F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI"

Átírás

1 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap. : f21

2 2/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG (85/6/2007. SZ. ALATT) Törölt: Törölt: 2005 Törölt:. Oldaltörés : Középre zárt, Sorköz: szimpla F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függeléke Kiadja a MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály Törölt: Vezérigazgatóság

3 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 3/277 Tételszám PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELİJEGYZÉSE A módosítás Száma MÁV ZRt. Ért. éve száma A módosítás tárgya pótlék száma Oldaltörés : Stílus4, Középre zárt : Betőtípus: 14 pt : Betőtípus: 14 pt : Betőtípus: 14 pt táblázat : Stílus4, Középre zárt

4 4/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELİJEGYZÉSE Tételszám A módosítás száma MÁV ZRt. Ért. éve száma A módosítás tárgya pótlék száma... [1]

5 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 5/277 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK sz. FÜGGELÉK...17 FİVONALKÉNT ÜZEMELTETETT VASÚTVONALAK FELSOROLÁSA sz. FÜGGELÉK KIEGÉSZÍTİ UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE SEGÉDKÖNYVEK JEGYZÉKE Az utasítások, segédkönyvek kéznél tartása sz. FÜGGELÉK...25 CSAK A KESKENYNYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA ÉRVÉNYES ELİÍRÁSOK Forgalmi dolgozó Vonattalálkozás Anyaghalom és tárgyak elhelyezése a pálya mentén A tolatás fedezése Kapcsolás középütközıs nem önmőködı kapcsolókészülékkel Kapcsolás merev kapcsolórúddal A mozdonyok sebessége Elegytömeg megállapítása A vonatok összeállítása Általános besorolási tilalom Fékes kocsik elosztása a vonatokban Merev kapcsolórúddal és csak rakománnyal összekapcsolt kocsik Hóeke besorozása A mozdonyokon szolgálatot végzık létszáma A vonatok sebessége Vonatindítás visszajelentés vétele elıtt Vonattalálkozás Rakodás a nyílt vonalra kiállított kocsikba sz. FÜGGELÉK...29 VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Állomási Végrehajtási Utasítás A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által készítendı végrehajtási utasítások sz. FÜGGELÉK...35 KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA ÉS KÖZPONTI FORGALOMELLENİRZÉSRE BERENDEZETT VONALAKRA, : Betőtípus: 12 pt

6 6/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei VALAMINT A TÁVKEZELT, TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK KÖFI és KÖFE vonalakra vonatkozó általános rendelkezések...35 A vonatforgalom lebonyolítása, a vonatszemélyzet kötelességei...38 A tolatás végrehajtása...40 Távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek forgalomszabályozására vonatkozó általános rendelkezések...40 A vonatforgalom lebonyolítása, a vonatszemélyzet kötelességei sz. FÜGGELÉK...45 MELLÉK- ÉS KESKENYNYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA, TOVÁBBÁ AZ EGYSZERŐSÍTETT FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRİ RENDELKEZÉSEK Általános rendelkezések A függelék hatálya...45 A függelék tartalma...45 Kiegészítı utasítások, segédkönyvek...45 Végrehajtási Utasítás Fogalom meghatározások a Függelék rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából Az önálló szolgálatvégzés feltételei A Végrehajtási Utasítás ismerete, vizsgakötelezettség Szolgálati magatartás Állomásbejárás...47 Ellenırzési kötelezettség...48 Közlemények nyugtázása, elıjegyzése Létesítmények, berendezések Jelzı- és biztosítóberendezések...48 Értekezı berendezések...49 Szolgálati helyiségek...50 Világítás, lámpagondozás...50 Szolgálati órák Váltók, váltó- és vágányútellenırzés Váltókörzetek kijelölése, ırzése...50 Váltógondozás...50 Vágányútbeállítás, váltó- és vágányútellenırzés...50 A váltók használhatóságának ellenırzése forgalmi

7 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 7/277 szempontból A váltók állítása, váltófelvágás A váltók lezárása, felnyitása és feloldása Állandóan zárva tartandó váltók A váltózárkulcsok megjelölése és kezelése Váltóellenırzés központi állítású váltónál Útsorompók, sorompókezelés a szolgálatszünetelés tartama alatt53 Az útsorompók lezárása, felnyitása Tolatószolgálat Alapszabály Vonatvédelem tolatás közben Védekezés a jármőmegfutamodások ellen Védekezés a tolatás befejezése után, továbbá végállomásra vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál Felelısség a megfutamodás elleni biztosításért A vonatok összeállítása Utánfutókocsi (jármő) A vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon A vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések Vonatforgalmi értesítések A vonatközlekedés lebonyolítása Általános rendelkezések Közlekedésszabályozó személyek Értesítési kötelezettség Követı vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán Vonattalálkozások lebonyolítása Vonattalálkozás, menetrendszerő vonattalálkozásra be nem rendezett megálló-rakodóhelyeken Vonattalálkozás személyzet nélküli szolgálati helyeken Engedélykérés. Engedélyadás Használandó távközlı berendezés Az engedélykérés- és adás szövege Eljárás, ha az értekezés lehetetlen A vonat számának és elırelátható indulási idejének közlése Visszajelentés A visszajelentés ideje Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel Alapszabályok A vonatok felhatalmazása indításra, áthaladásra A mozdonyvezetı teendıi A tényleges indulási idı közlése A vonatok fogadása... 59

8 8/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása az állomáson Közlekedés továbbhaladást tiltó jelzést adó fıjelzık mellett 59 Teendık továbbhaladást tiltó fıjelzık esetén Munkavonatok, segélyvonatok, próbavonatok és 6000kg-nál könnyebb jármővek közlekedésére vonatkozó különleges rendelkezések Rendkívüli események A mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalakra vonatkozó elıírások Általános rendelkezések A vonatforgalom lebonyolítása, a vonatszemélyzet kötelességei A tolatás végrehajtása Egyéb rendelkezések sz. FÜGGELÉK...69 A) Közlemények nyugtázására, elıjegyzésére vonatkozó elıírások B) Fejrovatos Elıjegyzési napló vezetése sz. FÜGGELÉK...73 Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a vágányok mellett73 Távbeszélı jelzése...73 A vágányok számozása...73 A váltók számozása...73 Jelzık jelölése...74 A sorompók jelölése...75 Kisiklasztósaruk és Vágányzáró-sorompók jelölése...75 Helyszínrajz...76 Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén sz. FÜGGELÉK...79 LEZÁRÁSI TÁBLÁZAT sz. FÜGGELÉK...81 ELZÁRÁSI TÁBLÁZAT sz. FÜGGELÉK...83 A VASÚTI ÚTÁTJÁRÓK LEZÁRÁSÁNAK, A FÉNYSORPMPÓ BERENDEZÉSEK IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSÁNAK ÉS AZ ÚTSOROMPÓ HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA Elıre látható kikapcsolás és útátjáró lezárása...83 Elıre nem látható kikapcsolás...84 Fenntartási és javítási munkák végzése...87 Egyéb rendelkezések sz. FÜGGELÉK...89 GURÍTÁSI, SZALASZTÁSI TILALOM. ÓVATOSAN TOLATANDÓ JÁRMŐVEK FELSOROLÁSA... 89

9 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 9/277 Szalasztási tilalom Gurításból, szalasztásból kizárt jármővek Fokozott gonddal gurítandó, szalasztandó jármővek Gurítási tilalomra és óvatos tolatásra figyelmeztetı bárcák92 13.sz. FÜGGELÉK...95 VESZÉLYES ÁRUVAL RAKOTT KOCSIK VONATBA SOROZÁSÁRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK (VÉDİKOCSIK ALKALMAZÁSA) Robbanásveszélyes bárcával ellátott rakott kocsik besorozása Tőzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsik besorozása Robbanásveszélyre és tőzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsik besorozása Radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával ellátott kocsik besorozása Védıkocsi RID veszélyességi bárcák Narancssárga RID azonosító tábla sz. FÜGGELÉK MENETRENDÁBRA sz. FÜGGELÉK SZOLGÁLATI MENETRENDKÖNYV ÉS A MENETRENDI SEGÉDKÖNYV TÁBLÁZATAINAK FELSOROLÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE Szolgálati menetrendkönyv és a Menetrendi segédkönyv kiadása Menetrendi segédkönyv tartalma Szolgálati menetrendkönyv tartalma sz. FÜGGELÉK KIMUTATÁS a több egyvágányú vagy kétvágányú, illetve egyvágányú és kétvágányú pályával rendelkezı, ellenmenetet kizáró biztosító berendezéssel felszerelt állomásközökrıl, vonalrészekrıl, ahol a Szolgálati menetrendkönyvben megjelölt vonatok a részükre készített menetrend alapján a vonatszemélyzet értesítése nélkül a másik pályán is közlekedtethetık: KIMUTATÁS a több szolgálati hellyel rendelkezı állomásokról (pályaudvarokról), amelyekre a Szolgálati menetrendkönyvben megjelölt nem személyszállító vonatok külön értesítés nélkül bejárathatók, illetve amelyekrıl indíthatók: KIMUTATÁS az ütközıbakban végzıdı rendszeres vonatfogadásra használt vágányokkal rendelkezı nem fejállomásokról:

10 10/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei 17.sz. FÜGGELÉK A vonatok számozási rendszere Általános rendelkezések Körzet- és zónabeosztás Idıcsoportok Számok helyi értéke a vonatszámokban sz. táblázat sz. táblázat A vonatok számozása számtani sorrendben sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 2.sz. vonatszámozási körzetben sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 3.sz. vonatszámozási körzetben sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 4.sz. vonatszámozási körzetben sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 5.sz. vonatszámozási zónában sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 6.sz. vonatszámozási zónában sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 7.sz. vonatszámozási zónában sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 8.sz. vonatszámozási zónában sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 9.sz. vonatszámozási zónában sz. FÜGGELÉK LEGKÉSİBBI, LEGKORÁBBI INDULÁSI IDİ KISZÁMÍTÁSA135 Az érkezési idı kiszámításakor figyelembe veendı idıelemek Legkorábbi és legkésıbbi indulási idı Figyelembe veendı idıelemek Vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán137 Vonatindítás idıközben sz. FÜGGELÉK TÉRKÖZI KÖZLEKEDÉSRE BERENDEZETT PÁLYÁN

11 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 11/277 NYÍLTVONALI RAKODÁST VAGY TOLATÁST VÉGZİ VONAT INDÍTÁSA VONATKÖZLEKEDÉS NYÍLTVONALBÓL KIÁGAZÓ SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT KISZOLGÁLÁSA KÖZBEN sz. FÜGGELÉK KÖZLEKEDÉS ÖNMŐKÖDİ BIZTOSÍTOTT TÉRKÖZJELZİKKEL FEL NEM SZERELT KÉTVÁGÁNYÚ PÁLYA HELYTELEN VÁGÁNYÁN Általános szabályok Vonatok áthaladtatása az állomásokon Helytelen vágány felhasználásának tilalma Értesítés a helytelen vágányon való közlekedésrıl sz. FÜGGELÉK KÖZLEKEDÉS TOLÓMOZDONNYAL A vonatot követı tolómozdony Visszatérı tolómozdony A személyzet értesítése Magatartás menet közben Induló vonat megtolása állomáson sz. FÜGGELÉK ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS SZÖVEGMINTÁK AZ IDEIGLENES LASSÚMENETEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉSEKRİL ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS SZÖVEGMINTÁK AZ F.1.SZ. JELZÉSI UTASÍTÁS, AZ F.2. SZ. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS FÜGGELÉKEI VONATKOZÓ PONTJAIHOZ A VONATSZEMÉLYZET ÉRTESÍTÉSÉRE sz. FÜGGELÉK BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÉPÍTÉSI, ÁTALAKÍTÁSI ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK ENGEDÉLYEZÉSE ELİTT ÉS VÉGZÉSE KÖZBEN A szolgálati felsıbbség feladata A Forgalmi Fıosztály feladata A TERÜLETI VÁGÁNYZÁRI BIZOTTSÁG ÁLTAL ENGEDÉLYEZHETİ VÁGÁNYZÁRAK Elıre látott vágányzárra, feszültségmentesítésre, biztosítóberendezési kikapcsolásokra vonatkozó kérelmek benyújtása Elıre látott vágányzárra, feszültségmentesítésre, biztosítóberendezési munkák végrehajtására vonatkozó elıírások

12 12/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei A MÁV ZRt. vonalhálózatán végzendı idegenfeles vágányzárak, feszültségmentesítések ELİÍRÁSOK A VÁGÁNYZÁRAK, FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉSEK, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI KIKAPCSOLÁSOK TERVEZÉSÉRE, KOORDINÁCIÓS INTÉZKEDÉSI TERV, FORGALMI TECHNOLÓGIA KÉSZÍTÉSÉRE A vágányzárak, feszültségmentesítések, biztosítóberendezési kikapcsolások tervezése Koordinációs Intézkedési Terv Forgalmi technológia készítése sz. FÜGGELÉK A KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK TÁBLÁZATAINAK TARTALMA sz. FÜGGELÉK ÖNMŐKÖDİ KAPCSOLÓKÉSZÜLÉKKEL FELSZERELT, SZÉLES NYOMTÁVRÓL NORMÁL NYOMTÁVRA ÁTSZERELT KOCSIK TOVÁBBÍTÁSÁRA ÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK sz. FÜGGELÉK CSAK A GİZMOZDONYOKRA ÉRVÉNYES ELİÍRÁSOK Főtı Főtı jelenléte a tolatást végzı mozdonyon A mozdonyok sebessége Poggyászkocsi besorozása Robbanásveszélyes, tőzveszélyes bárcával ellátott kocsik besorozása Mozdonyok, szerkocsik besorozása Vonali tolatásvezetı helye a vonaton Figyelési kötelezettség sz. FÜGGELÉK A VASÚT KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL FUVAROZHATÓ RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA Általános rendelkezések Rendkívüli küldemények, engedélyek Értesítések A továbbító vonat kiválasztása, vonatbasorozás, tolatás Rendkívüli küldemények továbbítása általános érvényő engedéllyel (típusküldemény, valamint egyéb küldemény) Rendkívüli küldemények továbbítása egyedi engedély alapján Engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsik továbbítása sz. FÜGGELÉK...203

13 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 13/277 HIBAELİJEGYZÉSI KÖNYV VEZETÉSE Hibaelıjegyzési könyv rendszeresítése használata A Hibaelıjegyzési könyv felfektetése A hiba elıjegyzése A munkavégzés elıjegyzése Elıjegyzés mőszaki vizsgálatkor Szolgálatátadás Ellenırzések bejegyzése Általános rendelkezések sz. FÜGGELÉK A PRÓBAVONATOK KÖZLEKEDTETÉSE ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE Próbavonatok csoportosítása forgalmi szempontból Próbavonatok csoportosítása rendeltetésük szerint Különleges próbavonatok Általános rendelkezések Próbavonatok elıkészítése MÉRİKOCSIVAL TÖRTÉNİ MÉRÉSEK ENGEDÉLYEZTETÉSE, VÉGZÉSE sz. FÜGGELÉK A TOLATÓSZOLGÁLAT VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A GURÍTÓDOMBOS, VALAMINT A SÍKTOLATÁSRA BERENDEZETT RENDEZİ-, ILLETVE EGYÉB PÁLYAUDVAROKON Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások A gurítás végrehajtása, a gurításban résztvevık teendıi Hátratolás Gurítás vezetése Rátolási sebesség, hatása, annak szabályozása Adott közlemények a gurítás végrehajtása közben A váltók állítása és azzal összefüggı egyéb teendık gurítás közben Fékezés Fékezés kézifékkel Fékezés féksaruval A féksaru használata A féksaruk karbantartása Féksaruk és a szárazhomok tárolása Sarukidobók karbantartása Fékezés vágányfékkel Gurítási korlátozások

14 14/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei A gurítással kapcsolatos egyéb teendık Kocsik összetolása Tolatási módszerek Tolatás bejárással Megállásos szalasztás, lökésenként egy kocsicsoporttal (Egyszerő szalasztás) Megállásos szalasztás, lökésenként több kocsicsoporttal (Duplázás) Megállás nélküli szalasztás, lökéssorozattal Megállás nélküli szalasztás, lökésenként több kocsicsoporttal Csurgatás Csurgatás visszatolás közben Csurgatás kihúzás közben sz. tolatómozdony tolatási terve M ő v e l e t Kezel M ő v e l e t III. sz. sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása sz. FÜGGELÉK A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVİ VÁGÁNYOKON Általános rendelkezések Fogalom meghatározások A közlekedés szabályozása A munkavonatok, munkagépek tárolása sz. FÜGGELÉK A BITONSÁGI BETÉTEK ALKALMAZÁSA ZÁRSZERKEZETTEL ELLÁTOTT VÁLTÓKNÁL Az alkalmazás esetei Biztonsági betét kampózáras váltókhoz Biztonsági betét zárnyelves váltókhoz A zárszerkezetek felszerelése Készletben tartás Lakatok, lakatkulcsok és lakat másodkulcsok kezelése 259 Az alkalmazás módjai Oktatás sz. FÜGGELÉK A RO-LA FORGALOM BEVEZETÉSÉRE ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Általános elıírások

15 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 15/277 A függelék tartalma A pályával szemben támasztott követelmények A szállított közúti jármővekre és a rakodásra vonatkozó elıírások, követelmények A RO-LA kocsik mőszaki vizsgálata A RO-LA vonat vontatásánál a fékberendezés kezelésére vonatkozó elıírások A RO-LA vonatok összeállítása A RO-LA vonatok közlekedésével (tolatási mozgásával) kapcsolatos forgalomszabályozási elıírások A RO-LA vonatok közlekedtetésével kapcsolatos egyéb rendelkezések sz melléklet A RO-LA kocsik vizsgálatához, kezeléséhez és rakodásához szükséges készülékek, berendezések sz. melléklet Futómő, fékberendezés és ütközıkészülék fenntartására vonatkozó üzemi értékek, elírások sz. melléklet Üzemveszélyes jármő kisorozása

16

17 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 17/277 1.sz. FÜGGELÉK (Az Utasítás sz. pontjához) FİVONALKÉNT ÜZEMELTETETT VASÚTVONALAK FELSOROLÁSA 1.1. Budapest Keleti pu. - Gyır - Hegyeshalom oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Szárligeti elágazás - Felsıgalla - Tatabányai elágazás; b) Komárom - Országhatár; c) Gyır - Szombathely - Szentgotthárd oh.; d) Gyır - Sopron oh.; e) Hegyeshalom - Rajka oh.; f) Hegyeshalom - Porpác Budapest Keleti pu. - Hatvan - Miskolc Tiszai pu. - Szerencs - Nyíregyháza és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Rákos - Újszász - Szolnok; b) Hatvan - Somoskıújfalu oh.; c) Hatvan - Újszász; d) Nyékládháza - Tiszapalkonya-Erımő; e) Miskolc-rendezı pu. - Miskolc Gömöri pu; f) Miskolc-rendezı pu. - Miskolc Tiszai pu; g) Miskolc Tiszai pu. - Bánréve oh; h) Felsızsolca - Hidasnémeti oh; i) Mezızombor - Sátoraljaújhely oh Budapest Nyugati pu. - Szob oh. vonal Budapest Nyugati pu. - Cegléd - Szolnok - Záhony oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Cegléd - Szeged; b) Szajol - Békéscsaba - Lökösháza oh.; c) Püspökladány - Biharkeresztes oh.; d) Debrecen Nyírábrány oh Budapest Ferencváros - Kelebia oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza; b) Kiskunhalas - Bácsalmás - Baja - Bátaszék. : Térköz Elıtte: 0 pt, Utána: 0 pt, Sorköz: szimpla Törölt: 1 : Stílus4, Középre zárt Törölt: utasítás Törölt: 2 : Térköz Utána: 0 pt, Sorköz: szimpla : Betőtípus: : Stílus2 : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm Oldaltörés Törölt: VASÚTVONALAK Törölt: e Törölt: alábbi Törölt: g) Miskolc-rendezı pu. - Diósgyır-Vasgyár; Törölt: alábbi Törölt: - Törölt: alábbi... [2]... [3]... [4]

18 18/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei 1.6. Budapest Déli pu. - Székesfehérvár - Murakeresztúr oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Székesfehérvár - Komárom; b) Székesfehérvár - Celldömölk; c) Balatonszentgyörgy Tapolca; d) Murakeresztúr - Gyékényes Boba - Ukk - Zalaszentiván - Zalaegerszeg Zalalövı - Bajánsenye oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Szabadbattyán - Tapolca - Ukk; 1.8. Budapest Kelenföld - Pusztaszabolcs - Gyékényes oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Érd elágazás - Tárnok; b) Pusztaszabolcs - Dunaújváros; c) Dombóvár - Szentlırinc - Pécs - Magyarbóly oh Szombathely - Nagykanizsa Bánréve - Ózd Szeged - Békéscsaba - Kötegyán oh A budapesti körvasutak alábbi vonalrészei: a) Kıbánya felsı pu. - Kıbánya kiágazás - Rákos elágazás - Budapest Angyalföldi elágazás - Rákosrendezı; b) Budapest Angyalföldi elágazás - Rákospalota-Újpest; c) Rákos - Rákos elágazás A budapesti összekötı vágányok közül az alábbiak: a) Budapest Ferencváros - Kıbánya felsı pu.; b) Budapest Ferencváros - Kıbánya-Kispest; c) Budapest Józsefváros - Kıbánya felsı pu.; d) Budapest Józsefváros - Budapest Ferencváros; e) Budapest Józsefváros - Kıbánya elágazás - Budapest Ferencváros; f) Kıbánya teher pu. - Kıbánya felsı pu.; g) Kıbánya felsı pu. - Kıbánya kiágazás - Rákos; h) Rákosrendezı - Városliget elágazás. Törölt: alábbi : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm : Felsorolás és számozás Törölt: <#>Székesfehérvár - Komárom; <#>Székesfehérvár - Celldömölk; <#>Szabadbattyán - Tapolca - Ukk - Boba Ukk - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Zalalövı - İriszentpéter; <#>Balatonszentgyörgy - Tapolca; <#>Murakeresztúr - Gyékényes. <#> : Törölt: 7 Törölt: alábbi : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm Törölt: 8 Törölt: 9 Törölt: 10 Törölt: : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm

19 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 19/ Valamennyi olyan deltavágány és egyéb összekötı vágány, amely fıvonalat fıvonallal, illetve fıvonali állomással köt össze.

20

21 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 21/277 2.sz. FÜGGELÉK (Az Utasítás sz. pontjához) 2.1. KIEGÉSZÍTİ UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE D.2.sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggı mőszaki elıírásokra D.4.sz. Utasítás a téli idıjárás alkalmával követendı eljárásra E.1.sz. Utasítás a vontatójármő személyzet részére I.- IV. Rész E.2.sz. Fékutasítás E.12.sz. Mőszaki Kocsiszolgálati Utasítás E.101.sz. Általános utasítás a MÁV ZRt. villamosított vonalainak üzemére F.1.sz. Jelzési Utasítás F.3.sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására F.4.I.sz. Utasítás a belföldi kocsi- és rakszergazdálkodás ellátására F.4.II.sz. Utasítás a nemzetközi kocsi- és rakszergazdálkodás ellátására F.7.sz. Utasítás a kocsiadatok felvételére és kezelésére F.10.sz. Utasítás a védett vezetık utazásainak lebonyolítására F.20.sz. Elegytovábbítási Utasítás H.6.sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére O.1.sz. Oktatási Utasítás... [5]... [6] Törölt: Szakasz vége... [7]... [8] Törölt: utasítás [9]... [10]... [11]... [12]... [13]... [14]... [15]... [16] Törölt: U Törölt: utasítás Törölt: a pályafelügyelet ellátá-... [17]... [18] Törölt: szakszolgálatok... [19]... [20] Törölt: 3 Törölt:, erıs fagy, sőrő havazás,... [21]... [22] Törölt:. Törölt: 5 Törölt:.... [23] Törölt: 6 Törölt:. Törölt: 7 Törölt: szolgálati U.... [24]... [25] Törölt: 8 Törölt:. Törölt: 9 Törölt:. Törölt: F.4. I.sz. Utasítás... [26] a Törölt: 10 Törölt: és állomás ói... [27] Törölt: üzletági Törölt:. Törölt: 11 Törölt: 2 Törölt: 14 Törölt: 3 Törölt:. Törölt: 15 Törölt: 4 Törölt:. Törölt: 16 Törölt: 5 Törölt:.... [28]

22 22/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei TB.1.sz. Utasítás a biztosítóberendezések fenntartására Mőszaki Táblázatok I. (Gépészeti táblázatok) Mőszaki Táblázatok II. (Pályaadat táblázatok) MÁV ZRt. Tőzvédelmi Szabályzata Balesetvizsgálati Utasítás Mőszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás Szakutasítás a katonai vasúti szállítások tervezésére, megszervezésére és végrehajtására Állomási Végrehajtási Utasítások Egyéb végrehajtási utasítások MÁV ZRt. Munkavédelmi Szabályzata Vagyonvédelmi Utasítás 2.2. SEGÉDKÖNYVEK JEGYZÉKE Közlekedési Határozmányok Menetrendi segédkönyvek A jelzı-, biztosító- és távközlı berendezések Kezelési Szabályzata Szabályzat a személy- és poggyászkocsik kölcsönös használatára a nemzetközi forgalomban (RIC) Szabályzat a teherkocsik nemzetközi forgalomban történı kölcsönös használatára (RIV). Törölt: 19 Törölt: 8 Törölt:. Törölt: 20 Törölt: 9 Törölt: - II. Törölt: [29] Törölt: 2 Törölt: 21 Törölt: 1 Törölt: Utasítása Törölt:. Törölt: 22 Törölt: 2 és Elhárítási... [30] Törölt: [31] Törölt: - Törölt:. Törölt: 23 Törölt: 4 Törölt: [32] Törölt: Utasítás a forgalmi utazósze-... [33] Törölt: 5 Törölt: [34] Törölt: 26 Törölt: 6 Törölt: [35] Törölt: 27 Törölt: 7 Törölt: [36] Törölt: 8 Törölt: 7... [37]... [38]... [39] Törölt: 28 Törölt: 9 Törölt: 30 Törölt: 31

23 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 23/277 Az utasítások, segédkönyvek kéznél tartása 2.3. A rendelkezı-, csatlakozó- és elágazó állomások forgalmi irodáiban ırzött győjteményben valamennyi felsorolt, a középállomáson (megálló-rakodóhelyen) csak a szolgálati hely, illetve a vonal jellegének, felszereltségének megfelelı utasításokat és segédkönyveket kell kéznél tartani (Utasítás p.). Törölt: Kéznél Törölt: kéznél tartása Törölt: 32 Törölt: ıleg

24

25 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 25/277 3.sz. FÜGGELÉK (Az Utasítás sz. pontjához) CSAK A KESKENYNYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA ÉRVÉNYES ELİÍRÁSOK Forgalmi dolgozó 3.1. A helyi viszonyok figyelembevételével a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya határozza meg, hogy mely pályaelágazáson milyen vizsgával rendelkezı forgalmi dolgozószükséges a szolgálat ellátásához. Vonattalálkozás 3.2. Vonattalálkozás a megálló-rakodóhelyen Központ Forgalmi menetrend szerint, a Pályavasúti Területi Osztálya Központ által Forgalmi kiadott Osztálya VU által alapján kiadott pedig VU szolgálatszünetelés vagy szolgálatmegszakítás esetén is lebonyolítható. Anyaghalom és tárgyak elhelyezése a pálya mentén 3.3. Anyaghalmot és egyéb tárgyat a vágánytengelytıl legalább 1650 mm távolságra kell elhelyezni. A tolatás fedezése 3.4. Fıvágányokon vagy fıvágányok érintésével, illetve metszésével végzett tolatás tartama alatt, ha van fıjelzı, akkor a tolatást ezzel kell fedezni. V-betős jelzı esetén az F.1. sz. Jelzési Utasítás vonatkozó elıírásai szerint kell eljárni. Kapcsolás középütközıs nem önmőködı kapcsolókészülékkel 3.5. Középütközıs nem önmőködı kapcsolókészülékkel felszerelt jármővek kapcsolása kapcsolótaggal történik. Összekapcsoláskor az egyik jármővön levı kapcsolótagot a másik jármő ütközıfejében kell elhelyezni és ott csapszeggel rögzíteni. Csak álló jármőveket szabad szétkapcsolni. Az összekapcsolás azonban történhet álló és mozgó jármőveknél egyaránt. Álló jármőre történı rájárás elıtt a kapcsolótagot az ütközıfejbıl ki kell venni, majd rájárás és megállás után az ütközıfej lemezei között helyére kell csúsztatni és ott a csapszegekkel rögzíteni. Mozgás közben csak a lépésben haladó ember sebességénél lassabban haladó és egyenes pályarészen levı olyan jármőveket szabad összekapcsolni, amelyeknél a kapcsolás felöli oldalon nincsen homlokgerendán... [40] : Sorköz: szimpla Törölt: utasítás Törölt: 2... [41]... [42]... [43] : Sorköz: szimpla Törölt: szolgálattevı... [44]... [45] Törölt: Pályaelágazások általá-... [46] Törölt: menetrend, továbbá... a [47] vo- Törölt: Területi Törölt: Osztálya : Sorkizárt : Sorköz: szimpla Törölt: M Törölt: i vonattalálkozás is... lebo- [48] Törölt: A Törölt: Szakigazgatóság Területi... [49] Törölt: végrehajtási utasítás Törölt: olyan megálló-... [50] Törölt: Törölt: nincs.... [51] Törölt: elhelyezése a pálya... [52] Törölt:, árudarabot, Törölt: Törölt: Törölt: ak... [53] : Sorköz: szimpla Törölt: ıleg... [54]... [55] Törölt: Törölt: kocsin Törölt: kocsi... [56] Törölt: nagyon

26 26/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei túlérı fékállás, illetve rakomány. Ha a homlokgerendán túlérı fékállással felszerelt jármővön hosszabbított kapcsolóberendezés van, akkor a jármő egyenes pályarészen mozgás közben is összekapcsolható. Mozgó jármővek összekapcsolásakor az egyik jármő ütközıfejében levı kapcsolótagot kapcsolóhoroggal vagy az ütközıfejben levı emelılappal meg kell emelni, és a másik jármő ütközıfejébe irányítani. Az ütközık érintkezésekor a csapszeget a furaton át kell dugni. Vonatszerelvények összekapcsolásakor ha vannak össze kell kapcsolni a biztonsági láncokat is. A nem használt biztonsági láncokat mindig a tartóhorogra kell akasztani. Kapcsolás merev 3.6. Merev kapcsolórudat kell alkalmazni abban az esetben, ha a jármőveket nem lehet kö- kapcsolórúddal zépütközıs nem önmőködı kapcsolókészülékkel összekapcsolni Poggyász mellékkocsinál és győjtıkocsinál rakománytömegként 2 tonnát kell számítani. A mozdonyok sebessége Elegytömeg megállapítása A vonatok összeállítása 3.7. Hóekével felszerelt mozdonyok legfeljebb 30 km/h sebességgel közlekedhetnek A vonatok összeállításakor figyelembe kell venni, hogy: a szemben lévı ütközık középvonalai között ne legyen 6 cm-nél nagyobb magasságkülönbség; a két fékállás az ütközık teljes összenyomásakor se érintkezzék; a mellgerendán túlérı fékállással felszerelt kocsikat csak akkor szabad fékállással szemben besorozni, ha legalább az egyik kocsinak nyújtott kapcsolókészüléke van. Általános Nem szabad vonatba sorozni olyan jármőveket, amelyeknél 6 cm-nél nagyobb ütkö- besorolási tilalom zıkülönbség van és a vonatnál részükre megfelelı hely nem található. Fékes kocsik elosztása Gyorsan mőködı légfékkel fékezett vonatnál 2 fékes kocsi között legfeljebb 5 veze- a vonatokban tékes kocsi lehet, feltéve, hogy a vonat így is meg van fékezve. Törölt: : Törölt: kocsi Törölt: kocsi Törölt:, ha a jármőveken ilyenek vannak. : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Bal: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla 3.9. A vonatok összeállításakor figyelembe kell venni, hogy: : Sorköz: szimpla besorozási tilalom Törölt: Törölt: két Törölt: öt : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla

27 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 27/277 Merev kapcsolórúddal és csak rakománnyal összekapcsolt kocsik továbbítani. Hóeke besorozása A mozdonyokon szolgálatot végzık létszáma szolgálatot Merev kapcsolórúddal vagy csak rakománnyal összekapcsolt kocsikat egyaránt, legfeljebb 30 km/h sebességő vonatokkal szabad Hóekét csak külön menetben szabad továbbítani A gızmozdonyok kivételével a mozdonyvezetı valamennyi mozdonyon és mozdonynak minısülı jármővön egyedül végezhet A munka és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetıvel történı közlekedés nem alkalmazható a sebességregisztráló berendezéssel fel nem szerelt, valamint a MÁV ZRt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton közlekedı mozdonyokkal továbbított szerelvényeknél. A vonatok sebessége Vonatindítás visszajelentés vétele elıtt Tolt vonatok legfeljebb 20 km/h sebességgel közlekedhetnek A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által kiadott Végrehajtási Utasításban szabályozott módon nappal a visszajelentés vétele elıtt elindítható 1 vagy 2 egyedül vagy legfeljebb egy kocsival közlekedı mozdony is. Vonattalálkozás Bejárati jelzıvel nem rendelkezı olyan állomáson, ahol a forgalmi szolgálattevı egyedül végez szolgálatot, a vonattalálkozás lebonyolításának elıírásait a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya Végrehajtási Utasításban köteles szabályozni. Rakodás a nyílt vonalra kiállított kocsikba kocsimennyiséget szabad kiállítani Állomásról és megálló-rakodóhelyrıl legfeljebb 75 tonna elegytömegnek megfelelı Törölt: és csak rakománnyal összekapcsolt kocsik Törölt: : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: létszáma : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: 16 : Betőtípus: Törölt: a keskenynyomtávolságú vonalakon Törölt: vontatójármővekkel : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: Vonatindítás Törölt: Osztálya Törölt: a Törölt: Törölt: a Törölt: Törölt: Szakigazgatóság Területi Osztálya Törölt: végrehajtási Törölt: utasításban : Sorköz: szimpla Törölt: Bejárati jelzıvel nem... [58] ren- Törölt: Osztálya Törölt: Szakigazgatóság Területi... [59] Törölt: Törölt: u Törölt: za : Betőtípus: Dılt Törölt: pályára Törölt: kiállított kocsikba... [57]... [60]

28

29 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 29/277 4.sz. FÜGGELÉK (Az Utasítás sz. pontjaihoz) VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Állomási Végrehajtási Utasítás 4.1. Az ÁVU-t az Utasítás sz. pontjában foglaltaknak megfelelıen kell elkészíteni Vázlatos helyszínrajzon melyet a PML Fıosztály Mérnöki Szakasz köteles kellı mennyiségben rendelkezésre bocsátani közölni kell: az állomás és a szomszédos állomások határáig terjedı nyílt vonalak vágányzatát; a vágánykapcsolatokat; a vágányok és váltók számozását; a fıvágányok megjelölését; a H.6.sz. Utasításban elıírt vágánymegjelöléseket; a mellékvágányok száma után a vágányok közelebbi rendeltetését; az állomás területén és a nyílt vonalon, vonalakon levı helyhez kötött jelzıket; az útsorompókat; az útsorompóval fel nem szerelt útátjárókat; a közelebbi rendeltetésük feltüntetésével a forgalmi szempontból figyelembe veendı szolgálati épületeket; a vágányzáró sorompókat, kisiklasztó sarukat; az ütközıbakokat és földkúpokat; a magas-, oldal- és homlokrakodókat; a fordítókorongokat és tolópadokat; a rakodóterületeket; a vasúti jármő mérlegeket; a kiömlıcsövük rögzítési módjának feltüntetésével a vízdarukat; a bejárati jelzık elıjelzıjétıl (a V-betős jelzıktıl) az állomás fıvágányainak lejtésviszonyait; a le nem zárható váltókat; az őrszelvényben lévı és őrszelvénybe nyúló létesítményeket; az állomás (szolgálati hely) és a társszolgálati ágak vágányzatának határát; Törölt: 4.sz. FÜGGELÉK : Stílus1 Törölt: utasítás : Stílus4, Középre zárt : Térköz Utána: 0 pt, Sorköz: szimpla : Betőtípus: : Sorköz: szimpla Törölt: VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Törölt: Utasítás Törölt: utasítás Törölt: : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: 2 Törölt: amit Törölt: pályagazdálkodási Törölt: ok Törölt: ásait Törölt: fı szóval Törölt: pályákon Törölt: jövı Törölt: e Törölt: vágánymegszakításos és nem vágánymegszakításos Törölt: e Törölt: be

30 30/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei a tőztisztító helyeket és a salakcsatornákat; a targoncák közlekedésére engedélyezett útvonalakat, továbbá a helyi ismeretekre vonatkozó, forgalmi szempontból figyelembe veendı adatokat, amelyek a dolgozók szolgálatának ellátásához szükséges. A dolgozók a helyi ismereteket a helyszínrajz tanulmányozásával és ezzel párhuzamosan a terület bejárásával kötelesek megszerezni. Az ÁVU mellékletét képezı helyszínrajzon a létesítmények nevét, jelölését valamint a forgalmi szempontból figyelembeveendı egyéb adatokat fel kell tüntetni A lehetı legrövidebb szöveggel kell szabályozni minden olyan munkavégzést: a) amelynek mikénti végzésére nem állnak rendelkezésre végrehajtási szabályok; b) amelynek végrehajtását a Jelzési és a Forgalmi Utasítás rendelkezései szerint az ÁVU-ban kell szabályozni a helyi viszonyoknak leginkább megfelelı módon, figyelembe véve a MÁV ZRt. Munkavédelmi Szabályzatban foglaltakat is; c) amelynek mikénti végzésére az utasítások, segédkönyvek, más végrehajtási utasítások és a kezelési szabályzatok tartalmaznak ugyan végrehajtási szabályokat, de ezek a szolgálati hely különleges helyi viszonyai miatt nem hajthatók végre kiegészítı rendelkezés nélkül, vagy ha a helyi viszonyok elınyösebb végrehajtási megoldásokat tesznek lehetıvé Az ÁVU-ban kell szabályozni: az egyes technológiákhoz szükséges minimális létszámot, a tolatási, vonatelıkészítési, jármőkarbantartási munkák elsodrási határon kívül történı végzésének helyi szabályait, a tolatási, vonatelıkészítési, jármőkarbantartási munkák elsodrási határon belül történı végzésének helyi szabályait (a vágányok felsorolásával), a rögzítısaruk és féksaruk felügyelet alatti tartásának helyét, a H.6.sz. Utasításban elıírt, és az egyes rakszelvényen túlérı típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra ahol az állomás fekszik, illetve amelyek az állomásból kiágaznak vonatkozó korlátozásokat, hogy mely vágányokra nem szabad rakszelvényen túlérı küldeményt továbbító vonatot fogadni. Törölt: t Törölt: nak Törölt: uk végzése szempontjából elengedhetetlenül tudniuk kell. Törölt: Arra kell törekedni, hogy a Törölt: terjedelmes leírás helyett Törölt: szerezhessék és szerezzék meg. Törölt: Ha valamely Törölt: n Törölt: nincsen közismert jele, és ezért azt nevének beírásával kellene megjelölni, de a rajzon erre nincsen elég hely, vagy ha a rajz a sok beírás következtében áttekinthetetlené válnék: a kérdéses helyeket a rajzon betővel vagy más jellel feltőnıen meg kell jelölni, s a helyszínrajz szabad szélein az alkalmazott jel után fel kell sorolni a vonatkozó adatokat. : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: 3 Törölt: kell Törölt: mikénti Törölt: é Törölt: sehol s : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm Törölt: mikénti végzését Törölt: ok Törölt: a Törölt: azonban : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: 4 Törölt: rögzíteni Törölt: : Sorköz: szimpla, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 1,2 cm + Tabulátorhely: 1,8 cm + Behúzás: 1,8 cm Törölt: <#>. A : Felsorolás és számozás Törölt: A : Sorköz: szimpla, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 1,2 cm + Tabulátorhely: 1,8 cm + Behúzás: 1,8 cm

31 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 31/277 az életvédelmi kerítésen szolgálati célú közlekedés érdekében létesített zárható átjáró használatának feltételeit, Az Állomási Végrehajtási Utasítást az alábbi mellékletek egészítik ki: 1) sz. melléklet: A szolgálati hely(-ek) torzított helyszínrajz (PML Fıosztály Mérnöki Szakasz köteles kellı mennyiségben rendelkezésre bocsátani.) 2) sz. melléklet: A szolgálati hely villamos felsıvezeték hálózatának kapcsolási rajza. (A TEB Fıosztály Erısáramú Szakasz köteles rendelkezésre bocsátani.) 3) sz. melléklet: Rakodási- és munkaengedélyek kiadására jogosultak névjegyzéke. (A forgalmi szakág készíti el.) 4) sz. melléklet: Az E.101. sz. Utasítás vonatkozó tudásanyagából vizsgát tett és kapcsolási mővelet végrehajtására jogosult munkavállalók névjegyzéke. (A forgalmi szakág készíti el.). 5) sz. melléklet: A villamos felsıvezetéki berendezések mőködtetésével kapcsolatos utasítások kiadására jogosult erısáramú, alállomási és forgalmi munkavállalók névjegyzéke. (A forgalmi szakág és a TEB Fıosztály az Erısáramú Szakasz készíti el). 6) sz. melléklet: Az Állomási Végrehajtási Utasításból vizsgát (helyismereti vizsga) tett munkavállalók névjegyzéke. A névjegyzékekben szerepeltetni kell a vállalkozó vasúti társaságok létszámába tartozó vizsgát tett munkavállalókat is.) 7) sz. melléklet: A szolgálati hely biztosítóberendezésének Kezelési Szabályzata. (A biztosítóberendezési szakág készíti el.) 8) sz. melléklet: A biztosítóberendezés kezelésébıl és annak Kezelési Szabályzatából vizsgát tett munkavállalók névjegyzéke. (A forgalmi szakág készíti el.) 9) sz. melléklet: A fékpróba megtartására kijelölt és kiképzett forgalmi munkavállalók névjegyzéke. (A forgalmi szakág készíti el.) 10) sz. melléklet: Vagyonvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás. (A forgalmi szakág készíti el) 11) sz. melléklet: A szolgálati helyek térvilágítási rendje. (A forgalmi szakág készíti el.) 12) sz. melléklet: Környezetvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás. (A forgalmi szakág készíti el.) : Sorköz: szimpla, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 1,2 cm + Tabulátorhely: 1,8 cm + Behúzás: 1,8 cm Törölt: az ÁVU-ban kell rögzíteni. Törölt: ; : Betőtípus: Dılt : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla 4.5. Meg kell határozni a rögzítısaruk, páros féksaruk, féksaruk felügyelet alatti tartásának helyét. Be kell dolgozni az egyes rakszelvényen túlérı típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra ahol az állomás... [62] Törölt: 6 Törölt: forgalmi szolgálat... szabá- [64] : Felsorolás és számozás... [67] Törölt: I Törölt: I Törölt: a névjegyzéket a Törölt: és az árufuvarozási Törölt: külön-külön Törölt: e Törölt: (A személyszállítási,... [70] az Törölt: a más szakág, idegen... [72]... [61]... [63]... [65]... [66]... [68]... [69]... [71]... [73]... [74]... [75]... [76] : Felsorolás és számozás... [77] Törölt: A személyszállítási,... az [78] Törölt: z érintett ak külön-... [79]

32 32/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei 13) sz. melléklet: Kimutatás a szolgálati hely rakodóterületein a fuvaroztató felek tulajdonában lévı, üzemeltetési engedéllyel rendelkezı mobil rakodógépekrıl és berendezésekrıl. (A pályavasút készíti el.) 14) sz. melléklet: Üzemi technológiák (technológiai táblázatok, szöveges üzemi jellemzık, üzemi terv). (A forgalmi szakág készíti el.) 15) sz. melléklet: Sajátcélú vasúti pályahálózatok Végrehajtási Utasítása. (A forgalmi szakág készíti el.) 16) sz. melléklet: SZIR párbeszédek kezelésének helyi szabályozása. (A forgalmi szakág készíti el. 17) sz. melléklet: A Kollektív Szerzıdés Helyi Függelékei. (A forgalmi szakág készíti el.) Az Üzemi Tervet a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által a KH-ban kijelölt csatlakozó- és elágazó állomásokon kell készíteni, melyet a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya hagy jóvá Nem szabad az ÁVU-ban: a) alapfogalmakat magyarázni; b) olyan alapszabályokat ismertetni, amelyeket a dolgozóknak vizsgájukra való felkészülés során kell elsajátítaniuk; c) olyan végrehajtási eljárásokat idézni utasításokból, segédkönyvekbıl, más végrehajtási utasításokból és a kezelési szabályzatokból, amelyeket a szolgálati helyen változtatás nélkül végre lehet hajtani; d) olyan adatokat rögzíteni, amelyek nem állandó jellegőek A Forgalmi Csomópont köteles az illetékességi körébe tartozó ÁVU-kat felülvizsgálni, a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya pedig az Utasítás sz. és ezen Függelék sz. pontjainak figyelembevételével jóváhagyni. A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által készítendı végrehajtási utasítások hajtását: 4.2. A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya az általa készítendı végrehajtási utasításban köteles szabályozni a szolgálat végzésének és az utasítás rendelkezéseinek végrehajtását: a) a központi forgalomirányító által kezelt, valamint MEFI és MERÁFI vonalakon; b) az egyszerősített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakon; c) a pályaelágazásokon, pályaszinti vágánykeresztezéseknél és vá-... [80] : Felsorolás és számozás... [81] Törölt: z árufuvarozási szakág készíti el Törölt: az érintett szakágaktól kapott adatok... [82] Törölt: Iparvágány Törölt: az érintett szakágak bevonásával.) Törölt:, a személyszállítási szakág és az... áru- [83]... [84] Törölt: Az ÁVU személyszállítási és árufuva-... [85]... [86] Törölt: Törölt: a Területi... [87]... [88] Törölt: vezér Törölt: Osztálya az Üzemi Terv, amelyet... [89]... [90] Törölt: vezér Törölt: Osztálya... [91]... [92] Törölt: Mellékletei továbbá: Villamos... [93]... [94] Törölt: ából vizsgát tett Törölt: jogosultak névjegyzéke stb.... [95]... [96] Törölt: 7... [97] Törölt: Kezelési Szabályzatokból... [98] Törölt:, hanem a menetrendváltozással... együtt [99]... [100]... [101] Törölt: 8 Csomóponti Fınökség... [102]... [103] Törölt: Területi... [104] Törölt: vezér Törölt: Osztálya... [105]... [106] Törölt: 9 Szakigazgatóság Területi Osztálya... [107]... [108] Törölt: vezér Törölt:... [109] Törölt: Osztálya... [110] Törölt: kell, hogyan kell... [111] Törölt: ni t ani:... [112]... [113]

33 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 33/277 gányfonódásoknál; d) a rakodóhelyeken, megálló-rakodóhelyeken; e) a határ- és csatlakozó állomásokon, valamint két határállomás között, figyelemmel a közös szolgálatra; f) a több vasút által közösen használt vonalakon; g) az ideiglenes üzemengedéllyel rendelkezı, vasútüzemi célokat szolgáló vágányokon; h) a vasút és a közút által közösen használt hidakon; i) a nyíltvonalból és az állomás területérıl kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózatokon; j) a tolómozdonnyal történı közlekedés, közbesorozott mozdonnyal történı kiszolgálás alkalmával; k) ha a vágányon, vágányzaton, vagy a biztosító-, illetve a jelzıberendezésen átalakítást, vagy olyan munkát (elırelátott vágányzár, berendezés kikapcsolás stb.) végeznek, amely miatt a szolgálatot eltérı módon kell végezni l) ha a szolgálati helyeken, vonalrészeken, vonalakon a szolgálatot a helyi viszonyok miatt nem lehet különleges helyi intézkedések nélkül ellátni, m) keskeny nyomtávolságú vonalakon az 1 vagy 2 egység visszajelentés vétele elıtti közlekedésének szabályozását, illetve a vonattalálkozás szabályozását bejárati jelzıvel nem rendelkezı olyan állomáson, ahol a forgalmi szolgálattevı egyedül végez szolgálatot. Az a), c), e), f) g) és h) alpontokban felsorolt végrehajtási utasításokat jóváhagyás végett a Forgalmi Fıosztályhoz kell felterjeszteni. Távolról vezérelt deltakiágazások és pályaelágazások végrehajtási utasítását az ÁVU-ba kell bedolgozni. Törölt: szükségvonatjelentıırhelyeken, munka Törölt:, Törölt: iparvágány Törölt: ıleg Törölt: ás Törölt: és Törölt: Szakigazgatósághoz Törölt: Igazgatósághoz

34

35 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 35/277 5.sz. FÜGGELÉK (Az Utasítás sz. pontjához) KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA ÉS KÖZPONTI FORGALOMELLENİRZÉSRE BERENDEZETT VONALAKRA, VALAMINT A TÁVKEZELT, TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK KÖFI és KÖFE vonalakra vonatkozó általános rendelkezések 5.1. A KÖFI, KÖFE vonalak forgalmát a központi forgalomirányítói és forgalmi vonalirányítói szolgálati helyrıl szabályozzák. A KÖFI állomások különbözı berendezéseinek (váltók, jelzık, vágányzáró sorompók, útsorompók stb.) vezérlése meghatározott esetekben helyi üzemmódban végrehajtható az állomások biztosítóberendezéseirıl is. A KÖFE vonalak forgalmát a központi forgalomirányítói és forgalmi vonalirányítói szolgálati helyrıl a berendezés visszajelentései alapján ellenırzik Azokat a szolgálati helyeket, ahol a vonatforgalom lebonyolítását a Központi forgalomirányító (továbbiakban: forgalomirányító) végzi, a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya Végrehajtási Utasításban köteles felsorolni. A Végrehajtási Utasításban foglaltak szerint a forgalomirányító hatáskörébe tartozik a vonalrész kezdı és végállomásának a KÖFI vonal felé esı végein a vonatforgalom lebonyolításának szabályozása. A forgalomirányító rendelkezéseit az állomási, a nyíltvonali és a vonatszemélyzet köteles tudomásul venni és végrehajtani A KÖFI vonalak, vonalrészek állomásain a Végrehajtási Utasításban szabályozottak szerint ha a helyi viszonyok miatt szükséges csak jelenlétes forgalmi szolgálattevı (továbbiakban: jelenlétes) teljesít szolgálatot. A jelenlétesek vörös sapkát nem viselnek, a szolgálat megszakítás idıtartamát kivéve vonatfogadási kötelezettségük van. Abban az esetben, ha a jelenlétesek a KÖFI berendezés használhatatlansága miatt a biztosítóberendezést helyi üzemmódban kezelik és forgalmi szolgálattevıi felada- Szakasztörés (páratlan oldal) Törölt: utasítás : Stílus4, Középre zárt Törölt: 47 Törölt: 48 : Betőtípus: : Stílus2 Törölt: Törölt: Törölt: Törölt: Törölt: A) Mezızombor - Nyíregyháza vonal és Bp.Déli pu. - Murakeresztúr oh. vonal Szabadbattyán - Balatonszentgyörgy vonalrésze Törölt: vonalakra Törölt: Mezızombor - Nyíregyháza állomások között Központi Forgalomirányító berendezés (KÖFI), Szabadbattyán - Balatonszentgyörgy állomások között Központi Forgalomirányító berendezés (KÖFI) és Központi Forgalomellenırzı berendezés (KÖFE) üzemel E vonalak forgalmát az Üzemirányító Központ területi központi forgalomirányítói és forgalmi vonalirányítói szolgálati helyérıl a KÖFE állomások kivételével távvezérléssel szabályozzák. A KÖFI állomások különbözı berendezéseinek (váltók, jelzık, vágányzáró sorompók, útsorompók stb.) vezérlése meghatározott esetekben végrehajtható az állomások biztosítóberendezéseirıl is. : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás. 1. füzet. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás. 1. füzet. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. Módosítás 1. füzet a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2015. június 20-tól 29514-1/2015/START Mez Oldal Változások zöld 145 Az

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Országos Környezeti Kármentesítési Program Jelentés 2008. évről. MÁV Vasúti Alprogram. adatok ezer Ft-ban. Kármentesítési feladat 2008.

Országos Környezeti Kármentesítési Program Jelentés 2008. évről. MÁV Vasúti Alprogram. adatok ezer Ft-ban. Kármentesítési feladat 2008. Országos Környezeti Kári Program Jelentés. évről 9. sz. melléklet A programrész megnevezése A progra m rész kezdő éve Költségráfordítás 2007.ig bezárólag MÁV Vasúti Alprogram adatok ezer Ftban Kári feladat.ben*.

Részletesebben

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól 4. sz. Esztergom - Almásfüzitő (Komárom) vonal: Lemondva: 32910, 32914, 32924, 32946, 32918, 32928, 32919, 32939, 32929, 32917, 32915,

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS Támogatási források 2014-2020 között Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Integrált

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 1. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HELYE A MINKET KÖRÜLVEVİ VILÁGBAN AZ EMBEREK KOMFORTOS ÉLETKÖRÜLMÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 1. AZ ÉPÍTETT MŐVI KÖRNYEZET IGÉNYES KIALAKÍTÁSA LAKÁS

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. Módosítás 1. füzet a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2014. június 21-től 26634-1/2014/START Mező Oldal Változások 34 Budapest-Keleti

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

A 2009/2010. évi menetrend változásai vasútvonalanként megjelenítve

A 2009/2010. évi menetrend változásai vasútvonalanként megjelenítve A 2009/2010. évi menetrend változásai vasútvonalanként megjelenítve Országos megrendeléső személyszállítási szolgáltatások 1. Budapest Gyır Hegyeshalom vonal: 7 pár Railjet vonat közlekedik Budapest Bécs/München

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/275 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 200 év hó nap. 2/275 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20.

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

Több pénzből kevesebb vonat: a 2009-es vasúti menetrend részletei

Több pénzből kevesebb vonat: a 2009-es vasúti menetrend részletei Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 1072 Budapest, Klauzál tér 16., fszt. 3. web: www.veke.hu e-mail: veke@veke.hu Adószám: 18104202-1-42 Több pénzből kevesebb vonat: a 2009-es vasúti menetrend részletei

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása A hálózathozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása A 010/011. menetrendi évre kalkulált hálózathozzáférési díjak bemutatása Sere Péter PricewaterhouseCoopers 009. október 15. 1 Tartalom 1.A

Részletesebben

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést!

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést! automata medencetisztító berendezésekkel kapcsolatos tanácsok minden medencében lévı berendezésünk esetében IL tipus a medencében RNU típus a medence hátsó falának aljába süllyesztett fülkében RNO típus

Részletesebben

Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt

Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt Daczi László fımérnök MÁV Zrt. 2009. November 21. Tartalom - A projekt célja - A vágányban szükséges

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez 00/2015 MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-tıl vasárnap kezdıdıen az alábbi menetrend-módosításokat

Részletesebben

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20.

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula Kötöttpályás szolgáltatások tervezése Dr. Farkas Gyula 1 Melléklet vs. Honlap 2 Mellékletek 1. melléklet: Utasítások jegyzéke 2. melléklet: Megállapodás a SZIR közvetlen hozzáférésről 3. melléklet: A pályavasúti

Részletesebben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben Változások a 2013/2014. évi menetrendben 1 sz. vonal Budapest Hegyeshalom oh.: A 346/347 sz. Dacia vonat újra naponta közlekedik Bucuresti Wien között, változatlan menetrendi fekvésben. Az Adventi ünnepkör

Részletesebben

21-én (kedd) munkanap

21-én (kedd) munkanap TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2010. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2011. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line és GTS Smart Ethernet... 2 1.2 GTS Ethernet VPN... 2 1.3 GTS Media Line... 2 1.4 GTS Internet Access... 2

Részletesebben

A 2014/2015. évi menetrend főbb változásai 2014. december 14-től

A 2014/2015. évi menetrend főbb változásai 2014. december 14-től A 2014/2015. évi menetrend főbb változásai 2014. december 14-től A vonatok szolgáltatásai közül kivételre került a Csak 2. osztályú kocsikkal közlekedik jelölés, helyette: a csak 2. osztályú kocsikkal

Részletesebben

TÁRSVÁLLALATOK ZALA MEGYÉT ÉRINTŐ MENETREND MÓDOSÍTÁSAI 2012. DECEMBER 9-TŐL

TÁRSVÁLLALATOK ZALA MEGYÉT ÉRINTŐ MENETREND MÓDOSÍTÁSAI 2012. DECEMBER 9-TŐL TÁRSVÁLLALATOK ZALA MEGYÉT ÉRINTŐ MENETREND MÓDOSÍTÁSAI 2012. DECEMBER 9-TŐL Székhely, levélcím: 8500 Pápa, Celli u. 69. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 1626 Hévíz Balatonfüred Várpalota autóbuszvonalon - 223 sz.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató

Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató MÁV-START / ÉKSZ - 07/015/2015 Kirándul az egész iskola! Charter vonatainkat nagy létszámú, több száz f s csoportok részére ajánljuk. A vonatok menetrendjét

Részletesebben

Hirdessen felületeinken, mert A GYSEV ZRT. SZÁMOKBAN ÉS KÉPEKBEN MÉDIAFELÜLETEK, MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK. A GYSEV Zrt.

Hirdessen felületeinken, mert A GYSEV ZRT. SZÁMOKBAN ÉS KÉPEKBEN MÉDIAFELÜLETEK, MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK. A GYSEV Zrt. média AJÁNLÓ Hirdessen felületeinken, mert az állomásokon, vonatokon eltöltött minőségi idő hatékony információáramlást biztosít a kommunikációs zaj korlátos a potenciális ügyfelek, partnerek közvetlen

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3. sz. Módosítás 1. füzet a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2014. szeptember 1-jét l 47401-1/2014/START Jó ajánlatokban utazunk

Részletesebben

Jármővezetés elmélet. Vasúti átjáróban történt balesetek vasútbiztonsági vizsgálata. Elıadó: Dr. Kemény Lajos fıiskolai docens. Nyíregyházi Fıiskola

Jármővezetés elmélet. Vasúti átjáróban történt balesetek vasútbiztonsági vizsgálata. Elıadó: Dr. Kemény Lajos fıiskolai docens. Nyíregyházi Fıiskola Nyíregyházi Fıiskola Természettudományi Fıiskolai Kar Jármővezetés elmélet Vasúti átjáróban történt balesetek vasútbiztonsági vizsgálata Elıadó: Dr. Kemény Lajos fıiskolai docens Készítette: Koncz János

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI Pál László általános vezérigazgatóhelyettes 1 Vasúti folyosók 2 Korridorok jelentősége 3 TERVEZETT 2014 2020. közötti üzemeltetői prioritások Kiinduló állapot 2014-ben

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

16/1999. (IX. 23.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról 1

16/1999. (IX. 23.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról 1 1 16/1999. (IX. 23.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról 1 Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.

Részletesebben

A NIF ZRT. VASÚTFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI

A NIF ZRT. VASÚTFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI A NIF ZRT. ASÚTFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. asutak Fejlesztési Programiroda Molnár Richárd régióvezető 1. A NIF ZRT. FOLYAMATBAN LEŐ ÉS 2013 (2015) ÉGÉIG MEGALÓSÍTANDÓ KIITELEZÉSEI

Részletesebben

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK Molnár Richárd régióvezető TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) Keretek Projektek megvalósítása Eredmények NIF VASÚTKORSZERŰSÍTÉS

Részletesebben

ÁLLÁSBÖRZE SOPRON 2012. április 12.

ÁLLÁSBÖRZE SOPRON 2012. április 12. ÁLLÁSBÖRZE SOPRON 2012. április 12. Kiadja a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdımérnöki Kar Szerkesztette: Juhász Lenke erdımérnök hallgató EMK HÖK gazdasági alelnök Kiadásért felelıs: Koch Róbertné Dékáni

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán. Erdődi László MÁV Zrt. PVÜ PLF HAO 2012.május 31. 1

Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán. Erdődi László MÁV Zrt. PVÜ PLF HAO 2012.május 31. 1 Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán 1 A műtárgy átépítések 1.) elsősorban vonali rehabilitációk keretében Kiemelt vasútfejlesztési projektek I. Befejezett, ill. befejezés alatt álló projektek (ISPA

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ. ÉRVÉNYES: 2015.

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ. ÉRVÉNYES: 2015. MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3. sz. Módosítás 2014-2015. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2015. ugusztus 31-től 40930-1/2015/START Mező Oldl Változások 104 Az ç34/82 sz.

Részletesebben

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain Tájékoztató a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 2008. 08. 03-tól hatályos fıbb elıírásairól és a közlekedési korlátozás alóli felmentésrıl (2009.

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

S A J T Ó A N Y A G Új idıszámítás a MÁV-nál INTEGRÁLT ÜTEMES MENETREND AZ ORSZÁG JELENTİS RÉSZÉN Több vonat, kevesebb várakozás, jobb csatlakozások

S A J T Ó A N Y A G Új idıszámítás a MÁV-nál INTEGRÁLT ÜTEMES MENETREND AZ ORSZÁG JELENTİS RÉSZÉN Több vonat, kevesebb várakozás, jobb csatlakozások KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG Budapest, 2006. november 27. (hétfı) S A J T Ó A N Y A G Új idıszámítás a MÁV-nál INTEGRÁLT ÜTEMES MENETREND AZ ORSZÁG JELENTİS RÉSZÉN Több vonat, kevesebb várakozás, jobb csatlakozások

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Műszaki elvárásoknak megfelelés a nemzetközi folyosókon. Daczi László főmérnök PLF TEO 2009.10.09

Műszaki elvárásoknak megfelelés a nemzetközi folyosókon. Daczi László főmérnök PLF TEO 2009.10.09 Műszaki elvárásoknak megfelelés a nemzetközi folyosókon Daczi László főmérnök PLF TEO 2009.10.09 A nemzetközi hálózatok: AGC : Európai megállapodás a nemzetközi vasúti fővonalakról E vonalak 1985. A kiépítési

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

média AJÁNLÓ Fesztiválok, rendezvény- és programgazdák részére GYSEV, velünk élmény az utazás!

média AJÁNLÓ Fesztiválok, rendezvény- és programgazdák részére GYSEV, velünk élmény az utazás! média AJÁNLÓ Fesztiválok, rendezvény- és programgazdák részére GYSEV, velünk élmény az utazás! Szombathely Zalaszentiván 4% Szombathely Kőszeg Egyéb vonalak 3% 1% Hegyeshalom Szombathely 18% Fertőszentmiklós

Részletesebben

A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Országos Meteorológiai

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Korszerő tenyésztési- és termelésellenırzési rendszer a tejtermelés fejlesztésének szolgálatában

Korszerő tenyésztési- és termelésellenırzési rendszer a tejtermelés fejlesztésének szolgálatában Korszerő tenyésztési- és termelésellenırzési rendszer a tejtermelés fejlesztésének szolgálatában ELİADÁS ÉS GYAKORLAT A Szent István Egyetem hallgatóinak Gödöllı 2007 november 16 Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

I. kategória, 7-8. évfolyam

I. kategória, 7-8. évfolyam BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2009/2010. tanév Országos írásbeli forduló I. kategória, 7-8. évfolyam Írásbeli feladatlap megoldókulcs Üdvözöljük Kedves Kolléga! Elért pontszám: /84 pont

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve 1 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2010-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM

ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM Oldal 1 Alapinformációk Az alábbiakban szeretnénk bemutatni saját fejlesztéső lekérdezı programunkat, melyet az általunk forgalmazott

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz 1. Fıképernyı Az LCD modul egy 4 soros és soronként 20 karakteres képernyıvel rendelkezik. A számbillentyőzeten megtalálhatóak 0-9-ig a számok. A * és # gombok funkció

Részletesebben

Határátkelőhelyek. A magyar határt 55 közúti, 22 vasúti, 6 vízi és egy légi határátkelőhelyen lehet átlépni.

Határátkelőhelyek. A magyar határt 55 közúti, 22 vasúti, 6 vízi és egy légi határátkelőhelyen lehet átlépni. Határátkelőhelyek A magyar határt 55, 22, 6 vízi és egy légi határátkelőhelyen lehet átlépni. Határátkelőhely Fajta Nyitvatartási ideje Forgalom Magyar-osztrák határ Bucsu - Ascender teherforgalom Bozsok

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Utazzon velünk a Facebookon is! Azonnal értesülni szeretne legfrissebb híreinkről, menetrendi- és forgalmi változásokról? Nyomjon egy lájkot itt: www.facebook.com/mvkzrt Az MVK Zrt. Ikarus 31 és Ikarus

Részletesebben

Vonali menetrend 20/25. Budapest Székesfehérvár Veszprém Zalaegerszeg. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend 20/25. Budapest Székesfehérvár Veszprém Zalaegerszeg. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menetrend 20/25 Budapest Székesfehérvár Veszprém Zalaegerszeg Érvényes: 2013. december 15-től Kedves Utasunk! 2013. december 15-től új menetrendi struktúrát vezetünk be Zalaegerszeg, Szombathely,

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

MÁV 51 55 39-30 016-7 AB

MÁV 51 55 39-30 016-7 AB Ellen rz Hraskó András és Salát Máté győjtése Tartalom A fejezetcímre duplán kattintva a megfelelı részhez ugorhatsz Vasúti kocsik ISBN Bookland Az adózó polgár adóazonosító jelének képzési szabályai A

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT II. rész. Üzemi vonatok vasúti pálya igénybevételének és közlekedtetésének szabályozása

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT II. rész. Üzemi vonatok vasúti pálya igénybevételének és közlekedtetésének szabályozása HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT II. rész Üzemi vonatok vasúti pálya igénybevételének és közlekedtetésének szabályozása Tartalomjegyzék. Általános rendelkezések... 3.. A Szabályozás célja... 3.. A Szabályozás

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG METRÓ F. 2. FORGALMI UTASÍTÁS. Érvényes: 2005. december 1-jétıl TARTALOM

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG METRÓ F. 2. FORGALMI UTASÍTÁS. Érvényes: 2005. december 1-jétıl TARTALOM 1 / 64 2010.03.29. 20:23 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG METRÓ F. 2. FORGALMI UTASÍTÁS Jóváhagyta a Közlekedési Fıfelügyelet Vasúti Osztálya 235/0/2005. szám alatt Érvényes: 2005. december 1-jétıl

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től

ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása EGYSÉGES SZERKEZET 8. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011. (I. 26.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR., 27/2004. (V. 6.) ÖR, 5/2003. (II. 05.) ÖR, 22/2002. (VI. 24.)

Részletesebben

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl 1. oldal, összesen: 6 http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl Különleges rendezvénynek adott otthont csütörtökön Szentesen az MH 37.

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Hatályos szöveg. 3/1999 ( III.1)MÖK számú. rendelete. A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról.

Hatályos szöveg. 3/1999 ( III.1)MÖK számú. rendelete. A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról. Hatályos szöveg. Módosította a 9/2000.(III.27.)MÖK sz. rendelet, a 29/2000.(X. 30.)MÖK sz. r., módosítás dılt betővel szedve, és lábjegyzetben jelezve) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestület

Részletesebben

A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása

A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása Jobbágy Valér GKM 2. NFT (NSRK) mérföldkövek OP második draft + Ex-ante indítása: 2006. április Partnerség: már megkezdődött NSRK, OP véglegesítés és leadásuk:

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

A GYİR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) TÉRSÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

A GYİR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) TÉRSÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI 10330-1/2010 A GYİR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) TÉRSÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: 2010. június 21-tıl Elıjegyzés a Díjszabás módosításairól Módosítás Sorszáma

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 29.) r e n d e l e t e. a község címerérıl és zászlajáról

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 29.) r e n d e l e t e. a község címerérıl és zászlajáról RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 29.) r e n d e l e t e a község címerérıl és zászlajáról Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testülete a módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 1/6 Vasi Volán Zrt. Szombathely, Körmendi út 92. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. december 11-től kezdődően az alábbi menetrendmódosítások kerülnek bevezetésre: 1662

Részletesebben