MUNKA ÉS CSALÁD AUDIT a Webstar Csoport Kft.-nél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKA ÉS CSALÁD AUDIT a Webstar Csoport Kft.-nél"

Átírás

1 MUNKA ÉS CSALÁD AUDIT a Webstar Csoport Kft.-nél a TÁMOP / pályázat keretében Készítette: ProLabora Munka és Család Audit Kft. Budapest, szeptember

2 1. BEVEZETÉS A Webstar Csoport Kft. megalakulása óta elkötelezett a minőségi szolgáltatás és az ügyfélelégedettség irányában, melynek megvalósításához nélkülözhetetlennek tartja, hogy a feladatokat motivált és elégedett munkavállalók vigyék véghez. A szervezet számos intézkedéssel, jó gyakorlattal, az egyedi helyzetekhez való konstruktív és rugalmas hozzáállással segíti a munkavállalókat, hogy megteremthessék a munka és magánélet egyensúlyát. A vállalat profiljából adódóan a munkavállalók összetétele az átlagostól eltérő; jellemzően fiatal férfiak alkotják a csapatot, így a gyermekes munkavállalók mellett kiemelten hangsúlyos a munka-család egyensúly megteremtésére irányuló törekvéseket az ő igényeikhez igazítani. A családbarát szemlélet áthatja a munkahelyi légkört, a vezetés keresi azokat a fórumokat, lehetőségeket, ahol a fejlődés irányába mozdulhat el. A vezetés felelős és előremutató gondolkodásmódját tükrözi, hogy munkavállalók hosszú távú megtartására törekedve már most figyelembe veszi azokat a jövőbeni kihívásokat (családalapítás, gyermekvállalás), melyek hatással lesznek alkalmazottaik elkötelezettségére, motiváltságára, teljesítményére. A Webstar Csoport Kft. az elmúlt évekből már számos eredményt fel tud mutatni a munka és a magánélet egyeztetése terén ben elnyerte a Családbarát Munkahely címet és azóta is évről-évre tudatosan foglalkozik a terület fejlesztésével ben jelen pályázat szükségletfelmérése keretében alkalmazta a Munka és Család Audit egyes vizsgálati technikáit, ban pedig segítségével újabb fejlesztési célokat fogalmazott meg ben pályázatot nyújtott be a Családbarát Vállalat címre (elbírálás alatt). 2. A MUNKA ÉS CSALÁD AUDIT 2.1 A vizsgálat célja és módszere Jelen vizsgálat a TÁMOP /7 Rugalmas munkahelyek pályázat keretében kerül lefolytatásra, azzal a céllal, hogy áttekintse a Webstar Csoport Kft. aktuális gyakorlatait, a kitűzött cél, az Élethelyzet és életvitelérzékeny személyügyi politika kialakítása tükrében. Az audit elvégzésével a következő kitűzött célok teljesülnek: a) pontos képet kapunk a munka és a család kapcsolatára ható szervezeti gyakorlatokról, és b) a dolgozói elégedettségről szintjéről. c) Számszerűsítjük az elmúlt évekhez mért változásokat és feltérképeztük hátterüket. c) Azonosítjuk a további fejlesztési lehetőségeket. d) Megvizsgáljuk az egy évvel korábban kitűzött fejlesztési célok megvalósulását.

3 A Webstar Csoport Kft.-nél történt korábbi vizsgálatok és fejlesztések tükrében a következő vizsgálati folyamatot és az ehhez szükséges audit technikákat találtuk indokoltnak: 1. Munka és Család Audit kritériumkatalógus mentén történő megkérdezés 2. Megelégedettségi kérdőív kitöltetése 3. 1 éves intézkedési terv felülvizsgálata A következőkben ezen vizsgálati technikák eredményei alapján kerül bemutatásra, hogy a Webstar Csoport Kft. milyen eszközökkel és milyen mértékben fordít figyelmet az élethelyzet- és életvitelérzékeny személyügyi politika megvalósítására, mennyire tudatosan és mennyire eredményesen kezeli ezt a területet. Az eredmények ismertetésekor visszautalunk a korábbi megfigyelésekre, elemezve a változások irányait és hátterét. Megvizsgáljuk, hogy a kitűzött fejlesztési célokat milyen mértékben sikerült megvalósítania A vizsgálat eredményei A Munka és Család Audit kritériumkatalógus A megkérdezés segítségével a munka-magánélet egyensúly témakörében a következő 8 területet vizsgáltuk: 1. Munkaidő 2. Munkavégzés helye 3. Munkaszervezés 4. Béren kívüli juttatások 5. Családtámogató intézkedések 6. Vezetői támogatás 7. Szervezeti kultúra, humánerőforrás fejlesztés 8. Családtudatosság kommunikációja A százalékok azt fejezik ki, hogy a Webstar Csoport Kft. az adott terület tekintetében milyen mértékű támogató rendelkezéssel és gyakorlattal segíti elő a munka és a családi élet összehangolását, mennyire foglalkozik kiemelten az adott területtel. A 100% egy olyan tökéletesnek tekinthető, abszolút ideális állapotot reprezentál, ahol számos egyedi rendelkezés segíti elő a munka és a család kapcsolatát, a 0% pedig azt, hogy a munkahelyi gyakorlat során nem veszik figyelembe ezt a szempontot.

4 A következő eredmények születtek (a legalacsonyabbtól a legmagasabb felé haladva). A Munka és Család Audit kérdőív eredményei területenként 2014 Vizsgálati témakörök Eredmények Munkaidő 67% Munkavégzés helye 70% Béren kívüli juttatások 70% Családtámogató intézkedések 77% Munkaszervezés 83% Szervezeti kultúra humánerőforrás fejlesztés 86% Családtudatosság kommunikációja 100% Vezetői támogatás 100% 3 3 Átlag 82% Az eredmények nem csak hogy jóval átlag felettiek, de kiemelkedően magasak, példaértékűek. Az eddig összesen elvégzett auditok (30) eddigi legmagasabb eredménye, cégmérettől független összehasonlításban. Még a legkevesebb hozzáadott értékkel rendelkező területek is 70% körüli, jóval átlag feletti mértéket mutatnak. Ha összevetjük az eredményeket az 1 illetve 2 évvel korábbiakkal, láthatjuk és igazoltnak tekinthetjük a folyamatos fejlődést a tudatos családbarát személyügyi politika területén. A Munka és Család Audit eredményének változásai területenként Munkaidő 38% 55% 67% Munkavégzés helye 40% 60% 70% Családtudatosság kommunikációja Családtámogató intézkedések 50% 100% 100% 54% 73% 77% Béren kívüli juttatások 55% 55% 70% Szervezeti kultúra és humánerőforrás fejlesztés 68% 77% 86% Munkaszervezés 83% 75% 83% Vezetői támogatás 94% 94% 100% Átlag: 60% 73% 82% Bár az eredmények már a jelen pályázat keretében elvégzett 2012-es szükségletfelméréshez végzett vizsgálatok alkalmával is kedvező képet festettek a szervezetről, örömteli, hogy az eltelt idő alatt a fejlődés a szervezet önerejéből folyamatosan folytatódott és 2013 között összességében 13%-

5 os fejlődés történt, melyet még tovább tudtak javítani a 2013-es eredmény 9%-os javításával óta, azaz mindössze két esztendő alatt 22%-os fejlődés valósult meg. A 2013-as vizsgálat során leggyengébbnek ítélt 3 terület munkaidő, béren kívüli juttatások, munkavégzés helye mindegyikén jelentős, 70%-ra vagy a közeli szintre történő fejlesztés történt. A béren kívüli juttatások tekintetében a dolgozók számára biztosított a Cafeteria rendszer, kedvezményes kölcsönlehetőség, céges engedmények, sportolási (korcsolya, foci, falmászás) és stresszcsökkentő lehetőségek. Megállapítható előrelépés, hogy vannak a szervezetben egészségmegőrző programok (pl. Mecsextrém Park -WCSB nap, túraklub, fallabda bajnokság). Bővítésére javasoljuk a Webstaros újszülötteknek ill. szüleiknek történő üdvözlőcsomag, babakelengye összeállításának gyakorlatát; a dolgozók számára hasznos tehermentesítő szolgáltatások kialakítását; illetőleg táplálékkiegészítők, vitaminok esetleges biztosítását (pl. influenza időszakban védőoltás, vagy C-vitamin stb.). 4 4 A munkaidő tekintetében továbbra is adottak az eddigi kedvező feltételek: a munkaközi szünet rugalmasan alakítható, van lehetőség sürgősségi eltávozásra, fizetés nélküli szabadságra, a munkavégzés napi szinten rugalmasan alakítható. Előrelépés, hogy lehetőség nyílik a munkaidő heti/havi szintű rugalmas alakítására is. További fejlesztési lehetőséget kínál a részmunkaidő, a munkakörmegosztás vagy a kötetlen munkaidő bevezetése. A vezetőség hozzáállása maximálisan rugalmas, nyitott az élethelyzethez igazodó egyéni kérésekre, pl. a részmunkaidő lehetősége most is adott, de igény mindeddig nem mutatkozott rá. A munkavégzés helye tekintetében továbbra is biztosítottak a hatékony munkavégzéshez szükséges feltételek. Bár a távmunkában történő munkavégzés továbbra sem jellemző, a szervezet biztosítja ennek lehetőségét, egyéni élethelyzethez igazodva eseti jelleggel előfordul. A távmunkához biztosított eszköztámogatás tovább erősíthető. A családtámogató intézkedések területén is megőrizték, sőt némileg továbbfejlesztették kedvező gyakorlataikat: lehetőség nyílik a gyermekek esetenkénti, szükségszerű behozatalára, amit ma már a mobil játszósarok biztosításával is elősegítenek; vállalati rendezvény alkalmával gyermekmegőrzés lehetőségét kínálják a dolgozóknak (WCSB nap); eseti juttatásként Mikulás csomagot kapnak az alkalmazottak gyermekei. A telefon-flottához történő csatlakozás és a sportolási lehetőségek a családtagok számára is elérhető lehetőségek. Jellemezően a szervezet minden szabadidős programján részt vehetnek és részt is vesznek a családtagok is. A munkaszervezés területén örömteli volt látni, hogy az egy évvel ezelőtti az erősebb stressz szintnek betudható- visszaesést követően az idei évre javulás volt tapasztalható. Habár a stressz szint továbbra is változó, a helyettesítések előkészítéssel megoldhatók, kezelhetők, egyedül a vezetői szinteken jelent több nehézséget. A szervezeti kultúra, humánerőforrás fejlesztés magas eredménye is képes volt még további fejlődésre. A szervezet nyitott a nem egyenes karriermintájú pályázók irányába, a szakmai felkészültség mellett a kiválasztás legfontosabb szempontjai a tapasztalat és a személyiség. A családosoknak és nem családosoknak azonos lehetőségei vannak képzés és karrier területén. A

6 szervezet támogatja a szakmai és a személyes fejlődést, a vezetők negyedévente visszajelzést adnak a dolgozói teljesítményekről. Fejlődés, hogy a szervezet mindennapjaiban erősebben jellemzővé vált a bizalom és az elismerés fontos és gyakorolt érték felfogás. A vezetői támogatás korábban is igen magas értéket mutatott. A vezetőség hozzáállása a munkamagánélet egyensúly megteremtéséhez támogató, felismerik a téma jelentőségét és az ebben rejlő pozitív hozadékot. Előrelépést tapasztaltunk a vezetői döntési jogok fokozottabb átadásának területén, elérve ezzel a területen adható maximális pontszámot. A családtudatosság kommunikációja területen a as időszakban tapasztaltunk kiemelkedő mértékű változást, elérve a 100%-os maximális eredményt. Példaértékű gyakorlatukat továbbra is fenntartották: az időszakosan távollévők (GYES) számára megfelelő információs csatornák állnak rendelkezésre; a szervezet hatékonyan kommunikálta az esélyegyenlőséget és a munka-család összehangolását segítő tevékenységet, ez irányú elkötelezettségét közéleti megjelenésében is tükrözi; a kérdéskörnek kijelölt felelőse is van, aki figyelemmel kíséri a témakört illető változásokat és lehetőségeket; a szervezet kapcsolatot tart más szervezetekkel tapasztalatmegosztás céljából; állandó résztvevői a témában rendezett konferenciáknak, workshopoknak. Ilyen fokú elköteleződés igen ritkán tapasztalható, a Webstar Csoport Kft. ezzel mások számára is példát mutat. 5 5 A mért eredmények számszerűsítik azt az erőfeszítést, melyet a jó munkahelyi légkör kialakítása, a csapat eggyé kovácsolása és a munka-magánélet harmonikus összehangolása érdekében tesz a szervezet.

7 2.2.2 A megelégedettségi kérdőív eredményei A megelégedettségi kérdőív kitöltetésével célunk, hogy képet kapjunk a dolgozók általános elégedettségi szintjéről. A kérdőív 13 db, az általános munka-magánélet elégedettséget vizsgáló kérdést tartalmaz, 1-től 5-ig terjedő pontozásos skálával. A skálán a 3-as fokozat átlagos elégedettséget jelöl, a 4-es és 5-ös fokozatok ennél jelentősen elégedettebb, az 1-es és 2-es fokozatok pedig jelentősen elégedetlenebb állapotot tükröznek. A megelégedettségi kérdőívet a 24 fő dolgozóból 21 fő töltötte ki. 6 Megelégedettségi kérdőív (21 fő) Kategória Boldog Inkább elégedett Fásult Elégedetlen 6 Fő % 14% 76% 10% 0% Az eredmények igen kedvező képet festenek a szervezetről, alátámasztva a fent megismert rendelkezések dolgozói megelégedettségre gyakorolt hatását. A kérdésekre adott válaszok alapján elmondható, hogy a megkérdezésben részt vevők 90%-a a boldog vagy elégedett kategóriába sorolható, mindössze 10% mutat ennél rosszabb eredményt. Kimagasló többségben (76%) vannak az inkább elégedettek. Megemlítendő, hogy a 16 fő közül 2 fő egy pont híján a legfelső, boldog kategóriába került. Az általában boldog vagyok, az örömömet lelem a munkámban, az örömmel, boldogsággal töltenek el az elért eredményeim kérdésekre adott válaszok alapján kialakult 4-es feletti átlag igen megnyugtató eredmény. Az örömömet lelem a munkámban kiemelkedő 4,3 eredménye a megismert vezetői hozzáállás és mindennapi gyakorlatok dicsérete. A legtöbb probléma a munkán kívüli idő szűkösségére vonatkozik. Az Elég időt töltök... (párommal, gyerekeimmel, barátaimmal, stb.) kérdésekre adott válaszok 3-as körüli átlagértéket értek el. A 2 fő fásult dolgozó alacsony eredményéhez is erőteljesen hozzájárult ez a terület. Ugyanakkor a munkám nem akadályozza a magánéletem eredménye jónak nevezhető 3,8-as szintjével, a dolgozók az időhiányt vélhetően nem tulajdonítják kizárólagosan munkaadójuknak. A megismert erőteljes vezetői támogatás tükrében remélhető és javasolt ennek a kérdésnek a mélyreható vizsgálata és a nehézségek enyhítése. Az elégedett vagyok fizikai kondíciómmal állítás 3,0 eredménye valószínűsíthetően a munkakör (erőteljesen ülő) jellegéből is adódik. Remélhető, hogy a sok biztosított sportolási lehetőség, tovább erősíti majd ezt a területet.

8 2.2.3 A évi intézkedési terv megvalósulása A évi szükségletfelmérés óta Webstar Csoport Kft. folytatta családbarát gyakorlatát és évrőlévre kitűzte fejlesztési céljait. Az éves fejlesztési program kidolgozásának kiinduló pontjai: - Alacsony életkor változó igények: fiatal, hamarosan családossá váló dolgozók. - Maximális vezetői támogatás: a jelenlegi dolgozói igényekhez nagymértékben igazodó munka-magánélet politika, proaktív felkészülés a várható változásokra. - Elkötelezettség a munka-család egyensúly megteremtésére: önálló fejlesztések, pályázati lehetőségek folyamatos nyomonkövetése, korábban elnyert Családbarát Munkahely díj, Munka és család Audit ban a Családbarát munkahely pályázat keretében fogalmazta meg programját a szeptember szeptember időszakra a következők szerint, 1.5 millió Ft-os támogatás reményében: szeptember október november december január február március április május június július augusztus Időszak Családbarát Munkahely díj program WCSB nap Program Jótékonysági nap keretében játszótér felújítás Pihenőszoba továbbfejlesztése, társasjáték klub nyitó rendezvény megszervezése. Mikulás ünnepség és karácsonyi vacsora FedEx nap Korcsolya és egyéb programlehetőségek Korcsolya és egyéb programlehetőségek Bodai Focikupa Mecseki gyalogtúra, Szársomlyó-túra Villány Szavazás alapján sportlehetőségek biztosítása Szavazás alapján sportlehetőségek biztosítása A pályázati program 2013-ban pénzügyi támogatást nem nyert, a beruházás jellegű fejlesztéseket nem sikerült megvalósítani, de a Webstar Csoport Kft. ennek ellenére számos önerőből megvalósításra váró családbarát és csapatépítő működést támogató programot tűzött ki maga számára. Időpont Program Megvalósítás 2013 WCSB nap Szeptember Október Társasjáték klub

9 December 2014 Január Február Mikulásünnepség Karácsonyi vacsora FedEx nap Paksi Atomerőmű Látogatóközpont és Atomenergetikai Múzeum meg látogatása Március Torkos Csütörtök Társasjáték asztal beszerzése Április Bodai focikupa Május Túrázás, barlangászás Június Múzeumok éjszakája - Július Foci VB döntő megtekintése Túrázás Augusztus CSR jótékonysági nap - Szeptember WCSB nap ottalvós Október Wellness nap Siófokon November Csoki csütörtök December Mikulás nap Karácsonyi évzáró és vacsora 8 8 A vizsgálat pillanatában (2014. szeptember) a Múzeumok éjszakája és a CSR jótékonysági nap kivételével mindegyik eddig tervezett program megvalósult. 3. ÖSSZEGZÉS A Webstar Csoport Kft. munka és a család összeegyeztetésének területén végzett munkája kiemelkedő, példaértékű ben már elnyerte a Családbarát Munkahely címet, az azóta eltelt időben ahogy azt vizsgálataink alátámasztják- képes volt folyamatosan továbbfejlődésre. Gyakorlataik teljes mértékben testreszabottak, kitűzött céljaik egyértelműen a dolgozói igényekre épülnek és igyekeznek maximálisan kiszolgálni azt. Számos saját ötletük mellett nyitottak a más szervezetektől való tanulásra, tapasztalatcserére, szakmai fórumokon történő aktív részvételre. Kiemelendő a vezetés nyitott hozzáállása az egyedi igények kezeléséhez, és az a proaktív gondolkodásmód, ami megcéloz olyan fejlesztéseket, melyek az életkorból adódó közeljövőben várható változásokra (hirtelen növekedés a családosok arányában) készítik fel a szervezetet. Fejlesztéseiket a Munka és Család Audit Tanúsítvány kiadásával igazoljuk.

Családbarát munkahely program

Családbarát munkahely program Családbarát munkahely program Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentumtörténet... 3 1. Bevezetés... 4 2. Jelenlegi helyzet bemutatása, helyzetelemzés... 5 2.1. Jelenlegi gyakorlat a családbarátság

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Rugalmas munkahelyek. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Rugalmas munkahelyek. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Rugalmas munkahelyek címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 245-12/8 Akár 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

KREATÍV MOZGÁSFORMÁK. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

KREATÍV MOZGÁSFORMÁK. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE KREATÍV MOZGÁSFORMÁK 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2014. október 27-29. (30 óra elméleti és gyakorlati képzés) Tanfolyam

Részletesebben

Ez a döntés családellenes és antiszociális!

Ez a döntés családellenes és antiszociális! Együtt a családdal Nevelési Tanácsadók Konferenciája 2011. november 10. Ez a döntés családellenes és antiszociális! -avagy hogyan lehet családbarát egy munkahely? Bugyi Katalin Körös-szögi Kistérség Többcélú

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Rugalmas munkahelyek TÁMOP 2.4.5-12/7 Iktatószám: 11207/2012. Melléklet:

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2015. január 22-23-24. (30 óra elméleti és

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

Esélyegyenlőségi audit és egyéb gender-szempontú, munkáltatókat célzó tevékenységek. Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s.

Esélyegyenlőségi audit és egyéb gender-szempontú, munkáltatókat célzó tevékenységek. Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s. Esélyegyenlőségi audit és egyéb gender-szempontú, munkáltatókat célzó tevékenységek Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s. Gender Studies, o.p.s. 1991-től működik Cégekkel való együttműködés; esélyegyenlőségi

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó!

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó! Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések Tisztelt Fenntartó! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a JNSZ TISZK fenntartóinak a TISZK mint intézmény, önálló

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004.

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. T-Mobile Magyarország - a piacvezető mobil szolgáltató 19.38% 47.19% TMM Pannon Vodafone 33.43% 2004.október 2 Életutunk a technológiai kiválóságtól

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Geoview Systems Kft.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Geoview Systems Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Geoview Systems Kft. Hatálybalépés: 2012. június 1., frissítése: 2012. szeptember 15. A szabályzat karbantartásáért felelős: Farkas Ferenc Zoltán Esélyegyenlőségi terv Bevezetés A

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Esélyegyenlőség a callcenterben

Esélyegyenlőség a callcenterben Esélyegyenlőség a callcenterben Munkahelyi stressz kezelés és egészségmegőrzés, a callcenteres munkahelyeken Készítette: Urbánné Biró Brigitta A munkahelyi stressz fogalma A munkahelyi stressz olyan ártalmas

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 I. JELENTÉS EDELÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA MUNKATÁRSAINAK KÖRÉBEN VÉGZETT ELÉGEDETTSÉG KUTATÁSRÓL Consact Kft. Edelény Város

Részletesebben

Dr. Engler Ágnes egyetemi adjunktus. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete engler.agnes@gmail.com www.engleragnes.eu

Dr. Engler Ágnes egyetemi adjunktus. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete engler.agnes@gmail.com www.engleragnes.eu Egyensúly a munkahely és a családi élet teendői között Dr. Engler Ágnes egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete engler.agnes@gmail.com www.engleragnes.eu Kedves Konferenciaközönség!

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek!

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! A mai dátum:... FONTOS! Szánj erre a gyakorlatra elég időt! Legalább fél órára, de lehet, hogy egy órára is szükséged lesz. Adj magadnak időt, hogy tényleg

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Családbarát Vállalkozás Program

Családbarát Vállalkozás Program Családbarát Vállalkozás Program Készítette: Prominart Kommunikáció Kft. A projekt a "Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda" - TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2014. augusztus 25-27. (30 óra elméleti és

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

HCRMS Új motivációs rendszereken alapuló vállalati humán erőforrás menedzsment modell és szolgáltatás

HCRMS Új motivációs rendszereken alapuló vállalati humán erőforrás menedzsment modell és szolgáltatás HCRMS Új motivációs rendszereken alapuló vállalati humán erőforrás menedzsment modell és szolgáltatás E-Group ICT Zrt. Garami Gábor, Tihanyi Péter NETWORKSHOP 7. JOGI, ETIKAI SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK 7.5

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/7. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1.

TÁMOP-2.4.5-12/7. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ MUNKAHELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK RUGALMAS MUNKAHELYEK TÁMOP-2.4.5-12/7 A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2012. április 1. A pályázat benyújtásának végső határideje:

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

Megnyító A stressz és annak megelőzése

Megnyító A stressz és annak megelőzése Kecskemét, 2011. szeptember 13. Megnyító A stressz és annak megelőzése Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet "A stressz az összegzése mindannak a kopásnak,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Dr. Szél Bernadett LMP

Dr. Szél Bernadett LMP otn ;»z 14 1ZgU Az Országgy űlés Ér!-;ez.«'.: 20 1.4 NOV 2 C..../2014 (...) OGY határozata a családbarát parlamenti m űködéshez szükséges intézkedésekr ől 1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Projektnyitó IKSZT találkozó

Projektnyitó IKSZT találkozó Projektnyitó IKSZT találkozó 2012. október 25. csütörtök 12 óra IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Dobó tér 7. I. szakasz Projektnyitó IKSZT találkozó Heves megyében (2012. október)

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK - ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK Ágyas Réka, szociológus 2014.05.15. ELŐADÁS TARTALMA Atipikus foglalkoztatás Nők és az Y-generáció atipikus foglalkoztatása Előnyök és hátrányok/nehézségek

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben