KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TP-TERV MÉRNÖKI IRODA Kft. KULTÚR-CAD Kft szeptember véglegesítve: aug.

2 A koncepciót készítette: Felhős Koppány (Kultúr Cad Kft.) okl. vízgazdálkodási mérnök kamarai nyilvántartási szám: / jogosultság az alábbi területeken: ME-M; ME-VZ; ME-É; ME-KÉ; TV; BB; SZÉM3; SZV; VZ-TEL; VZ-TER; VZ-VKG Tóth Attila (TP-TERV MÉRNÖKI IRODA Kft) okl. építőmérnök, településmérnök jogosultságok: KÉ-VA, KÉ-K, KÉ-L, KÉ-HA, T kö kamarai nyilvántartási szám:

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A JELENLEGI HELYZET VIZSGÁLATA FEJLESZTÉSI JAVASLATOK RAJZOK JEGYZÉKE 17. 3

4 1 BEVEZETÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a város jövőbeni fejlődési pályájának meghatározásához a 2004-ben elfogadott és azóta többször módosított településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát kezdte meg 2013-ban. A felülvizsgálat módszertani alapját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet határozta meg. Módszertani segédletként szolgált a Belügyminisztérium által augusztusában közreadott útmutató, mely a megyei jogú városok közötti integrált településfejlesztési stratégiájának elkészítését támogatja. A településfejlesztési koncepció hosszú távú terv, egy olyan dokumentum, amelynek alapja a közösség véleményére épülő határozott és hosszú távú jövőkép. A jövőkép, illetve a hosszú távú célok kiinduló pontot jelentenek a területrendezési eszközök felülvizsgálatához, elkészítéséhez, illetve a középtávú területi és ágazati stratégiai dokumentumok kidolgozásához. A koncepció fontos szerepe tehát, hogy a város adottságait és lehetőségeit figyelembe vevő, végrehajtható fejlesztési stratégia kiinduló alapanyaga legyen. A munka alapvető célkitűzése, hogy Kaposvár megfelelően pozícionálja magát az ország és a Dél- Dunántúli régió vonatkozásában, beazonosítsa azokat az egyéni és egyedi tényezőket, amelyeket fejlesztve versenyképes maradhat, versenyelőnyökhöz juthat. A városvezetés a koncepcionális és stratégiai munka módszerének meghatározásakor partnerségi tervet fogadott el, mely mentén került sor a fejlesztésében érdekelt szereplők tervezési folyamatban történő részvételére, bevonására, illetve a szakmai munka és döntés-előkészítés hivatalon belüli koordinációjának megvalósítására. 4

5 2 A JELENLEGI HELYZET VIZSGÁLATA 2.1. CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS JELENLEGI HELYZETE Kaposvár város a Kapos csatorna vízgyűjtő területén helyezkedik el, ez a befogadó vízfolyás a térség vízrendezési problémáiban kulcsszerepet játszik. Vízemésztő képessége meghatározza a mellékágak és az azokhoz kapcsolódó vízfolyások, valamint a területi vízrendezések kiépíthetőségét. A Kapos a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, míg a többi vízfolyás a város kezelésében van. A külterületi meder 10%-os előfordulási valószínűségű árvízhozamok levezetésére van kiépítve. A vízfolyás mederrendezésével kapcsolatban komplex hasznosítású tározók épültek a balparti oldalon, elsősorban az árvízcsúcs-csökkentése céljából. A tározók közül három érinti a város területét: Deseda és a Töröcskei tó, a Kapos km szelvényébe épített Kaposvári Vésztározó. A vésztározó az érkező árhullám tömeg egy részének betározásával a tározó központi műtárgyán, a belterületi szakasz kiépítettségének megfelelően 3%-os előfordulási valószínűségű vízhozam jut csak tovább. A tározó térben az 1%-os előfordulási valószínűséget nem meghaladó árhullámok esetén áll rendelkezésre biztonsággal a szükséges tározótérfogat. A vízfolyás Kaposvár belterületén levő szakasza az idén épült át. A Kapos folyó III-IV. oszt. vízminőséggel érkezik a város térségébe, ahol a bevezetett ipari és kommunális eredetű szennyvizek hatására IV-V. osztályúvá romlik. Az elmúlt 10 év alatt a vízminőség javult, döntően a Magyar Cukor Rt-nél, a Villamossági Gyárnál és a Húskombinátnál végrehajtott szennyvízkezelési, technológiai változások eredményeként. A Kaposba ömlő vízfolyások közül a Nádasdi patak szeméttelep alatti szakaszának vízminősége az új szeméttelep használatba vételével javult. A Kapos vízgyűjtő területén lévő vízfolyások vízminőségi besorolásai Vízminőségi paraméter csoportok A B C D E V í z m i n ő s é g i o sz t á ly o k Kapos, (Kaposvár Ny) Kapos, (Kaposvár K) Kapos, (Kaposhomok) Nagy Koppány Hábi csatorna Vízfolyások Forrás: Somogy Forrás: Somogy megye Környezetvédelmi Programja 6. sz. táblázat 5

6 Kapos jelen tanulmányban érintett szakaszán található felszíni vizek több víztestbe sorolhatók. A felszíni vizek besorolását és a VKI nomenklatúrájának megfelelő jellemzését az alábbi táblázat tartalmazza: Víztest Kategória Jelleg Deseda-patak és mellékvízf.- i Kapos közép Orci-patak és mellékvízf.-i Surján-patak Zselic-patak erősen módosított erősen módosított természetes természetes természetes 9 dombvidékimeszes-közepesen finom-közepes vízgyűjtő 10 dombvidékimeszes-közepesen finom-nagy vízgyűjtő 9 dombvidékimeszes-közepesen finom-közepes vízgyűjtő 9 dombvidékimeszes-közepesen finom-közepes vízgyűjtő 8 dombvidékimeszes-közepesen finom-kicsi vízgyűjtő Ökológiai állapot Fizikai, kémiai Hidromorfológiai állapot gyenge méréskelt méréskelt mérsékelt méréskelt méréskelt gyenge méréskelt méréskelt gyenge jó méréskelt mérsékelt méréskelt méréskelt A jelenleg folyó beruházások a Kapos közép és a Deseda-patak és mellékvízfolyásai elnevezésű víztesteket érintik. Környezeti célkitűzés mindkét víztestnél a jó potenciál elérése. A legnagyobb felszíni vízfelület a Deseda-tározó, elsősorban vízkészlet-gazdálkodás, vízminőség szabályozás és árvízcsúcs-csökkentés céljából készült. A tározó és környezete helyileg védett természetvédelmi területté való nyilvánítása megtörtént. Vízgyűjtő területe 170 négyzetkilométer, a kerülete 26 kilométer, melyet továbbra is idegenforgalmi, üdülési célra használ a város, városkörnyék és az ide látogató turisták. A vízminőség alakulása ezzel szorosan összefügg. A Deseda vízminőségének védelme érdekében alapvető a szennyező forrásból származó terhelés csökkentése, ezért az ÁNTSZ megyei intézetének bejárása során az illegális szennyvízbevezetések felderítésére is megtörtént a tóparton. A természetes fürdőhelyet az üzemeltetési időszakban folyamatosan ellenőrizték. A jogszabályi előírásoknak való nem megfelelőség ill. közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére minden esetben intézkedést történt. A vízvizsgálati eredmények alapján az üzemeltetés szüneteltetését nem kellett kezdeményezni. A Töröcskei-tározó vízfelülete és a környezete elsősorban a horgászat, a kiránduló turizmus, a csendes vakáció területe. A belváros közelében 2002-ben létesült a városligeti Malom-tó. 6

7 2.2. KÖZELMÚLTBAN MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK A Kapos km szelvényébe épített Kaposvári Vésztározó A projekt során valósul meg a vésztározó a hozzá kapcsolódó műtárgyakkal. A vésztározó a Kapos km szelvényében épített völgyzárógát megvalósításával alakult ki, és mértékadó árhullám előfordulásakor a vízfolyás km szelvényéig terjedő völgyszakasz kerülne elöntésre. A tározó központi műtárgyán, a belterületi szakasz kiépítettségének megfelelően 3%-os előfordulási valószínűségű vízhozam jut csak tovább. A tározó térben az 1%-os előfordulási valószínűséget nem meghaladó árhullámok esetén áll rendelkezésre biztonsággal a szükséges tározótérfogat A völgyzárógát hossza 291,3 m Koronaszintje: 133,8-134,0 mbf Korona szélessége: 4,0 m Rézsű hajlása 1:2,5; 1:3 A központi műtárgy csőalagútját 3 db Rocla Ø 2,0 m vasbeton cső alkotja. Küszöbszintje 127,5 mbf A tározó az alábbi területeket érinti: Kaposvár külterületén 060/2, 049/3, 052/3, 053/13, 053/15, 053/17, 053/19, 053/21, 054, 058/3, 063, 064, 065/1, 073 Kaposvár belterületén: 19272/1, 19281/2 Kaposújlak külterületén: 059, 02/6, 02/8, 055/3, 056/1, 057/11, 057/13, 057/9, 060/11, 060/13, 060/9, 062/2, 076/4, 076/6, 010 A Kapos folyóhoz csatlakozó vízfolyások belterületi szakaszainak vízrendezése az elmúlt években megtörtént. A Kapos csatorna a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. A terület csapadékvizei a Kapos völgyre közel merőleges irányban kialakult kisebb patakok, vízfolyások közvetítésével jutnak a befogadó Kapos csatornába. A főbb vízfolyások a városon belül: Csörögevölgyi, Füredi, Kisgáti, Malom-árok Toponári-vízfolyás és az Ivánfai-, Deseda-, Töröcskei-, Zselic- és Nádasdi-patak. A vízfolyások és árkok mellett a zárt beépítésű városrészekből zárt csapadékvíz-elvezető csatornák szállítják le a csapadékvizet. A csatornák befogadói a már fent említett patakok és árkok, végső soron pedig a Kapos csatorna. A település belső, régebbi építésű részein a zárt csapadékvíz elvezető hálózat teljes mértékben kiépítettnek tekinthető. Ugyanez elmondható a 60-as éveket követő lakóterületi beépítésekről is. A közterületi 34,4 km vízfolyás hosszának állapota Kaposváron: rendezett hossz: 13,4 km, megfelelő állapotú: 9,2 km, rendezetlen: 11,8 km. A Kapos idén átépített szakaszai: I. szakasz km szelvények közötti rendezetlen mederszakasz Taszár, Sántos, Kaposvár külterületén II. szakasz km szelvények közötti rendezett állapotú mederszakasz Kaposvár bel- és külterületén. 7

8 Szakaszolva az alábbi mederszelvények/kapacitások lettek kialakítva: km szelvények között: Fenékvonal: ,36 mbf 0, ,91 mbf 0, ,05 mbf 0,73 Fenékszélesség: 4,5 m Középvízi meder mélység: 3,0 m Középvízi meder rézsűhajlás: 1:1,5 Padkaszélesség: 4,0 m Nagyvízi meder mélysége: 3,8-5,5 m Depónia magassága: 0,5-2,1 m Depónia rézsűhajlás: 1:1 Vízoszlop magasság: 2,50 3,05 m Középsebesség: 0,85-1,14 m/s Kiépítési vízhozam: Q 3% = 23,6 m 3 /s km szelvények között: Fenékvonal: ,48 mbf 0, ,60 mbf 0,62 Fenékszélesség: 1,5-2,0 m Középvízi meder mélység: 3,0-3,5 m Középvízi meder rézsűhajlás: 1:1,5 Padkaszélesség: 4,0 m Nagyvízi meder mélysége: 4,1-5,1 m Depónia magassága: 0,5-1,3 m Depónia rézsűhajlás: 1:1,5 Vízoszlop magasság: 3,25 3,40 m Középsebesség: 0,86-1,05 m/s Kiépítési vízhozam: Q 3% = 23,6 m 3 /s km szelvények között: Fenékvonal: ,68 mbf 0,62 Fenékszélesség: 3,5 m Középvízi meder mélység: 2,5 m 8

9 Középvízi meder rézsűhajlás: 1:1,5 Bal padkaszélesség: 4,0 m Nagyvízi meder mélysége: 4,25 m Bal depónia magassága: 0,5-1,1 m Depónia rézsűhajlás: 1:1,5 Vízoszlop magasság: 3,75 m Középsebesség: 1,09 m/s Kiépítési vízhozam: Q 3% = 41,0 m 3 /s km szelvények között Fenékvonal: ,66 mbf 0,88 Fenékszélesség: 2,0 m Középvízi meder mélység: 2,5 m Középvízi meder rézsűhajlás: 1:1,5 Padkaszélesség: 5,0 8,0 m Nagyvízi meder mélysége: 4,2 6,6 m Bal depónia magassága: 0,6-0,9 m Depónia rézsűhajlás: 1:2 1:4 Vízoszlop magasság: 3,65 m Középsebesség: 1,09 m/s Kiépítési vízhozam: Q 3% = 41,0 m 3 /s km szelvények között Fenékvonal: ,09 mbf 0, ,00 mbf 0,80 Fenékszélesség: 1,5 m Középvízi meder mélység: 2,0 m Középvízi meder rézsűhajlás: 1:1,5 Padkaszélesség: 5,0 7,0 m Nagyvízi meder mélysége: 3,8 5,2 m Bal depónia magassága: 2,5 m Depónia rézsűhajlás: 1:1,5 Vízoszlop magasság: 3,15 3,25 m Középsebesség: 0,85 0,98 m/s Kiépítési vízhozam: Q 1%(árvízcsúcs csökkentett) = 27,5 m 3 /s 9

10 A Kapos belterületi torkolati műtárgyai A Kapos km szelvények között 5 helyen épült új torkolati zsilip műtárgy: km sz-ben a Nyárszói vízfolyás torkolatában zsilipakna 1,50*1,45 m belméretű monolit vasbeton tetőszint: 125,55 mbf küszöbszint: 122,15 mbf áteresz: Ø 0,80 m-es betoncső ,2 km sz-ben jobb parti betorkolló ároknál vasbeton előfej: 1,50*0,80 belméretű vasbeton tetőszint: 122,75 mbf küszöbszint: 122,15 mbf áteresz: NA 400 acélcső km sz-ben jobb parti betorkolló ároknál zsilipakna 1,25*1,25 m belméretű monolit vasbeton tetőszint: 125,30 mbf küszöbszint: 122,90 mbf áteresz: Ø 0,60 m-es betoncső km sz-ben jobb parti betorkolló ároknál zsilipakna 1,50*1,45 m belméretű monolit vasbeton tetőszint: 125,05 mbf küszöbszint: 122,80 mbf áteresz: Ø 0,60 m-es betoncső ,3 km sz-ben bal parti betorkolló ároknál zsilipakna 1,25*1,65 m belméretű monolit vasbeton tetőszint: 125,55 mbf küszöbszint: 122,25 mbf áteresz: Ø 1,0 m-es betoncső Kapos belterületi csőkitorkollások ,4 jobb part Ø 0,20 acélcső ,5 jobb part 0,8x0,8 m vb keretelem ,5 jobb part Ø 0,60 betoncső jobb part Ø 0,60 betoncső ,6 jobb part Ø 0,60 betoncső ,5 jobb part 0,30 m betoncső ,5 bal part 0,30 KPE cső bal part Ø 0,60 betoncső jobb part Ø 0,5 betoncső bal part Ø 0,60 betoncső ,5 bal part Ø 0,80 betoncső 10

11 Kapos-csatorna mellék vízfolyásai Nyárszói vízfolyás betorkollás helye: Kapos km szelvény jobb o. műtárgy: Ø 0,8 m táblás zsilip, küszöbszint: 121,72 mbf Deseda-patak betorkollás helye: Kapos ,9 km szelvény bal o. műtárgy: 2,0x2,0 m keretelem, küszöbszint: 122,04 mbf Nádasdi vízfolyás betorkollás helye: Kapos ,5 km szelvény bal o. műtárgy: 1,0x1,0 m keretelem, küszöbszint: 122,99 mbf Malom árok betorkollás helye: Kapos km szelvény bal o. műtárgy: burkolt gázló, küszöbszint: 124,20 mbf Ivánfai vízfolyás betorkollás helye: Kapos ,1 km szelvény jobb o. műtárgy: 0,6x0,6 m keretelem, küszöbszint: 128,87 mbf Kisgáti vízfolyás betorkollás helye: Kapos ,1 km szelvény bal o. műtárgy: 2,0x2,0 m keretelem, küszöbszint: 124,70 mbf Zselic-patak betorkollás helye: Kapos ,4 km szelvény jobb o. műtárgy: 1,5x1,5 m keretelem, küszöbszint: 124,71 mbf Töröcske-patak betorkollás helye: Kapos ,5 km szelvény jobb o. műtárgy: 1,0x1,0 m keretelem, küszöbszint: 127,02 mbf Kaposfüredi vízfolyás betorkollás helye: Kapos km szelvény jobb o. műtárgy: 1,0x1,0 m keretelem, küszöbszint: 127,30 mbf Csörge-patak betorkollás helye: Kapos km szelvény jobb o. műtárgy: Ø 0,8 m csőáteresz, küszöbszint: 128,45 mbf 11

12 Toponári vízfolyás nem közvetlenül csatlakozik a Kaposhoz, de vízfolyás állapota a városrész vízelvezetését nagyban meghatározza. A vésztározó és a Kapos belterületi szakaszának rendezésével Kaposvár belterületén az árvízveszélyes területek megszűnnek. Kaposvár belvárosi, illetve sűrű beépítési részein a csapadékvíz-elvezetés zárt, elválasztott rendszerű csapadékcsatorna-hálózattal megoldott. A város családiházas övezeteiben pedig nyílt árkokkal történik. Belterületi 162,9 km hosszú csapadékcsatornából: zárt rendszerű: 58,7 km, nyílt árok: 104,2 km. A domborzati erózió okozta problémával a város fekvéséből és geológiai adottságaiból adódóan bizonyos település részeknél számolni kell. Ilyen az Eötvös u., Mikszáth u., Jókai u., Rózsa- és Nyugativánfa utca. A néhány helyen alkalmazott szikkasztóárkos csapadékvíz-elhelyezés létesítményei nem megfelelően karbantartottak, növényzettel benőtt, feliszapolódott állapotukban helyenként funkciójukat sem töltik be maradéktalanul. 12

13 3 FEJLESZTÉSI JAVASLATOK Csapadékvíz-elvezetés, vízrendezés A Kapos-folyó Kiskorpádtól délre három ágból ered, vízgyűjtő területéhez összesen 31 patak tartozik; a várost átszelő szakaszra esik ezek közül nyolc torkolata. A Kapos szabályozása 1835-re készült el, de szűk medre miatt elég sűrűn kiöntött, súlyos károkat okozva az itt élőknek. Végleges rendezésére 1953 után került sor. A Kapos árvízi öblözetéből 3,6 km 2 belterületre esik. A főbb vízfolyások a városon belül: Csörögevölgyi, Füredi, Kisgáti-árok és a Deseda-, Töröcske-i, Zselic- és Nádasdi-patak. A betorkolló patakok közül legnagyobb a Deseda: 31 km, 167 km 2, és az Orcipatak: 26,6 km, 133 km 2. A Berki-patak: 15 km, 67 km 2, és az Zselic-patak: 10,6 km, 21 km 2. A széles völgyekben több halastó és tározó található. A Deseda-patak felduzzasztásával egy hosszan elnyúló, széles víztározó lett kialakítva, 245 ha vízfelülettel. A tározót vízkészlet-gazdálkodás, vízminőség szabályozás és árvíz-csúcs csökkentés céljából hozták létre. Az elsődleges célok mellett azonban hamarosan más társadalmi igényeket is ki kellett elégítenie a tónak, így a déli részén kialakítottak egy strandot, kempinget. Ezen túl természetesen helyet kapott a horgászat is. A Töröcskei-tározó vízfelülete és a környezete elsősorban a horgászat, a kiránduló turizmus, a csendes vakáció területe. A belváros közelében 2002-ben létesült a városligeti Malom-tó. A település felszíni vizeit az elválasztott rendszerű csatornahálózattal (a város jelentős hányadán a nyílt árokrendszer segítségével) vezetik el. A csapadékcsatornák és a nyílt árokrendszerrel összegyűjtött vizeket a vízfolyásokba vezetik. A csatornák befogadói a már fent említett patakok és árkok, végső soron pedig a Kapos csatorna. A település belső, régebbi építésű részein a zárt csapadékvíz elvezető hálózat teljes mértékben kiépítettnek tekinthető. Ugyanez elmondható a 60-as éveket követő lakóterületi beépítésekről is. A burkolt felületek arányának utóbbi időkben történt intenzívebb növekedése lényegesen megnövelte az elvezetendő csapadékvíz mennyiségét. A felszíni összegyülekezési idő lerövidülése eredményeként nagyobb záporok, gyors hóolvadás esetén a csatornahálózat a nagyobb terhelést csak lokális kiöntésekkel volt képes elvezetni. Általános probléma, hogy az utóbbi években a vízfolyások és a nyílt árkos rendszer kellő szinten tartó karbantartása is elmaradt, amely rontotta a befogadó képességet. A karbantartási és felújítási tevékenységek elvégzésén túl további megoldandó feladat az előző fejezetben leírt, a város teljes területére kiterjedő elválasztott csatornázási rendszer végleges kialakítása. A település belterületén, beépítésre szánt területein, új fejlesztési területen a csapadékvíz elvezetésére már csak zárt csapadékvíz csatorna létesítése javasolható. A jelenleg belterületen meglevő nyílt árkos felszíni vízelvezetés rendszere az útburkolat kiépítéséig, illetve az útburkolat soron következő rekonstrukciójáig tartható fenn, az útépítés csatolt beruházásaként kell a zárt csapadékcsatorna kivitelezését megoldani, addig is gondoskodni kell karbantartásukról, tisztításukról. 13

14 A nyílt árkos vízelvezetési rendszer hosszabb távon csak a külterületen, illetve a beépítésre nem szánt területeken tartható fenn, illetve létesíthető. A nyílt árkok szikkasztó árokként történő kialakítása egyre kedvezőtlenebb; különösen az erre kevéssé alkalmas talajmechanikai adottságú környezetben, ahol a talajba intenzíven beszivárgó víz csúszásveszélyt okozhat. (A talajvíz a völgyekben 2-4 m, a lejtőkön 4-6 m mélység között található. A magas talajvízállású, időszakos elöntéssel fenyegetett területeket a javaslati munkarész Felszíni vízelvezetés tervlapján tájékoztató elemként lehatároltuk. Teljes körűen szükséges a Kapos-csatorna mellékágainak és azok vízgyűjtők rendszerének felülvizsgálata a várható vízszállító igények növekedésének figyelembevételével. Vizsgálandó a Csörögevölgyi, Füredi, Kisgáti, Malom-árok Toponári vízfolyás és az Ivánfai-, Deseda-, Töröcskei-, Zselic- és Nádasdipatak. A Kapos-csatorna oldalágai műtárgyai elavultak, átépítésre szorulnak. A csappantyús vagy betétpalló elzárásúakat zsiliptáblás műtárgyakra kell cserélni. Ezek közül kettő és a km szelvényben lévőknek a tervei elkészültek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek. A zsiliptáblák pontosabb szabályozásához a belterületen 2 db automata vízmérce kiépítését javasoljuk. Előtérbe kell helyezni a csúszás veszélyes környezetben, valamint a feltöltött területeken a csúszásveszély csökkentését elősegítő vízrendezés megoldásokat. Vízfolyások, élővizek vízminőségének javítása érdekében a vízbevezetéseknél a megfelelő védelmet szolgáló hordalékfogó műtárgyak, szénhidrogén szennyezésnek kitett felületeknél az olajfogó műtárgy kiépítését meg kell oldani.. Az élővizek hasznosításának növelésével a szabadidő töltés minőségi javítását és az idegenforgalmat is fejleszteni lehet (kiemelt lehet a Kapos folyó, Deseda-tó). Javasolt továbbá a Jutai-vízfolyás, Berki-patak, Malom-árok, Töröcskei-patak, Zselic-csatorna természetes medrének megőrzése. A Településszerkezeti Terv a Nádasdi-patak külterületi szakaszán új záportározó létesítéséhez szükséges területet határolt le, amelyet V/áv övezetbe javaslunk besorolni. A belterületi csapadékvíz elvezetési problémák közül a legsürgősebben megoldandók: Belvárosban: - Baross Gábor utcai csapadékcsatorna cseréje a vasút alatti átvezetések átépítésével. Ezzel a szennyvíz hálózat is tehermentesülne. (1) - Petőfi tér, Árok utca közötti vasút alatti áteresz felújítása. Jelenleg a Petőfi téren a Budai N A utcában visszaduzzasztást okoz (1) - Bajcsy-Zs. út zárt csatorna cseréje. Fagyökerek benőttek a csatornába a Szent Imre és Tallián Gyula utcák közötti szakaszon(13) 14

15 Észak-Nyugati városrészben: - Losonc köz páros oldal burkolt árok átépítése. A Losonc köz közötti szakaszon a folyóka már teljesen tönkrement.(2) - Nádor utcai csapadékvíz csatorna építés. Jelenleg nincs csapadékvíz elvezetés. Befogadó a Füredi utcai hálózat lenne. (2) - Németh István utca csapadék csatorna cseréje. A meglévő csatorna használhatatlan állapotban van. (14) - Raktár utcai ipari telephelyek csapadékcsatorna építése. Jelenlegi állapotban a környékbeli áruházakat is veszélyezteti a csapadékvíz.(3) Cseri városrészben: - Eger út páratlan oldal árokburkolás. A magántelkeken keresztül folyik a csapadékvíz jelentős károkat okozva (4) - Kenese tér csatorna építés. A 9-11 hsz között nincs kiépített csapadékvíz elvezetés (5) Donneri városrészben: - Zrínyi út árok burkolás. Jelen állapotban a Zrínyi út 63 hsz ingatlanra befolyik a víz.(6) - Liszt Ferenc út árok burkolás. A meglévő árok kapacitása kicsi elöntéseket okoz, burkolt árok kiépítése szükséges (7) - Balázs J út csapadékvíz csatorna építés. Jelenleg a Géza utcai ingatlanokra folyik a csapadékvíz (8) - Tisza utca csapadékvíz elvezető árok építés. A jelenlegi feltöltődött árok kapacitása kicsi (9) - Kertész utca fakadó vizek elvezetése. A fakadó vizek a Kertész utca 3-9 hsz-nál jelentkeznek.(10) Rómahegyi városrészben: - Kadarka utca árokburkolás. A belterületi részről ide folyik a csapadékvíz aminek a továbbvezetését meg kell oldani.(15) - Rizling utca árokburkolás. A belterületi részről ide folyik a csapadékvíz aminek a továbbvezetését meg kell oldani. (15) Tüskevári városrészben: (11) - Frankel Leo és Martinovics utcák közötti területek csapadékvíz csatorna építése. A csapadékvíz a magántelkeken folyik keresztül. 15

16 Szentjakabi városrészben: - Pécsi utca árok burkolás. A 3188/2 hrsz és 3197 hrsz telkek előtt a víz az árkokat elmosta a nagy vízsebesség miatt burkolni kell az árkot. (12) - Pécsi utca és a Kapos csatorna közötti levezető árkok burkolása négy helyen (3227, 3197/2, 3188, 3180/4 hrsz árkok) (12) Kisgáti városrészben: Blaha Lujza utca csapadékcsatorna építés. Az utca hossz esése kicsi a csapadékvíz nem folyik el (16) Kaposfüredi városrészben városrészben: - Dália utca keleti része 16

17 4 RAJZOK JEGYZÉKE 1. Meglevő vízfolyások 2. A terület lefolyási irányai, vízgyűjtő területek 3. Mélyfekvésű területek 4. Fakadóvizes területek 5. Tervezett beavatkozások lehatárolása 17

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a külterületi

Részletesebben

Belvízvédelmi Intézkedési Terv

Belvízvédelmi Intézkedési Terv Belvízvédelmi Intézkedési Terv Készült: Taksony, 2009.november.15. Összeállította: Rung József Mérnök Üzemgazdász MK. 13-1146 Tervezési szakterület:vz-t 1/9 Tartalomjegyzék 1. A TERÜLET ISMERTETÉSE 3 2.

Részletesebben

" Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004

 Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT) ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 " Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 Bel- és csapadékvíz elvezetés Ricsén A beruházás bemutatása Az elmúlt évek nagy

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

MEZŐKÖVESD TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA

MEZŐKÖVESD TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA MEZŐKÖVESD TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT 2005 KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft 1016 Budapest Naphegy utca 26 Telefon : 202-76-63, 489-03-65, 489-03-66,

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. T á j é k o z t a t ó

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. T á j é k o z t a t ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről,

Részletesebben

1.2.4 Közművesítési és hírközlési javaslat Írta Szerkesztette: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft. Dokumentum fájlneve: 1.2.4. Közművesítési és hírközlési javaslat HE v.02.docx Utolsó mentés időpontja: 2009.05.27.

Részletesebben

SÁMSONKERT SIMARA RING LAKÓNEGYED BEÉPÍTÉSI JAVASLATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. Debrecen

SÁMSONKERT SIMARA RING LAKÓNEGYED BEÉPÍTÉSI JAVASLATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. Debrecen SÁMSONKERT SIMARA RING LAKÓNEGYED BEÉPÍTÉSI JAVASLATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Debrecen 1 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda:

Részletesebben

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Milléri halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIG995 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN. Nagy Ildikó Réka 1. Vízrendezési célok és módszerek megváltozása

KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN. Nagy Ildikó Réka 1. Vízrendezési célok és módszerek megváltozása KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN Nagy Ildikó Réka 1 Vízrendezési célok és módszerek megváltozása Az elmúlt évtizedekben az anyagi lehetőségek és az egyre

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.3.

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.3. 1994042 SZOMBATHELY MJV Önkormányzata Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.3.3-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: Savaria Városfejlesztési

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon Magyar Hidrológiai Tárasság - XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely 2015.07.01-03. Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi

Részletesebben

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG 1 PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT KÉSZ KFT HECKENAST&HECKENAST BT 2010. FEBRUÁR 2 ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KözépTiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523423 Fax: (06 56) 343768 Postacím: 5002 Szolnok,

Részletesebben

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 280 I.1 Kaposvár stratégiai céljai és az érintett városrészek viszonya Városrész stratégai fejlesztési céljai A) Fenntartható emberi léptékű

Részletesebben

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről 1. ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉS TÁRGYA 1.1 A tervezés tárgya, a feladat ismertetése: Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Frankhegy Közműtervezés KÉ-23143 (KÉ-23802)számú egyszerűsített közbeszerzési eljárás

Részletesebben

BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2016 BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Közműellátás (véleményezési szakasz) 2016. április 25. Nógrádterv Kft. Nógrádterv Kft. 3100 Salgótarján,

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához 1.sz. melléklet Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 147/2006. (Vlll.29.), 253/2009.(Xll.22.), 149/2011.(Xll.15.)

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

TATA, REMETESÉG Wellness Hotel Gottwald SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

TATA, REMETESÉG Wellness Hotel Gottwald SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A 2804 Tatabánya, Pf. 406 Munkaszám: 3/2012. TATA, REMETESÉG Wellness Hotel Gottwald SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012 ALÁTÁMASZTÓ

Részletesebben

KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról

KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek Jelenlegi állapot ismertetése Őcsény település Tolna megye keleti részén, a Tolnai-Sárköz kistáj

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG 2009. augusztus

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, 2014-2015. ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A PÉCS, ZSOLNAY VILMOS U. 46. (40513/4 HRSZ), EGYKORI BALOKÁNY FÜDRŐ

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE 269/2006. (XI. 8.) ÖK sz. határozat A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE 65 3 A terület felhasználását meghatározó leírás 3.1 Területfelhasználás 3.1.1 Beépítésre szánt területek

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS: BFVT Kft. 1061 Budapest, Andrássy út 10. okl. építőmérnök, közlekedés tervező K1d-1 01-2321

KÖZLEKEDÉS: BFVT Kft. 1061 Budapest, Andrássy út 10. okl. építőmérnök, közlekedés tervező K1d-1 01-2321 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE MUNKAANYAG I/III. KÖTET ADATGYŰJTÉS HELYZETELEMZÉS 2012. NOVEMBER VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE ADATGYŰJTÉS, HELYZETELEMZÉS MEGBÍZÓ: VESZPRÉM

Részletesebben

REMETESZŐLŐS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

REMETESZŐLŐS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Megrendelő: Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. Tervező: Tsz.: 1413 KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Martfűi halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIG992 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S

Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A Madár forrás problémakör

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

1. Állami hozzájárulás- üzemeltetési és fenntartási faladatok ellátáshoz

1. Állami hozzájárulás- üzemeltetési és fenntartási faladatok ellátáshoz TARTALOMJEGYZÉK 1. Állami hozzájárulás- üzemeltetési és fenntartási faladatok ellátáshoz...3 1.1 AVOP, UMVP...3 1.2. Vizi létesítmények fenntartási feladatai...4 2. Rekonstrukció, fejlesztések...5 3. Átkötő

Részletesebben

Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése

Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése Jelenlegi helyzet Kül-és belterületi felszíni vízelvezetés, helyi vízkárok kialakulása Külterületi befogadó árkok Sárpilis község a Tolna megyei Sárköz

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község a Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai-domvidék

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Forrás-völgy csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tanulmányterv kiegészítő vizsgálata

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Forrás-völgy csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tanulmányterv kiegészítő vizsgálata Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/ Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Forrás-völgy csapadékvíz elvezetéssel

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton.

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton. KÖZLEKEDÉS A tervezési terület a község keleti részén fekszik, az 5605 j. összekötõ út északi oldali teleksora fölött. Megközelítése az Árpád utcából nyíló földúton nehézkes lenne, ezért új, megfelelõ

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: 1.2. A víztest VOR kódja: AIH 123 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 13 Meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű állandó 1.4. Víztest kategóriája:

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Nagykunsági-főcsatorna keleti ág 1.2. A víztest VOR kódja: AEP835 1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Nagykunsági-főcsatorna keleti ág 1.4. A víztest

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2015. (XII.31.)határozatának 1. melléklete HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: -

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - Iktatószám: 5099-14/2012. Hiv. szám: - Tárgy: Nyergesújfalu önkormányzat Bajóti úti új lakóterület ivóvíz-ellátásának, szennyvíz-elvezetésének, csapadékvízelvezetésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 161/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 161/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 161/2008. (V.26.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyháza, Búza tér déli oldalának (Piaccsarnok, Külső piac, COOP ABC, Új utcai parkolók) fejlesztésével és hasznosításával

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ KTJ. Hiv. szám: Melléklet: HATÁROZAT

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ KTJ. Hiv. szám: Melléklet: HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

1.1. A koncepcionális változat kiválasztását szolgáló elemzések

1.1. A koncepcionális változat kiválasztását szolgáló elemzések Kivonat a 2011. április 29-én készült Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányból 1. VÁLTOZATELEMZÉS 1.1. A koncepcionális változat kiválasztását szolgáló elemzések A változatelemzés keretében összesen három

Részletesebben

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS BALATONAKALI Község Településrendezési terv részleges módosítása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS 03. BALATONAKALI, Településszerkezeti terv Készítette Balatonakali község önkormányzata

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE a Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv alátámasztó munkarészei

Részletesebben

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011.

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2007 2012 2011. december Gárdony Pákozd Sukoró Zichyújfalu Vereb 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Ikt. szám153-1/10/2009 Műszaki ea.: Pálfiné Jébert Tünde Telefon: 94/504-144

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 1.2. A víztest VOR kódja: AEQ063 1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 1.4. A víztest VKI szerinti

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben