Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai részére TÁRGYÚ BESZERZÉSI ELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN Ajánlatkérő neve: Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Ajánlatkérő telefonszáma: 06-72/ Ajánlatkérő faxszáma: 06-72/

2 TARTALOMJEGYZÉK Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Fejezet: Tájékoztatás az Ajánlattevők részére Bevezető Kiegészítő tájékoztatás Ajánlati ár, kifizetés Közös ajánlattétel Ajánlat Részletes szerződési feltételek Ajánlatok leadása, bontása Ajánlatok elbírálása Ajánlatok értékelése Eredményhirdetés, szerződéskötés... 9 II. Fejezet: Ajánlott mellékletek számú melléklet: Tartalomjegyzék számú melléklet: Felolvasólap számú melléklet: Ajánlati Nyilatkozat számú melléklet: Referenciaigazolás számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében számú melléklet: Szakmai önéletrajz (minta) számú melléklet: Nyilatkozat a rendelkezésre állásról számú melléklet: Nyilatkozat a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében III. Fejezet: Szerződéstervezet...20 IV. Fejezet: Feladatleírás, árazatlan költségvetés

3 TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! Az Ajánlatkérő, a Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzat nevében ezennel felkérem, hogy az Önök számára megküldött Ajánlattételi Felhívás, valamint jelen Ajánlatkérési Dokumentációban leírtak szerint tegyék meg ajánlatukat a beszerzés tárgyát képező Vállalkozási szerződés foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai részére kapcsolódóan A szerződés időtartama: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének elfogadását követően meginduló közbeszerzési eljárásban történő szerződéskötésig, előreláthatóan napjáig. Kelt: P é c s, december.. Dr. Páva Zsolt Polgármester - 3 -

4 I. FEJEZET: TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE - 4 -

5 1. BEVEZETŐ Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata elősegítse az Ajánlattevők részére a sikeres Ajánlattétel lehetőségét. 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 2.1. Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző 2. munkanapig lehetősége van az Ajánlattételi Felhívással és az Ajánlattételi Dokumentációval kapcsolatban magyar nyelven, kizárólag írásban kiegészítő tájékoztatást kérni. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet: Szervezet neve: Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó személy neve: Baracsi László Ajánlatkérő telefonszáma: 06-72/ Ajánlatkérő faxszáma: 06-72/ Ajánlatkérő a válaszokat kiegészítő tájékoztatás keretében az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig az összes ajánlattevő számára írásban (faxon vagy -ben) megküldi. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről az címre küldjenek visszajelzést! 3. AJÁNLATI ÁR, KIFIZETÉS: 3.1. Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, és az ajánlati árat forintban (HUF/fő) kell megadnia A nettó ajánlati ár meghatározásakor Ajánlattevőnek tekintettel kell lennie az Ajánlattételi Felhívás Szerződés tárgya, mennyisége pontjában megfogalmazott Ajánlatkérői követelményekre Az egyösszegű nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan díjat, anyagköltséget, munkabért vagy egyéb közvetlen vagy közvetett módon felmerülő költséget, amely a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges Az ellenszolgáltatás fizetésének feltételei: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés utólagosan, számlázási ütemek alapján, átutalással, forintban (HUF) történik. Ajánlattevő a teljesítésigazolást követően kiállított és megküldött számla ellenében, az igazolt teljesítést és a számla kézhezvételét követően 30 napon belül banki átutalással teljesít 4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL: 4.1. Az ajánlattételre felhívott jogosult közösen ajánlatot tenni olyan ajánlattevővel, akit az Ajánlatkérő jelen eljárásban nem hívott fel. Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevőkkel közösen nyújt be ajánlatot a beszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó konzorciumi megállapodást A konzorciumi megállapodásnak tartalmaznia kell: (a) a jelen beszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult szervezet megnevezését; (b) jelen beszerzési eljárásban kapcsolattartásra kijelölt konzorciumi tag adatait; - 5 -

6 (c) (d) (e) a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden konzorciumi tag részéről; ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a konzorciumi tagok között; a számlázás rendjét a konzorcium tagjai között (számlázásra a közös ajánlattevők külön-külön jogosultak Jelen beszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződést amennyiben a nyertes ajánlattevő konzorcium a közös ajánlattevők mindegyikének alá kell írnia. 5. AJÁNLAT: 5.1. Az Ajánlati Dokumentáció fedőlapját követően az ajánlatnak az alábbi rendszer szerint kell felépülnie: 1. Fejezet Tartalomjegyzék 2. Fejezet Felolvasólap 3. Fejezet A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához becsatolni kívánt dokumentumok 4. Fejezet Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásához becsatolni kívánt dokumentumok 5. Fejezet Az ajánlattételi felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások 6. Fejezet Az ajánlattevő által becsatolni kívánt egyéb dokumentumok Az Ajánlatkérési Dokumentációt tartalomjegyzékkel kell kezdeni, amely részletesen tartalmazza az ajánlatkérési dokumentációban benyújtott igazolások, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok listáját oldalszámmal megjelölve Az Ajánlatkérési Dokumentációt roncsolás-mentesen nem bontható módon összefűzve vagy kötve, kell beadni Az Ajánlatkérési Dokumentációt egy eredeti példányban, zárt és sértetlen csomagban kérjük benyújtani, a csomagolást kizárólag az alábbi felirattal ellátva: Foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai részére AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐIG NEM BONTHATÓ FEL! 5.4. A dokumentáció csomagolásán az előírtakon felül a postai feladáshoz szükséges adatokat kérjük feltüntetni Jelen beszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok a következők: Igazolás, nyilatkozat megnevezése Melléklet száma 1. Tartalomjegyzék 1. sz. melléklet 2. Felolvasólap (ajánlattevő részéről benyújtandó) 2. sz. melléklet 3. Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt igazolások, nyilatkozatok Valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló nyilatkozatát az alábbi tartalommal: - Számlát vezető pénzintézet megnevezése Pénzforgalmi jelzőszáma, A számlavezetés kezdete, Ajánlattevő nyilatkozatát, mely szerint pénzforgalmi számláin január 1-től az ajánlattételi felhívás megküldésének napjáig 30 napot meghaladó sorban álló tétele nem volt. az ajánlattételi

7 felhívás A.1/ pontjában meghatározott alkalmassági követelmények igazolásaként (ajánlattevő, közös ajánlattevők és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó) Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónap beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait ismertető referencianyilatkozatot. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (ajánlattevő és/vagy a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről benyújtandó) 1 fő foglalkozás-orvostan szakorvos vagy üzemorvos végzettséget igazoló okiratainak (iskolai bizonyítvány) egyszerű másolata 1 fő foglalkozás-egészségügyi szakápoló végzettséget igazoló okiratainak (iskolai bizonyítvány) egyszerű másolata A teljesítés során foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtására igénybe vett helyiség (orvosi rendelő) működésére vonatkozó ÁNTSZ engedély egyszerű másolatának csatolása. 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet - Az ajánlattételi felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások Ajánlati Nyilatkozat (ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők mindegyike részéről benyújtandó) Nyilatkozat a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében (ajánlattevő vagy közös ajánlattevők mindegyike részéről benyújtandó) Az ajánlati határidőtől számított hatvan napnál nem régebbi cégkivonat (ajánlattevő, közös ajánlattevők és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről benyújtandó) Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem egyszerű másolata (adott esetben) (ajánlattevő, közös ajánlattevők és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről benyújtandó) Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája (ajánlattevő, közös ajánlattevők és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről benyújtandó) 3. sz. melléklet 8. sz. melléklet Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén) - 6. A RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 6.1 A benyújtott ajánlatához az Ajánlattevő az ajánlattételt követő 30. naptári napig teljes körűen kötve van. 6.2 Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő közt a Szerződés az Ajánlattételi Felhívás, a jelen Dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre

8 7. AZ AJÁNLATOK LEADÁSA, BONTÁSA 7.1. Az ajánlatok leadásának határideje, az ajánlatok bontásának időpontja: Helyszíne: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. I. em Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők viselik. Késve érkezett ajánlatok a versenyben nem vehetnek részt Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelés során számbavételre kerülnek Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet a bontási eljárás napján az összes ajánlattevő részére faxon vagy útján megküld. 8. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 8.1. Az Ajánlattételi Felhívásban illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő a tartalmi értékelésből amennyiben a hiánypótlási feltételeinek utólag sem felel meg kizárja Az ajánlatkérési dokumentáció tartalmi vagy formai hiányainak pótlása jelen beszerzési eljárásban teljes körben biztosított az Ajánlattevők számára. A hiánypótlás tartalmáról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját. 9. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 9.1. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztása. Ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítani, amennyiben a legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő ajánlata meghaladja jelen beszerzési eljárásra irányadó rendelkezésre álló forrás összegét Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 10. EREDMÉNYHIRDETÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS Az eredményhirdetés időpontja: Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart, az ajánlattételre felkérteket az eljárás eredményéről a bontástól számított 15 munkanapon belül írásban értesíti A szerződéskötés tervezett időpontja:.. Helyszíne: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. I. em

9 II. FEJEZET: AJÁNLOTT MELLÉKLETEK - 9 -

10 1. számú melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: TARTALOMJEGYZÉK (1. SZ. MELLÉKLET) II. FEJEZET: FELOLVASÓ LAP (2. SZ. MELLÉKLET) III. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁHOZ BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 1. Nyilatkozat a pénzintézeteknél vezetett bankszámlákról 2. IV. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁ- HOZ BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 1. Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónap beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait ismertető, szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolás. (4. sz. melléklet) 2. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (5. számú melléklet) 3. a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozata V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK 1. Ajánlati Nyilatkozat (3. számú melléklet) 2. Nyilatkozat a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében (8. számú melléklet) 3. Cégkivonat 4. Változásbejegyzési kérelem (adott esetben) 5. Aláírási címpéldány/aláírási minta 6. Konzorciumi megállapodás (adott esetben) 7. A teljesítés során foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtására igénybe vett helyiség (orvosi rendelő) működésére vonatkozó ÁNTSZ engedély egyszerű másolatán VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT EGYÉB DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) Oldalszám Az ajánlat számozott oldalt tartalmaz. Keltezés (helység, év, hónap, nap)

11 (cégszerű aláírás) 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (ÖNÁLLÓ AJÁNLATTÉTEL ESETÉN) 1. Ajánlattevő Név:... Székhelye:... Telefon:...Fax: Ajánlattétel tárgya: 3. Ajánlat: Egyösszegű nettó ajánlati ár...huf/fő Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégszerű aláírás)

12 2.2. számú melléklet FELOLVASÓLAP (KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN) 1. Ajánlattevő konzorcium Név:... Székhelye:... Telefon:...Fax: Tagok adatai (név, székhely): Ajánlattétel tárgya: Vállalkozási szerződés foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai részére 3. Ajánlat: Egyösszegű nettó ajánlati ár...huf/fő Keltezés (helység, év, hónap, nap) (konzorciumvezető képviselőjének cégszerű aláírása)

13 3. számú melléklet AJÁNLATI NYILATKOZAT Alulírott mint a(z) (székhely: ) cégjegyzésre jogosult az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy: - az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, - a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk készek vagyunk teljesíteni, - a kért ellenszolgáltatás összege: lásd a Felolvasólap -on, - elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen, - eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a dokumentációban lévő szerződéstervezetet a szerződéskötés alapjául, - amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük az ajánlatkérési dokumentációban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint, - a beszerzési eljárásban adott ajánlatunkat az ajánlattételt követő 30 naptári napig fenntartjuk. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégszerű aláírás)

14 4. számú melléklet REFERENCIANYILATKOZAT (minta) NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. (3) bekezdésének a) pontja tekintetében 1 Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője 2 ezennel kijelentem, hogy a(z) mint Ajánlattevő/ közös Ajánlattevő/Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet/kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti Alvállalkozó 3 az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat teljesítette: Teljesítés ideje (időtartama) Szolgáltatás tárgya, teljesítés helye Szerződést kötő másik fél megnevezése Keltezés (helység, év, hónap, nap) (szerződéskötő másik fél képviselőjének aláírása) 2 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 3 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

15 5. számú melléklet NYILATKOZAT a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) mint Ajánlattevő / a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó / a beszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó 4 rendelkezik az ajánlattételi felhívásban meghatározott alábbi szakemberrel: ssz. 5 név végzettség képzettség 6 ellátott funkció Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: szakember végzettségét igazoló okiratok (bizonyítványok) egyszerű másolata; a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozata teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégszerű aláírás) 4 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 5 A táblázat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek száma szerint bővíthető. 6 A szakmai gyakorlat időtartamát kérjük megjelölni

16 7. számú melléklet NYILATKOZAT a szakember rendelkezésre állásáról (minta) Alulírott, mint a(z) által ajánlott szakember 7 kijelentem, hogy részt veszek Pécs Megyeri Jogú Város Önkormányzata által Tervezési munkák ellátása a Zöld Iroda megvalósításához kapcsolódóan tárgyban kiírt beszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották, nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (sajátkezű aláírás) Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás: Név: Lakcím: Aláírás: Név: Lakcím: 7 Az ajánlattételi felhívás, Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1-M.2. pontjában meghatározott pozíciót kérjük megjelölni

17 8. számú melléklet AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A beszerzés értekének 10 %-át meghaladó mertekben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében Alulírott.., mint a(z).. (székhely:.) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy társaságunk által a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók az alábbiak/kijelentem, hogy társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben Beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése, székhelye 9 Igénybevétel során ellátott feladatok Igénybevétel mértéke a szolgáltatás értékének egészéhez mérten (%) Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) 8 A megfelelő részt kérjük aláhúzni. 9 Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni

18 III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET

19 1. / R É S Z V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a: másrészről a: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. adószáma: képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) társaság székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: képviseli: mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) - továbbiakban együttesen Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: Megbízott vállalja, hogy a Megbízó statisztikai létszám szerinti közalkalmazottai részére a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 5.) NM rendelet (VII. 25.) NM rendelet 4. (1) bekezdése alapján, valamint a munkavédelemről szóló évi XCIII. Törvény 58. -a szerint az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek által előírt, valamint egyéb rendeletekben, jogszabályokban előírt foglalkozás-egészségügyi alapellátást a Megbízó együttműködésével az alábbiak szerint biztosítja: a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat (különösen laborvizsgálatok, tüdőszűrés, hallás- és látásvizsgálat, vérnyomásmérés, szükség esetén EKG vizsgálat; különös tekintettel a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (Mvt.) 49. (1) bekezdésére is); külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását; a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a helyi körülmények figyelembevételével meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül; külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást; külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat; a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást; külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat (beszerzés, oltóanyag beadása); a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását; külön jogszabályban meghatározottak szerint a 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát;

20 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben a foglalkoztathatóság szakvéleményezését; Továbbá a hivatkozott rendelet 4. (2) bekezdése alapján közreműködik: a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, jellegük és kockázataik ismertetésében; munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában, vizsgálatok elvégzésében; a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezetési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében; a foglalkozási rehabilitációban; a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában; Ajánlattevő az alapszolgáltatás keretében közreműködik: Az Ajánlatkérő Munkavédelmi és Technológiai Osztályával együttműködésben a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában; Ajánlatkérő Munkavédelmi Szabályzatában rögzített további feladatok ellátásában; a vonatkozó jogszabályokban meghatározott foglalkozás-egészségügyi szolgálathoz tartozó, esetlegesen fel nem sorolt feladatok ellátásában, különös tekintettel a Mvt ában hivatkozott további munkabiztonsági és munka-egészségügy szaktevékenységekre. A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló évi LXXXIII. Törvény alapján a foglalkozásegészségügyi ellátáshoz szükséges kiegészítő orvosi vizsgálat TB finanszírozás terhére nem végezhető (tüdőszűrő, labor, szemészet, egyéb kiegészítő szakorvosi vizsgálatok, széklet, virológia, munkahigiéniai labor, munkakörnyezeti mérések) költsége a munkáltatót terheli! A fentieket a munkáltató saját hatáskörében szabályozza a jogszabályok betartása mellett. 2./ Az alapdíj összegébe nem tartozó (külön díjazás ellenében végzett szolgáltatások): 2.1./ Hivatásos gépjárművezetői és egyéb külön jogszabályban meghatározott speciális alkalmasság orvosi vizsgálata (melynek díjtételét a 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet szabályozza) 3./ Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval rendszeres kapcsolatot tart és a Megbízó munkavállalóit a.. sz. alatti orvosi rendelőkben fogadja. napokon rendelési időben. Rendelkezésre állás előzetes bejelentkezés, személyes vagy telefonos egyeztetés alapján történik a. telefonszámon. 4./ A Megbízó január 1. napjától jogosult az ellátásra. 5./ Az ellátást a Megbízó a mindenkori statisztikai létszámának megfelelő, a közbeszerzési eljárás megindításakor 5134 fő közalkalmazotti létszámra veszi igénybe, akik nevét írásban közli a Megbízottal és a változásról 15 napon belül írásban értesítést küld. A Megbízó közalkalmazottai közül jelenleg 25 fő A, 973 fő B, 1148 fő C és 2988 fő D foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolt munkakörben dolgozik

21 5.1./ Az ellátás díja:. HUF/fő 5.2./ Felek havonta az ajánlattevő által jelen szerződés alapján megvizsgált személyek száma szerint számolnak el. Az ellátási díj összegét a Megbízó havonta, számla ellenében, a Kbt (3) (7) bekezdése szerint átutalással fizeti meg Megbízott pénzintézetnél vezetett.. számú számlájára. 5.3./ A szerződés szerinti fizetési határidők eredménytelen elteltét követően Megbízott jogosult a jelen Szerződés mellékletét képező, Megbízó által pénzforgalmi szolgáltatójának adott beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást benyújtani Megbízó pénzforgalmi számláját vezető bankszámlája terhére. A beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat a jelen szerződés 3. számú Mellékletét képezi. A beszedési megbízáshoz Szállító a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. (2) bekezdés d) pontja alapján köteles csatolni a Megbízó részére kiküldött tértivevényes felszólító levél másolatát. 5.4./ Megbízó fizetési késedelme esetén Megbízott a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult azonnali beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni. 6./ Megbízó köteles közalkalmazottait a szükséges vizsgálatokra az előírt időpontokban elküldeni. 7./ A jelen szerződés napján lép hatályba. 8./ A szerződés. napos felmondási idővel mondható fel, úgy a Megbízó mint Megbízott részéről. 9./ Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megbízott a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, vagy annak teljesítése során súlyos szerződésszegést vagy szakmai hibát követ el. Kapcsolattartó neve: Telefonszáma: címe: A cég tevékenységi területei (szöveggel és TEÁOR számmal): Telephelyek: címe: Telefonszáma: 10./ Jelen szerződés mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás és ajánlatkérési dokumentáció, valamint a vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata. P é c s, Dr. Páva Zsolt polgármester Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó [ ] [ ] Megbízott

22 2./ rész V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a: másrészről a: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal székhelye: 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. adószáma: képviseli: Dr. Lovász István jegyző mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) társaság székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: képviseli: mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) - továbbiakban együttesen Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: Megbízott vállalja, hogy a Megbízó statisztikai létszám szerinti közalkalmazottai részére a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 5.) NM rendelet (VII. 25.) NM rendelet 4. (1) bekezdése alapján, valamint a munkavédelemről szóló évi XCIII. Törvény 58. -a szerint az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek által előírt, valamint egyéb rendeletekben, jogszabályokban előírt foglalkozás-egészségügyi alapellátást a Megbízó együttműködésével az alábbiak szerint biztosítja: a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat (különösen laborvizsgálatok, tüdőszűrés, hallás- és látásvizsgálat, vérnyomásmérés, szükség esetén EKG vizsgálat; különös tekintettel a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (Mvt.) 49. (1) bekezdésére is); külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását; a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a helyi körülmények figyelembevételével meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül; külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást; külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat; a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást; külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat (beszerzés, oltóanyag beadása); a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását; külön jogszabályban meghatározottak szerint a 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát;

23 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben a foglalkoztathatóság szakvéleményezését; Továbbá a hivatkozott rendelet 4. (2) bekezdése alapján közreműködik: a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, jellegük és kockázataik ismertetésében; munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában, vizsgálatok elvégzésében; a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezetési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében; a foglalkozási rehabilitációban; a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában; Ajánlattevő az alapszolgáltatás keretében közreműködik: Az Ajánlatkérő Munkavédelmi és Technológiai Osztályával együttműködésben a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában; Ajánlatkérő Munkavédelmi Szabályzatában rögzített további feladatok ellátásában; a vonatkozó jogszabályokban meghatározott foglalkozás-egészségügyi szolgálathoz tartozó, esetlegesen fel nem sorolt feladatok ellátásában, különös tekintettel a Mvt ában hivatkozott további munkabiztonsági és munka-egészségügy szaktevékenységekre. A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló évi LXXXIII. Törvény alapján a foglalkozásegészségügyi ellátáshoz szükséges kiegészítő orvosi vizsgálat TB finanszírozás terhére nem végezhető (tüdőszűrő, labor, szemészet, egyéb kiegészítő szakorvosi vizsgálatok, széklet, virológia, munkahigiéniai labor, munkakörnyezeti mérések) költsége a munkáltatót terheli! A fentieket a munkáltató saját hatáskörében szabályozza a jogszabályok betartása mellett. 2./ Az alapdíj összegébe nem tartozó (külön díjazás ellenében végzett szolgáltatások): 2.1./ Hivatásos gépjárművezetői és egyéb külön jogszabályban meghatározott speciális alkalmasság orvosi vizsgálata (melynek díjtételét a 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet szabályozza) 3./ Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval rendszeres kapcsolatot tart és a Megbízó munkavállalóit a.. sz. alatti orvosi rendelőben fogadja. napokon rendelési időben. Rendelkezésre állás előzetes bejelentkezés, személyes vagy telefonos egyeztetés alapján történik a. telefonszámon. 4./ A Megbízó. napjától jogosult az ellátásra. 5./ Az ellátást a Megbízó a mindenkori statisztikai létszámának megfelelő, a közbeszerzési eljárás megindításakor 360 fő közalkalmazotti létszámra veszi igénybe, akik nevét írásban közli a Megbízottal és a változásról 15 napon belül írásban értesítést küld. A Megbízó közalkalmazottai közül jelenleg 0 fő A, 5 fő B, 352 fő C és 3 fő D foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolt munkakörben dolgozik

24 5.1./ Az ellátás díja:. HUF/fő 5.2./ Felek havonta az ajánlattevő által jelen szerződés alapján megvizsgált személyek száma szerint számolnak el. Az ellátási díj összegét a Megbízó havonta, számla ellenében, a Kbt (3) (7) bekezdése szerint átutalással fizeti meg Megbízott pénzintézetnél vezetett.. számú számlájára. 5.3./ A szerződés szerinti fizetési határidők eredménytelen elteltét követően Megbízott jogosult a jelen Szerződés mellékletét képező, Megbízó által pénzforgalmi szolgáltatójának adott beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást benyújtani Megbízó pénzforgalmi számláját vezető bankszámlája terhére. A beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat a jelen szerződés 3. számú Mellékletét képezi. A beszedési megbízáshoz Szállító a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. (2) bekezdés d) pontja alapján köteles csatolni a Megbízó részére kiküldött tértivevényes felszólító levél másolatát. 5.4./ Megbízó fizetési késedelme esetén Megbízott a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult azonnali beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni. 6./ Megbízó köteles közalkalmazottait a szükséges vizsgálatokra az előírt időpontokban elküldeni. 7./ A jelen szerződés január 1. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre. 8./ A szerződés legalább 90 napos felmondási idővel mondható fel, úgy a Megbízó mint Megbízott részéről. 9./ Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megbízott a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, vagy annak teljesítése során súlyos szerződésszegést vagy szakmai hibát követ el. Kapcsolattartó neve: Telefonszáma: címe: A cég tevékenységi területei (szöveggel és TEÁOR számmal): Telephelyek: címe: Telefonszáma: 10./ Jelen szerződés mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás és ajánlatkérési dokumentáció, valamint a vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata. P é c s, Dr. Páva Zsolt polgármester Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó [ ] [ ]

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

HU-Budapest: Kertészeti szolgáltatások 2012/S 33-052341

HU-Budapest: Kertészeti szolgáltatások 2012/S 33-052341 2.sz. melléklet HL/S S33 17/02/2012 Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás 1/2 52341-2012-HU Ez a hirdetmény a TED weboldalán: htlp:/rted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52341-2012:text:hu:html

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó ügyvédi tevékenységek ellátása Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621, Pécs,

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF

Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Tartalomjegyzék 1. A Kiíró megnevezése, székhelye 3 2. A pályázat lebonyolítójának megnevezése, székhelye... 3 3.

Részletesebben

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100590-2011:text:hu:html HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 152 Ajánlatkérő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Szolnok Megye Jogú Város Oktatási intézményei (a dokumentációban részletesen)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314613-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339559-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet mint ajánlatkérő

DOKUMENTÁCIÓ. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet mint ajánlatkérő DOKUMENTÁCIÓ a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet mint ajánlatkérő 1 db kardiológiai ultrahang készülék beszerzése- tárgyú hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárásához a közbeszerzésekről

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3 1. Ajánlatkérő neve, címe A-4 2. Az eljárás általános feltételei A-4 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása A-4 4. Kiegészítő tájékoztatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4.

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. Telefon : 06-44/501-545 Fax : 06-44/501-520 Kapcsolattartó: Dr. Tóth

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné osztályvezető Telefonszám: 23/310-174/125

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére a Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Büfé és nyári napközis gyerektábor üzemeltetési feladatainak ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-Start Vasúti Személyszállító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése:

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben