Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció"

Átírás

1 Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció Polgár Károly osztályvezető DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs, július 02.

2 Programterület - Magyarország délnyugati részén - Dráva folyó mentén (Ormánság) - a kibővített projekt terület 685 km 2-4 kistérség Barcsi, Sellyei, Siklósi, Szigetvári - 55 település 7 somogyi, 48 baranyai - Meghatározó települések: Sellye, Vajszló - Népesség: fő

3 Az Ős-Dráva projekt területén a évi igényfelmérés fejlesztési javaslatai 1. Baranyahidvég Község polgármestere: a) Elöntések a Fekete-víz magas vízállása miatt b) Öntözési igény önkormányzati területen c) Fekete-víz mentén 13 ha önkormányzati terület tó kialakítására alkalmas d) Fekete-víz oldalműtárgyak átalakítása, felújítása 2. Marócsa Község polgármestere: a) Elöntések a Denci-árok magas vízállása miatt b) Fekete-víz oldalműtárgyak átalakítása, felújítása A tervezési terület főbb jellemzői ÉGHAJLAT Mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlatú terület. TERMÉSZERFÖLDRAJZI VISZONYOK A tervezési terület a Dráva menti-síkság, a Dráva-sík és a Fekete-víz síkja kistájegységeket érinti. 3. Sósvertike Község polgármestere: a) Sellyei-Gürü csatorna fel van iszapolódva, a nagy csapadékokat lassan vezeti le b) Belterületen magas a talajvíz c) Öntözésre mezőgazdasági gazdálkodók és az önkormányzat részéről is lenne igény d) Mély fekvésű, vízjárta terület szántókat érint e) Külterületen a belterületről a vizek egy kb. 4 ha területen gyűlnek össze -a felszín több mint fele ártéri síkság 4. Potony Község polgármestere: Dráva-sík a) Elöntések a Kocsina-csatorna magas - a vízállása többi miatt nagy része futóhomokkal fedett ármentes síkság b) Öntözési igény lenne c) Település melletti horgásztó helyreállítása - sekély, javasolt pangó vizű holtágak és a lefűződő mellékágak jellemzik d) A vizek gyorsan lefolynak a területről, alacsony a talajvíz a területet 5. Tótújfalú Község polgármestere: FÖLDTANI ADOTTSÁGOK a) Tótújfalu község területén sem a belvíz, sem a magas talajvíz, sem a vízfolyások állapota nem okoz problémát. b) Öntözési igényről nem tud a polgármester a területen c) Tározó kialakítására alkalmas hely nincs. -lösszel és futóhomokkal takart felszínek - mélyebb fekvésű ártéri részeken folyóvízi iszap 6. Drávakeresztúr Község polgármestere: a) A település közigazgatási területén vannak belvizes problémák b) Vízjárta mély területek: 1. Drávakeresztúr Mrtvicska-tó, 2. Révfalui-tó, 3. Drávakeresztúr Drávába bekötött holtág 4. Révfalui tökleveles-tó c) Nagymező-árok tisztítása d) Korcsina tisztítása, rendezése Révfalunál NÖVÉNYZET -A terület a zárt tölgyesek övezetbe tartozik - A természetes növényzetének többségét mezőgazdasági kultúrák helyettesítik -A természeteshez közeli növénytakaró hellyel-közzel csak a vízfolyások (egy része) mentén maradt meg -A Dráva és a lefűződött holtágak mentén növő galériaerdők 7. Mecsekerdő Zrt.: a) több erdő területen is problémát okoz a többletvizek megjelenése, a vizek elvezetése, és vízhiányos időszakokra visszatartása javasolt b) A vízelvezető árkok rekonstrukciója, műtárgyak felújítása, építése c) Öntözési igény, Vajszló közelében levő csemetekert d) Tározó kialakítása lehetséges a Körcsönye-csatorna mentén illetve Gilvánfánál 4/B és 5/B erdőrészleteken 8. Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a) Kovácshidai tavak mellett lévő mocsaras területen kialakítható lenne egy újabb vízterület b) A Sellyei Gürü tó további bővítésével szintén egy jóléti tavat lehetne kialakítani a tóhoz tartozó mocsaras terület bevonásával c) A Dráva mentett és mentetlen oldalán lévő holtágak feltöltődtek. ( Mailátpuszati holtág, a Zalátai Ó-Dráva, Hótedra holtág, Vájás holtág, Bresztik) d) A Régi Fekete- víz meder kiváló ívóhely, halbölcső lehetne a halaknak megfelelő vízállás esetén. Fekete-víz síkja

4 - Kezdetben mocsaras, erdős, vízjárta terület, Drávatamási-Sellye-Vajszló irányú Ős-Dráva ( évvel ezelőtt) - egykor szabályozatlan vizek (Fekete-víz, Okor, Almás) - első lakók a vízjárta területekből kiemelkedő "ormokra" (földhátak) építkeztek. Természeti, vízrajzi jellemzők A tervezési terület vízgyűjtőjének jelentősebb vízfolyásai: Dráva-sík Korcsina-átvágás Korcsina-csatorna; Sellyei-Gürü csatorna Fekete-víz Régi Fekete-víz Fekete-víz síkja Gyöngyös Ny-i ág Gyöngyös főág Almás-patak Körcsönye-csatorna Okor-csatorna Pécsi-víz Egerszegi-csatorna - A talajvízszint süllyed, mélyülő Dráva, a területek elvesztették ősi, vizes jellegüket, + belvíz - a csatornák csupán 1/3-a fenntartott belvízveszély - Ártéri gazdálkodás, majd meder-szabályozás, lecsapolás, védtöltések, erőművek

5 A térség gazdasági-társadalmi viszonyai - a határ közelsége elzárta a gazdasági fejlődés elöl, ugyanakkor megőrizte természeti, néprajzi, építészeti értékeit - a kistérség gazdasága tradicionálisan a mezőgazdasághoz kötődött-kötődik, de korszerűtlen termelési eszközökkel és szerkezetben folyik a termelés - tőkehiány, magas munkanélküliség (~ 35%), partnerség hiánya, aprófalvas (zsák) településszerkezet (50%) - A háztartások kb. 2/3-ában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el az Ft-ot - hátrányos helyzetű, elmaradott térség, elvándorlás - a kevés ipari vállalkozás többsége megszűnt - a különféle szolgáltatások megléte, elérhetősége igen korlátozott a kistérségben (infrastruktúra) - 15 etnikum (roma, horvát stb.)

6 Előzmények 2004 Ős-Dráva Program alapötlete 2004-ben vetődött fel. A térségfejlesztés alapja a terület vízrendszerének rendbetétele lehet Az Ormánság komplex rehabilitációja és térségfejlesztése Ős-Dráva Program Megvalósíthatósági tanulmány, Előzetes környezeti hatástanulmány (AQUAPROFIT Zrt.) 2007 Ős-Dráva Program Vízügyi Műszaki terv, Tájgazdálkodási programterv, Területfejlesztési programterv (Ormánság fejlesztő Társulás Egyesület) /2012. (VII. 17.) Korm. határozat az Ős-Dráva Programról - KEOP 852 millió Ft a tervezésre nem lett igénybe véve - DDOP 600 millió a Cun-Szaporcai vízpótlásra folyamatban van - DDOP 1 md Ft az ŐD ökoturisztikai látogatóközpontra - megvalósult - ŐD Programiroda - működik - Kompátkelő nem valósult meg - Zöldpont rendszer stb. -?

7 Előzmények 2013 Az Ős-Dráva Program főművi fejlesztése (Ormánság vízpótlása) KEOP stratégiai tervezés és projekt előkészítés a tervezési időszakra pályázat (Baranya Megyei Önkormányzat) március /2013. (III. 4.) Korm. határozat az Ős-Dráva Programról Tiffán Zsolt Ős-Dráva Programért Felelős Kormány- majd Miniszteri Biztos április 25. Kihelyezett kormányülés Kémesen - Kiemelten fontos program a Kormány számára KEOP / azonosítószámú Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva programban című pályázat (Baranya Megyei Önkormányzat) 2015 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programon belül (KEHOP) pályázati lehetőség, a koncepció aktualizálása

8 Az eredeti koncepció aktualizálásának szükségessége - Eltelt több mint 10 év - A vízigények meghatározása elméleti úton történt, és a maximális lehetőségek kiaknázása volt a cél, vízbőség mindenütt - Nagy kapacitású drávai vízkivétel Potonynál (Q=12 m3/s), szivattyús táplálású magastározók, nagy volumenű vízi infrastruktúra kiépítése - Előtérbe kerül a tájhasználat-váltásra alapozott fejlesztés, vízkészletekkel való takarékosság - Víz Keretirányelv, VGT - Fenntartható fejlődés, energiatakarékos rendszerek - KEHOP követelmények

9 A program vízgazdálkodáshoz kapcsolódó célkitűzései - A területre hulló csapadék, illetve a területen áthaladó felszíni vizek mind teljesebb körű hasznosítása. A vizek lehetséges mértékű visszatartása tározókban, medrekben, mélyterületeken. - A terület természetes és természet-közeli állapotú vizes élőhelyein a természeti értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiség (ökológiai vízigény) biztosítása. - A területen keletkező káros víztöbbletek, belvizek biztonságos elvezetéséhez szükséges állami kezelésű befogadók megfelelő kiépítése, a belvízátemelés biztosítása. - A terület vízrendszereinek felkészítése az éghajlatváltozás káros hatásainak mérséklésére. - A medrek tegyék lehetővé az aszálykár-elhárítást. Szivattyú állások, kettős működtetésű csatornák építése. - A terület vízfolyásai, csatornái a szabad vízkészletük erejéig legyenek alkalmasak helyi vízszolgáltatásra (öntözés stb.).

10 Az aktualizált koncepció műszaki alapjai - A területi vízigények kielégítését elsősorban a felszíni vizek visszatartásával, illetve víztározók építésével és medertározással kell megoldani. - Az eredményes vízvisszatartás érdekében a medrekben duzzasztóműveket, és egyéb műtárgyakat kell építeni, amelyek segítségével a mély fekvésű területek, a vizes élőhelyek, az erdőterületek vízpótlása eseti jelleggel, szabályozott módon megvalósítható a szabad felszíni vízkészletekből, és kapcsolódási lehetőséget biztosítanak a ráépülő vízhasználatoknak. - Kiemelt cél az ökológiai hálózatba tartozó holtágak és mellékágak vízellátása és revitalizációja (jóléti célokat is szolgálva). - Az eredményes és víztakarékos vízgazdálkodás megteremtése érdekében az egyes vízrendszerek között új vízkormányzási művek és összekötő csatornák építendők. - Az aszálykárok enyhítésére, aszálykár-elhárítás eredményes lefolytatása érdekében szivattyús vízkivételi helyek alakítandók ki a Dráva mentén.

11 A vízkormányzás átalakításának szükségessége Ormányság egyre gyorsabb ütemű kiszáradása, szélsőséges vízjárás Okok: - Dráva medrének süllyedése - iparszerű nagyüzemi szántóföldi növénytermesztés és az ahhoz kapcsolódó melioráció - nem megfelelő vízgazdálkodási gyakorlat (felszíni vizek minél gyorsabb levezetése) - talajvíz süllyedése - éghajlatváltozás (egyre szélsőségesebb időjárási körülmények)

12 A vízkormányzás átalakítását megalapozó hidrológiai adottságok Csapadékviszonyok Csapadék jelentős szerepe a felszíni vízkészletek alakulásában Csapadék évi átlaga: - Barcsi kistérség: 740 mm - Sellyei kistérség: 742 mm - Siklósi kistérség: 678 mm Csapadékeloszlás: - Maximumok: jellemzően kora nyár és késő ősz - Minimumok: jellemzően késő tél kora tavasz Sellye havi csapadék [mm] Havi átlag csapadék mennyiségek alakulása Sellye településen (mm) Állomás I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Σ Megjegyzés Adatgazda Barcs OMSZ Drávaszabolcs DDVIZIG Drávasztára DDVIZIG Harkány OMSZ Királyegyháza DDVIZIG Sellye OMSZ

13 A vízkormányzás átalakítását megalapozó hidrológiai adottságok Felszíni vizek vízgyűjtő terület A program területe a Dráva vízgyűjtőjén É-D-i, Ény-DK-i lejtéssel a folyó a terület egészének befogadója Főbb vízfolyások: - Fekete-víz - Korcsina-csatorna - Körcsönye - Sellyei-Gürü-csatorna - Pécsi-víz - Egerszegi-csatorna - több kisebb vízfolyás és csatorna

14 A vízkormányzás átalakítását megalapozó hidrológiai adottságok Felszíni vizek A Dráva Főbb vízrajzi jellemzők: Dráva Drávaszabolcs havi átlagos vízállások I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. vízállás cm

15 Vízhozam (m3/s) Vízállás (cm) A vízkormányzás átalakítását megalapozó hidrológiai adottságok Felszíni vizek A Dráva medersüllyedése Sokéves átlagot tekintve míg a Dráva középvízhozama állandó - kb. 500 m3/s Dráva-Drávaszabolcs Éves vízhozam jellemzők között y = -2,3065x ,3 y = 0,4311x - 336,74 y = 0,8254x , Idő (év) KQ m3/s KÖQ m3/s NQ m3/s Trendvonal Dráva-Drávaszabolcs Éves vízállás jellemzők között y = -0,3613x , y = -0,9908x ,7 100 y = -0,8217x , Idő (év) közepes vízállása folyamatosan csökken - 40 év alatt kb cm-t. KV cm KÖV cm NV cm Trendvona

16 A vízkormányzás átalakítását megalapozó hidrológiai adottságok Felszíni vizek A Dráva medersüllyedésének okai - A felsőbb Dráva-szakaszokon 22 vízierőmű található - Az erőművek megváltoztatják a Dráva vízjárását, ritkábbak a magasabb vízállások - Az erőművek a hordalék jelentős részét visszatartják A Dráva medre bizonyítottan mélyül

17 A vízkormányzás átalakítását megalapozó hidrológiai adottságok Talaj - talajvíz Főbb talajtípusok - öntéstalaj - réti talaj - barna erdőtalaj jó víztartó- ill. vízáteresztő képesség Talajvíz - áramlási iránya jellemzően Dráva felé mutat - szintje szoros kapcsolatban van a Dráva vízszintjével A Dráva és a Szaporca K-8 talajvízkút vízszintjei

18 A vízkormányzás átalakítását megalapozó hidrológiai adottságok Talaj - talajvíz A talajvíz szintjének csökkenése a Dráva-mentén

19 Árvízvédelmi szakaszok A tervezési terület a drávasztárai árvízvédelmi szakaszt teljes egészében és a drávaszabolcsi árvízvédelmi szakasznak kis részét érinti drávasztárai árvízvédelmi szakasz 42,386 km drávaszabolcsi árvízvédelmi szakasz 44,98 km Fekete-víz és a Pécsi-víz vízfolyások visszatöltésezve

20 Kedvező Dráva vízállás esetén az árvízvédelmi töltésbe épült zsilipen keresztül gravitációsan jutnak a belvizek a befogadóba Tartósan magas Drávavízállás esetén a Korcsinacsatornán érkező vizeket szivattyúval lehet átemelni a Dráva hullámterére árvízvédelmi töltés keresztezésében a főművi szivattyúállásnál biztosított átemelő kapacitás 1,0 m³/s Dráva menti belvízvédelmi szakasz A két ölözetből a tervezési területet csak a Korcsina öblözetet érinti Az öblözet fő befogadója a Korcsina csatorna, összesen 79,23 km csatorna az öblözetben

21 Kisvízfolyások vízrendszerei

22 Korcsina-csatorna vízrendszere NÉV Kezelő 1. Korcsina-csatorna DDVIZIG 2. Darányi-csatorna DDVIZIG 3. Istvándi-árok DDVIZIG 4. Zádori-határárok Részben DDVIZIG 6. Galozsai-csatorna DDVIZIG Kisvízfolyások vízrendszerei Siópusztai-árok vízrendszere NÉV Hossza Kezelő 7. László-árok DDVIZIG NÉV 1. Korcsina-csatorna DDVIZIG 8. Lugi-csatorna DDVIZIG 2. Darányi-csatorna DDVIZIG 9. Nádiberki-csatorna Részben DDVIZIG 3. Istvándi-árok DDVIZIG 10. Bisztrica-csatorna DDVIZIG 4. Zádori-határárok Részben DDVIZIG 11. Nagymező-árok DDVIZIG 12. Tekeresi-árok DDVIZIG 5. Kastélyosdombó-csatorna Nem állami 6. Galozsai-csatorna DDVIZIG Sellyei-és Kápolnai-Gürü-csatornák 7. László-árok vízrendszere DDVIZIG 8. Lugi-csatorna DDVIZIG NÉV 9. Kezelő Mlákai-árok Nem állami 1. Sellyei-Gürü-csatorna 10. DDVIZIG Nádiberki-csatorna Részben DDVIZIG 2. Kápolnai-Gürü-csatorna 11. DDVIZIG Bisztrica-csatorna DDVIZIG 3. Csallov-árok 12. Alsó Nagymező-árok szakasza DDVIZIG DDVIZIG 4. Drávaiványi-mellékárok 13. DDVIZIG Tekeresi-árok Körcsönye-csatorna DDVIZIG vízrendszere 5. Drávaiványi-árok Alsó szakasza DDVIZIG 6. Gürü-összekötő-csatorna Részben DDVIZIG 8. Drávasztárai-mellékág DDVIZIG 9. Lajostanyai-mellékág DDVIZIG DDVIZIG vagyonkezelésében levő vízfolyás szakaszok NÉV Kezelő 1. Körcsönye-csatorna Középső szakasza nem DDVIZIG 2. Nagyhomoki-árok DDVIZIG Kezelő 1. Siópusztai-árok Alsó szakasza DDVIZIG 2. Lugi-csatorna DDVIZIG 3. Korcsina-átmetszés DDVIZIG 4. Drávatamási-mág DDVIZIG 5. Tótújfalui-mág DDVIZIG 6. Felsőszentmártoni-mág DDVIZIG 7. Drávakeresztúri I-II-III-mág DDVIZIG

23 Kisvízfolyások vízrendszerei DDVIZIG vagyonkezelésében levő vízfolyás szakaszok Fekete-víz vízrendszere Vejti-Luzsoki-csatorna, Kisszentmárton-Mailáthpusztai vízrendszere NÉV Kezelő 1. Fekete-víz DDVIZIG 2. Egyesült-Gyöngyös DDVIZIG NÉV 2. Vejti-árok Kezelő Részben DDVIZIG 3. Endrőc felső-csatorna DDVIZIG 1. Vejti-Luzsoki-csatorna 3. Vejti-mág Felső szakasza DDVIZIG DDVIZIG 4. Denci-árok Részben 2. DDVIZIG Vejti-árok 4. Piskói-mág Részben DDVIZIG DDVIZIG 5. Kengyelesi-árok Alsó szakasza DDVIZIG 3. Vejti-mág 5. Kelemenligeti-csatorna DDVIZIG Részben DDVIZIG 6. Kárászi-árok Alsó szakasza DDVIZIG Piskói-mág Mailáthpusztai-mág DDVIZIG DDVIZIG 7. Okorköz-csatorna DDVIZIG Kelemenligeti-csatorna Kisinci-mellékág Részben DDVIZIG DDVIZIG 8. Okor-Bükkösdi-víz DDVIZIG Mailáthpusztai-mág Adhini-mellékág DDVIZIG DDVIZIG 9. Nádas-árok Felső szakasza 7. Kisinci-mellékág DDVIZIG DDVIZIG Pécsi-víz vízrendszere 10. Régi Fekete-víz DDVIZIG 8. Adhini-mellékág DDVIZIG 11. Drávapalkonyai-mág DDVIZIG NÉV Kezelő 1. Pécsi-víz DDVIZIG Egerszegi-csatorna vízrendszere 2. Bükkösdi-árapasztó DDVIZIG 3. Páprádi-csatorna DDVIZIG 4. Czinderi-árok DDVIZIG NÉV Kezelő 5. Baksai-árok Részben DDVIZIG 1. Egerszegi-csatorna DDVIZIG 6. Tengeri-árok Részben DDVIZIG 2. Csukmai-árok DDVIZIG 7. Hegyadó-patak és Hegyadó-átvágás DDVIZIG 3. Sződönyi-árok Alsó szakasza DDVIZIG 8. Kónica-csatorna DDVIZIG 9. Kémes-Drávapiski-árok Alsó szakasza DDVIZIG NÉV Kezelő 1. Vejti-Luzsoki-csatorna Felső szakasza DDVIZIG

24 A tervezési területen található jelentősebb tavak, holtágak, morotvák 1. Lakócsa melletti morotva 2. Fenékmocsár 3. Kanszki berek 4. Felsőszentmártoni holtág (Mrtvica) 5. Sellyei tó 6. Drávakeresztúri morotva 7. Bresztik tó 8. Zalátai Ó-Dráva (Adravica) 9. Fekete-tó holtág 10.Versági holtág (Piskói holtág) 11.Kápolnapusztai morotva 12.Nagyszigeti-morotva 13.Kisszentmártoni holtágrendszer 14.Kisszentmártoni-tó 15.Mailáthpusztai tó (holtág) 16.Cún- Szaporcai holtág (Kisincitó, Kishobogyi-tó, Szilháti-tó, Lanka-tó) 17.Kovácshidai-tó

25 Mellékágak

26 NATURA 2000 és védett területek vízvisszatartás szempontjából Jelmagyarázat: Vízvisszatartás szükséges (erdőterületek) Érzékeny területek (holtágak)

27 Mezőgazdasági vízhasználatok és vízigények Az Ős-Dráva projekt területén a évi igényfelmérés fejlesztési javaslatai 1. Baranyahidvég Község polgármestere: a) Elöntések a Fekete-víz magas vízállása miatt b) Öntözési igény önkormányzati területen c) Fekete-víz mentén 13 ha önkormányzati terület tó kialakítására alkalmas d) Fekete-víz oldalműtárgyak átalakítása, felújítása 2. Marócsa Község polgármestere: a) Elöntések a Denci-árok magas vízállása miatt b) Fekete-víz oldalműtárgyak átalakítása, felújítása 3. Sósvertike Község polgármestere: a) Sellyei-Gürü csatorna fel van iszapolódva, a nagy csapadékokat lassan vezeti le b) Belterületen magas a talajvíz c) Öntözésre mezőgazdasági gazdálkodók és az önkormányzat részéről is lenne igény d) Mély fekvésű, vízjárta terület szántókat érint e) Külterületen a belterületről a vizek egy kb. 4 ha területen gyűlnek össze 4. Potony Község polgármestere: a) Elöntések a Kocsina-csatorna magas vízállása miatt b) Öntözési igény lenne c) Település melletti horgásztó helyreállítása javasolt d) A vizek gyorsan lefolynak a területről, alacsony a talajvíz 5. Tótújfalú Község polgármestere: a) Tótújfalu község területén sem a belvíz, sem a magas talajvíz, sem a vízfolyások állapota nem okoz problémát. b) Öntözési igényről nem tud a polgármester a területen c) Tározó kialakítására alkalmas hely nincs. 6. Drávakeresztúr Község polgármestere: a) A település közigazgatási területén vannak belvizes problémák b) Vízjárta mély területek: 1. Drávakeresztúr Mrtvicska-tó, 2. Révfalui-tó, 3. Drávakeresztúr Drávába bekötött holtág 4. Révfalui tökleveles-tó c) Nagymező-árok tisztítása d) Korcsina tisztítása, rendezése Révfalunál Jelmagyarázat: Meglévő használtvíz bevezetés Meglévő öntözés felszín alatti vízkészletből 1 db 69 ha Meglévő öntözés felszíni vízkészletből 9 db 452 ha Meglévő tározók 13 db 116 ha Tervezett öntözések 76 db 2422 ha Tervezett tározók 3 db 7 ha 7. Mecsekerdő Zrt.: a) több erdő területen is problémát okoz a többletvizek megjelenése, a vizek elvezetése, és vízhiányos időszakokra visszatartása javasolt b) A vízelvezető árkok rekonstrukciója, műtárgyak 3 felújítása, db építése c) Öntözési igény, Vajszló közelében levő csemetekert d) Tározó kialakítása lehetséges a Körcsönye-csatorna mentén illetve Gilvánfánál 4/B és 5/B erdőrészleteken 8. Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a) Kovácshidai tavak mellett lévő mocsaras területen kialakítható lenne egy újabb vízterület b) A Sellyei Gürü tó további bővítésével szintén egy jóléti tavat lehetne kialakítani a tóhoz tartozó mocsaras terület bevonásával c) A Dráva mentett és mentetlen oldalán lévő holtágak feltöltődtek. ( Mailátpuszati holtág, a Zalátai Ó-Dráva, Hótedra holtág, Vájás holtág, Bresztik) d) A Régi Fekete- víz meder kiváló ívóhely, halbölcső lehetne a halaknak megfelelő vízállás esetén.

28 A évi igényfelmérés eredményei Az Ős-Dráva projekt területén a évi igényfelmérés fejlesztési javaslatai 1. Baranyahidvég Község polgármestere: a) Elöntések a Fekete-víz magas vízállása miatt b) Öntözési igény önkormányzati területen c) Fekete-víz mentén 13 ha önkormányzati terület tó kialakítására alkalmas d) Fekete-víz oldalműtárgyak átalakítása, felújítása 2. Marócsa Község polgármestere: a) Elöntések a Denci-árok magas vízállása miatt b) Fekete-víz oldalműtárgyak átalakítása, felújítása 3. Sósvertike Község polgármestere: a) Sellyei-Gürü csatorna fel van iszapolódva, a nagy csapadékokat lassan vezeti le b) Belterületen magas a talajvíz c) Öntözésre mezőgazdasági gazdálkodók és az önkormányzat részéről is lenne igény d) Mély fekvésű, vízjárta terület szántókat érint e) Külterületen a belterületről a vizek egy kb. 4 ha területen gyűlnek össze 4. Potony Község polgármestere: a) Elöntések a Kocsina-csatorna magas vízállása miatt b) Öntözési igény lenne c) Település melletti horgásztó helyreállítása javasolt d) A vizek gyorsan lefolynak a területről, alacsony a talajvíz 5. Tótújfalú Község polgármestere: a) Tótújfalu község területén sem a belvíz, sem a magas talajvíz, sem a vízfolyások állapota nem okoz problémát. b) Öntözési igényről nem tud a polgármester a területen c) Tározó kialakítására alkalmas hely nincs. 6. Drávakeresztúr Község polgármestere: a) A település közigazgatási területén vannak belvizes problémák b) Vízjárta mély területek: 1. Drávakeresztúr Mrtvicska-tó, 2. Révfalui-tó, 3. Drávakeresztúr Drávába bekötött holtág 4. Révfalui tökleveles-tó c) Nagymező-árok tisztítása d) Korcsina tisztítása, rendezése Révfalunál 7. Mecsekerdő Zrt.: a) több erdő területen is problémát okoz a többletvizek megjelenése, a vizek elvezetése, és vízhiányos időszakokra visszatartása javasolt b) A vízelvezető árkok rekonstrukciója, műtárgyak felújítása, építése c) Öntözési igény, Vajszló közelében levő csemetekert d) Tározó kialakítása lehetséges a Körcsönye-csatorna mentén illetve Gilvánfánál 4/B és 5/B erdőrészleteken 47 megkeresésre, 8 válasz érkezett 8. Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a) Kovácshidai tavak mellett lévő mocsaras területen kialakítható lenne egy újabb vízterület b) A Sellyei Gürü tó további bővítésével szintén egy jóléti tavat lehetne kialakítani a tóhoz tartozó mocsaras terület bevonásával c) A Dráva mentett és mentetlen oldalán lévő holtágak feltöltődtek. ( Mailátpuszati holtág, a Zalátai Ó-Dráva, Hótedra holtág, Vájás holtág, Bresztik) d) A Régi Fekete- víz meder kiváló ívóhely, halbölcső lehetne a halaknak megfelelő vízállás esetén.

29 Mecsekerdő Zrt. fejlesztési igényei

30 Korábban tervezett beavatkozások

31 Aktualizált projekt terület

32 A fejlesztés főbb műszaki beavatkozásai

33 A fejlesztési javaslat főbb elemei Nagyobb duzzasztók: Pécsi-víz km szelvénye Fekete-víz km szelvénye Töltés megerősítés: A Fekete-víz jobb parti töltésénél a torkolat közelében kb. 3,5 km hosszban a szivárgások megakadályozása érdekében résfalazás. Víztározók: Potonyi tározó 39 ha m 3 Teklafalui tározó 52 ha m 3 Tüskéspusztai tározók 113 ha m 3 Régi Fekete-víz medertározó 18 ha m 3 Új mederszakaszok építése: Kotrandó mederszakaszok: 20 km hosszban 50 km hosszban Vizes élőhelyek, holtágak vízpótlása: 11 Mellékág revitalizáció: 6

34 Beavatkozás jellege, rendeltetése Mennyiség Helye Kapacitás/térfogat/hossz A fejlesztés részletes elemei Szivattyúállás 5 Korcsina-átvágás, Potonyi tározó feltöltése Vízkivételi mű 0 Korcsina csatorna vízpótlás, vízleeresztés (kettős működésű) Vízkivételi hely öntzésre Vízkivételi hely öntözésre Zöldenergiával üzemelő szivattyútelep (Beépített szivattyú+naperő telep) Tározó 5 Korcsina, Korcsina-átmetszés, Lugi-cs vízpótlása Sellyei-Gürü cs.,nagymező-árok,drávaiványi-árok vízpótlása Kemsei-árok, Kápolnai-Gürü cs.,vejti-árok vízpótlása Medertározás Köztes tározó (1 ha) Körcsönye-cs. Gürü vízrendszer vízpótlása Mellékág revitalizáció 6 Kisinci mellékág revitalizációja Adhini mellékág revitalizációja Piskói mellékág revitalizációja Mailáthpusztai mellékág revitalizációja Drávasztárai mellékág revitalizációja Lajostanyai mellékág revitalizációja [db] [kmsz]/[fkm] [m 3 /s]/[m 3 ]/[km]/[ha] Szivattyúállás 5 [m3/s] Korcsina-átvágás, Potonyi tározó feltöltése Dráva 140,6 (Korcsina-átvágás torkolat) 1,0 Korcsina csatorna vízpótlás, vízleeresztés (kettős működésű) Dráva 119,5 (Korcsina torkolat) 1,0 Vízkivételi hely öntzésre Dráva 95,7 (Mérnökházi öntözőzsilip) 0,2 Vízkivételi hely öntzésre Dráva 89,8 (Ilmapusztai öntözőzsilip) 0,2 Zöldenergiával üzemelő szivattyútelep (Beépített szivattyú+naperő telep) Körcsönye ,3 Tározó 5 [m3] Korcsina, Korcsina-átmetszés, Lugi-cs vízpótlása Potonyi 400 ezer Sellyei-Gürü cs.,nagymező-árok,drávaiványi-árok vízpótlása Teklafalui 550 ezer Kemsei-árok,Kápolnai-Gürü cs.,vejti-árok vízpótlása Tüskéspusztai ezer Medertározás Régi Fekete-víz 350ezer Közes tározó (1 ha)körcsönye-cs. Gürü vízrendszer vízpótlása Köztes tározó Körcsönye-Sellyei-Gürü csatorna 20 ezer Vizes élőhely, tó kialakítása 11 [ha] 404,68 Lakócsai tó és Drávafoki tó Lakócsa melletti morotva 167,63 Fenékmocsár Fenékmocsár 33,79 Kanszki berek Kanszki berek 21,95 Felsőszentmártoni holtág Felsőszentmártoni holtág 12,82 Sellyei tó Sellyei tó 17,59 Drávakeresztúri tó Drávakeresztúri morotva 33,72 Bresztik Bresztik 4,07 Zalátai Ó-Dráva Zalátai Ó-Dráva 25,66 Fekete tó Fekete tó 5,56 Versági tó (Piskói-tó) Versági tó (Piskói-tó) 8,62 Kovácshidai tó Kovácshidai tó 73,27 Csatorna építése (tápcsatorna) 13 [km] 16,01 Korcsina átvágás-sópusztai árok összekötés Korcsina átvágás-sópusztai árok összekötés 0,54 Kanszki berek-felsőszentmártoni tó összekötés Kanszki berek-felsőszentmártoni tó összekötés 2,60 Lugi-csatorna - Siópusztai árok összekötés Lugi-csatorna - Siópusztai árok összekötés 0,23 Egerszegi csatorna-kovácshidai horgásztó összekötés Egerszegi csatorna-kovácshidai horgásztó összekötés 0,60 Kémesi-Drávapiski árok összekötése a Tüskéspusztai tározóval Kémesi-Drávapiski árok összekötése a Tüskéspusztai tározóval 0,70 Kápolnai-Gürü-Vejti Lúzsoki csatorna összekötése Kápolnai-Gürü-Vejti Lúzsoki csatorna összekötése 1,70 Sellyei-Gürü csatorna-bresztik tó összekötése Sellyei-Gürü csatorna-bresztik tó összekötése 0,80 Zalátai Ó-Dráva-Fekete tó holtág összekötése Zalátai Ó-Dráva-Fekete tó holtág összekötése 0,64 Körcsönye-Kápolnai-Gürü összekötő csatorna Körcsönye-Kápolnai-Gürü összekötő csatorna 3,40 Körcsönye-Sellyei-Gürü gravitációs összekötő csatorna Körcsönye-Sellyei-Gürü gravitációs összekötő csatorna 1,30 Körcsönye-Drávaiványi mellékárok gravitációs összekötő csatorna Körcsönye-Drávaiványi mellékárok gravitációs összekötő csatorna 0,20 Korcsina-Körcsönye összekötő csatorna Korcsina-Körcsönye összekötő csatorna 2,20 Korcsina-Bisztrica csatorna összekötő csatorna Korcsina-Bisztrica csatorna összekötő csatorna 1,10 Meder tisztítás, mélyítés, bővítés 48,95 12 [km] Siópusztai árok mederkotrás Siópusztai árok mederkotrás 4,90 Ó-csatorna mederkotrás Ó-csatorna mederkotrás 4,30 Korcsina átvágás mederkotrás Korcsina átvágás mederkotrás 2,30 Szödönyi árok kotrása Szödönyi árok kotrása 0,70 Hegyadó árok átmetszés mederkotrása Hegyadó árok átmetszés mederkotrása 1,60 Egerszegi csatorna mederkotrása Egerszegi csatorna mederkotrása 1,30 Drávaiványi mellékágak mederkotrása Drávaiványi mellékágak mederkotrása 5,00 Drávaiványi árok mederkotrás Drávaiványi árok mederkotrás 1,80 II. sz. Gürü összekötő mederkotrás II. sz. Gürü összekötő mederkotrás 5,35 Gürü összekötő mederkotrás Gürü összekötő mederkotrás 3,50 Körcsönye csatorna kotrása Körcsönye csatorna kotrása 10,10 Nagymező árok mederkotrás Nagymező árok mederkotrás 8,10 Műtárgyak 148 Tervezett vízkormányzó 61 nagy duzzasztó 2 Fekete-víz kmsz, Pécsi-víz kmsz duzzasztó 13 vízkormányzó műtárgy 13 mederelzárás és központi műtárgy (zsilip) 3 oldalműtárgy 30 Tervezett vízhozamérő műszelvény 2 Meglevő műtárgyak 85 árvízvédlemi zsilip 20 torkolati zsilip 1 öntöző zsilip 2 csapoóajtós áteresz 22 zsilip 40 Mellékág revitalizáció 6 [ha] 16,57 Kisinci mellékág revitalizációja Kisinci mellékág Dráva 86,4 86,9 2,11 Adhini mellékág revitalizációja Adhini mellékág Dráva 83,2 85,5 3,20 Piskói mellékág revitalizációja Piskói mellékág Dráva 102,55 104,15 3,11 Mailáthpusztai mellékág revitalizációja Mailáthpusztai Dráva 92,65 93,65 3,00 Drávasztárai mellékág revitalizációja Drávasztárai mellékág Dráva 116,0-118,35 3,15 Lajostanyai mellékág revitalizációja Lajostanyai mellékág Dráva 112,45-113,95 2,00 Töltés megerősítés 1 Fekete-víz torkolati szakasz 3.5 km résfalazás Árvizi szükségtározó 1 Fekete-víz torkolati szakasz 3.5 km résfalazás 54 ha nagyságú árvizi szükségtározó tér Fekete-víz km szelvényében a jobb parton 680ezer Vizes élőhely, tó kialakítása 11 Lakócsai tó és Drávafoki tó Fenékmocsár Kanszki berek Felsőszentmártoni holtág Sellyei tó Drávakeresztúri tó Bresztik Zalátai Ó-Dráva Fekete tó Versági tó (Piskói-tó) Kovácshidai tó Töltés megerősítés Fekete-víz torkolati szakasz 3.5 km résfalazás Árvizi szükségtározó 54 ha nagyságú árvízi szükségtározó tér

35 Csatorna építése (tápcsatorna) 13 Korcsina átvágás-sópusztai árok összekötés Kanszki berek-felsőszentmártoni tó összekötés Lugi-csatorna - Siópusztai árok összekötés Egerszegi csatorna-kovácshidai horgásztó összekötés Kémesi-Drávapiski árok összekötése a Tüskéspusztai tározóval Kápolnai-Gürü-Vejti Lúzsoki csatorna összekötése Sellyei-Gürü csatorna-bresztik tó összekötése Meder tisztítás, mélyítés, bővítés 12 Zalátai Ó-Dráva-Fekete tó holtág összekötése Siópusztai árok mederkotrás Körcsönye-Kápolnai-Gürü összekötő Ó-csatorna mederkotrás Körcsönye-Sellyei-Gürü gravitációs Korcsina összekötő átvágás csatorna mederkotrás Körcsönye-Drávaiványi mellékárok Szödönyi gravitációs árok összekötő kotrása csatorna Korcsina-Körcsönye összekötő csatorna Hegyadó árok átmetszés mederkotrása Korcsina-Bisztrica csatorna összekötő Egerszegi csatorna csatorna mederkotrása Drávaiványi mellékágak mederkotrása Meder tisztítás, mélyítés, bővítés Drávaiványi 12 árok mederkotrás Siópusztai árok mederkotrás II. sz. Gürü összekötő mederkotrás Ó-csatorna mederkotrás Gürü összekötő mederkotrás Korcsina átvágás mederkotrás Körcsönye csatorna kotrása Szödönyi árok kotrása Nagymező árok mederkotrás Hegyadó árok átmetszés mederkotrása Egerszegi csatorna mederkotrása Drávaiványi mellékágak mederkotrása Drávaiványi árok mederkotrás II. sz. Gürü összekötő mederkotrás Gürü összekötő mederkotrás Körcsönye csatorna kotrása Nagymező árok mederkotrás A fejlesztés részletes elemei Műtárgyak 148 Tervezett vízkormányzó 61 nagy duzzasztó 2 duzzasztó 13 vízkormányzó műtárgy 13 mederelzárás és központi műtárgy (zsilip) 3 oldalműtárgy 30 Tervezett vízhozammérő műszelvény 2 Meglevő műtárgyak 85 árvízvédelmi zsilip 20 torkolati zsilip 1 öntöző zsilip 2 csapóajtós áteresz 22 zsilip 40

36 A vízkormányzási rendszer elemei A Korcsina-csatorna és a Siópusztai-árok vízrendszere Vízbevezetés a vízrendszerekbe: - gravítációs vízkivételek a tározókból - szivattyús vízkivétel a Drávából Vízrendszer elemei: - 2 db tározó: - Potonyi tározó (Korcsina-, Istvándi árok) - Teklafalui tározó (Tekeresi árok) - 2 db szivattyú állás: - Dráva fkm; ~1m 3 /s - Dráva fkm; ~1m 3 /s - 3 db vízkormányzó mű - 5,5 km új mederszakasz Vízvisszatartás elemei: - 9 db duzzasztó - 7 db oldalműtárgy Vízrendezés főbb céljai: - Erdőterületek vízjárásának szabályozása - Vizes élőhelyek vízpótlása (Lakócsa melletti morotva, Fenékmocsár, Drávakeresztúri morotva, Kanszki berek és Mrtvica)

37 A vízkormányzási rendszer elemei A Sellyei-, Kápolnai-Gürü és a Körcsönye-csatorna vízrendszere Vízbevezetés a vízrendszerekbe: - gravítációs vízkivétel a Korcsina-csatornából és a Fekete-vízből Vízátadás: - szivattyús vízkivétel a Körcsönye-csatornából Vízrendszer elemei: - 1 db nagyduzzasztó (Fekete-víz fkm) - 1 db szivattyú állás - 1 db árvízi szükségtározó - 6 db vízkormányzó mű - 11 km új mederszakasz Vízvisszatartás elemei: - 1 db zsilipes mederelzárás (Zalátai Ó-Dráva) - 2 db duzzasztó - 10 db oldalműtárgy Vízrendezés főbb céljai: - Erdőterületek vízjárásának szabályozása - Vizes élőhelyek vízpótlása (Bresztik-tó, Zalátai-Ó-Dráva, Fekete-tó holtág, Sellyei-tó,)

38 A vízkormányzási rendszer elemei A Vejti-Lúzsoki csatorna, Kisszentmárton-Mailáthpusztai csatorna vízrendszere Vízbevezetés a vízrendszerekbe: - gravítációs vízbevezetés a Kápolnai-Gürü-csatornából - 2 db szivattyús vízkivétel a Drávából Vízrendszer elemei: - 2 db vízkormányzó mű - 2 km új mederszakasz Vízvisszatartás elemei: - 1 db zsilipes mederelzárás (Piskói tó) Vízrendezés főbb céljai: - Vizes élőhelyek vízpótlása (Piskói tó, Kisszentmártoni tó, Mailáthpusztai tó)

39 A vízkormányzási rendszer elemei A Fekete-víz, Pécsi-víz és Egerszegi-csatorna vízrendszerei Vízbevezetés a vízrendszerekbe: - gravítációs vízkivétel a Pécsi-vízből Vízrendszer elemei: - Tüskéspusztai tározók - Régi Fekete-víz medertározó - 1 db nagyduzzasztó - 2 db vízkormányzó mű - 2 km új mederszakasz Vízvisszatartás elemei: - 1 db zsilipes mederelzárás - 2 db duzzasztó - 10 db oldalműtárgy Vízrendezés főbb céljai: - Vizes élőhelyek vízpótlása (Kovácshidai horgásztó)

40 Korcsina csatorna Siópusztai árok Körcsönye csatorna Sellyei-Kápolnai Gürü vízrendszer 8 db duzzasztó 2 db vízkormányzó műtárgy 3 db oldalműtárgy 1 db duzzasztó 1 db vízkormányzó műtárgy 7 db oldalműtárgy 1 db duzzasztó 7 db oldalműtárgy Siópusztai árok Fekete-víz Vejti-Luzsoki csatorna, Kisszentmárton-Mailátpusztai vízrendszer 1 db zsilipes mederelzárás 3 db oldalműtárgy Egerszegi-csatorna 6 db vízkormányzó műtárgy 1 db duzzasztó Tervezett műtárgyak 1 db duzzasztó 1 db vízkormányzó műtárgy 7 db oldalműtárgy Nagy duzzasztó: 2 db Vízkormányzó 1 db nagy duzzasztó műtárgy: 13 db 4 db oldalműtárgy Kis duzzasztó: 1 db mederelzárás és 13 db központi műtárgy Oldalműtárgy: 30 db 1 db mederelzárás és központi műtárgy Zsilipes mederelzárás: 3 db 2 db vízkormányzó műtárgy 2 db duzzasztó 1 db vízkormányzó műtárgy 5 db oldalműtárgy Fekete-víz Vejti-Luzsoki csatorna, Kisszentmárton-Mailátpusztai vízrendszer Pécsi-víz 1 db nagy duzzasztó 4 db oldalműtárgy 1 db zsilipes mederelzárás 1 db zsilipes mederelzárás Pécsi-víz Körcsönye csatorna 2 db vízkormányzó műtárgy Sellyei-Kápolnai Gürü vízrendszer 1 db nagy duzzasztó 2 db oldalműtárgy 1 db nagy duzzasztó 2 db oldalműtárgy 1 db duzzasztó 7 db oldalműtárgy 1 db mederelzárás és központi műtárgy 3 db oldalműtárgy 6 db vízkormányzó műtárgy 1 db duzzasztó Egerszegi-csatorna 2 db duzzasztó 2 db vízkormányzó műtárgy 4 db oldalműtárgy Korcsina csatorna 8 db duzzasztó 2 db vízkormányzó műtárgy 3 db oldalműtárgy

41 Az aktualizált vízgazdálkodási fejlesztési javaslat Becsült költség FŐÖSSZESÍTŐ Készült: az Építőipari Költségbecslési Segédlet (ÉKS) átlagárai, és szakkivitelező cégek ártájékoztatása alapján számított fajlagos költségek figyelembevételével, 2015 évi árakon Vízrendszer Nettó költség Áfa 27% Bruttó költség 1. Korcsina-csatorna vízrendszer beruházási költsége Ft Ft Ft 2. Siópusztai-árok vízrendszer beruházási költsége Ft Ft Ft 3. Körcsönye-csatorna vízrendszer beruházási költsége Ft Ft Ft 4. Sellyei-, Kápolnai-Gürü vízrendszer beruházási költsége Ft Ft Ft 5. Fekete-víz vízrendszer beruházási költsége Ft Ft Ft 6. Vejti-Luzsoki csatorna Kisszentmárton-Mailáthpusztai csatorna vízrendszer beruházási költsége Ft Ft Ft 7. Pécsi-víz vízrendszer beruházási költsége Ft Ft Ft 8. Egerszegi-csatorna vízrendszer beruházási költsége Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nettó költségek összesen: ÁFA 27 % Bruttó költségek összesen: Ft Ft Ft

42 A fejlesztés célja, várható eredményei A TÁJHASZNÁLATVÁLTÁS ELŐSEGÍTÉSE A területre hulló, illetve oda gravitáló csapadékvizek visszatartása, helyben történő hasznosítása. (Víztakarékosság). A terület vízrendszereinek korszerűsítése, rugalmasságának növelése. Beavatkozási lehetőség a vízellátottság térbeli és időbeli viszonyaiba. Az éghajlatváltozás káros hatásainak mérséklésére. (Belvíz veszélyeztetettség csökkentése, aszályos időszakok mérséklése). Vizes élőhelyek, ökológiai rendszerek fenntarthatósága, revitalizációja (404 ha). Erdőterületek vízállapotainak javítása (4360 ha). Vízhasznosítási lehetőségek feltételeinek javítása (öntözés). GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS, TERÜLETFEJLESZTÉS

43 További teendők - Az aktualizált tanulmány megismertetése,egyeztetése az érintettekkel (területhasználók, önkormányzatok, szakig szervek stb.) - A tervezett megoldások pontosítása (műtárgyak pontos helye, méretei, tulajdonviszonyok részletes feltárása stb.) - KEHOP kiíráshoz igazítás (forrás, 2% terület igénybevétel stb.)

44 Köszönöm a figyelmet!

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal Síkvidéki víztöbbletek és vízhiányok kezelése 3. szekció Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal 1. A térség korábbi

Részletesebben

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 8 1.1 Vezetői összefoglaló... 8 1.2 A tanulmány célja... 9 1.3 A tanulmány háttere: az Ős-Dráva Program rövid bemutatása és alapelvei... 10 1.3.1 A program projektcsoportjai

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG 2009. augusztus

Részletesebben

és s felszín n alatti vizek

és s felszín n alatti vizek A Mura tervezési alegységre gre javasolt intézked zkedések Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása A VízgyV zgyűjtő-gazdálkodás s Tervezés társadalmi bevonásának nak tematikus

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-19. jelű, Kurca vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A Miklós-deák-völgyi tavak rehabilitációja

A Miklós-deák-völgyi tavak rehabilitációja TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK A PILISI PARKERDŐBEN Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 231 857 742 Ft KEOP-3.1.2/09-11 2012. 06. 01. - 2015. 05. 30. Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai

8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai 8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai TARTALOM BEVEZETŐ... 9 1 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE... 10 1.1 A Szennyvíz Program megvalósítása. Új szennyvíztisztító telep létestése, meglévő

Részletesebben

1.2.4 Közművesítési és hírközlési javaslat Írta Szerkesztette: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft. Dokumentum fájlneve: 1.2.4. Közművesítési és hírközlési javaslat HE v.02.docx Utolsó mentés időpontja: 2009.05.27.

Részletesebben

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Telefon: 72/506-300 Fax:72/506-350 Email: titkarsag@ddvizig.hu Web: www.ddvizig.

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Telefon: 72/506-300 Fax:72/506-350 Email: titkarsag@ddvizig.hu Web: www.ddvizig. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Telefon: 72/506-300 Fax:72/506-350 Email: titkarsag@ddvizig.hu Web: www.ddvizig.hu Jelentős vízgazdálkodási kérdések a 3-3 tervezési alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KözépTiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523423 Fax: (06 56) 343768 Postacím: 5002 Szolnok,

Részletesebben

Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése

Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése Jelenlegi helyzet Kül-és belterületi felszíni vízelvezetés, helyi vízkárok kialakulása Külterületi befogadó árkok Sárpilis község a Tolna megyei Sárköz

Részletesebben

1.1. A koncepcionális változat kiválasztását szolgáló elemzések

1.1. A koncepcionális változat kiválasztását szolgáló elemzések Kivonat a 2011. április 29-én készült Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányból 1. VÁLTOZATELEMZÉS 1.1. A koncepcionális változat kiválasztását szolgáló elemzések A változatelemzés keretében összesen három

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai és vizsgakövetelmények 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét

Részletesebben

A BALATON HAVI VÍZHÁZTARTÁSI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA 2014.

A BALATON HAVI VÍZHÁZTARTÁSI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA 2014. A BALATON HAVI VÍZHÁZTARTÁSI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA 2014. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. 2015. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal I. BEVEZETÉS 2. II. VÍZHÁZTARTÁSI

Részletesebben

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 02.NMT.01 SZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV DUNA IPOLY TORKOLAT A DUNA BAL PARTON,

Részletesebben

A TISZA-TÓ (KISKÖREI-TÁROZÓ) NEM VÍZGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE

A TISZA-TÓ (KISKÖREI-TÁROZÓ) NEM VÍZGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE Melléklet A TISZA-TÓ (KISKÖREI-TÁROZÓ) NEM VÍZGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE (A KÖTIVIZIG által, a Tisza-tó vízhasználatára készült szabályzat, helyi, módosított változata)

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

A Duna vízgyűjtő magyarországi sajátosságai. Dr. Váradi József főigazgató Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

A Duna vízgyűjtő magyarországi sajátosságai. Dr. Váradi József főigazgató Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság A Duna vízgyűjtő magyarországi sajátosságai Dr. Váradi József főigazgató Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Mo-on 417 km hosszú, középső szakasz jellegű, összes esés 26m, öt KÖVIZIG területét

Részletesebben

1. Állami hozzájárulás- üzemeltetési és fenntartási faladatok ellátáshoz

1. Állami hozzájárulás- üzemeltetési és fenntartási faladatok ellátáshoz TARTALOMJEGYZÉK 1. Állami hozzájárulás- üzemeltetési és fenntartási faladatok ellátáshoz...3 1.1 AVOP, UMVP...3 1.2. Vizi létesítmények fenntartási feladatai...4 2. Rekonstrukció, fejlesztések...5 3. Átkötő

Részletesebben

Hidrológiai és hidrogeológiai helyzetfelmérés az Ormánságban Diplomadolgozat

Hidrológiai és hidrogeológiai helyzetfelmérés az Ormánságban Diplomadolgozat Pannon Egyetem Georgikon Kar Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék Tanszékvezető: Dr. Anda Angéla, egyetemi tanár Konzulens: Dr. Anda Angéla, tanszékvezető, egyetemi tanár Dr. Müller Imre, címzetes egyetemi

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése címő KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyőjtıkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN. Nagy Ildikó Réka 1. Vízrendezési célok és módszerek megváltozása

KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN. Nagy Ildikó Réka 1. Vízrendezési célok és módszerek megváltozása KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN Nagy Ildikó Réka 1 Vízrendezési célok és módszerek megváltozása Az elmúlt évtizedekben az anyagi lehetőségek és az egyre

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ VITAANYAG TISZÁRÓL SZÓLÓ FEJEZETÉRŐL WWF Magyarország, 2008. július 31. Általános észrevételek A Tiszáról szóló fejezet nem VKI szempontú

Részletesebben

. Szelvényszám Szélesség TÖLTÉS BEVÁGÁS Egyes Összes A töltés A leásás Szelvény szelvény közép Szelvény szelvény Térfogat közép fené magassága felül mélysége Térfogat -ken távolság területe területe méterben

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Árvíz mentesítés. 2.2.7 Káros víztöbblet, és az ellene való védekezés. 2.2.8 Káros víztöbblet a síkvidéken

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Árvíz mentesítés. 2.2.7 Káros víztöbblet, és az ellene való védekezés. 2.2.8 Káros víztöbblet a síkvidéken ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A vízgazdálkodás története, helyzete és kilátásai A víz szerepe az egyén életében, a társadalomban, és a mezõgazdaságban. A vízügyi jog pillérei. Hidrológiai alapismeretek Hidraulikai

Részletesebben

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása 1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART konzultációs anyag vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG készítette: VKKI-KÖVIZIG-ek

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

Javaslatok a Hortobágy alegységet. zkedésekre. és s felszín n alatti vizek. Kissné Jáger Erika KSzI Kft.

Javaslatok a Hortobágy alegységet. zkedésekre. és s felszín n alatti vizek. Kissné Jáger Erika KSzI Kft. Javaslatok a Hortobágy gy-berettyó alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Kissné Jáger Erika KSzI Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TP-TERV MÉRNÖKI IRODA Kft. KULTÚR-CAD Kft. 2014. szeptember

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ELŐZMÉNYEK...1 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 2.1. Napfénytartam...1 2.2. Léghőmérséklet...1 2.3. Csapadék- és hóviszonyok...1 2.4. Párolgás...2 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 3.1. Alapadatok...2

Részletesebben

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november Grant Agreement no. 265212 FP7 Environment (Including Climate Change) A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú átgondolása az EPI-WATER kutatási program eredményeinek felhasználásával

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011.

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2007 2012 2011. december Gárdony Pákozd Sukoró Zichyújfalu Vereb 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÉSZÜLT. 2014. december

KÉSZÜLT. 2014. december FELTERJESZTŐ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG KÉSZÍTTETŐ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERVEZŐ SOLVEX BME KONZORCIUM KONZORCIUMVEZETŐ, SZAKTERVEZŐ SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények Mohácsi Csilla A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek Tartalom 1.1. Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 4 1.1.1. IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020.... 4 1.1.2. A fenntarthatóság felé való

Részletesebben

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Készítette: JUGLANS ALBA Mérnöki Iroda Bt. Enyedi-Egyed

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz...

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz... A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: 06-68-411-544, FAX: 06-68-512-851 E-MAIL: dvgt@dvgt.

Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: 06-68-411-544, FAX: 06-68-512-851 E-MAIL: dvgt@dvgt. Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: 06-68-411-544, FAX: 06-68-512-851 E-MAIL: dvgt@dvgt.hu Orosháza - 2010 - Tartalomjegyzék 1. Hidrometeorológiai helyzetkép...

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

A SZELIDI-TÓ VÍZGAZDÁLKODÁSI SAJÁTOSSÁGAI. XXXIII. Országos Vándorgyűlés. Szombathely, 2015. július 1-3. Csóka Zoltán szakaszmérnök, ADUVIZIG

A SZELIDI-TÓ VÍZGAZDÁLKODÁSI SAJÁTOSSÁGAI. XXXIII. Országos Vándorgyűlés. Szombathely, 2015. július 1-3. Csóka Zoltán szakaszmérnök, ADUVIZIG A SZELIDI-TÓ VÍZGAZDÁLKODÁSI SAJÁTOSSÁGAI Szelidi-tó Szelidi-tó 2/13 Keletkezése: A Holocén korban fűződött le a Duna vonaláról. Limnológiai osztályba sorolása: Természetes medrű, szikes morotva tó Elhelyezkedése:

Részletesebben

Duna és egyéb folyók szabályozásáról

Duna és egyéb folyók szabályozásáról 8. évfolyam 5. szám 2001.október VÍZMINŐSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség belső információs kiadványa AZ ALCSI HOLT-TISZA Az Alcsi Holt-Tisza mint tartalék ivóvízbázis

Részletesebben

MARCAL 1,80 FKM - DUNA 1793,65 FKM. 2014. december

MARCAL 1,80 FKM - DUNA 1793,65 FKM. 2014. december NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV 01.NMT.13. MOSONI-DUNA 17,76; RÁBA 12,20; MARCAL 1,80 FKM - DUNA 1793,65 FKM EGYEZTETÉSI TERV 2014. december NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV 01.NMT.13. (EGYEZTETÉSI TERV) FELTERJESZTŐ

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Felszíni vízkészletek hasznosítási lehetőségei a Dráva mentén - horvát-magyar viszonylatban. - Dolgozat -

Felszíni vízkészletek hasznosítási lehetőségei a Dráva mentén - horvát-magyar viszonylatban. - Dolgozat - Felszíni vízkészletek hasznosítási lehetőségei a Dráva mentén - horvát-magyar viszonylatban - Dolgozat - Sindler Csaba Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Pécs 2014. május 1. Bevezetés Az Európai Unió Magyarország-Horvátország

Részletesebben

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Beavatkozási terület (támogatható tevékenységek) Eszközbeszerzés; nfrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek; gyártási licenc, know-how beszerzések;

Részletesebben

VGT finanszírozás és a támogatáspolitika összehangolása Mozsgai Katalin ÖKO Zrt. 2009. szeptember 11.

VGT finanszírozás és a támogatáspolitika összehangolása Mozsgai Katalin ÖKO Zrt. 2009. szeptember 11. VGT finanszírozás és a támogatáspolitika összehangolása Mozsgai Katalin ÖKO Zrt. 2009. szeptember 11. Finanszírozás főbb típusai szennyezés csökkentés: szennyező/használó fizet a) szabályozáson keresztül

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA című fórum

Jegyzőkönyv. A DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA című fórum Jegyzőkönyv A DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA című fórum A Kvassay Jenő terv elkészítése és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata című KEOP-7.9.0/12-2013-0007 projekt keretében

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

Békés, a magyar vízgazdálkodás bölcsője, vízhasznosítási trendek

Békés, a magyar vízgazdálkodás bölcsője, vízhasznosítási trendek Békés, a magyar vízgazdálkodás bölcsője, vízhasznosítási trendek Institutum Geometrico- Hidrotechnikum, 1782. Vízépítési Tanszék, 1878 Dr. Madarassy László c. egy. docens Email: madarassy.laszlo@epito.bme.hu

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 Jenei Attila Okl. környezetmérnök környezetvédelmi szakértő MMK szám: 01-11827 Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök T F E W 1133

Részletesebben

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről 1. ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉS TÁRGYA 1.1 A tervezés tárgya, a feladat ismertetése: Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Frankhegy Közműtervezés KÉ-23143 (KÉ-23802)számú egyszerűsített közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Előadó: Göncz Benedek Vízkárelhárítási főosztályvezető Országos Vízügyi Főigazgatóság

Előadó: Göncz Benedek Vízkárelhárítási főosztályvezető Országos Vízügyi Főigazgatóság Előadó: Göncz Benedek Vízkárelhárítási főosztályvezető Országos Vízügyi Főigazgatóság Ráckevei (Soroksári)- Duna- ág Ø Tó- jellegű, két torkola1 műtárggyal mesterségesen szabályozo9 víztest, Ø vízutánpótlása

Részletesebben

Felszíni vízrendezés

Felszíni vízrendezés Felszíni vízrendezés Alapfogalmak Mezőgazdasági vízrendezés: célja a természetes hidrológiai körülmények között a mezőgazdasági termelés szempontjából optimális vízgazdálkodási helyzet kialakítása, ehhez

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén

Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén Hernádi Béla*, Lénárt László**, Czesznak László***, Kovács Péter****,, Tóth Katalin*, Juhász Béla***** * MERT ZRt, Bükkábrány, hernadib@t-online.hu;

Részletesebben

Árvizes fejlesztések hatása a Pinka és a Répce vízfolyáson 50 év távlatában

Árvizes fejlesztések hatása a Pinka és a Répce vízfolyáson 50 év távlatában Magyar Hidrológiai Társaság XXXIII. Országos Vándorgyűlés, Szombathely Árvizes fejlesztések hatása a Pinka és a Répce vízfolyáson 50 év távlatában Készítette: a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108004-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Csókási Anita Berényi Anita Katona Csaba Kovács Viktor Vinczéné Szántó Gizella Gaál Zoltánné Darányi Réka

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

12. NMT. 03. Fehér-és Kettős-Körös nagyvízi mederkezelési terve

12. NMT. 03. Fehér-és Kettős-Körös nagyvízi mederkezelési terve Törzsszám:59 280 Alföld-Planum Kultúrmérnöki Kft 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. 12. NMT. 03. Fehér-és Kettős-Körös nagyvízi mederkezelési terve Fehér-Körös országhatár Sebes-Körös torkolat között Békéscsaba,

Részletesebben

MOSONI - DUNA 118,36 - DUNA 1793,65 FKM. 2014. december

MOSONI - DUNA 118,36 - DUNA 1793,65 FKM. 2014. december NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV 01.NMT.06. MOSONI - DUNA 118,36 - DUNA 1793,65 FKM (Víg zsilip - Duna torkolat) EGYEZTETÉSI TERV 2014. december FELTERJESZTŐ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG KÉSZÍTTETŐ ÁKK 2014

Részletesebben

ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON

ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON MURAI ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ FEJLESZTÉSE KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 NAGY ÁRVIZEK A MURA FOLYÓN Az 1972 júliusában levonuló rendkívüli árhullám, a mértékadó

Részletesebben

Komplex hasznosítású tározókkal kapcsolatos vízgazdálkodási problémák bemutatása a Maconkai-tározó esettanulmányán keresztül

Komplex hasznosítású tározókkal kapcsolatos vízgazdálkodási problémák bemutatása a Maconkai-tározó esettanulmányán keresztül Komplex hasznosítású tározókkal kapcsolatos vízgazdálkodási problémák bemutatása a Maconkai-tározó esettanulmányán keresztül Készítette: Takácsné Tóth Ágnes és Márton Attila Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon Magyar Hidrológiai Tárasság - XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely 2015.07.01-03. Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek Jelenlegi állapot ismertetése Őcsény település Tolna megye keleti részén, a Tolnai-Sárköz kistáj

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023 a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével 2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT, SZENNYVÍZISZAP

Részletesebben

A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09.

A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09. A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09. Tartalom nemzeti, térségi és települési rendezési és fejlesztési tervdokumentumok Magyarország Partnerségi Megállapodása (2014 2020) tervezési folyamat operatív

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: 1.2. A víztest VOR kódja: AIH 123 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 13 Meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű állandó 1.4. Víztest kategóriája:

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Kanyarulatfejlődés tér- és időbeli változásának vizsgálata a Dráva horvát-magyar szakaszán

Kanyarulatfejlődés tér- és időbeli változásának vizsgálata a Dráva horvát-magyar szakaszán Kanyarulatfejlődés tér- és időbeli változásának vizsgálata a Dráva horvát-magyar szakaszán Andrási Gábor 1 Kiss Tímea 2 1 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló

Részletesebben

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez A megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a településrendezési tervek készítését és használatát elősegítő

Részletesebben

Segítség kérés a Cibakházi-Holt-Tisza megmentésére!

Segítség kérés a Cibakházi-Holt-Tisza megmentésére! Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium Zöldpont szolgálat. Cím: 1011 Budapest, Fı utca 44-50. Telefon: 457-3437, 457-3438, 457-3440 Zöld szám: 06-80/40-11-11 Telefax: 457-3354 E-mail: info@mail.kvvm.hu

Részletesebben

5. 1 1. E G Y E D I B E A V A T K O Z Á S O K R É S Z L E T T E R V E I

5. 1 1. E G Y E D I B E A V A T K O Z Á S O K R É S Z L E T T E R V E I MOSONI-DUNA 17,76; 12,; MARCAL 1, FKM - DUNA 1793,65 FKM 5. 1 1. E G Y E D I B E A V A T K O Z Á S O K R É S Z L E T T E R V E I MOSONI-DUNA 17,76; 12,; MARCAL 1, FKM - DUNA 1793,65 FKM 5.11. Egyedi beavatkozások

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

A Kiskörei Hallépcső bemutatása

A Kiskörei Hallépcső bemutatása Magyar Hidrológiai Társaság XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. A Kiskörei Hallépcső bemutatása Előadó: LOVAS ATTILA igazgató KÖTIVIZIG FEJES LŐRINC szakaszmérnök KÖTIVIZIG Kiskörei

Részletesebben

IKVA-PATAK TÖBBFUNKCIÓS MEDERRENDEZÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ TÁROZÓK KIALAKÍTÁSA SOPRON TÉRSÉGÉBEN

IKVA-PATAK TÖBBFUNKCIÓS MEDERRENDEZÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ TÁROZÓK KIALAKÍTÁSA SOPRON TÉRSÉGÉBEN I. C O N T R O L L HAJÓZÁSI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLGATÓ KFT 4400. Nyíregyháza, Kossuth u. 32. E-mail: icontroll@vipmail.hu T/F: 42-502-126, T: 20-9326-623 Tsz: 2-VT/2007 Mrsz: 01 IKVA-PATAK TÖBBFUNKCIÓS

Részletesebben

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A Ráckevei (Soroksári)- Dunából (R/S/D) kiágazó Duna-Tisza-csatorna (DTCS) nagy tervek emlékét őrzi.

Részletesebben

Jogszabályi alap: A jogszabályi kötelemnek eleget téve Igazgatóságunk megkezdte az állami tulajdonú víziművek kezelői jogának átvételét.

Jogszabályi alap: A jogszabályi kötelemnek eleget téve Igazgatóságunk megkezdte az állami tulajdonú víziművek kezelői jogának átvételét. Á l l a mi t u l a j d o n ú v i z i l é t e s í t mé n y e k á t v é t e l e a D é l - d u n á n t ú l i Ví z ü g y i I g a z g a t ó s á g t e r ü l e t é n. Jogszabályi alap: Az Országgyűlés 2013. év

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben