ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 45. A Közgyűlés április 24-ei ülésén hozott határozatok 45. III. Mellékletek 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 45. A Közgyűlés 2014. április 24-ei ülésén hozott határozatok 45. III. Mellékletek 53"

Átírás

1 ÉRDI IV. évfolyam. 4. szám Április 30. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi gazdálkodásának zárszámadásáról 2 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/201 (XII.2) önkormányzati rendelet módosításáról 44 II. Határozatok 45 A Közgyűlés április 24-ei ülésén hozott határozatok 45 III. Mellékletek 53 Melléklet a Közgyűlés 88/2014. (IV.24.) határozatához 53 Melléklet a Közgyűlés 92/2014. (IV.24.) határozatához 54 Melléklet a Közgyűlés 96/2014. (IV.24.) határozatához 58 Melléklet a Közgyűlés 102/2014. (IV.24.) határozatához 61 Melléklet a Közgyűlés 103/2014. (IV.24.) határozatához 64 Melléklet a Közgyűlés 106/2014. (IV.24.) határozatához 69 Melléklet a Közgyűlés 107/2014. (IV.24.) határozatához 72

2 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 201 évi gazdálkodásának zárszámadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 3 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 120. (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város a Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Általános rendelkezések (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város ára (a továbbiakban: ), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati ban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint. (3) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervekhez tartozó tagintézmények: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső u Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B. 6. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: 6. Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u Kisfenyves Tagóvoda Érd, Erkel u Meseház Tagóvoda Érd, Gyula u Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki út Tusculanum Tagóvoda Érd, László tér 6.4. Kincses Óvoda Érd, Béke tér 6.4. Riminyáki Tagóvoda Érd, Riminyáki út Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári út Tállya Tagóvoda Érd, Tállya u Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz Harkály Tagóvoda Érd, Harkály u Tündérkert Tagóvoda Érd, Felső út Ófalusi Tagóvoda Érd, Fő út 1 Az önkormányzat és költségvetési szervei 201 évi költségvetésének teljesítése (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 201 évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét ,- e Ft-ban kiadási főösszegét ,- e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az melléklet tartalmazza. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza. (4) Az összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási és mérlegét a 15. melléklet tartalmazza. (5) Az és a Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a melléklet, szakonként a a, b, c.,d.,e, és f. mellékletek tartalmazzák. (6) Az 201 évi bevételeinek részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési szerveknél intézményenként és bevételi forrásonként a 10. melléklet tartalmazza. (7) Az és a Polgármesteri Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban az 5. melléklet, szakonként a 6.a és 6.b. 6.c., 6.d., 6.e., 6.f., mellékletek tartalmazzák. (8) Az 201 évi kiadásainak részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szerveknél intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 1 melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 201 évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban a 1 a. melléklet tartalmazza. (9) Az és a Polgármesteri Hivatal 201 évi értékű kiadásainak, pénzeszköz átadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza. (10) Az és a Polgármesteri Hivatal 201 évi felhalmozási kiadásait részletesen a 8. melléklet tartalmazza. (11) Az tartalékainak előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. (12) Az, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szervek létszámkereteit, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 1 melléklet tartalmazza. 4 (13) Az kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeit a 17. melléklet tartalmazza. (14) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 16. melléklet tartalmazza. (15) Az európai uniós i programjait a 18. a,b, mellékletek tartalmazzák. (16) Az pénzmaradvány-elszámolását a 19. melléklet tartalmazza. (17) Az normatív hozzájárulásainak elszámolását és a mutatószámok, mutatók alakulását a 20. melléklet tartalmazza. (18) Az normatív, kötött felhasználású ainak elszámolását és a mutatószámok, mutatók alakulását a 2 melléklet tartalmazza. (19) Az mérlegét a 2 melléklet tartalmazza. (20) Az egyszerűsített mérlegét a 24. melléklet tartalmazza. (21) Az egyszerűsített vállalkozási maradványát a 25. melléklet tartalmazza. (22) Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 26. melléklet tartalmazza. (23) Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 27. melléklet tartalmazza. Pénzmaradvány (1) Az 201 évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány e Ft-ban kerül meghatározásra a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek 201 évi költségvetési pénzmaradványát a 19. melléklet tartalmazza. 4. Vagyonkimutatás 4. Az pénzügyi nyilvántartásának alapján 201 december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 2 melléklet tartalmazza. 5. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a április 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, április 30. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 2 3

3 4 5 I. RENDELETEK Melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez számú melléklet e Ft e Ft e Ft vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt , ,58 100,18 101, ,29 99,98 100,38 98, ,24 100,00-96, , , ,02-99,79 119, ,00 100, ,22 100,00 16,32 93, ,00 100,00-100, , , ,94-16,32 90, , , , , , , , ,94 Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése , ,00 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése , , ,52 100,00 64,92 114,91 Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra ,87 100,00 64,92 123,19 Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra ,00 100,00-100, ,00 188,08 98,88 102, Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev , , ,00 Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev , ,00 Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev ,68 97,45 97,66 Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev ,67 98,54 98,59 Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev ,96 62,23 60,99 Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése ,68 97,45 97, , , ,89 188,08 98,88 102, ,87 188,23 99,09 103, ,18 100,00 16,32 95, ,89 188,08 98,88 102,57 % Intézmények Polg. Hivatal Intézmények Mindössz. Mindösszesen Polg. Hivatal 201 évi módosított előirányzat Mindösszesen Polg. Hivatal Intézményi működési Közhatalmi Felhalmozási és tőkejellegű Működési Intézmények 201 évi teljesítés Működési célú kölcsönök visszatérülése 4. Költségvetési összesen Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése i szintű forrásonként Polg. Hivatal 201 évi eredeti előirányzat Intézmények Mindösszesen VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Értékpapírok értékesítésének bevétele Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Finanszírozási összesen Működési célú i szintű forrásonként Felhalmozási célú államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Működési célú államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. i szintű forrásonként Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Fők. szla Rövid lejáratú i kölcsönök Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. Kölcsönök visszatérülése Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 1 számú melléklet e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban vállalt Össesen vállalt Össesen vállalt Össesen vállalt Össesen vállalt Össesen vállalt Össesen Működési ,24 100,00 96,25 Igazgatási szolgáltatások bevétele ,00 100,00 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó ,00 100,00 100,00 4. oknak átengedett központi adók ,00-100,00 Helyi adók és adójellegű ,87-95,87 Építményadó ,16-96,16 Telekadó ,00-100,00 Idegenforgalmi adó ,00-100,00 Helyi iparűzési adó ,32-95,32 Ebrendészeti hozzájárulás Talajterhelési díjbevétel ,00-100,00 6. Adópótlék, adóbírság ,00-100,00 7. Egyéb közhatalmi ,00-100, ,00 99,96 99,97 Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások bevétele ,00 100,00 Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel ,00 97,06 99, ,00 99,99 100,00 Bérleti és lízingdíj ,00 100,00 100,00 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei ,99 99,99 99,99 Egyéb sajátos ,00 100,00 100,00 4. Önk. vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bev , ,00 100,00 100,00 Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk ,00 100,00 100,00 Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm ,00-100, ,73 99,94 78, ,63 99,98 95,65 Felhalmozási és tőkejellegű ,00 100,00 100,00 Immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes ,00-100,00 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése ,00 100,00 5. Járművek értékesítése ,00-100,00 Osztalék és hozamok ,00-100,00 Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért Belföldi államkötvények értékesítése ,00-100,00 Üzemeltetésből származó ,00-100,00 Koncesszióból származó ,00-100,00 Vagyonkezelésbe adásból származó ,00 100,00 100,00 Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog ,00-100,00 ok általános működési a I. Helyi önkormányzatok működésének általános a ,00-100,00 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési ok tám. II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk. ainak tám ,00-100,00 Szociális és gyermekjóléti ok a III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti ainak tám ,00-100,00 4. Kulturális ok a IV. A tel. önkormányzatok kulturális ainak tám ,00-100, ,00-100, ,00-100, ,00-100, ,00-100,00 6. Felhalmozási célú központosított ,00-100, ,00-100,00 Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog ,00-100,00 államháztartáson belülről ,02-164, ,94-90, ,26-119,16 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,00-100, ,00-100,00 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése ,41-83, ,41-83,41 Rövid lejáratú i kölcsönök ,00-100, ,00-3, ,94-82, ,87 100,00 128, ,00 100,00 100, ,52 100,00 117, ,00 187,15 103, Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "B" Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás Működési célú belf. kötvénykibocsátás ,00-100, ,00-100, ,00-100,00 Értékpapírok értékesítésének bevétele , ,67 98, ,96 56, ,02 98, ,02 98, ,00-100, ,89 187,15 103,58 Közhatalmi Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 5. Bevételek részletes bontásban 201 évi módosított előirányzat Minösszesen Polgármesteri Hivatal Egyéb sajátos Kamat Általános forgalmi adó-, -visszatérülések 5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Realizált árfolyamnyereség Működési összesen Bevételek részletes bontásban 201 évi teljesítés Minösszesen Polgármesteri Hivatal Mindössz. % Polg. Hivatal 14. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírás kiszűrése Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása 7. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1 1 Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalk. fejlesztési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú i kölcsönök összesen Bevételek részletes bontásban Fők. szla Polgármesteri Hivatal 201 évi eredeti előirányzat Minösszesen Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök összesen Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú Értékpapírok értékesítésének bevétele Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 8. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési összesen Értékpapírok ért. bev. - Működési célú Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Finanszírozási összesen Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök 5. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 6. Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított 4. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések értékű összesen Működési célú államháztartáson belülről Felhalmozási célú államháztartáson belülről Egyéb különféle felhalmozoási célú központi Egyéb működési célú központi Működési célú központosított ok Pénzügyi befektetések bevételei ok általános működésének és ágazati ainak a Működőképesség mezőrzését szolgáló kigészítő Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási jellegű összesen Üzemeltetésből, koncesszióból származó 4. 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 2

4 I. RENDELETEK számú melléklet bevételei szakonként - ok bevételei szakonként - ok bevételei szakonként - ok bevételei szakonként - vállalt ok bevételei szakonként - vállalt ok bevételei szakonként - vállalt ok e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzmamozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Felhal- Szak áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú működési áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Tartósan Rövid lej. Tartósan Rövid lej. Intézményi Tartósan Rövid lej. Működési tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány % belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön Víztermelés, -kezelés, ,00 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, ,00 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület ,84 építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására ,00 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, ,00 üzemelt. Nem lakóingatlan ,00 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés i jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan ,00 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő ,99 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s ,00 szolgáltatások Önk., vmint többcélú ,34 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Befektetési célú ,26 finanszírozási műveletek i célú finanszírozási műveletek ok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének ,00 fenntartása A polgári védelem ágazati ai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm ,00 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell ,00 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Tartósan Rövid lej. Szak Tartósan Rövid lej. Tartósan Rövid lej. Működési áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány % belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön Víztermelés, -kezelés, ,78 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, ,14 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor ,00 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés i jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő ,00 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének ,00 a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Befektetési célú finanszírozási műveletek i célú finanszírozási műveletek ok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati ai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív alapon Lakásfenntartási tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi ,00 Óvodáztatási Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés ,00 Családi napközi Otthonteremtési ,00 Gyermektartási díj ,00 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult ,00 hosszabb időtart. közfogl. Start-munka program -Téli ,00 közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott ,48 lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT , ÖSSZESEN Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN ,58 3 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 4 6 7

5 I. RENDELETEK számú melléklet számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - ok bevételei szakonként - Államigazgatási ok bevételei szakonként - Államigazgatási ok bevételei szakonként - Államigazgatási ok e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Felhal- Szak áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Tartósan Rövid lej. Tartósan Rövid lej. Tartósan Rövid lej. Működési tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány % belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Felhal- Szak áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú Tartósan Tartósan Tartósan Működési tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány % belülről kölcsönök belülről kölcsönök belülről kölcsönök i jogalkotás Önkorm. és társulások ált ,98 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel i célú ,01 finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Zöldterület kezelés i jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő ,00 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Közgyógyellátás ,00 Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás Város- és községgazd. m.n.s szolgáltatások Önk., vmint többcélú ,00 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN ,79 - Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Befektetési célú finanszírozási műveletek i célú finanszírozási műveletek ok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati ai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi _rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 6 Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN ,

6 I. RENDELETEK számú melléklet számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - vállalt ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - vállalt ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - vállalt ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - Államigazgatási ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - Államigazgatási ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - Államigazgatási ok e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Felhal- Szak áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú Tartósan Tartósan Tartósan Működési tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök belülről kölcsönök belülről kölcsönök % Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési Tartósan Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési Tartósan Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Szak áht-n adott lejáratú lejáratú Tartósan Működési áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök % i jogalkotás Önkorm. és társulások ált ,00 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel i célú ,68 finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás i jogalkotás Önkorm. és társulások ált ,00 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel i célú ,66 finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása ,00 Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám ,00 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN ,69 POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN ,67 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 7 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet

7 12 13 I. RENDELETEK számú melléklet i szintű jogcímenként e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt ,27 98,53 97,71 95, ,45 98,18 98,04 95,23 Személyi juttatások ,59 99,23 99,56 99,40 Szociális hozzájárulási adó ,39 99,19 99,70 99,47 Dologi ,12 94,44 97,10 92,21 4. Egyéb működési célú ,50 99,86 99,53 98,63 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,31 99,98 100,00 98, ,00 100,00 41,56 97, , , ,28 55,48 62,54 50, ; ,99 55,48 62,54 50, , , , , , , , , , , , ,09 Műk. célra nyújtott kölcsönök , ,00 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök , , , , , , , ,00 Működési célú céltartalékok , ,00 Felhalmozási célú céltartalékok ,22 97,99 97,22 80, Értékpapírok vás. - Működési célú Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú , , ,00 Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált , ,00 Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált , ,00 Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend , , ,66 Irányító szervi ként folyósított kiutalása - Működési kiutalás , ,59 Irányító szervi ként folyósított kiutalása - Felhalmozási kiutalás , ,99 Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése , , , , ,65 97,99 97,22 82, ,33 98,53 97,71 87, ,32 55,48 62,54 57, ,65 97,99 97,22 82,42 % Polg. Hivatal Intézmények Mindössz. Mindösszesen Polg. Hivatal 201 évi teljesítés Intézmények Kölcsönök Működési célú pénzeszközátadások Intézmények Felhalmozási célú péneszközátadások Működési célú értékű Felhalmozási Felhalmozási célú értékű Működési Működési Fők. szla. Felhalmozási Irányító szervi ként folyósított kiutalása Értékpapírok vásárlásának kiadása Céltartalék i szintű jogcímenként 201 évi módosított előirányzat Mindösszesen Általános tartalék Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök Polg. Hivatal VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Finanszírozási összesen Tartalék előirányzatok Felhalmozási célú Működési célú Költségvetési összesen: i szintű jogcímenként Mindösszesen 201 évi eredeti előirányzat Polg. Hivatal Intézmények Rövid lejáratú i kölcsönök 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 9 számú melléklet e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt Működési ,59 99,23 99,02 Rendszeres személyi juttatások ,93 99,97 99,97 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,89 94,34 94,47 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,35 99,90 99,86 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések ,85 99,89 99,89 5. Szociális jellegű juttatások ,85 99,85 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai ,00 99,82 99,87 7. Különféle nem rendszeres juttatások ,60 99,60 8. Állományba nem tartozók juttatásai ,75 99,87 96, ,39 99,19 98,98 Szociális hozzájárulási adó ,60 98,90 98,49 Egészségügyi szolgáltatási járulék ,63 104,95 114,42 Táppénz hozzájárulás ,00 152,16 150, ,12 94,44 82,95 Készletbeszerzések ,77 97,17 93,30 Szolgáltatások ,83 94,43 85,18 Különféle dologi ,91 93,55 76, ,50 99,86 98, ,31 99,98 98, ,45 98,18 91,02 értékű ,00 100,00 100, ,57-96, ,91 100,00 99,95 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,32-86, ,25-56, ,33-85,33 Felhalmozási (5);17; ,72 59,96 42, (6).; ,57 47,13 56, ,86-93, ,69 55,48 50,75 Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése ,00-100,00 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése ,05-73, ,09-88,09 Tartalék előirányzatok ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,22 97,99 68,81 Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz ,00-100,00 Pénzü. váll. fejl. célú hiteltörlesztés, visszafiz ,00-100,00 Pénzü. váll. műk. célú hiteltörlesztés, visszafiz Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "K" ,00-100,00 Fejl. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás ,00-100,00 Műk. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás ,00-100, ,00-100,00 Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök ,00-100, ,00-100, ,00-100,00 Értékpapírok vásárlásának kiadása ,66-97, ,59-98, ,99-60, ,66-97, ,00-100, ,65 97,99 73,51 Működési célú pénzeszközátadások Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. Működési célú értékű Felhalmozási célú értékű értékű összesen Személyi juttatások Fők. szla Működési összesen Szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Beruházások Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. Általános tartalék Költségvetési összesen Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. Finanszírozási összesen Értékpapírok vás. - Működési célú Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése Értékpapírok vásárlásának kiadása Irányító szervi ként folyósított kiutalása - Felhalmozási kiutalás Felhalmozási összesen 8. 1 Irányító szervi ként folyósított kiutalása Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú Irányító szervi ként folyósított kiutalása - Működési kiutalás Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Felhalmozási célra nyújtott i kölcsönök 6. Értékpapírok vásárlásának kiadása Tartalék előirányzatok összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen % Polg. Hivatal Mindössz. 4. Rövid lejáratú i kölcsönök összesen 5. Tartósan adott kölcsönök Rövid lejáratú i kölcsönök Egyéb működési célú Dologi 201 évi módosított előirányzat Kiadások jogcímenként 201 évi teljesítés Mindösszesen Polgármesteri Hivatal Kiadások jogcímenként Kiadások jogcímenként Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Polgármesteri Hivatal 201 évi eredeti előirányzat 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 10

8 14 15 I. RENDELETEK számú melléklet e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Személyi juttatás M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb folyó Ellátottak pénzb.jutt. Támog.ért. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. Rövid lej. tám. kölcsön Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Személyi juttatás M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb folyó Ellátottak pénzb.jutt. Támog.ért. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. Rövid lej. tám. kölcsön Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Személyi juttatás M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb folyó Ellátottak pénzb.jutt. Támog.ért. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. Rövid lej. tám. kölcsön Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Víztermelés, -kezelés, - ellátás ,00 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ,85 Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás ,15 Hulladékudvar ,00 Lakó- és nem lakó épület építése ,46 Út, autópálya építése ,44 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése ,12 Városi és elővárosi közúti személyszállítás ,07 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt ,47 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt ,78 Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys Állat-egészségügyi ellátás ,74 Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés i jogalkotás ,88 Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz Saját tulajdonú ingatlan adásvétele ,70 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás ,19 Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad Közvilágítás ,49 Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások ,25 Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Befektetési célú finanszírozási műveletek ,54 i célú finanszírozási műveletek ,17 ok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása ,00 Közterület rendjének fenntartása ,21 A polgári védelem ágazati ai ,26 Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám ,04 Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély ,91 Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi ,11 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás ,73 Közgyógyellátás Köztemetés ,39 Családi napközi ,67 Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog ,04 Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program- és egyéb tám Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl ,97 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás ,81 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez Sportlétesítmények működ. és fejleszt ,31 Versenysport-tev. támog ,00 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN , évi módosított előirányzat kiadásai szakonként - Szak kiadásai szakonként - Kötezelző 201 évi eredeti előirányzat kiadásai szakonként - ok 201 évi teljesítés % _2014_melleklet 11 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Személyi juttatás M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb folyó Ellátottak pénzb.jutt. Támog.ért. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. Rövid lej. tám. kölcsön Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Személyi juttatás M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb folyó Ellátottak pénzb.jutt. Támog.ért. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. Rövid lej. tám. kölcsön Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Személyi juttatás M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb folyó Ellátottak pénzb.jutt. Támog.ért. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. Rövid lej. tám. kölcsön Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Víztermelés, -kezelés, - ellátás ,63 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ,35 Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása ,00 Televízióműsor összeállítása, szolgált ,00 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt Egyéb jogi tevékenység ,87 Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys ,59 Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés i jogalkotás ,97 Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz Saját tulajdonú ingatlan adásvétele ,00 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás ,35 Közlekedés fejleszté-sének a ,62 Településfejlesztési és területrend. helyi felad Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások ,27 Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Befektetési célú finanszírozási műveletek i célú finanszírozási műveletek ,42 ok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai ,95 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása ,00 Közterület rendjének fenntartása ,81 A polgári védelem ágazati ai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám Szociális ösztöndíjak ,00 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak ,67 Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys ,00 Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon ,85 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély ,64 Rendkívüli gyermekvédelmi ,98 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ,88 Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog ,98 Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program- és egyéb tám ,76 Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám ,00 Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez ,00 Sportlétesítmények működ. és fejleszt Versenysport-tev. támog ,81 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám ,00 ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN ,38 kiadásai szakonként - vállalt ok 201 évi teljesítés % kiadásai szakonként - vállalt 201 évi módosított előirányzat Szak kiadásai szakonként 201 évi eredeti előirányzat 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 12

9 ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK számú melléklet számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai szakonként - ok Polgármesteri Hivatal kiadásai szakonként - ok Polgármesteri Hivatal kiadásai szakonként - ok e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Víztermelés, -kezelés, - ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. kiadásai szakonként - Államigazgatási ok kiadásai szakonként - Államigazgatási ok kiadásai szakonként - Államigazgatási ok e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés M.adókat M.adókat M.adókat Szak Tartalék lejáratú Tartalék lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Hosszú Rövid lej. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. tám. kölcsön lejáratú hitel juttatás szoc. hozzáj. pénzb.jutt. átadások zási kiad. tám. kölcsön lejáratú hitel juttatás szoc. hozzáj. pénzb.jutt. átadások zási kiad. % Rövid lej. Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- Rövid lej. Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. hozzáj. pénzb.jutt. átadások kötelez. kötelez. kölcsön adó adó adó Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés i jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s szolgáltatások Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Befektetési célú finanszírozási műveletek i célú ,66 finanszírozási műveletek ok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati ai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés M.adókat M.adókat M.adókat Szak Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. pénzb.jutt. átadások zási kiad. juttatás szoc. pénzb.jutt. átadások zási kiad. % Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. pénzb.jutt. átadások hozzáj. adó hozzáj. adó hozzáj. adó Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Lakó- és nem lakó épület ,00 építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés i jogalkotás ,82 Önkorm. és társulások ált ,11 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, ,79 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés ,68 Szociális szolg. helyi igazg ,88 és szabályozása Város- és községgazd ,12 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel i célú ,00 finanszírozási műveletek Közterület rendjének ,26 fenntartása A polgári védelem ágazati ,89 ai Középfokú okt. intézm ,14 progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás ,63 Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIVATAL ,23 KIAD. ÖSSZESEN Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési _rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 14 Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN , _melleklet

10 I. RENDELETEK számú melléklet számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai szakonként - vállalt ok Polgármesteri Hivatal kiadásai szakonként - vállalt ok Polgármesteri Hivatal kiadásai szakonként - vállalt ok Polgármesteri Hivatal kiadásai szakonként - Államigazgatási ok Polgármesteri Hivatal kiadásai szakonként - Államigazgatási ok Polgármesteri Hivatal kiadásai szakonként - Államigazgatási ok e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés M.adókat M.adókat M.adókat Szak Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. pénzb.jutt. átadások zási kiad. juttatás szoc. pénzb.jutt. átadások zási kiad. % Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. pénzb.jutt. átadások hozzáj. adó hozzáj. adó hozzáj. adó Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés i jogalkotás Önkorm. és társulások ált ,85 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel i célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati ai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka M.adókat M.adókat M.adókat Szak Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. pénzb.jutt. átadások zási kiad. juttatás szoc. pénzb.jutt. átadások zási kiad. % Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. pénzb.jutt. átadások hozzáj. adó hozzáj. adó hozzáj. adó Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés i jogalkotás Önkorm. és társulások ált ,95 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, ,74 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg ,92 és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel i célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati ai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása ,00 Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív alapon Lakásfenntartási tám. normatív alapon ,00 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás Ápolási díj alanyi jogon ,98 Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres ,97 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi ,00 Óvodáztatási ,00 Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN ,85 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN ,97 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 15 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet

11 20 21 I. RENDELETEK számú melléklet e Ft-ban vál. Államig. vál. Államig. vál. Államig. I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad Előző évi előir.-maradv., pénzmar. átadás Működési célú értékű Központi költségvetési szervnek ,99 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz Közoktatási intézm. kötelezettséggel terhelt pm ,00 Nyári napközis tábor Átadott okt. int. Bér-járulék elszámolása , Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek ,00 Battyány Ált. Isk., Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimn., Teleki S. Ált. Isk. - személyi juttatás Alulfinanszírozás - Intézmények , Társ. és költségv. szerveinek ,00 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás ,00 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési i Társulás , ,00 Felhalmozási célú értékű Központi költségvetési szervnek Fejezeti kezelésű előirányzatoknak ,00 Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út , Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek ,89 Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára , Társ. és költségv. szerveinek ,00 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész ,00 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési i Társulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési i Társulás , ,91 II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Működési célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak ,56 Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja ,00 Szippant-Hat Konzorcium a ,80 HB Multiprojekt Sportszolgáltató és Ker. Kft. - Kézilabda Szövetség tám. a 201 évi Ifjúsági Világbajnokság megvalósítására ,00 4. Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. - többletforrás biztosítása ,00 5. Érdi Sport Kft - csekély összegű (de minimis) tám Uszoda és rendezvénycsarnok tám. (de minimis) ,00 7. Érdi Sport Kft. - városi szabadidősport szervezésével ill. az utánpótlás csapatok nevelésével kapcs. tev. további tám ,00 8. Közszolgáltatás a ,29 9. Érdi Sport Kft. - "de minimis" , Érdi Városfejlesztő Kft. - "de minimis" ,00 1 Volán deminimis tám , Háztartásoknak ,12 Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat ,00 Ösztöndíj program ,21 Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj ,33 4. Polgármesteri keret - Magánszemélyek , Non-profit szervezeteknek ,87 Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány ,00 Sportegyesületek a ,00 Paralimpikonok a ,00 4. Polgárőrség a ,00 5. Polgármesteri keret ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog ,44 7. Civil alap: Tartalék Civil alap: Egészségügyi keret ,74 9. Civil alap: Szociális keret , Civil alap: Kulturális keret ,86 1 Civil alap: Sport- és ifjúsági keret ,70 1 Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret ,12 1 Civil alap: Közrendvédelmi keret , Érd és Környéke Horgász Egyesület - Érd Városáért kitüntetés , Pro Minoritate Alapítvány , Budakeszi Állat-term. És Körny , Érd Körbe Egyesület , Érd Első Lions Klub , Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért E , Érdi Boksz Klub ,00 2 Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus ,00 2 Sóskúti es Tűzoltó Egyesület ,00 2 Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület , Nyugdíjas klubok a , Érd és Környéke Ipartestület , Pest Megyei Speciális Mentők , Érdi Hendikep , Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány , Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál , Egyéb külföldieknek ,32 Felhalmozási célú pénzeszközátadások - Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak ,95 Műszaki ellenőrzési tevékenység , Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak ,00 Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. - többletforrás biztosítása , Háztartásoknak Non-profit szervezeteknek Egyéb külföldieknek ,25 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen , ,46 értékű, pénzeszközátadások 201 évi teljesítés % 201 évi módosított előirányzat Fők. szla Működési célú értékű I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen Működési célú pénzeszközátadások összesen TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási célú értékű 201 évi eredeti előirányzat 17 e Ft-ban e Ft-ban vállalt Államig. vállalt Államig. vállalt Államig. vállalt Államig. vállalt Államig. vállalt Államig. Beruházási , , ,08 7,70 56,37 KÖZOP - tanulmány ,00-60,00 IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal Archiváló ,00 100,00 TSZ, HÉSZ, SZT-1, Településrendezés terv ,42-50,42 TÁMOP-3 szellemi termék vás ,00-100, évi számviteli rendszer (verzióvált., oktatás) ,00 0, ,48-46, ,60-14,60 HÉSZ végrehajtása ,60-14, ,27-36,27 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP Bíró András életjáradéka ,00-100,00 Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u ,98-99,98 5. Érd, Felső u hrsz-ú ingatlan vás ,00-100,00 6. Meseház Tagóvoda ,90-21,90 7. tulajdonában álló ingatlanok szennyvízhálózatra történő rácsatlakozása ,00-0,00 8. Szent I. hídhoz kapcs. ingatlan vásárlás (Hivatalnok u. 82/a) ,00-0,00 9. Szent I. hídhoz kapcs. kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1) ,63-89, Érd, Töhötöm u. (hrsz: 13713) vásárlás ,00-100,00 1 Érd, Budai út 8. (Fodrász Szalon) ,11-11,11 1 Érd, Sugár u. (Ófalusi Óvoda melletti ingatlan) ,00-0,00 1 Érd, Sas u. ingatlan vás ,00-0, ,66-77,66 Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-3/A/ ,78-57,78 Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db II. Világháborús emlékmű felállítása ,26-17,26 4. Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácsok Meseház Tagóvoda ,00-100,00 6. Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP ,28-98,28 7. Érd, Diósdi u. 14/a Pavilon megvásárlása ,89-88, ,00-0,00 Kisajátítást helyettesítő adásvétel, kisajátítási kártalanítás (Csér, Csíz, Cinke, Cankó, Deák F. u., György u. (13732 hrsz.)) ,00-0,00 Szolgalmi jogi kártalanítás megfizetése magánszemély ingatlantulajdoosok, a Magyar Állam és MÁV Vagyonkezelő Zrt. részére a csatornaprojekthez kapcsolódóan ,89 94,07 29, ,00 93,55 93,74 Számítógép ,26 98,26 Monitor Plotter pótlás - Térinformatikai renszerhez nyomtató ,00 0,00 4. Epson DFX-8500 felújított mátrixnyomtató ,00 100,00 5. MikroVoks renszer központi PC és Keverő Soundcraft EPM-8 (szavazó és keverőpult) ,00 100, db monitor Számítástechnikai eszközök ,00 100,00 8. Kutyavári Tagóvoda ,00-100, ,51 95,82 25,24 Svájci-M. Együttműködés ,00-15,00 Kutyavári Tagóvoda ,98-99,98 Meseház Tagóvoda Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-3/A/ ,00-0,00 5. LG típusú TV (2db) ,63-99,63 6. Kós K. Szakközépisk. - gázbojler ,69-99, db telefon ,68 86,68 9. Klímaberendezések ,49 99, Érd, Ádám u.-ban 1 db szigetüzemű napelemmel működő LED-es lámpa ,00-0,00 1 Egyéb felszerelési tárgyak (éjjellátó készülék) ,00-0, db használt sörétes lőfegyver ,00-0,00 1 TÁMOP-3 egyéb gép, ber. vás ,00-100, Járművek vásárlása ,70-48, ,32-91,32 2 db Aprília RX 50-es motorkerékpár ,00-0, ,00-100, ,00-100,00 Érdi Sport Kft. Üzletrészének megvásárlása ,00-100, Beruházási ,95 58,71 44,16 7. Beruházási ÁFA-ja ,21 64,63 36,80 Beruházási összesen ,72 59,96 42,99 Felújítási Ingatlanok felújítása ,36 55,66 47, ,16 55,66 85,59 Kutyavári Tagóvoda ,00-100,00 Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda ,00-0,00 4. i lakások felújítása ,00-0,00 5. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása ,47 69,47 6. Humán Iroda átalakítása ,00 0,00 7. Alsó u. épület elektromos hálózat bővítése ,00 100,00 8. Érd, Kossuth L. u. 4 felújítása ,66-99,66 9. Érd, Topoly u. Idősek Otthonának felújítása ,90-99, Érd, Tompa Mihály u. felújítáa ,88-98,88 1 Kemencés és Lakoma Kft. - kompenzálásai ,88-101,88 1 Szivárvány Ó. Napsugár Tagóvoda 2 db bejárati ajtó cseréje ,00-0,00 1 Épületek felújítása ,00-0, Gárdonyi G. Ált. Isk. - tetőjavítás ,00-0, ,20-32,20 Svájci-M. Együttműködés ,97-15,97 Egyéb építmények felújítása (ÉTV) ,00-0,00 Egyéb építm. felújítása koncessziós díjból ,00-0,00 4. Ófalusi artézi kút ,00-0,00 5. Érd, Meder u., vízellátásának kialakítása ,00-100,00 6. Csapadékvíz elvezető rekontsrukciós munka ,00-100,00 7. Mecset u. csatorna felújítás ,00-0,00 8. Kutyavári Tagóvoda ,00-100,00 9. Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácsok ,80-99, Gépek, berendezések és felszerelések felújítása ,65 35, ,65 35, Járművek felújítása Felújítási ,36 49,47 47,38 5. Felújítási ÁFA-ja ,97 38,44 90,57 Felújítási összesen ,57 47,13 56,50 Tartósan adott kölcsönök Működési célú i kölcsönök áht-n kívülre Működési célú i kölcsön áht-n kívülre ,00-100,00 Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - tagi kölcsön ,00-100, Felhalmozási célú i kölcsönök áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs ,43-55,43 Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Háztartásoknak nyújtott egyéb felh.tám.kölcsön Tartósan adott kölcsönök összesen ,86-93,86 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN ,69 55,48 50,75 Felhalmozási Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Mindössz. % 201 évi teljesítés Polg- Hivatl Felhalmozási 201 évi módosított előirányzat Mindösszesen Polgármesteri Hivatal Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása Különféle államkötvények vásárlása 4. Hangszerek vásárlása Mindösszesen 201 évi eredeti előirányzat Toyota Auris lizing Polgármesteri Hivatal Immateriális javak vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. Szellemi termékek vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Telkek vásárlása Földterületek vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok vás., lét. Képzőművészeti alkotások felújítása Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása Hangszerek felújítása Felhalmozási Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása Képzőművészeti alkotások vásárlása Fők. szla Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 18

12 I. RENDELETEK számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA Tartalékok adatok ezer Ft-ban 201 évi 201 évi 201 évi 201 évi 201 évi 201 évi évi 201 évi 201 évi 201 évi 201 évi 201 évi 201 évi évi eredeti előir. mód. mód. mód. 4. mód. 5. mód. 6. mód. Előirányzat eredeti előir. mód. mód. mód. 4. mód. 5. mód. 6. mód. Előirányzat Előirányzat 10/201 18/201 24/201 29/201 37/201 40/201 3/2014. maradvány 10/201 18/201 24/201 29/201 37/201 40/201 3/2014. maradvány maradvány (III.18.) (VI.6.) (VI.28.) (IX.26.) (XI.14.) (XII.19.) (II.26.) (III.18.) (VI.6.) (VI.28.) (IX.26.) (XI.14.) (XII.19.) (II.26.) összesen kötlező önként vállalt Általános tartalék Céltartalékok Működési célú céltartalékok Érd MJV céltartalékai Peres eljárás kiadásai Idősügyi Tanács KAB-KEF pályázathoz önrész biztosítása Választókerületi (útkarbantartás) Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való 5. csatlakozás - Lubaczów Városának pályázati kiadásaihoz euró átadás 6. Művésztelep Fundoklia-völgy 201 évi természetvédelmi aira évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. kiad Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezv. támog. pályázat önrésze 10. Csatornázási projekthez kapcs. poros utak locsolása Testvérvárosok polgárainak találkozói pályázat lebonyolításához hozzájárulás 1 Helyi közösségi közlekedés a Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. támog Központi költségvetéstől egyéb műk. célú tám Intézményi ok céltartalékai Szepes Művelődési Központ - művészeti vezetők dotálása Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat Intézm. közcélú foglalkoztatás pályázatának önrésze Intézmények bérkompenzációja Nyári napközis tábor Magyar Földrajzi Múzeum - Tel. önk. könyvtári és közművelődési és múzeumi felad. nyújtott tám. Intézményi Gondnokság - Szerkezetátalakítási tartalék: gyermekétkeztetési ok ának kiegészítése Szociális Gondozó Központ - Hajléktalan személyek 10. ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban, KMR pályázathoz önrész biztosítása Magyar Földrajzi Múzeum - 40/201 (VI.7.) EMMI rend. foglalt pályázati felhívás pályázati önrész Szociális Gondozó Központ - Szerkezetátalakítási tartalék: 1 szociális és gyermekjóléti alapellátás ának kiegészítése ÉKF téli átmeneti közfoglalkoztatás 1 programjának megvalósításához szükséges bér- és járulék előleg Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való 14. csatlakozás - Lubaczów Városának pályázati kiadásaihoz euró átadás "Visegrádi futás" c. projekt Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok Érd MJV céltartalékai Választókerületi (útkarbantartás) évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai évi évi teljesítés Bevételek összesen áht-n belülről Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Pénzmaradvány - Szabad Sorszám Működési Felhalmozási Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Mindösszesen % Szepes Gyula Művelődési Központ ,98 Szociális Gondozó Központ , dr. Romics László Egészségügyi ,57 Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény , Intézményi Gondnokság saját ,92 5. Magyar Földrajzi Múzeum ,54 Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat Bevételek összesen áht-n belülről Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Pénzmaradvány - Szabad Sorszám Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Felhalmozási Működési Mindösszesen Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi módosított előirányzat Bevételek összesen áht-n belülről Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Pénzmaradvány - Szabad Sorszám Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalmozási Mindösszesen Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Felszíni vízelvezetés Önerős járdaépítés INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményi ok céltartalékai Pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodásájának fejlesztésére Felhalmozási célú céltartalékok összesen Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen Intézményi ok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN Csuka Zoltán Városi Könyvtár , Szivárvány Óvoda saját , Kisfenyves Óvoda , Meseház Óvoda , Napsugár Óvoda , Tusculanum Óvoda , Szivárvány Óvoda összesen , Kincses Óvoda saját , Riminyáki Tagóvoda , Kutyavári Tagóvoda ,97 ndelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet Tállya Tagóvoda , Fácán Tagóvoda , Harkály Tagóvoda , Tündérkert Tagóvoda , Ófalusi Tagóvoda , Kincses Óvoda összesen ,94 5. Intézményi Gondnokság ,87 összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,27 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet

13 24 25 I. RENDELETEK számú melléklet e Ft-ban Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Szepes Gyula Művelődési Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Szepes Gyula Művelődési Központ ,18 Szociális Gondozó Központ ,99 dr. Romics László Egészségügyi Int ,85 4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ,64 5. Intézményi Gondnokság saját ,94 5. Magyar Földrajzi Múzeum ,39 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár , Szivárvány Óvoda saját , Kisfenyves Óvoda , Meseház Óvoda , Napsugár Óvoda , Tusculanum Óvoda , Szivárvány Óvoda összesen , Kincses Óvoda saját , Riminyáki Tagóvoda , Kutyavári Tagóvoda , Tállya Tagóvoda , Fácán Tagóvoda , Harkály Tagóvoda , Tündérkert Tagóvoda , Ófalusi Tagóvoda , Kincses Óvoda összesen ,51 5. Intézményi Gondnokság összesen ,93 INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN ,22 Kiadások összesen Felhalmozási Mindössze sen % Ellátottak pénzbeli juttatások értékű 38. értékű 201 évi teljesítés Pénzeszköz átadások Dologi Ellátottak pénzbeli juttatások Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Dologi Egyéb müködési Egyéb müködési Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Sorszám 51-5 Sorszám 201 évi módosított előirányzat Pénzeszköz átadások Kiadások összesen Mindössze sen 38. Felhalmozási Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai Sorszám Személyi juttatás 51-5 Kiadások összesen Mindössze sen Dologi 201 évi eredeti előirányzat Szociális hozzájárulási adó Pénzeszköz átadások értékű Egyéb müködési Ellátottak pénzbeli juttatások Felhalmozási t 21 számú melléklet e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Beruházási , ,14 OS Windows, Office Home (EMMI13/2013) ,00 Windows 7 szoftver IG 7 db ,00 Főkönyvi könyvelési rendszer , , ,40 Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db ,00 Fatároló építmény ,00 Hulladéktároló kialakítása , , ,19 1 db komplett számítógép ,35 "Leállósáv" fénymásoló ,00 2 db laptop ,00 4. Számítógép beszerzés ,00 5. Számítógépek (4db) Gyermekjóléti Központ ,00 6. Számítógépek, nyomtató, fénymásoló ,00 7. Multifunkciós nyomtató Gyermekjóléti Központ ,00 8. Fénymásoló adagoló kiegészítő egység ,00 9. Számítógép csere Szoc. G. gazdasági iroda , Projektor , évi átállás miatti hardver szükséglet ,24 1 Szivárvány Óvoda számítógép beszerzés , db számítógép, 1 db merevlemezes tároló (EMMI 13/2013) , MFM (EMMI 13/2013)szkenner , Kincses Óvoda TÁMOP nyomtató , Kincses Óvoda TÁMOP videókamera , Szepes Gy. M.K. - szerver bővítés , Szoftver átcsoportosítás IG , Dr. Romics számítógép beszerzés ,51 Egyéb gépek pótlása ,47 1 db Hóeke vásárlás ,00 Vízszállító felépítmény ,00 4. Ultrahang, röntgengép Szemészeti fúrógép Fizikóterápiás kezelőgép ,00 7. Kazán csere ,76 8. Hang és fénytechnika ,00 9. Akkumulátoros és vezetékes hangfalak , Elektromos biztonsági rács MFM 2 db ,00 1 Aradi úti 7/A bölcsöde árnyékoló berendezés ,00 1 Fehérvári út hajléktalan szálló melegvíztároló ,00 1 Topoly u. idősek otthona mosoda gépek Telefonközpont Gyermekjóléti Központ , Csuka Z. Könyvtár Házimozi rendszer , Csuka Z. Könyvtár Televízió , Refrektor MFM 1 db klíma (EMMI) , MFM polcrendszer (EMMI) , MFM Balázs Dénes pályázat ,00 2 Sebészeti borotva ,00 2 Optika ,00 2 Trokár , Klíma , Spirometer , Shawer + tartozékok , Biztonságtechnikai rendszer - Szepes Gy. M. K , MFM TV beszerzés (NKA 3561 pályázat) , Szivárvány Kisfenyves Óvoda mászóka , Járművek vásárlása , ,66 Támogató Szolgálat gépjármű beszerzés , , ,79 Felújítási , ,52 Fácán Tagóvoda elektromos hálózat felújítás ,00 Hajléktalanokért Közalapítvány - Fehérvári út tetőfelújítás ,00 Emma u. 7. Családsegítő Központ épületszerkezet javítása Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Családok átmeneti otthona fürdőszoba felújítás ,00 6. Vörösmarty u. 3 Leállósáv tervezett tetőcsere ,00 7. Habilitációs Központ tervezett tetőcsere ,00 8. Férfi-Női átmeneti szálló akadálymentesítés , ,00 Útfelújítás - Képviselői keret Fügefa utca játszótér Járművek felújítása , , ,81 Tartósan adott kölcsönök Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök ,54 KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítási Felújítási ÁFA-ja Felújítási összesen Hangszerek felújítása Felhalmozási célú i kölcsönök áht-n kívülre Tartósan adott kölcsönök összesen Egyéb építmények felújítása 4. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása 5. Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása Különféle államkötvények vásárlása Beruházási összesen Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Beruházási Beruházási ÁFA-ja 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése Tehergépjármű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. Földterületek vásárlása Telkek vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. Mindösszesen % Szepes Gy. Műv. Közp. Szociális Gondozó Közp. dr. Romics L. Egészs. Int. Érdi Közterület-fennt. Int. Intézményi Gondnokság Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése 201 évi teljesítés Szepes Gy. Műv. Közp. Szociális Gondozó Közp. dr. Romics L. Egészs. Int. Érdi Közterület-fennt. Int. Intézményi Gondnokság Szepes Gy. Műv. Közp. Szociális Gondozó Közp. dr. Romics L. Egészs. Int. 201 évi módosított előirányzat Mindösszesen Érdi Közterület-fennt. Int. Intézményi Gondnokság Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat Mindösszesen Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 22

14 I. RENDELETEK számú melléklet számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNAYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNAYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete PálAYázatokkal kapcsolatos és e Ft PálAYázatokkal kapcsolatos és e Ft Sorszám Önkorm. Polg. Hiv. Intézm. Közfogl. Önkorm. Polg. Hiv. Intézm. Közfogl. Önkorm. Polg. Hiv. Intézm. Közfogl. Önkorm. Polg. Hiv. Intézm. Közfogl. 201 évi engedélyezett létszám 201 évi módosított létszám 201 évi Munkajogi létszám 201 évi Átlagos statisztikai létszám Polgármesteri Hivatal 164,00 164,00 163,00 163,00 170,40 170,40 159,30 159,30 4,00 10,00 14,00 6,00 10,00 16,00 4,80 5,80 10,60 4,80 5,40 10,20 Szepes Gyula Művelődési Központ 16,40 3,00 19,40 14,65 7,00 21,65 14,65 6,00 20,65 14,65 6,00 20,65 4. Családsegítő Szolgálat 30,40 30,40 30,40 30,40 31,00 31,00 25,00 25,00 4. Gyermekjóléti Központ 18,80 18,80 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 4. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 15,20 15,20 15,20 1,00 16,20 15,00 1,00 16,00 16,00 16, Habilitációs Központ 12,20 2,00 14,20 12,20 3,00 15,20 12,00 3,00 15,00 15,00 2,00 17, Időseket Ellátó Központ 40,80 2,00 42,80 40,80 7,00 47,80 41,00 7,00 48,00 41,00 2,00 43, Bölcsődei Ellátás 50,10 3,00 53,10 51,10 5,00 56,10 51,00 5,00 56,00 47,00 2,00 49,00 4. Szociális Gondozó Központ 0,00 0,00 167,50 7,00 174,50 0,00 0,00 167,70 16,00 183,70 0,00 0,00 168,00 16,00 184,00 0,00 0,00 163,00 6,00 169,00 5. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 226,70 226,70 226,70 226,70 215,00 215,00 197,00 197,00 6. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 25,00 139,00 114,00 207,00 321,00 114,00 175,00 289,00 114,00 172,00 286,00 7. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,40 6,40 7. Magyar Földrajzi Múzeum 10,75 1,00 11,75 10,75 1,00 11,75 11,00 1,00 12,00 10,75 0,40 11,15 7. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 13,75 2,00 15,75 13,75 2,00 15,75 15,00 1,00 16,00 13,50 1,90 15, Szivárvány Óvoda saját 37,60 10,00 47,60 42,00 24,00 66,00 44,00 24,00 68,00 39,50 9,10 48, Kisfenyves Óvoda 18,00 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 19,00 19, Meseház Óvoda 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 9,30 9, Napsugár Óvoda 12,00 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00 12,30 12, Tusculanum Óvoda 25,50 25,50 27,00 27,00 27,00 27,00 25,90 25, Szivárvány Óvoda összesen 0,00 0,00 103,10 10,00 113,10 0,00 0,00 113,00 24,00 137,00 0,00 0,00 115,00 24,00 139,00 0,00 0,00 106,00 9,10 115, Kincses Óvoda saját 23,00 15,00 38,00 26,00 19,00 45,00 26,00 17,00 43,00 23,40 7,20 30, Riminyáki Tagóvoda 5,80 5,80 6,00 6,00 6,00 6,00 5,90 5, Kutyavári Tagóvoda 21,80 21,80 34,00 34,00 34,00 34,00 24,90 24, Tállya Tagóvoda 8,80 8,80 10,00 10,00 10,00 10,00 9,70 9, Fácán Tagóvoda 14,80 14,80 16,00 16,00 16,00 16,00 15,30 15, Harkály Tagóvoda 8,80 8,80 10,00 10,00 10,00 10,00 9,30 9, Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 13,00 13,00 13,00 13,00 12,30 12, Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 14,00 14,00 14,00 14,00 12,40 12, Kincses Óvoda összesen 0,00 0,00 106,50 15,00 121,50 0,00 0,00 129,00 19,00 148,00 0,00 0,00 129,00 17,00 146,00 0,00 0,00 113,20 7,20 120,40 7. Intézményi Gondnokság összesen: 0,00 0,00 241,10 28,00 269,10 0,00 0,00 273,50 46,00 319,50 0,00 0,00 276,00 43,00 319,00 0,00 0,00 249,85 18,60 268,45 Mindösszesen 4,00 164,00 765,70 73, ,70 6,00 163,00 796,55 286, ,55 4,80 170,40 787,65 245, ,65 4,80 159,30 738,50 208, , évi eredeti előiránzat 201 évi módosított előiránzat 201 évi teljesítés Megjegzés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Támog. Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egéb műk. Támog. Int. műk. Támog. Áhtn bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. ért. kiad. Személyi Szoc. Dologi Egéb műk. Támog. Felhalm. Felhalm. % Felhalm. % bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. ért. kiad. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. ért. kiad. bev. Közlekedés Koordinációs Központ ,00-6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ sz. út Svájci-Magyar Együttműködés , ,12 Svájci Alap Európai Uniós 4. Településközpont - IVS pályázat Európai Uniós 5. TÁMOP-4-08/ pályázat 6. KAB-KEF Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós ,04 2 pályázat Természettud. okt. módszertana - Európai Uniós , ,04 TÁMOP-3-10/1 pályázat Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniós , ,14 tanuszodában KMOP pályázat Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós , ,33 újjáépítése KMOP pályázat 0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós , ,32 újjáépítése KMOP pályázat 0010 Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 1 Tagóvodájának épületenergetikai , ,00 pályázat fejlesztése KEOP /A Európai Uniós 1 Szakorvosi Rendelőintézet , pályázat , , évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés vállalt vállalt vállalt Megjegyzés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Támog. Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Támog. Int. műk. Támog. Áhtn bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. ért. kiad. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Támog. Felhalm. Felhalm. % Felhalm. % bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. ért. kiad. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. ért. kiad. bev. Európai Uniós Üzemelő vízbázisok , ,63 pályázat Európai Uniós KÖZOP , ,62 pályázat KAB-KEF ######## , , ,89 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 23 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet

15 I. RENDELETEK számú melléklet Fők. szla Összevont költségvetési mérlege Bevételek Kiadások Fők. szla. eredeti ei. mód. ei. teljesítés teljesítés eredeti ei. mód. ei. teljesítés teljesítés Működési ,59 Működési ,14 Intézményi működési ,79 Működési ,23 Közhatalmi ,25 Személyi juttatások ,40 Központi költségvetéstől kapott ok ,00 Szociális hozzájárulási adó ,47 4. Működési célú államháztartáson belülről ,54 Dologi ,21 5. Működési célú átvett pénzeszközök ,00 4. Egyéb működési célú ,63 Felhalmozási ,70 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,73 Felhalmozási ,00 Működési célú értékű ,61 Központi költségvetéstől kapott ok ,00 Működési célú pénzeszközátadások ,32 Felhalmozási célú áht-n belülről ,16 Felhalmozási ,80 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 Felhalmozási 11-1; ,52 Kölcsönök vissztérülése ,41 Felhalmozási célú értékű ,57 Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú péneszközátadások ,25 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ,41 Kölcsönök ,86 Rövid lejáratú i kölcsönök Működési célú kölcsönök nyújtása ,00 Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása , ,94 32 Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése ,00 Rövid lejáratú i kölcsönök Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése ,00 Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök ,09 Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét ,91 Műk. célra nyújtott kölcsönök Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra ,19 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök ,05 Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra ,00 Tartalék előirányzatok ,00 Általános tartalék ,00 Céltartalék ,00 Működési célú céltartalékok ,00 Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési összesen ,79 Költségvetési összesen ,59 Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Értékpapírok vásárlásának kiadása Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra Értékpapírok vás. - Működési célú Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 4, ,00 Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált ,00 Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált ,00 Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele ,00 Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend , 45. és kötvénykibocsátás bevételei Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev ,00 Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev Irányító szervi ként folyósított Irányító szervi ként folyósított ,37 fizetési számlán történő jóváírása kiutalása Irányító szervi ként folyósított Irányító szervi ként folyósított ,59 fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev. kiutalása - Működési kiutalás ,59 Irányító szervi ként folyósított Irányító szervi ként folyósított ,99 fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. kiutalása - Felhalmozási kiutalás ,99 Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési ,66 számlán történő jóváírásának kiszűrése számlán történő jóváírásának kiszűrése ,66 Finanszírozási összesen ,00 Finanszírozási összesen ,00 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,57 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN ,42 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 25 e Ft-ban ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA Működési és felhalmozási célú és mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat e Ft-ban 201 évi teljesítés Működési célú Intézményi működési Közhatalmi Központi költségvetésből kapott költségvetési ok Működési célú államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú i kölcsönök Működési célú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Működési célú összesen: Működési célú Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi Egyéb működési célú Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú értékű Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú i kölcsönök Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás Működési célú céltartalékok és általános tartalék Működési célú összesen: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés Felhalmozási célú Intézményi felhalmozási (felhalmozási kamatbevétel) Felhalmozási Központi költségvetésből kapott költségvetési ok Felhalmozási célú államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú i kölsönök Fejlesztési célú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése Felhalmozási célú összesen: Felhalmozási célú Beruházások Felújítási Felhalmozási célú értékű Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú i kölcsönök Fejlesztési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás Felhalmozási célú céltartalékok Felhalmozási célú összesen: Város bevételei összesen: Város kiadásai összesen: _rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet

16 I. RENDELETEK számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek e Ft-ban 201 év Szerződés Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti száma éve kifizetés 201 év év év év év év év év 202 év 202 év 202 év év év év év év év év 203 év 203 év 203 év év év év Működési célú hiteltörlesztés Rövid lejáratú hitel visszafiz Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I év MFB Infrastruktúra hitel II év Kötvénykibocsátás törlesztés "ÉRD 2027" Kötvény év MINARET Kötvény év Beruházás célonként Pályázati projektek Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési 201 év és Szennyvíztisztítási Társulás 0 0 Egyéb ok: határozott idejű kötelezettségek Delta Services Kft - fénymásolás év Delta Services Kft - nyomtatás év E-Star ESCO Kft év Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási év Társulat 5. Toyota Pénzügyi Zrt 201 év Tárnok Nagyközség Önk Együtműködési megállapodás: 201 év rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: év Ph. Ügyfélszolg. Iroda Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok év diagnosztikai vizsg. KEOP- 3/A/ HB Rendszerház Informatikai Kft év jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft. 201 év ÁZSIÓ-BAU Kft. 201 év Destra Kft. 201 év Kincstár Köznevelési Intézmények év működtetése 14. Érd, Sas u. ingatlan vásárlása 201 év International Cert Hungary Kft év minőségbiztosítás (ÁROP) 16. Informatikai üzemeltetés 201 év Svájci-Magyar Együttműködés év Svájci Alap 18. ÉSZ-KER Kft. 201 év Szabadidős rendőrök 201 év Intézmények informatikai év üzemeltetése Gyepmesteri telep és ebmenhely év üzemeltetése 2 Telenor Magyarország Zrt. 201 év Imagine Creative Consulting Kft. 201 év eközig Regionális Informatikai év Szolgáltató Központ Zrt. 25. Közvilágítás 201 év Sirius Állat- és Természetvédelmi év Alapítvány Érd és Térsége Szilárd év Hulladékkezelési Önk. Társulás 28. Polgármesteri Hivatal irodaszer 201 év Őrzés-védés 201 év Bursa Hungarica Felsőoktatási év i Ösztöndíjpályázat MFM - 40/201 (VI.7.) EMMI 3 rend. foglalt pályázati felhívás 201 év fenntartási időszak 3 Szülők Fóruma Egyesület 201 év Testvérvárosok polgárainak év találkozói - Érdi Napok keretében Szervezetfejlesztés a Középmagyarországi régióban levő önk. 201 év Számára - ÁROP-A Érd és Térsége Hulladékkezelési év Kft. - tagi kölcsön Napra Forgó Kht. - szolgáltatási év szerződés meghosszabbítás 37. Köztemetés biztosítása 201 év Újszülöttek a év babacsomag Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) 201 év év év év év év : Hitel / Kötvény MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II. Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel Hitelező, kibocsátó neve OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. Névértéke CHF-ben - - Szerződés szerinti érték (EFt 241,06 árf.) Állománya én e Ft-ban Konszolidáció utáni érték án e Ft-ban Konszolidáció utáni érték án e Ft-ban Adósságszolgálati kötelezettség * Kezességvállalás összege (e Ft) ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Kezességvállalás állománya én Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei "ÉRD 2027" Kötvény Működési kötvény OTP Bank Nyrt. Fizetési kötelezettség MINARET Kötvény Fejlesztési kötvény Raiffeisen Bank Zrt. Hitel / Kötvény összesen Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 201 év év év év év * A CHF/HUF árfolyama 201 december 31-én: 241,06 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek 13_zarszamadas_8_2014_melleklet 27 Hitel / Kötvény Hitelösszeg e Ft MFB Infrastruktúra Hitel I MFB Infrastruktúra Hitel II Hitelösszeg deviza (CHF) "Érd 2027" Kötvény MINARET Kötvény Kamatláb szerződés szerint 3 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8% 3 havi CHF Libor + 0,45% 6 havi CHF Libor + 1,25% Kamatláb % 0,225% + 2,49% 0,225% + 1,8% 0,023% + 0,45% 0,0794% + 1,25% Kalkulált kamat/egyéb díj 201 évre (e Ft) _rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet

17 I. RENDELETEK Ssz. Pályázati kiírás Pályázat címe Pályázat kódszáma Megítélt (i szerződés szerint) Igényelt hoz biztosított önrész (i szerződés szerint) Svájci-Magyar Együttműködési Program Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az SH/3/ CHF CHF ellátásbiztonság érdekében Közoktatási intézmények beruházásainak a Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése, a minőségi oktatás fokozása, a versenyképes tudás elsajátítása érdekében, a racionális és hatékony működés kialakítása, komplex esélyegyenlőség és a magas fokú környezetvédelem jegyében KMOP Ft Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Középmagyarországi Érd emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása KMOP Ft Ft régióban 4. Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés Érd, Erzsébetváros vízrendezése KMOP-1/B Ft Ft 5. Funkcióbővítő rehabilitáció - Pest Megyei Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint KMOP-5.1/B Első fordulóban: Ft Ft településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés funkcionális működésének fejlesztése Pest megyében KMOP-5.1/B-2f második fordulóban: Ft 6. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának Egyenlő eséllyel Érden TÁMOP-2-08/ Ft 0 7. Szennyvízelvezetési és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek Érd és Térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése 8. Közösségi közlekedés előnyben részesítése Érd Megyei Jogú Város közösségi közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújítása, akadálymentesítése valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV 201 évi Európai Uniós i programjai - Nyertes pályázatok KEOP-0/02F Ft (nettó) Ft KMOP-1/B Ft Ft Megjegyzés számú melléklet Pályázati Ssz. kiírás Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 201 évi Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Pályázat címe Az érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati program Érd ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV 201 évi Európai Uniós i programjai - Értékelés alatt álló pályázatok Közgyűlési határozatok a pályázat kapcsán 434/201 (XII.20.) 33/201 (I.3) Igényelt Igényelt hoz biztosított önrész összege Ft Ft A közgyűlés által jóváhagyott beruházási célokmány alapján, önrészen felül biztosítandó további sajátforrás: Ft. Pályázat beadásának időpontja Pályázat kódszáma KEOP-5.5.0/A/ Ft HULEJAF számú melléklet Egyéb megjegyzés 9. Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának a Ft (2009.évre) Ft (2010.évre) 10. Települési i belterületi közutak Lőcsei út - illetve a Tárnoki út és a Damjanich utca Lőcsei úttal KMRFT-TEÚT-168/ Ft Ft felújításának, korszerűsítésének a közös csatlakozási területe - szilárd burkolatának felújítása 1 i fejlesztések a területi kötöttség Béke téri Kincses Óvoda, a Bem téri Szivárvány Óvoda és a KMRFT-CÉDE-046/ Ft Ft nélkül Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának eszközbeszerzése 1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív A kompetencia alapú oktatás bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza TÁMOP-4-09/ Ft 0 intézményekben Általános Iskolában 1 A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, Kábítószerügyi koordináció és a városi drogstratégia megvalósítása KAB-KEF-09-A Ft Ft valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására 14. Építő közösségek - közművelődési intézmények az Érd az elérhető felnőttképzésért TÁMOP-3-09/1-KMR Ft 0 élethosszig tartó tanulásért Felhívás a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében Közterület-felügyelőket foglalkoztató önkormányzatok részére 16. Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Elektronikus helyi közigazgatási szolgáltató központ fejlesztése KMOP Ft Ft Érden 17. A természettudományos oktatás módszertanának és A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty TÁMOP-3-10/ Ft 0 eszközrendszerének megújítása a közoktatásban Mihály Gimnázium koordinálásával 18. Települési hulladéklerakók rekultivációja Tárnok Nagyközség területén lévő volt kommunális hulladéklerakó KMOP Ft Ft rekultivációja T(ér) Program- ok és civil szervezetek Érd MJV ának Bem teret érintő pályázata részére köztér és környezete megújítására, lehetőségeinek újragondolására 20. OKM kezelő, 21/2010. V.1) OKM rendelet Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat eszközbeszerzésre HFPI-PÖO/7058/ Ft alapján 2 OKM kezelő, 21/2010. V.1) OKM rendelet alapján Batthyány Általános Iskola és Sportiskola, Bolyai János Általános HFPI-PÖO/7058/ Pályázati felhívás KKK Közl.-Bizt. Tervezés Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására 2 Pályázati felhívás KKK Közlk.-Bizt Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Kincses Óvoda, Kós Károly Szakképző Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Széchenyi István Általános Iskola, Szivárvány Óvoda, Teleki Sámuel Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium eszközbeszerzése A Budafoki úton (6. sz. út km szelvénye) történő gyalogos átkelőhely kalakításának tervezését célzó pályázat Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása Batthyány Általános Iskola és Sportiskola: Ft, Bolyai János Általános Iskola: Ft, Gárdonyi Géza Általános Iskola: Ft, Hunyadi Mátyás Általános Iskola: Ft, Kincses Óvoda: Ft, Kós Károly Szakképző Iskola: Ft, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: Ft, Széchenyi István Általános Iskola: Ft, Szivárvány Óvoda: Ft, Teleki Sámuel Általános Iskola: Ft, Vörösmarty Mihály Gimnázium: Ft Tervezés: Ft Megvalósítás: Ft Tervezés: Ft Megvalósítás: Ft Ft Ft 24. Érd Megyei Jogú Város Integrált közösségi közlekedésének KÖZOP Ft 0 fejlesztése. Mevalósíthatósági Tanulmány 25. 5/201 (II.15.) KIM rendelet Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló ok Ft /201 (IX.14.) KIM rendelet Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló ok - Kós Károly Ft 0 Szakképző Iskolában 27. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Az érdi Sasvárosi és az Érd Keserüfű utcai forrás üzemelő KEOP-3/A/ Ft 0 sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 28. Megújuló energiahordozó- felhasználás növelése Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi KMOP Ft Ft tanuszodában 29. Nevelési intézmények fejlesztése Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, KMOP Ft Ft Ft felújítása 30. Nevelési intézmények fejlesztése Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának KMOP Ft Ft Ft férőhelybővítése, felújítása 3 30/201 (IX.28.) EMMI rendelet Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló ok Ft 3 Európa az Állampolgárokért program Testvérvárosi találkozó Érden az önkéntesség jegyében Euró Ft 3 A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható okról szóló 9/201 A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható okról szóló 9/201 (V.2) BM rendelet (V.2) BM rendelet 34. Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő i szervezetfejlesztés Érd városában ÁROP-A Ft 0 önkormányzatok számára 35. Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Az érdi fenntartható városfejlesztési programok készítése KMOP-5.1/D Ft _rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet

18 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, mutatók alakulása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, mutatók alakulása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, mutatók alakulása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, mutatók alakulása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, mutatók alakulása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, mutatók alakulása adatok Ft-ban adatok Ft-ban adatok Ft-ban adatok Ft-ban adatok Ft-ban adatok Ft-ban vezetői A A a a vezetői A A II nem a a nem a a A II A II Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes Egyes A Az Az Az A órakedvezmény Óvodapedagógu óvodapedagógus fenntartott fenntartott gyermekek teljes Köznev. tv.-ben Köznev. tv.-ben órakedvezményből adódó gógusok elismert gógusok nevelő intézmények, intézmé- Óvodapeda- igényű óvodás számú melléklet számú melléklet idejű óvodai igényű óvodás (7) bekezdése (7) bekezdése idejű óvodai összesen kedvezményes kedvezményes kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi összesen pénzbeli szociális gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti összesen átmeneti és átmeneti és átmeneti és intézmény- Óvodapeda- óvodapeda- fenntartott fenntartott (3) 2 sajátos nevelési Közokt. tv. Közokt. tv. gyermekek teljes sajátos nevelési Köznev. tv. 47. Köznev. tv. 47. gyermekek teljes és II. jogcímek Ingyenes és Ingyenes és Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, jogcímek Hozzájárulás a szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és szociális és III. jogcímek időskorúak időskorúak időskorúak számított ből adódó sok elismert ok nevelő intézmények, az intézményekben idejű óvodai elismerhető elismerhető létszámtöbblet a létszáma munkáját int.hez tartozó az óvodai nevelésre vezetői létszám vezetőlétszám létszámtöbblet a létszáma munkáját továbbá az nyekben az gógusok gyermekek II. Az osztályok, II. Az osztályok, nevelésre gyermekek alapján két alapján három nevelésre gyermekétkeztetéétkeztetés a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a házi a a a a a a a a a hajléktalanok hajléktalanok hajléktalanok segítői gyermek- étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés ellátásokhoz ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tartós, valamint a tartós, valamint a tartós, valamint a vezetői és a melléklet közvetlenül tagintézm. csoportok száma szervezett (vezetők és kötelező nevelési melléklet közvetlenül intézményekhez tartozó csoportok száma közterheinek szervezése rész szervezése rész csoport figyelembe figyelembe csoport a a óvodában óvodában óvodában óvodában általános általános általános gimnáziumban gimnáziumban gimnáziumban szakközép- szakközép- szakközép- szakiskolában összesen Szociális és Szociális és Szociális és Szociális és gyermekjóléti szociális segítségnyújtás Időskorúak Fogyatékos és Fogyatékos és Hajléktalanok Gyermekek Hajléktalanok Hajléktalanok Hajléktalanok Gyermekek tartós bentlakást tartós bentlakást tartós bentlakást munkatárs óvodai átlagbérének és száma csoportok csoportok szervezett száma főként főként szervezett Kiegészítő segítők száma a száma összesen összesen csoport vezetőhelyettesek összege szabályok b) Köznev. tv. tagintézm. összesen elismert pontja szerinti pontja szerinti (vegyesen vehető sajátos vehető sajátos (vegyesen bölcsődében fogyatékos rendszeres három- vagy tartósan beteg rendszeres iskolában három- iskolában iskolában három- vagy tartósan beteg rendszeres iskolában három- iskolában iskolában három- vagy gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti központ Egyes étkeztetés Egyes Egyes szociális és nappali demens demens nappali napközbeni átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti nyújtó, nyújtó szociális nyújtó szociális létszámhoz óraszámának Kiegészítő segítők száma a szabályok b) Közokt. tv. (vegyesen pontja szerint számú melléklet szervezett együttesen) pontja szerint melléklete száma összesen pótlólagos két főként három főként szervezett nevelési igényű nevelési igényű szervezett elhelyezett személyek gyermekvédelmi kedvez- családban élő gyermek védelmi kedvez- többgyermekes vagy fogyatékos gyerme- családban élő gyermek védelmi kedvez- többgyermekes vagy fogyatékos gyermek- családban élő k általános k általános k általános k általános gyermekjóléti gyermekjóléti ok ellátása nappali nappali ellátása ellátás - nem hajléktalanok hajléktalanok hajléktalanok családok által fenntartott ellátottak száma ellátottak száma bér többgyermekes vagy fogyatékos gyermek- vagy tartósan beteg rendszeres többgyermekes vagy fogyatékos gyermek- vagy tartósan beteg rendszeres többgyermekes alapszolgáltatáso alapszolgáltatáso alapszolgáltatáso alapszolgáltatáso szociális és szociális és gyermekjóléti intézményi személyek személyek intézményi ellátása bölcsődei intézményei intézményei intézményei intézményei önkormányzat intézmé-nyeiben intézmé-nyeiben kapcsolódó Első része szerint csoportok szerint összege a figyelembe figyelembe csoportok gyermekek gyermekek csoportok gyermekek nappali gyermeklétszám 2013/2014 vehető sajátos vehető sajátos gyermeklétszám száma száma gyermeklétszám étkeztetése intézményében ményben gyermek ményben családban élő gyermek kvédelmi kedvezményben részesülő gyermek ményben fő fő kiegészítés a a segítségnyújtás nappali ellátása ellátása nappali gyermek menedékhelye éjjeli otthona száma ápoló-gondozó ápoló-gondozó gyermek ményben családban élő gyermek védelmi kedvez- gyermek ai ai ai ai társulási ok ok a házi időskorúak intézményi intézményi hajléktalanok fogyatékos átmeneti szállása éjjeli átmeneti szállása, átmeneti intézmény(ek) időskorúak időskorúak át is itt kell nevelési évre nevelési igényű nevelési igényű át is itt kell át is itt kell elhelyezett részesülő részesülő gyermek figyelembe Ft gyermekek gyermekek figyelembe figyelembe gyermekek gyermek gyermek részesülő gyermek részesülő lakosságszámig lakosságszámig fő lakosságszám családsegítés gyermekjóléti szociális intézményi fogyatékos foglalkoztatási intézményi menedékhely otthoni ellátása otthoni ellátása venni) /létszám/3 száma száma venni) venni) étkeztetése gyermek gyermek működési működési esetén működési központ étkeztetés ellátása személyek ban ellátása összesen nem demens demens hónap engedéllyel engedéllyel engedéllyel nappali részesülő személyek személyek családsegítés gyermekjóléti családsegítés intézményi fogyatékos szolgálat ellátása nappali intézményben ellátottak száma Sorsz I. a Egyéb a a i i i Településüzemeltetéshez összege nyújtott önkormányzati idejű óvodai elismerhető elismerhető Beszámítás c) jogcímen kötelező gyermekek teljes Közokt. tv.-ben Közokt. tv.-ben hivatal hivatal hivatal működésének működésének működésének kapcsolódó ok nevelésre vezetői létszám vezetőlétszám a a a ellátás összesen a szervezett (vezetők és kötelező nevelési 201 év első 201 május 1- a csoport vezetőhelyettesek összege óraszámának négy hónapjának jétől 8 havi összesen (vegyesen átmeneti időarányos összesen szervezett együttesen) a - - csoportok elismert hivatali elismert hivatali gyermeklétszám létszám alapján létszám alapján át is itt kell figyelembe venni) Költségvetési törvény alapján , ,71 145, , , , átvétellel/átadással korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján átvétellel/átadással korrigált 04 Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám 05 Évközi változások (+,-) április Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám -233, , , Évközi változások (+,-) Július Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám , , , , Évközi változások (+,-) Október Tényleges mutatószám , , , , , Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) -130, , mutatószám szerint December 3 mutatószám 12=10- ( ) 13 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 3 13=11- ( ) 14 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec ig ténylegesen felhasznált összeg 15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg 16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16= [11-(14+15)] 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet Intézményüzemeltetési A A d) III.4.a) összesen III.4.b) összesen Települési önkormányzato k a a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési okhoz számú melléklet ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA 201 évi pénzmaradvány elszámolása adatok ezer Ft-ban - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Polgárm. Hivatal Szepes Gy. Műv. Közp. Szociális dr. Romics L. Érdi Közter.- Intézményi Gond. Közp. Szakorv. fennt. Int. Gondnokság 0 A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya 05. Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Magyar F. Múzeum Csuka Z. V. Könyvtár Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlet miatt Költségvetési befizetés többlet miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet

19 I. RENDELETEK számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású ok elszámolása adatok Ft-ban A központi költségvetésből ként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013ban) fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (4+5)-3 0 Lakossági közműfejlesztés a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás a Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Kompok, révek fenntartásának, felújításának a Határátkelőhelyek fenntartásának a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet a Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása ok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének a Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása i ellátást szolgáló fejlesztések Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) a Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő, muzeális intézmények szakmai a A 201 évről áthúzódó bérkompenzáció a A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének a Üdülőhelyi ok a Biztos Kezdet Gyermekházak a Lakott külterülettel kapcsolatos ok a en ellátandó helyi közösségi közlekedési a Egyéb Központosított előirányzatok összesen: ( ) Egyes jövedelempótló ok kiegészítése Települési önkormányzatok muzeális intézményi ainak a A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti a A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési a A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti a A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési a A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési a A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési a A nemzeti minősítésű zenekarok a A kiemelt minősítésű zenekarok a A nemzeti minősítésű énekkarok a A kiemelt minősítésű énekkarok a Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek a összesen ( ) 34. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő A szerkezetátalakítási tartalékból kapott Megyi önkormányzati tartalékból kapott A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 201 évi kompenzációja Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi ok A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő a Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat Egyéb központi ok ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről ezer Ft-ban Sorszám ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték I. Immateriális javak (2+5) Törzsvagyon (3+4) Forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlamok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+29) Törzsvagyon (9+17) Forgalomképtelen ingatlanok ( ) Út, híd, járda, alul-és felüljárók Közfargalmú repülőtér Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok (közter.-en lévő épület) Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog 16 0 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok ( ) Vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei Távhőellátás Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai Sportlétesítmények Lakások Állat-és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek Műemlékek Egyéb építmény, zöldterület Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Forgalomképes ingatlanok (31+32) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek,zöldterület, egyéb építm Épületek, szennyvízelvezetés Gépek, berendezések és felszerelések (34+37) Törzsvagyon (35+36) Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások (41+44) Törzsvagyon (42+43) Forgalomképtelen 42 Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes Beruházásra adott előlegek (46+49) Törzsvagyon (47+48) Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (59+62) Törzsvagyon (59+60) Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes 62 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (63+70) VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról ezer Ft-ban Ssorszám FORRÁSOK Nettó érték I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék 3 0 D) SAJÁT TŐKE (1+2+3) I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK (5+6) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10) FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11) VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről ezer Ft-ban Sorszám ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli Gépek, berendezések és felszerelések (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli Járművek (12+13) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli Tenyészállatok (15+16) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett szközök (18+19) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli ÖSSZESEN (1+4+17) VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről ezer Ft-ban sorszám Mennyiség (db) Érték (e Ft) Képzőművészeti alkotások Régészeti leletek Kép- és hangarchívum Gyűjtemények Kulturális javak VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről ezer Ft-ban sorszám Mennyiség (db) Érték (eft) Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség _rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet

20 I. RENDELETEK számú melléklet sz ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA 201 évi Mérleg adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév Változás E S Z K Ö Z Ö K állományi érték (%-ban) Alapítás-átszervezés aktivált értéke ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI BESZÁMOLÓJA 201 évi Mérleg adatok ezer Ft-ban Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok ,18 4. Szellemi termékek ,04 6. Immateriális javakra adott 0 0 előleg - 6. Immat.javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen ,48 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,34 Gépek, berendezések és felszerelések ,84 Járművek ,09 4. Tenyészállatok Beruházások, felújítások ,27 6. Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen ,32 Tartós részesedés ,31 Ebből: - tartós társulási részesedés ,00 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ,00 Tartósan adott kölcsön ,79 4. Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,10 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,80 Koncesszióba adott eszközök ,99 Vagyonkezelésbe adott eszközök ,32 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe ,53 adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) ,74 Anyagok ,70 Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek ,62 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások Követetelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen ,28 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ,48 Adósok ,75 Rövid lejáratú adott kölcsönök ,33 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven ,31 belül esedékes részletek 4. Egyéb követelések ,68 Ebből: - i program előlegek előfinanszírozás miatti követelések i programok szabálytalan kifizetése miatti követelések nemzetközi i programok miatti követelések garancia- és kezességvállalásból származó követelésekű egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek II. Követelések összesen ,66 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Forgatási célú részesedés 0 0-1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke 0 0-1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0-2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,10 Költségvetési pénzforgalmi számlák ,63 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforalmi számlák bekerülési (könyv szrinti) értéke - 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái ,72 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke - 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése IV. Pénzeszközök összesen ,34 Költségvetési aktív függő elszámolások ,00 Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,58 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,95 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) ,03 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,90 Előző év Tárgyév Változás F O R R Á S O K állományi érték (%-ban) Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje ,00 I. Tartós tőke ,00 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása ,72 Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása ,20 II. Tőkeváltozások ,87 Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka III. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,76 Költségvetési tartalék elszámolása ,21 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása ,56 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása ,49 Költségvetési pénzmaradvány ,74 Költségvetési kiadási megtakarítás Költségvetési bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen ,20 Vállalkozási tartalék elszámolása ,42 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása ,93 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása ,50 Vállalkozási maradvány Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Vállalkozási kiadási megtakarítás Vállalkozási bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalékok összesen ,42 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,82 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ,12 Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ,74 4. Beruházási és fejlesztési hitelek ,56 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,00 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,12 Rövid lejáratú kapott kölcsönök Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök köv. évet terhelő törlesztő részletei Rövid lejáratú hitelek ,61 Ebből: - likvid hitelek beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ,47 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból ,66 Ebből: - rövid lejrátú működési célú kötvénykibocsátások felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő ,44 évet terhelő törlesztő részletei - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő ,10 évet terhelő törlesztő részletei 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,99 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,45 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,14 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,27 Ebből: - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek ,22 - i program előlege miatti kötelezettség előfinanszírozás miatti kötelezettségek szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek nemzetközi i programok miatti kötelezettségek garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő ,00 részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,69 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen II ,88 Költségvetési passzív függő elszámolások ,60 Költségvetési passzív átfutó elszámolások ,51 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívűli passzív pénzügyi elszámolások ,72 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások ,23 - Nemzetközi i programok deviza-elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ,31 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,15 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,90 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 36 T. Mészáros András polgármester

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 30

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 30 ÉRDI IV. évfolyam. 2. szám 2014. Február 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Tartalom. I. Rendeletek 2

Tartalom. I. Rendeletek 2 Érdi III. évfolyam. 14. szám 2013. Szeptember 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 29/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

2013. december 19. ÉRDI TARTALOM

2013. december 19. ÉRDI TARTALOM ÉRDI III. évfolyam. 18. szám 2013. december 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek... 2 40/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. Melléklet a Közgyűlés 376/2012. (XII.13.) határozatához 92. Melléklet a Közgyűlés 374/2012. (XII.13.

ÉRDI TARTALOM. Melléklet a Közgyűlés 376/2012. (XII.13.) határozatához 92. Melléklet a Közgyűlés 374/2012. (XII.13. ÉRDI II. évfolyam. 21. szám 212. December 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 55/212. (XII.19.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 213. évi átmeneti finanszírozásáról

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Tartalom. II. Határozatok... 94 A Közgyűlés 2012. június 21-ei ülésén hozott határozatok... 94. III. Mellékletek...106

Tartalom. II. Határozatok... 94 A Közgyűlés 2012. június 21-ei ülésén hozott határozatok... 94. III. Mellékletek...106 Érdi II. évfolyam. 1 szám 201 Június 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 34/201 (VI.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi költségvetéséről szóló 10/201

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 2011. május 3. Érdi I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 Érd Megyei Jogú Város 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 2 Az önkormányzati beruházások előkészítéséről,

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Melléklet a Közgyűlés 317/2012. (X.18.) határozatához 49. Melléklet a Közgyűlés 322/2012. (X.18.) határozatához 69

Melléklet a Közgyűlés 317/2012. (X.18.) határozatához 49. Melléklet a Közgyűlés 322/2012. (X.18.) határozatához 69 Érdi II. évfolyam. 17. szám 201 Október 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 46/201 (X.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM 2015. május 7. ÉRDI V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

4/1. melléklet a Helyi önkormányzatok bevételei 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

4/1. melléklet a Helyi önkormányzatok bevételei 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez 4/1. melléklet a 1-52. Helyi önkormányzatok bevételei 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi módosítása BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban Költségvetési

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÉrdI TarTalom I. rendeletek 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet

ÉrdI TarTalom I. rendeletek 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet Érdi III. évfolyam. 4. szám 201 Február 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 7/201 (II.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi költségvetéséről szóló 10/201

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év Megnevezés Bevétel Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. sz. melléklet A. Működési költségvetés bevételei összesen 708 515 1 254 143 1 254 178 A. Működési költségvetés kiadásai összesen

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben