Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz"

Átírás

1 Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy ária Lénárd András TANNTJAVALAT a esék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz 1

2 Alkotó szerkesztõ: Adamikné dr. Jászó Anna Felelõs szerkesztõ: Török gnes N Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy ária Lénárd András 1997 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs vezetõ: allér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 udapest, Tóth stván utca 97. 2

3 agyar nyelv és irodalom Tanmenet lsõ osztály: kommunikáció, olvasás, írás dõkeret: 38 hét, 296 óra heti 9 óra: 5 olvasás 3 írás A tanmenet felhasználva: 36 hét, 288 óra A fennmaradó idõt az ünnepségek elõkészítésére, felmérésekre lehet fordítani. Két felmérést javaslunk: az elsõt február közepén, a másodikat május végére. övidítések: mhg. = magánhangzó msh. = mássalhangzó mf. = munkafüzet besz. = beszélgetés mb. = mondatbontás szj. = szituációs játék. 25

4 1. smerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal. Köszönés, bemutatkozás. Válasz a tanító kérdésére. Z P T Z P T Helyes testtartás és ceruzafogás. egérkezés Törpeországba. smerkedés a szereplõkkel Helyes testtartás és ceruzafogás. A játszótéren Helyes testtartás és ceruzafogás. Gyümölcsszedés Dalocska (verstanulás). Helyes testtartás és ceruzafogás. 9. it akar a kukac? újj, bújj, zöld ág (gyermekjáték) A születésnap Az álló egyenes vázolása Az ötletes ajándék Az álló egyenes írása a A róka és a holló A fekvõ egyenes vázolása. Vers a cicáról A fekvõ egyenes írása a 18. Készülõdés a kirándulásra. A bemutatkozás gyakorlása szituációs játékkal. A légzõgyakorlatok bevezetése. indennapi beszédhelyzetek gyakorlása szituációs játékkal. Légzõgyakorlatok a kézjelek bevezetésével. itmusfejlesztés versmondással. A s képzése. Az elõzõ órán tanult vers gyakorlása. Légzõgyakorlat: a szünet bevezetése. Az ó és az i hangoztatása. eszélgetés a képrõl, a tanító meséje alapján. A jelfogalom tudatosítása: beszélgetés a jelekrõl. A mese elmondása képek segítségével. A r hangoztatása légzõgyakorlattal. Légzõgyakorlat: f, c. Verstanulás ritmizálással. Légzõgyakorlat: a-ó, e- a, i-o hangoztatásával. Versmondás. 26 Tárgyak (képrészek) keresése azonosítás. Tárgyak (képrészletek) keresése. sh.-k és mgh.-k hangoztatása. ondatalkotás: ki mit csinál? Hol? zógyûjtés s hanggal. Az ó felismerése szavakban. ondatalkotás a képrõl: ki mit csinál, hol, mikor? gy mondat felbontása szavakra. Hangleválasztás: a. zógyûjtés: a -val. gy mondat felbontása szavakra. Hangleválasztás: r. zógyûjtés: r. A f és a c érzékeltetése hangutánzással. eszélgetés a képrõl. gy mondat felbontása szavakra. Tárgyak egyeztetése. A finommozgás : színezés alakzatok satírozásával (írólapon). gy szereplõ lerajzolása és kiszínezése (írólapon). A tankönyvben lévõ tárgyak lerajzolása és kiszínezése (írólapon). Gyümölcsök rajzolása és színezése (írólapon) Az álló egyenes vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. Az álló egyenes írása elõírt minta alapján. A finommozgás : rajzolás (írólapra). A fekvõ egyenes vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. A finommozgás : árnyjáték. A fekvõ egyenes írása elõírt minta alapján.

5 Z P T Z P T A kirándulás Az alsó ívelés vázolása. Játék a tisztáson Az alsó ívelés írása a A török és a tehenek. Hová tegyem a sapkát? A felsõ ívelés vázolása. eszélgetés a képrõl (a színek gyakorlása). Versmondás. Légzõgyakorlat. eszélgetés a képrõl. Légzõgyakorlat: a s hangoztatása. eszélgetés a képrõl. itmusfejlesztés versmondással. eszélgetés az elõzõ órai verses mesérõl. Verstanulás. Légzõgyakorlat: bõvülõ szósorok mondásával. 27. Orbán Légzõgyakorlat: ó, i-a. Verstanulás A róka és a gólya A felsõ ívelés írása a iért csíkos a zebra? A horogvonal vázolása. Az életmentõ tábla A horogvonal írása a portoljunk! Az eddig tanult betûelemek gyakorlása. Légzõgyakorlat: ó-a. Versmondás: Orbán. A mese feldolgozása beszélgetéssel. Légzõgyakorlat: r, bõvülõ hangsor. Versmondás: Fehér cica. gy mondat felbontása szavakra. Légzõgyakorlat: bõvülõ szószerkezettel. eszélgetés a képrõl: a jelfunkció tudatosítása. Légzõgyakorlat: ábrával. eszélgetés a képrõl. gy mondat felbontása szavakra. 36. Játék a szavakkal Légzõgyakorlat: cs, t. 27 A relációs szókincs gyakorlása. gy mondat felbontása szavakra. gy mondat felbontása szavakra. Hangleválasztás: f. zógyûjtés: f. Tárgyak egyeztetése. gy mondat felbontása szavakra. Tárgyak egyeztetése. gy mondat felbontása szavakra. Hangoztatás az idõtartam érzékeltetésével: ó, o. zógyûjtés: ó-a hangpárral. zavak szótagolása. zavak hangokra bontása. Hanglelválasztás: z. zótagolás. Hangokra bontás. Hangleválasztás: b. zavak szótagolása. zavak hangokra bontása. A szó hangjainak elmondása sorrendben. Adott kezdõhangú szavak keresése. Hangleválasztás. zótagolás. Hangokra bontás. Az alsó ívelés vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. A finommozgás : törpe rajzolása (írólapon). Az alsó ívelés írása elõírt minta után. Az eddig tanult betûelemek gyakorlása tollbamondással. A felsõ ívelés vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. A felsõ ívelés írása elõírt minta után. A finommozgás : csíkok húzása egy zebrára. A horogvonal vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. A finommozgás : egy jel (tábla) lerajzolása. A horogvonal írása elõírt minta után. A finommozgás. rajzolás írólapra. Az eddig tanult betûelemek gyakorlása tollbamondással.

6 Horgásznak a törpék A körvonal vázolása. Légzõgyakorlat: sz, z, r, f, p. eszélgetés a képrõl. gy mondat szavakra bontása. Hangleválasztás: h. zótagolás. zavak hangokra bontása. A szó hangjainak elmondása sorrendben. A körvonal vázolása: pauszra, majd egyre kisebbedõ méretben. O K T Ó Fürdés a tavon A körvonal írása a ajtot oszt a róka A nyitott kör vázolása. Légzõgyakorlat csökkenõ belégzési és növekvõ kilégzési idõvel. eszélgetés a képrõl. gy mondat szavakra bontása. eszélgetés a képrõl. A mese fel Légzõgyakorlat bõvülõ szósorral. gy mondat szavakra bontása. zótagolás: egytagú A szavak hangokra bontása. A hangok sorrendje. A szavak szótagolása (légzõgyakorlattal). A körvonal írása elõírt minta után. A nyitott kör vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben Záporvers A nyitott kör írása a Légzõgyakorlat: cs. Verstanulás, ritmizálás. gy mondat szavakra bontása. Képek egyeztetése. Hangelválasztás. zótagolás. Hangokra bontás. A nyitott kör írása elõírt minta után. 45. llentétek Légzõgyakorlat: a, i ; hangleválasztással. llentétes jelentésû Hangleválasztás. Az ellentétes jelentésû szavak szótagolása. O K T Ó Játék a hangokkal Az alsó hurokvonal vázolása. esterségek Az alsó hurokvonal írása a adarak. A hullámvonal vázolása. A hullámvonal írása a Légzõgyakorlat á, u. ondatok szavakra bontása. Légzõgyakorlat: csökkenõ belégzés, növekvõ kilégzés. eszélgetés a foglalkozásokról. eszélgetés a képrõl. Verstanulás, ritmizálással. Légzõgyakorlat: bõvülõ szósor (madárnevek). Hangleválasztás. zótagolás. Hangokra bontás, hangok sorrendje. Tárgyak egyeztetése. A relációs szókincs gyakorlása. Hangleválasztás: p. zótagolás. Hangokra bontás. A hangok sorrendje a szavakban. Az alsó hurokvonal vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. Az alsó hurokvonal írása elõírt minta alapján. A hullámvonal vázolása, pauszon majd egyre kisebbedõ méretben. A hullámvonal írása elõírt minta alapján Játék a hangokkal A felsõ hurokvonal vázolása. Légzõgyakorlat: r, sz. Hangleválasztás: d. zótagolás. Hangokra bontás. A hangok sorrendje a szavakban. A felsõ hurokvonal vázolása: pauszon, majd egyre kisebbedõ méretben. 54. A felsõ hurokvonal írása a A felsõ hurokvonal írása elõírt minta alapján. 28

7 O K T Ó O K T Ó Óra a (34. old.) Az a vázolása a: olvasásgyakorlás (35. old.). Az a írása i, í (36. old.). Az i, í vázolása i, í: olvasásgyakorlás (37. old.) Az i, í írása A szórakozás. b.: Fifi zenét hallgat. Picur kopog az ajtón. Légzõgyakorlat: a hanggal, mondókával. A mondóka ritmizálása, megtanulása. A mondóka szótagolása. skola. b.: A gyerekek írnak. Azonos és eltérõ jegyek keresése a könyvben látható és a saját tanterem között. zavak hangoztatása a képek alapján. eszélgetés a képeken látható tárgyakról (mondatalkotás). 63. m (38. old.). ókus. zj.: a kép által bemutatott szituáció eljátszása m: olvasásgyakorlás. (39. old.) A m vázolása m: olvasásgyakorlás (40. old.). Törpetánc (41. old.) A m írása füzetbe u, ú (42. old.) Az u, ú vázolása u, ú: olvasásgyakorlás (43. old.) Azu, ú írása füzetbe A helyes ejtés gyakorlása: az i, í, idõtartamának megkülönböztetése. Légzõgyakorlat, kilégzés: m, ma, mi stb. szótagokkal, szavakkal. Törpetánc: feldolgozás, ritmizálás, mimetizálás. grik a mókus. Ok-okozati összefüggések feltárása a kép elemzésével. llathangok utánzása. eszélgetés a gyerekek élményeirõl a könyv mondatai alapján. A kiegészítõ kérdés ereszkedõ dallamának gyakorlása. 72. t (44. old.) Törpe és óriás. b. A tanító bácsi tanít. llentétpárok gyûjtése. Hang- és betûtanulás: a. Hívókép/szó: ajtó. A szó eleji a leválasztása, szógyûjtés a-val. Az a felismerése a szóvégen. A szavak hangokra bontása. Hang- és betûtanulás: i, í. Hívókép/szó: iskola, ír. A szavak hangoztatása, szótagolása. A szó eleji i, í leválasztása. A szó eleji a leválasztása. Hangokra bontás. etûfelismerés. Hang- és betûtanulás: m. Hívókép/szó: mókus. Az összeolvasás elkezdése. Az összeolvasás gyakorlása, szóolvasás. ondatok olvasása képolvasással, képpel kiegészített mondatokkal. m kezdõhangú szavak hangokra bontása, a m leválasztása. A m megkeresése különféle szavakban. Hang- és betûtanulás: u, ú. Hívókép/szó: ugrik, út. Összeolvasás a tanult betûkkel. A betûolvasás gyakorlása. Az összeolvasás gyakorlása. Az u hang keresése a szavakban. zavak hangokra bontása, szótagolás. Hang- és betûtanulás: t. Hívókép/szó: törpe. Összeolvasás a tanult betûkkel. Az a vázolása nagy méretben az elõírt minta alapján Az a betû írása a vonalas füzetbe, elõírt minta alapján. Az i, í vázolása nagy méretben az elõírt minta alapján Az i, í betûk írása a vonalas füzetbe, elõírt minta alapján. A m betû vázolása nagy méretben az elõírt minta alapján A m betû írása a vonalas füzetbe elõírt minta alapján, kapcsolása a már tanult betûkkel. Az u, ú vázolása nagy méretben az elõírt minta alapján Az u, ú betû írása vonalas füzetbe, elõírt minta alapján. Kapcsolása a már tanult betûkkel.

8 t: olvasásgyakorlás (45. old.) A t vázolása és füzetbe írása. Nevek gyûjtése az osztályból, csoportosítása: férfi- és nõi nevek. A nevek mondatba foglalása. etû-, szótag- és szóolvasás. Nevek olvasása, kezdõhangjaik leválasztása. A t vázolása A t írása vonalas füzetbe, kapcsolása a már tanult betûkkel. O K T Ó e (46. old.) Az e vázolása és írása a 77. e: olvasásgyakorlás (47. old.). A tízórai. b.: Vince sokat eszik. eszélgetés a képrõl, a történet folytatása. A kijelentõ és a kiegészítendõ kérdõ mondat dallama. Hang- és betûtanítás: e. Hívókép/szó: eszik. Összeolvasás: szótagok, szavak és mondat etûolvasás, a mondatok zótagolás, hangokra bontás, az e helye a szóban. Az e vázolása nagy méretben, elõírt minta alapján Az e írása a vonalas füzetbe, kapcsolása a már tanult betûkkel Olvasásgyakorlás ( old.) Írásgyakorlás A mondóka megtanulása, elmondása tiszta hangképzéssel. itmizálás. zótagolás. Légzõgyakorlat: egér, egér, szünettel, szünet nélkül. zótagok és szavak Az eddig tanult betûk írása és 80. o, ó (50. old.) esz. az eseményképrõl. Fifi olvas,. b.: Picur is olvas. esz. az eseményképrõl. Fifi olvas,. b.: Picur is olvas. Hang- és betûtanulás: o, ó. Hívókép/szó: olvas, órás. Összeolvasás: szótagok, o, ó: olvasásgyakorlás (51. old.) Az o, ó vázolása és füzetbe írása. eszélgetés a kép alapján. ondatalkotás. etûolvasás. Az elsõ szöveg olvasása, tartalmának megbeszélése. Az o, ó vázolása, majd írása és O K T Ó s (52. old.) A s vázolása 85. s: olvasásgyakorlás (53. old.) A s írása esz. az eseményképrõl A kenyérsütés. gymásutániság: a kenyérsütés folyamata. Légzõgyakorlat: s; a keretben lévõ hangokkal. eszélgetés a képek alapján. Név és becenév, mikor melyiket használjuk (illem). Hang- és betûtanulás: s. Hívókép/szó: süt. Összeolvasás. szótagok és szavak zavak és mondatok olvastatása. zógyûjtés megadott kezdõhangokkal. zótagolás, hangokra bontás. A s vázolása nagy alakban elõírt minta alapján A s írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel l (54. old.) A l vázolása és füzetbe írása. Lekvárevés. b.: Nem szabad verekedni. Az elõzékeny viselkedés, a vitás helyzetek kulturált megoldása. Hang- és betûtanulás: l. Hívókép/szó: lekvár. zótagok és szavak A l vázolása nagy méretben 88. Olvasásgyakorlás (55. old.) A vers megtanulása, ritmizálása. Tárgyak felsorolása, elõfordulása, funkciója. A l hang keresése a szavakban, a versben. zóolvasás. zavakra, hangokra bontás. 30

9 89. Olvasásgyakorlás ( old.) eszélgetés a tanulók személyes élményeirõl (gyümölcsök, befõzés). Légzõgyakorlatok: la-lala, a versike 2-2 sorával. zótagok, szavak és mondatok zótagolás, hangokra bontás. A l helyének a megállapítása. N O V á (58. old.) Az á írása a Olvasásgyakorlás (59. old.) v (60. old.) A v vázolása és füzetbe írása. Kópé lóg az ágon. A történet elõzménye és folytatása. Az óvatosságról. A népi mondóka megtanulása, ritmizálása, megbeszélése. A mondóka szótagolása. A titokzatos vár. (gy több részbõl álló történet elsõ része: a törpék egy várra bukkannak.) Hang- és betûtanulás: á. Hívókép/szó: ág. zótagok, szavak és mondatok zóolvasás. A tanult hangok keresése a mondóka szavaiban. Az á hang keresése a szavakban (elején, közepén, végén). Hang- és betûtanulás: v. Hívókép/szó: vár. Összeolvasás: szótagok, A v keresése szavakban. Az á írása füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. Írásgyakorlás: a tanult betûk írása és A v vázolása nagy méretben 96. Olvasásgyakorlás (61. old.) p ( old.) A p vázolása és írása a füzetbe ondatalkotás a képek segítségével, majd a szavakkal. égen nem jártak itt! b.: A törpék egy nagy pókot láttak. zó- és mondatolvasás. Hang- és betûtanulás: p. Hívókép/szó: pók. zótagok, szavak és mondatok A p hang keresése a szavakban. A p vázolása nagy méretben A p írása a füzetbe, kapcsolása a már tanult N O V 99. Olvasásgyakorlás ( old.) z (66. old.) A z vázolása Olvasásgyakorlás (67. old.) A z írása a A ósperec c. vers feldolgozása, tanulása. Légzõgyakorlat: görögdinnyét, sárgarépát. A kulcs a kõ mögött volt. eszélgetés a gyerekek élményeirõl (i a kedvenc süteményed?), a szituáció (a kép) eljátszása ö, õ (68. old.) Az öreg királynál. zótagok, szavak, mondatok A Pali etet c. olvasmány Hang- és betûtanulás: z. Hívókép/szó: zár. zótagok, szavak, mondat A z meghallása szavakban. A pite c. olvasmány A közös és az egyéni hangos olvasás gyakorlása. Hang- és betûtanulás: ö, õ. zótagok és szavak Az ö, õ keresése szavakban. A z vázolása nagy méretben A z írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. kép/szó: pók. zótagok, szavak és mondatok A p hang keresése a szavakban.a p vázolása nagy méretben 31

10 Olvasásgyakorlás (69. old.) Az ö, õ írása a eszélgetés a kép alapján (it vett mama?). zógyûjtés, szótagolás. ondatalkotás. A Zoli és az õz c. szöveg Közös és egyéni olvasás. Az ö, õ írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. D C n (70. old.) A n vázolása és írása a füzetbe 108. Olvasásgyakorlás (71. old.) A nagy nevetés. A 60. oldalon kezdõdõ történet befejezése, áttekintése. A iért nincs fekete virág? c. vers eszélgetés a virágokról: színek, virágnevek gyûjtése. Hang- és betûtanítás: n. Hívókép/szó: nevet. zótagok és szavak zótagolás, hangokra bontás. A n keresése. zavak (nevek) A nevek szótagolása és hangokra bontása. A n keresése a vers szavaiban. A n vázolása nagy méretben A n írása füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel k (72. old.) A k vázolása és írása a i van a kalap alatt? b.: Az egér lapult a kalap alatt. dõrend a képek alapján. Hang- és betûtanítás: k. Hívókép/szó: kalap. zótagok, szavak, mondat Hangokra bontás. A k vázolása nagy méretben A k írása füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel Olvasásgyakorlás (73. old.) Légzõgyakorlat: szókapcsolatokkal. zókapcsolatok olvasása, mondatba foglalása Olvasásgyakorlás smétlés: beszélgetés a törpék kalandjairól: az eddig tanult versekbõl szavalóverseny. Az eddigi olvasmányok ismétlése: gyakorlása. D C é (74. old.) Az é vázolása és írása a Olvasásgyakorlás (75. old.) f (76. old.) A f vázolása és írása Olvasásgyakorlás ( old.) Ég a gyertya. A körjáték megtanulása és eljátszása. Kópé jellemzése, megkeresése az eddig feldolgozott oldalakon. eszélgetés az illusztrációról. t a falon. ozgást kifejezõ szavak gyûjtése, mondatok alkotása. b.: agas ez a fal. eszélgetés az állatokról és az állatkertrõl. Légzõgyakorlat: f hangoztatásával. 32 Hang- és betûtanítás: é. Hívókép/szó: ég. zótag: szó- és mondatolvasás. Hanganalízis, az é keresése szavakban. A Kópé c. szöveg Kapcsolat keresése a kép és a szöveg között: a képen lévõ dolgok megkeresése a szövegben. Hang- és betûtanítás: f. Hívókép/szó: fal. zótagok, szavak, mondat Hanganalízis, a f a szavakban. zókapcsolatok olvasása és mondatba helyezése. A Fifi c. kis olvasmány. Az elefánt c. olvasmány. Az é írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. Az eddig tanult betûk gyakorlása, szavak másolása, tollbamondás. A f vázolása nagy méretben (mf.), írása a

11 D C J A N Óra b (80. old.) A b vázolása és írása a 122. Olvasásgyakorlás (81. old.) ü, û (82. old.) Az ü, û vázolása és írása a 125. Olvasásgyakorlás (83. old.) esz. az eseményrõl: A bûvész. zóbeli a 2 kép segítségével (idõrend). A párbeszéd olvasásának bemutatása és gyakoroltatása. zituációs játék: megijedünk valamitõl. Az ûrhajó építése. zavak gyûjtése, mondatok alkotása a kép segítségével. Légzõgyakorlat: szavakkal. zószerkezetek mondatba foglalása r (84. old.) A répamese elmondása a tanító segítségével Olvasásgyakorlás (85. old.) A r vázolása és írása a 129. Olvasásgyakorlás ( old.) c (88. old.) A c vázolása és írása a Olvasásgyakorlás (89. old.) eszélgetés személyes élmények alapján a vásárlás. egítsünk szüleinknek! A segítõkész magatartás. Az r ejtésének gyakorlása mondókával. itmizálás, szótagolás. Légzõgyakorlat: ételnevekkel. Nyelvtörõ. ajzolnak a törpék. b.: Fifinek piros ceruzája van. eszélgetés személyes élményekrõl: Kinek milyen háziállata van? Az állatokkal való bánásmód. A mondóka ritmizálása g (90. old.) Jön az árvíz! 33 Hang- és betûtanítás: b. Hívókép/szó: bûvész. zótagok, szavak, mondat Hanganalízis. A b felismerése szavakban. A titkos lakó c. olvasmány Néma és hangos szövegolvasás. Hang- és betûtanítás: ü, û. Hívókép/szó: üreg, ûrhajó. zótagok és szavak zószerkezetek olvastatása. b.: A törpék építenek. zótagolás. Hanganalízis. Hang- és betûtanítás: r. Hívókép/szó: répa. zótagok, szavak, mondat A it vásárolt mama? c. szöveg Hangos olvasás egyénileg. zóolvasási gyakorlatok. Hanganalízis, a r felismerése a szavakban. Hang- és betûtanítás: c. Hívókép/szó: ceruza. zó- és mondatolvasás. A Kópé cicát kapott c. szöveg A mondóka megtanulása. Hang- és betûtanulás: g. Hívókép/szó: gát. zótagok, szavak, mondat A b vázolása nagy méretben A b írása a füzetbe, kapcsolása a már tanult betûkkel. Az ü, û írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. A r vázolása nagy méretben A r írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. A c vázolása (mf.) és írása a füzetbe, A tanult betûk gyakorlása, látó-halló tollbamondás.

12 Olvasásgyakorlás (91. old.) A g vázolása és írása a zóbeli : egy összefüggõ történet elmondása a 90. old. eseményképe alapján. Az tt az árvíz! c. szöveg Hangos és néma olvasás. zógyûjtés: a gát építésével kapcsolatos A g vázolása nagy méretben A g írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. J A N J A N 137. Olvasásgyakorlás (általános) sz (92. old.) A sz vázolása és írása a Olvasásgyakorlás ( old.) 142. Olvasásgyakorlás (95. old.) j (96. old.) A j vázolása és írása a 145. Olvasásgyakorlás (97. old.) gy ( old.) A gy vázolása és írása a cs ( old.) A cs vázolása és írása a 150. Olvasásgyakorlás ( old.) eszédmûvelés: artikulációs és ritmusgyakorlatok a tanult mondókákkal. A levél A vers megtanulása. dvariassági szabályok: ne zavarjunk másokat a játékunkkal! Légzõgyakorlat: sz hanggal, szavakkal. Fifi és Picur játszik. zógyûjtés, játékok. eszélgetés a gyerekek kedvenc játékairól. eszélgetés a gyerekek otthon készített rajzairól (a rajzok nézegetése). elyik tetszik? iért? esz. az eseményképrõl. Fifi gyíkot les. eszélgetés a kerti munkákról. A cserepes növény. eszélgetés a szobanövény ültetésérõl és gondozásáról; az ajándékozásról. Légzõgyakorlat: a cs hangoztatásával. Verstanulás, ritmizálás. Olvasási gyakorlatok: válogató olvasás, stafétaolvasás a szavakkal. Hang- és betûtanulás: sz. Hívókép/szó: szív. zótagok, szavak, mondat A szépen szóló síp c. olvasmány zószerkezetek hangos olvasása, egyénileg és frontálisan. Hang- és betûtanítás: j. Hívókép/szó: játék. zótagok, szavak, mondat A Juli rajzol c. szöveg Hang- és betûtanítás: gy. Hívókép/szó: gyík. zavak, mondatok A Gyomlálás c. szöveg Hang- és betûtanítás: cs. Hívókép/szó: cserép. A két meglepetés c. szöveg ondatok olvasása egyénileg és frontálisan. A sz vázolása (mf.) és írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. Az eddig tanult betûk gyakorlása: tollbamondás, másolás. A j vázolása nagy méretben A j írása a füzetbe, kapcsolása a tanult betûkkel. A finommozgás : rajzolás, színezés. A gy vázolása és írása a füzetbe, A cs vázolása (mf.) és írása a füzetbe, 34

13 F d ( old.) A d vázolása és írása a h (106. old.) A h vázolása és írása a 155. Olvasásgyakorlás (107. old.) Koppan a dió. zóbeli a képsor alapján. A Keresgélõ c. vers tanulása. Úszik a hajó. eszélgetés a kép alapján: téli élmények. Verstanulás: sik a hó. Hang- és betûtanulás: d. Hívókép/szó: dió. zótagok, szavak, mondat Hang- és betûtanulás: h. Hívókép/szó: hajó. zótagok, szavak, mondat A Hull a hó c. szöveg A d vázolása (mf.) és írása a füzetbe, A h vázolása (mf.) és írása a füzetbe, ny ( ). old.) A ny vázolása és írása a 158. Olvasásgyakorlás ( old.) A nyomolvasók. Történet kitalálása. Verstanulás: Õszanyó. eszélgetés a képrõl, a falusi életrõl. Légzõgyakorlat. Hang- és betûtanulás: ny. Hívókép/szó: nyom. zótagok, szavak, mondat A Kópé vágya c. szöveg A ny vázolása (mf.) és írása a füzetbe, F zs ( old.) A zs vázolása és írása a ty (114. old.) A ty vázolása és írása a Olvasásgyakorlás (115.old.) egítsünk! A történet elõzményének és folytatásának kitalálása. Tojnak a tyúkok. eszélgetés az illusztrációról, élmények a horgászásról. Hang- és betûtanulás: zs. Hívókép/szó: zsák. zóolvasás: A Zsuzsi fõz c. szöveg hang- és betûtanítás: ty. Hívókép/szó: tyúk. zótagok, szavak, mondat Picur pontyot fogott c. szöveg A zs vázolása (mf.) és írása a füzetbe, A ty vázolása (mf.)és írása a füzetbe, Az eddig tanult betûk gyakorlása ly ( old.) A ly vázolása és írása a Lyukas a nadrág. A történet befejezése. Hang- és betûtanítás: ly. Hívókép/szó: lyuk. A Vigyázz, Kópé! c. olvasmány A ly vázolása (mf.) és írása a füzetbe, 167. dz (118. old.) Az edzõ. Ki mit sportol? Hang- és betûtanítás: dz. Hívókép/szó: edzõ. A szavak olvasása, értelmezése. tt lehet az elsõ felmérõ, de ekkor vonjuk össze ezt az órát a következõvel. 35

14 Olvasásgyakorlás. A dz vázolása és írása a eszédmûvelés, beszédfejlesztés: az eddig tanult versek és mondókák felidézésével. zavak, szósorok olvasása stafétaolvasással. zövegek válogató A dz vázolása (mf.) és írása a füzetbe, F dzs (119. old.) A dzs vázolása és írása a Csöpi és Csiperke kíváncsi. C, Cs A C, Cs írása. A dzsungel. eszélgetés az állatokról és a növényekrõl. eszélgetés az egyéni élményekrõl: zoktál-e a mezõn, a kertben sétálni? Légzõgyakorlat: 102. old.: a mondóka ritmizálása. Hang- és betûtanulás: dzs. Hívókép/szó: dzsungel. A szavak olvasása, értelmezése, mondatba foglalása. etûtanulás: C, Cs. A Csöpi és Csiperke kíváncsi c. szöveg b.: az elsõ mondat. Hanganalízis: a nevek. A dzs vázolása írása a füzetbe, A C, Cs írása a füzetbe, F 174. Csigabiga Csongor megjelenik 175. Jönnek az óriások! O, Ó, Ö, Õ Az óriások ébredése Az O, Ó, Ö, Õ írása. Zizi, a légy. Z, Zs Z, Zs írása. Zsebibaba, a kicsi kenguru Írásgyakorlás Ünnep a törpefaluban, Ú, Ü, Û Az, Ú, Ü, Û írása. eszélgetés az illusztrációról. A mondóka mondása egyre gyorsabb tempóban (énekelni is lehet). llem: az udvarias köszönés. eszélgetés az illusztrációról (Gulliverrõl is, ha említik). A vers ritmizálva, karban. eszédmûvelés a vers ritmizálása, elmondása karban és egyénileg. A figyelmességrõl és a tapintatról. eszélgetés az illusztrációról. i lehetett az elõzmény? Légzõgyakorlat: a mondóka egy levegõvel. eszélgetés a kengururól, a szereplõkrõl, az illusztrációról. Légzõgyakorlat: a mondóka 2, majd 1 légvétellel. eszélgetés a születésnapról, az ünnepi készülõdésrõl. Köszöntõk mondása. i is megtanulunk egyet zsonna eszélgetés: zokott-e a nagymamád finom ételeket készíteni? A mondóka 1 légvétellel. A Csigabiga Csongor megjelenik c. szöveg Az O, Ó, Ö, Õ tanítása. A Jönnek az óriások! c. szöveg Az óriások ébredése c. szöveg b.: a címek. Hanganalízis: a nevek. etûtanulás: Z, Zs. A Zizi, a légy, c. szöveg A Zsebibaba, a kicsi kenguru c. szöveg Az O, Ó, Ö, Õ írása a füzetbe, A Z, Zs írása a füzetbe, Az eddig tanult nagybetûk gyakorlása a füzetben. Tollbamondás: Zsófi áll. etûtanulás:, Ú, Ü, Û. Az Ünnep a törpefaluban c. szöveg zótagolás: a 4-5 szótagos Az, Ú, Ü, Û írása a füzetbe, Az zsonna c. szöveg feldolgozása (esetleg felolvasás: Tony Wolf könyvébõl a nagy tortacsata.) 36

15 C Óra Vica és Viki V A V írása Vendégségben Vakond Vilinél Vadkacsás ondjam még? 192. Gombát szednek a törpék G, Gy eszélgetés az illusztrációról: i történhetett? Az udvariasságról. Artikulációs gyakorlat a mondókával (eltérõ magánhangzók). eszélgetés a vakondról, Vincérõl (46. old.). eszédmûvelés: a Volt egy szép ládika megtanulása, ritmizálása (karban, egyénileg). eszédmûvelés: a Vadkacsás c. vers ritmizálása. eszélgetés a gombákról. A vers elmondása (énekelni is lehet). etûtanítás: V. A Vica Viki c. szöveg b.: a vers elsõ 2 sora. zótagolás: 4-5 szótagos A Vendégségben Va - kond Vilinél c. szöveg b.: az utolsó mondat. zótagolás: a 4-5 szótagos A Vadkacsás c. vers A Vendégségben Va - kond Vilinék c. szöveg gyakorlása. A ondjam még? c. vers (Énekelve is lehet: egyéni az utolsó sorok karban.) etûtanulás: G, Gy. A Gombát szednek a törpék c. szöveg A V írása a füzetbe, mlékezetbõl írás: Volt egy szép ládika. mlékezetbõl írás: Volt egy dongó meg egy légy! C Gyík Gyuri és a varázsgyûrû A G, Gy írása. Játszanak a törpék J A J írása. Légzõgyakorlat versmondással: a kilégzéskor a gombás vers soronként. eszélgetés a játékokról: iket szoktatok együtt játszani? imetikus játék: Törpék vagyunk! Óriások vagyunk! 197. Jaj, szétpukkadok! Artikulációs gyakorlat: Jön Január... itmizálás: mondóka a békáról. zótagolás: mondóka a békáról. A Gyík Gyuri és a varázsgyûrû c. szöveg b.: az elsõ mondat. zótagolás: 4-5 szótagos etûtanulás: J. A Játszanak a törpék c. szöveg A nagyravágyó béka meséje. b.: az elsõ mondat. zótagolás: Visz-szatar-tom, lé-leg-ze-tem, ter-pesz-tet-te, re-pedez-ni, na-gyobb-ra. A G, Gy írása a füzetbe, kapcsolás. A J írása a füzetbe, skolai történet:, Í Az, Í írása. eszélgetés az illusztrációról: Kik a szereplõk? i történhetett? Légzõgyakorlat: 3 sor 1 sor a kilégzéssel ciri-piciri eszédtechnika: az eddig tanult mondókák ismétlése. Az iskolai történet c. szöveg b.: az elsõ mondat. zótagolás: bogáriskolában, bogártanulók. A vers elolvasása, gyakorlása versszakonként. Az, Í írása a füzetbe, Tollbamondás: Júlia, lona, mre. 37

16 C C Óra Hétvége H A H írása. A krokodilok Két kecske K A K írása. eszélgetés az illusztrációról: it gondolhatnak a sárkányok? Vers: ritmizálva, szótagolva. Légzõgyakorlat: Hilda, Hedvig, Hermina. Hangszínváltásos gyakorlat, a vers lágy, könnyed elmondása. (Van dallam is!) Légzõgyakorlat (73. old.). Az elõzõ órai versek ismétlése. zituációs játék: a meséhez hasonló helyzet eljátszása A labdarúgók Légzõgyakorlat a verssel: 3 légvétellel. eszélgetés a játékszabályokról, betartásukról Kitõl fél a kisegér? A kiegészítendõ kérdés helyes, ereszkedõ dallamának a gyakorlása A tyúkocska, az egérke meg a kakas Tyúkok egymás hegyén-hátán T, Ty A T, Ty írása. gy kijelentõ, egy felkiáltó és egy kérdõ mondat helyes hanglejtésének a gyakorlása (mindegyik ereszkedõ menetû), az elsõ két bekezdés. eszédmûvelés: a mondóka mimetizálása Tavaszi harangocskák A vers ritmizálása, megtanulása. Karban, egyénileg Fecskehívogató F A F írása. A vers felolvasásának a gyakorlása ügyelve a sorvégi áthajlásokra. 38 eszélgetés a jó és a gonosz sárkányokról (pl. üsürõl). Tanya és falu. Falusi emlékek. b.: az utolsó mondat. zótagolás: 4-5 szótagos eszélgetés a krokodilokról. gaz-e, ami ebben a történetben van? Válaszolj az utolsó kérdésre! zótagolás, ajánlatos az egész olvasmányt szótagoltatni. eszélgetés az illusztrációról: i történhetett? i a baleset oka? b.: az elsõ mondat. zótagolás: fi-a-ta-labb, en-ge-del-mes-ked-jék. eszélgetés a kutyákról. Vajon miért ez a nevük? elyik kutyára melyik név illik? A vers olvasása láncolvasással, dagasztó olvasással. eszélgetés az illusztrációkról. A vers el Hogyan készül a kenyér? eszélgetés. Olvasásgyakorlás a szerepek szerint. eszélgetés az illusztrációról. it akar a gaz - daasszony? i történt a tyúkokkal? Ki tehette? Honnan tudod? i a véleményed? zótagolás: 4-5 szótagos eszélgetés a tavaszról: Hogyan éled a természet? ilyen tavaszi virágokat ismersz? ire utal a cím? iért? b.: az elsõ mondat. zótagolás: 4-5 szótagos eszélgetés a fecskékrõl. A vers felolvasása bemutatva a sorvégi áthajlásokat Fecskék A vers elmondása. A feldolgozás után a kifejezõ olvasás gyakorlása (egyéni olvasás). A H írása a füzetbe, A H., J párhuzamos gyakorlása. A H,, J gyakorlása a füzetben. Tollbamondás: Hunor vadászik. mlékezetbõl írás: nevek H betûvel. A K írása a füzetbe, Tollbamondás: Karolina olvas. A T, Ty írása a füzetbe, A F írása a füzetbe, A F és a T megkülönböztetése.

17 P L P L Óra Pöttömke, a piszkos törpe P A P írása Pöttömke nagy kalandja Hat csodatündér vakációja 221. Hat csodatündér utazása abszem beteg ikfi-bukfencbukferenc A írása. abar király A vers ritmizálása. lmondása párosan. A vers elmondása, éneklése. zituációs játék, útbaigazítás, információ kérése. eszélgetés a vendégvárásról. Hogyan szoktunk utaz - ni? ilyen jármûveket ismersz? elyiken utaztál már? A beteglátogatás módja, illemszabályai. A mondóka piros mondása. Légzõgyakorlat: bikfibukfenc-bukferenc, oriska, Juliska... ondóka: Hess, légy... llem: viselkedés a társaságban, közösségben. zóbeli : beszélgetés az illusztrációról. Hány kisfiú és hány kislány van a képen? 227. abar gyermekei zóbeli : a névadásról beszélgetés. llem: illik megjegyezni ismerõseink nevét, és pontosan kell használni. eszélgetés a táborozásról. A vélemények meghallgatása az illusztrációról. zótagolás: 4-6 szótagos zabad-e megkérdezés nélkül elkalandozni? iért szidták meg Pöttömkét? A párbeszéd gyakorlása (a kapus és Pöttömke). eszélgetés az illusztrációról. Vajon miért rendezkednek a törpék? i a labirintus? ilyen a labirintuskert? i a véleményed a tündérek nevérõl? i volt a furcsa a csodatündérek utazásában? ilyen jármûvet használtak? (utassuk meg a végén T. Wolf könyvét, ha megvan.) eszélgetés a betegségrõl. b.: az elsõ mondat. zótagolás: influenza, maradnia. Kik a történet szereplõi? i jellemzi õket? Ki a Zordonbordon? iért hívják így? Kicsoda abar király? it jelzett a három ágyúlövés? ilyen nevek jutottak a szülõk eszébe? Végül milyen neveket adták az újszülötteknek? b.: az elsõ mondat. A vers A P írása a füzetbe, Három mondat írása az illusztrációról (alapos elõkészítés után). A írása a füzetbe, A, P, T, F gyakorlása Gyomorrontás A írása óka koma és a kácsák. ondóka: az eldöntendõ kérdés hanglejtése (itt ereszkedõ az -e miatt). óka-mondóka, ritmizálva. Karban, felelgetõsen. eszélgetés a falánkságról és következményeirõl. zótagolás: legsürgõsebben, ínycsiklandozónak. iért tudott a róka túljárni a kácsák eszén? A írása a füzetbe, 39

18 okodál A vers megtanítása az elolvasás után. Légzõgyakorlat, rádirádi-rokodál. A vers bemutatása, olvasása (sorvégi áthajlások). A, P, együttes gyakorlása a füzetben. P L 233. Két kérdezgetõ Légzõgyakorlat (87. old.). ondóka ritmizálva (Három görbe legényke) Nagyapó N, Ny A N, Ny írása. zóbeli, beszélgetés az illusztrációról. i volt az elõzmény? A köszöntõ megtanítása. Olvasás, majd gyakorlás: felelgetés egyénileg és karban. Hogyan köszöntötték a gyerekek nagyapót? b.: az utolsó mondat. A N, Ny írása a füzetbe, 236. Nagyapó lovai Az eddig tanult versek ismétlése, elõadása. Az olvasás után a szavak leírása: holló, tanuló, zászló. ire gondolt a kisfiú? it kellett volna mondania? 237. A csodakalap A köszöntõk felmondása. iért nevettek a gyerekek? b.: az utolsó mondat Csalogató, Nyár A Nyár c. vers elmondása a hangutánzó szavak érzékeltetésével. eszélgetés a napraforgóról: iért ez a neve? ire használják? P L Kirándulás úminvölgybe A írása. A lakoma llem: a meghívó, a levél írása. eszélgetés a születésnapról, az ajándék megválasztásáról. zóbeli beszélgetés a képrõl. Kik a úminok? (furcsa erdei lények, trollok, nagyon barátságosak) Ha lehet, beszéljünk a könyvrõl! A szöveg olvasása (lassú, mert sötét alapon van). Jellemezd múminmamát! ilyen az este hangulata? A írása a füzetbe, A, N, Ny gyakorlása a füzetben esemorzsa Légzõgyakorlat: a 2. mondattal. eszélgetés a hangyabecsületrõl. A feldolgozás után szerepek szerinti olvasás. elyik mesére emlékeztet ez a történet? 244. Olvasásgyakorlás. Az olvasmány olvasása szerepek szerint. 40

19 245. itvisz meg a fiai Kiejtési gyakorlat kutyás versekkel (Kutyasági labdarúgók stb.). iért hívták a kutyát itvisznek? Hány kölyke volt? iért volt különös a találkozás? J 246. Olvasásgyakorlás. Az olvasmány gyakorlása (válogató olvasás, felolvasás stb.) A pápaszemes oroszlán A, Az A, írása. ondókák: ritmusgyakorlat. ilyen a pápaszemes kígyó? iért furcsa ez a történet? Az A, írása a füzetbe, 249. Almafa, Alma. A versek elmondása pontos artikulációval. beszélgetés az illusztrációról Olvasásgyakorlás, versmondás. A versek felmondása. A versek olvasása pontos artikulációval anyi manó csintalankodása, z A, z írása. Légzõgyakorlat (95. old.) mondókával. A mondóka ritmizálása. eszélgetés: szabad-e másokat bosszantani? A cím értelmezése. Az utolsó mondat értelmezése. iért volt szomorú? iért félt? b.: az elsõ mondat. zótagolás: 4-6 szótagos A, z írása a füzetbe, J 253. zép idõ van! Az olvasmány eljátszása. Légzõgyakorlat: Zivatar. itmizálás: Zápor elõtt rdõben-berdõben, É Az, É írása. Az olvasmány felolvasása, ügyelve a különféle mondatok hanglejtésére. (melkedõ-esõ? ok volt? Jó volt?) 256. A török és a tehenek Légzõgyakorlat, kilégzés: a vers egy-egy szakasza. A vers mondása szerepek szerint (karban, egyénileg). eszélgetés: ilyen játékokat szoktatok játszani együtt? (égen ez volt a szöveg: A gazda érte megy.) eszélgetés a címrõl: ondjatok hasonló szavakat farkas-barkas stb.! eszélgetés a képrõl: 16. old. ost már el tudja mindenki olvasni! Az, É betûk írása a füzetbe, kapcsolásuk Versmondás. zavalóverseny az eddig tanult versekbõl. 41

20 - - - s : - s k - s y -. a - k - -. é J Óra Látogatás a nagynéninél L, Ly A L, Ly írása. A vers elolvasása (képtelen vers, ún. nonszensz). A vers olvasása gyorsan (tempógyakorlat) Lotti ikrei Az elõzõ órai vers olvasása: tempógyakorlat Orsolya; Lánc, lánc Nyelvtörõ: Laboda. A játék eljátszása Hogyan kell gólyát rajzolni? Légzõgyakorlat: a mondóka soronként. beszélgetés a tisztaságról, a lakás tisztán tartásáról. b.: az elsõ mondat. eszélgetés a kengururól, a képrõl. it gondolsz, mit csinált Lotti? i a bakugrás? b.: az elsõ mondat. A versek zógyûjtés: ly-os A vers megtanulása és rajzolása. Néhány régebbi olvasmány gyakorlása. A L, Ly írása a füzetbe, kapcsolásuk Versmondás. zavalóverseny: a legkedvesebb versem. Néhány régebbi olvasmány gyakorlása Dugó Dani D A D írása. eszélgetés: zoktál-e játékot készíteni? zóbeli : egy játék készítésének elmondása (egymásutániság). Ki volt Dugó Dani? eszélgetés az illusztráció alapján. Kire emlékeztet? b.: az elsõ mondat. zótagolás: 5-6 szótagos A D írása a füzetbe, J Dugó Dani tanulni akar Az olvasmány párbeszédes részeinek a kifejezõ iért volt szomorú Dugó Dani? it jelent mûveltnek lenni? b.: az elsõ mondat. A Fejtörõk A L és a D írása az elõírt Dal. A Dz, Dzs írása. A vers olvasása lágy hangon, halkan (hangszíngyakorlat). Az ábécé megtanulása, most már a betûk nevével (eddig a hangot ejtettük). A dz, dzs írása az elõírt füzetben, ugyanaz nagybetûvel bécé.. A versek kifejezõ Az bécé és a úcsúzás c. versek 271. Versmondás. zavalóverseny a kedvenc versekrõl 42

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanmenet

Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2013-2014. tanév Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Tankönyv: Báder Ilona: Ábécés Olvasókönyv Báder Ilona: Írásmunkafüzet (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Készítette: Kertész Erika Bognár Angéla

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2002 Készítette: FÖLDVÁRI ERIKA tanító LASSÚNÉ RUSKÓ RENÁTA tanító PINTÉR TIBOR zoopedagógus BEVEZETÉS A hatéves kisgyermek tanulási, ismeretszerzési

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 ELSÕS TANKÖNYVEINK Kiadói kód Cím Rövidítés RO-001 Olvasni tanulok 1. félév

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Tanmenet 2. osztály

Magyar nyelv és irodalom Tanmenet 2. osztály Adamikné dr. ászó Anna ocsák Veronika ntegrált magyar nyelvi és irodalmi program agyar nyelv és irodalom Tanmenet 2. osztály kiejtés, beszédfejlesztés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás Anyanyelvi ismeretek

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái című. 1. osztályos taneszközcsaládhoz

Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái című. 1. osztályos taneszközcsaládhoz Lénárd András TANMNTJAVASLAT a Mesék csodái című 1. osztályos taneszközcsaládhoz Átdolgozva, az 1.a csoportprofiljához igazítva: 2015. október 10-én Használt rövidítések: Dcs 2. (differenciáló csoport

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT 1-2. OSZTÁLY ÁLLÓ ÉS DÕLT ÍRÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2000 Készítette: HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA fõiskolai adjunktus HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA,

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak Földvári Erika NYELVTAN Tankönyv második osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Magánhangzók, mássalhangzók 1. Tükör elõtt végezd a gyakorlatokat! Kerekítsd az ajkad! Egyre jobban szûkítsd a kerekítést!

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

megfigyelése. Az irányok ismeretének ellenõrzése: Arany abc 3. old. Jelmagyarázat megismerése

megfigyelése. Az irányok ismeretének ellenõrzése: Arany abc 3. old. Jelmagyarázat megismerése I. ELÕKÉSZÍTÕ IDÕSZK TNMENETJVSLT Hónap szept. 1. 1. 2 3. 4 5. tanulók beszédének megfigyelése. (Bemutatkozás. Ki kísért el?) Hívogat az iskola... (óvodás játékok) tanulók beszédének megfigyelése Óvoda

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Olvasás 1. tanmenet, B típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK NAPSUGÁR csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi színes nyomtatásban, kokárda, zászló) BÓBITA csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 1 2. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás Előkészítő időszak Olvasás, SzövegértésSzövegalk. Óra ÍrásAnyanyelvi tapasztalatszerzés 12. Már iskolás vagyok: TK. 3. o. Családrajz: A ceruzafogás megfigyelése 34. A tanulók beszédének megfigyelése: Az

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékváros Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom Fõnév......................... 3 19; 41 56; 75 90; 111 126 Fõfogalom

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

A magánhangzók. A bálna, a bálna tenger tehene, hasa csupasz, feje kopasz, a füle fekete.

A magánhangzók. A bálna, a bálna tenger tehene, hasa csupasz, feje kopasz, a füle fekete. 1. Mondogató (7.) Mondjátok el hangosan a verset! Karikázzátok be a versben a magánhangzókat! Hangoztassátok helyesen ôket! Ejtsétek ki nagy ajakmozgással a szavakat! Ejtsétek ki a magánhangzókat külön-külön!

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Szótagoljunk! 1. Robot Robi felfedezõútra indult. Mit látott? Írd le szótagolva a szavakat, ahogy a robot mondhatta

Részletesebben

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS magyar1-4.qxd 2004.12.15. 12:39 Page 1 ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 magyar1-4.qxd 2004.12.15. 12:39 Page 2 Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

AZ INTENZÍV KOMBINÁLT olvasástanítás módszerének tanmenete

AZ INTENZÍV KOMBINÁLT olvasástanítás módszerének tanmenete AZ INTENZÍV KOMBINÁLT olvasástanítás módszerének tanmenete (1. félév, Betûvásár c. tankönyv) Tájékozódási szakasz 1. Betûvásár játék. Ki milyen betût ismer? tk. 3. o. A vonalelemek átírása a képen, tk.

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben