MUNKA ÉS CSALÁD AUDIT a Webstar Csoport Kft.-nél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKA ÉS CSALÁD AUDIT a Webstar Csoport Kft.-nél"

Átírás

1 MUNKA ÉS CSALÁD AUDIT a Webstar Csoport Kft.-nél a TÁMOP / pályázat keretében Készítette: ProLabora Munka és Család Audit Kft. Budapest, szeptember

2 1. BEVEZETÉS A Webstar Csoport Kft. megalakulása óta elkötelezett a minőségi szolgáltatás és az ügyfélelégedettség irányában, melynek megvalósításához nélkülözhetetlennek tartja, hogy a feladatokat motivált és elégedett munkavállalók vigyék véghez. A szervezet számos intézkedéssel, jó gyakorlattal, az egyedi helyzetekhez való konstruktív és rugalmas hozzáállással segíti a munkavállalókat, hogy megteremthessék a munka és magánélet egyensúlyát. A vállalat profiljából adódóan a munkavállalók összetétele az átlagostól eltérő; jellemzően fiatal férfiak alkotják a csapatot, így a gyermekes munkavállalók mellett kiemelten hangsúlyos a munka-család egyensúly megteremtésére irányuló törekvéseket az ő igényeikhez igazítani. A családbarát szemlélet áthatja a munkahelyi légkört, a vezetés keresi azokat a fórumokat, lehetőségeket, ahol a fejlődés irányába mozdulhat el. A vezetés felelős és előremutató gondolkodásmódját tükrözi, hogy munkavállalók hosszú távú megtartására törekedve már most figyelembe veszi azokat a jövőbeni kihívásokat (családalapítás, gyermekvállalás), melyek hatással lesznek alkalmazottaik elkötelezettségére, motiváltságára, teljesítményére. A Webstar Csoport Kft. az elmúlt évekből már számos eredményt fel tud mutatni a munka és a magánélet egyeztetése terén ben elnyerte a Családbarát Munkahely címet és azóta is évről-évre tudatosan foglalkozik a terület fejlesztésével ben jelen pályázat szükségletfelmérése keretében alkalmazta a Munka és Család Audit egyes vizsgálati technikáit, ban pedig segítségével újabb fejlesztési célokat fogalmazott meg ben pályázatot nyújtott be a Családbarát Vállalat címre (elbírálás alatt). 2. A MUNKA ÉS CSALÁD AUDIT 2.1 A vizsgálat célja és módszere Jelen vizsgálat a TÁMOP /7 Rugalmas munkahelyek pályázat keretében kerül lefolytatásra, azzal a céllal, hogy áttekintse a Webstar Csoport Kft. aktuális gyakorlatait, a kitűzött cél, az Élethelyzet és életvitelérzékeny személyügyi politika kialakítása tükrében. Az audit elvégzésével a következő kitűzött célok teljesülnek: a) pontos képet kapunk a munka és a család kapcsolatára ható szervezeti gyakorlatokról, és b) a dolgozói elégedettségről szintjéről. c) Számszerűsítjük az elmúlt évekhez mért változásokat és feltérképeztük hátterüket. c) Azonosítjuk a további fejlesztési lehetőségeket. d) Megvizsgáljuk az egy évvel korábban kitűzött fejlesztési célok megvalósulását.

3 A Webstar Csoport Kft.-nél történt korábbi vizsgálatok és fejlesztések tükrében a következő vizsgálati folyamatot és az ehhez szükséges audit technikákat találtuk indokoltnak: 1. Munka és Család Audit kritériumkatalógus mentén történő megkérdezés 2. Megelégedettségi kérdőív kitöltetése 3. 1 éves intézkedési terv felülvizsgálata A következőkben ezen vizsgálati technikák eredményei alapján kerül bemutatásra, hogy a Webstar Csoport Kft. milyen eszközökkel és milyen mértékben fordít figyelmet az élethelyzet- és életvitelérzékeny személyügyi politika megvalósítására, mennyire tudatosan és mennyire eredményesen kezeli ezt a területet. Az eredmények ismertetésekor visszautalunk a korábbi megfigyelésekre, elemezve a változások irányait és hátterét. Megvizsgáljuk, hogy a kitűzött fejlesztési célokat milyen mértékben sikerült megvalósítania A vizsgálat eredményei A Munka és Család Audit kritériumkatalógus A megkérdezés segítségével a munka-magánélet egyensúly témakörében a következő 8 területet vizsgáltuk: 1. Munkaidő 2. Munkavégzés helye 3. Munkaszervezés 4. Béren kívüli juttatások 5. Családtámogató intézkedések 6. Vezetői támogatás 7. Szervezeti kultúra, humánerőforrás fejlesztés 8. Családtudatosság kommunikációja A százalékok azt fejezik ki, hogy a Webstar Csoport Kft. az adott terület tekintetében milyen mértékű támogató rendelkezéssel és gyakorlattal segíti elő a munka és a családi élet összehangolását, mennyire foglalkozik kiemelten az adott területtel. A 100% egy olyan tökéletesnek tekinthető, abszolút ideális állapotot reprezentál, ahol számos egyedi rendelkezés segíti elő a munka és a család kapcsolatát, a 0% pedig azt, hogy a munkahelyi gyakorlat során nem veszik figyelembe ezt a szempontot.

4 A következő eredmények születtek (a legalacsonyabbtól a legmagasabb felé haladva). A Munka és Család Audit kérdőív eredményei területenként 2014 Vizsgálati témakörök Eredmények Munkaidő 67% Munkavégzés helye 70% Béren kívüli juttatások 70% Családtámogató intézkedések 77% Munkaszervezés 83% Szervezeti kultúra humánerőforrás fejlesztés 86% Családtudatosság kommunikációja 100% Vezetői támogatás 100% 3 3 Átlag 82% Az eredmények nem csak hogy jóval átlag felettiek, de kiemelkedően magasak, példaértékűek. Az eddig összesen elvégzett auditok (30) eddigi legmagasabb eredménye, cégmérettől független összehasonlításban. Még a legkevesebb hozzáadott értékkel rendelkező területek is 70% körüli, jóval átlag feletti mértéket mutatnak. Ha összevetjük az eredményeket az 1 illetve 2 évvel korábbiakkal, láthatjuk és igazoltnak tekinthetjük a folyamatos fejlődést a tudatos családbarát személyügyi politika területén. A Munka és Család Audit eredményének változásai területenként Munkaidő 38% 55% 67% Munkavégzés helye 40% 60% 70% Családtudatosság kommunikációja Családtámogató intézkedések 50% 100% 100% 54% 73% 77% Béren kívüli juttatások 55% 55% 70% Szervezeti kultúra és humánerőforrás fejlesztés 68% 77% 86% Munkaszervezés 83% 75% 83% Vezetői támogatás 94% 94% 100% Átlag: 60% 73% 82% Bár az eredmények már a jelen pályázat keretében elvégzett 2012-es szükségletfelméréshez végzett vizsgálatok alkalmával is kedvező képet festettek a szervezetről, örömteli, hogy az eltelt idő alatt a fejlődés a szervezet önerejéből folyamatosan folytatódott és 2013 között összességében 13%-

5 os fejlődés történt, melyet még tovább tudtak javítani a 2013-es eredmény 9%-os javításával óta, azaz mindössze két esztendő alatt 22%-os fejlődés valósult meg. A 2013-as vizsgálat során leggyengébbnek ítélt 3 terület munkaidő, béren kívüli juttatások, munkavégzés helye mindegyikén jelentős, 70%-ra vagy a közeli szintre történő fejlesztés történt. A béren kívüli juttatások tekintetében a dolgozók számára biztosított a Cafeteria rendszer, kedvezményes kölcsönlehetőség, céges engedmények, sportolási (korcsolya, foci, falmászás) és stresszcsökkentő lehetőségek. Megállapítható előrelépés, hogy vannak a szervezetben egészségmegőrző programok (pl. Mecsextrém Park -WCSB nap, túraklub, fallabda bajnokság). Bővítésére javasoljuk a Webstaros újszülötteknek ill. szüleiknek történő üdvözlőcsomag, babakelengye összeállításának gyakorlatát; a dolgozók számára hasznos tehermentesítő szolgáltatások kialakítását; illetőleg táplálékkiegészítők, vitaminok esetleges biztosítását (pl. influenza időszakban védőoltás, vagy C-vitamin stb.). 4 4 A munkaidő tekintetében továbbra is adottak az eddigi kedvező feltételek: a munkaközi szünet rugalmasan alakítható, van lehetőség sürgősségi eltávozásra, fizetés nélküli szabadságra, a munkavégzés napi szinten rugalmasan alakítható. Előrelépés, hogy lehetőség nyílik a munkaidő heti/havi szintű rugalmas alakítására is. További fejlesztési lehetőséget kínál a részmunkaidő, a munkakörmegosztás vagy a kötetlen munkaidő bevezetése. A vezetőség hozzáállása maximálisan rugalmas, nyitott az élethelyzethez igazodó egyéni kérésekre, pl. a részmunkaidő lehetősége most is adott, de igény mindeddig nem mutatkozott rá. A munkavégzés helye tekintetében továbbra is biztosítottak a hatékony munkavégzéshez szükséges feltételek. Bár a távmunkában történő munkavégzés továbbra sem jellemző, a szervezet biztosítja ennek lehetőségét, egyéni élethelyzethez igazodva eseti jelleggel előfordul. A távmunkához biztosított eszköztámogatás tovább erősíthető. A családtámogató intézkedések területén is megőrizték, sőt némileg továbbfejlesztették kedvező gyakorlataikat: lehetőség nyílik a gyermekek esetenkénti, szükségszerű behozatalára, amit ma már a mobil játszósarok biztosításával is elősegítenek; vállalati rendezvény alkalmával gyermekmegőrzés lehetőségét kínálják a dolgozóknak (WCSB nap); eseti juttatásként Mikulás csomagot kapnak az alkalmazottak gyermekei. A telefon-flottához történő csatlakozás és a sportolási lehetőségek a családtagok számára is elérhető lehetőségek. Jellemezően a szervezet minden szabadidős programján részt vehetnek és részt is vesznek a családtagok is. A munkaszervezés területén örömteli volt látni, hogy az egy évvel ezelőtti az erősebb stressz szintnek betudható- visszaesést követően az idei évre javulás volt tapasztalható. Habár a stressz szint továbbra is változó, a helyettesítések előkészítéssel megoldhatók, kezelhetők, egyedül a vezetői szinteken jelent több nehézséget. A szervezeti kultúra, humánerőforrás fejlesztés magas eredménye is képes volt még további fejlődésre. A szervezet nyitott a nem egyenes karriermintájú pályázók irányába, a szakmai felkészültség mellett a kiválasztás legfontosabb szempontjai a tapasztalat és a személyiség. A családosoknak és nem családosoknak azonos lehetőségei vannak képzés és karrier területén. A

6 szervezet támogatja a szakmai és a személyes fejlődést, a vezetők negyedévente visszajelzést adnak a dolgozói teljesítményekről. Fejlődés, hogy a szervezet mindennapjaiban erősebben jellemzővé vált a bizalom és az elismerés fontos és gyakorolt érték felfogás. A vezetői támogatás korábban is igen magas értéket mutatott. A vezetőség hozzáállása a munkamagánélet egyensúly megteremtéséhez támogató, felismerik a téma jelentőségét és az ebben rejlő pozitív hozadékot. Előrelépést tapasztaltunk a vezetői döntési jogok fokozottabb átadásának területén, elérve ezzel a területen adható maximális pontszámot. A családtudatosság kommunikációja területen a as időszakban tapasztaltunk kiemelkedő mértékű változást, elérve a 100%-os maximális eredményt. Példaértékű gyakorlatukat továbbra is fenntartották: az időszakosan távollévők (GYES) számára megfelelő információs csatornák állnak rendelkezésre; a szervezet hatékonyan kommunikálta az esélyegyenlőséget és a munka-család összehangolását segítő tevékenységet, ez irányú elkötelezettségét közéleti megjelenésében is tükrözi; a kérdéskörnek kijelölt felelőse is van, aki figyelemmel kíséri a témakört illető változásokat és lehetőségeket; a szervezet kapcsolatot tart más szervezetekkel tapasztalatmegosztás céljából; állandó résztvevői a témában rendezett konferenciáknak, workshopoknak. Ilyen fokú elköteleződés igen ritkán tapasztalható, a Webstar Csoport Kft. ezzel mások számára is példát mutat. 5 5 A mért eredmények számszerűsítik azt az erőfeszítést, melyet a jó munkahelyi légkör kialakítása, a csapat eggyé kovácsolása és a munka-magánélet harmonikus összehangolása érdekében tesz a szervezet.

7 2.2.2 A megelégedettségi kérdőív eredményei A megelégedettségi kérdőív kitöltetésével célunk, hogy képet kapjunk a dolgozók általános elégedettségi szintjéről. A kérdőív 13 db, az általános munka-magánélet elégedettséget vizsgáló kérdést tartalmaz, 1-től 5-ig terjedő pontozásos skálával. A skálán a 3-as fokozat átlagos elégedettséget jelöl, a 4-es és 5-ös fokozatok ennél jelentősen elégedettebb, az 1-es és 2-es fokozatok pedig jelentősen elégedetlenebb állapotot tükröznek. A megelégedettségi kérdőívet a 24 fő dolgozóból 21 fő töltötte ki. 6 Megelégedettségi kérdőív (21 fő) Kategória Boldog Inkább elégedett Fásult Elégedetlen 6 Fő % 14% 76% 10% 0% Az eredmények igen kedvező képet festenek a szervezetről, alátámasztva a fent megismert rendelkezések dolgozói megelégedettségre gyakorolt hatását. A kérdésekre adott válaszok alapján elmondható, hogy a megkérdezésben részt vevők 90%-a a boldog vagy elégedett kategóriába sorolható, mindössze 10% mutat ennél rosszabb eredményt. Kimagasló többségben (76%) vannak az inkább elégedettek. Megemlítendő, hogy a 16 fő közül 2 fő egy pont híján a legfelső, boldog kategóriába került. Az általában boldog vagyok, az örömömet lelem a munkámban, az örömmel, boldogsággal töltenek el az elért eredményeim kérdésekre adott válaszok alapján kialakult 4-es feletti átlag igen megnyugtató eredmény. Az örömömet lelem a munkámban kiemelkedő 4,3 eredménye a megismert vezetői hozzáállás és mindennapi gyakorlatok dicsérete. A legtöbb probléma a munkán kívüli idő szűkösségére vonatkozik. Az Elég időt töltök... (párommal, gyerekeimmel, barátaimmal, stb.) kérdésekre adott válaszok 3-as körüli átlagértéket értek el. A 2 fő fásult dolgozó alacsony eredményéhez is erőteljesen hozzájárult ez a terület. Ugyanakkor a munkám nem akadályozza a magánéletem eredménye jónak nevezhető 3,8-as szintjével, a dolgozók az időhiányt vélhetően nem tulajdonítják kizárólagosan munkaadójuknak. A megismert erőteljes vezetői támogatás tükrében remélhető és javasolt ennek a kérdésnek a mélyreható vizsgálata és a nehézségek enyhítése. Az elégedett vagyok fizikai kondíciómmal állítás 3,0 eredménye valószínűsíthetően a munkakör (erőteljesen ülő) jellegéből is adódik. Remélhető, hogy a sok biztosított sportolási lehetőség, tovább erősíti majd ezt a területet.

8 2.2.3 A évi intézkedési terv megvalósulása A évi szükségletfelmérés óta Webstar Csoport Kft. folytatta családbarát gyakorlatát és évrőlévre kitűzte fejlesztési céljait. Az éves fejlesztési program kidolgozásának kiinduló pontjai: - Alacsony életkor változó igények: fiatal, hamarosan családossá váló dolgozók. - Maximális vezetői támogatás: a jelenlegi dolgozói igényekhez nagymértékben igazodó munka-magánélet politika, proaktív felkészülés a várható változásokra. - Elkötelezettség a munka-család egyensúly megteremtésére: önálló fejlesztések, pályázati lehetőségek folyamatos nyomonkövetése, korábban elnyert Családbarát Munkahely díj, Munka és család Audit ban a Családbarát munkahely pályázat keretében fogalmazta meg programját a szeptember szeptember időszakra a következők szerint, 1.5 millió Ft-os támogatás reményében: szeptember október november december január február március április május június július augusztus Időszak Családbarát Munkahely díj program WCSB nap Program Jótékonysági nap keretében játszótér felújítás Pihenőszoba továbbfejlesztése, társasjáték klub nyitó rendezvény megszervezése. Mikulás ünnepség és karácsonyi vacsora FedEx nap Korcsolya és egyéb programlehetőségek Korcsolya és egyéb programlehetőségek Bodai Focikupa Mecseki gyalogtúra, Szársomlyó-túra Villány Szavazás alapján sportlehetőségek biztosítása Szavazás alapján sportlehetőségek biztosítása A pályázati program 2013-ban pénzügyi támogatást nem nyert, a beruházás jellegű fejlesztéseket nem sikerült megvalósítani, de a Webstar Csoport Kft. ennek ellenére számos önerőből megvalósításra váró családbarát és csapatépítő működést támogató programot tűzött ki maga számára. Időpont Program Megvalósítás 2013 WCSB nap Szeptember Október Társasjáték klub

9 December 2014 Január Február Mikulásünnepség Karácsonyi vacsora FedEx nap Paksi Atomerőmű Látogatóközpont és Atomenergetikai Múzeum meg látogatása Március Torkos Csütörtök Társasjáték asztal beszerzése Április Bodai focikupa Május Túrázás, barlangászás Június Múzeumok éjszakája - Július Foci VB döntő megtekintése Túrázás Augusztus CSR jótékonysági nap - Szeptember WCSB nap ottalvós Október Wellness nap Siófokon November Csoki csütörtök December Mikulás nap Karácsonyi évzáró és vacsora 8 8 A vizsgálat pillanatában (2014. szeptember) a Múzeumok éjszakája és a CSR jótékonysági nap kivételével mindegyik eddig tervezett program megvalósult. 3. ÖSSZEGZÉS A Webstar Csoport Kft. munka és a család összeegyeztetésének területén végzett munkája kiemelkedő, példaértékű ben már elnyerte a Családbarát Munkahely címet, az azóta eltelt időben ahogy azt vizsgálataink alátámasztják- képes volt folyamatosan továbbfejlődésre. Gyakorlataik teljes mértékben testreszabottak, kitűzött céljaik egyértelműen a dolgozói igényekre épülnek és igyekeznek maximálisan kiszolgálni azt. Számos saját ötletük mellett nyitottak a más szervezetektől való tanulásra, tapasztalatcserére, szakmai fórumokon történő aktív részvételre. Kiemelendő a vezetés nyitott hozzáállása az egyedi igények kezeléséhez, és az a proaktív gondolkodásmód, ami megcéloz olyan fejlesztéseket, melyek az életkorból adódó közeljövőben várható változásokra (hirtelen növekedés a családosok arányában) készítik fel a szervezetet. Fejlesztéseiket a Munka és Család Audit Tanúsítvány kiadásával igazoljuk.

www.hungarocontrol.hu

www.hungarocontrol.hu www.hungarocontrol.hu A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Programja 3 A HungaroControl Zrt. társadalmi felelőssége Vezérigazgatói köszöntő 2 1 HungaroControl Zrt. 4 2 A HungaroControl

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

A Családbarát Munkahely Díj megújítása

A Családbarát Munkahely Díj megújítása A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők és Férfiak Társadami Egyenlősége Osztály által életre hívott Munka és magánélet összehangolása elnevezésű civil szakértői munkacsoport közreműködésével A Családbarát

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Dobbantó Program Javaslat az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmára és az intézményi megvalósítás támogatására

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A siker receptje, avagy út a Magyar Közigazgatási Minőségdíj eléréséhez Csigáné Brocskó Márta Minőségrendszerek egy városiasodó település önkormányzatánál

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/4 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Foglalkoztatás, család, nõk,

Részletesebben

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA ÉS A MAGYAR ÖNKÉNTESMOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍV (MÖMK) SZTENDERDIZÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEI a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

A befogadó és sokszínű munkahelyért

A befogadó és sokszínű munkahelyért A befogadó és sokszínű munkahelyért j ó p é l d á k Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) Jó példák magyarországi vállalatoktól Az anyagot összeállította: Tardos Katalin, Ph.D. International Labour

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon

A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon Munkavállalói trendek és humán gyakorlatok az elmúlt évtizedben Bulgária, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Törökország, Ukrajna

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA Tardos Katalin JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az elmúlt években a figyelem középpontjába került, mert az állam sokkal erőteljesebb

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben