Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utcai kerékpáros útvonal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utcai kerékpáros útvonal"

Átírás

1 A Magyar Kerékpárosklub Szegedi Alapszervezetének észrevételei a második félévében elvégzett szegedi kerékpáros úthálózati fejlesztésekhez Általános észrevételek A burkolati jelek tartós festékkel történı újrafestése szükséges minden helyszínen. A Kerékpárral behajtani tilos táblák minden esetben a KRESZ 117/e ábra szerinti táblára cserélendık, mivel ez jelzi az úttesten haladók részére a kerékpárút létezését és nem a behajtás tilalmát jelzı tábla (a kerékpárút kezdete elıtt a KRESZ 117/d ábra szerinti tábla kihelyezése is célszerő). Kerékpárút esetén a tilalom a kerékpárút létével egyébként is automatikusan érvénybe lép, gyalog- és kerékpárutak esetén pedig szükségesnek érezzük a KRESZ 13. (2) utolsó mondatában szereplı lehetıség fenntartását ( Ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, a kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek. ), ami csak a tiltó táblák eltávolításával lehetséges. Az adott kerékpárútra vonatkozó táblák ( Kerékpárút, Elsıbbségadás kötelezı stb.) minden esetben annak jobb oldalán helyezendık el, mivel a bal oldalon elhelyezett táblák érvénytelenek (KRESZ 10. (3) bekezdés). Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utcai kerékpáros útvonal Az elkészült kerékpáros útvonal kialakítást jónak tartjuk, két észrevételünk van, melyeket a garanciális javítások keretében vagy attól függetlenül szükségesnek tartunk megvalósítani. 1. hiba: A lakott terület kezdetét jelzı tábla vonalában egy Gyalog- és kerékpárút tábla kidılt. Megoldási javaslat: A tábla erısebb alapozással történı felállítása.

2 2. hiba: A kerékpárút csatlakoztatása a Bocskai utca Sziksósfürdı kerékpárúthoz nem megoldott (bár annak átvezetése is megszőnt a körforgalom létesítésekor), semmi nem utal arra, hogy kerékpárút indul a Negyvennyolcas utcán. Megoldási javaslat: A körforgalom mentén folytonos kerékpáros átvezetés kialakítása (visszaállítása), ezzel együtt a kiágazást burkolati jellel és Kerékpárút vagy Gyalog- és kerékpárút táblával jelölni kell mindkét irányból, és a díszburkolatos részt leszámítva kétoldali sárga záróvonallal célszerő határolni a kerékpárutat egészen a képen látható rész kezdetéig, ahonnan már önálló kerékpárútként folytatódik.

3 Baktó, Pihenı utcai kerékpárút hosszabbítás Az elkészült rövid kerékpárút-szakasz meglévı útvonalat egészít ki, kivitelezése véleményünk szerint jól sikerült és a burkolat minısége terén bármely belvárosi kerékpáros útfelület számára példa lehetne. Összesen három észrevételünk van, melyeket a garanciális javítások keretében vagy attól függetlenül szükségesnek tartunk megvalósítani. 1. hiba: A Hosszútöltés utca vonalában két behajtásgátló oszlop kidılt. Megoldási javaslat: Az oszlop erısebb alapozással történı felállítása. 2. hiba: A Kisbaktói utca vonalában egy behajtásgátló oszlop hiányzik. Megoldási javaslat: Az oszlop pótlása.

4 3. hiba: A kerékpárút az úttest elérése elıtt véget ér és a keskeny, járólapos járdába köt be. Megoldási javaslat: célszerő lenne az úttestig tartó szakasz megépítése. Mikszáth Kálmán utca Károlyi utca Széchenyi tér Vár utca kerékpáros útvonal Az útvonalon szinte az összes lehetséges kerékpáros infrastruktúra-típus kialakításra került, amely így az átlagosnál sokrétőbb kihívást jelentett tervezıknek és kivitelezıknek egyaránt. Valószínőleg ezért is van az, hogy nagyszámú javításra váró hibát, illetve elmaradást találtunk az útszakaszon, melyek garanciálisan javítandók. 1. hiba: A Mikszáth Kálmán utcában végig hiányoznak a keresztezıdésekbıl az úttestre festett kerékpáros piktogramok és a hozzájuk tartozó menetirányjelzı nyilak. Megoldási javaslat: A jelzések pótlása, a jelentıs tömegközlekedési forgalom miatt tartós burkolati jellel. 2. hiba: A Tisza Lajos körúti keresztezıdésben a gyalogátkelıhelyek lámpáin (3 csomóponti ágban összesen 4 db) a gyalogos maszkok nem lettek kicserélve gyalogos-kerékpárosra. Megoldási javaslat: A maszkok cseréje.

5 3. hiba: A Feketesas utca felıl (a keresztezıdés Anna-kút felé esı oldalán) a kerékpáros piktogram + háromfelé mutató nyíl értelemzavaró helyen került felfestésre: az úttest bal oldalán nem segíti elı a kerékpárosok jobbratartását, lévén hogy sajnos sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a Feketesas utcai kerékpársáv csak ellenirányban használandó és a Kígyó utca felé az úttest jobb oldalán kell közlekedniük. A felfestett piktogrammal ellentmondásban van a Balra kanyarodni tilos jelzıtábla. Megoldási javaslat: a STOP felirat és a kerékpáros piktogram + háromfelé mutató nyíl helye egymással felcserélendı, valamint a Balra kanyarodni tilos jelzıtábla eltávolítandó vagy kiegészítı táblával ellátandó ( Kivéve kerékpár a kerékpár szó helyett inkább piktogrammal). 4. hiba: A Károlyi utca vízelvezetése nem tökéletes.

6 Megoldási javaslat: Nincs. A burkolat részleges felbontása és foltozás jellegő újraaszfaltozása összességében több kárt okozna, mint hasznot, ezért nem javasoljuk. A felelısség rögzítése a beruházás ellenırzésének esetére, tanulságok levonása (a késıbbi hasonló esetek elkerülésére még hasznos lehet) 5. hiba: A Károlyi utca Széchenyi tér keresztezıdésben egyaránt látszanak az érvénytelen burkolati jelek és az érvényesek. Megoldási javaslat: az érvénytelen burkolati jelek hatékonyabb eltávolítása szükséges, de marás esetén vigyázni kell, hogy a burkolat egyenletessége ne romoljon, a mély belemarás kerülendı! 6. hiba: A kiemelt járdaszegély mellett indokolatlan a sárga záróvonal a Széchenyi téren, és a Vár utcában egyaránt. Megoldási javaslat: A jelzések felújításakor a kiemelt szegély menti útburkolati jelekek nem kell újrafesteni (mivel a gyenge minıségő festék magától is gyorsan lekopik, így külön eltávolítás nem szükséges).

7 7. hiba: A Károlyi utca felıl a Széchenyi tér felé hiányzik a Gyalog- és kerékpárút tábla, bár korábban egyszer már kihelyezték, az oszlopon a bilincsek most is ott vannak. Megoldási javaslat: a tábla pótlása. 8. hiba: A menetirányok kettéválasztása elıtti néhány méteren a kerékpárút közepe felé törik a szélét jelzı vonal.

8 Megoldási javaslat: Az egyébként is szükséges újrafestéskor egyenesre kell korrigálni, mivel itt még kétirányú a kerékpárosforgalom. 9. hiba: A fısétány keresztezésénél kialakított rézsők nem összeaszfaltozással készültek, hanem szegélykövek süllyesztésével, de így az átmenetnél 1-2 cm-es magasságkülönbség keletkezett. Megoldási javaslat: A kerékpárút átvezetés szélességében a szegélykövek kibontása és szintbeni összeaszfaltozás szükséges. 10. hiba: A fısétány keresztezésénél nincs burkolati jellel átvezetve a gyalog- és kerékpárút. Megoldási javaslat: A keresztsétányon két oldalról véget érı burkolati jelek átvitele szükséges (kétoldali szaggatott sárga vonal).

9 11. hiba: A Vár utca felıl a Széchenyi tér felé Kerékpárút tábla került kihelyezésre. Megoldási javaslat: A tábla Gyalog- és kerékpárút táblára cserélendı. 12. hiba: A Széchenyi téri és a Vár utcai szakasz között a villamos pálya és az úttest átvezetését leszámítva hiányoznak a burkolati jelek Megoldási javaslat: a jelzések pótlása szükséges.

10 13. hiba: A villamospálya mellıl eltávolított oszlop csonkja kiáll a burkolatból. Megoldási javaslat: a csonk végleges eltávolítása. 14. hiba: A Vár utca Széchenyi tér és Deák Ferenc utca közötti szakaszán a két irányból teljesen különbözı táblázás érvényes a burkolati jellel az úttesten kialakított kerékpárútra: a Széchenyi tér felıl Kerékpárút táblával (bár ennek elhelyezése alapján a járda tekinthetı kerékpárútnak, mert annak a jobb oldalára esik), a Deák Ferenc utca felıl pedig egy Mindkét irányból behajtani tilos kivéve Magyar Posta Zrt. gépjármővek, kivéve engedéllyel, kivéve kerékpáros táblával (ez utóbbi feliratban egyébként a kerékpáros külön említése szükségtelen a KRESZ 14. (14) bekezdés alapján).

11 Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az ezzel együtt három hasonló típusú kerékpárútszakasz a belvárosban három különbözı módszerrel van kitáblázva, melyeket valamilyen módon egységesíteni kellene: o az Oskola utcában egy, a KRESZ-be lényegében be nem sorolható táblával (nem tekinthetı a 117/e ábrának, az út pedig sem kerékpárútnak, sem kerékpársávnak) o az Apáthy-Eötvös utcában kerékpárútként, de szabálytalanul: a Behajtani tilos táblával egy oszlopon elhelyezés értelmezhetetlen, a másik irányból semmilyen jelölés nincs, a következı utcasarkon már egyirányú utca feloldására utaló jel van, de ez egyirányú kerékpársávot kellene hogy jelentsen (a Kivéve táblán nyilak nélkül)

12 o a Vár utcában az egyik irányban kerékpárútként, a másik irányban az említett Mindkét irányból behajtani tilos tábla alóli felmentéssel Megoldási javaslat: Az összes helyen mivel lényegében kerékpárutakról van szó az Oskola utcaihoz hasonló módon, de a szabályos KRESZ 117/e ábrának megfelelı táblák alkalmazása mindkét irányból, az egyirányú utca egyéb jelzéseit tartó oszlopokon. Ezzel elkerülhetı a forgalom elıl elzárt területen történı oszloptelepítés. Az Apáthy és Eötvös utcákban megfontolandó a Feketesas utcai irányhelyes kerékpáros közlekedés a kerékpárút helyett, de az azóta egyszerősödött elıírások szerint folytonos kerékpársáv helyett csak kerékpáros piktogramok alkalmazásával. 15. hiba: A Stefánia keresztezıdésében a gyalogátkelıhely burkolati jelzése hiányos. Megoldási javaslat: a burkolati jelzés kiegészítendı.

13 16. hiba: A Széchenyi tér felıl jövı, Újszegedre tartó kerékpárosoknak a hídfı csomópontjában nem lett kialakítva semmi, ami valamiképpen legálissá tenné azt a manıvert, hogy a zöld jelzésre elindulnak az Oskola utca felé, aztán valahogy balra fordulnak és elérik a felfelé menı kerékpársávot. A mostani helyzet a szembıl jövı kerékpárosokkal és az Oskola utcából a hídra jobbra kanyarodókkal is konfliktushelyzetet teremt. A hídi kerékpársáv a jobbra kanyarodó sávból indul (bár nem ott, ahol az Oskola utca felé tartó kerékpárút keresztezi azt, hanem csak a következı zebrától ezt is ki kellene egészíteni). Megoldási javaslat: A védısziget Híd utca felıli oldaláról is el kellene indítani egy kerékpársávot, valamint megfontolandó a kerékpáros átvezetés megszélesítése. Fı fasori kerékpárút Az elkészült útszakasz az eddig szigetszerő hálózati elemként létezı Fı fasori kerékpárút bekapcsolását szolgálja a hálózatba. Ezen szerepének betöltésével minden pozitívuma ki is merül, sajnos a tervezés során észrevételeinket nem építették be, így az alkalmazott mőszaki megoldás (térburkolat) elmaradott és még abból is a rosszabbik fajta (letört szélő téglák). Az alapkoncepción ugyan utólag már nehezen lehet javítani, de a kerékpárút egyéb hibáin mindenképpen célszerő lenne. 1. hiba: A liget kerékpárútjával való összeköttetés nem megoldott, szabályosan jelenleg a Temesvári körúton történı átkelés után a körúttal párhuzamos kerékpárúton el kell menni a sétány túloldalán érkezı kerékpárútig és azon behaladni a ligetbe, elıször az oldalsó járdán, majd a fısétány szélén. Megoldási javaslat: Korábbi javaslatunknak megfelelıen ezt a kerékpárutat egyrészt a Fı fasor felıl érkezı kerékpárút oldalán kell bevezetni a ligetbe, továbbá a fısétány közepére történı kivezetés után szaggatott sárga vonallal megszüntetni és három kerékpáros piktogrammal elengedni a kerékpárosokat, mivel így lehetıvé válik, hogy a kerékpárosok a fısétány szélén jelenleg kijelölt, ám a burkolat állapota miatt több szakaszon kerékpározásra alkalmatlan rész helyett középen, egy korábbi közmőépítés miatt újraaszfaltozott és ezért jó állapotú aszfaltcsíkon közlekedhessenek, ahogyan ez a gyakorlatban jelenleg is mőködik, lényegében a KRESZ-ben is szereplı Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna) szabályozásnak megfelelıen.

14 2. hiba: A liget felıl érkezı kerékpáros látóterébıl kiesik a Temesvári körúti átvezetés Elsıbbségadás kötelezı jelzıtáblája és kényelmetlen, nehézkes a hozzáférés a gyalogátkelıhely oldalán elhelyezett nyomógombos bejelentkezıhöz is. Megoldási javaslat: Az Elsıbbségadás kötelezı jelzıtáblát a gyalogátkelıhely jelzılámpáját tartó oszlopról a közvilágítási oszlopra kell áthelyezni. Ugyanitt létesítendı egy nyomógombos bejelentkezı a jelzılámpához, mivel az jelenleg csak az osztott átkelıhely gyalogosok felıli oldalán van. 3. hiba: Az újonnan létesített szakaszon mindenhol Kerékpárút táblákat helyeztek ki, holott itt gyalogosokkal közös használatú gyalog- és kerékpárútról van szó. Megoldási javaslat: A KRESZ 26/e. ábra szerinti táblák kihelyezése. 4. hiba: A gyalog- és kerékpárút útfelületén csak a burkolat színe jelzi, hogy osztott útfelületrıl van szó, azonban mivel a városban ugyanazon színek különbözı helyeken eltérı utakat jelölnek, ez önmagában nem elegendı.

15 Megoldási javaslat: a keresztutcáknál és a buszmegállók járdacsatlakozásainál, továbbá a hosszú Közép Fasor Töltés utca szakaszon néhány helyen (pl. a kollégium bejáratánál) a megfelelı oldalon a kerékpáros és gyalogos piktogramokat fel kell festeni. 5. hiba: A Közép fasor keresztezıdésében a rézsőbe épített süllyesztett szegélyköveknél érezhetı a szintkülönbség az úttest felıl, esı után a víz megáll az úton. Megoldási javaslat: A szegélyköveket el kell távolítani és a kerékpáros átvezetést az úttesttel szintben összeaszfaltozni, a vízelvezetés hiányosságát javítani. 6. hiba: A burkolat nem kerékpárútkı, hanem letört szélő, ami jelentısen növeli a gördülési ellenállást. A téglalap alakú burkolóelemek kiegészítı elemeként használatos négyzet alakú kövek több helyen érthetetlenül hosszan (40-50 db) vannak elhelyezve egymás után, hiszen ezekbıl adott helyen csak egy-egy (!) elemre lenne szükség a hosszanti korrekció miatt, így viszont az egyébként is rendkívül egyenetlen burkolatban még több, a kerékpározást kényelmetlenné tevı határfelület található.

16 Megoldási javaslat: Nincs. A kerékpárutakon alapvetıen kerülendı a térburkolat, a letört szélő kövek alkalmazása pedig végképp megmagyarázhatatlan. Hosszabb távon a Töltés utca Közép fasor szakasz a parkolósávba áthelyezhetı. Addig is a középsı folyóka gyakori tisztítása elsısorban a lombhullás idıszakában és nagyobb szél után -, mivel kerékpározásra leginkább a folyóka alkalmas, de csak akkor, ha nem győlik meg benne a faág, falevél. 7. hiba: A Fı fasor 34. elıtti akna mellett a burkolat berogyott.. Megoldási javaslat: Garanciálisan kijavíttatni. 8. hiba: A víztoronynál a bal oldalon lévı Kerékpárút tábla szabálytalanul van kihelyezve. Megoldási javaslat: Gyalog- és kerékpárút táblaként vagy a villanyoszlopra helyezendı át és a becsatlakozó úttestnél lévı tartóoszlopon lévı egyidejőleg eltávolítandó, vagy a becsatlakozásnál lévı tartóoszlopra kell irányhelyesen felszerelni a táblát, de ez a keresztezı, becsatlakozó úttestre vonatkozó táblák mennyisége miatt nem látszik kivitelezhetınek.

17 Kossuth Lajos sugárúti gyalog- és kerékpárút A létesítmény kialakítását koncepcionálisan rossznak tartottuk, és tartjuk, azzal nem értünk egyet. A járdán vezetett kerékpárútnak számos hátránya van, melyek ennél a szakasznál is érezhetıek, s melyeket az elégtelen kivitelezés és táblázás tetéz. Az alábbiakban igyekszünk összegyőjteni a hibákat, majd alattuk megoldási javaslatainkat azzal, hogy az igazi megoldást mindegyik felvetésnél csak a kerékpársávok úttesten történı kialakítása jelentené. 1. hiba: a gyalog- és kerékpárút kialakítása. A kerékpárosok lényegében ki lettek tiltva a közúti közlekedésbıl, és noha jármővek a rosszabb minıségő járdára, fák, parkoló autók takarásába terelték ıket a gyalogosok közé. Megoldási javaslat: A gyalog- és kerékpárút megszüntetése, parkolóhelyek megszüntetése, helyükön irányonként 1-1 kerékpársáv kialakítása. Valamivel kompromisszumosabb megoldás lehet a parkolóhelyek fák közötti, parkolóöblös kialakítása, és kerékpársávok kijelölése. 2. hiba: A kerékpárút végén nincs átvezetés, a Bocskai utcánál. Megoldási javaslat: Az MK erre már adott javaslatot. A probléma igazi megoldása az lenne, ha a kerékpársávoknak köszönhetıen a biciklizık a közlekedés integráns résztvevıi lennének, így a kerékpáros infrastruktúra sehol nem érne véget. Mivel a jelelegi megszakítás nem szabályos (Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése, ÚT :2006 F3. szakasz) így szükség van átvezetésre a sugárút másik oldalára, illetve az úttest szélérıl rávezetés a gyalog- és kerékpárútra.

18 3. hiba: A gyalog- és kerékpárút táblák a menetirány szerinti bal oldalra lettek kihelyezve több helyen is. (ld. képeken) Ezek ilyen formában nem hatályosak a járdafelületre (KRESZ 10. (3) bekezdés) Ellenben az a különös helyzet áll fönn, hogy a mellette lévı úttesten hatályosak, így az minısül gyalog- és kerékpárútnak. Megoldási javaslat: A táblák szabályoknak megfelelı elhelyezése. 4. hiba: A kerékpárúton került kihelyezésre egy nagymérető henger alakú hirdetıoszlop, amely lehetetlenné teszi, hogy két biciklis biztonságosan haladjon el egymás mellett a gyalogos résztıl elválasztó sárga vonal átlépése nélkül. Megoldási javaslat: A hirdetıoszlop eltávolítása.

19 5. hiba: Néhol valamilyen futónövény nı a fák tövében, illetve azok törzsén, amely roppant szimpatikus jelenség, de sajnos ezt a kerékpáros rész rovására teszi. Megoldási javaslat: Itt is a gyalog- és kerékpárút megszüntetése volna, ennek hiányában a növény visszametszése, hogy ne nyúlhasson be. 6. hiba: A nagykörút elıtt kihelyezett információs- és reklámtábla belóg a kerékpárút őrszelvényébe. Megoldási javaslat: A tábla áthelyezése.

20 7. hiba: A burkolat hibákkal van tele. Több foltozás nem sikerült tökéletesen, komoly úthibák maradtak, az aknafedık több helyen nincsenek szintben, néhol éles, hosszanti repedések is találhatóak, egy helyen vaspatkó lóg ki az aszfaltból. A mentıállomás elıtt mőemlékvédelmi szempontok miatt macskaköves lett a gyalog- és kerékpárút burkolata, amely a korszerő kerékpáros közlekedés elvével nem egyeztethetı össze. Néhol fák gyökerei nyomták fel az aszfaltot. Megoldási javaslat: A hibák kijavítása, az aknafedık szintbe hozása, vaspatkók eltávolítása. A macskaköves szakaszt fel kellene számolni, de ha a mőemlékvédelmi szempontok prioritást élveznek, abban az esetben (is) a gyalog- és kerékpárutat jelenlegi formájában meg kell szüntetni, helyette pedig a mőemléki védelem alá nem esı, aszfaltozott úton kerékpársávokat kijelölni.

21 8. hiba: A Kossuth L. sgt. és a Nagykörút keresztezıdésének kialakítása. A vörös szınyeg lekopott, alóla a le nem mart zabra feltőnt. A rókusi oldalon lévı járdasziget szők, a kerékpáros nyomvonal nem jól kivehetı, és a sejthetı nyomvonal közepén van egy oszlop. A kerékpárosoknak szóló STOP táblák szabálytalanul vannak kihelyezve mindkét oldalon. A kanyarodók rendre nem adnak elsıbbséget a rókusi oldalon tekerıknek, a rézsők meredekek, és keskenyek, ezzel a keskeny sziget hullámvasút hangulatát kelti, csak annál veszélyesebb. Megoldási javaslat: A STOP táblák szabályos kihelyezése, a festések megerısítése, a nyomvonal vezetésének egyértelmősítése (a hely szők, így erre nagy szükség van) az iskola elıtti járda, és a keresztezıdésben lévı járdasziget szintbeli összekötése (fekvırendır-szerőség a kanyarodóknak) úgyszintén a kanyarodóknak sárgán villogó, veszélyt jelzı lámpa felszerelése. A szintbeli összekötéssel megszüntethetı két akadály a bicikliseknek, és a babakocsisoknak. Rézsők lankásabbá tétele, és megszélesítése. 9. hiba: A Rókusi Általános Iskola elıtt a gyalogos oldal túl keskeny, a gyalogosok a kerékpáros oldalt is használják. Kimondottan szerencsétlen megoldás egy bicikliutat egy általános iskola kapujában vezetni, és ezen a kihelyezett, korlátként funkcionáló kerékpártározó-elemek sem segítenek. A gyerekek nem figyelnek arra, hogy a járdán biciklisek közlekednek, nem nézik a jelzéseket sem, csapatokban sétálnak, beszélgetnek és játszanak. Megoldási javaslat: Jó megoldás nincs (az általunk preferált általános megoldáson kívül), ugyanis az oldalak felosztásának a Önkormányzat által tervezett megszüntetése csak a jelenlegi helyzetet legalizálná.

22 10. hiba: A Pacsirta utcánál hiányzik a gyalog- és kerékpárút tábla a Rókus felıl érkezıknek, így jelenleg, egyik irányból jogilag járda az iskola elıtti osztott szakasz. Megoldási javaslat: A tábla pótlása.

23 Csongrádi sugárúti kerékpáros útvonal átalakítása Történet: A HU 2003/ DA/28-2. projekt készítése kapcsán lett kijelölve a sugárúton az EuroVelo 11 városi szakaszaként a kerékpársáv. A végleges változatban az úttest mindkét szélén történı kialakításnak köszönhetıen a megmaradó felület nem volt elég széles 2 2 forgalmi sáv kijelölésére. A legutóbbi kerékpáros infrastruktúra-fejlesztés kapcsán került sor erre a szélesítésre. A munkálatok megkezdése elıtt is gondot jelentett a kerékpársáv (leginkább a városból kifelé vezetı oldala) mellé szabálytalanul parkolók autók egyre nagyobb tömege. Az autók nem csak falként takarják el a forgalom többi résztvevıje elıl a kerékpárosokat, hanem a figyelmetlen ajtókinyitásokkal elkerülhetetlen baleseteket is okoznak, a jobbra kanyarodó gépjármővek esetén pedig megfelelı idıben észlelhetetlenné teszik a kerékpársávot és a kerékpárost. Nincs ugyanis menekülési lehetısége a kerékpárosnak az autó és padka közötti 1,5 méteres sávra szorulva! A forgalmi helyzet kialakulásában nagy szerepe lehetett a megtévesztıen kihelyezett idıkorlátos Várakozni tilos! tábláknak, amit a Közút Kht. szegedi illetékeseinek telefonon jeleztünk. Reakciójuk annyi volt, hogy igazunk van, de a közelgı átalakításig nem nyúlnak már hozzá a kialakult helyzethez. A KRESZ jelenleg is érvényben lévı szabályozása és hivatalos értelmezése szerint az út szélén létrehozott kerékpársáv bal oldalán tilos a megállás. 40. (1) Jármővel megállni - ha közúti jelzésbıl vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezésébıl más nem következik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell. 1 A kapaszkodó-, a gyorsító-, lassító-, az autóbusz forgalmi sávok, a kerékpársáv és az autóbuszöböl az úttest részei, ezért a mellettük lévı forgalmi sávon is tilos a megállás, ugyanis e tilalom nélkül nem érvényesülne az a szabály, miszerint az úttest szélén kell megállni. 2 Sajnálatos, hogy a szélesítés után is a korábbi helyzet konzerválódott, függetlenül attól, hogy a táblák lecserélésre kerültek és a megállási tilalom megerısítése érdekében az NKH elıírta Megállni tilos! táblák kihelyezését. Sajnos, a megrendelı önkormányzat, a közút kezelıje, a rendırség és a Nemzeti Közlekedési Hatóság sem tesz semmit azért, hogy a helyzet szabályossá váljon, ezáltal a kerékpárosok balesetveszélye megszőnjön. Az út szélesítésére áldozott költségek így álláspontunk szerint semmilyen pozitív hatással nem jártak a kerékpárosok közlekedésére, ellenben például természetkárosítás következett be, még a zöld terület is kisebb lett. 1 Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 2 Forrás. Hack Emil [2002]: KRESZ A közúti közlekedés szabályai és értelmezésük, BertelsmannSpringer Magyarország Kft. Transzport Média Divízió, 143.oldal

24 A kerékpárosok helyzete az elsı, majd második beruházást követıen nem javult, de még romlott is. A Magyar Kerékpárosklub javaslata: Amennyiben a Közút Kht. fenntartja azon álláspontját, hogy itt szükség van irányonként 2 forgalmi sávra, akkor helyezzék ki az elıírt Megállni tilos táblákat és a rendırséggel együttmőködve ezeknek szerezzenek érvényt. Amennyiben azonban ez a törekvés nem jár sikerrel, úgy a számtalan szabálytalanul várakozó jármő azt a következtetést engedi meg levonni, hogy a Csongrádi sugárút Nagykörút és Rózsa utca közti szakaszán elengedhetetlenül szükség van parkolóhelyek kialakítására. Ezek azonban biztonságosan csak úgy alakíthatóak ki, ha az elıbbiekben felvázolt veszélyhelyzeteket nem eredményezik, ezért javasoljuk, hogy a parkoló céljára kijelölt felületeket az út szélén hozzák létre oly módon, hogy azok az útkeresztezıdések elıtt szőnjenek meg (a jobbra kanyarodók a kerékpársávot keresztezik). A kerékpársáv a fennmaradó forgalmi sáv és parkoló zóna között legyen kialakítva teljesen egyenesen. A Közút Kht. azon érvelését, miszerint a megépülı M43-as elkerülı Sándorfalvi csomópontja miatt megerısödik a Csongrádi sugárút terheltsége a közeljövıben, el tudjuk fogadni, de egyrészt a kapacitáskorlátot ekkor is a Rózsa utcai és a nagykörúti csomópont korlátozott átbocsátóképessége fogja jelenteni, továbbá a jelenlegi gyakorlat is azt mutatja, hogy a 2 2 forgalmi sáv szükségtelen (illetve más célra hasznosul), ezt pedig a csomópont megnyitása és a forgalom átrendezıdése sem fogja megváltoztatni.

25 Jelenlegi problémák részletesen: 1. hiba: A szélesítéssel átvágták, az új házépítések miatt egyébként is csonkolt, fák gyökereit. Ez a jelenlegi zöldterület hiányt tovább fogja növelni. A Rózsa utca sarkán a bokrokat és a fákat kivágták, ahelyett, hogy a jelzılámpát hozták volna közelebb az úthoz. Megoldási javaslat: Nincs. Késıbbi beruházásoknál a zöld növényzet kiirtása elıtt alaposabban át kell gondolni a megoldási lehetıségeket. 2. hiba: A terített aszfalt minıségét jellemzi, hogy 3 hónap alatt szétmállt egyes részeken és az erózió tovább folytatódik. Az új aszfaltszınyeg olyan felületi egyenetlenségekbıl áll, ami szinte lehetetlenné teszi a rajta kerékpározást, illetve a kerékpárok megrongálódásához vezet. 3. hiba: A víznyelık nem simulnak bele, vagy olyan mélyedéseket alkotnak, amik balesetveszélyesek. Ez utóbbi talán a vízelvezetéssel lehetne indokolható, de egy-egy esı után jól látszik, hogy a víz még véletlenül sem ezek felé halad, hiszen máshol talál mélyebb pontokat, medreket.

26 4. hiba: A keresztezıdéseknél nem történt aszfaltozás, ami a régi és új aszfaltréteg illeszkedésénél gödröket, huppanókat alkot. Megoldási javaslat (2-4. hibákra): Kizárólag a teljes hosszban, megfelelı gépek alkalmazásával végrehajtott újraaszfaltozás tekinthetı megfelelı megoldásnak, beleértve az újra nem aszfaltozott részeket (utcacsatlakozások) is. 5. hiba: A kerékpár sáv mivel az út szélén helyezkedik el, az úton összegyőlt por, sár, szemét mind ott köt ki a forgalom/menetszél hatása miatt, ezt a felületet kell nap, mint nap használniuk a kerekezıknek. Sajnos, az út kezelıje jobb esetben évente 2-3-szor takaríttatja csak az út szélét, a kerékpársávot.

27 Megoldási javaslat: Gyakoribb tisztítás vagy a elsı részben írtak alapján az út széln parkolósáv és attól balra kerékpársáv kijelölése. 6. hiba: A Makkoserdı sor és Nagykörút közötti (város felé tartó) szakasz szinte érintetlen maradt mindkét beruházás alkalmával. A felfestett csíkon túl nem lettek kijavítva a keréktörı rések, gödrök. Megoldási javaslat: Az úthibák javítása. 7. hiba: A Rózsa utcai trolibuszmegállóban is balesetveszélyes a púpozott feltöltés, valamit, a járdán továbbra is látható a kerékpáros piktogram annak ellenére, hogy a sáv már az úton van kijelölve.

28 Megoldási javaslat: A hibák javítása, a járdán lévı és az oda a Makkoserdı sor túloldala felıl átvezetı kerékpáros jelzések eltávolítása. Néhány további kép a szélesített szakaszról a december 12-i mőszaki átvétel idıpontjában:

29 Kereszttöltés utca Etelka sor Felsı Tisza-part Irinyi utcai kerékpáros útvonal A kerékpáros útvonal terv-módosítása során a Magyar Kerékpárosklub javaslatait is figyelembe vették 3, a kialakult megoldást koncepcionálisan jónak tartjuk és üdvözöljük. Sajnos a megvalósításba több hiba csúszott, melyek orvoslására a garanciális bejáráson még nyílhat lehetıség. Célunk ehhez használható javaslatokat adni. Kereszttöltés utca 1. hiba: Az út melletti kétirányú kerékpárút és a járda közötti, mintegy 6-8 m (változó) szélességő, sík zöldterületen valamely hatóság elıírására víznyelıket és csapadékvíz-elvezetı csatornavezetéket építettek a kerékpárút fejlesztési elıirányzata terhére. Ez értelmetlen, példa nélkül való. Kár, hogy az Önkormányzat nem volt képes a felelıtlen hatósággal szemben fellépni. Megoldási javaslat: Nincs. A felelısség rögzítése a beruházás ellenırzésének esetére, tanulságok levonása. (Nem segít, de még hasznos lehet.) 3 Az eredeti tervnél figyelmen kívül hagyták javaslatainkat, de azt veszélyessége és szabálytalansága miatt a Nemzeti Közlekedési Hatóság átdolgozásra visszaadta.

30 2. hiba: A kerékpárúthoz hasznos leágazás létesült a Vajda utca torkolatában de a szegélysüllyesztésrıl megfeledkeztek. Megoldási javaslat: Szegély elbontása, összeaszfaltozás szegély nélkül. 3. hiba: Csaba utca keresztezésénél az Elsıbbségadás kötelezı táblák a kerékpárút után állnak, alóluk hiányzik a kerékpárútra figyelmeztetı kiegészítı tábla (az Etelka sornál megvan). A Kerékpárút táblát nem a kerékpárút kezdetéhez helyezték el. Megoldási javaslat: A táblák helyes kihelyezése.

31 Etelka sor 4. hiba: A kerékpárút végén a kerékpáros nem kap tájékoztatást, hogy át kellene kelnie az út túloldalára. A Tisza-part felıl érkezı kerékpársáv nincs fölvezetve a kerékpárútra. Megoldási javaslat: A szembıl érkezı kerékpársávot sárga, szaggatott vonallal át kell vezetni, és a süllyesztett szegély után sárga folytonos vonalak között egészen a kerékpárút kezdetéig (a kép szerinti bal oldaláig) vezetni. Ezzel orientálható a gyalogátkelıvel látszólag a kerékpárútra vezetett gyalogos is, hogy a kp. úttól balra található járdán haladjon. Hasonlóképp a Csillag tér felıl érkezı kerékpárost a kp. út jobb oldalától induló sárga vonalakkal és nyíl felfestésével kell a Kereszttöltés utcán átvezetı gyalogátkelıhöz fordítani, az átkelı mentén az út túloldalán kezdıdı kerékpársávhoz irányítani. A képen látható üres oszlopra nem kell kitenni a Kerékpárút vége táblát, mert az út átvezet a gyalogátkelı mellett. 5. hiba: Hiányzik a kerékpárút átvezetése a gyalogátkelı mentén, valamint a kerékpársáv táblája a gyalogátkelıtıl. Megoldási javaslat: Pótolni kell.

32 6. hiba: A kerékpársáv a Felsı Tisza-part felıl csak a Tápai utcával szemközti trolibuszmegállótól kezdıdik. Az Erdı utca torkolatától van járda, amely süllyesztett szegéllyel indul, és a kerékpárosok egy része automatikusan felhajt rá. A sárga festés gyenge minıségő. Megoldási javaslat: Javasoljuk a tábla áthelyezését az Erdı utcához, a kerékpársáv-felfestés meghosszabbításával, frissítésével. 7. hiba: A Fejlesztési Irodán január 16-án tartott egyeztetés emlékeztetıjében szerepel, hogy A megszőnı kerékpársávok folytatásában 3-3 db kerékpáros piktogram festendı a burkolatra., ez azonban mindkét irányban hiányzik. Megoldási javaslat: Pótolni kell. A Felsı Tisza-part felıl értelemszerően nincs megszőnı kerékpársáv, itt akár a trolibuszmegálló elıtt, akár az után felfesthetık a piktogramok.

33 8. hiba: A balra kanyarodó kerékpársávról lemaradt vagy lekopott a sárga balra nyíl és a kerékpáros piktogram így a jelzés szabálytalan. Megoldási javaslat: Pótolni kell. Célszerő lenne a jobbra kanyarodó gépjármő sávban is néhány, jobb oldalt elhelyezett kerékpáros piktogrammal és sárga jobbra nyíllal pozícionálni a kerékpárost. Felsı Tisza-part 9. hiba: A csomópontban (helyesen) behúzott kerékpársáv az öböl-szerő autóbusz-megállóban ki van vezetve a megálló szélére, ez nem életszerő. A sárga felfestések (sáv szélei, piktogram) nagyon gyorsan és nyomtalanul eltőntek. Megoldási javaslat: A kerékpársávot fölösleges jobbra kihúzni, a megállóöbölként használt szélsı sáv bal oldalára kell vezetni, ott szőnik meg. A sárga festést tartós burkolati jellel érdemes kivitelezni. Az út szélérıl befelé induló vezetésnél hóekézhetı prizmákkal érdemes rossz látási viszonyok közt is láthatóvá tenni a kerékpársávot (mint mindenütt, ahol az autósok hajlamosak ráfutni). 10. hiba: A Felsı Tisza-part végig egyoldali eséső, a folyó felé lejt, ott vannak a víznyelık a szegély mellett. Ezért kértük, hogy a folyó felıli oldalon a kerékpársáv a szabvány szerinti minimum 1,5 m helyett 2,0 m széles legyen, hiszen bıven van hely. Ez a terven így szerepelt, a kivitelezéskor mégis 1,5 m sikerült.

34 Megoldási javaslat: A jó minıségő, újra felfestést 2,0 m széles kerékpársávval alakítsák ki. 11. hiba: A felület újraosztására hivatott fehér és sárga felfestés szinte azonnal, nyomtalanul eltőnt. Ma csak a régi középsı záróvonal látszik, és a felmart jelek helye a sima burkolaton. (A folyó felıli kerékpársáv azért maradt meg többékevésbé, mert a víznyelık és a hullámos burkolat miatt az autók alig használják.) Ez meglehetısen veszélyes helyzetet teremt. Hasonló a helyzet az Irinyi utcában is. (A képen látható, az úttól távol elhelyezett Útszőkület táblának így vajon mi értelme van?) Megoldási javaslat: Jobb minıségő festésre van szükség. 12. hiba: A kerékpárút levezetése a járdáról nincs jelezve sem a kerékpáros, sem az autós számára egyszerően készült egy döntött szegély (összeaszfaltozás helyett), és ott indult a sárga folytonos vonal (amely a képen már nem látható, mert teljesen lekopott). A kerékpársávtáblát is kb. 4-5 m-rel az útszegélytıl jobbra helyezték el. A jármővezetıket semmi nem figyelmezteti arra, hogy itt hirtelen kerékpárosok fognak elébük kerülni (a forgalom helyett az útburkolatra és a fölösleges szegélyre koncentrálva). Megoldási javaslat: Reméljük, hogy a járdaburkolat kijavítására, a szegély elbontására lesz lehetıség. Mindenképpen kérjük az ÚT mőszaki elıírás 58.a ábráján és az ÚT F7 ábráján egyaránt bemutatott, szabályos megoldás szerinti jelzések elhelyezését (tábla, forgalomtól elzárt terület). Az elsıként hivatkozott ábrát mellékeljük.

35 Mint látható, a kerékpárút sávként csatlakozására vonatkozó táblát a gépjármővek számára, az útszegély mellé kell elhelyezni. A fotón látható kerékpársáv-táblát is a szegély mellé kell állítani. A felszabaduló oszlopra a Kerékpárút vége tábla helyett a Gyalogút táblát javasoljuk. A kerékpárost a járdáról burkolati jellel is le kell vezetni (ami a betonburkolat állapota miatt csak vastag festékkel kivitelezhetı). Az úttesten a forgalmi sáv balra húzására szolgáló, forgalomtól elzárt terület szélén hóekézhetı prizmák telepítését javasoljuk. További javaslat: a Tisza Centerhez vezetı új út csomópontjáig az autósok számára csábítóan hosszú, kb. 200 m-es szakaszon irányonként mintegy 1,5 forgalmi sáv szélességő az úttest. A lassabb jármővek elızékenyen a kerékpársávra húzódnak, a gyorsabbak záróvonallal és oldaltávolsággal nemigen törıdve elıznek. Megfontolásra javasoljuk a Belváros irányában az úttest közepén ezen a szakaszon egy elızı sáv felfestését.

36 13. hiba: A Körtöltés vonalában lévı gyalogátkelınél most, utólag épített sávszőkítés különösen rosszul sikerült, a kerékpárost húzza be az útra, a testét használva sebességcsillapításra. Ráadásul nem tartja a szabványos méreteket sem: a gépjármő-sáv 3,75 helyett szőken 3,50 (hiányzik a 0,25 biztonsági sáv a középsziget felıl), a kerékpársáv 1,50 helyett összeszőkül 1,30-ra. A szőkítést rossz látásviszonyok között nem lehet észlelni (amint azt a keréknyomok is mutatják). Megoldási javaslat: A sebességcsökkentı szőkítést szigetté kell átépíteni, a szigetet fényvisszaverı elemekkel ellátva, úgy kell kialakítani, hogy a kerékpáros jobbról kerülhesse, ne kerüljön húsdarálóba. (A javaslatot egy külföldi megoldással és egy látvány-tervvel szemléltetjük.) Irinyi János utca

37 A kerékpársáv szélessége a kötelezı hatályú mőszaki elıírás szerint 1,5 m (kivételesen 1,3 m). (ÚT pont, 4.1. táblázat szerint inkább még több, korrekciós értékek: 5.1. táblázat). Az elıírtnál keskenyebb kerékpársáv a kerékpáros mellett kisebb oldaltávolságot eredményez, mint ha a gépjármő sáv nélkül kerülné a kerékpárost. Ezért a szélességi értékek csökkentése a kerékpáros forgalom számára hátrányos, veszélyes; hatása a kerékpárosok biztonsága helyett a gépjármőforgalom útjából a lassító kerékpárosok eltávolítása, a megfelelı oldaltávolság nélküli kerülés legalizálása. E tekintetben nemcsak a hazai, hanem a haladó európai (dán, holland, osztrák stb.) szabványok sem engednek eltérést. 14. hiba: A szőkítı szegély után a kerékpársáv a szabványos 1,50 m helyett ismét 1,30 m, holott az alig használt jobbra kanyarodó sáv terhére lehetne 1,50. A fasor mentén, a lejtın szintén 1,30 m. (A hivatkozott 5.1. táblázat értelmében lejtın 0,20 bıvítést, nem szőkítést kellene alkalmazni.) A felfestés a legtöbb szakaszon teljesen lekopott. A lejtı aljától a sávszélesség 1,10-re csökken, az erıs ívő kanyarban 0,90 m (itt a hivatkozott 5.1. táblázat szerint 0,20 bıvítést kellene alkalmazni, vagyis 1,70 m-t). A fölfelé vezetı irányban a sáv szélessége általában 1,10. Megoldási javaslat: A lejtı tetején a kerékpársávot 1,50-re kell szélesíteni a jobbra kanyarodó sáv terhére, bal oldalát hóekézhetı prizmákkal hangsúlyozni. Az utca többi szakaszán a szabványos kijelölésre nincs lehetıség, mert a gépjármőforgalmi sávok 3,0 m szélesek, ezt csökkenteni nem érdemes. Ún. vegyes forgalmi sávok kijelölését javasoljuk megfontolni: a szabványos szélességő kerékpársávokat szaggatott sárga vonallal jelölik ki. A terelıvonalat fölfesteni nem szabad, a gépjármővek kitérés céljára igénybe vehetik (erre személygépkocsik találkozásakor nincs szükség, csak nagyobb jármővek esetén), természetesen a kerékpárosok közé sorolva (elsıbbség, lassítás). A kanyarban a kerékpársávot ismét prizmákkal javasoljuk hangsúlyozni.

38 15. hiba: Nem jelzik a kerékpársáv fölvezetését az emelkedı járdáján kialakított, egyirányú kerékpárútra. A Duna utca torkolatánál (helyesen) kihelyezték a Kerékpársáv táblát, amelyet néhány méterrel késıbb fölöslegesen (sıt, ott már tévesen) megismételnek, utána következik a Gyalogkerékpárút tábla. Megoldási javaslat: A második tábla helyére speciális, a kerékpársáv kerékpárútra terelését jelzı táblát kellene helyezni. 16. hiba: Az útszélesítés alapja az Irinyi u. 7. szám elıtt megrogyott. Megoldási javaslat: Garanciálisan kijavíttatni. 17. hiba és javaslat: A buszmegállóban a kerékpársáv szaggatott vonalú átvezetése helyett a sávot meg kell szakítani, és a megálló burkolati jelét kell fölfesteni. (Mint látható, minden más útburkolati jel teljesen eltőnt.)

39 Tompai kapu úti gyalog- és kerékpárút Az átvezetést koncepcionálisan rossznak tartottuk, és tartjuk, azzal nem értünk egyet, és ennek hangot adtunk a megvalósítást megelızı pályázat elıtt is. A tervezésekor, a pályáztatás és a megvalósítás teljes folyamatában adtunk szakmai javaslatokat az önkormányzat fejlesztési irodájának, de sajnos ezen javaslataink nem épültek bele a kivitelezésbe. Végül olyan megoldás jött létre, mellyel a hattyasi és gyálaréti kerékpárosok jogilag ki lettek tiltva a városból. Az alábbiakban soroljuk fel a hibákat, majd alattuk megoldási javaslatainkat. 1. hiba: a gyalog- és kerékpárút megépítése. Megoldási javaslat: Sajnos egy korszerőbb koncepció megvalósításával elkerülhetı lett volna a problémák zöme, mint például, hogy egy rövid szakaszért a kerékpárosoknak kétszer keresztezniük kelljen az utat. Mivel megépülte immár múlt idı, így meg nem elızhetı a probléma. Igazi megoldást az úttest megszélesítése, kerékpársávok felfestése, és a nemrégiben kialakított töltés-szélesítés maradék részén gyalogút kialakítása volna, mivel eredendıen is ez lett volna az általunk preferált megoldás. Mivel a jelenlegi kialakítás koncepcionálisan rossz, az alábbi, rövid távon is vállalható megoldási lehetıséget látjuk. A kerékpárút kezdete elıtt megfelelı távolságra a KRESZ 117/d. ábra szerinti táblák ( Út melletti kerékpárút ), illetve a 117/f. ábra szerinti táblák ( Út melletti kerékpárút vége ) kihelyezése a kerékpárút mindkét végénél.

40 2. hiba: A Hattyas-telepi oldalon álló gyalog- és kerékpárút tábla a létesítmény bal oldalán került kihelyezésre, így az a KRESZ 10. (3) bekezdés alapján nem hatályos. Ahhoz, hogy kerékpározható legyen a létesítmény, a gyalog- és kerékpárút jobb oldalára kellene helyezni a táblát. Megoldási javaslat: Nyilván csak tüneti kezelésnek elegendı megoldás: A gyalog- és kerékpárút táblák szabályos elhelyezése. 3. hiba: A kialakított 30 km/h-val közlekedhetı szakaszon indokolatlan a kerékpárosokat kitiltó tábla kihelyezése mindkét oldalon. Megoldási javaslat: (tüneti kezelés) A kerékpárosokat kitiltó táblák cseréje a KRESZ 117/e. ábra szerinti táblára az átjáró mindkét oldalán. Ezáltal a forgalomban otthonosan mozgó kerekezık a többi jármővel együtt haladhatnak az úton, hivatkozással arra, hogy a gyalogosok akadályoznák ıket a gyalog- és kerékpárúton (ennek esélye reálisan fennáll). (KRESZ 13. (2) bekezdés "(...) Ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, a kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek.") 4. hiba: Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése, ÚT :2006 F3. szakasz alapján nem lehetett volna átadni a létesítményt átvezetések nélkül. Szabályosan biciklivel átkelni szinte lehetetlenség, sokan a járdán bicikliznek tovább, vagy össze-vissza keresztezik az utat. Megoldási javaslat: Valamilyen átvezetések kivitelezése elengedhetetlen, Hattyason Vincze Tibor fedvényterve alapján készüljön el az átvezetés (korábban beadva az Önkormányzathoz, ill. a következı oldalon mellékelve). A Horgosi útnál további egyeztetés szükséges. Lehetséges volna körforgalom kialakítása a Horgosi út miatt is, és a Vadkerti téri száguldozók megfékezésére. A kerékpárút itt a körforgalom egyik ága volna, a kerékpárosok a körforgalomba szabályosan belépve ismét a közúti közlekedés részesévé válnának. Ez annál inkább indokolt, mivel sokan Alsóváros felé tekernének tovább, amely irányban távlati tervekben sem szerepel kerékpárút. A gyalogos ág itt elválna a kerékpárosoktól, és gyalogátkelıt kapna a körforgalom mellett a Horgosi úton keresztül, és a Tompai kapu úton keresztül.

41 5. hiba: A vasútnál lévı földútról kavics és sár felhordása. Megoldási javaslat: A hattyasi oldalon a töltés tetején betorkolló földutat méteren sárrázó burkolattal ellátni, amelynek köszönhetıen a földútról érkezı jármővek a sarat a gyalog- és kerékpárútra nem hordják föl. Megoldás lehet még az út gyakori takarítása, de ez nem látszik életszerőnek.

42 6. hiba: Ahol a gyalog- és kerékpárút megkerüli a fákat, ott a kerítés és a fák közti rész hullámos lett. Megoldási javaslat: A burkolat felbontása, és megfelelı minıségben való újraaszfaltozása úgy, hogy a környezı útfelülettel megegyezı szintbe kerüljön (ne döccenjen). 7. hiba: A hattyasi oldal egy szakaszán megszakad a korlát. Megoldási javaslat: Korlát pótlása.

43 8. hiba: Az esıvíz-elvezetı vályú mellett nincs semmilyen jól látható csík, ami felhívja a figyelmet a mélyedésre, ugyanígy semmi nem jelzi a két, nyomvonalba esı fát. Megoldási javaslat: Folytonos sárga vonal felfestése, ez az út mindkét szélén indokolt lehet, hogy a gyér megvilágításban jelezze az út szélét. Jó volna a nyomvonalba esı két fánál egy sárga színő szaggatott terelı- majd folytonos záróvonal, amely a burkolat megszőnése elıtt szétnyílik a képen illusztrált módon. 9. hiba: Elégtelen közvilágítás. A gyalogosok természetesen világítás nélkül használják a gyalog- és kerékpárutat, amely fıleg éjszaka balesetveszélyes. Megoldási javaslat: Megfelelı világítás kialakítása, de ez utópisztikus elgondolás. Az ideális sávos megoldással (a kerékpárosok nem gyalogosok között lettek volna vezetve) ez a probléma nem lenne jelentékeny. Jelenleg ez a probléma önmagában nem orvosolható.

44 10. hiba: Nincsenek fizikai akadályok a kerékpárútra parkolás ellen, éppen a legkritikusabb szakaszokon, mint péládul a szerelı-mőhelynél. Megoldási javaslat: Gömbsüvegsor folytonossá tétele (értelemszerően a kapubeállók kivételével). 11. hiba: a szegedi oldalon egy szakaszon mintha felmorzsolódott volna az aszfalt felsı része. Megoldási javaslat: Útfelület megvizsgálása, amennyiben szükséges, javítása. Mindezen megoldásokkal egyértelmőbb, biztonságosabb, és a közlekedık felé vállalható helyzet lenne teremthetı már csekély anyagi ráfordítással is, kicsit nagyobbal pedig születhet egy véglegesebb és jobb megoldás.

45 Bízunk abban, hogy javaslatainkat az Önkormányzat a garanciális javításokba, illetve további tevékenységébe beépíti, a létrejött kerékpáros létesítmények használóinak kényelme és biztonsága érdekében! Szeged, március 31. Nagy Gábor titkár Magyar Kerékpárosklub Szegedi Alapszervezet Tel.: 20/

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására Magyar Kerékpárosklub 2007. december 1 1. Elıszó A közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. KPM-BM együttes rendelet jelenleg

Részletesebben

A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság kerékpáros-közlekedést érint KRESZ módosítási javaslatai

A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság kerékpáros-közlekedést érint KRESZ módosítási javaslatai A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság kerékpáros-közlekedést érint KRESZ módosítási javaslatai Jelen voltak a következ 1-1 szavazati joggal rendelkez szervezetek képviseli: 1. KHEM 2. IRM, ORFK 3. KVVM 4. NFGM

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. 1 Műszaki leírás a önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatához I. Bevezető: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (ÉMOP-2009-5.1.3. pályázat) Tervezett kelet-nyugati nyomvonal Tiszai pu. Diósgyőr kerékpárút Kiviteli Terv 1. Megbízó, engedélyes Jelen tervet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször módosított 1/1975. /II.5./

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

Békéscsabaiak! Figyeljünk egymásra közlekedés közben is!

Békéscsabaiak! Figyeljünk egymásra közlekedés közben is! Békéscsabaiak! Figyeljünk egymásra közlekedés közben is! Közlekedési kisokos nem csak kerékpárosoknak Jó hír, hogy újabb kerékpárutak épültek Békéscsabán, így a város egyre több pontja érhető el biciklivel

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet II.3.2. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETİ Mérnöki és Gazdaságfejlesztı Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: +36 76/486-610 Fax: +36 76/506-199 vonalvezeto@vonalvezeto.hu Msz: VV-T 2016 07 www.vonalvezeto.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Tervszám:

Részletesebben

A kerékpársáv problémája

A kerékpársáv problémája A kerékpársáv problémája A 2010-es KRESZ módosítás, elsősorban a kerékpárosok biztonságának fokozása okán olyan új elemmel bővült, amelyek értelmezése, illetve a valóságban történő megvalósítása több problémát

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2009. november 12. napján tartott közmeghallgatásának j e g y z ı k ö n y v e 2 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc, 2016. május 17. Polgármesteri Hivatala Lévai István főtanácsos úr

Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc, 2016. május 17. Polgármesteri Hivatala Lévai István főtanácsos úr Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc, 2016. május 17. Polgármesteri Hivatala Lévai István főtanácsos úr levaii@miskolcph.hu Tárgy: sétálóutca forgalomtechnikai tervének véleményezése Tisztelt Főtanácsos Úr!

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDIT JELENTÉS

KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDIT JELENTÉS KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDIT JELENTÉS 4603 J. GYÖMRŐ ÜLLŐ ÓCSA ÖSSZEKÖTŐ ÚT 19+650 20+650 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTTI SZAKASZA Készítették: Kovács Ákos Zámbó Zsolt - 2012. március - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés,

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés - 1 - ELŐTERJESZTÉS Egyszerű többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Belterületi közutak forgalmi rend felülvizsgálata

Részletesebben

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. KÖZLEKEDÉS Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. Közlekedés II.3.1. Bevezető... 3 II.3.2.

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód kisjavítási karbantartási és városüzemeltetéssel kapcsolatos munkák 2009 évre történt aktualizálása ügyében

ELİTERJESZTÉS. Aszód kisjavítási karbantartási és városüzemeltetéssel kapcsolatos munkák 2009 évre történt aktualizálása ügyében Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mőszaki Iroda ELİTERJESZTÉS Aszód kisjavíi karbantari és városüzemeltetéssel kapcsolatos munkák 009 évre történt aktualizálása ügyében Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 160-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 160-06/1 Egy adott

Részletesebben

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE 1 Az úttervezés három fő tervcsoportja 2 Feltáróutak utak tervezése Az úttervezés munkája három, szinte mindig párhuzamosan készítendő, egymással állandóan kölcsönhatásban álló

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

xxx József úr Miskolc, 2014. augusztus 23. rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos főosztályvezető részére

xxx József úr Miskolc, 2014. augusztus 23. rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos főosztályvezető részére xxx József úr Miskolc, 2014. augusztus 23. rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos főosztályvezető részére Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály Budapest xxxxx@orfk.police.hu Tárgy:

Részletesebben

Balesetek, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedési szokások vizsgálata vasúti átjárókban

Balesetek, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedési szokások vizsgálata vasúti átjárókban KözOP-2.5.0-09-11-2012-0009 Balesetek, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedési szokások vizsgálata vasúti átjárókban Gábor Miklós, tud.munkatárs (KTI Közlekedéstudományi Intézet), Dr. Koren Csaba,

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

JELZŐLÁMPÁK ÉS KERÉKPÁROSOK: FORGALOMTECHNIKÁRÓL ZÖLD MEGKÖZELÍTÉSBEN JELZŐLÁMPÁS MUNKACSOPORT ÜLÉSE, 2012. december 6. Kunhalmi Zoltán elnök

JELZŐLÁMPÁK ÉS KERÉKPÁROSOK: FORGALOMTECHNIKÁRÓL ZÖLD MEGKÖZELÍTÉSBEN JELZŐLÁMPÁS MUNKACSOPORT ÜLÉSE, 2012. december 6. Kunhalmi Zoltán elnök JELZŐLÁMPÁK ÉS KERÉKPÁROSOK: FORGALOMTECHNIKÁRÓL ZÖLD MEGKÖZELÍTÉSBEN JELZŐLÁMPÁS MUNKACSOPORT ÜLÉSE, 2012. december 6. Kunhalmi Zoltán elnök 1. A Villanyrendőr A csomópont múltbeli szerepe: a város meghatározó

Részletesebben

www.kerekparosklub.hu

www.kerekparosklub.hu Tárgy: KMOP-2009-2.1.2 III. ker Nagyszombat Bécsi út A pályázati támogatásból megépíteni kívánt kerékpáros útvonal: Nagyszombat Utca- Bécsi út menti kerékpáros útvonal. Nagyon fontos a Dunaparti Euro-Velo

Részletesebben

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. (1) bekezdés

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.hu 13960/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011.

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól II. RÉSZ Közúti jelzések A rendőr

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kerékpáros Kisokos 2009 A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztató kiadványa szülõknek a gyermekek kerékpáros ismereteihez

Kerékpáros Kisokos 2009 A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztató kiadványa szülõknek a gyermekek kerékpáros ismereteihez ... tanuló tulajdona Kerékpáros Kisokos 2009 A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztató kiadványa szülõknek a gyermekek kerékpáros ismereteihez 2 Kisokos a kerékpáros közlekedésrõl szülõknek A kétkerekû

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7 Akác Andrea 1 Bányai Dóra 2 Dr. Centeri Csaba 3 TÁJVÁLTOZÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A FELSİ-TARNA-VIDÉKEN BEVEZETÉS A Tarna vidéken már az elızı évszázad elején felismerték a felelıtlen erdıirtások okozta

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684 ZÁRÓJELENTÉS 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684 A szakmai vizsgálat célja a víziközlekedési baleset és a rendkívüli

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 ZÁRÓJELENTÉS 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

jegyzıkönyvet aláírja és átveszi, akkor nem kell pótdíjfizetési felszólítást részére kézbesíteni. A pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhetı. (6)

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7.

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7. Szécsény Gimnázium Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690 Telefax szám:

Részletesebben