ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 45. A Közgyűlés április 24-ei ülésén hozott határozatok 45. III. Mellékletek 53

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 45. A Közgyűlés 2014. április 24-ei ülésén hozott határozatok 45. III. Mellékletek 53"

Átírás

1 ÉRDI IV. évfolyam. 4. szám Április 30. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi gazdálkodásának zárszámadásáról 2 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/201 (XII.2) önkormányzati rendelet módosításáról 44 II. Határozatok 45 A Közgyűlés április 24-ei ülésén hozott határozatok 45 III. Mellékletek 53 Melléklet a Közgyűlés 88/2014. (IV.24.) határozatához 53 Melléklet a Közgyűlés 92/2014. (IV.24.) határozatához 54 Melléklet a Közgyűlés 96/2014. (IV.24.) határozatához 58 Melléklet a Közgyűlés 102/2014. (IV.24.) határozatához 61 Melléklet a Közgyűlés 103/2014. (IV.24.) határozatához 64 Melléklet a Közgyűlés 106/2014. (IV.24.) határozatához 69 Melléklet a Közgyűlés 107/2014. (IV.24.) határozatához 72

2 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 201 évi gazdálkodásának zárszámadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 3 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 120. (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város a Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Általános rendelkezések (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város ára (a továbbiakban: ), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati ban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint. (3) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervekhez tartozó tagintézmények: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső u Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B. 6. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: 6. Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u Kisfenyves Tagóvoda Érd, Erkel u Meseház Tagóvoda Érd, Gyula u Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki út Tusculanum Tagóvoda Érd, László tér 6.4. Kincses Óvoda Érd, Béke tér 6.4. Riminyáki Tagóvoda Érd, Riminyáki út Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári út Tállya Tagóvoda Érd, Tállya u Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz Harkály Tagóvoda Érd, Harkály u Tündérkert Tagóvoda Érd, Felső út Ófalusi Tagóvoda Érd, Fő út 1 Az önkormányzat és költségvetési szervei 201 évi költségvetésének teljesítése (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 201 évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét ,- e Ft-ban kiadási főösszegét ,- e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az melléklet tartalmazza. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza. (4) Az összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási és mérlegét a 15. melléklet tartalmazza. (5) Az és a Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a melléklet, szakonként a a, b, c.,d.,e, és f. mellékletek tartalmazzák. (6) Az 201 évi bevételeinek részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési szerveknél intézményenként és bevételi forrásonként a 10. melléklet tartalmazza. (7) Az és a Polgármesteri Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban az 5. melléklet, szakonként a 6.a és 6.b. 6.c., 6.d., 6.e., 6.f., mellékletek tartalmazzák. (8) Az 201 évi kiadásainak részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szerveknél intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 1 melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 201 évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban a 1 a. melléklet tartalmazza. (9) Az és a Polgármesteri Hivatal 201 évi értékű kiadásainak, pénzeszköz átadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza. (10) Az és a Polgármesteri Hivatal 201 évi felhalmozási kiadásait részletesen a 8. melléklet tartalmazza. (11) Az tartalékainak előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. (12) Az, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szervek létszámkereteit, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 1 melléklet tartalmazza. 4 (13) Az kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeit a 17. melléklet tartalmazza. (14) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 16. melléklet tartalmazza. (15) Az európai uniós i programjait a 18. a,b, mellékletek tartalmazzák. (16) Az pénzmaradvány-elszámolását a 19. melléklet tartalmazza. (17) Az normatív hozzájárulásainak elszámolását és a mutatószámok, mutatók alakulását a 20. melléklet tartalmazza. (18) Az normatív, kötött felhasználású ainak elszámolását és a mutatószámok, mutatók alakulását a 2 melléklet tartalmazza. (19) Az mérlegét a 2 melléklet tartalmazza. (20) Az egyszerűsített mérlegét a 24. melléklet tartalmazza. (21) Az egyszerűsített vállalkozási maradványát a 25. melléklet tartalmazza. (22) Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 26. melléklet tartalmazza. (23) Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 27. melléklet tartalmazza. Pénzmaradvány (1) Az 201 évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány e Ft-ban kerül meghatározásra a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek 201 évi költségvetési pénzmaradványát a 19. melléklet tartalmazza. 4. Vagyonkimutatás 4. Az pénzügyi nyilvántartásának alapján 201 december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 2 melléklet tartalmazza. 5. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a április 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, április 30. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 2 3

3 4 5 I. RENDELETEK Melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez számú melléklet e Ft e Ft e Ft vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt , ,58 100,18 101, ,29 99,98 100,38 98, ,24 100,00-96, , , ,02-99,79 119, ,00 100, ,22 100,00 16,32 93, ,00 100,00-100, , , ,94-16,32 90, , , , , , , , ,94 Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése , ,00 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése , , ,52 100,00 64,92 114,91 Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra ,87 100,00 64,92 123,19 Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra ,00 100,00-100, ,00 188,08 98,88 102, Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev , , ,00 Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev , ,00 Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev ,68 97,45 97,66 Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev ,67 98,54 98,59 Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev ,96 62,23 60,99 Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése ,68 97,45 97, , , ,89 188,08 98,88 102, ,87 188,23 99,09 103, ,18 100,00 16,32 95, ,89 188,08 98,88 102,57 % Intézmények Polg. Hivatal Intézmények Mindössz. Mindösszesen Polg. Hivatal 201 évi módosított előirányzat Mindösszesen Polg. Hivatal Intézményi működési Közhatalmi Felhalmozási és tőkejellegű Működési Intézmények 201 évi teljesítés Működési célú kölcsönök visszatérülése 4. Költségvetési összesen Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése i szintű forrásonként Polg. Hivatal 201 évi eredeti előirányzat Intézmények Mindösszesen VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Értékpapírok értékesítésének bevétele Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Finanszírozási összesen Működési célú i szintű forrásonként Felhalmozási célú államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Működési célú államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. i szintű forrásonként Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Fők. szla Rövid lejáratú i kölcsönök Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. Kölcsönök visszatérülése Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 1 számú melléklet e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban vállalt Össesen vállalt Össesen vállalt Össesen vállalt Össesen vállalt Össesen vállalt Össesen Működési ,24 100,00 96,25 Igazgatási szolgáltatások bevétele ,00 100,00 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó ,00 100,00 100,00 4. oknak átengedett központi adók ,00-100,00 Helyi adók és adójellegű ,87-95,87 Építményadó ,16-96,16 Telekadó ,00-100,00 Idegenforgalmi adó ,00-100,00 Helyi iparűzési adó ,32-95,32 Ebrendészeti hozzájárulás Talajterhelési díjbevétel ,00-100,00 6. Adópótlék, adóbírság ,00-100,00 7. Egyéb közhatalmi ,00-100, ,00 99,96 99,97 Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások bevétele ,00 100,00 Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel ,00 97,06 99, ,00 99,99 100,00 Bérleti és lízingdíj ,00 100,00 100,00 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei ,99 99,99 99,99 Egyéb sajátos ,00 100,00 100,00 4. Önk. vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bev , ,00 100,00 100,00 Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk ,00 100,00 100,00 Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm ,00-100, ,73 99,94 78, ,63 99,98 95,65 Felhalmozási és tőkejellegű ,00 100,00 100,00 Immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes ,00-100,00 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése ,00 100,00 5. Járművek értékesítése ,00-100,00 Osztalék és hozamok ,00-100,00 Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért Belföldi államkötvények értékesítése ,00-100,00 Üzemeltetésből származó ,00-100,00 Koncesszióból származó ,00-100,00 Vagyonkezelésbe adásból származó ,00 100,00 100,00 Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog ,00-100,00 ok általános működési a I. Helyi önkormányzatok működésének általános a ,00-100,00 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési ok tám. II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk. ainak tám ,00-100,00 Szociális és gyermekjóléti ok a III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti ainak tám ,00-100,00 4. Kulturális ok a IV. A tel. önkormányzatok kulturális ainak tám ,00-100, ,00-100, ,00-100, ,00-100, ,00-100,00 6. Felhalmozási célú központosított ,00-100, ,00-100,00 Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog ,00-100,00 államháztartáson belülről ,02-164, ,94-90, ,26-119,16 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,00-100, ,00-100,00 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése ,41-83, ,41-83,41 Rövid lejáratú i kölcsönök ,00-100, ,00-3, ,94-82, ,87 100,00 128, ,00 100,00 100, ,52 100,00 117, ,00 187,15 103, Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "B" Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás Működési célú belf. kötvénykibocsátás ,00-100, ,00-100, ,00-100,00 Értékpapírok értékesítésének bevétele , ,67 98, ,96 56, ,02 98, ,02 98, ,00-100, ,89 187,15 103,58 Közhatalmi Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 5. Bevételek részletes bontásban 201 évi módosított előirányzat Minösszesen Polgármesteri Hivatal Egyéb sajátos Kamat Általános forgalmi adó-, -visszatérülések 5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Realizált árfolyamnyereség Működési összesen Bevételek részletes bontásban 201 évi teljesítés Minösszesen Polgármesteri Hivatal Mindössz. % Polg. Hivatal 14. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírás kiszűrése Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása 7. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1 1 Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalk. fejlesztési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú i kölcsönök összesen Bevételek részletes bontásban Fők. szla Polgármesteri Hivatal 201 évi eredeti előirányzat Minösszesen Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök összesen Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú Értékpapírok értékesítésének bevétele Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 8. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési összesen Értékpapírok ért. bev. - Működési célú Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Finanszírozási összesen Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök 5. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 6. Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított 4. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések értékű összesen Működési célú államháztartáson belülről Felhalmozási célú államháztartáson belülről Egyéb különféle felhalmozoási célú központi Egyéb működési célú központi Működési célú központosított ok Pénzügyi befektetések bevételei ok általános működésének és ágazati ainak a Működőképesség mezőrzését szolgáló kigészítő Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási jellegű összesen Üzemeltetésből, koncesszióból származó 4. 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 2

4 I. RENDELETEK számú melléklet bevételei szakonként - ok bevételei szakonként - ok bevételei szakonként - ok bevételei szakonként - vállalt ok bevételei szakonként - vállalt ok bevételei szakonként - vállalt ok e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzmamozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Felhal- Szak áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú működési áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Tartósan Rövid lej. Tartósan Rövid lej. Intézményi Tartósan Rövid lej. Működési tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány % belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön Víztermelés, -kezelés, ,00 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, ,00 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület ,84 építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására ,00 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, ,00 üzemelt. Nem lakóingatlan ,00 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés i jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan ,00 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő ,99 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s ,00 szolgáltatások Önk., vmint többcélú ,34 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Befektetési célú ,26 finanszírozási műveletek i célú finanszírozási műveletek ok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének ,00 fenntartása A polgári védelem ágazati ai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm ,00 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell ,00 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Tartósan Rövid lej. Szak Tartósan Rövid lej. Tartósan Rövid lej. Működési áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány % belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön Víztermelés, -kezelés, ,78 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, ,14 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor ,00 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés i jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő ,00 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének ,00 a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Befektetési célú finanszírozási műveletek i célú finanszírozási műveletek ok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati ai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív alapon Lakásfenntartási tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi ,00 Óvodáztatási Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Átmeneti segély Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés ,00 Családi napközi Otthonteremtési ,00 Gyermektartási díj ,00 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult ,00 hosszabb időtart. közfogl. Start-munka program -Téli ,00 közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott ,48 lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT , ÖSSZESEN Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN ,58 3 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 4 6 7

5 I. RENDELETEK számú melléklet számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - ok bevételei szakonként - Államigazgatási ok bevételei szakonként - Államigazgatási ok bevételei szakonként - Államigazgatási ok e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Felhal- Szak áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Tartósan Rövid lej. Tartósan Rövid lej. Tartósan Rövid lej. Működési tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány % belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön belülről kölcsönök kölcsön Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Felhal- Szak áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú Tartósan Tartósan Tartósan Működési tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány % belülről kölcsönök belülről kölcsönök belülről kölcsönök i jogalkotás Önkorm. és társulások ált ,98 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel i célú ,01 finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Zöldterület kezelés i jogalkotás Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő ,00 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének a Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Közgyógyellátás ,00 Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás Város- és községgazd. m.n.s szolgáltatások Önk., vmint többcélú ,00 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN ,79 - Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Befektetési célú finanszírozási műveletek i célú finanszírozási műveletek ok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati ai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi _rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 6 Óvodáztatási Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr valamint támog. Civil szervezetek működési a Civil szervezetek program és egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ és fejleszt. Versenysport-tev. támog Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN ,

6 I. RENDELETEK számú melléklet számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - vállalt ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - vállalt ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - vállalt ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - Államigazgatási ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - Államigazgatási ok Polgármesteri Hivatal bevételei szakonként - Államigazgatási ok e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 201 évi teljesítés Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési mozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Felhal- Felhal- Szak áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú Tartósan Tartósan Tartósan Működési tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök belülről kölcsönök belülről kölcsönök % Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési Tartósan Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Működési Tartósan Felhalmozási és Kapott Péneszköz- Pénzma- Szak áht-n adott lejáratú lejáratú Tartósan Működési áht-n adott lejáratú lejáratú áht-n adott lejáratú lejáratú tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök tőkejell. átvételek radvány belülről kölcsönök % i jogalkotás Önkorm. és társulások ált ,00 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel i célú ,68 finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás i jogalkotás Önkorm. és társulások ált ,00 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg és szabályozása Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel i célú ,66 finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása ,00 Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám ,00 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Közgyógyellátás Otthonteremtési Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési a Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN ,69 POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN ,67 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet 7 1_rendelet_melleklete_2013_zarszamadas_8_2014_melleklet

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 30

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 30 ÉRDI IV. évfolyam. 2. szám 2014. Február 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Tartalom. I. Rendeletek 2

Tartalom. I. Rendeletek 2 Érdi III. évfolyam. 14. szám 2013. Szeptember 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 29/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 2011. május 3. Érdi I. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 Érd Megyei Jogú Város 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 2 Az önkormányzati beruházások előkészítéséről,

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. Melléklet a Közgyűlés 376/2012. (XII.13.) határozatához 92. Melléklet a Közgyűlés 374/2012. (XII.13.

ÉRDI TARTALOM. Melléklet a Közgyűlés 376/2012. (XII.13.) határozatához 92. Melléklet a Közgyűlés 374/2012. (XII.13. ÉRDI II. évfolyam. 21. szám 212. December 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 55/212. (XII.19.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 213. évi átmeneti finanszírozásáról

Részletesebben

Tartalom. II. Határozatok... 94 A Közgyűlés 2012. június 21-ei ülésén hozott határozatok... 94. III. Mellékletek...106

Tartalom. II. Határozatok... 94 A Közgyűlés 2012. június 21-ei ülésén hozott határozatok... 94. III. Mellékletek...106 Érdi II. évfolyam. 1 szám 201 Június 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 34/201 (VI.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi költségvetéséről szóló 10/201

Részletesebben

Melléklet a Közgyűlés 317/2012. (X.18.) határozatához 49. Melléklet a Közgyűlés 322/2012. (X.18.) határozatához 69

Melléklet a Közgyűlés 317/2012. (X.18.) határozatához 49. Melléklet a Közgyűlés 322/2012. (X.18.) határozatához 69 Érdi II. évfolyam. 17. szám 201 Október 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 46/201 (X.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

I. évfolyam. 5. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 5. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 2011. június 1. Érdi I. évfolyam. 5. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 20/2011. (III.10.) számú

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 30/2013.(X.28.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 30/2013.(X.28.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 30/2013.(X.28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.(..) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.(..) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Képviselő-testületének./2011.(..) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011.(V.01.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011.(V.01.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011.(V.01.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2011.(IV.28.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2011.(IV.28.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2011.(IV.28.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE. 10/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE. 10/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet A rendelet kihirdetésének napja: 2013. április 26. Nagymányok, 2013. április 26. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 10/2013.(IV.26.) számú önkormányzati

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat. Képviselő-testületének 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat. Képviselő-testületének 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelete az ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL Kőröshegy Község

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 35/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 35/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 35/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Szentpéterfölde községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelete

Szentpéterfölde községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelete Szentpéterfölde községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelete Szentpéterfölde községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Szentpéterfölde Községi Önkormányzat

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/203.(IV.26.) önkormányzati rendelete a Kisszállás Község Önkormányzat 202. évi költségvetési tervének végrehajtásáról Kisszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4 / 2 0 1 1. ( I I I. 1. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 1. É

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 19-én tartandó ülésére

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.)

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 31 A Közgyűlés 2014. december 18-ai ülésén hozott határozatok 31 III. MELLÉKLETEK 40

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 31 A Közgyűlés 2014. december 18-ai ülésén hozott határozatok 31 III. MELLÉKLETEK 40 ÉRDI IV. évfolyam. 14. szám 2014. December 22, Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 38/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi átmeneti finanszírozásáról

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. ( III. 13.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. ( III. 13.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (III.13.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai "1. számú melléklet a.2/2014.(ii.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat bevételei és kiadásai B E V É T E L E K 1. számú táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 1 I.Önkormányzat működési

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben