HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2008-ban

2 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: , Honlap: HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Ellenőrizte: Elfogadta: Jóváhagyta: Mándi Tiborné általános igh. módszertani intézményi igh. Temesy Ágnes iskolai igh. Cseh Nóra diákotthoni igh. Jankó Brezovay Pálné igazgató Készült 14 példányban, nem sokszorosítható Nevelőtestület Fővárosi Közgyűlés (külön melléklet) Kapják: 1. sz. példány: fenntartó 2. sz. irattár 3. sz. igazgató 4. sz. szülői faliújság 5. sz. diákotthoni ig. h. 6. sz. gazdasági vezető 7. sz. módszertani intézmény ig. h. 8. sz. alsó tagozatos munkaközösség - vezető 9. sz. felső tagozatos munkaközösség - vezető 10. sz. speciális tagozat munkaközösség - vezető 11. sz. testnevelési munkaközösség vezető 12. sz. nevelési munkaközösség - vezető 13. sz. könyvtár 14. sz. tanári szoba Jelmagyarázat: R Iskola Diákotthon Módszertani intézmény

3 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETŐ R 1.1 INTÉZMÉNYÜNK HIVATALOS ADATAI, TÁRSADALMI FUNKCIÓI, AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN Neve: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona Az intézmény alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest, V. Városház u Felügyeleti szerve: Budapest Főváros Közgyűlése, Budapest V. Városház u Közgyűlési határozat száma: 140/2008.(IV.24.) Főv. Kgy. Az intézmény székhelye: Budapest, XIV. ker. Miskolci út 77. A gyengénlátók általános iskolájának társadalmi funkciói A gyengénlátók általános iskolája a közoktatás rendszerébe tartozó országos felvételi körzetű gyógypedagógiai nevelés-oktatási intézmény, tanköteles korú ép értelmű, illetve enyhe fokban értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) gyengénlátó gyermekek részére. A tanulók felvétele a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakértői javaslata alapján történik. Iskolánkban a többségi általános iskolákhoz hasonlóan általános műveltséget megalapozó, alapfokú nevelés és oktatás folyik. Ez lehetővé teszi, hogy a gyengénlátó gyermek bármely évfolyamon iskolát változtasson. Az alapító okirat szerint az alábbi feladatokat látjuk el. Az intézmény alaptevékenysége: - Alapfokú oktatás - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Egyéb szálláshely szolgáltatás - Egyéb vendéglátás Az intézmény alap szakfeladata: - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása További szakfeladatai: - Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára - alapfokú művészetoktatás (zongoraoktatás), - napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben), - iskolai, intézményi közétkeztetés, - kollégiumi intézményi közétkeztetés, - munkahelyi vendéglátás, - pedagógiai szakszolgálat - pedagógiai szakmai szolgáltatás

4 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás - önkormányzatok és többcélú kistérségi tárulások elszámolása Az intézmény alap, illetve speciális feladatai: - pedagógiai szakszolgálat: - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés - korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás és gondozás - a Fővárosi Közgyűlés 1427,1428/2000.(VI.29.) számú határozatai alapján látássérült gyermekek integrált oktatását segítő módszertani központ működtetése A jóváhagyott pedagógiai program szerint az általános iskola évfolyamainak száma: 8, ép intellektusú és halmozottan sérült gyengénlátó tanulók oktatása. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: - iskola:144 fő (20% túllépés engedély alapján lehetséges) - diákotthon: 80 fő Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: - továbbképzések, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése - egyéb oktatási tevékenység végzése - A felnőttképzésről szóló CI. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően felnőttképzési tevékenység folytatása, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral kötött szerződés alapján gyakorlóiskolai tevékenység ellátása - saját üzemeltetésű konyha, (szervezett és nem szervezett étkeztetés), mosoda, karbantartó műhely, saját kazán, uszoda, szemorvosi rendelő működtetése, gépjármű üzemeltetése Az intézmény működési köre: országos szerv. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési Többcélú intézményként egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához iskolai helyi tantervet, diákotthoni, valamint egységes módszertani intézményi pedagógiai programot használunk.

5 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete Igazgató Szakmai munkaközösségek, gyakorló tanárok Optikai- pszichológiai ellátás Módszertani intézményi- és általános igazgatóhelyettes Integrációt segítő tanárok - utazótanárok Adminisztrátor Igazgatótanács: igazgatóhelyettesek munkaközösség vezetők diákönkormányzat szakszervezeti képviselő közalkalmazotti tanács szülői közösség Könyvtár, stúdió, szertárak Iskolai igazgatóhelyettes Diákotthoni igazgatóhelyettes Gazdasági vagyonműködtető, gazdasági vezető Oktatótanárok, zenetanárok Nevelőtanárok Ügyvitel Pedagógiai asszisztensek Gyermekfelügyelők, pedagógiai asszisztensek Gondnokság Eü- és gyermekvédelmi ellátás Technikai alkalmazottak Élelmezés Konyhai alkalmazottak

6 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELŐTESTÜLETÜNK ETIKAI NORMÁI Folyamatos önképzéssel igyekszünk megismerni az európai és magyar pedagógiai kultúrát, ezen belül különösen a gyógypedagógiai tudásanyagot, s megszerzett ismereteinket beépítjük a mindennapi munkába. A korunkra jellemző gyors változásokat nyomon követjük, értékeljük, ha szükséges, érvényesítjük gyakorlatunkban. Az intézmény vezetősége arra törekszik, hogy a közösen elfogadott pedagógiai célok teljesítéséért a tanárok jó légkörben, munkájukat összehangolva, pedagógiai szabadságukat megőrizve dolgozhassanak. Pedagógusaink a nevelőtestület tagjaként részt vesznek pedagógiai programunk tervezésében és értékelésében. Joguk, hogy a program alapján a közvetített ismereteket, a tananyagot, a nevelési és tanítási módszereket megválasszák. Minden pedagógiai tevékenységüket a gyengénlátó, aliglátó gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényei szerint, az ahhoz igazodó speciális módszerek alkalmazásával végzik. Intézményünk mindhárom egységében szem előtt tartjuk a szülői jogok érvényesülését. Pedagógiai programunk alapján az iskolai, diákotthoni és módszertani intézményi tevékenységek megvalósítása során mind a gyermekek, tanulók nevelésében, oktatásában, mind a szülők informálásakor a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan közvetítjük. Az iskolánkba járó tanulók számára a szülők igénye alapján lehetővé tesszük a hitoktatást. Nevelőtestületünk elfogadja és magára nézve iránymutatónak tartja a Pedagógus Szakmai Etikai Kódexben 1 foglaltakat. 1 Szakmai Etikai Kódex Pedagógusoknak, szerkesztette: Hoffmann Rózsa, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2003

7 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYZETELEMZÉS 2004 R 2.1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK (1997,2001,2004) Helyi pedagógiai programunkban 1997-ben, és 2001-ben is részletesen bemutattuk működési feltételeinket. A évi helyzetet az előbbi évek adataival összehasonlítva elemezzük SZEMÉLYI FELTÉTELEK 1. táblázat: Létszámadatok Álláshelyek neve 1996/ / /2004 Igazgató, igazgató helyettes Oktató tanár + pszichológus Zenetanár Iskolai pedagógiai asszisztens Integrációs szakszolgálat Integrációs szakszolgálat - - adminisztrátor 1 1 Nevelőtanár + rendszergazda Szociálpedagógus Diákotthoni pedagógiai asszisztens Gyermekfelügyelő Szemészorvos Ápolónő, védőnő Ügyviteli alkalmazott Technikai alkalmazott + konyhai alk Oktatótanáraink és utazó gyógypedagógusaink zöme két-három vagy négy szakos gyógypedagógiai tanár, ezen túlmenően többüknek általános iskolai tanári szakos diplomája is van. Néhány tanárunk más pedagógiai diplomával rendelkezik (zenetanár, testnevelő, magyar-történelem, és biológia-kémia). Szakvizsgázottak száma: 5 fő Országos szakértői névjegyzéken szerepel: 6 fő Oktatótanárok és az integrációs szakszolgálat tanárainak végzettsége (zenetanárokkal, vezetőkkel együtt) / / gyógypedagógus+más diplomás egyéb pedagógiai diplomás gyógypedagógus

8 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelőtanáraink két szakos gyógypedagógusok, két diplomás gyógypedagógusok, általános iskolai szakos tanárok, tanítók, egyéb pedagógiai diplomával és szakosító képesítéssel rendelkeznek. Nevelőtanárok végzettsége (igazgatóhelyettessel együtt): 1997 / / gyógypedagógus egyéb pedagógiai diplomás szakoktató A továbbképzésben való részvétel kiemelkedően jó, szakvizsgára 8 fő készül fel. tanév felsőfokú tanulmányokat végez tanfolyamra jár 2002/ fő 11 fő 2003/ fő 6 fő Iskolánkban a gyengénlátókra vonatkozó, szemészeti, optikai, pszichológiai ismereteket feldolgozó, nemzetközi kitekintést is biztosító akkreditált és házi tanfolyamok zajlanak TÁRGYI DOLOGI FELTÉTELEK 1997 A diákotthonos iskola épületét 1982-ben adták át. Építészetileg a gyengénlátók speciális igényeinek megfelelő. Oktatási helyiségek: - 13 osztályterem, - tornaterem, - tanuszoda, - 2 szabadtéri sport-pálya. Egyéb oktatási célú helyiségek: - előadóterem, - technika terem, - és 10 egyéb célú terem (összesen 8 szükségterem).

9 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Diákotthoni helyiségek: - 26 hálószoba, - 2 felügyelőszoba, - 2 klubszoba, - 1 játék-szoba, - 2 hempergő. A helyiségek számát és típusát tekintve jelenlegi feladat ellátásához szűkös. Ennek oka: - 12 tantermes iskolaként 8 osztályos felmenő rendszerben ép értelmű gyengénlátók oktatására, és a halmozottan fogyatékosok fogadására (1-4 osztályig) épült, de felső tagozatos integrációjuk nem megoldott; Helyiséget igényelne még a habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, a szakkörök és zeneoktatás; az integrációs tevékenység; a raktárak és karbantartói műhelyek; a gyermekkönyvtár; a testnevelés. Szülők, és főiskolai hallgatók fogadására alkalmas terem sincs. A diákotthon további igényei: lakó- játék- munka- és betegszobák. Mindezek indokolják az intézmény bővítésének igényét, amelyhez érvényes elvi építési engedélyünk van. (1996. február 22-i határozat, meghosszabbítva) 2.4. TÁRGYI, DOLOGI FELTÉTELEK 2004-BEN Az 1994-ben megtervezett bővítések a 2001/2002-es tanévben váltak valóra. Az intézmény új, harmadik szintje nemcsak a tanterem hiányt enyhítette, hanem a földszint átalakításával lehetőség nyílt a tanári, a testnevelést szolgáló helyiségek és a szertár igényeknek megfelelő átalakítására. A diákotthon visszakapta, és eredeti funkciójaként használhatja immár hálóit, klubszobáit. A harmadik szinten jelenleg három osztályterem, 2 technika, 2 rajz terem, a kollégiumi szárny fölött pedig a szaktantermek, zenetermek, és az integrációs szakszolgálat új területe található. Az átalakítások miatt csökkent az ünnepélyek, konferenciák rendezésére szolgáló aulánk területe. Az integrációs szakszolgálat feladatkörének bővülése miatt újabb terem igények várhatók. A 2002/2003 tanévre a jogszabályokban előírt, az intézmény szakmai munkájához szükséges minimum feltételek biztosítására 80 millió Ft-ot adott át fenntartónk. Az oktató-nevelő munka feltételei az alábbi eszközökkel bővültek: - könyvek, CD-k, videofilmek, diafilmek - taneszközök - térképek, táblák, oktató tablók - fejlesztő játékok, eszközök - fénymásolók, fűző-, hűtő-, dia-, írásvetítő-, kondicionáló gépek - számítógépek, programok - bútorok, berendezések - elektronikus olvasógépek, - udvari játékok - szabadtéri sportpályák Az intézmény működési adottságai más területeken is jelentősen változtak: konyhai részleg folyamatos felújítását, a melegvíz ellátás felújítását stb., terv szerint végezzük. Az utazótanárok rendelkezésére személygépkocsi, a tanulók kirándulásához kisbusz használható.

10 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM táblázat Elnyert pályázatok ( ) A PÁLYÁZAT KIÍRÓI PÁLYÁZATOK SZÁMA ÖSSZEG 1. Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága 14 db Ft 2. Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért 19 db Ft Országos Közalapítvány 3. Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 3 db Ft 4. Ifjúsági és Sportminisztérium 2 db Ft 5. Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács 2 db Ft 6. Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága 1 db Ft 7. Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 10 db Ft 8. Pro Scholis Urbis Közalapítvány 3 db Ft 9. Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht. 1 db Ft 10. Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2 db Ft 11. Humanitas Civitas Közalapítvány 1 db Ft 12. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 1 db Ft MINDÖSSZESEN 59 db Ft TANULÓINKRA VONATKOZÓ FONTOSABB MUTATÓK R 3. táblázat Tanév összes tanuló összesből diákotthono s bejáró összesből ért. fogy. (halm. sérült) ép ért. 1992/ / / / / / / / / / / /

11 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM / / / / / / / / / / / / diákotthonos bejáró / / / / / / / / / / / /2004 ért. fogy. (halm. sérült) ép ért. Tanulóink összetétele látóképességük, idegrendszeri állapotuk, értelmi képességeik, családi hátterük szempontjából nagyon heterogén. Nagyon jelentős a tanulók látásteljesítmény szerinti létszámarány változása: míg tíz évvel ezelőtt elenyésző számban tanultak iskolánkban 0,1 alatti vízusú növedékek, addig jelenlegi arányuk megközelíti a 30%-ot as adatok (151 tanulóból): Gyengénlátó 96 ebből kétszemes 52 egyszemes 44 Aliglátó 55 kétszemes 23 egyszemes 32 Tanulóink egyharmada koraszülött. Közöttük sok a mozgásszervi, idegrendszeri problémákkal küzdő, fáradékony, kevéssé terhelhető gyermek.

12 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Egyéb képességbeli hiányosságok arányát mutatja az alábbi táblázat: 4. táblázat Ép gyengénlátó értelmű Diszlexia 12% 5% Diszkalkulia 6% 13% Beszédhiba 7% 33% Figyelemkoncentráció zavara 13% 30% Lassú munkatempó 15% 15% Mozgáskoordináció zavara, nagymozgások 16% 23% Finommozgások 14% 41% Halmozottan sérültek Az osztályfőnökök megítélése szerint kiemelkedő képességű a tanulók 6 %-a, tehetséggondozó szakkörökre, zongorára, táncra jár a tanulók 64%-a. 5. táblázat Pályaválasztási adatok A sötétebb színnel kiemelt sorokban található létszámadatokban halmozottan sérült tanulók is szerepelnek! A táblázat a beiskolázási adatok és a nyomonkövető vizsgálat beérkezett információi alapján készült. Általános Tanulmányaikat az alábbi iskolatípusokban folytatták iskolánkban végzett Szakm. Nem tanulóink Szakközép Speciális Gimn. képző v. iskola szakiskola Tanfolyam folytatta Évszám Létszám Szakiskola tanulmányait

13 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Általános Tanulmányaikat az alábbi iskolatípusokban folytatták iskolánkban végzett Szakm. Nem tanulóink Szakközép Speciális Gimn. képző v. iskola szakiskola Tanfolyam folytatta Évszám Létszám Szakiskola tanulmányait összesen 344 : százalék: 100 % 38,66% 12,50% 24,13% 18,90% 2,62% 3,20% A gyermekek családi háttere (adatszolgáltatók: osztályfőnökök 1997, 2004) Szülők iskolai végzettsége: a többség általános iskolát és szakmunkás-képzőt végzett (80%-a), mindössze 10%-uk végzettsége felsőfokú Munkanélküli, GYES-en, Gyed-en van 47% 33% Rokkant nyugdíjas, nyugdíjas 43% 10% Kereső tevékenységet folytat 36% 45% Fő állású anya 1% 2% Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2002-es felmérése intézményünkre is kiterjedt. Nyolcvan megkérdezett tanulónk közül 48%-nak dohányzik édesapja, 45%-nak édesanyja. Rendszeresen alkoholizál 44%-uk édesapja, és 11%-uk édesanyja. Gyermekvédelmi felelősünk 2004-ben 48 hátrányos helyzetű gyermekkel és családjával foglalkozott. Közülük aktuális helyzetüknek megfelelően 8 és 12 fő között mozog a veszélyeztetett tanulók száma decemberében a Gyermekétkeztetési Alapítvány jóvoltából 30 db karácsonyi csomagot tudtunk kiosztani hátrányos helyzetű gyerekeink és családjaik részére. A nevelőtestület által 1992 ben alapított Kovács Csongor Alapítvány rendszeres anyagi támogatást nyújt a rászoruló családok számára NEVELŐ OKTATÓ MUNKA 1997 R A nevelő-oktató munka alapja a többségi iskolákra vonatkozó tananyag és követelményrendszer, amelynek kiegészítője A gyengénlátók általános iskolája nevelési és oktatási terve (1979), valamint A gyengénlátók kisegítő iskolájának nevelési és oktatási terve (1982). A tanterveket iskolánk tanárai sokéves tapasztalataikat felhasználva írták a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelveire támaszkodva. Ezen kívül kézikönyvet készítettek Fejlesztési eljárások iskoláskorú gyengénlátók számára (1996) címmel. A Perkins-Hilton látássérülteket segítő amerikai alapítvány anyagi támogatásával jelent meg Paraszkay Sára: Közelről nézve a gyengénlátó gyermek című könyve mely a maga nemében hazánkban egyedülálló kiadvány (1994). Intézményünkben a gyermekek képességeinek fejlesztése érdekében differenciált foglalkoztatás valósul meg. Diákjaink két idegen nyelv közül választhatnak (angol, német). Fakultációs órákon számítástechnikát, szövést, háztartási ismereteket tanulhatnak. Tanórán kívüli pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásaink is vannak: A gyermekekben rejlő jó képességeik kibontakozását szolgálják a szakkörök: rajz, számítástechnika, néptánc, történeti tánc, angol és német nyelv, valamint zongoraoktatás.

14 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Logopédia Rajz szakkör 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS Számítástechnika Zongora Gimnáziumi előkészítő Diáksport Olvasástechnika Fehér bot Látásnevelés Braille Néptánc Angol szakkör Német szakkör Gyógytestnevelés Diszlexia Korrekció 2.7. AZ UTAZÓTANÁRI SZOLGÁLAT Iskolánkban 1978-ban alakult -Magyarországon elsőként - utazótanári szolgálat. Ennek működése teremt alapot a gyengénlátók alakuló módszertani központjának. Személyi feltételek 1997-ben: 3 gyógypedagógus tanár, valamint az iskolai létszámban szereplő 1-1 speciális optikai eszközhasználatot segítő tanár, gyógypedagógus, pszichológus, gyermekszemész szakorvos. A szakszolgálat feladatai: - óvodáskorú gyengénlátó gyermekek kompenzatív fejlesztése, iskolára felkészítése - integráltan tanuló általános iskolás gyengénlátók segítése - nyílt napok szervezése óvónők, integráltan tanuló gyengénlátó általános iskolások pedagógusai számára, tanácsadás - szülők tájékoztatása, bevonása a fejlesztő munkába, tanácsadás - pszichológiai tanácsadás - középiskolában továbbtanuló gyengénlátók utógondozása 2.8. AZ INTÉZMÉNYÜNKRŐL KIALAKÍTOTT BELSŐ KÉP Az 1996/97-es tanévben kérdőíves felmérést végeztünk a szülők, a tanulók és a pedagógusok körében. A szülők az iskola szakmai munkájának színvonalát, a felszereltséget, a szemészeti és gyermekorvosi ellátást átlag 80%-ban kiválónak tartották. Elégedettek voltak az optikai eszközellátással. A követelményrendszert a többség átlagosnak ítélte. A nevelőtestület tagjai megfogalmazták a hangsúlyos célokat, mint a gyermekek többirányú tevékenységeit, a reális énkép kialakítását, az önállóságot, a látásfejlesztést és a tanulási motiváltságot. Általában túlterheltnek tartották a tanulókat. A tanulók ügyesen fogalmazták meg a tanulás fontosságát, a délutáni szakköri és sportjellegű foglalkozások iránti igényüket. Elégedettek az optikai és egyéb eszközökkel. Válaszaikból kiderül, hogy szüleikkel mélyebb kapcsolatot igényelnének.

15 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM A feldolgozást követően a nevelőtestület megfogalmazta a kiemelt feladatokat ÖSSZEGZÉS, A LEGFONTOSABB INNOVÁCIÓ Fejlesztési tervünk legfontosabb célkitűzései: - a gyengénlátók módszertani központjának kiépítése, - az utazótanári bázis tevékenységének bővítése (kiemelten: utazótanárok továbbképzése országszerte; bentlakásos tanfolyam gyerekeknek, szülőknek; speciális eszközök bemutató készletének beszerzése), - a halmozottan sérült tanulók osztályainak tagozattá bővítése, - diagnosztizáló 1. osztály indítása, - épületbővítés (az intézmény bővítésének részletes tervét az 1996-ban jóváhagyott elvi építési terv tartalmazza), - a pedagógiai műhelymunka bővítése GYENGÉNLÁTÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSE 2001 R A Helyi Pedagógiai Program 2001-es átdolgozása kapcsán ismételten kérdőíves felmérést alkalmaztunk. A szülői kérdőívek feldolgozását követően az alábbi megállapításokat tettük: továbbra is elégedettek a szakmai munkával, gyermekük tanításával, ugyanakkor több szöveges értékelést szeretnének kapni a tanulmányi haladásról gyermekük fejlődéséről, sokan nyilatkoztak úgy, hogy a diákotthon nevelési elvei megegyeznek a családi elvekkel, szeretnének több tehetséggondozó szakkört, és elismerően nyilatkoztak az intézmény hagyományosan szép ünnepeiről, szeretnének több telefonvonalat az iskolában ahhoz, hogy gyermeküket esténként elérjék (Megjegyzés: 2003-ban a diákotthon minden szobájában kiépült a kívülről hívható telefonhálózat) A nevelőtestület a pedagógiai program célkitűzéseit jónak, korszerűnek és ezáltal beváltnak ítélte. Megfogalmazták iskolánk erősségeit (differenciált fejlesztés, pozitív attitűd, igényes módszertani kultúra stb.) A gyengeségek feltárása is megtörtént (túlterheltek a tanulók, zsúfolt a diákotthon, csak részleteiben elfogadott közös értékrend jellemzi a nevelőtanárok és az oktatótanárok együttműködését) A munkahelyi körülményeket szakmai, minőségi szempontokból általában jónak ítélték, de a hiányosságokat kritikusan fogalmazták meg. Az intézményt barátságos munkahelynek érzik, az erkölcsi elismerést megfelelőnek, a pedagógiai szabadságot jónak. (Megjegyzés: Az esetenként kiolvasható keserűség oka feltehetően az, hogy iskolánk építészeti bővítésére ekkor már évek óta vártunk és készültünk, miközben a tanulócsoportok számának növekedése szinte elviselhetetlen terhet rótt a nevelőtestületre) A tanulók ügyesen megfogalmazták, hogy milyen újabb szabadidős tevékenységeket szeretnének. Továbbra is elégedettek a speciális eszközökkel, a hozzáféréssel. Nagyon várják az épületbővítést, mert több játszóhely lesz. A felső tagozatosok a pénteki tanítás rövidítését szeretnék a hazautazás miatt. Kifejezett igény mutatkozott arra, hogy az osztályokban legyen Internet-hozzáférés. Az oktatótanárok és a nevelőtanárok közötti összhang helyenkénti hiányosságait a nagyobbak észrevették.

16 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM A feldolgozást követően nevelőtestületünk ismét megfogalmazta a tennivalókat. Kiemelt feladatként szerepelt az oktatók és a nevelők közös értékrendjének meghatározása, a szemléletmód kialakítása. Előtérbe került a diákotthoni körülmények javítása, valamint a tanulók kommunikációjának fejlesztése. A fenntartó oldaláról a szakmai munkánk elismerését jelenti, hogy az épületbővítési emeletráépítési munkálatokat a 2000/2001. tanévben, a helyzetelemzés befejezésének időszakában megkezdte. Az építkezés befejezése után oktatási munkánk és integrációs szakszolgálatunk körülményei jelentősen megváltoznak. További tantermek és foglalkoztatók állnak majd rendelkezésre, s a diákotthontól feladatnövekedés miatt igénybe vett szobák visszakapják eredeti funkciójukat TÖREKVÉSEINK A HATÉKONYABB MŰKÖDÉSÉRT A 2003/2004 ES TANÉVBEN A 2002/2003. tanévben Dr. Benedek István minőségbiztosítási szakértő segítségével folytattuk a korábban megkezdett minőségfejlesztés rendszerének kialakítását március elején megalakult a támogató csoport, melynek tagjai meghatározták, és ütemezték a feladatokat. Még ebben a tanévben elégedettségi méréseket végeztünk kérdőívek segítségével a tanulók, a szülők, és az összes intézményi dolgozó részvételével júniusában SWOT analízis segítségével meghatároztuk erősségeinket, gyengeségeinket, veszélyeket, és lehetőségeinket októberében részletes lista készült partnereinkről decemberében a tantestület konfliktus kezelési technikájának jellemzőit, és a tantestület motivációs bázisát vizsgáltuk januárjában a felgyűlt tapasztalatok alapján intézkedési terv készült márciusában megalakultak a minőségi körök egy-egy, a munkánk során felmerült csomóponti kérdés, probléma tisztázására, megoldás javasolására A SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG MUTATÓI Az iskolai környezettel igen elégedettek a szülők. Az osztálytermek, szaktantermek, diákotthoni helyiségek tisztaságát, esztétikus berendezését sokan dicsérték, míg néhányan szóvá tették a WC-k tisztaságát, felszereltségét. Az oktató-nevelőmunka színvonalával, módszereivel 89 %-ban elégedettek. A gyermekekkel való személyes törődés területén kiugró az osztályfőnökökkel való elégedettség (95), A tanulók terhelése felé megnyilvánuló követelmények szintjét a szülők 81% -os átlag- értékben ítélik meg. 89% elégedett a differenciálás mértékével. 81 % tartja úgy, hogy magas tudásszintet követel az iskola. A szülők 72 % -a tartja soknak a leckét. A HPP-ben a gyerekek külön fejlesztését, tehetséggondozását igen fontos területnek tartjuk. A munkánk eredményességét jelzi, hogy 88,5%-ban elégedettek a rehabilitációs, szakköri, mozgásos, idegennyelvi fejlesztéssel. A megjegyzések között a még több mozgás igénye szerepelt. 87% érzi úgy, hogy gyermeke közérzete jó, és 75% szerint szeret gyermeke tanulni. Délutáni foglalkozásokkal való elégedettség 84%-os, ezen belül a tanulással, és a szabadidő eltöltésével 81%-ban elégedettek a szülők.

17 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Az egészségügyi ellátással 87 %-ban elégedettek. Itt több megjegyzés érkezett: hiányolják a beteg gyerek éjszakai elkülönítését, mindemellett az ápolónőket többen dicsérik. Az információkhoz való jutást megfelelőnek tartja 92%. A szülők (2 fő) a megjegyzés rovatban külön kiemelik, hogy a hazautazás miatt nincs idejük a tanárok külön megkeresésére A TANULÓI ELÉGEDETTSÉG MUTATÓI Az iskolai környezettel való elégedettség A kérdések, hasonlóan a szülőknek feltett kérdésekhez, kiterjedtek az iskola egész területét érintő tájékozódásra, a szaktantermek, diákotthoni szobák célszerű berendezéseire, esztétikumára és tisztaságára. Az értékelés során megállapítható, hogy a környezettel való elégedettség 86 %-os. Az intézmény területén elég támpont segíti a gyermeket a tájékozódásban, a balesetmentes közlekedésben. A foglalkozásra megfelelő helyet biztosít az iskola, a szaktantermek szépek, díszesek. Bútorai, berendezései jók, a gyengénlátó gyermekek egyéni igényeinek is megfelelően vannak kialakítva. A diákotthoni szobák szépsége, célszerűsége 74%-os elégedettséget eredményezett. Oktatói nevelői munka színvonala A diákok az iskolában folyó tanári munkát magas színvonalúnak tartják, tanáraik érthetően magyarázzák a tananyagot. Az órákon használt feladatlapok, szemléltetési eszközök többsége látható és jól használható.(86%) Ezzel ellentétben a tananyag érdekességét több tanuló megkérdőjelezi(78%). Személyes törődés, empátia A személyes törődés elégedettségét több oldalról jelezhették a tanulók. Legközvetlenebb kapcsolat diák-osztályfőnök között alakul ki, gondjaik problémáik megoldását először az osztályfőnökeiktől várják. Ennek a kapcsolatnak az elégedettsége 94%. A nevelőtanárok és a gyermekfelügyelők gyakoribb cserélődése indokolhatja a viszonylag alacsonyabb elégedettségi mutatót az empátia területén (74%, 72%). Terhelés, követelmény A diákok elégedettek tanáraik tudásával, felkészültségével. (94%). Többnyire elégedettek a feladatok differenciálásával, mely figyelembe veszi egyéni képességeiket (84%). A házi feladatok mennyiségét soknak tartják, úgy érzik, a leckék miatt nem marad elég idejük a szabadidős programokra, játékokra. Pályaválasztás A diákok 86%-os elégedettségi szintje azt mutatja, hogy megfelelő mennyiségű információt és segítséget kapnak a továbbtanulás lehetőségeiről, a pályaválasztás területeiről.

18 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyerekek közérzete Az intézmény az utóbbi öt évben folyamatosan átalakult. Bővítésével új bútorok, tanulást segítő optikai és egyéb eszközök beszerzésével pozitív irányban változtak a tárgyi feltételek A tantestület oktatói-nevelői munkájában egységes elvek működnek, a követelmények és a nevelési elvek egyensúlyban vannak. A tanulók 72%-a jól érzi magát intézményünkben. A tanulást segítő optikai segédeszközök sokszínűségét, a velük való ellátottságot magas elégedettség jelzi (92%). Délutáni nevelői munkával való elégedettség A délutáni tanórai foglalkozásokon változó mértékben tudnak eredményesen felkészülni a másnapi tanulásra. (72%). A nevelőtanár által szervezett szabadidős programok többnyire változatosak (76%) Az egyéni fejlesztő foglalkozások szükségszerűségét felismerve a tanulók hasznosnak tartják azokat. (86%) A sokrétű szabadidős és szakköri foglalkozásokra szívesen, lelkesen járnak.(80%) A 88%-os elégedettség jelzi, hogy az iskolában sok lehetőségük van sportfoglalkozásokon részt venni. Az idegen nyelv oktatása és annak mélyebb elsajátítását segítő szakköri órák eredményesebbé tétele fejlesztendő terület (72%). Egészségügyi ellátással való elégedettség Az intézményben az egészségügyi ellátást szemorvosi, gyermekorvosi, ápolónői és védőnői munka biztosítja. A gyermekorvos és az ápolónők munkájával a diákok többnyire elégedettek, (84%, 86%) egészségügyi problémáikat lelkiismeretes orvosi kivizsgálás és gondoskodó ellátás jellemzi. Diákönkormányzat munkájával való elégedettség A tanulói érdekképviselet működését a diáksereg jelentős része szükségesnek érzi (84%), eredményes működését azonban megkérdőjelezik (78%). Diákotthoni közérzettel való elégedettség A diákotthoni szobák szépsége, célszerűsége 72%-os elégedettséget jelöl A diákotthon lakóinak egymáshoz fűződő jó kapcsolata (79%) a bentlakás, az egymásra utaltság jellegéből adódik. Az elégedettség hiányát a diákotthonban jelentkező zsúfoltság, hangoskodás okozza, estenként a tanulók közötti nézeteltérések. A diákotthoni közérzet elégedettségi szintje 70%, a globális elégedettség vizsgálatának eredménye 58%-os. Az eltérés oka valószínűleg abból adódik, hogy gyermekeinknek hiányzik az otthon melege a szülők, testvérek szeretete. Bármennyire jól felszerelt a diákotthon, bármennyire segítők a felnőttek a családot csak részben tudják pótolni TANÁROK, NEVELŐTANÁROK, UTAZÓTANÁROK ELÉGEDETTSÉGI MÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A legnagyobb megelégedés a munkahelyi közérzet megítélésében volt tapasztalható 87%, nevelőtanárok 88%. Ezt követte a munkahelyi környezet, és az információhoz való hozzájutás értékelése 86% mindkét dolgozói csoportnál, majd az étkezés 83%, nevelőtanárok 90%. Utazótanárok: 87%. A munka értékelése, megbecsülése, az intézményvezetés stílusa kérdéscsoportra 77%-os az elégedettségi

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: 252 90

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

SZÜLŐI KÉRDŐÍV. nagyon rossz c)a pedagógusok törődése gyermekemmel d) Gyermekem tanulmányi munkájának értékelése

SZÜLŐI KÉRDŐÍV. nagyon rossz c)a pedagógusok törődése gyermekemmel d) Gyermekem tanulmányi munkájának értékelése SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. március 3. Az alábbiak közül mit tart a nevelés - oktatás legfontosabb feladatának? Karikázza be az ön által legfontosabbnak tartott 4 válasz betűjelét! A + F = Ö a) az alapműveltség

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben