Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz"

Átírás

1 Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy ária Lénárd András TANNTJAVALAT a esék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz 1

2 Alkotó szerkesztõ: Adamikné dr. Jászó Anna Felelõs szerkesztõ: Török gnes N Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy ária Lénárd András 1997 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs vezetõ: allér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 udapest, Tóth stván utca 97. 2

3 agyar nyelv és irodalom Tanmenet lsõ osztály: kommunikáció, olvasás, írás dõkeret: 38 hét, 296 óra heti 9 óra: 5 olvasás 3 írás A tanmenet felhasználva: 36 hét, 288 óra A fennmaradó idõt az ünnepségek elõkészítésére, felmérésekre lehet fordítani. Két felmérést javaslunk: az elsõt február közepén, a másodikat május végére. övidítések: mhg. = magánhangzó msh. = mássalhangzó mf. = munkafüzet besz. = beszélgetés mb. = mondatbontás szj. = szituációs játék. 25

4 1. smerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal. Köszönés, bemutatkozás. Válasz a tanító kérdésére. Z P T Z P T Helyes testtartás és ceruzafogás. egérkezés Törpeországba. smerkedés a szereplõkkel Helyes testtartás és ceruzafogás. A játszótéren Helyes testtartás és ceruzafogás. Gyümölcsszedés Dalocska (verstanulás). Helyes testtartás és ceruzafogás. 9. it akar a kukac? újj, bújj, zöld ág (gyermekjáték) A születésnap Az álló egyenes vázolása Az ötletes ajándék Az álló egyenes írása a A róka és a holló A fekvõ egyenes vázolása. Vers a cicáról A fekvõ egyenes írása a 18. Készülõdés a kirándulásra. A bemutatkozás gyakorlása szituációs játékkal. A légzõgyakorlatok bevezetése. indennapi beszédhelyzetek gyakorlása szituációs játékkal. Légzõgyakorlatok a kézjelek bevezetésével. itmusfejlesztés versmondással. A s képzése. Az elõzõ órán tanult vers gyakorlása. Légzõgyakorlat: a szünet bevezetése. Az ó és az i hangoztatása. eszélgetés a képrõl, a tanító meséje alapján. A jelfogalom tudatosítása: beszélgetés a jelekrõl. A mese elmondása képek segítségével. A r hangoztatása légzõgyakorlattal. Légzõgyakorlat: f, c. Verstanulás ritmizálással. Légzõgyakorlat: a-ó, e- a, i-o hangoztatásával. Versmondás. 26 Tárgyak (képrészek) keresése azonosítás. Tárgyak (képrészletek) keresése. sh.-k és mgh.-k hangoztatása. ondatalkotás: ki mit csinál? Hol? zógyûjtés s hanggal. Az ó felismerése szavakban. ondatalkotás a képrõl: ki mit csinál, hol, mikor? gy mondat felbontása szavakra. Hangleválasztás: a. zógyûjtés: a -val. gy mondat felbontása szavakra. Hangleválasztás: r. zógyûjtés: r. A f és a c érzékeltetése hangutánzással. eszélgetés a képrõl. gy mondat felbontása szavakra. Tárgyak egyeztetése. A finommozgás : színezés alakzatok satírozásával (írólapon). gy szereplõ lerajzolása és kiszínezése (írólapon). A tankönyvben lévõ tárgyak lerajzolása és kiszínezése (írólapon). Gyümölcsök rajzolása és színezése (írólapon) Az álló egyenes vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. Az álló egyenes írása elõírt minta alapján. A finommozgás : rajzolás (írólapra). A fekvõ egyenes vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. A finommozgás : árnyjáték. A fekvõ egyenes írása elõírt minta alapján.

5 Z P T Z P T A kirándulás Az alsó ívelés vázolása. Játék a tisztáson Az alsó ívelés írása a A török és a tehenek. Hová tegyem a sapkát? A felsõ ívelés vázolása. eszélgetés a képrõl (a színek gyakorlása). Versmondás. Légzõgyakorlat. eszélgetés a képrõl. Légzõgyakorlat: a s hangoztatása. eszélgetés a képrõl. itmusfejlesztés versmondással. eszélgetés az elõzõ órai verses mesérõl. Verstanulás. Légzõgyakorlat: bõvülõ szósorok mondásával. 27. Orbán Légzõgyakorlat: ó, i-a. Verstanulás A róka és a gólya A felsõ ívelés írása a iért csíkos a zebra? A horogvonal vázolása. Az életmentõ tábla A horogvonal írása a portoljunk! Az eddig tanult betûelemek gyakorlása. Légzõgyakorlat: ó-a. Versmondás: Orbán. A mese feldolgozása beszélgetéssel. Légzõgyakorlat: r, bõvülõ hangsor. Versmondás: Fehér cica. gy mondat felbontása szavakra. Légzõgyakorlat: bõvülõ szószerkezettel. eszélgetés a képrõl: a jelfunkció tudatosítása. Légzõgyakorlat: ábrával. eszélgetés a képrõl. gy mondat felbontása szavakra. 36. Játék a szavakkal Légzõgyakorlat: cs, t. 27 A relációs szókincs gyakorlása. gy mondat felbontása szavakra. gy mondat felbontása szavakra. Hangleválasztás: f. zógyûjtés: f. Tárgyak egyeztetése. gy mondat felbontása szavakra. Tárgyak egyeztetése. gy mondat felbontása szavakra. Hangoztatás az idõtartam érzékeltetésével: ó, o. zógyûjtés: ó-a hangpárral. zavak szótagolása. zavak hangokra bontása. Hanglelválasztás: z. zótagolás. Hangokra bontás. Hangleválasztás: b. zavak szótagolása. zavak hangokra bontása. A szó hangjainak elmondása sorrendben. Adott kezdõhangú szavak keresése. Hangleválasztás. zótagolás. Hangokra bontás. Az alsó ívelés vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. A finommozgás : törpe rajzolása (írólapon). Az alsó ívelés írása elõírt minta után. Az eddig tanult betûelemek gyakorlása tollbamondással. A felsõ ívelés vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. A felsõ ívelés írása elõírt minta után. A finommozgás : csíkok húzása egy zebrára. A horogvonal vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. A finommozgás : egy jel (tábla) lerajzolása. A horogvonal írása elõírt minta után. A finommozgás. rajzolás írólapra. Az eddig tanult betûelemek gyakorlása tollbamondással.

6 Horgásznak a törpék A körvonal vázolása. Légzõgyakorlat: sz, z, r, f, p. eszélgetés a képrõl. gy mondat szavakra bontása. Hangleválasztás: h. zótagolás. zavak hangokra bontása. A szó hangjainak elmondása sorrendben. A körvonal vázolása: pauszra, majd egyre kisebbedõ méretben. O K T Ó Fürdés a tavon A körvonal írása a ajtot oszt a róka A nyitott kör vázolása. Légzõgyakorlat csökkenõ belégzési és növekvõ kilégzési idõvel. eszélgetés a képrõl. gy mondat szavakra bontása. eszélgetés a képrõl. A mese fel Légzõgyakorlat bõvülõ szósorral. gy mondat szavakra bontása. zótagolás: egytagú A szavak hangokra bontása. A hangok sorrendje. A szavak szótagolása (légzõgyakorlattal). A körvonal írása elõírt minta után. A nyitott kör vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben Záporvers A nyitott kör írása a Légzõgyakorlat: cs. Verstanulás, ritmizálás. gy mondat szavakra bontása. Képek egyeztetése. Hangelválasztás. zótagolás. Hangokra bontás. A nyitott kör írása elõírt minta után. 45. llentétek Légzõgyakorlat: a, i ; hangleválasztással. llentétes jelentésû Hangleválasztás. Az ellentétes jelentésû szavak szótagolása. O K T Ó Játék a hangokkal Az alsó hurokvonal vázolása. esterségek Az alsó hurokvonal írása a adarak. A hullámvonal vázolása. A hullámvonal írása a Légzõgyakorlat á, u. ondatok szavakra bontása. Légzõgyakorlat: csökkenõ belégzés, növekvõ kilégzés. eszélgetés a foglalkozásokról. eszélgetés a képrõl. Verstanulás, ritmizálással. Légzõgyakorlat: bõvülõ szósor (madárnevek). Hangleválasztás. zótagolás. Hangokra bontás, hangok sorrendje. Tárgyak egyeztetése. A relációs szókincs gyakorlása. Hangleválasztás: p. zótagolás. Hangokra bontás. A hangok sorrendje a szavakban. Az alsó hurokvonal vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. Az alsó hurokvonal írása elõírt minta alapján. A hullámvonal vázolása, pauszon majd egyre kisebbedõ méretben. A hullámvonal írása elõírt minta alapján Játék a hangokkal A felsõ hurokvonal vázolása. Légzõgyakorlat: r, sz. Hangleválasztás: d. zótagolás. Hangokra bontás. A hangok sorrendje a szavakban. A felsõ hurokvonal vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. 54. A felsõ hurokvonal írása a A felsõ hurokvonal írása elõírt minta alapján. 28

7 O K T Ó O K T Ó Óra a (34. old.) Az a vázolása a: olvasásgyakorlás (35. old.). Az a írása i, í (36. old.). Az i, í vázolása i, í: olvasásgyakorlás (37. old.) Az i, í írása A szórakozás. b.: Fifi zenét hallgat. Picur kopog az ajtón. Légzõgyakorlat: a hanggal, mondókával. A mondóka ritmizálása, megtanulása. A mondóka szótagolása. skola. b.: A gyerekek írnak. Azonos és eltérõ jegyek keresése a könyvben látható és a saját tanterem között. zavak hangoztatása a képek alapján. eszélgetés a képeken látható tárgyakról (mondatalkotás). 63. m (38. old.). ókus. zj.: a kép által bemutatott szituáció eljátszása m: olvasásgyakorlás. (39. old.) A m vázolása m: olvasásgyakorlás (40. old.). Törpetánc (41. old.) A m írása füzetbe u, ú (42. old.) Az u, ú vázolása u, ú: olvasásgyakorlás (43. old.) Azu, ú írása füzetbe A helyes ejtés gyakorlása: az i, í, idõtartamának megkülönböztetése. Légzõgyakorlat, kilégzés: m, ma, mi stb. szótagokkal, szavakkal. Törpetánc: feldolgozás, ritmizálás, mimetizálás. grik a mókus. Ok-okozati összefüggések feltárása a kép elemzésével. llathangok utánzása. eszélgetés a gyerekek élményeirõl a könyv mondatai alapján. A kiegészítõ kérdés ereszkedõ dallamának gyakorlása. 72. t (44. old.) Törpe és óriás. b. A tanító bácsi tanít. llentétpárok gyûjtése. Hang- és betûtanulás: a. Hívókép/szó: ajtó. A szó eleji a leválasztása, szógyûjtés a-val. Az a felismerése a szóvégen. A szavak hangokra bontása. Hang- és betûtanulás: i, í. Hívókép/szó: iskola, ír. A szavak hangoztatása, szótagolása. A szó eleji i, í leválasztása. A szó eleji a leválasztása. Hangokra bontás. etûfelismerés. Hang- és betûtanulás: m. Hívókép/szó: mókus. Az összeolvasás elkezdése. Az összeolvasás gyakorlása, szóolvasás. ondatok olvasása képolvasással, képpel kiegészített mondatokkal. m kezdõhangú szavak hangokra bontása, a m leválasztása. A m megkeresése különféle szavakban. Hang- és betûtanulás: u, ú. Hívókép/szó: ugrik, út. Összeolvasás a tanult betûkkel. A betûolvasás gyakorlása. Az összeolvasás gyakorlása. Az u hang keresése a szavakban. zavak hangokra bontása, szótagolás. Hang- és betûtanulás: t. Hívókép/szó: törpe. Összeolvasás a tanult betûkkel. Az a vázolása nagy méretben az elõírt minta alapján Az a betû írása a vonalas füzetbe, elõírt minta alapján. Az i, í vázolása nagy méretben az elõírt minta alapján Az i, í betûk írása a vonalas füzetbe, elõírt minta alapján. A m betû vázolása nagy méretben az elõírt minta alapján A m betû írása a vonalas füzetbe elõírt minta alapján, kapcsolása a már tanult betûkkel. Az u, ú vázolása nagy méretben az elõírt minta alapján Az u, ú betû írása vonalas füzetbe, elõírt minta alapján. Kapcsolása a már tanult betûkkel.

8 t: olvasásgyakorlás (45. old.) A t vázolása és füzetbe írása. Nevek gyûjtése az osztályból, csoportosítása: férfi- és nõi nevek. A nevek mondatba foglalása. etû-, szótag- és szóolvasás. Nevek olvasása, kezdõhangjaik leválasztása. A t vázolása A t írása vonalas füzetbe, kapcsolása a már tanult betûkkel. O K T Ó e (46. old.) Az e vázolása és írása a 77. e: olvasásgyakorlás (47. old.). A tízórai. b.: Vince sokat eszik. eszélgetés a képrõl, a történet folytatása. A kijelentõ és a kiegészítendõ kérdõ mondat dallama. Hang- és betûtanítás: e. Hívókép/szó: eszik. Összeolvasás: szótagok, szavak és mondat etûolvasás, a mondatok zótagolás, hangokra bontás, az e helye a szóban. Az e vázolása nagy méretben, elõírt minta alapján Az e írása a vonalas füzetbe, kapcsolása a már tanult betûkkel Olvasásgyakorlás ( old.) Írásgyakorlás A mondóka megtanulása, elmondása tiszta hangképzéssel. itmizálás. zótagolás. Légzõgyakorlat: egér, egér, szünettel, szünet nélkül. zótagok és szavak Az eddig tanult betûk írása és 80. o, ó (50. old.) esz. az eseményképrõl. Fifi olvas,. b.: Picur is olvas. esz. az eseményképrõl. Fifi olvas,. b.: Picur is olvas. Hang- és betûtanulás: o, ó. Hívókép/szó: olvas, órás. Összeolvasás: szótagok, o, ó: olvasásgyakorlás (51. old.) Az o, ó vázolása és füzetbe írása. eszélgetés a kép alapján. ondatalkotás. etûolvasás. Az elsõ szöveg olvasása, tartalmának megbeszélése. Az o, ó vázolása, majd írása és O K T Ó s (52. old.) A s vázolása 85. s: olvasásgyakorlás (53. old.) A s írása esz. az eseményképrõl A kenyérsütés. gymásutániság: a kenyérsütés folyamata. Légzõgyakorlat: s; a keretben lévõ hangokkal. eszélgetés a képek alapján. Név és becenév, mikor melyiket használjuk (illem). Hang- és betûtanulás: s. Hívókép/szó: süt. Összeolvasás. szótagok és szavak zavak és mondatok olvastatása. zógyûjtés megadott kezdõhangokkal. zótagolás, hangokra bontás. A s vázolása nagy alakban elõírt minta alapján A s írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel l (54. old.) A l vázolása és füzetbe írása. Lekvárevés. b.: Nem szabad verekedni. Az elõzékeny viselkedés, a vitás helyzetek kulturált megoldása. Hang- és betûtanulás: l. Hívókép/szó: lekvár. zótagok és szavak A l vázolása nagy méretben 88. Olvasásgyakorlás (55. old.) A vers megtanulása, ritmizálása. Tárgyak felsorolása, elõfordulása, funkciója. A l hang keresése a szavakban, a versben. zóolvasás. zavakra, hangokra bontás. 30

9 89. Olvasásgyakorlás ( old.) eszélgetés a tanulók személyes élményeirõl (gyümölcsök, befõzés). Légzõgyakorlatok: la-lala, a versike 2-2 sorával. zótagok, szavak és mondatok zótagolás, hangokra bontás. A l helyének a megállapítása. N O V á (58. old.) Az á írása a Olvasásgyakorlás (59. old.) v (60. old.) A v vázolása és füzetbe írása. Kópé lóg az ágon. A történet elõzménye és folytatása. Az óvatosságról. A népi mondóka megtanulása, ritmizálása, megbeszélése. A mondóka szótagolása. A titokzatos vár. (gy több részbõl álló történet elsõ része: a törpék egy várra bukkannak.) Hang- és betûtanulás: á. Hívókép/szó: ág. zótagok, szavak és mondatok zóolvasás. A tanult hangok keresése a mondóka szavaiban. Az á hang keresése a szavakban (elején, közepén, végén). Hang- és betûtanulás: v. Hívókép/szó: vár. Összeolvasás: szótagok, A v keresése szavakban. Az á írása füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. Írásgyakorlás: a tanult betûk írása és A v vázolása nagy méretben 96. Olvasásgyakorlás (61. old.) p ( old.) A p vázolása és írása a füzetbe ondatalkotás a képek segítségével, majd a szavakkal. égen nem jártak itt! b.: A törpék egy nagy pókot láttak. zó- és mondatolvasás. Hang- és betûtanulás: p. Hívókép/szó: pók. zótagok, szavak és mondatok A p hang keresése a szavakban. A p vázolása nagy méretben A p írása a füzetbe, kapcsolása a már tanult N O V 99. Olvasásgyakorlás ( old.) z (66. old.) A z vázolása Olvasásgyakorlás (67. old.) A z írása a A ósperec c. vers feldolgozása, tanulása. Légzõgyakorlat: görögdinnyét, sárgarépát. A kulcs a kõ mögött volt. eszélgetés a gyerekek élményeirõl (i a kedvenc süteményed?), a szituáció (a kép) eljátszása ö, õ (68. old.) Az öreg királynál. zótagok, szavak, mondatok A Pali etet c. olvasmány Hang- és betûtanulás: z. Hívókép/szó: zár. zótagok, szavak, mondat A z meghallása szavakban. A pite c. olvasmány A közös és az egyéni hangos olvasás gyakorlása. Hang- és betûtanulás: ö, õ. zótagok és szavak Az ö, õ keresése szavakban. A z vázolása nagy méretben A z írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. kép/szó: pók. zótagok, szavak és mondatok A p hang keresése a szavakban.a p vázolása nagy méretben 31

10 Olvasásgyakorlás (69. old.) Az ö, õ írása a eszélgetés a kép alapján (it vett mama?). zógyûjtés, szótagolás. ondatalkotás. A Zoli és az õz c. szöveg Közös és egyéni olvasás. Az ö, õ írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. D C n (70. old.) A n vázolása és írása a füzetbe 108. Olvasásgyakorlás (71. old.) A nagy nevetés. A 60. oldalon kezdõdõ történet befejezése, áttekintése. A iért nincs fekete virág? c. vers eszélgetés a virágokról: színek, virágnevek gyûjtése. Hang- és betûtanítás: n. Hívókép/szó: nevet. zótagok és szavak zótagolás, hangokra bontás. A n keresése. zavak (nevek) A nevek szótagolása és hangokra bontása. A n keresése a vers szavaiban. A n vázolása nagy méretben A n írása füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel k (72. old.) A k vázolása és írása a i van a kalap alatt? b.: Az egér lapult a kalap alatt. dõrend a képek alapján. Hang- és betûtanítás: k. Hívókép/szó: kalap. zótagok, szavak, mondat Hangokra bontás. A k vázolása nagy méretben A k írása füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel Olvasásgyakorlás (73. old.) Légzõgyakorlat: szókapcsolatokkal. zókapcsolatok olvasása, mondatba foglalása Olvasásgyakorlás smétlés: beszélgetés a törpék kalandjairól: az eddig tanult versekbõl szavalóverseny. Az eddigi olvasmányok ismétlése: gyakorlása. D C é (74. old.) Az é vázolása és írása a Olvasásgyakorlás (75. old.) f (76. old.) A f vázolása és írása Olvasásgyakorlás ( old.) Ég a gyertya. A körjáték megtanulása és eljátszása. Kópé jellemzése, megkeresése az eddig feldolgozott oldalakon. eszélgetés az illusztrációról. t a falon. ozgást kifejezõ szavak gyûjtése, mondatok alkotása. b.: agas ez a fal. eszélgetés az állatokról és az állatkertrõl. Légzõgyakorlat: f hangoztatásával. 32 Hang- és betûtanítás: é. Hívókép/szó: ég. zótag: szó- és mondatolvasás. Hanganalízis, az é keresése szavakban. A Kópé c. szöveg Kapcsolat keresése a kép és a szöveg között: a képen lévõ dolgok megkeresése a szövegben. Hang- és betûtanítás: f. Hívókép/szó: fal. zótagok, szavak, mondat Hanganalízis, a f a szavakban. zókapcsolatok olvasása és mondatba helyezése. A Fifi c. kis olvasmány. Az elefánt c. olvasmány. Az é írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. Az eddig tanult betûk gyakorlása, szavak másolása, tollbamondás. A f vázolása nagy méretben (mf.), írása a

11 D C J A N Óra b (80. old.) A b vázolása és írása a 122. Olvasásgyakorlás (81. old.) ü, û (82. old.) Az ü, û vázolása és írása a 125. Olvasásgyakorlás (83. old.) esz. az eseményrõl: A bûvész. zóbeli a 2 kép segítségével (idõrend). A párbeszéd olvasásának bemutatása és gyakoroltatása. zituációs játék: megijedünk valamitõl. Az ûrhajó építése. zavak gyûjtése, mondatok alkotása a kép segítségével. Légzõgyakorlat: szavakkal. zószerkezetek mondatba foglalása r (84. old.) A répamese elmondása a tanító segítségével Olvasásgyakorlás (85. old.) A r vázolása és írása a 129. Olvasásgyakorlás ( old.) c (88. old.) A c vázolása és írása a Olvasásgyakorlás (89. old.) eszélgetés személyes élmények alapján a vásárlás. egítsünk szüleinknek! A segítõkész magatartás. Az r ejtésének gyakorlása mondókával. itmizálás, szótagolás. Légzõgyakorlat: ételnevekkel. Nyelvtörõ. ajzolnak a törpék. b.: Fifinek piros ceruzája van. eszélgetés személyes élményekrõl: Kinek milyen háziállata van? Az állatokkal való bánásmód. A mondóka ritmizálása g (90. old.) Jön az árvíz! 33 Hang- és betûtanítás: b. Hívókép/szó: bûvész. zótagok, szavak, mondat Hanganalízis. A b felismerése szavakban. A titkos lakó c. olvasmány Néma és hangos szövegolvasás. Hang- és betûtanítás: ü, û. Hívókép/szó: üreg, ûrhajó. zótagok és szavak zószerkezetek olvastatása. b.: A törpék építenek. zótagolás. Hanganalízis. Hang- és betûtanítás: r. Hívókép/szó: répa. zótagok, szavak, mondat A it vásárolt mama? c. szöveg Hangos olvasás egyénileg. zóolvasási gyakorlatok. Hanganalízis, a r felismerése a szavakban. Hang- és betûtanítás: c. Hívókép/szó: ceruza. zó- és mondatolvasás. A Kópé cicát kapott c. szöveg A mondóka megtanulása. Hang- és betûtanulás: g. Hívókép/szó: gát. zótagok, szavak, mondat A b vázolása nagy méretben A b írása a füzetbe, kapcsolása a már tanult betûkkel. Az ü, û írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. A r vázolása nagy méretben A r írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. A c vázolása (mf.) és írása a füzetbe, A tanult betûk gyakorlása, látó-halló tollbamondás.

12 Olvasásgyakorlás (91. old.) A g vázolása és írása a zóbeli : egy összefüggõ történet elmondása a 90. old. eseményképe alapján. Az tt az árvíz! c. szöveg Hangos és néma olvasás. zógyûjtés: a gát építésével kapcsolatos A g vázolása nagy méretben A g írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. J A N J A N 137. Olvasásgyakorlás (általános) sz (92. old.) A sz vázolása és írása a Olvasásgyakorlás ( old.) 142. Olvasásgyakorlás (95. old.) j (96. old.) A j vázolása és írása a 145. Olvasásgyakorlás (97. old.) gy ( old.) A gy vázolása és írása a cs ( old.) A cs vázolása és írása a 150. Olvasásgyakorlás ( old.) eszédmûvelés: artikulációs és ritmusgyakorlatok a tanult mondókákkal. A levél A vers megtanulása. dvariassági szabályok: ne zavarjunk másokat a játékunkkal! Légzõgyakorlat: sz hanggal, szavakkal. Fifi és Picur játszik. zógyûjtés, játékok. eszélgetés a gyerekek kedvenc játékairól. eszélgetés a gyerekek otthon készített rajzairól (a rajzok nézegetése). elyik tetszik? iért? esz. az eseményképrõl. Fifi gyíkot les. eszélgetés a kerti munkákról. A cserepes növény. eszélgetés a szobanövény ültetésérõl és gondozásáról; az ajándékozásról. Légzõgyakorlat: a cs hangoztatásával. Verstanulás, ritmizálás. Olvasási gyakorlatok: válogató olvasás, stafétaolvasás a szavakkal. Hang- és betûtanulás: sz. Hívókép/szó: szív. zótagok, szavak, mondat A szépen szóló síp c. olvasmány zószerkezetek hangos olvasása, egyénileg és frontálisan. Hang- és betûtanítás: j. Hívókép/szó: játék. zótagok, szavak, mondat A Juli rajzol c. szöveg Hang- és betûtanítás: gy. Hívókép/szó: gyík. zavak, mondatok A Gyomlálás c. szöveg Hang- és betûtanítás: cs. Hívókép/szó: cserép. A két meglepetés c. szöveg ondatok olvasása egyénileg és frontálisan. A sz vázolása (mf.) és írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. Az eddig tanult betûk gyakorlása: tollbamondás, másolás. A j vázolása nagy méretben A j írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. A finommozgás : rajzolás, színezés. A gy vázolása és írása a füzetbe, A cs vázolása (mf.) és írása a füzetbe, 34

13 F d ( old.) A d vázolása és írása a h (106. old.) A h vázolása és írása a 155. Olvasásgyakorlás (107. old.) Koppan a dió. zóbeli a képsor alapján. A Keresgélõ c. vers tanulása. Úszik a hajó. eszélgetés a kép alapján: téli élmények. Verstanulás: sik a hó. Hang- és betûtanulás: d. Hívókép/szó: dió. zótagok, szavak, mondat Hang- és betûtanulás: h. Hívókép/szó: hajó. zótagok, szavak, mondat A Hull a hó c. szöveg A d vázolása (mf.) és írása a füzetbe, A h vázolása (mf.) és írása a füzetbe, ny ( ). old.) A ny vázolása és írása a 158. Olvasásgyakorlás ( old.) A nyomolvasók. Történet kitalálása. Verstanulás: Õszanyó. eszélgetés a képrõl, a falusi életrõl. Légzõgyakorlat. Hang- és betûtanulás: ny. Hívókép/szó: nyom. zótagok, szavak, mondat A Kópé vágya c. szöveg A ny vázolása (mf.) és írása a füzetbe, F zs ( old.) A zs vázolása és írása a ty (114. old.) A ty vázolása és írása a Olvasásgyakorlás (115.old.) egítsünk! A történet elõzményének és folytatásának kitalálása. Tojnak a tyúkok. eszélgetés az illusztrációról, élmények a horgászásról. Hang- és betûtanulás: zs. Hívókép/szó: zsák. zóolvasás: A Zsuzsi fõz c. szöveg hang- és betûtanítás: ty. Hívókép/szó: tyúk. zótagok, szavak, mondat Picur pontyot fogott c. szöveg A zs vázolása (mf.) és írása a füzetbe, A ty vázolása (mf.)és írása a füzetbe, Az eddig tanult betûk gyakorlása ly ( old.) A ly vázolása és írása a Lyukas a nadrág. A történet befejezése. Hang- és betûtanítás: ly. Hívókép/szó: lyuk. A Vigyázz, Kópé! c. olvasmány A ly vázolása (mf.) és írása a füzetbe, 167. dz (118. old.) Az edzõ. Ki mit sportol? Hang- és betûtanítás: dz. Hívókép/szó: edzõ. A szavak olvasása, értelmezése. tt lehet az elsõ felmérõ, de ekkor vonjuk össze ezt az órát a következõvel. 35

14 Olvasásgyakorlás. A dz vázolása és írása a eszédmûvelés, beszédfejlesztés: az eddig tanult versek és mondókák felidézésével. zavak, szósorok olvasása stafétaolvasással. zövegek válogató A dz vázolása (mf.) és írása a füzetbe, F dzs (119. old.) A dzs vázolása és írása a Csöpi és Csiperke kíváncsi. C, Cs A C, Cs írása. A dzsungel. eszélgetés az állatokról és a növényekrõl. eszélgetés az egyéni élményekrõl: zoktál-e a mezõn, a kertben sétálni? Légzõgyakorlat: 102. old.: a mondóka ritmizálása. Hang- és betûtanulás: dzs. Hívókép/szó: dzsungel. A szavak olvasása, értelmezése, mondatba foglalása. etûtanulás: C, Cs. A Csöpi és Csiperke kíváncsi c. szöveg b.: az elsõ mondat. Hanganalízis: a nevek. A dzs vázolása írása a füzetbe, A C, Cs írása a füzetbe, F 174. Csigabiga Csongor megjelenik 175. Jönnek az óriások! O, Ó, Ö, Õ Az óriások ébredése Az O, Ó, Ö, Õ írása. Zizi, a légy. Z, Zs Z, Zs írása. Zsebibaba, a kicsi kenguru Írásgyakorlás Ünnep a törpefaluban, Ú, Ü, Û Az, Ú, Ü, Û írása. eszélgetés az illusztrációról. A mondóka mondása egyre gyorsabb tempóban (énekelni is lehet). llem: az udvarias köszönés. eszélgetés az illusztrációról (Gulliverrõl is, ha említik). A vers ritmizálva, karban. eszédmûvelés a vers ritmizálása, elmondása karban és egyénileg. A figyelmességrõl és a tapintatról. eszélgetés az illusztrációról. i lehetett az elõzmény? Légzõgyakorlat: a mondóka egy levegõvel. eszélgetés a kengururól, a szereplõkrõl, az illusztrációról. Légzõgyakorlat: a mondóka 2, majd 1 légvétellel. eszélgetés a születésnapról, az ünnepi készülõdésrõl. Köszöntõk mondása. i is megtanulunk egyet zsonna eszélgetés: zokott-e a nagymamád finom ételeket készíteni? A mondóka 1 légvétellel. A Csigabiga Csongor megjelenik c. szöveg Az O, Ó, Ö, Õ tanítása. A Jönnek az óriások! c. szöveg Az óriások ébredése c. szöveg b.: a címek. Hanganalízis: a nevek. etûtanulás: Z, Zs. A Zizi, a légy, c. szöveg A Zsebibaba, a kicsi kenguru c. szöveg Az O, Ó, Ö, Õ írása a füzetbe, A Z, Zs írása a füzetbe, Az eddig tanult nagybetûk gyakorlása a füzetben. Tollbamondás: Zsófi áll. etûtanulás:, Ú, Ü, Û. Az Ünnep a törpefaluban c. szöveg zótagolás: a 4-5 szótagos Az, Ú, Ü, Û írása a füzetbe, Az zsonna c. szöveg feldolgozása (esetleg felolvasás: Tony Wolf könyvébõl a nagy tortacsata.) 36

15 C Óra Vica és Viki V A V írása Vendégségben Vakond Vilinél Vadkacsás ondjam még? 192. Gombát szednek a törpék G, Gy eszélgetés az illusztrációról: i történhetett? Az udvariasságról. Artikulációs gyakorlat a mondókával (eltérõ magánhangzók). eszélgetés a vakondról, Vincérõl (46. old.). eszédmûvelés: a Volt egy szép ládika megtanulása, ritmizálása (karban, egyénileg). eszédmûvelés: a Vadkacsás c. vers ritmizálása. eszélgetés a gombákról. A vers elmondása (énekelni is lehet). etûtanítás: V. A Vica Viki c. szöveg b.: a vers elsõ 2 sora. zótagolás: 4-5 szótagos A Vendégségben Va - kond Vilinél c. szöveg b.: az utolsó mondat. zótagolás: a 4-5 szótagos A Vadkacsás c. vers A Vendégségben Va - kond Vilinék c. szöveg gyakorlása. A ondjam még? c. vers (Énekelve is lehet: egyéni az utolsó sorok karban.) etûtanulás: G, Gy. A Gombát szednek a törpék c. szöveg A V írása a füzetbe, mlékezetbõl írás: Volt egy szép ládika. mlékezetbõl írás: Volt egy dongó meg egy légy! C Gyík Gyuri és a varázsgyûrû A G, Gy írása. Játszanak a törpék J A J írása. Légzõgyakorlat versmondással: a kilégzéskor a gombás vers soronként. eszélgetés a játékokról: iket szoktatok együtt játszani? imetikus játék: Törpék vagyunk! Óriások vagyunk! 197. Jaj, szétpukkadok! Artikulációs gyakorlat: Jön Január... itmizálás: mondóka a békáról. zótagolás: mondóka a békáról. A Gyík Gyuri és a varázsgyûrû c. szöveg b.: az elsõ mondat. zótagolás: 4-5 szótagos etûtanulás: J. A Játszanak a törpék c. szöveg A nagyravágyó béka meséje. b.: az elsõ mondat. zótagolás: Visz-szatar-tom, lé-leg-ze-tem, ter-pesz-tet-te, re-pedez-ni, na-gyobb-ra. A G, Gy írása a füzetbe, kapcsolás. A J írása a füzetbe, skolai történet:, Í Az, Í írása. eszélgetés az illusztrációról: Kik a szereplõk? i történhetett? Légzõgyakorlat: 3 sor 1 sor a kilégzéssel ciri-piciri eszédtechnika: az eddig tanult mondókák ismétlése. Az iskolai történet c. szöveg b.: az elsõ mondat. zótagolás: bogáriskolában, bogártanulók. A vers elolvasása, gyakorlása versszakonként. Az, Í írása a füzetbe, Tollbamondás: Júlia, lona, mre. 37

16 C C Óra Hétvége H A H írása. A krokodilok Két kecske K A K írása. eszélgetés az illusztrációról: it gondolhatnak a sárkányok? Vers: ritmizálva, szótagolva. Légzõgyakorlat: Hilda, Hedvig, Hermina. Hangszínváltásos gyakorlat, a vers lágy, könnyed elmondása. (Van dallam is!) Légzõgyakorlat (73. old.). Az elõzõ órai versek ismétlése. zituációs játék: a meséhez hasonló helyzet eljátszása A labdarúgók Légzõgyakorlat a verssel: 3 légvétellel. eszélgetés a játékszabályokról, betartásukról Kitõl fél a kisegér? A kiegészítendõ kérdés helyes, ereszkedõ dallamának a gyakorlása A tyúkocska, az egérke meg a kakas Tyúkok egymás hegyén-hátán T, Ty A T, Ty írása. gy kijelentõ, egy felkiáltó és egy kérdõ mondat helyes hanglejtésének a gyakorlása (mindegyik ereszkedõ menetû), az elsõ két bekezdés. eszédmûvelés: a mondóka mimetizálása Tavaszi harangocskák A vers ritmizálása, megtanulása. Karban, egyénileg Fecskehívogató F A F írása. A vers felolvasásának a gyakorlása ügyelve a sorvégi áthajlásokra. 38 eszélgetés a jó és a gonosz sárkányokról (pl. üsürõl). Tanya és falu. Falusi emlékek. b.: az utolsó mondat. zótagolás: 4-5 szótagos eszélgetés a krokodilokról. gaz-e, ami ebben a történetben van? Válaszolj az utolsó kérdésre! zótagolás, ajánlatos az egész olvasmányt szótagoltatni. eszélgetés az illusztrációról: i történhetett? i a baleset oka? b.: az elsõ mondat. zótagolás: fi-a-ta-labb, en-ge-del-mes-ked-jék. eszélgetés a kutyákról. Vajon miért ez a nevük? elyik kutyára melyik név illik? A vers olvasása láncolvasással, dagasztó olvasással. eszélgetés az illusztrációkról. A vers el Hogyan készül a kenyér? eszélgetés. Olvasásgyakorlás a szerepek szerint. eszélgetés az illusztrációról. it akar a gaz - daasszony? i történt a tyúkokkal? Ki tehette? Honnan tudod? i a véleményed? zótagolás: 4-5 szótagos eszélgetés a tavaszról: Hogyan éled a természet? ilyen tavaszi virágokat ismersz? ire utal a cím? iért? b.: az elsõ mondat. zótagolás: 4-5 szótagos eszélgetés a fecskékrõl. A vers felolvasása bemutatva a sorvégi áthajlásokat Fecskék A vers elmondása. A feldolgozás után a kifejezõ olvasás gyakorlása (egyéni olvasás). A H írása a füzetbe, A H., J párhuzamos gyakorlása. A H,, J gyakorlása a füzetben. Tollbamondás: Hunor vadászik. mlékezetbõl írás: nevek H betûvel. A K írása a füzetbe, Tollbamondás: Karolina olvas. A T, Ty írása a füzetbe, A F írása a füzetbe, A F és a T megkülönböztetése.

17 P L P L Óra Pöttömke, a piszkos törpe P A P írása Pöttömke nagy kalandja Hat csodatündér vakációja 221. Hat csodatündér utazása abszem beteg ikfi-bukfencbukferenc A írása. abar király A vers ritmizálása. lmondása párosan. A vers elmondása, éneklése. zituációs játék, útbaigazítás, információ kérése. eszélgetés a vendégvárásról. Hogyan szoktunk utaz - ni? ilyen jármûveket ismersz? elyiken utaztál már? A beteglátogatás módja, illemszabályai. A mondóka piros mondása. Légzõgyakorlat: bikfibukfenc-bukferenc, oriska, Juliska... ondóka: Hess, légy... llem: viselkedés a társaságban, közösségben. zóbeli : beszélgetés az illusztrációról. Hány kisfiú és hány kislány van a képen? 227. abar gyermekei zóbeli : a névadásról beszélgetés. llem: illik megjegyezni ismerõseink nevét, és pontosan kell használni. eszélgetés a táborozásról. A vélemények meghallgatása az illusztrációról. zótagolás: 4-6 szótagos zabad-e megkérdezés nélkül elkalandozni? iért szidták meg Pöttömkét? A párbeszéd gyakorlása (a kapus és Pöttömke). eszélgetés az illusztrációról. Vajon miért rendezkednek a törpék? i a labirintus? ilyen a labirintuskert? i a véleményed a tündérek nevérõl? i volt a furcsa a csodatündérek utazásában? ilyen jármûvet használtak? (utassuk meg a végén T. Wolf könyvét, ha megvan.) eszélgetés a betegségrõl. b.: az elsõ mondat. zótagolás: influenza, maradnia. Kik a történet szereplõi? i jellemzi õket? Ki a Zordonbordon? iért hívják így? Kicsoda abar király? it jelzett a három ágyúlövés? ilyen nevek jutottak a szülõk eszébe? Végül milyen neveket adták az újszülötteknek? b.: az elsõ mondat. A vers A P írása a füzetbe, Három mondat írása az illusztrációról (alapos elõkészítés után). A írása a füzetbe, A, P, T, F gyakorlása Gyomorrontás A írása óka koma és a kácsák. ondóka: az eldöntendõ kérdés hanglejtése (itt ereszkedõ az -e miatt). óka-mondóka, ritmizálva. Karban, felelgetõsen. eszélgetés a falánkságról és következményeirõl. zótagolás: legsürgõsebben, ínycsiklandozónak. iért tudott a róka túljárni a kácsák eszén? A írása a füzetbe, 39

18 okodál A vers megtanítása az elolvasás után. Légzõgyakorlat, rádirádi-rokodál. A vers bemutatása, olvasása (sorvégi áthajlások). A, P, együttes gyakorlása a füzetben. P L 233. Két kérdezgetõ Légzõgyakorlat (87. old.). ondóka ritmizálva (Három görbe legényke) Nagyapó N, Ny A N, Ny írása. zóbeli, beszélgetés az illusztrációról. i volt az elõzmény? A köszöntõ megtanítása. Olvasás, majd gyakorlás: felelgetés egyénileg és karban. Hogyan köszöntötték a gyerekek nagyapót? b.: az utolsó mondat. A N, Ny írása a füzetbe, 236. Nagyapó lovai Az eddig tanult versek ismétlése, elõadása. Az olvasás után a szavak leírása: holló, tanuló, zászló. ire gondolt a kisfiú? it kellett volna mondania? 237. A csodakalap A köszöntõk felmondása. iért nevettek a gyerekek? b.: az utolsó mondat Csalogató, Nyár A Nyár c. vers elmondása a hangutánzó szavak érzékeltetésével. eszélgetés a napraforgóról: iért ez a neve? ire használják? P L Kirándulás úminvölgybe A írása. A lakoma llem: a meghívó, a levél írása. eszélgetés a születésnapról, az ajándék megválasztásáról. zóbeli beszélgetés a képrõl. Kik a úminok? (furcsa erdei lények, trollok, nagyon barátságosak) Ha lehet, beszéljünk a könyvrõl! A szöveg olvasása (lassú, mert sötét alapon van). Jellemezd múminmamát! ilyen az este hangulata? A írása a füzetbe, A, N, Ny gyakorlása a füzetben esemorzsa Légzõgyakorlat: a 2. mondattal. eszélgetés a hangyabecsületrõl. A feldolgozás után szerepek szerinti olvasás. elyik mesére emlékeztet ez a történet? 244. Olvasásgyakorlás. Az olvasmány olvasása szerepek szerint. 40

19 245. itvisz meg a fiai Kiejtési gyakorlat kutyás versekkel (Kutyasági labdarúgók stb.). iért hívták a kutyát itvisznek? Hány kölyke volt? iért volt különös a találkozás? J 246. Olvasásgyakorlás. Az olvasmány gyakorlása (válogató olvasás, felolvasás stb.) A pápaszemes oroszlán A, Az A, írása. ondókák: ritmusgyakorlat. ilyen a pápaszemes kígyó? iért furcsa ez a történet? Az A, írása a füzetbe, 249. Almafa, Alma. A versek elmondása pontos artikulációval. beszélgetés az illusztrációról Olvasásgyakorlás, versmondás. A versek felmondása. A versek olvasása pontos artikulációval anyi manó csintalankodása, z A, z írása. Légzõgyakorlat (95. old.) mondókával. A mondóka ritmizálása. eszélgetés: szabad-e másokat bosszantani? A cím értelmezése. Az utolsó mondat értelmezése. iért volt szomorú? iért félt? b.: az elsõ mondat. zótagolás: 4-6 szótagos A, z írása a füzetbe, J 253. zép idõ van! Az olvasmány eljátszása. Légzõgyakorlat: Zivatar. itmizálás: Zápor elõtt rdõben-berdõben, É Az, É írása. Az olvasmány felolvasása, ügyelve a különféle mondatok hanglejtésére. (melkedõ-esõ? ok volt? Jó volt?) 256. A török és a tehenek Légzõgyakorlat, kilégzés: a vers egy-egy szakasza. A vers mondása szerepek szerint (karban, egyénileg). eszélgetés: ilyen játékokat szoktatok játszani együtt? (égen ez volt a szöveg: A gazda érte megy.) eszélgetés a címrõl: ondjatok hasonló szavakat farkas-barkas stb.! eszélgetés a képrõl: 16. old. ost már el tudja mindenki olvasni! Az, É betûk írása a füzetbe, kapcsolásuk Versmondás. zavalóverseny az eddig tanult versekbõl. 41

20 - - - s : - s k - s y -. a - k - -. é J Óra Látogatás a nagynéninél L, Ly A L, Ly írása. A vers elolvasása (képtelen vers, ún. nonszensz). A vers olvasása gyorsan (tempógyakorlat) Lotti ikrei Az elõzõ órai vers olvasása: tempógyakorlat Orsolya; Lánc, lánc Nyelvtörõ: Laboda. A játék eljátszása Hogyan kell gólyát rajzolni? Légzõgyakorlat: a mondóka soronként. beszélgetés a tisztaságról, a lakás tisztán tartásáról. b.: az elsõ mondat. eszélgetés a kengururól, a képrõl. it gondolsz, mit csinált Lotti? i a bakugrás? b.: az elsõ mondat. A versek zógyûjtés: ly-os A vers megtanulása és rajzolása. Néhány régebbi olvasmány gyakorlása. A L, Ly írása a füzetbe, kapcsolásuk Versmondás. zavalóverseny: a legkedvesebb versem. Néhány régebbi olvasmány gyakorlása Dugó Dani D A D írása. eszélgetés: zoktál-e játékot készíteni? zóbeli : egy játék készítésének elmondása (egymásutániság). Ki volt Dugó Dani? eszélgetés az illusztráció alapján. Kire emlékeztet? b.: az elsõ mondat. zótagolás: 5-6 szótagos A D írása a füzetbe, J Dugó Dani tanulni akar Az olvasmány párbeszédes részeinek a kifejezõ iért volt szomorú Dugó Dani? it jelent mûveltnek lenni? b.: az elsõ mondat. A Fejtörõk A L és a D írása az elõírt Dal. A Dz, Dzs írása. A vers olvasása lágy hangon, halkan (hangszíngyakorlat). Az ábécé megtanulása, most már a betûk nevével (eddig a hangot ejtettük). A dz, dzs írása az elõírt füzetben, ugyanaz nagybetûvel bécé.. A versek kifejezõ Az bécé és a úcsúzás c. versek 271. Versmondás. zavalóverseny a kedvenc versekrõl 42

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos (diagnózis: diszgráfia, olvasási nehézség) sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: vizuális észlelés, differenciálás,

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 SZÜLŐKNEK a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 Mottó: Umberto Saba: Kislányom arcképe Kislányom piros labdával kezében, nagy égszínkék szemét reám emelve, így szólt

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Gesztenyefa palota. Művészetek báb- és drámajátékkal projektfüzet 1. osztályosoknak

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Gesztenyefa palota. Művészetek báb- és drámajátékkal projektfüzet 1. osztályosoknak TANÍTÓI KÉZIKÖNYV Gesztenyefa palota Művészetek báb- és drámajátékkal projektfüzet 1. osztályosoknak Kiegészítő anyag a Betűn innen, betűn túl... című Ábécés olvasókönyvhöz Mintaanyag TARTALOM Módszertani

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4.

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. Budapest,2013. március 1 0 4 1 B u d a p e s t, S z i g e t i J ó z s e f u. 1-3. O M : 034873 TARTALOM Magyar nyelv és irodalom... 2 Angol nyelv...

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ

Részletesebben

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv I. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása

MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása MELLÉKLET Ebben a fejezetben néhány konkrét eljárást mutatunk be kollégáinknak az ötletadás, a megoldás keresésére késztetés szándékával abból a gyakorlati munkából, amelyet Tánczos Ibolya gyakorlatvezető

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben