F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI"

Átírás

1 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap. : f21

2 2/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG (85/6/2007. SZ. ALATT) Törölt: Törölt: 2005 Törölt:. Oldaltörés : Középre zárt, Sorköz: szimpla F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függeléke Kiadja a MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály Törölt: Vezérigazgatóság

3 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 3/277 Tételszám PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELİJEGYZÉSE A módosítás Száma MÁV ZRt. Ért. éve száma A módosítás tárgya pótlék száma Oldaltörés : Stílus4, Középre zárt : Betőtípus: 14 pt : Betőtípus: 14 pt : Betőtípus: 14 pt táblázat : Stílus4, Középre zárt

4 4/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELİJEGYZÉSE Tételszám A módosítás száma MÁV ZRt. Ért. éve száma A módosítás tárgya pótlék száma... [1]

5 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 5/277 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK sz. FÜGGELÉK...17 FİVONALKÉNT ÜZEMELTETETT VASÚTVONALAK FELSOROLÁSA sz. FÜGGELÉK KIEGÉSZÍTİ UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE SEGÉDKÖNYVEK JEGYZÉKE Az utasítások, segédkönyvek kéznél tartása sz. FÜGGELÉK...25 CSAK A KESKENYNYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA ÉRVÉNYES ELİÍRÁSOK Forgalmi dolgozó Vonattalálkozás Anyaghalom és tárgyak elhelyezése a pálya mentén A tolatás fedezése Kapcsolás középütközıs nem önmőködı kapcsolókészülékkel Kapcsolás merev kapcsolórúddal A mozdonyok sebessége Elegytömeg megállapítása A vonatok összeállítása Általános besorolási tilalom Fékes kocsik elosztása a vonatokban Merev kapcsolórúddal és csak rakománnyal összekapcsolt kocsik Hóeke besorozása A mozdonyokon szolgálatot végzık létszáma A vonatok sebessége Vonatindítás visszajelentés vétele elıtt Vonattalálkozás Rakodás a nyílt vonalra kiállított kocsikba sz. FÜGGELÉK...29 VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Állomási Végrehajtási Utasítás A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által készítendı végrehajtási utasítások sz. FÜGGELÉK...35 KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA ÉS KÖZPONTI FORGALOMELLENİRZÉSRE BERENDEZETT VONALAKRA, : Betőtípus: 12 pt

6 6/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei VALAMINT A TÁVKEZELT, TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK KÖFI és KÖFE vonalakra vonatkozó általános rendelkezések...35 A vonatforgalom lebonyolítása, a vonatszemélyzet kötelességei...38 A tolatás végrehajtása...40 Távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek forgalomszabályozására vonatkozó általános rendelkezések...40 A vonatforgalom lebonyolítása, a vonatszemélyzet kötelességei sz. FÜGGELÉK...45 MELLÉK- ÉS KESKENYNYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA, TOVÁBBÁ AZ EGYSZERŐSÍTETT FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRİ RENDELKEZÉSEK Általános rendelkezések A függelék hatálya...45 A függelék tartalma...45 Kiegészítı utasítások, segédkönyvek...45 Végrehajtási Utasítás Fogalom meghatározások a Függelék rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából Az önálló szolgálatvégzés feltételei A Végrehajtási Utasítás ismerete, vizsgakötelezettség Szolgálati magatartás Állomásbejárás...47 Ellenırzési kötelezettség...48 Közlemények nyugtázása, elıjegyzése Létesítmények, berendezések Jelzı- és biztosítóberendezések...48 Értekezı berendezések...49 Szolgálati helyiségek...50 Világítás, lámpagondozás...50 Szolgálati órák Váltók, váltó- és vágányútellenırzés Váltókörzetek kijelölése, ırzése...50 Váltógondozás...50 Vágányútbeállítás, váltó- és vágányútellenırzés...50 A váltók használhatóságának ellenırzése forgalmi

7 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 7/277 szempontból A váltók állítása, váltófelvágás A váltók lezárása, felnyitása és feloldása Állandóan zárva tartandó váltók A váltózárkulcsok megjelölése és kezelése Váltóellenırzés központi állítású váltónál Útsorompók, sorompókezelés a szolgálatszünetelés tartama alatt53 Az útsorompók lezárása, felnyitása Tolatószolgálat Alapszabály Vonatvédelem tolatás közben Védekezés a jármőmegfutamodások ellen Védekezés a tolatás befejezése után, továbbá végállomásra vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál Felelısség a megfutamodás elleni biztosításért A vonatok összeállítása Utánfutókocsi (jármő) A vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon A vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések Vonatforgalmi értesítések A vonatközlekedés lebonyolítása Általános rendelkezések Közlekedésszabályozó személyek Értesítési kötelezettség Követı vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán Vonattalálkozások lebonyolítása Vonattalálkozás, menetrendszerő vonattalálkozásra be nem rendezett megálló-rakodóhelyeken Vonattalálkozás személyzet nélküli szolgálati helyeken Engedélykérés. Engedélyadás Használandó távközlı berendezés Az engedélykérés- és adás szövege Eljárás, ha az értekezés lehetetlen A vonat számának és elırelátható indulási idejének közlése Visszajelentés A visszajelentés ideje Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel Alapszabályok A vonatok felhatalmazása indításra, áthaladásra A mozdonyvezetı teendıi A tényleges indulási idı közlése A vonatok fogadása... 59

8 8/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása az állomáson Közlekedés továbbhaladást tiltó jelzést adó fıjelzık mellett 59 Teendık továbbhaladást tiltó fıjelzık esetén Munkavonatok, segélyvonatok, próbavonatok és 6000kg-nál könnyebb jármővek közlekedésére vonatkozó különleges rendelkezések Rendkívüli események A mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalakra vonatkozó elıírások Általános rendelkezések A vonatforgalom lebonyolítása, a vonatszemélyzet kötelességei A tolatás végrehajtása Egyéb rendelkezések sz. FÜGGELÉK...69 A) Közlemények nyugtázására, elıjegyzésére vonatkozó elıírások B) Fejrovatos Elıjegyzési napló vezetése sz. FÜGGELÉK...73 Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a vágányok mellett73 Távbeszélı jelzése...73 A vágányok számozása...73 A váltók számozása...73 Jelzık jelölése...74 A sorompók jelölése...75 Kisiklasztósaruk és Vágányzáró-sorompók jelölése...75 Helyszínrajz...76 Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén sz. FÜGGELÉK...79 LEZÁRÁSI TÁBLÁZAT sz. FÜGGELÉK...81 ELZÁRÁSI TÁBLÁZAT sz. FÜGGELÉK...83 A VASÚTI ÚTÁTJÁRÓK LEZÁRÁSÁNAK, A FÉNYSORPMPÓ BERENDEZÉSEK IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSÁNAK ÉS AZ ÚTSOROMPÓ HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA Elıre látható kikapcsolás és útátjáró lezárása...83 Elıre nem látható kikapcsolás...84 Fenntartási és javítási munkák végzése...87 Egyéb rendelkezések sz. FÜGGELÉK...89 GURÍTÁSI, SZALASZTÁSI TILALOM. ÓVATOSAN TOLATANDÓ JÁRMŐVEK FELSOROLÁSA... 89

9 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 9/277 Szalasztási tilalom Gurításból, szalasztásból kizárt jármővek Fokozott gonddal gurítandó, szalasztandó jármővek Gurítási tilalomra és óvatos tolatásra figyelmeztetı bárcák92 13.sz. FÜGGELÉK...95 VESZÉLYES ÁRUVAL RAKOTT KOCSIK VONATBA SOROZÁSÁRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK (VÉDİKOCSIK ALKALMAZÁSA) Robbanásveszélyes bárcával ellátott rakott kocsik besorozása Tőzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsik besorozása Robbanásveszélyre és tőzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsik besorozása Radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával ellátott kocsik besorozása Védıkocsi RID veszélyességi bárcák Narancssárga RID azonosító tábla sz. FÜGGELÉK MENETRENDÁBRA sz. FÜGGELÉK SZOLGÁLATI MENETRENDKÖNYV ÉS A MENETRENDI SEGÉDKÖNYV TÁBLÁZATAINAK FELSOROLÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE Szolgálati menetrendkönyv és a Menetrendi segédkönyv kiadása Menetrendi segédkönyv tartalma Szolgálati menetrendkönyv tartalma sz. FÜGGELÉK KIMUTATÁS a több egyvágányú vagy kétvágányú, illetve egyvágányú és kétvágányú pályával rendelkezı, ellenmenetet kizáró biztosító berendezéssel felszerelt állomásközökrıl, vonalrészekrıl, ahol a Szolgálati menetrendkönyvben megjelölt vonatok a részükre készített menetrend alapján a vonatszemélyzet értesítése nélkül a másik pályán is közlekedtethetık: KIMUTATÁS a több szolgálati hellyel rendelkezı állomásokról (pályaudvarokról), amelyekre a Szolgálati menetrendkönyvben megjelölt nem személyszállító vonatok külön értesítés nélkül bejárathatók, illetve amelyekrıl indíthatók: KIMUTATÁS az ütközıbakban végzıdı rendszeres vonatfogadásra használt vágányokkal rendelkezı nem fejállomásokról:

10 10/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei 17.sz. FÜGGELÉK A vonatok számozási rendszere Általános rendelkezések Körzet- és zónabeosztás Idıcsoportok Számok helyi értéke a vonatszámokban sz. táblázat sz. táblázat A vonatok számozása számtani sorrendben sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 2.sz. vonatszámozási körzetben sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 3.sz. vonatszámozási körzetben sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 4.sz. vonatszámozási körzetben sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 5.sz. vonatszámozási zónában sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 6.sz. vonatszámozási zónában sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 7.sz. vonatszámozási zónában sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 8.sz. vonatszámozási zónában sz. táblázat A belföldi vonatok számozási rendszere a 9.sz. vonatszámozási zónában sz. FÜGGELÉK LEGKÉSİBBI, LEGKORÁBBI INDULÁSI IDİ KISZÁMÍTÁSA135 Az érkezési idı kiszámításakor figyelembe veendı idıelemek Legkorábbi és legkésıbbi indulási idı Figyelembe veendı idıelemek Vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán137 Vonatindítás idıközben sz. FÜGGELÉK TÉRKÖZI KÖZLEKEDÉSRE BERENDEZETT PÁLYÁN

11 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 11/277 NYÍLTVONALI RAKODÁST VAGY TOLATÁST VÉGZİ VONAT INDÍTÁSA VONATKÖZLEKEDÉS NYÍLTVONALBÓL KIÁGAZÓ SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT KISZOLGÁLÁSA KÖZBEN sz. FÜGGELÉK KÖZLEKEDÉS ÖNMŐKÖDİ BIZTOSÍTOTT TÉRKÖZJELZİKKEL FEL NEM SZERELT KÉTVÁGÁNYÚ PÁLYA HELYTELEN VÁGÁNYÁN Általános szabályok Vonatok áthaladtatása az állomásokon Helytelen vágány felhasználásának tilalma Értesítés a helytelen vágányon való közlekedésrıl sz. FÜGGELÉK KÖZLEKEDÉS TOLÓMOZDONNYAL A vonatot követı tolómozdony Visszatérı tolómozdony A személyzet értesítése Magatartás menet közben Induló vonat megtolása állomáson sz. FÜGGELÉK ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS SZÖVEGMINTÁK AZ IDEIGLENES LASSÚMENETEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉSEKRİL ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS SZÖVEGMINTÁK AZ F.1.SZ. JELZÉSI UTASÍTÁS, AZ F.2. SZ. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS FÜGGELÉKEI VONATKOZÓ PONTJAIHOZ A VONATSZEMÉLYZET ÉRTESÍTÉSÉRE sz. FÜGGELÉK BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÉPÍTÉSI, ÁTALAKÍTÁSI ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK ENGEDÉLYEZÉSE ELİTT ÉS VÉGZÉSE KÖZBEN A szolgálati felsıbbség feladata A Forgalmi Fıosztály feladata A TERÜLETI VÁGÁNYZÁRI BIZOTTSÁG ÁLTAL ENGEDÉLYEZHETİ VÁGÁNYZÁRAK Elıre látott vágányzárra, feszültségmentesítésre, biztosítóberendezési kikapcsolásokra vonatkozó kérelmek benyújtása Elıre látott vágányzárra, feszültségmentesítésre, biztosítóberendezési munkák végrehajtására vonatkozó elıírások

12 12/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei A MÁV ZRt. vonalhálózatán végzendı idegenfeles vágányzárak, feszültségmentesítések ELİÍRÁSOK A VÁGÁNYZÁRAK, FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉSEK, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI KIKAPCSOLÁSOK TERVEZÉSÉRE, KOORDINÁCIÓS INTÉZKEDÉSI TERV, FORGALMI TECHNOLÓGIA KÉSZÍTÉSÉRE A vágányzárak, feszültségmentesítések, biztosítóberendezési kikapcsolások tervezése Koordinációs Intézkedési Terv Forgalmi technológia készítése sz. FÜGGELÉK A KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK TÁBLÁZATAINAK TARTALMA sz. FÜGGELÉK ÖNMŐKÖDİ KAPCSOLÓKÉSZÜLÉKKEL FELSZERELT, SZÉLES NYOMTÁVRÓL NORMÁL NYOMTÁVRA ÁTSZERELT KOCSIK TOVÁBBÍTÁSÁRA ÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK sz. FÜGGELÉK CSAK A GİZMOZDONYOKRA ÉRVÉNYES ELİÍRÁSOK Főtı Főtı jelenléte a tolatást végzı mozdonyon A mozdonyok sebessége Poggyászkocsi besorozása Robbanásveszélyes, tőzveszélyes bárcával ellátott kocsik besorozása Mozdonyok, szerkocsik besorozása Vonali tolatásvezetı helye a vonaton Figyelési kötelezettség sz. FÜGGELÉK A VASÚT KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL FUVAROZHATÓ RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA Általános rendelkezések Rendkívüli küldemények, engedélyek Értesítések A továbbító vonat kiválasztása, vonatbasorozás, tolatás Rendkívüli küldemények továbbítása általános érvényő engedéllyel (típusküldemény, valamint egyéb küldemény) Rendkívüli küldemények továbbítása egyedi engedély alapján Engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsik továbbítása sz. FÜGGELÉK...203

13 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 13/277 HIBAELİJEGYZÉSI KÖNYV VEZETÉSE Hibaelıjegyzési könyv rendszeresítése használata A Hibaelıjegyzési könyv felfektetése A hiba elıjegyzése A munkavégzés elıjegyzése Elıjegyzés mőszaki vizsgálatkor Szolgálatátadás Ellenırzések bejegyzése Általános rendelkezések sz. FÜGGELÉK A PRÓBAVONATOK KÖZLEKEDTETÉSE ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE Próbavonatok csoportosítása forgalmi szempontból Próbavonatok csoportosítása rendeltetésük szerint Különleges próbavonatok Általános rendelkezések Próbavonatok elıkészítése MÉRİKOCSIVAL TÖRTÉNİ MÉRÉSEK ENGEDÉLYEZTETÉSE, VÉGZÉSE sz. FÜGGELÉK A TOLATÓSZOLGÁLAT VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A GURÍTÓDOMBOS, VALAMINT A SÍKTOLATÁSRA BERENDEZETT RENDEZİ-, ILLETVE EGYÉB PÁLYAUDVAROKON Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások A gurítás végrehajtása, a gurításban résztvevık teendıi Hátratolás Gurítás vezetése Rátolási sebesség, hatása, annak szabályozása Adott közlemények a gurítás végrehajtása közben A váltók állítása és azzal összefüggı egyéb teendık gurítás közben Fékezés Fékezés kézifékkel Fékezés féksaruval A féksaru használata A féksaruk karbantartása Féksaruk és a szárazhomok tárolása Sarukidobók karbantartása Fékezés vágányfékkel Gurítási korlátozások

14 14/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei A gurítással kapcsolatos egyéb teendık Kocsik összetolása Tolatási módszerek Tolatás bejárással Megállásos szalasztás, lökésenként egy kocsicsoporttal (Egyszerő szalasztás) Megállásos szalasztás, lökésenként több kocsicsoporttal (Duplázás) Megállás nélküli szalasztás, lökéssorozattal Megállás nélküli szalasztás, lökésenként több kocsicsoporttal Csurgatás Csurgatás visszatolás közben Csurgatás kihúzás közben sz. tolatómozdony tolatási terve M ő v e l e t Kezel M ő v e l e t III. sz. sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása sz. FÜGGELÉK A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVİ VÁGÁNYOKON Általános rendelkezések Fogalom meghatározások A közlekedés szabályozása A munkavonatok, munkagépek tárolása sz. FÜGGELÉK A BITONSÁGI BETÉTEK ALKALMAZÁSA ZÁRSZERKEZETTEL ELLÁTOTT VÁLTÓKNÁL Az alkalmazás esetei Biztonsági betét kampózáras váltókhoz Biztonsági betét zárnyelves váltókhoz A zárszerkezetek felszerelése Készletben tartás Lakatok, lakatkulcsok és lakat másodkulcsok kezelése 259 Az alkalmazás módjai Oktatás sz. FÜGGELÉK A RO-LA FORGALOM BEVEZETÉSÉRE ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Általános elıírások

15 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 15/277 A függelék tartalma A pályával szemben támasztott követelmények A szállított közúti jármővekre és a rakodásra vonatkozó elıírások, követelmények A RO-LA kocsik mőszaki vizsgálata A RO-LA vonat vontatásánál a fékberendezés kezelésére vonatkozó elıírások A RO-LA vonatok összeállítása A RO-LA vonatok közlekedésével (tolatási mozgásával) kapcsolatos forgalomszabályozási elıírások A RO-LA vonatok közlekedtetésével kapcsolatos egyéb rendelkezések sz melléklet A RO-LA kocsik vizsgálatához, kezeléséhez és rakodásához szükséges készülékek, berendezések sz. melléklet Futómő, fékberendezés és ütközıkészülék fenntartására vonatkozó üzemi értékek, elírások sz. melléklet Üzemveszélyes jármő kisorozása

16

17 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 17/277 1.sz. FÜGGELÉK (Az Utasítás sz. pontjához) FİVONALKÉNT ÜZEMELTETETT VASÚTVONALAK FELSOROLÁSA 1.1. Budapest Keleti pu. - Gyır - Hegyeshalom oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Szárligeti elágazás - Felsıgalla - Tatabányai elágazás; b) Komárom - Országhatár; c) Gyır - Szombathely - Szentgotthárd oh.; d) Gyır - Sopron oh.; e) Hegyeshalom - Rajka oh.; f) Hegyeshalom - Porpác Budapest Keleti pu. - Hatvan - Miskolc Tiszai pu. - Szerencs - Nyíregyháza és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Rákos - Újszász - Szolnok; b) Hatvan - Somoskıújfalu oh.; c) Hatvan - Újszász; d) Nyékládháza - Tiszapalkonya-Erımő; e) Miskolc-rendezı pu. - Miskolc Gömöri pu; f) Miskolc-rendezı pu. - Miskolc Tiszai pu; g) Miskolc Tiszai pu. - Bánréve oh; h) Felsızsolca - Hidasnémeti oh; i) Mezızombor - Sátoraljaújhely oh Budapest Nyugati pu. - Szob oh. vonal Budapest Nyugati pu. - Cegléd - Szolnok - Záhony oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Cegléd - Szeged; b) Szajol - Békéscsaba - Lökösháza oh.; c) Püspökladány - Biharkeresztes oh.; d) Debrecen Nyírábrány oh Budapest Ferencváros - Kelebia oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza; b) Kiskunhalas - Bácsalmás - Baja - Bátaszék. : Térköz Elıtte: 0 pt, Utána: 0 pt, Sorköz: szimpla Törölt: 1 : Stílus4, Középre zárt Törölt: utasítás Törölt: 2 : Térköz Utána: 0 pt, Sorköz: szimpla : Betőtípus: : Stílus2 : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm Oldaltörés Törölt: VASÚTVONALAK Törölt: e Törölt: alábbi Törölt: g) Miskolc-rendezı pu. - Diósgyır-Vasgyár; Törölt: alábbi Törölt: - Törölt: alábbi... [2]... [3]... [4]

18 18/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei 1.6. Budapest Déli pu. - Székesfehérvár - Murakeresztúr oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Székesfehérvár - Komárom; b) Székesfehérvár - Celldömölk; c) Balatonszentgyörgy Tapolca; d) Murakeresztúr - Gyékényes Boba - Ukk - Zalaszentiván - Zalaegerszeg Zalalövı - Bajánsenye oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Szabadbattyán - Tapolca - Ukk; 1.8. Budapest Kelenföld - Pusztaszabolcs - Gyékényes oh. és az ebbıl kiágazó vonalak: a) Érd elágazás - Tárnok; b) Pusztaszabolcs - Dunaújváros; c) Dombóvár - Szentlırinc - Pécs - Magyarbóly oh Szombathely - Nagykanizsa Bánréve - Ózd Szeged - Békéscsaba - Kötegyán oh A budapesti körvasutak alábbi vonalrészei: a) Kıbánya felsı pu. - Kıbánya kiágazás - Rákos elágazás - Budapest Angyalföldi elágazás - Rákosrendezı; b) Budapest Angyalföldi elágazás - Rákospalota-Újpest; c) Rákos - Rákos elágazás A budapesti összekötı vágányok közül az alábbiak: a) Budapest Ferencváros - Kıbánya felsı pu.; b) Budapest Ferencváros - Kıbánya-Kispest; c) Budapest Józsefváros - Kıbánya felsı pu.; d) Budapest Józsefváros - Budapest Ferencváros; e) Budapest Józsefváros - Kıbánya elágazás - Budapest Ferencváros; f) Kıbánya teher pu. - Kıbánya felsı pu.; g) Kıbánya felsı pu. - Kıbánya kiágazás - Rákos; h) Rákosrendezı - Városliget elágazás. Törölt: alábbi : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm : Felsorolás és számozás Törölt: <#>Székesfehérvár - Komárom; <#>Székesfehérvár - Celldömölk; <#>Szabadbattyán - Tapolca - Ukk - Boba Ukk - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Zalalövı - İriszentpéter; <#>Balatonszentgyörgy - Tapolca; <#>Murakeresztúr - Gyékényes. <#> : Törölt: 7 Törölt: alábbi : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm Törölt: 8 Törölt: 9 Törölt: 10 Törölt: : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm

19 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 19/ Valamennyi olyan deltavágány és egyéb összekötı vágány, amely fıvonalat fıvonallal, illetve fıvonali állomással köt össze.

20

21 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 21/277 2.sz. FÜGGELÉK (Az Utasítás sz. pontjához) 2.1. KIEGÉSZÍTİ UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE D.2.sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggı mőszaki elıírásokra D.4.sz. Utasítás a téli idıjárás alkalmával követendı eljárásra E.1.sz. Utasítás a vontatójármő személyzet részére I.- IV. Rész E.2.sz. Fékutasítás E.12.sz. Mőszaki Kocsiszolgálati Utasítás E.101.sz. Általános utasítás a MÁV ZRt. villamosított vonalainak üzemére F.1.sz. Jelzési Utasítás F.3.sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására F.4.I.sz. Utasítás a belföldi kocsi- és rakszergazdálkodás ellátására F.4.II.sz. Utasítás a nemzetközi kocsi- és rakszergazdálkodás ellátására F.7.sz. Utasítás a kocsiadatok felvételére és kezelésére F.10.sz. Utasítás a védett vezetık utazásainak lebonyolítására F.20.sz. Elegytovábbítási Utasítás H.6.sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére O.1.sz. Oktatási Utasítás... [5]... [6] Törölt: Szakasz vége... [7]... [8] Törölt: utasítás [9]... [10]... [11]... [12]... [13]... [14]... [15]... [16] Törölt: U Törölt: utasítás Törölt: a pályafelügyelet ellátá-... [17]... [18] Törölt: szakszolgálatok... [19]... [20] Törölt: 3 Törölt:, erıs fagy, sőrő havazás,... [21]... [22] Törölt:. Törölt: 5 Törölt:.... [23] Törölt: 6 Törölt:. Törölt: 7 Törölt: szolgálati U.... [24]... [25] Törölt: 8 Törölt:. Törölt: 9 Törölt:. Törölt: F.4. I.sz. Utasítás... [26] a Törölt: 10 Törölt: és állomás ói... [27] Törölt: üzletági Törölt:. Törölt: 11 Törölt: 2 Törölt: 14 Törölt: 3 Törölt:. Törölt: 15 Törölt: 4 Törölt:. Törölt: 16 Törölt: 5 Törölt:.... [28]

22 22/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei TB.1.sz. Utasítás a biztosítóberendezések fenntartására Mőszaki Táblázatok I. (Gépészeti táblázatok) Mőszaki Táblázatok II. (Pályaadat táblázatok) MÁV ZRt. Tőzvédelmi Szabályzata Balesetvizsgálati Utasítás Mőszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás Szakutasítás a katonai vasúti szállítások tervezésére, megszervezésére és végrehajtására Állomási Végrehajtási Utasítások Egyéb végrehajtási utasítások MÁV ZRt. Munkavédelmi Szabályzata Vagyonvédelmi Utasítás 2.2. SEGÉDKÖNYVEK JEGYZÉKE Közlekedési Határozmányok Menetrendi segédkönyvek A jelzı-, biztosító- és távközlı berendezések Kezelési Szabályzata Szabályzat a személy- és poggyászkocsik kölcsönös használatára a nemzetközi forgalomban (RIC) Szabályzat a teherkocsik nemzetközi forgalomban történı kölcsönös használatára (RIV). Törölt: 19 Törölt: 8 Törölt:. Törölt: 20 Törölt: 9 Törölt: - II. Törölt: [29] Törölt: 2 Törölt: 21 Törölt: 1 Törölt: Utasítása Törölt:. Törölt: 22 Törölt: 2 és Elhárítási... [30] Törölt: [31] Törölt: - Törölt:. Törölt: 23 Törölt: 4 Törölt: [32] Törölt: Utasítás a forgalmi utazósze-... [33] Törölt: 5 Törölt: [34] Törölt: 26 Törölt: 6 Törölt: [35] Törölt: 27 Törölt: 7 Törölt: [36] Törölt: 8 Törölt: 7... [37]... [38]... [39] Törölt: 28 Törölt: 9 Törölt: 30 Törölt: 31

23 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 23/277 Az utasítások, segédkönyvek kéznél tartása 2.3. A rendelkezı-, csatlakozó- és elágazó állomások forgalmi irodáiban ırzött győjteményben valamennyi felsorolt, a középállomáson (megálló-rakodóhelyen) csak a szolgálati hely, illetve a vonal jellegének, felszereltségének megfelelı utasításokat és segédkönyveket kell kéznél tartani (Utasítás p.). Törölt: Kéznél Törölt: kéznél tartása Törölt: 32 Törölt: ıleg

24

25 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 25/277 3.sz. FÜGGELÉK (Az Utasítás sz. pontjához) CSAK A KESKENYNYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA ÉRVÉNYES ELİÍRÁSOK Forgalmi dolgozó 3.1. A helyi viszonyok figyelembevételével a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya határozza meg, hogy mely pályaelágazáson milyen vizsgával rendelkezı forgalmi dolgozószükséges a szolgálat ellátásához. Vonattalálkozás 3.2. Vonattalálkozás a megálló-rakodóhelyen Központ Forgalmi menetrend szerint, a Pályavasúti Területi Osztálya Központ által Forgalmi kiadott Osztálya VU által alapján kiadott pedig VU szolgálatszünetelés vagy szolgálatmegszakítás esetén is lebonyolítható. Anyaghalom és tárgyak elhelyezése a pálya mentén 3.3. Anyaghalmot és egyéb tárgyat a vágánytengelytıl legalább 1650 mm távolságra kell elhelyezni. A tolatás fedezése 3.4. Fıvágányokon vagy fıvágányok érintésével, illetve metszésével végzett tolatás tartama alatt, ha van fıjelzı, akkor a tolatást ezzel kell fedezni. V-betős jelzı esetén az F.1. sz. Jelzési Utasítás vonatkozó elıírásai szerint kell eljárni. Kapcsolás középütközıs nem önmőködı kapcsolókészülékkel 3.5. Középütközıs nem önmőködı kapcsolókészülékkel felszerelt jármővek kapcsolása kapcsolótaggal történik. Összekapcsoláskor az egyik jármővön levı kapcsolótagot a másik jármő ütközıfejében kell elhelyezni és ott csapszeggel rögzíteni. Csak álló jármőveket szabad szétkapcsolni. Az összekapcsolás azonban történhet álló és mozgó jármőveknél egyaránt. Álló jármőre történı rájárás elıtt a kapcsolótagot az ütközıfejbıl ki kell venni, majd rájárás és megállás után az ütközıfej lemezei között helyére kell csúsztatni és ott a csapszegekkel rögzíteni. Mozgás közben csak a lépésben haladó ember sebességénél lassabban haladó és egyenes pályarészen levı olyan jármőveket szabad összekapcsolni, amelyeknél a kapcsolás felöli oldalon nincsen homlokgerendán... [40] : Sorköz: szimpla Törölt: utasítás Törölt: 2... [41]... [42]... [43] : Sorköz: szimpla Törölt: szolgálattevı... [44]... [45] Törölt: Pályaelágazások általá-... [46] Törölt: menetrend, továbbá... a [47] vo- Törölt: Területi Törölt: Osztálya : Sorkizárt : Sorköz: szimpla Törölt: M Törölt: i vonattalálkozás is... lebo- [48] Törölt: A Törölt: Szakigazgatóság Területi... [49] Törölt: végrehajtási utasítás Törölt: olyan megálló-... [50] Törölt: Törölt: nincs.... [51] Törölt: elhelyezése a pálya... [52] Törölt:, árudarabot, Törölt: Törölt: Törölt: ak... [53] : Sorköz: szimpla Törölt: ıleg... [54]... [55] Törölt: Törölt: kocsin Törölt: kocsi... [56] Törölt: nagyon

26 26/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei túlérı fékállás, illetve rakomány. Ha a homlokgerendán túlérı fékállással felszerelt jármővön hosszabbított kapcsolóberendezés van, akkor a jármő egyenes pályarészen mozgás közben is összekapcsolható. Mozgó jármővek összekapcsolásakor az egyik jármő ütközıfejében levı kapcsolótagot kapcsolóhoroggal vagy az ütközıfejben levı emelılappal meg kell emelni, és a másik jármő ütközıfejébe irányítani. Az ütközık érintkezésekor a csapszeget a furaton át kell dugni. Vonatszerelvények összekapcsolásakor ha vannak össze kell kapcsolni a biztonsági láncokat is. A nem használt biztonsági láncokat mindig a tartóhorogra kell akasztani. Kapcsolás merev 3.6. Merev kapcsolórudat kell alkalmazni abban az esetben, ha a jármőveket nem lehet kö- kapcsolórúddal zépütközıs nem önmőködı kapcsolókészülékkel összekapcsolni Poggyász mellékkocsinál és győjtıkocsinál rakománytömegként 2 tonnát kell számítani. A mozdonyok sebessége Elegytömeg megállapítása A vonatok összeállítása 3.7. Hóekével felszerelt mozdonyok legfeljebb 30 km/h sebességgel közlekedhetnek A vonatok összeállításakor figyelembe kell venni, hogy: a szemben lévı ütközık középvonalai között ne legyen 6 cm-nél nagyobb magasságkülönbség; a két fékállás az ütközık teljes összenyomásakor se érintkezzék; a mellgerendán túlérı fékállással felszerelt kocsikat csak akkor szabad fékállással szemben besorozni, ha legalább az egyik kocsinak nyújtott kapcsolókészüléke van. Általános Nem szabad vonatba sorozni olyan jármőveket, amelyeknél 6 cm-nél nagyobb ütkö- besorolási tilalom zıkülönbség van és a vonatnál részükre megfelelı hely nem található. Fékes kocsik elosztása Gyorsan mőködı légfékkel fékezett vonatnál 2 fékes kocsi között legfeljebb 5 veze- a vonatokban tékes kocsi lehet, feltéve, hogy a vonat így is meg van fékezve. Törölt: : Törölt: kocsi Törölt: kocsi Törölt:, ha a jármőveken ilyenek vannak. : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Bal: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla 3.9. A vonatok összeállításakor figyelembe kell venni, hogy: : Sorköz: szimpla besorozási tilalom Törölt: Törölt: két Törölt: öt : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla

27 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 27/277 Merev kapcsolórúddal és csak rakománnyal összekapcsolt kocsik továbbítani. Hóeke besorozása A mozdonyokon szolgálatot végzık létszáma szolgálatot Merev kapcsolórúddal vagy csak rakománnyal összekapcsolt kocsikat egyaránt, legfeljebb 30 km/h sebességő vonatokkal szabad Hóekét csak külön menetben szabad továbbítani A gızmozdonyok kivételével a mozdonyvezetı valamennyi mozdonyon és mozdonynak minısülı jármővön egyedül végezhet A munka és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetıvel történı közlekedés nem alkalmazható a sebességregisztráló berendezéssel fel nem szerelt, valamint a MÁV ZRt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton közlekedı mozdonyokkal továbbított szerelvényeknél. A vonatok sebessége Vonatindítás visszajelentés vétele elıtt Tolt vonatok legfeljebb 20 km/h sebességgel közlekedhetnek A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által kiadott Végrehajtási Utasításban szabályozott módon nappal a visszajelentés vétele elıtt elindítható 1 vagy 2 egyedül vagy legfeljebb egy kocsival közlekedı mozdony is. Vonattalálkozás Bejárati jelzıvel nem rendelkezı olyan állomáson, ahol a forgalmi szolgálattevı egyedül végez szolgálatot, a vonattalálkozás lebonyolításának elıírásait a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya Végrehajtási Utasításban köteles szabályozni. Rakodás a nyílt vonalra kiállított kocsikba kocsimennyiséget szabad kiállítani Állomásról és megálló-rakodóhelyrıl legfeljebb 75 tonna elegytömegnek megfelelı Törölt: és csak rakománnyal összekapcsolt kocsik Törölt: : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: létszáma : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: 16 : Betőtípus: Törölt: a keskenynyomtávolságú vonalakon Törölt: vontatójármővekkel : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: Vonatindítás Törölt: Osztálya Törölt: a Törölt: Törölt: a Törölt: Törölt: Szakigazgatóság Területi Osztálya Törölt: végrehajtási Törölt: utasításban : Sorköz: szimpla Törölt: Bejárati jelzıvel nem... [58] ren- Törölt: Osztálya Törölt: Szakigazgatóság Területi... [59] Törölt: Törölt: u Törölt: za : Betőtípus: Dılt Törölt: pályára Törölt: kiállított kocsikba... [57]... [60]

28

29 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 29/277 4.sz. FÜGGELÉK (Az Utasítás sz. pontjaihoz) VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Állomási Végrehajtási Utasítás 4.1. Az ÁVU-t az Utasítás sz. pontjában foglaltaknak megfelelıen kell elkészíteni Vázlatos helyszínrajzon melyet a PML Fıosztály Mérnöki Szakasz köteles kellı mennyiségben rendelkezésre bocsátani közölni kell: az állomás és a szomszédos állomások határáig terjedı nyílt vonalak vágányzatát; a vágánykapcsolatokat; a vágányok és váltók számozását; a fıvágányok megjelölését; a H.6.sz. Utasításban elıírt vágánymegjelöléseket; a mellékvágányok száma után a vágányok közelebbi rendeltetését; az állomás területén és a nyílt vonalon, vonalakon levı helyhez kötött jelzıket; az útsorompókat; az útsorompóval fel nem szerelt útátjárókat; a közelebbi rendeltetésük feltüntetésével a forgalmi szempontból figyelembe veendı szolgálati épületeket; a vágányzáró sorompókat, kisiklasztó sarukat; az ütközıbakokat és földkúpokat; a magas-, oldal- és homlokrakodókat; a fordítókorongokat és tolópadokat; a rakodóterületeket; a vasúti jármő mérlegeket; a kiömlıcsövük rögzítési módjának feltüntetésével a vízdarukat; a bejárati jelzık elıjelzıjétıl (a V-betős jelzıktıl) az állomás fıvágányainak lejtésviszonyait; a le nem zárható váltókat; az őrszelvényben lévı és őrszelvénybe nyúló létesítményeket; az állomás (szolgálati hely) és a társszolgálati ágak vágányzatának határát; Törölt: 4.sz. FÜGGELÉK : Stílus1 Törölt: utasítás : Stílus4, Középre zárt : Térköz Utána: 0 pt, Sorköz: szimpla : Betőtípus: : Sorköz: szimpla Törölt: VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Törölt: Utasítás Törölt: utasítás Törölt: : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: 2 Törölt: amit Törölt: pályagazdálkodási Törölt: ok Törölt: ásait Törölt: fı szóval Törölt: pályákon Törölt: jövı Törölt: e Törölt: vágánymegszakításos és nem vágánymegszakításos Törölt: e Törölt: be

30 30/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei a tőztisztító helyeket és a salakcsatornákat; a targoncák közlekedésére engedélyezett útvonalakat, továbbá a helyi ismeretekre vonatkozó, forgalmi szempontból figyelembe veendı adatokat, amelyek a dolgozók szolgálatának ellátásához szükséges. A dolgozók a helyi ismereteket a helyszínrajz tanulmányozásával és ezzel párhuzamosan a terület bejárásával kötelesek megszerezni. Az ÁVU mellékletét képezı helyszínrajzon a létesítmények nevét, jelölését valamint a forgalmi szempontból figyelembeveendı egyéb adatokat fel kell tüntetni A lehetı legrövidebb szöveggel kell szabályozni minden olyan munkavégzést: a) amelynek mikénti végzésére nem állnak rendelkezésre végrehajtási szabályok; b) amelynek végrehajtását a Jelzési és a Forgalmi Utasítás rendelkezései szerint az ÁVU-ban kell szabályozni a helyi viszonyoknak leginkább megfelelı módon, figyelembe véve a MÁV ZRt. Munkavédelmi Szabályzatban foglaltakat is; c) amelynek mikénti végzésére az utasítások, segédkönyvek, más végrehajtási utasítások és a kezelési szabályzatok tartalmaznak ugyan végrehajtási szabályokat, de ezek a szolgálati hely különleges helyi viszonyai miatt nem hajthatók végre kiegészítı rendelkezés nélkül, vagy ha a helyi viszonyok elınyösebb végrehajtási megoldásokat tesznek lehetıvé Az ÁVU-ban kell szabályozni: az egyes technológiákhoz szükséges minimális létszámot, a tolatási, vonatelıkészítési, jármőkarbantartási munkák elsodrási határon kívül történı végzésének helyi szabályait, a tolatási, vonatelıkészítési, jármőkarbantartási munkák elsodrási határon belül történı végzésének helyi szabályait (a vágányok felsorolásával), a rögzítısaruk és féksaruk felügyelet alatti tartásának helyét, a H.6.sz. Utasításban elıírt, és az egyes rakszelvényen túlérı típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra ahol az állomás fekszik, illetve amelyek az állomásból kiágaznak vonatkozó korlátozásokat, hogy mely vágányokra nem szabad rakszelvényen túlérı küldeményt továbbító vonatot fogadni. Törölt: t Törölt: nak Törölt: uk végzése szempontjából elengedhetetlenül tudniuk kell. Törölt: Arra kell törekedni, hogy a Törölt: terjedelmes leírás helyett Törölt: szerezhessék és szerezzék meg. Törölt: Ha valamely Törölt: n Törölt: nincsen közismert jele, és ezért azt nevének beírásával kellene megjelölni, de a rajzon erre nincsen elég hely, vagy ha a rajz a sok beírás következtében áttekinthetetlené válnék: a kérdéses helyeket a rajzon betővel vagy más jellel feltőnıen meg kell jelölni, s a helyszínrajz szabad szélein az alkalmazott jel után fel kell sorolni a vonatkozó adatokat. : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: 3 Törölt: kell Törölt: mikénti Törölt: é Törölt: sehol s : Behúzás: Bal: 0,4 cm, Függı: 0,6 cm, Sorköz: szimpla, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,4 cm + Tabulátorhely: 1,04 cm + Behúzás: 0,63 cm Törölt: mikénti végzését Törölt: ok Törölt: a Törölt: azonban : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla Törölt: 4 Törölt: rögzíteni Törölt: : Sorköz: szimpla, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 1,2 cm + Tabulátorhely: 1,8 cm + Behúzás: 1,8 cm Törölt: <#>. A : Felsorolás és számozás Törölt: A : Sorköz: szimpla, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 1,2 cm + Tabulátorhely: 1,8 cm + Behúzás: 1,8 cm

31 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 31/277 az életvédelmi kerítésen szolgálati célú közlekedés érdekében létesített zárható átjáró használatának feltételeit, Az Állomási Végrehajtási Utasítást az alábbi mellékletek egészítik ki: 1) sz. melléklet: A szolgálati hely(-ek) torzított helyszínrajz (PML Fıosztály Mérnöki Szakasz köteles kellı mennyiségben rendelkezésre bocsátani.) 2) sz. melléklet: A szolgálati hely villamos felsıvezeték hálózatának kapcsolási rajza. (A TEB Fıosztály Erısáramú Szakasz köteles rendelkezésre bocsátani.) 3) sz. melléklet: Rakodási- és munkaengedélyek kiadására jogosultak névjegyzéke. (A forgalmi szakág készíti el.) 4) sz. melléklet: Az E.101. sz. Utasítás vonatkozó tudásanyagából vizsgát tett és kapcsolási mővelet végrehajtására jogosult munkavállalók névjegyzéke. (A forgalmi szakág készíti el.). 5) sz. melléklet: A villamos felsıvezetéki berendezések mőködtetésével kapcsolatos utasítások kiadására jogosult erısáramú, alállomási és forgalmi munkavállalók névjegyzéke. (A forgalmi szakág és a TEB Fıosztály az Erısáramú Szakasz készíti el). 6) sz. melléklet: Az Állomási Végrehajtási Utasításból vizsgát (helyismereti vizsga) tett munkavállalók névjegyzéke. A névjegyzékekben szerepeltetni kell a vállalkozó vasúti társaságok létszámába tartozó vizsgát tett munkavállalókat is.) 7) sz. melléklet: A szolgálati hely biztosítóberendezésének Kezelési Szabályzata. (A biztosítóberendezési szakág készíti el.) 8) sz. melléklet: A biztosítóberendezés kezelésébıl és annak Kezelési Szabályzatából vizsgát tett munkavállalók névjegyzéke. (A forgalmi szakág készíti el.) 9) sz. melléklet: A fékpróba megtartására kijelölt és kiképzett forgalmi munkavállalók névjegyzéke. (A forgalmi szakág készíti el.) 10) sz. melléklet: Vagyonvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás. (A forgalmi szakág készíti el) 11) sz. melléklet: A szolgálati helyek térvilágítási rendje. (A forgalmi szakág készíti el.) 12) sz. melléklet: Környezetvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás. (A forgalmi szakág készíti el.) : Sorköz: szimpla, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 1,2 cm + Tabulátorhely: 1,8 cm + Behúzás: 1,8 cm Törölt: az ÁVU-ban kell rögzíteni. Törölt: ; : Betőtípus: Dılt : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla 4.5. Meg kell határozni a rögzítısaruk, páros féksaruk, féksaruk felügyelet alatti tartásának helyét. Be kell dolgozni az egyes rakszelvényen túlérı típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra ahol az állomás... [62] Törölt: 6 Törölt: forgalmi szolgálat... szabá- [64] : Felsorolás és számozás... [67] Törölt: I Törölt: I Törölt: a névjegyzéket a Törölt: és az árufuvarozási Törölt: külön-külön Törölt: e Törölt: (A személyszállítási,... [70] az Törölt: a más szakág, idegen... [72]... [61]... [63]... [65]... [66]... [68]... [69]... [71]... [73]... [74]... [75]... [76] : Felsorolás és számozás... [77] Törölt: A személyszállítási,... az [78] Törölt: z érintett ak külön-... [79]

32 32/277 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály F.2. Függelékei 13) sz. melléklet: Kimutatás a szolgálati hely rakodóterületein a fuvaroztató felek tulajdonában lévı, üzemeltetési engedéllyel rendelkezı mobil rakodógépekrıl és berendezésekrıl. (A pályavasút készíti el.) 14) sz. melléklet: Üzemi technológiák (technológiai táblázatok, szöveges üzemi jellemzık, üzemi terv). (A forgalmi szakág készíti el.) 15) sz. melléklet: Sajátcélú vasúti pályahálózatok Végrehajtási Utasítása. (A forgalmi szakág készíti el.) 16) sz. melléklet: SZIR párbeszédek kezelésének helyi szabályozása. (A forgalmi szakág készíti el. 17) sz. melléklet: A Kollektív Szerzıdés Helyi Függelékei. (A forgalmi szakág készíti el.) Az Üzemi Tervet a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által a KH-ban kijelölt csatlakozó- és elágazó állomásokon kell készíteni, melyet a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya hagy jóvá Nem szabad az ÁVU-ban: a) alapfogalmakat magyarázni; b) olyan alapszabályokat ismertetni, amelyeket a dolgozóknak vizsgájukra való felkészülés során kell elsajátítaniuk; c) olyan végrehajtási eljárásokat idézni utasításokból, segédkönyvekbıl, más végrehajtási utasításokból és a kezelési szabályzatokból, amelyeket a szolgálati helyen változtatás nélkül végre lehet hajtani; d) olyan adatokat rögzíteni, amelyek nem állandó jellegőek A Forgalmi Csomópont köteles az illetékességi körébe tartozó ÁVU-kat felülvizsgálni, a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya pedig az Utasítás sz. és ezen Függelék sz. pontjainak figyelembevételével jóváhagyni. A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által készítendı végrehajtási utasítások hajtását: 4.2. A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya az általa készítendı végrehajtási utasításban köteles szabályozni a szolgálat végzésének és az utasítás rendelkezéseinek végrehajtását: a) a központi forgalomirányító által kezelt, valamint MEFI és MERÁFI vonalakon; b) az egyszerősített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakon; c) a pályaelágazásokon, pályaszinti vágánykeresztezéseknél és vá-... [80] : Felsorolás és számozás... [81] Törölt: z árufuvarozási szakág készíti el Törölt: az érintett szakágaktól kapott adatok... [82] Törölt: Iparvágány Törölt: az érintett szakágak bevonásával.) Törölt:, a személyszállítási szakág és az... áru- [83]... [84] Törölt: Az ÁVU személyszállítási és árufuva-... [85]... [86] Törölt: Törölt: a Területi... [87]... [88] Törölt: vezér Törölt: Osztálya az Üzemi Terv, amelyet... [89]... [90] Törölt: vezér Törölt: Osztálya... [91]... [92] Törölt: Mellékletei továbbá: Villamos... [93]... [94] Törölt: ából vizsgát tett Törölt: jogosultak névjegyzéke stb.... [95]... [96] Törölt: 7... [97] Törölt: Kezelési Szabályzatokból... [98] Törölt:, hanem a menetrendváltozással... együtt [99]... [100]... [101] Törölt: 8 Csomóponti Fınökség... [102]... [103] Törölt: Területi... [104] Törölt: vezér Törölt: Osztálya... [105]... [106] Törölt: 9 Szakigazgatóság Területi Osztálya... [107]... [108] Törölt: vezér Törölt:... [109] Törölt: Osztálya... [110] Törölt: kell, hogyan kell... [111] Törölt: ni t ani:... [112]... [113]

33 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 33/277 gányfonódásoknál; d) a rakodóhelyeken, megálló-rakodóhelyeken; e) a határ- és csatlakozó állomásokon, valamint két határállomás között, figyelemmel a közös szolgálatra; f) a több vasút által közösen használt vonalakon; g) az ideiglenes üzemengedéllyel rendelkezı, vasútüzemi célokat szolgáló vágányokon; h) a vasút és a közút által közösen használt hidakon; i) a nyíltvonalból és az állomás területérıl kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózatokon; j) a tolómozdonnyal történı közlekedés, közbesorozott mozdonnyal történı kiszolgálás alkalmával; k) ha a vágányon, vágányzaton, vagy a biztosító-, illetve a jelzıberendezésen átalakítást, vagy olyan munkát (elırelátott vágányzár, berendezés kikapcsolás stb.) végeznek, amely miatt a szolgálatot eltérı módon kell végezni l) ha a szolgálati helyeken, vonalrészeken, vonalakon a szolgálatot a helyi viszonyok miatt nem lehet különleges helyi intézkedések nélkül ellátni, m) keskeny nyomtávolságú vonalakon az 1 vagy 2 egység visszajelentés vétele elıtti közlekedésének szabályozását, illetve a vonattalálkozás szabályozását bejárati jelzıvel nem rendelkezı olyan állomáson, ahol a forgalmi szolgálattevı egyedül végez szolgálatot. Az a), c), e), f) g) és h) alpontokban felsorolt végrehajtási utasításokat jóváhagyás végett a Forgalmi Fıosztályhoz kell felterjeszteni. Távolról vezérelt deltakiágazások és pályaelágazások végrehajtási utasítását az ÁVU-ba kell bedolgozni. Törölt: szükségvonatjelentıırhelyeken, munka Törölt:, Törölt: iparvágány Törölt: ıleg Törölt: ás Törölt: és Törölt: Szakigazgatósághoz Törölt: Igazgatósághoz

34

35 F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 35/277 5.sz. FÜGGELÉK (Az Utasítás sz. pontjához) KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA ÉS KÖZPONTI FORGALOMELLENİRZÉSRE BERENDEZETT VONALAKRA, VALAMINT A TÁVKEZELT, TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK KÖFI és KÖFE vonalakra vonatkozó általános rendelkezések 5.1. A KÖFI, KÖFE vonalak forgalmát a központi forgalomirányítói és forgalmi vonalirányítói szolgálati helyrıl szabályozzák. A KÖFI állomások különbözı berendezéseinek (váltók, jelzık, vágányzáró sorompók, útsorompók stb.) vezérlése meghatározott esetekben helyi üzemmódban végrehajtható az állomások biztosítóberendezéseirıl is. A KÖFE vonalak forgalmát a központi forgalomirányítói és forgalmi vonalirányítói szolgálati helyrıl a berendezés visszajelentései alapján ellenırzik Azokat a szolgálati helyeket, ahol a vonatforgalom lebonyolítását a Központi forgalomirányító (továbbiakban: forgalomirányító) végzi, a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya Végrehajtási Utasításban köteles felsorolni. A Végrehajtási Utasításban foglaltak szerint a forgalomirányító hatáskörébe tartozik a vonalrész kezdı és végállomásának a KÖFI vonal felé esı végein a vonatforgalom lebonyolításának szabályozása. A forgalomirányító rendelkezéseit az állomási, a nyíltvonali és a vonatszemélyzet köteles tudomásul venni és végrehajtani A KÖFI vonalak, vonalrészek állomásain a Végrehajtási Utasításban szabályozottak szerint ha a helyi viszonyok miatt szükséges csak jelenlétes forgalmi szolgálattevı (továbbiakban: jelenlétes) teljesít szolgálatot. A jelenlétesek vörös sapkát nem viselnek, a szolgálat megszakítás idıtartamát kivéve vonatfogadási kötelezettségük van. Abban az esetben, ha a jelenlétesek a KÖFI berendezés használhatatlansága miatt a biztosítóberendezést helyi üzemmódban kezelik és forgalmi szolgálattevıi felada- Szakasztörés (páratlan oldal) Törölt: utasítás : Stílus4, Középre zárt Törölt: 47 Törölt: 48 : Betőtípus: : Stílus2 Törölt: Törölt: Törölt: Törölt: Törölt: A) Mezızombor - Nyíregyháza vonal és Bp.Déli pu. - Murakeresztúr oh. vonal Szabadbattyán - Balatonszentgyörgy vonalrésze Törölt: vonalakra Törölt: Mezızombor - Nyíregyháza állomások között Központi Forgalomirányító berendezés (KÖFI), Szabadbattyán - Balatonszentgyörgy állomások között Központi Forgalomirányító berendezés (KÖFI) és Központi Forgalomellenırzı berendezés (KÖFE) üzemel E vonalak forgalmát az Üzemirányító Központ területi központi forgalomirányítói és forgalmi vonalirányítói szolgálati helyérıl a KÖFE állomások kivételével távvezérléssel szabályozzák. A KÖFI állomások különbözı berendezéseinek (váltók, jelzık, vágányzáró sorompók, útsorompók stb.) vezérlése meghatározott esetekben végrehajtható az állomások biztosítóberendezéseirıl is. : Behúzás: Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz: szimpla

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/268 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 2008. év április hó 06. nap. 2/268 Pályavasúti Üzletág

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI 1/249 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: : Behúzás: Bal: 0 pt, Első sor: 0 pt, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap.

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 2008. április hó 06. nap. 2/279 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság F.2.

Részletesebben

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi 3.3... sz. melléklet Fısorszám tengelyes be sorolt Villamosított (/) Vonali rádió (van (Mhz)/) Vonatbefolyásolás (/) Rola közlekedés lehetısége (/) 68/00.

Részletesebben

VASÚTI FORGALMI KONFERENCIA

VASÚTI FORGALMI KONFERENCIA VASÚTI FORGALMI KONFERENCIA Pályaműködtetői célkitűzések a fejlődés szolgálatában Pál László általános vezérigazgató-helyettes MÁV Zrt. Debrecen, 2016. május 18-20. 1 Jövőképünk Folyamatosan fejlődő, nyugateurópai

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

Végrehajtási Utasítás

Végrehajtási Utasítás MÁV Rt. FORGALMI IGAZGATÓSÁG PÁLYAVASÚTI TERÜLETI KÖZPONT FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC P-737/ 2005. PVFO Végrehajtási Utasítás A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására Sajószentpéter Berente-Rendező

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Jóváhagyott képzési programok összesítő

Jóváhagyott képzési programok összesítő Jóváhagyott képzési ok összesítő Sorszám 1. villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői Központi képzési KTI VVK 2012.09.25 VVK-2012/1130 2. Vonalismereti modul 17 sz. Szombathely- Nagykanizsa 2012.09.26

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 55/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz 3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.4.1. pontot pótlás nélkül törölni kell, továbbá az 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal Közlemény 36/2015. ( IX. 04. MÁV Ért. 15. ) ÁVIGH. sz. utasítás Az Állomási

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2008. (VI. 6. MÁV Ért. 16.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Villamos fűtési lakatos forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

ÚTVONALKÖNYV - 1. Budapest (Déli) Kelenföld Budapest (Keleti) Hegyeshalom országhatár Hegyeshalom Rajka országhatár Komárom Komárom országhatár

ÚTVONALKÖNYV - 1. Budapest (Déli) Kelenföld Budapest (Keleti) Hegyeshalom országhatár Hegyeshalom Rajka országhatár Komárom Komárom országhatár ÚTVONALKÖNYV 1 Budapest (Déli) Kelenföld Budapest (Keleti) Hegyeshalom országhatár Hegyeshalom Rajka országhatár Komárom Komárom országhatár Érvényes: 2011.03.01-től 1. oldal 2. oldal Módosítások előjegyzése

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6.

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? A központi állítású

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB Magaslat II. Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Vasúti Üzemirányítás 2.

Vasúti Üzemirányítás 2. Vasúti Üzemirányítás 2. peratívirányítás Tervező főirányítók Hálózati főüzemirányító Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító Rendkívüli küldemény irányító Területi főüzemirányít ó BP Területi főüzemirányít

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól 16/2007. Elnöki Szabályzat A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól Készítette: Közúti Jármő Fıosztály Mőszaki Osztály 1. változat elkészítés idıpontja: 2007. június 2. változat - 2008 - 16/2007. Elnöki

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap.

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. SCVPSZU Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása 1/151 SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon. MÁV Zrt. 2016. ATLASZ

Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon. MÁV Zrt. 2016. ATLASZ Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon MÁV Zrt. 2016. ATLASZ Számítógépes Program Pártai Gábor MÁV Zrt. KÖFI Üzemeltetési Szakértő Forgalomirányítási Csoport Pécs Fonyód KÖFI Ki is

Részletesebben

Az Utasítás ismeretére vonatkozó követelmények. Sorszám: Munkakör (beosztás) Az Utasításból tudni kell

Az Utasítás ismeretére vonatkozó követelmények. Sorszám: Munkakör (beosztás) Az Utasításból tudni kell 1. melléklet Az Utasítás ismeretére vonatkozó követelmények Sorszám: Munkakör (beosztás) Az Utasításból tudni kell 1. Gépészeti Fınökség vezetıje fımérnöke (vezetımérnök) kocsiszolgálati részlegvezetıje,

Részletesebben

Teljesárú menetdíj. Kocsiosztály 1. 2. A kiválasztott utazáshoz szükséges jegyek. Menetjegy -- Összesen fizetendő:

Teljesárú menetdíj. Kocsiosztály 1. 2. A kiválasztott utazáshoz szükséges jegyek. Menetjegy -- Összesen fizetendő: Kocsi 06:10 11:09 2 4:59 204 -- en -- - : 204 Budapest-Déli 06:10 4520 személy ( - Székesfehérvár) Székesfehérvár 07:10 Székesfehérvár 07:22 +>> 9712 személy ( - Tapolca) Tapolca 10:22 Tapolca 10:50 +>>

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15.

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000.000 forint maximum 20.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Classic 2011/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször módosított 1/1975. /II.5./

Részletesebben

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest P+R parkolók és különböző építmények közös üzemeltetésének tapasztalatai a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területén Veszprémi László Területi

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN. Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013

SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN. Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013 SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013 Pártai Gábor MÁV Zrt., Forgalomirányítási Alosztály, Pécs, Fonyód KÖFI. 1970-es évek A vasúti

Részletesebben

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez FM1 Utasítás a digitális modulon történő közlekedéshez 1/37 LAGYESZ UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez Hatálybalépés időpontja: 2009 év hó..nap FM1 Utasítás a digitális modulon történő

Részletesebben

52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó

52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bács Volán Zrt. Baja, Nagy I. u. 39. Bacs -17-2011/2012.

Bács Volán Zrt. Baja, Nagy I. u. 39. Bacs -17-2011/2012. , Nagy I. u. 39. Bacs -17-2011/2012. M e n e t r e n d i é r t e s í t ı Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. november 01-jétıl (csütörtök) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-4 8 F ı v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0 1-1 0-0 4 1 0 4 2 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

52 841 04 0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó 52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási Vasútüzemvitel-ellátó

52 841 04 0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó 52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási Vasútüzemvitel-ellátó 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A távoktatás mint innováció magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzıi Ph.D. értekezés tézisei Pósfayné

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás. 1. füzet. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás. 1. füzet. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. Módosítás 1. füzet a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2015. június 20-tól 29514-1/2015/START Mez Oldal Változások zöld 145 Az

Részletesebben

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás E példány sorszáma: 1 2/2009. Kiadás időpontja: 2009. január 16. Vezérig.Ut. 2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás A TÉLI IDŐJÁRÁS ALKALMÁVAL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL D.4.sz. utasítás Heinczinger István

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Adott belföldi vonat jegyzékében megtalálható: a vonat típusa, száma, a vonat neve, a vonatra érvényes helyfoglalási előírás, amennyiben nincs jelezve, a

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ 2014 elnyerésére

A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ 2014 elnyerésére MUT Pályázati Felhívás A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ 2014 elnyerésére 1. Általános feltételek A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2014-ben 34. alkalommal adományoz

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Hatályba lépés időpontja: 2006. év december hó 31. nap Pótlékok és módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

2008/2009. évi kiutalt vágányzári igények Vágányzár ideje Átszállás kezdés

2008/2009. évi kiutalt vágányzári igények Vágányzár ideje Átszállás kezdés Feszültség-mentesítés szükséges Biztosító-berendezés kikapcsolása szükséges Tervezett munka 2008. decemberben kezdődő vágányzárak VGZ/2008/16142/0 Budapest - Szolnok - Békéscsaba Gyoma I., IX és X. vágány,

Részletesebben

Budapest-Déli / Bp-Keleti * Hegyeshalom. Υ Υ Υ Υ Υö Υ Υ Υö Υ ϋ Ŏ χ Ŏ Υö Υ ö ξθŋ ξθλ ξθŋ ξθλ ξθŋ ξθλ ξθŋ ξθλ θ γθ и ξθλ ξθŋ и â {

Budapest-Déli / Bp-Keleti * Hegyeshalom. Υ Υ Υ Υ Υö Υ Υ Υö Υ ϋ Ŏ χ Ŏ Υö Υ ö ξθŋ ξθλ ξθŋ ξθλ ξθŋ ξθλ ξθŋ ξθλ θ γθ и ξθλ ξθŋ и â { HIRDETMÉNY Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy a Bp.-Déli - Hegyeshalom vasútvonalon Budaörs-Biatorbágy állomások között 2011. április 26-án 0 00 -tól 2011. április 29-én 24 00 -ig és 2011. május 2-án

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-1118-5 vasúti baleset Gyır-Öttevény 2013. december 23. 165 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-1118-5 vasúti baleset Gyır-Öttevény 2013. december 23. 165 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2013-1118-5 vasúti baleset Gyır-Öttevény 2013. december 23. 165 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Adott belföldi vonat jegyzékében megtalálható: a vonat típusa, száma, a vonat neve, a vonatra érvényes helyfoglalási előírás, amennyiben nincs jelezve, a

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN Kovács Ákos beruházási vezérigazgató-helyettes Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Nemzeti Közlekedési Napok, 2013. november 6. TARTALOM A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló

Részletesebben

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései

A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései Csépke András üzemeltetési vezérigazgató-helyettes 2015. február 26. Kápolnásnyék A MÁV Csoport alaptevékenysége VASÚTI PÁLYAMŰKÖDTETÉS VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Mezőgazdasági járművek közútkezelői hozzájárulás iránti igénye

Mezőgazdasági járművek közútkezelői hozzájárulás iránti igénye Mezőgazdasági járművek közútkezelői hozzájárulás iránti igénye A Magyarországon érvényben lévő szabályozások szerint - ezekről bővebben a Jogszabályok címszó alatt tájékozódhat - a 2,55 m szélességet meghaladó

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. ÁPRILIS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR 15/2008. (III. 28.) ME h. szakállamtitkár kinevezésérõl...

Részletesebben

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mi a fázishatár? a) A villamos vontatási vonalakon az állomási és a vonali szakaszolók között, illetve transzformátorok felsővezetéki

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2008-315-5 VASÚTI BALESET Rákos állomás 2008. 07. 22. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-938-5 VASÚTI BALESET Hatvan állomás 2013. november 4. 65822-1 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-938-5 VASÚTI BALESET Hatvan állomás 2013. november 4. 65822-1 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2013-938-5 VASÚTI BALESET Hatvan állomás 2013. november 4. 65822-1 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ 1 AV-6/2009. MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ Az AGRIA VOLÁN Zrt.által közlekedtetett menetrendszerinti autóbuszjáratainak 2009. karácsonyi és 2010. újévi ünnepek körüli forgalmi rendje. (Hivatalos Autóbusz Menetrend

Részletesebben

Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok

Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok A A közlekedk zlekedés s helyzete, jövője j je ma Magyarországon gon Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok Balatonföldvár, 2008. május 14. Thoroczkay

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-448-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Jelzőmeghaladás Almásfüzitő 2010. október 1. 40767 számú vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-448-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Jelzőmeghaladás Almásfüzitő 2010. október 1. 40767 számú vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-448-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Jelzőmeghaladás Almásfüzitő 2010. október 1. 40767 számú vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041 ZÁRÓJELENTÉS 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról

Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról A jármővet az EVOBUS Hungária Kft. munkatársai, Uray Dóra és Szıke Péter mutatták be a BKV kelenföldi telephelyén. A jármő a Mercedes

Részletesebben