Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam"

Átírás

1 Tanmenet 2019/20-as tanév Magyar nyelv és irodalom 1.évfolyam Készítette: Kisné Cseri Erika és Tóthné Bognár Zsanett munkái alapján Törzsökné Peske Edina Meixner módszer szerint heti 7 óra

2 Osztály: 1. osztály Heti óraszám: 7 óra Éves óraszám: 252 óra Taneszközök: Meixner Ildikó: Játékház /Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó/ - Képes olvasókönyv - Feladatlapok I., II. /vödrös, labdás/ - Betűtanítás-írásfüzet I., II. Készült a NAT 2012: 110/2012 Kormányrendelet Magyar nyelv és irodalom műveltségterület, valamint az 51/2012 EMMI rendelet 1. számú melléklet: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára megnevezésű kerettanterv alapján Fontos: - a tehetségek gondozása, differenciált fejlesztés -az olvasás, szövegértés és a helyes beszéd képességének középpontba helyezése - az olvasási stratégiák kialakítása -az olvasás és írás elsajátítása kulcs az önálló tanuláshoz Feladat: A változatos és egyre magasabb szinten, különféle kommunikációs helyzetekben történő gyakoroltatás. Szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet megteremtése Játékos, önkifejező gyakorlatokkal lehetőséget teremtünk a nyelvi tudatosság kreativitás, árnyalt önkifejezés és mások megértésének igényére. E fejlesztési folyamatra épülhet a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra megismertetésére.

3 óra 1. Beszédművelés, beszédfejlesztés A tanulók beszédének megfigyelése (bemutatkozás, Ki kísért el?) Hívogat az iskola (óvodás játékok) Bemutatkozás Utánozd a bohócot! á-a-ó-ú Artikulációs feladat Olvasás, szövegértés Ismerkedés a Játékház tk. család tagjaival Bemutatkozás Bal oldal jelölése Képolvasás. Ok. 3. o. Írás, helyesírás 2-3. Mivel játszik a bohóc? Szavak szótagolása tapsolással. Ok o. Betűtanulás, látás, hallás, beszédmozgás alapján. Ok o. Az íróeszközök használatának megfigyelése. Helyes ceruzafogás kialakítása. Névkártyaírás. Hangutánzó gyakorlatok. 4. Jobb-bal differenciálása. Mondatalkotási gyakorlat esemény képről: Ősz. Ok. 6. o. Szavak szótagolása tapsolással. Képek csoportosítása főfogalom alapján. Ok. 7. o. a-i-sor olvasási gyakorlat. Íráselem írása levegőben vízzel a padon írólapon munkafüzetben. Mf. 3. o Artikulációs gyakorlat. á-a-ó ú-e-é-i Játék a névkártyákkal. Szótagolás tapsolással. Íráselemek vázolásának gyakorlása füzetben Mondatalkotás a képekről. Ok. 8. o. i-a-e-ó Hosszú rövid hang differenciálása (futás járás). Artikulációs gyakorlat. a-ó-i Hangutánzó gyakorlatok. Ok. 10. o. Betűsor olvasása, kirakása. Ok. 8. o. Mondatalkotás képekről. Ok. 9. o. Betűsor kirakása, olvasása Színezd ki az egy irányba tartót! (autó) Szókép tanulása névkártyákkal. Új betű ismertetése Ok. 10. o. Képolvasás tapsolással Íráselemek vázolása. Mf. 4. o. Íráselemek gyakorlása füzetben. Színezés (maci). Zöngés zöngétlen. Morog? (piros) Nem morog? (zöld) Iránygyakorlatok névutókkal. Betűfelismerési gyakorlatok. 10. Légzőgyakorlatok. Mondóka. Betűsor kirakása, olvasása. Ok. 11. o. Íráselemek Mf. 5. o. 11. ó-i-a-á Hangutánzó gyakorlatok. Mondatalkotás képekről. Ok. 12. o. Betűfelismerési gyakorlatok. Betűsor kirakása, olvasása. Íráselemek Mf. 5. o.

4 Hosszú rövid hangdifferenciálási gyakorlatok. Képolvasás, szótagolás tapssal. Főfogalom keresése. Ok. 13. o. a-i-ó differenciálása. Íráselemek vázolásának Mf. 5. o. Íráselemek írása füzetbe. Képolvasás tapssal Zöngés zöngétlen hangok Főfogalom keresése. Új betűk ismertetése. Íráselemek vázolása. Mf. 6. o. Mondatalkotás eseményképről: Iskolás játék otthon. Ok. 14. o. Ok. 15. o Ml Mondatalkotási gyakorlatok képekről. Betűfelismerési gyakorlatok. Ok. 16. o. Íráselemek Mf. 6. o. Íráselemek írása füzetbe. 18. Merre mutat a nyíl? Mondatalkotás képekről. Betűfelismerési gyakorlatok. Ok. 17. o. Íráselemek vázolásának Mf. 7. o. differenciálása Légzőgyakorlatok: léggömb -fújás. Zöngés zöngétlen hangok Hanganalízis: v-m-s-t Mondatalkotás képekről. Új betű ismertetése Összeolvasási gyakorlatok az ismert magánhangzókkal és mássalhangzókkal. Ok o. am im óm Íráselemek vázolásának gyakorlása Mf. 7.o. ( 6-9. sor) Szótag taps: (a betű kimarad) Melyik hangot hallod a szóban? e-ó-i Íráselemek vázolása. Mf. 8. o Játék névkártyákkal Mondatalkotás Ok e-i-ó differenciálása. 23. Hangutánzó gyakorlatok. Betűsor olvasása, gyakorlás. Szótagok olvasása, gyakorlás. Melyik hangot hallod a szóban? e-ó-i Íráselemek vázolása. Mf. 9. o.

5 Ok. 22. o Játék a névkártyákkal. Zöngés zöngétlen hangok Betűsor olvasása, gyakorlás. Új betű ismertetése. a betű visszajön, e betű ezen az órán elmarad). Szótagolvasás Ok. 23. o. Íráselemek vázolása. Mf. 9. o Ok. 25. o. Eseménykép: Őszi piac differenciálása Betűsor olvasása, gyakorlás. Ok. 24. o. Szótag kép egyeztetése Borítékos feladat fele 6 kép. Hangdifferenciálási gyakorlat. Íráselemek vázolása. Mf. 10. o. 28. Ok. 26. o. l-t-m-s-v Ok. 24. o. (ismétlés) Szótag kép egyeztetése Íráselemek vázolása. Mf. 11. o. Borítékos feladat másik fele 6 kép Zöngés zöngétlen hangok Új betű ismertetése elmarad az ó) Betűsor olvasása, gyakorlás. Íráselemek Mf. 12. o. Artikulációs gyakorlatok Hanganalízis: ú-a-e. Ok. 27. o. Betűfelismerési gyakorlatok. 31. Mondatalkotás Hol? -ban, -ben Hol van a labda? Ok. 29. o. Betűsorok olvasása. Ok. 28. o. Hangdifferenciálási gyakorlatok: a-ú-e Íráselemek vázolása. Mf. 13. o. Jelzős szerkezet gyakorlása: zöld alma. Ok. 28. o Iránygyakorlaatok Szókincsfejlesztés: Mit csinálnak a képen? (egy differenciálása. Betűfelismerési gyakorlatok. Íráselemek vázolása. Mf. 14. o. szóval) Ok. 30. o

6 Új betű ismertetése. t betű elmarad Íráselemek vázolása. Mf. 15. o. Zöngés zöngétlen hangok gyakorlása p-m-s analízis. Ok. 31. o. 36. Hosszú rövid hangok Hol van az alma? -ban, -ben. Ok. 33. o. Hanganalízis gyakorlása: Megfordulnak a szótagok (mássalhangzó van elöl). ma me mi Szótagolvasási gyakorlatok. Ok. 32. o. Szótag kép egyeztetése, Íráselemek vázolása. Mf. 16. o. p-v-l-s-m. borítékos feladat Zöngés zöngétlen hangok gyakorlása Hanganalízis szóban: c-m-v. Ok. 34. o. Új betű ismertetése Szótagsor olvasásai Ok. 34. o Íráselemek vázolása. Mf. 17. o Hosszú rövid hang felismerésének differenciálása. Összeolvasás szóolvasás. ma ma Ok. 35. o. Íráselemek Mf. 18. o Hol ül a maci? -on, -ön, -en, -án. Ok. 36. o. Szótag kép egyeztetése. (t betű elmarad) Szóolvasás. Ok. 37. o. Szótag kép egyeztetése. Íráselemek vázolása. Mf. 19. o. 43. Mondatalkotás eseményképről: Temető. Ok. 38. o. Hanganalízis szóban: k-t-v-m. Ok. 39. o. differenciálása Szóolvasás: Ok. 39. o. Vers olvasása. Weöres Sándor: Ősz. Ok o. Íráselemek Mf. 20. o. Olvass! Rajzolj! 44. Hol van? Ok. 41. o. Hanganalízis: á-e-i. Ok. 40. o. (a betű elmarad) Szóolvasás Ok. 40. o. Szótag kép egyeztetése, 4 2. Íráselemek vázolása. Mf. 21. o. borítékos feladat.

7 Mi hol van? Ok. 43. o. Betűfelismerési gyakorlatok. Szóolvasás: 2 betűs, Ok. 42. o. Hangdifferenciálás: á-i-ó-e 4 7. Íráselemek vázolása. Mf. 22. o Hanganalízis szóban: á-a. Ok. 44. o. Színezz! differenciálása Szósor olvasása: Ok. 44. o. Vers olvasása: Weöres Sándor: Kert. Ok o. Íráselemek vázolása. Mf. 23. o. Szótag kép egyeztetése. Hangdifferenciálás: á-a Szó kép egyeztetése: Kösd össze! Zöngés zöngétlen hangok Hanganalízis szóban: f-k-m. Ok. 45. o. Zöngés zöngétlen hangok Hol? Ok. 46. o. (t,v betű elmarad) Szósor olvasása: Ok. 45. o. Betűfelismerési gyakorlatok. Szósor olvasása: Ok. 45. o. (ismétlés) Szó kép egyeztetése: Íráselemek Mf. 24. o. Kis, írott betű vázolása. Mf. 25. o. Mondatalkotás eseményképről: Konyha. Ok. 47. o. Kösd össze! Szó kép egyeztetése, kirakása. 53. Hol? kérdésre. Ok. 49. o. differenciálása Betűsor olvasási gyakorlat. Szósor olvasása: Kis, írott betű vázolása. Mf. 26. o. Hanganalízis: f-t. Ok. 48. o Ok. 48. o. Hangdifferenciálás: f-t Szótag kép egyeztetése Artikulációs gyakorlat: ó-a-e i-á-ú differenciálása Betűfelismerési gyakorlatok. Betűsor kirakása, olvasása. Ok. 50. o. Szó kép egyeztetése Mf. 27. o. Hanganalízis: f-v. Ok. 50. o összekötéssel. Szótagból szóalkotás képpel egyeztetése, első rész.

8 Írott kisbetű alakítása. Mf. 28. o Hanganalízis Hol hallod az új betű hangját? Ok. 51. o. ú-e-i á-a-ó Hova? kérdésre történet elmondása. Ok o. 3 betűs szó. Ok. 51. o. Szósor olvasása: Szótag olvasása. 3 betűs szósor. Ok o. Mondatolvasás. Szótagból szóalkotás, második rész. Rajz készítése mondatról. M1. Kérdő monda összerakása szavakból. Az eddig tanult írott kisbetűk alakításának, kapcsolásának Mf. 29. o. Ok o Hol? kérdésre -ban, -ben. Ok. 54. o. Ok. 55. o Kis, írott betű alakításának tanulása. Mf. 30. o. 62. Artikulációs gyakorlat. i-á-ú e-i-ó Hol van az autó? névutók használatának Ok o. differenciálása Betűfelismerési gyakorlatok. Szótag-, szósor olvasása: (3 betűs.) Ok. 57. o. Szó kép összekötése. Ml Szó kép egyeztetése szótagokból,első rész Kis, írott betű alakítása. Mf. 31. o. Írott kisbetű alakítása. Mf. 32. o Hol van a katica? Ok. 58. o. 65. Negyedévi felmérő írása (írás, olvasás) a-e-ú á-ő-ú Mondatalkotás eseményképről: Pályaudvar. Ok. 61. o. Szókincsbővítés. Mivel? -val, -vel, hasonulás nélkül. Betűfelismerés Szótagsor olvasása: elöl áll a magánhangzó (ismétlés). Szóolvasás: 2 betűs Mondat olvasása. Ok o. Hanganalízis gyakorlása: ő-á-a-i Az eddig tanult kis írott betűk alakításának, kapcsolásának Mf. 33. o.

9 Iránygyakorlatok szóban, színezéssel. Betűsor olvasásának Szósor olvasása: 3 betűs, betűs Mondatalkotás Mi? Mennyi? Milyen? (jelzős szerkezetek: számj., minőségj.) Ok. 62. o. Mondat olvasásának Ok. 62. o. Értő olvasás Húzd alá, ami jelent valamit! (3 betűs) Írott kisbetű alakítása. Mf. 34. o e-ó-a-i ó-ú-á Hanganalízis Hol? hallod az új betű hangját? Ok. 63. o Szósor olvasása: 3 betűs. Mondat olvasásának gyakorlása képkiegészítéssel: felszólító mondat. Ok. 63. o. Mf. 36. o.. Értő olvasás. 72. Ok. 64. o. Betűfelismerés Szósor olvasása. 3 betűs, Kérdő mondat olvasása. Ok. 64. o. Szótag kép egyeztetés. második rész Írott kisbetű alakítása. Mf. 35. o ó-e-ő á-ó-a-i Hangdifferenciálási gyakorlatok: d-t. Betűfelismerési gyakorlatok. Szósor olvasása: 3 betűs Mondat olvasása. Ok. 65. o. Kérdő mondat alkotása szavakból. Írott kisbetű alakítása. Mf. 37. o.. második rész 75. Mondatalkotási gyakorlatok Mivel? Ok.66.o. Olvasott szóösszetételek értelmezése, mondatba foglalása. o-ö-e-u Hanganalízis gyakorlása: ö-o. Ok. 67. o Szótag, szósor olvasása: Kérdő mondat olvasása: 2 és 3 betűs. Értő olvasás Ok. 67. o. Gyakorlás: Mf. 38.o. Mf. 39. o. Rajzolj! Zöngés zöngétlen Mondatalkotás Mivel? (hasonulással) Ok. 69. o. Szósor olvasása: (2 és 3 betűs). Szóösszetételek olvasása. Ok. 68. o. Szótag kép egyeztetés. első rész Mf. 40. o.

10 78. Iránygyakorlatok szóban, színezéssel. Mondatalkotás Mivel játszik? Ok. 71. o. Betűfelismerési gyakorlatok. Szósor olvasása: 3 betűs, 1+3. Mondat olvasása. Ok. 70. o. Értő olvasás Az eddig tanult kis, írott betűk alakításának, kapcsolásának Mf. 41. o. Szóalkotás szótagokból é-i-ő-a-ú Hanganalízis: é-a-ó. Ok. 73. o. Mondatalkotás Mivel játszik a bohóc? Ok. 73. o. Szósor olvasása: 3 betűs. Mondat olvasása. Ok. 72. o. Mf. 44. o Iránygyakorlatok szóban, színezéssel. Mondatalkotás Milyen? (mellékszínek) Ok. 74. o. (Memória) Betűfelismerés Szósor olvasása: 3 betűs. Értő olvasás Rajzolj a szövegeknek Mf. 42. o. megfelelően! 83. e-é-i-ó-a Zöngés zöngétlen hangok Szóalkotási gyakorlatok. Szóolvasás: 3 betűs. Mondatolvasás. Értő olvasás Ok. 75. o. Mondat kép egyeztetése. Mf. 43. o Iránygyakorlatok szóban, színezéssel. Mivel? Kivel? Ok. 77. o. Szósor olvasása: 3 betűs, Mondat olvasása. Ok. 76. o. Értő olvasás, Írott kisbetű vázolása. Mf. 46. o. 86. ő-e-ú-i ó-e-a Iránygyakorlatok szóban, színezéssel. Szóalkotási gyakorlatok. Szósor olvasása: Írott kisbetű vázolása. Mf. 47. o.

11 Mondat olvasása. Ok. 78.o. Szóalkotás szótagokból. Értő olvasás Rajzolj! Hanganalízis e-é differenciálása. Történet elmondása képről. Ok o. Betűsor, szótagsor olvasása. Szóolvasás: 3 betűs, 2 + 2, Összefüggő mondat olvasása. Ok. 79. o. Szóalkotásszótagokból: Mf. 48. o. 89. Hanganalízis gyakorlása: á-é-e. Ok. 80. o Szósor olvasása: 3 betűs. Kérdő mondat válasz. Ok. 80. o. á-é diff. Értő olvasás. Mondat kép egyeztetése. Írott kisbetűk Mf. 49. o Zöngés zöngétlen gyakorlása Hangdifferenciálási gyakorlatok: m-n Szó kép összekötése. Kérdő mondat kép egyeztetése: Ok. 81. o. Mondat kép egyeztetése. Szó kép egyeztetése, Gyakorlás: Ok.82.o. Írott kisbetűk Másolás nyomtatottról írottra, önálló szóírás: kép neve. Mf. 50. o. 92. Hanganalízis. Hol hallod az új hangot? Ok. 83. o. Szósor olvasása: 3 betűs, Mondat olvasása. Ok. 83. o. Mf. 51. o Mivel? (eszközhatározó gyakorlása) Ok. 84. o Értő olvasás Kösd össze! Betűsor olvasása: mgh. msh. Szósor olvasása: Kérdő mondat. 3 összefüggő mondat olvasása. Ok. 85. o. Szóalkotás. Mf. 53. o. Mondat kép egyeztetése.

12 Hanganalízis sz-s Hol hallod az sz, s hangot? Ok. 86. o. Szósor olvasása: Két összefüggő mondat olvasása. Ok. 86. o. Szóalkotás szótagokból. Írott kisbetűk Mf. 52. o Hanganalízis sz-z szóban. Ok. 88. o. írásban. 3 összefüggő mondat olvasása. Ok. 88. o. Értő olvasás: Kösd össze a Írott kisbetűk írásának Mf. 54.o. Másolás képpel a szót! Szóalkotás. Szó kép. 98. e-é-a i-ő-ú Hanganalízis. Hol hallod az új hangot? Szósor olvasása: betűs, Mondat olvasása. Ok. 28. Szóalkotás. Mf. 55. o Hanganalízis: g-d-k-p Szósor olvasása, Mássalhangzó torlódásos szavak olvasása: folt, volt (vízszintes olvasás). 2-2 összefüggő mondat Ok. 91. o. g-k differenciálása. Szótag kép, mondat kép egyeztetése. Írott kisbetűk Másolás Mondatalkotás eseményképről: Házépítés. Ok. 92. o. Összefüggő szöveg olvasása. Szósor olvasása: Ok o. Közmondás értelmezése. Szó kép egyeztetése, (memória) Írott kisbetűk Másolás Mondatalkotás Honnan? Ok. 94. o. Szósor olvasása szótagolás jelölése nélkül. Összefüggő mondatok olvasása. Szólás értelmezése:ok.95.o. Mondat kép egyeztetése. Írott kisbetűk Másolás Mondatalkotás Honnan? Ok. 96. o ö-o ő-ó differenciálásának ismétlése. Szósor olvasása: Kérdő mondat kép. Közmondás értelmezése. Ok. 97. o. Szövegértés szerinti színezés. Írott kisbetűk Másolás

13 a-ú-ő-i é-ó-á-e Hanganalízis. Hol hallod az új betű hangját? Ok. 98. o. Szósor olvasása: 3 betűs, összefüggő mondat olvasása: Ok. 98. o. Írott kisbetű alakítása, kötése. Mf. 56. o. Szósor olvasása: 3 betűs, Zöngés zöngétlen gyakorlása Kérdő mondat kép egyeztetése. Ok. 99. o. Értő olvasás: Színezz, rajzolj a szöveg szerint! MI. Írott kisbetűk Mf. 57. o. Szó kép, szóalkotás í-ő-a-ű ő-ó-é-e Szósor olvasása: 2 + 2, mássalhangzó torlódás pl.: mert, part szavak olvasása. Ok o. Írott kisbetűk alakításának, kapcsolásának Mf. 58. o. (fele) Szósor olvasásának Zöngés zöngétlen Szólásmondás értelmezése. Ok o. Mondat olvasása. Értő olvasás gyakorlása: Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján! Ok o. Írott kisbetűk alakításának, kapcsolásának Mf Hosszú rövid hangok Hanganalízis gyakorlása ü-ű. Ok o. Szósor olvasása: 2 + 2, a két szótagtípus összekapcsolása. Pl.: erre, ajtó. Ok o. Szó kép. Írott kisbetűk vázolása, kapcsolása. Mf. 59. o Hosszú rövid ejtési gyakorlatok. Szólás. Ok Szósor olvasása hosszú mássalhangzóval pl.: menni, vissza. Rövid szövegek olvasása. Ok o Értő olvasás Írott kisbetűk vázolásának, kapcsolásának Mf. 60. o. (fele)

14 Honnan? Ok o. Szósor olvasása hosszú mássalhangzóval. Rövid szövegek olvasása. Ok o. Szóalkotás. Értő olvasás: Rajzolj! Írott kisbetűk vázolásának Másolás Honnan? Ok o. Buborékjáték. Hanganalízis Ok o. Szósor olvasása: 3 betűs. Ok Összefüggő szöveg olvasása. Ok o. Szó kép. Szóalkotás. Írott kisbetű vázolása, kapcsolása. Mf. 61. o Zöngés zöngétlen gyakorlása Szósor olvasása: 3+2. Mondat olvasása. Vers olvasása. Ok o. Írott kisbetűk vázolásának, kapcsolásának Mf. 62. o Hanganalízis: u ú ü ű Hosszú rövid Szósor olvasása: 3 betűs, Mondat szöveg olvasása. Ok Értő olvasás Írott kisbetűk vázolásának Mf. 63. o.. Szó kép i-é-ő-á Hol hallod az új hangot? Közmondás értelmezése. Ok o. Szósor olvasása: 3 betűs, Mondat olvasása. Ok o. Mf. 64. o. Szó kép Hol hallod az ü ű, ö ő hangot? Ok o. Mit? Mivel? Ok o. Szósor olvasása: 3 betűs, Kérdő mondat olvasása válaszkeresés. Ok o. Mf. 65. o. alsó rész

15 Merre mutat a nyíl? Vers: Károlyi Amy Játék szavak. Tél: Éhesek a madarak. Ok o. Szósor olvasása: 3 betűs, Szöveg olvasása. Mondat befejezésének Ok o. Szó kép. Szóalkotás. Írott kisbetűk vázolásának, kapcsolásának Mf. 67. o. felső rész 127. Felmérő (írás, olvasás) 128. Hanganalízis d b Szósor olvasása: 3 betűs, Szöveg olvasása. Ok o. Írott kisbetűk vázolásának, kapcsolásának Mf. 68. o. Hol hallod? Közmondás értelmezése Szó kép, szóalkotás. Mondat kép Hanganalízis. gy-j-g differenciálása. Szósor olvasása: Mondatok olvasása. Felsorolás emlékezetből. Felszólító mondat olvasása. Ok o. Szóalkotás. Írott kisbetűk vázolásának, kapcsolásának Mf. 69. o. Mondat kép Hanganalízis. Hol hallod? Ok o. Csibe mese olvasása. Ok o. Értő olvasás Mf. 70. o Iránygyakorlatok házikóval. Ok o. Szósor olvasása: 3 betűs, Kérdő mondat kép. Ok o. Írott kisbetűk vázolásának, kapcsolásának Mf. 71. o Merre mutat a nyíl? Zöngés zöngétlen Szöveg rövid tartalmának elmondása. Szósor olvasása: 3 betűs Szöveg olvasása. Légy kedves! Ok o. Értő olvasás Színezz! Mi. Írott kisbetűk vázolásának, kapcsolásának Közmondás. Szóalkotás.

16 Mondatalkotás Mit? Hova? Ok o. Szósor olvasása: Értő olvasás gyakorlása: Válaszolj a kérdésekre! Ok o. Írott kisbetűk vázolásának, kapcsolásának Mf. 72. o. Hanganalízis: cs c. Szó kép Szósor olvasása: 2 + 2, Merre mutat a nyíl? Tartalom elmondásának Szövegfeldolgozás visszakérdezéssel: Öregapó fája. Ok o. Válogató olvasás Mf. 73. o Szókincsbővítés. Szósor olvasása mássalhangzótorlódással pl.: lomb, domb. Ok o. Értő olvasás Írott kisbetűk vázolásának, kapcsolásának Mf. 74. o. Szóalkotás Felmérő (szövegértés, írás ) 142. Mondatalkotás Mit? Hova? Ok o. Szósor olvasása: Kérdő mondat kép egyeztetése. Ok o. Megkezdett mondat befejezése (magyarázó mondat mert). Értő olvasás. Rajzolj! Írott kisbetűk vázolásának, kapcsolásának Mf. 75. o Tartalom elmondása kérdésekre, majd önállóan. Otthon című szöveg feldolgozása. Találós kérdések. Ok o. Értő olvasás Színezz! Szó, mondat írásának Mf. 77. o Szósor olvasása: Tartalom elmondásának Szöveg feldolgozása: Épül az utca. Ok o. Értő olvasás gyakorlása: Szó, mondat írásának Mf. 78. o Húzd alá! Rokonértelmű szavak. Beszélgetés: Ki hol lakik? Falu város összehasonlítás. Laci otthona című szöveg feldolgozása. Ok o. Értő olvasás Színezz! a szöveg szerint! Szó, mondat írásának Mf. 80. o

17 Mondat olvasásának Zöngés zöngétlen Névjáték. Mondat befejezésének, Magyar városnevek kiemelése. Ok o. A nagy nyomtatott betűk ismertetése. Ok o. A I Í O Ó M S T Az írott nagybetűk vázolása. Mf. II. 3. o Mit? Honnan? Ok o. Mit? Honnan? Ok o. Mondat kép egyeztetése. Betűsor olvasásának Szósor olvasása: Hatból tíz című szöveg olvasása. Ok o. Kép mondat egyeztetése. Nagy, nyomtatott betűk ismertetése: Z P H Szótag-, szósor olvasása: 3 + 2; Nevek olvasása. Mi lesz a papírlapból? című szöveg olvasása. Ok o. Az írott nagybetűk vázolása. Mf. II. 4. o. Az írott nagybetűk vázolása. Mf. II. 5. o Hanganalízis. Az írott kisbetű vázolása. Mf. II. 7. o. Hol hallod az új betű hangját? Ok o. Ok o. Szósor olvasása Szó, mondat írásának Mf. II. 8. o Memóriajáték. Szókincsfejlesztés Kérdő mondat kép egyeztetése. Ok o. Szó kép (Memóriajáték) Farsang. Ok o Milyen? Ok o Szósor olvasásának Válogató olvasás. A kérdőjel írása, mondatok írása. Mf. n. 9. o Zöngés zöngétlen gyakorlása Szósor olvasása 3 betűs, Mondat olvasása. Ok o. Szó, mondat írásának Mf. II. 10. o. Szóalkotás. Éhesek a madarak. Ok o

18 Nagy, nyomtatott betűk ismertetése: U Ú E Á K L N 159. Névjáték. Mondat befejezésének Nevek olvasása. Szósor olvasása: Írott nagybetűk vázolása. Mf. II. 11. o. A kis torkos című szöveg olvasása. Párbeszédes olvasás Ok o Tartalom elmondásának Szósor olvasása mássalhangzótorlódással: pl.: nyárs, fánk. Meseolvasás: Indul a három vadász. Ok o. Mondat kép egyeztetése. Szó, mondat írásának Mf. II. 6. o. Új betű tanulása: Hanganalízis Hol hallod az új betű hangját? Ok o. Mf. II. 12. o Hasonlítsd össze! (ellentétes szavak). Ok o Szósor olvasása. Kérdő mondat kép egyeztetése. Ok o. Értő olvasás: Szó, mondat írásának Mf. II. 13. o. Fejezd be a rajzot! Hasonlítsd össze!(középfok gyakorlása: gyorsabb mint..., nagyobb mint...) Szósor olvasása, zs-s differenciálása pl.: zsír sír. Virágos boltban című szöveg feldolgozása. Szó, mondat írásának Mf. II. 14. o. Rokon értelmű szavak keresése. Szituációs játék: ajándékozás. Ok o. Mondat befejezése (okhatározó első rész mondat) Tartalom elmondás gyakorlása, kép, szöveg alapján. Kérdő mondat olvasása. Meglepetés című szöveg olvasása. Ok o. Ki találja meg? Ok o. Állatkerti séta. Összetett mondat alkalmazása. Írott nagybetűk vázolása. Mf. II. 15. o. Szókincsfejlesztés 169. Szókincsfejlesztő gyakorlatok. Rokon értelmű szavak Kis, írott betű vázolása. Mf. II. 16. Szósor olvasása: Zsoltot ünnepeljük című szöveg olvasása. Ok o. Kis, írott betű vázolása. Mf. II. 16. o.

19 második, harmadik rész. Összefüggő mondatok feldolgozása visszakérdezéssel. Ok. 155.o Szókincsfejlesztési gyakorlatok. Szómagyarázat. első feladat Szósor olvasásának Vers olvasása: Ágon ugrált a veréb. Rímkeresés. Ok o. Hány gyereké lett a csokoládé? Ok o. Párbeszédes szöveg olvasása. Szó, mondat írásának Mf. II. 17. o Hasonlítsd össze! középfok gyakorlása: alacsonyabb magasabb; rövidebb hosszabb. Ok o. Rokon értelmű szavak. Szósor olvasása: Zolika segít című szöveg feldolgozása. Ok o Szóírás, másolás. Mf. II. 18. o. második rész Névjáték. Nagy, nyomtatott betűk ismertetése: Ö Ő É V B C Mondat befejezésének MI. Mondatalkotás eseményképről: Közlekedés az utcán. Ok o. Szósor olvasása mássalhangzótorlódás: szavak végén. Vigyázz az utcán! Ki vagyok én? történet befejezése. Ok o. Mondat kép egyeztetése. Nagy, írott betű vázolása. Mf. II o Honnan? Hová? Ok o. Igaz hamis játék. Kié az alma? című szöveg olvasása. Ok o. Nagy, írott betű vázolása. Mf. II o. felső rész Összetett mondatok alkotása (pedig) Igaz hamis játék. Ok o. Nagy, írott betűk Mf. II. 23. o. alsó része Testvérke című szöveg olvasása. Ok o.. Szómagyarázat. Szósor olvasása Igaz hamis játék. A más holmija című szöveg feldolgozása. Ok o. Értő olvasás gyakorlása: Írott nagybetűk vázolása. Mf. II. 24. o. Összetett mondat alkotása. Rajzolj!

20 Szómagyarázat. Beszélgetés a falusi életről Mi van falun? Összetett mondatok alkotása. Marcsi babaruhája című szöveg feldolgozása. Ok o. Válogató olvasás Írott kisbetűk vázolása. Mf. II o Szómagyarázat. Kérdésekre helyes válasz keresése. Ok o. Mi miből van? Írott nagybetűk vázolása. Mf. II. 27. o. Mi hiányzik? Mi volnék? című vers feldolgozása. Ok o Tartalom elmondásának Szósor olvasásának gyakorlása: és Csibi kalandjai című mese feldolgozása. Ok o. Írott nagybetűk vázolása, felkiáltójel írása. Mf. II o Szómagyarázat. Névjáték (fiúk lányok Nyomtatott nagybetűk ismertetése: Ü Ű F G J Nevek olvasása. Mondat olvasása. Ültess fát! című szöveg feldolgozása. Ok o. Mondat kép egyeztetése. Írott nagybetűk vázolása. Mf. II. 30. o. Móricz Zsigmond: A héja című mese olvasása Mondat kép egyeztetése. Párbeszédes olvasás Mese dramatizálása. Ok o. Értő olvasás Írott nagybetű vázolása. Mf. II. 31. o Felmérő (írás, olvasás) Szómagyarázat. Játéknyuszi vitorlázik című mese olvasása szerepek szerint. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján! Ok o. Írott nagybetűk vázolása. Mf. II o. Tartalom elmondása Tavasz. Ok o Tájékozódás Ok o. Szósor olvasása. Kérdő mondat olvasása. Ok o. rott kisbetű vázolása. Mf. II. 35. o. Igaz hamis játék első rész Milyen? Kérdőszó használata. Ok o.

21 Főfogalom keresése. Mondat befejezésének 2., 3. rész Kérdő mondat olvasása válaszkeresés. Ok o. Autóverseny című szöveg olvasása. Ok o Írott nagybetűk vázolása. Mondatkiegészítő gyakorlatok. Mf. II. 34. o Tartalom elmondása. Ki, mit segít otthon? Hála című szöveg feldolgozása. Ok o. Válogató olvasás Írott nagybetű vázolása, név, mondat írásának Mf. II o. Rokon értelmű szavak Tartalom elmondása. Állatnevek kép egyeztetése. Szósor olvasása: 2 + 2; A kutya is szereti a kölykét című szöveg olvasása. Ok o. Másolás, önálló írás Mf. II o. Válogató olvasás Hanganalízis gyakorlása: j ly Szósor olvasása. Mondat olvasása. Varjú mese olvasása. Ok o. Hogyan kell gólyát rajzolni? vers olvasása. Ok o. Nagy, nyomtatott betűk ismertetése: Másolás, mondatbefejezés Mf. 41. o. D R SZ TY CS Mondatalkotás Névjáték. Találós kérdések. Mese... mese feldolgozása. Ok o. Olvass, rajzolj! Értő olvasás Másolás, mondatbefejezés Mf. 40. o Csoportosítás főfogalom szerint. Hosszú, kétjegyű mássalhangzó ejtésének, olvasásának gyakorlása szavakban. Játék a szalmával című szöveg olvasása. Ok o. Március 15. Ok o. Nagy, írott betűk vázolása. Mf o.

22 Nagy, nyomtatott betűk ismertetése: 206. Mondatalkotás képekről. Kép egyeztetése mondatokkal. GY ZS NY LY Szósor olvasása: Nevek olvasása. Mondatok olvasása. Petőfi Sándor: A legjobb paripák című vers olvasása. Ok o. Írott nagybetű vázolása. Mf o. 3 betűs szavak önálló írása Tartalom elmondása. Névjáték. Mondatalkotás esemény képről: Orvosnál. Ok o. Betegség című szöveg olvasása, közös feldolgozása. Párbeszédes olvasás Ok o Nagy, írott betű vázolása. Mf. II. 46. o. Nagy, nyomtatott feliratok olvasásának Tartalom elmondásának Szósor olvasása. Miau mese 1. rész Ok o. Nagy, írott betű vázolása. Mf. II. 47. o. Szómagyarázat. Ritka betűk: Tartalom elmondásának gyakorlása (az első rész ismétlése). Szósor olvasása. Miau mese 2. rész Ok o. Mondat befejezésének szavak írása képről. Mf. II o. Nagy, nyomtatott feliratok olvasásának Írott nagybetűk vázolása Tartalom elmondásának gyakorlása (az előző részek ismertetése). Miau mese 3. rész Ok o. Válogató olvasás Tárggyal bővített mondatok írása. Mf. II o. Szósor olvasása. Írott kisbetűk vázolása Tartalom elmondásának gyakorlása (az előző részek ismertetése). Szöveg olvasása. Miau mese 4-5. rész. Ok o szavak önálló írása képről. Mf. II o.

23 Mondatalkotás. Ritka betűk: Szósor, mondat olvasása dzs betűvel. Kis, írott betű vázolása. Mf. II. 55. o. A mese tartalmának elmondása az előző részekkel. Miau mese 6. rész Ok o. Húsvét Ok o. Ritka betű: Mondatalkotás eseményképről: Vidámpark. Ok o. Miau mese 7. rész. Az egész mese eljátszása. Ok o. Nagy, írott betű vázolása. Mf. II. 56. o. Főfogalom keresése. Mondatalkotás Verstanulás, rímkeresés Győry Vilmos: A hű leányka című verses mese feldolgozása. Ok o. Szóalkotás, mássalhangzó, Másolás nyomtatottról, mondat befejezésének Mf. II. 57. o Névjáték becenév. Megszólítás bemutatkozás Marék Veronika: Boribon, a játékmackó című mese feldolgozása. Ok o. Egytagú szavak önálló írása, mondatkiegészítés. Mf. II. 58. o Tartalom elmondása képek segítségével. Névjáték. Értő olvasás, rokon értelmű szavak. Szósor olvasása: 3 betűs. Boribon mese folytatása. Ok o. Ok o. tanítói mesélés Szósor olvasása: 1+3. Kis, írott betű vázolása. Mf. II. 59. o Tartalom elmondásának gyakorlása képek segítségével. Cipővásárlás: összefüggő szöveg olvasása befejezés. Boribon mese folytatása. Ok o. Nagy, írott betű vázolása. Mf. II. 62. o.

24 óra Beszédművelés, beszédfejlesztés Olvasás, szövegértés Írás, helyesírás Szósor olvasása: 3 + 2; A mese előző részeinek elmondása emlékezetből Névjáték. Boribon mese befejezése. Ok o. Értő olvasás. Pósa Lajos: Óra, óra... című vers olvasása, rímkeresés. Másolás nyomtatottról írottra. Mf. II. 63. o szavak önálló írása képről. Mf. II. 64 Ok o Tartalom elmondásának gyakorlása kép segítségével. Névjáték. Értő olvasás. Kicsi kocsi című szöveg feldolgozása. Találós kérdések. Ok o. Üdvözlőlap írásának Mf. II. 65. o Rövid hosszú hangok Szósor olvasása mássalhangzótorlódással pl.: sajt, filc. Peti nincs egyedül, Labda, labda... című szövegek feldolgozása. Ok o. Nagy, írott betű vázolása szavak írása. Mf. II o. Szómagyarázat Válogató olvasás Év végi felmérés Szósor olvasása Tartalom elmondása képek alapján. Önálló szövegfeldolgozás Marék Veronika: Csúnya kislány című meséje. Ok o. Mondat befejezésének Mf. 68. o. Mf. 69.o. Névjáték. MI. Válogató olvasás Tartalom elmondásának Névjáték. Szósor olvasása: Csúnya kislány című mese folytatása. Ok o. Csúnya kislány című szöveg olvasása. Ok o szavak önálló írása képről. Másolás. Mf. II o. Mondat befejezésének Másolás. Mf. II o. Főfogalom. Válogató olvasás..

25 óra Beszédművelés, beszédfejlesztés Olvasás, szövegértés Írás, helyesírás Névjáték Csúnya kislány című szöveg olvasása. Ok o szavak önálló írása képről Mf o Rövid hosszú hangok gyakorlása Csúnya kislány című szöveg olvasása. Ok o. Mondat kiegészítésének szavak önálló írása. Mf o Tartalom elmondásának Csúnya kislány című (szöveg) mese befejezése. Búcsúzás című vers olvasása. Ok o. Szavak másolása hosszú egyjegyű és kétjegyű mássalhangzóval szavak írása. Mf. II o Artikulációs gyakorlatok Nyár című szöveg olvasása. Petőfi Sándor: Mi kék az ég! című vers olvasása. Ok o. Mondatok írása Mf. II. 80. o Iránygyakorlatok Szókincsfejlesztés játékosan. Csoportos játék a borítékos (vödrös) készlettel. Szavak írása képről. Mondatok másolása és befejezése egy-egy szóval A tanév értékelése. Játékos olvasásgyakorlás. Mi a terved a nyárra? Szóbeli szövegalkotás játékosan. Játék a betűkkel!!!

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanmenet

Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2013-2014. tanév Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Tankönyv: Báder Ilona: Ábécés Olvasókönyv Báder Ilona: Írásmunkafüzet (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Készítette: Kertész Erika Bognár Angéla

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 1. osztály

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 1. osztály TANMENETE az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 1. osztály észítették a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola Gyakorló Általános Iskolájának pedagógusai Szakmai koordinátor: Tölgyszéky

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018.

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018. Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Iván Katalin 2017/2018. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Éves óraszám: 296 óra Heti óraszám: 8 óra Taneszközök: Az én ábécém

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály)

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Olvasás-szövegértés fejlesztése Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Feladataink szókincs gyarapítása a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe). 2. évfolyam: évi 288, heti 8 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 1. Beszédkészség fejlesztése, szóbeli

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Részletes ismertető az Ábécés olvasókönyvről és az Olvasás munkafüzetről 1. osztályosoknak

Részletes ismertető az Ábécés olvasókönyvről és az Olvasás munkafüzetről 1. osztályosoknak Részletes ismertető az Ábécés olvasókönyvről és az Olvasás munkafüzetről 1. osztályosoknak (FI-501020101/1; FI-501020103/1, FI-501020104/1) Kapcsolódó taneszközök: Hívóképek (A/4) és Olvasókártya-csomag

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 ELSÕS TANKÖNYVEINK Kiadói kód Cím Rövidítés RO-001 Olvasni tanulok 1. félév

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

1. Írd le kis írott betűkkel a nyomtatott betűket! 10/ a b é f ly d ó zs g j. 2. Írd le nagy írott betűkkel a nyomtatott betűket!

1. Írd le kis írott betűkkel a nyomtatott betűket! 10/ a b é f ly d ó zs g j. 2. Írd le nagy írott betűkkel a nyomtatott betűket! Név: A csoport 1. Írd le kis írott betűkkel a nyomtatott betűket! 10/ a b é f ly d ó zs g j 2. Írd le nagy írott betűkkel a nyomtatott betűket! 10/ N R Cs D Ü T Ő Gy L E 3. Másold le a szavakat írott betűkkel!

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG

A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG ALSÓ TAGOZAT, 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Olvasás 1. tanmenet, B típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2002 Készítette: FÖLDVÁRI ERIKA tanító LASSÚNÉ RUSKÓ RENÁTA tanító PINTÉR TIBOR zoopedagógus BEVEZETÉS A hatéves kisgyermek tanulási, ismeretszerzési

Részletesebben

Írás. munkafüzet 3. osztályosoknak. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Írás. munkafüzet 3. osztályosoknak. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Írás munkafüzet 3. osztályosoknak Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomjegyzék Ceruzaforgató... 4 Ismét együtt! Ismételjünk!... 6 Légy szemfüles!... 8 Alsó ívelés, felső

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Magyar nyelv és irodalom Ember és társadalom Művészetek Informatika KERETTANTERV

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Másold le! Másold le a szóláshasonlatot! Ugrik, mint a béka. Javítás

Másold le! Másold le a szóláshasonlatot! Ugrik, mint a béka. Javítás 1. Másold le! 2. Másold le a szóláshasonlatot! Ugrik, mint a béka. 3 3. a) Kisbetű? Nagybetű? Pótold! b) Ellenőrizd le! A helyes megoldásokat megtalálod az 1. mellékletben. c) Másold le a szavakat! 4.

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló az IKT használatáról első osztályban Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Részletesebben

Az óra menete Tanulói tevékenység Munkaforma. differenciálás Eszköz Kiemelt fejlesztési terület

Az óra menete Tanulói tevékenység Munkaforma. differenciálás Eszköz Kiemelt fejlesztési terület Tanítás helyszíne: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tanítás ideje: 2018. november 21. 10.15-11.00 Évfolyam: 3. osztály Pedagógus neve: Mezősiné Barabás Orsolya Óra témája:

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2.

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet Szeptember Ismét együtt, ismételjünk! Tematika és tanmenet

Részletesebben

Vevő Ekupon Kft. Budapest Katóka u Kelt Fizetési határidő. 10 db Ft. 20 db Ft

Vevő Ekupon Kft. Budapest Katóka u Kelt Fizetési határidő. 10 db Ft. 20 db Ft Számla Sorszám: DIN000304 Kibocsátó Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b. Tel.: 06-1-414-0363 Adószám: 12578405-2-42 Számlavezető: UniCredit Bank Hungary Bankszámla: 10918001-00000416-3266008

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT 1-2. OSZTÁLY ÁLLÓ ÉS DÕLT ÍRÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2000 Készítette: HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA fõiskolai adjunktus HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA,

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv)

Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv) Kropfné Knipp Mária tanító, Audi Hungaria ÁMK, Győr Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv) Célcsoport: 1. osztály (általános iskola) Téma besorolás: - műveltségterület anyanyelv - tantárgy

Részletesebben

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű É Á É É Ó Á ű Á ű ú ú ű ű ú ű ű ú Á ú ű ú ű ú ű ú ű Á ű ú ű ű Ö Ú Á ű ű Á ű ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű ű ú ű ű ű ű ű ú ű ű ű ű ű ű Á ú ű ű ú ú ű ű ű ű ű ú ű Á ű ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ű Ö ú ű Ö

Részletesebben

É Ö Á Í Á Ó Ö ü

É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű Ö ő ü ő ő ő ű Ö Ö ü Á Á É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű ű Ö ű ű ú ű ű ú ú ő ő ü ű ű É Ö ú ű ő ű ű ú ő ü Ö ú ú ő ő ú ű ü ő ü ű ú ú ű Ü ő ő Ó ü É Ó Ö Ö ú ü ü ü ü Ű ú Ö Á ü É Ó ű Á Ö Á ű ü ú Ö ű ű ű ü ő ő ő Á ő ő

Részletesebben

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü Ü ú ű ű ú ű ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü ö ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ü ü Ú ú ü ű ü ú ű ö ű ú ö ö ö ö Á ú ú ű Á ú Á Á Á ü ö ö Á ö ö ü Á ú Á ú Á Á Ö Á Á ö ű ö ö ü ú ü ú ö ú ű ú ú ü ü ü ü ű ű Ő ú ö ű ú ú ű

Részletesebben

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő ű É ű ű É Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő É Ó Ó É ű Ö ű Ö ű ű ű Ú Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É É É É Ö Ö Ú Ö É ű ű ű ű ű ű ű Ó ű Ö Ö ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ü ű ű ű ű Ö ű

Részletesebben

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő É ő ő ő ő É Ü Ö Ö Ö Í Ö Ö Ö ő Ó Ó Ö Ö Á É É É ő Á É Á Á Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö Á ű Á ú ő ő ü ü Ó ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő ő ő ő Á ü ú ú

Részletesebben

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű É É É Ó Á É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű ü ű ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö ö ö ü

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ü ü ü ú ú ü ű ü ű ü ü ű ü ü ü Í ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ú ü ü Á ű ü ü ü ü ü ü ü ú ü ü Í ú ü É Ö Ö ú Ö Ö Ö ú ú ü ú Á Ö Á ú É ü ú ú É ú ú ú Ü ü ű ú ű É ú ű ü ü Á ú É ü ű ü ú Á É É ú ü Ö Ö Ö ú ú Á Ö

Részletesebben

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é é ű ö Ö é é ö ú é é é é ö ö é ö é é é ö ö é é é ö ö é ű é é ö é é é é é é é é é é ö é ö é é é ű ö ű ö é é é Ö Ú Í é ö é é Ő ö ö ú é é é é é é é é é é ű é é é ú é é é ű ú é é é é é ö é ö é ö é é ö é é é

Részletesebben

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ö ú Á ő ű ü ő ó ö ö ú ö ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ő ö ö ő ú ó ö ö ő ő ő ő ö ű ü ü ü ő ü ü ő ő ü ó ő ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ó ü ű

Részletesebben

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü Á Ó ö ü ü ü ú ú ü ü ö ü Ő ö ö ö ü ú ü Á ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü ö ö ü ü ö ü ö Ó ö ö ü ü ö ü ö ú ö ú ü ö ü É É Á ü ű Ö ű ú ö ö ú ö ú ö ú ö ű ü Ö ö ű ü ú ö ü ú ű ö ű ú

Részletesebben

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö Í Á Ö Ú Á Á Ó Á ö ú ú ö ú ú ö ü ü ű ü ű ö ö ü ű ö ü ö ú ö ü ú ö ö ü ü ö ü ű ö ö ü ű ö ö ú ö ö ú ú ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ű ö ü

Részletesebben

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó Ü Ű Ö É Á Á ö É É Ö Ú Ü ö ü ő ő ö ő Á ő ó ő ü ü ö ö ú É ű ó ü ű ö ú ü ö ó ö ö ü ű ö ó ó ö ö ö ö ü ű ö ő ö ö ó ö ö ő ó ő ü ő ó ő ö ö ő ü ü ö ő ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó

Részletesebben

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ő ű ú Á ő ű ő ő ő ő Ö Ö Í Á É Á ő Ö Ö Í ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ű ő ú Á ő ű ő ő ő ő ő ő Ö ő ú ú Ö ő ő ű ú Á ő ú Ó ű Ó ú ú ú ő ő ú ú ő ő ú ő Ú ú

Részletesebben

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö ö ú ö ö ú ö ú Ü ő ú ő ö ő ő ő ö ö Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö Ú ő ö ő ő ő ö ú ú ú ő ö ő ö ő ő ő ö ö ö ö ő ő ö ő ú ő ö ú ö

Részletesebben

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö ö ö Ő Ö ü ö Ö ü ü ü ó ö ö ö ü ö ú ü ü ö ö ú ú ö ú ó ú ó ü ú ú ú ú ó ú ö ú Á ö ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö

Részletesebben

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é í ü é ö é é ő ü é é é ú é ó Í é é ő Í é ó ö í é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é ö ő

Részletesebben

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ö É Ö Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ü Ü Á É Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ú Í É Ó Á Ü Á É Á Ü Í Í Í Í Ü Í Í Í Í Í É Ö Á Í Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Í Í É Í Í É É Í Í Í É Í Ü Í Ü Á Ü Ü

Részletesebben

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő Ü É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő ő ú ő ő ő ú ő ü ú ű ő ű É Í ő É Ü Í ő ü ő ő ő ő ő ő ú ü ű ő ú ő ű ő ő ő ű ő ű ő É Í Ú Ö Á Á É Á Á Á Ő Á É Á Ö Á Ö É É É ü ő Á ő ú ü ő

Részletesebben

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ü ü ü ü ü ő Ö ő ő ő ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ű ő ú ü ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ű ő ü Á ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ú ő ő ő

Részletesebben

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é ű ű ö é ő ó í ö ő ü é ő é ü ő ö ő ö é é í ö ő ö ó ő é ó í ö ő ü é é é é é ő é é é é í ő ö é é ő ű ő ö í ö é é é Ö ű ú ő é é ű ő í ü ö é é ő ó ö ö ő é é é é é é é é é é ő ü í í é ú í í í Ú í é ú é ő ó ó

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ü ő ő ű ü ő ű ő ő ő ő ü ő ő ő ü ő ű ő ő ő ü ő ü ő ő ü ű ő ő ü ü Á ő Á ű ű ü Á ő ű ű ő ű ű ü ű ő ő ő ü ő ű Ó ü Í Á ő ű ő ő ő ő ü

Részletesebben

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ú Á Í í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ó Ó í ő ó Í í í í Ó í ó í í Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É É ó ó í É Ü Í ő í ó í ó í Ő Ő Á Ó Ó Á É É Á Á É É Ő Á Ú É í ó Á í Á í í ő í í Ő Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É Ö Í Í É ó ó í Ú

Részletesebben

Ü

Ü Ó Á ú Á É Ü Ö Ö Ö É É É Ö É Ü Ö É É É É É Ó Ö Ó Í Ö Ö Ö Ö Í Ö Ö É É É Í Ö Ö É Ö Í Á Ó Í Á É É Ó É Ú Á Í É É É Ö Ö Ó Ö Ö Ö Ö Ó Ó Ó Í Ü Ö É É Ö Ó Ö Ó ö Ö Ö Ö Ö Ö Ó Ü Ö Ó É ű É É É É É É É É Í Ö Ó Ö É Ö Ö

Részletesebben

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö Í Í Ő Ó Ü Ö Ő ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö ő ö ő Í ó ö ó ú Í Ö Í ÍÍ É Ó Ü Ü Ó Ó Ö É Ö ő ö ő ű ó ö ú Í Ö Í Ö Í Ö Ó Ó Ó Ó Ü Ö Ü Ü É Ú Ö Ó Ó Í Í ő ö ő ű ó ö ó ú É Ö Í Í ÍÍ Í Í Í É Í

Részletesebben

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ü ű ü ú ű í ú í ű í ú ú ú ú ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ű í í í Á ü É í í Ö Ö Á í Á É Á ú ú ú í ű í ú ű í í í É í í É í ű í ü í ú ű í ű í É í Ú í í í ű í ú ű í í í ü í í ú í ú í Ö ű í í í ü ü Ő í í

Részletesebben

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í Í É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í É Á É Í Í É É Í Í Í Á Í Á Á ö ó ö ö ő ő ő ö ö ó ő ű ö ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö Á ó ó ö ö ő ő ő ő ö ó ü ó ó ó ó ó ó ö ü ü ó ö Ó Í Í É É

Részletesebben

Ü ű ö Á Ü ü ö ö

Ü ű ö Á Ü ü ö ö Í Í Ü Ú ö ú Ö Ü ű ö Á Ü ü ö ö ú ü ü ö ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö ö ö ö ü ü ö ü Ü ö ú ü ö ü ö ű ö ű Ü ü ö É ö ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö Ó ö Ü ü Ü ü ü ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ű ü ö ú ű Ü ö ö ö ü Ü Ü Ü ú ö ö ü ű ö ű ö Á Á Í

Részletesebben

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ű É Í Á Á Á Ó É Á Á Ó Í Ö Á Á Á Ö ü Í Ó Í ű ű ü ú Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ü Í ú Ü Ű Ó Ó Í ú Í ú Ö Ó ü Ü ü ű Ó ú Í ü É Í Í Á Á Ó Í Á ú Ö Í Ó ú ú ú Í ú ú ű ú Ü ü ü Í Á ü ú Í ú

Részletesebben

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ű ü ü ú ü ú ú ű ü ú ú ü ü Ó Ö Í ü ú ú ű Ö ú ú ú ü ü ú ÍÍ ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ü Ü ü ü ú ü ű ü ü ü Ü ú ú ü ü ü ü Í ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü Í Í ü

Részletesebben

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö Á Ö É Á É Ő Ü Ü ü ö Ö ü ú ö í ü ü ó ó Á ö ó ö ö ö Ö í ü ü ü í í ü ü ö ü ü ü ü ö í ó ó Ő ó ó ö ó ö í ü í Í ó í ó ö í ó ó ö ó ó ö ó ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í

Részletesebben

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ü ö ö Ö ü ü ö ö Ö ö ó ö ú ó ü ö ö ö Ö í ó ü í í ü ö í í ó ó ü ö ü ö ö ü í ó ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ö ö Ö ü í ö Ö ö ö ó ü í ö ó ó ü ö ó í ü ü ü ö ö ü í ü

Részletesebben