Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó ügyvédi tevékenységek ellátása Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621, Pécs, Széchenyi tér 1. Ajánlatkérő telefonszáma: / Ajánlatkérő faxszáma: /

2 Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Fejezet: Tájékoztatás az Ajánlattevők részére Bevezető Kiegészítő tájékoztatás Ajánlati ár, árazott költségvetés, közvetlen szállítói kifizetés Ajánlat Szakmai ajánlat Részletes szerződési feltételek Ajánlatok leadása, bontása Ajánlatok elbírálása Ajánlatok értékelése Eredményhirdetés...10 II. Fejezet: Kitöltendő mellékletek III. Fejezet: Szerződéses feltételek

3 Tisztelt Ajánlattevő! Az Ajánlatkérő, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ezennel felkérem, hogy az Ön(ök) számára megküldött Ajánlattételi Felhívás, valamint jelen Ajánlattételi Dokumentációban leírtak szerint tegyék meg Ajánlatukat a beszerzés tárgyát képező ügyvédi szolgáltatás megvalósítására. Főbb mennyiségek: Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz (továbbiakban: EKF program) kapcsolódó, az Ügyvédekről szóló évi XI. törvény (továbbiakban: Ütv.) 5. (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozó ügyvédi tevékenység ellátása, amely magában foglalja: I. Az Ütv. 5. (1) bekezdésének a) pontja alapján a) Pécs Megyei Jogú Város, Baranya Megyei Önkormányzat, Pécsi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő képviseletét hatóság előtti eljárásokban; b) Pécs Megyei Jogú Város, Baranya Megyei Önkormányzat, Pécsi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő képviseletét kivitelezőkkel, szállítókkal történő jogi kapcsolattartásban; c) Pécs Megyei Jogú Város, Baranya Megyei Önkormányzat, Pécsi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő képviseletét peres és nemperes eljárásokban, különös tekintettel a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban, valamint békéltetési eljárásokban. II. Az Ütv. 5. (1) bekezdésének b) pontja alapján ügyvédi tanácsadást állandó telefonos és személyes rendelkezésre állás keretében. A rendelkezésre állás állandó pécsi, esetenként (havonta legfeljebb négy alkalommal) budapesti munkavégzést igényel. Az ügyvédi rendelkezésre állás időben kifejezhető tervezett mennyisége: I-III. negyedévben várhatóan legfeljebb havi 150 munkaóra, IV. negyedévben, valamint a évben várhatóan legfeljebb havi 100 munkaóra. A rendelkezésre állás keretében az Ajánlattevő köteles a Pécs Megyei Jogú Város, Baranya Megyei Önkormányzat, Pécsi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérők vagy a Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. írásban feltett kérdéseire legkésőbb 24 órán belül írásban állást foglalni, jogi komplikáció, jogvita felmerülése esetén azonnal, de legfeljebb 48 órán belül konzultációt szervezni és lebonyolítani az esetben érintett összes fél részvételével, továbbá a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezettel együttműködni, számukra az eljáráshoz szükséges jogi segítségnyújtást teljes körben biztosítani. III. Az Ütv. 5. (1) bekezdésének d) pontja alapján a) Nagy Kiállítótér, valamint a Közterek és parkok felújítása II. ütem kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárások FIDIC sárga könyv szerinti vállalkozási szerződéseinek elkészítését; b) 6 kulcsprojekthez kapcsolódó, összesen max. 18 db könyvvizsgálói, lakosság tájékoztatása, valamint a projekt-menedzsment szolgáltatások vállalkozási szerződéseinek elkészítését; c) 6 kulcsprojekthez kapcsolódó, összesen 12 db tervezői szakfelügyelet ellátása tárgyú szolgáltatás megbízási szerződésének elkészítését; d) Az EKF program hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás ellátása tárgyú megbízási szerződés elkészítését; 3

4 e) A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, a Pécsi Konferencia és Koncertközpont, a Zsolnay Kulturális Negyed és a Nagy Kiállítótér kulcsprojektekhez kapcsolódó 4 db árubeszerzés adásvételi szerződésének elkészítését; f) az a)-e) pontokban meghatározott szerződések esetleges módosítását; g) a szerződések elkészítéséhez szükséges szóbeli és írásbeli konzultációt a 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben meghatározott Közreműködő Szervezetekkel. A III/b) pont szerint készítendő szerződések száma a közbeszerzési eljárások összevonásával jelentősen (-50 %-kal) csökkenhet. Ajánlattevő a teljesítés során havonta Projekt Előrehaladási Jelentéseket köteles készíteni a tárgyhó utolsó munkanapjáig. Teljesítés időtartama: 2009/ / /12/31. Kelt: Pécs, Dr. Tóth Bertalan sk. alpolgármester 4

5 I. FEJEZET: TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 5

6 1. BEVEZETŐ 1.1. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott célok és irányadó rendelkezések legmesszebbmenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse az Ajánlattevő(k) részére a sikeres Ajánlattétel lehetőségét. 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 2.1. Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző 4. napig lehetősége van az Ajánlattételi Felhívással és az Ajánlattételi Dokumentációval kapcsolatban magyar nyelven, kizárólag írásban kiegészítő tájékoztatást kérni. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet: Szervezet neve: Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. Székhely: 7621, Pécs, Mária u. 9. Kapcsolattartó személy neve: Egry Dóra Telefon: / Fax: / Ajánlatkérő a válaszokat kiegészítő tájékoztatás keretében az ajánlattételi határidőt megelőző 2. napig az összes ajánlattevő számára írásban (faxon, -ben) megküldi. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a / faxszámra vagy a címre küldjenek visszajelzést! 3. AJÁNLATI ÁR, ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS, KÖZVETLEN SZÁLLÍTÓI KIFIZETÉS: 3.1. Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, és az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia Az ügyvédi rendelkezésre állás nettó díjának meghatározásakor Ajánlattevőnek tekintettel kell lennie az Ajánlattételi Felhívás Szerződés tárgya, mennyisége pontjában megfogalmazott Ajánlatkérői követelményekre. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a rendelkezésre állási díj részletes bontását tartalmazó beárazott költségvetést <<2-3. sz. melléklet>>. Az árazott költségvetésnek tartalmaznia kell minden olyan költséget, munkabért és díjat, amely a folyamatos és zavartalan rendelkezésre állás biztosításához szükséges A Közbeszerzési eljárások keretében megkötendő szerződések elkészítésének egyösszegű nettó díjának tartalmaznia kell a munkák teljes költségeit, beleértve valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. Ajánlattevő köteles ajánlatához az egyösszegű nettó díj szerződések elkészítési díjának részletes, szerződésenkénti bontását csatolnia <<4. sz. melléklet>>. Az egyösszegű nettó díjnak tartalmaznia kell minden olyan díjat, munkabért vagy egyéb költséget, amely a szerződések elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A szerződések esetleges módosításának költségeit az Ajánlattevőnek a rendelkezésre állás átalánydíjába kell beépítenie A számlák támogatási összegének (a teljes összeg 85 %-nak) kifizetése közvetlenül a szállító (Ajánlattevő) részére történik. A közvetlen szállítói kifizetéssel, valamint az időközi kifizetésekkel 6

7 kapcsolatban az Ajánlatkérő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között létrejött Támogatási Szerződés irányadó előírásai a következők: Általános Szerződési Feltételek: 5.2. A támogatás folyósítása A Kedvezményezett a kifizetés igénylést a Szerződés hatályba lépését követően a Közreműködő Szervezethez nyújtja be. A támogatások folyósítása a felhívás függvényében az alábbi formában történhet: a) A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltüntetésével; b) A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett; c) A támogatás folyósítása közvetlenül a támogatást megelőlegező intézmény bankszámlájára történik (ehhez az erre vonatkozó engedményezési szerződést be kell mutatni; az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása.) 5.7. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be I. A projekt pénzügyi eljárásrendje: Az időközi kifizetési igénylések az adott tárgyhónap első és utolsó napja között kifizetett tételekre vonatkoznak, benyújtásuk időpontja pedig a tárgyhónapot követő hónap tízedik napja, az alábbiak szerint:. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v)

8 Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a beruházás megvalósítása során kifizetések ütemezésének alapját az Ajánlattevő által a szakmai ajánlat részeként benyújtott kivitelezési és számlázási ütemterv képezi. 4. AJÁNLAT: 4.1. Az Ajánlati Dokumentáció fedőlapját követően az ajánlatnak az alábbi rendszer szerint kell felépülnie: 1. Fejezet Felolvasólap (csatolva a megajánlott díjakat részletező 2-4. sz. mellékleteket) 2. Fejezet Az alkalmasság megítéléséhez benyújtandó dokumentumok 3. Fejezet Az ajánlattevő által egyéb benyújtandó dokumentumok 4. Fejezet - Tartalomjegyzék Az Ajánlati Dokumentáció végét tartalomjegyzékkel kell zárni, amely részletesen tartalmazza az ajánlati dokumentációban benyújtott igazolások, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok listáját oldalszámmal megjelölve Az Ajánlati Dokumentációt cégszerűen aláírva kell benyújtani, folyamatos lapszámozással kell ellátni és példányonként roncsolás-mentesen nem bontható módon összefűzve vagy kötve, kell beadni. A dokumentációkon kérjük feltüntetni az eredeti ill. másolat megjelölést Az Ajánlati Dokumentációt három (egy eredeti és az eredetiről készült két másolati) példányban, egymástól elkülönítetten, de egy csomagban (borítékban), kérjük benyújtani, a csomagolást kizárólag az alábbi felirattal ellátva: PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSA HATÁRIDŐIG NEM BONTHATÓ FEL! 4.4. A dokumentáció csomagolásán az előírtakon felül más nem szerepelhet, kivéve a postai feladáshoz szükséges adatokat. 5. SZAKMAI AJÁNLAT A teljesítéshez igénybe vett iroda bemutatása. A személyzeti és infrastrukturális háttér ismertetése, használatának leírása a szolgáltatás megvalósítása során. Kapcsolattartás, együttműködés módszertana. A Pécs Megyei Jogú Város, a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht., a Közreműködő Szervezetek, a közbeszerzési tanácsadó, valamint a FIDIC mérnökiroda kapcsolattartóival való együttműködés, tájékoztatás folyamatának bemutatása, ábrával illusztrálva. Megvalósítási ütemterv (GANTT vagy hálós ütemterv) a beszerzés tárgyaként előírt feladatok teljesítésének részletes időbeni ütemezése, ügymenet bemutatása a 16/2006 (XII.28.) MeHVM- PM együttes rendeletben előírt határidők és kötelezettségek figyelembevételével. Pénzügyi ütemterv, a kivitelezési ütemtervvel összhangban, itt kérjük szerepeltetni a számlázás rendjét. Kockázatfelmérés, kockázatkezelés. A beruházás során várható kockázatok bemutatása, előfordulási, veszélyességi mutatókkal. Az ismertetett, várható kockázatok kezelésének bemutatása Ajánlattevő részéről. 8

9 6. A RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A benyújtott ajánlatához az Ajánlattevő teljes körűen kötve van. Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő közt a Szerződés az Ajánlattételi Felhívás, a jelen Dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. 7. AZ AJÁNLATOK LEADÁSA, BONTÁSA 7.1. Az ajánlatok leadásának határideje: / / (év/hó/nap) : óra Helyszíne: Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht., 7621, Pécs, Mária u. 9. (Zsolnay terem) 7.2. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők viselik. Késve érkezett ajánlatok a versenyben nem vehetnek részt Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevő(k) nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelés során számbavételre kerülnek Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt munkanapon belül az összes ajánlattevő részére postai úton és faxon megküld. 8. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 8.1. Az ajánlatok értékelésére az Ajánlatkérő Bíráló Bizottságot hozott létre. Az Ajánlati Felhívásban illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő a tartalmi értékelésből amennyiben a hiánypótlási feltételeinek utólag sem felel meg kizárja Az ajánlati dokumentáció tartalmi vagy formai hiányainak pótlása jelen beszerzési eljárásban teljes körben biztosított az Ajánlattevők számára. A hiánypótlás tartalmáról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját. 9. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 9.1. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztása Az elbírálási részszempontok: Részszempont 1. Ügyvédi rendelkezésre állás nettó díja I-III. negyedév (összesen: 8 hónap) (nettó HUF/hó). 2. Ügyvédi rendelkezésre állás nettó díja IV. negyedév és év (összesen: 15 hónap) (nettó HUF/hó) Súlyszám

10 3. Közbeszerzési eljárások keretében megkötendő szerződések elkészítésének egyösszegű nettó díja (nettó HUF) Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10 pont Az elbírálás módszere az bírálati részszempontok esetében: a részszempontonkénti értékelés során a legjobb ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. Az egyes bírálati részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal beszorzásra, majd a szorzás alapján, az részszemponthoz tartozó kapott értékek összeadásra kerülnek. Az Ajánlatkérő az értékelés után a legtöbb pontértéket szerző érvényes ajánlat tulajdonosát hirdeti ki győztes ajánlattevőként. 10. EREDMÉNYHIRDETÉS Az Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárás keretében nyilvános eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az Ajánlattevőket a bontástól számított 5 napon belül írásban értesíti. 10

11 II. FEJEZET: KITÖLTENDŐ MELLÉKLETEK 11

12 1. számú melléklet Ajánlati adatlap (Felolvasólap) 1. Ajánlattevő Név:. Székhely: Telefon:. Telefax: Ajánlattétel tárgya: Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó ügyvédi tevékenységek ellátása. 3. Ajánlat: Ügyvédi rendelkezésre állás nettó díja I-III. negyedév (összesen: 8 hónap)...(nettó HUF/hó). Ügyvédi rendelkezésre állás nettó díja IV. negyedév és év (összesen: 15 hónap)...(nettó HUF/hó) Közbeszerzési eljárások keretében megkötendő szerződések elkészítésének egyösszegű nettó díja...(nettó HUF) Keltezés (helység, év, hónap, nap)... (cégszerű aláírás) 12

13 2. számú melléklet Költségvetés Ügyvédi rendelkezésre állás nettó díj I-III. negyedév (összesen: 8 hónap) közötti időtartamra vonatkozó részletezése havi bontásban Tevékenység, költségelem megnevezése Mennyiség/ mennyiségi egység (m.e.) Egységár (HUF/m.e) Teljes ár (HUF/hó) 1. Ügyvédi munkadíj, amely magában foglalja a jogi képviselet ellátását és a jogi tanácsadási feladatokat* 150 / óra 2. A teljesítéshez igénybe vett 1 fő ügyvédjelölt munkabére 1 / fő/hó 3. A teljesítéshez igénybe vett 1 fő általános adminisztrátor munkabére 1 / fő/hó 4. A teljesítéshez igénybe vett irodahelyiség üzemeltetési költsége (telefon, fax, internet szolgáltatás díja, a teljesítéshez szükséges irodaszerek stb.) 1 / darab/hó 5. Mobil távközlési költségek 1 / hó 6. A teljesítés során a pécsi és budapesti munkavégzéshez 1 / hó kalkulált üzemanyag havi költsége 7. Egyéb: 8. Egyéb: 9. Egyéb: 10. Összesen - - * Az ügyvédi munkadíj tartalmazza az Ajánlati Felhívás Szerződés tárgya, mennyisége pontjának I.; II. bekezdéseiben és III. bekezdésének f)-g) pontjában foglalt szolgáltatásokat. 13

14 3. számú melléklet Költségvetés Ügyvédi rendelkezésre állás nettó díj IV. negyedév és év (összesen: 15 hónap) közötti időtartamra vonatkozó részletezése havi bontásban 1. Tevékenység, költségelem megnevezése Mennyiség/ mennyiségi egység (m.e.) Egységár (HUF/m.e) Teljes ár (HUF/hó) Ügyvédi munkadíj, amely magában foglalja a jogi képviselet ellátását és a jogi tanácsadási feladatokat* 100 / óra 2. A teljesítéshez igénybe vett 1 fő ügyvédjelölt munkabére 1 / fő/hó 3. A teljesítéshez igénybe vett 1 fő általános adminisztrátor munkabére 1 / fő/hó 4. A teljesítéshez igénybe vett irodahelyiség üzemeltetési költsége (telefon, fax, internet szolgáltatás díja, a 1 / darab/hó teljesítéshez szükséges irodaszerek stb.) 5. Mobil távközlési költségek 1 / hó 6. A teljesítés során a pécsi és budapesti munkavégzéshez kalkulált üzemanyag havi költsége 1 / hó 7. Egyéb: 8. Egyéb: 9. Egyéb: 10. Összesen - - * Az ügyvédi munkadíj tartalmazza az Ajánlati Felhívás Szerződés tárgya, mennyisége pontjának I.; II. bekezdéseiben és III. bekezdésének f)-g) pontjában foglalt szolgáltatásokat. 14

15 4. számú melléklet Költségvetés Közbeszerzési eljárások keretében megkötendő szerződések elkészítésének egyösszegű nettó díja tételes bontásban Tevékenység, költségelem megnevezése Mennyiség/ mennyiségi egység (m.e.) Egységár (HUF/m.e) Teljes ár (HUF/hó) 1. FIDIC sárga könyv szerinti vállalkozási szerződés 2 / darab 2. 6 kulcsprojekthez kapcsolódó, könyvvizsgálói szolgáltatások vállalkozási szerződéseinek elkészítése 6 / darab 3. 6 kulcsprojekthez kapcsolódó lakosság tájékoztatása, szolgáltatások vállalkozási szerződéseinek elkészítése 6 / darab 4. 6 kulcsprojekthez kapcsolódó projekt-menedzsment szolgáltatások vállalkozási szerződéseinek elkészítése 6 / darab 5. 6 kulcsprojekthez kapcsolódó tervezői szakfelügyelet ellátása tárgyú szolgáltatás megbízási szerződésének 12 / darab elkészítése 6. EKF program hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás ellátása tárgyú megbízási szerződés elkészítése 1 / darab 7. Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont kulcsprojekthez kapcsolódó árubeszerzésre irányuló 1 / darab adásvételi szerződés elkészítése 8. Pécsi Konferencia és Koncertközpont kulcsprojekthez kapcsolódó árubeszerzésre irányuló adásvételi szerződés 1 / darab elkészítése 9. Zsolnay Kulturális Negyed kulcsprojekthez kapcsolódó árubeszerzésre irányuló adásvételi szerződés elkészítése 1 / darab 10. Nagy Kiállítótér kulcsprojekthez kapcsolódó árubeszerzésre irányuló adásvételi szerződés elkészítése 1 / darab 11. Összesen

16 III. FEJEZET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 16

17 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a között Pécs 2010-Európa Kulturális Fővárosa Programhoz kapcsolódó ügyvédi tevékenységek ellátására 17

18 Megbízási szerződés ( Szerződés ) Amely létrejött Pécsett, hó. napján egyrészről a PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: Pécs, Széchenyi tér 1.; adószám: ; bankszámlaszám: ; képviselő: Dr. Tóth Bertalan alpolgármester ) mint Megbízó ( Megbízó ), másrészről az (székhely: ; kamarai nyilvántartási szám: ; képviseli: ), mint megbízott ( Megbízott ) - egyenként Fél, együttesen pedig Felek - között a fent meghatározott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: Bevezetés (A) A Megbízó, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Szabályzata alapján eljárást indított Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó, az Ügyvédekről szóló évi XI. tv. (továbbiakban: Ütv.) 5. (1) (2) bekezdésének hatálya alá tartozó ügyvédi tevékenység ellátására. (B) A beérkezett ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően, az ajánlati felhívásban meghatározott pontszámítási módokat és egyéb a jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve a Megbízó hó. napján eredményt hirdetett. A Megbízott adta az összességében a legelőnyösebb ajánlatot és lett az eljárás nyertese. Az eljárást lezáró döntést Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2009. ( ) számú határozata tartalmazza. (C) Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. Jelen Szerződés célja tehát, hogy meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján a Felek az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik. (D) A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. 1. A Szerződés tárgya 1.1. Megbízó a Szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz (továbbiakban: EKF program) kapcsolódó, az Ügyvédekről szóló évi XI. Tv. 5. (1) (2) bekezdésének hatálya alá tartozó ügyvédi tevékenység ellátásával, mely az alábbiakat foglalja magában: I. Az Ütv. 5. (1) bekezdésének a) pontja alapján: a) Pécs Megyei Jogú Város Baranya Megyei Önkormányzat, Pécsi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő képviseletét hatóság előtti eljárásokban; b) Pécs Megyei Jogú Város, Baranya Megyei Önkormányzat, Pécsi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő képviseletét kivitelezőkkel, szállítókkal történő jogi kapcsolattartásban; 18

19 c) Pécsi Megyei Jogú Város, Baranya Megyei Önkormányzat, Pécsi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő képviseletét peres és nemperes eljárásokban, különös tekintettel a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban, valamint békéltetési eljárásokban. II. Az Ütv. 5. (1) bekezdésének b) pontja alapján Az Ütv. 5. (1) bekezdésének b) pontja alapján ügyvédi tanácsadást állandó telefonos és személyes rendelkezésre állás keretében. A rendelkezésre állás állandó pécsi, esetenként (havonta legfeljebb négy alkalommal) budapesti munkavégzést igényel. Az ügyvédi rendelkezésre állás időben kifejezhető tervezett mennyisége: I-III. negyedévben várhatóan legfeljebb havi 150 munkaóra, IV. negyedévben, valamint a évben várhatóan legfeljebb havi 100 munkaóra. A rendelkezésre állás keretében az Ajánlattevő köteles a Pécs Megyei Jogú Város, Baranya Megyei Önkormányzat, Pécsi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérők vagy a Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. írásban feltett kérdéseire legkésőbb 24 órán belül írásban állást foglalni, jogi komplikáció, jogvita felmerülése esetén azonnal, de legfeljebb 48 órán belül konzultációt szervezni és lebonyolítani az esetben érintett összes fél részvételével, továbbá a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezettel és a FIDIC mérnöki irodával együttműködni, számukra az eljáráshoz szükséges jogi segítségnyújtást teljes körben biztosítani. III. Az Ütv. 5. (1) bekezdésének d) pontja alapján: a) Nagy Kiállítótér, valamint a Közterek és parkok felújítása II. ütem kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárások FIDIC sárga könyv szerinti vállalkozási szerződéseinek elkészítését; b) 6 kulcsprojekthez kapcsolódó, összesen max. 18 db könyvvizsgálói, lakosság tájékoztatása, valamint a projekt-menedzsment szolgáltatások vállalkozási szerződéseinek elkészítését; c) 6 kulcsprojekthez kapcsolódó, összesen 12 db tervezői szakfelügyelet ellátása tárgyú szolgáltatás megbízási szerződésének elkészítését; d) Az EKF program hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás ellátása tárgyú megbízási szerződés elkészítését; e) A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont, a Zsolnay Kulturális Negyed és a Nagy kiállítótér kulcsprojektekhez kapcsolódó 4 db árubeszerzés adásvételi szerződésének elkészítését; f) az a)-e) pontokban meghatározott szerződések esetleges módosítását. A III/b. pont szerint készítendő szerződések száma a közbeszerzési eljárások összevonásával jelentősen (-50%-kal) csökkenhet. g) a szerződések elkészítéséhez szükséges szóbeli és írásbeli konzultációt a 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben meghatározott Közreműködő Szervezetekkel. Ajánlattevő a teljesítés során havonta Projekt Előrehaladási Jelentéseket köteles készíteni a tárgyhó utolsó munkanapjáig, és ezt a Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. által kapcsolattartóként megjelölt személynek átadni Megbízott a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása során az általános rendelkezésre állás keretében a Megbízó igénye szerint, mint szakértő részt vesz a (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szervei és szervezetei) gazdasági bizottság, illetve az adott területért felelős bizottság heti, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ülésein és szakértelmével segíti a bizottság, illetve a közgyűlés munkáját. Ugyancsak közreműködik a Megbízó igénye szerint a felügyelő minisztériumnál, irányító hatóság és egyéb közreműködőknél történő, a jelen szerződés tárgyához kapcsolódó eljárási cselekményekkel kapcsolatos egyeztetéseken, azok szakmai támogatásában, mely támogatás az adott személyes megbeszéléseken való részvételre is kiterjed Megbízó vállalja, hogy az előző 1. pontban nevezett feladatok ellátásához a Szerződés időszakában kizárólag Megbízottat veszi igénybe. 19

20 2. Felek jogai és kötelezettségei 2.1. Megbízott feladata. A Megbízott a Szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatokat elvégzi a Szerződésben foglalt feltételek szerint Személyes teljesítés. A Megbízott személyesen vagy alvállalkozói útján köteles feladatait ellátni. A Megbízott teljesítése 10 (tíz) százalékát meghaladóan igénybe vehető alvállalkozói a következők: személy igénybevétele. A Megbízott a feladatok ellátása érdekében a 2.2. pontban meghatározott körön kívüli egyéb közreműködők igénybevételére előzetes értesítés mellett jogosult Megbízó utasításai. A Megbízott feladatainak ellátását a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles teljesíteni Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa elkészített dokumentációkat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség minőségbiztosítja, az ezen szervezetektől kapott információkat és iránymutatásokat lehetőség szerint a jogszabályok keretei között figyelembe veszi Felek kifejezésre juttatják azon szándékukat, hogy mind a Szerződés megkötése, mind pedig teljesítése során az Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program magas színvonalon történő megvalósulása érdekében járnak el, és mindent megtesznek a projekt megvalósításának Európai Unió támogatására irányuló pozitív döntés megalapozását célzó szakmai és formai követelmények betartásáért Tájékoztatás. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az egyes eljárások állásáról negyedévente írásban (előrehaladási jelentések) tájékoztatni Információnyújtás. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat feladatai hatékony és határidőben történő elvégzése érdekében szükséges információkkal folyamatosan ellátja. A Megbízó köteles a jelen szerződés időtartama alatt különösen az alábbi információk írásbeli formában történő átadására: a) Az 1.1. pont I. pontjában meghatározott feladatok teljesítéséhez: - a hatóság előtti eljárások tárgyát képező ügyre vonatkozó összes rendelkezésre álló iratok, (szerződések, levelezések, hivatalos állásfoglalások stb.) másolatát; - peres és nem peres eljárásokban, valamint közbeszerzési döntőbizottság előtti eljárásokban az ügyre vonatkozóan rendelkezésre álló, az ügy megítéléséhez szükséges iratok másolatát; b) Az 1.1. pont II. pontjában meghatározott feladatok teljesítéséhez: - lehetőség szerint a tanácsadás tárgyát képező ügyre vonatkozó információkat, iratokat, melyek az ügy megítéléséhez szükségesek; c) Az 1.1. pont III. pontjában meghatározott feladatok teljesítéséhez. - a szerződések elkészítéséhez szükséges az azokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások teljes körű dokumentációját (ajánlattételi felhívás, dokumentáció, műszaki leírás, megbízói követelmények stb.) a szerződések lényeges tartalmi elemeivel összefüggésben rendelkezésre álló iratokat, információkat, megbízói elvárásokat. 20

21 2.6. Felek együttműködése. Szerződő Felek a jelen Szerződés végrehajtása során folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében folyamatosan tájékoztatják, értesítik egymást minden olyan eseményről, körülményről, amely a Szerződés teljesítésére hatással lehet Megbízott a Szerződés teljes időszaka alatt köteles a Megbízóval való együttműködést szolgáló, minden hétköznap legalább 8.30 és óra közötti nyitva tartást biztosító, legalább m2 alapterületű, telefon, fax és internet kapcsolattal rendelkező ügyvédi irodát működtetni Pécs város közigazgatási területén A Megbízott által a jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátásához a 2.2. és a pont szerint igénybe vett személyeknek a kor szakmai színvonalán felszerelt távközlési és informatikai berendezésekkel kell rendelkezniük, melyek a folyamatos, helyszíntől független munkavégzést, Megbízóval, valamint az eljárási ajánlattevőkkel való kapcsolattartást, azok megfelelő kiszolgálását lehetővé teszik Megbízott a Szerződés teljes időszaka alatt fenn kell tartson egy legalább ,- (tízmillió) forint/év értékű ügyvédi felelősségbiztosítást, illetve ilyen biztosítás fennállását az általa a teljesítéshez 10 (tíz) százalékot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozóitól is meg kell követelnie. 3. Díjazás és számlázás 3.1. Megbízási díj. A Megbízottat megbízási díj illeti meg ( Megbízási díj ), melynek teljes összege nettó - ( ) forint A Megbízási díj a Szerződés aláírásától számítottan, a szakmai ajánlatban meghatározott ütemenként, de legfeljebb havi részletekben kerül megfizetésre a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított és megküldött számla ellenében, az igazolt teljesítést és a számla kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással. Megbízott bankszámlaszáma: A 3.1. pontban meghatározott Megbízási díj a jelen szerződés 1.1 pontjában részletesen körülírt Megbízotti feladatok alapján az alábbiak szerint oszlik meg: I. A havi Megbízási díj állandó eleme a rendelkezésre állási díj havi összege, mely magában foglalja a Megbízó képviseletét peres, nem peres, hatósági eljárásokban, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban: a.) a havi maximum 150 órás rendelkezésre állás összege a jelen szerződés aláírásától napjáig: nettó - ( ) forint. b.) a havi maximum 100 órás rendelkezésre állás összege napjától ig: nettó - ( ) forint. Megbízottat a I. a.)-b.) pontjában megjelölt rendelkezésre állási díj havi teljes összege a teljesített munkaórák számától függetlenül megilleti. II. A havi Megbízási díj változó elemei a jelen szerződés 1.1. III. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért Megbízottat megillető ellenérték az alábbiak szerint: a.) Nagy Kiállítótér, valamint a Közterek és parkok felújítása II. ütem kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárások FIDIC sárga könyv szerinti vállalkozási szerződései elkészítésének díja szerződésenként: nettó - ( ) forint. 21

22 b.) 6 kulcsprojekthez kapcsolódó, összesen max. 18 db könyvvizsgálói, lakosság tájékoztatása, valamint a projekt-menedzsment szolgáltatások vállalkozási szerződései elkészítésének díja szerződésenként: nettó - ( ) forint. c.) 6 kulcsprojekthez kapcsolódó, összesen 12 db tervezői szakfelügyelet ellátása tárgyú szolgáltatás megbízási szerződései elkészítésének díja szerződésenként: nettó - ( ) forint. d.) Az EKF program hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás ellátása tárgyú megbízási szerződés elkészítésének díja: nettó - ( ) forint. e.) A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont, a Zsolnay Kulturális Negyed és a Nagy kiállítótér kulcsprojektekhez kapcsolódó 4 db árubeszerzés adásvételi szerződései elkészítésének díja szerződésenként: nettó - ( ) forint. A II. a)-e) pontjaiban meghatározott díjak a szerződések esetleges módosításának díját is magukban foglalják, ezen tevékenységért Megbízottat külön díjazás nem illeti meg. Felek akként állapodnak meg, hogy Megbízottat a II. a)-e) pontjaiban meghatározott díjak teljes összege a megkötésre kerülő szerződések számától függetlenül abban az esetben is megilleti, amennyiben a jelen szerződés 1.1. III. a)-e) pontjaiban meghatározott tárgyú szerződések nem külön okiratban, hanem az ott meghatározott számnál kevesebb szerződésben (összevontan) kerülnek megkötésre. Az itt feltüntetett díjak a következő bontásban kerülhetnek az adott havi számlában érvényesítésre: A havi megbízási díj a jelen pont I. és II. pont szerinti összege, melyet a számlában tételesen kell feltüntetni A Megbízási díj kiegyenlítése havonta a teljesítést elfogadó nyilatkozat aláírását követően a pontban meghatározott időpontban kiállított számla ellenében a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a Megbízott által megadott bankszámlára utalással történik. Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy a megbízási díjat a DDOP konstrukció keretében megkötött Támogatási Szerződések alapján fogja megfizetni Felek egyezően adják elő, hogy Megbízott tudomással bír a DDOP konstrukció keretében megkötött Támogatási Szerződéseknek ( Támogatási Szerződés ) a A teljesítésigazolásról, a számlakibocsátás rendjéről és a kifizetésről elnevezésű szerződéses rendelkezéseiről. Megbízott kijelenti, hogy a fentebb hivatkozott Támogatási Szerződés kivonatában a megbízottakra vonatkozó szerződéses előírásokat, az ott meghatározott kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek ismeri el Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó a feladatra vonatkozó megbízási díj meghatározásakor és folyósításakor kötve van a DDOP konstrukció keretében megkötött Támogatási szerződések rendelkezéseihez továbbá, hogy a kifizetés a Támogatási Szerződésekben foglaltak szerint közvetlen szállítói kifizetésre irányadó rendelkezések szerint történik Felek kijelentik, hogy a DDOP konstrukció keretében megkötött Támogatási Szerződéseknek az előzetes teljesítés-értékelési, teljesítésigazolási, számla kibocsátási és kifizetési rendet szabályozó rendelkezéseit a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, melyet a jelen szerződés részének és azt a feladat elvégzése tekintetében a közöttük fennálló jogviszony alapján történő elszámolás során is irányadónak tekintik Egyéb költség. A felek akként állapodnak meg, hogy a jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatok során a Megbízó érdekkörében felmerülő és a feladatok teljesítéséhez szükséges készkiadások, eljárási díjak és költségek viselésére (továbbiakban: költség) Megbízó köteles. A megbízási díj mellett a Megbízott abban az esetben amennyiben Megbízó nevében ő fizeti meg a költséget, jogosult a Megbízó felé a felmerülés hónapjában továbbszámlázni. Az Egyéb költség kiszámlázására a Megbízási díjjal együtt, de a számlában külön feltüntetett módon kerül sor. 22

23 3.3. Számlázás. Felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolása önmagában nem teszi a Megbízott követelését elismertté, s nem teremt alapot a Megbízott számára Megbízási díjának követelésére. Pénzügyi és jogi szempontból a megbízási díjkövetelés létrejöttéhez az is szükséges, hogy a Megbízott a teljesítésigazolásban szereplő havi - Megbízási díj összegéről az alább részletesen megjelölt szabályoknak megfelelően kiállítsa a számláját és azt a szükséges, valamint a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező Támogatási Szerződés kivonatában előírt mellékletekkel ellátva benyújtsa a Megbízóhoz, s azt a Megbízó befogadja A számlát Megbízó nevére kell kiállítani, és a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht., 7621 Pécs, Mária u. 9. címére megküldeni A fizetési határidő akkor kezdődik, amikor a Megbízott a Támogatási Szerződés kivonatában előírt melléklet szerint minden elszámolási okmányt benyújt, és a számla helyesen, számvitelileg szabályosan van kitöltve Megbízási Díj jóváírása. A fizetési kötelezettség teljesítési napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a Megbízási díj vagy az Egyéb költség, illetve annak bármely esedékes része a Megbízott bankszámláján jóváírásra kerül Megbízó késedelme. Amennyiben Megbízó díjfizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvényben ( Ptk. ) meghatározott mértékű késedelmi kamat kétszeresének felszámítására Megbízott késedelme kötbér. A Szerződésben a Megbízott arra az esetre, ha nem szerződésszerűen teljesít vagy nem teljesít, kötbér fizetésére vállal kötelezettséget. A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítására a Szerződésben késedelmi és meghiúsulási kötbérfelelősséget állapítanak meg, melynek közös szabályait e pontban szabályozzák A kötbért a Megbízó akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Jogosult továbbá érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A Megbízó a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérítését az irányadó jogszabályok szerint akkor is követelheti, ha kötbérigényét egyébként nem érvényesítette. Az együttes, azaz összesen érvényesíthető kötbérkövetelés, illetve igény felső határa a meghiúsulási kötbér összegének felső mértéke A késedelem, vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Megbízottat a teljesítés alól A Megbízott kötbérfizetési kötelezettsége az egyes kötbérfajták esetében az alábbi időpontokban válik esedékessé: - késedelmi kötbér: a Megbízó írásbeli felhívásában megjelölt határidőhöz viszonyítottan a késedelembe esés napján, valamint a Megbízó által írásban, a Megbízott részére a teljesítés hibájának megszüntetésére kitűzött póthatáridő eredménytelen elteltekor (ha a Megbízott a teljesítés hibáját a póthatáridőben nem küszöböli ki, vagy a hiba nem javítható nem szüntethető meg); - meghiúsulási kötbér: abban az időpontban, amikor a szolgáltatás teljesítésének meghiúsulása objektíve megállapítható, illetőleg a Szerződés megszűnése esetében a Megbízó elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatának a hatályossá válásának időpontjában A kötbér mértéke: a) A késedelmi kötbér mértéke: minden késedelemmel érintett naptári nap után nettó ,- (százezer) Forint; b) A meghiúsulási kötbér mértéke: ,- (tizenötmillió) Forint. 23

24 4. A Szerződés hatálya 4.1. A Szerződés hatálybalépése. Jelen Szerződés mindkét Fél által történő cégszerű aláírásának napján lép hatályba és december 31. napjáig tart A Szerződés megszűnése. A jelen Szerződés megszűnik, illetve megszüntethető kizárólag az alábbi módon: a) közös megegyezéssel; vagy b) rendkívüli felmondással Közös megegyezés. A Felek a jelen Szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik Rendkívüli felmondás. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti és a jogsértés megszüntetésének a sértett Fél által írásban meghatározott határidő alatt, de legkevesebb 15 (tizenöt) napon belül nem tesz eleget. 4.5 Elszámolási kötelezettség. A Felek a Szerződés közös megegyezéssel, vagy rendkívüli felmondással történő megszüntetése esetén is kötelesek elszámolni egymással. 5. Titoktartás és adatkezelés 5.1. Titoktartás. Megbízott köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, adatot ügyvédi titokként kezelni. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen Szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik, ( bizalmas információ ) minden körülmény között megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem A Felek egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a jelen Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. A Felek a bizalmas információkat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez, az ehhez szükséges mértékben használják fel, és csak a teljesítésben közvetlenül részt vevő alkalmazottaik, illetve közreműködőik számára teszik hozzáférhetővé Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ: a) amely köztudomású; b) amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra; c) amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna; d) amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom; e) amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy 24

25 f) amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes hatóság számára Adatkezelés. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott végfelhasználói nevet, személyes vagy egyéb adatot tartalmazó listát, regisztert, illetve az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat - és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik és sem a Szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a Szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik Fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik. 5.3 Titoktartás és adatkezelés személyi hatálya. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek közalkalmazottját, köztisztviselőjét, alkalmazottját, tagját, megbízottját a Felekkel azonos módon terheli. Felek megállapodnak ugyanakkor abban, hogy a Megbízott hivatalos anyagaiban - Internet, nyomtatott- és elektronikus prospektusok, prezentációs anyagok - referenciaként a Megbízó nevét a Megbízó külön engedélye nélkül feltüntethesse. 6. Egyéb kikötések 6.1. Értesítések. A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban kell teljesíteni, amelynek módja lehet: a) személyes átadás (a kézbesítés megtörténtét tanúsító mellett), b) ajánlott postai küldemény, c) visszaigazolt , vagy d) telefax üzenet A nyilatkozat másik Fél részére történő megküldésének bizonyítása - vita esetén - a küldő Felet terheli. A kapcsolattartásra jogosult személyek megnevezése és értesítési címe a következő: Megbízó részéről: Név: Telefon: fax: Megbízott részéről: Név: Telefon: fax: 6.2 Felek helyzete. A Felek kijelentik, hogy velük szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Megbízott kijelenti, hogy a Ügyvédi Kamara tagja, vele szemben fegyelmi eljárás nincs folyamatban. A Felek vállalják, hogy egymást haladéktalanul értesítik, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. 6.3 Engedményezés. A jelen Szerződésben szabályozott körön kívül egyik Fél sem engedményezheti, adhatja el, ruházhatja át vagy rendelkezhet hasonló módon a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeivel és jogaival a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 25

26 6.4 Részleges érvénytelenség. Jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben az érvénytelen rendelkezés olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítődik, amely a Felek eredeti akaratával a leginkább összhangban áll. A részbeni érvénytelenség miatt az egész Szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha bizonyítható, hogy azt a szerződő Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 6.5 Jogok gyakorlása. Amennyiben valamely szerződő Fél a Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem jelenti az adott jogról való lemondást Módosíthatóság. Jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét Fél cégszerű aláírásával módosítható Jogviták eldöntése. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést a Szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek segítségével, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, a következőkben ismertetett eljárás szerint: Felek a vitás helyzet kialakulását követő 15 napon belül egymással személyesen kötelesek tárgyalást folytatni. Amennyiben a vitát nem sikerülne rendezni a megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdését követő 30 (harminc) napon belül, akkor a Szerződésből eredő jogviták eldöntésére a Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Baranya Megyei Bíróság, illetve Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének Mellékletek. A Szerződés és annak rendelkezései értelmében készült bármely okirat, ideértve a mellékleteket is, együttesen alkotják a Felek között az e tárgyban létrejött teljes Szerződést, mely felváltja a Felek minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodását, megegyezését, tárgyalását vagy bármely megbeszélését. Az alábbi, a Szerződésbe foglalt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a DDOP konstrukció keretében megkötött Támogatási szerződés vonatkozó részei - a teljesítésigazolásról, a számlakibocsátás rendjéről és a kifizetésről / 1. számú melléklet Abban az esetben, amennyiben a Szerződés, illetve a melléklet között ellentmondás merülne fel, minden esetben a Szerződés rendelkezései az irányadóak Közpénzek felhasználása. Megbízott tudomásul veszi a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződésben szereplő pénzeszközök tekintetében az Állami Számvevőszék által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek ellenőrzési jogosultságát, továbbá a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvényben foglaltakat, különös tekintettel arra a szabályra, mely szerint a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a Megbízó nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/A. és 15/B. -aiban előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a szerződés iktatószámát, szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzétenni köteles Példányszám. A Szerződés 4 (négy) példányban készült el és került aláírásra magyar nyelven, amiből 2-2 (kettő-kettő) példány a Feleké Irányadó jog. A jelen Szerződésre, annak értelmezésére és a Felek közötti bármely jogvitára a Ptk., valamint az Ütv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a jelen Szerződés ügyleti akaratukat mindenben helyesen tartalmazza, ezért azt a fent feltüntetett helyen és időben erre megfelelően felhatalmazott képviselőik útján cégszerűen aláírják. 26

27 Megbízó Dr. Tóth Bertalan alpolgármester Megbízott 27

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó ügyvédi tevékenységek ellátására - 1 - AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére tárgyban kiírt, a Kbt.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

HU-Budapest: Kertészeti szolgáltatások 2012/S 33-052341

HU-Budapest: Kertészeti szolgáltatások 2012/S 33-052341 2.sz. melléklet HL/S S33 17/02/2012 Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás 1/2 52341-2012-HU Ez a hirdetmény a TED weboldalán: htlp:/rted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52341-2012:text:hu:html

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakásgazdálkodási feladataihoz kapcsolódó fuvarozói feladatok ellátása tárgyában szolgáltatás beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS (JOG)SZABÁLYI

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4420-2013:text:hu:html HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat Beszerzési Szabályzat A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek (Székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 114-82/29. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Nagy Kiállítótér

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET CSOLNOK DOROG ESZTERGOM ESZTERGOM-KERTVÁROS KESZTÖLC LEÁNYVÁR NYERGESÚJFALU PILISCSÉV

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzések szállítása, fel- és átszerelése, valamint eseti javítása

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzések szállítása, fel- és átszerelése, valamint eseti javítása Megkülönböztető és figyelmeztető jelzések szállítása, fel- és átszerelése, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás A 2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésekről (Kbt.) 122. (7) bekezdése szerint a. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, faxszáma: Az ajánlatkérő hivatalos neve: Nitrokémia Környezetvédelmi

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft.

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. a Magyar Kábeltelevíziós Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Mosonmagyaróvár Hanságliget,Albertkázmérpuszta,Várbalog,Mosonszolnok,Újrónafő,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű,

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő nagykállói 5143 helyrajzi számú, 4320 Nagykálló, Geszterédi út 1. szám alatt található

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27037-2011:text:hu:html HU-Siófok: Tűzoltó készülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 17-027037

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2012. MÁRCIUS 1. Hatályos: 2012.02.01.

Részletesebben

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé.

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé. K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció az ajánlattevők számára Bérleti és üzemeltetési szerződés a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési Üzemeltető és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező LPE32-es béléscsőnek megfelelő kábelhely

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban 2015. 1 II. TARTALOMJEGYZÉK I. Címlap II.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

PÉCS EXPO 27. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 27TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS

PÉCS EXPO 27. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 27TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS PÉCS EXPO 27. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 27TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS 2007. MÁJUS 17-20. 17-20 MAY 2007 A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LOCATION OF EVENT: EXPO CENTER PÉCS A RENDEZVÉNY SZERVEZÔJE: PÉCSI RENDEZVÉNYSZERVEZÔ

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Székhely / Postacím:

Székhely / Postacím: Ügyfélkód: DokID: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: flb^^\!^fc^l.&f*mmík. Budapest, f&}jl.qh> <?.- osztályvezető. Átvételi időpont: ZWÁPR21

Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: flb^^\!^fc^l.&f*mmík. Budapest, f&}jl.qh> <?.- osztályvezető. Átvételi időpont: ZWÁPR21 i.\rym> ^ ] Ol\ ÍSI^ /-SÍ - -...«f=t.t! (Í íiao ur PO-005/03 Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: flb^^\!^fc^l.&f*mmík *QS. A szerződés tárgya:..& p p r ck...!^^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás összefüggő szakmai gyakorlatról

Tárgy: Tájékoztatás összefüggő szakmai gyakorlatról Soproni Szakképzési Centrom Porpáczy Aladár Középiskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja 9431 Fertőd, Joseph Haydn u.2. Tel./Fax: 99/370-918 99/537-162 e-mail: porpaczy@porpaczy.hu ; gazdasagi@porpaczy.hu

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2015. december 1. napjától kezdődően az Általános szerződési feltételeit a jogszabályi előírásoknak és a felügyeleti hatóságok

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Tátra típusú villamos járművek elektromos alkatrészeinek szállítása Budapest, 2012. október 16. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben