ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Árvíz mentesítés Káros víztöbblet, és az ellene való védekezés Káros víztöbblet a síkvidéken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Árvíz mentesítés. 2.2.7 Káros víztöbblet, és az ellene való védekezés. 2.2.8 Káros víztöbblet a síkvidéken"

Átírás

1 ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A vízgazdálkodás története, helyzete és kilátásai A víz szerepe az egyén életében, a társadalomban, és a mezõgazdaságban. A vízügyi jog pillérei. Hidrológiai alapismeretek Hidraulikai alapismeretek A melioráció és vízgazdálkodás kapcsolata Káros víztöbblet, és az ellene való védekezés dombvidéken. Káros víztöbblet a síkvidéken. Tartós vízhiány okozta károk, és az ellenük való védekezés. A vízhasználatok és a környezetszennyezés kapcsolata Vízvédelmi alapismeretek Víztisztítási alapismeretek Szennyvíztisztítási alapismeretek Káros víztöbblet, és az ellene való védekezés A kérdést kormányrendeletek szabályozzák: 232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjérõl, valamint e szervek irányítási és mûködési rendjérõl Káros víztöbblet a dombvidéken A heves záporok miatt az utóbbi években gyakoriak voltak a kisebb patakok által nagy károkat okozó áradások. A heves vízjárású vízfolyások mederrendezése szükségessé válhat. A burkolt fenekû medrek helyett azonban természet közeli megoldásokat kell találni a jövõben, amelyeknek nagy hagyományai vannak pl. Svájcban. A fenéklépcsõk és egyéb mûtárgyak ott rendszerint fából készülnek Káros víztöbblet a síkvidéken Árvíz: a folyó kilép az úgynevezett középvízi medrébõl és elönti az árterületet, vagy hullámteret. Belvíz: a talajvíz megemelkedik a tavaszi olvadásoktól, vagy nagy mennyiségû csapadéktól, és tartósan elönti a mélyebben fekvõ belvízi öblözeteket. Árvízmentesítés Tervszerû megelõzõ intézkedések és beruházások összessége Az árvizet kiváltó tényezõk tompítása Vízgyûjtõ lefolyási viszonyainak megváltoztatása elvezetés, beszivárgás elõsegítése, hirtelen olvadás lassítása (újraerdõsítés) Mederbeli lefolyás gyorsítása folyószabályozás meder rendezés partvédelmi munkák akadály mentesítés jégzajlás segítése Töltésezés fõ védvonalak kiépítése, erõsítése Nyári gátak létesítése a nyári, vagy zöldár ellen városok árvízi töltéseinek elkészítése Városok árvízi csatornáinak létesítése Árvízi csatornák létesítése Véderdõk létesítése Árvíz mentesítés Forrás Zseni Anikó Vízminõségvédelem 1

2 Árvíz mentesítés Az árvíz mentesítés negatív hatásai A gátak közé zárt folyók a hullámtéren rakják le hordalékukat Az Alföld nem töltõdik fel, mint a múltban (ma inkább süllyed, mert a folyóvízi hordalék nem tudja feltölteni). A hullámterek feliszapolódnak. A gátak folyamatos magasítására van szükség (az árvízszint emelkedik) A medertalpak egyre magasabban helyezkednek el. Emelkedik a térségben a talajvízszint (belvíz). A gátrendszeren belül a fenékszint emelkedik és magasabb lesz, mint a gátakon kívül. Medermélyülés is történhet (ahol gyorsabb a folyó bevágódhat). Szélsõségessé válik a vízjárás (kis- és középvízállások csökkennek árvízszintek emelkednek). Új Vásárhelyi-terv A Tiszára és környezetére vonatkozó komplex tájgazdálkodási program Várárhelyi-terv I. ütem A töltések folyamatos magasítása a növekvõ mértékadó árvízszintek miatt hosszú távon nem tartható fenn. Célkitûzések: a Tiszán levonuló árvízszintek magasságának csökkentése a nagyvízi vízszállító képesség javítása kisebb szakaszokon a töltések emelése nemzetközi vízügyi együttmûködés erõsítése Megoldás: az árhullám nagy mennyiségû vizének egy részét levezetik a közeli árvízi tározókba Kapacitás: 14 db, 1,5 milliárd m3 víz) Forrás: A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program I. üteme ( ) Forrás: Zseni Anikó Vízminõségvédelem Árvíztározók terve Árvíztározók terve Forrás: Zseni Anikó Vízminõségvédelem Forrás: Zseni Anikó Vízminõségvédelem 2

3 Árvíztározók terve Árvízi védekezés Védekezés a hullámverés és elhabolás ellen rõzsemûvek fóliázás homokzsák A töltést meghaladó vízszint ellen nyúlgát építése palánkok közé földet, homokot helyeznek homokzsákokból építik töltés átvágása, szükség tározás zsilipen való leengedés, árvízi tározóba A szivárgás ellen homokzsák szádfal A töltés elmozdulása ellen homokzsákokból épített pillérekkel töltés szélesítésével Buzgárok ellen buzgár köré medencét építenek letapogatják majd elzárják a beömlõ nyílást Forrás: Zseni Anikó Vízminõségvédelem Belvíz mentesítés Csatornahálózat A Magyarországon mintegy km síkvidéki belvízcsatorna van, az alábbi megoszlásban: km (19%) a vízügyi igazgatóságokhoz tartozó kizárólagos állami mû (fõmûvek, fõbefogadók) km (46%) az FVM felügyelete alá tartozó forgalomképes állami csatorna ( vízgazdálkodási társulatok által kezelt mûvek kb %-a) km (35%) az önkormányzati tulajdonba került volt üzemi csatornahálózat és a magántulajdonú csatornák Csatornahálózat kezelése A vízgazdálkodási társulatok által kezelt forgalomképes állami tulajdonú belvízcsatornák fenntartása és mûködtetése állami feladat. A mûködtetést az állam a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény rendelkezése szerint vízgazdálkodási társulatok útján látja el. A belvízcsatorna hálózat akkor mûködik jól, ha elegendõ forrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy a vízi társulatok az évi fenntartási feladatokat idõben el tudják végezni. Egy km átlagos méretû belvízcsatorna fenntartása ezer Ft körül van. Az 5-10 évente esedékes rekonstrukció ezer Ft. Termelõi felelõsség A vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkezõ termelõi tulajdonban lévõ belvízvédelmi mûvek fenntartása, üzemeltetése a termelõk feladata. A termelõ, földhasználó, illetve tulajdonos rendelkezik a földjére érkezõ csapadékkal élvezi hasznát ha az kedvezõ mennyiségû és eloszlású és sajnos látja kárát, ha akár a felszínen, akár a felszín alatt az optimálisnál több a víz. A termõföldön keletkezõ káros vizek elvezetése a termelõ feladata. Belvízi idõszak hossza A mezõgazdasági kultúrák 1-2 hét vízborítást tolerálnak A belvizes idõszak hosszát maximum 15 napra kellene lerövidíteni az egyes öblözetekben. A gyakorlatban belvizes években helyenként a 3 hetet is meghaladja a vízborítás. A belvízmentesítés a levezetõ rendszernek és a szivattyú kapacitásnak a függvénye A levezetõ rendszer folyamatos karbantartást igényel A szivattyú kapacitást az amortizációnál nagyobb mértékben kellene pótolni, és fejleszteni 3

4 Felszín alatti vízrendezés, talajcsövezés Elõnyei kisebb a belvíz kialakulásának kockázata javul a talaj vízbefogadó és vízáteresztõ képessége, a talajmunkák optimális idõben és minõségben, a gyökerek tápanyagfelvétele javul, só kimosódás a talajból, mikrobiális tevékenység fokozódása. Hátrányai beruházási költsége magas, tápanyag-kimosódás, természet idegen anyagok A talajcsövek anyaga Kezdetben égetett agyag csõ Ma felcsévélhetõ perforált gégecsõ PE, PP, PVC mûanyagokból Névleges átmérõ (NA): 50, 65, 80, 100, 125, 160 és 200 mm. Hossz: m. Idomok: karmantyú,végelzáró, szûkítõ, csatlakozó és kifolyó idomok. Permanens talajvizes modell Hooghoudt képlettel: Szívók fektetési távolsága L = 8k d h q + 4k h 2 L: szívótávolság [m] h: a depressziós görbe legmagasabb pontja szívók fölött [m] q: elvezetési intenzitás [mm/nap] d: egyenértékû rétegvastagság k: a talaj vízvezetõ-képessége [m/nap] q A szükséges dréncsõ átmérõ meghatározása A szívó mértékadó vízhozama Qsz és a dréncsõ esése alapján nomogrammok segítségével egyszerûen kiválasztható az optimális NA paraméterrel rendelkezõ dréncsõ. A gyûjtõ vízhozamát a rá csatlakozó szívók vízhozamából számítjuk. Ezután ugyanazzal a nomogrammal meghatározhatjuk Qgy gyûjtõ névleges átmérõjét is. NA névleges csõátmérõ [m ] Q: a talajcsõ vízszállítása [m 3 /s] i: talajcsõ esése [ ] A talajcsövezés kiegészítõ eljárásai Szûrõzés: a dréncsövek névleges átmérõjét növelõ, vagy a jobb vízáteresztést szolgáló szûrõk a hidraulikai, vagy hidrológiai szûrõk. A dréncsövek élettartamát növelõ szûrõ típusok a védõszûrõk. Mélylazítás: cm mélyen, cm sortávval Vakond drénezés: Kötött talajokban alkalmazható drénezési eljárás. Lazító késre szerelt láncon csüngõ golyót, vagy kúpos testet húznak a talajban, amely szabályos járatot hagy maga után (K A >43), VK=65-75%, agyagfrakció aránya 20 % legyen. Aszályossági indexek ARI Ariditási index: A = P / C ahol: P - párolgás (mm) C - csapadék (mm) klimatikus mutatók Pálfai féle aszályossági index: minél nagyobb, annál súlyosabb az aszály t IV-VIII (C ) PAI = P X-VIII (mm) súlyozott csapadék összeg; súlyozók: okt. 0,1 nov. 0,4 dec.-ápr. 0,5 máj. 0,8 jún. 1,2 júl. 1,6 aug. 0,9 Korrigált PAI = kt kp kgw PAI ahol: kt : nyári hõségnapok számát kp : csapadékszegény idõszak hosszát kgw : talajvíz mélység sokéves átlagához viszonyított arányát jelzõ szorzótényezõk Alföldi sokéves átlaga: 5,1 aszályos: 6,0-7,0 erõsen aszályos: 7,0-9,0 Agrohidro-potenciál: adott termõhelynek (táblának) az ott termesztett növényállományra vonatkoztatott vízigény kielégítõ képessége AHP = Vf / Vi 4

5 Aszály fogalmak Légköri aszály: hosszabb ideig tartó rendkívül alacsony légnedvesség állapot Talaj aszály: a diszponibilis víztartalom DV= 50% alá esik, ezzel a víz egyre nehezebben felvehetõ hányada áll már csak a növények rendelkezésére. Fiziológiai aszály: a talajvíz alacsony hõmérséklete miatt annak felvehetõsége lassul. A növények ezt aszály tünetekkel jelzik. Növényi aszály tünetek Növekedés lassulása Levél sodródása Merev levél állás Kékes, vagy matt szín Levél hervadás, lankadás Alsó levelek felszáradása Az aszály kártételei Az aszályos évek milliárdos népgazdasági károkat okoznak. A termelés költségei alig kevesebbek, az árbevétel pedig jelentõsen csökken. Üzemek teljesen tönkremehetnek, eladósodhatnak. Export helyett importra szorulhatunk. Az intenzív evapo-transzspiráció miatt a feltalaj szikesedik. A talajmûvelés nagyobb vonóerõt igényel, gyakoribbak a meghibásodások. Fokozódik a területek gyomosodása. A betakarított termény is gyengébb minõségû, gyakran csak takarmánynak alkalmas. Öntözési alapfogalmak Öntözési norma: egy-egy öntözés során kiszolgáltatott vízmennyiség (mm). Idény norma: Öntözési norma x öntözések száma (mm) Öntözési ciklus: az öntözési norma kijuttatásához szükséges idõtartam (óra). Öntözési forduló: az adott szakasz öntözésének kezdetétõl a következõ öntözésig eltelt idõ (nap). Kertészetek esetén 12 nap, szántóföldi ágazatoknál 18 nap. Az öntözés területi egységei Fõmû: az állam által létesített fõ vízkivételeket, fõcsatornákat, mûtárgyakat és csõvezetékeket jelenti. Öntözõrendszer: nagy kiterjedésû, egységes vízszállító és levezetõ hálózattal ellátott, az öntözõvíz egy vízforrásból jön, két vagy több öntözõfürtbõl áll. Öntözõfürt: az öntözõrendszer alá tartozó egységes és összefüggõ vízelosztó és levezetõ hálózattal rendelkezõ két, vagy több öntözõtelepbõl álló területi egység. A vizet az öntözõrendszer vízszállító fõmûveibõl fürt csatornán keresztül kapja. Öntözõ telep: egymáshoz közeli öntözõ gazdaságokat ellátó rendszer. Az öntözés területi egységei Öntözõ gazdaság: az öntözõ telep által kiszolgált mezõgazdasági vállalat. Öntözõ üzem: Az öntözõ gazdaságon belül kialakított önálló termelési egység. Szivattyú, csõvezetékek, öntözõ berendezések, melyek az öntözõüzem tábláit kiszolgálják. Öntözõtábla: Az öntözõüzem alapegysége, 2-3 öntözõtábla tartozik egy öntözõüzemhez. A kertészeteket 2 táblára alapozzák, a szántóföldi termesztést az üzemen belül három táblára. Az öntözõ táblákon azonos növényt termesztenek. 5

6 Öntözõvíz beszerzése A nem öntözõrendszerekhez tartozó öntözött területek vízbeszerzése eltérhet az öntözõrendszerektõl. A beszerzés lehet: Felszíni: Vízfolyás (folyó, patak) Csatorna Öntözõ csatorna Függõ csatorna Tó Tározó Felszín alatti: Parti szûrésû víz (hordalék kavicságyból) Talajvíz l/min vízhozam felett Rétegvíz l/min vízhozam felett Artézi víz (nyomás alatti) Az öntözõvíz szállítása az öntözõberendezésig Az öntözõüzemhez általában nyílt csatornán érkezik a víz. A szivattyú zárt fõvezetéken továbbítja a vizet az egyes öntözõtáblákig. A táblák területén belül felszín alatti mellékvezetékek szállítják a vizet A mellékvezetékek függõleges hidránsokat látnak el. A hidránsokon gyorscsatlakozó csonkok és szelepek találhatók. A hidránsokhoz flexibilis összekötõcsõ kapcsolja az öntözõberendezéseket. Víznorma Egy-egy alkalommal kiadott vízmennyiség a különféle öntözési módoknál: Felületi: árasztó mm sávos csörgedeztetõ mm barázdás áztató mm Esõszerû: mm Csepegtetõ folyamatos vízadagolás 3-6 mm/nap szakaszos vízadagolás 6-18 mm/nap A víz szétosztása, öntözési módok Õsi módszerek: felületi öntözés árasztó, sávos csörgedeztetõ, barázdás áztató Drénezés óta ismert: altalaj öntözés Technikai forradalom óta: esõszerû öntözés Müanyagok elterjedése óta: mikroöntözések Felületi öntözési módok jellegzetességei Altalaj öntözés jellegzetességei Árasztásnál tökéletes a víz elosztása, a többi felületi öntözési mód vízelosztása azonban egyenetlen. Közepes párolgási veszteség a jellemzõ. A szivárgási veszteség nagy. Energiaigényük alacsony Beruházás igényük alacsony A mûvelésbõl kivett terület változó (kalickák, töltések helyigényétõl függ). A víz elosztása a dréncsövek viszonylag nagy fektetési távolsága miatt nem egyenletes. Minimális párolgási veszteség a jellemzõ. A szivárgási veszteség nagy. Energiaigénye alacsony. Beruházás igénye magas. Nincs mûvelésbõl kivett terület. 6

7 Esõszerû öntözési módok jellegzetességei A víz elosztása, erõsen függ az öntözõberendezés megválasztásától. Lineár öntözõberendezés nagyon jó, konzolos berendezés nagyon rossz. Nagy párolgási veszteség a jellemzõ. A szivárgási veszteség közepes. Energiaigényük közepes, vagy magas. Beruházás igényük magas. A mûvelésbõl kivett terület a berendezés megválasztásától függõen közepes, vagy nagy. Mikroöntözési módok jellegzetességei A víz elosztásának egyenletessége, a berendezés típusától nagyban függ. Csepegtetõ felületi: gyenge Esõszerû mikro-szórós, mikro szórófejes: jó és közepes Altalaj öntözés izzasztó csõvel: jó Nullától nagy párolgási veszteség a jellemzõ. A szivárgási veszteség kicsi (sok kis vízadag miatt). Energiaigényük alacsony. Beruházás igényük magas. Mûvelésbõl kivett terület nem jellemzõ. Esõszerû öntözés üzemeltetési kérdései felcsévélhetõ öntözõberendezéssel Vontatható öntözõberendezés forgó dob, hidromotor hajtással felcsévélhetõ KPE tömlõ (szárnyvezeték) nagy intenzitású szórófej (szánkán) Az öntözõ tábla maximális beöntözési ideje T max =6 nap. 6 nap alatt az öntözõberendezés n számú sávot öntöz be. A tábla méretétõl (A) függõen A/n számú berendezést kell egyidejûleg mûködtetni, hogy 6 nap alatt az egész tábla be legyen öntözve. Az öntözés intenzitását a behúzási sebességgel (v) lehet változtatni. Az optimális intenzitást a talaj víznyelõ képességének ismeretében kell kiszámítani. A talaj víznyelõ képesség > öntözés intenzitása szabályt be kell tartani. Az öntözõüzem táblaszáma dönti el, hogy hány nap lesz az öntözési forduló. Csepegtetõ felületi mikroöntözés üzemeltetési kérdései Szivattyú, szûrõ, fõ-, mellékvezetékek, szárnyvezetékek a csepegtetõ elemekkel, toldó idomok, mágnes szelepek, öntözõ automatika, szenzorok, adagoló berendezések, vegyszer- és tápoldatozó tartályok. A csepegtetõtestek a szárnyvezetéken, a megrendelõ igényének megfelelõ kiosztásban találhatók. A szárnyvezetéket vagy a talajra fektetve, vagy az adott támrendszer huzalán vezetik. 1-3bar nyomással üzemelõ rendszerek. Az öntözõ automatákon állítható az öntözések közt eltelt idõ, és az egyszeri öntözési idõ hossza az egyes csatornákon. Az automatika csatornáinak száma megszabja, hogy hány szárnyvezeték öntözése történhet a megadott öntözési program alapján. A rendszer kiegészíthetõ talajnedvesség- és csapadék érzékelõkkel, így alkalmazkodni tud az idõjárás változékonyságához is. Ugyancsak lehetõség van tápoldatok automatikus adagolására, vagy növényvédõszerek kijuttatására az öntözõvízbe keverve. A rendszer víztelenítésérõl leeresztõ szelep gondoskodik. ELÕADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA A káros víztöbblet és az aszály évente milliárdokat emészt fel országosan. Az árvizek, és belvizek rendszeresen jelentkeznek, az aszály valamivel ritkábban fordul elõ. A védekezés ellenük megoldható, de tökéletes megoldás nem létezik. Csatornázással, töltés építéssel, drénezéssel stb., jó hatékonysággal védekezhetünk a víztöbbletek kártételeivel szemben. Az aszály ellen az agrotechnikai lehetõségek mellett az öntözés a leghatékonyabb megoldás. ELÕADÁS ELLENÖRZÕ KÉRDÉSEI Melyek a közös és eltérõ vonásai az árvizeknek és belvizeknek? Hogy függ össze az árvíz és belvíz kérdés? Milyen mentesítési lehetõségei vannak az árvíznek és belvíznek? Milyen öntözési módokat ismer? Melyek az egyes öntözési módok jellegzetességei? 7

8 Felhasznált források Szakirodalom: Vermes L. Vízgazdálkodás MG. Szaktudás Kiadó BP 1997 Zseni Anikó Vízminõségvédelem SZE MTK egyetemi tananyag Juhász Csaba Öntözés (egyetemi tananyag) Egyéb források: 232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet További ismeretszerzést szolgáló források: Vízügyi és KSH statisztikai adatok KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 8

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Dréncső távolság meghatározása 33.lecke A mezőgazdasági területek vízkezelése szempontjából

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az öntözés alapfogalmai. 34.lecke Az öntözés kialakulása hazánkban 1937 Öntözésügyi

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György Bevezetés Az öntözés a mezőgazdálkodási kultúra egyik fokmérője. Az öntözéses gazdálkodás birodalmakat tett naggyá,

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ ELLÁTÓ RENDSZEREK TARTALOMJEGYZÉKE

ÉPÜLETGÉPÉSZ ELLÁTÓ RENDSZEREK TARTALOMJEGYZÉKE ÉPÜLETGÉPÉSZ ELLÁTÓ RENDSZEREK TARTALOMJEGYZÉKE A jegyzet a következő szakképesítés kötelező tananyaga: A szakképesítés megnevezése: Épületgépészeti technikus A szakképesítés azonosító száma: 54 582 06

Részletesebben

Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz

Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz AGGLOMERÁCIÓS VIZSGÁLAT Budapest 2015. december Készítette: VTK Innosystem Kft. Nemeskér település csatlakozása a Lövői szennyvízelvezetési

Részletesebben

Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció

Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció Polgár Károly osztályvezető DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs, 2015. július 02. Programterület - Magyarország délnyugati részén - Dráva folyó

Részletesebben

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György, Kiss Dénes

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György, Kiss Dénes A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György, Kiss Dénes Micro- (trickle / dripping) irrigation system Irrigation Rotary sprinkler Centrepivot irrigation system

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Szempontok az épületetek alakváltozásainak, és repedéseinek értékeléséhez Dr. Dulácska Endre A terhelés okozta szerkezeti mozgások Minden teher, ill. erő alakváltozást okoz, mert teljesen merev anyag nem

Részletesebben

Elektromos önfelcsévélésű öntöződob működése

Elektromos önfelcsévélésű öntöződob működése Elektromos önfelcsévélésű öntöződob működése 1.Önfelcsévélő öntöző dobok általános leírása: A működési lényegük az, hogy egy dobra felcsévélünk x fm,y átmérőjű KPE műanyag csövet.a gépet letelepítjük az

Részletesebben

Felszíni vízrendezés

Felszíni vízrendezés Felszíni vízrendezés Alapfogalmak Mezőgazdasági vízrendezés: célja a természetes hidrológiai körülmények között a mezőgazdasági termelés szempontjából optimális vízgazdálkodási helyzet kialakítása, ehhez

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ELŐZMÉNYEK...1 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 2.1. Napfénytartam...1 2.2. Léghőmérséklet...1 2.3. Csapadék- és hóviszonyok...1 2.4. Párolgás...2 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 3.1. Alapadatok...2

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TP-TERV MÉRNÖKI IRODA Kft. KULTÚR-CAD Kft. 2014. szeptember

Részletesebben

Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: 06-68-411-544, FAX: 06-68-512-851 E-MAIL: dvgt@dvgt.

Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: 06-68-411-544, FAX: 06-68-512-851 E-MAIL: dvgt@dvgt. Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: 06-68-411-544, FAX: 06-68-512-851 E-MAIL: dvgt@dvgt.hu Orosháza - 2010 - Tartalomjegyzék 1. Hidrometeorológiai helyzetkép...

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Földméréstan és vízgazdálkodás Vízgazdálkodási ismeretek

Földméréstan és vízgazdálkodás Vízgazdálkodási ismeretek Földméréstan és vízgazdálkodás Vízgazdálkodási ismeretek Előadó: Dr. Varga Csaba 1 HIDROLÓGIA ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS A hidrológia a víz előfordulási formáival, a víz földi körforgásával, a víz és a környezete,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS Heves megye, illetve Füzesabony természetföldrajzi és vízrajzi adottságai, legfontosabb vízgazdálkodási problémái Készítette: Úri Zoltán Építőmérnök hallgató 1.évfolyam

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek.

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. ÖNTÖZÉSI ISMERETEK ÖNTÖZÉSI ISMERETEK A növények n nyek vízfogyasztv zfogyasztása sa és s vízigv zigénye A növények fejlıdésükhöz elsı sorba fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. A feltételek

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

Cél: természetes csapadék mellett a növényzet igényeinek megfelelő többlet vízmennyiség leggazdaságosabb kijuttatása.

Cél: természetes csapadék mellett a növényzet igényeinek megfelelő többlet vízmennyiség leggazdaságosabb kijuttatása. ÖNTÖZŐRENDSZEREK Cél: természetes csapadék mellett a növényzet igényeinek megfelelő többlet vízmennyiség leggazdaságosabb kijuttatása. Magyarország klimatikus viszonyai miatt az ország legtöbb részén intenzíven

Részletesebben

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A vízgazdálkodás története, helyzete és kilátásai. A vízgazdálkodás története. Történelem.

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A vízgazdálkodás története, helyzete és kilátásai. A vízgazdálkodás története. Történelem. Környezetgazdálkodás 2. ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A vízgazdálkodás története, helyzete és kilátásai A víz szerepe az egyén életében, a társadalomban, és a mezõgazdaságban. A vízügyi jog pillérei. Hidrológiai

Részletesebben

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007.

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007. JELENTÉS a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről 0708 2007. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2 Szabályszerűségi

Részletesebben

Talajok nedvességtartalmának megtartását célzó készítmény hatásvizsgálata

Talajok nedvességtartalmának megtartását célzó készítmény hatásvizsgálata Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudomány MSc. Talajok nedvességtartalmának megtartását célzó készítmény hatásvizsgálata Készítette: Husovszky Judit Témavezető: Dr. Varga Imre

Részletesebben

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

Tartalom BEVEZETÉS... 11

Tartalom BEVEZETÉS... 11 Tartalom BEVEZETÉS... 11 1. ÁRAMLÁSTANI ALAPISMERETEK... 13 1.1. Az ideális és a valóságos folyadék... 13 1.2. A folyadék nyomása... 14 1.3. A nyomás terjedése súlytalan nyugvó folyadékban... 17 1.4. A

Részletesebben

HEGY- ÉS DOMBVIDÉKI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI CÉLÚ TÁROZÁS TERVEZÉSI TAPASZTALATAI

HEGY- ÉS DOMBVIDÉKI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI CÉLÚ TÁROZÁS TERVEZÉSI TAPASZTALATAI HEGY- ÉS DOMBVIDÉKI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI CÉLÚ TÁROZÁS TERVEZÉSI TAPASZTALATAI Magyar Hidrológiai Társaság XXXIII, Országos Vándorgyűlés Szombathely 2015. Július 1-3. ROSZA PÉTER Katse Dam in Lesotho HELYÜNK

Részletesebben

Síkvidéki tározás avagy (belvízkezelési tapasztalatok az Alsó-tiszai vízgyűjtőkön) MHT Előadóülés. Székesfehérvár. 2013. Szeptember 26.

Síkvidéki tározás avagy (belvízkezelési tapasztalatok az Alsó-tiszai vízgyűjtőkön) MHT Előadóülés. Székesfehérvár. 2013. Szeptember 26. Síkvidéki tározás avagy (belvízkezelési tapasztalatok az Alsó-tiszai vízgyűjtőkön) MHT Előadóülés Székesfehérvár 2013. Szeptember 26. Dr. Kozák Péter Ph.D. igazgató 1. Előzmények 2. A belvíztömeget növelő

Részletesebben

DRAGO GT, A KUKORICACSŐTÖRŐK ÚJ DIMENZIÓJA

DRAGO GT, A KUKORICACSŐTÖRŐK ÚJ DIMENZIÓJA DRAGO GT, A KUKORICACSŐTÖRŐK ÚJ DIMENZIÓJA A DragoGT egy csúcstechnológiával felszerelt üzemben kifejlesztett technológia, amely folytonos kutatás és fejlesztés eredményeképpen jött létre. VILÁGSZERTE

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

Vámospércs Váci Mihály és 474/2 hrsz. utcák vízhálózat bővítése és járóbeteg szakellátó szennyvízelvezetése

Vámospércs Váci Mihály és 474/2 hrsz. utcák vízhálózat bővítése és járóbeteg szakellátó szennyvízelvezetése Vámospércs Váci Mihály és 474/2 hrsz. utcák vízhálózat bővítése és járóbeteg szakellátó szennyvízelvezetése TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS a 0528-1K/2010. terv alapján KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ Sorsz. Tétel + 1.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az esőszerű öntözés. 36.lecke A MÚLT nagy élőmunka igény nagy energiaszükséglet nagy

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Polgármester Úr! Makó, 2011. november 3. Makó Város Önkormányzata Dr. Buzás Péter Polgármester Úr részére Iktatószám: 441/2/2011. Irattári tsz.: 7005-10 M a k ó Széchenyi tér 22. 6900 Tárgy: Tájékoztató a települési folyékony

Részletesebben

Ivóvíz - Minőségjavító Önkormányzati Társulás 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18.

Ivóvíz - Minőségjavító Önkormányzati Társulás 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18. 1 Ivóvíz - Minőségjavító Önkormányzati Társulás 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18. Dunavarsány Város - Szigetszentmárton Község ivóvízminőség javítása 1.) Műszaki bemutatás Dunavarsány város jelen vízkezelési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

SZILIKÁTTECHNIKA. PSR SYSTEM 500 feeder-rendszer: a figyelem középpontjában a hõmérsékleti homogenitás

SZILIKÁTTECHNIKA. PSR SYSTEM 500 feeder-rendszer: a figyelem középpontjában a hõmérsékleti homogenitás SZILIKÁTTECHNIKA PSR SYSTEM 500 feeder-rendszer: a figyelem középpontjában a hõmérsékleti homogenitás David E. Parkinson, PARKINSON-SPENCER RE RACTORIES Ltd. ehérvári Lászlóné, AQUARIUS & LION Kft. A Parkinson-Spencer

Részletesebben

50 kg/ha 80 Ft/kg 50*80 = 4000 Ft/ha. 60 kg/ha 105 Ft/kg 60*105= 6300 Ft/ha. 130 kg/ha 65 Ft/kg 130*65= 8450 Ft/ha

50 kg/ha 80 Ft/kg 50*80 = 4000 Ft/ha. 60 kg/ha 105 Ft/kg 60*105= 6300 Ft/ha. 130 kg/ha 65 Ft/kg 130*65= 8450 Ft/ha SzGY04 - Végezzen el tápanyagutánpótlás számítást! GYAKORLATI PÉLDA Tápanyag utánpótlás Költségek: A./ Műtrágya anyagköltség B./ Keverés, őrlés segédüzemi költségének kiszámítása C./ Műtrágya felrakásának

Részletesebben

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megújuló energiatermelés hazai lehetőségei Kiváló biomassza- és földhőtermelés

Részletesebben

Dr. Köhler Mihály előadása

Dr. Köhler Mihály előadása Biokultúra Tudományos Nap 2011. december 3. szombat Budapest Dr. Köhler Mihály előadása COLAS-ÉSZAKKŐ Bányászati Kft Bodrogkeresztúr Kakas-hegyi riolit tufa bánya COLAS-Északkő Bányászati Kft. Bodrogkeresztúr

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 1.2. A víztest VOR kódja: AEQ063 1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 1.4. A víztest VKI szerinti

Részletesebben

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Víziközmű rendszer kódjai: Ivóvízrendszer: 11-23117-1-001-00-10 Szennyvízrendszer: 21-23117-1-001-00-06 A víziközmű rendszer üzemeltetője:

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Nagykunsági-főcsatorna keleti ág 1.2. A víztest VOR kódja: AEP835 1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Nagykunsági-főcsatorna keleti ág 1.4. A víztest

Részletesebben

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak.

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak. Gyeprács telepítése A Ritter gyeprács telepítése A TELEPÍTÉS ELÕNYEI - Könnyen, gyorsan és olcsón lehet telepíteni. - A felület a kitöltõ anyagtól függõen azonnal terhelhetõ. - A kis súlya miatt a telepítéshez

Részletesebben

A SÍKVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 60 ÉVE

A SÍKVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 60 ÉVE A SÍKVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 60 ÉVE a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működése során bekövetkezett változások áttekintése Kajcsa Zsuzsa A Közép-Duna-völgy belvízrendszerei a XX. század elején megkezdett,

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

Mezôgazdasági fúvókák és tartozékok. Katalógus L 2006

Mezôgazdasági fúvókák és tartozékok. Katalógus L 2006 Mezôgazdasági fúvókák és tartozékok Katalógus L 2006 Lechlerfúvókák az Ön sikeréért, a környezet hasznára A modern növényvédelem több pusztán környezetbarát készítmények használatánál. A cseppeknek lehetõség

Részletesebben

KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN. Nagy Ildikó Réka 1. Vízrendezési célok és módszerek megváltozása

KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN. Nagy Ildikó Réka 1. Vízrendezési célok és módszerek megváltozása KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN Nagy Ildikó Réka 1 Vízrendezési célok és módszerek megváltozása Az elmúlt évtizedekben az anyagi lehetőségek és az egyre

Részletesebben

1.2.4 Közművesítési és hírközlési javaslat Írta Szerkesztette: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft. Dokumentum fájlneve: 1.2.4. Közművesítési és hírközlési javaslat HE v.02.docx Utolsó mentés időpontja: 2009.05.27.

Részletesebben

JDJ -200. Halogén detektor. felhasználói útmutató

JDJ -200. Halogén detektor. felhasználói útmutató JDJ -200 Halogén detektor felhasználói útmutató 1 Általános információk Az új JDJ-200-as termékünk egyesíti magában a könnyű kezelhetőséget, a stabil működést és a kis méretet, ezáltal válik az ideális

Részletesebben

Melléklet a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelethez

Melléklet a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelethez Melléklet a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadásai (A referencia rendszer nettó árakat tartalmaz)

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton.

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton. KÖZLEKEDÉS A tervezési terület a község keleti részén fekszik, az 5605 j. összekötõ út északi oldali teleksora fölött. Megközelítése az Árpád utcából nyíló földúton nehézkes lenne, ezért új, megfelelõ

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest : Zagyva 1.2. A víztest VOR kódja: AEQ140 1.3. A víztestet (ok) : 1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás: 19 Síkvidéki meszes közepes-finom nagy vízgyűjtő

Részletesebben

Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén

Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén Karsztárvizek előrejelzési lehetőségei a Szinva-patak vízgyűjtőjén Hernádi Béla*, Lénárt László**, Czesznak László***, Kovács Péter****,, Tóth Katalin*, Juhász Béla***** * MERT ZRt, Bükkábrány, hernadib@t-online.hu;

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon Magyar Hidrológiai Tárasság - XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely 2015.07.01-03. Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

MEZŐKÖVESD TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA

MEZŐKÖVESD TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA MEZŐKÖVESD TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT 2005 KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft 1016 Budapest Naphegy utca 26 Telefon : 202-76-63, 489-03-65, 489-03-66,

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

VÍZLÁGYÍTÓ ÉS IONCSERÉLŐ BERENDEZÉSEK A JÖVŐ VÍZKEZELÉSE!

VÍZLÁGYÍTÓ ÉS IONCSERÉLŐ BERENDEZÉSEK A JÖVŐ VÍZKEZELÉSE! VÍZLÁGYÍTÓ ÉS IONCSERÉLŐ BERENDEZÉSEK A JÖVŐ VÍZKEZELÉSE! Minden általunk használt víz esővízből származik, amelyről közismert, hogy eredetileg lágy. Természetes körforgása során a talajrétegekből ásványi

Részletesebben

1. A gépek ismertetése

1. A gépek ismertetése 1. A gépek ismertetése 1.1. Mûszaki leírás Az OMLSZ-1 és az OKML-3M talajlazítókat a gyártó vállalat a 60-90 kw motorteljesítményû erõgépekhez fejlesztette ki. Rendeltetésük: különbözõ talajokon történõ

Részletesebben

" Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004

 Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT) ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 " Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 Bel- és csapadékvíz elvezetés Ricsén A beruházás bemutatása Az elmúlt évek nagy

Részletesebben

Mezőgazdasági növénybiztosítás

Mezőgazdasági növénybiztosítás Mezőgazdasági növénybiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/40 AHE-11536 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya, területi és időbeli (kockázatviselési ) hatálya...

Részletesebben

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Készült az Eurobitume és az EAPA közös munkájaként (2004 szeptember)

Készült az Eurobitume és az EAPA közös munkájaként (2004 szeptember) 4 AZ ASZFALT PÁLYASZERKEZETEK ELÕNYEI Készült az Eurobitume és az EAPA közös munkájaként (2004 szeptember) I. Teljes élettartam alatti költségek 4 II. Pályaszerkezet-tervezés 11 III. Aszfaltkeverékek közutak

Részletesebben

A BALATON HAVI VÍZHÁZTARTÁSI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA 2014.

A BALATON HAVI VÍZHÁZTARTÁSI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA 2014. A BALATON HAVI VÍZHÁZTARTÁSI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA 2014. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. 2015. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal I. BEVEZETÉS 2. II. VÍZHÁZTARTÁSI

Részletesebben

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november Grant Agreement no. 265212 FP7 Environment (Including Climate Change) A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú átgondolása az EPI-WATER kutatási program eredményeinek felhasználásával

Részletesebben

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal Síkvidéki víztöbbletek és vízhiányok kezelése 3. szekció Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal 1. A térség korábbi

Részletesebben

AUTOMATA MEDENCE TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK

AUTOMATA MEDENCE TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK A víz tiszta forrása AUTOMATA MEDENCE TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK NET & CLEAN TISZTÍTÓ RENDSZER A NET N CLEAN egy rendkívül hatásos tisztító rendszer. A külön erre a célra beépített szivattyú az összetett hatutas

Részletesebben

Vasúti szállítás és infrastruktúra I.

Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszék Arató Károly Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Győr, 2009. Tartalomjegyzék A./ VASÚTI TEHERKOCSIK IDŐFELHASZNÁLÁSAI 7 1. Kereskedelmi

Részletesebben

Az Energie AG Miskolc Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. OPERATÍV TECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK www.energieag-miskolc.hu Üzleti tevékenységi körök Aqua SERVICE aqua DETECT: Vízveszteség elemzés, szivárgási

Részletesebben

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA 3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA Területi környezet-érzékenységi információk: a) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek b) Befogadó érzékenysége

Részletesebben

Tápanyag-gazdálkodás

Tápanyag-gazdálkodás Tápanyag-gazdálkodás A szőlő növekedése és terméshozama nagymértékben függ a talaj felvehető tápanyag-tartalmától és vízellátottságától. Trágyázás: A szőlő tápanyagigényének kielégítésére szolgáló műveletcsoport

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI. a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI. a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre 2. sz. melléklet HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre 1. Általános rész Jelen műszaki csatlakozási feltételek (továbbiakban: MCSF) érvényesek a Kazincbarcika

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14.

Részletesebben

2016 Induljon. a víz! Szivattyúk

2016 Induljon. a víz! Szivattyúk 2016 Induljon a víz! Szivattyúk Mindig a megfelelő szivattyút! Áttekintés a szivattyúfajtákról. A GARDENA Önnek és ügyfeleinek széleskörű választékot kínál a szivattyúk terén; a nagy teljesítményű, de

Részletesebben

Nyugati kiskörút II. ütem építése - 2. szerződésmódosítás

Nyugati kiskörút II. ütem építése - 2. szerződésmódosítás Nyugati kiskörút II. ütem építése - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Öntözés gépesítése V. Előadás anyag

Öntözés gépesítése V. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I. Öntözés gépesítése V. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet Agrotechnikai követelmények Az öntözéshez

Részletesebben

Tervezési információk

Tervezési információk Paradigma kondenzációs kazánok Tervezési információk ModuPower 310, 285 650 kw ModuPower 610, 570 1300 kw ModuVario NT, 15 25 kw Modula NT, 10 35 kw Modula NT Combi, 28 kw Modula III, 45 115 kw Tartalom

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

TARANY. Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009.

TARANY. Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. TARANY Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. Tarany Község Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. Megbízó: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 7500 Nagyatád,

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz.

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz. A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL T 37 442 sz. OTKA téma Zárójelentés A magyar növénytermesztésben jelentős szerepet játszanak

Részletesebben

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12.2. Az előadás végén Az előadás végére a hallgatók tisztában

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Takarmányok erjesztéses tartósításának műszaki kérdései 1. Szálastakarmányok aprításának gépei és

Részletesebben

Hígtrágya kezelése a HAGE Zrt. sertéstelepein. Lupócz Zoltán

Hígtrágya kezelése a HAGE Zrt. sertéstelepein. Lupócz Zoltán Hígtrágya kezelése a HAGE Zrt. sertéstelepein Lupócz Zoltán Bevezetés Trágyának nevezzük azokat a szerves és szervetlen anyagokat, amellyel az elhasznált növényi anyagokat pótoljuk, ill. a talaj termőképességét

Részletesebben

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET TARTALOMJEGYZÉK ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKTERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Általános

Részletesebben

6. A csemetekerti növénytermesztés általános jellemzői

6. A csemetekerti növénytermesztés általános jellemzői Megbízás célja, indoka A felperes a kilencvenes évek elején elindította erdészeti csemetetermesztési vállalkozását. Saját tulajdonú, valamint bérelt földön végzi azóta is a csemetetermesztést. Az 1994-es

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

E ACO DRAIN Vízelvezető rendszerek

E ACO DRAIN Vízelvezető rendszerek E ACO DRAIN Vízelvezető rendszerek Új szabvány a felszíni vízelvezetés folyókáira. Új szabvány Magyarországon az MSZ EN 1433. Az Európai Unió területén már csak a szabványnak (MSZ EN 1433) megfelelõ illetve

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Követelmények. Vizsgálat

Követelmények. Vizsgálat Bónusz János A hidegfényű fénycsöves lámpatestek tűzveszélyességéről A hidegfényű fénycsöves lámpatestek vizsgálatára került sor annak megállapítására, hogy mennyire jelentenek tűzveszélyt normál üzemben.

Részletesebben

Tervezési segédlet 2. 1,08 5. 0,96. 8.ábra A fûtõtest teljesítmény tényezõje néhány jellegzetes kapcsolásnál

Tervezési segédlet 2. 1,08 5. 0,96. 8.ábra A fûtõtest teljesítmény tényezõje néhány jellegzetes kapcsolásnál . a : A fûtõvíz csatlakozási módja, vagyis a fûtõvíz be- és elvezetése jelentõsen módosíthatja a hõleadást. A.ábra szerint hosszú tagos fûtõtesteknél a.pontban részletezett tagszámkorrekció javítható,

Részletesebben

Vízszerzés-víztisztítás tervezés ÁV tételekhez kapcsolódó részek

Vízszerzés-víztisztítás tervezés ÁV tételekhez kapcsolódó részek Vízszerzés-víztisztítás tervezés ÁV tételekhez kapcsolódó részek Tantárgyi követelmények: A kiadott temetika szerint (vki.ejf.hu-n elérhető): -Aláírás: - 2 db évközi feladat beadása, legalább elégséges

Részletesebben

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 1 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. (2) bekezdés b) és c) pontjában, a növényvédelemről

Részletesebben

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalommeghatározások 1. Akadálymentes: az az építmény, amely mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható.

Részletesebben

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás A kiválasztott változat részletes ismertetése 1.1 Részletes műszaki ismertetés 1.1.1 Műszaki leírás Helyi vízkezelés - törésponti klórozás Tervezett technológia A vízbeszerzési szakvélemény szerint a közelben

Részletesebben