 240 kredit Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Tanító Főbb tantárgyak Pedagógiai, pszichológiai ismeretek, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, vizuális ismeretek, ének-zene, társadalomtudományok, természettudományok, idegen nyelv. Áthallgatási lehetőségek a többi szakra. Továbbtanulási lehetőségek Az alapszakra a Neveléstudomány MA szak építhető. Drámajáték gyakorlati kommunikáció gyógypedagógiai alapismeretek idegen nyelv-szakmai nyelv (angol, német) gyermekés gyógytestnevelés integrált-inkluzív nevelés interkulturális nevelés környezeti nevelés- fenntartható fejlődés kreatív művészeti kommunikáció A képzést a Pedagógusképző Intézet felügyeli 8 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

9 ALAPKÉPZÉS (BA) SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 6+1 félév, 210 kredit Olyan szakemberek képzése, akik a szociális problémák megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával alkalmasak olyan tevékenység ellátására, amely segít javítani, illetve helyreállítani egyének, családok, csoportok és közösségek élet- és működő képességét, valamint hozzájárul az ehhez szükséges komplex feltételek megvalósításához. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Szociális munkás Felvételi Kettőt kell választani: magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv vagy szakmai előkészítő tárgy Továbbtanulási lehetőségek Szociális munka MA, szociálpolitika MA, szociológia MA, pszichoszociális konzultáció MA Főbb tantárgyak Szociológia, jog, pszichológia Szakirányok és specializációk A szociális munkán belül választható komplex modulok: szociális munka a gyermekvédelemben, idősvédelem, mentálhigiéné, szociális adminisztráció, szociális ellátások szervezése, szociális informatika. A képzést a Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet felügyeli. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TANÉVRE 9

10 ALAPKÉPZÉS (BA) KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés Az alapszakra a kommunikáció és a médiatudomány MA szakok építhetők. 6 félév, 180 kredit Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Kommunikátor a kommunikációés médiatudomány szakon médiakultúra szakirányon Olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kommunikációs rendszerekről, azaz a társadalmi kommunikációról, mint társadalmi alrendszerről, valamint a kommunikáció, illetőleg a média fontosabb intézményeiről, s akik ennek alapján felkészültek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére. A képzés a kommunikációs ismeretek megszerzését és a kommunikációs képességek kialakítását, illetőleg folytonos fejlesztését hivatott elősegíteni, mert a kommunikációs, illetőleg média-szakemberek egy jelentős része hivatásuk részeként mások kommunikációjának fejlesztésében érdekelt, mint például a közvetítő-társadalmi segítők, a mediátorok vagy a PR szakemberek. Főbb tantárgyak Ember és társadalom, a szabályozott társadalom, társadalomtörténet, elemzési technikák, kommunikációs készségfejlesztés Felvételi Kettőt kell választani: Magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv vagy szakmai előkészítő tárgy A képzést az Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet felügyeli. 10 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

11 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (FSZ) IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER 4 félév, 120 kredit A szakképesítés megnevezése Idegenforgalmi szakmenedzser A hallgatók ismerjék meg a turizmus komplex rendszerét, illetve annak legfontosabb gazdasági, társadalmi és természeti vonatkozásait. Vizsgálja a turizmus általános és módszertani kérdéseit (rendszer, gazdaságtan, földrajz, környezet, stb.) és lehetővé teszi számukra az ágazat egy adott részterületének mélyreható tanulmányozását. A képzésben együttműködő partner Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium A szakképesítéssel betölthető foglalkozások menedzserasszisztens, utazási irodavezető Felvételi Bármely két érettségi tárgy FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TANÉVRE 11

12 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (FSZ) VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER 4 félév, 120 kredit A vendéglátó szakmenedzser hallgatók elsajátítsák azt az ismeretanyagot, kifejlődjenek bennük azok a készségek és attitűdök, valamint magatartásformák, amelyek középvezetői szinten szükségesek a vendéglátásban végzett eredményes tevékenységhez. Megismerjék és készségszinten elsajátítsák mindazon gazdasági, pénzügyi, marketing és jogi ismereteket, melyek önálló vállalkozás beindításához szükségesek és tartós piaci jelenlétet eredményeznek számukra. A szakképesítés megnevezése Vendéglátó szakmenedzser Felvételi Bármely két érettségi tárgy A képzésben együttműködő partner TMÖ Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma A tanulmányaikat a Kar turizmus-vendéglátás alapszakán tovább folytató végzett szakmenedzsereknek 40 kreditpontot elismerünk a szakképzésben elért 120 kreditpontból. 12 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

13 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (FSZ) CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ, GONDOZÓ 4 félév, 120 kredit Olyan felsőfokú szakképesítésű szociális szakember képzése, aki a gyermekjóléti alapellátás bölcsődéiben, házi gyermekgondozói szolgálatában, családi napköziben látja el a 0-3 éves korúak gyermekgondozási-nevelési feladatait. Aki a kisgyermekek fejlesztése érdekében alkalmazza a pedagógiai, nevelési módszereket, holisztikus egészségügyi szemléletével figyelemmel kíséri a gyermekek pszichoszomatikus fejlődését. Kapcsolatot alakít ki a gyermeket nevelő családdal, együttműködik a szülőkkel és támogatja őket szülői szerepükben. A tanulmányaikat a Karon csecsemőés kisgyermeknevelő szakon vagy óvodapedagógus szakon tovább folytatóknak 40 kreditpontot elismerünk a szakképzésben elért 120 kreditpontból. A szakképesítés megnevezése Csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó A képzésben együttműködő partner TMÖ Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma Felvételi Bármely két érettségi tárgy FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TANÉVRE 13

14 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (FSZ) IFJÚSÁGSEGÍTŐ 4 félév, 120 kredit Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek A szakképesítéssel kulturális szervező munkatárs, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző valamint egyéb pedagógus munkakörben lehet elhelyezkedni. Felvételi Bármely két érettségi tárgy A szakképesítés megnevezése Ifjúságsegítő olyan szakemberek képzése, akik a tágan értelmezett kultúra eredményeinek birtokában felkészültek az összeurópai értékek közvetítésére, az ifjúság érdekeinek, szervezeteinek képviseletére, érzékenyek és fogékonyak az ifjúsági szubkultúra (társadalmi, szociális, kulturális) problémái iránt, képzettek ezen problémák szociokulturális megoldására, a korosztályos közösségek fejlesztésére. A tanulmányaikat a kar szociális munka alapszakán tovább folytatóknak 33, a tanító szakot választóknak pedig 30 kreditpontot elismerünk a szakképzésben elért 120 pontból. 14 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

15 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (FSZ) MODERÁTOR 4 félév, 120 kredit Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek A szakképesítéssel újságíró, rádió-, televízióműsor-szerkesztő, kulturális szervező, reklám- és kommunikációs részegység vezető, kulturális szolgáltatási egységvetető (ügyvezető igazgató, menedzser) és egyéb kulturális munkakörben lehet elhelyezkedni. Felvételi Bármely két érettségi tárgy A szakképesítés megnevezése Moderátor olyan szakemberek képzése, akik az elektronikus médiában (rádió, televízió) a legkülönbözőbb műfajokat képviselő produkciókban szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként működnek közre. Színházban, művelődési házban, oktatási intézményekben vagy szabadtéri rendezvényeken szervezője, rendezője, szerkesztője a programoknak. Közreműködője a különféle műfajú rendezvényeknek, irányítja a műsor lebonyolítását, összeköti az egyes műsorszámokat. A tanulmányaikat a Kar kommunikációés médiatudomány szakán tovább folytatóknak 40 kreditpontot elismerünk a szakképzésben elért 120 kreditpontból. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TANÉVRE 15

16 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (FSZ) ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ Piacképes tudással rendelkező, idegen nyelvet beszélő szakemberek képzése. Felvételi Bármely két érettségi tárgy 4 félév, 120 kredit Titkárságvezető specifikáció A szakképesítés megnevezése Ügyviteli szakügyintéző, titkárságvezető Főbb tantárgyak Titkári ismeretek, idő- és projektmenedzsment, médiaismeret, marketingismeretek, szervezési és vezetési ismeretek, automatizált iroda szervezése, gépírás, levelzési és jegyzőkönyvvezetési ismeretek, szakmai kommunikáció idegen nyelven, számítógépkezelés, szövegszerkesztés, táblázat- és adatbáziskezelés, tárgyalástechnika, protokoll és üzleti etikett Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek Vállalatok, önkormányzatok, állami intézmények hivatalai Gazdasági idegen nyelvű levelező specifikáció A szakképesítés megnevezése Ügyviteli szakügyintéző, gazdasági idegen nyelvű levelező Főbb tantárgyak Gazdasági szaknyelv, üzleti kommunikáció magyar nyelven, marketing alapismeretek, pénzügyi ismeretek, gazdálkodási-számviteli ismeretek, vállalkozások szervezése és működése, kereskedelmi levelezés, külkereskedelmi ismeretek, gépírás, automatizált iroda szervezése, számítógépkezelés, szövegszerkesztés, táblázat- és adatbáziskezelés, tárgyalástechnika, az Európai Unió intézményei Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek Külkapcsolatokkal rendelkező vállalatok, önkormányzatok, állami intézmények hivatalai 16 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

17 TOVÁBBKÉPZÉSEK Gyógypedagógiai asszisztens (OKJ ) Népi játék és kismesterségek oktatója (OKJ ) Információs Társadalmi tanácsadó Marketing és reklámügyintéző (OKJ ) Mixer Idegenvezető, idegenforgalmi ügyintéző (OKJ ) Vendéglátó vállalkozó, falusi vendéglátó (OKJ ) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) Komplex rehabilitációs mentor Önkormányzati kommunikáció Szociálgerontológia Szociális szakvizsga Szóvivő és kommunikációs vezető TERVEZETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK Játékpedagógia és szabadidő-szervező Tehetségfejlesztő szaktanácsadó Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógiája (sonderpedagógia) Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia Család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus Óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés Angol nyelv az óvodában Angol nyelvű baby-sitter és gyermekfelügyelő Német nyelvű baby-sitter és gyermekfelügyelő Idegenforgalmi, gazdasági, kereskedelmi szaknyelv oktatása (német nyelv) Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének korszerű módszerei Környezeti nevelő óvodapedagógus FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TANÉVRE 17

18 UNIVERSITY OF PÉCS ILLYÉS GYULA FACULTY OF EDUCATION With its 2300 students Illyés Gyula Faculty of Education is the largest educational centre of county Tolna. The faculty s four institutes, several departments and educational teams make sure that our students are provided with updated knowledge and useful practical skills in their chosen academic ground of study. Illyés Gyula Faculty of Education General information at: H-7100 Szekszárd Rákóczi u Tel: Fax Dean GYÖRGY FUSZ DLA habil Dean, Head of the Faculty Vice Dean DR. DÓRA BORONKAI Ph.D INSTITUTES OF THE FACULTY Institute of Pedagogy DR. RÓZSA KURUCZ CSc Head of the Institute Institute of Social Work DR. JANKA TEODÓRA NAGY Ph.D Head of the Institute Institute of Business Studies DR. AUBERT ANTAL CSc habil Head of the Institute Institute of Literature and Linguistics DR. BÉLA HORVÁTH CSc habil Head of the Institute 18 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

19 UNDERGRADUATE PROGRAMMES REGULAR AND CORRESPONDENCE COURSES Communication and Media Studies (BA) 6 semesters Infant and Early Childhood Educator (BA) - 6 semesters Environmental Design (BA) 6 semesters Training of kindergarten teachers (BA) 6 semesters (Training of German Minority Kindergarten Teacher) Training of Elementary School Teacher (BA) 8 semesters (Training of German Minority Elementary School Teacher) Social Work (BA) 6+1 semesters Tourism and Catering (BA) 6+1 semesters Tourisum and Management (MA) 4 semesters PROFESSIONAL TRAINING FIELDS REGULAR COURSES DURATION OF TRAINING: 4 SEMESTERS Infant- and Childminder (correspondence course as well) Special Manager in Tourism Counselling Moderator Special Manager in Catering Administrator of Procuration Head of Secretariat Administrator of Procuration Correspondent in Business Foreign Language FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TANÉVRE 19

20 KULTÚRA, SPORT, KIRÁNDULÁS Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Szekszárd, Szent István tér 10. Tel.: 74/ / Babits Mihály Emlékház Szekszárd, Babits M. u. 13. Tel.: 74/ Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szekszárd, Szent István tér 26. Tel.: 74/ TMÖ Illyés Gyula Megyei Könyvtára Szekszárd, Széchenyi u. 51. Tel.: 74/ / Deutsche Bühne Ungarn Magyarországi Német Színház Szekszárd, Garay tér 4. Tel.: 74/ Sport- és Szabadidőközpont, Szekszárd Szekszárd, Keselyűsi u. 3. Tel.: 74/ Gemenci Szabadidő Központ Szekszárd, Bárányfok Tel.: 74/ / PTE IGYFK Szálkai Vendégháza Szálka, Petőfi utca 84. (7121) 20 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

21 FESZTIVÁLOK, SZÓRAKOZÁS Pünkösdi Fesztivál (május június) Szent László Napok (június) Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny (július) Szekszárdi Szüreti Napok (szeptember) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TANÉVRE 21

22 NYELVTANFOLYAMOK ANGOL ÉS NÉMET NYELVTANFOLYAMOK Kezdő (120 óra), Álkezdő (60 óra), Alapfokú (60 óra), Középhaladó (60 óra), Haladó (60 óra), Vizsgatréning (20 óra). KARUNK A PTE AKKREDITÁLT ECL NYELVVIZSGA KÖZPONTJA Általános információk az ECL nyelvvizsgáról Európai uniós tagállamok nemzetközi konzorciumot hoztak létre, hogy egy egységes nyelvvizsgarendszert dolgozzanak ki az EU tagállamainak nyelvéből. Azt kívánják elérni, hogy az egyes nyelvekből letehető nyelvvizsgák nemzetközileg összevethetők legyenek egymással. AZ ECL NYELVVIZSGA SZINTJEI A szint: kezdő. B szint: akkreditált alapfok. C szint: akkreditált középfok. D szint: akkreditált felsőfok. Információ, jelentkezés: Információ, jelentkezés: Szabóné Kedves Ágnes PTE IGYFK, 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1. Tel: 74/ /

23 KARI LÉTESÍTMÉNYEK A gyakorlati képzések a karhoz tartozó PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvodában történnek Szekszárd, Mátyás király utca 5. illetve Mátyás király utca 1. A kar könyvtára a Pécsi Tudományegyetem könyvtári hálózatához tartozik, így a hallgatók minden tagkönyvtár szolgáltatásait igénybe vehetik. A kar kollégiuma: A 300 férőhelyes kollégium 3 ágyas, hűtőszekrénnyel, telefonnal felszerelt szobákat biztosít a hallgatóknak. Számítógépes terem, kondícionáló terem, közösségi helyiségek állnak még a kollégisták rendelkezésére. Egyéb, a hallgatók kényelmes, nyugodt felkészülését biztosító létesítmények: Feszített víztükrű uszoda, tornaterem, szabadtéri sportlétesítmények, étterem, Hallgatói Szolgáltató Iroda. A közeljövő beruházásai: Egy tanszálló és új oktatási szárny építése. Ez utóbbi 2010-ben kerül átadásra. A látványtervek a következő oldalon láthatók. Új hallgatói Központ építése. Étterem felújítása. Kollégium felújítása. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ TANÉVRE 23

24 Design: Schubert Grafikai Stúdió, Szekszárd Nyomtatás: Páskum Nyomda Szekszárd

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Részletesebben

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu 1. Banki szakügyintéző OKJ: 55 3441 01 Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző (3631) Pénzügyi ügyintéző (3605) Számviteli

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR 2009-2010 Kedves leendő Hallgatóink! Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézményének, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézetének bemutatása

A Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézetének bemutatása A Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézetének bemutatása A Nyíregyházi Főiskola felnőttképzési tevékenysége (az OKJ-s szakmák népszerűsége) 1 2 A KTI filozófiája Elsődleges célunk ma is,

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. december 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012 - es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012 - es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012 - es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: PÉNZÜGY Tanulmányi program: PÉNZÜGY ÉS BANK, Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan tudományterületen

Részletesebben

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN EGHIRDETETT KÉPZÉSEK INTÉZÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Telefon: (1) 374-6205; (1) 374-6206 Fax: (1) 374-6224 E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu; schmogner.gabriella@kvifk.bgf.hu

Részletesebben

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia Mondok Anita A felsőoktatási szakképzés követelményeinek elemzése a turisztikai munkaadók elvárásainak való megfeleltetéssel Analysis of ISCED 5 level education s requirements according to tourism professionals

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc Dr. Kurucz Rózsa CSc fõiskolai tanár, intézetigazgató, neveléstudomány kandidátusapedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 202. irodatelefon: 74/528-300/1206Email: kurucz@igyk.pte.hu

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Az álmaid kavarodnak most a levegőben, itt suttognak, keringenek az oszlopok között és Rád várnak. Mert az álmok tartanak életben minket. Persze van úgy, hogy olyan messze járnak, hogy magunkban emlékké

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER fl é 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 60 Levelező eeeő tagozatonato Rendes felvételi eljárásban: 15 Pótfelvételi:

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser - Tantervi háló (3. sz melléklet)

Idegenforgalmi szakmenedzser - Tantervi háló (3. sz melléklet) Idegenforgalmi szakmenedzser - Tantervi háló (3. sz melléklet) Kódszám Félév 1 2 3 4 A/ Alapozó ismeretek moduljai 1. A turizmus alrendszerének társadalmi-gazdasági környezete SJKSC181DL Bevezetés a szociológiába

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

OM azonosító - Sorszám / Év

OM azonosító - Sorszám / Év LECKEKÖNYV a tanuló aláírása OM azonosító - Sorszám / Év / az intézmény neve a tanuló törzskönyvi száma: tanulói azonosítója: a leckekönyv tulajdonosa név aki községben/városban megyében, országban 19

Részletesebben

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21.

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? A Turizmus és Vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi felkészítése

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

Pontszámítás alapjai:

Pontszámítás alapjai: Pontszámítás alapjai: 1. tanulmányi pontok (maximum 200 pont), a. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9 12. (nyelvi előkészítő esetén 9 13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) 1. magyar nyelv

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

Pályázatok és projektek

Pályázatok és projektek Pályázatok és projektek Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. körüli térség jelenlegi kereskedelmi szállásállományának felmérése, a növelhetõség feltételrendszerének komplex vizsgálata, 2014 MVM Paksi Atomerõmû

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Szakirányú továbbképzések - angol nyelv az óvodában (Esti) () - az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének korszerű módszerei (Esti) () - egységes óvoda-bölcsődei

Részletesebben

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: DR. STURCZ ZOLTÁN Beosztás: egyetemi docens Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest 1111

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

SZERZŐINK (2015/5/3)

SZERZŐINK (2015/5/3) SZERZŐINK (2015/5/3) dr. jur. Bencsik András Ph.D Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus Prof. dr. habil., dr. jur. Fazekas Judit CSc Széchenyi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Geográfus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Geográfus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Geográfus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: geográfus (Geography) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KÖZZÉTELI LISTA. GtB Szakképző Iskola

KÖZZÉTELI LISTA. GtB Szakképző Iskola KÖZZÉTELI LISTA GtB Szakképző Iskola Az iskola neve: GtB Szakképző Iskola Az iskola címe: 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. Az iskola OM azonosítószáma: 100533 Tanév megnevezése: 2010/2011. Személyi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK nevelési és oktatási kutatások kora gyermekkor

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

A képzés során Montágh testületi szakértőként, oktatókén és trénerként működik közre.

A képzés során Montágh testületi szakértőként, oktatókén és trénerként működik közre. TÖRÖK GYULA logopédia szakos tanár A képzés során Montágh testületi szakértőként, oktatókén és trénerként működik közre. 1976 óta foglalkozom kommunikációval, ezen belül különböző technikák oktatásával,

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

Nagyváthy János Középiskola

Nagyváthy János Középiskola Nagyváthy János Középiskola Somogyi TISZK Középiskola és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézményének Nagyváthy János Szakképzője Csurgó, Iharosi u. 2. Tel: 82/471-031 Fax: 82/471-776 E-mail: titkarsagcsurgo@freemail.hu

Részletesebben

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA JA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ADATAI... 4 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN... 6 2.1. Az iskolában folyó

Részletesebben

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul EvaSys Pécsi Tudományem 2014 2014 Válasz megjelölése: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991)

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ a) Felsőfokú tanulmányok Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) Budapesti Műszaki

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MARKETING MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Féléves. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Gazdálkodási és menedzsment BA szakspecifikus tanegységekkel

Részletesebben

Alapképzési szakok - Ápolás és betegellátás alapszak (BSc)

Alapképzési szakok - Ápolás és betegellátás alapszak (BSc) Alapképzési szakok - Ápolás és betegellátás alapszak (BSc) A képzés célja Olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmérõl és az egészség

Részletesebben

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014 Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0% 25% 3 4

Részletesebben

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy PÉNZÜGY MESTER SZAK 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005 KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Tagozat: Levelező 2015 előfeltétel Kredit KÖZGAZDASÁGTANI,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

2011-2012. Információkezelés. Német Informatika, Hálózati alapok, Speciális hálózati technológiák. Könyvtár. Rajz Matematika,

2011-2012. Információkezelés. Német Informatika, Hálózati alapok, Speciális hálózati technológiák. Könyvtár. Rajz Matematika, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011-2012 Szak Végzettség TANTÁRGY Angol Mérnökinformatikus BSc folyamatban Angol, szakmai angol,

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés KÖNYVTÁROSTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudományi 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint

5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudományi 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint 5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudományi 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:.

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI SPECIALISTA szakirányú továbbképzési szak A világméretű pénzügyi- és gazdaság válság ráirányította a figyelmet a fizetésképtelenségi

Részletesebben

Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola

Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola Pedagógiai programja 2013. Tartalom jegyzék Bevezetés... 2 I. Az iskola bemutatása... 3 II. Nevelési program... 14 Az iskolában folyó nevelés és oktatás célja... 14

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 Pécs, 2016. Utolsó módosítás: 2016-04-20 Gáspár Tamás 1. Alapvető jellemzők

Részletesebben

Zsakó László Informatikai képzések a ELTE-n ELTE Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu

Zsakó László Informatikai képzések a ELTE-n ELTE Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu Zsakó László Informatikai képzések a -n Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu Informatikai képzések az Informatikai karán Felsőfokú szakképzések Informatikai alapszakok Informatikai mesterszakok Szakirányú

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K ALAPKÉPZÉSEK

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak bemutatkozása A környezetmérnök, a jövő biztosítéka! DE DEBRECENI EGYETEM 14 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Hallgató Karrier Iroda és Szolgáltató Központ 2011. 05. 04. Állásbörze a Debreceni Egyetemen együtt a régió diplomás munkaerőpiacáért A Debreceni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Módosításokkal egybeszerkesztett PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székesfehérvár, 2016. február 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ... 4 2. PREAMBULUM... 7 3. IGAZGATÓI BEVEZETŐ...

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 733 896 0 GAZD. Budapest magyar 114 199 0 TÁRS. Budapest magyar 139 20 0 ker

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 733 896 0 GAZD. Budapest magyar 114 199 0 TÁRS. Budapest magyar 139 20 0 ker ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 2169 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési társadalomtudomány képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő, Kedves Hallgatónk!

Tisztelt Érdeklődő, Kedves Hallgatónk! Tisztelt Érdeklődő, Kedves Hallgatónk! Felnőttképzési Intézetünk 1991. óta működik, mint akkreditált felnőttképzés intézet és vizsgaközpont. Fő profilunk az iskolarendszeren kívüli felnőtt szakképzés,

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Felsőfokú képzések Felsőfokú végzettségi szintek: FOSZK, BSc, BA, MSc, MA, Szakképzettség: pl. könnyűipari mérnök,

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Képzésbe bevonhatók száma a visszajelzések alapján (fő) Regionális képzési téma azonosító kód.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Képzésbe bevonhatók száma a visszajelzések alapján (fő) Regionális képzési téma azonosító kód. ROP 3.4.2. REGIÓS KÉPZÉSI TÉMALISTA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ i téma adatai re felmerülő jellemzői 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. 11. 12. 13. be bevonhatók száma a visszajelzések alapján (fő) Regionális képzési

Részletesebben

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Gazdaságtudományi Intézet (GTI)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Gazdaságtudományi Intézet (GTI) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Gazdaságtudományi Intézet (GTI) A kar szervezeti egységei Gazdaságtudományi Intézet (GTI) Közgazdaságtan és Jog Tanszék Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék Regionális-

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: építész mesterképzési szak /Architecture (a képesítési jegyzékről szóló 139/2015 kormányrendelet 3. melléklet 147. szerint). 2. A mesterképzési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben