A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz... 2 A.) Nevelési program Pedagógiai alapelveink, az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai... 5 Önmeghatározás Pedagógiai alapelveink Alapértékeink Pedagógiai céljaink Pedagógiai feladataink A feladatteljesítés eljárásai, módszerei, szervezése A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatai iskolánkban Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával nevelésével kapcsolatos tevékenység A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja Egészségnevelési program Környezeti nevelési program B.)Helyi tanterv A képzés rendje A képzés formái: Feladatok a képzési szakaszokon belül Képzési specialitások, irányok A csoportképzés elvei... 33

3 3 2. Az iskolában tanított tantárgyak és tantervi modulok Tantárgyak és modulok Óratervek Csökkentett óraszámú óratervek 2003/2004-től A nem kötelező órák felhasználása A szakmacsoportos alapozó oktatás óraterve A felnőttoktatás óraterve A tankönyvek, a tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei iskolánkban Felvétel és továbbhaladás az iskolában Belépés az iskolába Belépés felsőbb évfolyamokra A tanulói jogviszony megszűnése: Érettségi és szakmai vizsga Az iskolai beszámoltatás követelményei és formái A tanulók ellenőrzése és értékelése Az írásbeli beszámoltatás és az otthoni feladatok meghatározásának elvei és korlátai A magatartás és a szorgalom értékelése A felnőttoktatásban alkalmazott beszámoltatási követelmények és formák Az egyes modulok értékelése és minősítése A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Angol nyelv Német nyelv Informatika Földünk és környezetünk Testnevelés Fizika Biológia Szakmai előkészítő érettségi tantárgy Szakmai előkészítő érettségi tantárgy (22/2009. (IV.22.) OKM rendelet alapján, 2011/2012-től) Rajz és vizuális kultúra témakörök Az ének-zene középszintű érettségi vizsga témakörei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek... 83

4 4 C) Szakmai program POSTAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ Záró rendelkezések sz. melléklet Infrastruktúra Oktatástechnikai eszközállomány A taniroda felszereltsége sz. melléklet IKT-stratégia

5 5 A.) Nevelési program 1. Pedagógiai alapelveink, az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai Önmeghatározás "Érted és értünk. Megérted - megértünk." Iskolánk olyan érettségit adó, színvonalas képzést nyújt, amely alkalmassá teszi tanulóinkat a gyors és pontos postai szolgáltató, banki, biztosítási és vállalkozási tevékenységek ellátására, valamint ösztönöz a felsőfokú továbbtanulásra. Célunk a tanulók mindenoldalú, teljes személyiségre ható fejlesztése. - Iskolánkban középfokú képzési célú szakközépiskolai oktatás és gimnáziumi képzés (igény és megfelelő létszám esetén) folyik. - Az alapító okiratnak a Vas Megye Közgyűlése 167/2009. (IX.25.) számú módosító határozata alapján iskolánk profilja az alábbi: Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. (3) bek. b) pontjában meghatározott feladatok ellátása Szakágazati besorolása: általános középfokú oktatás Alaptevékenysége, ellátandó feladatai: iskolai intézményi étkeztetés önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) (érzékszervi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd) szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon az alábbi szakmacsoportokban: Humán szakterület: 1. Egészségügy szakmacsoport Műszaki szakterület: 13. Közlekedés szakmacsoport Gazdasági-szolgáltatási szakterület:

6 6 15. Közgazdaság szakmacsoport 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (érzékszervi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd) Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon (érzékszervi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd) felsőfokú szakképzés szakképzési és felnőttképzési támogatások iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Kiegészít tevékenysége: üdülői szálláshely-szolgáltatás - nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) egyéb oktatást kiegészítő tevékenység - iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Az intézmény a Vasi TISZK partneriskolája, ennek keretében együttműködik a tagintézményekkel.

7 Pedagógiai alapelveink Napjaink gazdasági és társadalmi viszonyai között a tudás, az alkotó emberi tevékenység felértékelődése miatt az iskola oktató-nevelő munkájában a legfontosabb a tanulók általános és szakmai műveltségének megalapozása, a képzés és a nevelés hatékonyabbá tétele. Eszközei pl. a kompetencia alapú fejlesztés és az ezen alapuló gyakorlatorientált oktatás, képzés. Valljuk, hogy "a tanári munka nem azonos a módszeres ismeretközléssel, még akkor sem, ha rendszeresség, szigor és következetesség jár vele." (Németh László) Ezért érezzük fontosnak, hogy közvetítsük - a toleranciát, egymás elfogadását, a közösségi létet - az önismereten alapuló öntudatot, mely egyben a másik ember tiszteletét is jelenti - a munka szeretetét, az igényességet, a szakszerűséget - a nyitottságot, kíváncsiságot, a megismerés vágyát Alapértékeink Az esélyegyenlőség mint érték Iskolánk az oktatásban részt vevő diákok számára egyenlő esélyeket biztosít, s igyekszik csökkenteni az iskolába érkezett tanulók különböző neveltségi, ill. képzettségi szintjéből fakadó hátrányokat. A diákokat is fel kell készíteni az iskolai együttélésből fakadó problémák kezelésére. Ennek módjai pl.: - az együttműködési készség erősítése - az értékek tisztelete, megbecsülése - az empátiakészség fejlesztése - a konfliktuskezelő képesség fejlesztése. A komprehenzivitás mint érték Iskolánk a gimnáziumi osztály beindításával többféle képzési irányt kínál (gimnáziumi, szakközépiskolai), s biztosítja közöttük az átjárhatóságot. Az egészség és az élet védelme Alapvető feladatunk a tanulók harmonikus fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód mintáinak tanítása - aminek során a hangsúly az életvitelt szolgáló optimális feltételekre és az ezek hiányából származó rizikófaktorokra kerül -, ill. a tanulók mozgásigényeinek kielégítése. Ennek érdekében támogatjuk a természetjárást, az iskolai tömegsportot, az iskolai sportkört, és biztosítjuk a tanulók rendszeres testedzését, a sportcsoportok működését, ill. az oktatási törvényben (a 11/1994. MKM rendelet 5. -ában) foglaltak alapján a mindennapi testedzés lehetőségét. Küzdenünk kell az egészséget károsító szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás) ellen. A megelőző, felvilágosító munkának ki kell terjednie a kábítószerekre is. Magyarságtudat A magyar néppel és hazával való azonosulásban, a hazafiságra nevelésben alapvető nemzeti múltunk és jelenünk értékeinek megismertetése, ill. a jövő- és teljesítményorientáltság úgy, hogy a tanulók tudatában legyenek gyökereiknek. Az iskolai ünnepélyek lehetőséget adnak arra, hogy megemlékezzünk múltunkról - jövőnk érdekében. Személyiségformálás A munkára nevelésben a munkakultúra fejlesztését - amelynek alapja a személyiség kultúrája - kell előtérbe állítani úgy, hogy a hangsúly a feladatait "műgonddal" végző, pozitív munkaerkölccsel rendelkező egyéniség kialakítására kerüljön. Napjaink viszonyai között az iskolai nevelési folyamatban kiemelkedő szerepet kell kapnia még az alábbi értékeknek, ill. a személyiségformálásban lényeges még: - a véleményalkotás és -kifejtés megfelelő formáinak kialakítása

8 8 - a felelősségvállalás erősítése - a kívülről irányítottság helyett a belső motiváltság, az önállóság és öntevékenység - a vitát is felvállaló meggyőződés az egyetértő és felszínes magatartás helyett. Előtérbe kell kerülnie a célracionális és pragmatikus cselekvés, az autonóm személyiség mellett az érzelmi és közösségi értékeknek, a személyiség és a közösség együttes-kölcsönös fejlesztésének, illetve ezek értékeinek. Az ismeretek mellett olyan készségeknek és képességeknek, mint az önismeret, az emberismeret, a külső és belső konfliktusok kezelése-oldása, a konfliktustűrő képesség erősítése. A tanulás, a műveltség Értéknek tekintjük a nyitottságot, az új ismeretek befogadására, a jelen és a világ jelenségeinek megértésére való törekvést, a belső késztetést és igényt a folyamatos és sokoldalú önművelésre. A tudás bővítése, a műveltség szintjének emelése, az emberi alkotó tevékenység fejlesztése feltételezi az előbbieken és az állandó, rendszeres tanuláson túl a kritikus-önkritikus világlátást, a problémaérzékenységet, a készséget saját nézeteink felülvizsgálatára, megváltoztatására Pedagógiai céljaink Intézményünk tevékenységét az alábbi oktatási és nevelési célok határozzák meg: - Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése. - A tanulók széles körű, általános műveltségre épülő, biztos szakmai ismeretekhez jussanak. - Sikeresen készüljenek fel a tanulmányaikat lezáró vizsgákra (érettségi, szakmai vizsgák). - A tanulókat rá kell vezetni arra, hogy lássák, megnőtt a felelősségük saját életük formálásában. - A pedagógusok érezzék, ők is felelősek abban, hogy az iskolából kikerülő diákok milyen készségeket sajátítottak el, hogy sikeresen alkalmazzák-e a tanultakat, hogy tudják-e, hogyan kell sikeresnek lenni. - Célunk a vállalkozói szemléletmód kialakítása a diákokban. Olyan vállalkozói tulajdonságokra, mint pl.: jó gyakorlati érzék, önállóság, kíváncsiság, állhatatosság, kreativitás, önbizalom, jó kommunikációs készség, biztos szakmai ismeretek, ill. képesség a döntések meghozatalára, mentális és fizikai egészség, kockázatvállalási hajlam - egyre nagyobb szükség lesz minden területen, így pl. a postai munkában is. Ezért ilyen tulajdonságokkal rendelkező, aktív, önmagukat megvalósítani akaró fiatalokat kell képeznünk. - Az előzőekből következően is egyik fő célunk a fejlett kommunikációs kultúrával rendelkező emberré nevelés, azaz a tanuló - legyen képes hitelesen képviselni a világról alkotott véleményét - legyen képes az elért tudását meghaladni - alakuljon ki benne a tanulás képessége, hogy egy későbbi szakmaváltás ne jelentsen számára leküzdhetetlen akadályt - További céljaink: - a tehetséggondozás, ill. az indulási hátrányok csökkentése (esélyegyenlőség) - a képességek és az elért eredmény összhangjának elérése - a tanulás motiváltságának erősítése - az új ismeretek beépítése a korábban szerzettek rendszerébe - a társadalmi elvárásoknak megfelelően a közismereti és szakmai alapokon nyugvó fejlődés fenntartása. - Európai azonosságtudat kialakítása A szakma szempontjából: - Az egyes szakmai tantárgyak / tananyagegységek / modulok a gyakorlati foglalkozások révén váljanak a szakma egészét átfogó egységgé, ill. a tanulók legyenek képesek az egyes technológiai folyamatokat a szakma szerves részeként ismerni és átlátni. - A munkaerő-piaci elvárásokhoz való alkalmazkodás. - A kulcskvalifikációk és kompetenciák (szociális és szakmai) erősítése. A Nat kiemelt figyelmet fordít a kulcskompetenciák fejlesztésére. Az oktatásnak alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók megszerezzék azokat a kompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.

9 9 Ebből következően feladataink az értékközvetítés elve alapján: A kulcskompetenciák, a készség és képességfejlesztés feladatai a tanulói tevékenységben és tanulásszervezésben. Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természet-tudományos kompetencia Digitális kompetencia A készség- és képességfejlesztés feladatai, tanulói tevékenység, tanulásszervezés Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia eltérő mértékben felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. A természettudományos kompetencia készségeket jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: Elsődlegesen érintett tantárgyak Magyar nyelv Irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Társadalomismeret és etika Szakmai alapozó ismeretek (kommunikáció és viselkedéskultúra) Angol nyelv Német nyelv Szakmai idegen nyelv Matematika Fizika Földünk és környezetünk Biológia Kémia Informatika Szakmai alapozó ismeretek (információkezelés)

10 10 A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia információ felismerése, visszakeresésére, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. A személyes. értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá, ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. Valamennyi Osztályfőnöki Valamennyi Osztályfőnöki Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben a munkahelyén is abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. Valamennyi Osztályfőnöki Irodalom és moduljai Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Testnevelés

11 Pedagógiai feladataink "A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a könyvtár és a kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, magatartásban, anyanyelvben, hagyományokhoz való ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny, művelt ember mintaképe." (Németh László) Kiemelt feladataink: - Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek, értékorientációk, beállítódások elsajátítása. - Hon- és népismeret, népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságai, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeinek megőrzése. - Énkép, önismeret, az önmegismerés és önkontroll, felkészülés a felnőtt lét szerepeire. - A tanulás tanítása, felkészülés az élethosszig való tanulásra. - Gazdasági ismeretek, pénzügyi kultúra és pénzügyi ismeretek. - Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra, a tanulók magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. - Környezettudatosságra nevelés, a tanulók természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztése, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére ösztönzéssel. - Testi és lelki egészség, segítse a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését, egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztését. - Felkészülés a felnőttlét szerepeire, egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását, az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése által. - A munkaerő-piaci igényekhez szükséges készség- és képességfejlesztés. - Az ismeretetek szerzéséhez, információgyűjtéshez felhasználjuk a tantárgyak/tanórák, a tanórán kívüli foglalkozási formák és a közművelődési intézmények által nyújtott lehetőségeket. - Az érettségi vizsgák és a mindennapok tapasztalatai, ill. a szakma szolgáltató jellege a humán oldal fejlesztését szorgalmazzák - az idegen nyelvi oktatás és a kommunikációs készségek fejlesztésével együtt. Az anyanyelvi kultúra, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a magasabb színvonal elérése az egész tantestület feladata, csak közös és tudatos pedagógiai munkával érhető el. - A kommunikációs kultúra elsajátítása nagyon fontos, hiszen az alapja - részben - a műveltségnek, a tudásnak, ill. döntő tényezője az egyén szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és a közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülésének. Mindez megkívánja az anyanyelv, ill. mesterséges közvetítőrendszerek minél teljesebb ismeretét. Napjaink kommunikációs helyzeteiben elengedhetetlen pl. a telefon, fax, üzenetrögzítő, fénymásoló, számítógép és a könyvtár használatának, ill. a csekkek, nyomtatványok kitöltésének ismerete, valamint az Internet, a különböző adatbázisok lekérésének technikája. Feladatunk, hogy felkészítsük a tanulókat a különböző szituációkra, a sikeres kommunikációra. - A reál tárgyak oktatása során a tanulókban fel kell kelteni, ill. fenn kell tartani a természetben lejátszódó folyamatok, jelenségek iránti kíváncsiságot, illetve az okmagyarázat igényét. Ezen túl a szemléletesség-szemléltetés elvét, a tanári és tanulói kísérleteket, a természettudományok és a mindennapi gyakorlat kapcsolatait felhasználva kell eredményesebb munkát végezni. A matematika oktatásában a tanulók ismerkedjenek meg a világ leggyakoribb mennyiségi és térbeli viszonyaival. Mint alaptudomány fejlessze a gondolkodáskultúrát, nyújtson segítséget az önálló, kreatív, tervszerű, pontos, logikus gondolkodás kialakításához. Járuljon hozzá a kritikai érzék, ítélőképesség, emlékezőképesség fejlesztéséhez és az önellenőrzés igényének kialakításához. - A szakmai képzésben korszerű, a gazdasági élet, a technológiák változásait figyelembe vevő ismeretekkel kell a tanulókat felvértezni. - A személyiség több oldalának fejlesztésével segíthetünk abban, hogy tanulóink sikeresebbek, boldogabbak lehessenek. Meg kell győznünk őket arról, hogy a siker egyik titka a reális önismeret, ill. a

12 12 környezet szerető megértése. Sikerhez vezető erő a tudás, a műveltség és a problémamegoldás képessége is. - A szakmai tantárgyak tanítása során találkozik a diák a gazdasági élet jogi és etikai kötelezettségeivel - Az iskola jellegéből, a beiskolázott tanulók különböző előképzettségéből adódóan a tehetséggondozás és a felzárkóztatás együtt megoldandó feladat. A differenciálás megvalósítható tanítási órán (pl. teljesítmény alapján szervezett alkalmi csoportokban vagy az eltérő képességekhez alkalmazkodó óraszervezéssel) és tanórán kívül is (pl. felzárkóztató és tehetséggondozó programokon, korrepetáláson, ill. szakkörökben) - Az osztályfőnöki munka terjedjen ki a neveltségi felzárkóztatásra is. - Az iskolában folyó pedagógiai munka tervszerűségét, tudatosságát, a módszertani kultúra színvonalát emelni kell. - Törekedni kell az általános erkölcsi normák befogadására kész, aktív iskolai életet élő, a munkát szerető személyiségek kialakítására. - A nevelőmunka minden lehetséges eszközét fel kell használni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű fiatalok helyzetének javítása érdekében. Mivel a nevelési feladatok megoldásában a legfontosabb szerepe a családnak, az iskolai csoportoknak, a nevelőtestületnek és a diákönkormányzatoknak van, szükséges a kapcsolattartás és együttműködés lehetőségeit fejleszteni, annak változatos formáit kialakítani, ill. azt a nevelési céloknak megfelelő tartalommal megtölteni. Figyelemmel kell kísérni az iskola és a szülői ház, ill. a tanulók és szülők közti információáramlás valóságtartalmát. Erősíteni és mélyíteni kell az iskola és a szülői ház kapcsolatát, s ezáltal csökkenteni az értékrendek közti eltéréseket. - Különös figyelmet kell fordítani a közművelődési intézmények, a diákönkormányzat, valamint a szülői ház bevonásával a fiatalok felszabaduló idejének hasznos eltöltésére, ill. a megnövekedett szabadidő célszerű felhasználására. A hétvégék programját pedagógiai eszközökkel befolyásolnunk kell. - A nevelési eszközök széles skálájának felhasználásával el kell érni, hogy a szakképzés rendszerében erősödjön a gyakorlati órák szerepe. - Gazdasági ismeretek magyar pénzügyi kultúra és pénzügyi ismeretek A feladatteljesítés eljárásai, módszerei, szervezése - Céljaink megvalósításának, feladataink elvégzésének legfontosabb eszközei: - a kompetencia alapú képességfejlesztésen alapuló nevelő-oktató munka - a tanórai munka intenzívebbé tétele - a tanóra tevékenységközpontú jellegének erősítése - a diákok önállóságának, a társakkal való együttműködés készségének erősítése, - a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek összehangolása - a számonkérés változatos módszereinek alkalmazása, az önértékelés képességének fejlesztése - a személyes példamutatás - a többre törekvés igényének kialakítása, egyéni pályakép kiépítése Új tanulásszervezési eljárások: Projekt alapú oktatás Középpontjában a tervszerűen kialakított, problémaközpontú cselekvés áll. Témája összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből indul ki. A tervezés mérföldkövei: célok, feladatok meghatározása, a munkamenet meghatározása, a várható eredmények előrevetítése, az eredmények bemutatása.

13 13 A projekt módszer alkalmazása szükségessé teszi a tanulók személyes tapasztalatát, fejlődési szükségleteit, aktivitását. A projekt alapú oktatás során a tanulók kezdeményezésére -, az együttműködésre épülő, a kreatív, fejlesztő, kutató technikákat alkalmazzuk. A moduláris oktatás A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A modulok a tananyag egészén belül, azzal összehangoltan saját, jól átlátható követelménnyel rendelkeznek, azonos didaktikai elveket kell hogy kövessenek. A modulok önmagukban koherensek, vagyis egy témakört, témát tartalmaznak, azonban a témakörök, a témák szerveződésének logikája eltérő modultípusokat hozhat létre. A modulok kapcsolatban állnak egymással. A modulárisan építkező tananyag elrendezés az iskola tanórai kereteit túllépve felkínálja a tanórán kívüli tevékenységeket, az élet különböző területén hasznosítható alkalmazást, a közvetlen gyakorlati kipróbálást. A Szövegértés-szövegalkotás kompetencia területen kidolgozott B típusú programcsomagot egy tanulócsoportban alkalmazzuk. Tantárgytömbösített oktatás Az osztályban végzett pedagógiai munka sajátos eleme a tömbösítés, amelynek keretén belül adott műveltségi terület ismeretanyagát egy tanítási hétre lehet összevonni a tananyagot úgy, egy tanítási napon több egymást követő tanítási óra is felhasználásra kerülhet. Ez lehetővé teszi, hogy adott műveltségi terület ismeretanyagát szakaszolva, a tanítási év teljes időszaka helyett ciklikus szakaszokra elosztva teljesítsék, egy tanítási napon több egymást követő azonos műveltségi területhez kötődő tanítási óra felhasználásával. Ez a szervezeti megoldás lehetővé teszi, hogy a diákok figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy műveltségi területre koncentrálódjon. A tantárgytömbösített oktatást egy tanulócsoportban vezetjük be. Műveltségi terület tantárgy nélküli bontása A magyar nyelv és irodalom tantárgyat tantárgyi bontás nélkül tanítjuk, a tantárgy értékelése is ennek megfelelően történik, egy tanulócsoportban. Módszerek - Frontális - Kooperatív: a tanulást társas tevékenységgé teszik, és a hangsúlyt a kortársi, tanulói együttműködésre helyezik, arra építő, az együttműködést feltételező eljárás. o o o o Páros munka Csoportos munka vita projekt Projektmódszerek Témahét A témahét keretén belül a tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor az adott tárgyból a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. 3 hetet meghaladó projekt A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor egy téma feldolgozása több mint 3 héten keresztül, projektmódszerrel történik. Témáját a tanév során az éves munkatervben határozzuk meg. Az implementáció időszakában a Háztartási napló létrehozása történt. Digitális tartalmak, eszközök használata. A tevékenységet úgy kell megszervezni,hogy a programban érintett tanórák 25 %-a IKT eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

14 14 Az új tanulásszervezési módszereket a szövegértés-szövegalkotás, a matematika, és a szociális, életvitel, környezeti kulcskompetencia területeken alkalmazzuk. IKT eszközök és módszerek alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában Az iskola alapfeladatának ellátása érdekében, valamennyi tanítási, tanulási területen tervezi, alkalmazza azokat a módszertani, technikai lehetőségeket, amelyek elősegítik az IKT eszközök és módszerek alkalmazását. Ennek eredményeként az IKT-val támogatott oktatási-nevelési módszerek hozzájárulnak: az oktatás hatékonyságának növeléséhez, a kompetencia alapú oktatás támogatásához, a hátrányos helyzetűek és sajátos nevelési igényűek integratív oktatásának támogatásához, a tanulók egyedi fejlődéséhez jobban idomuló tanulási folyamat megvalósításához, az élethosszig tartó tanulásra való felkészítéshez, a munkaerő piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodó képesség kifejlesztéséhez, a decentralizált, helyhez nem kötött, tanulási folyamat támogatásához. Ennek érdekében, folyamatosan fejlesztjük és a teljes oktatási-nevelési rendszerünkben alkalmazzuk azokat az IKT eszközöket, amelyek elősegítik, biztosítják a Pedagógiai programban megfogalmazott célok, tevékenységi területek eredményesebb megvalósítását. A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke (Lásd az 1. számú mellékletben)

15 15 2. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatai iskolánkban 2.1. Személyiségfejlesztés A NAT-ban képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. (NAT, 8. o.) Az iskolai élet kulcsszereplője a pedagógus, akinek feladata, hogy közvetítse diákjainak a társadalmi értékeket és viszonylatot, azaz oktasson és neveljen. E feladatának akkor tud eredményesen megfelelni, ha ismeri a tanítványait. A megismerésnek rendkívül sok eszközével élhet (pl. megfigyelés, személyiség-, ill. teljesítménytesztek, irányított, ill. kötetlen beszélgetés stb.). A leggyakoribb megismerő-értékelő kategóriákon kívül (magatartás, szorgalom, tanulmányi teljesítmény) érdemes más szempontokat is érvényesíteni, hiszen a diákoknak még számos olyan tulajdonságuk van, amelyek jellemzik őket. Így pl. személyi sajátosságaik, tanulási helyzetük, az osztályközösség, családi háttér, pályairányulás stb. A személyiségfejlesztés tudatossága megkívánja, hogy ezek ismeretében fogjunk hozzá, ill. végezzük a tanulók tudásának és képességeinek fejlesztését A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink: A tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs és cselekvési képességeinek a kialakítása, fejlesztése. Ezt elérhetjük információszerzés és -kezelés különböző módjainak, a verbális és a nonverbális kommunikációs készségeknek a fejlesztésével, ill. a kultúra alapvető eredményeinek megismerésére történő igény kifejlesztésével. A képességfejlesztés további célja, hogy elérjük a NAT-ban és a kerettantervekben meghatározott követelményeket (lásd ott). A nevelési folyamat adott szakaszában fontos lehet tudni, hogy a diák sikerkereső-e vagy kudarckerülő, belső vagy külső kontrollos-e, hogyan vélekedik önmagáról, milyennek tervezi jövőjét, hogy milyen a tanulás iránti attitűdje, hogyan viszonyul az egyes tantárgyakhoz milyen tanulási szokásai vannak, milyen a közösséggel való kapcsolata stb. Ennek érdekében használjuk a megismerési technikát. A hatékony személyiségfejlesztés eszköze a szoros kapcsolattartás a szülői házzal. Kiemelten kezeljük a tanulók önismereti készségének fejlesztését, reális önértékelésüket, amely alapul szolgálhat a pedagógus pályaorientációs tevékenységéhez és a tanuló eredményes pályaválasztásához. Iskolánk az Alapelvek, értékek, célok és a A képzés rendje c. fejezetben, ill. a helyi tantervekben megfogalmazottak szerint arculatával, programjával, a tanulásszervezés változatos módjaival biztosítja, hogy a diákok érdeklődésüknek, képességeiknek, eredményeiknek megfelelően tanulhassanak. Feladatunk olyan iskolai légkör és környezet kialakítása, amely kedvezően hat a személyiség fejlődésére, így pl. - a mindennapi környezet alakításával hozzájárul az esztétikai élmény, a szépség megtapasztalásához - a diákönkormányzat működésével elősegíti az állampolgári szerepre való felkészülést, tudatosítja a felelősségérzetet, az együttműködési készséget.

16 Közösségfejlesztés Az iskola az oktatás és nevelés egyik színtere, amely közösségi bázisú. Az iskola színtere az ott folyó közösségi életnek, különböző szokások, értékek, viselkedésminták szövevénye. Ehhez a közösséghez, annak szokásaihoz stb. igazodik, alkalmazkodik az egyén, a diák, aki a meglévő családi, rokonsági, baráti kötelékeivel már különböző közösségeknek tagja. A közösségek jellegzetességei beépülnek a személyiségbe, így azoknak (különösen a kiscsoportoknak) fontos szerep jut a szocializációban, a személyiség változásaiban. Az iskola feladata, hogy a közösség fejlesztésével megteremtse az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot, segítse a kölcsönös és segítő interakciós sémák kialakulását, motiválja tagjait a közérdek képviseletére. Ezzel olyan készségeket és késztetéseket ad a személyiség számára, amelyek mind társadalmi szempontból, mind pedig a személyiség saját emberi fejlődése szempontjából fontosak. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink Iskolánkban a szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének, kapcsolatának formái táblázatba rendezve a program 8. pontjában találhatók. A fontosabb iskolai közösségek: - tanulási (osztály, diákkör, sportkör) - tanulók pedagógusok - szülők pedagógusok A projekt alapú oktatás nemcsak az osztályközösség formálását segíti, hanem az iskolai közösséget is erősíti. A diákönkormányzat éves tervezése lehetővé teszi, hogy minden osztályközösség egy-egy nagyobb iskolai rendezvényen megmutathassa magát. (Színpadi szereplés, játék, sport ). A diáknapi program az iskola minden tanulóját megmozgatva, egymással versenyezve, játékosan, felszabadultan komolyan közösségformáló erejű. A diákkörök, sportkörök különböző osztályok diákjait fogják össze (pl. énekkar). A kirándulások, túrák lehetőséget adnak az alkalmazkodás, segítségnyújtás, tolerancia és más pozitív tulajdonságok fejlesztésére. A Művelődési Ház olyan programokat kínál, amin a tanulók érdeklődésük szerint részt vehetnek. Pl. gitáriskola, alternatív zenélés stb. A foglalkozások vezetőivel véleményt cserélünk a tanulók fejlődéséről. Az osztályfőnökök összegzik az osztályban tanító pedagógusok tapasztalatait, amit osztályfőnöki órán is hasznosítanak. A tanmeneti tervezés szerint felméréseket készítenek a közösség alakulásáról. (szociometria, kérdőív, önismeret ) A szülőkkel való kapcsolattartás szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon, levélben folyamatos. Sajátos formája még a szülők bevonása az alkalmi projektekbe. Az SZM tagjaival évente több alkalommal tartunk munkamegbeszélést. Kommunikációs kultúra - A társadalmi érintkezés alapja a kommunikációs kultúra, így annak elsajátítása rendkívül fontos az egyén szocializációja szempontjából. A nyelvi illemtan körébe tartozó kommunikációs szokások és módok ismeretét, s az azoknak való megfelelést a mindennapokban, ill. szituációs játékokban gyakorolják a diákok. A közösség tagjaként megtapasztalhatják, hogy a másik elfogadása, elismerése, a figyelem, a segítség és a szeretet olyan információs és kapcsolati cserefolyamatok, kommunikációs hálók, amelyekben lelkiviláguk megvalósul, és amelyben én-azonosságukat megtalálják. A közösségi élet s a benne adódó konfliktushelyzetek szintén lehetőséget adnak arra, hogy megtapasztalják, miként tudják a másik számára is elfogadhatóan érvényesíteni egyéni és közösségi érdekeiket. Meggyőződhetnek a nyílt kommunikáció, a bizalom, az elfogadás előnyeiről, megtanulhatják az önérvényesítés másoknak nem ártó módjait, fejlődhet vitakultúrájuk, érveléstechnikájuk, készségük az

17 17 önmegvalósításra. Természetesen ez is tanulási folyamat, ami nem mehet végbe a pedagógus segítő közreműködése nélkül. Testi és lelki egészség A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését szolgálják: - a mindennapi testedzés lehetőségének megteremtése, sportcsoportok működtetése, sportkörök, természetjárás - a baleset-megelőzéssel, az egészség megőrzésével kapcsolatos ismeretek átadása, a harmonikus életutat megalapozó szokások kialakítása, az egészséget károsító, függőséghez vezető szokások kialakulásának megelőzése. Mindezekhez külső szakemberek, pl. a Családsegítő Szolgálat munkatársainak segítségét is igénybe vesszük. - a lelki egészség alapja a sikeresen és örömmel végzett iskolai tevékenység. A fáradás, a kimerülés, a félelmek és szorongás, a stresszhelyzetek és a megoldatlan konfliktusok károsan hatnak a gyerekekre. Lelki egészségük megőrzésében a pedagógus sokat tehet pl. fejleszti a diák önismeretét, emberismeretét, olyan napirendet biztosít, amely megfelel a diák szükségleteinek, megelőzi a túlterhelést, fejleszti a konfliktusok megoldásának képességét. - iskolánkban mozgássérült, illetve sajátos nevelési igényű diákok is tanulnak. A velük való együttlét segít kialakítani a másság elfogadását, a beteg, fogyatékos emberek elfogadását, segítését. Tanulás Az értelmi fejlődés legjellemzőbb vonása, hogy nemcsak ismeretek (tények, fogalmak, szabályok, törvényszerűségek), hanem intellektuális módszerek, műveletek is felhalmozódnak. A tanulás tehát magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését - fejlesztését. Az iskola egyik fő feladata, hogy tanítsa a tanulás összetevőit, azaz tanulni tanítson. Ennek eredményeképpen a tanuló: - folyamatosan önállósodik a tanulás tervezésében - elsajátítja az eredményes tanulás módszereit (egyénre szabott tanulási módszereket, eljárásokat épít ki, fejleszti értő olvasását, erősíti emlékezetét stb.) A tanulás lényege az önálló gondolkodásra építő feladat- és problémamegoldás. A kifejtésre, értelmezésre, értékelésre, önálló véleményalkotásra irányuló nyitott kérdésekkel segíthetjük diákjainkat a mélyebb összefüggések feltárásában, a burkolt mondanivaló megtalálásában. A nevelő nyitottsága, érzékenysége, empátiája, a gyermek érdeklődését, készségeit figyelembe vevő magatartása, a kutatást-keresést ösztönző módszerei a diákok hasonló jellemzőinek kialakítását eredményezhetik. A pedagógus feladata, hogy a tanulás fejlesztését az egyén jellemzőire alapozza, s ehhez, illetve az adott tartalomhoz kapcsolódva válassza meg a fejlesztés lehetséges útjait (pl. tárgyicselekvéses, szemléletes-képi, illetve elvont-verbális útjait).

18 18 3. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Az iskola beiskolázási területe alapján az elsőéves tanulók különböző településekről jelentkeznek iskolánkba. Ennek megfelelően lesznek bejárók ill. helybeli diákok. Az új iskolába, az új környezetbe, közösségbe való beilleszkedést segítenünk kell. Ezt a tevékenységet az osztályfőnök tartja kézben. Az osztályfőnök az osztályban tanító tanárokkal együtt, a tanulók megismerése során kiszűri azokat, akikkel a tanítási órán, illetve a tanórán kívüli foglalkozásokon az átlagtól eltérő viselkedést tapasztal. Ennek módjai: - egyéni beszélgetések - családi háttér megismerése - szerepjátékok - önismereti csoporttréningek - szociometria A különböző módszerek alkalmazása mellett fontos szerepe van a pedagógus és a tanulók személyes kapcsolatának. Az osztályfőnöki és a különböző tanítási órák egyaránt színterei lehetnek ennek a pedagógiai tevékenységnek. A beilleszkedést segíti, hogy tanítványaink lelki egészségének megőrzését, a konfliktuskezelés és problémamegoldás képességének erősítését, vagy csupán a figyelmesen hallgató fél szerepét felvállalja az iskolai védőnő is, aki heti 2 fogadónapot tart, ill. az intézmény ifjúságvédelmi felelőse, aki szintén lehetőséget ad a mentális problémák feloldására. A pedagógusok jelzései alapján, ha szükséges, diákjainkat a pedagógiai szakszolgálathoz irányítjuk, ahol további segítséget kapnak, ill. a helyi Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulhatnak. 4. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység A tanulók megismerésének folyamatában alapvető pedagógiai elvünk, hogy minden diákunk részére biztosítsuk a fejlődéshez szükséges feltételeket, lehetőségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tanuló képességeit, tehetségét kibontakoztathassa: - differenciált tanítási óra - csoportbontás - szakkörök - iskolai sportkörök - fakultációs foglalkozások - versenyek, vetélkedők, kulturális műsorok Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket (angol, német), a tanulólétszám, valamint a szaktantermek befogadóképességének függvényében az informatikát, az alkalmazott számítástechnikát valamennyi évfolyamon, illetve a matematikát a 30 főnél nagyobb osztálylétszám esetén, továbbá a szakmai orientációs gyakorlat tantárgyait. A csoportok létszámára vonatkozóan a Közoktatási tv. előírásai mérvadóak. A csoportba sorolásnál lehetőség szerint törekszünk a hasonló képességű, közel azonos eredményű tanulók együtt tanítására (informatika és matematika). Az idegen nyelvek esetén ez csak évfolyamszintű bontással valósítható meg. A csoportok közötti átjárhatóság a létszám-, ill. technikai/szervezési korlátokig biztosított. A szakkörök indítása a diákok igényeihez, az iskola személyi feltételeihez és a nem kötelező tanítási órák időkeretéhez igazodik. Ennek megfelelően tanévenként a tantárgyfelosztásban határozzuk meg, hogy mely szakköröket indítunk. A sportkörök működtetése a Kt. és a vonatkozó rendeletek alapján tanévenkénti előzetes igényfelmérés után folyik. A tanulmányi versenyekre, az intézmény hagyományos vetélkedőire és más rendezvényeire a tanév helyi rendjében és a munkaközösségek munkatervében megfogalmazottak szerint kerül sor.

19 19 5. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az intézményben minden pedagógus közreműködik a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Pedagógiai munkánk során tudatosan kell törekednünk arra, hogy a gyermekek semmilyen hátrányos megkülönböztetésben ne részesüljenek (nem, nemzet, etnikai csoport, vagyoni helyzet, politikai vallási meggyőződés stb.) Ebben nagy szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemi felelősnek, aki segíti, hogy a gyermekek védelméről szóló törvény az iskolai gyakorlatban megvalósuljon. Ennek során figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előmenetelét. Az osztályfőnökökkel napi kapcsolatban van, hiszen az osztályfőnök az a pedagógus, aki a legtöbb információval rendelkezik a tanulókról (család, baráti társaság, ) - Osztályfőnöki órákon az osztályfőnök szerepe meghatározó a következő témák feldolgozásában: - a családi életre nevelés - egészséges életmód - káros szenvedélyek megelőzése - közösség szerepe, fontossága az egyén életében - Szabadidős tevékenységben - önismereti, konfliktuskezelő tréningek - kirándulások - egészségvédő, mentálhigiénés programok - Szülőkkel való együttműködés - fogadóórák - szülői értekezlet - családlátogatás - levél, telefon - Iskolai szülői szervezeti formák - érdekvédelmi fórum (szülő pedagógus - diák) - szülői munkaközösség - Kapcsolat iskolán kívül szervezetekkel - gyermekjóléti szolgálat - családvédelmi szolgálat - iskolaorvos, védőnő - polgármesteri hivatal, - gyámügy jegyző - ÁNTSZ 6. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése A tanítási órákon végzett munka, illetve a tanulmányi eredmény alapján a szaktanár (osztályfőnök) felméri, hogy kik azok a tanulók, akik nem képesek az eredményes továbbhaladásra. Az okok feltárásához a tanulót és a szülőket is szembesíteni kell ezzel a problémával. Az eredményes módszer kiválasztásához mindhárom félnek együtt kell működnie, de elsősorban a tanulónak. A felzárkóztatásban segítő foglalkozások: - felzárkóztató fogl. - korrepetálás - egyéni foglalkozás - tanulási módszerek kiválasztása tantárgyak szerint - egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése Felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk szükség szerint a 9. évfolyam diákjainak. A tanév eleji felmérők eredménye és a diákok tanórai munkája alapján szeptemberben javaslatot teszünk arra, hogy ki, melyik tantárgyból látogassa e foglalkozásokat. Erről az első szülői értekezleten a szülőket is tájékoztatjuk. A felsőbb évfolyamokon korrepetálással segítjük az iskolai munkából rövidebb-hosszabb időre (pl. betegség miatt) kiesett diákokat, illetve egyéni foglalkozáson felkészítünk pl. különbözeti vizsgára. A differenciált képességfejlesztést szolgálják még az érettségi és szakmai vizsgákra felkészítő foglalkozások.

20 20 7. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A szülői értekezleten, osztályfőnöki órán tájékoztatást adunk arról, hogy milyen pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra van mód: - kedvezményes étkezési norma eltartott családtagok számától függően - tankönyvtámogatás differenciáltan, illetve rászorultság alapján ingyenes tankönyvtámogatás (2001. évi XXXVII. tv.) - gyermek- és ifjúságvédelmi törvény alapján igénybe vehető anyagi támogatások - szabadidős programokhoz pályázatokon szerzett pénzek felhasználása. Az iskola rendszeresen pályázik a hátrányos helyzetű tanulók segítését célzó programokra. Az intézményen kívüli kulturális, művészeti, szabadidő-sport vagy más foglalkozás megszervezéséhez a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott támogatás keretein belül, illetve alapítványi támogatással, pályázatokkal tudjuk az ingyenességet biztosítani. 8. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával nevelésével kapcsolatos tevékenység Az intézmény az évi LXXIX. törvény a közoktatásról 30. és a 35., a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39, a 2/2005. (III.1.) OM rendelet 2. mellékletében megfogalmazott irányelvek alapján biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók esélyét a felzárkózáshoz, egyéni fejlesztési terv segítségével. Tapasztalatszerzés a hálózati tanulás keretében történik. A pedagógusok az oktatás és a számonkérés tervezésében figyelembe veszik a szakértői véleményeket. 9. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A tanulók személyiségének fejlesztéséhez, tudásának elmélyítéséhez, az érettségire és az életpályára való előkészítéshez a pedagógusok, szülők és tanulók tudatos, szervezett, őszinte, tényszerű, rendszeres együttműködése szükséges. Pedagógiai céljaink megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulókat minél sokoldalúbban megismerjük, körülményeiket a jobb eredmény érdekében megpróbáljuk felmérni. Természetesen megfelelő tapintatra van szükség, személyiségi jogok nem sérülhetnek. A kölcsönös tisztelet, a segítőkészség, a problémák megoldására törekvés, egyfajta szeretettel átitatott légkör biztosítása, a kölcsönös bizalom kialakítása és erősítése közös céljaink elérésének feltétele. Egységes nevelési szemlélet kialakításával, az információk gyors, rendszeres áramoltatásával, cseréjével, következetességgel a tanulók egyéni fejlődése folyamatosabb lehet. Megtorpanásuk, átmeneti tanulási zavaraik, magatartási problémáik időben megoldható, a segítség, a megfelelő intézkedés nem késik, nem marad el. Lényeg: a tanuló(k)ért a pedagógusok, a szülők és a tanuló(k) együttműködnek.

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja

A vasvári Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja A vasvári Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) Bertók Gyöngyi igazgató 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A SzoSzSzC Béri Balogh Ádám Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának Pedagógiai Programja

A SzoSzSzC Béri Balogh Ádám Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának Pedagógiai Programja 1 A SzoSzSzC Béri Balogh Ádám Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. szeptember 1. Módosítva: 2015. január 22. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben