I. Rendeletek 2. A Közgyűlés május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43"

Átírás

1 Érdi III. évfolyam. 10. szám Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 10/213. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 19/ (VI.6.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 48/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 30 20/ (VI.6.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 31 21/ (VI.6.) önkormányzati rendelet a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 31 22/ (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város településképi védelmével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 32 II. HATÁROZATOK 43 A Közgyűlés május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 III. MELLÉKLETEK 53 Melléklet a Közgyűlés 124/2013. (V.30.) határozatához 53 Melléklet a Közgyűlés 131/2013. (V.30.) határozatához 66 Melléklet a Közgyűlés 135/2013. (V.30.) határozatához 69 Melléklet a Közgyűlés 145/2013. (V.30.) határozatához 72 Melléklet a Közgyűlés 147/2013. (V.30.) határozatához 77 Melléklet a Közgyűlés 149/2013. (V.30.) határozatához 80

2 I. Rendeletek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 10/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény a 111. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetése költségvetési bevételét ,- eft-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét ,- eft-ban, finanszírozási bevételét 0, bevételi főösszegét ,- e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetése költségvetési kiadásait ,- eft-ban, finanszírozási kiadásait eft-ban, kiadási főösszegét ,- eft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata e Ft, ebből általános tartalék e Ft céltartalék e Ft. 3. A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a május 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, június 6. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző Melléklet a 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelethez. Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Önkormányzati szintű bevételek forrásonként e Ft e Ft évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Fők. szla Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog Működési célú államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú i kölcsönök Felhalmozási célra nyújtott i kölcsönök Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra Költségvetési bevételek összesen Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 43., kötvénykibocsátás bevételei 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási bevételek összesen VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 I. Rendeletek Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek részletes bontásban Bevételek részletes bontásban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen szla Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások bevétele Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek 1. Illetékek Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Pótlékok Bírságok Átengedett központi adók Helyi önk. ált. működ. és ágazati feladataihoz kapcs. tám Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Felhalmozási jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozamok Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért Belföldi államkötvények értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Üzemeltetésből származó bevételek Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási jellegű bevételek összesen Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog I. Helyi önkormányzatok működésének általános a II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak a III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak a IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak a 2. Üdülőhelyi feladatok a Lakott területtel kapcsolatos feladatok a Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog Támogatás államháztartáson belülről 1. Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel Működési célú államháztartáson belülről Felhalmozási célú államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek összesen Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen Rövid lejáratú i kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú i kölcsönök összesen Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 11. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 13. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 0 0 kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "B" Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás Működési célú belf. kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírás kiszűrése 17. Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Szakfeladamozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú mozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

4 I. Rendeletek Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Szakfeladamozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú mozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. BEVÉT ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Szakfeladamozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú mozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. BEVÉT ÖSSZESEN 6 7

5 I. Rendeletek Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Szakfeladamozási áht-n adott lejáratú lejáratú mozási áht-n adott lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Szakfeladamozási áht-n adott lejáratú lejáratú mozási áht-n adott lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

6 I. Rendeletek Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Szakfeladamozási áht-n adott lejáratú lejáratú mozási áht-n adott lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Közgyógyellátás évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Fők. szla. Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat Működési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások ; Felhalmozási célú értékű kiadások Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök Működési célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú i kölcsönök Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök Műk. célra nyújtott kölcsönök Felhalm. célra nyújtott kölcsönök Tartalék előirányzatok Általános tartalék Céltartalék Működési célú céltartalékok Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43., Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend Irányító szervi ként folyósított kiutalása 371., Irányító szervi ként folyósított kiutalása Működési kiutalás Irányító szervi ként folyósított kiutalása Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási kiadások összesen VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

7 I. Rendeletek Kiadások jogcímenként Kiadások jogcímenként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szla Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad Működési célú értékű kiadások Felhalmozási célú értékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 1. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen Felhalmozási kiadások Beruházások 11-13(5);17; Felújítások 12-13(6).; Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen Rövid lejáratú i kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott i kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú i kölcsönök összesen Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen Költségvetési kiadások összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejl. célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. műk. célú hiteltörlesztés, visszafiz Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "K" Fejl. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás Műk. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök összesen Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Irányító szervi ként folyósított kiutalása Irányító szervi ként folyósított kiutalása Működési kiutalás Irányító szervi ként folyósított kiutalása Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése 11. Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN

8 I. Rendeletek Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. KIAD ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. KIAD ÖSSZESEN 14 15

9 I. Rendeletek Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN

10 I. Rendeletek Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat értékű kiadások, pénzeszközátadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Fők. szla Kötelező feladat évi eredeti előirányzat Önkormányzat Önként vállalt feladat Államigazg. feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazg. feladat 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás Működési célú értékű kiadások Központi költségvetési szervnek Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz Közoktatási intézm. kötelezettséggel terhelt pm Nyári napközis tábor Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Battyány Ált. Isk., Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimn., Teleki S. Ált. Isk. - személyi juttatás 2. Alulfinanszírozás - Intézmények Társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Működési célú értékű kiadások Felhalmozási célú értékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára Társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész 2. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Felhalmozási célú értékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak évi módosított előirányzat Önkormányzat Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja Szippant-Hat Konzorcium a Háztartásoknak Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat Ösztöndíj program Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj Non-profit szervezeteknek Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány Sportegyesületek a Paralimpikonok a Polgárőrség a Polgármesteri keret ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog Civil alap: Tartalék Civil alap: Egészségügyi keret Civil alap: Szociális keret Civil alap: Kulturális keret Civil alap: Sport- és ifjúsági keret Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret Civil alap: Közrendvédelmi keret Egyéb külföldieknek Működési célú pénzeszközátadások összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Műszaki ellenőrzési tevékenység Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Háztartásoknak Non-profit szervezeteknek Egyéb külföldieknek Felhalmozási célú értékű kiad. összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 I. Rendeletek Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen szla Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása KÖZOP - tanulmány IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal Archiváló Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás Földterületek vásárlása HÉSZ végrehajtása Telkek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Napenergia hasznosítása villamos áram 1. termelésre az érdi tanuszodában KMOP Bíró András életjáradéka Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u Egyéb építmények vásárlása, létesítése Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 1. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/ Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db II. Világháborús emlékmű felállítása Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok vás., lét Kisajátítást helyettesítő adásvétel, kisajátítási 1. kártalanítás (Csér, Csíz, Cinke, Cankó, Deák F. u., György u. (13732 hrsz.)) Szolgalmi jogi kártalanítás megfizetése magánszemély ingatlantulajdoosok, a Magyar Állam és MÁV Vagyonkezelő Zrt. Részére a csatornaprojekthez kapcsolódóan Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Számítógép Monitor Plotter pótlás - Térinformatikai renszerhez nyomtató Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás Svájci-M. Együttműködés Kutyavári Tagóvoda Meseház Tagóvoda Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 4. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/ LG típusú TV (2db) MikroVoks renszer központi PC és Keverő Soundcraft EPM-8 (szavazó és keverőpult) Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Toyota Auris lizing Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Kutyavári Tagóvoda Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Önkormányzati lakások felújítása Érd, Tompa Mihály u. 1. felújítáa Érd, Kossuth L. u. 42. felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Humán Iroda átalakítása Egyéb építmények felújítása Svájci-M. Együttműködés Egyéb építmények felújítása (ÉTV) Egyéb építm. felújítása koncessziós díjból Ófalusi artézi kút Érd, Meder u. 1., 3. vízellátásának kialakítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen Tartósan adott kölcsönök 1. Működési célú i kölcsönök áht-n kívülre Működési célú i kölcsön áht-n kívülre Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - tagi kölcsön Felhalmozási célú i kölcsönök áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazg. feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Általános tartalék Céltartalékok 1. Működési célú céltartalékok 1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai Peres eljárás kiadásai Idősügyi Tanács KAB-KEF pályázathoz önrész biztosítása Választókerületi (útkarbantartás) Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás - Lubaczów 5. Városának pályázati kiadásaihoz 300 euró átadás Művésztelep Fundoklia-völgy évi természetvédelmi feladataira évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 9. rendezvényeinek a pályázat önrésze Csatornázási projekthez kapcsolódó poros utak locsolása Intézményi feladatok céltartalékai Szepes Művelődési Központ - művészeti vezetők dotálása Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat Intézmények közcélú foglalkoztatás pályázatának önrésze Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok 1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai Választókerületi (útkarbantartás) évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai Felszíni vízelvezetés Intézményi feladatok céltartalékai Pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodásájának 1. fejlesztésére Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Tartalékok előirányzatai Fők. szla évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Fejezeti és ált. tartalékok elsz. Fejezeti és ált. tartalékok elsz Össesen Államigazg. feladat Céltartalékok összesen 3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Össesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 I. Rendeletek Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai évi módosított előirányzat Bevételek összesen Támogatás áht-n belülről Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Pénzmaradvány - Szabad Támogatás Sorszám Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat Bevételek összesen Támogatás áht-n belülről Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Pénzmaradvány - Szabad Támogatás Sorszám Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményi Gondnokság összesen INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN évi módosított előirányzat Kiadások összesen Pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Sorszám Szociális hozzájárulási Egyéb müködési Ellátottak pénzbeli Támogatásértékű kiadások Személyi juttatás Dologi kiadások adó kiadások juttatások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda évi eredeti előirányzat Kiadások összesen Ellátottak pénzbeli Támogatásértékű kiadások Pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Sorszám Szociális hozzájárulási Egyéb müködési Személyi juttatás Dologi kiadások adó kiadások juttatások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 I. Rendeletek Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Fők. Szepes Gy. Művelődési Közp. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Int. Érdi Közterület-fennt. Int. Intézményi Gondnokság Mindösszesen Szepes Gy. Művelődési Közp. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Int. Érdi Közterület-fennt. Int. Intézményi Gondnokság Mindösszesen szla Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás Földterületek vásárlása Telkek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás db komplett számítógép Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás Egyéb gépek pótlása db Hóeke vásárlás Vízszállító felépítmény Ultrahang, röntgengép Szemészeti fúrógép Fizikóterápiás kezelőgép Kazán csere Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Tehergépjármű Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Fácán Tagóvoda elektromos hálózat felújítás Egyéb építmények felújítása Útfelújítás - Képviselői keret Fügefa utca játszótér Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások fő évi engedélyezett létszám évi módosított létszám Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként. 1. Polgármesteri Hivatal 126,00 5,00 33,00 164,00 126,00 5,00 33,00 164,00 2. Önkormányzat 4,00 10,00 14,00 4,00 11,00 15,00 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 16,40 3,00 19,40 16,65 3,00 19, Családsegítő Szolgálat 30,40 30,40 30,40 30, Gyermekjóléti Központ 18,80 18,80 18,80 18, Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 15,20 15,20 15,20 15, Habilitációs Központ 12,20 2,00 14,20 12,20 2,00 14, Időseket Ellátó Központ 40,80 2,00 42,80 40,80 2,00 42, Bölcsődei Ellátás 50,10 3,00 53,10 50,10 3,00 53,10 4. Szociális Gondozó Központ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,50 7,00 174,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,50 7,00 174,50 5. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 226,70 226,70 226,70 226,70 6. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 25,00 139,00 114,00 25,00 139, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7, Magyar Földrajzi Múzeum 10,75 1,00 11,75 10,75 1,00 11, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 13,75 2,00 15,75 13,75 2,00 15, Szivárvány Óvoda saját 37,60 10,00 47,60 37,60 10,00 47, Kisfenyves Óvoda 18,00 18,00 18,00 18, Meseház Óvoda 10,00 10,00 10,00 10, Napsugár Óvoda 12,00 12,00 12,00 12, Tusculanum Óvoda 25,50 25,50 25,50 25, Szivárvány Óvoda összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10 10,00 113,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10 10,00 113, Kincses Óvoda saját 23,00 15,00 38,00 23,00 15,00 38, Riminyáki Tagóvoda 5,80 5,80 5,80 5, Kutyavári Tagóvoda 21,80 21,80 21,80 21, Tállya Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8, Fácán Tagóvoda 14,80 14,80 14,80 14, Harkály Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8, Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11, Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11, Kincses Óvoda összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,50 15,00 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,50 15,00 121,50 7. Intézményi Gondnokság összesen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,35 26,00 253,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,35 26,00 253,35 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási célú i kölcsönök áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Mindösszesen 4,00 0,00 0,00 126,00 5,00 33,00 751,95 0,00 71,00 990,95 4,00 0,00 0,00 126,00 5,00 33,00 752,20 0,00 72,00 992,

14 I. Rendeletek ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei év Szerződés Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti száma éve kifizetés év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I év MFB Infrastruktúra hitel II év Kötvénykibocsátás törlesztés "ÉRD 2027" Kötvény év MINARET Kötvény év Beruházás célonként Pályázati projektek Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és év Szennyvíztisztítási Társulás Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek Delta Services Kft év fénymásolási szolg. Delta Services Kft év nyomtatási szolg. 3. E-Star ESCO Kft év Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási év Társulat 5. Toyota Pénzügyi Zrt év Tárnok Nagyközség Önk Együtműködési megállapodás: év rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: Ph év Ügyfélszolg. Iroda Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai év vizsg. KEOP-2.2.3/A/ HB Rendszerház Informatikai Kft év jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft év Érd és Térsége Szilárd 11. Hulladékkezelési Önkormányzati év Társulás 12. ÁZSIÓ-BAU Kft év Destra Kft év Kincstár Köznevelési Intézmények év működtetése 15. Érd, Sas u. 2. ingatlan vásárlása év International Cert Hungary Kft év minőségbiztosítás (ÁROP) 17. Informatikai üzemeltetés év Svájci-Magyar Együttműködés év Svájci Alap 19. ÉSZ-KER Kft év Szabadidős rendőrök év Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) év év év év év év : Hitel / Kötvény Kezességvállalás összege (e Ft) MFB Infrastruktúra Hitel I. Kezességvállalás állománya én MFB Infrastruktúra Hitel II. Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel Hitelező, kibocsátó neve OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. Névértéke CHF-ben - - Aktualizált érték i árfolyamon (241,06 Ft/CHF) Állománya én Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei Fizetési kötelezettség "ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen Működési kötvény Fejlesztési kötvény OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt Adósságszolgálati kötelezettség * Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft év év év év év * A CHF/HUF árfolyama december 31-én: 241,06 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Hitel / Kötvény Hitelösszeg e Ft Hitelösszeg deviza (CHF) Kamatláb szerződés szerint Kamatláb % Kalkulált kamat/egyéb díj évre (e Ft) MFB Infrastruktúra Hitel I MFB Infrastruktúra Hitel II "Érd 2027" Kötvény MINARET Kötvény Folyószámla hitel havi EURIBOR + 1,149% + 2,49% 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,149% + 1,8% 1,8% 3 havi CHF Libor 0,06333% + + 0,45% 0,45% 6 havi CHF Libor 0,11250% + + 1,25% 1,25%

15 I. Rendeletek ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek e Ft Közlekedés Koordinációs Központ sz. út Közlekedés Koordinációs Központ sz. út Svájci-Magyar Együttműködés - 3. Svájci Alap 4. Településközpont - IVS 5. TÁMOP / évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kötelező feladat Kötelező feladat Megjegyzés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Felhalm. Felhalm. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II Kötvénykibocsátás törlesztés "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény Lízingdíj Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 6. KAB-KEF Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós pályázat Természettud. okt. módszertana - Európai Uniós TÁMOP /1 pályázat Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniós tanuszodában KMOP pályázat Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós újjáépítése KMOP pályázat 0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós újjáépítése KMOP pályázat 0010 Szivárvány Óvoda Napsugár 12. Tagóvodájának épületenergetikai Európai Uniós pályázat fejlesztése KEOP /A Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint Bevétel évenként év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Helyi adókból származó bevételek Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű 2. jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, 4. részvény, részesedés értékesítéséből származő bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. 0 Önként vállalt feladat Önként vállalt feladat Saját bevételek összesen Megjegyzés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Felhalm. Felhalm. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. Európai Uniós 1. Üzemelő vízbázisok pályázat Európai Uniós 2. KÖZOP pályázat 3. KAB-KEF Saját bevételek 50 %-a Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

16 I. Rendeletek 19/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 48/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. melléklet a 19/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelethez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 10. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 48/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények közalkalmazottaira terjed ki. 2. A Rendelet 2. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény vezetője csak e rendelet által biztosított keretek között jogosult kollektív szerződésben vagy vezetői intézkedésben az intézmény közalkalmazottai felé pénzügyi kötelezettséget vállalni. 3. A Rendelet 3. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) gyakorló óvodai pótlék megállapításához a mindenkori pótlékalap 18%-ának megfelelő fedezetet. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 5. Hatályát veszti a Rendelet 3. (1) (2) (3) és (6) bekezdése. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a május 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, június 6. Magasabb vezetői, illetve vezetői pótlékalap Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző A magasabb vezetői pótlék mértékét a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 14/C. (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi táblázat tartalmazza. A. B. C. D. Magasabb vezetői pótlék (%) Magasabb vezetői pótlék (%) Vezetői pótlék (%) 1. Intézmény 14/C. (1) bek. 14/C. (2) bek 14/C. (2) bek. 2. Óvodák /2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 10. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A fenntartó intézményenként biztosítja a többműszakos munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalónak a délutáni, illetőleg éjszakai műszakpótlékot, melynek mértékét a Munka Törvénykönyvének bérpótlékokra vonatkozó rendelkezései alapján állapítja meg. 2. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A fenntartó intézményenként biztosítja a rendkívüli munkavégzés, a készenlét, az ügyelet, a vasárnapi munkavégzés és a munkaszüneti napon történő munkavégzés után járó, a Munka Törvénykönyvének bérpótlékokra vonatkozó rendelkezései alapján megállapított pótlékot. 3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a május 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, június 6. 4 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 21/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. mellékletének 6.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A bizottságok személyi összetétele és feladatai, a Közgyűlés által létrehozott településrészi önkormányzatok] 6.) A Közgyűlés a sport és ifjúsági feladatokról való gondoskodással, a sport ával, továbbá a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök: Mórás Zsolt Tagok: Kéri Mihály, Szabó Béla, Nem képviselő tagok: Tekauer Norbert Bada Zoltán, Battai Zoltán Gurubi Flórián 2. A Rendelet 8. mellékletében az április 30-ig szövegrész helyébe az október 31-ig szöveg lép. 3. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a május 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, június 6. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 30 31

17 I. Rendeletek 22/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város településképi védelmével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1-3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés és 7. pontjában, a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 54. (5) bekezdésében, illetve a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítása 1. Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tkr.) 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a rendeletben meghatározott esetekben építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít, vagy aki (amely) a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít, b) reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki, vagy c) meglévő építmény rendeltetését részben vagy egészben megváltoztatja. 2. A Tkr. 3. (3) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: h) a Helyi Építési Szabályzat 1. mellékletében szereplő utak közül az alábbiak melletti épület, terület: ha) Országos, I. rendű főutak: haa) 6. sz. főút hab) 7. sz. főút hb) Országos összekötő mellékutak közül: hba) 8103 j.: Törökbálinti út Sóskúti út hbb) 8104 j.: Zámori út 7. sz. főút elkerülő szakaszáig tervezett folytatás hbc) j., százhalombattai bekötőút (meglevő külterületi útszakasz a 6.sz. főúttól az ig. határig) hc) Települési főutak közül: hca) Iparos utca Bajcsy Zsilinszky u. Riminyáki út Diósdi u.(déli szakasza) hcb) Diósdi út (keleti szakasza) Töhötöm utca Kossuth L. u. Vadlúd u. hcc) Budai út Velencei út Fehérvári út hcd) Ercsi u. hce) Szovátai út Lőcsei út Szent István út Szent István híd Elöljáró utca hd) Gyűjtő és feltáró utak közül: hda) Tárnoki út hdb) Kutyavári u. Pipacs u. Duna u. hdc) Felső utca Fő utca Római út Mecset utca he) Egyéb utak közül: hea) Külső Római út heb) Molnár u. jelenlegi nyomvonala 3. A Tkr. 3. (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) meglévő épület közterületi homlokzatát vagy homlokzatait érintő átalakításának 4. A Tkr. 6. (10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A tervtanácsi tárgyalásra tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül meg kell hívni: a) a megtárgyalt terv tervezőjét, b) a beruházót (építtetőt), c) a Polgármestert, d) Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét e) a területileg illetékes helyi önkormányzati képviselőt, f) az első fokon eljáró építési hatóság vezetőjét, és g) a területileg illetékes Állami Főépítészt. 5. A Tkr. a következő III/A. és III./B. Fejezettel egészül ki: III/A. Fejezet A településképi bejelentési eljárás 7. A településképi bejelentéshez kötött eljárások 6/A. (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, amennyiben az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közül az alábbiakban felsoroltak valamelyikét kívánják megvalósítani: a) Műemléki környezetben, helyi védett épületet vagy ingatlanát érintően, a Helyi Építési Szabályzat szerinti helyi értékvédelmi területen: aa) meglévő építmény homlokzatának (tetőzetének) a tartószerkezetet nem érintő megváltoztatása, meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő cseréje, homlokzatnak az eredeti színtől eltérő színre történő festésére, felületképzésének a megváltoztatása, ab) az épület közterületről látható homlokzatán, új önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadonálló), 6,0 métert meg nem haladó magasságú, égéstermék elvezető kémény építése, ac) az ingatlan közterületről látható területén, a közterületi határvonaltól számított 30 m-en belül nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot. b) Műemléki környezetben, helyi védett épületet vagy ingatlanát érintően, a Helyi Építési Szabályzat szerinti helyi értékvédelmi területen, a Helyi Építési Szabályzat szerinti településképvédelmi terület M6 autópályától északra eső részén, a 3. (3) bekezdésben a Budafoki út, Balatoni út, illetve a hca), hcc), hce), hdc), heb) alpont szerinti utak mentén: ba) az épület közterületről látható homlokzatához illesztett előtető, védőtető építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, amennyiben a tervezett építési tevékenység az épület tartószerkezetét semmilyen módon sem érinti, bb) közterületi kerítés, és azzal egybeépített építmények (pl. hulladéktároló) építése, meglévő átalakítása, korszerűsítése, bővítése, bc) az ingatlan közterületről látható területén, a közterületi határvonaltól számított 30 m-en belül kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20 m2 alapterületet (kivéve meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását), bd) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot, beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot. c) A település teljes közigazgatási területén elektronikus hírközlési építmény: ca) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 3,0-6,0 m között van, vagy cb) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 2,0-4,0 m között van. (2) A település teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a hirdető-berendezésekről és hirdetmények elhelyezéséről szóló 18/2005. (VI.01.) önkormányzati rendelet szabályai szerint megvalósítani tervezett, üzletenként 1m2 feletti összes hirdetőfelülettel rendelkező hirdető-berendezések elhelyezése előtt. (3) A település teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésmódjának, rendeltetési egység számának megváltoztatása esetén a Helyi Építési Szabályzatban az egyes építési övezetekre előírt rendeltetések (funkciók) és rendeltetési egységek száma előírásainak megfelelősége érdekében. (4) A településképi bejelentési eljárás nyomán kiadott igazolás érvényességi ideje a 6/A. (1) és (3) bekezdése szerinti esetekben végleges, a 6/A. (2) bekezdése szerinti hirdető-berendezések elhelyezése esetén öt év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig (üzlet működéséig) terjedhet. 8. A településképi bejelentés eljárási szabályai 6/B. (1) A településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi csoportjánál kell benyújtani. (2) A Polgármester által kiadott igazolást a Főépítész készíti elő. (3) A véleményezésre benyújtott papíralapú és digitális adathordozón is mellékelt dokumentációnak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 23. (3) bekezdésére figyelemmel, a 24. (1) bekezdés szerinti igazolás kialakításához szükséges mértékben, a tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó tervdokumentáció-részek elhagyhatóságával az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia: a) E rendelet 2. melléklete szerinti adatlapot, és b) a 6/A. (1) bekezdés szerinti tevékenységek esetén: ba) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításáról, bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, bc) alaprajzokat, 32 33

18 I. Rendeletek bd) homlokzatokat, be) utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet és bf) fotódokumentációt, c) a 6/A. (2) bekezdés szerinti hirdető-berendezés elhelyezés esetén: ca) műszaki leírást; az építményre kerülő hirdetőberendezés esetén a hirdető-berendezésekről és hirdetmények elhelyezéséről szóló 18/2005. (VI.01.) önkormányzati rendeletben meghatározott homlokzatfelületi arányszám igazolásával, cb) helyszínrajzot, cc) a reklámhordozó elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását, cd) építményre helyezendő reklámhordozó esetén az érintett felület egészét ábrázoló homlokzatot, ce) látványtervet vagy fotómontázst és cf) fotódokumentációt, d) a 6/A. (3) bekezdés szerinti rendeltetésmódosítás esetén: da) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület) használat, illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő változásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, db) helyszínrajzot, dc) parkolási mérleget, dd) alaprajzot,és de) amennyiben változik, homlokzat, vagy a közterületről látható felületek változását bemutató látványtervet, fotómontázst. (4) Amennyiben a bejelenteni kívánt tevékenység több vonatkozásban is bejelentés köteles, akkor az eljárás egy kérelemben is kezdeményezhető. III/B. Fejezet 9. A településképi kötelezés 6/C. Az Étv 29. (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott településképi kötelezettség megszegése és végre nem hajtása esetén a magatartás elkövetőjével szemben forintig terjedő pénzbírság szabható ki. 6. (1) A Tkr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Tkr. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 2. A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 18/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosítása 7. (1) A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 18/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hr.) 3. (1) bekezdésének a) c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: [Hirdető-berendezés:] a) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás (üzlet) célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet rendszerint a bejáratnál feltüntető tábla vagy fényreklám, b) totemoszlop: olyan hirdető-berendezés, mely a kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás (üzlet) célját szolgáló objektum nevét, az ott folyó tevékenységet, illetve az ott árusított áruval kapcsolatos hirdetést külön e célra készített építményen jeleníti meg, c) fényreklám, LED-fal: tartószerkezeten elhelyezett fénycsőreklám vagy futófény, mely állandó vagy váltakozó fénykibocsátású, és reklámszöveget, üzletnevet, tevékenységet, vagy árut nevez, jelenít meg (LED-fal esetében mozgó képi formában). (2) A Hr. 3. (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: l) Molinó: nem merev anyagú hordozófelületű hirdetmény, mely falra, vagy más tartószerkezetre van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi építmény homlokzatának tervezett, és engedélyezett részét. 8. A Hr. 4. -a a következő (1) bekezdéssel egészül ki: (1) A hirdető-berendezések az épületekre, építményekre az engedélyezési terven jelölt formában, és módon helyezhetők el, utólagos elhelyezéssel kapcsolatban e rendelet szabályai az irányadók. 9. A Hr. 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az 1 m2 feletti összes hirdetőfelülettel rendelkező hirdető berendezés kizárólag e rendelet 1. függelékében felsorolt helyeken létesíthető, melyeket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szerinti településképi véleményezési, illetőleg településképi bejelentési eljárás alapján a Polgármester határoz meg. 10. A Hr. 4. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az oldalanként 2 m2-nél nagyobb hirdetőfelületű hirdető-berendezés kivéve cégtábla, hirdetőoszlop, totemoszlop, hirdetőtábla, cégtábla jellegű fényreklám a városközpontban és alközpontban nem létesíthető. A városközpontban a hirdető-berendezések elhelyezésével kapcsolatban a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírásait is be kell tartani. A városközpontban, alközpontokban molinó kizárólag ideiglenesen, a városi, és egyéb kulturális rendezvények előtt, illetve annak idejére helyezhető el. 11. A Hr. 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött hirdető-berendezés csak ideiglenesen helyezhető el, illetve létesíthető, a településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolásban meghatározott időtartamra. 12. A Hr. a 4. -a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki: (7a) A 3. (4) bekezdés szerinti területeken, a Helyi Építési Szabályzatban kertvárosias lakóterületi övezeti besorolásba tartozó ingatlanokon a közterületek kivételével vállalkozásonként maximum 1m2 összes hirdetőfelületű cégtábla, címtábla vagy cégér helyezhető el az épület homlokzatára, vagy a kerítésre szerelve. 13. A Hr. 4. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A hirdető-berendezések közül: a) cégtábla üzlet bejáratonként 1 db helyezhető el, amelyek összes mérete az üzlethez tartozó meglévő, vagy tervezett cégér, címtábla, fényreklám területével együtt nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének/felületeinek 10 %-át, b) totemoszlop objektumonként 2 db helyezhető el, minimum 6 m2 reklámfelülettel, egymás közötti távolságuk nem lehet kisebb 100 méternél, c) fényreklám kizárólag jelen rendelet fényreklámra vonatkozó szabályai és a hatályos közlekedésbiztonsági szabályok betartása mellett helyezhető el. A fényreklám nagysága az üzlethez tartozó meglévő, vagy tervezett cégtábla, címtábla, cégér területével együttesen nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének/ felületeinek 10 %-át, d) cégér üzletenkénti száma maximum 2 db lehet, az egymástól való távolságuknak min. 5 m-nek kell lenni. A cégér nagysága az üzlethez tartozó meglévő, vagy tervezett cégtábla, címtábla, fényreklám területével együttesen nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének/felületeinek 10 %-át, e) címtábla intézményenként, vállalkozásonként és homlokzatonként 1 db helyezhető el. A címtábla nagysága az üzlethez tartozó meglévő, vagy tervezett cégtábla, cégér, fényreklám területével együttesen nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének/ felületeinek 10 %-át, f) hirdetőoszlop elhelyezése maximum 12 m2 összreklám felülettel engedélyezhető, g) óriásplakát ga) a reklámtartó építmény magasságának függvényében, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint építésügyi hatósági engedély, illetőleg településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolás alapján, a téglalap idom hosszabbik oldalára vízszintesen fektetve helyezhető el; gb) építési palánkon ideiglenes jelleggel legfeljebb fél év időtartamra településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolás alapján helyezhető el; gc) építési telken önállóan nem épületre szerelten nem helyezhető el; gd) épületre szerelten csak akkor helyezhető el, ha a nyílás nélküli falszerkezetnek a 10 %-át nem haladja meg az óriásplakát felülete; h) citylight 1,17 m x 1,7 m méretű (1,99 m2 hirdetőfelületű) helyezhető el, i) kandeláber reklám maximum méretben, azonos magassággal, úttesttől kifelé és befelé, a hatályos útügyi jogszabályok figyelembevételével, oszloponként két darab helyezhető el, j) megállító tábla egy-, vagy kétoldalú, maximum 0,5 m2 reklámfelülettel üzletenként 1 db kerülhet elhelyezésre. 80 x 120 cm-es méretben, k) hirdetmény a megállító tábla és a szórólap kivételével kizárólag a hirdetmény elhelyezésére szolgáló berendezéseken helyezhető el és csak könnyen eltávolítható módon és a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető. 14. A Hr. 5. (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: [Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény] f) kandeláber reklám kivételével elektromos és közvilágítási oszlopokon. 15. A Hr. 5. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Hirdető-berendezések közterületen történő telepítése csak építésügyi hatósági engedély, illetve a településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolás, és a közterületek használatról szóló helyi rendelet alapján kiadott, közterület használati engedély birtokában lehetséges. 16. A Hr. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A hirdető-berendezésnek a meglévő épített és természetes környezetbe, a településképbe illőnek kell lennie. A hirdető-berendezés környezetbe illeszkedését az elhelyezőnek a településképi bejelentési eljárás során benyújtott építészeti műszaki tervdokumentáció részeként színes fotómontázs látványtervvel kell igazolnia. A dokumentációban az elhelyezőnek a 4. (8) bekezdés, a), c), d), e) pontjaiban jelzett homlokzatfelületi arányszámot is be kell mutatnia. 17. A Hr. 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 18. Hatályát veszti a Hr. 4. (9)-(11) bekezdése a 6. (2) bekezdése és a 9. -a az azt megelőző alcímmel együtt

19 I. Rendeletek 3. A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 19. (1) A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Övr.) 5. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Helyi védett területen bármely építési engedélyhez kötött építési munka esetén, az építési munka tervdokumentációjának hatósági engedélyezési eljárásra való benyújtása előtt az építtető köteles megkérni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szerinti településképi véleményezési eljárás során a polgármester véleményét. (2) Az Övr. 5. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Helyi védett területen bármely építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén az építési tevékenység megkezdése előtt az építtető köteles megkérni az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szerinti településképi igazolást. 20. Az Övr. 6. (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében a polgármester az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szerinti kötelezési eljárást folytat le, melynek során az építtető kötelezhető a védelem alatt álló értéket éktelenítő, idegen részek eltávolítására. 21. Az Övr. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 22. (1) Hatályát veszti az Övr. 6. (1) és (7) bekezdése. (2) Hatályát veszti az Övr. 6. (3) bekezdésben az elvi építési engedély szövegrész. 4. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 23. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ktr.) 8. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az 1 m2 feletti összes hirdetőfelülettel rendelkező hirdető-berendezés esetében a kérelemhez a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési eljárás alapján kiadott igazolást, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában foglalt mérethatáron felüli esetben a jogerős építési engedélyt csatolni kell. 24. (1) A Ktr. 9. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Érd teljes területén, a közterületeken mozgó járműből történő árusítást kivéve lakókocsi, utánfutó és egyéb közlekedési eszköz helyhez kötött műszaki létesítményként nem helyezhető el, és ilyen jelleggel elárusítóhelyként sem működtethető. A rendelkezést nem kell figyelembe venni az alkalmi rendezvények idejére. (2) A Ktr. 9. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Közterületen pavilon csak ideiglenes jelleggel az adott rendezvény időtartamára a városképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának, és a pavilonban dolgozók számára megfelelő illemhely használati lehetőség biztosításával létesíthető. 25. (1) A Ktr. 14. (1) bekezdésének 17. és 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 17. Pavilon elhelyezésére, figyelemmel a 9. (6) bekezdés előírására; 18. Vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület idényjellegű igénybevételére; (2) A Ktr. 14. (1) bekezdése a következő 21. ponttal egészül ki: 21. Egyéb, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 54. (4) bekezdésében meghatározott rendeltetéstől eltérő közterülethasználat esetén. 26. A Ktr. Rendelet 14. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A közterület-használati engedély iránti kérelem elutasítható, ha a közterület-használat módja a városkép arculatát rontja. A városkép arculatát rontó közterület-használatnak minősül a környezet jellegébe, vagy rendezvény esetén annak színvonalába nem illeszkedő elárusítóhely, szolgáltató, bemutató vagy szórakoztató tevékenység, melyről a városi főépítész előzetes szakmai véleménye kikérhető. A 8. (5) bekezdése szerinti hirdető-berendezések közterületi elhelyezésére irányuló kérelmet a Polgármester által kiadott településképi igazolás, illetve az építési engedély hiányában el kell utasítani. 27. A Ktr. a következő 4/A. alcímmel egészül ki: 4/A. A mozgóképről szóló törvény szerinti közterületi filmforgatások jóváhagyásának szabályai 16/A. (1) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek (ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, a rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. (2) A Helyi Építési Szabályzat által meghatározott kertvárosias lakóterületeken lévő közterületek filmforgatási célú igénybevételére 6 órától 22 óráig terjedő időtartamban kerülhet sor. (3) A Közterületek filmforgatás célú igénybevétele esetén a mozgóképről szóló törvény alkalmazásának vonatkozásában a város turisztikailag kiemelt közterületei a Helyi Építési Szabályzat 2. mellékletében jelölt helyi értékvédelmi területek, annak 44. -ában és a 4. mellékletében meghatározott városközponti terület, valamint a (4) bekezdésben meghatározott díszburkolatos területek. (4) A város díszburkolatos területei: 1. Főtér: 22710/1 helyrajzi szám; 2. Múzeum sétány: 22716, helyrajzi szám; 3. Európa sétány: 22081/2 helyrajzi szám; 4. Diósdi úti aluljáró feletti sétány: helyrajzi szám; 5. Budai út (22263 helyrajzi szám) Adél utca, és Esküdt utca közötti szakasza. 28. (1) A Ktr. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. (2) A Ktr. 4. mellékletének helyébe a 3. melléklet lép. 29. (1) Hatályát veszti a Ktr. 14. (1) bekezdés 5. pontja. (2) Hatályát veszti a Ktr. 1. mellékletének 5. sora. 5. Záró rendelkezések 30. A rendelet július 1-jén lép hatályba. 31. A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a május 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, június 6. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 36 37

20 I. Rendeletek 1. melléklet a 22/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 22/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelethez A D A T L A P A D A T L A P Településképi Véleményezési eljáráshoz Tervtanácsi állásfoglalás: Főépítészi vélemény: Benyújtó neve, elérhetősége: Tervező Neve:... (Cég neve):... Címe:... Telefonszáma, ... Jogosultsága: Építtető neve és címe, telefonszáma, Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése: Ingatlan Dátum: Címe:... Helyrajzi száma: Övezeti besorolása:... Tervezett adatok: Beépített bruttó szintterület:... m2 Telek beépítettsége: % Szintterületi mutató: % Zöldfelületi mutató:... % Elhelyezendő személygépkocsik száma:... db Elhelyezendő kerékpárok száma:... db Építménymagasság: m Aláírás: Településképi Bejelentési eljáráshoz Benyújtó neve, elérhetősége:... Tervező Neve:... (Cég neve):... Címe:... Telefonszáma, ... Jogosultsága: Építtető neve és címe, telefonszáma, Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése: A tevékenység tervezett időtartama:... Ingatlan Dátum: Címe:... Helyrajzi száma: Övezeti besorolása:... Tervezett adatok: Beépített bruttó szintterület:... m2 Telek beépítettsége: % Szintterületi mutató: % Zöldfelületi mutató:... % Elhelyezendő személygépkocsik száma:... db Elhelyezendő kerékpárok száma:... db Építménymagasság: m Aláírás: 38 39

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 30

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 30 ÉRDI IV. évfolyam. 2. szám 2014. Február 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Tartalom. I. Rendeletek 2

Tartalom. I. Rendeletek 2 Érdi III. évfolyam. 14. szám 2013. Szeptember 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 29/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

2013. december 19. ÉRDI TARTALOM

2013. december 19. ÉRDI TARTALOM ÉRDI III. évfolyam. 18. szám 2013. december 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek... 2 40/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 45. A Közgyűlés 2014. április 24-ei ülésén hozott határozatok 45. III. Mellékletek 53

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 45. A Közgyűlés 2014. április 24-ei ülésén hozott határozatok 45. III. Mellékletek 53 ÉRDI IV. évfolyam. 4. szám 2014. Április 30. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

Tartalom. II. Határozatok... 94 A Közgyűlés 2012. június 21-ei ülésén hozott határozatok... 94. III. Mellékletek...106

Tartalom. II. Határozatok... 94 A Közgyűlés 2012. június 21-ei ülésén hozott határozatok... 94. III. Mellékletek...106 Érdi II. évfolyam. 1 szám 201 Június 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 34/201 (VI.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi költségvetéséről szóló 10/201

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Melléklet a Közgyűlés 317/2012. (X.18.) határozatához 49. Melléklet a Közgyűlés 322/2012. (X.18.) határozatához 69

Melléklet a Közgyűlés 317/2012. (X.18.) határozatához 49. Melléklet a Közgyűlés 322/2012. (X.18.) határozatához 69 Érdi II. évfolyam. 17. szám 201 Október 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 46/201 (X.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. Melléklet a Közgyűlés 376/2012. (XII.13.) határozatához 92. Melléklet a Közgyűlés 374/2012. (XII.13.

ÉRDI TARTALOM. Melléklet a Közgyűlés 376/2012. (XII.13.) határozatához 92. Melléklet a Közgyűlés 374/2012. (XII.13. ÉRDI II. évfolyam. 21. szám 212. December 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 55/212. (XII.19.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 213. évi átmeneti finanszírozásáról

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉrdI TarTalom I. rendeletek 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet

ÉrdI TarTalom I. rendeletek 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet Érdi III. évfolyam. 4. szám 201 Február 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 7/201 (II.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi költségvetéséről szóló 10/201

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend 1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 2011. május 3. Érdi I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 Érd Megyei Jogú Város 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 2 Az önkormányzati beruházások előkészítéséről,

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.)

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék

Részletesebben

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend 1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. Leányvár Község Önkormányzata 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év Megnevezés Bevétel Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. sz. melléklet A. Működési költségvetés bevételei összesen 708 515 1 254 143 1 254 178 A. Működési költségvetés kiadásai összesen

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Összesen. Összesen. Mindösszesen. Összesen. Összesen

Összesen. Összesen. Mindösszesen. Összesen. Összesen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2014. évi eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Mind Sorszám Számlaszám Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Önkormányzat Polg.

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2. számú melléklet: Lőrinci Város

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben